Cena piwa w belgijskich kafejkach i barach wzrosła średnio o 2 proc.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cena piwa w belgijskich kafejkach i barach wzrosła średnio o 2 proc."

Transkrypt

1

2

3

4 Breves 16 września br. centrum Brukseli (Pentagone) oficjalnie ogłoszono strefą z ograniczeniem prędkości do 30 km/godz. (zone 30). Jest to największa tego typu strefa w Europie. Wszystkie pojazdy w tym obszarze, z wyjątkiem tramwajów, obowiązuje ograniczenie szybkości do 30 km/godz. Nakaz ten nie obowiązuje: boulevard de Dixmude i boulevards Jacqmain, Anspach et Lemonnier. Ponadto w obszarze tym zostanie zainstalowanych około 10 radarów. Info: W Walonii są zainstalowane łącznie 744 radary (radary aktywne i nieaktywne), czyli jeden co 72 kilometry. Jest to o wiele mniej niż we Flandrii, gdzie jest ich 1 322, czyli jeden co 40 kilometrów. Od 16 do 22 września odbywał się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Środowiska, w polskich miastach ponad połowa (57 proc.) podróży samochodem nie trwa dłużej niż 15 minut. Odległość ta może być równie dobrze przebyta komunikacją publiczną lub rowerem. Najwięcej podróży odbywa się na trasie dom praca dom (34 proc.). Większość kierowców jeździ samochodami, które mają ok. 10 lat; jedynie co dziewiąty jeździ autem, które ma mniej niż cztery lata. Do korzystania z samochodu skłaniają przede wszystkim wygoda (70 proc.) oraz oszczędność czasu (47 proc.). Niechęć do poruszania się środkami transportu publicznego wynika z niskiego komfortu podróży (39 proc.), tłoku (36 proc.), a także braku możliwości dojazdu w wybrane miejsce (20 proc.). 54 proc. Belgów uważa, że zezwolenie księżom na małżeństwo mogłoby być skutecznym sposobem zapobiegania molestowaniu seksualnemu nieletnich przez niektórych duchownych wynika z sondażu opublikowanego w dzienniku La Dernière Heure. Kościół katolicki w Belgii przyznał się do błędów przeszłości, jeśli chodzi o reagowanie na przypadki wykorzystywania seksualnego nieletnich przez osoby duchowne, i zapewnił, że będzie do dyspozycji ofiar. Uczynił to po opublikowaniu raportu niezależnej komisji, w którym jest mowa o 475 skargach z powodu molestowania seksualnego i 13 samobójstwach wśród ofiar. Mimo to 40 proc. Belgów uważa, że Kościół będzie próbował zataić wszystko, co zdoła w związku w tymi przypadkami wynika z sondażu instytutu badań rynkowych Dedicated Research. 77 proc. ankietowanych chce, by winni księża zostali przekazani wymiarowi sprawiedliwości. 90 proc. opowiada się za surowszym karaniem duchownych dopuszczających się molestowania seksualnego, a 86 proc. uważa, że Kościół powinien wykluczyć winnych ze swoich szeregów. Zdaniem 85 proc. zapytanych, byłoby dobrze, gdyby księża odczuwający pokusę mieli zapewnione specjalistyczne wsparcie. 84 proc. respondentów sądzi, że osobom zamężnym można by pozwolić na święcenia kapłańskie. 72 proc. uczestników sondażu uznało się za katolików. W ubiegłym roku w Belgii średnie straty poniesione przez osoby, które padły ofiarami oszustów internetowych, wyniosły 945 euro. Największe oszustwo, którego ofiarą był pewien Belg, opiewało na sumę 600 tys. euro. Osoba ta chciała zainwestować w baryłki ropy. Przeszło 15 tys. skarg zostało złożonych w punkcie kontaktowym policji do spraw oszustw (ecops) w 2009 r. (w 2008 r. było ich 13 tys.). Największa liczba skarg (62 proc.) dotyczy oszustw pieniężnych. Ponad 20 mln, czyli co czwarte dziecko w Unii Europejskiej zagrożone jest ubóstwem ostrzegają uczestnicy europejskiej konferencji zwołanej pod auspicjami belgijskiego przewodnictwa w UE w Marche-en-Famenne. Ponad 300 ekspertów z całej Europy, którzy uczestniczyli w konferencji, jest zgodnych co do tego, że ryzyko znalezienia się w strefie ubóstwa i nędzy, które wzrasta wskutek kryzysu gospodarczego, dotyczy zwłaszcza dzieci imigrantów i Romów. Europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego Laszlo Andor wskazał na szczególnie dramatyczną sytuację romskich dzieci, którymi Europa zainteresowała się po tym, gdy Francja przystąpiła do masowego usuwania Romów ze swego terytorium. Cena piwa w belgijskich kafejkach i barach wzrosła średnio o 2 proc nowe samochody zarejestrowano w Belgii od początku 2010 r. (+17 proc.). Obecnie w Belgii jest 6,7 mln aut. Liczba dzieci umierających przed ukończeniem piątego roku życia spadła o jedną trzecią w ciągu ostatnich 20 lat z 12,4 mln w 1990 roku do 8,1 mln w 2009 poinformował Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom UNICEF. Śmiertelność dzieci poniżej piątego roku życia spadła w tym czasie o jedną trzecią z 89 zgonów na 1000 do 60 w 2009 roku podkreślił UNICEF w komunikacie. Oznacza to, że codziennie umiera około 22 tys. dzieci, o 12 tys. mniej w porównaniu z 1990 rokiem. Około połowa tych zgonów przypada na pięć państw: Indie, Nigerię, Demokratyczną Republikę Konga, Pakistan i Chiny. Nadal najwyższa jest śmiertelność dzieci w Afryce subsaharyjskiej, gdzie przed ukończeniem piątego roku życia umiera jedna ósma dzieci 20-krotnie więcej niż w państwach rozwiniętych. Wysokość dochodów podziemnej ekonomii wg OCDE wynosi w Belgii 61 mld euro rocznie. Belgia zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji, po Grecji, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. 4

5

6 Wiadomości Rozmowy ostatniej szansy Sparaliżowane różnicą poglądów w kwestiach finansowych rozmowy o reformie kraju i sformowaniu nowej koalicji rządzącej w Belgii będą jednak kontynuowane postanowili przywódcy głównych zwaśnionych ugrupowań belgijskiej sceny politycznej. Czterogodzinne spotkanie lidera francuskojęzycznych socjalistów Elio Di Rupo oraz przywódcy flamandzkich nacjonalistów z partii N-VA Barta De Wevera zapowiadane było jako rozmowy ostatniej szansy. Na skutek waśni między frankofonami i Flamandami Belgia od 100 dni nie ma rządu, a między partiami politycznymi brak zaufania koniecznego. by porozumieć się w sprawie oczekiwanej przez Flamandów reformy kraju, która ma polegać na dalszym uniezależnieniu regionów kosztem państwa federalnego. Właśnie pod hasłem wzmocnienia autonomii bogatej Flandrii partia N-VA w tegorocznych przyspieszonych wyborach w lipcu została największą siłą polityczną Belgii. Tymczasem bez porozumienia o reformie instytucjonalnej kraju partie nie mogą zacząć rozmów koalicyjnych. Kością niezgody jest teraz przede wszystkim finansowanie regionów, w tym zadłużonej, zdominowanej przez frankofonów belgijskiej stolicy. Do zbliżenia stanowisk nie wystarczyła zgoda frankofonów na przeniesienie na poziom tworzących belgijską federację regionów i wspólnot językowych kolejnych kompetencji: w dziedzinie zdrowia, zatrudnienia, obrony cywilnej, zasiłków społecznych czy turystyki. Di Rupo i De Wever ustalili, że reformą prawa o finansowaniu regionów zajmie się specjalna międzypartyjna grupa robocza, której propozycje zostaną potem zaakceptowane przez pięć pozostałych głównych partii biorących udział w rozmowach. Strona frankofońska zrzuca odpowiedzialność za trudności w negocjacjach wprost na N-VA, a także na flamandzką partię chadecką CD&V urzędującego wciąż premiera Yves a Leterme a. A niektórzy frankofońscy politycy zaczęli prowokacyjnie po raz pierwszy wprost mówić o groźbie rozpadu kraju czyli zrealizowaniu długoterminowego scenariusza Flamandów. Od 1 lipca Belgia sprawuje rotacyjną, półroczną prezydencję w Unii Europejskiej. Jednak zarówno program, jak i bieżące sprawowanie unijnego przewodnictwa są przedmiotem konsensu między partiami po obu stronach granicy językowej i nie pojawiają się w debacie politycznej. Za sprawy bieżące wciąż odpowiada dotychczasowy gabinet Leterme a, który podał się do dymisji. Obrońcy praw człowieka: także Belgia dyskryminuje Romów Na fali krytyki działań władz francuskich wobec Romów, także Belgia znalazła się na celowniku obrońców praw człowieka za brak poszanowania praw mniejszości romskiej, zwłaszcza dotyczących zamieszkania informuje dziennik Le Soir. Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka (FIDH) zapowiedziała skargę do komitetu praw gospodarczych i społecznych Rady Europy przeciwko Belgii. Le Soir wyjaśnia, że chodzi o prawa wędrownych Romów, czyli żyjących w taborach i zmieniających co jakiś czas miejsce zamieszkania. FIDH zarzuca belgijskim władzom udostępnianie zbyt małej liczby terenów na przyjęcie taborów, zbyt częste wydalanie Romów do krajów pochodzenia, nieuznawanie wozów jako miejsca zamieszkania itd. W wakacje głośno było w Belgii o romskich taborach, które nie mogły znaleźć na dłużej miejsca postoju na skutek sprzeciwu gminnych władz. Konflikty udawało się jednak rozwiązać np. dzięki temu, że miejscowi rolnicy zgadzali się, by Romowie odpłatnie obozowali na ich ziemiach. Komitet działający w ramach Rady Europy po zbadaniu sprawy może zalecić Belgii zmianę prawodawstwa czy też sposobu działania administracji. Zalecenia te nie są wiążące prawnie. Skandal pedofilski w belgijskim kościele W kwietniu br. biskup Brugii Roger Vangelheuwe przyznał się do molestowania seksualnego swojego bratanka w latach i ustąpił ze stanowiska. Wtedy to w Belgii pękła zmowa milczenia wokół przypadków nadużyć seksualnych z udziałem księży. Prasa ujawniła również, że były prymas Belgii, kardynał Godfried Danneels zabiegał, by ten przypadek biskupa-pedofila nie ujrzał światła dziennego, usiłując osobiście przekonać ofiarę do milczenia. W mijającym tygodniu cieszący się dotąd szacunkiem i popularnością kardynał, uważany za przedstawiciela Kościoła liberalnego i otwartego, przyznał się do błędu i wyraził żal, że wcześniej nie nakłonił biskupa do odejścia. Po rezygnacji biskupa ujawniła się większość z 475 świadków ofiar molestowania którzy pomogli komisji w śledztwie. Raport niezależnej komisji kościelnej działającej od stycznia do lipca został opublikowany w Internecie. Na anonimowe ujawnienie swoich zeznań zgodziły się 124 ofiary. W sumie komisja dostała 327 skarg od mężczyzn i 161 pochodzących od kobiet, z tym że części nie zarejestrowano z braku wystarczających danych. 70 proc. ofiar to osoby obecnie 40-, 70-letnie; większość badanych przez komisję przypadków dotyczy lat 50. i 60. Ich liczba wyraźnie spada do połowy lat 80., co wynika ze spadku liczby księży w szkolnictwie. Komisja stwierdziła, że o ile na molestowanie seksualne chłopcy byli najbardziej narażeni w wieku lat, to dziewczęta i kobiety stawały się ofiarami księży (albo innych osób podlegających strukturom belgijskiego Kościoła) w starszym wieku. W raporcie napisano także, że na podstawie zeznań bliskich wiadomo, że co najmniej 13 ofiar wykorzystania seksualnego popełniło samobójstwo, co jest bardzo wysokim odsetkiem. Sześć kolejnych osób zgłosiło próby samobójcze. Choć często tożsamość sprawcy pozostaje nieznana, to komisja napisała, że można powiedzieć, że nie zostało oszczędzone żadne kościelne zgromadzenie. Od początku roku następcą Danneelsa, nowym prymasem Belgii i arcybiskupem diecezji Bruksela-Mechelen jest Andre-Joseph Leonard. Zapowiedział on, że nigdy więcej nie będzie milczenia i zatajania skandalu pedofilii i zapewnił, że Kościół katolicki chce odwrócić kartę. Kościół apeluje do wszystkich ofiar, by zgłaszały swoje przypadki wymiarowi sprawiedliwości, zapewniając, że będzie współpracował w ściganiu sprawców. Komisja badająca przypadki nadużyć rozwiązała się w lipcu po zajęciu jej dokumentacji przez wymiar sprawiedliwości prowadzący osobne śledztwo. Belgijski rząd zapowiada, że śledztwo w sprawie nadużyć seksualnych dokonanych przez księży będzie kontynuowane. PAP 6

7 Belgijska firma działająca w systemie «Titres-Services», istniejąca od 2004 r. Dołącz do naszego grona! Zadzwoń, poznajmy się, pomożemy Ci w załatwieniu wszelkich formalności lub w zamianie na lepsze dla Ciebie warunki. Nasza firma oferuje: umowę na czas nieokreślony od pierwszego dnia pracy wypłatę i zaliczki zawsze przelane na czas 10,80 /brutto dla wszystkich osób, które mają minimum 12 własnych godzin!!! zwrot kosztów transportu 100% (również poza miastem) wszystkie świadczenia socjalne i emerytalne bony żywnościowe od pierwszego dnia pracy i za każdy przepracowany dzień (od 3 godzin!) kompletną pomoc administracyjną związaną z legalizacją pracy meldunek, zasiłek rodzinny, ubezpieczenie (mutuelle, cartę SIS) i nie tylko premie, płatny urlop, dni świąteczne płatne dni wolne podczas nieobecności klienta telefon służbowy korzystne warunki w banku ING miłą, zaufaną i profesjonalną obsługę po polsku Zapraszamy również Panie z Leuven i innych okolic spoza Brukseli, odbieramy czeki z domu. Zobacz naszą propozycję, dotrzymujemy słowa! titres-services Biuro: rue Emile Claus Ixelles (La Bascule, przy chaussée de Waterloo) Gsm: (pl., fr., nl.) Tel: 02/ Mail: Godziny otwarcia: pon.-czw.: 9h00 do 17h00, piątek: 9h00 d 19h00 (bez przerwy), sobota: na umowienie

8

9 9

10

11

12

13 Mówimy po polsku po to, żebyś się nie czuł jak na tureckim kazaniu W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z Twoim doradcą: Ma r ta IZOWIT GSM : Urszula BANASZEWSKA GSM : Sabina JAWOREK GSM : Odwiedź stronę

14

15 15

16

17

18

19

20

21 Institut Supérieur de Formation Continue d'etterbeek 14 rue Joseph Buedts 1040 Etterbeek T. 02/ F. 02/ Kursy dzienne i wieczorowe dla dorosłych Bachelier en Comptabilité Licencjat uzupełniający z księgowości Bachelier en Informatique de Gestion Licencjat uzupełniający z informatyki Bachelier en Secrétariat de Direction Licencjat uzupełniający - asystentka dyrektora Bachelier en Marketing Licencjat uzupełniający z marketingu Dactylo - Traitement de Textes Komputeropisanie (program WORD) Angielski Niderlandzki Francuski Hiszpański UpDate Center Krótkie kursy informatyki i języków T. 02/ podstawy informatyki / programów biurowych / webdesign / konwersacje w grupie: ang.-nl.-fr. 21

22

23

24

25

26

27 27

28

29

30

31 Titres Services Zapewniamy Wszelkie świadczenia socjalne Atrakcyjne zarobki : - 10,60 brutto na godzinę dla osób posiadających swoich klientów (od 30 godzin!) - 10,20 brutto na godzinę dla osób nie posiadających swoich klientów Zwrot kosztów transportu Gwarancję stałej pensji Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności Płatne urlopy, dni świąteczne Kontrakty na czas nieokreślony Bony żywnościowe wartości 7,- (chèques repas) od 1 dnia pracy wkład pracownika 1,09 (minimum obowiązkowe) Telefony służbowe Kurs językowy Odzież ochronna Atrakcyjne premie i dodatki Dodatkowe informacje Agnieszka Woźniak Sylwia Kieżel Marzena Leszczyńska FIX : Adres Biura Avenue Albert Giraud 95 B-1030 Bruksela (Schaerbeek) przy dworcu Schaerbeek - 3 min. Godziny otwarcia : pon-pt od 8:30-12:30 i od 13:30-17:30 Zawsze po Twojej stronie

32 Mutualité Libérale du Brabant informuje...o niezdolności do pracy z powodu choroby Jeżeli nie możesz pracować z powodów zdrowotnych, masz prawo do zasiłku chorobowego. W zależności od długości choroby, czas niezdolności do pracy składa się z trzech okresów. Uwzględnia się w nim również poprzednie okresy niezdolności, jeżeli były one spowodowane tą samą chorobą. Pierwszy okres: bezpłatny (do 30 dni maksymalnie) Jeżeli prowadzisz własną działalność (indépendant), przez pierwszy miesiąc nie masz prawa do zasiłku chorobowego. Jeżeli pracujesz na podstawie umowy o pracę jako pracownik fizyczny lub umysłowy, od drugiego dnia do maksymalnie 30 dni (w zależności od sektora pracy, okresu próbnego oraz czasu trwania podpisanego kontraktu) zasiłek jest wypłacany przez pracodawcę. W przypadku kiedy okres wypłacania go przez pracodawcę jest krótszy niż 30 dni, otrzymasz pozostałą część z ubezpieczenia zdrowotnego. Drugi okres: płatny (od drugiego miesiąca do 12 miesięcy) Niezależnie od statusu, zarówno pracownicy fizyczni, jak i umysłowi mający umowę o pracę, jak również osoby prowadzące własną działalność mają prawo do zasiłku, który płaci ubezpieczenie zdrowotne. Trzeci okres: płatny (powyżej 13 miesięcy) Jest to okres niezdolności do pracy również opłacany przez ubezpieczenie zdrowotne, rozciągający się od początku drugiego roku do momentu wznowienia pracy. Kiedy należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie (attestation d incapacité de travail) do ubezpieczenia? 1) Pracownik fizyczny (ouvrier): najpóźniej do 14. dnia zwolnienia lekarskiego. 2) Pracownik umysłowy (employé): do 28. dnia zwolnienia lekarskiego. 3) Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (indépendant): do 28. dnia zwolnienia. 4) Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w ciągu 2 dni: jeżeli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, w przypadku choroby po hospitalizacji, w przypadku nawrotu choroby w okresie krótszym niż 14 dni po powrocie do pracy (po niezdolności trwającej krócej niż 12 miesięcy), w przypadku nawrotu choroby w okresie krótszym niż trzy miesiące po powrocie do pracy (po niezdolności dłuższej niż 2 lata). Uwaga! Jeżeli wysyłamy zaświadczenie lub inne dokumenty pocztą, data stempla pocztowego uznawana jest za dzień zgłoszenia. Po dostarczeniu do ubezpieczenia zaświadczenia lekarskiego podlega ono akceptacji komisji lekarskiej. Informację o decyzji pozytywnej lub negatywnej otrzymujemy listownie. Ile wynosi zasiłek wypłacany przez ubezpieczenie zdrowotne? Jeżeli pracujesz na podstawie umowy o pracę, zasiłek chorobowy wylicza się na podstawie 60 proc. Twoich średnich rocznych zarobków brutto. Osobom pracującym na własny rachunek (indépendant) wysokość zasiłku jest wyznaczona ustawowo na każdy dzień (6 dni w tygodniu): - głowa rodziny: 48,39 euro dziennie; - osoba samotna: 37,10 euro dziennie; - osoba bezdzietna w stałym związku: 30,10 euro dziennie. Osobom niezdolnym do pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy przysługuje zasiłek w wysokości: - 65 proc. zarobków brutto głowie rodziny, - 55 proc. zarobków brutto osobom samotnym, - 40 proc. zarobków brutto osobom bezdzietnym w stałym związku. O szczegółowe informacje i broszurki Indemnités pour les travailleurs indépendants et salariés oraz Invalides: vos droits, vos obligations wydane przez Mutualité Libérale du Brabant prosimy pytać pod numerem (w języku polskim). 32

33 Idealny wzrok i uśmiech z Mutualité Libérale du Brabant... tak to możliwe! Uczta dla oczu! Interweniujemy: Przy zakupie okularów korekcyjnych i soczewek kontaktowych Przy leczeniu rogówki swiatłem laserowym W ramach korekcji wzroku przy użyciu techniki Near Vision CK Dentition-Plus: gwarancja pięknego uśmiechu! Interweniujemy: Przy profilaktycznej opiece stomatologicznej od 18 do 59 lat Przy leczeniu ortodontycznym do 372 euro Ponadto zwracamy w zakresie usług dentystycznych nie objętych ubezpieczeniem obowiązkowym; wybielanie zebow, itd... aż do 300 euro* poniżej 25 roku życia i 150 euro* powyżej 26 lat. (*maksymalnie w ciągu 2 lat) Kontakt i informacje w języku polskim : Mariola Drozdowska : GSM : Tel biuro :

34

35 35

36

37 connecting your world POZOSTAŃ W KONTAKCIE Z RODZINĄ I PRZYJACIÓŁMI, GDZIEKOLWIEK SĄ! 600 * DO BEZPŁATNYCH MINUT! PRZY KAŻDYM DOŁADOWANIU Doładowanie za 5 EUR --> 20 darmowych minut (niedostepne online) Doładowanie za 10 EUR --> 60 darmowych minut Doładowanie za 20 EUR --> 180 darmowych minut Doładowanie za 30 EUR --> 300 darmowych minut (tylko online) Doładowanie za 50 EUR --> 600 darmowych minut (tylko online) RÓWNIEŻ DOSTĘPNE W: Press Shop RELAY *Przy doładowaniu, niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane online, przy pomocy vouchera lub karty doładowującej, otrzymasz następującą liczbę darmowych minut na połączenia z abonentami Rodziny Ortel Mobile w Belgii, Holandii, Francja lub Niemczech.

38 Pytania-pułapki rozmowy kwalifikacyjnej Zdecydowaliśmy. Opuszczamy dotychczasową pracę i szukamy nowej. Napisaliśmy już CV, które rozesłaliśmy do przyszłych potencjalnych pracodawców. Ale czeka nas jeszcze rozmowa kwalifikacyjna. Co zrobić, aby nie dać się złapać w pułapkę pozornie niewinnymi pytaniami stawianymi w bezpośredniej rozmowie? Oto kilka przykładowych pytań i podpowiedzi, jak dobrze na nie odpowiedzieć. Jakie są pana największe wady? Za wszelką cenę nie należy mówić o poważnych wadach charakteru, a także o takich, które mogą przeszkadzać w pracy w grupie czy w sytuacjach stresowych. Jeżeli już mówić, to o wadach łatwych do poprawy, jak np. pewna nieśmiałość, potrzeba zastanowienia się przed podjęciem ważnej decyzji. W jakim punkcie kariery widzi się pan za pięć lat? Należy powstrzymać się przed odpowiedzią na pana miejscu lub u konkurencji. Trzeba pokazać, że jest się gotowym wykorzystać nadarzającą się szansę rozwoju zawodowego nawet za cenę zmiany pracy. Czy potrafi pan poświęcić się pracy? Trzeba spróbować dyplomatycznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż właściwa odpowiedź zależeć może od kultury pracy w danym przedsiębiorstwie. Dla niektórych pracodawców pozostawanie w pracy po godzinach to dowód oddania się pracy, dla innych oznaka braku efektywności. W takiej sytuacji nie należy dawać zbyt jasnej odpowiedzi, podkreślając raczej swoją odporność na stres i zdolność działania pod presją. Czy potrafi pan pracować w grupie? Jedyną właściwą odpowiedzią jest tak. Dodać należy od razu pochodzący z własnego doświadczenia zawodowego przykład pracy w grupie (najlepiej z wieloma współpracownikami) nad projektem, z którego jest się szczególnie dumnym. Bez specjalnego chwalenia się należy wspomnieć o swojej roli w tym przedsięwzięciu. May we continue this conversation in English? Najlepiej nie okazać zaskoczenia i zgodzić się na rozmowę w języku zaproponowanym przez rozmówcę. Jest to dobry sposób na zademonstrowanie wiary w siebie, pod warunkiem jednak, że nie ubarwiliśmy naszych umiejętności językowych w przesłanym CV. W Pana CV jest luka. Co pan robił w okresie braku zatrudnienia? Nie należy zbytnio się tłumaczyć, a tym bardziej obwiniać losu, kryzysu czy zawistnych ludzi za brak pracy, gdyż nie zawsze z własnej winy jesteśmy odpowiedzialni za tego typu sytuację. Jeżeli przestój w życiu zawodowym wiązał się z życiowym wyborem (posiadanie dzieci, podróże), należy uczynić z niego atut, dodając, o jakie kompetencje wzbogacił nasze życie. Dlaczego zdecydował się pan na porzucenie dotychczasowego pracodawcy? Nie pora na wyrównywanie rachunków z byłym szefem. Oczernianie byłych pracodawców przed przyszłym szefem jest bardzo źle widziane i daje nie najlepsze świadectwo o pracowniku. Należy podkreślić chęć rozwoju kariery, podjęcia nowych wyzwań czy sprostania nowym obowiązkom. Co o panu powie poprzedni pracodawca? Nie należy kłamać, gdyż prawda i tak wyjdzie na jaw. Jeśli z dawnym szefem rozstajemy się w zgodzie, opiszmy te kompetencje, które pozwoliły nam uzyskać posadę w poprzednim miejscu pracy. Zawsze lepiej jest szczerze opowiedzieć o przyczynach opuszczenia poprzedniego miejsca pracy niż wikłać się w obciążanie winą kogokolwiek lub czegokolwiek. Pana CV jest interesujące. Co sądzi pan o naszym spotkaniu? Nie pozwólmy się zdekoncentrować i nie pomyślmy, że posadę mamy w garści. To jeszcze jeden sposób na poznanie kandydata. Pamiętajmy to w dalszym ciągu rozmowa o pracę, a nie spotkanie towarzyskie. Nie okazujmy, że rozmowa nie spełniła naszych oczekiwań, i nie zdradzajmy własnych niedociągnięć. Niezbędne adresy AMBASADA RP W BRUKSELI Avenue des Gaulois Etterbeek, Centrala obsługująca Konsulat i Ambasadę tel: , fax: WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W BRUKSELI Rue des Francs Etterbeek, przyjęcia interesantów: wtorek, czwartek, piątek , środa ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.J.LELEWELA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Tel/fax: , ZESPÓŁ PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI, FILIA IM. JANA PAWŁA II tel: , , Ksiądz Władysław: , POLSKIE CENTRUM KSZTALCENIA IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI Teresa Arszagi , , PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY tel , wtorek w godz POLSKA MISJA KATOLICKA Rue Jourdan, Saint-Gilles, tel: , POLSKA MISJA KATOLICKA NA SCHAERBEEK Kościół Św. Elżbiety, Rue Portaels, Schaerbeek tel: ks. - abbé Stanisław Dziura SZPITAL CHU Hopital Saint Pierre CHU Rue Haute Bruxelles tel: , tel: , WAŻNE TELEFONY ALARMOWE Policja: 101 Straż pożarna i karetki: 100 Europejski numer alarmowy: 112 Child Focus: Centrum toksykologiczne: Czerwony Krzyż: 105 Dyżur dentystyczny: Dyżur lekarzy (po fr.): SOS lekarze Bruksela (po fr. i nl): Taksówki 24h/24h: Taxis BLEUS

39 39

40 Nowinki prawne Jak znaleźć informacje dotyczące spółek belgijskich? Jaka korzyść płynie z posiadania tych informacji? Kiedy spółki polskie nawiązują kontakty handlowe z belgijskimi partnerami, często zdarza się, że nie dysponują one żadnymi informacjami dotyczącymi kontrahenta. W takim przypadku bardzo użyteczne będzie zidentyfikowanie belgijskiego partnera i określenie jego profilu. Te informacje mają też bardzo istotne znaczenie dla Polaków rezydujących w Belgii. Na przykład jeżeli Polacy są zatrudnieni jako tak zwani associés actifs w spółkach prawa belgijskiego, nierzadko bywa, że nie dysponują oni żadnymi informacjami. Co zawierają te informacje? Publicznie dostępne informacje dotyczące przedsiębiorstw belgijskich zawierają dane o numerze spółki, VAT, o akcie założycielskim przedsiębiorstwa i późniejszych zmianach, w tym także o zmianach dotyczących kapitału, akcjonariuszy, prawa do reprezentacji, siedziby i rozliczeń rocznych itp. Zasadniczo bilans zdeponowany w banku narodowym (la banque nationale) jest również dostępny do wglądu. Gdzie szukać tych informacji w Internecie? W Belgii istnieje wiele stron internetowych dających dostęp do tych informacji. Na przykład strona dostępna po francusku, flamandzku i niemiecku, dostarcza bazy danych zawierającej referencje przedsiębiorstw (strukturę, powołanie, dymisję, reprezentację spółki, skład rozliczeń rocznych itp.) od 1983 roku. Są tam również linki do aktów odnoszących się do przedsiębiorstw, które publikowane są od 1 września 2002 roku. La Banque carrefour des entreprises również dostarcza wielu informacji (kompetencje zawodowe i podstawowa znajomość zarządzania) na stronie Wreszcie rozliczenia przedsiębiorstw, zdeponowane w banku narodowym, są dostępne na stronie w menu centrale des bilans. Frédéric Miszewski Adwokat Izby Adwokackiej w Brukseli Artykuły zgromadzone w niniejszej rubryce nie stanowią w żadnym wypadku konsultacji prawnej, nie są wyczerpujące oraz autor nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. 40

41

42 Botanique Rue Royale Bruxelles Od poniedziałku do piątku 9h - 12h30, 13h30-17h Tel : GSM : Renata GSM : Piotr...na jesien...p Anderlecht Bizet Petite Rue des Loups Anderlecht Od poniedziałku do piątku 9h - 12h30, 13h30-17h Tel : GSM : Mariola GSM : Agnieszka Waterloo Chaussée de Bruxelles Waterloo Na umowione spotkania Tel : GSM : Gosia Leuven Centrum Brusselsestraat Leuven Od poniedziałku do piątku 9h - 12h30, 13h30-17h Tel : GSM : Wiola GSM : Agnieszka Zapew Atrakcyjne w Dodatkowe p Bony zywno 100% -towy Premie roczn oraz podczas Telefon słuzb Pomoc admin Meldunek, k Ubezpieczen Sta ła wspó łp Mi ła, zaufan

43 na niepogode... rzyjazne biuro niamy : ynagrodzenie remie dla osób na pełnym etacie sciowe 7 od pierwszego dnia pracy zwrot kosztów transportu e, płatny urlop, dni swiateczne nieobecnosci klienta owy do dyspozycji pracownika istracyjna zwiazana z legalizacja pracy : onto w banku, zasiłek rodzinny ie (mutuelle, karta SIS) race ze zwiazkami zawodowymi a i profesjonalna obs ługe

44 ACV Zawieszenie umowy (kredyt czasu pracy / tijdkrediet / interruption de carrière) część II Zawieszenie umowy o pracę (tijdkrediet/ interruption de carrière) w wymiarze 1/2 dla osób po 50. roku życia W tym systemie czas pracy pracownika zostaje zredukowany do 1/2. Pracownik może korzystać z tego systemu przez okres od 3 miesięcy aż do momentu przejścia na emeryturę bądź na emeryturę pomostową. W chwili występowania o zawieszenie umowy w systemie 1/5 pracownik musi mieć skończone 50 lat. Musi także mieć umowę o pracę na minimum 3/4 etatu przez przynajmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zawieszenie umowy lub musi pracować w wymiarze 4/5 czasu pracy w systemie zawieszenia umowy 1/5. Poza tym należy wykazać minimum 3 lata zatrudnienia w obecnym przedsiębiorstwie. Osobom przyjętym do pracy w obecnym przedsiębiorstwie w wieku 50 lub 55 lat wystarczą odpowiednio 2 lata lub 1 rok stażu pracy w obecnym przedsiębiorstwie, pod warunkiem że pracodawca wyrazi na to zgodę. Dodatkowo trzeba wykazać minimum 20 lat zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Księstwa Lichtenstein. Do tego okresu zaliczają się również okresy bezrobocia ekonomicznego i technicznego oraz inne nieprzepracowane, ale równoznaczne z przepracowanymi dni, np. okresy urlopu płatnego, płatne dni świąteczne. Okresy całkowitego bezrobocia (zarówno z prawem do zasiłku, jak i bez prawa do zasiłku) oraz okresy zawieszenia umowy o pracę, tym urlopów tematycznych (Gazetka lipiec-sierpień 2010) w pełnym wymiarze nie mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu okresu 20 lat zatrudnienia. Wysokość zasiłku Miesięczna kwota brutto Miesięczna kwota netto 44 Osoby mieszkające z partnerem / współmałżonkiem Osoby niemieszkające z partnerem / współmałżonkiem 442,57 euro 442,57 euro 287,68 euro Zaliczka na podatek dochodowy = 35% 366,67 euro Zaliczka na podatek dochodowy = 17,15% Pracownicy, którzy w momencie składania wniosku o zawieszenie umowy o pracę są zatrudnieni w wymiarze 3/4 czasu pracy, otrzymują odpowiednio niższy zasiłek. Tabela przedstawia kwoty wypłacane pracownikom od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik ukończył 51 lat. Dla pracowników w okresie pomiędzy 50. a 51. rokiem życia obowiązują kwoty takie jak dla pozostałych pracowników (patrz Zawieszenie umowy o pracę w wymiarze 1/2 - Gazetka wrzesień 2010). Zawieszenie umowy o pracę w wymiarze 1/5 dla osób po 50. roku życia W tym systemie czas pracy pracownika zostaje zredukowany do 4/5 etatu. Warunki, jakie musi spełnić pracownik, aby otrzymać prawo do zawieszenia umowy wymiarze 1/5, są takie same jak w przypadku zawieszenia umowy w systemie 1/2 dla pracowników po 50. roku życia, z tą różnicą, że w chwili składania wniosku o zawieszenie umowy w tym systemie należy wykazać zatrudnienie na pełny etat w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wysokość zasiłku Miesięczna kwota brutto Miesięczna kwota netto. Zaliczka na podatek dochodowy = 35% Miesięczna kwota netto Zaliczka na podatek dochodowy = 17,15% Osoby mieszkające z partnerem / współmałżonkiem Osoby niemieszkające z partnerem/ współmałżonkiem 205,57 euro 248,08 euro 133,63 euro 161,26 euro dla osób mieszkających samotnie 205,54 euro dla osób mieszkających wyłącznie z dziećmi na utrzymaniu Tabela przedstawia kwoty wypłacane pracownikom od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik ukończył 51 lat. Dla pracowników w okresie pomiędzy 50. a 51. rokiem życia obowiązują kwoty takie jak dla pozostałych pracowników (patrz Zawieszenie umowy o pracę w wymiarze 1/5). Dodatkowe warunki ubiegania się o zawieszenie umowy o pracę Jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia 10 lub mniej osób, pracodawca musi wyrazić zgodę na zawieszenie umowy. Jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia więcej niż 10 osób, pracownik ma prawo do zawieszenia umowy, pod warunkiem że liczba pracowników, którzy w tym samym czasie korzystają z możliwości zawieszenia umowy, niezależnie od systemu (w pełnym wymiarze, w wymiarze 1/2 czy 1/5), nie prze-

Breves Według wyników ostatniej ankiety przeprowadzonej przez Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Drogowego (IBSR), 22 proc. kierowców przyznaje się, że codziennie wysyła SMS-y podczas prowadzenia samochodu.

Bardziej szczegółowo

jedna trzecia rodziców dzieci w wieku 3-14 lat deklaruje korzystanie z programów blokujących wyświetlanie treści dla dorosłych.

jedna trzecia rodziców dzieci w wieku 3-14 lat deklaruje korzystanie z programów blokujących wyświetlanie treści dla dorosłych. Breves Gdy nadchodzą walentynki, uaktywniają się internetowe serwisy randkowe, a handlowcy zwiększają obroty. 38 mln Europejczyków miesięcznie szuka miłości w Internecie w Polsce robi to już ponad 5 mln

Bardziej szczegółowo

Breves Polska zajmuje pierwsze, najgorsze miejsce w UE pod względem liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2011 r. wynika z danych Komisji Europejskiej. Jeszcze w 2010 r. w tej statystyce wyprzedzały

Bardziej szczegółowo

Breves. Co 31 sekund popełniane jest w Belgii przestępstwo co 62 sekundy we Flandrii i co 91 sekund w Walonii.

Breves. Co 31 sekund popełniane jest w Belgii przestępstwo co 62 sekundy we Flandrii i co 91 sekund w Walonii. Breves Co 31 sekund popełniane jest w Belgii przestępstwo co 62 sekundy we Flandrii i co 91 sekund w Walonii. W ciągu minionego roku ilość czasu, którą Polacy spędzają w Internecie, wzrosła o 40%. Telewizję

Bardziej szczegółowo

Bruksela jest trzecim najbogatszym po Londynie i Luksemburgu regionem Europy podaje Eurostat.

Bruksela jest trzecim najbogatszym po Londynie i Luksemburgu regionem Europy podaje Eurostat. Breves Na świecie marnuje się od 30 do 50 proc. produktów spożywczych, podczas gdy co siódmy człowiek głoduje alarmują eksperci z Krajowej Rady Ochrony Zasobów Naturalnych USA (NRDC). Przeprowadzone przez

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika

Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika Joanna Pieczyńska Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika Koalicja Powrót do wolności Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Warszawa 2007 Koalicja Potwrót do wolności Poszukiwany Poszukiwana

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Holandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Transport

Pierwsze kroki: Transport België - Belgique P.B.-P.P. AALST MAIL BC 30323 N 10 Grudzień 2008 Styczeń Luty 2009 GRATIS Driemaandelijks, december 2008, januari, februari 2009 erkenningsnummer P 706317, afgiftekantoor Aalst Mail,

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA

DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA Polska Polski PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOJĄ EMERYTURĄ DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA Annika Creutzer Wstęp Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Sztokholm 2013 życie jest pełne pułapek.

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy RUMUNIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Rumunii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Rumunii... 2 2.1.1 Pobyt na terytorium Rumunii... 2 2.1.2. Meldunek... 3 2.1.3. Zasady dostępu obywateli Polski

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

24. Austria 26. Belgia 28. Cypr 30. Dania 32. Finlandia 34. Francja 36. Grecja 38. Hiszpania 40. Holandia 42. Irlandia

24. Austria 26. Belgia 28. Cypr 30. Dania 32. Finlandia 34. Francja 36. Grecja 38. Hiszpania 40. Holandia 42. Irlandia spis treści 4. Czy tam jest w ogóle praca? 6. Przyjazd, pobyt, meldunek 8. Ubezpieczenie zdrowotne 10. Świadczenia, emerytury, zasiłki 12. Jaka praca przed osiemnastką? 14. Na swoim spółki i samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

Antoni Sobolewski (redakcja)

Antoni Sobolewski (redakcja) Antoni Sobolewski (redakcja) Krzysztof Matlak (sekretarz redakcji) Przemysław Piechota i Michał Matlak (tłumaczenie) Projekt graficzny: Kazimierz Krystosik Wydawca Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2)

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2) 1/2007 (2) KWIECIEŃ 2007 Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Moja Kariera ISSN: 1897-2551 Fot. M. Kosowska Fot. A. Czarnecka Praca i życie za granicą Praca w Anglii str. 8-9 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE... i NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU Podstawowe informacje dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę Warszawa 2012 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK

Bardziej szczegółowo

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych LIFE Zawód Life Planner Ubezpieczenia po japońsku Wyniki Finansowe Pramerica Korzystne zmiany w ofercie produktowej KAMPANIA BILLBOARDOWA Profesjonalizm w każdym detalu SPIS TREŚCI firma 01 Słowo wstępu

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM Polaka w Szwecji

VADEMECUM Polaka w Szwecji VADEMECUM Polaka w Szwecji 1 Spis treści Podstawowe informacje 5 Placówki dyplomatyczne Organizacje i instytucje polonijne Pierwsze kroki w Szwecji 8 Rejestracja pobytu Szwedzki numer personalny ID-kort

Bardziej szczegółowo

Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii

Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii 1 Wstęp do drugiego wydania poradnika prawnego imigrantów. Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii ukazał się po raz pierwszy w 2012 roku. Wydanie drugie zostało

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskich rynkach pracy

Przewodnik po europejskich rynkach pracy Przewodnik po europejskich rynkach pracy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2012 Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa SAGITTARIUS 76-150 Darłowo, ul. Księżnej Anny 3b/8 tel./fax (+48

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Niemczech Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17 lipiec 2010 6 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo