Instrukcja montażu i obsługi ATHENA AT. AM MEMBRANOWA POMPKA DOZUJ CA CHEMIKALIA. Zmiany zastrzeżone!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i obsługi ATHENA AT. AM MEMBRANOWA POMPKA DOZUJ CA CHEMIKALIA. Zmiany zastrzeżone!"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i obsługi PL ATHENA AT. AM MEMBRANOWA POMPKA DOZUJ CA CHEMIKALIA Zmiany zastrzeżone!

2 POMPA ATHENA AT. AM LEGENDA: 1:1 Led dozowanie dzielone (max. 10 impulsów :1 suw) 4:1 Led dozowanie dzielone (max. 4 impulsy :1 suw) SEL klawisz wyboru funkcji 10:1 Led dozowanie dzielone (max 10 impulsów :1 suw) 1:n Led dozowanie powielone (1 impuls : n suwów) C Led dwukolorowa, proporcjonalna (4-20 ma) lub dozowanie ciągłe Alarm Led alarmu sondy stanu napełnienia, przepływ i pamięć 6 potencjometr do procentowego ustawiania (%) wydajności i impulsów w procesie dozowania dzielonego i powielanego Ustawienia wykonuje się guzikiem umieszczonym z na froncie pompy.

3 Przyłącza elektryczne LEGENDA: 1 końcówka przekaźnika (alarm) zestyk rozwierny (NC) 2 lub zestyk zwierny (NO) 3 negatywne ( - ) Sygnał wejściowy 4-20 ma 4 pozytywne ( + ) 5 6 wejście wolnopotencjałowe 7 (impuls wodomierz) 8 włącznik Dip B wejście kontrola stanu napełnienia lub czujnik przepływu Alarmy Wskaźnik Przyczyna Usuwanie Alarm-Led włącza się i świeci Koniec alarmu Flüssigkeit Napełnić cieczą ciągle Alarm-Led włącza się i świeci Gdy aktywny jest alarm przepływu, Nacisnąć klawisz SEL ciągle pompa nie otrzymuje sygnału przypływu przez min. 6 następujących po sobie suwów Alarm-Led włącza się i miga Alarm Memory: w czasie dozowania Nacisnąć klawisz SEL Alarm-Led włącza się i świeci ciągle Ledy-y Betriebsmodussą wyłączone pompa przyjmuje 1 lub kilka impulsów Alarm FAILURE systemu (problem z oprogramowaniem) Sprawdzić obieg

4 Pompa Athena AT. AM jest pompą proporcjonalną z interfejsem analogowym. Klawiszem SEL wybierane są różne tryby pracy, włącznik Dip wewnątrz pompy umożliwia dalsze specyfikowanie funkcji. Tryb 1:1 (dzielenie) Naciskać klawisz SEL tak często, aż zacznie migać odpowiednia Led. Po otrzymaniu sygnału zewnętrznego (zegar wodny z podajnikiem impulsów) i ustawieniu potencjometru na 100%, pompa wykonuje suw. Potencjometrem można zmniejszyć udział procentowy maksymalnego dozowania. 4:1 Modus (dzielenie) Naciskać klawisz SEL tak często, aż zacznie migać odpowiednia Led. Po otrzymaniu sygnału zewnętrznego (zegar wodny z podajnikiem impulsów) i ustawieniu potencjometru na 100%, pompa wykonuje suw. Potencjometrem można zmniejszyć udział procentowy maksymalnego dozowania. 10:1 Modus (dzielenie) Naciskać klawisz SEL tak często, aż zacznie migać odpowiednia Led. Po otrzymaniu sygnału zewnętrznego (zegar wodny z podajnikiem impulsów) i ustawieniu potencjometru na 100%, pompa wykonuje suw. Potencjometrem można zmniejszyć udział procentowy maksymalnego dozowania. 1:n Modus (powielanie) Naciskać klawisz SEL tak często, aż zacznie migać odpowiednia Led. Po każdym sygnale otrzymanym z zewnątrz (zegar wodny z podajnikiem impulsów), pompa wykonuje n suwów, co można odczytać na czerwonej skali potencjometru (1-10). Już po pierwszym sygnale, pompa wykonuje n suwów z maksymalną częstotliwością, następnie automatycznie rozdziela n suwów, przy czym czas między dwoma następującymi po sobie suwami wynosi 60 sekund. Jeśli czas ten zostanie przekroczony, pompa znów dozuje z maksymalną częstotliwością i zaczyna liczyć czas. Pompa wyposażona jest również w alarm Memory, tzn. sygnalizuje, gdy w trakcie dozowania enty suw przyjmuje inne sygnały zewnętrzne (zegar wodny z podajnikiem impulsów). Tryb 4-20 ma Naciskać klawisz SEL tak często, aż zacznie migać odpowiednia Led. Pompa dozuje proporcjonalnie do sygnału między 4 i 20 ma. Przy wartości 4 ma pompa zatrzyma się, przy 20 ma pompa dozuje proporcjonalnie wg. wyboru potencjometru. Tryb stały (C) Naciskać klawisz SEL tak często, aż zacznie migać odpowiednia Led. Pompa dozuje ręcznie, proporcjonalnie wg. wyboru potencjometru. Włącznik Dip Włącznik Dip 1) aktywuje/inaktywuje blokowanie klawiatury: w pozycji ON aktywna jest blokada klawiatury; klawiszem SEL nie można zmienić trybu pracy pompy. Naciśnięcie klawisza SEL powoduje, że pompa pauzuje. Zwolnienie klawisza powoduje, że pompa znów zaczyna dozować. W pozycji OFF (Default) klawisz SEL działa normalnie. Włącznik Dip 2) aktywuje/inaktywuje blokadę pompy podczas alarmu: w pozycji ON przy alarmie stanu napełnienia i przepływu włącza się czerwona Led i świeci ciągle, pompa nadal dozuje; w pozycji OFF (Default) przy alarmie stanu napełnienia i przepływu włącza się czerwona Led, która świeci ciągle a pompa zatrzymuje się.

5 Włącznik Dip 3) czujnik alarmu Modalität: w pozycji ON zamknięty czujnik pozostaje w stanie uśpienia (NC) i otwiera się przy sygnale alarmowym; w pozycji OFF (Default) otwarty czujnik pozostaje w stanie alarmowym (NO) i zamyka się przy sygnale alarmowym. Włącznik Dip 4) aktywuje/inaktywuje tryb Pacing: funkcja Pacing aktywowana jest w pozycji ON, tzn., że pompa wykonuje suw przy każdym sygnale zewnętrznym (zegar wodny z podajnikiem impulsów), przy czym nie ma możliwości ustawienia potencjometru; w pozycji OFF pompa dozuje tak, jak została zaprogramowana oraz odpowiednio do ustawienia potencjometru. Tryb ten może być aktywowany w trybach 1:1, 4:1, 10:1 i 1xn. Gdy aktywny jest tryb Pacing, włączają się Led-y 1:1 i 1xN. Włącznik Dip 5) aktywuje/inaktywuje czujnik przepływu: w pozycji ON pompa aktywuje przyjmowanie sygnałów czujnika przepływu. Gdy pompa po 6 suwach nie przyjmie sygnałów z czujnika, wyzwoli się alarm. W pozycji OFF (Default) nie ma połączenia z czujnikiem przepływu.

6 WSKAZÓWKI MONTAŻU I ROZRUCHU POMPY DOZUJĄCEJ TYPOSZEREGU ATHENA Pompa należy do jednej z kategorii wymienionych w poniższej tabeli: PVDF Model Ciśnienie Przepływ cc/suw Przyłącza Suwy/min (mm) bar l/h Int / Ext Athena ,5 0,21 4 / 6 4 / ,28 Athena ,31 4/ , , ,83 Athena ,39 4/ , , ,88 Athena ,11 8/ , , ,77 WPROWADZENIE Pompa składa się ze sterownika z elektroniką i elektromagnesem oraz elementu hydraulicznego, który jest w stałym kontakcie z dozowanym medium. 1 włącznik zasilający 2 zakres regulacji 3 głowica pompy 4 zawór napełniający 5 zawór ciśnieniowy 6 zawór ssawny 7 uchwyt montażowy (opcjonalnie) Elementy mające kontakt z cieczą zostały tak dobrane, aby zapewnić optymalną kompatybilność chemiczną i pozwalają stosować praktycznie wszystkie dostępne na rynku chemikalia. Ponieważ na rynku dostępnych jest wiele rodzajów chemikaliów, przed ich zastosowaniem należy wykonać test kompatybilności chemicznej między produktem a materiałem kontaktowym. MATERIAŁY, Z KTÓRYCH WYKONANA JEST STANDARDOWA POMPA Obudowa: Zawory: Membrana: Łożyska: PVDF PVDF PTFE KERAMIK

7 Pompy dostarczane są ze wszystkimi elementami potrzebnymi do prawidłowego montażu. W zakres dostawy wchodzą: zawór stopowy, zawór wtryskowy, przezroczysty wziernik, wąż do podłączenia zaworu odpowietrzającego do napełniania ręcznego, wąż do podłączenia wyjścia pompy w miejscu wtrysku, kołki do mocowania pompy, kołki do montażu ściennego, śruby i sonda poziomu napełnienia. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UWAGA: przestrzegać środków ostrożności zalecanych dla dozowanego produktu - H2SO4 KWAS SIARKOWY. Wszystkie pompy przechodzą próbę wodną. Przed dozowaniem chemikaliów, które mogą reagować z wodą, należy wysuszyć wewnętrzne elementy hydrauliki. Aby to zrobić należy włączyć pompę na najwyższą częstotliwość, przy czym zawór ciśnieniowy musi być skierowany w dół. Po kilku minutach sprawdzić, czy woda nie wypływa. - temperatura otoczenia w miejscu montażu nie może przekroczyć 40 C, a relatywna wilgotność powietrza powinna wynosić 90%. Klasa ochrony IP65. Pompę należy tak zamontować, aby bez problemu można wykonać konserwację. Musi być też dobrze umocowana aby nie ulegała nadmiernym wibracjom. Sprawdzić, czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej. Jeśli medium dozowane będzie wężem ciśnieniowym, przed włączeniem pompy sprawdzić, czy ciśnienie panujące w pompie nie przekracza zalecanego ciśnienia maksymalnego. PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE wejście A = zasilanie wejście B = stan napełnienia Pompa może być podłączona wyłącznie do źródła zasilania zgodnego z tym, które podano na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku. Nieprzestrzeganie podanych wartości granicznych może spowodować uszkodzenia. Podłączenie do kabla 380 V może nastąpić tylko między fazą i przewodnikiem zerowym. Nie można łączyć fazy z uziemieniem.

8 PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE 1 - punkt wtrysku 2 - zawór inżektora 3 - uszczelka 4 - uchwyt węża 5 - śruba węża 6 - pierścień naprężeniowy 7 - wąż ciśnieniowy (sztywny) 8 - zawór ciśnieniowy 9 - obudowa pompy 10 - zawór odpowietrzający 11 - zawór ssawny 12 - wąż wlotowy (miękki) 13 - filtr stopowy 14 - przyłącze zaworu odpowietrzającego Po ok. 800 godzinach pracy dokręcić śruby i zastosować moment obrotu 4 Nm. Wykonując przyłącza hydrauliczne należy zwrócić uwagę na to, aby: - filtr stopowy zawsze zamontowany był 5-10 cm nad dnem zbiornika, co pozwoli uniknąć jego zabrudzenia, które może doprowadzić do uszkodzenia hydrauliki. - montaż nad lustrem cieczy jest zawsze najlepszym rozwiązaniem i zalecany jest dla pomp o niskiej wysokości podnoszenia, ponieważ to rozwiązuje problemy z napełnianiem. - pompy dostarczane są z wężami ciśnieniowymi i ssawnymi, których wymiary dostosowane są do EM rev warunków hydraulicznych pompy. Jeśli potrzebne będą dłuższe węże, należy upewnić się czy mają one takie same właściwości jak węże dostarczone fabrycznie. - jeśli pompa zamontowana będzie na zewnątrz, a WĄŻ CIŚNIENIOWY narażony będzie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zalecamy zastosować czarny wąż odporny na działanie promieni UV. - PUNKT WTRYSKU powinien znajdować się nad pompą lub nad zbiornikiem. - dostarczony z pompą ZAWÓR WTRYSKOWY musi być zamontowany ma przewodzie ciśnieniowym dozowania. START Po zakończeniu powyższych czynności można uruchomić pompę. - włączyć pompę - odpowiedni włącznik przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i otworzyć zawór napełniający, poczekać aż na końcówce węża pojawi się ciecz. Po upewnieniu się, że pompa całkowicie wypełniona jest cieczą, można podłączyć zawór i pompa zaczyna dozować.

9 Szablony wierceń Szablony wierceń Wykrywanie i usuwanie usterek Usterka Przyczyna Usuwanie Pompa pracuje regularnie, ale nie dozuje Zapchane zawory Jeśli nie można usunąć osadów, wymienić lub wyczyścić zawory Za wysoka wysokość podnoszenia Umieścić pompę lub zbiornik tak, aby zmniejszyć wysokość podnoszenia Ciecz jest za gęsta Zmniejszyć wysokość podnoszenia lub zastosować pompę o większej wydajności Zbyt niska wydajność Wycieki na zaworach Sprawdzić, czy pierścienie naprężające są dobrze dociągnięte Ciecz jest za gęsta Zastosować pompę o większej wydajności lub zmniejszyć wysokość podnoszenia Zawory częściowo zapchane Jeśli nie można usunąć osadów, wymienić lub wyczyścić zawory Wydajność pompy za wysoka lub nieregularna Efekt syfonu na wężu ciśnieniowym Sprawdzić zawór wtryskowy, jeśli to nie wystarcza, zamontować zawór przeciwciśnieniowy Przezroczysty wąż PVC na Wymienić na matowy wąż PE przewodzie ciśnieniowym Pompa nie kalibruje Sprawdzić wydajność pompy w odniesieniu do Uszkodzona membrana Za wysokie przeciwciśnienie Praca bez cieczy Źle umocowana membrana ciśnienia urządzenia Sprawdzić ciśnienie urządzenia. Sprawdzić czy zawór wtryskowy nie jest zapchany. Sprawdzić, czy nie ma zanieczyszczeń między zaworami ciśnieniowymi a punktem wtrysku Sprawdzić, czy zamontowany jest filtr stopowy (zawór). Zastosować sondę stanu napełnienia, która zatrzyma pompę, gdy skończą się chemikalia w zbiorniku Po wymianie membrany sprawdzić, czy jest ona dobrze dokręcona Pompa nie włącza się Za małe zasilanie Sprawdzić, czy wartości z tabliczki znamionowej są zgodne z sieciowymi

10 WSKAZÓWKI MONTAŻU I ROZRUCHU POMPY DOZUJĄCEJ TYPOSZEREGU ATHENA Pompa należy do jednej z kategorii wymienionych w poniższej tabeli: PVDF Model Ciśnienie Przepływ cc/suw Przyłącza Suwy/min (mm) bar l/h Int / Ext Athena ,5 0,21 4 / 6 4 / ,28 Athena ,31 4/ , , ,83 Athena ,39 4/ , , ,88 Athena ,11 8/ , , ,77 WPROWADZENIE Pompa składa się ze sterownika z elektroniką i elektromagnesem oraz elementu hydraulicznego, który jest w stałym kontakcie z dozowanym medium. 1 włącznik zasilający 2 zakres regulacji 3 głowica pompy 4 zawór napełniający 5 zawór ciśnieniowy 6 zawór ssawny 7 uchwyt montażowy (opcjonalnie) Elementy mające kontakt z cieczą zostały tak dobrane, aby zapewnić optymalną kompatybilność chemiczną i pozwalają stosować praktycznie wszystkie dostępne na rynku chemikalia. Ponieważ na rynku dostępnych jest wiele rodzajów chemikaliów, przed ich zastosowaniem należy wykonać test kompatybilności chemicznej między produktem a materiałem kontaktowym. MATERIAŁY, Z KTÓRYCH WYKONANA JEST STANDARDOWA POMPA Obudowa: Zawory: Membrana: Łożyska: PVDF PVDF PTFE KERAMIK

11 Pompy dostarczane są ze wszystkimi elementami potrzebnymi do prawidłowego montażu. W zakres dostawy wchodzą: zawór stopowy, zawór wtryskowy, przezroczysty wziernik, wąż do podłączenia zaworu odpowietrzającego do napełniania ręcznego, wąż do podłączenia wyjścia pompy w miejscu wtrysku, kołki do mocowania pompy, kołki do montażu ściennego, śruby i sonda poziomu napełnienia. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UWAGA: przestrzegać środków ostrożności zalecanych dla dozowanego produktu - H2SO4 KWAS SIARKOWY. Wszystkie pompy przechodzą próbę wodną. Przed dozowaniem chemikaliów, które mogą reagować z wodą, należy wysuszyć wewnętrzne elementy hydrauliki. Aby to zrobić należy włączyć pompę na najwyższą częstotliwość, przy czym zawór ciśnieniowy musi być skierowany w dół. Po kilku minutach sprawdzić, czy woda nie wypływa. - temperatura otoczenia w miejscu montażu nie może przekroczyć 40 C, a relatywna wilgotność powietrza powinna wynosić 90%. Klasa ochrony IP65. Pompę należy tak zamontować, aby bez problemu można wykonać konserwację. Musi być też dobrze umocowana aby nie ulegała nadmiernym wibracjom. Sprawdzić, czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej. Jeśli medium dozowane będzie wężem ciśnieniowym, przed włączeniem pompy sprawdzić, czy ciśnienie panujące w pompie nie przekracza zalecanego ciśnienia maksymalnego. PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE wejście A = zasilanie wejście B = stan napełnienia Pompa może być podłączona wyłącznie do źródła zasilania zgodnego z tym, które podano na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku. Nieprzestrzeganie podanych wartości granicznych może spowodować uszkodzenia. Podłączenie do kabla 380 V może nastąpić tylko między fazą i przewodnikiem zerowym. Nie można łączyć fazy z uziemieniem.

12 PRZYŁĄCZA HYDRAULICZNE 1 - punkt wtrysku 2 - zawór inżektora 3 - uszczelka 4 - uchwyt węża 5 - śruba węża 6 - pierścień naprężeniowy 7 - wąż ciśnieniowy (sztywny) 8 - zawór ciśnieniowy 9 - obudowa pompy 10 - zawór odpowietrzający 11 - zawór ssawny 12 - wąż wlotowy (miękki) 13 - filtr stopowy 14 - przyłącze zaworu odpowietrzającego Po ok. 800 godzinach pracy dokręcić śruby i zastosować moment obrotu 4 Nm. Wykonując przyłącza hydrauliczne należy zwrócić uwagę na to, aby: - filtr stopowy zawsze zamontowany był 5-10 cm nad dnem zbiornika, co pozwoli uniknąć jego zabrudzenia, które może doprowadzić do uszkodzenia hydrauliki. - montaż nad lustrem cieczy jest zawsze najlepszym rozwiązaniem i zalecany jest dla pomp o niskiej wysokości podnoszenia, ponieważ to rozwiązuje problemy z napełnianiem. - pompy dostarczane są z wężami ciśnieniowymi i ssawnymi, których wymiary dostosowane są do EM rev warunków hydraulicznych pompy. Jeśli potrzebne będą dłuższe węże, należy upewnić się czy mają one takie same właściwości jak węże dostarczone fabrycznie. - jeśli pompa zamontowana będzie na zewnątrz, a WĄŻ CIŚNIENIOWY narażony będzie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zalecamy zastosować czarny wąż odporny na działanie promieni UV. - PUNKT WTRYSKU powinien znajdować się nad pompą lub nad zbiornikiem. - dostarczony z pompą ZAWÓR WTRYSKOWY musi być zamontowany ma przewodzie ciśnieniowym dozowania. START Po zakończeniu powyższych czynności można uruchomić pompę. - włączyć pompę - odpowiedni włącznik przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i otworzyć zawór napełniający, poczekać aż na końcówce węża pojawi się ciecz. Po upewnieniu się, że pompa całkowicie wypełniona jest cieczą, można podłączyć zawór i pompa zaczyna dozować.

13 Szablony wierceń Szablony wierceń Wykrywanie i usuwanie usterek Usterka Przyczyna Usuwanie Pompa pracuje regularnie, ale nie dozuje Zapchane zawory Jeśli nie można usunąć osadów, wymienić lub wyczyścić zawory Za wysoka wysokość podnoszenia Umieścić pompę lub zbiornik tak, aby zmniejszyć wysokość podnoszenia Ciecz jest za gęsta Zmniejszyć wysokość podnoszenia lub zastosować pompę o większej wydajności Zbyt niska wydajność Wycieki na zaworach Sprawdzić, czy pierścienie naprężające są dobrze dociągnięte Ciecz jest za gęsta Zastosować pompę o większej wydajności lub zmniejszyć wysokość podnoszenia Zawory częściowo zapchane Jeśli nie można usunąć osadów, wymienić lub wyczyścić zawory Wydajność pompy za wysoka lub nieregularna Efekt syfonu na wężu ciśnieniowym Sprawdzić zawór wtryskowy, jeśli to nie wystarcza, zamontować zawór przeciwciśnieniowy Przezroczysty wąż PVC na Wymienić na matowy wąż PE przewodzie ciśnieniowym Pompa nie kalibruje Sprawdzić wydajność pompy w odniesieniu do Uszkodzona membrana Za wysokie przeciwciśnienie Praca bez cieczy Źle umocowana membrana ciśnienia urządzenia Sprawdzić ciśnienie urządzenia. Sprawdzić czy zawór wtryskowy nie jest zapchany. Sprawdzić, czy nie ma zanieczyszczeń między zaworami ciśnieniowymi a punktem wtrysku Sprawdzić, czy zamontowany jest filtr stopowy (zawór). Zastosować sondę stanu napełnienia, która zatrzyma pompę, gdy skończą się chemikalia w zbiorniku Po wymianie membrany sprawdzić, czy jest ona dobrze dokręcona Pompa nie włącza się Za małe zasilanie Sprawdzić, czy wartości z tabliczki znamionowej są zgodne z sieciowymi

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL OLIMPIA Pompa dozująca Zmiany zastrzeżone! Strona 1 Widok ogólny 1. Przyłącze przewodu dozującego 2. Przyłącze przewodu ssawnego 3. Zawór zasysający 4. Pokrętło do ustawiania

Bardziej szczegółowo

ELITE SP Pr (ph- Rx) INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELITE SP Pr (ph- Rx) INSTRUKCJA OBSŁUGI ELITE SP Pr (ph- Rx) INSTRUKCJA OBSŁUGI PL ELITE SP Pr E l i t e S P P r Opakowanie A) sterownik "ELITE SP Pr" do ph i REDOX B) wąż ssawny PVC Crystal 4x6 (2 m) C) wąż ciśnieniowy z polietylenu (3 m) D)

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

Pompa membranowa VCLG/VCL

Pompa membranowa VCLG/VCL Pompa membranowa VCLG/VCL Przeznaczona do dozowania koagulanta, korektora ph i chloru Sterowanie stałe (włącz/wyłącz) Membranowe pompy dozujące stosowane są powszechnie w uzdatnianiu wody oraz w przemyśle

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi HYDRONAUT. Pompa obiegowa do basenów prywatnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi HYDRONAUT. Pompa obiegowa do basenów prywatnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL HYDRONAUT Pompa obiegowa do basenów prywatnych Zmiany zastrzeżone! Producent ma prawo dokonywania zmian urządzeń, bez wcześniejszego powiadomienia, o ile w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Pompa membranowa VCLG/VCL

Pompa membranowa VCLG/VCL Pompa membranowa VCLG/VCL Dozowanie koagulanta, korektora ph i chloru Sterowanie stałe (włącz/wyłącz) Membranowe pompy dozujące stosowane są powszechnie w uzdatnianiu wody oraz w przemyśle chemicznym,

Bardziej szczegółowo

Pompa membranowa VMSMF

Pompa membranowa VMSMF Pompa membranowa VMSMF Dozowanie korektora ph i chloru Pompa wielofunkcyjna o różnych trybach sterowania Membranowe pompy dozujące stosowane są powszechnie w uzdatnianiu wody oraz w przemyśle chemicznym,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ATHENA AT.PR. Instrukcja montażu i obsługi. poma dozująca

ATHENA AT.PR. Instrukcja montażu i obsługi. poma dozująca Instrukcja montażu i obsługi PL ATHENA AT.PR poma dozująca Ważne wskazówki: Aby uniknąć błędów, instrukcję montażu i obsługi należy przechowywać w miejscu dostępnym w pobliżu urządzenia, które jest w niej

Bardziej szczegółowo

Membranowa pompa dozująca VCL Sterowanie stałe (włącz/wyłącz), z ręczną regulacją częstotliwości dozowania

Membranowa pompa dozująca VCL Sterowanie stałe (włącz/wyłącz), z ręczną regulacją częstotliwości dozowania Membranowa pompa dozująca VCL Sterowanie stałe (włącz/wyłącz), z ręczną regulacją częstotliwości dozowania Membranowe pompy dozujące stosowane są powszechnie w uzdatnianiu wody oraz w przemyśle chemicznym,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Sterownik źródła zasilania STR-Z01

Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Instrukcja obsługi i instalacji v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika źródła zasilania STR-Z01 Spis treści 1. Parametry urządzenia... 2 2. Zasada działania sterownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN model: ZF-2.0 1 ELEMENTY POMPKI Przewód sygnałowy Zasilanie Króciec wylotowy Zbiornik Odpowietrznik Pływak Króciec wlotowy 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie Pobór

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik poziomu Nivex typ 600

Wskaźnik poziomu Nivex typ 600 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 5-48 Wrocław Tel./Fax: +48 7 364 43 7 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Materiał Materiał zabezpieczającej pokrywy PVC-U PP PVDF PVC-U.457

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM

Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM 15 15 6.1 Panel konserwacji zaplanowanej...16 6.2 Reset generalny przy pierwszym podłączeniu...17

Bardziej szczegółowo

Informacje dla instalatora

Informacje dla instalatora 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 Szanowny nabywco: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz warunkami gwarancji i eksploatacji. Producent

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Membranowa pompa dozująca VMSMF Pompa wielofunkcyjna o różnych trybach sterowania

Membranowa pompa dozująca VMSMF Pompa wielofunkcyjna o różnych trybach sterowania Membranowa pompa dozująca VMSMF Pompa wielofunkcyjna o różnych trybach sterowania Membranowe pompy dozujące stosowane są powszechnie w uzdatnianiu wody oraz w przemyśle chemicznym, a podstawowym wymogiem

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 A. uchwyt B. wąż elastyczny C. regulator mocy ssania D.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 435

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 435 Arkusz Informacyjny Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 435 Opis Zaawansowana konstrukcja zawiera wyłącznik przeciążeniowy zabezpieczający siłownik i zawór przed nadmiernym obciążeniem. Siłownik

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

MixRite POMPA DOZUJĄCA

MixRite POMPA DOZUJĄCA MixRite POMPA DOZUJĄCA MODELE: 2502-2504-2505-12502-12504-12505 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Montaż pompy MixRite 1. Przygotuj miejsce, gdzie ma zostać zamontowana pompa MixRite. Wlot i wylot pompy musi sięgać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF VS20BRF Komponenty systemu RX10RF - moduł sterujący RX10RF Komunikacja bezprzewodowa Współpraca z regulatorami VS RF

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy liniowe

Elektroniczne pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu PTe przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C, wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

UPM3 AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji

UPM3 AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY UPM AUTO L UPM AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji. Tą pompą cyrkulacyjną steruje się wewnętrznie (samosterująca) za pomocą trzech opcji sterowania. Interfejs użytkownika

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Elektromagnetyczne pompy dozujące

Elektromagnetyczne pompy dozujące Elektromagnetyczne pompy dozujące Innowacja> technologia > przyszłość Ewolucja w dziedzinie elektromagnetycznych pomp dozujących Inteligentne pompy dozujące 4 modele, głowice pomp wykonane z PVDF Wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO TYPU TTV Strona 1 z 7 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego Napięcie zasilania: 24-240 V AC/DC;

Bardziej szczegółowo

Pompa inżektorowa typ P 20

Pompa inżektorowa typ P 20 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego * 2-48 Wrocław Tel./Fax: +48 64 4 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Materiał obudowy PVC-U PP PVDF Materiał uszczelnienia EPDM FKM Dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Solarne naczynie powrotne

Solarne naczynie powrotne Instrukcja obsługi i instalacji Solarne naczynie powrotne 000069 Instrukcja instalacji Spis treści Uwagi dotyczące dokumentacji... urządzenia.... Tabliczka znamionowa.... Przewidziane przeznaczenie urządzenia....3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych technicznych

Arkusz danych technicznych Lanca ssąca dla silnikowych pomp dozujących z czujnikiem poziomu i funkcją zwrotną Bezpieczeństwo Informacje ogólne PRZESTROGA! Przestrzegać karty charakterystyki dozowanego medium! Zagrożenie personelu

Bardziej szczegółowo

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-52 Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F Opis serii: H[m] 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Budowa Małe urządzenie do przetłaczania (montaż na ścianie) Zastosowanie Gotowe do podłączenia urządzenie do przetłaczania fekaliów do ograniczonego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH Elpro 14 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJA v. 1.0 (11.02.2010) KRAŃCOWY ZAMYKANIA M2 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY OTWIERANIA M2 F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL /2)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL /2) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL 04306753/2) TRYBY PRACY OKAPU Okap może działać zarówno jako pochłaniacz, jak i wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap,

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych technicznych

Arkusz danych technicznych Lanca ssąca dla silnikowych pomp dozujących z czujnikiem poziomu i funkcją zwrotną Bezpieczeństwo Informacje ogólne PRZESTROGA! Przestrzegać karty charakterystyki dozowanego medium! Zagrożenie personelu

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B H/m 360 Wilo-Sub TWI 6-..-B 280 200 120 40 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50 Q/m³/h Budowa Wielostopniowa pompa głębinowa 6 w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Urządzenie hydrauliczne do rozwalcowywania rur cyklem pracy w trybie ciągłym i regulowaną prędkością (model 40.2).

Urządzenie hydrauliczne do rozwalcowywania rur cyklem pracy w trybie ciągłym i regulowaną prędkością (model 40.2). Jednostka hydrauliczna pozwala na jednoczesną pracę dwiema głowicami, niezależnie jedna od drugiej. Urządzenie jest niezbędne tam, gdzie wymagana jest duża powtarzalność, precyzja i moc. Hydrol Przewody

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWI 4-..-B

Opis serii: Wilo-Sub TWI 4-..-B Opis serii: Wilo-Sub TWI 4-..-B H/m 280 240 200 160 120 80 40 0 0,6 1 2 3 4 6 8 10 Wilo-Sub TWI 4...-B Q/m³/h Budowa Wielostopniowa pompa głębinowa 4 w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego

Bardziej szczegółowo

Hydrofory BPP 4500/50

Hydrofory BPP 4500/50 Hydrofory BPP 4500/50 Hydrofory Kärcher pomagają w zaopatrzeniu domu w wodę użytkową. Zbiornik ciśnieniowy zapewnia stabilne ciśnienie wody w sieci, dzięki czemu pompa nie musi włączać się zbyt często.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA AROMATÓW CA-50 1 Dozownik aromatów CA-50 jest uniwersalnym urządzeniem służącym do podawania esencji aromatycznych w postaci płynnej. Podstawowe przeznaczenie urządzenia to

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Opis Siłowniki AME 85 i AME 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 50 250), VFS 2 (DN 65 00), VF2/3 (DN 25, 50) i AFQM (DN 50 250).

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A

Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A Przed rozpoczęciem montażu należy się zaopatrzyć w poniższe narzędzia, części i dokumentację

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj tą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, żebyś mógł się do niej odnieść w każdej chwili. Instrukcja ta zawiera ważne wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN Instrukcja obsługi Pojemnościowy czujnik poziomu KN Sachnr. 701222_PL/03 02/2006 Funkcje i własności Pojemnościowy czujnik poziomu służy do kontroli poziomu medium w zbiorniku. Sprawdza, czy medium w zbiorniku

Bardziej szczegółowo

GA-2. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru z dwiema sondami

GA-2. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru z dwiema sondami Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLANDIA Tel.: + 358 29 006 260 Faks: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Adres strony internetowej: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Urządzenie alarmowe do separatora smaru

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.)

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) Odczyt kodów: - wyłączyć zapłon - podłączyć diodę LED miedzy wyjściem C1 (K-line) w kostce diagnostycznej a plusem akumulatora czyli A1

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I SERWISOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I SERWISOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI I SERWISOWANIA 1 12-2017 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA W celu zapewnienia długotrwałej i bezpiecznej pracy urządzenia należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo