UMOWA NR. z dnia... r. /projekt/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR. z dnia... r. /projekt/"

Transkrypt

1 UMOWA NR. z dnia... r. /projekt/ Załącznik nr do SIWZ pomiędzy : Jednostką Wojskową 39, ul. Bystra 1, Warszawa NIP: , REGON: , tel , faks: , zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: 1) płk dypl. Sylwestra TRACZEWSKIEGO Dowódcę JW 39; 2) ppłk Jarosława DOMINIAKA Głównego Księgowego JW 39, a firmą: zwanym dalej "Wykonawcą Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 39 przetarg nieograniczony - ustawy z dnia 29 stycznia 200 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa papieru, kartonu oraz tektury w cenach i ilościach wyszczególnionych poniżej: Lp Nazwa artykułu Jednostka miary Ilość Papier błyszczący na podłożu papierowym do druk. atrament. A gramatura 180g/m2/do zdjęć/ opak./0 0 Papier A na dyplom-ozdobne 170g/m2 gładki opak./0 7 Papier do drukarek laserowych A gramatura opak./ g/m2 błyszczący/do zdjęć/ Papier kredowy 120g A ryza/00 Papier ksero A 210g biały op. 20 (matowy) opak./20 Papier ksero A 80g kolor czerwony ryza 00 ryza Cena jednostkowa netto Stawka podatku VAT % Cena jednostkowa brutto Wartość brutto całej pozycji Uwagi 7 Papier ksero A 80g kolor niebieski ryza 00 ryza 2 8 Papier ksero A 80g kolor zielony ryza 00 ryza 2 9 Papier ksero A 80g kolor żółty ryza 00 ryza Papier ksero klasy Polljet A3 80g białość 1 CIE ryza 00 Papier ksero klasy Polljet A 80g białość 1 CIE ryza 00 Papier ozdobny Nobil Elfenbens lub równ., biały wysokogatunkowy karton satynowy i powlekany, gładki barwiony w masie, A (210x297), opak. 20 Papier ozdobny Nobil Elfenbens lub równ., niepowlekany satynowy w odcieniu barwy żółtej (kremowej), tłoczony dwustronnie wzorem tkaniny lnianej, A (210x297), opak. 20 ryza 377 ryza 1180 opak./20 13 opak./

2 Papier samoprzylepny A czerwony 02 Papier samoprzylepny A niebieski 2 Papier samoprzylepny A pomarńczowy 0 Papier samoprzylepny A zielony 0 Papier samoprzylepny A żółty 31 Papier wizytówkowy biały, kremowy 20g/m A opak./20 71 Papier pakowy szary A Papier samoprzylepny A biały 981 papier do plotera 107/110m 2 Papier do plotera Epson Stylus PRO foto 2 półmat "x33,m 20g/m2 Papier do plotera Epson Stylus PRO foto 1 błyszczący "x2m 170g/m2 Papier do plotera Epson Stylus PRO zwykły "x0m 90g/m2 Papier ksero A 10g biały op. 20 (matowy) opak./20 3 Papier ksero Polljet Prime A 80g/m2 ryza 00 ryza 710 Papier ozdobny płótno - kremowy papier o opak./0 gramaturze 120g/m2 z klasycznym tłoczeniem 10 imitującym delikatną tkaninę. Kolor: kremowy. Format A - 21x29,7cm. Papier ozdobny Bond A 80g płótnowany 0 - Papier tłoczony z fakturą płótna o gramaturze 80g/m2 w kremowym kolorze Format A - 21x29,7cm. opak./ Papier fotograficzny błyszczący do drukarek opak./2 atramentowych 200gr Papier ksero 120g/m2 A kolor ecry ( 20/ryza opak./20a 1 ) rk. Papier ksero A 100g biały wysokiej jakości ryza 30 (matowy) ryza 00 Papier ksero A 120g biały wysokiej jakości ryza (matowy) ryza 00 Papier ozdobny dyplom 170g Arinka op./2 2 Papier ozdobny dyplom 170g Srebro op./2 2 Papier ozdobny dyplom 170gZłoto op./2 2 Papier wizytówkowy 230g płótno op./2 2 Papier offset; FA1; 80g; biały Papier pakowy w uszach nie mniejszych niż x100cm Papier powlekany; FB1; 11g; biały błysk Papier powlekany; FB1; 11g; biały mat Papier powlekany; FB1; 13g; biały błysk Papier z roli do plotera CS 90; szer. 107; 130g 10 2

3 Papier z roli do plotera CS 90; szer. 107; 200g Papier offset; FA1; 90g; biały Papier offset; FB1; 90g; biały Papier powlekany 2-str.; FB1; 13g, biały mat Papier powlekany 2-str.; FB1; 10g; biały błysk Papier kreda 2-str. błysk; 200g; FB1; biały mat 1000 Papier offset; 190g lub 220g; FB1; do wyklejek; biały półmat - np.bond PAPER SATIN 91mm x0 m 90g\m2 półmat - np.tecco POSTER SATIN 32mm 170g\m2 12 zwykly - np.imprime 107mm x0 m 80g\m2 szerokośc do 3 cali mm. (do 91 mm) 91 mmx 10m 10g\m2 szerokośc do 3 cali mm. (do 91 mm) 72 mmx 3 m 10g\m2 szerokośc do 3 cali mm. (do 91 mm) 91 mm x 10 m 230g\m2 szerokośc do 3 cali mm. (do 91 mm) półmat - np. Photo evrybady 91 mmx 30,m 23g\m2 20 szerokośc do 3 cali mm. (do 91 mm) zwykły - np. IMPRIME 81 mm 90g\m2 Papier kalandrowany A, gramatura 120g/m2, ryza biel 10 CIE, nieprzezroczystość min. 9% (00/ryza). Papier ksero klasy Polljet A 80g białość 1 CIE ryza 7 ryza 00 Papier ozdobny A 2g/m2 tłoczony, tkanina opak./20 20 lniana, kolor biały (20/op.). Papier A3 kremowy, kartonowy- do kroniki 300 Karton pocztowy brązowy RAJAPOST RPT (330x20x80) Karton 2-str. kredowy; FA1; 200g; biały błysk Karton 2-str. kredowy; FA1; 20g; biały błysk Karton 2-str. kredowy; FB1; 200g; biały błysk Karton 2-str. kredowy; FB1; 20g; biały błysk Karton 1-str. Elfenbein; A1; 2g

4 Karton 1-str. młotkowany; A1; 2g 1000 Karton 2-str. satynowany; FB1; 300g; biały 000 Karton 2-str. satynowany FB1 280 g; biały 000 Karton ozdobny Rivers Desing FB1 20 g 00 Tektura introligatorska szara; FB1; 1,mm 100 Tektura introligatorska szara; FB1 2, mm 000 Tektura introligatorska szara; 1,2mm; FB Termin wykonania umowy ustala się do /30 dni od podpisania umowy/. 3 Wartość netto wszystkich wyrobów, określonych w 1 umowy wynosi.. PLN plus.. podatku V A T, to jest kwota PLN, co łącznie stanowi wartość brutto. PLN, słownie: złote. 1. Przyjęcie wykonania dostaw nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia podpisanego przez przedstawicieli obu Stron. Protokół przyjęcia oraz dokumentacja będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 2. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do wykonania świadczenia. Termin odbioru należy uzgodnić z. - tel Opłata za dostarczony przedmiot umowy będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 2. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia zapłaty do banku. 1. Wykonawca w ramach umowy dostarczy przedmiot umowy w piętnastu pakietach (zestawach) pod wskazane adresy na terenie Warszawy. Szczegółowy wykaz materiałów oraz adresów dla poszczególnych pakietów (zestawów) będzie zawarty w Załączniku nr 1 do umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem 3 dni. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 1.1 W wysokości 3% wartości przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 1.2 W wysokości 0,% wartości przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy.

5 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowną w wysokości 3% wartości przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 3. Łączna wartość kar, za opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie przekroczy 10% całkowitej ceny nie odebranego terminowo przedmiotu umowy określonej w 3.. Kara naliczana będzie od kwoty brutto..strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość kar umownych. 7 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 8 Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 9 Do spraw nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o zamówieniach publicznych. 10 Spory powstałe na tle niewykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego 11 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Egz. nr 1 JW 39 Egz. nr 2 - Wykonawca

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA nr../2015 Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia 14.06.2011 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość Załącznik nr 7 Wzór umowy UMOWA NR W dniu 2013 r. w Nisku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 go Maja 10, 37 400 Nisko, NIP: 865-20-63-309, REGON: 006214618 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Istotne postanowienia umowy na świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz innych związanych z organizacją przez BGK Konferencji (dalej zwanej Konferencją ) które znajdą się w umowie zawieranej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Olsztynie pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego2, 10-719 Olsztyn utworzony

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015 Znak sprawy : WZÓR U M O W Y pomiędzy: zawarta w dniu...2015 roku, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. 2013 roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. 2013 roku w Warszawie pomiędzy: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. 2013 roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/127/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ ZMODYFIKOWANY PROJEKT UMOWY Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo