1.Wprowadzenie - podsumowanie dla kierownictwa 2. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości. 3. Analiza rynku nieruchomości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.Wprowadzenie - podsumowanie dla kierownictwa 2. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości. 3. Analiza rynku nieruchomości"

Transkrypt

1 Spis treści.wprowadzenie - podsumowanie dla kierownictwa..cel opracowania..cel właściciela nieruchomości.3.podsumowanie. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości...stan prawny nieruchomości i status właściciela..lokalizacja ogólna i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.3.lokalizacja szczegółowa.4.charakterystyka nieruchomości funkcjonalna i techniczna.5.opis i stan techniczny budynku.6.określenie bieżących potrzeb remontowych.7.zawartość dokumentacji technicznej.8.sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości.9.obecny sposób zarządzania nieruchomością.0.podsumowanie i wnioski 3. Analiza rynku nieruchomości 3..Określenie zasięgu rynku 3..Dostępność komunikacyjna, sąsiedztwo 3.3.Najemcy potrzeby, preferencje i upodobania 3.4.Nieruchomości konkurencyjne 3.5.Analiza porównywalnych nieruchomości 3.6.Podsumowanie i wnioski 4. Bieżąca analiza finansowa 4..Wpływy i wydatki 4..Oszacowanie wydatków bieżących i niezbędnych prac remontowych 4.3.Możliwość zwiększenia przychodów i zmniejszenia wydatków 4.4.Źródła finansowania 4.5.Określenie wartości nieruchomości 4.6.Podsumowanie i wnioski 5. Analiza strategiczna 5..Mocne i słabe strony nieruchomości 5..Szanse i zagrożenia nieruchomości 5.3.Określenie wariantów zarządzania

2 5.4.Podsumowanie i wnioski 6. Ocena wariantów postępowania 6..Analiza porównawcza wariantów zarządzania 6..Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów zarządzania 6.3.Wskazanie wariantu optymalnego 7. Plan realizacji wskazanego wariantu 8. Podsumowanie planu Załączniki Bibliografia i źródła danych

3 .Wprowadzenie - Podsumowanie dla kierownictwa..cel opracowania Celem niniejszego planu zarządzania jest analiza bieżącej sytuacji nieruchomości komercyjnej położonej w Warszawie, ul... róg..., w dzielnicy... Budynek został wybudowany w 998 roku. Od 999r. budynek posiada zezwolenie na użytkowanie parteru, a od 000r. piętra. Od 999r. budynek użytkowany jest wyłącznie jako lokal handlowy o powierzchni...m. Budynek jest nowy, ale wymaga drobnych prac remontowych. Stopień zużycia technicznego budynku określono na 7,95%. Nieruchomość znajduje się w części dzielnicy, która od kilku lat odnotowuje dynamiczny rozwój infrastruktury handlowej, usługowej i komunikacyjnej. W rejon ulicy... strumienie klientów napływają z dzielnicy... i z dzielnic sąsiednich, a także z prawobrzeżnych miejscowości podwarszawskich. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dla właściciela nieruchomości i przedstawia różne warianty zarządzania nieruchomością. Opracowanie stanowi dla właściciela nieruchomości propozycję do podjęcia decyzji określających zakres zadań rzeczowych /remontów i modernizacji/, które należy wykonać na nieruchomości w celu podniesienia wartości użytkowej budynku i otoczenia. Opracowanie określa harmonogram prac do realizacji oraz możliwości przeprowadzenia tych prac, ich sfinansowania i, oceny efektywności ekonomicznej wydatków. Powyższe zamierzenia realizowane będą przy zachowaniu zasady najniższych kosztów i największych efektów. Warianty planu zarządzania zostały przygotowane dla właściciela nieruchomości na podstawie analizy potrzeb remontowych i modernizacyjnych oraz stawek eksploatacji podstawowej za lata ubiegłe tj oraz obejmują okres planowania na lata

4 ..Cel właściciela nieruchomości Celem właściciela budynku jest, aby minimalnym nakładem kosztów utrzymać nie pogorszony stan techniczny budynku, a także doprowadzenie do sytuacji, w której budynek będzie generował wpływy gotówkowe (czyli teraz nie generuje ponieważ użytkuje sam cały budynek). Właściciel dopuszcza możliwość(?czy planuje wynajem od 007 r.?) wynajęcia od stycznia 007 roku całego budynku na okres 3 lat, ale zakłada minimalną stopę zwrotu r=0%..3.podsumowanie Wartość rynkowa nieruchomości wynosi =.6.56,00zł Przepływ gotówkowy generowany przez nieruchomość w 007 roku =4.600,00zł Oczekiwana przez właściciela minimalna stopa zwrotu =0% Maksymalny zwrot z kapitału =08,4% Wydatki potrzebne na remont i modernizację =64.800,00zł Wariant o największej efektywności finansowej wymaga zaangażowania środków finansowych w fazie początkowej. Wpływy z najmu umożliwiają finansowanie wydatków ze środków własnych właściciela. Ponadto nieruchomość posiada duże możliwości korzystania z kredytu.. Podstawowe informacje o zarządzanej nieruchomości.. Stan prawny zarządzanej nieruchomości i status właściciela Nieruchomość gruntowa zabudowana nabyta została Aktem Notarialnym Rep. A- xxxx/98 z dnia xx.xx.998 roku, dla której założona jest Księga Wieczysta nr KW... prowadzona przez Sąd Rejonowy dla... Wydział IX Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość została zakupiona przez osoby fizyczne URL od osób fizycznych MMM, współużytkowników wieczystych gruntu do... roku oraz współwłaścicieli 4

5 budynku mieszkalnego parterowego w zabudowie bliźniaczej stanowiący zachodni segment oraz stanowiący od gruntu odrębną nieruchomość. Nieruchomość oznaczona jest numerem ewidencyjnym... w obrębie... i zawiera... m.kw. obszaru. Na powyższej nieruchomości znajduje się obecnie wybudowany w 998 roku i oddany do użytkowania częściowo w 999 roku, a całkowicie w 000 roku - piętrowy, murowany, częściowo podpiwniczony pawilon handlowy stanowiący zachodni segment w zabudowie bliźniaczej zawierający 94,7 m.kw. powierzchni użytkowej. Działy III i IV księgi wieczystej wpisów nie zawierają i żadne wnioski do akt księgi nie wpłynęły... Lokalizacja ogólna i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość położona jest w prawobrzeżnej części miasta Warszawa w dzielnicy Praga Południe /załącznik nr /. (czy możliwe jest dołączenie zdjęcia bez użycia załączników? Tak komisji byłoby łatwiej czytać bez zaglądania w załączniki) Teren, na którym znajduje się nieruchomość obecnie nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W 998 roku nieruchomość znajdowała się w obszarze oznaczonym na planie symbolem MU-6 o mieszkaniowo usługowej funkcji obszaru..3. Lokalizacja szczegółowa Nieruchomość posiada kształt prostokąta usytuowanego przy skrzyżowaniu ulic... z dojazdem do obu ulic /załącznik nr /. Od strony południowej znajduje się ulica..., a od strony zachodniej znajduje się ulica... Obydwie ulice są asfaltowe. Ulica... to główna arteria miasta w kierunku wschód zachód. Ulica... to wcześniej ulica dojazdowa, a obecnie ulica ślepa o długości ok. 60 m. Od strony północnej i wschodniej nieruchomość sąsiaduje z przyległymi działkami. Od tych stron nieruchomość ogrodzona jest siatką na podmurówce, a od strony południowej i zachodniej ogrodzenie zostało usunięte, a na otwartym obszarze wyłożonym kostką brukową urządzono parking dla samochodów klientów. Brama wjazdowa nieruchomości znajduje się od strony zachodniej. 5

6 . 4. Charakterystyka nieruchomości funkcjonalna i techniczna Właściciel nieruchomości otrzymał pozwolenie na użytkowanie: - części parterowej budynku oraz parkingu samochodów osobowych, w lipcu 999 roku, - części budynku piętra, w październiku 000 roku. Pozwolenie na użytkowanie dotyczy budynku handlowo-usługowego. Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne, jest częściowo podpiwniczony /załącznik nr 3/. W piwnicy zlokalizowano kotłownię gazową, pomieszczenia magazynowe. Na parterze znajdują się toaleta i pomieszczenie socjalne. Powierzchnia handlowa posiada otwartą przestrzeń, znajduje się na parterze i na piętrze. Schody z parteru na piętro dostępne tylko z powierzchni handlowej. Schody z parteru do piwnicy dostępne z korytarza od strony pomieszczenia socjalnego i od strony drzwi wejściowych z zaplecza. Główne, przeszklone wejście do budynku z poziomu chodnika bez stopni, znajduje się od strony ulicy Ostrobramskiej. Duże witryny na parterze i na piętrze znajdują się od strony ulicy Ostrobramskiej. W wyniku wykonanych robót budowlanych i wykończeniowych w latach powstał budynek handlowo-usługowy. Zestawienie powierzchni obiektu Powierzchnia zabudowy 69 m Powierzchnia całkowita 38, m 3 Powierzchnia użytkowa 94,7 m 4 Kubatura 350 m3 Budynek posiada następujące instalacje: - wodociągową sieć miejskaciową, - kanalizację sanitarną własną, - kanalizację deszczową do zbiornika wód opadowych własną, - ciepłą wodę - własną, - centralne ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej - elektryczną sieć miejskaciową, - telefoniczną sieciową z własną centralą i własną siecią wewnętrzną, - wentylacyjną grawitacyjną, - wentylacyjną mechaniczną, - komputerową własna sieć, 6

7 - tv przemysłową własna sieć współpracująca z systemem ochrony budynku, - całodobowej ochrony budynku oraz całodobowy monitoring z różnymi systemami powiadamiania. Budynek został wybudowany w 998 w technologii tradycyjnej w następujący sposób: Lp Nazwa elementu Technologia wykonania ławy fundamentowe monolityczne żelbetowe ściany fundamentowe monolityczne żelbetowe 3 ściany nośne siporex 30 cm 4 stropy belki i pustaki przemysłowe typu teriva 5 dach jednospadowy /krokwie, murłaty, płatwie i słupki/ 6 pokrycie dachu papa bitumiczna 7 schody wylewane konstrukcji żelbetowej 8 tynki wewnętrzne piwnica cementowo-wapienne 9 tynki wewnętrzne parter i piętro płyta gipsowa z wykończeniem 0 tynki zewnętrzne akrylowe, malowane ocieplenie budynku styropian 0 cm stolarka okienna aluminiowa zespolona, dwuszybowa, szyby 3 stolarka drzwiowa, drzwi wejściowe od frontu bezpieczne z atestem, antywłamaniowe aluminiowa, przeszklona, zespolona, dwuszybowa, szyby bezpieczne z atestem, antywłamaniowe 4 roleta wejściowa aluminiowa, elektryczna z atestem 5 drzwi wejściowe od zaplecza stalowe, antywłamaniowe z atestem 6 podłogi gres 7 malowania ściany malowane wewnątrz farbą akrylową 8 ściany wewnątrz płyta panelowa na powierzchni handlowej 9 obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 0 wentylacja grawitacyjna: przewodami wentylacyjnymi, w pomieszczeniach poprzez otwory okienne i drzwiowe, wymuszona: w kotłowni, na piętrze. sufity podwieszane, kasetony.5. Opis i stan techniczny budynku Budynek przez cały czas był eksploatowany w sposób prawidłowy, a dokładne oględziny nie wykazały zużycia wyższego niż wynikające z normalnej eksploatacji. 7

8 Stopień zużycia budynku oszacowano za pomocą wzoru: Sz = Ai x Szi / 00 Sz stopień zużycia w procentach, Ai procentowy udział danego elementu w koszcie budowy obiektu, Szi procentowe zniszczenie danego elementu. Wizja lokalnadokładne oględziny budynku pozwoliłay określić wielkości współczynników Ai, Szi dla poszczególnych elementów budynku. Tabela poniżej przedstawia średni ważony Lp Nazwa elementu Ai w % Szi w % Ai x Szi / 00 Roboty ziemne i fundamenty 0 5,00 Mury nadziemne i ściany działowe 5 5,5 3 Stropy i schody 4 5 0,70 4 Dach i pokrycie 9 0 0,90 5 Podłoża, posadzki 6 0 0,60 6 Tynki wewnętrzne i malowanie 0 0,0 7 Elewacja, roboty zewnętrzne 5 0 0,50 8 Stolarka i balustrady 9 0 0,90 9 Instalacja centralnego ogrzewania 4 0 0,40 0 Instalacja kanalizacyjna 5 0,05 Instalacja wodna 5 0,05 Instalacja elektryczna 4 0 0,40 3 Wentylacja wymuszona 0 0,0 Razem 00-7,95 Po zastosowaniu powyższego wzoru wyliczono stopień zużycia budynku na 7,95%..6. Określenie bieżących potrzeb remontowych Pomimo tego, że budynek jest prawie nowy konieczne jest przeprowadzenie drobnych remontów i prac związanych z normalnym zużyciem eksploatacyjnym niektórych elementów budynku. W ramach działań doraźnych w roku 006 poprawiono drobne usterki pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. Wydatki i prace remontowe do wykonania w 006 roku Lp Rodzaj prac Wydatek Wymiana osłon wlotowych na kominach 600,00 Poprawa obróbek blacharskich 000,00 8

9 Razem 600,00.7.Zawartość dokumentacji technicznej Dokumentacja techniczna znajduje się w posiadaniu właściciela nieruchomości. Dokumentacja obejmuje: - dokumentację techniczną ogólnobudowlaną, - książkę obiektu budowlanego, - protokoły przeglądów. Dokumentacja przechowywana jest przez właściciela pod adresem nieruchomości w trzech grupach zawierających : opis stanu prawnego nieruchomości, opis stanu technicznego nieruchomości oraz opis spraw związanych z eksploatacją nieruchomości..8. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości Zagospodarowanie terenu zapewnia bezpieczne dojście do budynku dla pracowników i klientów. Wokół budynku znajdują się ciągi piesze z kostki brukowej. Wzdłuż nieruchomości po jej zachodniej stronie znajduje się asfaltowa ulica. Przy niej znajdują się miejsca parkingowe oraz wjazd na posesję do altany śmietnikowej. Stan techniczny nawierzchni asfaltowych i betonowych jest dobry. Otoczenie jest czyste. Od strony zachodniej budynku znajdują się tereny zielone należące do spółdzielni mieszkaniowej /trawa oraz duża ilość drzew i krzewów, alejki osiedlowe dla pieszych/. Od strony północnej i wschodniej nieruchomość sąsiaduje z przylegającymi posesjami. Od strony południowej ulica... z dużym ciągiem pieszo-rowerowym. Ulica... i ulica... oraz teren nieruchomości jest oświetlony. Budynek jest dobrze oznakowany i widoczny z daleka, z ulicy... Z chwilą uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynek wykorzystywano jako handlowo-usługowy. Właściciel nieruchomości pod adresem nieruchomości do końca listopada 006 roku będzie prowadził własną działalność gospodarczą. W grudniu siedziba firmy oraz działalność zostaną przeniesione pod nowy adres..9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 9

10 Czynności zarządcy i administratora wykonuje właściciel. Ich Zzakres czynności zarządcy i administratora obejmuje przede wszystkim:. Kierowanie zatrudnionym personelem.. Decydowanie jakie usługi powinny być zakupione dla nieruchomości, określenie ilości i jakości zakupów, negocjowanie i zawieranie umów świadczenia usługi. 3. Zapewnienie właściwego stanu sanitarno-porządkowego. 4. Układanie planów konserwacji, remontów i modernizacji a na ich podstawie planu gospodarczo-finansowego /budżetu/ na każdy rok działalności. 5. Kontrola i zatwierdzanie sprawozdań finansowych z wymaganymi notami wyjaśniającymi. 6. Monitorowanie pracy księgowości. 7. Określenie możliwego do ubezpieczenia ryzyka związanego z nieruchomością i zawieranie umów ubezpieczeniowych. 8. Analizowanie i kontrola wymagań finansowych nieruchomości oraz poszukiwanie źródeł funduszy. 9. Odpowiedzialność za zgodność funkcjonowania nieruchomości z przepisami prawa, przepisami ochrony środowiska oraz w razie potrzeby zasięganie opinii ekspertów. 0.Określanie, analiza i wdrażanie potrzeb znacznych wydatków finansowych w tym konserwacje, remonty i modernizacje..dokonywanie napraw budynku, umożliwiających klientom optymalne korzystanie z nieruchomości oraz z urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości, usuwanie skutków wszelkich awarii..zlecenie wykonania remontów oraz nadzór nad ich wykonywaniem i końcowym odbiorem 3.Zapewnienie dostaw gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz odprowadzenie ścieków, wywozu śmieci itp. 5.Przygotowywanie informacji, sprawozdań i rozliczeń dotyczących nieruchomości. 6.Prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących nieruchomości..0. Podsumowanie i wnioski Stan prawny nieruchomości jest uregulowany.

11 Dokumentacja techniczna prowadzona jest przez właściciela nieruchomości. Stwierdzono brak przeglądu 5 letniego. Zużycie budynku świadczy o tym, że na wybranych elementach budynku była prowadzona bieżąca konserwacja. Zaplanowane na bieżący 006 rok remonty i prace konserwacyjne mają na celu usunięcie usterek oraz powinny utrzymać nieruchomość w nie pogorszonym stanie technicznym. 3. Analiza rynku nieruchomości 3..Określenie zasięgu rynku Omawiana nieruchomość znajduje się w Warszawie, blisko centrum. Warszawa, stolica Polski liczy mieszkańców na obszarze 57,90 km. średnia gęstość zaludnienia to 358 osób/km /004/. Aglomeracja warszawska liczy około,68 mln mieszkańców na obszarze 7,38 km /załącznik nr 4/. Praga Południe to druga co do wielkości pod względem ilości mieszkańców dzielnica Warszawy. Dzielnica liczy mieszkańców na powierzchni,4km. Dzielnica Praga Południe posiada centralne położenie w mieście. Od zachodu przez Wisłę sąsiaduje z dzielnicą Śródmieście, a dalej z Pragą Północ, z Targówkiem, Rembertowem i Wawrem. Wawer jest największą pod względem powierzchni 79,7 km dzielnicą Warszawy. W Warszawie zarejestrowanych jest przeszło 68 tysięcy firm. Warszawa wytwarza około 5% polskiego PKB, a bezrobocie wynosi około 6,5% w Warszawie oraz około 4% w województwie mazowieckim i należy do najniższych w kraju. Warszawa jest drugim największym po Górnośląskim Okręgu Przemysłowym ośrodkiem miejsko-przemysłowym w kraju. Ze względu na wielkość rynku konsumpcyjnego jest liderem w skali kraju. Tak sklasyfikowane miasto jest również liderem na rynku nieruchomości, który w Warszawie jest bardzo bogaty w różnorodne oferty. Chłonność rynku warszawskiego jest większa niż w innych miastach Polski. Odnosi się to do nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

12 Ceny działek i mieszkań w Warszawie należą do najwyższych w Polsce. Miasto przyciąga swymi atrakcjami nie tylko Polaków z kraju, ale i obcokrajowców. Rozwijają się handel i usługi. 3..Dostępność komunikacyjna, sąsiedztwo Prezentowana nieruchomość położona jest przy ulicy..., która stanowi część Trasy..., w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych miasta t.j. Trasa Siekierkowska i..., które stanowią dla miasta połączenia z aglomeracją, ale również stanowią drogi wylotowe w kierunkach północ-wschód-południe /załącznik nr, nr 4/. Nieruchomość cechuje się bliskością ciągów komunikacyjnych komunikacji miejskiej z najbliższymi przystankami w ulicach.../ok. 4 linii autobusowych/. Ponadto nieruchomość posiada bardzo dogodne własne warunki parkingowe dla klientów. Własne miejsca parkingowe posiadają wjazd bezpośrednio z ulicy... w ulicę... Ważnym elementem usprawniającym dostępność komunikacyjną będzie zakończenie budowy Trasy Siekierkowskiej, budowa mostu na Zaporze, budowa Trasy Olszynki Grochowskiej, Trasy Bora-Komorowskiego, poszerzenie ul.patriotów, budowa autostrady A oraz rozbudowa Szybkiej Kolei Miejskiej. Nieruchomość posiada dosyć atrakcyjne i wszechstronne sąsiedztwo. W promieniu do 500m nieruchomość sąsiaduje z budynkiem biurowo-usługowym..., stacją paliw BP, stacją obsługi samochodów..., z budynkiem handlowo-biurowym Media Markt /vis a vis nieruchomości, ok. najemców/, z siedzibą telewizji..., z centrum handlowo-usługowo-rozrywkowym... /ok. 0 najemców nie licząc najemców w części biurowej/. Dalsze sąsiedztwo to..., centrum handlowe..., hotel..., oddziały sześciu banków, siedziba... W okolicy nieruchomości znajdują się ponadto stacje paliw Shell, Orlen, Statoil, salony sprzedaży samochodów... W promieniu do 000m znajdują się dwie szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoła średnia i dwa kościoły.. W promieniu do 500m znajdują się centra handlowo-usługowo-rozrywkowe z pełnym przekrojem oferowanych produktów, baseny i siłownie, liczne bary, kawiarnie i restauracje. Rejon, w którym znajduje się nieruchomość wyrasta w dzielnicy... na lokalne centrum handlowe skupiające najprężniej działające marki i firmy, które obsługuje

13 nie tylko mieszkańców dzielnicy... i dzielnic sąsiednich, ale również mieszkańców aglomeracji przyjeżdżających do miasta od strony południowej i wschodniej. 3.3.Najemcy potrzeby, preferencje i upodobania Warszawa, stolica Polski skupia największą ilość powierzchni biurowej i handlowej w kraju. W rejonie ulicy Ostrobramskiej na parterach swoją siedzibę lokują głównie banki, sklepy wielkopowierzchniowe, salony samochodowe, stacje benzynowe lub usługi gastronomiczne. Na wyższych piętrach dominują mniejsze sklepy i biura. Zdecydowanie większa część oferowanych do wynajmu powierzchni posiada klimatyzację. Lokale, które posiadają parking w bezpośrednim sąsiedztwie należą do rzadko spotykanych. Możliwości reklamowania działalności najemcy na zewnątrz budynku w większości przypadków nie występują. 3.4.Nieruchomości konkurencyjne L Cecha / stan Sierpień 005, p Adres Nazwa nieruchomości 3 Funkcje budynku Czerwiec 006 Allianz / DB Usługi, biura, Czerwiec 006 Czerwiec 006 Czerwiec 006 Centrum Handlowe Promenada Handel, usługi, rozrywka, Budynek zaplecza technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej Biura, magazyny, handel, biura usługi 4 Właściciel Allianz Spółdzielnia 5 Stan budynku Pawilon handlowy Handel, usługi Osoba Mieszkaniowa fizyczna Bardzo dobry Bardzo dobry Dobry Dobry zewnętrzny 6 Otoczenie Dobre Bardzo dobre Dobre Dobre 7 Działka

14 powierzchnia m 8 Rok budowy Powierzchnia całkowita m Powierzchnia , , ,7 0 użytkowa m Zapełnienie 00% 99% 80% 00% Liczba najemców Liczba miejsc parkingowych dla klientów Parking dla personelu Bezpłatny, na poziomie -, 30 miejsc Bezpłatny, Bezpłatny, ogólnodostępny ogólnodostępny Bezpłatny, dodatkowe miejsca Zapytanie dotyczyło pow. najmu m ,7 Miejsce najmu piętro piętro parter parter i piętro Czynsz 4 euro 0 euro miesięczny x 4,00 zł x 4,00 zł / m = 56,00 zł = 80,00 zł = 40,00 zł = 40,00 zł powierzchnia magazynowa Opłata 3 euro 0, 5 eksploatacyjna x 4,00 zł x 4,00 zł / m =,00 zł 3,00 zł = 0,00 zł Opłata 0,5 euro marketingowa x 4 zł / m = 6,00 zł Razem netto

15 0 czynsz i opłaty / m = 68,00 zł = 8,00 zł = 40,00 zł = 50,00 zł Kaucja Brak danych 3-miesięczny czynsz + opłata eksploatacyjna + opłata marketingowa + VAT, zdeponowana na nie-, lub 3- miesięczny czynsz netto, zależy od okresu wypowiedzenia umowy, zdeponowana na nie- Do ustalenia,, lub 3- miesięczny czynsz netto zdeponowana na nieoprocentowanym rachunku bankowym oprocentowanym rachunku bankowym lub równoważna gwarancja bankowa oprocentowanym rachunku bankowym Waloryzacja czynszu Brak danych Do wyboru: - stała od do - 3% w skali roku - wskaźnikiem inflacji złotego 3% w skali roku, - wskaźnikiem inflacji strefy euro Okres najmu Brak danych 5 lat Bez 3 lata 3 minimum ograniczeń Liczba kondygnacji naziemnych Liczba kondygnacji podziemnych Windy Tak Tak Nie Nie 6 Ochrona Tak Tak Tak Tak

16 Klimatyzacja Tak Tak Nie Nie Dostępność Tak Tak Tak Tak mediów Zarządca Tak...sp. z o.o. Administrator Właściciel Spółdzielni Mieszkaniowej 3.5. Analiza porównywalnych nieruchomości W omawianej części dzielnicy nie występują nieruchomości wprost porównywalne: - położone przy ulicy...j, - z jednym najemcą, - z własną powierzchnią reklamową. Dla potrzeb planu zarządzania uznano, że nieruchomością porównywalną jest nieruchomość położona przy ulicy... Nieruchomość ta położona jest w odległości około 300 metrów w stronę centrum od nieruchomości przy ulicy... róg... Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono cechy porównywalne i cechy wyróżniające istotne dla dalszego postępowania zarządcy. 3.6.Posumowanie i wnioski Nieruchomość przy ulicy..., położona jest w części dzielnicy, która posiada uzasadnione perspektywy rozwoju w najbliższych latach. Uzasadniony jest również rozwój dostępności komunikacyjnej. Procent zapełnienia nieruchomości konkurencyjnych jest wysoki w przypadku, gdy oferują one powierzchnie o odpowiednim standardzie. Ponadto w Warszawie można zaobserwować tendencję odśrodkową lokowania biur poza ścisłym centrum miasta. Tendencja ta ma swoje odzwierciedlenie w omawianym rejonie ulicy... W przypadku pojawienia się nadpodaży powierzchni biurowej, handlowej lub usługowej rynek z pewnością zweryfikuję stawki czynszu. Biorąc pod uwagę w-w informacje oraz tendencje na rynku warszawskim przyjęto następującą rynkową stawkę czynszu po dokonaniu modernizacji w 006 roku:

17 - czynsz miesięczny = 40,00 zł/m, - opłata eksploatacyjna = 0,00 zł/m. 4.Bieżąca analiza finansowa 4..Wpływy i wydatki Wpływy i wydatki właściciela nieruchomości w latach oraz prognoza kosztów eksploatacyjnych 007. Lp Pozycja Zł Zł Zł Zł I.Wpływy. Środki od właściciela nieruchomości 6449,53 676, , ,00 II.Wydatki Wieczyste użytkowanie gruntu Podatek od nieruchomości 967,0 967,0 967, ,0 5054,0 5054, Ubezpieczenia 440, ,00 870, Woda 69,46 76,00 84, 0 5 Kanalizacja 96,00 09,80, Wywóz odpadów 7 Energia elektryczna 644,49 588,9 685, , , , Gaz 80,0 344, , Wentylacja, klimatyzacja 70,00 40,00 0,00 800,00 0 Telefony 400,00 00, ,00 0 Opłata za 0000, , ,00 0

18 miejsca postojowe dodatkowe Utrzymanie terenu 3 Przeglądy obowiązkowe, konserwacja, remonty , , , , ,00 4 Sprzątanie 894,36 56,4 9,0 0 5 Ochrona 348,7 980,00 660,00 600,00 6 Zarządzanie ,00 7 Materiały 36,3 6358,07 654, Inne 943,86 65, ,00 00,00 9 Razem 6449,53 676, , ,00 III.Wynik Wynik 0,00 0,00 0,00 0,00 4..Oszacowanie wydatków bieżących i niezbędnych prac remontowych Określenie wydatków i potrzeb remontowych w 006 roku przedstawia się następująco: Wydatki i prace remontowe w 006 roku Lp Rodzaj prac Wydatek Wymiana osłon wlotowych na kominach 600,00 Poprawa obróbek blacharskich 000,00 3 Okresowa kontrola 5 letnia 000,00 4 Okresowa kontrola całego obiektu polegająca na 00,00 sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz estetyki 5 Konserwacja systemu dostępu 400,00 6 Naprawa lub wymiana część kostki brukowej 600,00 Razem 4800,00 Koszty podane w tabeli zostały określone na podstawie danych z ofert składanych przez wykonawców.

19 4.3. Możliwość zwiększenia przychodów i zmniejszenia wydatków Przychody nieruchomości mogące oddziaływać bezpośrednio na wysokość wydatków ponoszonych przez właściciela nieruchomości: Możliwość zwiększenia przychodów Lp Zakres czynności Szacowany roczny przychód Wynajęcie powierzchni pionowych nieruchomości od strony ulicy... lub... pod reklamę /80m x 6,5zł/m x / 4040,00 Razem 4040,00 Możliwości zmniejszenia wydatków na nieruchomości mogących oddziaływać bezpośrednio na wysokość tychże wydatków ponoszonych przez właściciela nieruchomości: Możliwość zmniejszenia wydatków Lp Zakres czynności Szacowane zmniejszenie rocznych wydatków Optymalizację i racjonalizację oświetlenia budynku 3000,00 wewnątrz i na zewnątrz Rezygnację z miejsc postojowych dodatkowych 0000,00 Razem 3000, Źródła finansowania Właściciel nieruchomości pod adresem nieruchomości do końca listopada 006 roku prowadzi własną działalność gospodarczą przynoszącą dochód. Wszelkie wydatki na opisywanej nieruchomości w całości pokrywa właściciel nieruchomości z zysku na działalności handlowej.

20 4.5.Określenie wartości nieruchomości Wartość nieruchomości została przyjęta w oparciu o operat z szacowania nieruchomości. Wartość nieruchomości Lp Operat szacowania nieruchomości z dnia Wartość zł , ,00 Przyjęto wartość nieruchomości w 006 roku = 656,00zł Podsumowanie i wnioski Bieżąca analiza finansowa potwierdza, że wszelkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości równoważone są przez wpływy ze strony właściciela, który pod adresem opisywanej nieruchomości prowadzi własną działalność gospodarczą. Nieruchomość posiada możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia wydatków. W planowaniu działań zarządcy należy uwzględnić niezbędne prace remontowe oraz sposób ich finansowania. Nieruchomość posiada znaczną wartość, co przy braku obciążeń hipoteki stanowić będzie istotny element strategiczny. 5. Analiza strategiczna 5.. Mocne i słabe strony nieruchomości W analizie strategicznej przedsiębiorstw, jak również nieruchomości wypracowano kompleksową ocenę walorów i zmian perspektywicznych w otoczeniu. Jest to analiza SWOT. Przedmiotowa nieruchomość poddana analizie zlokalizowana przy ulicy... róg... Na terenie tym wiele firm prowadzi inwestycje. Lp Czynnik strategiczny Waga cechy Mocne strony Słabe strony Ocena ważona Ocena ważona Lokalizacja 0,0 0,0 - Kształt i wielkość działki 0,0-0,0 3 Stan techniczny i wiek 0,0 0,0 -

21 budynku 4 Estetyka 0,0-0,0 5 Wolna powierzchnia wspólna 0,05 0,05-6 Koszty eksploatacyjne 0,05 0,05-7 Zaległości 0,05 0,05-8 Obciążenia hipoteki 0,0 0,0-9 Rodzaj właściciela 0,0 0,0-0 Zamożność właściciela 0,05-0,05 System zarządzania 0,05-0,05 nieruchomością Strategia marketingowa, - wizualizacja budynku - stali klienci 0,05 0, sklep docelowy Razem,00 0,70 0,30 5..Szanse i zagrożenia nieruchomości Szanse i zagrożenia nieruchomości oceniono następująco: Lp Czynnik strategiczny Waga cechy Szanse Zagrożenia Ocena ważona Ocena ważona Rozwój regionu 0,30 0,30 - / tej części dzielnicy / Rozwój usług rynku bankowego 0,0 0,0-3 Możliwość pojawienia się nowych, 0,0-0,0 podobnych obiektów 4 Możliwość wahań koniunktury 0,0-0,0 5 Zarządca 0,0 0,0 - Razem,00 0,60 0, Określenie wariantów zarządzania W celu przedstawienia właścicielowi nieruchomości najbardziej efektywnego sposobu wykorzystania nieruchomości, zarządca przystąpił do określenia wariantów zarządzania ze wskazaniem zakresu prac i źródeł finansowania. Po określeniu celów właściciela i po zapoznaniu się z nieruchomością zarządca zdefiniował następujące warianty działania:

22 Lp Kryterium Wariant zarządzania Wariant I Wariant II Wariant III Cel właściciela - Minimalnym nakładem środków utrzymać nie pogorszony stan techniczny nieruchomości przez najbliższe 3 lata. - Wpływy z nieruchomości - Wynająć powierzchnie pionowe nieruchomości pod reklamę. - Minimalnym nakładem środków utrzymać nie pogorszony stan techniczny nieruchomości przez najbliższe 3 lata. - Wpływy z nieruchomości - Wynająć nieruchomość na okres 3 lat minimum. - Wynająć powierzchnie pionowe nieruchomości pod reklamę. - Minimalnym nakładem środków utrzymać nie pogorszony stan techniczny nieruchomości przez najbliższe 3 lata. Zakres prac Niezbędne prace do utrzymania nieruchomości w nie pogorszonym stanie technicznym - Wykonanie konstrukcji powierzchni reklamowej, - Niezbędne prace do utrzymania nieruchomości w nie pogorszonym stanie technicznym - Wykonanie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych zwiększających estetykę i funkcjonalność, - Wykonanie konstrukcji powierzchni reklamowej, - Niezbędne prace do utrzymania nieruchomości w nie pogorszonym stanie technicznym 3 Źródło finansowa- Środki właściciela - Środki właściciela - Opłaty z najmu - Środki właściciela - Opłaty z najmu

23 nia powierzchni reklamowej powierzchni reklamowej - Czynsz - Opłaty eksploatacyjne 5.4.Podsumowanie i wnioski Z analizy SWOT wyciągnięto następujące wnioski: - mocne strony - lokalizacja i brak obciążeń hipoteki, mogą stanowić duży potencjał rozwoju nieruchomości, - główną słabą stroną nieruchomości są kształt i wielkość działki, - elementy mogące poprawić mocne strony nieruchomości pozostają w większości w zasięgu pracy dobrego zarządcy. Z analizy szans i zagrożeń wyciągnięto następujące wnioski: - szansą nieruchomości jest rozwój regionu, w którym się znajduje, rozwój usług bankowych i możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego oraz praca dobrego zarządcy, - wahnięcia koniunktury oraz możliwość pojawienia się w rejonie nowych powierzchni do wynajęcia stanowią największe zagrożenie dla nieruchomości. 6. Ocena wariantów postępowania 6..Analiza porównawcza wariantów zarządzania Właściciel nieruchomości oczekuje stopy zwrotu, stopy dyskonta r=0% W wariancie I, II lub III niezbędne wydatki bieżące i prace remontowe w 006 roku niezależne od przyjętego wariantu wynoszą = 4800,00zł. Pozostałe parametry:

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 13 Na nieruchomość składa się: udział ½ w prawie własności budynków (biurowo-usługowy

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM. położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY

OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM. położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY Wynagrodzenie za pośrednictwo pokrywa właściciel nieruchomości Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest udział ½ Dominiki Borsuk w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00077173/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg

Bardziej szczegółowo

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bestwina Ulica, nr budynku Podzamcze 16 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: 142808_2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer ewidencyjny działki: 223/4 Ul.Pocztowa 17a Opis użytków: Teren

Bardziej szczegółowo

budynek 560 m2 do adaptacji

budynek 560 m2 do adaptacji Data wydruku: 16.03.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Karolina Majewska tel: +48426386040 mob: +48603307036 karolina.majewska@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE BIUROWE Łódź, al. Kościuszki 5/7 (gmina Łódź M., powiat m. Łódź, województwo łódzkie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Łódź, al. Kościuszki 5/7 Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni 5.544,20 m 2, stanowiąca działkę gruntu nr 90/17. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6.105.000

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Adres nieruchomości Książ Wielkopolski ul. Tadeusza Kościuszki 1 Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 75,40 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica/skrytka) o powierzchni

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE DOKUMENT POUFNY dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości przy ul. Leśnej 6 w Zawierciu Katowice, sierpień

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM GUBIN UL. KRASIŃSKIEGO 2. i zlokalizuj na mapie. Postąpienie: nie dotyczy

LOKAL MIESZKALNY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM GUBIN UL. KRASIŃSKIEGO 2. i zlokalizuj na mapie. Postąpienie: nie dotyczy LOKAL MIESZKALNY GUBIN UL. KRASIŃSKIEGO 2 (gmina Gubin, powiat krośnieński, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,60 m 2, usytuowany na I piętrze budynku,

Bardziej szczegółowo

Żarnowiec ul. Warszawska 13. Nieruchomość na sprzedaż

Żarnowiec ul. Warszawska 13. Nieruchomość na sprzedaż Żarnowiec ul. Warszawska 13 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Żarnowiec Ulica, nr budynku Warszawska, 13 Powierzchnia budynku Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość Nieruchomość na sprzedaż sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Ulica, nr budynku Radom Wierzbicka 80 C Nieruchomość zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 42. Budynek jest własnością Banku Pekao S.A.: -działka gruntu nr 383, o powierzchni 965 m²; -prawo

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

Popów, ul. W.S. Reymonta, 119. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Popów, ul. W.S. Reymonta, 119. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Popów, ul. W.S. Reymonta, 119 Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Popów Ulica, nr budynku W. S. Reymonta, 119 Powierzchnia budynku Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00506817/2 lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4978 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Górki Wielkie woj. śląskie Ulica, nr budynku Zofii Kossak 34 Powierzchnia budynków

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne. Dotyczy sprzedaży nieruchomości Łódź, ul. Srebrna 32

Memorandum Informacyjne. Dotyczy sprzedaży nieruchomości Łódź, ul. Srebrna 32 Memorandum Informacyjne Dotyczy sprzedaży nieruchomości Łódź, ul. Srebrna 32 UWAGI I ZASTRZEŻENIA Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, ul. Belgradzka 18

WARSZAWA, ul. Belgradzka 18 LOKAL HANDLOWY Przedmiotowy lokal znajduje się w parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, przy ulicy Belgradzkiej 18, na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie. LOKALIZACJA Pawilon handlowy własność

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Łódź, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Na nieruchomość składa się udział 3597/10000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA CAŁKOWITA : 2250 M2 770 M2 POWIERZCHNI BIUROWEJ DO WYNAJĘCIA MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU NA MODUŁY: I PIĘTRO-

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży budynków i terenów KUL

Oferta sprzedaży budynków i terenów KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Oferta sprzedaży budynków i terenów KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przedstawia ofertę sprzedaży nieruchomości i terenów będących własnością

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Katowice ul. Paderewskiego 33

Nieruchomość do sprzedania. Katowice ul. Paderewskiego 33 Nieruchomość do sprzedania Katowice ul. Paderewskiego 33 Przedmiot sprzedaży Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 5/1 i 27/1 łącznego obszaru 2124

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

Gościszewo 81 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Gościszewo 81 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Gościszewo 81 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gościszewo Ulica, nr budynku 81 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Charsznica ul. Kolejowa 18. Nieruchomość na sprzedaż

Charsznica ul. Kolejowa 18. Nieruchomość na sprzedaż Charsznica ul. Kolejowa 18 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Charsznica Ulica, nr budynku Kolejowa 18 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów, ul. Ujejskiego 3 Działki o nr: 51/2, 51/5, 51/7. Działki zabudowane obiektami zakładu produktów naftowych Księga wieczysta: RZ1Z/00078013/7

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. LOKAL UŻYTKOWY - KARŁOWICE UL. KOLEJOWA 20 (powiat opolski, województwo opolskie) Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: lokal użytkowy o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Lokal do sprzedania. Chełm, ul. I Armii Wojska Polskiego 41 B, lokal nr 3/2. Lublin, dnia 6 lipca 2015 r.

Lokal do sprzedania. Chełm, ul. I Armii Wojska Polskiego 41 B, lokal nr 3/2. Lublin, dnia 6 lipca 2015 r. Lokal do sprzedania Chełm, ul. I Armii Wojska Polskiego 41 B, lokal nr 3/2 Lublin, dnia 6 lipca 2015 r. Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. WOLSKA 56 (gmina Wola, powiat warszawski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. WOLSKA 56 (gmina Wola, powiat warszawski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. WOLSKA 56 (gmina Wola, powiat warszawski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 14 o powierzchni użytkowej 67,50 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 35M2 - I PIĘTRO 1 AKTUALNIE OFERUJEMY Szanowni Państwo, W ofercie Surfland Sp. z o.o. Sp.k

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Żwirki i Wigury Nr 12 w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

exporis s.c. ul. Makuszyńskiego 17 B 41-200 Sosnowiec

exporis s.c. ul. Makuszyńskiego 17 B 41-200 Sosnowiec exporis s.c. BUDYNEK USŁUGOWO-BIUROWY Lokal handlowo-usługowy 123 m2 ul. 3-go Maja i Małachowskiego 1, Sosnowiec Budynek jest nowoczesnym i funkcjonalnym obiektem handlowo-usługowym z częścią biurową położonym

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9 Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kuźnia Raciborska Ulica, nr budynku Powstańców, 9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest

Bardziej szczegółowo

Kraków os. Mistrzejowice 9. Nieruchomość lokalowa na sprzedaż

Kraków os. Mistrzejowice 9. Nieruchomość lokalowa na sprzedaż Kraków os. Mistrzejowice 9 Nieruchomość lokalowa na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kraków Ulica, nr budynku os. Mistrzejowice 9 Powierzchnia lokalu Powierzchnia użytkowa lokalu nr 2A wynosi

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,43m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Przemyśl ul. Wernyhory 23. Nieruchomość na sprzedaż

Przemyśl ul. Wernyhory 23. Nieruchomość na sprzedaż Przemyśl ul. Wernyhory 23 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Przemyśl Ulica, nr budynku Wernyhory 23 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Szczecin ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 29 budynek biurowo - usługowy

Szczecin ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 29 budynek biurowo - usługowy Szczecin ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 29 budynek biurowo - usługowy Szczecin, ul. Rayskiego 29 Działka nr: 12 Powierzchnia gruntu: 614,00 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą nr KR1P/00083890/5 lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze (II

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Łódź ul. Pabianicka 138

Nieruchomość do sprzedania. Łódź ul. Pabianicka 138 Nieruchomość do sprzedania Łódź ul. Pabianicka 138 Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana : - prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznym obszarze 886 m kw. - budynek usługowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności: UMOWA O ZARZĄDZANIE zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul....w Krakowie, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie:...... a......... 1 Strony

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: II PIĘTRO MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3 MODUŁ 4 MODUŁ 5 MODUŁ 6 185M2 135M2 69M2

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TRZCIEL UL. POZNAŃSKA 2 (gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 84,32m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 5426 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Łomża 18-400, Pl. Pocztowy 1 Przedmiot wynajmu: LOKALE UŻYTKOWE Cztery lokale użytkowe położone na II piętrze budynku głównego o łącznej powierzchni użytkowej 150,47 m 2,w tym: Lokal I powierzchnia 69,51

Bardziej szczegółowo

Wołkowyja ul. Bieszczadzka7 w o j. p o d k a r p a c k i e P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a b u d y n k u : 3 6 4, 0 0 m2

Wołkowyja ul. Bieszczadzka7 w o j. p o d k a r p a c k i e P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a b u d y n k u : 3 6 4, 0 0 m2 Wołkowyja ul. Bieszczadzka7 woj. podkarpackie P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a b u d y n k u : 3 6 4, 0 0 m 2 P o ł o ż e n i e : m i e j s c o w o ś ć W o ł k o w y j a, g m i n a S o l i n a T

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 9 (województwo lubelskie) Przedmiot wynajmu: Przedmiotem wynajmu są następujące lokale użytkowe, usytuowane w budynku biurowo-usługowym: 1. lokal użytkowy o

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Skierniewice ul. Henryka Sienkiewicza 2 POWIERZCHNIE BIUROWE I POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Przedmiot wynajmu: Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 145,20m 2 oraz pomieszczenie magazynowe

Bardziej szczegółowo

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r.

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r. Opis nieruchomości. Lokalizacja, otoczenie, opis budynku Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Pogwizdowie Nowym pod nr 370, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowana w strefie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gdańsk Ulica, nr budynku Ul. Stryjewskiego 19/2 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 78,79m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15.

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 57 500 BYSTRZYCA KŁODZKA ul. 1 go Maja 3 b (0 74) 8110-300, kom. 605-742-188 NIP: 881-000-41-46 OPERAT SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 78,79m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE DOKUMENT POUFNY dotyczy sprzedaży lokalu użytkowego i dwóch lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przy ul. Klasztornej 4 w Pińczowie Katowice, sierpień 2014

Bardziej szczegółowo

Oferta najmu powierzchni handlowej.

Oferta najmu powierzchni handlowej. Oferta najmu powierzchni handlowej. Szanowni Państwo, Niniejszym mam przyjemność zaproponować Państwu wynajem powierzchni handlowych w nowoczesnym budynku zlokalizowanym w Świeciu n/w przy ul. Wojska Polskiego.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA BUDYNEK B UL. BRANIBORSKA 52, 53-680 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA 25 M2 PARTER LOKAL I OKNA WIDOCZNE OD STRONY ULICY BRANIBORSKIEJ Właściciel/Zarządca:

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Przedmiot sprzedaży: prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 113,78 m 2, usytuowanego na parterze budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Węgrzce Wielkie w odległości około 4 km na północ od ścisłego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY BOJADŁA UL. SULECHOWSKA 8/2. zdjęcie przedmiotu wynajmu. Przedmiot wynajmu:

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY BOJADŁA UL. SULECHOWSKA 8/2. zdjęcie przedmiotu wynajmu. Przedmiot wynajmu: - LOKAL MIESZKALNY BOJADŁA 66-130 UL. SULECHOWSKA 8/2 Przedmiot wynajmu: (gmina Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 76,54 m 2, usytuowany na I

Bardziej szczegółowo