PRACA LICENCJACKA I MAGISTERSKA - WYMAGANIA TECHNICZNE, ZAKRES (dla studentów specjalności MM i MSM)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA LICENCJACKA I MAGISTERSKA - WYMAGANIA TECHNICZNE, ZAKRES (dla studentów specjalności MM i MSM)"

Transkrypt

1 PRACA LICENCJACKA I MAGISTERSKA - WYMAGANIA TECHNICZNE, ZAKRES (dla studentów specjalności MM i MSM) dr Aneta Oniszczuk - Jastrząbek dr Tomasz Czuba Sopot 2015

2 SPOSÓB STOSOWANIA PRZYPISÓW

3 SPOSÓB STOSOWANIA PRZYPISÓW KSIĄŻKI (JEDEN AUTOR / KILKU AUTORÓW) J. Nowak, Marketing, PWN, Warszawa 2011, s jeśli to samo źródło jest ponownie cytowane bezpośrednio jako następne, wcześniej żadne inne źródło po J. Nowak nie występowało, to wówczas przypis wygląda w sposób następujący: Ibidem, s jeśli cytujemy ponownie źródło książkę J. Nowak, ale wcześniej były przytaczane inne źródła, to wówczas przypis wygląda w następujący sposób: J. Nowak, Marketing, op.cit., s.192.

4 SPOSÓB STOSOWANIA PRZYPISÓW KSIĄŻKI - WIELU AUTORÓW PRACA ZBIOROWA Komunikacja marketingowa, praca zbiorowa pod redakcją M. Rydla, ODDK, Gdańsk 2003, s jeśli to samo źródło jest ponownie cytowane bezpośrednio jako następne, wcześniej żadne inne źródło po Komunikacja marketingowa nie występowało, to wówczas przypis wygląda w sposób następujący: Ibidem, s jeśli cytujemy ponownie źródło książkę Komunikacja marketingowa, ale wcześniej były przytaczane inne źródła, to wówczas przypis wygląda w następujący sposób: Komunikacja marketingowa, op.cit., s.192.

5 SPOSÓB STOSOWANIA PRZYPISÓW ARTYKUŁY (JEDEN AUTOR / KILKU AUTORÓW) J. Nowak, A. Nowak, Co dalej z marketingiem, Marketing w praktyce, 7/2005. (może też być numer strony ale nie musi) jeśli to samo źródło jest ponownie cytowane bezpośrednio jako następne, wcześniej żadne inne źródło nie występowało to wówczas przypis wygląda w sposób następujący: Ibidem, 7/2005. (może być numer strony, ale nie musi) jeśli cytujemy ponownie źródło ten sam artykuł, ale wcześniej były przytaczane inne źródła, to wówczas przypis wygląda w następujący sposób: J. Nowak, A. Nowak, Co dalej, op.cit., 7/2005. (może być numer strony, ale nie musi)

6 SPOSÓB STOSOWANIA PRZYPISÓW ŹRÓDŁA Z INTERNETU cytujemy wszystko, to znaczy cały link do miejsca, z którego było zaczerpnięte cytowanie. Niedopuszczalne jest cytowanie tylko strony głównej. Po zacytowaniu dodatkowo dodajemy zwrot data dostępu i podajemy datę, która dotyczy cytowania, np. data dostępu: jeśli to samo źródło jest ponownie cytowane bezpośrednio jako następne, wcześniej żadne inne źródło nie występowało to wówczas przypis wygląda w sposób następujący: Ibidem. jeśli cytujemy ponownie źródło wcześniej były przytaczane inne źródła, to wówczas przypis wygląda w następujący sposób: op.cit.

7 SPOSÓB STOSOWANIA PRZYPISÓW Na końcu pracy prezentujemy spis literatury posortowany i ponumerowany wg nazwiska. Najpierw piszemy nazwisko, później litera imienia itp. np. 1. Dąbrowski J., Marketing, PWN, Warszawa Nowacji J., Co to jest logistyka, ODDK itp Literatura w spisie powinna być podzielona na książki, artykuły, źródła internetowe i inne. Może być też podział na książki/artykuły oraz inne (zawierające Internet, dzienniki ustaw itp.). W przypadku cytowania źródeł internetowych w spisie podajemy tylko strony główne bez rozbudowanych linków.

8 STRUKTURA PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ

9 STRUKTURA PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ 1. Wymagania do co strony tytułowej zawarte na stronie WWW Wydziału 2. Oświadczenie o samodzielności pracy magisterskiej (brak naruszenia praw autorskich innych osób) 3. Elementy formalne 30 linijek na stronie, 60 znaków w linijce => tekst czcionka Times New Roman 13, odnośniki Times New Roman 10, odstęp między wierszami 1,5. Każdy rozdział (tylko rozdział) od nowej strony 4. Struktura spisu treści: Rozdział I. AAAAA BBBBB CCCCC (czcionka 14, bold) 1.1. Aaaa bbb ccc (czcionka 12)

10 STRUKTURA PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ Tabele - przykład Tabela 1 Wpływ negatywnych informacje odnośnie działalności firmy Wpływ negatywnych informacje odnośnie działalności firmy zaprzestaje kupowania produktów lub korzystania z usług danej firmy; zaczynam być mniej skłonny by używać produkty tej firmy lub korzystać z jej usług w przyszłości; krytykuję firmę, oferowane przez nią produkty lub usługi w rozmowach z innymi; inne. Liczba odp. Ogółem n= % odp. Liczba odp lat n= % odp. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych Liczba odp lata n= % odp. powyżej 24 lat n= Liczba odp. % odp.

11 STRUKTURA PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ Rysunek - przykład bieżące remonty i przebudowy 17,2% zakup sprzętu komputerowego 14,5% zakup pojedynczych maszyn i urządzeń 14,3% zakup środków transportu 10,7% zakup oprogramowania komputerowego 9,8% budowa nowych pomieszczeń, zakładów 2,5% zakup kompletnych linii technologicznych 1,7% inne inwestycje 1,5% Rys. 1 Wpływ negatywnych informacje odnośnie działalności firmy Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych

12 STRUKTURA PRACY LICENCJACKIEJ / MAGISTERSKIEJ 5. Tabele i wykresy numer tabeli i tytuł nad tabelą numer wykresu / rysunku pod rysunkiem źródło bezpośrednio pod tabelą / rysunkiem 6. Spis tabel i wykresów 7. Tytuł pracy i spis treści w języku angielskim [dla pracy mgr] 8. Streszczenie w języku angielskim (3-5 stron) [dla pracy mgr] 9. Praca nagrana na płycie, zawarte słowa kluczowe (instrukcja na stronie WWW Wydziału) 10. Załączniki (ponumerowane) 11. Wstęp i zakończenie!!!!!!!

13 BADANIE W PRACY

14 BADANIE W PRACY MAGISTERSKIEJ 1. Podstawowe uwagi związane z badaniem: badanie jest w sposób bezpośredni związane z pracą we wstępie jest zarysowany w sposób jasny temat badania oraz powód, dla którego jest ono realizowane badanie może być analizą źródeł wtórnych - powinno być jednak badaniem pierwotnym opis badania to logiczne podzielenie wyników w grupy tematyczne i zaprezentowanie ich w pracy w postaci tabel / wykresów wraz z komentarzem badanie powinno kończyć się wnioskami

15 BADANIE W PRACY MAGISTERSKIEJ 2. Struktura rozdziału pracy z badaniem: 1. Tytuł rozdziału. na podstawie badań empirycznych 1.1. Metodologia badania (w tym miejscu: hipotezy jeśli są, problem badawczy / decyzyjny, metodologia badania oraz opis próby 1.2. Grupa wyników I 1.3. Grupa wyników II 1.4. Wnioski z badania 3. W ramach metodologii badania konieczne są następujące parametry badania: metoda badania: wywiad, ankieta z zaznaczeniem: CAPI, PAPI itp. charakter próby (w przypadku próby losowej koniecznie błąd szacunku) liczebność próby (nie jest konieczny wzór dotyczący wyliczenia liczebności) termin realizacji badania zasięg badania UWAGA: Kwestionariusz stanowi załącznik do pracy

16 PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC

17 TYTUŁY - przykłady 1. Komunikacja marketingowa małych restauracji w USA i w Polsce 2. Znaczenie i sens marketingowej segmentacji psychograficznej w wyszukiwaniu nisz rynkowych 3. Rynek leasingu samochodów osobowych w Polsce perspektywy rozwoju 4. Założenia i realizacja komunikacji marketingowej oraz organizacja badań marketingowych prowadzonych przez Internet na przykładzie Majewski Business Consulting 5. Cross media marketing 6. Działania POS na przykładzie firmy farmaceutycznej 7. Rynek energii elektrycznej w Europie 8. Struktura wymiany UE - Rosja 9. Strategia marketingowa sieci kin w Polsce i w Wielkiej Brytanii 10. Komunikacja nieformalna w praktyce polskich firm 11. Marketing w sporcie na przykładzie Grupy Lotos 12. Komunikacja marketingowa w korporacjach transnarodowych 13. Marketing na rynku usług farmaceutycznych 14. Marketing instytucji społecznych

18 OBRONA

19 PYTANIA ogólne przykłady 1. Oceń stan przygotowania Polski do przyjęcia euro 2. Które z kryteriów Maastricht w sprawie euro jest najtrudniejsze do wykonania dla Polski? 3. Oceń konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów europejskich 4. Oceń krytycznie zjawisko emigracji zarobkowej Polaków (liczba osób, kierunki wyjazdów, rodzaj podejmowanej pracy itp.) 5. Stan i struktura bezrobocia w Polsce 6. Omów przejawy globalizacji w gospodarce polskiej 7. Czy narodowy charakter gospodarki jest do utrzymania w warunkach Unii Europejskiej? 8. Ugrupowania integracyjne na świecie i szanse ich powodzenia

20 PYTANIA specjalizacyjne przykłady 1. Omów (i oceń krytycznie) kierunki geograficzne polskiego handlu zagranicznego 2. Oceń strukturę towarową polskiego eksportu 3. Wymiana handlowa Polski z Rosją (struktura towarowa, dysproporcje w eksporcie i imporcie). Jakie widzisz zagrożenia? 4. Oceń stan internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw 5. Oceń skuteczność Polski w przyciąganiu kapitału zagranicznego (Co zachęca, Co zniechęca?) 6. Porównaj eksport i green field investment jako sposoby wejścia na rynek zagraniczny 7. Porównaj eksport na 1 mieszkańca w Polsce, Finlandii i Austrii. O czym świadczą różnice? 8. Kształtowanie wizerunku Polski za granicą jakie to ma znaczenie? 9. Znaczenie marki w handlu międzynarodowym 10.Omów tzw. cztery wolności w UE

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.)

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.) ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH przygotowywanych w WSSG Przeworsk (aktualizacja 20.11.2012 r.) 2 Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA i PRACA SOCJALNA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej: licencjackiej

Bardziej szczegółowo

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) KRYSTIAN M. ZAWADZKI Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) PG, PWSZ 2009 1. Program zajęć seminaryjnych składa się z trzech części i obejmuje: a) wybór tematu i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków.

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału Rehabilitacji z dnia 08.07.2014 r. Regulamin sporządzania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej Wydział Prawa i Nauk Społecznych Regulamin pisania pracy licencjackiej Strona 1 z 18 1. Zagadnienia ogólne 1. Praca licencjacka na Wydziale Prawa i Nauk

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH Gdańsk 2011 SPIS TREŚCI 1. Wymogi merytoryczne... 2 2. Wymogi redakcyjne... 5 2. 1. Przypisy... 6 2. 2. Budowa tabel

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI (przykładowy schemat) WPROWADZENIE..4

SPIS TREŚCI (przykładowy schemat) WPROWADZENIE..4 PODSTAWOWE WYTYCZNE DLA STUDENTÓW WSB PISZĄCYCH PRACĘ DYPLOMOWĄ ver. 1.1 (17.10.2010) uwagi i propozycje uzupełnienia, ewentualnie zmian niniejszego tekstu (jest to wersja pierwsza, testowa) proszę zgłaszać

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTRUKTAŻ KONSTRUOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ Materiał przygotował zespół w składzie: prof.stsw, dr hab. Mariola Wojciechowska dr Anna Hajdukiewicz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WYTYCZNE DLA STUDENTÓW WSB W ZAKRESIE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I MAGISTERSKIEJ ver. 1.4 (27.03.2011)

PODSTAWOWE WYTYCZNE DLA STUDENTÓW WSB W ZAKRESIE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I MAGISTERSKIEJ ver. 1.4 (27.03.2011) PODSTAWOWE WYTYCZNE DLA STUDENTÓW WSB W ZAKRESIE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I MAGISTERSKIEJ ver. 1.4 (27.03.2011) uwagi i propozycje uzupełnienia, ewentualnych zmian niniejszego tekstu proszę zgłaszać na

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK EKONOMICZNYCH

STANDARDY PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik nr 1 do regulaminu zasad dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18.01.2013 roku STANDARDY PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU NAUK

Bardziej szczegółowo

M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data

M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data Liczba egzemplarzy: Kopia kontrolowana numer: Autor: Zaakceptowana przez: M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego Data wydania pierwszego 15.09.2010 Nr wydania

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

dr Wiesław Gonciarski

dr Wiesław Gonciarski dr Wiesław Gonciarski Almamer Szkoła Wyższa Wydział Ekonomiczny Warszawa, ul. Wolska 43 www.makeyourown.pl Warszawa 2014 Uwagi wstępne 1. Niniejsza prezentacja ma na celu przedstawić podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab.

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Jan Śliwa Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 30 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo