INFORMATOR. Ćwiczenie z wojskami ANAKONDA-14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. Ćwiczenie z wojskami ANAKONDA-14"

Transkrypt

1 INFORMATOR Ćwiczenie z wojskami ANAKONDA-14 1

2 ANAKONDA-14 to największe, cykliczne ćwiczenie Sił Zbrojnych RP o połączonym charakterze, prowadzone w układzie międzynarodowym. W dniach od 24 września do 3 października br. na wszystkich rodzajach poligonów ćwiczyć będzie blisko 12,5 tys. żołnierzy, w tym 750 z państw sojuszniczych (Czech, Estonii, Holandii, Kanady, Litwy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych). Ćwiczenie jest największym wyzwaniem roku 2014, a jego celem jest synchronizacja jednostek podległych Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych w planowaniu i prowadzeniu połączonych operacji obronnych oraz stworzenie warunków do działania sił sojuszniczych we współpracy z narodowym układem pozamilitarnym. Przez ostatnich osiem lat ćwiczenie ANAKONDA ewoluowało z przedsięwzięcia typowo wojskowego, poprzez ćwiczenie z udziałem pozamilitarnych struktur systemu obronnego państwa w wymiarze krajowym, następnie regionalnym, aż do ćwiczenia sojuszniczego z aktywnym udziałem państw - członków NATO. W wyniku tych zmian ćwiczenie stało się jednym ze stałych punktów szkolenia sojuszu północnoatlantyckiego. W świetle zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze regionalnym jak i globalnym, ćwiczenia takie jak ANAKONDA-14 nabierają szczególnego znaczenia. Potwierdzeniem tego jest udział kontyngentów narodowych ośmiu krajów NATO, które wezmą udział w tym przedsięwzięciu. ANAKONDĘ od samego początku, czyli od 2006 r. w cyklu dwuletnim przygotowuje i prowadzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Kierownik Ćwiczenia gen. broni Marek Tomaszycki 2 3

3 DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH pełni funkcję Kierownictwa Ćwiczenia TEMAT ĆWICZENIA: Prowadzenie działań obronnych w ramach połączonej operacji obronnej podczas konfliktu zbrojnego we współdziałaniu z elementami pozamilitarnego podsystemu obronnego państwa i wojskami sojuszniczymi. Kierownik Ćwiczenia Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek TOMASZYCKI Zastępca Kierownika Ćwiczenia gen. bryg. Grzegorz DUDA Zastępca Kierownika Ćwiczenia ds. sił koalicyjnych gen. bryg. Torben Dixen MØLLER Szef Sztabu Kierownictwa Ćwiczenia gen. dyw. pil. Sławomir KAŁUZIŃSKI Zastępcy Kierownika Ćwiczenia ds. działań taktycznych i ogniowych CEL ĆWICZENIA: Zgranie sił wydzielonych w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego RSZ do prowadzenia działań obronnych w celu stworzenia warunków do wprowadzenia do walki przydzielonych sojuszniczych sił wzmocnienia, we współdziałaniu z elementami pozamilitarnych struktur systemu obronnego państwa. Na CSWL DRAWSKO gen. bryg. Andrzej REUDOWICZ Na OSPWL ORZYSZ gen. bryg. Stanisław OLSZAŃSKI Na CP SP USTKA gen. bryg. pil. Tomasz DREWNIAK MIĘDZYNARODOWY WYMIAR ĆWICZENIA: W ćwiczeniu oprócz jednostek Wojska Polskiego udział wezmą wydzielone siły i środki Sił Zbrojnych: Czech, Estonii, Holandii, Kanady, Litwy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Łącznie z państw sojuszu w ćwiczeniu będzie uczestniczyć 750 żołnierzy. Na kierunku USTKA (poligony morskie) kadm. Marian AMBROZIAK Na OSPWL DĘBA płk Jerzy JASTRZĘBSKI 4 5

4 ZAŁOŻENIA SCENARIUSZA ĆWICZENIA Scenariusz zakłada istnienie w Eurolandzie dwóch wiodących sił polityczno wojskowych, tj. Grupy Państw Wschodniego Eurolandu CZERWONI, związanej sojuszem polityczno gospodarczo wojskowym, w której wiodącą rolę odgrywa BARIA skupiając wokół siebie MONDĘ i FUNLAND oraz Organizacji Sojuszu Morza Niebieskiego NIEBIESCY, w której skład wchodzi WISLANDIA. Podłożem konfliktu jest utrata przez BARIĘ dużej części wpływów ze sprzedaży surowców energetycznych w regionie Eurolandu na skutek wdrożonego projektu dywersyfikacji źródeł energii przez państwa Eurolandu, w tym WISLANDIĘ. BARIA nie wyklucza użycia siły w stosunku do państw na obszarze których bezpieczeństwo jej mniejszości narodowych lub państwa sojusznika jest zagrożone. Władze BARII wielokrotnie na arenie międzynarodowej oskarżały WISLANDIĘ o politykę powodującą destabilizację regionu. Z dotychczasowych ocen wynika, że rząd MONDY przy poparciu BARII postanowił poprzez rozstrzygnięcie siłowe przejąć kontrolę nad odkrytymi złożami gazu łupkowego w północno wschodnim rejonie WISLANDII, następnie po międzynarodowym usankcjonowaniu aneksji spornego terenu, dokonać agresji na LIMBIĘ wobec której także wysuwa roszczenia terytorialne. W odpowiedzi na rozpoczęcie eksploatacji pokładów gazu łupkowego przez WISLANDIĘ oraz na dostawy gazu z innych kierunków, BARIA w 2012 r. podjęła działania dyplomatyczne i szeroką kampanię informacyjną w celu zablokowania tych działań. WISLANDIA oskarżana jest o to, że eksploatacja złóż gazu łupkowego zalegających w północno wschodniej części kraju powoduje wywłaszczenie ludności pochodzenia mondyjskiego. 6 7

5 MAPA REJONÓW PROWADZENIA ĆWICZENIA Poligony morskie Ośrodek Szkolenia Poligonowego WL ORZYSZ Centralny Poligon SP USTKA Centrum Szkolenia WL DRAWSKO Kierownictwo Ćwiczenia WARSZAWA Ośrodek Szkolenia Poligonowego WL DĘBA Podczas ćwiczenia wykorzystywane będzie uzbrojenie i sprzęt Wojska Polskiego: transportery opancerzone haubice i wyrzutnie artyleryjskie - 15 zestawy artylerii plot - 53 samoloty - 25 śmigłowce - 17 okręty - 17 Ćwiczenie będzie realizowane na poligonach i w centrach szkolenia w Drawsku, Orzyszu, Ustce, Nowej Dębie oraz na poligonach morskich Marynarki Wojennej. 8 9

6 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ĆWICZĄCE WOJSKA Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych ORZYSZ 1. Rozpoznanie podchodzącego i rozwijającego się przeciwnika. 2. Przenikanie w ugrupowanie przeciwnika. 3. Walka z podchodzącym i rozwijającym się przeciwnikiem. 4. Wsparcie działań przez śmigłowce. 5. Działania obronne Taktycznej Grupy Bojowej. 6. Naprowadzanie Sił Powietrznych na wykryte obiekty - wykonanie uderzeń. 7. Walka w głębi pierwszej pozycji obrony. 8. Prowadzenie obrony, załamanie natarcia przeciwnika. Zwalczanie oddziałów obejścia przeciwnika, odtwarzanie zdolności bojowej. 9. Organizacja kontrataku. 10. Zabezpieczenie i wykonanie kontrataku. 11. Wsparcie ataku przez śmigłowce. 12. Walka w głębi obrony. Rozbicie odwodów przeciwnika. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - DRAWSKO 1. Przeciwdesantowa rozbudowa inżynieryjna terenu. 2. Walka z desantem przeciwnika. 3. Prowadzenie działań przeciwdywersyjnych. 4. Patrolowanie rejonu (rozpoznanie dróg, zapewnienie manewru). 5. Organizacja posterunków kontrolno-blokadowych. 6. Ubezpieczenie konwojów logistycznych. 7. Przeszukanie terenu, obiektu. 8. Wykonywanie czynności ochronnych. Ośrodek Szkolenia Poligonowego WL NOWA DĘBA Centralny Poligon Sił Powietrznych USTKA 1. Rozpoznanie przeciwnika. 2. Rozbudowa inżynieryjna planowanych rubieży ogniowych, organizacja systemu ognia, organizacja systemu obrony wybrzeża morskiego. 3. Prowadzenie obrony wybrzeża morskiego. 4. Uderzenie na cele nawodne przeciwnika. 5. Prowadzenie działań blokadowych. 6. Działania Sił Powietrznych. 1. Przygotowanie i organizacja ośrodka oraz przyjęcie i ewidencja uchodźców. 2. Kontrola ruchu uchodźców (patrolowanie rejonu). 3. Elementy kontroli zachowania tłumu. 4. Wsparcie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie obozu dla uchodźców. 5. Patrolowanie rejonów przyległych do obozów dla uchodźców. 6. Wykonywanie czynności ochronnych. 7. Współdziałanie z cywilnymi służbami medycznymi w zakresie udzielania pomocy medycznej uchodźcom. 8. Osłona sanitarno-epidemiologiczna obozu dla uchodźców oraz wsparcie cywilnych służb medycznych w zabezpieczeniu medycznym ludności napływowej

7 DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH Historia i zadania Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) utworzone zostało z dniem 1 stycznia 2014 r. i dziedziczy tradycje oraz historię Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych powołanego decyzją Ministra Obrony Narodowej z 22 października 2003 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest głównym organem dowodzenia odpowiedzialnym za dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi, przekazanymi w jego podporządkowanie zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej. Dowództwo odpowiada za planowanie i dowodzenie wojskami i przydzielonymi elementami pozamilitarnymi w operacjach połączonych, pokojowych, ratowniczych, humanitarnych oraz działaniach prowadzonych w celu zapobiegania aktom terroru, lub usuwania ich skutków, a także siłami wydzielonymi do wsparcia administracji rządowej i samorządowej w przypadku wystąpienia niemilitarnych sytuacji kryzysowych. Ponadto, dowództwo planuje, organizuje i prowadzi ćwiczenia, a także dokonuje oceny zdolności sił i środków zadeklarowanych do prowadzenia operacji. DOWÓDCY OPERACYJNI Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych sprawuje również kierownictwo narodowe nad Polskimi Kontyngentami Narodowymi i Polskimi Jednostkami Wojskowymi wydzielanymi do realizacji zadań poza granicami państwa w operacjach organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych. Ponadto DO RSZ pełni funkcję Centrum Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. W czasie pokoju Dowództwo poprzez Centrum Operacji Powietrznych i Centrum Operacji Morskich, dowodzi siłami i środkami wydzielanymi do pełnienia dyżurów bojowych w celu ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP, a także wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w celu ochrony obszarów morskich. W czasie kryzysu militarnego i wojny na bazie Dowództwa powstaje Stanowisko Dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych RP. W wyniku zmian systemu kierowania i dowodzenia SZ RP, zostały utworzone i podporządkowane Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów SZ: Centrum Operacji Lądowych Dowództwo Komponentu Lądowego, Centrum Operacji Powietrznych Dowództwo Komponentu Powietrznego, Centrum Operacji Morskich Dowództwo Komponentu Morskiego oraz Centrum Operacji Specjalnych Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych. Taka zmiana przyczyniła się do ujednolicenia struktur dowodzenia w czasie pokoju, kryzysu i wojny. gen. broni Henryk TACIK ( ) gen. broni Bronisław KWIATKOWSKI ( ) gen. broni Edward GRUSZKA ( ) gen. broni Marek TOMASZYCKI (od 2013) 12 13

8 WAŻNE TERMINY: 24 września 2014 r Rozpoczęcie ćwiczenia Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 1 października 2014 r Dzień Obserwatora Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka strzelania rakietowe do celów powietrznych pozorowana walka powietrzna uderzenie na cele nawodne pokaz działania SAR 1-2 października 2014 r Dzień Dostojnych Gości / Dzień dla mediów Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz Grupa prasowa USTKA Grupa prasowa DRAWSKO DLA MEDIÓW Dyslokacja biur prasowych Centrum Prasowo informacyjne Rzecznik prasowy ćwiczenia ppłk Piotr Walatek tel Grupa prasowa DĘBA zadania taktyczne i ogniowe pokaz sprzętu żołnierski poczęstunek Nr. ratunkowy UE: 112 Pogotowie ratunkowe: 999 Straż pożarna: 998 WAŻNE TELEFONY: Zespoły realnego zabezpieczenia ćwiczenia: 1. OSPWL ORZYSZ - ppłk Mariusz Sokołowski, tel CP SP USTKA - mjr Wojciech Jakobczyk, tel CS WL DRAWSKO - mjr Marek Czerwiński, tel OSPWL DĘBA - mjr Arkadiusz Jelonek, tel AKTUALNE INFORMACJE O ĆWICZENIU twitter.com/dowopersz serwer ftp: login: anakonda_14 hasło: anakonda_14 AKREDYTACJI UDZIELA: Centrum Prasowo Informacyjne ćwiczenia

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

STAN WOJNY A STAN WOJENNY ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

STAN WOJNY A STAN WOJENNY ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE dr Tadeusz Józef Kęsoń Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie tadekes@wp.pl STAN WOJNY A STAN WOJENNY ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest pokazanie istoty dwóch

Bardziej szczegółowo

PROCES PLANISTYCZNY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

PROCES PLANISTYCZNY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ PROCES PLANISTYCZNY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ płk dr Marek Brylonek główny specjalista Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej Unia Europejska jest obok Paktu Północnoatlantyckiego NATO i

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

PRAWO OBRONNE RP PRÓBA INTERPRETACJI

PRAWO OBRONNE RP PRÓBA INTERPRETACJI dr hab. inż. Marek Zbigniew Kulisz Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie PRAWO OBRONNE RP PRÓBA INTERPRETACJI Streszczenie: Obronność państwa, jako szczególna funkcja

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Witold SKOMRA

Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 2 System zarządzania kryzysowego w Polsce Slajd 3 Zarządzanie kryzysowe (cztery fazy) zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, usuwanie skutków. Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 4 Zespoły zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH Kmdr Krzysztof KUBICKI Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH 1. Pojęcie morskiej informacji geoprzestrzennej 1 Pojęcie Morskiej

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym s.

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym s. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 II 2014 / 30 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Przemysław Pacuła. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWe I-II - 2007 /3-4

Przemysław Pacuła. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWe I-II - 2007 /3-4 RAPORT STOSUNKI NATO-UE. STAN OBECNY, PERSPEKTYWY ROZWOJU Przemysław Pacuła Wraz z rozwojem Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) 1 stosunki transatlantyckie nabrały nowego znaczenia. NATO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo