Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych"

Transkrypt

1 Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych Współczesne budynki biurowe zmieniają oblicza polskich miast. Coraz bardziej wyrafinowane rozwiązania architektoniczne, intrygująca forma i zakładana wysoka funkcjonalność to czytelne z zewnątrz symbole wysokiej klasy budynków. W wielu przypadkach może towarzyszyć im zakładany wysoki poziom komfortu wewnętrznego, a nawet oczekiwanej jakości powietrza w pomieszczeniach. Aby móc sprostać tak złożonym założeniom niezbędne staje się zaprojektowanie równie zaawansowanych systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania (HVAC) zintegrowanych systemami automatycznej regulacji i sterowania. W niniejszym artykule, stanowiącym rozwinięcie artykułów zaprezentowanych w czasopismach branżowych przedstawiono rolę symulacji w procesie projektowania obiektów biurowych, ze szczególnym uwzględnieniem wielokryterialnego wyboru systemów HVAC. Budynki biurowe w Polsce Współczesne budownictwo stanowi znakomity przykład poszukiwania odpowiedzi na wciąż rosnące wymagania użytkowników. Wymagania te stawiane są co do funkcji i formy jakim powinny sprostać przestrzenie budynku jak i warunków panujących w pomieszczeniach, których zapewnienie staje się obecnie integralną częścią kompleksowej oceny budynku. Kwintesencją owego proklienckiego podejścia do budynku staje się zatem dążenie do tworzenia szeroko rozumianego komfortu ich użytkownikom. Szereg składowych, w tym zaspokojenie potrzeb estetycznych, tworzenie komfortu wizualnego, akustycznego jak i sprostanie wymaganiom dotyczącym funkcji pomieszczeń leży w znacznej mierze w gestii architektów i konstruktorów. Zapewnienie właściwych warunków komfortu dla użytkowników pomieszczeń staje się natomiast domeną inżynierów odpowiedzialnych za systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Ponieważ efekt końcowy w postaci zadowolenia użytkowników wnętrz stanowi wypadkową wielu cech, niezbędnym staje się poszukiwanie wspólnych rozwiązań i właściwa koordynacja prac już na etapie projektowym. Jedną z wartych podkreślenia cech nowoczesnych budynków biurowych jest dbałość o dobór materiałów budowlanych i technologii wykonania budynku. Panującym obecnie trendem jest wykonywanie obudowy budynku z materiałów o podniesionym standardzie ocieplenia oraz dobór elementów okiennych o znacząco niższym od wymaganego współczynnika przenikania ciepła. Budynki te zachowują także stosunkowo dużą szczelność, choć przyjmowanie że są całkowicie szczelne wydaje się nieuzasadnione. Cechą charakterystyczną prezentowanych obiektów biurowych jest ich możliwie duża funkcjonalność. Oznacza to dążenie do możliwie największego wykorzystania przestrzeni budynku jako przestrzeni do wynajęcia. Z drugiej strony, w przypadku budynków biurowych z powierzchnią pod wynajem niezbędnym staje się zachowanie dużej elastyczności w podziale powierzchni, co najczęściej oznacza modularność, ale z możliwością dowolnego przearanżowania wnętrz. Budynki biurowe posiadają szereg złożonych funkcji, zawierając w swej strukturze pomieszczenia o różnym charakterze, takie jak hole i recepcje, pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne,

2 serwerownie, atria, restauracje, maszynownie, garaże. Każde z nich wymagać może odrębnego systemu HVAC gwarantującego zakładany poziom komfortu i bezpieczeństwa, całość zaś powinna stanowić spójną i racjonalnie funkcjonującą całość. Systemy HVAC w budynkach biurowych Współczesne projektowanie systemów klimatyzacji staje się poszukiwaniem rozwiązań technicznych odpowiadających na złożone wymagania użytkownika pomieszczeń lub realizowanego procesu technologicznego. Oznacza to uwzględnienie współczesnej wiedzy związanej z komfortem użytkowników, jakością powietrza w pomieszczeniach, wymianą ciepła, zjawiskami termicznymi i wilgotnościowymi w budynku, akustyką, aerodynamiką. Dodatkowo zakres projektu ulega stałemu poszerzaniu. Obecnie oczekuje się od projektanta oszacowania energetycznego i finansowego przygotowywanego systemu na etapie inwestycji oraz eksploatacji. Poza wymienionymi powyżej zagadnieniami świat coraz częściej zwraca uwagę na zagadnienia zaawansowanych analiz, w tym wpływu komfortu i jakości powietrza na produktywność użytkowników, czy oceny budynku pod kątem jego zrównoważenia. Cechą charakterystyczną nowoczesnych budynków biurowych jest stosunkowo wysoki poziom wewnętrznych zysków ciepła, co przy ograniczanych i kontrolowanych zyskach zewnętrznych powoduje, że najczęściej to te pierwsze stanowią znaczące wymuszenie będące podstawą doboru i wymiarowania systemów klimatyzacji. Analiza dostępnych systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania budynków biurowych wskazuje na kilka najpopularniejszych rozwiązań technicznych. Od strony źródeł ciepła najchętniej wykorzystywane są systemy miejskie (zwłaszcza w przypadku dużych miast), kotłownie gazowe lub olejowe. Mniejsze znaczenie mają kotłownie na paliwa stałe. Źródłem chłodu są najczęściej systemy chłodnicze oparte o agregaty wody lodowej lub systemy freonowe. W zależności od przyjętych rozwiązań systemu klimatyzacji stosowane są systemy powietrzne (CAV i coraz częściej VAV), systemy wodne (klimakonwektory, belki chłodzące) lub systemy freonowe (z rosnącym udziałem systemów multi i super multi). Wybór odpowiedniego systemu w znacznej mierze zależy od przyjętego poziomu komfortu w pomieszczeniach. Jest on bowiem związany z parametrami komfortu, parametrami powietrza w pomieszczeniu, kryteriami ich dotrzymania oraz strumieniem świeżego powietrza ze względów higienicznych. Aby można było sprostać tak postawionym wymaganiom zleceniodawcy należy poszukiwać narzędzi pozwalających na precyzyjną ocenę obciążeń cieplnych i wilgotnościowych w budynku, realizacji procesów wymiany masy i energii w urządzeniach i systemach, rozdziału powietrza w pomieszczeniach, oszacowań energetycznych zużycia energii w budynku, obliczeń akustycznych a także szczegółowych analiz takich jak analizy wykorzystania energii pierwotnej przez budynek. Aby możliwym było wykonanie powyższych analiz koniecznym staje się coraz szersze wykorzystanie aplikacji tworzonych z reguły przez zespoły związane z ośrodkami akademickimi programów symulacyjnych. Wybór systemu HVAC w polskich warunkach projektowych Proces projektowy zawiera w teorii etapy: analiz przedprojektowych, projektu architektoniczno-budowlanego, dokumentacji przetargowej, projektu wykonawczego (technicznego), dokumentacji powykonawczej i dokumentacji eksploatacyjnej.

3 Biorąc pod uwagę moment wyboru systemu najważniejszym etapem jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w projekcie powinny się znaleźć: rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych. Oznacza to konieczność uzasadnienia dokonanego doboru systemu na etapie projektu architektoniczno-budowlanego. Hmm w warunkach polskich znalezienie uzasadnienia doboru systemu HVAC w opisie technicznym nie należy delikatnie mówiąc do najczęstszych. A z drugiej strony wszyscy jak mantrę powtarzamy, że wybór systemu dokonywany na etapie projektowym generuje skutki podczas całego okresu eksploatacji (co nierzadko oznacza kilkanaście lub kilkadziesiąt lat). Jeżeli dodamy do tego problemy na płaszczyźnie inwestor projektant wykonawca użytkownik powodujące, że znakomita większość projektów wykonywana jest w ogromnym stresie terminowym, finansowym, a ponadto w ogólnie panujących konfliktach interesów powyższych stron otrzymujemy obraz nacisków jakim poddawany jest projektant podczas wyboru systemu. Czy rzeczywiście zawsze musi tak wyglądać etap wyboru systemu? Rys. 1. Etapy typowego procesu inwestycyjnego Nowe podejście do wyboru systemu HVAC Nowa koncepcja podejścia do wyboru systemu HVAC wymaga wprowadzenia zmian na wszystkich początkowych etapach procesu projektowego. Oznacza to powiększenie zakresu pracy zwłaszcza na etapie koncepcji przedprojektowej oraz nieznaczne poszerzenie zakresu analiz w ramach projektu budowlanego. Chcąc dokonać prawidłowego i pełnego wyboru systemu HVAC warto skorzystać z zaprezentowanej poniżej procedury: Przeprowadzenie analizy przedprojektowej uzupełnionej o stworzenie wytycznych projektowych (tzw. Design Brief u). Dokonanie wstępnej analizy systemowej z identyfikacją źródeł, instalacji, urządzeń i elementów. Wstępny wybór systemów HVAC. Zbudowanie modelu budynku wraz z możliwością wprowadzenia systemów. Symulacja funkcjonalna modelu z wybranymi systemami HVAC. Dokonanie pełnej analizy systemowej (tzw. System Benchmar-king). Wybór systemu HVAC. Przedstawiona powyżej procedura bywa stosowana w wielu krajach, w których zrozumiano, iż zwiększenie środków na projekt czemu towarzyszy zwrócenie uwagi na rozwiązania na etapie opracowania dokumentacji skutkuje drastycznym zmniejszeniem problemów na etapie wykonawstwa

4 oraz racjonalną eksploatacją. Co więcej, w wielu przypadkach inwestor, a następnie użytkownik dysponuje znacznie większą wiedzą o zastosowanych rozwiązaniach, co oznacza dla projektanta możliwość współpracy ze świadomym klientem. A to jak się okazuje jest jednym z najczęstszych problemów pojawiających się w procesie inwestycyjnym. W kolejnych punktach szczegółowo opisano poszczególne kroki proponowanej procedury. Rys. 2. Proponowany nowy proces wyboru systemu HVAC Przeprowadzenie analizy przedprojektowej uzupełnionej o stworzenie wytycznych projektowych (tzw. Design Brief u) Etap analizy przedprojektowej rozpoczyna się od pierwszego kontaktu inwestora z projektantem. Ponieważ od początku najważniejszym problemem jest pełne zrozumienie potrzeb inwestora oraz uświadomienie inwestora z czym od strony technicznej jest to związane zaleca się przeprowadzenie szeregu koordynacji poświęconych pozyskaniu danych do projektu. W koordynowanych przez nas projektach zalecamy sprecyzowanie precyzyjnych wytycznych projektowych (tzw. Design Brief u). Jest to opracowanie w którym inwestor umieszcza swoje oczekiwania wobec projektowanego budynku, systemów i instalacji. Jest to opracowanie, w którym niezbędnym staje się udział niezależnych konsultantów lub projektantów potrafiących inwestorowi opracować wymagania w sposób pełny i spójny. W niniejszym opracowaniu poza danymi do projektu (np. jednoznacznym określeniem punktów obliczeniowych) można umieścić wymagania dotyczące funkcjonalności i parametrów, które powinny być spełnione przez projekt. Przykładem może być określenie klasy środowiska pomieszczeń, wymagań dotyczących elastyczności systemu, przewymiarowania poszczególnych elementów systemu, czy planowanego zużycia energii przez budynek. Prawidłowo przygotowany Design Brief powinien zawierać zatem elementy określane jako opisowe (tzw. descriptive) np. strumień powietrza świeżego powinien wynosić 50 m3/h/os oraz określane jako użytkowe (tzw. performance) np. w pomieszczeniu powinno się zachować wymagania komfortu dotyczące wilgotności powietrza w okresie zimowym i letnim. Podstawową różnicą między tymi opisami jest fakt, iż w przypadku wymagań opisowych projektant może przyjąć je bezkrytycznie jako wymagania inwestorskie (chyba, że ich spełnienie jest w opinii projektanta nieuzasadnione), zaś w przypadku wymagań użytkowych to na projektancie spoczywa odpowiedzialność za wybór metody spełnienia postawionego wymagania. Opracowanie Design Brief u powoduje, że inwestor sprecyzował swoje oczekiwania, co nierzadko związane jest z podniesieniem świadomości inwestora. Co więcej projektant posiada zapisane i przemyślane wymagania inwestora, a najczęściej także uporządkowane dane do projektu. Dodatkowo inwestor posiada zapisane wymagania, których spełnienia oczekuje na etapie projektowym i wykonawczym, co oznacza, że posiada ważną część kryteriów według których może ocenić uzyskany efekt w postaci gotowego budynku. W ten sposób możliwe jest także poszerzenie zakresu odbiorów

5 oraz wprowadzenie pełnego Commissioning u. Należy podkreślić, iż z doświadczeń autora włączenie w proces projektowy etapu Design Brief u posiada tak wiele zalet, że w przypadku złożonych projektów warto z niego skorzystać nawet jeśli koszt jego opracowania leży po stronie projektanta. Efektem ubocznym jest ponadto zacieśnienie współpracy pomiędzy stronami procesu i podniesienie wiarygodności projektanta. Dokonanie wstępnej analizy systemowej z identyfikacją źródeł, instalacji, urządzeń i elementów Na podstawie opracowanych wymagań projektant może wykonać opracować koncepcję projektową. W niektórych przypadkach towarzyszą temu dodatkowe opracowania, takie jak np. Feasibility Study. W ramach opracowania koncepcji możliwe staje się dokonanie wstępnej analizy identyfikujące możliwe do wykorzystania źródła ciepła czy energii elektrycznej. Trudno tutaj pominąć źródło chłodu dla instalacji chłodniczej. W kolejnym kroku warto przeanalizować dostępne instalacje wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. Jako kolejny element analizy warto wyróżnić element końcowy obsługujący pomieszczenie. Przeanalizowanie różnych elementów dla systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania pozwala na zamknięcie zestawienia. Dla tak przedstawionego zestawienia możliwe staje się kolejne łączenie źródeł ciepła, energii elektrycznej z wydzielonym źródłem chłodu z instalacjami oraz elementami końcowymi. Opracowanie tego zestawienia w postaci tablicy pozwala na wykonanie matryc połączeń. Rys. 3. Matryca rozwiązań Na podstawie powyższej matrycy połączeń pozwala na dokonanie czytelnego dla wszystkich stron procesu połączenia źródeł, instalacji i elementów końcowych. W ten sposób można przedstawić kolejne możliwe z technicznego punktu widzenia rozwiązania. Przedstawiony poniżej przykład

6 ukazuje propozycję systemu z wykorzystaniem czterorurowych klimakonwektorów wentylatorowych (fan coil i) podłączonych do wodnych instalacji grzewczych i chłodniczych. Korzystając z agregatu wody lodowej i wymiennika ciepła podłączonego do sieci ciepłowniczej uzyskujemy połączenie z sieciami. Do zapewnienia właściwych ilości powietrza świeżego wykorzystano niezależne nawiewniki sufitowe podłączone do centralnej instalacji wentylacji mechanicznej ze stałą ilością powietrza. Wstępny wybór systemów HVAC Przygotowanie zestawu możliwych rozwiązań systemowych pozwala na wstępną selekcję systemów. Część rozwiązań może nie odpowiadać specyfikacji założeń projektowych, część zaś może być charakterystyczna dla innych budynków lub innych warunków eksploatacji. Co więcej, już teraz można odrzucić rozwiązania, które na pierwszy rzut oka nie będą pasowały do opracowywanego rozwiązania, np. nie będą w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu komfortu wewnętrznego. W budynkach biurowych możliwy scenariusz wyboru systemu klimatyzacji może zawierać przykładowo systemy: System CAV; System CAV z minimalną ilością powietrza zewnętrznego; System VAV; System wentylacji wyporowej ze stałą ilością powietrza; Klimakonwektory wentylatorowe (fan-coil e); Belki chłodzące; Stropy chłodzące; Klimatyzator typu split ; Klimatyzatory typu multisplit ; System VRV. Co więcej, uzupełnienie wspomnianej uprzednio matrycy rozwiązań o parametry poszczególnych systemów (np. temperatury czynników i mediów) pozwala na pełną identyfikację i opis poszczególnych systemów. Dodatkowo wiedząc na jakich parametrach powinny funkcjonować poszczególne systemy możliwe staje się powiązanie ich w spójną całość, co ma szczególne znaczenie w przypadku wykorzystania systemów z odnawialnymi źródłami, które najczęściej pracują na odmiennych parametrach roboczych. W ten sposób możliwym staje się opis parametrów poszczególnych systemów co w znaczący sposób ułatwia powiązanie ich ze źródłami energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Posiadając wybraną grupę rozwiązań, które są możliwe do zastosowania należy przeanalizować cechy funkcjonalne wybranych rozwiązań. Najbardziej zaawansowaną metodą są symulacje budynku z systemami klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania i chłodzenia. Model budynku z systemami HVAC Nowoczesne symulacje umożliwiają przeprowadzenie analizy funkcjonowania systemu w konkretnym budynku. W pierwszym kroku wprowadzane są dane architektoniczne analizowanego obiektu. Podając dane geometryczne, materiałowe oraz szczegóły poszczególnych pomieszczeń możliwe staje się zamodelowanie przestrzeni, wraz ze wszystkimi elementami rozwiązań architektonicznych. W szczególnych przypadkach możliwe staje się pełne, trójwymiarowe zamodelowanie geometrii rozpatrywanych pomieszczeń.

7 Rys. 4. Dane geometryczne obiektu Krok drugi to najczęściej opis funkcjonowania poszczególnych pomieszczeń w odniesieniu do występujących obciążeń cieplnych czyli opracowanie profili wykorzystania pomieszczeń wraz z ilościowym określeniem liczby osób, urządzeń, oświetlenia itp. Ważnym elementem tego etapu jest ilościowe (np. liczba komputerów) oraz jakościowe (np. profil wykorzystania pomieszczenia przez pracowników) określenie funkcjonowania rozpatrywanych pomieszczeń. W większości symulacji trzecim krokiem jest zdefiniowanie parametrów komfortu analizowanych pomieszczeń. W zależności od złożoności modelu można zdefiniować temperaturę (obliczeniową, minimalną, maksymalną), wilgotność (wraz z dokładnością jej utrzymania), ilość powietrza świeżego itp. Ważnym elementem niniejszego etapu jest uświadomienie poziomu środowiska wewnętrznego jaki chcielibyśmy uzyskać w pomieszczeniach. Zostało to dobitnie wyrażone w nowym podejściu jaki reprezentują normy EN 15251: Kryteria klimatu wewnętrznego w zakresie komfortu termicznego, jakości powietrza, oświetlenia i hałasu oraz EN 13779: Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji". W opinii autora jasne zdefiniowanie oczekiwanego poziomu komfortu w pomieszczeniach pozwala na pełniejsze oszacowanie końcowych rezultatów. Co więcej, jest to znacznie bardziej uczciwe podejście do tych zagadnień w stosunku do aktualnego ustawodawstwa polskiego. Podstawą do tego stwierdzenia niech będzie choćby strumień powietrza świeżego przypadający na osobę. W przypadku wymienionych norm europejskich strumień ten zależy od klasy środowiska wewnętrznego i z reguły jest znacznie wyższy od zapisanego np. w normie PN-83/B Az 3, w której przywołano minimalną wartość strumienia nadal przez wielu projektantów utożsamianą z wartością obliczeniową. Tak przygotowane dane stanowią komplet informacji o pomieszczeniach w budynku który posłuży jako obiekt do wstawienia systemów HVAC. Jest to najważniejszy etap każdego rodzaju symulacji. W zależności od możliwości programów mamy do dyspozycji możliwość wbudowania w opisywaną przestrzeń od kilku do kilkudziesięciu systemów. Niestety tylko część z nich znajduje praktyczne zastosowanie w polskich warunkach projektowych, pozostałe stanowią domenę odmiennych technicznie kultur inżynierskich. W zależności od stopnia złożenia możliwe staje się w bardziej zaawansowanych aplikacjach symulacyjnych wprowadzenie bardzo precyzyjnych danych dotyczących systemu, włączając w to

8 szczegóły ilościowe i jakościowe oraz system automatycznej regulacji i sterowania. Posiadając opis budynku oraz przygotowany opis poszczególnych systemów wybranych na etapie ich wstępnego wyboru możliwe staje się przeprowadzenie symulacji funkcjonowania obiektu z systemami. Rys. 5. Profile obciążeń cieplnych i funkcjonowania pomieszczenia Rys. 6. Dane o oczekiwanym środowisku wewnętrznym Rys. 7. Wybór systemu

9 Rys. 8. Wybór systemu Rys. 9. Zaawansowany sposób definiowania systemu HVAC Symulacja funkcjonalna modelu z wybranymi systemami HVAC Na tym etapie do modelu budynku wprowadzane zostają poszczególne systemy. Pierwszym krokiem jest oszacowanie bilansu cieplnego pomieszczeń oraz chwilowych wymagań dotyczących komfortu w pomieszczeniach. Wprowadzony system zostaje zwymiarowany tak, aby był w stanie sprostać konieczności utrzymania właściwych paramentów wewnętrznych z określoną dokładnością. W ten sposób następuje zwymiarowanie systemu. Niektóre aplikacje umożliwiają ponadto dokonanie wyrównania systemów oraz dopasowania do systemu automatyki, ale wydaje się to być informacją na wyższym poziomie dokładności niż analizowany na tym etapie. W przypadku, w którym możliwe staje się precyzyjne opisanie wszystkich parametrów funkcjonowania systemu cennym uzupełnieniem może być na tym etapie opracowanie schematu funkcjonalnego wybranego rozwiązania. Będzie one wartościowym uzupełnieniem schematów instalacji. Może ponadto być pomocnym elementem opracowanie wytycznych dla automatyki itp. Należy jednak podkreślić, iż chcąc wykorzystać opisywaną metodę na etapie przedprojektowym możemy nie być w stanie posiąść niezbędnych danych szczegółowych. W takim przypadku warto wrócić do opracowania niniejszego systemu na etapie projektu technicznego i wykonawczego. W wyniku przeprowadzonych symulacji możliwe staje się określenie dla każdego z systemów:

10 parametrów pracy strumieni masy i energii wykorzystanych w systemie wielkości urządzeń wchodzących w skład systemu ilości powietrza w systemie ilości poszczególnych mediów w systemie poziomu obciążenia systemu w poszczególnych godzinach roku wielkości i poziomu obciążeń poszczególnych źródeł zużycia energii przez system HVAC w ciągu całego roku Uzyskany wynik może stanowić znakomite narzędzie w rękach inżyniera HVAC. Pozwala bowiem na spojrzenie na system w sposób całościowy, a zarazem bardzo detaliczny. Wyznaczenie dla każdego systemu wskaźników (np. mocy źródeł, strumieni powietrza przypadających na osobę lub jednostkę powierzchni, jednostkowych obciążeń cieplnych, czy mocy urządzeń) pozwala na całościowe ujęcie systemu. Ogromną zaletą wymienionej powyżej symulacji może być ponadto zestawienie uzyskanych rezultatów (np. godzinowych bilansów ciepła, profili temperatury w pomieszczeniu) do zastosowanych nakładów na stworzenie systemu. Takie podejście wydaje się stanowić rozsądny kompromis pomiędzy proponowanymi rozwiązaniami inżynierskimi, a poziomem komfortu uzyskiwanym za ich pomocą. W przypadku szczegółowych analiz możliwe jest uzupełnienie podstawowych danych komfortu o parametry bardziej szczegółowe np. wskaźniki PMV (Predicted Mean Vote) oraz PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) co obecnie stanowić powinno główny cel projektowania systemów HVAC. Posiadając tak szczegółowe dane dla każdego z zaproponowanych systemów możliwe staje się dokonanie pełnej analizy systemowej. Rys. 10. Symulacje funkcjonowania systemu HVAC w budynku

11 Rys. 11. Schemat systemowy do uszczegółowienia symulacji Rys. 12. Zestawienie uzyskiwanego efektu z funkcjonowaniem systemu bilans cieplny

12 Rys. 13. Kompleksowa informacja o uzyskanym poziomie komfortu termicznego w pomieszczeniu Dokonanie pełnej analizy systemowej (tzw. System Benchmarking) Na podstawie wyników powyższych symulacji możliwe staje się dokonanie zestawienia poszczególnych systemów. W niniejszym zestawieniu cennym wydaje się przytoczenie dla każdego z wybranych we wstępnej analizie systemu tabeli, w której ujęte zostaną dane dotyczące parametrów uzyskanego środowiska wewnętrznego, możliwości zastosowania systemu w określonych ograniczeniach architektonicznych, zagadnienia racjonalnego użytkowania energii na potrzeby systemu, parametry systemu oraz szeroko rozumiane koszty. W kompleksowej analizie systemowej poszczególne systemy podlegają ocenie tworząc tzw. System Benchmarking, w którym oceniane zostają: Środowisko wewnętrzne: Temperatura powietrza w pomieszczeniu; Dokładność utrzymania temperatury powietrza w pomieszczeniu; Gradient pionowy temperatury; Temperatura przegród otaczających pomieszczenie (ściany, okna, podłoga, sufit); Temperatura odczuwalna; Asymetria pola temperatury w pomieszczeniu; Wilgotność powietrza w pomieszczeniu; Dokładność utrzymania wilgotności powietrza w pomieszczeniu; Średnia prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi oraz poza nią; Maksymalna prędkość powietrza strefie przebywania ludzi oraz poza nią; Czystość powietrza w pomieszczeniu; Stężenie i emisja zanieczyszczeń w pomieszczeniu; Stężenie i emisja CO 2 w pomieszczeniu; Jakość powietrza w pomieszczeniu; Strumień powietrza świeżego dostarczanego do pomieszczenia ze względów higienicznych; Rozdział powietrza w pomieszczeniu; Warunki akustyczne i występowanie wibracji (poziom hałasu); Bezpieczeństwo (pożarowe, dostępu). Architektura i konstrukcja: Możliwość wykorzystania ścian, stropu, sufitu, podłóg; Konieczność wykorzystania sufitów podwieszanych; Konieczność wykorzystania podniesionej podłogi; Wykorzystywanej przez system przestrzeni w budynku (dach, maszynownie, piwnice). Energia: Wymagane źródła (energia elektryczna, ciepło, chłód, kogeneracja, źródła zapasowe i awaryjne); Mobilność źródeł; Dywersyfikacja źródeł; Obciążenia cieplne (wymagane chłodzenie lub ogrzewanie wynikające z analizy obciążeń cieplnych pomieszczenia); Zużycie energii.

13 HVAC: Rodzaj czynnika pośredniczącego będącego nośnikiem energii cieplnej i chłodniczej (systemy freonowe, wodne, powietrzne); System scentralizowany / indywidualny; Wymagania związane z układem ciśnienia w budynku (układ zbilansowany, nadciśnienie lub podciśnienie w pomieszczeniu); Nadmiarowości rozumiana jako ewentualność dublowania układów lub elementów ze względu na konieczność zapewnienia warunków w przypadku awarii systemu; Możliwości zastosowania elementów systemu w kontekście wymagań architektonicznych dla pomieszczenia; Przewymiarowanie systemu; Niezawodność systemu; Analiza ryzyka; Elastyczność systemu; Modularność systemu; Łatwość rozbudowy systemu; Przeciążalność systemu Łatwość utrzymania, modernizacji i konserwacji (czyszczenie, wymiana, modernizacja); Systemy automatycznej regulacji i sterowania systemem (BMS, strategie); Systemy pożarowe (wentylacja oddymiająca, pożarowa itp.). Koszty: Koszty inwestycyjne; Koszty eksploatacyjne; Koszty związane z utrzymaniem systemu i jego konserwacją; Analiza ryzyka i wrażliwość np. na zmianę kosztów energii; Koszty LCC. Posiadając tak opisane systemy możliwe staje się dokonanie właściwego wyboru systemu. Niniejsze podejście zawiera szereg elementów mających bezpośredni wpływ na sposób i komfort utrzymania systemu. Z punktu widzenia branży FM zagadnienia dotyczące przewymiarowania systemu, niezawodności, analizy ryzyka, modularności, łatwości rozbudowy czy przeciążalności mogą mieć znaczenie priorytetowe. Uwzględnienie kosztów utrzymania systemu oraz jego czyszczenia, wymian czy modernizacji stanowi o jego późniejszym wykorzystaniu na etapie eksploatacji. Wybór systemu HVAC Na bazie powyższego systemu oceny systemu uzupełnionego o wielkości liczbowe pochodzące z symulacji możliwe staje się wykonanie końcowej oceny i zestawienia systemów. Zakładając, iż projektant lub konsultant może uzupełnić te informacje o najważniejsze zalety i wady poszczególnych systemów uzyskujemy pełne spektrum rozwiązań HVAC możliwych do zastosowania w budynku. Na podstawie tak przygotowanego opracowania możliwym staje się precyzyjniejsze poszukiwanie rozwiązania optymalnego. Ponieważ w zależności od wymagań inwestora poszczególne cechy mogą być bardziej lub mniej znaczące projektant może przypisać im wagi odpowiadające znaczeniu poszczególnych zagadnień uzyskując w ten sposób znaczącą pomoc w podjęciu końcowej decyzji o wyborze konkretnego systemu HVAC. Podsumowanie Współczesne projektowanie systemów HVAC wymaga znacznego poszerzenia dotychczasowej

14 metodyki opracowania projektu o wielokryterialną procedurę wyboru systemu. Przedstawiony powyżej materiał przybliża kryteria oceny poszczególnych systemów. Ponieważ do ich wykonania niezbędnym staje się pozyskanie wiarygodnych danych coraz częściej sięga się po narzędzia symulacji systemów HVAC już na etapie przedprojektowym. Ich wykorzystanie daje projektantowi oszacowanie ilościowe projektowanego systemu. Uzupełnieniem tych danych powinny być analizy funkcjonowania systemu w cyklu życia obiektu, co pozwoli na precyzyjniejsze poszukiwanie rozwiązania optymalnego w danym przypadku. Co więcej, podczas poszukiwania niniejszego rozwiązania zmodyfikowany zostaje proces projektowy, dzięki czemu już na etapie przedprojektowym projektant podnosi wiedzę i świadomość inwestora dając mu ponadto wiarygodne argumenty podczas commissioningu oraz na etapie eksploatacji. Stanowi ono obecnie przykład jednych z najbardziej zaawansowanych analiz wyboru systemu stosowanego w krajach, w których rola projektanta oraz nakłady na jego pracę są na znacznie wyższym poziomie. Może także w Polsce powinniśmy już przygotować się na taką sytuację. Literatura 1. Piotr Bartkiewicz Wielokryterialny wybór systemu HVAC w budynkach biurowych cz. 1 i 2 Chłodnictwo i Klimatyzacja 2007, Piotr Bartkiewicz Symulacje energetyczne w praktyce Energia i Budynek 2,3,4/ Piotr Bartkiewicz Wykorzystanie zaawansowanych analiz zużycia energii i zrównoważenia budynku na przykładzie Projektu SSB I Ogólnopolski Kongres Facility Management, Warszawa Piotr Bartkiewicz Specyfika symulacji zużycia energii w nowoczesnych budynkach biurowych w Polsce, Building Physics in Theory and Practise, Łódź, Piotr Bartkiewicz Analiza zużycia energii w budynku studium budynku biurowego Forum Wentylacja i Salon Klimatyzacja Piotr Bartkiewicz, Dariusz Heim Rozwiązania architektoniczne, fizyko-budowlane i instalacyjne a zapotrzebowanie na ciepło budynku International Seminar Energodom Piotr Bartkiewicz Wielokryterialny wybór systemu HVAC w budynkach biurowych - V Ogólnopolska Konferencja Techniczna Klimatyzacja i Chłodnictwo w Polsce nowe trendy rozwoju, Piotr Bartkiewicz Przegląd komputerowych narzędzi symulacji zużycia energii w budynku z uwzględnieniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź Piotr Bartkiewicz Modelowanie obciążeń cieplnych budynku z uwzględnieniem funkcjonowania systemów HVAC studium przypadku. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź, Piotr Bartkiewicz Symulacje zużycia energii w budynku z uwzględnieniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Forum Wentylacji Piotr Bartkiewicz, Dariusz Heim Wykorzystanie symulacji energetycznych w praktyce projektowej, Instalator Polski, Piotr Bartkiewicz Znaczenie klimatyzacji we współczesnych budynkach komercyjnych Wnętrza Komercyjne, Warszawa Piotr Bartkiewicz Specyfika symulacji zużycia energii w nowoczesnych budynkach biurowych w Polsce Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź Piotr Bartkiewicz Symulacje jako kolejny krok rozwoju narzędzi komputerowego wspomagania projektowania Chłodnictwo i Klimatyzacja, Warszawa Piotr Bartkiewicz, Paweł Lis - Kurs Zarządzanie procesem projektowania, Warszawa Raport z projektu PeBBu - Performance Based Building WG5 Organisation and

15 Management ; WG 9 Information and Documentation Autor: Piotr Bartkiewicz Źródło: (11/09) KONTAKT Energia i Budynek

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja w w w. w e n t y l a c j a. o r g. p l 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B lok. 6 tel./fax 22 542 43 14 e-mail: spw@wentylacja.org.pl Warszawa, 27.10.2014 Szanowny Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Mgr inż. Paweł Kwasnowski Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Wydział Elektrotechniki, Automatyki,

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN cz. 2

Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN cz. 2 Paweł Kwasnowski Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15 cz. Kontynuujemy prezentację normy PN-EN 15, która stanowi narzędzie do klasyfikacji i oceny

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO LT 5.3 Wersja Prezentacyjna

ArCADia-TERMO LT 5.3 Wersja Prezentacyjna LT 5.3 Wersja Prezentacyjna Pobierz w pełni funkcjonalną, nie ograniczoną czasowo wersję programu LT 5.3 Wersja Prezentacyjna Pobierz i używaj ZA DARMO!!! Czym jest LT 5.3 Wersja Prezentacyjna? to najpopularniejszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 2) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Podstawy teoretyczne i praktyka - wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej / część teoretyczna pod redakcją Dariusza Gawina i Henryka Sabiniaka ; autorzy: Dariusz Gawin, Maciej Grzywacz, Tomasz

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie Dla budynku nr: 495/2010 1 Ważne do: 12 maja 2020 Budynek oceniany: Budynek biurowy ANTARES Rodzaj budynku Budynek biurowy Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok ul. Marynarska 11,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-210-EJ-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka jądrowa Poziom

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków

Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wymagania zapewnienia wysokiej

Wymagania zapewnienia wysokiej PRAWO I NORMY Pawe Kwasnowski Metodyka projektowania budynków Wp yw normy PN-EN 15232:2012 na metodyk projektowania budynków w celu uzyskania wysokiej efektywno ci energetycznej Wymagania zapewnienia wysokiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

klimatyzacja wentylacja chłodnictwo

klimatyzacja wentylacja chłodnictwo klimatyzacja wentylacja chłodnictwo W ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI WCHODZI : PROJEKT I DORADZTWO TECHNICZNE, SPRZEDAŻ SYSTEMÓW KLIMATYZACJI, WENTYLACJI, CHŁODNICTWA; DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ; OBSŁUGĘ SERWISOWĄ

Bardziej szczegółowo

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie fizyka budowli Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 zużycie energii w budownictwie TRANSPORT WYDOBYCIE PRODUKCJA SKŁADOWANIE

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna:

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna: Część teoretyczna pod redakcją: dr hab. inż. Dariusza Gawina i prof. dr hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; dr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

CYRKULACJE 2012 SPIS TREŚCI nr 7 12 Barometr rynku 14 Nowy szpital pediatryczny w Warszawie systemy wentylacji i klimatyzacji 18 Systemy wentylacji i klimatyzacji w szpitalach belki chłodzące 20 Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Od 1 stycznia 2009 roku do każdego projektu jest obowiązek przygotowania charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego, opracowanej zgodnie z przepisami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P

Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P 91.020 Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu Podano oznaczenia graficzne

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie danych do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku

Przygotowanie danych do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku Przygotowanie danych do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku Ze względu na dużą ilość danych konieczne jest ich wcześniejsze przygotowanie. Dalsza część pracy odbywać się będzie zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału Chemii. Przemysław Stępień

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału Chemii. Przemysław Stępień Wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału Chemii Przemysław Stępień Wizualizacje projektowanego budynku Przyjęte rozwiązania projektowe Dane

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Podstawy prawne Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Specyfikacja zadań, które będzie realizowała jednostka w ramach badań: Zadanie nr 1

Zapytanie ofertowe. 1. Specyfikacja zadań, które będzie realizowała jednostka w ramach badań: Zadanie nr 1 Poznań, dnia 10 luty 2011r. Zapytanie ofertowe Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i badawczej oraz świadczenia nadzoru nad badaniami dla zadania pod nazwą: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 1 Certyfikacja energetyczna budynków Rozporządzenie MI z dn. 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 2 Dyrektywa 2002/91/EC i Rozporządzenia: nakładają obowiązek

Bardziej szczegółowo

klimatyzacja wentylacja chłodnictwo

klimatyzacja wentylacja chłodnictwo klimatyzacja wentylacja chłodnictwo W zakres naszej działalności wchodzi : Projekt i doradztwo techniczne, Sprzedaż systemów klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa; Dostawę i montaż urządzeń; Obsługę serwisową

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ze stosowania świadectw energetycznych dla budynków w nowowznoszonych i oddanych do użytku u

Doświadczenia ze stosowania świadectw energetycznych dla budynków w nowowznoszonych i oddanych do użytku u Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż.. Edward Szczechowiak dr inż.. Radosław aw GórzeG rzeński Doświadczenia ze stosowania świadectw energetycznych dla budynków

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna usługa serwisowa w oparciu o serwerownie obiekty data center i sale operacyjne w szpitalach cleanroomy

Profesjonalna usługa serwisowa w oparciu o serwerownie obiekty data center i sale operacyjne w szpitalach cleanroomy Profesjonalna usługa serwisowa w oparciu o serwerownie obiekty data center i sale operacyjne w szpitalach cleanroomy PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA W OPARCIU O SERWEROWNIE OBIEKTY DATA CENTER I SALE OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2011 pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej budynku sąd uchylił zaskarżoną decyzję pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL

Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL POPLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i FIZYKI BUDOWLI Bariery w budownictwie pasywnym Tomasz STEIDL Inwestor słyszy Dom, który nie traci energii Dom pasywny, czyli tanie

Bardziej szczegółowo

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła.

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła. Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do naturalnego tzw. swobodnego ochładzania

Bardziej szczegółowo

Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego

Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego Sprężarkowo czy adsorpcyjnie? Metody produkcji chłodu przy pomocy ciepła sieciowego Autor: Marcin Malicki - Politechnika Warszawska ( Energetyka cieplna i zawodowa nr 5/2013) W najbliższych latach spodziewać

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU: Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wg. według rozporządzenia Ministra Infrastruktury

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU: Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wg. według rozporządzenia Ministra Infrastruktury ArCADia-TERMO Złoty Medal BUDMA 2009 Laureat XX Edycji Konkursu Teraz Polska ArCADia-TERMO to program przeznaczony do sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectw charakterystyki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 23.09.2016., Bielsko-Biała Czym jest Park Naukowo-Technologiczny?

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemów klimatyzacji

Ewolucja systemów klimatyzacji LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Ewolucja systemów klimatyzacji Hybrid City Multi (HVRF) - pierwszy na świecie dwururowy system do równoczesnego chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła DLA INSTALATORÓW, PROJEKTANTÓW

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu... Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska * Przyjęte Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej z dnia 30 marca 2012

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Poziom krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i

Bardziej szczegółowo

Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Energia na wentylację oraz chłodzenie wg nowych wymagań prawnych.. Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wentylacja i uzdatnianie powietrza Wentylacja to wymiana powietrza w

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski dr inż. Maciej Mijakowski Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa http://www.is.pw.edu.pl Termodynamika powietrza wilgotnego Schemat procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Michał Strzeszewski Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Poradnik W Y D A N I E D R U G I E Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków. Poradnik. Wersja 2.00 (sierpień 2010). W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Przemiany powietrza. Centrale klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Zakres Zadania

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU: Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wg. według rozporządzenia Ministra Infrastruktury

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU: Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wg. według rozporządzenia Ministra Infrastruktury ArCADia-TERMO WT 2014 NOWA WERSJA Złoty Medal BUDMA 2009 Laureat XX Edycji Konkursu Teraz Polska ArCADia-TERMO to najpopularniejszy na polskim rynku program przeznaczony do sporządzania projektowanej charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Przyjazne Technologie Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Nagrzewnice powietrza LH Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Biuro: 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel./fax.:71 326 13 43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Romanowski TROX Oddział w Polsce

Andrzej Romanowski TROX Oddział w Polsce Zdecentralizowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła Andrzej Romanowski TROX Oddział w Polsce The art of handling air Od ponad 60 lat TROX GmbH jest innowacyjną i wiodącą firmą specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB

Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB Wodne nagrzewnice powietrza LEO FB produkowane przez firmę FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J. to nowoczesne aparaty grzewcze, które od przeszło 5 lat

Bardziej szczegółowo