Warszawa, czerwiec 2012r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, czerwiec 2012r."

Transkrypt

1 Lokale użytkowe wynajęte na rzecz organizacji non-profit (fundacje, stowarzyszenia itp.) w poszczególnych dzielnicach miasta stołecznego Warszawy stan na dzień r. Warszawa, czerwiec 2012r.

2 Lokale użytkowe wynajęte na rzecz organizacji non-profit (fundacje, stowarzyszenia itp.) w poszczególnych dzielnicach miasta stołecznego Warszawy - stan na dzień r. Ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy na rzecz organizacji non-profit (fundacje, stowarzyszenia itp.) wynajmowanych jest 709 lokali, co stanowi ,58 m 2 powierzchni wynajętych na preferencyjnych zasadach. Szczegółowe dane na ten temat zawiera załączona tabela Nr 1. W dzielnicach: Bemowo, Białołęka, Wesoła, nie ma wynajętych lokali na ten cel, co jest związane z bardzo małym zasobem lokali lub brakiem lokali w tych dzielnicach. Liczba wynajętych lokali użytkowych na preferencyjnych warunkach w stosunku do zasobu lokali użytkowych ogółem w poszczególnych dzielnicach, kształtuje się następująco: Dzielnica Liczba lokali użytkowych ogółem A Liczba lokali wynajętych na rzecz org. nonprofit B % Udział lokali wynajętych do ogółem lokali w dzielnicy (B/A) % Udział powierzchni lokali wynajętych organizacjom nonprofit do ogółem powierzchni lokali w dzielnicy Bemowo Białołęka Bielany ,9 10,8 Mokotów ,0 8,0 Ochota ,4 8,9 Praga Południe ,6 8,1 Praga Północ ,5 6,4 Rembertów Śródmieście ,7 15,9 Targówek ,2 2,2 Ursus ,6 13,9 Ursynów ,5 18,0 Wawer ,7 0,7 Wesoła Wilanów ,6 5,1 Włochy ,2 0,6 Wola ,5 3,4 Żoliborz ,4 4,3 Razem ,5 10,0 Udział wszystkich lokali wynajętych na rzecz organizacji non-profit w stosunku do całego zasobu lokali użytkowych m.st. Warszawy wynosi 7,5%. Najwięcej lokali zostało wynajętych w dzielnicy Śródmieście (424), co stanowi 13,7% ogółu lokali użytkowych w tej dzielnicy. Wysoki udział występuje w dzielnicach Wilanów (28,6%), Ursus (15,6%), Ursynów (12,5%), Żoliborz (7,4%) oraz Bielany (6,9%). Tak wysoki udział w dzielnicach Wilanów, Ursus i Ursynów wynika z małej liczby lokali użytkowych ogółem w tych dzielnicach. W pozostałych dzielnicach wskaźniki te kształtują się na poziomie od 1,2% - Włochy do 5,6 % Praga Południe. Udział wynajętej powierzchni organizacjom non-profit do ogółem powierzchni lokali użytkowych w dzielnicach wynosi 10,0%. 2

3 W większości dzielnic (oprócz Żoliborza, Wawra, Włoch, Wilanowa i Ursusa) wskaźnik udziału wynajętej powierzchni jest wyższy niż wskaźnik udziału wynajętych lokali. Wskazuje to, że na rzecz organizacji non-profit wynajmowane są lokale o dużych powierzchniach. Właściwy dobór powierzchni lokalu do potrzeb rodzaju działalności powinien być istotnym elementem, branym pod uwagę przy rozpatrywaniu spraw przez zarządy dzielnic o najem lokali na preferencyjnych zasadach. Szczegółowe dane zawierają załączone wykazy adresowe lokali wynajętych na ten cel. Poniżej przedstawiono liczbę lokali wynajętych organizacjom non-profit wg. stanu na dzień r. w porównaniu do liczby lokali wynajętych organizacjom non-profit wg. stanu na dzień r., r. oraz stanu na dzień r. Dzielnica Liczba lokali wynajętych na rzecz org. non-profit r Liczba lokali wynajętych na rzecz org. non-profit r Liczba lokali wynajętych na rzecz org. non-profit r. Liczba lokali wynajętych na rzecz org. non-profit r. Różnica Bielany Mokotów Ochota brak danych Praga Południe Praga Północ Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wilanów Włochy Wola Żoliborz Razem (bez Ochoty) Na przestrzeni lat liczba lokali użytkowych wynajęta organizacjom nonprofit zwiększyła się o 15,6%, co stanowi 96 lokali. Najwięcej lokali wynajętych na ten cel przybyło w dzielnicach Śródmieście, Praga Południe i Bielany. Bardzo duży przyrost liczby lokali, jak również bardzo duża liczba lokali ogółem wynajęta na preferencyjnych zasadach znajduje się w dzielnicy Śródmieście, co jest związane z tym, że większość podmiotów zainteresowana jest posiadaniem siedziby w centrum Warszawy. Z 709 lokali wynajętych na zasadach non-profit blisko 60% leży w dzielnicy Śródmieście. 3

4 Poniżej przedstawiono średnią stawkę powierzchnię podstawową zajmowaną przez organizacje non-profit oraz liczbę lokali zajmowanych przez organizacje non-profit wg. stanu na dzień r. ze stawką 0 zł. Dzielnica Liczba lokali wynajętych na rzecz org. nonprofit Średnia stawka powierzchnię podstawową w zł/m r Liczba lokali ze stawką 0zł % Udział lokali ze stawką 0 zł do ogółem wynajętych Średnia stawka powierzchnię podstawową w zł/m r. Liczba lokali ze stawką 0zł r r Bielany 24 3, ,3 % 3,51 11 Mokotów 57 4,03 5 8,8 % 4,90 3 Ochota 38 5,07 4 7,9 % 4,92 3 Praga Południe r 64 9, ,5 % 5,57 8 Praga Północ 42 6, ,09 0 Śródmieście ,10 4 0,9 % 12,92 3 Targówek 3 6, ,24 0 Ursus 7 1, % 1,76 6 Ursynów 1 1, Wawer 2 5, ,50 1 Wilanów 2 0, % 1,64 0 Włochy 1 4, ,50 0 Wola 32 5, ,57 0 Żoliborz 12 7, ,7 % 7,69 1 Razem , ,4% 9,95 36 W większości przypadków stawka 0zł wynika z zawartych umów użyczenia, a nie umów najmu. Przepisy dotyczące najmu lokali użytkowych nie przewidują całkowitego zwolnienia z. Stawki ustalane są z organizacjami w drodze negocjacji. Średnia stawka powierzchnię podstawową wg. stanu na dzień r. kształtuje się na poziomie 11,22 zł/m 2 i w stosunku do roku 2010 wzrosła o 12,8%. Najwyższa średnia stawka netto występuje w dzielnicy Śródmieście (15,10 zł/m 2 ), ale w tej dzielnicy występują tylko 4 lokale z ustaloną stawką na poziomie 0 zł. Następna co do wielkości średnia stawka występuje w dzielnicy Praga Południe (9.29 zł/m 2 ). W tej dzielnicy wystąpił największy wzrost średniej stawki w stosunku do roku 2010, bo aż o 66,8%. W pozostałych 5 dzielnicach, gdzie jest znaczna liczba wynajętych lokali na warunkach preferencyjnych tj. Mokotów, Ochota, Praga Północ, Wola, Żoliborz średnie stawki kształtują się na poziomie 4,03 zł/m 2 7,62 zł/m 2. Największą liczbę zwolnień z (8) zanotowano w dzielnicach Bielany oraz Praga Południe. Bardzo niska stawka występuje w dzielnicy Ursus (1,80 zł/m2), ale na zawartych 7 umów, aż 6 jest ze stawką 0 zł. W dzielnicach (Targówek, Ursynów, Wawer, Wilanów, Włochy) wynajętych jest tylko 9 lokali, a stawki kształtują się na poziomie od 0,40 zł/m 2 do 6,34 zł/m 2 ). Najniższa stawka występuje w dzielnicy Wilanów, ale tam są wynajęte tylko 2 lokale jeden ze stawką 0 zł a drugi z niską stawką 1,64 zł/m2 Pomimo wzrostu średniej stawki w roku 2011 w stosunku do 2010r., należy zauważyć bardzo duże dysproporcje w wysokości stawek pomiędzy dzielnicami. Nadal w większości dzielnic stawki są na bardzo niskim poziomie. Należy również zauważyć, że na Mokotowie i Żoliborzu nastąpił spadek średniej stawki. 4

5 Podsumowanie Mając na uwadze, wielkość wynajętego zasobu lokali użytkowych na preferencyjnych zasadach, konieczna jest stała i bieżąca kontrola prawidłowości wykorzystania tych lokali. Kontrole nie powinny ograniczać się jedynie do sprawdzenia zgodności charakteru prowadzonej działalności z zapisami, ale również powinny być przeprowadzone pod kątem wykonania zadeklarowanej aktywności w realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej lub ogółu mieszkańców m.st. Warszawy. Wzrost liczby tego typu lokali nie musi oznaczać automatycznego wzrostu efektywnej działalności tych podmiotów. Z roku na rok rośnie liczba wynajętych lokali użytkowych na rzecz organizacji nonprofit. Wg. stanu na dzień r. 7.5 % wszystkich lokali użytkowych było wynajętych na ten cel. Koniecznym jest, aby organizacje te realizowały cele, które deklarują przy wynajęciu lokalu. W tym celu podjęto decyzję o oznakowaniu lokali wynajętych na preferencyjnych warunkach. Oznaczenie lokali (naklejki w barwach Miasta z informacją o najmie przez organizację pozarządową lokalu na preferencyjnych warunkach) pozbawi anonimowości podmioty prowadzące statutową w lokalach z zasobu m.st. Warszawy. Dodatkową korzyścią z takiego oznakowania jest ułatwienie dla społeczności lokalnej w dotarciu do pożądanej organizacji, jak również umożliwienie lepszego wyegzekwowania od organizacji wcześniej deklarowanej aktywności na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy. Opracowanie: Biuro Polityki Lokalowej Wydział Lokali Użytkowych 5

6 BIELANY - wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Najemca lokalu (w m 2 ) dodatkowa (w m 2 ) za pow. dodatkową (zł/m 2 ) 1 Al. Zjednoczenia 11 Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych 43,37 48,60 10,10 Stowarzyszenia lata, do Broniewskiego 56A Zespól Ognisk Wychowawvczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" 256,02 0,00 0,00 Stowarzyszenia umowa użyczenia czas nieokreślony 3 Gajcego 7A Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo 138,52 0,00 0,00 Stowarzyszenia umowa użyczenia Gajcego 11 Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego "Dziadka" 135,95 0,00 0,00 Stowarzyszenia umowa użyczenia Jarzębskiego 8, kl.i Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy w Warszawie ul. Mokotowska 14 18,56 0,00 0,00 biuro, magazynek podręczny czas nieokreślony 6 Kasprowicza 15 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 24,87 0,00 0, , obow. od Kasprowicza 16 Fundacja Światło 78,16 0,00 0, czas nieokreślony

7 BIELANY - wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Najemca lokalu (w m 2 ) dodatkowa (w m 2 ) za pow. dodatkową (zł/m 2 ) 8 Kasprowicza 16 Stowarzyszenie Kwiat Kobiecości 28,60 0,00 0, , obow. od Kasprowicza 16 Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek 28,19 0,00 0, Kasprowicza 31 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo 0,00 87,56 0,00 Placówka Opiekuńczo Wychowawcza umowa użyczenia, czas nieokreślony 11 Kasprowicza 41 Polski Komitet Pomocy Społecznej 0,00 79,34 5,52 magazyn r. czas nieokreślony 12 Kasprowicza 46 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo 47,25 0,00 0,00 pomieszczenia biurowe i socjoterapeutyczne umowa użyczenia obowiązywała do r. obecnie lokal zajmowany bezumownie, sprawa dalszego najmu w trakcie załatwiania 13 Kasprowicza 81/85 Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP 67,12 0,00 0, Nałkowskiej 11 Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego "Dziadka" 0,00 188,19 0, umowa użyczenia

8 BIELANY - wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Najemca lokalu (w m 2 ) dodatkowa (w m 2 ) za pow. dodatkową (zł/m 2 ) 15 Przybyszewskiego 32/34 - schron Chorągiew Stołeczna ZHP 0,00 59,89 4, czas nieokreślony 16 Wóycickiego 1/3 bud. 13 Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych 2189,00 0,00 0,00 szkoła czas nieokreślony 17 Wóycickiego 1/3 bud II p. Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych 547,25 0,00 0,00 szkoła czas nieokreślony 18 Wóycickiego 1/3 bud III p. Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych 547,25 0,00 0,00 szkoła Wóycickiego 1/3 bud parter Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych 547,25 0,00 0,00 szkoła Wóycickiego 1/3 bud. 18 Fundacja Na Rzecz Rodziny 547,25 0,00 0,00 szkoła czas nieokreślony 21 Wrzeciono 41 Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" 72,00 0,00 0,00 umowa użyczenia obowiązywała do r. obecnie lokal zajmowany bezumownie, sprawa dalszego najmu w trakcie załatwiania

9 BIELANY - wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Najemca lokalu (w m 2 ) dodatkowa (w m 2 ) za pow. dodatkową (zł/m 2 ) 22 Wolumen 3 Samodzielne Koło Terenowe Nr 232 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 494,55 0,00 0,00 społeczna integracyjna szkoła Wolumen 3 Fundacja Anny Florek Czas Dzieciństwa 458,00 0,00 0,00 społeczne przedszkole integracyjne Żeromskiego 55/67 Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 85,65 0,00 0,00 klub abstynencki umowa użyczenia czas nieokreślony

10 MOKOTÓW- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Nazawa 1 Al.Niepodległości 76/78 FUNDACJA "Centrum Promocji Kobiet" (m2) dodatkowa m 2. pow. podst. pow. Rodzaj działalności (np. charytatywna, kulturalna, oświatowa itp.) 47,03 21,60 12,00 12,00 oswiatowoedukacyjna Okres obowiazywania Al.Niepodległości 120 Fundacja "SHALOM" 101,91 7,06 11,20 11,20 eduacyjna nieoznaczony 3 Al.Niepodległości 131 Stowarzyszenie Solidarność 41,94 x 15,00 x edukacyjna Walcząca 4 Al.Niepodległości 143 Fundacja Ośrodka "KARTA" 127,00 x 9,40 x edukacyjna Al.Niepodległości 165 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej "AGIS" 34,01 x 5,49 x edukacyjna nieoznaczony 6 Belgijska 4 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy 7 Belgijska 4 Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL" 8 Chełmska 50 Stowarzyszenie Chorągiew Stołeczna ZHP 254,20 x 0 x oświatowa ,15 62,5 7,00 7,00 leczniczoedukacyjna 177,50 x 5,64 x kulturalnooswiatowa Chocimska 33 Związek Emerytów i Rencistów 32,41 x 4,37 x charytatywna nieoznaczony 10 Gagarina 7 Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię "Ars Vivendi" 11 Głogowa 2b Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 12 Głogowa 2b Samodzielne Koło Terenowe STO Nr Grottgera 3 Fundacja Promocji oraz Upowszechniania Kultury i Sztuki "TIK-SANUS" 14 Grottgera 25a Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego 15 Grottgera 25a Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "INTEGRACJA" 87,62 x 6,67 x leczniczoopiekuńcza 587,00 x 0,89 x oświatowoopiekuncza nieoznaczony 577,25 x 1,12 x oświatowa nieoznaczony 19,27 x 18,25 x kulturalna ,55 x 1,12 x opiekuńczooświatowa 619,33 x 1,12 x opiekuńczolecznicza nieoznaczony nieoznaczony 16 J. Dąbrowskiego 1 Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang 32,82 x 10,55 x religijnoedukacyjna nieoznaczony 17 J. Dąbrowskiego 75a Polska Fundacja Gastroenterologii 50,49 x 25,65 x naukowa J.Bytnara"Rudego" 27 Związek Komb.RP i Byłych Więź.Poli. 81,18 29,75 4,28 0 kombatancka nieoznaczony

11 MOKOTÓW- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Nazawa 19 Kazimierzowska 50 Fundacja Starszy Brat, Starsza Siostra-Polska 20 Kazimierzowska 64A FUNDACJA "WARSZAWA WALCZY " 21 Kątna 4 Parafialny Klub Sportowy "FALCONIA" 22 Madalińskiego 69a Fund.Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M. 23 Madalińskiego 69a Fund.Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M. 24 Madalińskiego 69a Fund.Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M. 25 Madalińskiego 69a Fund.Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M. 26 Magazynowa 14 Mokotowskie Hospicjum Św.Krzyża 27 Magazynowa 14 Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża Stowarzyszenie (m2) dodatkowa m 2. pow. podst. pow. Rodzaj działalności (np. charytatywna, kulturalna, oświatowa itp.) Okres obowiazywania 44,26 x 6,6 x charytatywnoopiekuńcza ,59 x 14,5 x edykacyjna nieoznaczony 157,51 x 1,12 x oświatowa nieoznaczony 92,35 x 8,00 x charytatywna ,20 x 6,5 x charytatywna ,19 x 6,5 x charytatywna ,40 x 6,5 x charytatywna ,77 x 0 x charytatywno opiekuńcza 1 205,05 x 0 x charytatywnoopiekuńcza Magazynowa 14a Fundacja"ARS & BONUM" 263,77 x 6 x charytatywnokulturalna Malczewskiego 52 Polski Związek Emerytów,Rencistów Zarząd Rejonowy Warszawa-Mokotów 16,67 x 5,13 x kombatanckocharytatywna nieoznaczony 30 Malczewskiego 52 Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" 31 Modzelewskiego 63 Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć z HIV/AIDS "SIEĆ PLUS" 32 Narbutta 11a Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki 86,89 x 7,48 x terapeutyczna nieoznaczony 62,49 13,47 5,31 5,31 oświatowoopiekuncza ,33 x 0 x charytatywna nieoznaczony 33 Narbutta 20of FUNDACJA DLA POLSKI 171,66 x 15,84 x kulturalna nieoznaczony 34 Narbutta 27 Fundacja Serce Dziecka im. Diny 78,94 x 15 x edukacyjna Radziwiłłowej 35 Narbutta 27a Fundacja Ośrodka "KARTA" 32,96 x 8,72 x edukacyjna Narbutta 27a IIof Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 50,99 x 6,67 x oświatowa Narbutta 29 Fundacja Ośrodka "KARTA" 204,47 77,46 6,57 5 edukacyjna nieoznaczony 38 Narbutta 40 Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Warszawa Mokotów 31,00 41,3 5,49 5 charytatywnooświatowa nieoznaczony

12 MOKOTÓW- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Nazawa 39 Narbutta 49/51 Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 40 Olesińska 5 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej "AGIS" (m2) dodatkowa m 2. pow. podst. pow. Rodzaj działalności (np. charytatywna, kulturalna, oświatowa itp.) Okres obowiazywania 202,35 x 8,96 x edukacyjna nieoznaczony 50,16 x 10,43 x opiekuńczoedukacyjna nieoznaczony 41 Orzycka 20 W-wski Oddz.Krajowego Tow.Autyzmu 42 Pilicka 21 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ZARZĄD GŁÓWNY 322,14 178,71 3,37 3,37 oświatowoopiekuncza 687,59 53,18 1,12 1,12 opiekuńczolecznicza nieoznaczony nieoznaczony 43 Pilicka 21 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 0,00 53,18 0,00 5,00 opiekuńczolecznicza 44 Podchorążych 39 Stowarzyszenie Teatralna Chata 314,00 203,3 6,00 6,00 artystycznokulturalna 45 Powsińska 17 Stowarzyszenie Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa 78,20 x 6,00 x opiekuńczoleczniczowychowawcza 46 Puławska 35 Fundacja Turystyki i Rehabilitacji 42,62 x 28,5 x wychowawczokulturalna 47 Puławska 35 Fundacja Turystyki i Rehabilitacji 28,06 x 28,5 x wychowawczokulturalna 48 Puławska 38 Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy 49 Puławska 115 ADAMCZYK T.Warszawski Klub Podwodny ,32 x 12,6 x opiekuńczolecznicza ,00 34,93 0 7,94 magazyn x bezumownie 50 Puławska 140 Związek Emerytów i Rencistów 15,50 x 5,49 x charytatywna nieoznaczony 51 Turecka 3 Zarząd Dzielnicowy ZKRP i BWP 298,80 x 4,86 x kombatancka nieoznaczony 52 Ursynowska 36/38 ZHR OKRĘG MAZOWIECKI 73,57 x 5,65 x oświatowokulturalna nieoznaczony 53 Ursynowska 36/38 ZHR OKRĘG MAZOWIECKI 69,70 x 6,16 x oświatowokulturalna nieoznaczony 54 Wiśniowa 42 Fundacja "CENTRUM EDUKACJI 69,05 13,84 8,00 8,00 edukacyjna LIDERSKIEJ" 55 Wołoska 70 Polskie Tow.Spraw.Wśród Nar.Świata 29,40 x 0 x edukacyjna Woronicza 30a Stowarzyszenie "ORDO EX CHAO" 47,94 x 5,59 x oswiatowoterapeutyczna nieoznaczony

13 MOKOTÓW- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Nazawa 57 Zakrzewska 16 Ognisko TKKF"TAEKWON- MOKOTÓW" (m2) dodatkowa m 2. pow. podst. pow. Rodzaj działalności (np. charytatywna, kulturalna, oświatowa itp.) 97,69 x 6,05 x sportoworekreacyjna Okres obowiazywania nieoznaczony

14 OCHOTA- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Nazawa (m2) dodatkowa (m2) pow. podst. pow. Okres trwania 1 Al. Jerozolimskie 99 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 161,26 3, r. 3 lata 2 Białobrzeska 4A Stowarzyszenie Harcerzy Seniorów "OKĘCIE" 43,00 13,12 biuro r. nieoznaczony 3 Białobrzeska 11 Stowarzyszenie "OTWARTE DRZWI" 148,21 10,00 na potrzeby Ośrodka Dziennego Pobytu i rehabilitacji Społecznej r. 3 lata 4 Białobrzeska 62/64 Stowarzyszenie Chorągiew Stołeczna ZHP 37,00 1,12 magazyn r. nieoznaczony 5 Bitwy Warszawskiej 1920r. 14 Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "ZAWISZA" 115,45 5,21 cele statutowe r. nieoznaczony 6 Częstochowska 11/15 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 30,85 1,12 świetlica r. nieoznaczony 7 Częstochowska 11/15 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 123,70 0,11 swietlica r. nieoznaczony 8 Dantyszka 1 Stowarzyszenie AUDIO FORUM 22,23 12, r. nieoznaczony 9 Dantyszka 1 Centrum Projektów Obywatelskich 23,85 8,21 charytatywna i społeczna r. 3 lata 10 Filtrowa 68 Stowarzyszenie Towarzystwo Kabalistyczne 72,60 7,00 sale wykładowe r. 3 lata 11 Filtrowa Filtrowa 68 Polski Związek Emerytów i Rencistów Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Ognisko "ECHO" Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 30,07 1,24 biuro r. nieoznaczony 66,95 0,00 cele społeczne r. nieoznaczony 13 Geodetów 2 Stowarzyszenie Scena 96 36,63 4,55 magazyn r. 3 lata 14 Grójecka 20 B Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości "DOM" 118,60 0,00 magazyn r. nieoznaczony 15 Grójecka 32 Towarzystwo im. Fryderyka Chopina 34,80 10,00 arhiwum Towarzystwa r. 3 lata 16 Grójecka 53/57 17 Grójecka 65 A Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "O godność do końca" Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "ECHO" 40,90 5,59 cele statutowe r. nieoznaczony 375,00 7,00 cele ztatutowe r. 3 lata 18 Grójecka 65 A Polski Związek Szermierczy 377,70 7,00 cele statutowe r. 3 lata 19 Grójecka 79 Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" 67,15 5,05 prowadzenie zajęć grupowych r. nieoznaczony 20 Grójecka 79 Oddział Terenowy "SZANSA" 41,18 5,34 cele statutowe r. 3 lata 21 Grójecka 106 Związek Inwalidów Wojennych 35,62 0,00 biuro r. nieoznaczony 22 Grójecka 120 Polski Komitet Pomocy Społecznej 156,40 63,70 5,34 3,69 biuro r. 3 lata 23 Grójecka 120 Okręgowy Polski Związek Wędkarski 95,50 4,48 biuro r. nieoznaczony

15 OCHOTA- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp. Adres lokalu Nazawa (m2) dodatkowa (m2) pow. podst. pow. Okres trwania 24 Kaliska Lelechowska 5 Centrum Pomocy Psychologicznej Pierwszy Krok Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE" 51,59 30,41 5,00 4,00 cele statutowe r. 3 lata 236,40 2,80 cele statutowe r. nieoznaczony 26 Nieborowska 11 Stowarzyszenie Chorągiew Stołeczna ZHP 13,90 0,00 magazyn r. nieoznaczony 27 Niemcewicza 7/9 Okręgowy Mazowiecki Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 22,60 4,00 magazyn r. 3 lata 28 Niemcewicza 7/9 Polski Zwiazek Piłki Siatkowej 159,90 9,52 biuro r. nieoznaczony 29 Opaczewska 25 Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "ZAWISZA" 9,29 15,00 magazyn r. 3 lata 30 Powstańców Wielkopolskich 17 Stowarzyszenie "MONAR" 65,55 6,23 terapeutyczna r. nieoznaczony 31 Powstańców Wielkopolskich 17 Stowarzyszenie "MONAR" 63,41 6,23 poradnia profilaktyki uzależnień r. nieoznaczony 32 Raszyńska 3 Fundacja Dom Rodziny Olimpijskiej 110,90 9,00 biuro r. nieoznaczony 33 Raszyńska 32/44 Społeczny Instytut Ekologiczny 117,50 44,85 6,23 9,33 biuro r. nieoznaczony 34 Raszyńska 32/44 Fundacja ACADEMIA INITIATYWA 207,90 6,73 cele statutowe r. nieoznaczony 35 Reja 9 Towarzystwo Krzewiena Kultury Tetralnej 232,27 3,08 biuro r. 10 lat 36 Reja 9 Teatr Ochota 765,45 3,08 teatr r. 10 lat 37 Siemieńskiego 21 Polski Związek Niewidomych 52,90 44,20 4,50 4,00 cele statutowe r. 3 lata 38 Tarczyńska 12 Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP 18,33 7,00 siedziba Hufca r. 3 lata

16 PRAGA PÓŁNOC- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp Adres lokalu Nazawa pow. podst. pow. Rodzaj działalności Okres obowiazywania 1 Brzeska 20 lok. 1/40 Stowarzyszenie Mierz Wysoko 79,59 30,00 6,50 1,95 oświatowa Brzeska 29/31 lok Grodzieńska 65 Stowarzyszenie Kupców Bazaru Różyckiego Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 16,05 0 8,00 0 charytatywna ,78 0 2,44 0 kulturalna nieoznaczony 4 Inżynierska 3 lok. 19 Stowarzyszenie Teatralne REMUS 281,16 0 3,41 0 kulturalna nieoznaczony 5 Inżynierska 5 lok. 35 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 360, ,77 0 charytatywna Jagiellońska 58 lok. 122 Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji 106,72 0 7, Jagiellońska 58 lok. 128a FUNDACJA Dr Clown 294,40 0 6, Kawęczyńska 16 40/41/42 Kawęczyńska 16 42a Kawęczyńska 47 7a/8 lok. lok. lok. Fundacja Tak dla sportu 173,46 0 8,00 0 Fundacja Ruch na rzecz zwierząt VIVA Caritas Archidiecezji Warszawskiej 114, , Kępna 4 lok. 2 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 50,78 0 5,39 0 charytatywna oświatowa ,44 0 3,97 0 charytatywna nieoznaczony charytatywna kulturalna, oświatowa kulturalnooświatowa charytatywna oświatowa kulturalnooświatowa nieoznaczony 12 Kłopotowskiego 6 lok. 59/60 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 94, ,82 0 charytatywna oświatowa Listopada 22 lok. 1A Listopada 22 lok. 1B Listopada 36/38 lok.63 Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej "Ślad" Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej "Ślad" Stowarzyszenie Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promocja 262,60 0 4,41 0 kulturalna nieoznaczony 247,60 0 1,12 0 kulturalna nieoznaczony 9,16 0 2,24 0 charytatywna oświatowa nieoznaczony 16 Łochowska 41 lok. 7 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 79,90 0 6,15 0 oświatowa Ratuszowa 12 lok. 24 Fundacja ABACUS 6, ,77 0 charytatywna Równa 10 lok.3 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 154,78 0 5,49 0 charytatywna nieoznaczony 19 Stalowa 17/19 lok. 45 Stowarzyszenie Z Siedzibą w Warszawie 41,55 0 4,00 0 kulturalna

17 PRAGA PÓŁNOC- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp Adres lokalu Nazawa pow. podst. pow. Rodzaj działalności Okres obowiazywania 20 Stalowa 18 lok Szymanowskiego 7 lok Środkowa 12 lok.6 23 Środkowa 12 lok.6a Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci 57,01 0 2, nieoznaczony 69,18 0 1,49 0 charytatywna nieoznaczony 55,95 41,56 4,37 1, ,00 0 4,50 0 kulturalna Środkowa 14 lok.3 Polski Komitet Pomocy Społecznej 41, ,27 0,00 charytatywna Tarchomińska 9 lok. 37/38/39 26 Targowa 15 lok. 2/3 27 Targowa 44 lok. 1/1a 28 Targowa 46 lok. 67A 29 Targowa 62 lok. 26A 30 Targowa 62 lok. 80/81/82 31 Targowa 63 lok Targowa 66 lok Targowa 66 lok. 30 Fundacja Artbarbakan 55,49 0 4,25 0 kulturalna Towarzystwo Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Stowarzyszenie Zjednoczenia na rzecz Żyjących HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy Fundacja Ludzi Wykluczonych i Przyjaciół CZŁOWIEK Stowarzyszenie Klub 11Listopada Stowarzyszenie Klub 11Listopada Towarzystwo Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA 207,80 0 4,37 0 charytatywna , ,31 0 charytatywna ,91 0 5,41 0 charytatywna ,90 0 6,00 0 kulturalna ,09 0 4,00 0 kulturalna umowa wypowiedziana umowa wygasła/zgoda na kolejną umowa wygasła/zgoda na kolejną 140, ,16 0 charytatywna ,35 0 5,60 0 charytatywna nieoznaczony 48, ,64 0 oświatowa Targowa 82 lok. 5 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 600,00 351,09 4,93 2,46 charytatywna nieoznaczony 35 Wileńska 7 lok. 72 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 52,10 0 1,12 0 kulturalnooświatowa kulturalnooświatowa kulturalnooświatowa nieoznaczony 36 Wołomińska 11 lok. 22/32/33 Stowarzyszenie DAR SERCA 62,43 0 4,10 0 charytatywna Wrzesińska 14 lok. 19 Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka 44,22 0 5,13 0 kulturalna

18 PRAGA PÓŁNOC- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp Adres lokalu Nazawa pow. podst. pow. Rodzaj działalności Okres obowiazywania 38 Ząbkowska 4 lok. 45/45a Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 118,81 0 5,74 0 charytatywna Ząbkowska 23/25 ok. 5 Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej 259, ,54 0 kulturalna bezumownie, wyrok o eksmisję 40 Ząbkowska 23/25 lok. 10 Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej 138, ,6 0 kulturalna bezumownie, wyrok o eksmisję 41 Ząbkowska 36 lok. 2 Stowarzyszenie Monopol Warszawski 40, ,50 0 kulturalna Ząbkowska 39 lok. 1/2/3/4 Stowarzyszenie dla Rodzin 107,20 44,57 10,75 2,68 oświatowa nieoznaczony

19 ŚRÓDMIEŚCIE- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp Adres lokalu Nazawa 1 Al. Armii Ludowej 30 Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich pow. podst. 47,67 8,35 pow. biuro i lata 2 Al. Jana Pawła II 32 Związek Młodzieży Wiejskiej 19,23 15,00 biuro lata 3 Al. Jana Pawła II 36 Fundacja Atelier 62,58 11, pracownia plastyczna nieoznaczony 4 Al. Jana Pawła II 36 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Syrenka" 171 9,00 cele statutowe - rozwój kultury fizycznej (2.3, 3.5) lata 5 Al. Jana Pawła II 36C Stowarzyszenie Sztuka Edukacja Promocja 348,34 9, szkoła- 21 LO, Mała AkademiaSztuki i Kultury nieoznaczony 6 Al. Jana Pawła II 36C Fundacja,,Pożywienie Darem Serca" 409,89 195,66 12,31 12,31 terapeutycznorehabilitacyjna, stołówka, zdrowa żywność, biuro, magazyn lata 7 Al. Jerozolimskie 11/19 Fundacja "Instytut Lecha Wałęsy" 230,44 14, Biuro fundacji nieoznaczony 8 Al. Jerozolimskie 30 Związek Kynologiczny w Polsce 142,84 12, biuro lata 9 Al. Jerozolimskie 30 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 223,34 12, biuro Zarządu Głównego nieoznaczony 10 Al. Jerozolimskie 30 Europejski Instytut na rzecz Demokracji 164,49 16, biuro nieoznaczony 11 Al. Jerozolimskie 30 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 146,29 12, biuro nieoznaczony 12 Al. Jerozolimskie 47 Fundacja Centrum Promocji Miast 12,48 12, biuro lata 13 Al. Jerozolimskie 47 Federacja Konsumentów 224,85 12, biuro lata 14 Al. Jerozolimskie 49 Polski Związek Szachowy 126,07 118,72 12,00 9, klub szachowy, biuro lat 15 Al. Jerozolimskie Al. Przyjaciół 8 Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Warszawski Oddział Przewodników Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier" 164,51 14, biuro nieoznaczony 63,1 20,1 12,31 12,31 17 Al. Przyjaciół 8 Fundacja "AMICUS EUROPAE" ,31 biuro - /2.3/ biuro - /2.3/ lata lata 18 Al. Solidarności 101 Federacja Polskich Banków Żywności 88,35 12, sklep przemysłowy - cele statutowe nieoznaczony 19 Al. Solidarności 101D 20 Al. Solidarności 105/111 Stowarzyszenie Przyjaciół XXV Liceum Społecznego w Warszawie Stowarzyszenie Sztuka - Edukacja - Promocja 437,23 55,85 13,44 13, szkoła nieoznaczony 383,7 25, placówka oświatowokulturalna lata

20 ŚRÓDMIEŚCIE- wykaz lokali wynajmowanych organizacjom non-profit - stan na r. Lp Adres lokalu Nazawa pow. podst. pow. 21 Al. Solidarności 113C 22 Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności Al. Solidarności 93 Samodzielne Koło Terenowe nr 26 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Cech Kuśnierzy Kożuszkarzy, Rękawiczników i Garbarzy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "Atut" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "ATUT" 844,84 304,43 8,00 8, szkoła społeczna nieoznaczony 28,94 9,56 biuro lata 28,26 12, biuro Zarządu Okręgu w Warszawie lata 19,81 34,84 5,73 5, szatnia i toalety teatru lat 36,51 12,00 69,64 16,00 magazyn dekoracji teatralnych (7.1) 3.6 kulturalna i punkt informacji kulturalnej lata lata 122,32 12, biuro lata 20,08 12,31 zaplecze teatru (7.1) lata 178,17 5, Biuro Fundacji lat 23,56 5,74 559,31 5,81 104,38 5,74 244,18 9,56 46,73 5, kulturalnateatr 3.6 kulturalna - teatr 3.8 kulturalna - teatr 3.4 średnia szkoła aktorska, 3.6 zaplecze teatru 3.8 kulturalna - teart lat lat lat lat lat 35 Al. Szucha 16 Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości 160,32 17, Biuro nieoznaczony 36 Al. Szucha 16 Komitet na Rzecz Dzieci w Polsce KONARD 153,17 14, Biuro nieoznaczony 37 Al. Ujazdowskie 18 Krajowa Rada Radców Prawnych 253,35 8,93 15,92 15, Biuro nieoznaczony 38 Al. Ujazdowskie 18 Stowarzyszenie Doradców Prawnych 43,96 12,00 39 Al. Ujazdowskie 37 Wolność i Demokracja 109,89 12, biuro, 2.4 kancelaria prawna 2.3 biuro i redakcja portalu internetowego lata lata 40 Al. Ujazdowskie 37 Polska Fundacja Im.R. Schumana 198,93 15, Biuro nieoznaczony 41 Al. Wyzwolenia 18 Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" - Konfederacja 196,13 30, biuro związku nieoznaczony 42 Al. Wyzwolenia 3/5 Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" 191,17 63,26 14,50 14,50 galeria prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne lat

Stawka czynszu netto ( zł/m 2 ) Powierzchnia lokalu ogółem w m 2. Dzielnica Ochota m.st. Warszawy. ul. Grójecka 65a 377,70m2 7,00zł/m2

Stawka czynszu netto ( zł/m 2 ) Powierzchnia lokalu ogółem w m 2. Dzielnica Ochota m.st. Warszawy. ul. Grójecka 65a 377,70m2 7,00zł/m2 Wykaz lokali uŝytkowych wynajętych na rzecz organizacji pozarządowych z pominięciem procedury przetargowej lub konkursowej w okresie 01.01.2010-30.06.2010 roku Lp. z dnia Adres lokalu Powierzchnia lokalu

Bardziej szczegółowo

Stawka czynszu netto ( zł/m 2 ) Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy. 14,00zł/m2 za pow. Podstawową, 7,00zł/m2 za pow. piwnicy

Stawka czynszu netto ( zł/m 2 ) Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy. 14,00zł/m2 za pow. Podstawową, 7,00zł/m2 za pow. piwnicy Wykaz lokali użytkowych wynajętych na rzecz organizacji pozarzadowych z pominięciem procedury przetargowej lub konkursowej w okresie 01.01.2013-31.03.2013r. Lp. Uchwała z dnia Adres lokalu Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola:

Lista organizacji pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola: Lista organizacji pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola: 1. Caritas Archidiecezji Warszawskiej Adres, telefon: ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, www.warszawa.caritas.pl

Bardziej szczegółowo

Spis uczestników pikniku

Spis uczestników pikniku Spis uczestników pikniku BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 77 CENTRUM EDUKACYJNE EMPIRIA Stowarzyszenia na rzecz Dobrej Praktyki Administracji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów 1. Klub Seniora działający przy Caritas Palotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; 26-600 Radom ul. Młodzianowska

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO

POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO ds. przeciwdziałania przemocy w sprawie rozpatrzenia wniosków organizacji pozarządowych zgłaszających swoje kandydatury do Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejskie lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Miejskie lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej Miejskie lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. Dzielnica Lokal Dni

Bardziej szczegółowo

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej Poniedziałek piątek: 10.00 14.00. Poniedziałek piątek: 15.00 19.

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej Poniedziałek piątek: 10.00 14.00. Poniedziałek piątek: 15.00 19. Miejskie lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. Dzielnica Lokal Dni

Bardziej szczegółowo

nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie Dla kogo? Jaki zakres? Gdzie?

nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie Dla kogo? Jaki zakres? Gdzie? nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie Dla kogo Jaki zakres Gdzie www.warszawa19115.pl osoby do 26 roku życia seniorzy po ukończeniu 65 lat KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (na etapie przedsądowym)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2013 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2013 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych gminnego

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji pozarządowych, którym w 2009 roku Urząd przekazał środki finansowe

Lista organizacji pozarządowych, którym w 2009 roku Urząd przekazał środki finansowe Lista organizacji pozarządowych, którym w 2009 roku Urząd przekazał środki finansowe Dodatkowo w ciągu roku na podstawie uchwały Nr XL/464/2009 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2009 roku przyznano środki

Bardziej szczegółowo

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809 Placówki leczenia uzależnień na terenie woj. mazowieckiego SWPZZPOZ Oddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 Szpital Specjalistyczny im. Psarskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st.

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Załącznik nr 2 Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób w powiecie tarnowskim LP Nazwa organizacji Adres Kontakt Strona internetowa Zakres działalności 1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych

Wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych Wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych Nastały mrozy, które zagrażają życiu osób, które nie mają własnego dachu nad głową. Dlatego w okresie zimowym tym bardziej musimy zwracać uwagę na tych, którzy

Bardziej szczegółowo

A. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

A. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część IV. Przydatne informacje A. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: 2 A. Instytucje działające na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E

Z E S T A W I E N I E Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ Nr rachunku bankowego

KRS NAZWA WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ Nr rachunku bankowego Wykaz organizacji pożytku publicznego z Katowic uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

211,24 5,15 1,56 83,75 2,42 2,22 323,53 3,00 1,77 48,55 2,77 1,77 185,59 6,50 4,17 78,27 2,69 4,17 21,77 0,55 13,20 2,24 4,22 17,78 5,50 4,93

211,24 5,15 1,56 83,75 2,42 2,22 323,53 3,00 1,77 48,55 2,77 1,77 185,59 6,50 4,17 78,27 2,69 4,17 21,77 0,55 13,20 2,24 4,22 17,78 5,50 4,93 ADRES NAJEMCA POWIERZCHNIA. Stawka czynszu JASTRZĘBIA 3 Fundacja Teatroterapia Lubelska 211,24 5,15 1,56 Prezydent 91/8/2012 Z DN. 10.08.2012 r. ŁABĘDZIA 5 POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD OKRĘGOIWY

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Pełno spraw dla niepełnosprawnych Centralny Punkt Funduszy Europejskich Warszawa, 13 grudnia 2011r. OTWARTE DRZWI OTWARTE SERCA OTWARTE GŁOWY Powstało w 1995 r. z

Bardziej szczegółowo

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560 Wykaz organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie umów zlecających realizację zadań pomocy społecznej podmiotom niepublicznym: W oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim forma prawna: stowarzyszenie

1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim forma prawna: stowarzyszenie 1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim Sikorskiego 16, 73-110 Stargard Szczeciński Tel.: (91) 577 60 58 Faks: (91) 577 60 58 zk.stargardszczecinski@psouu.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Załącznik Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Lp. Nazwa jednostki Zadania programowe Zadania i zakupy inwestycyjne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI. Termin przeprowadzenia kontroli. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski we Wrocławiu, Koło w Jeleniej Górze

WYKAZ KONTROLI. Termin przeprowadzenia kontroli. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski we Wrocławiu, Koło w Jeleniej Górze WYKAZ KONTROLI komórek Urzędu Miasta Jelenia Góra, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych oraz dotacji podlegających kontroli Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w 2015 roku Lp. Jednostka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 31.03. 2010 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Radzymin z zakresu: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr../ /11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia listopada 2011 r. Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./ Lokal dla przedsiębiorczych Urząd Pracy m.st. Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy PROGRAM Lokal dla przedsiębiorczych Dotyczy najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych dla osób

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Załącznik do Zarządzenia nr 12/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2014 roku Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można wpłacać 1% podatku dochodowego. Przedstawiamy poniżej wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego działających na terenie m.

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNA Warszawa, 2 października 2012r.

KAMPANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNA Warszawa, 2 października 2012r. KAMPANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNA Warszawa, 2 października 2012r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) najstarsza i największa krajowa organizacja pozarządowa działająca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI. L.p. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli. Jelenia Góra w 2013 r.

WYKAZ KONTROLI. L.p. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli. Jelenia Góra w 2013 r. WYKAZ KONTROLI komórek Urzędu Miasta Jelenia Góra, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych oraz dotacji podlegających kontroli Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w 2014 roku L.p. Jednostka

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ Bemowo Termin: 23.10, godz.: 17.00-18.30 Miejsce: sala sesji Rady Dzielnicy numer 008A (parter), Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba. Partie polityczne

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba. Partie polityczne Lp. Nazwa podmiotu Siedziba Partie polityczne 1 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 2 Partia Ludowo - Demokratyczna 3 Partia polityczna "Prawo i Sprawiedliwo" 4 Partia polityczna Liga Polskich Rodzin 5

Bardziej szczegółowo

Informacja Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.07.2013 r.

Informacja Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.07.2013 r. Informacja Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.07.2013 r. Wydział Edukacji w latach 2008-2013 realizował w formie wsparcia

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Lista lokali użytkowych do wynajmu poza konkursem ofert Warszawa, dnia 5 grudnia 2014r.

Lista lokali użytkowych do wynajmu poza konkursem ofert Warszawa, dnia 5 grudnia 2014r. Lista lokali użytkowych do wynajmu poza konkursem ofert Warszawa, dnia 5 grudnia 2014r. Lp Adres lokalu Minimalna Powierzchni stawka Informacje Opis lokalu Wadium a w m² czynszu dodatkowe zł/m² netto 1

Bardziej szczegółowo

Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie*

Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie* Lista Organizacji Pożytku Publicznego - organizacje posiadające siedzibę w Szczecinie* Nr KRS Nazwa Organizacji 6292STOWARZYSZENIE AMAZONEK "AGATA" 7835STOWARZYSZENIE ORKIESTRA JAZZOWA 10273ZACHODNIOPOMORSKA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO INSTYTUCJACH I PLACÓWKACH

PRZEWODNIK PO INSTYTUCJACH I PLACÓWKACH PRZEWODNIK PO INSTYTUCJACH I PLACÓWKACH zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Warszawie Miasto st. Warszawa Instytut Psychologii Zdrowia PTP Warszawa, styczeń 2009 roku SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA REJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

STOWARZYSZENIA REJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM STOWARZYSZENIA REJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM NAZWA STOWARZYSZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ,,CHAESEMUS CHEŁMSKI KLUB KARATE KYOKUSHINKAI ADRES UL. STAROŚCIŃSKA 4A CHEŁMSKI KLUB KOLEKCJONERÓW

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH ZA 2006 ROK

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH ZA 2006 ROK ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH ZA 2006 ROK Załącznik nr 10 Dział Rozdz. Nazwa podmiotu 1 2 dz. 81 Razem 2 000 2 000,00 100,00% 814 * Fundacja "ODZEW" 2 000 2 000,00 100,00% dz. 82 Razem 800 800,00

Bardziej szczegółowo

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania

nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa - wg stanu na 30 września 2016 r. Do zespołów wczesnego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 15. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2014

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 15. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2014 L.p. Nr oferty Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/14 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 stycznia 2014 r. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONKURSU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU

WYNIKI KONKURSU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU WYNIKI KONKURSU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2012 Lp. Podmiot realizujący zadanie Nazwa zadania Przyznana

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 28.01.2015 r.)

Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 28.01.2015 r.) Załącznik do Uchwały XXVI/441/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2015 r. Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 202015

Bardziej szczegółowo

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl Wykaz punktów konsultacyjnych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (na podstawie Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, za okres 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów konsultacyjnych

Wykaz punktów konsultacyjnych L p Wykaz punktów konsultacyjnych (na podstawie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.) Nazwa Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu

Bardziej szczegółowo

TRASA I ul. Bartnicza, ul. Toruńska (Targówek), ul. Strumykowa (Białołęka), ul. Zgrupowania AK Kampinos (Bielany) 8. dzieci, jeden samochód.

TRASA I ul. Bartnicza, ul. Toruńska (Targówek), ul. Strumykowa (Białołęka), ul. Zgrupowania AK Kampinos (Bielany) 8. dzieci, jeden samochód. Załącznik Nr 1 do umowy TRASA I ul. Bartnicza, ul. Toruńska (Targówek), ul. Strumykowa (Białołęka), ul. Zgrupowania AK Kampinos (Bielany) 8. dzieci, jeden samochód. L.p. adres zamieszkania adres szkoły

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Prezentujemy Państwu końcowy dokument XLVIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, zawierający osiągnięcia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad kobietą w ciąży "Zdrowie, Mama i Ja"

Program opieki nad kobietą w ciąży Zdrowie, Mama i Ja Program opieki nad kobietą w ciąży "Zdrowie, Mama i Ja" Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ; ul. Cegłowska 80, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Wtorek 8.00-18.00 Popiełuszki SPZOZ; ul.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY Pp Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg tel./fax. (055) 643-34-35, ~ www.pppdwa.elblag.com.pl ~ pppdwa@elblag.com.pl PODRĘCZNY I N F O R M A T

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pułaskiego 1f tel. (55) 237-06-70 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Rodzinna i Pedagogiczna poniedziałki,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 73 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w

Bardziej szczegółowo

KLUBY SENIORA. BEMOWO Klub Złotego Wieku SM Jelonki ul. Sucharskiego 3, 22 665 87 66

KLUBY SENIORA. BEMOWO Klub Złotego Wieku SM Jelonki ul. Sucharskiego 3, 22 665 87 66 BEMOWO Klub Złotego Wieku SM Jelonki ul. Sucharskiego 3, 22 665 87 66 Koło Seniora nr 2 PZERiI ul. Sucharskiego 5, tel. 22 665 87 66 Koło Seniora nr 15 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAREJESTROWANYCH NA TERENIE POWIATU MIECHOWSKIEGO

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAREJESTROWANYCH NA TERENIE POWIATU MIECHOWSKIEGO WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAREJESTROWANYCH NA TERENIE POWIATU MIECHOWSKIEGO Lp Nazwa Stowarzyszenia Adres Stowarzyszenia / Organizacji 1 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Miechowskiej

Bardziej szczegółowo

I. Działania z zakresu pomocy społecznej dotyczyły następujących przedsięwzięć:

I. Działania z zakresu pomocy społecznej dotyczyły następujących przedsięwzięć: Analiza wykorzystania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym ze środków budżetu miasta Konina na realizację projektów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w latach 2003-2004 Jednym z celów

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2012 roku oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 8..5 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 5 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 96.4 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Wyniki II Otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014 Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie jesień 214 Niniejsze opracowanie przedstawia kompleksową analizę sytuacji na rynku mieszkań w Warszawie i jest skierowane do deweloperów, banków, klientów

Bardziej szczegółowo

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r.

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. L.p. Adres placówki Organ prowadzący Typ domu Liczba 1. Jasionna 32 26-800 Białobrzegi tel. do kierownika 9

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Powstało w 1995 roku z potrzeby serca.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Powstało w 1995 roku z potrzeby serca. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi Powstało w 1995 roku z potrzeby serca. ZATRUDNIENIE osoby niepełnosprawne ZAZ Galeria Apteka Sztuki wspomagane miejsca pracy Oferta Stowarzyszenia RESOCJALZACJA osoby bezdomne,

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 42-600 Tarnowskie Góry Żwirowa 1/6

Tarnogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 42-600 Tarnowskie Góry Żwirowa 1/6 a) bezpieczeństwo publiczne oraz przedsiębiorczość 1 2 3 4 5 6 Ochotnicza Straż Pożarna w Reptach Śląskich Długa 10 Ochotnicza Straż Pożarna Florian w Strzybnicy Kościelna 85 Ochotnicza Straż Pożarna w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 2.02.204 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 204 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 08.203 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Lista lokali użytkowych do wynajmu poza konkursem ofert

Lista lokali użytkowych do wynajmu poza konkursem ofert Lista lokali użytkowych do wynajmu poza konkursem ofert Lp 1 2 3 Adres lokalu Brzeska 9 lok. Nr 70 Dz. Ew. Nr 21 Obręb 4-15-07 Brzeska 9 lok. Nr 73 Dz. Ew. Nr 37 Obręb 4-15-07 Floriańska 12 lok. Nr 38

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca:

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Łęczycy ul. Zachodnia 8, 99-100 Łęczyca, tel. (024) 721 03 51 Prezes: Tadeusz Grzelak,

Bardziej szczegółowo

LISTA ORGANIZACJI, KTÓRYM W 2009 ROKU URZĄD MIASTA RADOMSKO PRZEKAZAŁ ŚRODKI FINANSOWE

LISTA ORGANIZACJI, KTÓRYM W 2009 ROKU URZĄD MIASTA RADOMSKO PRZEKAZAŁ ŚRODKI FINANSOWE LISTA ORGANIZACJI, KTÓRYM W 2009 ROKU URZĄD MIASTA RADOMSKO PRZEKAZAŁ ŚRODKI FINANSOWE LP. NAZWA PODMIOTU NAZWA ZADANIA KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA Komenda Hufca Radomsko Wychowanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail: halina.pancer@onet.eu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy.

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ 13 17 kwietnia 2010 roku Pałac Prezydencki W dniach od 13 do 17 kwietnia 2010 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego pełnione były Warty Honorowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014-2016 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

Lista Placówek Pocztowych, w których można bezprowizyjnie dokonać wpłat na rachunki m.st. Warszawy

Lista Placówek Pocztowych, w których można bezprowizyjnie dokonać wpłat na rachunki m.st. Warszawy Lista Placówek Pocztowych, w których można bezprowizyjnie dokonać wpłat na rachunki m.st. Warszawy Miejscowość (Dzielnica) Kod Adres Warszawa (Bemowo) 01-380 Ulica Powstańców Śląskich 70 Warszawa (Bemowo)

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZASOBÓW POWIATU

KATALOG ZASOBÓW POWIATU Załącznik nr 1 do Powiatowej Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych KATALOG ZASOBÓW POWIATU Opracowanie: PCPR w Bochni BOCHNIA 2008 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Windakiewicza 9/5 Tel.

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

BIURO POLITYKI SPOŁ ECZNEJ MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY

BIURO POLITYKI SPOŁ ECZNEJ MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI SPOŁ ECZNEJ MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI P UNKTÓW INFORMACYJNO-KONSULATACYJNYCH NA TERENIE M.ST. WARSZAWY III kwartał 2010r. Opracowanie: Elżbieta Mroczko Wydział

Bardziej szczegółowo

Lista aktualnych lokalizacji parkomatów (stan na dzień 01 lipca 2009r. - nie zawiera urządzeń zdjętych tymczasowo)

Lista aktualnych lokalizacji parkomatów (stan na dzień 01 lipca 2009r. - nie zawiera urządzeń zdjętych tymczasowo) L.P Nr.parkomatu Lokalizacja 0001 A010102 Pl. Powstańców W-wy 0002 A010103 Pl. Powstańców W-wy 0003 A010104 ul Świętokrzyska 31 0004 A010105 Pl Powstańców 7 0005 A010106 ul Moniuszki 4 0006 A010109 ul

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. "Zdrowie, Mama i Ja - II etap" w 2012 roku

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. Zdrowie, Mama i Ja - II etap w 2012 roku Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. "Zdrowie, Mama i Ja - II etap" w 2012 roku SZPZLO Warszawa Bemowo; ul. Wrocławska 19; 01-493 Warszawa Przychodnia

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E

Z E S T A W I E N I E Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań gminy o charakterze poŝytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. I. OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Nazwa ośrodka Adres ośrodka Liczba miejsc Formy i terapii OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ul. 6 Sierpnia

Bardziej szczegółowo

L.p. TYP LOKALIZACJA DZIELNICA MIEJSC PARKOWANIA

L.p. TYP LOKALIZACJA DZIELNICA MIEJSC PARKOWANIA L.p. TYP LOKALIZACJA DZIELNICA LICZBA SPOSÓB MIEJSC PARKOWANIA SPPN 1 Inwalidzkie 11-go Listopada 40 Praga Północ 1 Równoległe Nie 2 Inwalidzkie 11-go Listopada 54 Praga Północ 1 skośnie Nie 3 Inwalidzkie

Bardziej szczegółowo