PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2 Tel.: (081) , fax:: (081) , NIP: , REGON: , KRS Godziny pracy: SZNSPZOZ/ADT/ZP/48/2004 PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez okres jednego roku artykułów biurowych i papierniczych w następującym asortymencie i ilościach określonych poniżej w dwóch zestawach: Zestaw nr 1 L.p. Asortyment Jednostka Ilość miary 1. Papier maszynowy A4 ryza Papier kancelaryjny A3 w kratkę Papier xero A4 gr. 80 do drukarek laserowych Papier komputer. z perforacją 240x12x3 op Papier komputer. z perforacją 2x12x1 6. Papier xero A3 gr. 80 ryza 7. Klej CR (op.-1kg) op Klej w sztyfcie typu stic lub równoważny 20g szt Zeszyt A5, 60 kartkowy w kratkę Blok z makulatury A4, 100 kartkowy w kratkę 200

2 11. Notatnik A4, 96 kartkowy w kratkę, szt. 300 twarda okładka 12. Długopis zwykły z wymiennym wkładem, typu 0 Unix lub równoważny 13. Pisak wodoodporny do tkanin typu Marker PERMANENT lub o równoważnych parametrach w kolorze czarnym 14. Cienkopis 0,4 typu STABILO (point 88) lub 720 równoważny ( różne kolory) 15. Spinacz biurowy dł.28 mm (a 100 szt.) op Zszywki standard 24/6 (1000 szt.) lub 240 równoważne 17. Taśma gęsia skórka (standard) szt Taśma bezbarwna samoprzylepna x 30 mb 19. Taśma do maszyn liczących, szer. 57mm Korektor w płynie 20 ml Tusz do pieczątek typu Pelikan lub równoważny 28ml 22. Obwoluta A-4 na dokumenty op. a 100 op Segregator A4/80 z dźwignią, tekturowy - szt. 120 marmurek 24. Skorowidz A-4 w twardej oprawie Pinezki standard (a 100) Ołówek zwykły HB op Gumka do ścierania typu MYSZKA lub 60 równoważna 28. Koperta C 6 biała samoprzylepna 8 (a 1000 szt.) 29. Koperta C 5 biała samoprzylepna 6 (a 0 szt.) 30. Koperta C 4 biała samoprzylepna op. 5 (a 0 szt.) 31. Kalka ołówkowa A-4 fioletowa (a 100 szt.) 32. Klaka maszynowa A-4 (a 100 szt.) Dziurkacz biurowy typu SAX 128 lub szt. 30 równoważny 34. Zszywacze biurowe typu SAX 84 lub 40 równoważne 35. Serwetki śniadaniowe 15 x 15 kolor biały (a 0 op. 200 szt.) 36. Folia Stretch szer., dł. 300 mb, gr. 20 role 120 mikronów (role) 37. Sznurek jutowy 25 dkg szt Wkłady do długopisów zwykłe 0

3 Zestaw nr 2 L. p. Asortyment Jednostka Ilość miary 1. Papier siarczyn 100x126, gr. 70 kg Papier offset A1, gr. 80 kg Papier offset B1, gr. 80 kg Karton offset B1, gr. 220 kg Karton offset B1, gr. 230 (jednostronnie kg 800 powlekany) 6. Tektura B1, gr. 2 mm kg Dostawy realizowane będą sukcesywnie w terminach określonych z Zamawiającym. - Dostawca zobowiązany jest dostarczać zamówiony asortyment do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt. - Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, obejmujących, co najmniej jeden zestaw. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. - Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. TRYB POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. nr 19 z 2004 r. poz. 177 ). 2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust.1 oraz art Prawa zamówień publicznych. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy prawo zamówień publicznych 4. Postępowanie przetargowe unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5. W niniejszym postępowaniu mają zastosowania przepisy ustawy dotyczące protestów i odwołań.

4 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia ustala się na okres jednego roku od dnia podpisania umowy. KRYTERIA OCENY OFERT Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie n/w kryterium i przy zastosowaniu określonej wagi: - Cena - 80 % - Termin płatności - 20 % Niezmienność cen Niezmienność cen nie jest kryterium ocenianym. Dostawca zobowiązany jest zapewnić niezmienność cen przez cały okres trwania umowy. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. Zamawiający poda nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. TERMINY PROCEDURY PRZETARGOWEJ 1. Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2004 roku do godz w Kancelarii Szpitala Lublin, ul. Abramowicka 2. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty przesłane drogą pocztową, których opakowanie zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5 2. Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2004 roku o godz w siedzibie Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala). Do wiadomości zebranych zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a także nazwa, adres, cena i informacje dotyczące warunków płatności każdej nie odtajnionej i terminowo złożonej oferty. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 3. Termin i miejsce ogłoszenia wyniku przetargu Ogłoszenie wyniku przetargu Zamawiający niezwłocznie zamieści na tablicy ogłoszeń zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2, I piętro budynku Somatyka oraz powiadomi wszystkich oferentów. 4. Termin związania ofertą Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert. Przed upływem terminu związania złożoną ofertą Zamawiający może zwrócić się do oferentów o przedłużenie tego terminu na czas oznaczony. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są: 1. Artur Rubaj, Kierownik Działu Zaopatrzenia (081) w Agnieszka Piotrowska, st.insp. ds. zamówień publicznych, tel.(081) w. 439 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w dziale zamówień publicznych przy ul. Abramowickiej 2, Lublin lub za zaliczeniem pocztowym Cena formularza: 30 zł + VAT

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP 275/055/D/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y W SZCZAWNICY JABŁONCE 34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b tel./fax 18 262-27-80 e-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl Nr regon

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat M. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) Adres: ul. Polna 16, 18-400 Łomża Tel/Fax 86 218 05 44

Zamawiający: Powiat M. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) Adres: ul. Polna 16, 18-400 Łomża Tel/Fax 86 218 05 44 Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę materiałów piśmienniczych i biurowych na potrzeby realizowanego projektu: Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa Priorytetu: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Numer i nazwa Priorytetu: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Bydgoszcz, dnia 19.11.2013 r. Numer i nazwa Priorytetu: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Numer i nazwa Działania: 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Gminy Pęcław zwraca się z zapytaniem o zakup i dostawę materiałów biurowych na rok 2011

ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Gminy Pęcław zwraca się z zapytaniem o zakup i dostawę materiałów biurowych na rok 2011 Pęcław, dnia 2 lutego 2011r. NASZ ZNAK: TK.2100-2/11 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Gminy Pęcław Pęcław 28 67-221 Białołęka Tel. 76/ 8317 126, fax 76/ 8317 033 REGON: 000546816 NIP: 693-10-14-094 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opoczno: Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do projektów Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2 Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych N u m e r s p r a w y : Z P / E G / 3 4 1 / I I - 1 5 7 / 1 0 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GMINA MIRSK 59-630 MIRSK Pl.Wolności 39 tel.(075) 6470440 fax.6470469 gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 REGON 230821693

GMINA MIRSK 59-630 MIRSK Pl.Wolności 39 tel.(075) 6470440 fax.6470469 gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 REGON 230821693 ` GMINA MIRSK 59-630 MIRSK Pl.Wolności 39 tel.(075) 6470440 fax.6470469 gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 REGON 230821693 GK/7142/126/2010 Mirsk 05.10.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku spółka z o. o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wywóz i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 4/ZP/2012 Gliwice, 23-11-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro Udzielenie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN ZAMAWJĄJACY: Gmina Trzebiechów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Projekt "AKTYWNI" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt AKTYWNI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Skierniewice, dn. 16.07.2012r. W związku z realizacją projektu AKTYWNI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca zakupu materiałów w ramach zadania: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomkowa SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, 10 marca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, 10 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór Wykonawcy usługi dot. dostarczenia materiałów zużywalnych w zawodzie informatyk na potrzeby realizacji projektu Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo