Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego Open Finance, 12 września 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego Open Finance, 12 września 2008 r."

Transkrypt

1 Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego Open Finance, 12 września 2008 r. NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW PKB Japonii spadło w II kw roku o 3,0 proc. r/r i o 0,7 proc. w odniesieniu do poprzedniego kwartału Według premiera D.Tuska Polska będzie starać się o wejście do strefy euro w 2011 r. Rynki walutowe zareagowały pozytywnie na tą wiadomość i złotówka mocno zyskiwała na wartości. Amerykański rząd przejął kontrolę nad gigantami branŝy finansowej Fannie Mae i Freddie Mac, co ma zwiększyć dostępność kredytów hipotecznych i ustabilizować spadające ceny nieruchomości. RYNEK WALUTOWY KURSY NBP KUPNO SPRZEDAś USD/PLN 2,4367 2,4859 EUR/PLN 3,3883 3,4567 CHF/PLN 2,1377 2,1809 Tabela obowiązująca od dnia r. Wiadomością, która bez mała wstrząsnęła rynkiem była wypowiedź premiera Donalda Tuska w środę, w której zapowiedział przyjęcie przez Polskę euro w 2011 roku. Premierowi udało się w ten sposób umocnić złotego o kilka groszy (po wcześniejszych spadkach naszej waluty), w piątek złotemu pomagał teŝ spadający na świecie dolar. W skali tygodnia dolar spadł u nas o 2,2 proc. do 2,37 PLN (we wtorek był nawet 10 groszy droŝszy), euro potaniało o 3,3 proc. do 3,345 PLN (szczyt wypadł na 3,49 PLN), a frank staniał o 3,8 proc. do 2,09 PLN (szczyt to 2,185 PLN). Na dziewięć ostatnich tygodni tylko jeden zakończył się wzrostem notowań euro do dolara. W tym tygodniu euro spadło poniŝej 1,39 USD po raz pierwszy od roku. Tym razem za wyprzedaŝą wspólnej waluty nie stały istotne publikacje makro (tych nie było), lecz ogólne przekonanie o silniejszym i dłuŝszym spowolnieniu gospodarczym w Europie niŝ w USA. Dopiero piątkowe dane o słabej sprzedaŝy detalicznej w USA zadziałały przeciwko dolarowi. W skali tygodnia euro potaniało jednak o 1,2 proc. do 1,41 USD.

2 RYNEK OBLIGACJI Krajowy rynek obligacji nieco nam się rozjechał, a to za sprawą śmiałej deklaracji premiera, który chętnie widziałby w Polsce euro juŝ w 2011 roku. Logicznie rzecz biorąc oznacza to spadek inflacji w dłuŝszym terminie, ale Ŝeby mogło być lepiej, najpierw musi być trochę gorzej RPP ma zamiar powalczyć z inflacją skuteczniej, aby Polska do przyjęcia euro była gotowa. Co oznacza koniec marzeń o obniŝkach stóp w przyszłym roku. W efekcie rentowność obligacji 10-letnich spadła do 5,82 proc. (spadek o 19 punktów), a rentowość dwuletnich wzrosła do 6,32 proc. (o 4 pkt.). Trzymiesięczna stopa WIBOR, która jest podstawą oprocentowania dla większości hipotecznych kredytów złotowych wzrosła o 2 pkt. do 6,54 proc. Atmosfera na rynkach w USA nadal jest napięta, rynek oczekuje rozwiązania sprawy Lehman Bros. (bank albo zdobędzie inwestora, albo zbankrutuje) i kilku innych instytucji finansowych (zagroŝone ma być AIG), co sprzyja obligacjom. Mimo to, rentowność papierów 2-letnich w skali tygodnia wzrosła o 4 pkt. do 2,18 proc., a 10-letnich do 3,64 proc. (o 6 punktów). Rentowność niemieckich obligacji rozjechała się nieco w tym tygodniu. Papiery dwuletnie dawały w piątek 3,92 proc. zysku (o 7 punktów mniej niŝ tydzień temu), a 10-letnie 4,12 proc. (wobec 4,01 proc.). RYNKI AKCJI Wszystkie sesje minionego tygodnia kończyły się na niŝszych poziomach niŝ się rozpoczęły. Ale w poniedziałek i piątek zamknięcie wypadło na wyŝszych poziomach niŝ na zamknięciu poprzedzających je sesji, więc dwie sesje trzeba zapisać bykom na plus. Nie zmienia to jednak w niczym faktu, Ŝe mamy za sobą kolejny cięŝki tydzień dla posiadaczy akcji. WIG20 spadł o 1,8 proc. i zbliŝył się do lipcowego dołka na odległość 54 pkt (nieco więcej niŝ 2 proc.). mwig stracił 2,5 proc., swig 2,7 proc., a WIG, który jest wypadkową dla całego rynku 2,0 proc. Obroty były nieco niŝsze niŝ tydzień temu, więc całkiem moŝliwe, Ŝe niebawem zobaczymy korektę wzrostową. EUROPA. Makroekonomiczne dane z Wielkiej Brytanii, strefy euro i pozostałych krajów Unii Europejskiej nie napawają optymizmem. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, Ŝe gorsze od konsensusu analityków okazały się produkcja przemysłowa w strefie euro czy bezrobocie w Niemczech, ale chyba najwaŝniejsze było zrewidowanie prognoz przez Komisję Europejską. Polska była jedynym krajem, który według KE będzie rozwijał się w 2008 r. szybciej niŝ szacowano w kwietniu (5,4 proc. zamiast 5,3 proc.), natomiast cała Unia Europejska ma zwolnić do 1,4 proc. r/r (zamiast 2,0 proc.). PKB krajów naleŝących do strefy euro powinno wzrosnąć zaledwie o 1,3 proc., a wcześniejsze prognozy mówiły o wzroście w tempie 1,7 proc. Spowolnienie gospodarcze jest tym bardziej niepokojące, Ŝe inflacja znajduje się znacznie powyŝej celów banków centralnych (wg Komisji wyniesie 3,5 proc. w 2008 r.) i w przypadku większości państw Starego Kontynentu realna stopa wzrostu jest ujemna. USA. Lehman Brothers, Freddie Mac, Fannie Mae to spółki, które w tym tygodniu nie znikały z pierwszych stron gazet na całym świecie. Pierwsza z nich to jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, którego akcje w poniedziałek moŝna było kupić 17,7 USD, a w piątek rano warte były juŝ 3,8 USD. Lehman Brothers aby zrekompensować straty z tytułu inwestycji w złe kredyty pozbywa się aktywów, które mają jeszcze wartość (m.in. jednostki zarządzającej portfelami klientów), ale w obecnych warunkach o nabywców nie jest łatwo. Gdy okazało się, Ŝe negocjacje zerwali inwestorzy z Korei, udziałowcy firmy panicznie pozbywali się akcji, co zaciąŝyło na całym sektorze finansowym.

3 AZJA. Japońska gospodarka rozwija się najwolniej od 2001 r. - w drugim kwartale według zaktualizowanych informacji PKB było o 3 proc. niŝsze niŝ przed rokiem i o 0,7 proc. mniejsze niŝ w I kw r. Powoli widać równieŝ hamowanie chińskiej gospodarki, chociaŝ sytuacja nie wymknęła się jeszcze spod kontroli, bo o ponad 12 proc. wzrosła produkcja przemysłowa, która jest wskaźnikiem wyprzedzającym koniunkturę. Inwestorzy w dalszym ciągu masowo wycofują się z giełd rynków wschodzących - szanghajski indeks stracił w sierpniu 27 proc., a licząc od początku września jest juŝ 11 proc. na minusie. EUROPA USA AZJA BUX -0,2 proc. CAC40 +1,9 proc. FTSE +1,8 proc DJIA -0,8 proc. NASDAQ -0,9 proc. S&P500-0,3 proc. Tygodniowe zmiany wartości indeksów na światowych giełdach, r. (godz ) HANG SENG -2,9 proc. B-SHARES SHANGHAI -8,1 proc. NIKKEI 0 proc. RYNEK SUROWCÓW W tym tygodniu rytm na rynkach finansowych wyznaczał kurs zyskującej na wartości amerykańskiej waluty, której kurs wobec euro spadł juŝ nawet poniŝej 1,40 USD. W związku z tym taniała ropa, a cena baryłki otarła się juŝ o psychologiczną barierę 100 USD. Huragan Ike przyspieszył przed uderzeniem w wybrzeŝa Teksasu do drugiej kategorii i większość koncernów paliwowych nie przywróciło jeszcze normalnych poziomów wydobycia z platform połoŝonych w Zatoce Meksykańskiej po ubiegłotygodniowej ewakuacji. Złoto przełamało w tym tygodniu poziom 800 dolarów za uncję, co uruchomiło obronne zlecenia sprzedaŝy i w ciągu trzech dni sprowadziło cenę o ponad 50 USD niŝej. Pod koniec tygodnia odwrót od dolara przełoŝył się na lekkie odbicie cen metali szlachetnych, które moŝna traktować jako barometr skłonności do ryzyka. SUROWIEC ZMIANA miedź +0,2 % ropa naftowa -4,6 % złoto -8,0 % Tygodniowe zmiany wartości cen surowców na światowych giełdach, r. (godz ) FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH TYGODNIOWE WYNIKI RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ( ) RODZAJ FUNDUSZU NAJLEPSZY FUNDUSZ WYNIK akcji polskich UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje 0,23 % papierów dłuŝnych Pioneer Obligacji Plus FIO 1,00 % rynku pienięŝnego Lukas FIO subfundusz Lukas Lokacyjny 0,50 % stabilnego wzrostu UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost 0,59 % mieszane UniFundusze FIO subfundusz UniMaxZrównowaŜone 0,32 % akcji zagr. SEB Specjalistyczny FIO Subfundusz SEB Japoński 4,84 % papierów dłuŝnych zagr. Pioneer Obligacji Dolarowych FIO 5,82 % Wyniki polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, tydzień

4 ROCZNE WYNIKI RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ( ) RODZAJ FUNDUSZU NAJLEPSZY FUNDUSZ WYNIK akcji polskich Allianz FIO subfundusz Allianz Akcji -20,46 % papierów dłuŝnych PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych - FIO 12,33 % rynku pienięŝnego UniWibid Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 5,73 % stabilnego wzrostu Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 25,06 % mieszane PKO/Credit Suisse Parasolowy - SFIO Subfundusz ZrównowaŜony Plus -3,18 % akcji zagr. PKO/Credit Suisse Światowy Fundusz Walutowy - SFIO Subfundusz Rynków -4,69 % papierów dłuŝnych zagr. Arka Obligacji Europejskich FIO -4,82 % Wyniki polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, rok Jesienna wojna na odsetki FINANSE OSOBISTE Banki podnoszą oprocentowanie depozytów i wprowadzają nowe produkty oszczędnościowe. Amatorzy bezpiecznych produktów oszczędnościowych mają powody do zadowolenia. Kolejne decyzje Rady Polityki PienięŜnej i zapotrzebowanie banków na kapitał do finansowania akcji kredytowej, wywindowały rynkowe stopy procentowe. Części banków opłaca się więc pozyskiwać pieniądze od klientów niŝ poŝyczać od innych banków i oferować atrakcyjne oprocentowanie. Getin Bank i Bank Millennium za powierzone na 2 lata pieniądze płacą 8 proc. Tyle samo moŝna dostać w Deutsche Banku, jeśli zdecydujemy się na roczną polisę lokacyjną. Za pośrednictwem sieci Open Finance dostępna jest zaś roczna polisolokata przynosząca 9 proc. Na zmianę stawek oprocentowania zdecydował się od września równieŝ Toyota Bank. Co ciekawe bank zwiększył oprocentowanie lokat trwających do 12 miesięcy, ale obniŝył stawkę dla lokaty dwuletniej. DuŜo zamieszania wywołała teŝ ostatnia reklama ING Banku stylizowana na polityczne orędzie. Bank wprowadził do swojej oferty trzymiesięczny depozyt przynoszący 8 proc. w skali roku. Tu moŝna się jednak dopatrzyć innej motywacji w kuszeniu wysokimi odsetkami, bo ING Bank nie naleŝy do instytucji, którym brakuje kapitału. Nowa lokata to raczej sposób na zwabienie kolejnych klientów. Do odsetkowej batalii ostatnio aktywnie włączył się Bank Pocztowy. Bank nie dość, Ŝe umoŝliwia zakładanie lokat przez Internet to jeszcze wyraźnie podniósł stawki. Jednomiesięczna lokata przynosi 6 proc., a dwuletnia 7 proc., choć w przypadku tej drugiej oprocentowanie jest zmienne, co nieco pogarsza jej atrakcyjność. Depozytowa wojna toczy się nie tylko na polu lokat, ale dotyczy równieŝ kont oszczędnościowych. Te stały się w ciągu ostatnich kilku lat standardowym elementem bankowej oferty. Ostatnio na jego wprowadzenie zdecydował się Inteligo, a teraz grono maruderów opuścił Deutsche Bank PBC. Jego nowa oferta to konto oszczędnościowe z dość przyzwoitym oprocentowaniem na poziomie 5,77 proc. Wspomniane obniŝenie przez Toyota Bank oprocentowania lokaty dwuletniej, fakt, Ŝe ING promuje krótkoterminową lokatę, a Pocztowy wprowadzając dwuletnią lokatę nie daje na niej stałego oprocentowania, to pierwsze jaskółki tego, Ŝe koniec podwyŝek oprocentowania depozytów jest juŝ bliski. Zgadza się to z tym, czego spodziewają się ekonomiści po Radzie Polityki PienięŜnej. Większość z nich jest zdania, Ŝe czeka nas jeszcze jedna podwyŝka stóp jesienią i na tym cykl się zakończy. Niektórzy liczą, Ŝe w przyszłym roku stopy zaczną nawet spadać. Banki tracą więc argumenty do kolejnych podwyŝek oprocentowania, bo moŝe się okazać, Ŝe za kilka, czy kilkanaście miesięcy zaczną je obniŝać. Obecne stawki depozytów prawdopodobnie są więc bliskie poziomów maksymalnych i zachęcają do zakładania lokat. Jeśli do tego okaŝe

5 się, Ŝe w sierpniu zobaczymy szczyt inflacji, a później zacznie ona spadać to realne zyski z lokat, czyli te pomniejszone o inflację, będą rosnąć. Za rok pieniądze z depozytu na 8 proc powiększą się o ok. 6,5 proc., bo trzeba jeszcze odliczyć 19- proc. podatek Belki. W tym czasie ceny mogą wzrosnąć o nieco ponad 3 proc. (taka moŝe być inflacja za rok), to zaś oznacza, Ŝe realny zysk z takiej lokaty wyniesie ponad 3 proc. A takich poziomów realnych stóp zwrotu nie notowano od kilku lat. TYGODNIOWY PRZEGLĄD RYNKU FINANSOWEGO: przygotowanie Łukasz Wróbel, Emil Szweda, Mateusz Ostrowski wyniki funduszy na podstawie danych Analizy Online. Kontakt z redakcją:

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 6,2 proc. (r/r) wobec oczekiwanych 8,6 proc. Deficyt na rachunku obrotów

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 13 czerwca 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 13 czerwca 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 13 czerwca 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Inflacja w maju w Polsce wyniosła 4,4 proc. (r/r). Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w maju o 1,0 proc. (m/m).

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 luty 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 luty 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 luty 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 25 pkt bazowych. PKB w Polsce wzrósł w IV kwartale o 6,1 proc.

Bardziej szczegółowo

Minął rok 2008 PODSUMOWANIE ANALITYKÓW OPEN FINANCE SA

Minął rok 2008 PODSUMOWANIE ANALITYKÓW OPEN FINANCE SA Minął rok 2008 PODSUMOWANIE ANALITYKÓW OPEN FINANCE SA Odchodzący do historii rok zapisze się w niej wielkimi literami, pełen bezprecedensowych wydarzeń, bankructw, cięć stóp, strat inwestujących w fundusze

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 września 2006 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Wskaźnik inflacji dla strefy euro wyniósł 1,8 proc. a więc poniżej oczekiwań rynku Sprzedaż nowych domów w USA

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka. II kwartał 2015. Zmiany cen konsumpcyjnych. Cała nadzieja w eksporcie

Polska gospodarka. II kwartał 2015. Zmiany cen konsumpcyjnych. Cała nadzieja w eksporcie II kwartał 2015 Polska gospodarka Polska gospodarka znajduje się w coraz lepszej kondycji. Publikowane w maju dane za I kwartał br., okazały się znacznie lepsze od oczekiwań ekonomistów. Finalne dane,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych Komentarz Doradców Inwestycyjnych BZ WBK ASSET MANAGEMENT S.A. listopad 2012 Sytuacja na rynkach finansowych Skłonność do inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa rośnie systematycznie, wraz z utrzymującymi

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz*

WIG20 w kolejnych miesiącach. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trafność prognoz* Miesięcznik Inwestora, styczeń 2007 r. Wybierz sekcję tematyczną: Sonda Expandera Fundusze Inwestycyjne Obligacje Giełda Debiuty giełdowe Lokaty bankowe Nieruchomości Złoto i monety Sztuka Gość Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2005 roku

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2005 roku Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2005 roku Otoczenie rynkowe funduszy inwestycyjnych W roku 2005 obserwowaliśmy niŝsze tempo wzrostu gospodarczego niŝ w roku poprzednim, przy czym w trakcie roku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

13 stycznia 2009 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia

13 stycznia 2009 r. Kalendarium na najbliŝszy tydzień. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH 13 stycznia 2009 r. WaŜne wydarzenia ubiegłego tygodnia Kalendarium na najbliŝszy tydzień Polska GUS poinformował, Ŝe w grudniu stopa bezrobocia wzrosła do 9,5% (z 9,1% w

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012 o BIULETYN TYGODNIOWY 2 CZERWCA 2012 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % ATMGRUPA 1,12 30,2% EMPERIA 44,75-58,4% QUANTUM 8,89 18,4% POINTGROUP 0,24-27,3%

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Sezon na misia. 6 lipca 2009 r.

Sezon na misia. 6 lipca 2009 r. TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH 6 lipca 2009 r. Sezon na misia W najbliższą środę, 8 lipca, w Stanach Zjednoczonych nastąpi oficjalne otwarcie sezonu publikacji wyników spółek za II kwartał bieżącego roku.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r.

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r. Styczeń 2015 Polska Sankcje gospodarcze na linii Rosja USA i Unia Europejska, a także słaba koniunktura w strefie euro, sprawiły że większość ekonomistów oczekiwała silnego spowolnienia polskiego PKB w

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014 Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014 Akcje rynków rozwiniętych są klasą aktywów która nas najbardziej przekonuje. Wzrost Outlook 2014 zysków spółek i

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, wyrównana sezonowo (lewa oś) 6, PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

Prog. gram. BZ WBK-Aviva

Prog. gram. BZ WBK-Aviva Kwartalny biule etyn informacyjny IN PL U lipiec 2015 S Prog gram Inwestycyjny BZ WBK-Aviva Towarzystwa a Ubezpieczeń Świat Niekończąca się grecka historia II kwartał br. na świecie minął pod znakiem problemów

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja

Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja 2014 r. rozpoczynamy od ograniczania skupu aktywów w ramach QE3 przez amerykański zarząd Rezerwy Federalnej (Fed).

Bardziej szczegółowo