Formularz cenowy L.P. ASORTYMENT J.M. ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ WARTOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz cenowy L.P. ASORTYMENT J.M. ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ WARTOŚĆ"

Transkrypt

1 Formularz cenowy L.P. ASORTYMENT J.M. ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ WARTOŚĆ VAT NETTO NETTO BRUTTO % Ankieta anestezjologiczna format A4 druk 1 jednostronny bloczek 100szt (wzór) bl Badania czynności wątroby Mz/An-22a format 2 A6 bloczek- 100szt bl Badania laboratoryjne dla dorosłych format A4 3 druk dwustronny blok 100 sztuk (wzór) bl Badanie Laboratoryjne (oddz.neonatologii ) 4 format A4 druk dwustronny bloczek.-100szt (wzór) bl Badanie Laboratoryjne Pooddział Patologii 5 Noworodka druk jednostronny format A4 blok- 100 kartek. (wzór) bl Cukier we krwi Mz/An-5 format A 7 bl szt bl Dowód wpłaty Pu K-102 samokopia format A6 7 bl szt bl Dowód wypłaty Pu K-107 samokopia 8 formata6 bl szt bl Historia choroby tryb jednodniowy (GJD) 9 format A 3, druk- trzystronny op szt. (wzór) op Historia choroby ginekologiczna format A4 okładka żółta+ kieszeń + wąsy, karton 235 g jednostronnie powlekany i jednostronnie 10 zadrukowany 2/0(kolor żółty+czarny). Środek 12 stron papier offsetowy 80g druk 1/1 czarny (wzór). kpl Historia choroby Mz/Og-2 2xA5 (op-100 szt) op 5 23 Historia choroby położnicza format A4. Okładka niebieska + kieszeń + wąsy,karton 235g jednostronnie powlekany i jednostronnie 12 zadrukowany 2/0(kolor niebieski+czarny). Środek 16 stron,papier offsetowy 80g druk 1/1 czarny (wzór). kpl Historia rozwoju noworodka format A4-okładka papier offsetowy 190g zadrukowana 2/1.Środek 13 6 stron papier offsetowy 80 gram,zszywany (wzór) kpl Indywidualna karta opieki pielęgniarskiej 14 format A 4 druk dwustronny bl-100 szt.(wzór) bl Karta badania histopatologicznego Mz/N format A5 bl-100szt bl Karta gorączkowa noworodka format A4 druk 16 dwustrony bl-100 szt. (wzór) bl Karta gorączkowa ogólna format A4 druk 17 dwustrony bl-100 szt. (wzór) bl

2 Karta gorączkowa położnicza format A4 druk 18 dwustrony bl-100 szt. (wzór) bl Karta gorączkowa-obserwacja. Pododdział 19 Patologii Noworodka format A4, druk jednostronny,blok 100 kartek. bl Karta kwalifikacji do zabiegu operacyjnego w 20 trybie jednoniowym format A-4 Mz/Szp106b bl-100 kartek. bl Karta noworodka A4- okładka papier offsetowy 190g zadrukowana 2/1, cztery strony. 21 Środek 8 stron,papier ofsetowy 80 gram zszywany (wzór). kpl Karta obs. wkłucia obwodowego (kolor czerwony) - Karta obs. cewnika zakładanego do pęcherza moczowego (kolor niebieski) format A4 druk dwustronny bl.-100szt (wzór) bl Karta obserwacji ambulatoryjnej noworodka 23 format A4 druk dwustronny bl.-100szt. (wzór). bl Karta obserwacji codziennej noworodka format 24 A4 druk dwustrony bl.-100szt (wzór) bl Karta Obserwacji Noworodka w Pooddziale Patologii Noworodka format A3 druk 25 dwustronny,kolorowy 4/4, papier offsetowy 80gram, blok 100 kart.(wzór) bl Karta obserwacji noworodka z zaburzeniami 26 adaptacji format A4 druk dwustronny bl-100 sztuk. (wzór) bl Karta obserwacji noworodka z założonym 27 neoflonem format A4 druk dwustronny bl.- 100szt.(wzór) bl Karta obserwacji porodu formata4 druk 28 jednostronny bl-100 szt. (wzór) bl Karta przebiegu operacji format A5,druk 29 jednostronny,blok 100 kartek.(wzór) bl Karta rejestracyjna zakażenia szpitalnego 30 noworodka format A4 druk dwustronny bl.- 100szt.(wzór) bl Karta statystyczna szpitala do karty zgonu Pu/M bl-100 szt. 3xA5 bl 2 23 Karta uodpornienia 3-90/78 A4 papier 32 offsetowy 190g. szt Karta wykonanych zleceń lekarskich 33 pediatryczna bl-100 szt.format A4 druk dwustronny(wzór) bl Karta zleceń lekarskich - Karta wykonania 34 zlececeń lekarskich format A3 druk dwustronny bl.-100szt (wzór) bl Karta zleceń lekarskich pediatryczna format A4 35 druk dwustronny bl.-100szt (wzór) bl Karta zleceń lekarskich- Pododdział Patologii Noworodka-Obserwacje Noworodków, format A4,druk jednostronny, blok 100 kart.(wzór) bl

3 Karta Zleceń Lekarskich-Pododdział Patologii 37 Noworodka, format A4,druk dwustronny, blok 100 kartek.(wzór) bl Karta znieczulenia premedykacja Mz/Szp84 38 format A4 bl. 100 szt. bl Koperta ind. do his. Choroby Mz/Og-2 B5 szt Książka badań serologicznych Mz/Sw-13 2/3 40 format A3, 100 kartek,oprawa twarda, zszywana nićmi. szt 4 23 Książka kancelaryjna Pu KK format A4 a kartek, oprawa twarda,zszywana nićmi. szt Książka kontroli Sanepidu Pu Ksn-1 szt 2 23 Książka obrotów narkotyków Mz/F-5A format 43 A4, 100 kartek, oprawa twarda zszywana nićmi. szt 6 23 Książka przychodów i rozchodów krwi i jej 44 składników w szpitalu specjalistycznym "Inflancka" format A4, 100 kartek. Oprawa Książka raportów lekarskich format A 4, 100 szt kartek, oprawa twarda, zszywana nićmi (wzór 3 strony) szt Książka raportów pielęg. Mz/Szp-15 format A4 46, 100 kartek, oprawa twarda,zszywana nićmi (logo szpitala). szt Książka transfuzyjna A kartek,oprawa 47 twarda, zszywana nićmi ( wzór). szt 3 23 Księga badań grupy krwi Mz/Sk-29 A4 a kartek, oprawa twarda,zszywana nićmi. szt 9 23 Księga badań mikrobiologicnzych wykonywanych u podwykonacy format A4 a katerk,oprwawa twarda,zszywana nićmi (wzór). szt 8 23 Księga badań przeciwciał odpornościowych oraz kwalifikacji do podania immuglobuliny 50 Anty-RhD, format A4 a 100 kartek, oprawa twarda, zszywana nićmi (wzór). szt 6 23 Księga bloku (sali operacyjnej) Mz/Szp-38N 51 format A4, 100 kartek, oprawa twarda, zszywana nićmi. szt Księga bloku porodowego Mz/Szp-21 format 52 A3 a 100 kartek, oprawa twarda,zszywana nićmi (wzór. 3 strony) szt Księga ewidencji wydanych kluczy Wkt-108/2 A4 a 100kartek,oprawa twarda,zszywana nićmi. szt 4 23 Księga ewidencji wyjść w godzinach 54 służbowych Pu/Os-226 format A4 16 kartek, zszywana.okładka zeszytowa. szt 2 23 Księga główna chorych Mz/Szp-23 format A3 a kartek, oprawa twarda, zszywana nićmi (logo szpitala). szt 8 23 Księga oddz. noworodków Mz/Szp-22 A4 a kartek, oprawa twarda, zszywana nićmi (wzór, 3 strony) szt 20 23

4 Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych 57 format A4 a 100 kartek, oprawa twarda, zszywana nićmi (wzór. 3strony) szt Księga prób zgodności Mz/Sk-30 format A4 a kartek,oprawa twarda, zszywana nićmi. szt Księga przyjęć i odmów Mz/Szp-58 format A4 100 kartek, oprawa twarda,zszywana nićmi. szt Księga ruchu chorych Mz/Szp-61 A4 a kartek, oprawa twarda, zszywana nićmi. szt Kwalifikacja do znieczulenia 61 zewnątrzoponowego porodu format A4 druk bl dwustronny Magazyn przyjmie blok 100szt Pu/Gm-116 (wzór) s/kopia. A5 bl szt bl Magazyn wyda Pu/Gm-127s/kopia A5 bl szt bl Obserwacje pielęgniarskie- Pododdział 64 Patologii Noworodka druk dwustronny,format A3 blok 100 kart.(wzór) bl Okołooperacyjna karta kontrolna,format 65 A4,druk jednostronny,blok 100 kartek.(wzór) bl Oświadczenie celem znieczulenia 66 zewnątrzoponowego format A4 blok druk jednostronny- 100 kartek (wzór) bl Oświadczenie o prawach pacjenta fomat A4 67 druk jednostrony bl.-100szt (wzór) bl Oświadczenie pacjenta w trybie jednodniowym Mz/Szp-106A format A4 (GJD) bl.-100szt bl Oświadczenie, wywiad anestezjologiczny,karta 69 znieczulenia,druk dwustronny z nadrukiem logo Szpitala (wzór) format A4 bl.-100 szt bl Paszport techniczny Mz/Zn/Sm-8 A5 a kartek oprawa zeszytowa. szt Potwierdzenie odbioru rzeczy chorego format 71 A5 samokopia bl.-100szt.(wzór) bl Przyjęcie środka trwałego OT Pu K samokopia A5 bl.-100 szt bl Raport kasowy A4 bl-100 sztuk samokopia. bl Recepta Mz/3-90/Pom-31 2/3 A5 bl.-100szt bl Roczna karta ewidencji obecności czasu pracy 75 offset 190g.(wzór) szt Skierowanie do prac. RTG. Mz/Rtg-5 A5 bl szt bl Skierowanie do pracowni EKG Mz/Dp-1 bl szt bl Skierowanie do pracowni serologii, format A5, 78 bloczek 100 kartek (wzór) bl Skierowanie do specjalisty chorób wewnętrznych format A6 bl.-100szt (wzór) bl 26 23

5 Skierowanie do szpitala Mz/Pom-30 A6 bl szt 80 bl Skierowanie na badanie USG/wynik Mz/Szp-4 format A5 bl.-100 szt bl Skierowanie na konsultacje Mz/Pom-1 A6 bl.- 100szt bl Skierowanie na oznaczenie grupy krwi noworodka,format A5, bloczek 100 kartek (wzór) bl Skierowanie na próbę zgodności do pracowni serologii,format A4.bloczek 100 kartek.(wzór) 84 bl 8 23 Skierowanie na przeciwciała odpornościowe ukladu AB0, format A5, bloczek 100 kartek 85 (wzór). bl 4 23 Skierowanie na wykonanie próby zgodności 86 format A4,bloczek 100 sztuk(wzór). bl 9 23 Skorowidz do księgi głównej chorych Mz/Szp- 44 2/3 A4 a 140 kartek,oprawa 87 twarda,zszywana nićmi. szt Spis bielizny Mz/Pom-38 1/2 A4 bl.-100szt bl Świadoma zgoda na przeprowadzenie cięcia cesarskiego,format A5,opakowanie100 kartek 89 3 strony (wzór) op Świadoma zgoda na zastosowanie terapii lekiem format A4 druk jednostronny bl. 100szt. 90 (wzór) bl Umowa zlecenie Os-16/r - z rachunkiem 91 samokopia A4 (niebieska) bl Wniosek o zaliczkę Pu K-113 A6 bl.-100szt. bl 2 23 Wynik bad. cytologicznego Mz/N-16A A6 bl szt. bl Wynik bad. laboratoryjnego Mz/An-2 A6 bl szt bl Wynik badania grupy krwi noworodka format 95 A5 bloczek 100 sztuk (wzór) bl 2 23 Wynik badania. grupy krwi format A5 bl szt (wzór) bl 2 23 Wynik próby zgodności format A4 bloczek szt(wzór) bl 1 23 Wyniki badań kwalifikujących do podania immunoglobuliny ANTY-D format A4 druk 98 jednostronny bl.100szt (wzór) bl 4 23 Zamówienie na krew i jej składniki format A5 99 bl-100 szt.(wzór) bl Zapotrzebowanie na posiłki Mz/Pom-77 A6 bl szt. bl Zaświadczenie lekarskie Mz/L-1 A6 bl szt bl Zaświadczenie o otrzymaniu immunoglobuliny format A5 druk jednostronny bl. 100szt. (wzór) bl 20 23

6 Zestawienie dzienne Mz/Szp-1 2/3 A4 bl szt bl Zestawienie żywnościowe personelu bezpłatnego i odpłatnego 2/3 bloczek kartek A5(wzór) bl Zgłoszenie ur. noworodka Mz/3-90/K-10 bl szt bl Zlecenia pooperacyjne format A4 druk 106 jednostronny bl.-100szt(wzór) bl Zlecenie na przewóz chorego Mz/Szp-50 A6 107 bl. -100szt. bl 10 23

7

8

9

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.04 14:09:08 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r. za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok Olsztyn 25.03.2014r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

CENNIK ODPŁATNYCH BADAŃ I USŁUG MEDYCZNYCH

CENNIK ODPŁATNYCH BADAŃ I USŁUG MEDYCZNYCH Podstawą do odbioru wyników badań jest dowód KP [rachunek]. W przypadku odbioru wyniku przez osobę trzecią, Pacjent podaje imię i nazwisko, PESEL oraz numer dowodu osoby, którą upoważnia do odbioru wyniku.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

papiernicza Jimi Hendrix, właśc. James Marshall Hendrix (ur. 27 listopada 1942

papiernicza Jimi Hendrix, właśc. James Marshall Hendrix (ur. 27 listopada 1942 05 Jimi Hendrix, właśc. James Marshall Hendrix (ur. 27 listopada 1942 w Seattle w stanie Waszyngton w USA, zm. 18 września 1970 w Londynie w Anglii) amerykański gitarzysta, wokalista, autor tekstów i kompozytor.

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTA

PRZEWODNIK DLA PACJENTA SZPITAL DAMIANA SZPITAL DAMIANA PRZEWODNIK DLA PACJENTA Z Damianem przez całe życie O SZPITALU DAMIANA Szpital Damiana otwarty został w 1994 roku jako pierwszy prywatny szpital w Warszawie. Szpital składa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1. Notes kostka kolorowa 8,5x8,5 x500 klejona z jednego boku. 2. Blok biurowy z kolorową okładką. Format A4, 100 kartek.

Załącznik nr 2. 1. Notes kostka kolorowa 8,5x8,5 x500 klejona z jednego boku. 2. Blok biurowy z kolorową okładką. Format A4, 100 kartek. . (pieczątka firmowa) FORMULARZ CENOWY na dostawę artykułów: biurowych, eksploatacyjnych, plastycznych, artystycznych i krawieckich. dla Domu Pomocy Społecznej Borówek. 1) Artykuły biurowe kod CPV: 22000000-0,

Bardziej szczegółowo

PAPIER, ETYKIETY, DRUKI

PAPIER, ETYKIETY, DRUKI ZAWARTOŚĆ DZIAŁU Papiery ksero 80-83 Papiery fotograficzne 83 Kartony offsetowe 83 Papiery ksero kolorowe 84 Papiery do plotera 84 Składanki komputerowe 85 Kartony ozdobne 86 Dyplomy 86 Etykiety 87-91

Bardziej szczegółowo

Informator dla przyszłych mam

Informator dla przyszłych mam Informator dla przyszłych mam Ciąża, poród, połóg Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne Suplementacje Świadczenia profilaktyczne i działania z zakresu promocji zdrowia Pozycja Badania, suplementacje,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW

Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu.

Bardziej szczegółowo