Szczecin City Report. June Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec istockphoto.com/rogonar

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar"

Transkrypt

1 City Report June 211 Szczeciński Rynek Nieruchomości istockphoto.com/rogonar Czerwiec 211

2 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Sound economic conditions and solid growth prospects are key features of, one of eight biggest markets in Poland. jedno z ośmiu największych miast w Polsce o stabilnej sytuacji ekonomicznej i dobrych perspektywach rozwoju. s Economy (population: 46,) is the capital of the West Pomeranian Voivodship and the main administrative and economic centre of the region. It is one of the biggest cities in Poland: seventh in terms of population and third in terms of occupied area. In April, 211 s unemployment rate was 1.2%, both below the national average of 12.6%, and significantly lower than the regional West Pomeranian rate of 17.8%. The annual purchasing power per capita in is 6,822 1, 25% higher than the West Pomeranian regional average, and 27% higher than the national figure. Average annual spending power growth stands at 7.6% in, and 7% across the rest of Poland. In 21 the average wage in amounted to PLN 3,433 and was 6% higher than the national one. The city is also one of the most attractive tourist destinations in Poland. In million tourists visited, of which 7, were foreigners. As many as 17% of them (the highest share in Poland) visited for its shopping opportunities. Investment Climate In 211 investor confidence in Poland remained very positive. The total volume of asset transactions to date across all sectors amounted to 836 million including: 391 million in the office market, 373 million in the retail segment and approx. 72 million in the industrial sector. s office investment market has remained quiet with only one transaction recorded to date: the acquisition of the Maris office building in 27 by Ethel Austin. The total volume of transactions was recorded at 13.9 million, with the capitalisation yield rumoured to stand at 7%. More transactions took place in the retail sector including: The 4,3 m 2 Centrum Słoneczne, acquired by Aggmore Europe in 26 for 1 million at a rumoured yield of 9%. The 28, m 2 Piast shopping centre, acquired by ING RE in 26 for 4.6 million at a yield of 6.9%. Two other shopping centres in, Ster and Turzyn, were included in portfolios traded in 22, 26 and 27, namely the Casino portfolio and the Simon Ivanhoe portfolio. The Casino portfolio was acquired by GE in two stages (the shopping galleries in 22 for 245 million and the hypermarkets in 26 for 555 million) and Simon Ivanhoe by the Macquarie Property Trust for 232 million. The Casino portfolio included sixteen properties, while the Simon Ivanhoe portfolio consisted of five. In addition the Real hypermarket located in was included in the Metro portfolio that was purchased by Apollo Rida in 23, and then subsequently sold (49%) to AXA. Investment Yields At the end of Q2, we estimate prime office yields in Poland to stand at 6.5%, retail yields at 6.25% and warehouse yields around 8.%. We forecast prime GDP, Private Consumption, Inflation rate in Poland- Average % Change on Previous Year PKB, spożycie indywidualne, inflacja w Polsce zmiany w stosunku do poprzedniego roku 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % f 212f GDP/PKB Inflation rate / Inflacja Private Consumption / Spożycie Source/Źródło: CSO/GUS; Consensus Economics, % 15% 1% 5% % -5% Retail Sales in Poland - Dynamice Dynamika Sprzedaży Detalicznej w Polsce IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Source/Źródło: GUS, c Real Estate Investment Volume in Poland by Sectors (million ) Wartość transakcji inwestycyjnych w Polsce w podziale na sektory (w milionach ) * Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, * to date / do dzisiaj Prime Yields in Poland Stopy kapitalizacji za najlepsze obiekty w Polsce Sector / Sektor Yield (%) / Stopa Kapitalizacji Offices / Biura 6.5 Retail / Handel 6.25 Warehouses / Magazyny yields to compress further in 211. Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Hotel Mixed/Mieszany 5% 4% 3% 2% 1% % Industrial/Magazynowy Retail/Handlowy Office/Biurowy Changes / Zmiana Sytuacja gospodarcza a (46 mieszkańców) jest stolicą województwa zachodniopomorskiego i jednocześnie głównym centrum administracyjnym i gospodarczym regionu. To jedno z największych miast w Polsce siódme pod względem liczby ludności i trzecie pod względem zajmowanej powierzchni. W kwietniu 211r. bezrobocie w ie wynosiło 1,2% i było niższe niż średnia dla Polski (12,6%) a także niższe niż dla województwa zachodniopomorskiego, gdzie wskaźnik ten był równy 17,8%. Roczna siła nabywcza mieszkańca a wynosi i przewyższa średnią dla województwa zachodniopomorskiego o 25%, a średnią krajową o 27%. Średnioroczny wzrost siły nabywczej dla a wynosi 7,6%, natomiast dla Polski 7%. W 21r. średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w ie wynosiło PLN i było wyższe od średniej krajowej o 6%. jest również miastem turystycznym i jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce. W 29r. miasto odwiedziło 1,2 mln turystów, w tym 7 obcokrajowców. Aż 17% z nich (najwyższy udział w Polsce) przyjechało do a w celach zakupowych. Rynek inwestycyjny W 211r. nastroje inwestorów były bardzo pozytywne. Całkowita wartość transakcji przeprowadzonych do dnia dzisiejszego zamknęła się sumą 836 mln. Na kwotę tę składają się poszczególne sektory: biurowy 391 mln, handlowy 373 mln i magazynowy około 72 mln. Do chwili obecnej na rynku inwestycji biurowych w ie zarejestrowano tylko jedną transakcję nabycie w 27r. przez Ethel Austin budynku Maris. Wartość transakcji wyniosła 13,9 mln natomiast stopa kapitalizacji prawdopodobnie osiągnęła 7%. Więcej transakcji miało miejsce w sektorze handlowym: nabycie w 26r. przez Aggmore Europe Centrum Słoneczne (4 3 m 2 ) za 1 mln przy prawdopodobnej stopie kapitalizacji 9%, zakup przez ING RE w 26r. centrum handlowego Piast (28 m 2 ) za kwotę 4,6 mln i stopie zwrotu w wysokości 6,9%. Dwa inne obiekty handlowe w ie, mianowicie Ster i Turzyn, wchodziły w skład portfeli firm Casino i Simon Ivanhoe sprzedanych w latach 22, 26 i 27. Firma GE nabyła portfel Casino w dwóch etapach: galerie handlowe za kwotę 245 mln w 22r., oraz hipermarkety za sumę 555 mln w roku 26. Natomiast Macquarie Property Trust zakupił portfel Simon Ivanhoe za 232 mln. Portfele firm Casino i Simon Ivanhoe zawierały odpowiednio 16 i 5 obiektów handlowych. Ponadto, hipermarket Real w ie należał do portfela Metro, który został sprzedany w 23r. firmie Apollo Rida a następnie firmie AXA (49%). Stopy kapitalizacji Pod koniec II kwartału br., stopy kapitalizacji za najlepszy produkt inwestycyjny w sektorze biurowym utrzymują się na poziomie 6,5%, w handlowym 6,25%, natomiast w magazynowym około 8%. Przewidujemy dalszy spadek stóp kapitalizacji w 211r. 1 Source / Źródło: Gfk Polonia, data as of 21 / dane za rok 21

3 On Point June The Main Regional Centre of West Pomerania Рынок недвижимости Санкт-Петербурга Główny ośrodek gospodarczy Pomorza Zachodniego Location and Infrastructure enjoys a convenient location in close proximity to the German border, which lies approximately 15km from the city centre. With the exception of Berlin, no city within a 25km radius has a population of more than 2,. Although located 6km from the Baltic coastline, is also a major Polish seaport with harbours located on the Odra river estuary. is an important transport hub for north-western Poland. The city has a direct connection to Europe s transport network via the A6 highway and to inland Poland via the recently completed S3 express way to Gorzów Wielkopolski. Even so, still lacks a convenient connection to both Bydgoszcz and the. With regards to the latter, environmental approval has been obtained for improvements on route No. 6, and the road will be upgraded to meet express road standards. However, construction will not start before 213. Additionally, numerous road improvements and new infrastructure projects have been undertaken or are planned for the city. also enjoys easy access to Scandinavia via the ferry terminal in Świnoujście, which is 1 km away from the city. The terminal provides regular services to Copenhagen, Malmö and Ystadt. Air and Sea Transport s airport is located approximately 45km from the city centre near the town of Goleniów. It has regular flights to five destinations (Warsaw, London, Dublin, Oslo and Liverpool) and charter flights to many others. In 21 the airport served over 269, passengers. Other airports that serve passengers from are located in Berlin: Schönefeld (approximately 15km) and Tegel (approximately 17km). Schönefeld is particularly worth mentioning as the construction of a new airport, which will serve all of Berlin, is underway and scheduled for completion in June 212. The seaport complex of and Świnoujście is one of the most important in the Baltic Sea region, and the largest in Poland with the exception of Gdańsk Gdynia. In terms of containers, and Świnoujście have recorded stable growth over the last decade. The port of is also the nearest seaport for two capital cities (Berlin and Prague) and an important transit hub for the landlocked countries of Central Europe. Education With 21 higher education institutions, both state run and private, has a strong academic base. The largest of these institutes are: the University of, the West Pomeranian University of Technology in, the Pomeranian Medical University and the Maritime University of. In 21 around 57, students were enrolled in colleges across the city. as a Service Centre has started to appear on the radar screens of BPO/SSC investors. This is due to the fact that the city has a well qualified population with a good knowledge of German and English, access to the airport in neighbouring Goleniów and a close proximity to both the German border and Scandinavian markets. So far approximately ten companies (Polish and international) have established their operations in the city. As well as this, the city authorities have started to create favourable conditions for BPO/SSC investors, as they contribute to the economic development of the region. Location of Lokalizacja a Number of passengers served in regional airports Liczba pasażerów obsłużona przez lokalne lotniska Q1 211 Bydgoszcz Rzeszów Source/Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Container shipment, 2-21 Przeładunki kontenerów w latach Conteiners/Kontenery (TEU) Source/Źródło: Port Świnouście, Number of students in regional cities Liczba studentów w miastach regionalnych Rzeszów Bydgoszcz+Toruń Katowice Lublin Source/Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 211 Major BPO/SSC companies in Główne firmy z sektora BPO/SCC w ie Company / Firma Country of origin / Kraj Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Activity / Branża Stream International Germany ITO UniCredit Italy F&A GaveKal Analytics Sweden BPO Tieto Poland Finland/Sweden R&D Unizeto Technologies Poland ITO Położenie i infrastruktura jest dogodnie zlokalizowany w pobliżu granicy niemieckiej, która przebiega ok. 15 km od centrum miasta. W promieniu 25 km od granicy nie ma żadnego ośrodka, z wyjątkiem Berlina, z ponad 2 mieszkańców., chociaż położony 6 km od wybrzeża Morza Bałtyckiego, jest również jednym z głównych polskich portów morskich z przystaniami znajdującymi się w ujściu Odry. Miasto jest ważnym węzłem transportowym dla Polski północno-zachodniej. Posiada bezpośrednie połączenie z europejską siecią transportową poprzez autostradę A6 oraz z polską siecią dróg poprzez ukończoną w 21 roku drogę ekspresową S3 do Gorzowa Wielkopolskiego. Niemniej jednak miastu nadal brakuje dogodnego połączenia z Bydgoszczą i Trójmiastem. W przypadku Trójmiasta zaplanowano dostosowanie drogi krajowej nr 6 do standardów drogi ekspresowej, projekt uzyskał już ważną decyzję środowiskową, ale budowa nie rozpocznie się przed 213 rokiem. Ponadto w mieście prowadzone są liczne usprawnienia dróg oraz planowane są nowe projekty infrastrukturalne. Poprzez terminal promowy w Świnoujściu, który jest położony 1 km od miasta, posiada dogodne połączenie ze Skandynawią. Terminal oferuje regularne połączenia do Kopenhagi, Malmö i Ystadt. Transport lotniczy i morski Lotnisko -Goleniów zlokalizowane jest ok. 45 km od centrum miasta. Port oferuje 5 regularnych lotów (Warszawa, Londyn, Dublin, Oslo i Liverpool) oraz wiele charterowych. W 21 roku port lotniczy obsłużył ponad 269 pasażerów. Inne lotniska, które obsługują pasażerów ze a znajdują się w Berlinie - a mianowicie Schönefeld (ok. 15 km) i Tegel (ok. 17 km). Na szczególną uwagę zasługuje Schönefeld, które jest obecnie w budowie i po ukończeniu będzie obsługiwało wszystkich pasażerów z Berlina. Oficjalne otwarcie planowane jest na czerwiec 212 roku. Morski kompleks portowy w ie i Świnoujściu jest jednym z najważniejszych w regionie Morza Bałtyckiego i jednym z dwóch największych, oprócz portu Gdańsk Gdynia, w Polsce. W ciągu ostatniego dziesięciolecia zarówno port, jak i Świnoujście, odnotował stabilny wzrost liczby przeładunków kontenerowych. Port w ie jest też najbliższym portem dla dwóch stolic - Berlina i Pragi oraz ważnym centrum tranzytowym dla państw śródlądowych w Europie Środkowej. Edukacja, w którym działa 21 szkół wyższych, zarówno państwowych jak i prywatnych, posiada silne zaplecze akademickie. Największe z nich to: Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Pomorska Akademia Medyczna oraz Akademia Morska. W 21 roku liczba studentów w mieście wynosiła około 57. jako centrum usług zaczyna przyciągać inwestorów z sektora BPO/SSC. Wpływ na to mają następujące czynniki: dostępna wykwalifikowana kadra ze znajomością języka niemieckiego i angielskiego, pobliskie lotnisko w Goleniowie czy sąsiedztwo granicy Niemiec oraz bliskość rynków skandynawskich. Swoje oddziały otworzyło w mieście dotychczas ok. 1 firm (polskich i zagranicznych). Władze miasta, widząc możliwość szybszego rozwoju regionu, również zaczynają tworzyć korzystne warunki dla inwestorów z sektora BPO/SSC.

4 Office Market Increased Development Activity, Growing Demand, Low Vacancy Rates and Stable Rents. Powierzchnie biurowe Wzmożona aktywność deweloperów, rosnący popyt, niski poziom pustostanów oraz stabilne czynsze. Supply The office market is considered one of the youngest when compared to other regional office markets in Poland. Total modern (B, B+, A) office stock in is estimated at approximately 71, m 2, of which only 19,6 m 2 can be classified as A Class. The 5,45 m 2 Maris Office Centre (25) was the first modern A Class office building in. In July 21 OXYGEN, an Echo Investment project, was granted an occupancy permit and s modern office stock rose by another 14, m 2. The other modern blocks offer B and B+ Class office space, including PAZIM, one of the most recognizable buildings in the city. At present four projects are under construction. Upon completion they will add an extra 67,6 m 2 to the total office stock. This will nearly double the existing supply. In addition to projects already under construction, more are being planned: a total of 13,7 m 2. We believe that not all of these planned investments will be delivered and some are likely to be postponed. Demand Due to the limited supply of modern office space, the majority of transactions have been concluded in buildings that are of a moderate standard. As far as trends go, the city centre continues to be the most sough-after location. Tieto (a company from the IT sector) signed the largest lease agreement in in 21, leasing 4,6 m 2 in OXYGEN. It is worth noting that tenants in existing office blocks, and those leasing space in the refurbished tenements in the centre, have shown an increased interest in leaving their current premises in favour of new office block. This was true in the case of Tieto, which moved from space in an older facility. We expect a considerable part of recorded demand in 211 and 212 to consist of similar transactions. The main occupier groups in of A and B Class office stock are companies from the following sectors: services and support to the shipyard industry, finance & insurance, construction & engineering and transport. In recent years companies from the BPO/SSC sector also started to favour as a preferred location. BPO/SSC may become the main demand driver in the upcoming years. Vacancy The office market in recent years has been characterized by one of the lowest vacancy rates amongst major Polish cities (1-2%). Currently available space represents around 5% of total office stock in and we expect that to decrease towards the end of 211, as some of the vacant units are already reserved. Rents Limited modern office supply and a significant recent increase in demand has transformed the office market into a typical landlord's market. Prime headline rents for the most attractive high standard, city centre space (particularly A Class office space) currently range from 13.5 to 15 / m 2 / month. Headline rents for modern office space in the B/B+ bracket hover between 11 to 13 / m 2 / month. Office Supply in Poland ( m 2 ) Podaż powierzchni biurowej w Polsce (tys. m 2 ) Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, 211 Oxygen, Echo Investment, Office Vacancy Rate (%) and Available Space (m 2 ) Wskaźnik powierzchni niewynajętej (%) oraz dostępna powierzchnia (m 2 ) Katowice Katowice Available Space/Dostępna powierzchnia Vacancy Rate/Wskaźnik pustostanów Source/ Źródło: Jones Lang LaSalle, Q1 211 Prime Headline Rents in Poland ( / m 2 / month) Najwyższe czynsze w Polsce ( / m 2 / m-c) Katowice Modern office stock / Istniejące zasoby biurowe 21 Completions / Nowa podaż 211 Completions / Nowa podaż Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Q ,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% Podaż Szczeciński rynek nowoczesnych powierzchni biurowych w porównaniu z innymi regionalnymi rynkami jest jednym z najmłodszych. Jego łączne zasoby wynoszą obecnie ok. 71 m 2, w tym do najwyższej klasy A wliczamy ok m 2. Do niedawna Centrum Biurowe Maris, oferujące 5 45 m 2, było jedynym budynkiem najwyższej jakości w mieście. Dopiero w lipcu 21r. do użytku został oddany OXYGEN, biurowiec Echo Investment, który zwiększył podaż biur najwyższego standardu w ie o 14 m 2. Pozostałe nowoczesne budynki oferują powierzchnię biurową klasy B, w tym PAZIM jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w ie. Obecnie aż cztery projekty znajdują się w budowie. Po ukończeniu dostarczą one na rynek 67 6 m 2 biur, co niemal podwoi istniejącą podaż. Oprócz projektów będących obecnie w budowie, kolejne inwestycje są w planach na łączną powierzchnię 13 7 m 2. Sądzimy jednak, że nie wszystkie planowane inwestycje zostaną zrealizowane, a niektóre prawdopodobnie będą przesuwane w czasie. Popyt Ze względu na ograniczoną podaż biur w wysokim standardzie większość umów najmu zawieranych w ie dotyczy powierzchni reprezentujących średnią jakość. Największą transakcją zawartą w ie w 21 roku było wynajęcie przez firmę Tieto (branża IT) 4 6 m 2 w biurowcu OXYGEN. Warto zwrócić uwagę, że w ie zaczyna występować zjawisko przechodzenia firm z budynków o niskim i średnim standardzie do biurowców oferujących wyższy standard. Tak było w przypadku firmy Tieto, która zwolniła powierzchnię w starszym obiekcie. Spodziewamy się, że w latach tego typu relokacje będą stanowiły znaczną część odnotowywanego popytu. Typowymi najemcami nowoczesnej powierzchni biurowej w mieście są przede wszystkim firmy związane z przemysłem stoczniowym, instytucje finansowoubezpieczeniowe, firmy spedycyjne i transportowe oraz firmy budowlane. W ostatnich latach stał się atrakcyjny także dla firm z sektora BPO/SSC, które mogą stać się głównym motorem napędowym popytu. Wskaźnik powierzchni niewynajętej W ostatnich latach rynek nieruchomości biurowych w ie charakteryzował się jednym z najniższych poziomów pustostanów wśród dużych polskich miast 1-2%. Obecnie ten wskaźnik wynosi w ie około 5% i w 211 roku spodziewamy się jego spadku, ponieważ część aktualnie wolnych modułów jest już zarezerwowana. Czynsze Ograniczona podaż biur oraz znaczny wzrost popytu w ostatnim czasie spowodowały, że szczeciński rynek powierzchni biurowych stał się typowym rynkiem wynajmującego. Stawki czynszów transakcyjnych za najatrakcyjniejsze powierzchnie biurowe zlokalizowane w centrum miasta i reprezentujące wysoki standard (klasa A) kształtują się na poziomie około 13,5-15 / m 2 / m-c. Czynsze za pozostałe nowoczesne powierzchnie biurowe reprezentujące średni standard (B/B+) wynoszą / m 2 / m-c.

5 On Point June Retail Market After years of stagnation, 211 will see new quality coming to the market along with the opening of the Kaskada shopping centre. Рынок недвижимости Санкт-Петербурга Powierzchnie handlowe Po latach niedoinwestowania, w 211r. rynek zyska nową jakość dzięki Galerii Kaskada, a konsumenci dostęp do nowych marek. Supply The retail market in the agglomeration 2 offers 2, m 2 of GLA in nine shopping centres. This translates into a density ratio of 364 m 2 / 1, inhabitants, which is one of the lowest among the eight major agglomerations in Poland. The city lacks modern shopping & leisure schemes with a wide and diversified retail offer. The penetration index of the biggest and most popular brands in their categories amounts to 39% and is the lowest amongst the big cities. Due to the shortage of suitable retail space, several brands are not represented in the city (e.g. C&A, M&S, Bershka and Mexx). The Galaxy shopping & leisure centre, owing to its city centre location, size (42,5 m 2 ) and superior retail and leisure offer, has a leading position across the region. Many brands have placed their only stores in the city there, e.g. Zara, Hexeline, Mango and Stradivarius. Most of the remaining shopping centres present on the market feature a hypermarket as the main driver of the scheme, i.e. Ster, Turzyn or Auchan. The market situation will change considerably in autumn this year when Galeria Kaskada (42, m 2 ) opens in the city centre. It will enable several brands, which up until now could not find suitable space, to enter the retail market. However, we should also expect a reaction from the current market leader, Galaxy. The owner of the centre (Echo Investment) has recently acquired a site with a Neptun hotel bordering Galaxy and intends to extend the centre and thus strengthen its position on the market. Several other retail developments are in the pipeline. In the northern part of the city, where the retail offer is currently very limited, Raiffeisen Evolution Project Development plans to develop the Ferio Pogodno scheme (31,5 m 2 ) by the end of 213. In the same year Mayland intends to build a project called Aleja Słońca (38, m 2 ), right next to the Ster shopping centre. This new development will significantly enhance the retail offer in this part of the city. A new retail format is also slated to enter the market: the outlet centre. Two developers are racing each other to win the market. Echo Investment plans to construct Outlet Park (23,2 m 2 ) in the Majowe area. Meanwhile, Neinver a Spanish outlet specialist intends to build a factory outlet (18,m 2 ) in the Płonia district. The right side of the Oder River is strongly developed in terms of warehouse outlets (DIY) and furniture and home design stores; Castorama, Leroy Merlin, Meble Agata and Top Shopping are all located there. IKEA is searching for a suitable site as well. Demand The strong retail demand is reflected by the lowest vacancy rate of all eight major agglomerations. In it is below 1%, whereas in other cities, such as, it reaches as much as 4%. The proximity to Germany and higher consumer spending power of German customers are seen as further assets. Furthermore, shopping centres in enjoy popularity among visiting Germans. Rents When compared to other major agglomerations, offers attractive prime rents. Currently, typical rents for a well-located 1 m 2 fashion store oscillate between 4 and 43 / m 2 / month. Retail Density (m 2 per 1, inhabitants of agglomerations) and Vacancy Rate (%) Nasycenie powierzchnią handlową (m 2 na 1 mieszkańców aglomeracji) i wskaźnik pustostanów (%) Warsaw Silesia Under Construction Stock / W budowie Existing Stock / Podaż istniejąca Vacancy rate / Wskaźnik pustostanów Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Share of Space in Shopping Centres (hypermarket vs. mall) Podział powierzchni w centrach handlowych (hipermarket vs. galeria) Warszawa Silesia % 2% 4% 6% 8% 1% Hypermarket driven centres/dominujący hipermarket Mall driven centres/dominująca galeria Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Galaxy shopping & leisure centre / Centrum handlowo-rozrywkowe Galaxy Prime Shopping Centre Rents ( / m 2 / month) Stawki czynszu za najlepsze lokale w centrach handlowych ( / m 2 / m-c) Silesia Warsaw 5% 4% 3% 2% 1% % Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Podaż W aglomeracji 2 a działa dziewięć centrów handlowych o łącznej powierzchni najmu ok. 2 m 2, co przekłada się na jeden z najniższych wskaźników nasycenia wśród ośmiu głównych aglomeracji w Polsce m 2 na 1 mieszkańców. W mieście brakuje nowoczesnych obiektów handlowo rozrywkowych z szeroko rozbudowaną ofertą najemców. Wskaźnik obecności na tym rynku największych i najbardziej popularnych w swoich kategoriach marek wynosi 39% i jest najniższy wśród największych miast. Wskutek braku powierzchni w mieście dotąd nie otworzyły się sklepy takich marek jak np. C&A, M&S, Bershka czy Mexx. Centrum Galaxy, dzięki centralnej lokalizacji w mieście, wielkości (42 5 m 2 ) i najbardziej rozbudowanej ofercie handlowo-rozrywkowej ma wiodącą rolę w regionie. Wiele marek ulokowało tu jedyne swoje sklepy w mieście, np. Zara, Hexeline, Mango czy Stradivarius. Wśród pozostałych obiektów, znaczna część oparta jest na hipermarkecie spożywczym jako głównym motorze działania, jak Ster, Turzyn czy Auchan. Obraz rynku zmieni się znacznie jesienią br. po otwarciu w centrum miasta Galerii Kaskada (42 m 2 ), co otworzy rynek dla marek, które dotychczas nie znalazły tu odpowiedniego dla siebie miejsca. Możemy spodziewać się odpowiedzi ze strony dotychczasowego lidera rynku Galaxy, którego właściciel (Echo Investment) zakupił sąsiadujący z Galaxy teren hotelu Neptun i zamierza wzmocnić swoją pozycję dzięki rozbudowie galerii. Plany deweloperów obejmują kolejne inwestycje handlowe. W północnej części miasta, gdzie dotychczas oferta handlowa była bardzo ograniczona, Raiffeisen Evolution Project Development planuje do końca 213r. otworzyć kompleks Ferio Pogodno (31 5 m 2 ). W tym samym roku, tuż obok centrum handlowego Ster, ma powstać projekt firmy Mayland Aleja Słońca (38 m 2 ), która znacząco wzmocni ten rejon handlowy. W mieście pojawi się również nowy format handlowy centrum wyprzedażowe. Na tym polu trwa wyścig dwóch deweloperów Echo Investment planuje realizację obiektu Outlet Park (23 2 m 2 ) na Osiedlu Majowe, a Neinver hiszpański specjalista od tego typu inwestycji - zamierza wybudować centrum wyprzedażowe Factory (18 m 2 ) w dzielnicy Płonia. Prawobrzeżna część a to silnie rozwinięty sektor sklepów meblowych i budowlanych typu dom i ogród są tu np. Castorama, Leroy Merlin, Meble Agata, Top Shopping. Dogodnej lokalizacji w mieście pod swój sklep poszukuje Ikea. Popyt O silnym popycie świadczy najniższy spośród ośmiu głównych aglomeracji wskaźnik pustostanów niespełna 1%, podczas gdy w innych miastach, np. w Łodzi, osiąga on 4%. Dodatkowym atutem jest bliskość do Niemiec i wyższa niż w Polsce siła nabywcza ich mieszkańców. Szczecińskie centra handlowe cieszą się dużą popularnością wśród niemieckich obywateli. Czynsze Na tle innych głównych aglomeracji, oferuje atrakcyjne stawki czynszowe za najlepiej ulokowane lokale z branży moda o powierzchni ok. 1 m 2 obecnie wynoszą one 4-43 / m 2 / miesiąc. 2 agglomeration is inhabited by 543,957 people and encompasses cities/ tows of:, Police, Goleniów, Kołbaskowo, Gryfino, Kobylanka, and Dobra Szczecińska. / Aglomeracja a jest zamieszkana przez osób, obejmuje:, Police, Goleniów, Kołbaskowo, Gryfino, Kobylankę i Dobrą Szczecińską.

6 Industrial Market a New Location on the Polish Warehouse Map. Powierzchnie magazynowe nowa lokalizacja na magazynowej mapie Polski. Supply Since its beginnings the Polish warehouse market has essentially been concentrated around the big urban agglomerations such as: Warsaw,,, and Katowice. These areas are considered the major warehouse hubs. However, over the years developers have started to notice the need to build warehouse facilities in the smaller cities. This has led to, among other things, the construction of ProLogis Park (41,65 m 2 ) in the Goleniów Industrial Park. The park s location offers easy access both to Goleniów airport and to the seaport in Świnoujście. It is also worth noting that the park has a convenient connection to the motorways in Germany and due to the completed express road S3 to the A2 highway. ProLogis Park is currently the only modern warehouse centre in this part of Poland. Demand Due to the economic slowdown over H take-up level has decreased significantly. The ProLogis Park logistic centre was delivered to the market during the economic slowdown and so far warehouse space in the park has been leased to three companies: TM Toys (3,65 m 2 ), Dancook (2,65 m 2 ) and the largest tenant in the park: Asia (6,3 m 2 ). In all, the park has been leased to 3% of its capacity. We estimate that the demand for warehouse space in the region will increase as part of the nationwide trend. Improved road infrastructure, particularly the completed S3 route, and access to the German market are particular regional selling points for future tenants. Rents Effective rents in the region are close to the lower band of the rents seen in such regions as: Central Poland,, Upper Silesia and the Warsaw Suburbs. Effective rents on the market vary between / m 2 / month compared to / m 2 / month in and around / m 2 / month in Central Poland. We estimate that due to the high vacancy rate rents in the area will remain unchanged in the short term. Warehouse Stock in Poland ( m 2 ) Podaż magazynów w Polsce (tys. m 2 ) Warsaw Si les ia Central Poland Szc zec in Ex is ting Under Construction Source/Źródło : Jones Lang LaSalle, Q1 211 Available Space In Poland ( m 2 ) Dostępne powierzchnie w Polsce (tys. m 2 ) Warsaw Suburbs Central Poland Upper Silesia Warsaw Inner City Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, April 211 Effective Rents in Poland ( / m 2 / month) Czynsze efektywne w Polsce ( / m 2 / m-c) Central Poland Warsaw Suburbs Upper Silesia Gdańsk Warsaw Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, April 211 Podaż Od momentu powstania rynku magazynowego w Polsce był on skupiony głównie przy dużych aglomeracjach miejskich takich jak Warszawa,,,, czy Katowice. Są to aktualnie rejony głównej koncentracji nieruchomości magazynowych. Z biegiem lat deweloperzy zaczęli dostrzegać również potrzebę realizowania magazynów przy mniejszych miastach. Tendencja ta doprowadziła m.in. do powstania ProLogis Park (41 65 m 2 ) w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Lokalizacja ta zapewnia doskonałe połączenie zarówno z lotniskiem w Goleniowie, em i portem w Świnoujściu. Istotny jest również fakt, że park posiada szybki dostęp do sieci drogowej w Niemczech oraz dzięki realizowanej trasie S3 do autostrady A2. ProLogis Park jest aktualnie jedynym nowoczesnym centrum logistycznym w tej części Polski. Popyt Spowolnienie na rynku z końca 28 i 29 roku wpłynęło znacznie na obniżenie popytu na powierzchnie magazynowe w Polsce. Centrum logistyczne ProLogis Park zostało oddane do użytku w momencie osłabnięcia koniunktury. Do tej pory w parku powierzchnię wynajęły trzy firmy: TM Toys (3 65 m 2 ), Dancook (2 65 m 2 ) oraz największy najemca parku firma Asia (6 3 m 2 ). Dzięki zawarciu powyższych umów centrum jest wynajęte w 3%. Szacujemy, że popyt na powierzchnie magazynowe w rejonie a będzie wzrastał podążając za trendem ogólnopolskim. Poprawa infrastruktury drogowej, a w szczególności trasa S3 oraz dostęp do rynku niemieckiego jest dla najemców dodatkowym atutem tej lokalizacji. Czynsze Stawki czynszu najmu w rejonie a są zbliżone do niższej granicy zakresu czynszów w takich regionach jak Centralna Polska,, Górny Śląsk, czy okolice Warszawy. Stawki efektywne na rynku szczecińskim wahają się pomiędzy 2,3-2,6 / m 2 / miesięcznie. Dla porównania we iu wynoszą 2,2-2,85 / m 2 / miesięcznie, a w Centralnej Polsce około 2,1-2,7 / m 2 / miesięcznie. Szacujemy, że ze względu na wysoki wskaźnik pustostanów stawki czynszów w okolicy a pozostaną na niezmienionym poziomie w perspektywie krótkookresowej.

Warsaw City Report Q2 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2011

Warsaw City Report Q2 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2011 City Report Q2 211 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 211 2 On Point Q2 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny The Polish economy is on a steady growth path. Increasing activity

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011 City Report Q3 211 Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 211 2 On Point Q3 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland s Economy GDP, Private Consumption, Inflation rate - GDP

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006 September 2006 Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie City Profile Headlines Large deals push investment volumes to another record high in 2006 Healthy office and industrial demand

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski November 2005 Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski Leading Cities Headlines By the end of 2007 the Polish retail market will grow by another 1.3 mio sq m. Over 70% of modern shopping centre

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report - 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznań 2014 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym

Bardziej szczegółowo

DTZ Research. Property Times Poland Q4 2013 / Polska IV kw. 2013 roku Positive outlook / Dobre perspektywy hh. 22 January 2014 / 22 stycznia 2014

DTZ Research. Property Times Poland Q4 2013 / Polska IV kw. 2013 roku Positive outlook / Dobre perspektywy hh. 22 January 2014 / 22 stycznia 2014 Property Times Poland Q4 213 / Polska IV kw. 213 roku Positive outlook / Dobre perspektywy hh 22 January 214 / 22 stycznia 214 Contents / Spis treści Economic Overview 2 Office market - Warsaw 9 Industrial

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET: Significant developer activity, record supply expected in 214 RETAIL MARKET: High volume of space under construction in

Bardziej szczegółowo

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych June/Czerwiec 2010 Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych Kraków City Report 2 On Point Kraków City Report June 2010 Kraków Map of Office and Warehouse Provision/ Mapa Nieruchomości Biurowych i Magazynowych

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny

commercial market Rynek komercyjny poland 29 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank podsumowanie W 28 roku rynek inwestycyjny w Polsce odnotował znacząco niższy niż w trzech ubiegłych latach wolumen transakcji. Systematyczny wzrost

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

Gliwice City Report. Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 A4 DTŚ

Gliwice City Report. Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 A4 DTŚ Gliwice City Report Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 DTŚ A1 A4 A4 A1 2 Gliwice City Report, December 2014 Economy All major economic indicators paint a fairly positive picture of the Polish

Bardziej szczegółowo

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK ECONOMIC OUTLOOK The Polish economy is in a position of relative strength compared to other economies in the EU. While negative growth is expected in 2009, the Polish economy will be less badly affected

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

Road infrastructure sets path for warehouse development. Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak

Road infrastructure sets path for warehouse development. Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak 222 Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak Od stycznia do września 212 r., a zwłaszcza w II kwartale, rynek nowoczesnych powierzchni

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report. Warszawski Rynek Nieruchomości Q2 2015 / II kwartał 2015

Warsaw City Report. Warszawski Rynek Nieruchomości Q2 2015 / II kwartał 2015 Warsaw City Report Warszawski Rynek Nieruchomości Q2 2015 / II kwartał 2015 Retail Sales, May 2015 y-o-y, Poland GDP Growth 2015* Unemployment rate, June 2015, Warsaw Economy / Investment Market Economy

Bardziej szczegółowo

raport rynek powierzchni handlowych report retail market Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation

raport rynek powierzchni handlowych report retail market Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation 302 raport rynek powierzchni handlowych report retail market Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation Rynek powierzchni handlowych w Polsce Centra handlowo-rozrywkowe Na koniec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 SPIS TREŚCI GOSPODARKA RYNEK BIUROWY RYNEK HANDLOWY RYNEK MAGAZYNOWY RYNEK PRACY I EDUKACJA MAPA KRAKOWA 4 6 8 10 12 16 CONTENTS 18 20 22 24 26 30 ECONOMY OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND SPIS TREŚCI wprowadzenie preferencje najemców powierzchni biurowej ZIELONE BUDOWNICTWO NOWE LOKALIZACJE

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland 297 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych w Polsce Office market in Poland Podaż Od początku 2011 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej zwiększyły się o około 160 000

Bardziej szczegółowo

A Cushman & Wakefield Research Publication. autumn 2013

A Cushman & Wakefield Research Publication. autumn 2013 MARKETbeat POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT A Cushman & Wakefield Research Publication autumn 213 MARKETbeat A Cushman & Wakefeld Research Publication Dear Sir / Madam, TABLE OF CONTENTS Cushman & Wakefield

Bardziej szczegółowo

european A Cushman & Wakefield Research Publication

european A Cushman & Wakefield Research Publication european SHOPPING CENTRE DEVELOPMENT REPORT NOVEMBER 2014 A Cushman & Wakefield Research Publication EUROPEAN SHOPPING CENTRE DEVELOPMENT REPORT IntRODUCTION Total shopping centre floorspace in Europe

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Spis treści TABLE of contents

Spis treści TABLE of contents 2 Spis treści TABLE of contents Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment...2 Produkt Krajowy Brutto / Gross Domestic Product...2 Inflacja / Inflation...3 Projekcja inflacji NBP / NBP inflation

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo