Nowe technologie w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w województwie mazowieckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe technologie w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w województwie mazowieckim"

Transkrypt

1 Marta Grodner Instytut Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Nowe technologie w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w województwie mazowieckim Metody Badań Jakościowych Prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz Dr Agnieszka Wojtczuk Turek

2 CZĘŚĆ TEORETYCZNA DYSCYPLINA: NAUKI O ZARZĄDZANIU, SPECJALIZACJA: ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Ekonomia zrównoważanego rozwoju Koncepcja Sustainability Sustainablity jako koncepcja (Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz, 2010). Rzeczywistość gospodarcza dynamicznie się zmienia. Wzrasta złożoność nowoczesnych technologii, postęp technik informacyjnych, globalizacja. Wzrastają wymagania klientów stanowiące wyzwania stawiane przez zarządzaniem. Konkurowanie jest możliwe między innymi przez wdrażanie innowacyjnych technologii, rozwiązań informatycznych umożliwiających transfer danych (gromadzenie, przetwarzanie informacji). Rolą kadry zarządzającej jest rozwiązywanie problemów wynikających z rozwoju technologii informacyjnej kreującej społeczeństwo 2.0. Realizacja zadań informacyjno decyzyjnych jest niezbędna dla poprawienia poziomu osiągania celów makro i mikroekonomicznych przez decydentów (S. Marciniak, 2013). Informacja jest kluczowa w procesie podejmowania decyzji wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw i wynik finansowy. Zrównoważony rozwój na poziomie przedsiębiorstw uwzględnia dobro społeczne, sprawiedliwość, poczucie bezpieczeństwa i ochronę jakości środowiska jako dobra najwyższe. Założenia sustainability: 1)Zdolność do prowadzenia biznesu nawet w hiperdynamicznym otoczeniu. 2)Możliwość odnowy i wykorzystania warunków stwarzanych przez otoczenie oraz ich nieciągłości. Przedsiębiorstwo zatem zdolne jest do uczenia się, adaptacji i rozwoju, rewitalizacji, rekonstrukcji, reorientacji, co umożliwia utrzymanie trwałej pozycji na rynku. 1 Standish Group, cykliczny raport Chaos Report" stanowiący efekt badań kadry zarządzającej w organizacjach i osób odpowiedzialnych za wdrożenie projektów. Identyfikowali główne czynniki sukcesu w projektach. Kluczowe okazało się być zaangażowanie klienta oraz zaangażowanie kierownictwa.

3 PROBLEMATYKA TEMATU TECHNOLOGIE INFORMACYJNO KOMUNIKACYJNE (ICT) dane i informacje system informacyjny i system informatyczny struktury danych algorytmy internet, intranet, portal, wortal, extranet sztuczna inteligencja kodowanie danych (tekstu, liczb, grafiki, dźwięku) chmura obliczeniowa (IaaS, PaaS, SaaS) Systemy wsparcia działań ES/AIS ERP CIM KMS CMMS MES GIS RMIS CRM PRM SRM SCM Systemy front office Smart Metering Cloud Computing Schemat własny 2

4 PROBLEMATYKA TEMATU INFORMACJA DECYZJA 3 Dystrybutorzy Klienci Producenci Regulator rynku Właściciele MIKROOTOCZENIE Relacje STRUKTURA Sprzedaż Marketing Transport i logistyka Zasoby ludzkie Komunikacja Przejrzyste zasady

5 PROBLEMATYKA TEMATU POSTAWY WOBEC NOWYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO KOMUNIKACYJNYCH DECYZJE WDRAŻANIE NOWYCH TECHNOLOGI - Wytwór doświadczenia. - Stan psychicznej i wybiórczej gotowości. -Zawiera ocenę i pobudza do działania. - Zawiera w sobie społeczne formy reakcji, wyznacza kierunek, linię postępowania. -Wyrażana jest w postaci opinii i ściśle się łączy -z przekonaniami. (H. Olesiak, 1973) USPRAWNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA 4 PRZEWAGA KONKURENCYJNA Schemat własny CZY ZASOBY TECHNOLOGII INFORMATYCZNO KOMUNIKACYJNEJ SĄ EFEKTYWNIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ? CZY TECHNOLOGIA ICT PROWADZI DO UZYSKANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORTWO?

6 METODA BADANIA Badanie zostanie przeprowadzone metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), metodą kwestionariuszową oraz studium przypadku. Sektor B2B. GRUPA DOCELOWA Kadra zarządzająca przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Właściciele, dyrektorzy, osoby pełniące kluczową rolę w podejmowaniu decyzji strategicznych, które uczestniczyły w ciągu ostatnich 12 miesięcy w procesie wdrażania technologii ICT. 5 CEL BADANIA Jest zgłębienie procesu w jaki sposób nowe technologie informacyjno technologiczne usprawniają system zarządzania przedsiębiorstwem. Zbadanie jakie procesy zostały przyśpieszone. Nowe technologie w sektorze MSP

7 METODOLOGIA BADAŃ TRIANGULACJA METODOLOGICZNA 1. Badanie jakościowe (eksploracja) IDI 2. Badanie ilościowe Kwestionariusz ankietowy 3. Badanie jakościowe Studium przypadku -Pozyskanie informacji o procesie decyzyjnym, doprecyzowanie hipotez. -28 indywidualnych wywiadów pogłębionych. -Weryfikacja hipotez -Stopień usprawnienia zarządzania a typ decyzji. -Identyfikacja czynników wpływu. -Wyniki finansowe -Wybrane narzędzie ICT a stopień usprawnienia. -Kwestionariusz, n=400. -Interpretacja wyników uzyskanych w poprzednich etapach. -Analiza dokumentów i wywiady z 6 firmami prowadzącymi działalność w województwie mazowieckim -Ranking Deloitte Technology Fast 50 ITMAGINATION, LGBS, ITSG, elin.pl, Audioteka Poland, It Solutions. 6

8 OPIS PRÓBY Przedstawiciele sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Kadra zarządzająca przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczyli w procesie decyzyjnym wdrożenia rozwiązania z zakresu ICT. Grupa zostanie podzielona według kryterium ilości zatrudnienia pracowników oraz wielkości miejscowości ze względu na liczbę mieszkańców. Przedsiębiorstwa będą zróżnicowane ze względu na branże. Liczba wywiadów w podziale na grupy, Całkowita liczba wywiadów = 28. Przedsiębiorcy MIKRO MAŁE ŚREDNIE Miejscowość powyżej 100 tys. mieszkańców Miejscowość poniżej 100 tys. mieszkańców Nowe technologie w sektorze MSP

9 OPIS PRÓBY DEFINICJA MSP Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z roku (Dz.U. z 2010 nr 220 poz. 1447) oraz Zalecenie Komisji Europejskiej 2003/361/EC. Kryteria : Liczba zatrudnionych, obrót/suma bilansowa i niezależność. W badaniu: podział według klas wielkości podmiotów, wyznaczonych jedynie liczbą osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Mikro podmioty - firmy zatrudniające do 9 pracowników, Jednostki małe - przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników, Średnie podmioty - przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 pracowników, Duże podmioty - przedsiębiorstwa zatrudniające 250 i więcej osób. Analizując takie wskaźniki jak liczba MSP na mieszkańców, przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogółem w PLN, inwestycje na przedsiębiorstwo w MSP czy inwestycje na pracującego w MSP, sektor MSP województw mazowieckiego jest zdecydowanym liderem. 8 Nowe technologie w sektorze MSP

10 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Mazowieckie Ogółem >249 Podmioty zarejestrowane w REGON w 2012 r. Udział regionu w Polsce (%) Liczba przedsiębiorstw zlikwidowanych w 2012 r. Zlikwidowane - udział w Polsce (%) Liczba przedsiębiorstw nowo powstałych w 2012 r ,59 17,62 16,81 16,86 23, ,49 14,48 14,34 17,18 19, Nowo powstałe - udział w Polsce (%) 16,07 16,14 13,92 16,23 23,19 9 Podmioty zarejestrowane w REGON w 2011 r Udział regionu w Polsce (%) 17,44 17,49 16,38 17,20 23,56 Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, 2014.

11 PYTANIA BADAWCZE JAKIE SĄ POSTAWY KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ WOBEC NOWYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH? JAK TECHNOLOGIE INFORMACYJNO KOMUNIKACYJNE ZMIENIAJĄ ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM? JAK WYGLĄDA PROCES DECYZYJNY WDRAŻANIA NOWYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO KOMUNIKACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE? JAK ROZUMIANE SĄ POJĘCIA NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE PRZEZ KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ? P i e r w s z y e t a p b a d a ń 10 Nowe technologie w sektorze MSP

12 KWESTIONARIUSZ BLOKI TEMATYCZNE Przedsiębiorstwo Proces decyzyjny Znajomość nowych technologii ICT Istotność nowych technologii ICT Postawy wobec nowych technologii 11 Nowe technologie w sektorze MSP

13 KWESTIONARIUSZ PRZYKŁADOWE PYTANIA Przykładowe pytania. Więcej pytań dostępnych w oddzielnym pliku z kwestionariuszem. Badanie jakościowe JAK? Badanie ilościowe etap drugi (branża, przychody, zysk, struktura organizacyjna) W jaki sposób? branży, w której działa Pańskie/Pani przedsiębiorstwo, nowe technologie informacyjno- komunikacyjne ułatwiają kontakt czy pozyskanie informacji od kontrahentów w tym producentów czy dystrybutorów? Jakie działy w Pańskim przedsiębiorstwie uczestniczą w procesie decyzyjnym dotyczącym wdrożenia technologii informacyjno - komunikacyjnych? Który z działów odgrywa kluczową rolę? Jaka jest Pańska rola w procesie decyzyjnym? Skala Likerta: Klienci wybierają Państwa firmę ze względu na rozwiązania w ramach technologii informacyjno-komunikacyjnych jakie Państwo oferują, Systemy zarządzania powstałe w oparciu o technologię ICT umożliwiają Państwu lepszy dostęp do informacji w porównaniu z modelem tradycyjnym, Wdrożenie technologii informacyjno komunikacyjnych usprawniło kontakt z kontrahentami. ( Czynniki implementacji ICT) ( Efektywność wykorzystania zasobów ICT) 12 Nowe technologie w sektorze MSP

14 METODOLOGIA BADAŃ TRIANGULACJA METODOLOGICZNA 3. Badanie jakościowe Studium przypadku ITMAGINATION. Utrzymanie tak dobrego tempa wzrostu przychodów to przede wszystkim zasługa naszej silnej specjalizacji, orientacji na potrzeby klientów i innowacyjności. Stale inwestujemy w rozwój firmy - co roku zyski przeznaczamy na dalsze inwestycje, wzrost zatrudnienia, rozwój nowych obszarów biznesowych, jak np. outsourcing kompetencji, rozwiązania Corporate Performance Management (Tagetik) czy ekspansję nowych rynków. 13 Daniel Arak, Business Development Director i współzałożyciel ITMAGINATION.

15 METODOLOGIA BADAŃ TRIANGULACJA METODOLOGICZNA 3. Badanie jakościowe Studium przypadku Przykładowa skala oceń poprawy skuteczności Komunikacja Motywacja Uczenie się organizacji Konkurencyjność Gromadzenie informacji Analiza informacji Podejmowanie decyzji Wyniki finansowe 14 Średnia ocena

16 Dziękuję za uwagę Marta Grodner Instytut Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Nowe technologie w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w województwie mazowieckim

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja!

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną, w której większościowy kapitał posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Została powołana w 1995 r. do realizacji zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012. Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba

Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012. Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012 Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba Autorzy: Dr Joanna Hołub-Iwan (Rozdziały I, II, III, IV pkt 4.1, V) Dr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI

EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI EKSPERT DO SPRAW INNOWACJI Innowacje ORGANIZACYJNE s.11 Innowacje MARKETINGOWE s.31 Innowacje PROCESOWE s.49 Innowacje TECHNOLOGICZNE s.73 (właściciel) Spis treści Specyfika

Bardziej szczegółowo

Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim

Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim Raport końcowy Zamawiający: Województwo Łódzkie Wykonawca: IBC GROUP Central Europe Holding

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 157 166

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 157 166 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 157 166 Mirosława Marciniak EDUKACJA INFORMATYCZNA W KSZTAŁCENIU EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

G. e-commerce - Janusz Klink

G. e-commerce - Janusz Klink G. e-commerce - Janusz Klink 1. Wprowadzenie W dokumencie pt. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych, w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Mechaniczny przerób drewna FORESIGHT W DRZEWNICTWIE POLSKA 2020 Obszar badawczy: MECHANICZNY PRZERÓB DREWNA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Ochrona środowiska FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - POLSKA 2020 Obszar badawczy: OCHRONA ŚRODOWISKA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego Redakcja Jerzy Olszewski Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Copyright Difin SA Warszawa 2014

Copyright Difin SA Warszawa 2014 Copyright Difin SA Warszawa 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. Książka ta jest dziełem

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo