1.Wprowadzenie - podsumowanie dla kierownictwa 2. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości. 3. Analiza rynku nieruchomości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.Wprowadzenie - podsumowanie dla kierownictwa 2. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości. 3. Analiza rynku nieruchomości"

Transkrypt

1 Spis treści.wprowadzenie - podsumowanie dla kierownictwa..cel opracowania..cel właściciela nieruchomości.3.podsumowanie. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości...stan prawny nieruchomości i status właściciela..lokalizacja ogólna i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.3.lokalizacja szczegółowa.4.charakterystyka nieruchomości funkcjonalna i techniczna.5.opis i stan techniczny budynku.6.określenie bieżących potrzeb remontowych.7.zawartość dokumentacji technicznej.8.sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości.9.obecny sposób zarządzania nieruchomością.0.podsumowanie i wnioski 3. Analiza rynku nieruchomości 3..Określenie zasięgu rynku 3..Dostępność komunikacyjna, sąsiedztwo 3.3.Najemcy potrzeby, preferencje i upodobania 3.4.Nieruchomości konkurencyjne 3.5.Analiza porównywalnych nieruchomości 3.6.Podsumowanie i wnioski 4. Bieżąca analiza finansowa 4..Wpływy i wydatki 4..Oszacowanie wydatków bieżących i niezbędnych prac remontowych 4.3.Możliwość zwiększenia przychodów i zmniejszenia wydatków 4.4.Źródła finansowania 4.5.Określenie wartości nieruchomości 4.6.Podsumowanie i wnioski 5. Analiza strategiczna 5..Mocne i słabe strony nieruchomości 5..Szanse i zagrożenia nieruchomości 5.3.Określenie wariantów zarządzania

2 5.4.Podsumowanie i wnioski 6. Ocena wariantów postępowania 6..Analiza porównawcza wariantów zarządzania 6..Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów zarządzania 6.3.Wskazanie wariantu optymalnego 7. Plan realizacji wskazanego wariantu 8. Podsumowanie planu Załączniki Bibliografia i źródła danych

3 .Wprowadzenie - Podsumowanie dla kierownictwa..cel opracowania Celem niniejszego planu zarządzania jest analiza bieżącej sytuacji nieruchomości komercyjnej położonej w Warszawie, ul... róg..., w dzielnicy... Budynek został wybudowany w 998 roku. Od 999r. budynek posiada zezwolenie na użytkowanie parteru, a od 000r. piętra. Od 999r. budynek użytkowany jest wyłącznie jako lokal handlowy o powierzchni...m. Budynek jest nowy, ale wymaga drobnych prac remontowych. Stopień zużycia technicznego budynku określono na 7,95%. Nieruchomość znajduje się w części dzielnicy, która od kilku lat odnotowuje dynamiczny rozwój infrastruktury handlowej, usługowej i komunikacyjnej. W rejon ulicy... strumienie klientów napływają z dzielnicy... i z dzielnic sąsiednich, a także z prawobrzeżnych miejscowości podwarszawskich. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dla właściciela nieruchomości i przedstawia różne warianty zarządzania nieruchomością. Opracowanie stanowi dla właściciela nieruchomości propozycję do podjęcia decyzji określających zakres zadań rzeczowych /remontów i modernizacji/, które należy wykonać na nieruchomości w celu podniesienia wartości użytkowej budynku i otoczenia. Opracowanie określa harmonogram prac do realizacji oraz możliwości przeprowadzenia tych prac, ich sfinansowania i, oceny efektywności ekonomicznej wydatków. Powyższe zamierzenia realizowane będą przy zachowaniu zasady najniższych kosztów i największych efektów. Warianty planu zarządzania zostały przygotowane dla właściciela nieruchomości na podstawie analizy potrzeb remontowych i modernizacyjnych oraz stawek eksploatacji podstawowej za lata ubiegłe tj oraz obejmują okres planowania na lata

4 ..Cel właściciela nieruchomości Celem właściciela budynku jest, aby minimalnym nakładem kosztów utrzymać nie pogorszony stan techniczny budynku, a także doprowadzenie do sytuacji, w której budynek będzie generował wpływy gotówkowe (czyli teraz nie generuje ponieważ użytkuje sam cały budynek). Właściciel dopuszcza możliwość(?czy planuje wynajem od 007 r.?) wynajęcia od stycznia 007 roku całego budynku na okres 3 lat, ale zakłada minimalną stopę zwrotu r=0%..3.podsumowanie Wartość rynkowa nieruchomości wynosi =.6.56,00zł Przepływ gotówkowy generowany przez nieruchomość w 007 roku =4.600,00zł Oczekiwana przez właściciela minimalna stopa zwrotu =0% Maksymalny zwrot z kapitału =08,4% Wydatki potrzebne na remont i modernizację =64.800,00zł Wariant o największej efektywności finansowej wymaga zaangażowania środków finansowych w fazie początkowej. Wpływy z najmu umożliwiają finansowanie wydatków ze środków własnych właściciela. Ponadto nieruchomość posiada duże możliwości korzystania z kredytu.. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości.. Stan prawny zarządzanej nieruchomości i status właściciela Nieruchomość gruntowa zabudowana nabyta została Aktem Notarialnym Rep. A- xxxx/98 z dnia xx.xx.998 roku, dla której założona jest Księga Wieczysta nr KW... prowadzona przez Sąd Rejonowy dla... Wydział IX Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość została zakupiona przez osoby fizyczne URL od osób fizycznych MMM, współużytkowników wieczystych gruntu do... roku oraz współwłaścicieli 4

5 budynku mieszkalnego parterowego w zabudowie bliźniaczej stanowiący zachodni segment oraz stanowiący od gruntu odrębną nieruchomość. Nieruchomość oznaczona jest numerem ewidencyjnym... w obrębie... i zawiera... m.kw. obszaru. Na powyższej nieruchomości znajduje się obecnie wybudowany w 998 roku i oddany do użytkowania częściowo w 999 roku, a całkowicie w 000 roku - piętrowy, murowany, częściowo podpiwniczony pawilon handlowy stanowiący zachodni segment w zabudowie bliźniaczej zawierający 94,7 m.kw. powierzchni użytkowej. Działy III i IV księgi wieczystej wpisów nie zawierają i żadne wnioski do akt księgi nie wpłynęły... Lokalizacja ogólna i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość położona jest w prawobrzeżnej części miasta Warszawa w dzielnicy Praga Południe /załącznik nr /. (czy możliwe jest dołączenie zdjęcia bez użycia załączników? Tak komisji byłoby łatwiej czytać bez zaglądania w załączniki) Teren, na którym znajduje się nieruchomość obecnie nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W 998 roku nieruchomość znajdowała się w obszarze oznaczonym na planie symbolem MU-6 o mieszkaniowo usługowej funkcji obszaru..3. Lokalizacja szczegółowa Nieruchomość posiada kształt prostokąta usytuowanego przy skrzyżowaniu ulic... z dojazdem do obu ulic /załącznik nr /. Od strony południowej znajduje się ulica..., a od strony zachodniej znajduje się ulica... Obydwie ulice są asfaltowe. Ulica... to główna arteria miasta w kierunku wschód zachód. Ulica... to wcześniej ulica dojazdowa, a obecnie ulica ślepa o długości ok. 60 m. Od strony północnej i wschodniej nieruchomość sąsiaduje z przyległymi działkami. Od tych stron nieruchomość ogrodzona jest siatką na podmurówce, a od strony południowej i zachodniej ogrodzenie zostało usunięte, a na otwartym obszarze wyłożonym kostką brukową urządzono parking dla samochodów klientów. Brama wjazdowa nieruchomości znajduje się od strony zachodniej. 5

6 . 4. Charakterystyka nieruchomości funkcjonalna i techniczna Właściciel nieruchomości otrzymał pozwolenie na użytkowanie: - części parterowej budynku oraz parkingu samochodów osobowych, w lipcu 999 roku, - części budynku piętra, w październiku 000 roku. Pozwolenie na użytkowanie dotyczy budynku handlowo-usługowego. Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne, jest częściowo podpiwniczony /załącznik nr 3/. W piwnicy zlokalizowano kotłownię gazową, pomieszczenia magazynowe. Na parterze znajdują się toaleta i pomieszczenie socjalne. Powierzchnia handlowa posiada otwartą przestrzeń, znajduje się na parterze i na piętrze. Schody z parteru na piętro dostępne tylko z powierzchni handlowej. Schody z parteru do piwnicy dostępne z korytarza od strony pomieszczenia socjalnego i od strony drzwi wejściowych z zaplecza. Główne, przeszklone wejście do budynku z poziomu chodnika bez stopni, znajduje się od strony ulicy Ostrobramskiej. Duże witryny na parterze i na piętrze znajdują się od strony ulicy Ostrobramskiej. W wyniku wykonanych robót budowlanych i wykończeniowych w latach powstał budynek handlowo-usługowy. Zestawienie powierzchni obiektu Powierzchnia zabudowy 69 m Powierzchnia całkowita 38, m 3 Powierzchnia użytkowa 94,7 m 4 Kubatura 350 m3 Budynek posiada następujące instalacje: - wodociągową sieć miejskaciową, - kanalizację sanitarną własną, - kanalizację deszczową do zbiornika wód opadowych własną, - ciepłą wodę - własną, - centralne ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej - elektryczną sieć miejskaciową, - telefoniczną sieciową z własną centralą i własną siecią wewnętrzną, - wentylacyjną grawitacyjną, - wentylacyjną mechaniczną, - komputerową własna sieć, 6

7 - tv przemysłową własna sieć współpracująca z systemem ochrony budynku, - całodobowej ochrony budynku oraz całodobowy monitoring z różnymi systemami powiadamiania. Budynek został wybudowany w 998 w technologii tradycyjnej w następujący sposób: Lp Nazwa elementu Technologia wykonania ławy fundamentowe monolityczne żelbetowe ściany fundamentowe monolityczne żelbetowe 3 ściany nośne siporex 30 cm 4 stropy belki i pustaki przemysłowe typu teriva 5 dach jednospadowy /krokwie, murłaty, płatwie i słupki/ 6 pokrycie dachu papa bitumiczna 7 schody wylewane konstrukcji żelbetowej 8 tynki wewnętrzne piwnica cementowo-wapienne 9 tynki wewnętrzne parter i piętro płyta gipsowa z wykończeniem 0 tynki zewnętrzne akrylowe, malowane ocieplenie budynku styropian 0 cm stolarka okienna aluminiowa zespolona, dwuszybowa, szyby 3 stolarka drzwiowa, drzwi wejściowe od frontu bezpieczne z atestem, antywłamaniowe aluminiowa, przeszklona, zespolona, dwuszybowa, szyby bezpieczne z atestem, antywłamaniowe 4 roleta wejściowa aluminiowa, elektryczna z atestem 5 drzwi wejściowe od zaplecza stalowe, antywłamaniowe z atestem 6 podłogi gres 7 malowania ściany malowane wewnątrz farbą akrylową 8 ściany wewnątrz płyta panelowa na powierzchni handlowej 9 obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 0 wentylacja grawitacyjna: przewodami wentylacyjnymi, w pomieszczeniach poprzez otwory okienne i drzwiowe, wymuszona: w kotłowni, na piętrze. sufity podwieszane, kasetony.5. Opis i stan techniczny budynku Budynek przez cały czas był eksploatowany w sposób prawidłowy, a dokładne oględziny nie wykazały zużycia wyższego niż wynikające z normalnej eksploatacji. 7

8 Stopień zużycia budynku oszacowano za pomocą wzoru: Sz = Ai x Szi / 00 Sz stopień zużycia w procentach, Ai procentowy udział danego elementu w koszcie budowy obiektu, Szi procentowe zniszczenie danego elementu. Wizja lokalnadokładne oględziny budynku pozwoliłay określić wielkości współczynników Ai, Szi dla poszczególnych elementów budynku. Tabela poniżej przedstawia średni ważony Lp Nazwa elementu Ai w % Szi w % Ai x Szi / 00 Roboty ziemne i fundamenty 0 5,00 Mury nadziemne i ściany działowe 5 5,5 3 Stropy i schody 4 5 0,70 4 Dach i pokrycie 9 0 0,90 5 Podłoża, posadzki 6 0 0,60 6 Tynki wewnętrzne i malowanie 0 0,0 7 Elewacja, roboty zewnętrzne 5 0 0,50 8 Stolarka i balustrady 9 0 0,90 9 Instalacja centralnego ogrzewania 4 0 0,40 0 Instalacja kanalizacyjna 5 0,05 Instalacja wodna 5 0,05 Instalacja elektryczna 4 0 0,40 3 Wentylacja wymuszona 0 0,0 Razem 00-7,95 Po zastosowaniu powyższego wzoru wyliczono stopień zużycia budynku na 7,95%..6. Określenie bieżących potrzeb remontowych Pomimo tego, że budynek jest prawie nowy konieczne jest przeprowadzenie drobnych remontów i prac związanych z normalnym zużyciem eksploatacyjnym niektórych elementów budynku. W ramach działań doraźnych w roku 006 poprawiono drobne usterki pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. Wydatki i prace remontowe do wykonania w 006 roku Lp Rodzaj prac Wydatek Wymiana osłon wlotowych na kominach 600,00 Poprawa obróbek blacharskich 000,00 8

9 Razem 600,00.7.Zawartość dokumentacji technicznej Dokumentacja techniczna znajduje się w posiadaniu właściciela nieruchomości. Dokumentacja obejmuje: - dokumentację techniczną ogólnobudowlaną, - książkę obiektu budowlanego, - protokoły przeglądów. Dokumentacja przechowywana jest przez właściciela pod adresem nieruchomości w trzech grupach zawierających : opis stanu prawnego nieruchomości, opis stanu technicznego nieruchomości oraz opis spraw związanych z eksploatacją nieruchomości..8. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości Zagospodarowanie terenu zapewnia bezpieczne dojście do budynku dla pracowników i klientów. Wokół budynku znajdują się ciągi piesze z kostki brukowej. Wzdłuż nieruchomości po jej zachodniej stronie znajduje się asfaltowa ulica. Przy niej znajdują się miejsca parkingowe oraz wjazd na posesję do altany śmietnikowej. Stan techniczny nawierzchni asfaltowych i betonowych jest dobry. Otoczenie jest czyste. Od strony zachodniej budynku znajdują się tereny zielone należące do spółdzielni mieszkaniowej /trawa oraz duża ilość drzew i krzewów, alejki osiedlowe dla pieszych/. Od strony północnej i wschodniej nieruchomość sąsiaduje z przylegającymi posesjami. Od strony południowej ulica... z dużym ciągiem pieszo-rowerowym. Ulica... i ulica... oraz teren nieruchomości jest oświetlony. Budynek jest dobrze oznakowany i widoczny z daleka, z ulicy... Z chwilą uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynek wykorzystywano jako handlowo-usługowy. Właściciel nieruchomości pod adresem nieruchomości do końca listopada 006 roku będzie prowadził własną działalność gospodarczą. W grudniu siedziba firmy oraz działalność zostaną przeniesione pod nowy adres..9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 9

10 Czynności zarządcy i administratora wykonuje właściciel. Ich Zzakres czynności zarządcy i administratora obejmuje przede wszystkim:. Kierowanie zatrudnionym personelem.. Decydowanie jakie usługi powinny być zakupione dla nieruchomości, określenie ilości i jakości zakupów, negocjowanie i zawieranie umów świadczenia usługi. 3. Zapewnienie właściwego stanu sanitarno-porządkowego. 4. Układanie planów konserwacji, remontów i modernizacji a na ich podstawie planu gospodarczo-finansowego /budżetu/ na każdy rok działalności. 5. Kontrola i zatwierdzanie sprawozdań finansowych z wymaganymi notami wyjaśniającymi. 6. Monitorowanie pracy księgowości. 7. Określenie możliwego do ubezpieczenia ryzyka związanego z nieruchomością i zawieranie umów ubezpieczeniowych. 8. Analizowanie i kontrola wymagań finansowych nieruchomości oraz poszukiwanie źródeł funduszy. 9. Odpowiedzialność za zgodność funkcjonowania nieruchomości z przepisami prawa, przepisami ochrony środowiska oraz w razie potrzeby zasięganie opinii ekspertów. 0.Określanie, analiza i wdrażanie potrzeb znacznych wydatków finansowych w tym konserwacje, remonty i modernizacje..dokonywanie napraw budynku, umożliwiających klientom optymalne korzystanie z nieruchomości oraz z urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości, usuwanie skutków wszelkich awarii..zlecenie wykonania remontów oraz nadzór nad ich wykonywaniem i końcowym odbiorem 3.Zapewnienie dostaw gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz odprowadzenie ścieków, wywozu śmieci itp. 5.Przygotowywanie informacji, sprawozdań i rozliczeń dotyczących nieruchomości. 6.Prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących nieruchomości..0. Podsumowanie i wnioski Stan prawny nieruchomości jest uregulowany.

11 Dokumentacja techniczna prowadzona jest przez właściciela nieruchomości. Stwierdzono brak przeglądu 5 letniego. Zużycie budynku świadczy o tym, że na wybranych elementach budynku była prowadzona bieżąca konserwacja. Zaplanowane na bieżący 006 rok remonty i prace konserwacyjne mają na celu usunięcie usterek oraz powinny utrzymać nieruchomość w nie pogorszonym stanie technicznym. 3. Analiza rynku nieruchomości 3..Określenie zasięgu rynku Omawiana nieruchomość znajduje się w Warszawie, blisko centrum. Warszawa, stolica Polski liczy mieszkańców na obszarze 57,90 km. średnia gęstość zaludnienia to 358 osób/km /004/. Aglomeracja warszawska liczy około,68 mln mieszkańców na obszarze 7,38 km /załącznik nr 4/. Praga Południe to druga co do wielkości pod względem ilości mieszkańców dzielnica Warszawy. Dzielnica liczy mieszkańców na powierzchni,4km. Dzielnica Praga Południe posiada centralne położenie w mieście. Od zachodu przez Wisłę sąsiaduje z dzielnicą Śródmieście, a dalej z Pragą Północ, z Targówkiem, Rembertowem i Wawrem. Wawer jest największą pod względem powierzchni 79,7 km dzielnicą Warszawy. W Warszawie zarejestrowanych jest przeszło 68 tysięcy firm. Warszawa wytwarza około 5% polskiego PKB, a bezrobocie wynosi około 6,5% w Warszawie oraz około 4% w województwie mazowieckim i należy do najniższych w kraju. Warszawa jest drugim największym po Górnośląskim Okręgu Przemysłowym ośrodkiem miejsko-przemysłowym w kraju. Ze względu na wielkość rynku konsumpcyjnego jest liderem w skali kraju. Tak sklasyfikowane miasto jest również liderem na rynku nieruchomości, który w Warszawie jest bardzo bogaty w różnorodne oferty. Chłonność rynku warszawskiego jest większa niż w innych miastach Polski. Odnosi się to do nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

12 Ceny działek i mieszkań w Warszawie należą do najwyższych w Polsce. Miasto przyciąga swymi atrakcjami nie tylko Polaków z kraju, ale i obcokrajowców. Rozwijają się handel i usługi. 3..Dostępność komunikacyjna, sąsiedztwo Prezentowana nieruchomość położona jest przy ulicy..., która stanowi część Trasy..., w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych miasta t.j. Trasa Siekierkowska i..., które stanowią dla miasta połączenia z aglomeracją, ale również stanowią drogi wylotowe w kierunkach północ-wschód-południe /załącznik nr, nr 4/. Nieruchomość cechuje się bliskością ciągów komunikacyjnych komunikacji miejskiej z najbliższymi przystankami w ulicach.../ok. 4 linii autobusowych/. Ponadto nieruchomość posiada bardzo dogodne własne warunki parkingowe dla klientów. Własne miejsca parkingowe posiadają wjazd bezpośrednio z ulicy... w ulicę... Ważnym elementem usprawniającym dostępność komunikacyjną będzie zakończenie budowy Trasy Siekierkowskiej, budowa mostu na Zaporze, budowa Trasy Olszynki Grochowskiej, Trasy Bora-Komorowskiego, poszerzenie ul.patriotów, budowa autostrady A oraz rozbudowa Szybkiej Kolei Miejskiej. Nieruchomość posiada dosyć atrakcyjne i wszechstronne sąsiedztwo. W promieniu do 500m nieruchomość sąsiaduje z budynkiem biurowo-usługowym..., stacją paliw BP, stacją obsługi samochodów..., z budynkiem handlowo-biurowym Media Markt /vis a vis nieruchomości, ok. najemców/, z siedzibą telewizji..., z centrum handlowo-usługowo-rozrywkowym... /ok. 0 najemców nie licząc najemców w części biurowej/. Dalsze sąsiedztwo to..., centrum handlowe..., hotel..., oddziały sześciu banków, siedziba... W okolicy nieruchomości znajdują się ponadto stacje paliw Shell, Orlen, Statoil, salony sprzedaży samochodów... W promieniu do 000m znajdują się dwie szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoła średnia i dwa kościoły.. W promieniu do 500m znajdują się centra handlowo-usługowo-rozrywkowe z pełnym przekrojem oferowanych produktów, baseny i siłownie, liczne bary, kawiarnie i restauracje. Rejon, w którym znajduje się nieruchomość wyrasta w dzielnicy... na lokalne centrum handlowe skupiające najprężniej działające marki i firmy, które obsługuje

13 nie tylko mieszkańców dzielnicy... i dzielnic sąsiednich, ale również mieszkańców aglomeracji przyjeżdżających do miasta od strony południowej i wschodniej. 3.3.Najemcy potrzeby, preferencje i upodobania Warszawa, stolica Polski skupia największą ilość powierzchni biurowej i handlowej w kraju. W rejonie ulicy Ostrobramskiej na parterach swoją siedzibę lokują głównie banki, sklepy wielkopowierzchniowe, salony samochodowe, stacje benzynowe lub usługi gastronomiczne. Na wyższych piętrach dominują mniejsze sklepy i biura. Zdecydowanie większa część oferowanych do wynajmu powierzchni posiada klimatyzację. Lokale, które posiadają parking w bezpośrednim sąsiedztwie należą do rzadko spotykanych. Możliwości reklamowania działalności najemcy na zewnątrz budynku w większości przypadków nie występują. 3.4.Nieruchomości konkurencyjne L Cecha / stan Sierpień 005, p Adres Nazwa nieruchomości 3 Funkcje budynku Czerwiec 006 Allianz / DB Usługi, biura, Czerwiec 006 Czerwiec 006 Czerwiec 006 Centrum Handlowe Promenada Handel, usługi, rozrywka, Budynek zaplecza technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej Biura, magazyny, handel, biura usługi 4 Właściciel Allianz Spółdzielnia 5 Stan budynku Pawilon handlowy Handel, usługi Osoba Mieszkaniowa fizyczna Bardzo dobry Bardzo dobry Dobry Dobry zewnętrzny 6 Otoczenie Dobre Bardzo dobre Dobre Dobre 7 Działka

14 powierzchnia m 8 Rok budowy Powierzchnia całkowita m Powierzchnia , , ,7 0 użytkowa m Zapełnienie 00% 99% 80% 00% Liczba najemców Liczba miejsc parkingowych dla klientów Parking dla personelu Bezpłatny, na poziomie -, 30 miejsc Bezpłatny, Bezpłatny, ogólnodostępny ogólnodostępny Bezpłatny, dodatkowe miejsca Zapytanie dotyczyło pow. najmu m ,7 Miejsce najmu piętro piętro parter parter i piętro Czynsz 4 euro 0 euro miesięczny x 4,00 zł x 4,00 zł / m = 56,00 zł = 80,00 zł = 40,00 zł = 40,00 zł powierzchnia magazynowa Opłata 3 euro 0, 5 eksploatacyjna x 4,00 zł x 4,00 zł / m =,00 zł 3,00 zł = 0,00 zł Opłata 0,5 euro marketingowa x 4 zł / m = 6,00 zł Razem netto

15 0 czynsz i opłaty / m = 68,00 zł = 8,00 zł = 40,00 zł = 50,00 zł Kaucja Brak danych 3-miesięczny czynsz + opłata eksploatacyjna + opłata marketingowa + VAT, zdeponowana na nie-, lub 3- miesięczny czynsz netto, zależy od okresu wypowiedzenia umowy, zdeponowana na nie- Do ustalenia,, lub 3- miesięczny czynsz netto zdeponowana na nieoprocentowanym rachunku bankowym oprocentowanym rachunku bankowym lub równoważna gwarancja bankowa oprocentowanym rachunku bankowym Waloryzacja czynszu Brak danych Do wyboru: - stała od do - 3% w skali roku - wskaźnikiem inflacji złotego 3% w skali roku, - wskaźnikiem inflacji strefy euro Okres najmu Brak danych 5 lat Bez 3 lata 3 minimum ograniczeń Liczba kondygnacji naziemnych Liczba kondygnacji podziemnych Windy Tak Tak Nie Nie 6 Ochrona Tak Tak Tak Tak

16 Klimatyzacja Tak Tak Nie Nie Dostępność Tak Tak Tak Tak mediów Zarządca Tak...sp. z o.o. Administrator Właściciel Spółdzielni Mieszkaniowej 3.5. Analiza porównywalnych nieruchomości W omawianej części dzielnicy nie występują nieruchomości wprost porównywalne: - położone przy ulicy...j, - z jednym najemcą, - z własną powierzchnią reklamową. Dla potrzeb planu zarządzania uznano, że nieruchomością porównywalną jest nieruchomość położona przy ulicy... Nieruchomość ta położona jest w odległości około 300 metrów w stronę centrum od nieruchomości przy ulicy... róg... Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono cechy porównywalne i cechy wyróżniające istotne dla dalszego postępowania zarządcy. 3.6.Posumowanie i wnioski Nieruchomość przy ulicy..., położona jest w części dzielnicy, która posiada uzasadnione perspektywy rozwoju w najbliższych latach. Uzasadniony jest również rozwój dostępności komunikacyjnej. Procent zapełnienia nieruchomości konkurencyjnych jest wysoki w przypadku, gdy oferują one powierzchnie o odpowiednim standardzie. Ponadto w Warszawie można zaobserwować tendencję odśrodkową lokowania biur poza ścisłym centrum miasta. Tendencja ta ma swoje odzwierciedlenie w omawianym rejonie ulicy... W przypadku pojawienia się nadpodaży powierzchni biurowej, handlowej lub usługowej rynek z pewnością zweryfikuję stawki czynszu. Biorąc pod uwagę w-w informacje oraz tendencje na rynku warszawskim przyjęto następującą rynkową stawkę czynszu po dokonaniu modernizacji w 006 roku:

17 - czynsz miesięczny = 40,00 zł/m, - opłata eksploatacyjna = 0,00 zł/m. 4.Bieżąca analiza finansowa 4..Wpływy i wydatki Wpływy i wydatki właściciela nieruchomości w latach oraz prognoza kosztów eksploatacyjnych 007. Lp Pozycja Zł Zł Zł Zł I.Wpływy. Środki od właściciela nieruchomości 6449,53 676, , ,00 II.Wydatki Wieczyste użytkowanie gruntu Podatek od nieruchomości 967,0 967,0 967, ,0 5054,0 5054, Ubezpieczenia 440, ,00 870, Woda 69,46 76,00 84, 0 5 Kanalizacja 96,00 09,80, Wywóz odpadów 7 Energia elektryczna 644,49 588,9 685, , , , Gaz 80,0 344, , Wentylacja, klimatyzacja 70,00 40,00 0,00 800,00 0 Telefony 400,00 00, ,00 0 Opłata za 0000, , ,00 0

18 miejsca postojowe dodatkowe Utrzymanie terenu 3 Przeglądy obowiązkowe, konserwacja, remonty , , , , ,00 4 Sprzątanie 894,36 56,4 9,0 0 5 Ochrona 348,7 980,00 660,00 600,00 6 Zarządzanie ,00 7 Materiały 36,3 6358,07 654, Inne 943,86 65, ,00 00,00 9 Razem 6449,53 676, , ,00 III.Wynik Wynik 0,00 0,00 0,00 0,00 4..Oszacowanie wydatków bieżących i niezbędnych prac remontowych Określenie wydatków i potrzeb remontowych w 006 roku przedstawia się następująco: Wydatki i prace remontowe w 006 roku Lp Rodzaj prac Wydatek Wymiana osłon wlotowych na kominach 600,00 Poprawa obróbek blacharskich 000,00 3 Okresowa kontrola 5 letnia 000,00 4 Okresowa kontrola całego obiektu polegająca na 00,00 sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz estetyki 5 Konserwacja systemu dostępu 400,00 6 Naprawa lub wymiana część kostki brukowej 600,00 Razem 4800,00 Koszty podane w tabeli zostały określone na podstawie danych z ofert składanych przez wykonawców.

19 4.3. Możliwość zwiększenia przychodów i zmniejszenia wydatków Przychody nieruchomości mogące oddziaływać bezpośrednio na wysokość wydatków ponoszonych przez właściciela nieruchomości: Możliwość zwiększenia przychodów Lp Zakres czynności Szacowany roczny przychód Wynajęcie powierzchni pionowych nieruchomości od strony ulicy... lub... pod reklamę /80m x 6,5zł/m x / 4040,00 Razem 4040,00 Możliwości zmniejszenia wydatków na nieruchomości mogących oddziaływać bezpośrednio na wysokość tychże wydatków ponoszonych przez właściciela nieruchomości: Możliwość zmniejszenia wydatków Lp Zakres czynności Szacowane zmniejszenie rocznych wydatków Optymalizację i racjonalizację oświetlenia budynku 3000,00 wewnątrz i na zewnątrz Rezygnację z miejsc postojowych dodatkowych 0000,00 Razem 3000, Źródła finansowania Właściciel nieruchomości pod adresem nieruchomości do końca listopada 006 roku prowadzi własną działalność gospodarczą przynoszącą dochód. Wszelkie wydatki na opisywanej nieruchomości w całości pokrywa właściciel nieruchomości z zysku na działalności handlowej.

20 4.5.Określenie wartości nieruchomości Wartość nieruchomości została przyjęta w oparciu o operat z szacowania nieruchomości. Wartość nieruchomości Lp Operat szacowania nieruchomości z dnia Wartość zł , ,00 Przyjęto wartość nieruchomości w 006 roku = 656,00zł Podsumowanie i wnioski Bieżąca analiza finansowa potwierdza, że wszelkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości równoważone są przez wpływy ze strony właściciela, który pod adresem opisywanej nieruchomości prowadzi własną działalność gospodarczą. Nieruchomość posiada możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia wydatków. W planowaniu działań zarządcy należy uwzględnić niezbędne prace remontowe oraz sposób ich finansowania. Nieruchomość posiada znaczną wartość, co przy braku obciążeń hipoteki stanowić będzie istotny element strategiczny. 5. Analiza strategiczna 5.. Mocne i słabe strony nieruchomości W analizie strategicznej przedsiębiorstw, jak również nieruchomości wypracowano kompleksową ocenę walorów i zmian perspektywicznych w otoczeniu. Jest to analiza SWOT. Przedmiotowa nieruchomość poddana analizie zlokalizowana przy ulicy... róg... Na terenie tym wiele firm prowadzi inwestycje. Lp Czynnik strategiczny Waga cechy Mocne strony Słabe strony Ocena ważona Ocena ważona Lokalizacja 0,0 0,0 - Kształt i wielkość działki 0,0-0,0 3 Stan techniczny i wiek 0,0 0,0 -

21 budynku 4 Estetyka 0,0-0,0 5 Wolna powierzchnia wspólna 0,05 0,05-6 Koszty eksploatacyjne 0,05 0,05-7 Zaległości 0,05 0,05-8 Obciążenia hipoteki 0,0 0,0-9 Rodzaj właściciela 0,0 0,0-0 Zamożność właściciela 0,05-0,05 System zarządzania 0,05-0,05 nieruchomością Strategia marketingowa, - wizualizacja budynku - stali klienci 0,05 0, sklep docelowy Razem,00 0,70 0,30 5..Szanse i zagrożenia nieruchomości Szanse i zagrożenia nieruchomości oceniono następująco: Lp Czynnik strategiczny Waga cechy Szanse Zagrożenia Ocena ważona Ocena ważona Rozwój regionu 0,30 0,30 - / tej części dzielnicy / Rozwój usług rynku bankowego 0,0 0,0-3 Możliwość pojawienia się nowych, 0,0-0,0 podobnych obiektów 4 Możliwość wahań koniunktury 0,0-0,0 5 Zarządca 0,0 0,0 - Razem,00 0,60 0, Określenie wariantów zarządzania W celu przedstawienia właścicielowi nieruchomości najbardziej efektywnego sposobu wykorzystania nieruchomości, zarządca przystąpił do określenia wariantów zarządzania ze wskazaniem zakresu prac i źródeł finansowania. Po określeniu celów właściciela i po zapoznaniu się z nieruchomością zarządca zdefiniował następujące warianty działania:

22 Lp Kryterium Wariant zarządzania Wariant I Wariant II Wariant III Cel właściciela - Minimalnym nakładem środków utrzymać nie pogorszony stan techniczny nieruchomości przez najbliższe 3 lata. - Wpływy z nieruchomości - Wynająć powierzchnie pionowe nieruchomości pod reklamę. - Minimalnym nakładem środków utrzymać nie pogorszony stan techniczny nieruchomości przez najbliższe 3 lata. - Wpływy z nieruchomości - Wynająć nieruchomość na okres 3 lat minimum. - Wynająć powierzchnie pionowe nieruchomości pod reklamę. - Minimalnym nakładem środków utrzymać nie pogorszony stan techniczny nieruchomości przez najbliższe 3 lata. Zakres prac Niezbędne prace do utrzymania nieruchomości w nie pogorszonym stanie technicznym - Wykonanie konstrukcji powierzchni reklamowej, - Niezbędne prace do utrzymania nieruchomości w nie pogorszonym stanie technicznym - Wykonanie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych zwiększających estetykę i funkcjonalność, - Wykonanie konstrukcji powierzchni reklamowej, - Niezbędne prace do utrzymania nieruchomości w nie pogorszonym stanie technicznym 3 Źródło finansowa- Środki właściciela - Środki właściciela - Opłaty z najmu - Środki właściciela - Opłaty z najmu

23 nia powierzchni reklamowej powierzchni reklamowej - Czynsz - Opłaty eksploatacyjne 5.4.Podsumowanie i wnioski Z analizy SWOT wyciągnięto następujące wnioski: - mocne strony - lokalizacja i brak obciążeń hipoteki, mogą stanowić duży potencjał rozwoju nieruchomości, - główną słabą stroną nieruchomości są kształt i wielkość działki, - elementy mogące poprawić mocne strony nieruchomości pozostają w większości w zasięgu pracy dobrego zarządcy. Z analizy szans i zagrożeń wyciągnięto następujące wnioski: - szansą nieruchomości jest rozwój regionu, w którym się znajduje, rozwój usług bankowych i możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego oraz praca dobrego zarządcy, - wahnięcia koniunktury oraz możliwość pojawienia się w rejonie nowych powierzchni do wynajęcia stanowią największe zagrożenie dla nieruchomości. 6. Ocena wariantów postępowania 6..Analiza porównawcza wariantów zarządzania Właściciel nieruchomości oczekuje stopy zwrotu, stopy dyskonta r=0% W wariancie I, II lub III niezbędne wydatki bieżące i prace remontowe w 006 roku niezależne od przyjętego wariantu wynoszą = 4800,00zł. Pozostałe parametry:

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM. położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY

OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM. położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY Wynagrodzenie za pośrednictwo pokrywa właściciel nieruchomości Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE DOKUMENT POUFNY dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości przy ul. Leśnej 6 w Zawierciu Katowice, sierpień

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA CAŁKOWITA : 2250 M2 770 M2 POWIERZCHNI BIUROWEJ DO WYNAJĘCIA MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU NA MODUŁY: I PIĘTRO-

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, ul. Belgradzka 18

WARSZAWA, ul. Belgradzka 18 LOKAL HANDLOWY Przedmiotowy lokal znajduje się w parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, przy ulicy Belgradzkiej 18, na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie. LOKALIZACJA Pawilon handlowy własność

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży budynków i terenów KUL

Oferta sprzedaży budynków i terenów KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Oferta sprzedaży budynków i terenów KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przedstawia ofertę sprzedaży nieruchomości i terenów będących własnością

Bardziej szczegółowo

Lokal do sprzedania. Chełm, ul. I Armii Wojska Polskiego 41 B, lokal nr 3/2. Lublin, dnia 6 lipca 2015 r.

Lokal do sprzedania. Chełm, ul. I Armii Wojska Polskiego 41 B, lokal nr 3/2. Lublin, dnia 6 lipca 2015 r. Lokal do sprzedania Chełm, ul. I Armii Wojska Polskiego 41 B, lokal nr 3/2 Lublin, dnia 6 lipca 2015 r. Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 35M2 - I PIĘTRO 1 AKTUALNIE OFERUJEMY Szanowni Państwo, W ofercie Surfland Sp. z o.o. Sp.k

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,43m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Łomża 18-400, Pl. Pocztowy 1 Przedmiot wynajmu: LOKALE UŻYTKOWE Cztery lokale użytkowe położone na II piętrze budynku głównego o łącznej powierzchni użytkowej 150,47 m 2,w tym: Lokal I powierzchnia 69,51

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Skierniewice ul. Henryka Sienkiewicza 2 POWIERZCHNIE BIUROWE I POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Przedmiot wynajmu: Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 145,20m 2 oraz pomieszczenie magazynowe

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: II PIĘTRO MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3 MODUŁ 4 MODUŁ 5 MODUŁ 6 185M2 135M2 69M2

Bardziej szczegółowo

exporis s.c. ul. Makuszyńskiego 17 B 41-200 Sosnowiec

exporis s.c. ul. Makuszyńskiego 17 B 41-200 Sosnowiec exporis s.c. BUDYNEK USŁUGOWO-BIUROWY Lokal handlowo-usługowy 123 m2 ul. 3-go Maja i Małachowskiego 1, Sosnowiec Budynek jest nowoczesnym i funkcjonalnym obiektem handlowo-usługowym z częścią biurową położonym

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TRZCIEL UL. POZNAŃSKA 2 (gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 84,32m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferta najmu powierzchni handlowej.

Oferta najmu powierzchni handlowej. Oferta najmu powierzchni handlowej. Szanowni Państwo, Niniejszym mam przyjemność zaproponować Państwu wynajem powierzchni handlowych w nowoczesnym budynku zlokalizowanym w Świeciu n/w przy ul. Wojska Polskiego.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA BUDYNEK B UL. BRANIBORSKA 52, 53-680 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA 25 M2 PARTER LOKAL I OKNA WIDOCZNE OD STRONY ULICY BRANIBORSKIEJ Właściciel/Zarządca:

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki najmu powierzchni magazynowej

Podstawowe warunki najmu powierzchni magazynowej Podstawowe warunki najmu powierzchni magazynowej powierzchni socjalnej oraz powierzchni biurowej w NORBLIN INDUSTRIAL PARK ul. Palisadowa 20/22 Warszawa Wynajmujący: Norblin Industrial Park Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ)

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) POZNAŃ, LIPIEC 2014 Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana o nieregularnym kształcie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 LOKAL UŻYTKOWY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal użytkowy o charakterze handlowo-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE ul. Rynek 22 18-411 Śniadowo Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy położony na poddaszu budynku eksploatacyjnego o powierzchni użytkowej 47,19 m2, który składa się z czterech pomieszczeń: Pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3,5 MODUŁ 4 MODUŁ 8 MODUŁ 7 MODUŁ 6 135M2 79M2 69M2

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego 23 Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 50,36 m 2 Stawka czynszu: netto 5,48 PLN/m2 miesięcznie POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE KATOWICE UL. ROLNA 7 (gmina Katowice M., powiat Katowice M., województwie śląskim) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,28 m 2 2. lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

V. Analiza strategiczna

V. Analiza strategiczna V. Analiza strategiczna 5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości Tabela V.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 5.2. Określenie wariantów postępowania Na podstawie przeprowadzonej analizy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS. Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEJ TEREN DOTYCHCZASOWEGO DWORCA PKS Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1 Powierzchnia: 19 654 m 2 Dworzec PKS Dworzec PKP CENA: 5 820 000 zł (w tym podatek

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA BUDYNEK B UL. BRANIBORSKA 52, 53-680 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA 71 m2 PARTER Właściciel/Zarządca: Surfland Sp. z o.o. Sp.k Dane adresowe: Braniborska

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

IV. Bieżąca analiza finansowa

IV. Bieżąca analiza finansowa IV. Bieżąca analiza finansowa 4.1 Przychody i koszty w latach 2002-2005 4.1.1 Przychody Przychody otrzymywane są ze sprzedaży usług w postaci wynajmu pokoi hotelowych i lokali użytkowych przez cały rok.

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 247 M2 - II PIĘTRO 268 M2 - II PIĘTRO 524 M2 - II PIĘTRO Właściciel/Zarządca

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne. Dotyczy sprzedaży nieruchomości Legionowo, ul. Handlowa 14

Memorandum Informacyjne. Dotyczy sprzedaży nieruchomości Legionowo, ul. Handlowa 14 Memorandum Informacyjne Dotyczy sprzedaży nieruchomości Legionowo, ul. Handlowa 14 UWAGI I ZASTRZEŻENIA Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Łódź, ul. Obywatelska grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 20 437 m kw. Położenie: Łódź ulica Obywatelska 121/129 Tytuł prawny: prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Krynica-Zdrój, ul. Zdrojowa 28 (powiat nowosądecki, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: PARTER: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 26,76 m 2, Lokal użytkowy nr 2 o łącznej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Rzeszów, ul. Bernardyńska 7 łącznie z Rzeszów, ul. Konarskiego 3 cena wywoławcza: 4.510.000 PLN brutto sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE DOKUMENT POUFNY dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku biurowego oraz budynku garażu stanowiących odrębne nieruchomości przy ulicy Małachowskiego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

1. Stan przedmiotu wyceny

1. Stan przedmiotu wyceny 1. Stan przedmiotu wyceny 1.1. Stan prawny 1.1.1. Oznaczenie wycenianej części nieruchomości w rejestrze gruntów Województwo: zachodniopomorskie. Powiat: kamieński. Jednostka ewidencyjna:320701_4-dziwnów

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Adres nieruchomości Bydgoszcz ul. Bydgoska 40/2 Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 62,60 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

Zakres analizy obejmuje określenie rzeczywistej wartość lokalu użytkowego i możliwości prowadzenia działalności medycznej.

Zakres analizy obejmuje określenie rzeczywistej wartość lokalu użytkowego i możliwości prowadzenia działalności medycznej. Ocena Nieruchomości Spis treści 1. Przedmiot i zakres wyceny 2. Cel wyceny 3. Podstawy opracowania wyceny nieruchomości 4. Charakterystyka i analiza otoczenia nieruchomości 5. Stan i opis stanu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46 Nieruchomość do sprzedania Łapy ul. Sikorskiego 46 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 31,98 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalno użytkowym piętrowym, podpiwniczonym,

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GARAŻ MŁYNARY UL. 1 MAJA 8

GARAŻ MŁYNARY UL. 1 MAJA 8 GARAŻ MŁYNARY UL. 1 MAJA 8 (gmina Młynary, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: Pomieszczenie garażowe nr 1 o powierzchni użytkowej 19,60 m 2 Stawka czynszu: 3,65 netto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Adres nieruchomości Krynica Morska ul. Gdańska Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 57,10 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 1 PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Lokalizacja: Mysłowice ul. Wojska Polskiego 3 Właściciel nieruchomości budynkowej: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa Spółka Akcyjna, 40 065

Bardziej szczegółowo

Osiedle Jordanowicka

Osiedle Jordanowicka Osiedle Jordanowicka" to kameralne osiedle domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, położone w spokojnej okolicy bogatej w tereny zielone oraz o bardzo dobrym układzie komunikacyjnym

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo