Warszawa, czerwiec 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, czerwiec 2012r."

Transkrypt

1 Lokale użytkowe wynajęte na rzecz organizacji non-profit (fundacje, stowarzyszenia itp.) w poszczególnych dzielnicach miasta stołecznego Warszawy stan na dzień r. Warszawa, czerwiec 2012r.

2 Lokale użytkowe wynajęte na rzecz organizacji non-profit (fundacje, stowarzyszenia itp.) w poszczególnych dzielnicach miasta stołecznego Warszawy - stan na dzień r. Ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy na rzecz organizacji non-profit (fundacje, stowarzyszenia itp.) wynajmowanych jest 709 lokali, co stanowi ,58 m 2 powierzchni wynajętych na preferencyjnych zasadach. Szczegółowe dane na ten temat zawiera załączona tabela Nr 1. W dzielnicach: Bemowo, Białołęka, Wesoła, nie ma wynajętych lokali na ten cel, co jest związane z bardzo małym zasobem lokali lub brakiem lokali w tych dzielnicach. Liczba wynajętych lokali użytkowych na preferencyjnych warunkach w stosunku do zasobu lokali użytkowych ogółem w poszczególnych dzielnicach, kształtuje się następująco: Dzielnica Liczba lokali użytkowych ogółem A Liczba lokali wynajętych na rzecz org. nonprofit B % Udział lokali wynajętych do ogółem lokali w dzielnicy (B/A) % Udział powierzchni lokali wynajętych organizacjom nonprofit do ogółem powierzchni lokali w dzielnicy Bemowo Białołęka Bielany ,9 10,8 Mokotów ,0 8,0 Ochota ,4 8,9 Praga Południe ,6 8,1 Praga Północ ,5 6,4 Rembertów Śródmieście ,7 15,9 Targówek ,2 2,2 Ursus ,6 13,9 Ursynów ,5 18,0 Wawer ,7 0,7 Wesoła Wilanów ,6 5,1 Włochy ,2 0,6 Wola ,5 3,4 Żoliborz ,4 4,3 Razem ,5 10,0 Udział wszystkich lokali wynajętych na rzecz organizacji non-profit w stosunku do całego zasobu lokali użytkowych m.st. Warszawy wynosi 7,5%. Najwięcej lokali zostało wynajętych w dzielnicy Śródmieście (424), co stanowi 13,7% ogółu lokali użytkowych w tej dzielnicy. Wysoki udział występuje w dzielnicach Wilanów (28,6%), Ursus (15,6%), Ursynów (12,5%), Żoliborz (7,4%) oraz Bielany (6,9%). Tak wysoki udział w dzielnicach Wilanów, Ursus i Ursynów wynika z małej liczby lokali użytkowych ogółem w tych dzielnicach. W pozostałych dzielnicach wskaźniki te kształtują się na poziomie od 1,2% - Włochy do 5,6 % Praga Południe. Udział wynajętej powierzchni organizacjom non-profit do ogółem powierzchni lokali użytkowych w dzielnicach wynosi 10,0%. 2

3 W większości dzielnic (oprócz Żoliborza, Wawra, Włoch, Wilanowa i Ursusa) wskaźnik udziału wynajętej powierzchni jest wyższy niż wskaźnik udziału wynajętych lokali. Wskazuje to, że na rzecz organizacji non-profit wynajmowane są lokale o dużych powierzchniach. Właściwy dobór powierzchni lokalu do potrzeb rodzaju działalności powinien być istotnym elementem, branym pod uwagę przy rozpatrywaniu spraw przez zarządy dzielnic o najem lokali na preferencyjnych zasadach. Szczegółowe dane zawierają załączone wykazy adresowe lokali wynajętych na ten cel. Poniżej przedstawiono liczbę lokali wynajętych organizacjom non-profit wg. stanu na dzień r. w porównaniu do liczby lokali wynajętych organizacjom non-profit wg. stanu na dzień r., r. oraz stanu na dzień r. Dzielnica Liczba lokali wynajętych na rzecz org. non-profit r Liczba lokali wynajętych na rzecz org. non-profit r Liczba lokali wynajętych na rzecz org. non-profit r. Liczba lokali wynajętych na rzecz org. non-profit r. Różnica Bielany Mokotów Ochota brak danych Praga Południe Praga Północ Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wilanów Włochy Wola Żoliborz Razem (bez Ochoty) Na przestrzeni lat liczba lokali użytkowych wynajęta organizacjom nonprofit zwiększyła się o 15,6%, co stanowi 96 lokali. Najwięcej lokali wynajętych na ten cel przybyło w dzielnicach Śródmieście, Praga Południe i Bielany. Bardzo duży przyrost liczby lokali, jak również bardzo duża liczba lokali ogółem wynajęta na preferencyjnych zasadach znajduje się w dzielnicy Śródmieście, co jest związane z tym, że większość podmiotów zainteresowana jest posiadaniem siedziby w centrum Warszawy. Z 709 lokali wynajętych na zasadach non-profit blisko 60% leży w dzielnicy Śródmieście. 3

4 Poniżej przedstawiono średnią stawkę powierzchnię podstawową zajmowaną przez organizacje non-profit oraz liczbę lokali zajmowanych przez organizacje non-profit wg. stanu na dzień r. ze stawką 0 zł. Dzielnica Liczba lokali wynajętych na rzecz org. nonprofit Średnia stawka powierzchnię podstawową w zł/m r Liczba lokali ze stawką 0zł % Udział lokali ze stawką 0 zł do ogółem wynajętych Średnia stawka powierzchnię podstawową w zł/m r. Liczba lokali ze stawką 0zł r r Bielany 24 3, ,3 % 3,51 11 Mokotów 57 4,03 5 8,8 % 4,90 3 Ochota 38 5,07 4 7,9 % 4,92 3 Praga Południe r 64 9, ,5 % 5,57 8 Praga Północ 42 6, ,09 0 Śródmieście ,10 4 0,9 % 12,92 3 Targówek 3 6, ,24 0 Ursus 7 1, % 1,76 6 Ursynów 1 1, Wawer 2 5, ,50 1 Wilanów 2 0, % 1,64 0 Włochy 1 4, ,50 0 Wola 32 5, ,57 0 Żoliborz 12 7, ,7 % 7,69 1 Razem , ,4% 9,95 36 W większości przypadków stawka 0zł wynika z zawartych umów użyczenia, a nie umów najmu. Przepisy dotyczące najmu lokali użytkowych nie przewidują całkowitego zwolnienia z. Stawki ustalane są z organizacjami w drodze negocjacji. Średnia stawka powierzchnię podstawową wg. stanu na dzień r. kształtuje się na poziomie 11,22 zł/m 2 i w stosunku do roku 2010 wzrosła o 12,8%. Najwyższa średnia stawka netto występuje w dzielnicy Śródmieście (15,10 zł/m 2 ), ale w tej dzielnicy występują tylko 4 lokale z ustaloną stawką na poziomie 0 zł. Następna co do wielkości średnia stawka występuje w dzielnicy Praga Południe (9.29 zł/m 2 ). W tej dzielnicy wystąpił największy wzrost średniej stawki w stosunku do roku 2010, bo aż o 66,8%. W pozostałych 5 dzielnicach, gdzie jest znaczna liczba wynajętych lokali na warunkach preferencyjnych tj. Mokotów, Ochota, Praga Północ, Wola, Żoliborz średnie stawki kształtują się na poziomie 4,03 zł/m 2 7,62 zł/m 2. Największą liczbę zwolnień z (8) zanotowano w dzielnicach Bielany oraz Praga Południe. Bardzo niska stawka występuje w dzielnicy Ursus (1,80 zł/m2), ale na zawartych 7 umów, aż 6 jest ze stawką 0 zł. W dzielnicach (Targówek, Ursynów, Wawer, Wilanów, Włochy) wynajętych jest tylko 9 lokali, a stawki kształtują się na poziomie od 0,40 zł/m 2 do 6,34 zł/m 2 ). Najniższa stawka występuje w dzielnicy Wilanów, ale tam są wynajęte tylko 2 lokale jeden ze stawką 0 zł a drugi z niską stawką 1,64 zł/m2 Pomimo wzrostu średniej stawki w roku 2011 w stosunku do 2010r., należy zauważyć bardzo duże dysproporcje w wysokości stawek pomiędzy dzielnicami. Nadal w większości dzielnic stawki są na bardzo niskim poziomie. Należy również zauważyć, że na Mokotowie i Żoliborzu nastąpił spadek średniej stawki. 4

5 Podsumowanie Mając na uwadze, wielkość wynajętego zasobu lokali użytkowych na preferencyjnych zasadach, konieczna jest stała i bieżąca kontrola prawidłowości wykorzystania tych lokali. Kontrole nie powinny ograniczać się jedynie do sprawdzenia zgodności charakteru prowadzonej działalności z zapisami, ale również powinny być przeprowadzone pod kątem wykonania zadeklarowanej aktywności w realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej lub ogółu mieszkańców m.st. Warszawy. Wzrost liczby tego typu lokali nie musi oznaczać automatycznego wzrostu efektywnej działalności tych podmiotów. Z roku na rok rośnie liczba wynajętych lokali użytkowych na rzecz organizacji nonprofit. Wg. stanu na dzień r. 7.5 % wszystkich lokali użytkowych było wynajętych na ten cel. Koniecznym jest, aby organizacje te realizowały cele, które deklarują przy wynajęciu lokalu. W tym celu podjęto decyzję o oznakowaniu lokali wynajętych na preferencyjnych warunkach. Oznaczenie lokali (naklejki w barwach Miasta z informacją o najmie przez organizację pozarządową lokalu na preferencyjnych warunkach) pozbawi anonimowości podmioty prowadzące statutową w lokalach z zasobu m.st. Warszawy. Dodatkową korzyścią z takiego oznakowania jest ułatwienie dla społeczności lokalnej w dotarciu do pożądanej organizacji, jak również umożliwienie lepszego wyegzekwowania od organizacji wcześniej deklarowanej aktywności na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy. Opracowanie: Biuro Polityki Lokalowej Wydział Lokali Użytkowych 5

6 BIELANY - wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Najemca lokalu (w m 2 ) dodatkowa (w m 2 ) za pow. dodatkową (zł/m 2 ) 1 Al. Zjednoczenia 11 Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych 43,37 48,60 10,10 Stowarzyszenia lata, do Broniewskiego 56A Zespól Ognisk Wychowawvczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" 256,02 0,00 0,00 Stowarzyszenia umowa użyczenia czas nieokreślony 3 Gajcego 7A Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo 138,52 0,00 0,00 Stowarzyszenia umowa użyczenia Gajcego 11 Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego "Dziadka" 135,95 0,00 0,00 Stowarzyszenia umowa użyczenia Jarzębskiego 8, kl.i Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy w Warszawie ul. Mokotowska 14 18,56 0,00 0,00 biuro, magazynek podręczny czas nieokreślony 6 Kasprowicza 15 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 24,87 0,00 0, , obow. od Kasprowicza 16 Fundacja Światło 78,16 0,00 0, czas nieokreślony

7 BIELANY - wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Najemca lokalu (w m 2 ) dodatkowa (w m 2 ) za pow. dodatkową (zł/m 2 ) 8 Kasprowicza 16 Stowarzyszenie Kwiat Kobiecości 28,60 0,00 0, , obow. od Kasprowicza 16 Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek 28,19 0,00 0, Kasprowicza 31 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo 0,00 87,56 0,00 Placówka Opiekuńczo Wychowawcza umowa użyczenia, czas nieokreślony 11 Kasprowicza 41 Polski Komitet Pomocy Społecznej 0,00 79,34 5,52 magazyn r. czas nieokreślony 12 Kasprowicza 46 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo 47,25 0,00 0,00 pomieszczenia biurowe i socjoterapeutyczne umowa użyczenia obowiązywała do r. obecnie lokal zajmowany bezumownie, sprawa dalszego najmu w trakcie załatwiania 13 Kasprowicza 81/85 Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP 67,12 0,00 0, Nałkowskiej 11 Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego "Dziadka" 0,00 188,19 0, umowa użyczenia

8 BIELANY - wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Najemca lokalu (w m 2 ) dodatkowa (w m 2 ) za pow. dodatkową (zł/m 2 ) 15 Przybyszewskiego 32/34 - schron Chorągiew Stołeczna ZHP 0,00 59,89 4, czas nieokreślony 16 Wóycickiego 1/3 bud. 13 Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych 2189,00 0,00 0,00 szkoła czas nieokreślony 17 Wóycickiego 1/3 bud II p. Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych 547,25 0,00 0,00 szkoła czas nieokreślony 18 Wóycickiego 1/3 bud III p. Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych 547,25 0,00 0,00 szkoła Wóycickiego 1/3 bud parter Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych 547,25 0,00 0,00 szkoła Wóycickiego 1/3 bud. 18 Fundacja Na Rzecz Rodziny 547,25 0,00 0,00 szkoła czas nieokreślony 21 Wrzeciono 41 Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" 72,00 0,00 0,00 umowa użyczenia obowiązywała do r. obecnie lokal zajmowany bezumownie, sprawa dalszego najmu w trakcie załatwiania

9 BIELANY - wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Najemca lokalu (w m 2 ) dodatkowa (w m 2 ) za pow. dodatkową (zł/m 2 ) 22 Wolumen 3 Samodzielne Koło Terenowe Nr 232 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 494,55 0,00 0,00 społeczna integracyjna szkoła Wolumen 3 Fundacja Anny Florek Czas Dzieciństwa 458,00 0,00 0,00 społeczne przedszkole integracyjne Żeromskiego 55/67 Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 85,65 0,00 0,00 klub abstynencki umowa użyczenia czas nieokreślony

10 MOKOTÓW- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Nazawa 1 Al.Niepodległości 76/78 FUNDACJA "Centrum Promocji Kobiet" (m2) dodatkowa m 2. pow. podst. pow. Rodzaj działalności (np. charytatywna, kulturalna, oświatowa itp.) 47,03 21,60 12,00 12,00 oswiatowoedukacyjna Okres obowiazywania Al.Niepodległości 120 Fundacja "SHALOM" 101,91 7,06 11,20 11,20 eduacyjna nieoznaczony 3 Al.Niepodległości 131 Stowarzyszenie Solidarność 41,94 x 15,00 x edukacyjna Walcząca 4 Al.Niepodległości 143 Fundacja Ośrodka "KARTA" 127,00 x 9,40 x edukacyjna Al.Niepodległości 165 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej "AGIS" 34,01 x 5,49 x edukacyjna nieoznaczony 6 Belgijska 4 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy 7 Belgijska 4 Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL" 8 Chełmska 50 Stowarzyszenie Chorągiew Stołeczna ZHP 254,20 x 0 x oświatowa ,15 62,5 7,00 7,00 leczniczoedukacyjna 177,50 x 5,64 x kulturalnooswiatowa Chocimska 33 Związek Emerytów i Rencistów 32,41 x 4,37 x charytatywna nieoznaczony 10 Gagarina 7 Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię "Ars Vivendi" 11 Głogowa 2b Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 12 Głogowa 2b Samodzielne Koło Terenowe STO Nr Grottgera 3 Fundacja Promocji oraz Upowszechniania Kultury i Sztuki "TIK-SANUS" 14 Grottgera 25a Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego 15 Grottgera 25a Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "INTEGRACJA" 87,62 x 6,67 x leczniczoopiekuńcza 587,00 x 0,89 x oświatowoopiekuncza nieoznaczony 577,25 x 1,12 x oświatowa nieoznaczony 19,27 x 18,25 x kulturalna ,55 x 1,12 x opiekuńczooświatowa 619,33 x 1,12 x opiekuńczolecznicza nieoznaczony nieoznaczony 16 J. Dąbrowskiego 1 Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang 32,82 x 10,55 x religijnoedukacyjna nieoznaczony 17 J. Dąbrowskiego 75a Polska Fundacja Gastroenterologii 50,49 x 25,65 x naukowa J.Bytnara"Rudego" 27 Związek Komb.RP i Byłych Więź.Poli. 81,18 29,75 4,28 0 kombatancka nieoznaczony

11 MOKOTÓW- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Nazawa 19 Kazimierzowska 50 Fundacja Starszy Brat, Starsza Siostra-Polska 20 Kazimierzowska 64A FUNDACJA "WARSZAWA WALCZY " 21 Kątna 4 Parafialny Klub Sportowy "FALCONIA" 22 Madalińskiego 69a Fund.Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M. 23 Madalińskiego 69a Fund.Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M. 24 Madalińskiego 69a Fund.Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M. 25 Madalińskiego 69a Fund.Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M. 26 Magazynowa 14 Mokotowskie Hospicjum Św.Krzyża 27 Magazynowa 14 Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża Stowarzyszenie (m2) dodatkowa m 2. pow. podst. pow. Rodzaj działalności (np. charytatywna, kulturalna, oświatowa itp.) Okres obowiazywania 44,26 x 6,6 x charytatywnoopiekuńcza ,59 x 14,5 x edykacyjna nieoznaczony 157,51 x 1,12 x oświatowa nieoznaczony 92,35 x 8,00 x charytatywna ,20 x 6,5 x charytatywna ,19 x 6,5 x charytatywna ,40 x 6,5 x charytatywna ,77 x 0 x charytatywno opiekuńcza 1 205,05 x 0 x charytatywnoopiekuńcza Magazynowa 14a Fundacja"ARS & BONUM" 263,77 x 6 x charytatywnokulturalna Malczewskiego 52 Polski Związek Emerytów,Rencistów Zarząd Rejonowy Warszawa-Mokotów 16,67 x 5,13 x kombatanckocharytatywna nieoznaczony 30 Malczewskiego 52 Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" 31 Modzelewskiego 63 Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć z HIV/AIDS "SIEĆ PLUS" 32 Narbutta 11a Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki 86,89 x 7,48 x terapeutyczna nieoznaczony 62,49 13,47 5,31 5,31 oświatowoopiekuncza ,33 x 0 x charytatywna nieoznaczony 33 Narbutta 20of FUNDACJA DLA POLSKI 171,66 x 15,84 x kulturalna nieoznaczony 34 Narbutta 27 Fundacja Serce Dziecka im. Diny 78,94 x 15 x edukacyjna Radziwiłłowej 35 Narbutta 27a Fundacja Ośrodka "KARTA" 32,96 x 8,72 x edukacyjna Narbutta 27a IIof Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 50,99 x 6,67 x oświatowa Narbutta 29 Fundacja Ośrodka "KARTA" 204,47 77,46 6,57 5 edukacyjna nieoznaczony 38 Narbutta 40 Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Warszawa Mokotów 31,00 41,3 5,49 5 charytatywnooświatowa nieoznaczony

12 MOKOTÓW- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Nazawa 39 Narbutta 49/51 Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 40 Olesińska 5 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej "AGIS" (m2) dodatkowa m 2. pow. podst. pow. Rodzaj działalności (np. charytatywna, kulturalna, oświatowa itp.) Okres obowiazywania 202,35 x 8,96 x edukacyjna nieoznaczony 50,16 x 10,43 x opiekuńczoedukacyjna nieoznaczony 41 Orzycka 20 W-wski Oddz.Krajowego Tow.Autyzmu 42 Pilicka 21 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ZARZĄD GŁÓWNY 322,14 178,71 3,37 3,37 oświatowoopiekuncza 687,59 53,18 1,12 1,12 opiekuńczolecznicza nieoznaczony nieoznaczony 43 Pilicka 21 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 0,00 53,18 0,00 5,00 opiekuńczolecznicza 44 Podchorążych 39 Stowarzyszenie Teatralna Chata 314,00 203,3 6,00 6,00 artystycznokulturalna 45 Powsińska 17 Stowarzyszenie Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa 78,20 x 6,00 x opiekuńczoleczniczowychowawcza 46 Puławska 35 Fundacja Turystyki i Rehabilitacji 42,62 x 28,5 x wychowawczokulturalna 47 Puławska 35 Fundacja Turystyki i Rehabilitacji 28,06 x 28,5 x wychowawczokulturalna 48 Puławska 38 Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy 49 Puławska 115 ADAMCZYK T.Warszawski Klub Podwodny ,32 x 12,6 x opiekuńczolecznicza ,00 34,93 0 7,94 magazyn x bezumownie 50 Puławska 140 Związek Emerytów i Rencistów 15,50 x 5,49 x charytatywna nieoznaczony 51 Turecka 3 Zarząd Dzielnicowy ZKRP i BWP 298,80 x 4,86 x kombatancka nieoznaczony 52 Ursynowska 36/38 ZHR OKRĘG MAZOWIECKI 73,57 x 5,65 x oświatowokulturalna nieoznaczony 53 Ursynowska 36/38 ZHR OKRĘG MAZOWIECKI 69,70 x 6,16 x oświatowokulturalna nieoznaczony 54 Wiśniowa 42 Fundacja "CENTRUM EDUKACJI 69,05 13,84 8,00 8,00 edukacyjna LIDERSKIEJ" 55 Wołoska 70 Polskie Tow.Spraw.Wśród Nar.Świata 29,40 x 0 x edukacyjna Woronicza 30a Stowarzyszenie "ORDO EX CHAO" 47,94 x 5,59 x oswiatowoterapeutyczna nieoznaczony

13 MOKOTÓW- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Nazawa 57 Zakrzewska 16 Ognisko TKKF"TAEKWON- MOKOTÓW" (m2) dodatkowa m 2. pow. podst. pow. Rodzaj działalności (np. charytatywna, kulturalna, oświatowa itp.) 97,69 x 6,05 x sportoworekreacyjna Okres obowiazywania nieoznaczony

14 OCHOTA- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Nazawa (m2) dodatkowa (m2) pow. podst. pow. Okres trwania 1 Al. Jerozolimskie 99 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 161,26 3, r. 3 lata 2 Białobrzeska 4A Stowarzyszenie Harcerzy Seniorów "OKĘCIE" 43,00 13,12 biuro r. nieoznaczony 3 Białobrzeska 11 Stowarzyszenie "OTWARTE DRZWI" 148,21 10,00 na potrzeby Ośrodka Dziennego Pobytu i rehabilitacji Społecznej r. 3 lata 4 Białobrzeska 62/64 Stowarzyszenie Chorągiew Stołeczna ZHP 37,00 1,12 magazyn r. nieoznaczony 5 Bitwy Warszawskiej 1920r. 14 Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "ZAWISZA" 115,45 5,21 cele statutowe r. nieoznaczony 6 Częstochowska 11/15 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 30,85 1,12 świetlica r. nieoznaczony 7 Częstochowska 11/15 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 123,70 0,11 swietlica r. nieoznaczony 8 Dantyszka 1 Stowarzyszenie AUDIO FORUM 22,23 12, r. nieoznaczony 9 Dantyszka 1 Centrum Projektów Obywatelskich 23,85 8,21 charytatywna i społeczna r. 3 lata 10 Filtrowa 68 Stowarzyszenie Towarzystwo Kabalistyczne 72,60 7,00 sale wykładowe r. 3 lata 11 Filtrowa Filtrowa 68 Polski Związek Emerytów i Rencistów Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Ognisko "ECHO" Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 30,07 1,24 biuro r. nieoznaczony 66,95 0,00 cele społeczne r. nieoznaczony 13 Geodetów 2 Stowarzyszenie Scena 96 36,63 4,55 magazyn r. 3 lata 14 Grójecka 20 B Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości "DOM" 118,60 0,00 magazyn r. nieoznaczony 15 Grójecka 32 Towarzystwo im. Fryderyka Chopina 34,80 10,00 arhiwum Towarzystwa r. 3 lata 16 Grójecka 53/57 17 Grójecka 65 A Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "O godność do końca" Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "ECHO" 40,90 5,59 cele statutowe r. nieoznaczony 375,00 7,00 cele ztatutowe r. 3 lata 18 Grójecka 65 A Polski Związek Szermierczy 377,70 7,00 cele statutowe r. 3 lata 19 Grójecka 79 Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" 67,15 5,05 prowadzenie zajęć grupowych r. nieoznaczony 20 Grójecka 79 Oddział Terenowy "SZANSA" 41,18 5,34 cele statutowe r. 3 lata 21 Grójecka 106 Związek Inwalidów Wojennych 35,62 0,00 biuro r. nieoznaczony 22 Grójecka 120 Polski Komitet Pomocy Społecznej 156,40 63,70 5,34 3,69 biuro r. 3 lata 23 Grójecka 120 Okręgowy Polski Związek Wędkarski 95,50 4,48 biuro r. nieoznaczony

15 OCHOTA- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Nazawa (m2) dodatkowa (m2) pow. podst. pow. Okres trwania 24 Kaliska Lelechowska 5 Centrum Pomocy Psychologicznej Pierwszy Krok Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE" 51,59 30,41 5,00 4,00 cele statutowe r. 3 lata 236,40 2,80 cele statutowe r. nieoznaczony 26 Nieborowska 11 Stowarzyszenie Chorągiew Stołeczna ZHP 13,90 0,00 magazyn r. nieoznaczony 27 Niemcewicza 7/9 Okręgowy Mazowiecki Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 22,60 4,00 magazyn r. 3 lata 28 Niemcewicza 7/9 Polski Zwiazek Piłki Siatkowej 159,90 9,52 biuro r. nieoznaczony 29 Opaczewska 25 Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "ZAWISZA" 9,29 15,00 magazyn r. 3 lata 30 Powstańców Wielkopolskich 17 Stowarzyszenie "MONAR" 65,55 6,23 terapeutyczna r. nieoznaczony 31 Powstańców Wielkopolskich 17 Stowarzyszenie "MONAR" 63,41 6,23 poradnia profilaktyki uzależnień r. nieoznaczony 32 Raszyńska 3 Fundacja Dom Rodziny Olimpijskiej 110,90 9,00 biuro r. nieoznaczony 33 Raszyńska 32/44 Społeczny Instytut Ekologiczny 117,50 44,85 6,23 9,33 biuro r. nieoznaczony 34 Raszyńska 32/44 Fundacja ACADEMIA INITIATYWA 207,90 6,73 cele statutowe r. nieoznaczony 35 Reja 9 Towarzystwo Krzewiena Kultury Tetralnej 232,27 3,08 biuro r. 10 lat 36 Reja 9 Teatr Ochota 765,45 3,08 teatr r. 10 lat 37 Siemieńskiego 21 Polski Związek Niewidomych 52,90 44,20 4,50 4,00 cele statutowe r. 3 lata 38 Tarczyńska 12 Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP 18,33 7,00 siedziba Hufca r. 3 lata

16 PRAGA PÓŁNOC- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp Adres lokalu Nazawa pow. podst. pow. Rodzaj działalności Okres obowiazywania 1 Brzeska 20 lok. 1/40 Stowarzyszenie Mierz Wysoko 79,59 30,00 6,50 1,95 oświatowa Brzeska 29/31 lok Grodzieńska 65 Stowarzyszenie Kupców Bazaru Różyckiego Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 16,05 0 8,00 0 charytatywna ,78 0 2,44 0 kulturalna nieoznaczony 4 Inżynierska 3 lok. 19 Stowarzyszenie Teatralne REMUS 281,16 0 3,41 0 kulturalna nieoznaczony 5 Inżynierska 5 lok. 35 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 360, ,77 0 charytatywna Jagiellońska 58 lok. 122 Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji 106,72 0 7, Jagiellońska 58 lok. 128a FUNDACJA Dr Clown 294,40 0 6, Kawęczyńska 16 40/41/42 Kawęczyńska 16 42a Kawęczyńska 47 7a/8 lok. lok. lok. Fundacja Tak dla sportu 173,46 0 8,00 0 Fundacja Ruch na rzecz zwierząt VIVA Caritas Archidiecezji Warszawskiej 114, , Kępna 4 lok. 2 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 50,78 0 5,39 0 charytatywna oświatowa ,44 0 3,97 0 charytatywna nieoznaczony charytatywna kulturalna, oświatowa kulturalnooświatowa charytatywna oświatowa kulturalnooświatowa nieoznaczony 12 Kłopotowskiego 6 lok. 59/60 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 94, ,82 0 charytatywna oświatowa Listopada 22 lok. 1A Listopada 22 lok. 1B Listopada 36/38 lok.63 Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej "Ślad" Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej "Ślad" Stowarzyszenie Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promocja 262,60 0 4,41 0 kulturalna nieoznaczony 247,60 0 1,12 0 kulturalna nieoznaczony 9,16 0 2,24 0 charytatywna oświatowa nieoznaczony 16 Łochowska 41 lok. 7 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 79,90 0 6,15 0 oświatowa Ratuszowa 12 lok. 24 Fundacja ABACUS 6, ,77 0 charytatywna Równa 10 lok.3 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 154,78 0 5,49 0 charytatywna nieoznaczony 19 Stalowa 17/19 lok. 45 Stowarzyszenie Z Siedzibą w Warszawie 41,55 0 4,00 0 kulturalna

17 PRAGA PÓŁNOC- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp Adres lokalu Nazawa pow. podst. pow. Rodzaj działalności Okres obowiazywania 20 Stalowa 18 lok Szymanowskiego 7 lok Środkowa 12 lok.6 23 Środkowa 12 lok.6a Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci 57,01 0 2, nieoznaczony 69,18 0 1,49 0 charytatywna nieoznaczony 55,95 41,56 4,37 1, ,00 0 4,50 0 kulturalna Środkowa 14 lok.3 Polski Komitet Pomocy Społecznej 41, ,27 0,00 charytatywna Tarchomińska 9 lok. 37/38/39 26 Targowa 15 lok. 2/3 27 Targowa 44 lok. 1/1a 28 Targowa 46 lok. 67A 29 Targowa 62 lok. 26A 30 Targowa 62 lok. 80/81/82 31 Targowa 63 lok Targowa 66 lok Targowa 66 lok. 30 Fundacja Artbarbakan 55,49 0 4,25 0 kulturalna Towarzystwo Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Stowarzyszenie Zjednoczenia na rzecz Żyjących HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy Fundacja Ludzi Wykluczonych i Przyjaciół CZŁOWIEK Stowarzyszenie Klub 11Listopada Stowarzyszenie Klub 11Listopada Towarzystwo Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA 207,80 0 4,37 0 charytatywna , ,31 0 charytatywna ,91 0 5,41 0 charytatywna ,90 0 6,00 0 kulturalna ,09 0 4,00 0 kulturalna umowa wypowiedziana umowa wygasła/zgoda na kolejną umowa wygasła/zgoda na kolejną 140, ,16 0 charytatywna ,35 0 5,60 0 charytatywna nieoznaczony 48, ,64 0 oświatowa Targowa 82 lok. 5 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 600,00 351,09 4,93 2,46 charytatywna nieoznaczony 35 Wileńska 7 lok. 72 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 52,10 0 1,12 0 kulturalnooświatowa kulturalnooświatowa kulturalnooświatowa nieoznaczony 36 Wołomińska 11 lok. 22/32/33 Stowarzyszenie DAR SERCA 62,43 0 4,10 0 charytatywna Wrzesińska 14 lok. 19 Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka 44,22 0 5,13 0 kulturalna

18 PRAGA PÓŁNOC- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp Adres lokalu Nazawa pow. podst. pow. Rodzaj działalności Okres obowiazywania 38 Ząbkowska 4 lok. 45/45a Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 118,81 0 5,74 0 charytatywna Ząbkowska 23/25 ok. 5 Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej 259, ,54 0 kulturalna bezumownie, wyrok o eksmisję 40 Ząbkowska 23/25 lok. 10 Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej 138, ,6 0 kulturalna bezumownie, wyrok o eksmisję 41 Ząbkowska 36 lok. 2 Stowarzyszenie Monopol Warszawski 40, ,50 0 kulturalna Ząbkowska 39 lok. 1/2/3/4 Stowarzyszenie dla Rodzin 107,20 44,57 10,75 2,68 oświatowa nieoznaczony

19 ŚRÓDMIEŚCIE- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp Adres lokalu Nazawa 1 Al. Armii Ludowej 30 Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich pow. podst. 47,67 8,35 pow. biuro i lata 2 Al. Jana Pawła II 32 Związek Młodzieży Wiejskiej 19,23 15,00 biuro lata 3 Al. Jana Pawła II 36 Fundacja Atelier 62,58 11, pracownia plastyczna nieoznaczony 4 Al. Jana Pawła II 36 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Syrenka" 171 9,00 cele statutowe - rozwój kultury fizycznej (2.3, 3.5) lata 5 Al. Jana Pawła II 36C Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja 348,34 9, szkoła- 21 LO, Mała AkademiaSztuki i Kultury nieoznaczony 6 Al. Jana Pawła II 36C Fundacja,,Pożywienie Darem Serca" 409,89 195,66 12,31 12,31 terapeutycznorehabilitacyjna, stołówka, zdrowa żywność, biuro, magazyn lata 7 Al. Jerozolimskie 11/19 Fundacja "Instytut Lecha Wałęsy" 230,44 14, Biuro fundacji nieoznaczony 8 Al. Jerozolimskie 30 Związek Kynologiczny w Polsce 142,84 12, biuro lata 9 Al. Jerozolimskie 30 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 223,34 12, biuro Zarządu Głównego nieoznaczony 10 Al. Jerozolimskie 30 Europejski Instytut na rzecz Demokracji 164,49 16, biuro nieoznaczony 11 Al. Jerozolimskie 30 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 146,29 12, biuro nieoznaczony 12 Al. Jerozolimskie 47 Fundacja Centrum Promocji Miast 12,48 12, biuro lata 13 Al. Jerozolimskie 47 Federacja Konsumentów 224,85 12, biuro lata 14 Al. Jerozolimskie 49 Polski Związek Szachowy 126,07 118,72 12,00 9, klub szachowy, biuro lat 15 Al. Jerozolimskie Al. Przyjaciół 8 Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Warszawski Oddział Przewodników Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier" 164,51 14, biuro nieoznaczony 63,1 20,1 12,31 12,31 17 Al. Przyjaciół 8 Fundacja "AMICUS EUROPAE" ,31 biuro - /2.3/ biuro - /2.3/ lata lata 18 Al. Solidarności 101 Federacja Polskich Banków Żywności 88,35 12, sklep przemysłowy - cele statutowe nieoznaczony 19 Al. Solidarności 101D 20 Al. Solidarności 105/111 Stowarzyszenie Przyjaciół XXV Liceum Społecznego w Warszawie Stowarzyszenie Sztuka - Edukacja - Promocja 437,23 55,85 13,44 13, szkoła nieoznaczony 383,7 25, placówka oświatowokulturalna lata

20 ŚRÓDMIEŚCIE- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp Adres lokalu Nazawa pow. podst. pow. 21 Al. Solidarności 113C 22 Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności 93 Samodzielne Koło Terenowe nr 26 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Cech Kuśnierzy Kożuszkarzy, Rękawiczników i Garbarzy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "Atut" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" 844,84 304,43 8,00 8, szkoła społeczna nieoznaczony 28,94 9,56 biuro lata 28,26 12, biuro Zarządu Okręgu w Warszawie lata 19,81 34,84 5,73 5, szatnia i toalety teatru lat 36,51 12,00 69,64 16,00 magazyn dekoracji teatralnych (7.1) 3.6 kulturalna i punkt informacji kulturalnej lata lata 122,32 12, biuro lata 20,08 12,31 zaplecze teatru (7.1) lata 178,17 5, Biuro Fundacji lat 23,56 5,74 559,31 5,81 104,38 5,74 244,18 9,56 46,73 5, kulturalnateatr 3.6 kulturalna - teatr 3.8 kulturalna - teatr 3.4 średnia szkoła aktorska, 3.6 zaplecze teatru 3.8 kulturalna - teart lat lat lat lat lat 35 Al. Szucha 16 Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości 160,32 17, Biuro nieoznaczony 36 Al. Szucha 16 Komitet na Rzecz Dzieci w Polsce KONARD 153,17 14, Biuro nieoznaczony 37 Al. Ujazdowskie 18 Krajowa Rada Radców Prawnych 253,35 8,93 15,92 15, Biuro nieoznaczony 38 Al. Ujazdowskie 18 Stowarzyszenie Doradców Prawnych 43,96 12,00 39 Al. Ujazdowskie 37 Wolność i Demokracja 109,89 12, biuro, 2.4 kancelaria prawna 2.3 biuro i redakcja portalu internetowego lata lata 40 Al. Ujazdowskie 37 Polska Fundacja Im.R. Schumana 198,93 15, Biuro nieoznaczony 41 Al. Wyzwolenia 18 Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" - Konfederacja 196,13 30, biuro związku nieoznaczony 42 Al. Wyzwolenia 3/5 Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" 191,17 63,26 14,50 14,50 galeria prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne lat

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009

Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009 Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009 Spis treści Od wydawców... 5 XV Edycja Bursztynowego Mieczyka...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansuje m.st.warszawa

Projekt współfinansuje m.st.warszawa PRZEWODNIK PO WARSZAWSKIM SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Projekt współfinansuje m.st.warszawa Wa niejsze telefony zaufania oraz informacyjno-interwencyjne Warszawska Niebieska Linia 22 668

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY Załącznik nr 8 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 1 Spis treści: Wstęp... 3 Rozdział I. Cele...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 85/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 sierpnia 2014 roku PROJEKT

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 85/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 sierpnia 2014 roku PROJEKT Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 85/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 sierpnia 2014 roku PROJEKT Strategia opracowana pod kierunkiem Anny Kwaśniewskiej Małgorzaty Rychlińskiej Mirosławy Hetman Grupa

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW

WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW Informator został sfinansowany ze środków Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Opracowanie: Wydział Spraw Społecznych i

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa tel. (0-22) 571-50-24 tel/fax (0-22) 571-50-50 e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl http://www.ops-wola.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sieradz 2013 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 2 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Dwóch Mieczy 22A, 04 491 Warszawa, tel/fax (22) 611 99 94, (22) 612 94 65 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania Tabela Nr 20 LP. NAZWA KOMÓRKI SIEDZIBA ORGANIZACYJNEJ 1. Dział Pomocy Środowiskowej 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35 2. Dział Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Gmina Lp. Nazwa organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 "Pomocna Dłoń" Powiat grodziski Grodzisk 2 Powiat legionowski

Bardziej szczegółowo

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 12. OCHRONA ZDROWIA Raport o stanie miasta Szczecin 12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W 2006 i 2007 w Szczecinie kontynuowany był nadzór nad grypą oparty na zintegrowanym systemie SENTINEL. System

Bardziej szczegółowo

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Morąga Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin powstało w 2005r, głównym powodem założenia stowarzyszenia była obawa zamknięcia

Bardziej szczegółowo

Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi

Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi 1 Spis treści I. Poradnie, Stowarzyszenia, Fundacje. II. Telefony zaufania. III. Ośrodki Interwencji Kryzysowej. IV. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Informator dla osób bezdomnych

Informator dla osób bezdomnych Informator dla osób bezdomnych Warszawa 2014 1 2 Informator dla osób bezdomnych Warszawa 2014 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 3 Szanowni Państwo, Każdy z nas może być bezdomnym, stanąć twarzą w twarz z pustką

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo