OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług drukowania, falcowania i dostawy druków akcydensowych, druków promocyjnych oraz publikacji wydawanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. nr: ZP/PN/2312/03/1071/2014 Słownik CPV: Usługi drukowania i powiązane Usługi drukowania Usługi związane z drukowaniem I część zamówienia - Świadczenie usług drukowania, falcowania i dostawy druków akcydensowych oraz promocyjnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Część I Grupa B, poz. 2 zamówienia będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: Program Uczenie się przez całe życie. Działanie zdecentralizowane ERASMUS typu Mobilność Szkoły Wyższe. 1. Świadczenie usług drukowania, falcowania i dostawy w zakresie: A. druków akcydensowych: Lp. Przedmiot Opis 1 Dyplom - oryginał 2 Dyplom - odpis Dyplom odpis przeznaczony do akt Dziennik Praktyk Studenckich Dziennik pracy trenera/instruktora - AZS Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z dn r poz.61) - oryginał Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z dn r poz.61) - odpis Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z dn r poz.61) - odpis przeznaczony do akt broszura format A5 (152x214mm ze spadami drukarskimi) 72 str. papier offsetowy, 90g/m² zadruk obustronny 1x1 (czarno-biały) karton powlekany błysk 300g, laminowanie jednostronne, zadruk jednostronny pełen kolor 4x0, oprawa: szycie zeszytowe Broszura o wymiarach 170 x 235 mm ze spadami drukarskimi format po złożeniu; Środek 26 str. papier offsetowy, 90g/m² zadruk obustronny 1x1 (czarnobiały); Okładka z dodatkową zakładką (w zagięciu) wymiary: po rozłożeniu 420 mm x235 mm; wymiar po złożeniu 170 mm x 235mm + zagięta do środka zakładka na Nakład Ilość szt Strona 1 z 7

2 imiona i nazwiska uczestników zajęć o wym. 80mm x 235 mm karton 400g,z połyskiem zewnątrz zadruk, jednostronny pełen kolor 4x0, Oprawa: podwójne szycie zeszytowe B. druków promocyjnych: Lp. Przedmiot Opis Teczka firmowa Notes na spirali - ERASUMS Karteczki samoprzylepne granatowy karton typu MALMERO 300g/m2, format 452 x 310 mm, bigowanie do formatu 226x310 mm, nadruk jednostronny srebrny (Pantone), wewnątrz w prawym dolnym rogu narożnik z folii przytrzymujący dokumenty o bokach zew. min. 10cm format (wys.)100 x (szer.)150 mm, (4strony) papier kreda mat. 280g/m2, kolor druku 4+4, punktowo lakier UV, 136 stron, kolor 1+0, papier offset 80 g/m2, biały. Łączony na białą spirale odpowiednio dopasowaną do grubości notesu. Ilość szt./bl. klejone, format 7,5x7,5 cm, papier offset 80 g/m2, jednostronny nadruk, kolor 2x0, 1 bloczek min. 50 kartek 4 Ulotki - AZS format A5, nadruk 4+4 / pełny kolor, papier - kreda błysk 135 g Plakaty - AZS wymiar: 70x100cm, papier satyna, 200 g, wydruk fotograficzny 1440 dpi / pełny kolor 4x0 14 Plakaty - BFN format A2, nadruk jednostronny 4+0, papier 135 g kreda błysk Ulotki - BFN format A4 po złożeniu na trzy 98mmm x 210mmm, nadruk dwustronny 4+4, papier 135 g, kreda błysk Wykonawca uwzględni w cenie koszty usługi przygotowania DTP, drukowania, falcowania, oprawy i dostawy przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, oraz dokona rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zapewni takie opakowanie druków, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jakości druków w czasie transportu. Wykonawca umieści na każdym opakowaniu: nazwę druku i liczbę egzemplarzy w paczce. 4. Zamawiający przedstawi wykaz osób uprawnionych do składania zamówień i kontroli jakość przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zapewni konto FTP do przesyłania projektów drogą elektroniczną. 6. Zamawiający wymaga aby oferowane druki w celu zachowania odpowiednich parametrów i standardów jakościowych, były takie, jak wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ. Jakość druku i pozostałych parametrów (w szczególności materiałów, np. papieru i kolorów), czyli jakość poszczególnych etapów pracy Wykonawcy składających się w ostateczności na produkt końcowy musi być zgodna z odpowiednimi normami technicznymi. 7. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: - jednolitą kolorystykę poszczególnych partii wydruków, - dokładność druku m.in. kolor w fotografii, równowaga nasycenia barw, precyzja wydruku szczegółów, - wierne zachowanie powtarzalności koloru, - równomierne nałożenie apli i farby, - zachowanie jednolitej bieli w papierze, - dokładne spasowanie naświetleń persekcyjny montaż kliszy, - wykonanie całości nakładu zgodnie z wydrukiem próbnym, - zachowanie wysokiej rozdzielczości wydruków wektorowych, - staranne wykonanie oprawy m.in. pod względem szycia i klejenia. Strona 2 z 7

3 8. Projekty druków akcydensowych (dot. Grupy A, poz. 1,2,3) przygotowywane będą przez Wykonawcę zgodnie z podanymi powyżej Rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z uwzględnieniem nazwy Uczelni we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. 9. Projekty druków akcydensowych i promocyjnych Zamawiający dostarczy Wykonawcy opracowane w grafice wektorowej: CDR w wersji 9 lub w grafice rastrowej: TIF, JPEG lub w formacie PDF w formie elektronicznej w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania umowy. 10. W przypadku papieru o gramaturze powyżej 80g/m 2 Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury papieru określonej w niniejszej specyfikacji o +-10%. 11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektów druków akcydensowych i promocyjnych oraz przekazania Zamawiającemu do akceptacji w formie elektronicznej w ciągu 2 dni roboczych od daty przekazania projektów. 12. Zamawiający zaakceptuje projekty druków akcydensowych i promocyjnych w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania projektów w formie elektronicznej przez Wykonawcę. Naniesione korekty do projektu wydruku zostaną uwzględnione przez Wykonawcę. 13. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu wydruku próbnego w wersji papierowej (dot. Grupa B, poz. 1, teczka firmowa) w ciągu 4 dni roboczych od daty zaakceptowania projektów wydruku przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zaakceptuje przesłane wydruki próbne (dot. Grupy B, poz. 1, teczka firmowa) w ciągu 2 dni roboczych od daty dostarczenia wydruków próbnych przez Wykonawcę. Naniesione korekty do wydruków próbnych zostaną uwzględnione przez Wykonawcę. 15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wydruku próbnego (dot. Grupy B, poz. 1, teczka firmowa) w 100% odzwierciedlającego wydruk końcowy (wydruk próbny dla każdego typu papieru określonego w projekcie, zachowanie identycznego formatu i palety kolorów w docelowym formacie netto). Wykonawca zobowiązuje się do przesłania pliku produkcyjnego, z którego wykonany będzie wydruk próbny i docelowy w dwóch wybranych formatach: EPS, CDR do wersji 9, PDF, TIF, JPEG. 16. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wszelkich dokonanych zmianach i uzyskania akceptacji naniesionych tych zmian dotyczących treści merytorycznej otrzymanego od Zamawiającego materiału tekstowego projektów druków. Jeśli Wykonawca bez wiedzy Zamawiającego dokona korekty treści merytorycznej materiału tekstowego uprawnia to Zamawiającego do złożenia reklamacji na warunkach określonych w przedmiotowej umowie. Niedotrzymanie przez Wykonawcę powyższego warunku upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych tytułem nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 17. Wykonawca zobowiązuje się do wydruku całego nakładu druków akcydensowych i promocyjnych, dostarczenia i rozładunku przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu/wydruku próbnego przez Zamawiającego. 18. Odbiór dostawy potwierdzony będzie każdorazowo przez Zamawiającego (osobę upoważnioną) na dokumencie WZ. 19. Z czynności odbioru usług będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru drukowanych pozycji. 20. Miejsce realizacji zamówienia:, ul. Wojska Polskiego 1 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Pieczątka firmowa... ( nazwa firmy )... adres dnia ( upełnomocniony przedstawiciel ) Strona 3 z 7

4 II część zamówienia - Świadczenie usług drukowania, falcowania i dostawy publikacji wydawanych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 1. Świadczenie usług drukowania, falcowania, oprawy i dostawy publikacji w zakresie: Lp. Nazwa publikacji Opis Symbole i alegorie prawa w malarstwie. Joanna Unterschutz Laboratorium elektroniki Ryszard Arendt Einführung in die Stilanalyse Anatol Michajłow Zajęcia korekcyjnokompensacyjne. Wybrane aspekty metodyczne Iwona Kijowska, Irena Sorokosz (nr ISBN) Konkurencyjność Przedsiębiorstw komunalnych. Studium na przykładzie Elbląga Marek Bucholc Zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym - liczba stron ok. 116 stron, - kolorystyka tekstu 1+1; - rysunki i fotografie pełny kolor (ok. 54 stron rozrzuconych w tekście), - -dwustronny druk. - liczba stron ok. 140 stron, - liczba stron ok. 160 stron, - liczba stron ok. 190 stron, - liczba stron ok. 240 stron, Nakład Ilość egz. 150 Strona 4 z 7

5 Henryk Gawroński Taniec Kałamarniczek. Historie o nieznanych przyjaciołach E. Torossi - Zalew Wiślany. Środowisko przyrodnicze oraz nowoczesne metody jego badania na przykładzie projektu Visla red. A. Rychter, M. Mróz, M. Kruk Materiały warsztatowe XXI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Biuletyn PWSZ w Elblągu nr 23 (brak nr ISBN) Biuletyn Socjalny (brak nr ISBN) - liczba stron ok. 230 stron, - liczba stron ok. stron, - liczba stron ok. 200 stron, - kolorystyka tekstu 1+1; - rysunki i fotografie pełny kolor (ok. 100 str. rozrzuconych w tekście), - -dwustronny druk. format A5 (150 x 210mm), oprawa miękka, klejona, - liczba stron ok. 130 stron, - kolorystyka tekstu 1+1; - rysunki i fotografie pełny kolor ( 3 strony),. format A4, zszywany - kolorystyka pełny kolor (4+4), - papier kreda połysk 175 g/m2 - liczba stron ok. 24 stron - kolorystyka tekstu (1+1) (zdjęcia pełny kolor), dwustronny druk papier kreda mat 100 g/m2, biały format 200x200mm - papier kreda mat 250g/m2, zabezpieczona matowym lakierem dyspersyjnym, pokryta wybiórczo lakierem UV, kolorystyka pełen kolor (4+4); - liczba stron ok. 74 stron, +/- 15% - kolorystyka (4+4) dwustronny druk, - papier kreda mat 100g/m 2, biały Wykonawca uwzględni w cenie koszty usługi drukowania, falcowania, oprawy i dostawy przedmiotu zamówienia, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, oraz dokona rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Strona 5 z 7

6 3. Wykonawca zapewni takie opakowanie publikacji, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jakości publikacji w czasie transportu. Wykonawca umieści na każdym opakowaniu: nazwę publikacji i liczbę egzemplarzy w paczce. 4. Zamawiający przedstawi wykaz osób uprawnionych do składania zamówień i kontroli jakość przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zapewni konto FTP do przesyłania projektów drogą elektroniczną. 6. Zamawiający wymaga aby oferowane publikacji w celu zachowania odpowiednich parametrów i standardów jakościowych, były takie, jak wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ. Jakość druku i pozostałych parametrów (w szczególności materiałów, np. papieru i kolorów), czyli jakość poszczególnych etapów pracy Wykonawcy składających się w ostateczności na produkt końcowy musi być zgodna z odpowiednimi normami technicznymi. 7. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: - jednolitą kolorystykę poszczególnych partii wydruków, - dokładność druku m.in. kolor w fotografii, równowaga nasycenia barw, precyzja wydruku szczegółów - wierne zachowanie powtarzalności koloru, - równomierne nałożenie apli i farby, - zachowanie jednolitej bieli w papierze, - dokładne spasowanie naświetleń persekcyjny montaż kliszy, - wykonanie całości nakładu zgodnie z wydrukiem próbnym, - zachowanie wysokiej rozdzielczości wydruków wektorowych, - staranne wykonanie oprawy m.in. pod względem szycia i klejenia. 8. Zamawiający będzie sukcesywnie dostarczał Wykonawcy projekty publikacji wraz z zamówieniem w okresie od daty podpisania umowy do 30 czerwca 2014 roku. 9. Zamawiający dostarczy Wykonawcy teksty, publikacji oraz opracowany projekt okładki w formie elektronicznej w formacie PDF wraz z zamówieniem (dot. poz. 1-10) 10. Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekt tekstu biuletynu socjalnego (dot. poz. 11, Biuletyn Socjalny), projekt okładki w formacie PDF, w skali 1:1 wraz z zamówieniem. 11. Zamawiający określając ilość stron publikacji dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie ilości stron publikacji w stosunku do wyspecyfikowanych o +-15%. 12. Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz wydruku próbnego każdej publikacji w całości (nie dot. poz. nr 9) w ciągu 4 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego projektów. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wydruku próbnego w 100% odzwierciedlającego wydruk końcowy (wydruk próbny dla typu papieru określonego w projekcie, zachowanie identycznego formatu i palety kolorów w docelowym formacie netto). 13. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wszelkich dokonanych zmianach i uzyskania akceptacji naniesionych tych zmian dotyczących treści merytorycznej otrzymanego od Zamawiającego materiału tekstowego projektu publikacji. Jeśli Wykonawca bez wiedzy Zamawiającego dokona korekty treści merytorycznej materiału tekstowego uprawnia to Zamawiającego do złożenia reklamacji na warunkach określonych w przedmiotowej umowie. Niedotrzymanie przez Wykonawcę powyższego warunku upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych tytułem nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 14. Zamawiający (osoby uprawnione) sprawdza i zatwierdza egzemplarz próbny wydruku publikacji (nie dot. poz. 9) przed ostatecznym wydrukiem (pisemnie, faksem lub ) w ciągu 4 dni roboczych od daty przekazania egzemplarzy próbnych wydruków publikacji przez Wykonawcę. Naniesione korekty do projektu wydruku zostaną uwzględnione przez Wykonawcę. 15. Wykonawca zobowiązuje się do ostatecznego wydruku oraz dostarczenia i rozładunku przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia wydruku próbnego przez Zamawiającego. 16. W zakresie poz. 9 Wykonawca zobowiązuje się do wydruku całego nakładu publikacji oraz dostarczenia i rozładunku przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od daty przekazania zamówienia przez Zamawiającego. Strona 6 z 7

7 17. Odbiór usługi potwierdzony będzie każdorazowo przez Zamawiającego (osobę upoważnioną) na dokumencie WZ. 18. Z czynności odbioru usługi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru drukowanych pozycji. 19. Miejsce realizacji zamówienia:, ul. Wojska Polskiego 1 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Pieczątka firmowa... ( nazwa firmy )... adres dnia ( upełnomocniony przedstawiciel ) Strona 7 z 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Legnica, dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych

Zaproszenie. do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych Gdańsk, dnia 25.01.2013 r. Zaproszenie do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych I. Zamawiający Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 28/29, NIP 583-288-72-98,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA I. Część ogólna I części zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promujących Priorytet II Programu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych N u m e r s p r a w y : Z P / E G / 3 4 1 / I I - 1 5 7 / 1 0 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 18.02.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu URnowoczesność i przyszłość

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A

M O D Y F I K A C J A Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 25.02.2015r. M O D Y F I K A C J A SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wykreślenie zapisu o zastosowaniu stawki 5% podatku VAT rozdz. VI ust.4) na: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 EURO NA WYDANIE SZEŚCIU KSIĄŻEK DLA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia Szacowanie wartości zamówienia Szacowanie wartości zamówienia na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do przetargu na usługę wydawniczą w zakresie przygotowania projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Gadżety Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie L.P. Nazwa Opis ilość 1. Długopis Długopis metalowy Ø 11 mm Materiał: aluminium Wymiary: 145 mm x 11 mm; kolor długopisu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro na przygotowanie materiałów promocyjnych, kampanii

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY URZĘDU PATENTOWEGO RP /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/15/2012 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000 EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany Część II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na konferencję

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa obejmująca wykonanie projektu, przygotowanie do druku,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie artykułów informacyjnopromocyjnych na potrzeby projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów wydawniczo-promocyjnych: I. Torby ekologiczne 10.000 szt. Wymiary wysokość 41 cm

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Zespół Szkół nr 3 w Rybniku Ul. Orzepowicka 15 a 44-217 Rybnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW znak postęp owania: BDG.WZP.311. 35.2014.8.JG ZATWIERDZAM Agnieszka Jędrzejczyk (pracownik zamawiającego, któremu

Bardziej szczegółowo