Efektywność drogą do wzrostu i rozwoju małych przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność drogą do wzrostu i rozwoju małych przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Firma questus Akredytowane Centrum Szkoleniowe Instytutu w Londynie - ma przyjemność zaprosić właścicieli i menedŝerów małych firm z województwa małopolskiego do udziału w program szkoleniowym: Efektywność drogą do wzrostu i rozwoju małych przedsiębiorstw Program finansowany ze środków unijnych (Liczba miejsc ograniczona) Grupa A - Inauguracja 27 marca 2010 Grupa B - Inauguracja 15 maja 2010 Pytania? Czy moja firma działa efektywnie? Czy moja sprzedaż jest skuteczna? Czy są sprawdzone metody działania firm takich jak moja? Czy pracownicy są wydajni? Czy istnieją sposoby obniżenia kosztów? Co powinienem zrobić, aby konkurencja przestała spędzać mi sen z powiek? Odpowiedzi? Każdy właściciel firmy czy osoba zarządzająca małą firmą zadaje sobie takie pytania. Znalezienie odpowiedzi nie jest jednak łatwe. Po pierwsze dlatego, że każda firma jest nieco inna, działa na innym rynku, ma inne zasoby, działa w innym sektorze. Po drugie dlatego, że trudno jest dotrzeć do dobrych wzorców i porównać się z nimi. Program szkoleniowy Efektywność drogą do wzrostu i rozwoju małych przedsiębiorstw został przygotowany z myślą o udzieleniu odpowiedzi na te pytania. 8 sobotnich spotkań poświęconych będzie pokazaniu najlepszych praktyk w Polsce i na świecie w zakresie funkcjonowania małych i mikro firm oraz analizie niezbędnych zmian, aby wzmocnić ich pozycję na rynku, aby pomóc im skuteczniej konkurować, aby uzyskiwać oczekiwany wzrost.

2 Kto może wziąć udział w programie: Właściciele i pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw z siedzibą w województwie małopolskim Osoby z podstawową wiedzą i doświadczeniem w zakresie funkcjonowania firmy Liczba osób z jednej firmy nie może przekroczyć dwóch osób (dotyczy to maksymalnie 5 firm) Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń i wymagania określone we wniosku (np.: proporcja kobiet i mężczyzn) Co otrzymują uczestnicy programu: Udział w ośmiu sesjach szkoleniowych realizowanych w soboty w jednym z hoteli w Krakowie Szkolenia prowadzone przez konsultantów najlepszych polskich uczelni oraz certyfikowanych trenerów The Chartered Institute of Marketing w Londynie Materiały szkoleniowe oraz dwie wybrane książki ze sfery biznesu małych firm Opisy funkcjonowania innych firm i tego, jak radziły sobie z wybranymi problemami Catering i lunch w trakcie zajęć Dyplom ukończenia wraz z certyfikatem Efektywna Firma Raporty dotyczące rynku małych firm i dane dotyczące możliwości rozwoju Abstrakty biznesowe w wersji audio CD streszczenia najlepszych publikacji z dziedziny biznesu dla małych i średnich firm Dostęp do strony zamkniętej programu zawierającej dodatkowe materiały szkoleniowe Osoby, które zgłoszą się jako pierwsze oraz 3 najlepsze osoby z każdej grupy uzyskają także zaproszenie do udziału w spotkaniu Best Practice realizowanym przez Akademię questusa.

3 Czego będziemy oczekiwali: Zaangażowania i gotowości do wymiany wiedzy Poświęcenia kilkudziesięciu minut pomiędzy spotkaniami (zapoznanie się z przesyłanymi materiałami, odpowiedzi na pytania nie zajmie to więcej niż 60 minut na miesiąc) Aktywnego udziału w sobotnich sesjach Korzyści udziału w programie: Program oferuje trzy rodzaje korzyści: Korzyści związane z poszerzeniem umiejętności biznesowych i usprawnieniem funkcjonowania firmy o Jak skutecznie motywować pracowników i budować ich zaangażowanie? o Z jakich źródeł finansowania korzystać i jak określać poziom opłacalności inwestycji? o Jak efektywnie zarządzać środkami finansowymi? o Jak skutecznie planować i realizować sprzedaż? o Które narzędzia promocji działają, a które to marnotrawstwo środków? o... i inne Korzyści związane z praktycznym stosowaniem metod i narzędzi budowania fundamentów rozwoju małych firm o Co decyduje o sukcesie firmy na rynku? o Jak budować lojalność klientów i partnerów biznesowych? o Czy warto inwestować w markę firmy/produktów? o Jak poszukiwać pomysłów na nowe produkty i jak tworzyć te produkty? o Jak zwiększać zwrot ze sprzedaży i inwestycji? o... i inne Korzyści związane z budowaniem sieci partnerstwa i wymianą wiedzy o Czy inni uczestnicy zmagają się z podobnymi problemami jak moja firma? o Jak inni uczestnicy radzą sobie z tymi problemami? o Jak inni realizują podobne działania sprzedaż, promocja, systemy wynagrodzeń itp.? o Czy wspólnie z innymi możemy robić interesy? o... i inne

4 Układ programu Program obejmuje 8 sesji 8-godzinnych Każda sesja składa się z dwóch części 2 x 4h o Część 1. Wprowadzenie do problematyki o Część 2. Metody efektywności małych i mikro firm w analizowanym obszarze Obie części oparte są na ćwiczeniach i przykładach przygotowanych dla uczestników. W pierwszej jednak więcej jest części wykładowej. Część druga ma bardziej charakter warsztatowy i praktyczny. Tematyka kolejnych sesji: Sesja I. Długo- i krótkookresowa efektywność przedsiębiorstw źródła sukcesów i porażek małych i mikro firm jak grać, aby wygrać w warunkach konkurencji rynkowej? Sesja pierwsza ma charakter wprowadzający i celem jej jest dyskusja nad metodami, za pomocą których małe i mikro firmy mogą osiągać sukces rynkowy. Uczestnicy w szczególności dowiedzą się między innymi: o Jak zmienia się współczesne środowisko biznesu i jakie są konsekwencje tych zmian dla funkcjonowania małych firm? o Jakie są główne źródła sukcesów i porażek firm działających w Polsce w ostatnich 20 latach? o Jakie są przyczyny porażek firm na rynku? o Klient i konkurenci we współczesnym biznesie szanse czy zagrożenia? o Jakie są nowe trendy we współczesnym biznesie i jak mogą one wpływać na funkcjonowanie małych firm? o Jakie są główne atuty i słabości małych i mikro firm? o Jakie są główne obszary podnoszenia efektywności funkcjonowania organizacji? o Dokąd zmierzamy analiza strategiczna małych firm? o Jak stosować praktycznie metody i narzędzia usprawniania funkcjonowania małych firm?

5 Sesja II. Efektywność zaczyna się od ludzi sztuka budowania zespołu i przywództwa jak współpracować, aby 2+2 równało się 5? Sesja druga nakierowana jest na budowanie efektywnej kultury organizacyjnej i sprawnego zespołu opartego na silnym przywództwie. Uczestnicy w szczególności dowiedzą się między innymi: o Co oznacza efektywny zespół? o Jakie są kluczowe czynniki budowania efektywnego zespołu i motywowania jego członków? o Jak kultura organizacyjna wspiera rozwój indywidualny pracowników i tworzenie sprawnych zespołów? o Czym jest konflikt w zespole i jak nim zarządzać? o Jakie są cechy i umiejętności dobrego lidera i jak można je rozwijać? o Na czym polega stres lidera i zespołu i jakie są metody jego redukcji? o Jakie są sygnały zmian w organizacji i jak badać wydajność klimatu organizacyjnego w małej firmie? o Jak badać efektywność pracy zespołu? o Jak mierzyć zwrot z inwestycji w kapitał ludzki szkolenia, kursy, wiedza? o Jakie są główne bariery i metody podnoszenia efektywności pracy zespołu? Sesja III. Budżetowanie i planowanie finansowe źródła kosztów i oszczędności jak zaplanować rozwój firmy? Sesja trzecia ma na celu kształtowanie umiejętności planowania i budżetowania działań firmy jako całości, ale także poszczególnych projektów. Uczestnicy w szczególności dowiedzą się między innymi: o Jakie są źródła finansowania działań małych i mikro przedsiębiorstw i jak z nich korzystać? o Jakie są źródła kosztów w organizacji i jak są rozliczane? o Jaka jest wartość informacyjna rachunkowości kosztów? o Jakie są metody planowania działań i zabezpieczania środków finansowych na te projekty? o Jakie są typy budżetów? o Jak przebiega proces budżetowania i jakie narzędzia w tym pomagają? o Jak można ocenić sytuację firmy poprzez analizę danych i sprawozdań finansowych? o Jakie są bariery efektywnego planowania finansowego i budżetowania? o Jak mierzyć efektywność procesu budżetowania? o Jak wyliczyć próg rentowności i ocenić realność realizacji planów finansowych firmy? o Czym jest i jak wykorzystywać controling finansowy w małych firmach?

6 Sesja IV. Analiza i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych małych i mikro przedsiębiorstw gdzie inwestować, aby więcej zarabiać? Sesja czwarta jest kontynuacją zagadnień z sesji trzeciej i ma celu przede wszystkim znajdowanie odpowiedzi na pytanie dotyczące opłacalności angażowania się małych firm w określone inwestycje. Uczestnicy w szczególności dowiedzą się między innymi: o Jak inwestycje przekładają się na wzrost i rozwój firmy? o Jakie są rodzaje inwestycji realizowanych przez małe firmy? o Jakie czynniki wpływają na poziomu zwrotu z inwestycji? o Jakie są ryzyka związane z realizacją projektu i jak oceniać wrażliwość finansową projektu? o Jak mierzyć zwrot z inwestycji (ROI) realizowanych przez małe firmy? o Jakie są metody analizy efektywności inwestycji? o Jak i jakimi narzędziami należy analizować rentowność inwestycji małych firm? o Jakie są narzędzia analizy opłacalności inwestycji marketingowych i sprzedażowych? o Jakimi metodami przeprowadza się analizę finansową projektów inwestycyjnych? Sesja V. Innowacyjność i kreatywne poszukiwanie rozwiązań sztuka tworzenia nowych produktów i innowacyjnych metod działania - jak dostrzegać niezauważalne? Sesja piąta nakierowana jest na budowanie świadomości potrzeby innowacyjności w działaniach małych firm oraz kształtowanie umiejętności podnoszenia sprawności tworzenia nowych rozwiązań biznesowych, które podnoszą efektywność funkcjonowania małych firm. Uczestnicy w szczególności dowiedzą się między innymi: o Czym jest innowacyjność i twórcze myślenie? o Dlaczego innowacyjność i kreatywność trzeba pielęgnować, rozwijać, i traktować jak proces, a nie jednorazowe działanie? o Jakie są bariery kreatywności i twórczego myślenia i jak je usuwać? o Jak być właściwie zmotywowanym i motywować innych do kreatywnego myślenia? o Czym jest płynność, giętkość i oryginalność myślenia? o Jakie są techniki i metody kreatywnego myślenia? o Jak mierzyć efektywność wdrażania innowacyjnych rozwiązań? o Jakie są metody oceny efektywności małych firm w tworzeniu kreatywnych rozwiązań? o Jak ocenić zwrot z inwestycji w tworzenie innowacyjnych produktów i niestandardowych działań?

7 Sesja VI. Skuteczna komunikacja małych i mikro firm reklama to nie wszystko jak być zauważonym na rynku? Sesja szósta ma na celu budowanie umiejętności pokonywania przez małe firmy barier w myśleniu i działaniu związane z efektywnym komunikowaniem oferowanych na rynku wartości. Uczestnicy w szczególności dowiedzą się między innymi: o Jak przebiega proces komunikacji firmy z rynkiem i jakie są jego narzędzia? o Jakie są standardowe i niestandardowe metody komunikacji małych firm z rynkiem? o Czym są i jak wykorzystać w działalności małych i mikro firm takie koncepcje i metody jak ambient media, marketing partyzancki, marketing lateralny itp.? o Czym jest branding emocjonalny i dlaczego warto budować komunikację w oparciu o emocje? o Jakie wartości buduje komunikacja i dlaczego warto je mierzyć? o Jak mierzyć wartość marki i wartość firmy? o Jakie są główne wskaźniki wykorzystywane do mierzenia efektywności działań ze sfery komunikacji firmy z rynkiem? o Jak mierzyć komunikację internetową? Sesja VII. Skuteczna sprzedaż małych i mikro przedsiębiorstw metody budowania i narzędzia pomiaru jak osiągać wzrost firmy przez wzrost sprzedaży? Sesja siódma ma na celu doskonalenie umiejętności realizacji funkcji sprzedaży w małych i mikro firmach na bazie wiedzy zdobytej w procesie pomiaru tych działań. Uczestnicy w szczególności dowiedzą się między innymi: o Czym jest efektywna sprzedaż i od czego zależy? o Jak przygotować się do rozmowy z klientem i jak ją przeprowadzić? o Jakie są techniki argumentowania i przekazywania informacji? o Jak radzić sobie z pytaniami, zastrzeżeniami i krytyka ze strony klientów i partnerów biznesowych? o Jak wygląda efektywny proces zarządzania sprzedażą? o Jakie są metody pomiaru efektywności służb sprzedażowych? o Jak oszacować koszty sprzedaży i odnieść je do uzyskanych efektów? o Jaka jest wartość informacyjna takich wskaźników sprzedaży, jak penetracja rynku, próbny zakup, CPS i inne?

8 Sesja VIII. Długotrwała efektywność małych i mikro firm poprzez relacje z klientami i partnerami biznesowymi niematerialna wartość firmy - jak budować i zarządzać relacjami z klientami i partnerami biznesowymi? Sesja ósma, która kończy program, jest podsumowaniem i łączy wszystkie dotychczas omawiane zagadnienia w jedną całość. Płaszczyzną wspólną jest klient i wskazanie działań, które należy podjąć, aby budować z nim efektywne relacje. Uczestnicy w szczególności dowiedzą się między innymi: o Jakie są warunki i kryteria budowania długotrwałego sukcesu firmy opartego na relacjach z klientami? o Jak przebiega proces budowania relacji i czym są w istocie lojalni klienci? o Jakie są psychologiczne uwarunkowania zachowania klienta i jak wpływają na budowanie relacji z klientami? o Jakimi metodami małe firmy mogą budować długotrwałe relacje z klientami i partnerami biznesowymi? o Czym jest koncepcja i metody zarządzania relacjami z klientami CRM? o Jak mierzyć satysfakcję i lojalność klientów i partnerów biznesowych? o Czym jest życiowa wartość klienta i jak ją szacować? o Jak można wykorzystać dla potrzeb pomiaru relacji z klientami takie wskaźniki, jak retencja, RFM, share of wallet? o Jak przebiega proces pomiaru relacji z klientami i partnerami biznesowymi? Kto będzie prowadzić szkolenie: dr hab. Robert Kozielski Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Stypendysta Fundacji Fulbrighta. Posiada tytuł Chartered Marketer. Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Marketingu) oraz wykładowca na studiach Executive MBA organizowanych przez Uniwersytet Łódzki z University of Maryland w USA oraz Executive MBA organizowanych przez Uniwersytet Warszawski wraz z University of Illinois. Staż naukowy odbył na uniwersytetach: Maryland (USA), w Lund (Szwecja), w Edynburgu (Szkocja) oraz Middlesex (Wielka Brytania). Specjalista w dziedzinie działalności marketingowej firm, analizy i planowania marketingowych strategii rozwoju oraz działań reklamowych. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu działalności marketingowych, wydawanych w Polsce i za granicą m.in. pod jego redakcją ukazała się książka Wskaźniki marketingowe, Determinanty sukcesu organizacji, Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy.

9 dr Jacek Pogorzelski Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Doktorat obronił w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Absolwent ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posiadacz The Professional Diploma in Marketing wydanego przez The Chartered Institute of Marketing w Londynie - jako jedyny w Polsce zdał wszystkie egzaminy na najwyższą ocenę A. Wieloletni pracownik firm z branży FMCG i farmaceutycznej odpowiedzialny za zarządzanie markami. Konsultant w zakresie strategii marki, komunikacji marketingowej i efektywności marketingu. Właściciel firmy doradztwa marketingowego StratPoint. Autor artykułów na temat pozycjonowania, strategii marek oraz innych zagadnień marketingu strategicznego, współautor podręcznika Wskaźniki marketingowe pod redakcją Roberta Kozielskiego oraz książki Pozycjonowanie produktu. dr Jacek Sobek Adiunkt w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest stypendystą Augsburg College w Minneapolis oraz członkiem the World Association for Case Method Research and Case Method Application (WACRA - Europe). Specjalizuje się w zakresie psychologii pracy a zainteresowania zawodowe koncentruje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu powiązań firmy z klientem. Jest trenerem i wykładowcą w zakresie doskonalenia umiejętności menedżerskich, efektywnej współpracy w zespole, projektowania systemów ocen okresowych, budowania trwałych relacji z klientem, technik sprzedaży i obsługi klienta. Autor publikacji poświęconych stylom kierowania, motywowaniu do pracy, ocenom pracowników. Michał Dziekoński Absolwent Katedry Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach, the Advanced Certificate in Marketing (jako jedyny w Polsce zdał cztery egzaminy w jednej sesji) oraz programu Marketing Training w Siemens Westinghouse w Orlando (Floryda, USA). Ukończył także program szkoleniowy i studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi firmy Training Partners i szkoły GWSH. Na co dzień związany z firmą Energoserwis SA (Grupa Siemens), gdzie kieruje zespołem marketingu. Odpowiada za marketing strategiczny i marketing międzynarodowy spółki. Wcześniej pracował m.in. w firmie Hospitality Marketing Concepts Polska, pełnił też funkcję asystenta w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych AE Katowice. Zawodowo zajmuje się przede wszystkim opracowywaniem strategicznych planów marketingowych, badaniami marketingowymi na szczeblu strategicznym, kontrolą eksportu oraz zarządzaniem ryzykiem strategicznym. Prowadzi szkolenia z tego zakresu, jest także autorem gry strategicznej Marketing Game oraz warsztatów z budowy planów marketingowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Jest współautorem książki Wskaźniki marketingowe, a także autorem szeregu artykułów opublikowanych w czasopismach marketingowych (m.in. w miesięczniku Marketing w Praktyce ).

10 Harmonogram realizacji programu terminy kolejnych sesji: Program realizowany będzie w dwóch grupach. Harmonogram realizacji kolejnych sesji dla poszczególnych grup znajduje się poniżej: Grupa A Grupa B Sesja 1 27 marca 15 maja Sesja 2 10 kwietnia 22 maja Sesja 3 08 maja 19 czerwca Sesja 4 29 maja 03 lipca Sesja 5 05 czerwca 07 sierpnia Sesja 6 26 czerwca 04 września Sesja 7 10 lipca 18 września Sesja 8 14 sierpnia 02 października Koszty i dane kontaktowe: Dzięki finansowaniu programu ze środków unijnych koszt udziału w programie to 368,80 pln/osoba (cena rynkowa szkolenia to ponad 4000,00 pln/osoba) W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Sabina Bryś Project Manager (+48) Maciej Plichta Project Manager (+48) Numery siedziby w Krakowie podane zostaną pod koniec stycznia wraz z uruchomieniem biura projektu. Koordynatorem merytorycznym programu jest dr hab. Robert Kozielski questus Łódź ul. Kilińskiego 177 lok. 15 tel/fax:(42) NIP: Regon:

Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw. (Diploma in Hospitality & Tourism Marketing)

Dyplom z turyzmu drogą do rozwoju małych i mikroprzedsiębiorstw. (Diploma in Hospitality & Tourism Marketing) Firma questus Akredytowane Centrum Szkoleniowe The Chartered Institute of Marketing (CIM) w Londynie ma przyjemność zaprosić właścicieli i menedżerów małych i mikro firm z województwa małopolskiego do

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy

Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy Michał Dziekoński Robert Kozielski Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy wydanie III Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Recenzent dr hab. Grzegorz Karasiewicz, profesor Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

Strategic Marketing. program szkoleniowy z zakresu marketingu strategicznego

Strategic Marketing. program szkoleniowy z zakresu marketingu strategicznego Strategic Marketing program szkoleniowy z zakresu marketingu strategicznego Jeśli prawdą jest, że...... gospodarki światowe i firmy są w... czasy stabilności i przejrzystości smudze cienia,dawne realia

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Diploma in Professional Marketing. Edycja 37. Trójmiasto 9 października 2015

Diploma in Professional Marketing. Edycja 37. Trójmiasto 9 października 2015 Diploma in Professional Marketing Edycja 37 Trójmiasto 9 października 2015 CIM The Chartered Institute of Marketing (CIM) to największa na świecie organizacja zrzeszająca profesjonalistów w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 175 miejsc edycja 2015 Wiedza najlepiej wspiera doświadczenie Advanced General General Management Program Basic Uznany program rozwoju menedżerów praktyków,

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

Wiedza rynkowa a przewaga konkurencyjna jutra! Rozumienie rynków, klientów i konkurentów!

Wiedza rynkowa a przewaga konkurencyjna jutra! Rozumienie rynków, klientów i konkurentów! ZAPROSZENIE Warszawa/Łódź, 28 kwietnia 2010 Akademia questusa ma przyjemność zaprosić Państwa na 3-dniowy warsztat strategiczny Wiedza rynkowa a przewaga konkurencyjna jutra! Rozumienie rynków, klientów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki marketingowe

Wskaźniki marketingowe Wskaźniki marketingowe pod redakcją Roberta Kozielskiego Wydanie IV zmienione Warszawa 2011 Agnieszce, Oli i Marcie, z którymi spędzam mniej czasu, niżbym chciał Robert Kozielski Spis treści O autorach...

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton 100% zajęć w języku polskim Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

APMA Advanced Project Management Academy

APMA Advanced Project Management Academy Harvard Business Review Polska rekomenduje Zaawansowany program rozwojowy zarządzania projektami oraz portfelami projektów połączony z najlepszymi praktykami w zakresie rozumienia roli przywództwa, strategii

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo