B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I"

Transkrypt

1 B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I B a r b a r a K i l i a n Rzeczoznawca majątkowy z upr. MGPiB nr 928 Członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych - PFSRM Szczecin, ul. Mickiewicza 126/14 tel. ( 91 ) tel. kom OPERAT SZACUNKOWY PRZEDMIOT WYCENY : NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA BUDYNKIEM BIUROWYM ADRES : SZCZECIN UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO NR 24 CEL WYCENY : OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB SPRZEDAŻY AKTUALNOŚĆ OSZACOWANIA : 04 kwietnia 2013 r. WYKONAWCA : Barbara Kilian Rzeczoznawca Majątkowy upr. MGPiB nr 928 Szczecin, kwiecień 2013 r.

2 2 Przedmiot wyceny Księga Wieczysta WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym nr księgi wieczystej SZ1S/ /3 Ewidencja gruntów Stan prawny Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cel wyceny Daty istotne dla wyceny województwo Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych. zachodniopomorskie powiat m. SZCZECIN miasto SZCZECIN ulica Niedziałkowskiego nr 24 obręb ewidencyjny Śródmieście 1024 nr działek 122/2 powierzchnia działki 2089 m 2 sposób korzystania budynki Właściciel Użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynków i budowli Bi - inne tereny zabudowane, budynek inny Skarb Państwa Polskie Radio Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w udziale do 29500/ części i Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w udziale do 70500/ części. Działka zabudowana budynkiem biurowo-usługowym, wolnostojącym, 18-to kondygnacyjnym, z częścią niską 2-kondygnayjną, całkowicie podpiwniczony. Obiekt wybudowany w technologii żelbetowo-stalowej, w latach 70-tych. Budynek o powierzchni zabudowy- 674 m 2 i pow. netto 8140,77 m 2. Obiekt jest w średnim stanie technicznym, wykończony i wyposażony w przeciętnym standardzie. Dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Szczecin - funkcja dominująca : zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna niskiej intensywności, zabudowa usługowa, min. usługi publiczne. Określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży. data sporządzenia wyceny r. data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny r. data, na którą określono stan przedmiotu wyceny r. data dokonania oględzin przedmiotu wyceny r zł / słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy Określona wartość rynkowa nieruchomości w tym udział Polskiego Radia - Szczecin S. A z siedzibą w Szczecinie do 29500/ części zł ( słownie : trzy miliony siedemset osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych ) złotych / w tym udział Telewizji Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie do 70500/ części zł (słownie : osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych ) Opracowała Barbara Kilian Rzeczoznawca Majątkowy upr. MGPiB nr 928

3 3 SPIS TREŚCI 1 PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA Przedmiot i zakres opracowania Cel wyceny Podstawy formalne Podstawy prawne Podstawy metodyczne Podstawy merytoryczne Istotne daty Zastrzeżenia, warunki i ograniczenia OPIS PRZEDMIOTU WYCENY Lokalizacja Opis nieruchomości Stan nieruchomości Stan prawny Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób użytkowania Ewidencja gruntów Opis działki Opis budynku biurowego KONSTRUKCJA BUDYNKU Stan techniczny budynku WYKOŃCZENIE BUDYNKU SPOSÓB UŻYTKOWANIA BUDYNKU Zestawienie danych dla nieruchomości METODOLOGIA WYCENY, WSKAZANIE RODZAJU OKREŚLANEJ WARTOŚCI ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Analiza rynku nieruchomości gruntowych zabudowanych WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI SZACOWANA WARTOŚCI RYNKOWEJ OKREŚLENIE WARTOŚĆI RYNKOWEJ Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej w podejściu porównawczym Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 122/ PODSUMOWANIE Z UZASADNIENIEM ZASTRZEŻENIA AUTORSKIE ZAŁĄCZNIKI Odpis z księgi wieczystej KW nr SZ1S/ /3 z dn r Wypis z rejestru gruntów nr 122/2 z dn r Wyrys z mapy ewidencyjnej działki gruntu nr 122/2 z dn r Porozumienie o sposobie zbycia nieruchomości wspólnej tj. działki nr 122/2 zabudowanej 18- piętrowym wieżowcem stanowiącej współwłasność Spółek w częściach ułamkowych : Telewizja Polska SA / części oraz Polskie Radio Szczecin SA / wraz z załącznikami graficznymi zawarte w dniu r Pismo UM w Szczecinie z dn r. dotyczące przeznaczenia działki nr 122/2 w planie zagospodarowania przestrzennego i w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina wraz z załącznikami : wypis i wyrys ze Studium Dokumentacja fotograficzna... 38

4 4 1 PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA 1.1 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Szczecinie przy ul. M. Niedziałkowskiego nr 24, obejmująca działkę gruntu nr ewidencyjny 122/2 w obrębie nr 24 Śródmieście, o powierzchni 2089 m 2 zabudowaną budynkiem biurowo-usługowym, 18- to kondygnacyjnym z częścią niską 2-u kondygnacyjną. Nieruchomość objęta KW Nr SZ1S/ /3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych. Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu, oraz prawa własności budynku na tym gruncie, według stanu nieruchomości i w poziomie cen na datę wyceny. 1.2 Cel wyceny Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży nieruchomości. 1.3 Podstawy formalne Zleceniodawca: Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez Sławomira Stypułowskiego. Zleceniobiorca: Barbara Kilian rzeczoznawca majątkowy w zakresie szacowania nieruchomości, nr uprawnień Podstawy prawne Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207/2004 poz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia r./ z późniejszymi zmianami / Kodeks cywilny. 1.5 Podstawy metodyczne Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych, Polska Federacja Rzeczoznawców Majątkowych, wydanie VIII poprawione, Warszawa 2004 r. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Polska Federacja Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa r.

5 5 1.6 Podstawy merytoryczne - Akt notarialny rep. A nr 9058/1996 z dn r. umowa o zniesienie współwłasności i ustalenie sposobu użytkowania. - Odpis z księgi wieczystej nr SZ1S/ /3 z dn r. - Wypis z rejestru gruntów nr 122/2 z dn r. - Wyrys z mapy ewidencyjnej działki gruntu nr 122/2 z dn r. - Mapa zasadnicza działki gruntu nr 122/2 - Pismo UM w Szczecinie z dn r. dotyczące przeznaczenia działki nr 122/2 w planie zagospodarowania przestrzennego i w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina wraz z załącznikami : wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Szczecin - Dokumentacja techniczna i architektoniczna bloku C, w tym Projekt techniczny architektura, projekt zamienny do projektu TG 2446 z r. - Porozumienie o sposobie zbycia nieruchomości wspólnej tj. działki nr 122/2 zabudowanej 18-piętrowym wieżowcem stanowiącej współwłasność Spółek w częściach ułamkowych : Telewizja Polska SA / części oraz Polskie Radio Szczecin SA / wraz z załącznikami graficznymi zawarte w dniu r. - Uchwała Nr XXIV/700/12 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Szczecina. - Dane dotyczące podatku od przedmiotowej nieruchomości na 2013 r. i opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. - Zestawienie kosztów eksploatacji bloku C w 2012 r. - Dane TVP dotyczące kosztów planowanych inwestycji koniecznych na nieruchomości. - Informacje uzyskane od współwłaścicieli nieruchomości niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego min. dotyczące: aktualnych umów najmu, poziomu pustostanów, stanu technicznego obiektu, stanu prawnego, kosztów eksploatacji nieruchomości, ponoszonych wydatków operacyjnych i planowanych remontów koniecznych. - Wizja nieruchomości w dniach r r. - Dane o rynkowych cenach transakcyjnych i czynszach nieruchomości na lokalnym rynku uzyskane w MODGiK w Szczecinie, Szczecińskiej Bazie Danych i Rynku Nieruchomości, z biur nieruchomości, lokalnej prasy i internetu. - Własny bank danych i analiz rynkowych.

6 6 1.7 Istotne daty data sporządzenia operatu r. data, na którą określono wartość nieruchomości r. data uwzględnienia i określenia stanu przedmiotu wyceny r. data dokonania oględzin r r. 1.8 Zastrzeżenia, warunki i ograniczenia Zleceniobiorca przyjmuje w dobrej wierze dane dotyczące stanu prawnego nieruchomości oraz inne dane przekazane przez Zleceniodawcę niezbędne do wykonania niniejszego opracowania. Niniejsze opracowanie może być wykorzystane tylko do celu podanego w punkcie 1.2, nie może być włączone do jakiegokolwiek innego dokumentu, pisma lub oświadczenia bez pisemnej zgody autora. 2 OPIS PRZEDMIOTU WYCENY 2.1 Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość zabudowana zlokalizowana jest w Śródmieściu Szczecina, przy ul. M. Niedziałkowskiego nr 24. Nieruchomość posiada bardzo korzystne położenie w centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie głównych arterii komunikacyjnych Szczecina: Alei Wojska Polskiego i ul. Mickiewicza. Nieruchomość leży tuż przy skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego i Alei Wojska Polskiego, gdzie ta ostatnia należy do najatrakcyjniejszych ulic w mieście. W Alei Wojska Polskiego znajduje się ciąg handlowo-usługowy z najważniejszymi instytucjami ogólno miejskimi z dziedziny: finansów i ubezpieczeń / w tym są min. siedziby banków/, kultury, nauki i szkolnictwa, telekomunikacji, z siedzibami inwestorów zewnętrznych oraz biura nieruchomości, salony mody, jubilerskie, hotele, itp. Nieruchomość posiada korzystną lokalizację na terenie rozwiniętych usług komercyjnych. Działka leży na terenach istniejącej i przedwojennej zabudowy usługowej o charakterze willowym. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią obiekty biurowo-handlowo-usługowe, min.: nieruchomości Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, hotel Atrium, siedziby firm finansowych, ubezpieczeniowych, obiekty nauki, szkolnictwa i kultury, służby zdrowia, gastronomicznohotelowe, hurtownie, dalej obiekty mieszkaniowe i tereny zieleni miejskiej- Jasne Błonia. W bliskiej odległości od nieruchomości znajdują się także takie instytucje jak: Urząd Miasta

7 7 Szczecina, Filharmonia Szczecińska, II Urząd Skarbowy, Uniwersytet Szczeciński, Filharmonia Szczecińska i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Należy podkreślić, iż bezpośrednie sąsiedztwo Alei Wojska Polskiego skupiającej siedziby większości uznanych firm na szczecińskim rynku, oraz bliskość takich instytucji jak: Urząd Miasta Szczecina, banki, Uniwersytet Szczeciński, korzystnie wpływają na wartość nieruchomości. Rysunek 1 Lokalizacja ogólna nieruchomości / Źródło: Mapa Polski/ / Rysunek 2 Lokalizacja szczegółowa nieruchomości w Szczecinie

8 8 2.2 Opis nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość pełni funkcję biurowo-usługową. Działka gruntu jest zabudowana budynkiem biurowym i utwardzonymi drogami, chodnikami i parkingami. Działka gruntu uzbrojona jest w sieci infrastruktury technicznej : wodociągową, energetyczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o. i teletechniczną. Teren jest w pełni zagospodarowany. 2.3 Stan nieruchomości Stan prawny Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/ /3. Dział I - Oznaczenie nieruchomości i spis praw związanych z własnością Szczecin ul. M. Niedziałkowskiego 24 działka gruntu nr ewidencyjny 122/2, obręb nr 24-Sródmieście, o powierzchni 2089 m 2, zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, /w części 18-kondygnacyjnym wieżowcem z częścią niską 2- kondygnacyjną, o powierzchni netto 8140,77 m 2, całkowicie podpiwniczonym/. W dziale I-SP KW Spis praw związanych z własnością : Działka gruntu jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 31 marca 2092r. Budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. Prawo związane z własnością nieruchomości: każdorazowy wieczysty użytkownik, dla którego urządzono KW SZ1S/ /3 ma prawo do przejazdu i przechodu przez działkę nr 122/1 opisaną w KW Dział II - własność Działka gruntu stanowi własność Skarbu Państwa i jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 31 marca 2092r. Budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. Prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku posiadają Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie PR Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w udziale do 29500/ części i Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w udziale do 70500/ części. Dział III ( prawa, roszczenia i ograniczenia) W dziale III KW wpisano sposób korzystania z nieruchomości przez Polskie Radio i Telewizję Polską jako prawo do wyłącznego użytkowania poszczególnych pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynku. Sposób korzystania z nieruchomości: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie PR Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ma prawo do wyłącznego użytkowania :

9 9 - pomieszczenia nr 7 - maszynowni chłodniczej w piwnicy wieżowca służącego do obsługi budynków radiowych, - pomieszczenie nr 5 na parterze - centrala zegarowa i telefoniczna, - pomieszczeń od nr 27 do nr 39 oraz korytarza na I piętrze części wysokiej wieżowca, - całego II piętra z wyłączeniem pomieszczeń od nr 3 do nr 5 oraz nr 8, - całego VI piętra, - całego VII piętra, - całego IX piętra, Ogólna powierzchnia pomieszczeń użytkowanych wyłącznie przez Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie PR Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie wynosi 2177,37 m 2. Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ma prawo do wyłącznego użytkowania : - pomieszczeń od nr 10 do nr 18 w piwnicy wieżowca, - pomieszczeń od nr 6 do nr 14 oraz nr 15 i 17 na parterze wieżowca, - całego I piętra części niskiej na filarach, - pomieszczeń od nr 13, 14 i pomostu I piętra wieżowca, - pomieszczeń od nr 3 do nr 5 oraz nr 8 na II piętrze wieżowca, - całego IV piętra, - całego V piętra, - całego VIII piętra, - całego X piętra, - całego XI piętra, - całego XII piętra, - całego XIII piętra, - całego XIV piętra, - całego XV piętra, - całego XVI piętra, - całego XVII piętra, Ogólna powierzchnia pomieszczeń użytkowanych wyłącznie przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wynosi 5204,43 m 2. Pozostałe części 18-pietrowego wieżowca z częścią podziemną oraz częścią niską na filarach oznaczonych na opisie nieruchomości cyframi 1 i 2 o łącznej powierzchni użytkowej 758,97 m 2, a nadto tarasy oraz szyby dźwigów osobowych i towarowych - pozostaną we wspólnym użytkowaniu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie PR Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie i Telewizji Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń użytkowanych przez Polskie Radio - Regionalną Rozgłośnię w Szczecinie PR Szczecin Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie i Telewizję Polską Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, oraz użytkowanych wspólnie wraz z określeniem proporcji zawiera tabela stanowiąca załącznik do aktu notarialnego Umowy o zniesienie współwłasności i ustalenie sposobu użytkowania z dnia 30 listopada 1996r. Rep. A 9058/96.

10 10 Dział IV hipoteka) - brak wpisu Odpis z księgi wieczystej KW nr SZ1S/ /3 z dn r. stanowi załącznik do wyceny i jest integralną częścią operatu. Uwaga : Ogólna powierzchnia pomieszczeń użytkowanych wyłącznie przez współwłaścicieli wynosi razem 7381,80 m 2, a ogółem wraz z pomieszczeniami wspólnymi o pow. 758,97 m 2 wynosi 8140,77m Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób użytkowania Na dzień wyceny dla przedmiotowego terenu działki nr 122/2, obręb 1024, zlokalizowanej przy ul. Niedziałkowskiego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXXVII/907/09 z dnia r., wszczęto opracowanie nowego planu pod nazwą Śródmieście Północ - Wojska Polskiego - Felczaka. W byłym planie, który wygasł z mocy prawa teren objęty był strefą A ochrony historycznej struktury przestrzennej oraz promocją lokalizacji instytucji ogólno miejskich i ponad miejskich z zakresu administracji, finansów i ubezpieczeń, kultury, nauki i szkolnictwa, służby zdrowia, turystyki itp. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin uchwalonym Uchwałą RM Szczecin z dn r. działka położona jest na terenie osiedla Śródmieście-Północ, w jednostce planistycznej o symbolu S.P.14 zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna niskiej intensywności, zabudowa usługowa, min. usługi publiczne funkcje dominujące. Szczegółowe zapisy ze Studium wraz z wyrysem dotyczące uwarunkowań i kierunków przedmiotowej nieruchomości stanowią załącznik do niniejszego operatu Aktualnie działka znajduje się na terenach zainwestowania miejskiego, z dominacją funkcji mieszkalnictwa i usług. Nieruchomość jest wykorzystywana na cele działalności Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Szczecinie.

11 Ewidencja gruntów Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Jednostka ewidencyjna : m. Szczecin Obręb: 1024 Śródmieście 24 Właściciel Skarb Państwa Wieczysty Użytkownik Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie PR Szczecin Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w udziale do 29500/ części Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w udziale do 70500/ części. Działki ewidencyjne Arkusz mapy Numer działki Położenie gruntów /2 ul. Niedziałkowskiego 24 Symbol użytku Bi - tereny zabudowane Powierzchnia [m 2 ] Całkowita powierzchni jednostki rejestrowej 2089 Nr księgi wieczystej Wyciąg z kartoteki budynków Nr Oznaczenie Adres budynku działek ew. ewidencyjny na budynku których położony jest budynek /2 ul. Niedziałkowskiego 24 Id. Bud.: _ _BUD Jednostka rejestrowa budynku :B9 Funkcja budynku Powierzchnia zabudowy [m2] Liczba kondygnacji nadziemnych Inny

12 Opis działki Działka gruntu nr 122/2 o powierzchni 2089 m 2 ma kształt nieregularny. Centralna część działki jest zabudowana budynkiem biurowo-usługowym, wzdłuż wschodniej granicy działki urządzona jest droga wjazdowa na teren działki i do zaplecza obiektu, oraz miejsca parkingowe. Działka od strony zachodniej i północno-zachodniej graniczy z działką 122/1 /wzdłuż linii zabudowy/, od strony północno-wschodniej graniczy z działką nr 122/4, a od strony południowo-wschodniej działka przylega do ulicy Niedziałkowskiego dz. 42/4. Od strony ulicy Niedziałkowskiego jest wjazd na nieruchomości i podjazd, do głównego wejścia do budynku, umiejscowiony pod częścią niską wieżowca. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kompleksie nieruchomości użytkowanych przez Polskie Radio Szczecin SA i Telewizję Polską SA. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci : - wodociągowej, - elektrycznej, - telekomunikacyjnej, - kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej, - c.o. miejskiej. Zabudowę działki stanowi wieżowiec biurowy z dopuszczeniem innych usług. Nieruchomość posiada utwardzone drogi o nawierzchniach asfaltowych, parkingi i chodniki z płyt betonowych. W części atrialnej, z dostępem do ul. Niedziałkowskiego, znajduje się podziemny zbiornik wodny p-poż. Mankamentem nieruchomości jest zbyt mała ilość miejsc parkingowych na działce, w stosunku do potrzeb wynikających z funkcji budynku, oraz brak w sąsiedztwie miejsc swobodnego parkowania. W przypadku sprzedaży nieruchomości zostaną ustanowione stosowne służebności drogowe i przesyłu Opis budynku biurowego Dane techniczne budynku Powierzchnia zabudowy /zg z wypisem z rejestru gruntów/ 674,00 m 2 Kubatura m 3 w tym: część wysoka m 3 część niska 4673 m 3 Powierzchnia użytkowa 7822,59 m 2 Powierzchnia netto 8140,77 m 2 w tym : powierzchnia pomieszczeń 5733,33 m 2 powierzchnia korytarzy i wc 2089,26 m 2 powierzchnia kl. schodowych 318,18 m 2

13 13 Układ i funkcja budynku Obiekt posadowiony na przedmiotowej działce wybudowany został w latach 70-tych i składa się z 2-u części: wysokiej- posiadającej 18-cie kondygnacji nadziemnych i składającej się z części górnej o rzucie 18,80/24,80 m i dolnej o rzucie 18,54/36,51 m niskiej o wysokości 1-kondygnacji wzniesionej na słupach nad frontowym podjazdem. Rzut tej części posiada wymiary 13,60/48,36 m. Budynek łączy się bezpośrednimi przejściami z sąsiednimi budynkami blokiem B i A. Budynek w części wysokiej posiada układ punktowy z jedną klatką schodową. Część niska dostępna jest z holu głównego, klatką schodową prowadzącą na pomost w poziomie I piętra. 3 KONSTRUKCJA BUDYNKU Część wysoka - budynek posiada trzon żelbetowy, otoczony układem słupów i belek stalowych, na których wykonano stropy z prefabrykowanych płyt żelbetowych. Konstrukcja stalowa otaczająca trzon rozpoczyna się od III piętra i obejmuje pozostałe kondygnacje do XVII piętra włącznie. Część dolna posiada w całości konstrukcję żelbetową wylewaną na mokro. Część niska posiada konstrukcję mieszaną, murowo-żelbetową, w układzie ścian poprzecznych, opartych na słupach żelbetowych. Elementy konstrukcyjne budynku - Fundamenty - wg projektu płyta żelbetowa z żebrami, - Ściany piwnic zewn. żelbetowe, wylewane na mokro, wewn. z cegły pełnej, - Szkielet - konstrukcja nośna parteru, I i II piętra: słupy żelbetowe z wkładkami z dwuteowników i podciągi żelbetowe, - Trzon żelbetowy, wylewany na mokro, z 4-ma szybami windowymi i z prefabrykowanymi biegami głównej klatki schodowej, - Szkielet - konstrukcja nośna od III do XVII piętra składa się z elementów stalowych połączonych przegubowo: słupy, rygle i nadproża, słupy z ceowników, omurowane bloczkami gazobetonowymi. Na górnej powierzchni nadproża osadzone są blachy do mocowania konstrukcji ścian osłonowych. - Stropy - nad : piwnicą, parterem i I piętrem płyty żelbetowe wylewane, - między piętrowe od II do XVI piętra z płyt kanałowych, - nad XVII piętrem i maszynownią płyty żelbetowe wylewane. - Stropodach nad XVII piętrem i nad maszynownią na płycie żelbetowej stropodach z płyt korytkowych, nad częścią niską z płyt kanałowych gr. 24 cm, pokrytych papą, - Ściany wypełniające zewnętrzne parter - II p. i w pasach podokiennych na kondygnacjach wyższych i maszynowni murowane z cegieł i bloczków gazobetonowych, - Schody z hollu do części niskiej i z piwnicy na parter, oraz z XVII p. do maszynowni- żelbetowe wylewane, pozostałe prefabrykowane, zewnętrzne główne ażurowe żelbetowe, na dachu z tarasu dolnego na taras nad maszynownią stalowe ażurowe,

14 14 - Ścianki działowe różnorodne: murowane z cegieł, z bloczków gazobetonowych i płyt gipsowo-kartonowych, z elementów aluminiowych i PCV, - Ścianki osłonowe szczelin instalacyjnych o konstrukcji stalowej z pokryciem z płyt okleinowych, - Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne licowane we wszystkich sanitariatach płytkami ceramicznymi, na korytarzach i w niektórych pomieszczeniach wyłożone płytami drewnianymi, w hollu ściany licowane płytami kamiennymi, w tym marmurowymi i okładzinami z elementów metalowych, - Wykończenie ścian pomieszczeń biurowych i korytarzy różnorodne, ściany malowane, oraz tapetowane, - Stropy osłonowe we wszystkich korytarzach i niektórych pomieszczeniach wykonano stropy podwieszane z płyt gipsowych, - Posadzki różnorodne: z płyt marmurowych w holu głównym, terakotowe w łazienkach, z terakoty, gresu, cementowe w części pomieszczeń piwnicznych, lastrico, pomieszczeniach biurowych : z płytek pcw, z wykładzin pcw, cementowe z wykładzinami dywanowymi, z deszczółek drewnianych, - Balustrady na głównej klatce schodowej balustrada z kształtowników stalowych, schody w holu - konstrukcja stalowa z elementami drewnianymi, balustrady loggii cz. niskiej konstrukcja stalowa z płytą żelbetową, - Okna okna PCV jednoskrzydłowe, w hollu okna aluminiowe na pełną wysokość parteru i I p., w magazynach na I p. drewniane zespolone, - Drzwi zróżnicowane: wewnętrzne w części budynku znajdują się drzwi typowe płycinowe, drewniane, w piwnicach-stalowe, w ściankach o konstrukcji aluminiowej aluminiowe, w części budynku typowe drzwi zostały wymienione na nowe: drewniane, tłoczone z płyt i PCV, zewn. aluminiowe automatyczne przesuwne i PCV. - Elewacja część dolna wieżowca / parter - IIp./ posiada elewacje oblicowane płytami z piaskowca, pasy poziome z płytek ceramicznych, oraz pewne powierzchnie tynkowane, część górna posiada ściany osłonowe składające się z pionowych elementów stalowych osłoniętych blachą aluminiową. Do tych elementów mocowane są okna i aluminiowe prowadnice w których są płyty ze szkła hartowanego w kolorze szarym. W części niskiej znajdują się elementy wykończone okładziną z blachy aluminiowej, ryflowane podłużnie. Obróbki blacharskie budynku wykonane są z blachy ocynkowanej. - W budynku znajduje się zsyp z kanałem stalowym, który nie jest użytkowany. - Instalacje: - wodno-kanalizacyjna, - ciepłej wody użytkowej, - c.o. z ciepłowni miejskiej ( 2-u strefowy węzeł cieplny ), - elektryczna, - wentylacyjna wentylacja mechaniczna pomieszczeń sanitarnych, kanały wentylacji mechanicznej bytowej, dodatkowo na klatce schodowej ze względów p-poż wytworzone jest nadciśnienie, - telefoniczna, - sieć informatyczna, - odgromowa, - oświetlenia awaryjnego, - sieć automatycznej sygnalizacji pożaru, - sieć tryskaczowa p-poż, - instalacja hydrantowa z zaworami ø 52,

15 15 - pompownia pożarowa zasilająca sieć tryskaczową i hydrantową wraz z zewnętrznym podziemnym zbiornikiem zapasu wody ok. 50 m3 /w patio/ - dźwiękowy system ostrzegania pożarowego DSO (2011 r.) - monitoring zewnętrzny obiektu. - Urządzenia: - 3 windy osobowe, - 1 winda towarowa, - dźwig techniczny zewnętrzny, udźwig -1-tona, - wyposażenie pomieszczeń technicznych w piwnicach: rozdzielnia energetyczna, hydrofornia, węzeł c.o., wentylatory nadciśnienia klatki schodowej ( zamontowane w hydroforni i na dachu ) - Budynek posiada całodobową ochronę. Z uwagi na wysokość budynku powierzchnia dachu jest wykorzystywana dla potrzeb łączności. Na dachu są zamontowane systemy antenowe, łącza telefoniczne telefonii komórkowej i sieci internetowych, łącza dla potrzeb Policji i Emitela. 3.1 Stan techniczny budynku Budynek został wybudowany na początku lat 70-tych. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku nie budzi zastrzeżeń, z wyjątkiem elewacji budynku. Budynek utrzymany jest w średnim stanie technicznym. W budynku prowadzona była podstawowa gospodarka remontowa, min. w latach 90-tych wymieniono okna drewniane na PCV, zamontowano nowe aluminiowe ścianki działowe przy wejściu z drzwiami przesuwnymi, sukcesywnie wyremontowano sanitariaty w całym budynku, wymieniono glazurę i terakotę, wraz z urządzeniami. Aktualnie w budynku jest prowadzona słaba gospodarka remontowa, wykonywane są głównie remonty konieczne, np. remonty bieżące dźwigów osobowych. W budynku w przeprowadzono następujące prace remontowe i modernizacyjne: r. wymieniono dźwigi, r. zainstalowano sieć tryskaczową w budynku, r. zainstalowano sieć informatyczną na piętrach: IV, VIII, X, XI, XII, XIII, r. założono instalację automatycznej sygnalizacji pożaru, r. remont instalacji wod.-kan. wraz z wymianą urządzeń w hydroforni, i częściowym remontem łazienek, r. remont instalacji c.o. ( wymiana instalacji c.o. wraz grzejnikami) r. - wymiana kabin wind oraz części elementów mechanicznych systemu, r. - wymiana oświetlenia ewakuacyjnego, r. - wymania drzwi na klatce schodowej na EI 30, r - wymania drzwi w piwnicy i pomieszczeniach technicznych na EI 60.

16 r. - montaż dźwiękowego systemu ostrzegania pożarowego (DSO) - Dźwiękowy system ostrzegawczy, oddano do użytkowania w lutym 2011 roku. DSO typu Plena firmy Bosch, wykonany w oparciu o certyfikat zgodności CNBOP nr 2626/2008. DSO składa się z centrali oraz wydzielonych, podwójnych linii głośnikowych na każdej kondygnacji budynku. DSO umożliwia rozgłaszanie sygnałów alarmowych w celu przeprowadzania sprawnych akcji ewakuacyjnych. Zgodnie z oświadczeniem pracowników TVP wszystkie urządzenia w budynku są eksploatowane i serwisowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadają wymagane atesty techniczne. Stan techniczny elementów wykończeniowych w budynku jest zróżnicowany. Część pomieszczeń biurowych i korytarzy została wyremontowana, część przed laty i aktualnie jest w średnim stanie technicznym, jednakże części wspólne i całe kondygnacje są wykończone w przeciętnym lub niskim standardzie, część wymaga niezbędnych, pilnych prac remontowych. Zastrzeżenia budzi stan techniczny i szczelności okien, widoczne są nieszczelności i zacieki na ścianach, okna PCV kwalifikują się do wymiany. Zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną i kosztorysem elewacja budynku kwalifikuje się do remontu i modernizacji. Opracowany został kosztorys przez Pracownię projektową FORMAT, gdzie przy określonych rozwiązaniach technicznych wartość remontu netto określono w wysokości ok. 2,8 mln złotych. W budynku widoczne rysy i pęknięcia na ścianach i stropach. Konieczne jest przeprowadzenie remontu tynków wewnętrznych, wraz z wyrównaniem nierówności powierzchni cementowo-wapiennych ścian i stropów, oraz naprawę sufitów podwieszanych. Powłoki malarskie i tapety uległy zużyciu, wymagane jest przeprowadzenie prac malarskich. Część posadzek z pcw i dywanowych wykazuje braki i zużycie techniczne - wymagana jest wymiana. Stan instalacji i urządzeń określa się jako średni. Zgodnie z przedstawionymi informacjami właściciel jest zobowiązany do dostosowania budynku do wymogów ochrony pożarowej. Opracowany został projekt i kosztorys przez Zakład Budowlany BARTIMEX, gdzie przy kreślonych założeniach wartość remontu netto określono w wysokości ok. 6,2mln złotych. Zgodnie z przedstawionymi informacjami właściciel jest zobowiązany do dostosowania budynku do wymogów ochrony pożarowej, w tym dotyczące zabezpieczenia właściwych warunków ewakuacji, zainstalowanie dodatkowych instalacji.

17 17 Ponadto stan techniczny instalacji wewnętrznych i urządzeń, w tym min. c.o., wymaga nakładów na remonty i modernizacje. Stan techniczny budynku na dzień wyceny określa się jako średni. Telewizja Polska SA O/Szczecin posiada kosztorysy i projekty na planowane kolejne inwestycje, które zestawiono w tabeli poniżej : Lp. Rok wykonania kosztorysu Rodzaj inwestycji Modernizacja elewacji budynku (bez wymiany okien) Dostosowanie budynku do wymogów ochrony pożarowej Pomiot dokonujący opracowania Pracowania projektowa FORMAT Zakład Budowlany BARTIMEX Wartość kosztorysowa /zł/ brutto ,55 netto ,20 brutto ,76 netto ,98 Uwaga: Z uwagi na dość upływ czasu od daty sporządzenia ww. kosztorysów do daty dzisiejszej, zakres robót i wartości kosztorysowe mogą ulec zmianie. 4 WYKOŃCZENIE BUDYNKU Budynek jest wykończony i wyposażony w różnym standardzie : częściowo w średnim i częściowo w niskim. W części budynku w ostatnich latach przeprowadzono częściowe remonty pomieszczeń i korytarzy na poszczególnych kondygnacjach. Na dzień wyceny część obiektu jest w średnim stanie technicznym, a większość kwalifikuje się do remontu i modernizacji, budynek wymaga kompleksowego remontu. Pomieszczenia biurowe w części zostały wyremontowane i zmodernizowane przez PR Szczecin SA i przez najemców. Ogólnie można stwierdzić, że piętra wykorzystywane przez PR Szczecin SA posiadają lepszy standard wykończenia. W części pomieszczeń standard jest średni, w części niski i wymaga pilnego remontu. W szczególności części wspólne budynku wykończone w standardzie lat 80-tych, kwalifikują się do remontu z uwagi na zużycie techniczne i środowiskowe elementów wykończeniowych. Stan techniczny i standard wykończenia pomieszczeń bezpośrednio wpływa na możliwość wynajęcia powierzchni biurowych i na poziom czynszu najmu.

18 18 5 SPOSÓB UŻYTKOWANIA BUDYNKU Budynek obecnie użytkowany jest jako obiekt biurowy z dopuszczeniem innych funkcji, znajdują się tu pomieszczenia: biurowe, pomieszczenia o powierzchniach zróżnicowanych od 10,00 52,00 m 2 usługowe, oświatowe, magazynowe, techniczne, wc i łazienki, oraz korytarze i klatki schodowe, Budynek na dzień wyceny użytkowany jest przez współwłaścicieli obiektu: Polskie Radio Szczecin SA i Telewizję Polską SA, zgodnie z umową o zniesieniu współwłasności i ustaleniami sposobu użytkowania poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń. Jednakże tylko część powierzchni posiadanej do wyłącznego użytkowania właściciele wykorzystują do własnych potrzeb. Zbędną dla nich powierzchnię Polskie Radio i Telewizja Polska obecnie wynajmują firmom zewnętrznym. W przeważającej części wynajmowane są pomieszczenia biurowe, ale są też wynajmowane pomieszczenia służące dla celów usługowych, oświatowych, handlowych, a także pomieszczenia magazynowe. Wynajmowana jest także powierzchnia dachu ( z uwagi na wysokość budynku) pod urządzenia nadawcze i inne powierzchnia np. w hollu pod zamontowany bankomat. ZESTWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU NETTO ZGODNIE ZE SPOSOBEM WYŁĄCZNEGO UŻYTKOWANIA PRZEZ RADIO I TELEWIZJĘ RODZAJ WYŁĄCZNY UŻYTKOWNIK WSPÓLNE RAZEM POWIERZCHNI POLSKIE TVP UŻYTKOWANE /m 2 / RADIO /m 2 / /m 2 / /m 2 / POMIESZCZENIA 1612, ,33 250, ,33 KORYTARZE I WC 479, ,00 463, ,26 KLATKA 85,50 188,10 44,58 318,18 SCHODOWA RAZEM 2177, ,43 758, ,77

19 19 FUNKCJONALNOŚĆ OBIEKTU Układ funkcjonalny obiektu określa się jako korzystny. Charakter budynku można wykorzystywać jako pomieszczenia biurowe i usługowe. Istnieje możliwość alternatywnego wykorzystania pomieszczeń, wynajmu niezależnie pojedynczych pomieszczeń jak i całej, kilku kondygnacji, czy tez kompleksu pomieszczeń, np. w części niskiej. Wielkość pomieszczeń możliwych do wynajęcia jest zróżnicowana i może wynosić w zależności od potrzeb 10 m2, 12, 24, 35, 135 m2 aż do ok. 280 m2 tj. powierzchnia pomieszczeń jednej kondygnacji wieżowca. POWIERZCHNIA BUDYNKU DO WYNAJĘCIA Na podstawie analizy dokumentacji budynku i przeprowadzeniu wizji lokalnej określono powierzchnię pomieszczeń będącą w wyłącznym użytkowaniu współwłaścicieli i możliwą do wynajęcia: przez Polskie Radio ,87 m 2 - pomieszczenia biurowe 1245,40 m 2 - magazynowe - 292,47 m 2 przez Telewizję Polską ,08 m 2 - pomieszczenia biurowe ,26 m 2 - magazynowe - 239,82 m Zestawienie danych dla nieruchomości Dla nieruchomości objętej księgą wieczystą SZ1S/ /3 dochód może przynosić budynek biurowy z innymi funkcjami. Możliwa do wynajęcia powierzchna została zestawiona w tabeli, na podstawie informacji przestawionych przez współwłaścicieli. LP. RODZAJ POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ POLSKIE RADIO 1. P. biurowe niski standard POW. /m 2 / 76,50 2. P. biurowe średni standard 1168,90 3. Magazyny 292,47 4. Korytarze 479,33 Razem 2017,20

20 20 LP. RODZAJ POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ TELEWIZJĘ POLSKĄ POW. /m 2 / 1. Pomieszczenia biurowe średni standard 3543,26 2. Magazyny 239,82 3. Korytarze 1146,00 Razem 4929,08 Zestawienie powierzchni pomieszczeń w budynku możliwych do wynajęcia LP. RAZEM POMIESZCZENIA BUDYNKU MOŻLIWE DO WYNAJĘCIA POW. /m 2 / 1. P. biurowe niski standard 76,50 2. P. biurowe średni standard 4712,16 3. Magazyny 532,29 Razem 5320,95 6 METODOLOGIA WYCENY, WSKAZANIE RODZAJU OKREŚLANEJ WARTOŚCI Zasady wyceny nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. Nr 102/2010 poz. 651 z późn. zm.), zgodnie z którą, można dokonać (Art. 150 uogn) określenia wartości: rynkowej, odtworzeniowej, katastralnej oraz innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach. Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży. Wartość rynkową (Art. 150 i 151 uogn) określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu, przy przyjęciu, że stanowi ona najbardziej prawdopodobną jej cenę, możliwą do uzyskania na rynku, określoną z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: 1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy 2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Zasady szacowania tak rozumianej wartości rynkowej nieruchomości są uregulowane prawnie w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207/2004 poz z późniejszymi zmianami) oraz dobrze ugruntowane w praktyce wyceny (wcześniej w Standardach

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 225/3 ZA1Z/00084917/9

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55 OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55 AUTOR OPERATU: MGR INŻ. ALEKSANDER SCHELLER UPRAWNIENIA ZAWODOWE NR 1137 Wartość rynkowa nieruchomości wg stanu na dzień 12.10.2010r: W = 18

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, objętej KW nr KR1Y/00069894/5, Wydziału

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI T OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU NR 95, I PIĘTRO, POŁOŻONEGO W PABIANICACH, PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO 1, OBRĘB P-7, KW LD1P/00026372/3 AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

Z OPERATU SZACUNKOWEGO

Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLENIE WARTOŚCI Nieruchomości gruntowych położnych w miejscowościach: A. Skawina, działka nr 5652/3 B. Skawina, udział 4/24 części w działce nr 5652/15 C. Radziszów, działki

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim

OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, działka

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1848/13

O P I N I A IX KM 1848/13 IX KM 1848/13 O P I N I A określająca wartość rynkową udziału 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Spacerowej w Woli Zachariaszowskiej, gm. Zielonki składającej się

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ Autor: mgr inż. Magdalena Ślufarska KRAKÓW, 13 MAJ 2014 ROK WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Przedmiot wyceny: Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 67 m 25. AJ Km 1543/13.

Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 67 m 25. AJ Km 1543/13. W YCENA Sc. SZACOWANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 98-200 SIERADZ ul. Aleja Pokoju 15 d tel. (0-43) 827-11-93 fax. (0-43) 827-11-93 ANDRZEJ DESPUT BEATA FIDYKA wycena@wycena-sieradz.pl www.wycena-sieradz.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 1 PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Lokalizacja: Mysłowice ul. Wojska Polskiego 3 Właściciel nieruchomości budynkowej: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa Spółka Akcyjna, 40 065

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ. NR 4/3). (wyciąg z operatu szacunkowego) STAN PRAWNY W Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena możliwości adaptacji pomieszczeń...6 Ramowy zakres prac

Bardziej szczegółowo

gm. Tarnowo Podgórne

gm. Tarnowo Podgórne 6. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO Data sporządzenia operatu szacunkowego Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wymiany Elewacji fasad aluminiowo szklanych oraz wewnętrznych

Bardziej szczegółowo