Kółko Rolnicze w Siedliskach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kółko Rolnicze w Siedliskach"

Transkrypt

1 Jan Hebda, Maksymilian Kras, Zygmunt Bień Kółko Rolnicze w Siedliskach Opowieść o jego dziejach Siedliska 2011

2 Copyright by Jan Hebda, Maksymilian Kras, Zygmunt Bień Wydawca: Kółko Rolnicze w Siedliskach Korekta: Marian Suda Zdjęcia: archiwa zakładowe i rodzinne Zdjęcia na okładce przód: obecna siedziba KR w Siedliskach, w której mieści się przedszkole, biblioteka, biura tył: altanka i rożno - wybudowane po 2001 r. ISBN Skład, druk i oprawa: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2

3 Pamięci tych, którzy tę ziemię zasiedlali, orali i bronili przez 670 lat istnienia siedliskiego sołectwa.

4 4

5 Spis treści Kółko Rolnicze w Siedliskach. Opowieść o jego dziejach Recenzja... 7 Wstęp... 9 Jan Hebda Rozdział I Zarys dziejów ruchu Kółek Rolniczych w powiecie tarnowskim Historyczno-polityczne uwarunkowania ruchu Kółek Rolniczych Ziemiański nurt ruchu kółkowego Powstanie chłopskich Kółek Rolniczych i ich działalność Tarnowskie Okręgowe Towarzystwo Rolnicze w latach II Rzeczypospolitej Ruch Kółek Rolniczych w powiecie i województwie tarnowskim w okresie PRL Rozdział II Powstanie Kółka Rolniczego w Siedliskach i jego działalność do końca 1918 roku Historyczno-administracyjne losy Siedlisk od I rozbioru do współczesności Formy i przejawy społeczno-politycznej i gospodarczej aktywności mieszkańców Siedlisk do końca 1919 r Rozdział III Siedliskie Kółko Rolnicze w międzywojniu Życie społeczno-polityczne mieszkańców Siedlisk w latach Blaski i cienie działalności siedliskiego Kółka Rolniczego w okresie II Rzeczypospolitej Maksymilian Kras Rozdział IV Powojenny okres dziejów kółka Uwarunkowania społeczno-polityczne Sfera materialna i mentalnościowa Rolnicy bez Kółka Rolniczego Odrodzenie Kółka Rolniczego (1957) Dekada dynamicznego rozwoju ( ) Niezgoda na zacofanie Tańce, kursy haftu i wiejskie dziecińce Zmiany form zatrudniania, organizacji i i zarządzania Cegielnia powstanie i produkcja KR motorem postępu cywilizacyjnego Kółko Rolnicze bez działalności gospodarczej Rok 2001 powrót do działalności gospodarczej Pozostaje zuchwała nadzieja Prezesi KR w kolejności pełnionych funkcji

6 15. Społeczni działacze KR Spis członków Kółka Rolniczego w Siedliskach z roku Zygmunt Bień Rozdział V Działalność siedliskiej Spółdzielni Kółek Rolniczych w latach Pracownicy Spółdzielni Pracownicy administracji Pracownicy Zakładu Usług Mechanizacyjnych (ZUM) Pracownicy warsztatu i betoniarni Pracownicy cegielni Pracownicy grupy budowlanej Pracownicy stolarni Pracownicy dozoru mienia Zakończenie Wykaz źródeł i literatury Wkładka zdjęć kolorowych

7 Kółko Rolnicze w Siedliskach Opowieść o jego dziejach Recenzja Siedliska społeczność dorobiła się już monografii swojego sołectwa liczącego 670 lat. Największego i najliczniejszego w tuchowskiej gminie. Zawsze z dużymi aspiracjami, zawsze z powodzeniem realizowanymi, zawsze pierwszego w osiąganiu zamierzonych celów. W środowisku kółkowych działaczy zrodziła się ambitna myśl, by na kartach niniejszej książki przedstawić dzieje instytucji - chluby tej wsi Kółka Rolniczego, która od ponad stu lat towarzyszy społeczno-gospodarczej i politycznej historii siedliskiego sołectwa. Tym bardziej, że to tak bogate w dorobek Kółko Rolnicze przez cały ten czas było w Siedliskach jedną z głównych sił sprawczych zachodzących na tym terenie zmian. Kółko Rolnicze w Siedliskach Opowieść o jego dziejach wykracza w swej formie poza pracę o charakterze monograficznym. Daje Czytelnikowi więcej, niż mógłby się spodziewać po tytule. Nie stroniąc od mnóstwa ważnych, dobrze udokumentowanych faktów, dostarcza bardzo wielu opowieści, dygresji, anegdot, w wielu fragmentach podanych z na wskroś literackim zacięciem, co powoduje, że książkę tę czyta się z zainteresowaniem; ba z przyjemnością, nie zanudza bowiem w żadnym fragmencie. Bez wątpienia wielkim walorem jest absolutna szczerość Autorów. Widać to niemal na każdej stronie, zarówno tam gdzie mowa jest o sukcesach i zasługach, jak też i o zachowaniach niegodnych, a nawet haniebnych. Niełatwo się na taką szczerość zdobyć, bo tekst traktuje przecież o ludziach tak świeckich jak i duchownych - pochodzących z niezbyt dużego, czy wręcz małego środowiska: powiatu, gminy, wsi. Wśród Autorów jest historyk oraz dwaj miejscowi działacze o bogatym dorobku w pracy publicznej i społecznej. Wszyscy o dużej wiedzy i doświadczeniu. Dwaj z nich w wielu wydarzeniach, o których piszą, uczestniczyli osobiście, albo słyszeli o nich od najbliższych. To dodatkowo wzmacnia wartość poznawczą tej książki. Ich opowieść jak słusznie nazywają swoje dzieło Autorzy - osadzona na szerokim tle historyczo-gospodarczo-obyczajowym sprawia, że czytając poszerzamy wiedzę o małej 7

8 ojczyźnie, o czasach nie tak przecież odległych, a jednak odchodzących powoli w niepamięć. Intencją Autorów jest, by ocalić od zapomnienia dla następnych pokoleń to, co ocalić jeszcze można. Wielu spośród tych, którzy zdecydują się na lekturę tej książki, przeczyta w niej o swoich przodkach, o krewnych, sąsiadach, czy znajomych; ten i ów dowie się o nich, być może, czegoś nowego, niespodziewanego. Mogę zapewnić, że nie jest to li tylko zabieg marketingowy. Marian Suda (Dziennikarz, autor kilku książek i blisko tysiąca artykułów opublikowanych w prasie polskiej i zagranicznej) 8

9 Wstęp J edną z cech prac historycznych poświęconych dziejom sołectw i gmin lub też omawiających historię istniejących w tych jednostkach instytucji jest m.in. to, że owe prace z reguły posiadają charakter jubileuszowy. Czynnikiem mobilizującym jest bowiem zawsze jakaś okrągła rocznica powstania branej na warsztat pisarski miejscowości lub instytucji. Naszkicowany wyżej ogólny mechanizm na pierwszy rzut oka wyjaśnia przyczyny prezentowanego opracowania. Jego zbiorowym bohaterem jest bowiem wpisane w historię Siedlisk Tuchowskich, istniejące zresztą do dzisiaj, Kółko Rolnicze (KR). Ze znanej w siedliskiej społeczności monografii sołectwa wynika, że w 2010 roku przypada jubileusz 100-lecia powstania i prawie nieprzerwanej działalności ozdoby tej wsi KR. Bardziej szczegółowe badania wykazały jednak, że siedliskie KR powstało 117 lat temu, bo swymi narodzinami sięga schyłku zimy 1894 r. W 2011 roku nie przypada zatem żaden związany z nim jubileusz. Tak czy inaczej, autorom prezentowanego opracowania nie przyświecały symboliczno-jubileuszowe motywy. W środowisku kółkowych działaczy zrodziła się natomiast myśl, by na kartach potoczystej opowieści przedstawić dzieje instytucji, która od ponad stu lat towarzyszy społeczno-gospodarczej i politycznej historii siedliskiego sołectwa. To tak bogate w dorobek Kółko Rolnicze stało się też jedną z głównych sił sprawczych zachodzących w tej społeczności zmian. Zaś jego powstanie i pierwszy okres działalności przypadły na etap, w którym na wsi tarnowskiej pojawił się prawdziwy fenomen, jakim był i jest polityczny ruch chłopski. A do rzędu podręcznikowych prawd należy dziś teza, iż polityczny ruch chłopski stanowił nader ważny segment znacznie szerszego zjawiska, jakim był i jest ruch ludowy. We współczesnej nauce historycznej ugruntował się pogląd, że do ruchu ludowego należą również różne formy społeczno-ekonomicznej aktywności wsi. W tym zatem sensie ruch ludowy obejmuje kółka rolnicze, spółdzielczość wiejską, organizacje młodzieży wiejskiej, działalność kobiet wiejskich i zmienne historycznie polityczne formacje, jakich sporo powstało na polskiej wsi. 9

10 Z dostępnych i przebadanych źródeł wynika, że duża część przywołanych wyżej form organizacyjnych ruchu ludowego wpisała się w historię siedliskiej społeczności. Nie może jednak zadowalać sposób dowartościowania tego dorobku w dostępnej literaturze. Ten niedostatek daje się również zauważyć w wydanej kilka lat temu i nader wartościowej rzeczowo monografii sołectwa. Jej autor, o. Stanisław Gruszka, za co mu się należy uznanie, podjął się pionierskiego dzieła. Przecierając ten pionierski szlak nie dotarł jednak do źródeł, które pełniej naświetlają inne niż kościelno-religijne wątki życia i pracy wielu pokoleń siedliszczan. Wypełnieniu tej właśnie luki, mamy przynajmniej taką nadzieję, służy to opracowanie. Jest ono dziełem trzech osób, z których dwie od urodzenia są związane z Siedliskami, a sporą część ich życiorysów wypełniła i nadal wypełnia praca w KR. Natomiast trzeci z autorów należy do miłośników i badaczy historii wsi polskiej w ogóle, w tym tarnowskiej w szczególności. Naszym celem było zatem zarówno możliwie pełne odtworzenie dziejów siedliskiego KR, jak i uświadomienie młodemu pokoleniu, że liczna grupa jego przodków, wykorzystując istniejące w danym okresie realne możliwości również tworzyła pozytywne fakty dokonane i osiągała sukcesy, o których także i dziś trzeba pamiętać. Merytoryczna wartość każdej historycznej pracy zależy przede wszystkim od ilości i stanu zachowanych źródeł. W tym konkretnym przypadku podstawowa trudność polegała na tym, że do naszych czasów nie dochowały się praktycznie żadne źródła obrazujące pierwsze pół wieku istnienia i działalności siedliskiego KR. Zachowana książka protokołów zaczyna się dopiero na grudniu 1936 r. i stanowi wprawdzie nader ważne źródło, ale nie zawiera żadnych odniesień do wcześniejszego okresu. Nie było natomiast problemów przy opisywaniu popaździernikowych losów KR, bo zachowane archiwalia zawierają wystarczająco dużo istotnych informacji. A są one jeszcze o tyle istotne, że wnet po Październiku 1956 r. siedliskie KR weszło w apogeum swego rozkwitu i w ślad za tym wycisnęło silne piętno na historii całego sołectwa. Nie ma również problemów przy omawianiu tej fazy dziejów KR, która stanowi jedną z płaszczyzn działalności utworzonej na jego bazie Spółdzielni Kółek Rolniczych (SKR) w Tuchowie z siedzibą w Siedliskach. Podobna sytuacja ma także miejsce przy omawianiu ostatniego okresu jego dziejów. Autor części omawiającej pierwsze półwiecze historii siedliskiego KR był zatem skazany na posługiwanie się źródłami z drugiej ręki. Owe źródła zawierają wprawdzie sporą ilość nader ważnych informacji, ale te fakty są rozproszone na tysiącach stron różnych materiałów i dotarcie do nich wymagało przeprowadzenia żmudnej kwerendy, w tym zwłaszcza przewertowania wielu roczników prasy z epoki. Równolegle wykorzystano także dość bogatą literaturę przedmiotu, dostępne wydawnictwa źródłowe. Twórca trzech pierwszych rozdziałów sięgał ponadto do posiadanych w swoich zbiorach relacji starych działaczy ludowych, zaś dwaj 10

11 siedliscy autorzy wykorzystali także własne wspomnienia, ponieważ praca w KR i SKR stanowi istotny fragment ich zawodowych życiorysów. Za ich też sprawą siedliskie KR usamodzielniło się po 2001 r. Prezentowane opracowanie, nie licząc wstępu, zakończenia i części źródłowo-bibliograficznej, składa się z pięciu merytorycznych rozdziałów. Każdy z nich posiada układ chronologiczno-problemowy. Zabieg konstrukcyjny polegający na wprowadzeniu podrozdziałów był o tyle niezbędny, że dzięki temu można było w miarę klarownie omówić godne uwagi wątki charakteryzowanych zjawisk i instytucji. Niniejszy tekst otwiera obszerna część omawiająca całość dotychczasowej historii ruchu kółek rolniczych w powiecie tarnowskim. Zaś wkomponowane w jej treść rozdziały prezentują różne okresy w dziejach tego ruchu. Ich wyodrębnienie wydało się zatem naturalne, bo dzięki temu pojawiła się możliwość wypunktowania specyfiki każdego z nich. Natomiast cała wprowadzająca w problematykę część stanowi wyraziste tło, na którym można klarownie prezentować siedliskie KR. Druga część charakteryzowanego opracowania opowiada o okolicznościach założenia KR w Siedliskach, z wyodrębnieniem towarzyszących temu faktowi uwarunkowań. Autor podjął tu również próbę Czytelnicy ocenią na ile udaną przedstawienia dziejów siedliskiego KR do końca epoki zaborowej, ale na szerokim tle dziejów różnych struktur ruchu ludowego w Siedliskach. Ten ruch, jak zresztą w całej Galicji, rodził się w bólach, w warunkach ostrej walki politycznej, którą jedna ze stron przenosiła na płaszczyznę religijną. Obiektywna wymowa zaistniałych wówczas zdarzeń jest taka, że to ci tak brutalnie atakowani ludowcy mieli dziejową rację, co zresztą przyznała im historia. Pierwsze półwiecze dziejów siedliskiego ruchu ludowego, w tym jego nader istotnej formy KR, omawia i zamyka część trzecia. Dwa tworzące ją rozdziały przedstawiają życie społeczno-polityczne siedliszczan w międzywojniu i na jego tle dość dramatyczną w końcu historię Kółka Rolniczego. Przeżyło ono głęboki kryzys, z którego zdołało jednak wyjść na prostą, natomiast owego kryzysu nie przetrwały inne związane z nim instytucje gospodarcze: Kasa Stefczyka, Spółdzielnia Mleczarska i sklep. Swoisty tragizm tej sytuacji polegał zaś na tym, że głównym sprawcą upadku tych instytucji stał się ich właściwy założyciel, kierownik Szkoły Powszechnej (do 1918 r. szkoły ludowej), Wojciech Wielgus. Jego wina nie budzi wątpliwości, ale w nieco szerszej płaszczyźnie był on i ofiarą swoich czasów. Wojna, okupacja oraz pierwsze jedenaście lat dziejów powojennej Polski to z punktu widzenia ruchu kółek rolniczych okres bezpowrotnie stracony. Do jego odrodzenia nie dopuścili bowiem nowi władcy Polski, komuniści, szukający innych sposobów podporządkowania sobie pookupacyjnej wsi. 11

12 Nowy stan rzeczy przyniósł przełom październikowy 1956 r. i spowodowane nim, znaczne jak na tamte czasy, zmiany. O tych właśnie wydarzeniach i ich konsekwencjach opowiada część czwarta charakteryzowanego opracowania. Siedliskie KR, w jakiś czas po reaktywowaniu, weszło w szczytowy okres swojej działalności i rozwoju stając się największym pracodawcą w sołectwie. A należąc do kategorii tzw. wiodących stało się bazą do utworzenia nowego bytu społeczno-gospodarczego w postaci Spółdzielni Kółek Rolniczych. Historię tej instytucji zawiera rozdział piąty, obrazujący także powrót KR do pełnej samodzielności po rozpadzie SKR oraz charakteryzujący jego działalność w radykalnie zmienionych realiach ustrojowych. Dla dopełnienia ogólnej charakterystyki merytorycznej zawartości opracowania trzeba jeszcze informacyjnie dodać, że wstęp, zakończenie, część źródłowo-bibliograficzną oraz części I III opracował Jan Hebda. Czwarta jest dziełem Maksymiliana Krasa, piąta - Zygmunta Bienia. Na zakończenie niniejszego wprowadzenia należy jeszcze dodać, że autorzy całego opracowania, nadając mu charakter potoczystej opowieści w pełni świadomie zrezygnowali ze stosowania klasycznej w przypadku opracowań historycznych metodologii naukowej. Dlatego w naszej opowieści nie stosujemy przypisów, chociaż każdy z zamieszczonych w tekście faktów znajduje pełne potwierdzenie w wykorzystanych źródłach, a ich wykaz zawiera ostatnią część opowieści. Należy wreszcie wspomnieć i o tym, że cytowane oryginalne wypowiedzi i inne teksty podano kursywą. Jest to bowiem powszechnie stosowana forma przytaczania cudzych myśli i tekstów, a niezależnie od tego inny krój czcionki drukarskiej urozmaica techniczną stronę naszej przekazywanej Czytelnikom opowieści. Za zespół autorski Jan Hebda 12

13 Jan Hebda I. Zarys dziejów ruchu kółek rolniczych w powiecie tarnowskim Kółka rolnicze, niezależnie od specyfiki towarzyszącej ich narodzinom i działalności w poszczególnych zaborach, brane całościowo jako wielki ruch o charakterze społeczno-ekonomicznym, zrodziły się w okresie, gdy w życiu zaborowej wsi pojawiły się sprzyjające ich powstaniu okoliczności. Zaś w momencie narodzin całego ruchu owe okoliczności posiadały swoją specyfikę, co pozwala zrozumieć fakt, iż ten wielki ruch w każdym z zaborów zrodził się w innym czasie. Niniejsze opracowanie jest jednak zawężone do opowieści o dziejach jednego z wielu tysięcy KR, które od dnia swojego powstania tworzyło historię galicyjskich kółek, a administracyjnie zrodziło się i działa do dzisiaj w granicach powiatu tarnowskiego. Z tego powodu kolejne podrozdziały obrazują różne okresy dziejów tarnowskich kółek, bo dopiero na tle całego ruchu kółkowego w powiecie można przedstawić historię zbiorowego bohatera tej opowieści - Kółka Rolniczego w Siedliskach Tuchowskich. 1. Historyczno - polityczne uwarunkowania ruchu Kółek Rolniczych Z dostępnych badaczowi tego problemu źródeł jednoznacznie wynika, że powiat tarnowski nie należał do tych jednostek administracyjnych, w których najwcześniej doszło do powstania tego tak znakomicie wpisanego w historię polskiej wsi ruchu. W sensie organizacyjnym ruch kółkowy wcześniej bowiem okrzepł w powiecie tarnobrzeskim oraz w sąsiednim powiecie brzeskim. Niezależnie jednak od niewielkiego zresztą chronologicznego opóźnienia ogólne tło narodzin ruchu kółkowego w powiecie tarnowskim nie odbiegało od sytuacji w innych powiatach. W tym zatem sensie pojawienie się ruchu kółek rolniczych w powiecie tarnowskim stanowiło konsekwencję trzech następujących po sobie, ale też i nakładających się na siebie zjawisk. 13

14 Listę tych zjawisk, których wagi nie można przecenić, otwiera uwłaszczenie chłopów. W Galicji, jak wiadomo, nastąpiło to w drodze jednorazowego aktu gubernatora hr. Franciszka Stadiona, który w dniu Świąt Wielkanocnych 1848 r. ogłosił, że z dniem 15 maja tego roku znikają wszelkie feudalne obciążenia chłopa. Realizacja aktu uwłaszczenia stanowi temat sam w sobie, a związane z tym problemy absorbowały uwagę tarnowskiej wsi do końca XIX wieku. Z punktu widzenia niniejszej opowieści zasadnicze znaczenie posiada natomiast to, że uwłaszczenie znosiło wielowiekowe obciążenia chłopów na rzecz ich panów, czyniło ich hipotecznymi właścicielami użytkowanej tylko do tego czasu ziemi oraz nadawało temu chłopu pełnię wolności osobistej. Na trwające spory o warunki uwłaszczenia, występujące także i na tarnowskiej wsi, niebawem nałożyło się i drugie, nader korzystne zjawisko. Jego istota polegała na tym, że zaborcza Austria, ratując się przed rozpadem, dzięki serii reform z lat przekształciła się w federacyjno-konstytucyjne Austro-Węgry, zaś wchodzące w skład austriackiej części monarchii prowincje uzyskały szeroki zakres autonomii. Niewątpliwym beneficjentem tych przemian był największy z krajów koronnych austriackiej części monarchii Galicja, która w latach uzyskała szeroki zakres autonomii. W praktycznym wymiarze oznaczało to całkowitą polonizację administracji, sądownictwa i oświaty oraz wprowadzenie zasady wyborów do samorządu gminnego, powiatowego, Sejmu Krajowego we Lwowie i wiedeńskiej Rady Państwa (tak bowiem nazywano parlament austriackiej części monarchii). Prawo wyborcze nie było wprawdzie demokratyczne, bo obok oczywistego cenzusu wieku obowiązywał także cenzus płci i cenzus majątkowy, ale i tak wolny tarnowski chłop z czterech tytułów maszerował do lokalu wyborczego (wybory gminne, powiatowe, sejmowe i parlamentarne). Różny, co oczywiste, był stosunek wsi do tych wyborów, ale z czasem i tarnowski chłop zaczął rozumieć siłę kartki wyborczej. Na tym właśnie wyborczym gruncie zrodził się polityczny ruch chłopski, który od chwili swego powstania zaczął walkę o demokratyzację prawa wyborczego. Ta walka, tak bardzo widoczna i w powiecie tarnowskim, znacząco przyspieszyła proces osiągania przez chłopa narodowo-obywatelskiej świadomości. Trzecim czynnikiem stymulującym narodziny i rozwój ruchu kółek rolniczych było powolne upowszechnianie oświaty ludowej w Galicji. Do 1867 roku, w którym powstała Rada Szkolna Krajowa we Lwowie (swoiste ministerstwo oświaty w Galicji - J.H.) nastąpiła pełna polonizacja oświaty, a w 1873 r. autonomiczny Sejm Krajowy uchwalił ustawę o zakładaniu i utrzymaniu szkół ludowych. W realiach tamtej epoki termin szkoła ludowa oznaczał, że istniejąca na podstawie tej ustawy szkoła jest: powszechna, obowiązkowa, bezpłatna, świecka i ogólnokształcąca. Praktyka pokazała, że od uchwalenia ustawy do pełnego wdrożenia 14

15 było jeszcze bardzo daleko, ale to właśnie osiągnięcia Galicji w dziedzinie oświaty ludowej są uważane za jeden z najważniejszych efektów autonomii. W tych kategoriach oceniał ten okres słynny skądinąd uczony, związany zresztą rodzinnie z Siedliskami i sąsiednim Lichwinem, a wywodzący się rodowodowo z Maszkienic w powiecie brzeskim, prof. Franciszek Bujak. W spolonizowanej ludowej szkole galicyjskiej, w tym i w tarnowskiej, pojawiła się spora grupa oddanych środowisku wiejskiemu nauczycieli. Niezależnie od tego w niektórych wsiach wyrosła także grupa rozgarniętych umysłowo jednostek, które swój wyższy status osiągnęły dzięki wykorzystaniu możliwości jakie przyniosło zniesienie poddaństwa. Ogólnie można zatem powiedzieć, że powoli i na wsi tarnowskiej zaczęło dochodzić do głosu pierwsze pokolenie o niepańszczyźnianej mentalności, dla którego pańszczyzna stanowiła tylko całość życia dziadów i fragment życia ojców. Oprócz nauczycieli, nielicznych ziemian i wąskiej grupy życzliwej wsi miejskiej inteligencji pojawiło się również grono prowiejsko zorientowanych księży. W tej grupie niewątpliwie na czołowe miejsce wybił się słynny do dzisiaj ks. Stanisław Stojałowski. Za początek jego działalności uznaje się zakupienie w połowie 1875 r. pisemek dla ludu pt. Wieniec i Pszczółka. Pod jednym lub drugim tytułem owe pisemka ukazywały się raz w tygodniu poczynając od stycznia 1875 r., a ich wydawcą do dnia zakupu przez Stojałowskiego był gimnazjalny lwowski profesor, pochodzący z Kowalowej koło Ryglic, Czesław Pieniążek. Aktywność ks. Stojałowskiego, który w najbardziej twórczym okresie swej działalności bardzo rzadko odwiedzał powiat tarnowski, była jednak znana w gminach powiatu i przyczyniła się do politycznego rozbudzenia tarnowskiego chłopa. Jego wydawnictwa docierały bowiem do wielu wsi powiatu, natomiast on sam tak bardzo naraził się ówczesnej hierarchii, że najpierw został zasuspendowany, potem z wielką pompą wyklęty, a na końcu całkowicie złamany. W efekcie od końca XIX w. prowadził działania przekreślające jego wcześniejsze zasługi, ale sukcesów już nie odniósł, bo jego idee podnieśli, rozwinęli i ponieśli dalej inni działacze. W powiecie tarnowskim już około 1890 r. doszło bowiem do głosu nowe pokolenie, które reprezentowali m.in.: Józef Bardo i Jan Bogdanowicz z Zalasowej, Jan Bednarz i Filip Włodek z Łękawicy, Walenty Bednarz ze Skrzyszowa, Jan Cieśla z Brzozowej, Kasper Wiśniewski i Filip Zapart z Janowic, Stanisław Florek (starszy) z Gromnika, Stanisław Michalik z Łęgu Tarnowskiego, Jan Okrzesa z Pogórskiej Woli, Jan Wantuch z Burzyna, Stanisław Zaucha z Lisiej Góry i inni. A niebawem dołączyło do nich młodsze pokolenie, w którym najbardziej reprezentatywną postacią był Wincenty Witos. To ci właśnie działacze zapoczątkowali w powiecie tarnowskim różne segmenty ruchu ludowego, w tym i jego pion kółkowy. 15

16 Trwałym spadkiem po działalności ks. Stojałowskiego okazała się idea społeczno- politycznej aktywności wsi i brania jej spraw w chłopskie ręce. A drogą do tego stała się wyborcza aktywność wsi oraz rodząca się świadomość potrzeby samoorganizacji chłopów. Te akurat sprawy dobrze rozumiał ks. Stojałowski i dlatego w 1879 r. utworzył Ludowe Towarzystwo Oświaty i Pracy (LTOiP), a jego terenowe komórki pełniły rolę pierwszych w Galicji kółek rolniczych. Zapoczątkowany wtedy ruch KR rozwijał się jednak powoli, bo inicjatorowi brakowało ludzi do pracy i środków finansowych, a bez tego nie było szans na rozwój idei. Do połowy 1882 r. powstało około 30 terenowych komórek LTOiP i wtedy ich inicjator doszedł do porozumienia z władzami istniejącego od 1845 r. we Lwowie ziemiańskiego Centralnego Towarzystwa Gospodarskiego (CTG). Na mocy tego porozumienia LTOiP przekształciło się w Towarzystwo Kółek Rolniczych, a na czele Zarządu Głównego TKR stanął wiceprezes CTG Bolesław Augustynowicz. Etatowym sekretarzem biura ZGTKR został, z Tarnowa zresztą pochodzący, dr Bronisław Dulęba. Pod koniec XIX w. funkcję prezesa ZGTKR objął inny wschodniogalicyjski ziemianin, Artur Zaremba-Cielecki, pełniący tę rolę do końca istnienia TKR, natomiast sekretarz Dulęba awansował na stanowisko etatowego wiceprezesa. Ci dwaj liderzy mocno zdynamizowali działalność TKR w galicyjskiej fazie jego istnienia oraz wprowadzili ten ruch w realia II Rzeczypospolitej. W formie swoistej ciekawostki warto tu jeszcze dodać, że dr B. Dulęba zmarł nagle w dniu 18 maja 1920 r. w wieku 78 lat. A zmarł w trakcie wygłaszania wykładu w Szkole Gospodyń Wiejskich w Szynwałdzie, gdzie odbywał się kurs dla powiatowych działaczy kółek. Natomiast drugi z rzędu i zarazem ostatni prezes ZGTKR u zarania drugiej niepodległości osiadł w Ryglicach, bo tu zakupił część rozległej rolniczo-leśnej posiadłości Szczepańskich i Leśniowskich. 2. Ziemiański nurt ruchu kółkowego W przeciwieństwie do uwłaszczonego i dochodzącego powoli do świadomości narodowej galicyjskiego chłopa, tego typu problemy nie występowały w świecie ziemiaństwa. Tworzyli go potomkowie przedzaborowej magnaterii i szlachty o dobrze rozwiniętym poczuciu świadomości narodowej, ale zarazem - z małymi wyjątkami z okresu Wiosny Ludów - w pełni lojalni względem austriackiego zaborcy. Konserwatywni w poglądach społecznych stali również na gruncie dalszego utrzymywania stosunków poddańczych na wsi. Istniejąca w latach Rzeczpospolita Krakowska znacznie i na korzyść odbiegała od ogólnogalicyjskiej normy. Tamtejsza magnateria i szlachta miały bowiem świadomość faktu, iż pańszczyzna stanowi już całkowity anachronizm i na dłuższą metę utrzymać się nie da. Z drugiej jednak strony wiedzieli oni również 16

17 o tym, że zniesienie pańszczyzny spowoduje gospodarczą katastrofę dla istniejących dzięki pańszczyźnie folwarków. Żaden z dworów nie był bowiem w stanie samodzielnie obrobić folwarczny areał, a na wynajęcie robotnika nie było go stać. Ci właśnie szerzej patrzący ziemianie w 1845 r. utworzyli w Krakowie Krakowskie Towarzystwo Rolnicze (KTR), a jego głównym zadaniem było wspomaganie folwarków, gdy uwłaszczenie pozbawi ich właścicieli darmowej siły roboczej. W momencie powstania KTR obejmowało swym zasięgiem nieco ponad 180 wsi tworzących Rzeczpospolitą Krakowską. Po jej likwidacji i wcieleniu do Galicji w 1846 r. poszerzyło obszar swojej działalności. Jego granica stała się linia Sanu, bo na wschód od tej rzeki działało lwowskie GTG. Po 1846 r. ziemiaństwo powiatu tarnowskiego znalazło się zatem w obszarze działania KTR, ale jego rozwój na tym terenie postępował bardzo wolno. Cechą był brak struktur organizacyjnych poniżej szczebla powiatowego, bo przynależność do KTR miała charakter indywidualny, a dopiero ogół tych członków na szczeblu powiatu tworzył Okręgowe Towarzystwo Rolnicze (OTR). Statut KTR umożliwiał tworzenie OTR o zasięgu ponadpowiatowym, jeśli w jednym powiecie było za mało członków. Okresowo taka sytuacja miała miejsce w powiecie tarnowskim i stąd tutejsze OTR obejmowało swoim zasięgiem powiat brzeski i dąbrowski, a ziemianie z tych powiatów: hr. Adam Jordan z Więckowic oraz baron Jan Konopka z Brnia wchodzili w skład Zarządu OTR. Tarnowskie OTR rodziło się długo i z bólami. Dopiero pod koniec lat 60-ych XIX w. doszło do formalnego ukonstytuowania się jego władz, a listę prezesów Zarządu OTR otworzył znany w Tarnowie działacz, lekarz miejski i społecznik, dr Józef Starkel. Po nim przez prawie dwa dziesięciolecia rolę prezesa pełnił książę Eustachy Sanguszko z Gumnisk. Po objęciu przez niego w 1890 r. urzędu marszałka Sejmu Krajowego, a następnie przejściu w 1895 r. na stanowisko namiestnika- prezesurę OTR objął właściciel folwarku Dobczyce i Siedlec koło Radłowa, hr. Adolf Dobrzyński. Po jego śmierci na początku XX w. prezesem zarządu OTR został hr. Józef Męciński z Łęgu Tarnowskiego, a jego następcą został związany ze światem ziemiaństwa Tadeusz Czajkowski, profesor gospodarstwa wiejskiego w Seminarium Nauczycielskim Męskim w Tarnowie. Listę prezesów tarnowskiego OTR zamknął Kazimierz Suberlak, dzierżawca folwarku Sanguszków w Lisiej Górze. Z zachowanych źródeł wynika, że liczba członków tarnowskiego OTR była płynna i wynosiła od 20 do ponad 60. Do końca XIX w. jego działalność ograniczała się głównie do starań o zdobywanie subwencji z budżetu krajowego i wspomagania tymi środkami majątków swoich członków. Z czasem zaczęło również pośredniczyć w nabywaniu przez folwarki nowych maszyn i narzędzi rolniczych, nawozów sztucznych, nowych odmian zbóż i roślin pastewnych oraz materiału hodowlanego. Te działa- 17

18 nia przyspieszyły proces zmian w gospodarce folwarcznej, a niezależnie od tego właściciele obszarów dworskich zdobywali gotówkę w drodze parcelacji części lub całości swoich folwarków. Na przełomie XIX i XX w. w powiecie znacząco wzrósł popyt na ziemię oraz jej cena, ponieważ do wielu domów napływały dolary zarobione przez coraz większą liczbę emigrantów do USA. Powoli rosła także opłacalność produkcji rolnej i hodowlanej, bo wydatnie wzrosła liczba mieszkańców, a to oddziaływało na rynek żywnościowy. Pewne znaczenie posiadały także dochody, jakie przynosiła sezonowa emigracja zarobkowa do Danii, Prus i Saksonii. Ziemiańskie OTR przez długie lata nie przyjmowało w swoje szeregi chłopów i dlatego nie miało żadnego wpływu na zmianę stanu gospodarstw chłopskich. Jedynie raz na jakiś czas organizowało w Tarnowie wystawy rolniczo-hodowlane, ale niewielu mieszkańców wsi je zwiedzało i podpatrywało propagowane tam nowości. Gdy jednak od początku XX w. silną pozycję na wsi zaczęły sobie zdobywać KR spod znaku TKR, to i Zarząd OTR całkowicie zmienił swój stosunek do chłopskiej części wsi. Szeroko otwarło się na przyjmowanie członków spośród chłopów i nawet zaczęło zabiegać o ich sympatię, co w sumie wzmocniło siły modernizacyjne w całym rolnictwie powiatu. Wybuch Wielkiej Wojny gwałtownie przerwał jednak te pozytywne zjawiska Powstanie chłopskich Kółek Rolniczych i ich działalność do końca epoki zaborowej Informacje o różnorodnej działalności ks. S. Stojałowskiego, a zwłaszcza wydawane przez niego pisma, docierały również na teren powiatu tarnowskiego. Budziły one, co zrozumiałe, spore zainteresowanie, ponieważ ich wydawca, właściwie jako jedyny duchowny o tak głośnym nazwisku, wyraźnie opowiedział się po stronie wsi i chłopa. Zaś sympatia do tej postaci narastała równolegle z tym, jak spadały na niego coraz surowsze represje ze strony jego kościelnych zwierzchników oraz władz administracyjnych. W źródłach z epoki, w tym i w pamiętnikach W. Witosa, jest sporo informacji na ten temat. Wręcz poraziło mieszkańców wsi odczytanie w dniu 6 września 1896 r. z ambon kurendy biskupów informującej diecezjan o wyklęciu ks. Stojałowskiego przez Św. Rzymską i Powszechną Inkwizycję. Krnąbrny do tego czasu buntownik został złamany przez hierarchów i ostatnie 15 lat swojego życia poświęcił na zwalczanie tego czego dokonał w ciągu poprzednich dwudziestu lat działalności. Dorobku tego okresu przekreślić jednak nie zdołał, a wieś zapamiętała mu te pierwsze dwadzieścia lat. Ten proboszcz podlwowskiego Kulikowa w okresie owych dwudziestu lat rzadko pojawiał się w powiecie tarnowskim. Jego dłuższy pobyt miał miejsce na początku lat 90-ych XIX w., gdy w okresie dużego nasilenia prześladowań ukrywał go u siebie proboszcz Szynwałdu, słynny skądi-

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania przez Radę Gminy tytułów: Honorowy Obywatel Gminy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa społeczności wiejskich Pomorza dawniej i dziś między indywidualistyczną konkurencją a wspólnotową kooperacją

Aktywność zawodowa społeczności wiejskich Pomorza dawniej i dziś między indywidualistyczną konkurencją a wspólnotową kooperacją Aktywność zawodowa społeczności wiejskich Pomorza dawniej i dziś między indywidualistyczną konkurencją a wspólnotową kooperacją Cezary Obracht-Prondzyński Reformy pruskie, czyli przejście systemowe od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2013 BS/155/2013 WIEŚ POLSKA DWADZIEŚCIA LAT PRZEMIAN

Warszawa, listopad 2013 BS/155/2013 WIEŚ POLSKA DWADZIEŚCIA LAT PRZEMIAN Warszawa, listopad 20 BS/155/20 WIEŚ POLSKA DWADZIEŚCIA LAT PRZEMIAN Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO KREACJA

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO KREACJA STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO KREACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne &1 1. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Osobistego Kreacja, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.)

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Kod: ECTS: 08.3-xxxx-140 Punkty ECTS: 1 Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, rok III spec. archiwistyka Liczba godzin: 22

Bardziej szczegółowo

Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego

Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego Literka.pl Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego Data dodania: 20110520 21:15:53 Autor: Monika Sugier Konspekt lekcji historii w drugiej klasie szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Chorcylia, stop chorobom cywilizacyjnym w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Caritas Diecezji Tarnowskiej. Art. l. NAZWA, SIEDZIBA, OSOBOWOŚĆ.

Statut Związku Caritas Diecezji Tarnowskiej. Art. l. NAZWA, SIEDZIBA, OSOBOWOŚĆ. Statut Związku Caritas Diecezji Tarnowskiej Art. l. NAZWA, SIEDZIBA, OSOBOWOŚĆ. Stowarzyszenie nosi nazwę: Związek CARITAS - diecezji tarnowskiej". Siedzibą Związku jest Tarnów. Związek jest osobą prawną

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Dzieje XIX w. na ziemiach polskich, w Europie i na świecie (przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości.

Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości. Literka.pl Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości. Data dodania: 2012-06-10 21:45:07 Autor: Katarzyna Kozioł Jest to test opracowany przeze mnie na bazie testu dostępnego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach. 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób,

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI WARSZAWA 2010 Autor publikacji jest pracownikiem naukowym Instytutu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe.

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku GRUPA A 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Po upadku powstania styczniowego rząd rosyjski nadał Polakom autonomię. Celem działań

Bardziej szczegółowo

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 19 grudnia 2008 r. Druk nr 345 P POPRAWIONE SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Samorząd to prawo jakiejś grupy osób do samodzielnego i niezależnego decydowania o swoich sprawach. Natomiast z prawno administracyjnego punktu widzenia samorząd oznacza powierzenie

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. pod redakcją Piotra Korzeniowskiego

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. pod redakcją Piotra Korzeniowskiego POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W ŁODZI KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Zagadnienie systemowe prawa ochrony środowiska, którym została poświęcona książka, ma wielkie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy

Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy Statut Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Krakowski Alarm Smogowy, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku Test a Ziemie polskie w I połowie XIX wieku Test podsumowujący rozdział IV 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 7. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły z Siedzibą w Zagórzu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej Historia Grono poważnych mieszczan odczuło potrzebę założenia Straży Pożarnej celem ochrony obywateli od łuny pożaru, gdyż tylko wspólną i ochotną pracą można dojść do celu. Myśl tę jak notatki wskazują,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich STATUT Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich 1 1. Śląski Klub Golfowy w Siemianowicach Śląskich, zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym iotrwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Powrót Trzech Króli (tekst jednolity)

Statut Stowarzyszenia Powrót Trzech Króli (tekst jednolity) Statut Stowarzyszenia Powrót Trzech Króli (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Powrót Trzech Króli. 2. 1. Stowarzyszenie działa na obszarze całej Polski. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT

STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Youth Human Impact zwane dalej: STOWARZYSZENIEM jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiórkach publicznych 1. Na

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629 - - 69, 628-3 - 04 693-46 - 92, 625-6 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629 - - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr 5/11 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej z dnia 30 marca 2011r. STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I S T A T U T Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Art. 1 Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

WŁADYSŁAW KLIMEK. Pedagog, naukowiec, społecznik. Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. WŁADYSŁAW KLIMEK Pedagog, naukowiec, społecznik Monika Markowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Władysław Edward Klimek urodził się 17 grudnia 1927 roku w Bakanowie koło Baranowicz. Tam

Bardziej szczegółowo

Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości

Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości REGULAMIN Miejskiego Konkursu na Program Edukacyjny Szkoły z zakresu Wychowania Patriotycznego Drogi Tarnowian do niepodległości w związku z 3-letnim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie.

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Nazwa stowarzyszenia. SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Historia wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem

Historia wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem Historia wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem Plecionkarstwo towarzyszyło człowiekowi od najdawniejszych czasów. W miarę rozwoju kultury ludności rodziły się nowe potrzeby na przedmioty użytkowe, ozdobne,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Nasza Wieś. 2. Siedzibą Stowarzyszenia, oraz adresem do korespondencji

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża

Kard. Stanisław Nagy SCI. Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie wielkiego papieża Kard. Stanisław Nagy SCI Świadkowie Wielkiego Papieża CZĘSTOCHOWA 2011 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Anna Srokosz-Sojka Redakcja

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54 Statut Stowarzyszenia Wesoła54 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WESOŁA54 zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Kościelnego prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TUCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TUCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Tuchowa nr 245/2013 z dnia 16 października 2013r. PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TUCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Statut Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Rozdział I Postanowienia ogólne. Statut Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA 25.03.2014 ROKU TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 28.11.2007r.

Bardziej szczegółowo