Szczecin City Report. June Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec istockphoto.com/rogonar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar"

Transkrypt

1 City Report June 211 Szczeciński Rynek Nieruchomości istockphoto.com/rogonar Czerwiec 211

2 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Sound economic conditions and solid growth prospects are key features of, one of eight biggest markets in Poland. jedno z ośmiu największych miast w Polsce o stabilnej sytuacji ekonomicznej i dobrych perspektywach rozwoju. s Economy (population: 46,) is the capital of the West Pomeranian Voivodship and the main administrative and economic centre of the region. It is one of the biggest cities in Poland: seventh in terms of population and third in terms of occupied area. In April, 211 s unemployment rate was 1.2%, both below the national average of 12.6%, and significantly lower than the regional West Pomeranian rate of 17.8%. The annual purchasing power per capita in is 6,822 1, 25% higher than the West Pomeranian regional average, and 27% higher than the national figure. Average annual spending power growth stands at 7.6% in, and 7% across the rest of Poland. In 21 the average wage in amounted to PLN 3,433 and was 6% higher than the national one. The city is also one of the most attractive tourist destinations in Poland. In million tourists visited, of which 7, were foreigners. As many as 17% of them (the highest share in Poland) visited for its shopping opportunities. Investment Climate In 211 investor confidence in Poland remained very positive. The total volume of asset transactions to date across all sectors amounted to 836 million including: 391 million in the office market, 373 million in the retail segment and approx. 72 million in the industrial sector. s office investment market has remained quiet with only one transaction recorded to date: the acquisition of the Maris office building in 27 by Ethel Austin. The total volume of transactions was recorded at 13.9 million, with the capitalisation yield rumoured to stand at 7%. More transactions took place in the retail sector including: The 4,3 m 2 Centrum Słoneczne, acquired by Aggmore Europe in 26 for 1 million at a rumoured yield of 9%. The 28, m 2 Piast shopping centre, acquired by ING RE in 26 for 4.6 million at a yield of 6.9%. Two other shopping centres in, Ster and Turzyn, were included in portfolios traded in 22, 26 and 27, namely the Casino portfolio and the Simon Ivanhoe portfolio. The Casino portfolio was acquired by GE in two stages (the shopping galleries in 22 for 245 million and the hypermarkets in 26 for 555 million) and Simon Ivanhoe by the Macquarie Property Trust for 232 million. The Casino portfolio included sixteen properties, while the Simon Ivanhoe portfolio consisted of five. In addition the Real hypermarket located in was included in the Metro portfolio that was purchased by Apollo Rida in 23, and then subsequently sold (49%) to AXA. Investment Yields At the end of Q2, we estimate prime office yields in Poland to stand at 6.5%, retail yields at 6.25% and warehouse yields around 8.%. We forecast prime GDP, Private Consumption, Inflation rate in Poland- Average % Change on Previous Year PKB, spożycie indywidualne, inflacja w Polsce zmiany w stosunku do poprzedniego roku 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % f 212f GDP/PKB Inflation rate / Inflacja Private Consumption / Spożycie Source/Źródło: CSO/GUS; Consensus Economics, % 15% 1% 5% % -5% Retail Sales in Poland - Dynamice Dynamika Sprzedaży Detalicznej w Polsce IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Source/Źródło: GUS, c Real Estate Investment Volume in Poland by Sectors (million ) Wartość transakcji inwestycyjnych w Polsce w podziale na sektory (w milionach ) * Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, * to date / do dzisiaj Prime Yields in Poland Stopy kapitalizacji za najlepsze obiekty w Polsce Sector / Sektor Yield (%) / Stopa Kapitalizacji Offices / Biura 6.5 Retail / Handel 6.25 Warehouses / Magazyny yields to compress further in 211. Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Hotel Mixed/Mieszany 5% 4% 3% 2% 1% % Industrial/Magazynowy Retail/Handlowy Office/Biurowy Changes / Zmiana Sytuacja gospodarcza a (46 mieszkańców) jest stolicą województwa zachodniopomorskiego i jednocześnie głównym centrum administracyjnym i gospodarczym regionu. To jedno z największych miast w Polsce siódme pod względem liczby ludności i trzecie pod względem zajmowanej powierzchni. W kwietniu 211r. bezrobocie w ie wynosiło 1,2% i było niższe niż średnia dla Polski (12,6%) a także niższe niż dla województwa zachodniopomorskiego, gdzie wskaźnik ten był równy 17,8%. Roczna siła nabywcza mieszkańca a wynosi i przewyższa średnią dla województwa zachodniopomorskiego o 25%, a średnią krajową o 27%. Średnioroczny wzrost siły nabywczej dla a wynosi 7,6%, natomiast dla Polski 7%. W 21r. średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w ie wynosiło PLN i było wyższe od średniej krajowej o 6%. jest również miastem turystycznym i jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce. W 29r. miasto odwiedziło 1,2 mln turystów, w tym 7 obcokrajowców. Aż 17% z nich (najwyższy udział w Polsce) przyjechało do a w celach zakupowych. Rynek inwestycyjny W 211r. nastroje inwestorów były bardzo pozytywne. Całkowita wartość transakcji przeprowadzonych do dnia dzisiejszego zamknęła się sumą 836 mln. Na kwotę tę składają się poszczególne sektory: biurowy 391 mln, handlowy 373 mln i magazynowy około 72 mln. Do chwili obecnej na rynku inwestycji biurowych w ie zarejestrowano tylko jedną transakcję nabycie w 27r. przez Ethel Austin budynku Maris. Wartość transakcji wyniosła 13,9 mln natomiast stopa kapitalizacji prawdopodobnie osiągnęła 7%. Więcej transakcji miało miejsce w sektorze handlowym: nabycie w 26r. przez Aggmore Europe Centrum Słoneczne (4 3 m 2 ) za 1 mln przy prawdopodobnej stopie kapitalizacji 9%, zakup przez ING RE w 26r. centrum handlowego Piast (28 m 2 ) za kwotę 4,6 mln i stopie zwrotu w wysokości 6,9%. Dwa inne obiekty handlowe w ie, mianowicie Ster i Turzyn, wchodziły w skład portfeli firm Casino i Simon Ivanhoe sprzedanych w latach 22, 26 i 27. Firma GE nabyła portfel Casino w dwóch etapach: galerie handlowe za kwotę 245 mln w 22r., oraz hipermarkety za sumę 555 mln w roku 26. Natomiast Macquarie Property Trust zakupił portfel Simon Ivanhoe za 232 mln. Portfele firm Casino i Simon Ivanhoe zawierały odpowiednio 16 i 5 obiektów handlowych. Ponadto, hipermarket Real w ie należał do portfela Metro, który został sprzedany w 23r. firmie Apollo Rida a następnie firmie AXA (49%). Stopy kapitalizacji Pod koniec II kwartału br., stopy kapitalizacji za najlepszy produkt inwestycyjny w sektorze biurowym utrzymują się na poziomie 6,5%, w handlowym 6,25%, natomiast w magazynowym około 8%. Przewidujemy dalszy spadek stóp kapitalizacji w 211r. 1 Source / Źródło: Gfk Polonia, data as of 21 / dane za rok 21

3 On Point June The Main Regional Centre of West Pomerania Рынок недвижимости Санкт-Петербурга Główny ośrodek gospodarczy Pomorza Zachodniego Location and Infrastructure enjoys a convenient location in close proximity to the German border, which lies approximately 15km from the city centre. With the exception of Berlin, no city within a 25km radius has a population of more than 2,. Although located 6km from the Baltic coastline, is also a major Polish seaport with harbours located on the Odra river estuary. is an important transport hub for north-western Poland. The city has a direct connection to Europe s transport network via the A6 highway and to inland Poland via the recently completed S3 express way to Gorzów Wielkopolski. Even so, still lacks a convenient connection to both Bydgoszcz and the. With regards to the latter, environmental approval has been obtained for improvements on route No. 6, and the road will be upgraded to meet express road standards. However, construction will not start before 213. Additionally, numerous road improvements and new infrastructure projects have been undertaken or are planned for the city. also enjoys easy access to Scandinavia via the ferry terminal in Świnoujście, which is 1 km away from the city. The terminal provides regular services to Copenhagen, Malmö and Ystadt. Air and Sea Transport s airport is located approximately 45km from the city centre near the town of Goleniów. It has regular flights to five destinations (Warsaw, London, Dublin, Oslo and Liverpool) and charter flights to many others. In 21 the airport served over 269, passengers. Other airports that serve passengers from are located in Berlin: Schönefeld (approximately 15km) and Tegel (approximately 17km). Schönefeld is particularly worth mentioning as the construction of a new airport, which will serve all of Berlin, is underway and scheduled for completion in June 212. The seaport complex of and Świnoujście is one of the most important in the Baltic Sea region, and the largest in Poland with the exception of Gdańsk Gdynia. In terms of containers, and Świnoujście have recorded stable growth over the last decade. The port of is also the nearest seaport for two capital cities (Berlin and Prague) and an important transit hub for the landlocked countries of Central Europe. Education With 21 higher education institutions, both state run and private, has a strong academic base. The largest of these institutes are: the University of, the West Pomeranian University of Technology in, the Pomeranian Medical University and the Maritime University of. In 21 around 57, students were enrolled in colleges across the city. as a Service Centre has started to appear on the radar screens of BPO/SSC investors. This is due to the fact that the city has a well qualified population with a good knowledge of German and English, access to the airport in neighbouring Goleniów and a close proximity to both the German border and Scandinavian markets. So far approximately ten companies (Polish and international) have established their operations in the city. As well as this, the city authorities have started to create favourable conditions for BPO/SSC investors, as they contribute to the economic development of the region. Location of Lokalizacja a Number of passengers served in regional airports Liczba pasażerów obsłużona przez lokalne lotniska Q1 211 Bydgoszcz Rzeszów Source/Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Container shipment, 2-21 Przeładunki kontenerów w latach Conteiners/Kontenery (TEU) Source/Źródło: Port Świnouście, Number of students in regional cities Liczba studentów w miastach regionalnych Rzeszów Bydgoszcz+Toruń Katowice Lublin Source/Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 211 Major BPO/SSC companies in Główne firmy z sektora BPO/SCC w ie Company / Firma Country of origin / Kraj Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Activity / Branża Stream International Germany ITO UniCredit Italy F&A GaveKal Analytics Sweden BPO Tieto Poland Finland/Sweden R&D Unizeto Technologies Poland ITO Położenie i infrastruktura jest dogodnie zlokalizowany w pobliżu granicy niemieckiej, która przebiega ok. 15 km od centrum miasta. W promieniu 25 km od granicy nie ma żadnego ośrodka, z wyjątkiem Berlina, z ponad 2 mieszkańców., chociaż położony 6 km od wybrzeża Morza Bałtyckiego, jest również jednym z głównych polskich portów morskich z przystaniami znajdującymi się w ujściu Odry. Miasto jest ważnym węzłem transportowym dla Polski północno-zachodniej. Posiada bezpośrednie połączenie z europejską siecią transportową poprzez autostradę A6 oraz z polską siecią dróg poprzez ukończoną w 21 roku drogę ekspresową S3 do Gorzowa Wielkopolskiego. Niemniej jednak miastu nadal brakuje dogodnego połączenia z Bydgoszczą i Trójmiastem. W przypadku Trójmiasta zaplanowano dostosowanie drogi krajowej nr 6 do standardów drogi ekspresowej, projekt uzyskał już ważną decyzję środowiskową, ale budowa nie rozpocznie się przed 213 rokiem. Ponadto w mieście prowadzone są liczne usprawnienia dróg oraz planowane są nowe projekty infrastrukturalne. Poprzez terminal promowy w Świnoujściu, który jest położony 1 km od miasta, posiada dogodne połączenie ze Skandynawią. Terminal oferuje regularne połączenia do Kopenhagi, Malmö i Ystadt. Transport lotniczy i morski Lotnisko -Goleniów zlokalizowane jest ok. 45 km od centrum miasta. Port oferuje 5 regularnych lotów (Warszawa, Londyn, Dublin, Oslo i Liverpool) oraz wiele charterowych. W 21 roku port lotniczy obsłużył ponad 269 pasażerów. Inne lotniska, które obsługują pasażerów ze a znajdują się w Berlinie - a mianowicie Schönefeld (ok. 15 km) i Tegel (ok. 17 km). Na szczególną uwagę zasługuje Schönefeld, które jest obecnie w budowie i po ukończeniu będzie obsługiwało wszystkich pasażerów z Berlina. Oficjalne otwarcie planowane jest na czerwiec 212 roku. Morski kompleks portowy w ie i Świnoujściu jest jednym z najważniejszych w regionie Morza Bałtyckiego i jednym z dwóch największych, oprócz portu Gdańsk Gdynia, w Polsce. W ciągu ostatniego dziesięciolecia zarówno port, jak i Świnoujście, odnotował stabilny wzrost liczby przeładunków kontenerowych. Port w ie jest też najbliższym portem dla dwóch stolic - Berlina i Pragi oraz ważnym centrum tranzytowym dla państw śródlądowych w Europie Środkowej. Edukacja, w którym działa 21 szkół wyższych, zarówno państwowych jak i prywatnych, posiada silne zaplecze akademickie. Największe z nich to: Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Pomorska Akademia Medyczna oraz Akademia Morska. W 21 roku liczba studentów w mieście wynosiła około 57. jako centrum usług zaczyna przyciągać inwestorów z sektora BPO/SSC. Wpływ na to mają następujące czynniki: dostępna wykwalifikowana kadra ze znajomością języka niemieckiego i angielskiego, pobliskie lotnisko w Goleniowie czy sąsiedztwo granicy Niemiec oraz bliskość rynków skandynawskich. Swoje oddziały otworzyło w mieście dotychczas ok. 1 firm (polskich i zagranicznych). Władze miasta, widząc możliwość szybszego rozwoju regionu, również zaczynają tworzyć korzystne warunki dla inwestorów z sektora BPO/SSC.

4 Office Market Increased Development Activity, Growing Demand, Low Vacancy Rates and Stable Rents. Powierzchnie biurowe Wzmożona aktywność deweloperów, rosnący popyt, niski poziom pustostanów oraz stabilne czynsze. Supply The office market is considered one of the youngest when compared to other regional office markets in Poland. Total modern (B, B+, A) office stock in is estimated at approximately 71, m 2, of which only 19,6 m 2 can be classified as A Class. The 5,45 m 2 Maris Office Centre (25) was the first modern A Class office building in. In July 21 OXYGEN, an Echo Investment project, was granted an occupancy permit and s modern office stock rose by another 14, m 2. The other modern blocks offer B and B+ Class office space, including PAZIM, one of the most recognizable buildings in the city. At present four projects are under construction. Upon completion they will add an extra 67,6 m 2 to the total office stock. This will nearly double the existing supply. In addition to projects already under construction, more are being planned: a total of 13,7 m 2. We believe that not all of these planned investments will be delivered and some are likely to be postponed. Demand Due to the limited supply of modern office space, the majority of transactions have been concluded in buildings that are of a moderate standard. As far as trends go, the city centre continues to be the most sough-after location. Tieto (a company from the IT sector) signed the largest lease agreement in in 21, leasing 4,6 m 2 in OXYGEN. It is worth noting that tenants in existing office blocks, and those leasing space in the refurbished tenements in the centre, have shown an increased interest in leaving their current premises in favour of new office block. This was true in the case of Tieto, which moved from space in an older facility. We expect a considerable part of recorded demand in 211 and 212 to consist of similar transactions. The main occupier groups in of A and B Class office stock are companies from the following sectors: services and support to the shipyard industry, finance & insurance, construction & engineering and transport. In recent years companies from the BPO/SSC sector also started to favour as a preferred location. BPO/SSC may become the main demand driver in the upcoming years. Vacancy The office market in recent years has been characterized by one of the lowest vacancy rates amongst major Polish cities (1-2%). Currently available space represents around 5% of total office stock in and we expect that to decrease towards the end of 211, as some of the vacant units are already reserved. Rents Limited modern office supply and a significant recent increase in demand has transformed the office market into a typical landlord's market. Prime headline rents for the most attractive high standard, city centre space (particularly A Class office space) currently range from 13.5 to 15 / m 2 / month. Headline rents for modern office space in the B/B+ bracket hover between 11 to 13 / m 2 / month. Office Supply in Poland ( m 2 ) Podaż powierzchni biurowej w Polsce (tys. m 2 ) Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, 211 Oxygen, Echo Investment, Office Vacancy Rate (%) and Available Space (m 2 ) Wskaźnik powierzchni niewynajętej (%) oraz dostępna powierzchnia (m 2 ) Katowice Katowice Available Space/Dostępna powierzchnia Vacancy Rate/Wskaźnik pustostanów Source/ Źródło: Jones Lang LaSalle, Q1 211 Prime Headline Rents in Poland ( / m 2 / month) Najwyższe czynsze w Polsce ( / m 2 / m-c) Katowice Modern office stock / Istniejące zasoby biurowe 21 Completions / Nowa podaż 211 Completions / Nowa podaż Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Q ,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% Podaż Szczeciński rynek nowoczesnych powierzchni biurowych w porównaniu z innymi regionalnymi rynkami jest jednym z najmłodszych. Jego łączne zasoby wynoszą obecnie ok. 71 m 2, w tym do najwyższej klasy A wliczamy ok m 2. Do niedawna Centrum Biurowe Maris, oferujące 5 45 m 2, było jedynym budynkiem najwyższej jakości w mieście. Dopiero w lipcu 21r. do użytku został oddany OXYGEN, biurowiec Echo Investment, który zwiększył podaż biur najwyższego standardu w ie o 14 m 2. Pozostałe nowoczesne budynki oferują powierzchnię biurową klasy B, w tym PAZIM jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w ie. Obecnie aż cztery projekty znajdują się w budowie. Po ukończeniu dostarczą one na rynek 67 6 m 2 biur, co niemal podwoi istniejącą podaż. Oprócz projektów będących obecnie w budowie, kolejne inwestycje są w planach na łączną powierzchnię 13 7 m 2. Sądzimy jednak, że nie wszystkie planowane inwestycje zostaną zrealizowane, a niektóre prawdopodobnie będą przesuwane w czasie. Popyt Ze względu na ograniczoną podaż biur w wysokim standardzie większość umów najmu zawieranych w ie dotyczy powierzchni reprezentujących średnią jakość. Największą transakcją zawartą w ie w 21 roku było wynajęcie przez firmę Tieto (branża IT) 4 6 m 2 w biurowcu OXYGEN. Warto zwrócić uwagę, że w ie zaczyna występować zjawisko przechodzenia firm z budynków o niskim i średnim standardzie do biurowców oferujących wyższy standard. Tak było w przypadku firmy Tieto, która zwolniła powierzchnię w starszym obiekcie. Spodziewamy się, że w latach tego typu relokacje będą stanowiły znaczną część odnotowywanego popytu. Typowymi najemcami nowoczesnej powierzchni biurowej w mieście są przede wszystkim firmy związane z przemysłem stoczniowym, instytucje finansowoubezpieczeniowe, firmy spedycyjne i transportowe oraz firmy budowlane. W ostatnich latach stał się atrakcyjny także dla firm z sektora BPO/SSC, które mogą stać się głównym motorem napędowym popytu. Wskaźnik powierzchni niewynajętej W ostatnich latach rynek nieruchomości biurowych w ie charakteryzował się jednym z najniższych poziomów pustostanów wśród dużych polskich miast 1-2%. Obecnie ten wskaźnik wynosi w ie około 5% i w 211 roku spodziewamy się jego spadku, ponieważ część aktualnie wolnych modułów jest już zarezerwowana. Czynsze Ograniczona podaż biur oraz znaczny wzrost popytu w ostatnim czasie spowodowały, że szczeciński rynek powierzchni biurowych stał się typowym rynkiem wynajmującego. Stawki czynszów transakcyjnych za najatrakcyjniejsze powierzchnie biurowe zlokalizowane w centrum miasta i reprezentujące wysoki standard (klasa A) kształtują się na poziomie około 13,5-15 / m 2 / m-c. Czynsze za pozostałe nowoczesne powierzchnie biurowe reprezentujące średni standard (B/B+) wynoszą / m 2 / m-c.

5 On Point June Retail Market After years of stagnation, 211 will see new quality coming to the market along with the opening of the Kaskada shopping centre. Рынок недвижимости Санкт-Петербурга Powierzchnie handlowe Po latach niedoinwestowania, w 211r. rynek zyska nową jakość dzięki Galerii Kaskada, a konsumenci dostęp do nowych marek. Supply The retail market in the agglomeration 2 offers 2, m 2 of GLA in nine shopping centres. This translates into a density ratio of 364 m 2 / 1, inhabitants, which is one of the lowest among the eight major agglomerations in Poland. The city lacks modern shopping & leisure schemes with a wide and diversified retail offer. The penetration index of the biggest and most popular brands in their categories amounts to 39% and is the lowest amongst the big cities. Due to the shortage of suitable retail space, several brands are not represented in the city (e.g. C&A, M&S, Bershka and Mexx). The Galaxy shopping & leisure centre, owing to its city centre location, size (42,5 m 2 ) and superior retail and leisure offer, has a leading position across the region. Many brands have placed their only stores in the city there, e.g. Zara, Hexeline, Mango and Stradivarius. Most of the remaining shopping centres present on the market feature a hypermarket as the main driver of the scheme, i.e. Ster, Turzyn or Auchan. The market situation will change considerably in autumn this year when Galeria Kaskada (42, m 2 ) opens in the city centre. It will enable several brands, which up until now could not find suitable space, to enter the retail market. However, we should also expect a reaction from the current market leader, Galaxy. The owner of the centre (Echo Investment) has recently acquired a site with a Neptun hotel bordering Galaxy and intends to extend the centre and thus strengthen its position on the market. Several other retail developments are in the pipeline. In the northern part of the city, where the retail offer is currently very limited, Raiffeisen Evolution Project Development plans to develop the Ferio Pogodno scheme (31,5 m 2 ) by the end of 213. In the same year Mayland intends to build a project called Aleja Słońca (38, m 2 ), right next to the Ster shopping centre. This new development will significantly enhance the retail offer in this part of the city. A new retail format is also slated to enter the market: the outlet centre. Two developers are racing each other to win the market. Echo Investment plans to construct Outlet Park (23,2 m 2 ) in the Majowe area. Meanwhile, Neinver a Spanish outlet specialist intends to build a factory outlet (18,m 2 ) in the Płonia district. The right side of the Oder River is strongly developed in terms of warehouse outlets (DIY) and furniture and home design stores; Castorama, Leroy Merlin, Meble Agata and Top Shopping are all located there. IKEA is searching for a suitable site as well. Demand The strong retail demand is reflected by the lowest vacancy rate of all eight major agglomerations. In it is below 1%, whereas in other cities, such as, it reaches as much as 4%. The proximity to Germany and higher consumer spending power of German customers are seen as further assets. Furthermore, shopping centres in enjoy popularity among visiting Germans. Rents When compared to other major agglomerations, offers attractive prime rents. Currently, typical rents for a well-located 1 m 2 fashion store oscillate between 4 and 43 / m 2 / month. Retail Density (m 2 per 1, inhabitants of agglomerations) and Vacancy Rate (%) Nasycenie powierzchnią handlową (m 2 na 1 mieszkańców aglomeracji) i wskaźnik pustostanów (%) Warsaw Silesia Under Construction Stock / W budowie Existing Stock / Podaż istniejąca Vacancy rate / Wskaźnik pustostanów Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Share of Space in Shopping Centres (hypermarket vs. mall) Podział powierzchni w centrach handlowych (hipermarket vs. galeria) Warszawa Silesia % 2% 4% 6% 8% 1% Hypermarket driven centres/dominujący hipermarket Mall driven centres/dominująca galeria Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Galaxy shopping & leisure centre / Centrum handlowo-rozrywkowe Galaxy Prime Shopping Centre Rents ( / m 2 / month) Stawki czynszu za najlepsze lokale w centrach handlowych ( / m 2 / m-c) Silesia Warsaw 5% 4% 3% 2% 1% % Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, Podaż W aglomeracji 2 a działa dziewięć centrów handlowych o łącznej powierzchni najmu ok. 2 m 2, co przekłada się na jeden z najniższych wskaźników nasycenia wśród ośmiu głównych aglomeracji w Polsce m 2 na 1 mieszkańców. W mieście brakuje nowoczesnych obiektów handlowo rozrywkowych z szeroko rozbudowaną ofertą najemców. Wskaźnik obecności na tym rynku największych i najbardziej popularnych w swoich kategoriach marek wynosi 39% i jest najniższy wśród największych miast. Wskutek braku powierzchni w mieście dotąd nie otworzyły się sklepy takich marek jak np. C&A, M&S, Bershka czy Mexx. Centrum Galaxy, dzięki centralnej lokalizacji w mieście, wielkości (42 5 m 2 ) i najbardziej rozbudowanej ofercie handlowo-rozrywkowej ma wiodącą rolę w regionie. Wiele marek ulokowało tu jedyne swoje sklepy w mieście, np. Zara, Hexeline, Mango czy Stradivarius. Wśród pozostałych obiektów, znaczna część oparta jest na hipermarkecie spożywczym jako głównym motorze działania, jak Ster, Turzyn czy Auchan. Obraz rynku zmieni się znacznie jesienią br. po otwarciu w centrum miasta Galerii Kaskada (42 m 2 ), co otworzy rynek dla marek, które dotychczas nie znalazły tu odpowiedniego dla siebie miejsca. Możemy spodziewać się odpowiedzi ze strony dotychczasowego lidera rynku Galaxy, którego właściciel (Echo Investment) zakupił sąsiadujący z Galaxy teren hotelu Neptun i zamierza wzmocnić swoją pozycję dzięki rozbudowie galerii. Plany deweloperów obejmują kolejne inwestycje handlowe. W północnej części miasta, gdzie dotychczas oferta handlowa była bardzo ograniczona, Raiffeisen Evolution Project Development planuje do końca 213r. otworzyć kompleks Ferio Pogodno (31 5 m 2 ). W tym samym roku, tuż obok centrum handlowego Ster, ma powstać projekt firmy Mayland Aleja Słońca (38 m 2 ), która znacząco wzmocni ten rejon handlowy. W mieście pojawi się również nowy format handlowy centrum wyprzedażowe. Na tym polu trwa wyścig dwóch deweloperów Echo Investment planuje realizację obiektu Outlet Park (23 2 m 2 ) na Osiedlu Majowe, a Neinver hiszpański specjalista od tego typu inwestycji - zamierza wybudować centrum wyprzedażowe Factory (18 m 2 ) w dzielnicy Płonia. Prawobrzeżna część a to silnie rozwinięty sektor sklepów meblowych i budowlanych typu dom i ogród są tu np. Castorama, Leroy Merlin, Meble Agata, Top Shopping. Dogodnej lokalizacji w mieście pod swój sklep poszukuje Ikea. Popyt O silnym popycie świadczy najniższy spośród ośmiu głównych aglomeracji wskaźnik pustostanów niespełna 1%, podczas gdy w innych miastach, np. w Łodzi, osiąga on 4%. Dodatkowym atutem jest bliskość do Niemiec i wyższa niż w Polsce siła nabywcza ich mieszkańców. Szczecińskie centra handlowe cieszą się dużą popularnością wśród niemieckich obywateli. Czynsze Na tle innych głównych aglomeracji, oferuje atrakcyjne stawki czynszowe za najlepiej ulokowane lokale z branży moda o powierzchni ok. 1 m 2 obecnie wynoszą one 4-43 / m 2 / miesiąc. 2 agglomeration is inhabited by 543,957 people and encompasses cities/ tows of:, Police, Goleniów, Kołbaskowo, Gryfino, Kobylanka, and Dobra Szczecińska. / Aglomeracja a jest zamieszkana przez osób, obejmuje:, Police, Goleniów, Kołbaskowo, Gryfino, Kobylankę i Dobrą Szczecińską.

6 Industrial Market a New Location on the Polish Warehouse Map. Powierzchnie magazynowe nowa lokalizacja na magazynowej mapie Polski. Supply Since its beginnings the Polish warehouse market has essentially been concentrated around the big urban agglomerations such as: Warsaw,,, and Katowice. These areas are considered the major warehouse hubs. However, over the years developers have started to notice the need to build warehouse facilities in the smaller cities. This has led to, among other things, the construction of ProLogis Park (41,65 m 2 ) in the Goleniów Industrial Park. The park s location offers easy access both to Goleniów airport and to the seaport in Świnoujście. It is also worth noting that the park has a convenient connection to the motorways in Germany and due to the completed express road S3 to the A2 highway. ProLogis Park is currently the only modern warehouse centre in this part of Poland. Demand Due to the economic slowdown over H take-up level has decreased significantly. The ProLogis Park logistic centre was delivered to the market during the economic slowdown and so far warehouse space in the park has been leased to three companies: TM Toys (3,65 m 2 ), Dancook (2,65 m 2 ) and the largest tenant in the park: Asia (6,3 m 2 ). In all, the park has been leased to 3% of its capacity. We estimate that the demand for warehouse space in the region will increase as part of the nationwide trend. Improved road infrastructure, particularly the completed S3 route, and access to the German market are particular regional selling points for future tenants. Rents Effective rents in the region are close to the lower band of the rents seen in such regions as: Central Poland,, Upper Silesia and the Warsaw Suburbs. Effective rents on the market vary between / m 2 / month compared to / m 2 / month in and around / m 2 / month in Central Poland. We estimate that due to the high vacancy rate rents in the area will remain unchanged in the short term. Warehouse Stock in Poland ( m 2 ) Podaż magazynów w Polsce (tys. m 2 ) Warsaw Si les ia Central Poland Szc zec in Ex is ting Under Construction Source/Źródło : Jones Lang LaSalle, Q1 211 Available Space In Poland ( m 2 ) Dostępne powierzchnie w Polsce (tys. m 2 ) Warsaw Suburbs Central Poland Upper Silesia Warsaw Inner City Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, April 211 Effective Rents in Poland ( / m 2 / month) Czynsze efektywne w Polsce ( / m 2 / m-c) Central Poland Warsaw Suburbs Upper Silesia Gdańsk Warsaw Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, April 211 Podaż Od momentu powstania rynku magazynowego w Polsce był on skupiony głównie przy dużych aglomeracjach miejskich takich jak Warszawa,,,, czy Katowice. Są to aktualnie rejony głównej koncentracji nieruchomości magazynowych. Z biegiem lat deweloperzy zaczęli dostrzegać również potrzebę realizowania magazynów przy mniejszych miastach. Tendencja ta doprowadziła m.in. do powstania ProLogis Park (41 65 m 2 ) w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Lokalizacja ta zapewnia doskonałe połączenie zarówno z lotniskiem w Goleniowie, em i portem w Świnoujściu. Istotny jest również fakt, że park posiada szybki dostęp do sieci drogowej w Niemczech oraz dzięki realizowanej trasie S3 do autostrady A2. ProLogis Park jest aktualnie jedynym nowoczesnym centrum logistycznym w tej części Polski. Popyt Spowolnienie na rynku z końca 28 i 29 roku wpłynęło znacznie na obniżenie popytu na powierzchnie magazynowe w Polsce. Centrum logistyczne ProLogis Park zostało oddane do użytku w momencie osłabnięcia koniunktury. Do tej pory w parku powierzchnię wynajęły trzy firmy: TM Toys (3 65 m 2 ), Dancook (2 65 m 2 ) oraz największy najemca parku firma Asia (6 3 m 2 ). Dzięki zawarciu powyższych umów centrum jest wynajęte w 3%. Szacujemy, że popyt na powierzchnie magazynowe w rejonie a będzie wzrastał podążając za trendem ogólnopolskim. Poprawa infrastruktury drogowej, a w szczególności trasa S3 oraz dostęp do rynku niemieckiego jest dla najemców dodatkowym atutem tej lokalizacji. Czynsze Stawki czynszu najmu w rejonie a są zbliżone do niższej granicy zakresu czynszów w takich regionach jak Centralna Polska,, Górny Śląsk, czy okolice Warszawy. Stawki efektywne na rynku szczecińskim wahają się pomiędzy 2,3-2,6 / m 2 / miesięcznie. Dla porównania we iu wynoszą 2,2-2,85 / m 2 / miesięcznie, a w Centralnej Polsce około 2,1-2,7 / m 2 / miesięcznie. Szacujemy, że ze względu na wysoki wskaźnik pustostanów stawki czynszów w okolicy a pozostaną na niezmienionym poziomie w perspektywie krótkookresowej.

7 On Point June Рынок недвижимости Санкт-Петербурга Residential Market A little under than 4 units were sold in Q1, and about 37 were launched on the market in new projects across. A similar level of sales in the following quarters would mean exceeding the long-term average absorption, calculated at slightly over 1,2 a year during the 2-21 period. Yet, if the dynamic growth recorded in 21 is to be slowed, the number of units launched for sale by developers this year should not exceed 1,2. Otherwise, the local residential market will witness the negative effects of a deepening market imbalance. Rynek mieszkaniowy W I kw. 211r. sprzedano w ie niecałe 4 mieszkań, zaś wprowadzono na rynek ok. 37 jednostek w nowych inwestycjach. Osiągnięcie podobnego poziomu sprzedaży w kolejnych kwartałach roku oznaczałoby przekroczenie długoterminowej przeciętnej absorpcji, wynoszącej dla okresu 2-21 około 1 1 lokali rocznie. Dynamiczny wzrost liczby mieszkań w ofercie zapoczątkowany w 21r. może zostać zahamowany tylko pod warunkiem wprowadzenia przez deweloperów do sprzedaży w br. nie więcej niż 1 2 jednostek. W przeciwnym razie zaobserwujemy negatywne skutki pogłębiania się nierównowagi rynkowej. Supply In total, slightly over 1,6 units were offered for sale by developers and housing cooperatives in in the last four quarters. This is 18% more than in the analogous period of the previous year. The volume of the offer visibly increased by 8 units from Q1 21 to a level of some 2, dwellings in Q The offer is still dominated by units priced between PLN 4, 6, / m 2 and this price range continues to be the most popular with the public. At the end of March 211 some 3 completed units were available on the market, a slight increase from 26 dwellings in the previous quarter. Demand Data from Q1 211 confirms that the sales situation has stabilized. The highest for the last four quarters, the sales level in Q1 is similar to that seen in Q1 of 21. Of the units scheduled for delivery in 211, 54% have already been sold, and 43% remain on the market. The remaining 3% have yet to be placed on the market. Among units scheduled for completion in 212, the units sold constitute 14%, while 75% remain in the market. Some 11% of units slated for completion for 212 have yet to be put on. Prices The average price of units launched on the market in Q1 211 (PLN 4,833 / m 2 ) was slightly lower than in the previous quarter. The results from the last quarters suggest a price stabilization at a level below PLN 5, / m 2 for new launch units is a plausible prediction. In Q1 211 the average asking price, calculated from the whole pool of units on offer, was at the same level as the quarter before and remained stable for the previous four quarters. Throughout the last year prices grew by a mere 2%, a figure below the level of inflation. Forecast According to REAS analysts, the next two to three years will be primarily influenced by the budget deficit situation, in particular the strategy employed by the Ministry of Finance to reduce debt in relation to GDP (the target being under 5% by 214). From the point of view of development companies operating on the market, such a scenario will lead to residential demand stabilizing not only in 211, but also in 212. Unless developers are flexible, we may witness a substantial surplus of supply over demand and, as a consequence, a growing number of units on offer, resulting in forced price reduction Units Delivered and Planned for Completion Mieszkania oddane lub planowane do oddania Wojew ódz ki Urząd Statystyczny monitoring results/w yniki monitorowania rynku Source/Źródło: Voivodship Statistical Office, REAS Units Launched, Sold and the Size of Offer Mieszkania wprowadzone, sprzedane oraz wielkość oferty 21 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 211 Q1 units launched/mieszkania wprowadzone Source/Źródło: REAS, Q1 211 gross sales/mieszkania sprzedane offer at quarter's end/wielkość oferty Average Prices of Apartments in (w PLN) Średnie ceny mieszkań w ie (in PLN) Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 211 Q1 units launched for sale/mieszkania wprowadzone units on offer/mieszkania w ofercie Source/Źródło: REAS, Q Supply and Sale Relationship Relacje pomiędzy podażą a sprzedażą launched for sale/mieszkania wprowadzone sold (or potential demand)/mieszkania sprzedane Source/Źródło: REAS, Q1 211 Podaż Przez ostatnie cztery kwartały deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe wprowadzili do sprzedaży nieco ponad 1 6 lokali, czyli o 18% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Liczba mieszkań pozostających w ofercie rynkowej na koniec I kwartału 211 roku sięgnęła 2 jednostek i jest o 8 lokali większa niż w I kwartale 21r. Nadal w ofercie dominują mieszkania o cenach w przedziale 4-6 tys. zł / m 2, są one także najchętniej kupowane. Na koniec marca br. w sprzedaży było ok. 3 gotowych, niesprzedanych mieszkań, podczas gdy w IV kwartale 21r. było ich 26. Popyt Dane pochodzące z monitoringu rynku w I kw. br. wskazują na stabilizowanie się sytuacji w zakresie sprzedaży. Liczba mieszkań sprzedanych w tym kwartale jest zbliżona do wyniku z I kw. 21r. i stanowi najlepszy wynik sprzedaży od roku. Wśród mieszkań planowanych do oddania w 211r., 54% stanowią mieszkania już sprzedane, natomiast 43% znajdują się nadal w ofercie. Pozostałe 3% stanowią lokale, których sprzedaży jeszcze nie rozpoczęto. Wśród mieszkań planowanych do realizacji w 212r. lokale sprzedane stanowią 14%, natomiast 75% to te, które pozostają w ofercie rynkowej. Na rozpoczęcie sprzedaży wciąż czeka 11% spośród lokali z terminem oddania do użytkowania w 212r. Ceny Przeciętna cena mieszkań wprowadzanych na rynek w ciągu pierwszych 3 miesięcy 211r. była nieco niższa niż w poprzednim kwartale i wyniosła PLN/ m². Wyniki ostatnich kwartałów sugerują, że możliwy jest scenariusz stabilizacji cen mieszkań wprowadzanych do sprzedaży na poziomie poniżej 5tys. PLN/ m². W I kwartale 211r. przeciętna cena ofertowa, liczona dla całego zbioru mieszkań, pozostała na identycznym poziomie jak kwartał wcześniej. Podobna cena utrzymuje się na tym rynku od czterech kwartałów, na przestrzeni ostatniego roku wzrosła zaledwie o 2%, czyli poniżej tempa inflacji. Prognoza Zdaniem analityków REAS, zarówno na sytuację makroekonomiczną w Polsce, jak i na popyt mieszkaniowy, najważniejszy wpływ w najbliższych 2-3 latach będzie miała sytuacja w zakresie deficytu budżetowego, zgodnie z ogłoszonym przez MF projektem obniżania deficytu i długu w relacji do PKB (poniżej pułapu 5% w 214r.). Z punktu widzenia firm deweloperskich obecnych na szczecińskim rynku taki scenariusz oznaczać będzie, nie tylko w 211, ale także w 212r., stabilizację popytu na rynku mieszkaniowym. Jeżeli deweloperzy nie zareagują elastycznie na te warunki, będziemy obserwować nadwyżkę podaży nad popytem a w konsekwencji rosnącą liczbę mieszkań w ofercie, co spowoduje wzrost presji na obniżkę cen.

8 General Market Practice in Poland Purchasing Cost Summary VAT Court registration fees asset sale: 23% VAT on buildings and land (commercial properties) or in exceptional cases (if transaction classified as sale of enterprise) civil-transaction tax in the amount of 2% of the transaction price. Buyers more frequently apply now for tax rulings confirming that VAT can be charged on asset sales and refunded by the tax office thereafter. Rulings take up to 3 months to obtain but guarantee no tax office interpretation risks on real estate transactions; shares sale: 1% of the net shares price. real estate transactions are subject to fixed court registration fees, not linked to the volume of the contract, e.g. PLN 2 for the entrance of the right of freehold or perpetual usufruct to the Perpetual Book; vary according to transaction price but no more than 6 months average salary in the domestic economy for the previous year; Notarial fees Agency fees typically 1%-3% of purchase price plus VAT at 23%; Leasing Practice Office 3 Lease length Rental basis Lease agreement collateral Rent increases Repairs Insurance Agency fees Reinstatement: Other developers incentives 5 years; 3-year rarely; not applicable in new buildings; paid monthly in advance with rents denominated in but paid in Polish Zloty (currently acceptable also in ); full rent is typically payable for common areas; bank guarantee or cash deposit equivalent of 3 months rent, service charges, car parking, warehouse space, all increased by VAT; annually according to Harmonised Index of Consumer Prices (HICP); internal tenant; external/structural by landlord, not recovered through service charge; common areas landlord, although recovered through service charge (with the exception of major repairs); landlord covers costs of building insurance (recovered through service charge); tenant covers insurance of own premises, contents and civil liability; 1% - 2% of the annual rent, increased by VAT. Fees are paid by either the landlord or tenant. Remuneration may be also calculated as a percentage from the total value of a lease contact. In case of renegotiations on behalf of tenant remuneration paid by tenant may be based on the percentage of the savings secured for the tenant; not common practice - negotiable by lease; partial or full fit-out (depending on the transactional volume and lease length) rent free periods: common practice on the market usually in the range of 4 6 months rent (depending on the transactional volume and lease length); Leasing Practice Industrial Lease length Rental basis Lease agreement collateral Rent increases Repairs Insurance Agency fees Reinstatement: Other developers incentives 3-5 years for logistic companies; 7-1 years more common for production or warehouse built to suit projects; paid monthly in advance with rents denominated in but paid in Polish Zloty; bank guarantee or cash deposit equivalent of 3-6 months rent and service charges all increased by VAT; annually according to Harmonised Index of Consumer Prices (HICP); internal - tenant; external/structural and common areas landlord although recovered through service charges; landlord covers costs of building insurance (included in service charges), tenant covers insurance of own premises, contents and civil liability; 12% - 2% of the annual rent, increased by VAT, depending on the lease length. Fees are paid by the landlord. Remuneration may be also calculated as a percentage from monthly rent or percentage of the total value of a lease contact. In case of renegotiations on behalf of tenant remuneration paid by tenant may be based on the percentage of the savings secured for the tenant; negotiable by lease; partial or full fit-out (depending on the transactional volume and lease length), or rent free periods: common practice on the market - usually in the range of 4 8 months rent (in case of 6 month lease). Rent free periods depend on the transactional volume and lease length; Leasing Practice Retail Lease length Base rent Turnover rent Lease agreement collateral Key money or premiums Rent increases Leasing fees Other developers incentives 5, 7 or 1 years with an option to extend; paid monthly in advance, denominated in but paid in PLN; for fashion segment: 6%-8% of the turnover, adjusted monthly, quarterly or yearly, applicable when higher than the base rent; bank guarantee or cash deposit equivalent of 3-6 months base rent plus service charges and marketing fees plus VAT; common for high street retail as well as in existing shopping centres equal to fit out cost or even exceeding in case of best locations; indexed annually according to Harmonised Index of Consumer Prices (HICP); 1%-16% of the annual rent, increased by VAT; participation in fit-out costs of the rented space applicable only in case of anchor tenants; 3 The above refers to new office developments; in case of older assets more flexible terms are achievable (e.g. rents denominated in PLN, undefined lease terms)

9 On Point June Praktyka rynkowa w Polsce Рынок недвижимости Санкт-Петербурга Warunki kupna-sprzedaży nieruchomości Podatek VAT sprzedaż nieruchomości: 23% VAT na budynki i grunt (w przypadku transakcji nieruchomościami komercyjnymi) lub w wyjątkowych przypadkach (jeżeli sprzedaż zostaje zakwalifikowana jako sprzedaż przedsiębiorstwa) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny transakcyjnej. Kupujący częściej obecnie występują o oficjalną interpretację podatkową potwierdzającą, że transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, który zostanie następnie zwrócony kupującemu. Otrzymanie interpretacji podatkowej trwa do 3 miesięcy, ale eliminuje ryzyko innej kwalifikacji przez Urząd Skarbowy; sprzedaż udziałów: podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% ceny zakupu udziałów netto; Koszty sądowe stałe opłaty sądowe związane z księgami wieczystymi, przykładowo wpis prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do Księgi Wieczystej podlega opłacie w wysokości 2 PLN; Opłaty notarialne zmienne w zależności od ceny transakcyjnej, nie wyższe niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku; Prowizja agencji nieruchomości zazwyczaj 1%-3% ceny transakcyjnej plus 23% VAT; Warunki najmu powierzchni biurowych 4 Długość najmu 5 lat; 3-letni okres najmu występuje sporadycznie i nie dotyczy nowych obiektów; Czynsz płatny z góry miesięcznie; czynsze ustalane w, ale płatne w PLN (obecnie dopuszczalne również w ); pełen czynsz za powierzchnie wspólne - dodawany do opłat głównych; Zabezpieczenie umowy gwarancja bankowa lub depozyt gotówkowy w wysokości 3-miesięcznego czynszu, opłat eksploatacyjnych i należności za miejsca parkingowe i magazyny plus VAT; Wzrost czynszu coroczna indeksacja wskaźnika wzrostu cen konsumpcyjnych dla strefy Euro (tzw. HICP); Naprawy wewnętrzne najemca; zewnętrzne/strukturalne - właściciel, bez odzyskiwania poprzez opłatę eksploatacyjną; powierzchnia wspólna właściciel, jednak koszt ten jest odzyskiwany poprzez opłatę eksploatacyjną (za wyjątkiem napraw głównych); Ubezpieczenie właściciel - ubezpieczenie budynku (koszt ten jest odzyskany poprzez opłatę eksploatacyjną); najemca - OC, NW, majątek ruchomy; Prowizja agencji nieruchomości 1% 2% rocznego czynszu plus VAT, płatna przez właściciela lub najemcę. Wynagrodzenie może być także zdefiniowane w oparciu o całkowitą wartość zawartej umowy najmy. W przypadku renegocjacji, wynagrodzenie płacone przez najemcę może być zależne od oszczędności wynegocjowanych przez agencję; Przywrócenie przedmiotu najmu do nie praktykowane - negocjowane przy wynajmie; stanu pierwotnego Dodatkowy pakiet oferowany częściowa lub pełna aranżacja wynajmowanej powierzchni (zależnie od wielkości kontraktu i czasu jego trwania); najemcom okres wolny od płatności czynszu: standardowo na początku okresu najmu oferuje się 4-6 miesięcy wolnych od płatności (w zależności od wielkości transakcji i długości okresu najmu); Warunki najmu powierzchni magazynowych Dłuogość najmu 3-5 lat dla firm logistycznych, 7-1 lat bardziej typowe dla firm produkcyjnych lub najemców magazynów budowanych na konkretne zamówienie, tzw. built to suit; Czynsz płatny z góry miesięcznie; czynsze ustalane w, ale płatne w PLN; Zabezpieczenie umowy gwarancja bankowa lub depozyt gotówkowy w wysokości 3-6 miesięcznego czynszu oraz opłat eksploatacyjnych powiększony o podatek VAT; Wzrost czynszu coroczna indeksacja według wskaźnika wzrostu cen konsumpcyjnych dla strefy Euro (tzw. HICP); Naprawy wewnętrzne najemca, zewnętrzne/strukturalne oraz powierzchnia wspólna właściciel, jednak koszt ten jest odzyskiwany poprzez opłatę eksploatacyjną; Ubezpieczenie właściciel - ubezpieczenie budynku (koszt ten stanowi część opłat eksploatacyjnych); najemca - OC, NW, majątek ruchomy; Prowizja agencji nieruchomości 12% 2% rocznego czynszu plus VAT, w zależności od długości najmu, płatna przez właściciela. Wynagrodzenie może być także zdefiniowane w oparciu o czynsz miesięczny lub o całkowitą wartość zawartej umowy najmy. W przypadku renegocjacji prowadzonych w imieniu najemcy, wynagrodzenie płacone jest przez najemcę i może być zależne od oszczędności wynegocjowanych przez agencję; Przywrócenie przedmiotu najmu do negocjowane przy wynajmie; stanu pierwotnego Dodatkowy pakiet oferowany częściowa lub pełna aranżacja wynajmowanej powierzchni (zależnie od wielkości kontraktu i czasu jego trwania); najemcom okres wolny od płatności czynszu: standardowo na początku okresu najmu oferuje się 4-8 miesięcy wolnych od płatności (w zależności od wielkości transakcji i długości okresu najmu); Warunki najmu powierzchni handlowych Długość najmu 5, 7 lub 1 lat, z możliwością przedłużenia; Czynsz podstawowy płatny z góry miesięcznie; ustalany w, ale płatny w PLN; Czynsz od obrotu segment modowy: 6%-8% od obrotu, rozliczany miesięcznie, kwartalnie lub rocznie, należny w przypadku, gdy wyższy od czynszu podstawowego; Zabezpieczenie umowy gwarancja bankowa lub depozyt gotówkowy równe 3-6 miesięcznemu czynszowi podstawowemu wraz z opłatami eksploatacyjnymi i marketingowymi (plus VAT); Odstępne praktykowane w przypadku sklepów przy głównych ulicach handlowych jak również w istniejących centrach handlowych, równe zwrotowi nakładów na adaptację sklepu lub znacznie je przewyższające dla najlepszych lokalizacji; Wzrost czynszu coroczna indeksacja według wskaźnika wzrostu cen konsumpcyjnych dla strefy Euro (tzw. HICP); Prowizja agencji nieruchomości 1%-16% rocznego czynszu plus VAT; Dodatkowy pakiet oferowany dofinansowanie kosztów aranżacji wynajmowanej powierzchni stosowane tylko w przypadku kluczowych najemców; najemcom 4 Powyższe dotyczy nowych inwestycji biurowych; w przypadku starszych obiektów istnieje możliwość uzyskania bardziej elastycznych warunków najmu (np. czynsz w PLN, najem na czas nieoznaczony)

10 Map of Office Provision and Road Network Improvements mapa obiektów biurowych i przyszłych inwestycji drogowych

11 On Point Q Рынок недвижимости Санкт-Петербурга Agglomeration Map of Retail and Warehouse Provision Aglomeracja szczecińska mapa obiektów handlowych i magazynowych

12 Contacts John Duckworth Managing Director Poland & CEE Jones Lang LaSalle Anna Bartoszewicz-Wnuk Associate Director Head of Research Jones Lang LaSalle Poland Paweł Sztejter Partner REAS Residential Advisors Poland Urząd Miasta City Hall pl. Armii Krajowej Tel Fax City Report June 211 OnPoint reports from Jones Lang LaSalle include quarterly and annual highlights of real estate activity, performance and specialised surveys and forecasts that uncover emerging trends. The residential section of the Report was prepared by REAS - expert and consultant on residential projects in Poland. In January 27 Jones Lang LaSalle and REAS have signed a cooperation agreement and offer integrated services in regards to commercial and residential sectors in Poland. Część raportu poświęcona rynkowi mieszkaniowemu została przygotowana przez firmę REAS - eksperta i doradcę w zakresie planowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych w Polsce. W wyniku umowy o współpracy podpisanej w styczniu 27 roku, Jones Lang LaSalle i REAS wspólnie oferują zintegrowane usługi w sektorze nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce. COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Jones Lang LaSalle. It is based on material that we believe to be reliable. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, we cannot offer any warranty that it contains no factual errors. We would like to be told of any such errors in order to correct them.

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar City Report June 211 Szczeciński Rynek Nieruchomości istockphoto.com/rogonar Czerwiec 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Sound economic conditions and solid growth prospects are key

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q1 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. I kwartał 2011

Warsaw City Report Q1 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. I kwartał 2011 City Report Q1 211 Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 211 2 On Point Q1 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland among leaders of the EU s economies. Likely further yield compression

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Szczecin City Report. March 2012. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Marzec 2012. istockphoto.com/rogonar

Szczecin City Report. March 2012. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Marzec 2012. istockphoto.com/rogonar City Report March 212 Szczeciński Rynek Nieruchomości istockphoto.com/rogonar Marzec 212 2 On Point March 212 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny s Economy With more than 46, inhabitants,

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Market Overview 2013

Market Overview 2013 Market Overview 2013 Economic overview (2013) GDP, Inflation Unemployment 10% 20% 9% 18% 8% 16% 7% 14% 6% 12% 5% 10% 4% 8% 3% 6% 2% 4% 1% 2% 0% 0% GDP (%, left axis) Inflation (%, left axis) Unemployment

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

regionalne rynki biurowe Knight Frank

regionalne rynki biurowe Knight Frank IV kw. 213 raport regionalne rynki biurowe Podaż TRENDY Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na sześciu największych rynkach regionalnych wzrosły do ok. 2,42 mln m2, co dla porównania stanowi

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011 310 raport rynek magazynowy Jones Lang LaSalle opracowanie raportu report development Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Pozytywne trendy obserwowane na rynku magazynowym w Polsce od końca 2010

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w Polsce

Rynek biurowy w Polsce Rynek biurowy w Polsce IV kw. 2016 3,9 mln m² nowoczesnej powierzchni biurowej Główne wskaźniki dla Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Katowic, Poznania, Łodzi, Lublina oraz Szczecina 819 700 m² w budowie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q4 2009. Warszawski Rynek Nieruchomości. IV kwartał 2009

Warsaw City Report Q4 2009. Warszawski Rynek Nieruchomości. IV kwartał 2009 Warsaw City Report Q4 29 Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 29 2 On Point Q4 29 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny The Polish economy repels effects of the global economic crisis.

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q1 2012. Warszawski Rynek Nieruchomości. I kwartał 2012

Warsaw City Report Q1 2012. Warszawski Rynek Nieruchomości. I kwartał 2012 Warsaw City Report Q1 2012 Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 2012 2 On Point Warsaw City Report Q1 2012 Economy/Investment Economy According to Consensus Forecast, the Polish economy should develop

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

on point Warsaw City Report Q Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 2010

on point Warsaw City Report Q Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 2010 on point Warsaw City Report Q1 21 Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 21 2 On Point Q1 21 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland avoids the economic recession with GDP of 1.8

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

Polish Commercial Property Markets 2012

Polish Commercial Property Markets 2012 Polish Commercial Property Markets 2012 Breakfast Seminar 27 November 2012 savills.pl Agenda 1 Economy 2 Investment 3 Office Warsaw 4 Office regional cities 5 Retail Economy: Poland still a green island

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland 297 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych w Polsce Office market in Poland Podaż Od początku 2011 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej zwiększyły się o około 160 000

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011 City Report Q3 211 Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 211 2 On Point Q3 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland s Economy GDP, Private Consumption, Inflation rate - GDP

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011 City Report Q3 211 Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 211 2 On Point Q3 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland s Economy GDP, Private Consumption, Inflation rate - GDP

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

on point WARSAW Q1 2013 Warsaw City Report Q1 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 2013 REAL ESTATE

on point WARSAW Q1 2013 Warsaw City Report Q1 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 2013 REAL ESTATE on point Warsaw City Report Q1 213 Warszawski Rynek Nieruchomości I kwartał 213 WARSAW REAL ESTATE TENANT MIX Q1 213 2 On Point Warsaw City Report Q1 213 Economy/Investment Economy After a moderate 1.9%

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q3 2009. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2009

Warsaw City Report Q3 2009. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2009 Warsaw City Report Q3 29 Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 29 2 On Point Q3 29 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland ahead of Europe in respect of economic growth projections

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q2 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2011

Warsaw City Report Q2 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2011 City Report Q2 211 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 211 2 On Point Q2 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny The Polish economy is on a steady growth path. Increasing activity

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report. ł 4

Warsaw City Report. ł 4 Warsaw City Report ł 4 ś PL Q1 Warsaw City Report Q1 2014 Economy/Investment Economy The Polish economy saw a 1.6% uptick of GDP over the course of 2013. According to the Consensus Forecast, 2014 and

Bardziej szczegółowo

on point Warsaw City Report Q2 2010 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 2010

on point Warsaw City Report Q2 2010 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 2010 on point Warsaw City Report Q2 21 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 21 2 On Point Q2 21 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Optimistic GDP forecast during 21 and an expanding Polish

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report. Warszawski Rynek Nieruchomości Q4 2014 / IV kwartał 2014

Warsaw City Report. Warszawski Rynek Nieruchomości Q4 2014 / IV kwartał 2014 Warsaw City Report Warszawski Rynek Nieruchomości Q4 2014 / IV kwartał 2014 PL Q4 Warsaw City Report - Q4 2014 Economy/Investment Economy The Polish economy remains resilient despite the recent tensions

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q1 13 / I kw. 13 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Slight increase in vacancy rate due to significant volume of office space delivered to Warsaw market. Stable pace of absorption

Bardziej szczegółowo

on point Warsaw City Report Q Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2010

on point Warsaw City Report Q Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2010 on point Warsaw City Report Q4 21 Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 21 2 On Point Q4 21 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Sound GDP growth in Q4 21. Last year s investment volumes

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015 KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 / II KW. Opolska Business Park, Echo Investment Kraków remains the largest and one of the most dynamically developing regional office markets in Poland. In H1, positive

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q3 2012. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2012

Warsaw City Report Q3 2012. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2012 Warsaw City Report Q3 212 Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 212 2 On Point Warsaw City Report Q3 212 Economy/Investment Economy Poland remains as one of the few countries to report a positive

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Warszawski Rynek Biurowy. Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll.

Warszawski Rynek Biurowy. Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll. Warszawski Rynek Biurowy Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll.com Warszawa: Rejony biurowe Podaż i współczynnik powierzchni niewynajętej

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

on point Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce Podsumowanie 2013 roku

on point Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce Podsumowanie 2013 roku on point Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce Podsumowanie 2013 roku taż n ru ed Gna sprz 2 On Point Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce 2013 Rok 2013 upłynął pod znakiem ożywienia na rynku gruntów

Bardziej szczegółowo

on point WARSAW Q3 2013 Warsaw City Report Q3 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 2013 REAL ESTATE

on point WARSAW Q3 2013 Warsaw City Report Q3 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 2013 REAL ESTATE on point Warsaw City Report Q3 2013 Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 2013 WARSAW REAL ESTATE TENANT MIX Q3 2013 2 On Point Warsaw City Report Q3 2013 Infrastructure/Investment Infrastructure

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kuniewicz. Rynek mieszkaniowy w Polsce

Katarzyna Kuniewicz. Rynek mieszkaniowy w Polsce Katarzyna Kuniewicz Rynek mieszkaniowy w Polsce II kwartał 2009 45000 Spada liczba mieszkań w ofercie prognozy REAS znów się sprawdzają! 40000 35000 30 792 31 653 36 247 38 359 37 263 33 763 31 051 30000

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2015 / III KW. 2015

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2015 / III KW. 2015 WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 215 / III KW. 215 TOTAL OFFICE STOCK: 677,3 STOCK UNDER CONSTRUCTION 12,5 Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over recent years

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2015 r. Research type

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2015 r. Research type Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 215 r. Research type 2 On Point Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Podsumowanie I połowy 215 sierpień 215 Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q2 2009. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2009

Warsaw City Report Q2 2009. Warszawski Rynek Nieruchomości. II kwartał 2009 Warsaw City Report Q2 29 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 29 2 On Point Q2 29 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny The global economic crisis is having a mixed impact on the Polish

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 215 / II KW. 215 OFFICE MARKET IN the end of Q2 215, approximately 127, of rentable office space was identified at the construction stage. Based on the developers schedules,

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q 13 / II kw. 13 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Negligible amount of new supply in Q (excluding Warsaw) with significant volume of new stock in development pipeline in most regional

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

on point WARSAW Q2 2013 Warsaw City Report Q2 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 2013 REAL ESTATE

on point WARSAW Q2 2013 Warsaw City Report Q2 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 2013 REAL ESTATE on point Warsaw City Report Q2 213 Warszawski Rynek Nieruchomości II kwartał 213 WARSAW REAL ESTATE TENANT MIX Q2 213 2 On Point Warsaw City Report Q2 213 Economy/Investment Economy According to the Consensus

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY 2015 / 2016

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY 2015 / 2016 RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY / 2016 was a period of further intensive development in the Kraków office market, which resulted in record-breaking developers activity and volume of lease

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q / III KW. 2015

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q / III KW. 2015 KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 / III KW. TOTAL OFFICE STOCK: 735,8 sq m 45% OF STOCK OCCUPIED BY BPO SECTOR Opolska Business Park, Echo Investment Kraków remains the largest and one of the most

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 215 / II KW. 215 Wrocław 11, Crownway Investments Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over recent years it has become one of the

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q4 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. IV kwartał 2011

Warsaw City Report Q4 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. IV kwartał 2011 Warsaw City Report Q4 211 Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 211 2 On Point Q4 211 Economy / Investment Sound GDP growth in 211. Another record breaking year in terms of investment volumes. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Raport: Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Podsumowanie I połowy 2011 roku

Raport: Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Podsumowanie I połowy 2011 roku August 2011 Raport: Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Podsumowanie I połowy 2011 roku COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC. 2007. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

Bardziej szczegółowo

Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce

Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce Kazimierz Kirejczyk Prezes Zarządu REAS Sp. z o.o. Warszawa, 04/04/2016 Plan prezentacji Punkt wyjścia przeszłość i stan obecny Przyszłość kluczowe założenia

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report. Warszawski Rynek Nieruchomości on.point Q3 2014 / III kwartał 2014

Warsaw City Report. Warszawski Rynek Nieruchomości on.point Q3 2014 / III kwartał 2014 Warsaw City Report Warszawski Rynek Nieruchomości on.point Q3 2014 / III kwartał 2014 PL Q3 On Point Warsaw City Report Q3 2014 Economy/Investment Economy Indicators for Q3 2014 paint a fairly positive

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo