O F E R T A. Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O F E R T A. Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 umowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 umowy WYKONAWCA (nazwa i siedziba Wykonawcy, a w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania, nr dowodu osobistego oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:... tel/fax:... O F E R T A L.p. Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr OG /15 w trybie zapytania o cenę, w oparciu o art ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), na sukcesywne dostawy druków, kopert z nadrukiem i zwrotnych potwierdzeń odbioru na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, oferujemy za realizację przedmiotu zamówienia następujące ceny: Symbol Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Cena jednostkowa netto VAT (w %) Cena jednostkowa brutto Wartość brutto /kol. 5x8/ 1. Bloczki czysto-kartkowe A6 szt. 600

2 2. Bloczki czysto-kartkowe A5 szt MS/C Okładka do akt cywilnych format 565x350mm, 6 bigów, dziurowany, wąs plastikowy, karton g/m2 typu ALASKA biały, matowy niepowlekany, na zewnętrznej stronie pierwszej karty zielony pasek pośrodku wzdłuż krawędzi o szerokości 40mm, nadruk 2+1 wykonany techniką offsetową MS/K Okładka do akt karnych format 565x350mm, 6 bigów, dziurowany, wąs plastikowy, karton g/m2 typu ALASKA biały, matowy niepowlekany, na zewnętrznej stronie pierwszej karty czerwony pasek pośrodku wzdłuż krawędzi o szerokości 40mm, nadruk 2+1 wykonany techniką offsetową. 5. MS/Doz Teczka dozoru format 565x350mm, 6 bigów, dziurowany, wąs plastikowy, karton g/m2 typu ALASKA biały, matowy niepowlekany, nadruk 1+0 wykonany techniką offsetową Akta sprawy o wykroczenie format 565x350mm, 6 bigów, dziurowany, wąs plastikowy, karton g/m2 typu ALASKA biały, matowy niepowlekany, nadruk 1+1 wykonany techniką offsetową 7. MS/Ksw 2 Akta i dokumenty księgi wieczystej teczka formatu 506x328mm, wiązana z białą metryczką o wymiarach 150x110 mm, o treści Założono..., Odłożono..., AKTA I DOKUMENTY KSIĘGI WIECZYSTEJ Sądu Rejonowego - Wydziału Ksiąg Wieczystych w... Kw. Nr... na przedniej stronie. Po wewnętrznej stronie okładziny po stronie lewej wklejona wzdłuż grzbietu okładki zakładka o wymiarach 45x320 mm wykonana z tkaniny introligatorskiej oklejona dla wzmocnienia papierem offsetowym o gramaturze - g/m 2.Po wewnętrznej, prawej stronie okładki zakładka dolna tzw. "mała księga szt

3 wieczysta" o wymiarach 75x60 mm, wykonana z tkaniny introligatorskiej oklejona dla wzmocnienia papierem offsetowym o gramaturze - g/m 2, z nadrukiem 1+0. KOLOR BEŻOWY lub BRĄZOWY. Teczka ma wzmacniany grzbiet introkalem w kolorach: niebieski, zielony bądź brązowy. 8. MS/KW- ZAL Wniosek o założenie Księgi Wieczystej druk luzem formatu A-3, papier gramatura 80g/m 2, zadruk na obu stronach szt MS/KW- ZAD Załącznik - Żądanie wpisu w Księdze Wieczystej druk luzem, format A- 4, papier gramatura 80g/m 2, zadruk na obu stronach 10. MS/KW- WGLĄD Wniosek o wgląd do Księgi Wieczystej / wydanie wydruku Księgi Wieczystej - druk luzem, format A-4, papier gramatura 80g/m 2,, zadruk na jednej stronie MS/KW - WPIS Wniosek o wpis w Księdze Wieczystej - druk luzem formatu A-3, papier gramatura 80g/m 2, zadruk na obu stronach szt MS/KW- ODPIS Wniosek o wydanie odpisu z dokumentu z akt Księgi Wieczystej druk luzem formatu A-5, papier gramatura 80g/m 2, zadruk na dwóch stronach MS/Kwozn Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej - druk luzem, format A-4, papier gramatura 80g/m 2, zadruk na obu stronach

4 14. MS/Kwpp Załącznik Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy - druk luzem, format A-4, papier gramatura 80g/m 2, zadruk na jednej stronie 15. REWERS dla KW (zapotrzebowanie na rewers) druk luzem formatu A-6, papier gramatura 80g/m 2, zadruk na jednej stronie MS/Ksw 18 Kontrolka korespondencji ogólnej ks. formatu A4-100 kart ( ponumerowanych stron) na papierze offset 80g/m 2 z nadrukiem w kolorze czarnym, dwustronnym (1/1), szt MS/Ksw 17 Kontrolka postępowania odwoławczego - ks. formatu A4-100 kart ( ponumerowanych stron) na papierze offset 80g/m 2 z nadrukiem w kolorze czarnym, dwustronnym (1/1) szt MS/K zarz. 7 Zarządzenie wykonania wyroku - Druk A5 g.70 dwustronny czarny nadruk (1+1) Karta kontrolna bloczki w formacie A4 z tabelką druk dwustronny gramatura MS/K og.18 Karta czynności wykonawczych bloczki w formacie A4, druk jednostronny, gramatura 70

5 21. MS/ Ksr.17 Odezwa o nadesłanie akt bloczki w formacie A4, druk jednostronny gramatura MS/ Wyk. KO Wykaz KO - ks. formatu A4- kart (400 ponumerowanych stron) na papierze offset 80g/m 2 z nadrukiem w kolorze czarnym, dwustronnym (1/1) szt MS/Wyk. WO Wykaz KO - ks. formatu A4-100 kart ( ponumerowanych stron) na papierze offset 80g/m 2 z nadrukiem w kolorze czarnym, dwustronnym (1/1) szt MS/K og. Tajne Teczka do kancelarii tajnej - format 565x350mm, 6 bigów, dziurowany, wąs plastikowy, karton g/m2 typu ALASKA biały, matowy niepowlekany, na zewnętrznej stronie pierwszej karty zielony pasek pośrodku wzdłuż krawędzi o szerokości 40mm, nadruk 2+1 wykonany techniką offsetową szt Akta zastępcze Wykonawcze - 565x350mm, 6 bigów, dziurowany, wąs plastikowy, karton g/m2 typu ALASKA z kremowym spodem niepowlekany, nadruk 1+0 wykonany techniką offsetową. szt Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym - druk luzem formatu A-3, papier gramatura 70-80g/m 2, zadruk z dwóch stron MS/Ksr. 3 Kontrolka wysłanych akt - - ks. formatu A4-100 kart ( ponumerowanych stron) na papierze offset 80g/m 2 szt. 20

6 28. MS/kog.19 Wykaz wydatków - druk luzem formatu A-4, papier gramatura 70-80g/m 2, zadruk z jednej strony 29. MS/C post. 4A Wykaz majątku - druk luzem formatu A-4, papier gramatura 70-80g/m 2, zadruk z dwóch stron MS/Ku skorowidz alfabetyczny do wydziałów środowiskowych - książka formatu A4-100 kart ( ponumerowanych stron) na papierze offset 80g/m 2 szt MS/KRK1 Karta karna - format A5, gramatura 220 g/m 2, do drukowania szt Lista obecności szt. 33. Księga inwentarzowa - książka formatu A4-100 kart ( ponumerowanych stron) na papierze offset 80g/m 2 szt Księga doręczeń - książka formatu A5-100 kart ( ponumerowanych stron) na papierze offset 80g/m 2 szt. 100

7 35. Formularz DS. - druk luzem formatu A-4, papier gramatura 70-80g/m 2, zadruk z dwóch stron 36. Formularz OP - druk luzem formatu A-4, papier gramatura 70-80g/m 2, zadruk z dwóch stron 37. Formularz P (Pozew) - druk luzem formatu A-3, papier gramatura 70-80g/m 2, zadruk z dwóch stron 38. Formularz PW (Pozew wzajemny) - druk luzem formatu A-3, papier gramatura 70-80g/m 2, zadruk z dwóch stron 39. Formularz SP (Sprzeciw) - druk luzem formatu A-3, papier gramatura 70-80g/m 2, zadruk z dwóch stron 40. Formularz WD (Wnioski dowodowe) - druk luzem formatu A-3, papier gramatura 70-80g/m 2, zadruk z dwóch stron 41. Koperta C6 bez okienka z paskiem klejonym, biała, gramatura papieru 80g/m 2, z nadrukiem (1+0) w lewym górnym rogu 500

8 42. Koperta C6 z okienka z paskiem klejonym, biała, gramatura papieru 80g/m 2,z nadrukiem (1+0) w lewym górnym rogu Potwierdzenie odbioru jednostronne, bez strony adresowej. Zwrotka samoklejąca z paskiem zabezpieczającym z perforacją o szerokości mm (pasek samoklejący z zabezpieczeniem na perforacji).pasek klejący węższy od paska zabezpieczającego, papieru min. 140g/m Potwierdzenie odbioru jednostronne bez strony adresowej i paskami kleju po bokach Zwrotka samoklejąca z paskami zabezpieczającym z perforacją o szerokości mm (pasek samoklejący z zabezpieczeniem na perforacji).pasek klejący węższy od paska zabezpieczającego, papieru min. 140g/m Potwierdzenie odbioru nadrukiem po obu stronach i paskami kleju po bokach. Zwrotka samoklejąca z paskami zabezpieczającym z perforacją o szerokości mm (pasek samoklejący z zabezpieczeniem na perforacji).pasek klejący węższy od paska zabezpieczającego, papieru min. 140g/m MS/Ksr. 29 Legitymacja służbowa dla sędziego, format 2A-7, oprawa w introkalu, z wewnętrznym czarnym nadrukiem i kolorowym tłem. Na stronie tytułowej napis i godło w złoceniu szt MS/Ksr. 42 Legitymacja sądowego kuratora zawodowego (społecznego), format 2A-7, oprawa w introkalu, z wewnętrznym czarnym nadrukiem i kolorowym tłem. Na stronie tytułowej napis i godło w złoceniu szt. 48. Ms/Ksr. 35 Legitymacja służbowa dla pracowników, format 2A-7, oprawa w introkalu, z wewnętrznym czarnym nadrukiem i kolorowym tłem. Na stronie tytułowej napis i godło w złoceniu szt. 500 * wartość brutto należy przenieść do Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

9 Ilości podane w tabeli są ilościami orientacyjnymi, wyliczonymi na podstawie zużycia poszczególnego asortymentu w roku poprzedzającym. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia mniejszej ilości asortymentu w przypadku braku konieczności zakupu. Za całość zamówienia (pozycje 1 45) oferujemy następującą cenę: - netto... zł - (słownie:... zł) - brutto... zł - (słownie:... zł); 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie zgodnie z określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogami. 4. Podana w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji, w okresie związania ofertą. Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem w/w zamówienia na zasadach określonych w SIWZ oraz projekcie umowy. 5. Oświadczam/y, że firma: - spełnia wszystkie wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; - nie podlega wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; - zapoznała się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 6. Oświadczamy, że dostarczone przez nas koperty z nadrukiem i zwrotki będą należytej jakości, będą spełniały wymagania określone w wykazie wzorów, będą zgodne z przedstawionymi w ramach postępowania wzorami. Gwarantujemy jednocześnie ich trwałość i przydatność do użycia (trwałość klejenia, złączeń, perforacji itp. przez okres nie krótszy niż... (min.12 miesięcy) miesięcy od daty ich dostarczenia do Zamawiającego. 7. Do nadzorowania wykonania umowy, bieżących kontaktów z zamawiającym upoważniony będzie:..., tel/fax Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom w następującym zakresie*:

10 1).. 2).. 3).. * w wypadku niewskazania zakresu powierzonych podwykonawcom prac, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie powierza wykonania niniejszego zamówienia podwykonawcom. 9. Dokumenty znajdujące się w niniejszej ofercie na stronach:..., zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prosimy o zachowanie ich niejawności w stosunku do innych uczestników postępowania. 10. Niniejszą ofertę składamy na... kolejno ponumerowanych stronach... (Uprawniony przedstawiciel/e)... (nazwa firmy i adres)... dnia...

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych N u m e r s p r a w y : Z P / E G / 3 4 1 / I I - 1 5 7 / 1 0 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 18.02.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu URnowoczesność i przyszłość

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A

M O D Y F I K A C J A Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 25.02.2015r. M O D Y F I K A C J A SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wykreślenie zapisu o zastosowaniu stawki 5% podatku VAT rozdz. VI ust.4) na: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat M. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) Adres: ul. Polna 16, 18-400 Łomża Tel/Fax 86 218 05 44

Zamawiający: Powiat M. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) Adres: ul. Polna 16, 18-400 Łomża Tel/Fax 86 218 05 44 Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę materiałów piśmienniczych i biurowych na potrzeby realizowanego projektu: Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP 275/055/D/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y W SZCZAWNICY JABŁONCE 34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b tel./fax 18 262-27-80 e-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl Nr regon

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Legnica, dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro na przygotowanie materiałów promocyjnych, kampanii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY URZĘDU PATENTOWEGO RP /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/15/2012 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 27/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Zamawiający: Minister Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa postępowania: Zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju

Nazwa postępowania: Zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju Nr sprawy: NE 030000-370-22 / 2010 TRYB POSTĘPOWANIA Nazwa postępowania: CPV 30.19.76.44-2 Zamawiający : Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju Ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj tel. (084)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 EURO NA WYDANIE SZEŚCIU KSIĄŻEK DLA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 12.09.2013 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo