SPECYFIKACJA: ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA: ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie usług poligraficznych w ramach realizacji zadań projektu Zaprojektuj Swój Zysk oraz na potrzeby IWP Sp. z o.o. w 2011 r. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7 (zwany dalej IWP) ma 60-letnie doświadczenie w obszarze upowszechniania wzornictwa i rozwoju nowego produktu. Jest ekspertem i strategicznym doradcą dla przedsiębiorstw, projektantów wzornictwa oraz administracji publicznej w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym. Prowadzi działalność na rzecz stymulowania poprzez wzornictwo innowacyjności i konkurencyjności polskich produktów, oraz świadczy usługi o charakterze proinnowacyjnym (doradcze, informacyjne, szkoleniowe i sieciowe) dla przedsiębiorstw, instytucji i samorządów. Są to m. in. projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii, doradztwo w zakresie przygotowania i wdroŝenia nowych produktów, szkolenia dla przedsiębiorców, studia podyplomowe dla kadry zarządzającej, konkursy na wyłonienie dostawców usług projektowych, promocja innowacyjnych produktów i dobrych praktyk w postaci wystaw i konkursów. W celu realizacji wyŝej wymienionej działalności Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. opracował zapytanie ofertowe na wykonanie w trakcie 2011r. druków i wydawnictw w terminach wskazanych przez Zamawiającego. SPECYFIKACJA: I. Nazwa wydarzenia : Gdynia Design Days 1. Plakaty- Format 411mmx588mm nakład 500 sztuk 2. Zaproszenia - Format 20x21 składane na pół nakład 500, 3. Folder wystawy design w kontenerach Format: A2 (420 x 594 mm) Papier: 190g offset biały Nadruk: 4+4 Bigowanie i składanie: na pół i następnie na 3 Nakład: egz. 4. Notatki prasowe (200 kompletów, 8 stron A4) 5. Identyfikatory (100 sztuk 8x6 cm, druk dwustronny)

2 6. Kalendarium GDD (nakład 1000, format A4, DRUK DWUSTRONNY) Dla kaŝdej pozycji nadruk 4+4 TERMIN REALIZACJI MAJ 2011 II. Nazwa wydarzenia : Dobry wzór Zaproszenia 21 x 15 cm Papier: 350g, karton Arctica Nadruk: 4+4 Nakład: 500 szt. 2. Notatki prasowe (100 kompletów, 8 stron A4) 3. Certyfikaty, Format A3, druk dwustronny, 4+4 łączny nakład 100 sztuk, papier ozdobny gr. 250 g 4. Ekspertyzy (200 stron A4) Dla kaŝdej pozycji nadruk 4+4 TERMIN REALIZACJI WRZESIEŃ 2011 III. Nazwa wydarzenia : Young design 1. Plakaty -Format 40x60, nakład 100 sztuk 2. Czek na piance - 1 sztuka, format 40x70 3. Dyplomy, 15 sztuk format A4 Dla kaŝdej pozycji nadruk 4+4 TERMIN REALIZACJI : poz.1 LUTY, poz. 2 i 3 MAJ 2011 IV. Katalog 1 euro Nakład 500 egz. lub 1000 egz. Format: 21 x 21 cm Środek: Liczba stron: 100 strony Papier: 150/170 g offset Nadruk: dyspersja Okładka: Papier: 300 offset + lakier dyspersyjny na zewnątrz

3 Oprawa: szyta + klejona Proszę o wycenę druku w dwóch nakładach TERMIN REALIZACJI STYCZEŃ 2011 V. Katalog Re.Produkt 3 Nakład 500 lub 1000 egz. Format: 21 x 21 cm Środek: Liczba stron: 100 strony Papier: ekologiczny, np. Cyclus Print 150 g Nadruk: 4+4 Okładka: Papier: ekologiczny, np. Cyclus Print 350 g Oprawa: szyta + klejona Proszę o wycenę druku w dwóch nakładach TERMIN REALIZACJI MAJ 2011 VI. Katalog Dobry Wzór 2011 Druk + wklejanie naklejek Nakład 800 egz. Format katalogu: 22 x 29 cm Środek: Liczba stron: 104 strony Papier: 150/170 g offset Nadruk: dyspersja Okładka: Format: 22 x 29 cm + skrzydełka o szer. 11 cm Papier: 300 offset + lakier dyspersyjny na zewnątrz Oprawa: szyta + klejona NAKLEJKI: Wklejane na wskazanych stronach katalogu (w części nakładu 300 egz. w ciągu jednej konkretnej nocy; w pozostałych 500 egz. 2-3 dni) Format: 3,4 x 4,4 cm (zaokrąglone rogi), jeśli na folii przezroczystej, nie potrzeba wykrojnika Papier: samoprzylepny Nakład naklejek: szt. (5 wzorów x 800 szt. + 1 wzór x szt.). TERMIN REALIZACJI WRZESIEŃ 2011

4 VII. 8 edycji. broszur wystaw - harmonijki Harmonijka >> bigowanie i składanie Papier: offset 200 Kolor Format 2 warianty: 1) 136x240 mm po złoŝeniu, 680x240 mm po rozłoŝeniu (jeśli ma 10 str.) lub 2) 136x240 mm po złoŝeniu, 816x240 mm po rozłoŝeniu (jeśli ma 12 str.) Dostarczenie gotowych wydruków do siedziby IWP Nakłady: 1000 egz., 1500 egz., egz., egz., egz. Proszę o wycenę druku w dwóch formatach i pięciu nakładach TERMIN REALIZACJI: styczeń 1 broszura luty/marzec 1 broszura maj 2 broszury czerwiec 2 broszury sierpień 1 broszura wrzesień 1 broszura VIII. Konferencja ergonomiczna materiały dla uczestników bindowane (lub na spręŝynie), nakład 80 szt. 30 stron w egz., format A4 80g.,, druk czarno-biały TERMIN REALIZACJI PAŹDZIERNIK 2011 IX. Plakaty ZSZ B1, satyna 140 g, kolor 4+0, przewidywany nakład na 2011: ok sztuk TERMIN REALIZACJI SUKCESYWNIE PO KILKANAŚCIE SZTUK W CIĄGU 2011R

5 X. Okładki do materiałów szkoleniowych projektu ZSZ - A4, kreda mat, 300g, kolor 4+0, przewidywany nakład na 2011: ok sztuk TERMIN REALIZACJI LUTY 2011 XI. Sylabusy na studia (x 2 kierunki) broszury 2 x 70 szt.= 140 szt. broszura formatu 210 x 295 mm, ok. 20 stron, kaŝda ze zszywką, która umoŝliwia wpięcie do segregatora 2 uchwytowego (oprawa zeszytowa euro zawiasy), kolor środka broszury 1/1, papier kreda matowy 100g, okładka: kolor 4/1, papier kreda 300g matowy TERMIN REALIZACJI SIERPIEŃ 2011 XII. Skrypt na studia (x 2 kierunki) broszury 2 x 70 szt.= 140 szt. broszura formatu 210 x 295 mm, ok. 32 strony, kaŝda ze zszywką, która umoŝliwia wpięcie do segregatora 2 uchwytowego (oprawa zeszytowa euro zawiasy), kolor środka broszury 1/1, papier kreda matowy 100g, okładka: kolor 4/1, papier kreda 300g matowy TERMIN REALIZACJI SIERPIEŃ 2011 XIII. segregatory na studia (x 2 kierunki) 2 x 70 szt.= 140szt. z mechanizmem metalowym z uchwytem na 2 dziurki, format przód 283 x 315 mm, grzbiet 50 mm, kolory 4+ 0, tektura 3 mm, oklejony papierem kredowym 130g laminowany folią matową, wyklejka biała TERMIN REALIZACJI SIERPIEŃ 2011 XIV. Raporty cząstkowe 6 wydań Nakład kaŝdego z serii raportów cząstkowych: 500 egz. x 6 wydań = egz. Parametry techniczne:

6 Objętość raportu: Format raportu: Oprawa: 64 str. wariant 1) 168 x 240 mm wariant 2) 218 x 288 mm, druk barwny, raport dwujęzyczny polski i angielski (z moŝliwością zastosowania kolorów gotowych Pantone) miękka, klejona Papier: Wykresy, tabele i diagramy: wariant 1) offset 100 g/m2, druk 4+4, okładka kreda mat 300 g/m2, foliowana mat wariant 2) papier z odzysku (recyklingowy) zgodny z normami, okładka Alaska 300 g/m2, foliowana mat około 30 szt. Proszę o wycenę druku w dwóch opcjach w zaleŝności od rodzaju papieru Elektroniczna wersja raportów z 6 wydań papierowych: Płyta CD z raportem (oddzielnie polskiej i angielskiej wersji językowej) w formatach zamkniętych plików PDF, zabezpieczony PDF, hyperlinki między rozdziałami. TERMIN REALIZACJI SUKCESYWNIE DO GRUDNIA 2011 INFORMACJE DLA OFERENTÓW 1. Zamawiający przy realizacji niniejszego zamówienia nie stosuje Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 2. Rozpatrywane będą tylko kompleksowe oferty, nie dopuszczamy ofert cząstkowych, kaŝda strona oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. 3. Prosimy o podawanie cen netto. W cenie usługi dostawa do siedziby IWp Sp z o.o. 4.NaleŜy podać ceny wariantowo stosownie do opisów w punktach I XIV. 5. Zamawiający obliczy wartość oferty po wyborze wariantu dla kaŝdej z pozycji (wybór wariantu zaleŝy od poziomu cen zaproponowanych przez Oferentów)

7 6. Jedynym kryterium wyboru jest cena 7. Proszę o przesłanie wraz z ofertą Państwa projektu umowy na w/wym. usługi poligraficzne 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŝnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tytułu uniewaŝniania postępowania potencjalnym Wykonawcom nie przysługuje Ŝadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego 9.Ofertent do przedstawionej oferty winien załączyć: - KRS - NIP -REGON 10.Wyłoniony potencjalny Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania przed zawarciem umowy będzie zobowiązany przedstawić: - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami 11.Oferty moŝna składać droga elektroniczną do godz w dniu 3 grudnia 2010, a następnie naleŝy dostarczyć w formie papierowej na niŝej podany adres, lub w podanym terminie tylko w wersji papierowej Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. Ul. Świętojerska 5/ Warszawa 12. Osobą prowadzącą niniejsze postępowanie jest: Dariusz Adaszewski Kierownik Działu Administracji Tel

1. Informacje o Zamawiającym. 2. Informacja o projekcie

1. Informacje o Zamawiającym. 2. Informacja o projekcie Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji do obsługi monitoringu rynku produktów i usług dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., jako narzędzia wspierającego realizację jednego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych

Zaproszenie. do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych Gdańsk, dnia 25.01.2013 r. Zaproszenie do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych I. Zamawiający Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 28/29, NIP 583-288-72-98,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 40/2010 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych N u m e r s p r a w y : Z P / E G / 3 4 1 / I I - 1 5 7 / 1 0 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY URZĘDU PATENTOWEGO RP /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/15/2012 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5 na wykonanie usług

Zapytanie ofertowe nr 5 na wykonanie usług Zapytanie ofertowe nr 5 na wykonanie usług 1. Zamawiający PIRIOS Spółka Akcyjna, adres siedziby: 30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A. Przedmiot zamówienia Świadczenie usług marketingowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 18.02.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu URnowoczesność i przyszłość

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A

M O D Y F I K A C J A Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 25.02.2015r. M O D Y F I K A C J A SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wykreślenie zapisu o zastosowaniu stawki 5% podatku VAT rozdz. VI ust.4) na: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Warszawa, 2014-07-09 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Działając na podstawie Decyzji nr 11/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wprowadzania, przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, danych w bazie CRM, na potrzeby realizacji projektu Wzornictwo Biznes - Zysk w okresie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/04/2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/04/2013 Warszawa, dnia 25.03.203 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/04/203 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA I. Część ogólna I części zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promujących Priorytet II Programu

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia Szacowanie wartości zamówienia Szacowanie wartości zamówienia na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do przetargu na usługę wydawniczą w zakresie przygotowania projektu

Bardziej szczegółowo

Klub Przyrodników. Świebodzin, 15.01.2015 r. I. Zamawiający

Klub Przyrodników. Świebodzin, 15.01.2015 r. I. Zamawiający Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail:kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl NIP: PL 927-15-06-791

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/2015 Warszawa, dnia.03.205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/205 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę: organizacji

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.11.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław Biuro projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, pok. 5, parter.

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław Biuro projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, pok. 5, parter. Zapytanie ofertowe nr 11.04.2015.ZK.ORE_II dotyczące usługi druku materiałów szkoleniowych w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap o numerze POKL.03.01.02-00-001/12,

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat M. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) Adres: ul. Polna 16, 18-400 Łomża Tel/Fax 86 218 05 44

Zamawiający: Powiat M. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) Adres: ul. Polna 16, 18-400 Łomża Tel/Fax 86 218 05 44 Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę materiałów piśmienniczych i biurowych na potrzeby realizowanego projektu: Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu

Bardziej szczegółowo