B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I"

Transkrypt

1 B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I B a r b a r a K i l i a n Rzeczoznawca majątkowy z upr. MGPiB nr 928 Członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych - PFSRM Szczecin, ul. Mickiewicza 126/14 tel. ( 91 ) tel. kom OPERAT SZACUNKOWY PRZEDMIOT WYCENY : NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA BUDYNKIEM BIUROWYM ADRES : SZCZECIN UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO NR 24 CEL WYCENY : OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB SPRZEDAŻY AKTUALNOŚĆ OSZACOWANIA : 04 kwietnia 2013 r. WYKONAWCA : Barbara Kilian Rzeczoznawca Majątkowy upr. MGPiB nr 928 Szczecin, kwiecień 2013 r.

2 2 Przedmiot wyceny Księga Wieczysta WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym nr księgi wieczystej SZ1S/ /3 Ewidencja gruntów Stan prawny Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cel wyceny Daty istotne dla wyceny województwo Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych. zachodniopomorskie powiat m. SZCZECIN miasto SZCZECIN ulica Niedziałkowskiego nr 24 obręb ewidencyjny Śródmieście 1024 nr działek 122/2 powierzchnia działki 2089 m 2 sposób korzystania budynki Właściciel Użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynków i budowli Bi - inne tereny zabudowane, budynek inny Skarb Państwa Polskie Radio Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w udziale do 29500/ części i Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w udziale do 70500/ części. Działka zabudowana budynkiem biurowo-usługowym, wolnostojącym, 18-to kondygnacyjnym, z częścią niską 2-kondygnayjną, całkowicie podpiwniczony. Obiekt wybudowany w technologii żelbetowo-stalowej, w latach 70-tych. Budynek o powierzchni zabudowy- 674 m 2 i pow. netto 8140,77 m 2. Obiekt jest w średnim stanie technicznym, wykończony i wyposażony w przeciętnym standardzie. Dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Szczecin - funkcja dominująca : zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna niskiej intensywności, zabudowa usługowa, min. usługi publiczne. Określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży. data sporządzenia wyceny r. data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny r. data, na którą określono stan przedmiotu wyceny r. data dokonania oględzin przedmiotu wyceny r zł / słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy Określona wartość rynkowa nieruchomości w tym udział Polskiego Radia - Szczecin S. A z siedzibą w Szczecinie do 29500/ części zł ( słownie : trzy miliony siedemset osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych ) złotych / w tym udział Telewizji Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie do 70500/ części zł (słownie : osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych ) Opracowała Barbara Kilian Rzeczoznawca Majątkowy upr. MGPiB nr 928

3 3 SPIS TREŚCI 1 PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA Przedmiot i zakres opracowania Cel wyceny Podstawy formalne Podstawy prawne Podstawy metodyczne Podstawy merytoryczne Istotne daty Zastrzeżenia, warunki i ograniczenia OPIS PRZEDMIOTU WYCENY Lokalizacja Opis nieruchomości Stan nieruchomości Stan prawny Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób użytkowania Ewidencja gruntów Opis działki Opis budynku biurowego KONSTRUKCJA BUDYNKU Stan techniczny budynku WYKOŃCZENIE BUDYNKU SPOSÓB UŻYTKOWANIA BUDYNKU Zestawienie danych dla nieruchomości METODOLOGIA WYCENY, WSKAZANIE RODZAJU OKREŚLANEJ WARTOŚCI ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Analiza rynku nieruchomości gruntowych zabudowanych WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI SZACOWANA WARTOŚCI RYNKOWEJ OKREŚLENIE WARTOŚĆI RYNKOWEJ Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej w podejściu porównawczym Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 122/ PODSUMOWANIE Z UZASADNIENIEM ZASTRZEŻENIA AUTORSKIE ZAŁĄCZNIKI Odpis z księgi wieczystej KW nr SZ1S/ /3 z dn r Wypis z rejestru gruntów nr 122/2 z dn r Wyrys z mapy ewidencyjnej działki gruntu nr 122/2 z dn r Porozumienie o sposobie zbycia nieruchomości wspólnej tj. działki nr 122/2 zabudowanej 18- piętrowym wieżowcem stanowiącej współwłasność Spółek w częściach ułamkowych : Telewizja Polska SA / części oraz Polskie Radio Szczecin SA / wraz z załącznikami graficznymi zawarte w dniu r Pismo UM w Szczecinie z dn r. dotyczące przeznaczenia działki nr 122/2 w planie zagospodarowania przestrzennego i w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina wraz z załącznikami : wypis i wyrys ze Studium Dokumentacja fotograficzna... 38

4 4 1 PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA 1.1 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Szczecinie przy ul. M. Niedziałkowskiego nr 24, obejmująca działkę gruntu nr ewidencyjny 122/2 w obrębie nr 24 Śródmieście, o powierzchni 2089 m 2 zabudowaną budynkiem biurowo-usługowym, 18- to kondygnacyjnym z częścią niską 2-u kondygnacyjną. Nieruchomość objęta KW Nr SZ1S/ /3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych. Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu, oraz prawa własności budynku na tym gruncie, według stanu nieruchomości i w poziomie cen na datę wyceny. 1.2 Cel wyceny Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży nieruchomości. 1.3 Podstawy formalne Zleceniodawca: Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez Sławomira Stypułowskiego. Zleceniobiorca: Barbara Kilian rzeczoznawca majątkowy w zakresie szacowania nieruchomości, nr uprawnień Podstawy prawne Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207/2004 poz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia r./ z późniejszymi zmianami / Kodeks cywilny. 1.5 Podstawy metodyczne Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych, Polska Federacja Rzeczoznawców Majątkowych, wydanie VIII poprawione, Warszawa 2004 r. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Polska Federacja Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa r.

5 5 1.6 Podstawy merytoryczne - Akt notarialny rep. A nr 9058/1996 z dn r. umowa o zniesienie współwłasności i ustalenie sposobu użytkowania. - Odpis z księgi wieczystej nr SZ1S/ /3 z dn r. - Wypis z rejestru gruntów nr 122/2 z dn r. - Wyrys z mapy ewidencyjnej działki gruntu nr 122/2 z dn r. - Mapa zasadnicza działki gruntu nr 122/2 - Pismo UM w Szczecinie z dn r. dotyczące przeznaczenia działki nr 122/2 w planie zagospodarowania przestrzennego i w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina wraz z załącznikami : wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Szczecin - Dokumentacja techniczna i architektoniczna bloku C, w tym Projekt techniczny architektura, projekt zamienny do projektu TG 2446 z r. - Porozumienie o sposobie zbycia nieruchomości wspólnej tj. działki nr 122/2 zabudowanej 18-piętrowym wieżowcem stanowiącej współwłasność Spółek w częściach ułamkowych : Telewizja Polska SA / części oraz Polskie Radio Szczecin SA / wraz z załącznikami graficznymi zawarte w dniu r. - Uchwała Nr XXIV/700/12 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Szczecina. - Dane dotyczące podatku od przedmiotowej nieruchomości na 2013 r. i opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. - Zestawienie kosztów eksploatacji bloku C w 2012 r. - Dane TVP dotyczące kosztów planowanych inwestycji koniecznych na nieruchomości. - Informacje uzyskane od współwłaścicieli nieruchomości niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego min. dotyczące: aktualnych umów najmu, poziomu pustostanów, stanu technicznego obiektu, stanu prawnego, kosztów eksploatacji nieruchomości, ponoszonych wydatków operacyjnych i planowanych remontów koniecznych. - Wizja nieruchomości w dniach r r. - Dane o rynkowych cenach transakcyjnych i czynszach nieruchomości na lokalnym rynku uzyskane w MODGiK w Szczecinie, Szczecińskiej Bazie Danych i Rynku Nieruchomości, z biur nieruchomości, lokalnej prasy i internetu. - Własny bank danych i analiz rynkowych.

6 6 1.7 Istotne daty data sporządzenia operatu r. data, na którą określono wartość nieruchomości r. data uwzględnienia i określenia stanu przedmiotu wyceny r. data dokonania oględzin r r. 1.8 Zastrzeżenia, warunki i ograniczenia Zleceniobiorca przyjmuje w dobrej wierze dane dotyczące stanu prawnego nieruchomości oraz inne dane przekazane przez Zleceniodawcę niezbędne do wykonania niniejszego opracowania. Niniejsze opracowanie może być wykorzystane tylko do celu podanego w punkcie 1.2, nie może być włączone do jakiegokolwiek innego dokumentu, pisma lub oświadczenia bez pisemnej zgody autora. 2 OPIS PRZEDMIOTU WYCENY 2.1 Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość zabudowana zlokalizowana jest w Śródmieściu Szczecina, przy ul. M. Niedziałkowskiego nr 24. Nieruchomość posiada bardzo korzystne położenie w centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie głównych arterii komunikacyjnych Szczecina: Alei Wojska Polskiego i ul. Mickiewicza. Nieruchomość leży tuż przy skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego i Alei Wojska Polskiego, gdzie ta ostatnia należy do najatrakcyjniejszych ulic w mieście. W Alei Wojska Polskiego znajduje się ciąg handlowo-usługowy z najważniejszymi instytucjami ogólno miejskimi z dziedziny: finansów i ubezpieczeń / w tym są min. siedziby banków/, kultury, nauki i szkolnictwa, telekomunikacji, z siedzibami inwestorów zewnętrznych oraz biura nieruchomości, salony mody, jubilerskie, hotele, itp. Nieruchomość posiada korzystną lokalizację na terenie rozwiniętych usług komercyjnych. Działka leży na terenach istniejącej i przedwojennej zabudowy usługowej o charakterze willowym. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią obiekty biurowo-handlowo-usługowe, min.: nieruchomości Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, hotel Atrium, siedziby firm finansowych, ubezpieczeniowych, obiekty nauki, szkolnictwa i kultury, służby zdrowia, gastronomicznohotelowe, hurtownie, dalej obiekty mieszkaniowe i tereny zieleni miejskiej- Jasne Błonia. W bliskiej odległości od nieruchomości znajdują się także takie instytucje jak: Urząd Miasta

7 7 Szczecina, Filharmonia Szczecińska, II Urząd Skarbowy, Uniwersytet Szczeciński, Filharmonia Szczecińska i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Należy podkreślić, iż bezpośrednie sąsiedztwo Alei Wojska Polskiego skupiającej siedziby większości uznanych firm na szczecińskim rynku, oraz bliskość takich instytucji jak: Urząd Miasta Szczecina, banki, Uniwersytet Szczeciński, korzystnie wpływają na wartość nieruchomości. Rysunek 1 Lokalizacja ogólna nieruchomości / Źródło: Mapa Polski/ / Rysunek 2 Lokalizacja szczegółowa nieruchomości w Szczecinie

8 8 2.2 Opis nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość pełni funkcję biurowo-usługową. Działka gruntu jest zabudowana budynkiem biurowym i utwardzonymi drogami, chodnikami i parkingami. Działka gruntu uzbrojona jest w sieci infrastruktury technicznej : wodociągową, energetyczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o. i teletechniczną. Teren jest w pełni zagospodarowany. 2.3 Stan nieruchomości Stan prawny Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/ /3. Dział I - Oznaczenie nieruchomości i spis praw związanych z własnością Szczecin ul. M. Niedziałkowskiego 24 działka gruntu nr ewidencyjny 122/2, obręb nr 24-Sródmieście, o powierzchni 2089 m 2, zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, /w części 18-kondygnacyjnym wieżowcem z częścią niską 2- kondygnacyjną, o powierzchni netto 8140,77 m 2, całkowicie podpiwniczonym/. W dziale I-SP KW Spis praw związanych z własnością : Działka gruntu jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 31 marca 2092r. Budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. Prawo związane z własnością nieruchomości: każdorazowy wieczysty użytkownik, dla którego urządzono KW SZ1S/ /3 ma prawo do przejazdu i przechodu przez działkę nr 122/1 opisaną w KW Dział II - własność Działka gruntu stanowi własność Skarbu Państwa i jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 31 marca 2092r. Budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. Prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku posiadają Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie PR Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w udziale do 29500/ części i Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w udziale do 70500/ części. Dział III ( prawa, roszczenia i ograniczenia) W dziale III KW wpisano sposób korzystania z nieruchomości przez Polskie Radio i Telewizję Polską jako prawo do wyłącznego użytkowania poszczególnych pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynku. Sposób korzystania z nieruchomości: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie PR Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ma prawo do wyłącznego użytkowania :

9 9 - pomieszczenia nr 7 - maszynowni chłodniczej w piwnicy wieżowca służącego do obsługi budynków radiowych, - pomieszczenie nr 5 na parterze - centrala zegarowa i telefoniczna, - pomieszczeń od nr 27 do nr 39 oraz korytarza na I piętrze części wysokiej wieżowca, - całego II piętra z wyłączeniem pomieszczeń od nr 3 do nr 5 oraz nr 8, - całego VI piętra, - całego VII piętra, - całego IX piętra, Ogólna powierzchnia pomieszczeń użytkowanych wyłącznie przez Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie PR Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie wynosi 2177,37 m 2. Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ma prawo do wyłącznego użytkowania : - pomieszczeń od nr 10 do nr 18 w piwnicy wieżowca, - pomieszczeń od nr 6 do nr 14 oraz nr 15 i 17 na parterze wieżowca, - całego I piętra części niskiej na filarach, - pomieszczeń od nr 13, 14 i pomostu I piętra wieżowca, - pomieszczeń od nr 3 do nr 5 oraz nr 8 na II piętrze wieżowca, - całego IV piętra, - całego V piętra, - całego VIII piętra, - całego X piętra, - całego XI piętra, - całego XII piętra, - całego XIII piętra, - całego XIV piętra, - całego XV piętra, - całego XVI piętra, - całego XVII piętra, Ogólna powierzchnia pomieszczeń użytkowanych wyłącznie przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wynosi 5204,43 m 2. Pozostałe części 18-pietrowego wieżowca z częścią podziemną oraz częścią niską na filarach oznaczonych na opisie nieruchomości cyframi 1 i 2 o łącznej powierzchni użytkowej 758,97 m 2, a nadto tarasy oraz szyby dźwigów osobowych i towarowych - pozostaną we wspólnym użytkowaniu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie PR Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie i Telewizji Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń użytkowanych przez Polskie Radio - Regionalną Rozgłośnię w Szczecinie PR Szczecin Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie i Telewizję Polską Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, oraz użytkowanych wspólnie wraz z określeniem proporcji zawiera tabela stanowiąca załącznik do aktu notarialnego Umowy o zniesienie współwłasności i ustalenie sposobu użytkowania z dnia 30 listopada 1996r. Rep. A 9058/96.

10 10 Dział IV hipoteka) - brak wpisu Odpis z księgi wieczystej KW nr SZ1S/ /3 z dn r. stanowi załącznik do wyceny i jest integralną częścią operatu. Uwaga : Ogólna powierzchnia pomieszczeń użytkowanych wyłącznie przez współwłaścicieli wynosi razem 7381,80 m 2, a ogółem wraz z pomieszczeniami wspólnymi o pow. 758,97 m 2 wynosi 8140,77m Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób użytkowania Na dzień wyceny dla przedmiotowego terenu działki nr 122/2, obręb 1024, zlokalizowanej przy ul. Niedziałkowskiego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXXVII/907/09 z dnia r., wszczęto opracowanie nowego planu pod nazwą Śródmieście Północ - Wojska Polskiego - Felczaka. W byłym planie, który wygasł z mocy prawa teren objęty był strefą A ochrony historycznej struktury przestrzennej oraz promocją lokalizacji instytucji ogólno miejskich i ponad miejskich z zakresu administracji, finansów i ubezpieczeń, kultury, nauki i szkolnictwa, służby zdrowia, turystyki itp. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin uchwalonym Uchwałą RM Szczecin z dn r. działka położona jest na terenie osiedla Śródmieście-Północ, w jednostce planistycznej o symbolu S.P.14 zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna niskiej intensywności, zabudowa usługowa, min. usługi publiczne funkcje dominujące. Szczegółowe zapisy ze Studium wraz z wyrysem dotyczące uwarunkowań i kierunków przedmiotowej nieruchomości stanowią załącznik do niniejszego operatu Aktualnie działka znajduje się na terenach zainwestowania miejskiego, z dominacją funkcji mieszkalnictwa i usług. Nieruchomość jest wykorzystywana na cele działalności Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Szczecinie.

11 Ewidencja gruntów Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Jednostka ewidencyjna : m. Szczecin Obręb: 1024 Śródmieście 24 Właściciel Skarb Państwa Wieczysty Użytkownik Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie PR Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w udziale do 29500/ części Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w udziale do 70500/ części. Działki ewidencyjne Arkusz mapy Numer działki Położenie gruntów /2 ul. Niedziałkowskiego 24 Symbol użytku Bi - tereny zabudowane Powierzchnia [m 2 ] Całkowita powierzchni jednostki rejestrowej 2089 Nr księgi wieczystej Wyciąg z kartoteki budynków Nr Oznaczenie Adres budynku działek ew. ewidencyjny na budynku których położony jest budynek /2 ul. Niedziałkowskiego 24 Id. Bud.: _ _BUD Jednostka rejestrowa budynku :B9 Funkcja budynku Powierzchnia zabudowy [m2] Liczba kondygnacji nadziemnych Inny

12 Opis działki Działka gruntu nr 122/2 o powierzchni 2089 m 2 ma kształt nieregularny. Centralna część działki jest zabudowana budynkiem biurowo-usługowym, wzdłuż wschodniej granicy działki urządzona jest droga wjazdowa na teren działki i do zaplecza obiektu, oraz miejsca parkingowe. Działka od strony zachodniej i północno-zachodniej graniczy z działką 122/1 /wzdłuż linii zabudowy/, od strony północno-wschodniej graniczy z działką nr 122/4, a od strony południowo-wschodniej działka przylega do ulicy Niedziałkowskiego dz. 42/4. Od strony ulicy Niedziałkowskiego jest wjazd na nieruchomości i podjazd, do głównego wejścia do budynku, umiejscowiony pod częścią niską wieżowca. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kompleksie nieruchomości użytkowanych przez Polskie Radio Szczecin SA i Telewizję Polską SA. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci : - wodociągowej, - elektrycznej, - telekomunikacyjnej, - kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej, - c.o. miejskiej. Zabudowę działki stanowi wieżowiec biurowy z dopuszczeniem innych usług. Nieruchomość posiada utwardzone drogi o nawierzchniach asfaltowych, parkingi i chodniki z płyt betonowych. W części atrialnej, z dostępem do ul. Niedziałkowskiego, znajduje się podziemny zbiornik wodny p-poż. Mankamentem nieruchomości jest zbyt mała ilość miejsc parkingowych na działce, w stosunku do potrzeb wynikających z funkcji budynku, oraz brak w sąsiedztwie miejsc swobodnego parkowania. W przypadku sprzedaży nieruchomości zostaną ustanowione stosowne służebności drogowe i przesyłu Opis budynku biurowego Dane techniczne budynku Powierzchnia zabudowy /zg z wypisem z rejestru gruntów/ 674,00 m 2 Kubatura m 3 w tym: część wysoka m 3 część niska 4673 m 3 Powierzchnia użytkowa 7822,59 m 2 Powierzchnia netto 8140,77 m 2 w tym : powierzchnia pomieszczeń 5733,33 m 2 powierzchnia korytarzy i wc 2089,26 m 2 powierzchnia kl. schodowych 318,18 m 2

13 13 Układ i funkcja budynku Obiekt posadowiony na przedmiotowej działce wybudowany został w latach 70-tych i składa się z 2-u części: wysokiej- posiadającej 18-cie kondygnacji nadziemnych i składającej się z części górnej o rzucie 18,80/24,80 m i dolnej o rzucie 18,54/36,51 m niskiej o wysokości 1-kondygnacji wzniesionej na słupach nad frontowym podjazdem. Rzut tej części posiada wymiary 13,60/48,36 m. Budynek łączy się bezpośrednimi przejściami z sąsiednimi budynkami blokiem B i A. Budynek w części wysokiej posiada układ punktowy z jedną klatką schodową. Część niska dostępna jest z holu głównego, klatką schodową prowadzącą na pomost w poziomie I piętra. 3 KONSTRUKCJA BUDYNKU Część wysoka - budynek posiada trzon żelbetowy, otoczony układem słupów i belek stalowych, na których wykonano stropy z prefabrykowanych płyt żelbetowych. Konstrukcja stalowa otaczająca trzon rozpoczyna się od III piętra i obejmuje pozostałe kondygnacje do XVII piętra włącznie. Część dolna posiada w całości konstrukcję żelbetową wylewaną na mokro. Część niska posiada konstrukcję mieszaną, murowo-żelbetową, w układzie ścian poprzecznych, opartych na słupach żelbetowych. Elementy konstrukcyjne budynku - Fundamenty - wg projektu płyta żelbetowa z żebrami, - Ściany piwnic zewn. żelbetowe, wylewane na mokro, wewn. z cegły pełnej, - Szkielet - konstrukcja nośna parteru, I i II piętra: słupy żelbetowe z wkładkami z dwuteowników i podciągi żelbetowe, - Trzon żelbetowy, wylewany na mokro, z 4-ma szybami windowymi i z prefabrykowanymi biegami głównej klatki schodowej, - Szkielet - konstrukcja nośna od III do XVII piętra składa się z elementów stalowych połączonych przegubowo: słupy, rygle i nadproża, słupy z ceowników, omurowane bloczkami gazobetonowymi. Na górnej powierzchni nadproża osadzone są blachy do mocowania konstrukcji ścian osłonowych. - Stropy - nad : piwnicą, parterem i I piętrem płyty żelbetowe wylewane, - między piętrowe od II do XVI piętra z płyt kanałowych, - nad XVII piętrem i maszynownią płyty żelbetowe wylewane. - Stropodach nad XVII piętrem i nad maszynownią na płycie żelbetowej stropodach z płyt korytkowych, nad częścią niską z płyt kanałowych gr. 24 cm, pokrytych papą, - Ściany wypełniające zewnętrzne parter - II p. i w pasach podokiennych na kondygnacjach wyższych i maszynowni murowane z cegieł i bloczków gazobetonowych, - Schody z hollu do części niskiej i z piwnicy na parter, oraz z XVII p. do maszynowni- żelbetowe wylewane, pozostałe prefabrykowane, zewnętrzne główne ażurowe żelbetowe, na dachu z tarasu dolnego na taras nad maszynownią stalowe ażurowe,

14 14 - Ścianki działowe różnorodne: murowane z cegieł, z bloczków gazobetonowych i płyt gipsowo-kartonowych, z elementów aluminiowych i PCV, - Ścianki osłonowe szczelin instalacyjnych o konstrukcji stalowej z pokryciem z płyt okleinowych, - Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne licowane we wszystkich sanitariatach płytkami ceramicznymi, na korytarzach i w niektórych pomieszczeniach wyłożone płytami drewnianymi, w hollu ściany licowane płytami kamiennymi, w tym marmurowymi i okładzinami z elementów metalowych, - Wykończenie ścian pomieszczeń biurowych i korytarzy różnorodne, ściany malowane, oraz tapetowane, - Stropy osłonowe we wszystkich korytarzach i niektórych pomieszczeniach wykonano stropy podwieszane z płyt gipsowych, - Posadzki różnorodne: z płyt marmurowych w holu głównym, terakotowe w łazienkach, z terakoty, gresu, cementowe w części pomieszczeń piwnicznych, lastrico, pomieszczeniach biurowych : z płytek pcw, z wykładzin pcw, cementowe z wykładzinami dywanowymi, z deszczółek drewnianych, - Balustrady na głównej klatce schodowej balustrada z kształtowników stalowych, schody w holu - konstrukcja stalowa z elementami drewnianymi, balustrady loggii cz. niskiej konstrukcja stalowa z płytą żelbetową, - Okna okna PCV jednoskrzydłowe, w hollu okna aluminiowe na pełną wysokość parteru i I p., w magazynach na I p. drewniane zespolone, - Drzwi zróżnicowane: wewnętrzne w części budynku znajdują się drzwi typowe płycinowe, drewniane, w piwnicach-stalowe, w ściankach o konstrukcji aluminiowej aluminiowe, w części budynku typowe drzwi zostały wymienione na nowe: drewniane, tłoczone z płyt i PCV, zewn. aluminiowe automatyczne przesuwne i PCV. - Elewacja część dolna wieżowca / parter - IIp./ posiada elewacje oblicowane płytami z piaskowca, pasy poziome z płytek ceramicznych, oraz pewne powierzchnie tynkowane, część górna posiada ściany osłonowe składające się z pionowych elementów stalowych osłoniętych blachą aluminiową. Do tych elementów mocowane są okna i aluminiowe prowadnice w których są płyty ze szkła hartowanego w kolorze szarym. W części niskiej znajdują się elementy wykończone okładziną z blachy aluminiowej, ryflowane podłużnie. Obróbki blacharskie budynku wykonane są z blachy ocynkowanej. - W budynku znajduje się zsyp z kanałem stalowym, który nie jest użytkowany. - Instalacje: - wodno-kanalizacyjna, - ciepłej wody użytkowej, - c.o. z ciepłowni miejskiej ( 2-u strefowy węzeł cieplny ), - elektryczna, - wentylacyjna wentylacja mechaniczna pomieszczeń sanitarnych, kanały wentylacji mechanicznej bytowej, dodatkowo na klatce schodowej ze względów p-poż wytworzone jest nadciśnienie, - telefoniczna, - sieć informatyczna, - odgromowa, - oświetlenia awaryjnego, - sieć automatycznej sygnalizacji pożaru, - sieć tryskaczowa p-poż, - instalacja hydrantowa z zaworami ø 52,

15 15 - pompownia pożarowa zasilająca sieć tryskaczową i hydrantową wraz z zewnętrznym podziemnym zbiornikiem zapasu wody ok. 50 m3 /w patio/ - dźwiękowy system ostrzegania pożarowego DSO (2011 r.) - monitoring zewnętrzny obiektu. - Urządzenia: - 3 windy osobowe, - 1 winda towarowa, - dźwig techniczny zewnętrzny, udźwig -1-tona, - wyposażenie pomieszczeń technicznych w piwnicach: rozdzielnia energetyczna, hydrofornia, węzeł c.o., wentylatory nadciśnienia klatki schodowej ( zamontowane w hydroforni i na dachu ) - Budynek posiada całodobową ochronę. Z uwagi na wysokość budynku powierzchnia dachu jest wykorzystywana dla potrzeb łączności. Na dachu są zamontowane systemy antenowe, łącza telefoniczne telefonii komórkowej i sieci internetowych, łącza dla potrzeb Policji i Emitela. 3.1 Stan techniczny budynku Budynek został wybudowany na początku lat 70-tych. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku nie budzi zastrzeżeń, z wyjątkiem elewacji budynku. Budynek utrzymany jest w średnim stanie technicznym. W budynku prowadzona była podstawowa gospodarka remontowa, min. w latach 90-tych wymieniono okna drewniane na PCV, zamontowano nowe aluminiowe ścianki działowe przy wejściu z drzwiami przesuwnymi, sukcesywnie wyremontowano sanitariaty w całym budynku, wymieniono glazurę i terakotę, wraz z urządzeniami. Aktualnie w budynku jest prowadzona słaba gospodarka remontowa, wykonywane są głównie remonty konieczne, np. remonty bieżące dźwigów osobowych. W budynku w przeprowadzono następujące prace remontowe i modernizacyjne: r. wymieniono dźwigi, r. zainstalowano sieć tryskaczową w budynku, r. zainstalowano sieć informatyczną na piętrach: IV, VIII, X, XI, XII, XIII, r. założono instalację automatycznej sygnalizacji pożaru, r. remont instalacji wod.-kan. wraz z wymianą urządzeń w hydroforni, i częściowym remontem łazienek, r. remont instalacji c.o. ( wymiana instalacji c.o. wraz grzejnikami) r. - wymiana kabin wind oraz części elementów mechanicznych systemu, r. - wymiana oświetlenia ewakuacyjnego, r. - wymania drzwi na klatce schodowej na EI 30, r - wymania drzwi w piwnicy i pomieszczeniach technicznych na EI 60.

16 r. - montaż dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego (DSO) - Dźwiękowy system ostrzegawczy, oddano do użytkowania w lutym 2011 roku. DSO typu Plena firmy Bosch, wykonany w oparciu o certyfikat zgodności CNBOP nr 2626/2008. DSO składa się z centrali oraz wydzielonych, podwójnych linii głośnikowych na każdej kondygnacji budynku. DSO umożliwia rozgłaszanie sygnałów alarmowych w celu przeprowadzania sprawnych akcji ewakuacyjnych. Zgodnie z oświadczeniem pracowników TVP wszystkie urządzenia w budynku są eksploatowane i serwisowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadają wymagane atesty techniczne. Stan techniczny elementów wykończeniowych w budynku jest zróżnicowany. Część pomieszczeń biurowych i korytarzy została wyremontowana, część przed laty i aktualnie jest w średnim stanie technicznym, jednakże części wspólne i całe kondygnacje są wykończone w przeciętnym lub niskim standardzie, część wymaga niezbędnych, pilnych prac remontowych. Zastrzeżenia budzi stan techniczny i szczelności okien, widoczne są nieszczelności i zacieki na ścianach, okna PCV kwalifikują się do wymiany. Zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną i kosztorysem elewacja budynku kwalifikuje się do remontu i modernizacji. Opracowany został kosztorys przez Pracownię projektową FORMAT, gdzie przy określonych rozwiązaniach technicznych wartość remontu netto określono w wysokości ok. 2,8 mln złotych. W budynku widoczne rysy i pęknięcia na ścianach i stropach. Konieczne jest przeprowadzenie remontu tynków wewnętrznych, wraz z wyrównaniem nierówności powierzchni cementowo-wapiennych ścian i stropów, oraz naprawę sufitów podwieszanych. Powłoki malarskie i tapety uległy zużyciu, wymagane jest przeprowadzenie prac malarskich. Część posadzek z pcw i dywanowych wykazuje braki i zużycie techniczne - wymagana jest wymiana. Stan instalacji i urządzeń określa się jako średni. Zgodnie z przedstawionymi informacjami właściciel jest zobowiązany do dostosowania budynku do wymogów ochrony pożarowej. Opracowany został projekt i kosztorys przez Zakład Budowlany BARTIMEX, gdzie przy kreślonych założeniach wartość remontu netto określono w wysokości ok. 6,2mln złotych. Zgodnie z przedstawionymi informacjami właściciel jest zobowiązany do dostosowania budynku do wymogów ochrony pożarowej, w tym dotyczące zabezpieczenia właściwych warunków ewakuacji, zainstalowanie dodatkowych instalacji.

17 17 Ponadto stan techniczny instalacji wewnętrznych i urządzeń, w tym min. c.o., wymaga nakładów na remonty i modernizacje. Stan techniczny budynku na dzień wyceny określa się jako średni. Telewizja Polska SA O/Szczecin posiada kosztorysy i projekty na planowane kolejne inwestycje, które zestawiono w tabeli poniżej : Lp. Rok wykonania kosztorysu Rodzaj inwestycji Modernizacja elewacji budynku (bez wymiany okien) Dostosowanie budynku do wymogów ochrony pożarowej Pomiot dokonujący opracowania Pracowania projektowa FORMAT Zakład Budowlany BARTIMEX Wartość kosztorysowa /zł/ brutto ,55 netto ,20 brutto ,76 netto ,98 Uwaga: Z uwagi na dość upływ czasu od daty sporządzenia ww. kosztorysów do daty dzisiejszej, zakres robót i wartości kosztorysowe mogą ulec zmianie. 4 WYKOŃCZENIE BUDYNKU Budynek jest wykończony i wyposażony w różnym standardzie : częściowo w średnim i częściowo w niskim. W części budynku w ostatnich latach przeprowadzono częściowe remonty pomieszczeń i korytarzy na poszczególnych kondygnacjach. Na dzień wyceny część obiektu jest w średnim stanie technicznym, a większość kwalifikuje się do remontu i modernizacji, budynek wymaga kompleksowego remontu. Pomieszczenia biurowe w części zostały wyremontowane i zmodernizowane przez PR Szczecin SA i przez najemców. Ogólnie można stwierdzić, że piętra wykorzystywane przez PR Szczecin SA posiadają lepszy standard wykończenia. W części pomieszczeń standard jest średni, w części niski i wymaga pilnego remontu. W szczególności części wspólne budynku wykończone w standardzie lat 80-tych, kwalifikują się do remontu z uwagi na zużycie techniczne i środowiskowe elementów wykończeniowych. Stan techniczny i standard wykończenia pomieszczeń bezpośrednio wpływa na możliwość wynajęcia powierzchni biurowych i na poziom czynszu najmu.

18 18 5 SPOSÓB UŻYTKOWANIA BUDYNKU Budynek obecnie użytkowany jest jako obiekt biurowy z dopuszczeniem innych funkcji, znajdują się tu pomieszczenia: biurowe, pomieszczenia o powierzchniach zróżnicowanych od 10,00 52,00 m 2 usługowe, oświatowe, magazynowe, techniczne, wc i łazienki, oraz korytarze i klatki schodowe, Budynek na dzień wyceny użytkowany jest przez współwłaścicieli obiektu: Polskie Radio Szczecin SA i Telewizję Polską SA, zgodnie z umową o zniesieniu współwłasności i ustaleniami sposobu użytkowania poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń. Jednakże tylko część powierzchni posiadanej do wyłącznego użytkowania właściciele wykorzystują do własnych potrzeb. Zbędną dla nich powierzchnię Polskie Radio i Telewizja Polska obecnie wynajmują firmom zewnętrznym. W przeważającej części wynajmowane są pomieszczenia biurowe, ale są też wynajmowane pomieszczenia służące dla celów usługowych, oświatowych, handlowych, a także pomieszczenia magazynowe. Wynajmowana jest także powierzchnia dachu ( z uwagi na wysokość budynku) pod urządzenia nadawcze i inne powierzchnia np. w hollu pod zamontowany bankomat. ZESTWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU NETTO ZGODNIE ZE SPOSOBEM WYŁĄCZNEGO UŻYTKOWANIA PRZEZ RADIO I TELEWIZJĘ RODZAJ WYŁĄCZNY UŻYTKOWNIK WSPÓLNE RAZEM POWIERZCHNI POLSKIE TVP UŻYTKOWANE /m 2 / RADIO /m 2 / /m 2 / /m 2 / POMIESZCZENIA 1612, ,33 250, ,33 KORYTARZE I WC 479, ,00 463, ,26 KLATKA 85,50 188,10 44,58 318,18 SCHODOWA RAZEM 2177, ,43 758, ,77

19 19 FUNKCJONALNOŚĆ OBIEKTU Układ funkcjonalny obiektu określa się jako korzystny. Charakter budynku można wykorzystywać jako pomieszczenia biurowe i usługowe. Istnieje możliwość alternatywnego wykorzystania pomieszczeń, wynajmu niezależnie pojedynczych pomieszczeń jak i całej, kilku kondygnacji, czy tez kompleksu pomieszczeń, np. w części niskiej. Wielkość pomieszczeń możliwych do wynajęcia jest zróżnicowana i może wynosić w zależności od potrzeb 10 m2, 12, 24, 35, 135 m2 aż do ok. 280 m2 tj. powierzchnia pomieszczeń jednej kondygnacji wieżowca. POWIERZCHNIA BUDYNKU DO WYNAJĘCIA Na podstawie analizy dokumentacji budynku i przeprowadzeniu wizji lokalnej określono powierzchnię pomieszczeń będącą w wyłącznym użytkowaniu współwłaścicieli i możliwą do wynajęcia: przez Polskie Radio ,87 m 2 - pomieszczenia biurowe 1245,40 m 2 - magazynowe - 292,47 m 2 przez Telewizję Polską ,08 m 2 - pomieszczenia biurowe ,26 m 2 - magazynowe - 239,82 m Zestawienie danych dla nieruchomości Dla nieruchomości objętej księgą wieczystą SZ1S/ /3 dochód może przynosić budynek biurowy z innymi funkcjami. Możliwa do wynajęcia powierzchna została zestawiona w tabeli, na podstawie informacji przestawionych przez współwłaścicieli. LP. RODZAJ POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ POLSKIE RADIO 1. P. biurowe niski standard POW. /m 2 / 76,50 2. P. biurowe średni standard 1168,90 3. Magazyny 292,47 4. Korytarze 479,33 Razem 2017,20

20 20 LP. RODZAJ POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ TELEWIZJĘ POLSKĄ POW. /m 2 / 1. Pomieszczenia biurowe średni standard 3543,26 2. Magazyny 239,82 3. Korytarze 1146,00 Razem 4929,08 Zestawienie powierzchni pomieszczeń w budynku możliwych do wynajęcia LP. RAZEM POMIESZCZENIA BUDYNKU MOŻLIWE DO WYNAJĘCIA POW. /m 2 / 1. P. biurowe niski standard 76,50 2. P. biurowe średni standard 4712,16 3. Magazyny 532,29 Razem 5320,95 6 METODOLOGIA WYCENY, WSKAZANIE RODZAJU OKREŚLANEJ WARTOŚCI Zasady wyceny nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. Nr 102/2010 poz. 651 z późn. zm.), zgodnie z którą, można dokonać (Art. 150 uogn) określenia wartości: rynkowej, odtworzeniowej, katastralnej oraz innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach. Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży. Wartość rynkową (Art. 150 i 151 uogn) określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu, przy przyjęciu, że stanowi ona najbardziej prawdopodobną jej cenę, możliwą do uzyskania na rynku, określoną z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: 1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy 2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Zasady szacowania tak rozumianej wartości rynkowej nieruchomości są uregulowane prawnie w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207/2004 poz z późniejszymi zmianami) oraz dobrze ugruntowane w praktyce wyceny (wcześniej w Standardach

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00506817/2 lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zgłobień, gmina

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest udział ½ Dominiki Borsuk w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00077173/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Łódź, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Na nieruchomość składa się udział 3597/10000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni 5.544,20 m 2, stanowiąca działkę gruntu nr 90/17. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6.105.000

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Rzeszów, ul. Bernardyńska 7 łącznie z Rzeszów, ul. Konarskiego 3 cena wywoławcza: 4.510.000 PLN brutto sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu nr K.AG-220-1/15 Opis przedmiotu przetargu - nieruchomości będących własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie I. Nieruchomość zabudowana na działce

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 42. Budynek jest własnością Banku Pekao S.A.: -działka gruntu nr 383, o powierzchni 965 m²; -prawo

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: 142808_2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer ewidencyjny działki: 223/4 Ul.Pocztowa 17a Opis użytków: Teren

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 13 Na nieruchomość składa się: udział ½ w prawie własności budynków (biurowo-usługowy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany. Kliknij i zlokalizuj na mapie

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany. Kliknij i zlokalizuj na mapie Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania u wieczystego Zabudowa: 1. Budynek biurowy o pow. 5

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów, ul. Ujejskiego 3 Działki o nr: 51/2, 51/5, 51/7. Działki zabudowane obiektami zakładu produktów naftowych Księga wieczysta: RZ1Z/00078013/7

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI : Nieruchomość gruntowa zabudowana; Stanowi własność Województwa Łódzkiego (wspólnota

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Kliknij i zlokalizuj na mapie Warszawa, ul. Świętej Barbary 4 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 633 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT PRZETARGU CENA WYWOŁAWCZA

PRZEDMIOT PRZETARGU CENA WYWOŁAWCZA Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa w porozumieniu z Polskim Radiem Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin ogłasza

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą nr KR1P/00083890/5 lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze (II

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 222/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 222/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 222/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Grunwaldzkiej Nr 7 w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15.

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 57 500 BYSTRZYCA KŁODZKA ul. 1 go Maja 3 b (0 74) 8110-300, kom. 605-742-188 NIP: 881-000-41-46 OPERAT SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wełniany Rynek 18 Na nieruchomość składa się: - prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Palikówka, obręb

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Św. Tomasza 32/2. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE DOKUMENT POUFNY dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości przy ul. Leśnej 6 w Zawierciu Katowice, sierpień

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Udział wynoszący 1704/12064 części we współwłasności nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 5/4 i 5/5 o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Kasprzaka 2/8 Warszawa tel. 22 634 69 14 kom.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Żwirki i Wigury Nr 12 w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola.

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Oferta wynajmu/sprzedaży Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Opis nieruchomości Przedmiotem oferty jest prawo własności nieruchomości gruntowej

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

2. Przeznaczenie nieruchomości. obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej 3. Opis przedmiotu wyceny

2. Przeznaczenie nieruchomości. obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej 3. Opis przedmiotu wyceny 2. Przeznaczenie nieruchomości. Dla terenu, na którym położony jest budynek wielorodzinny z przedmiotowym lokalem, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według zapisu

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00347478/0 lokal mieszkalny nr 140 położony na czwartym,

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bestwina Ulica, nr budynku Podzamcze 16 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości. Adres : Zamość ul. Dzieci Zamojszczyzny 37 A. Księga wieczysta numer ZA1Z/00074466/9. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Oboźna 4/31 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 45 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00443571/5

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul.

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. OPERAT SZACUNKOWY Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. Jesionowa - 2014 2 O P E R A T S Z A C U N K O W Y NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 35/14 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni

WYKAZ NR 35/14 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Gdynia, 25 września 2014 r. WYKAZ NR 35/14 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Łąka, obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Nowej Górze, objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00012043/7, na którą składają się:

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Stan przedmiotu wyceny

1. Stan przedmiotu wyceny 1. Stan przedmiotu wyceny 1.1. Stan prawny 1.1.1. Oznaczenie wycenianej części nieruchomości w rejestrze gruntów Województwo: zachodniopomorskie. Powiat: kamieński. Jednostka ewidencyjna:320701_4-dziwnów

Bardziej szczegółowo

Popów, ul. W.S. Reymonta, 119. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Popów, ul. W.S. Reymonta, 119. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Popów, ul. W.S. Reymonta, 119 Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Popów Ulica, nr budynku W. S. Reymonta, 119 Powierzchnia budynku Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 121, 122, 123 NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 121, 122, 123 NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Łódź ul. Pabianicka 138

Nieruchomość do sprzedania. Łódź ul. Pabianicka 138 Nieruchomość do sprzedania Łódź ul. Pabianicka 138 Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana : - prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznym obszarze 886 m kw. - budynek usługowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Nieruchomość na sprzedaż 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, zlokalizowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec Budynek produkcyno-magazynowo-usługowy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

TOM II. Projekt Architektoniczno-Budowlany

TOM II. Projekt Architektoniczno-Budowlany Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 6 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 1 PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Lokalizacja: Mysłowice ul. Wojska Polskiego 3 Właściciel nieruchomości budynkowej: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa Spółka Akcyjna, 40 065

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego numer 4 położonego

Bardziej szczegółowo