Sondowania statyczne CPTU Sprzęt, interpretacja, jakość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sondowania statyczne CPTU Sprzęt, interpretacja, jakość"

Transkrypt

1 Sondowania statyczne CPTU Sprzęt, interpretacja, jakość dr inż. Bartłomiej Czado BAARS Geotechnical Measures Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Zakład Budownictwa 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

2 Sondowanie CPTU Podstawy w pigułce 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

3 Stożek sondy statycznej CPTU przygotowany do pracy (fot. B. Czado) Badanie CPT polega na wciskaniu sondy stożkowej pionowo w grunt za pomocą kolumny żerdzi. Sonda [ ] powinna być wciskana w grunt ze stałą prędkością zagłębiania. [PN-EN ]. Prędkość ta wynosi 20±5 mm/s. 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

4 tuleja cierna filtr porowaty końcówka stożkowa Podczas badania należy pomierzyć opór zagłębiania stożka (q c ), jak również, w miarę możliwości, tarcie na tulei ciernej (f s ).[PN-EN ] W badaniu tzw. piezostożkiem(cptu) mierzy się także ciśnienie porowe (u 2 ). 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

5 mierzone parametry: opór pod stożkiem, opór tarcia na tulei ciernej, ciśnienie porowe wyliczony parametr dodatkowy: współczynnik tarcia = / [%] Wyniki badania CPTU przedstawia się na ogół w formie wykresów mierzonych parametrów w funkcji głębokości. 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

6 Badania CPT w normach PN-EN Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego Rozdział 4 Badania polowe gruntów i skał 4.3 Badania statyczną sondą stożkową bez pomiaru (CPT CPT) i z pomiarem (CPTU CPTU) ciśnienia wody w porach 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

7 Badania CPT w normach ISO :2012 Geotechnical investigation and testing Field testing Part 1: Electrical coneand piezocone penetration tests. W normie zawarto szczegółowe wymogi dotyczące sprzętu do badań, procedur wykonawczych, raportowania wyników dla badań stożkami elektrycznymi CPT i piezostożkamicptu jako elementu rozpoznania podłoża gruntowego zgodnie z normą Eurokod kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

8 Badania CPT w normach ASTM D Standard Test Method for Electrobnic Friction Cone oneand Piezocone Penetration Testingof Soils. W normie zawarto m.in. szczegółowe wymogi odnośnie konstrukcji stożka o powierzchni przekroju 15 cm kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

9 Stosowalność wybranych metod wg Eurokodu 7 Informacje i parametry Metody badań polowych rodzaj gruntu CPTU PMT DMT Możliwe do otrzymania wyniki DPL /M DPH /M DPH /SH C2 F2 C3 F3 C2 F2 C3 F3 C3 F3 - PLT granice warstw C1 F1 C3 F3 C2 F1 C1 F2 C1 F2 - poziom z.w.g. ciśnienie porowe C C2 F2 F gęstość C2 F2 - C2 F2 C2 C2 - wytrzymałość na ścinanie C2 F1 C1 F1 C2 F1 C2 F3 C2 F3 C1 F1 ściśliwość C1 F2 C1 F1 C2 F1 C2 F2 C2 F2 C1 F1 wodoprzepuszczalność C3 F2 F możliwość uzyskania: 1 wysoka, 2 średnia, 3 niska; w gruntach: C gruboziarnistych, F drobnoziarnistych 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

10 Sprzęt do badań CPT 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

11 Producenci sprzętu CPTU 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

12 Sprzęt do badań CPT Stożki 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

13 Stożek mechaniczny CPT Stożek Begemann a(pierwsza publikacja wyników badań rok 1953) tuleja cierna stożek Główne cechy stożka: Średnica: 36 mm Powierzchnia: 10 cm² Kąt wierzchołkowy: 60 Powierzchnia boczna tulei ciernej: 150 cm² 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

14 położenie tulei ciernej Stożki sondy statycznej elektryczny CPTU (z lewej) oraz mechaniczny CPTM tzw. stożek Begemanna(z prawej) 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

15 Porównanie wyników badań CPTM i CPTE stożek elektryczny (linie ciągłe) stożek mechaniczny (znaczniki) Badania zostały wykonane: tego samego dnia, w odległości 1 m od siebie, tym samym urządzeniem wciskającym Stożki mechaniczne Begemanna (CPTM) powinny zostać całkowicie wycofane z użycia! Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

16 Stożki sondy statycznej CPTU o powierzchni przekroju 10 cm 2 oraz 15 cm 2 (fot. B. Czado) Standardowym rozmiarem stożka jest stożek o średnicy 36 mm (powierzchnia przekroju 10 cm 2 ), jednak w praktyce często lepiej sprawdza się stożek większy, o średnicy 44 mm (15 cm 2 ) 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

17 Typowe rozwiązania konstrukcji stożka [ISO ] 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

18 Dodatkowa sekcja do badań sejsmicznych S-CPT oraz stożek CPTU o powierzchni 15 cm2 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

19 Inne typy stożków od góry: sejsmiczny, conductivity, videocone, CPTU 15 i 10 cm2, dylatometr 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

20 Sprzęt do badań CPT Urządzenia do wciskania 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

21 Lekkie urządzenia wciskające Urządzenia bez własnego napędu, wymagają kotwienia, można stosować wewnątrz budynków 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

22 PaganiTG (Politechnika Krakowska) Masa własna około 1t, dostępna teoretycznie siła wcisku 150kN, wymaga kotwienia (2 świdry) 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

23 Gouda GRIFFIN Masa własna około 3t, dostępna teoretycznie siła wcisku 200kN, wymaga kotwienia (cztery kotwy talerzowe) 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

24 CPT Truck firmy BAARS Masa własna 22t, zawsze dostępna siła wcisku 200kN, bez konieczności kotwienia w gruncie 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

25 CPT Truck firmy BAARS Masa własna 22t, zawsze dostępna siła wcisku 200kN, bez konieczności kotwienia w gruncie 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

26 CPT Truck firmy BAARS Masa własna 22t, zawsze dostępna siła wcisku 200kN, bez konieczności kotwienia w gruncie 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

27 CPT Truck firmy BAARS Końcówka stożkowa sondy statycznej (CPTU) wprowadzana poprzez podwozie 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

28 CPT Truck firmy BAARS Układ hydrauliczny do wciskania przewodu - wnętrze pojazdu 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

29 Crawler-Truck CPT Masa własna 20 t, zawsze dostępna siła wcisku 180kN, bez konieczności kotwienia w gruncie 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

30 Gouda CPT Crawler Masa własna 21 t, zawsze dostępna siła wcisku 200kN, bez konieczności kotwienia w gruncie 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

31 Gouda CPT Crawler konieczność transportu na lawecie 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

32 Gouda CPT Crawler wnętrze 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

33 Od czego zależy jakość badań CPTU? 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

34 Wymogi normowe Sprzęt do nadań CPT/CPTU powinien spełniać wymogi norm: ISO :2013 Geotechnical investigation and testing Field testing Part 1: Electrical coneand piezocone penetration tests. PN-EN ISO Systemy zarządzania pomiarami Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego Specyfikacja ISSMGE International Reference Test Procedure for Cone Penetration Test (CPT) and the Cone Penetration Test with pore pressure (CPTU). Rotterdam, kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

35 Wymogi co do stożka Wymogi co do konstrukcji stożka sondy CPTU dotyczą m.in.: tolerancji wymiarowych, szorstkości powierzchni stożka i tulei ciernej, przepuszczalności filtrów porowych, dokładności czujników i systemów pomiarowych, itd. 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

36 Kalibracja układu pomiarowego Kalibracja stożków powinna następować nie rzadziej niż: co 6 miesięcy, według normy ISO , nawet co 3 miesiące, według specyfikacji ISSMGE co każde 1000 mbwykonanych badań, według standardów przyjętych przez renomowane firmy zachodnie oraz BAARS Kalibracja systemu akwizycji danych nie rzadziej niż raz w roku! Wymiana i saturacja filtra porowego CPTU przed każdym badaniem! 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

37 Certyfikat kalibracji stożek CPTU o przekroju 15 cm 2 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

38 Certyfikat kalibracji stożek CPTU o przekroju 10 cm 2 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

39 Certyfikat kalibracji system akwizycji danych Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

40 Interpretacja wyników badań CPTU 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

41 Wyniki badania CPTU mierzone parametry: opór pod stożkiem, opór tarcia na tulei ciernej, ciśnienie porowe wyliczony: współczynnik tarcia 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

42 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

43 Określanie parametrów stanu gruntu wg PN-B Zależność korelacyjna stopnia zagęszczenia I D od oporu pod stożkiem q c (Filipowicz, 1995; PN-B-04452, 2002) Zależność korelacyjna stopnia plastyczności I L od oporu pod stożkiem q c (PN-B-04452, 2002) 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

44 Parametry wytrzymałościowe Dla gruntów niespoistych(gruboziarnistych) wyznacza się wartość kąta tarcia wewnętrznego φ na podstawie zależności wg DIN 4094:1990: φ= ,5 log(q c ) Dla gruntów spoistych(drobnoziarnistych) wyznacza się wartość wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu s u z zależności wg Lunneet al.: gdzie: q c σ vo N k s u = (q c σ vo )/N k -pomierzony opór na stożku, Pa -pionowe naprężenie całkowite geostatyczne, Pa -współczynnik empiryczny zależny od wskaźnika plastyczności gruntu, przyjmowany zgodnie z propozycją SGI. 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

45 Badanie sejsmiczne typu S-CPTU Metodyka badania Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

46 Badanie sejsmiczne typu S-DMT Metodyka badania Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

47 Wyniki badania sejsmicznego typu S-CPTU Przebiegi czasowe przyspieszeń (w trzech kierunkach) oraz sygnał wzbudzenia (tzw. trigger) Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

48 Parametry wytrzymałościowe Na podstawie pomierzonych czasów propagacji fali poprzecznej wyznacza się jej prędkość v s. Na tej podstawie wylicza się wartość modułu ścinania G 0 z zależności: G 0 = ρv s 2 Wyznaczając prędkość propagacji fali podłużnej v p można określić wartość wpółczynnikapoissona z relacji pomiędzy obiema prędkościami zapisanej wzorem: v p /v s = [2(1 ν)/(1 2ν)] 1/2 Moduł odkształcenia (dynamiczny) można następnie wyznaczyć z zależności: E 0 = 2G 0 (1+ν) gdzie: ν- współczynnik Poissona ρ-gęstość objętościowa gruntu (dane z wierceń lub interpretacji badania CPT), g/cm 3 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

49 Raportowanie wyników badań 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

50 Wyniki badania CPTU mierzone parametry: opór pod stożkiem, opór tarcia na tulei ciernej, ciśnienie porowe wyliczony: współczynnik tarcia 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

51 Interpretacja wyników badania CPTU wyniki w formie tabelarycznej parametry zestawione dla wydzielonych warstw geotechnicznych, w koordynacji z wierceniami i innymi badaniami 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

52 Interpretacja wyników badania CPTU wyinterpretowane: profil podłoża, parametry stanu, parametry wytrzymałościowe, 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

53 Wyniki badania sejsmicznego typu S-CPTU przykład raportu z badań Mierzone wielkości: prędkość propagacji fali poprzecznej i podłużnej Uzyskiwane parametry: współczynnik Poissona, moduł ścinania moduł odkształcenia Dodatkowo standardowy zestaw danych jak dla badania CPTU Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

54 Dziękuję za uwagę! 15 kwietnia 2016 Warsztaty Geologii Inżynierskiej Kraków

RAPORT Z BADAŃ CPT KOMUNALNEJ, NOWOMYŚLIWSKIEJ, NIEPODLEGŁOŚCI PRZEPROWADZONYCH W REJONIE ULIC: ORAZ GRYFA POMORSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH

RAPORT Z BADAŃ CPT KOMUNALNEJ, NOWOMYŚLIWSKIEJ, NIEPODLEGŁOŚCI PRZEPROWADZONYCH W REJONIE ULIC: ORAZ GRYFA POMORSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH ul. Dekoracyjna - Zielona Góra tel. +, fax + RAPORT Z BADAŃ CPT PRZEPROWADZONYCH W REJONIE ULIC: KOMUNALNEJ, NOWOMYŚLIWSKIEJ, NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ GRYFA POMORSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej Fundamentowanie 1 Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej powierzchni terenu. Fundament ma

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów

Bardziej szczegółowo

SOND N OW O A W N A I N A

SOND N OW O A W N A I N A SONDOWANIA Sylwia Tchórzewska 1 Cel sondowania Celem sondowań jest rozpoznanie ilościowych lub jakościowych własności gruntów w miejscu ich zalegania (in situ). Badanie gruntów za pomocą sondowań polega

Bardziej szczegółowo

Polskie normy związane

Polskie normy związane (stan na 10.10.2013) Polskie normy związane Polskie normy opracowane przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) (wycofane) PN-55/B-04492:1985 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Wykład 3: Podstawy projektowania geotechnicznego. Rozpoznanie geotechniczne. dr inż.

Bardziej szczegółowo

Maciej Kordian KUMOR. BYDGOSZCZ - TORUŃ 12-13 stycznia 2012 roku. Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Maciej Kordian KUMOR. BYDGOSZCZ - TORUŃ 12-13 stycznia 2012 roku. Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA BYDGOSZCZ - TORUŃ 12-13 stycznia 2012 roku Maciej Kordian KUMOR Katedra Geotechniki Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym

Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym Zagęszczanie gruntów niespoistych i kontrola zagęszczenia w budownictwie drogowym Data wprowadzenia: 20.10.2017 r. Zagęszczanie zwane również stabilizacją mechaniczną to jeden z najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie parametrów geotechnicznych.

Wyznaczanie parametrów geotechnicznych. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Wyznaczanie parametrów geotechnicznych. Podstawowe parametry fizyczne gruntów podawane w dokumentacjach geotechnicznych to: - ρ (n) - gęstość objętościowa

Bardziej szczegółowo

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

Mechanika gruntów - opis przedmiotu

Mechanika gruntów - opis przedmiotu Mechanika gruntów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika gruntów Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Mechgr-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE I BADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODAMI POLOWYMI W UJĘCIU EUROKODU 7

ROZPOZNANIE I BADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODAMI POLOWYMI W UJĘCIU EUROKODU 7 Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 1 2009 Irena Bagińska* ROZPOZNANIE I BADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODAMI POLOWYMI W UJĘCIU EUROKODU 7 1. Wstęp Począwszy od końca lat 70. poprzedniego stulecia państwa

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

G E O T E C H N I C S

G E O T E C H N I C S F-01/GEO G E O T E C H N I C S SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2016 Edycja nr 1 z dnia 24 marca 2016 r. Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Przemysław Domoradzki Krzysztof Wołowiec Data 24 marca 2016

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA Kraków 2004 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Normy i literatura 3. Metody badawcze 4. Budownictwo lądowe 5. Budownictwo hydrotechniczne 6. Drogownictwo

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych:

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych: Wybrane zagadnienia do projektu fundamentu bezpośredniego według PN-B-03020:1981 1. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz obciążeń Wartości charakterystyczne średnie

Bardziej szczegółowo

Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski

Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski 1. Obciążenia środowiskowe (wiatr, falowanie morskie, prądy morskie, poziomy zwierciadła wody, oddziaływanie lodu) 2. Poziomy obciążeń

Bardziej szczegółowo

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012 Spis treści PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 37 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO- INśYNIERSKIE 39 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

CPT-pro. Program do analizy i prezentacji wyników badań polowych oraz tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej.

CPT-pro. Program do analizy i prezentacji wyników badań polowych oraz tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej. CPT-pro CPT-pro jest wielomodułowym pakietem oprogramowania przeznaczonym do: Analizy, interpretacji i prezentacji sondowań statycznych CPT/CPTU, sondowań dynamicznych DPT i SPT oraz testów środowiskowych

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA KONSYSTENCJI GRUNTÓW MAŁO SPOISTYCH NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z BADANIA STATYCZNEGO SONDOWANIA

IDENTYFIKACJA KONSYSTENCJI GRUNTÓW MAŁO SPOISTYCH NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z BADANIA STATYCZNEGO SONDOWANIA DENTYFKACJA KONSYSTENCJ GRUNTÓW MAŁO SPOSTYCH NA PODSTAWE CHARAKTERYSTYK PENETRACJ Z BADANA STATYCZNEGO SONDOWANA Wojciech TSCHUSCHKE Katedra Geotechniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

Porównanie oporów stożka sondy statycznej CPTU i sondy dynamicznej DPH

Porównanie oporów stożka sondy statycznej CPTU i sondy dynamicznej DPH Porównanie oporów stożka sondy statycznej CPTU i sondy dynamicznej DPH Dr inż. Irena Bagińska Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Sondowania statyczne CPTU oraz dynamiczne DPH

Bardziej szczegółowo

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Metody badań materiałów konstrukcyjnych Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować

Bardziej szczegółowo

POMIAR CIŚNIENIA WODY W PORACH METODĄ SONDOWANIA STATYCZNEGO W ASPEKCIE OCENY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ GRUNTÓW

POMIAR CIŚNIENIA WODY W PORACH METODĄ SONDOWANIA STATYCZNEGO W ASPEKCIE OCENY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ GRUNTÓW Architectura 12 (2) 2013, 53 62 POMIAR CIŚNIENIA WODY W PORACH METODĄ SONDOWANIA STATYCZNEGO W ASPEKCIE OCENY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ GRUNTÓW Wojciech Tschuschke Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA PODSTAWIE KORELACJI PARAMETRÓW OTRZYMANYCH Z BADAŃ GEOFIZYCZNYCH I GEOTECHNICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA PODSTAWIE KORELACJI PARAMETRÓW OTRZYMANYCH Z BADAŃ GEOFIZYCZNYCH I GEOTECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA PODSTAWIE KORELACJI PARAMETRÓW OTRZYMANYCH Z BADAŃ GEOFIZYCZNYCH I GEOTECHNICZNYCH Katarzyna STELMACH a, Joanna BZÓWKA b a Przedsiębiorstwo Podstawowych Badań i Robót

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Rok III, sem. V 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 2 Projekt posadowienia na palach fundamentowych Fundamentowanie nauka zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem fundamentów oraz robót fundamentowych w różnych

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO W dniu 10.06.2016 r w Warszawie na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 wykonano osie odwiertów badawczych φ

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA NOŚNOŚCI PALI NA PODSTAWIE BADAŃ POLOWYCH WEDŁUG NORM PN-EN-1997 I PN-B-02482

PROGNOZA NOŚNOŚCI PALI NA PODSTAWIE BADAŃ POLOWYCH WEDŁUG NORM PN-EN-1997 I PN-B-02482 PROGNOZA NOŚNOŚCI PALI NA PODSTAWIE BADAŃ POLOWYCH WEDŁUG NORM PN-EN-1997 I PN-B-02482 Witold BOGUSZ, Stanisław ŁUKASIK Zakład Geotechniki i Fundamentowania, Instytut Techniki Budowlanej, ul. Ksawerów

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż., prof. AGH Henryk Woźniak Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. inż., prof. AGH Henryk Woźniak Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dr hab. inż., prof. AGH Henryk Woźniak Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Kiełbasińskiego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja rodzaju gruntu oraz parametrów wytrzymałościowych podłoża na podstawie wyników badań sondą statyczną CPTU.

Identyfikacja rodzaju gruntu oraz parametrów wytrzymałościowych podłoża na podstawie wyników badań sondą statyczną CPTU. Identyfikacja rodzaju gruntu oraz parametrów wytrzymałościowych podłoża na podstawie wyników badań sondą statyczną CPTU. Artykuł przedstawia próbę porównania wyników identyfikacji rodzaju gruntu oraz wartości

Bardziej szczegółowo

Pale fundamentowe wprowadzenie

Pale fundamentowe wprowadzenie Poradnik Inżyniera Nr 12 Aktualizacja: 09/2016 Pale fundamentowe wprowadzenie Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie problematyki stosowania oprogramowania pakietu GEO5 do obliczania fundamentów

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Rok III, sem. VI 14 1.0. Ustalenie parametrów geotechnicznych Przelot [m] Rodzaj gruntu WARIANT II (Posadowienie na palach) OBLICZENIA STATYCZNE Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 13

Spis treści. Przedmowa... 13 Przedmowa........................................... 13 1. Wiadomości wstępne.................................. 15 1.1. Określenie gruntoznawstwa inżynierskiego................... 15 1.2. Pojęcie gruntu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z normy DIN 4094

Wyciąg z normy DIN 4094 Wyciąg z normy DIN 4094 Norma ta została opracowana przez gremium składające się z przedstawicieli działu geotechniki komisji normowania w DIN (Deutsches Institut für Normung e.v. oraz DGEG (der Deutschen

Bardziej szczegółowo

Angelika Duszyńska Adam Bolt WSPÓŁPRACA GEORUSZTU I GRUNTU W BADANIU NA WYCIĄGANIE

Angelika Duszyńska Adam Bolt WSPÓŁPRACA GEORUSZTU I GRUNTU W BADANIU NA WYCIĄGANIE Angelika Duszyńska Adam Bolt WSPÓŁPRACA GEORUSZTU I GRUNTU W BADANIU NA WYCIĄGANIE Gdańsk 2004 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA WODNEGO I INŻYNIERII ŚRODOWISKA MONOGRAFIE ROZPRAWY DOKTORSKIE Angelika

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu budowlanego i wykonawczego zbiornika retencyjnego w Kobylanach, gm. Terespol, pow. bialski, woj. lubelskie Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA

WARUNKI POSTĘPOWANIA Strona1 WARUNKI POSTĘPOWANIA Załącznik nr 1 I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża D.1 e używane w załączniku D (1) Następujące symbole występują w Załączniku D: A' = B' L efektywne obliczeniowe pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 S P I S T R E C I 1. WSTP... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADA... 4 2.1 Wiercenie otworów 4 2.2 Sondowanie statyczne CPT 4 3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA...

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 czerwca 2015 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Tytuł rozprawy w języku polskim: Prognozowanie pracy pali Vibro obciążonych osiowo z wykorzystaniem wyników sondowania CPT.

Tytuł rozprawy w języku polskim: Prognozowanie pracy pali Vibro obciążonych osiowo z wykorzystaniem wyników sondowania CPT. Imię i nazwisko autora rozprawy: Paweł Więcławski Dyscyplina naukowa: Budownictwo. ROZPRAWA DOKTORSKA Tytuł rozprawy w języku polskim: Prognozowanie pracy pali Vibro obciążonych osiowo z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem

Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem Przewodnik Inżyniera Nr 11 Aktualizacja: 02/2016 Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem Program powiązany: Osiadanie Plik powiązany: Demo_manual_11.gpo Niniejszy rozdział przedstawia problematykę analizy

Bardziej szczegółowo

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 Zarys geotechniki. Zenon Wiłun Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 ROZDZIAŁ 1 Wstęp/l 3 1.1 Krótki rys historyczny/13 1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17 ROZDZIAŁ 2 Wiadomości ogólne o gruntach

Bardziej szczegółowo

Ocena stopnia zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną DPH i sondą statyczną CPTU

Ocena stopnia zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną DPH i sondą statyczną CPTU Ocena stopnia zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną PH i sondą statyczną CPTU W pracy przedstawiono analizę oceny stopnia zagęszczenia określonego za pomocą sondowania dynamicznego PH oraz sondowania statycznego

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych, Zakład

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA nt warunków gruntowo-wodnych w podłożu budowlanym terenu rozbudowy segmentu A Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, ul.wielicka 265 Gmina Kraków Powiat Kraków Województwo

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu

Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu Przewodnik Inżyniera Nr 4 Akutalizacja: 1/2017 Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu Program powiązany: Ściana projekt Plik powiązany: Demo_manual_04.gp1 Niniejszy rozdział przedstawia

Bardziej szczegółowo

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii Studia stacjonarne II stopnia semestr I UWAGA!!! AUTOR OPRACOWANIA NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAMIESZCZANIE PLIKU NA RÓŻNEGO RODZAJU STRONACH INTERNETOWYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE

Bardziej szczegółowo

Łukasz ZAWADZKI, Mariusz LECH, Kazimierz GARBULEWSKI

Łukasz ZAWADZKI, Mariusz LECH, Kazimierz GARBULEWSKI PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 60, 2013: 107 116 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 60, 2013) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences

Bardziej szczegółowo

Mechanika gruntów i geotechnika Kod przedmiotu

Mechanika gruntów i geotechnika Kod przedmiotu Mechanika gruntów i geotechnika - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika gruntów i geotechnika Kod przedmiotu Mech05_pNadGenK3SD8 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km

Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot i zakres opracowania, 3. Ustalenie obciążenia ruchem, 4. Istniejące konstrukcje nawierzchni, 5. Wstępnie przyjęta technologia modernizacji, 5.1 Przyjęte

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo Zleceniodawca: PLAN IPRO POLSKA Sp. z o.o. ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH II-V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FORMOWANIA WBIJANEJ KOLUMNY KAMIENNEJ NA PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE SŁABEGO OTOCZENIA GRUNTOWEGO

WPŁYW FORMOWANIA WBIJANEJ KOLUMNY KAMIENNEJ NA PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE SŁABEGO OTOCZENIA GRUNTOWEGO WPŁYW FORMOWANIA WBIJANEJ KOLUMNY KAMIENNEJ NA PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE SŁABEGO OTOCZENIA GRUNTOWEGO Jerzy SĘKOWSKI, Sławomir KWIECIEŃ, Piotr KANTY Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja (mm) ,5 R11 R11

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja (mm) ,5 R11 R11 Ramy podwozia firmy Scania Ramy podwozia firmy Scania Asortyment ram podwozia obejmuje następujące typy ram: Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja (mm) 766 +1 768 +1 771 +1 768

Bardziej szczegółowo

mgr inż.tomasz Pradela Kolumny betonowe CMC, kolumny wymiany dynamicznej DR i kolumny MSC przykłady realizacji w Warszawie

mgr inż.tomasz Pradela Kolumny betonowe CMC, kolumny wymiany dynamicznej DR i kolumny MSC przykłady realizacji w Warszawie mgr inż.tomasz Pradela Kolumny betonowe CMC, kolumny wymiany dynamicznej DR i kolumny MSC przykłady realizacji w Warszawie Zagadnienia Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami DR - TRASA SIEKIERKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA TERENU ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY JAKTOROWSKIEJ W WARSZAWIE

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA TERENU ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY JAKTOROWSKIEJ W WARSZAWIE GEOTEST Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 23 2-661 Warszawa tel. 22 844 39 66 e-mail: geotest@geotest.pl www.geotest.pl Istniejemy na rynku od 25 lat Nr dokumentacji: 5864 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA TERENU

Bardziej szczegółowo

Stateczność dna wykopu fundamentowego

Stateczność dna wykopu fundamentowego Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Stateczność dna wykopu fundamentowego W pobliżu projektowanej budowli mogą występować warstwy gruntu z wodą pod ciśnieniem, oddzielone od dna wykopu fundamentowego

Bardziej szczegółowo

PRÓBNE OBCIĄśANIE GRUNTU ZA POMOCĄ PRESJOMETRU

PRÓBNE OBCIĄśANIE GRUNTU ZA POMOCĄ PRESJOMETRU PRÓBNE OBCIĄśANIE GRUNTU ZA POMOCĄ PRESJOMETRU Próbne obciąŝanie jest badaniem terenowym, przeprowadzanym bezpośrednio w miejscu występowania badanego gruntu. Badanie to pozwala ustalić zaleŝność pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107-81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG Normy [1] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

Bardziej szczegółowo

Aparatura badawcza w nowoczesnym laboratorium geotechnicznym

Aparatura badawcza w nowoczesnym laboratorium geotechnicznym Aparatura badawcza w nowoczesnym laboratorium geotechnicznym Mgr inż. Marcin Bujko, dr inż. Ireneusz Dyka, dr hab. inż. Piotr Srokosz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1. Wprowadzenie Powszechnie

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r.

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r. GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna zawierająca warunki posadowienia dla budowy kanalizacji sanitarnej w Al. RóŜ i ul. Orzechowej

Bardziej szczegółowo

D

D 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku D-02.02.01 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Wykonanie warstwy odsączającej z piasku D-02.02.01 D-02.02.01. Wykonanie warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku

Bardziej szczegółowo

Iniekcja Rozpychająca ISR. Iniekcja Rozpychająca ISR. Opis

Iniekcja Rozpychająca ISR. Iniekcja Rozpychająca ISR. Opis Iniekcja Rozpychająca ISR Iniekcja Rozpychająca ISR Strona główna Wzmacnianie gruntu Technologie Iniekcja Rozpychająca ISR Iniekcja rozpychająca polega na wpompowaniu w grunt iniektu cementowogruntowego

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE PODŁOŻA PRZEZ SONDOWANIA STATYCZNE I DYNAMICZNE PORÓWNANIE OPORÓW PENETRACJI STOŻKA

ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE PODŁOŻA PRZEZ SONDOWANIA STATYCZNE I DYNAMICZNE PORÓWNANIE OPORÓW PENETRACJI STOŻKA BARTŁOMIEJ CZADO, JAN S. PIETRAS* ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE PODŁOŻA PRZEZ SONDOWANIA STATYCZNE I DYNAMICZNE PORÓWNANIE OPORÓW PENETRACJI STOŻKA GEOTECHNICAL SOIL TESTING BY CPT AND DYNAMIC PROBING COMPARISON

Bardziej szczegółowo

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika - Dobór siłownika i zaworu - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika OPÓR PRZEPŁYWU W ZAWORZE Objętościowy współczynnik przepływu Qn Przepływ oblicza się jako stosunek

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej Zleceniodawca: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne podłoża

Bardziej szczegółowo

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów. Wykonała: Joanna Kielar

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów. Wykonała: Joanna Kielar Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów Wykonała: Joanna Kielar Wstęp teoretyczny Przeciski hydrauliczne można podzielić na dwie grupy: przeciski hydrauliczne niesterowane,

Bardziej szczegółowo

Tytuł artykułu: Błędy w doborze obudowy wykopów i analiza konkretnego. Streszczenie artykułu: Artykuł opisuje jeden konkretny przypadek

Tytuł artykułu: Błędy w doborze obudowy wykopów i analiza konkretnego. Streszczenie artykułu: Artykuł opisuje jeden konkretny przypadek Autor: mgr inż. Marek Kopras Tytuł artykułu: Błędy w doborze obudowy wykopów i analiza konkretnego przypadku. Streszczenie artykułu: Artykuł opisuje jeden konkretny przypadek nieprawidłowego doboru i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Standard Penetration Test (SPT)

Standard Penetration Test (SPT) Jest dynamiczną metodą testową określoną przez normy NF P94-114, ASTM-D 1586, BS 1377 oraz DIN 4094. Metoda ta jest opisywana jako procedura pozyskiwania reprezentatywnych próbek gruntu do celów badawczych

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Metody badań geologiczno -inżynierskich. mgr inż. Sylwia Tchórzewska

Metody badań geologiczno -inżynierskich. mgr inż. Sylwia Tchórzewska WYKŁAD Metody badań geologiczno -inżynierskich mgr inż. Sylwia Tchórzewska BIBLIOGRAFIA 1. Bażyński J., Drągowski A, Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L. 1999. Zasady sporządzania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST

Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną Dr inż. Sebastian Olesiak AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Badania in-situ dzięki ich szybkości,

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE BADANIA IN SITU

GEOTECHNICZNE BADANIA IN SITU Instytut Geologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu GEOTECHNICZNE BADANIA IN SITU prof. UAM, dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki CEL Poznanie palety badań geotechnicznych. Poznanie możliwości i ograniczeń

Bardziej szczegółowo