*Programme ISC: B= Bachelor, PGE=Programme Grande Ecole, Ex. Ed = Executive education Marketing Communication, Warsaw School of

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "*Programme ISC: B= Bachelor, PGE=Programme Grande Ecole, Ex. Ed = Executive education. 2014-2015 Marketing Communication, Warsaw School of"

Transkrypt

1 Prénom NOM : Joanna ŻUKOWSKA Education (type de diplôme, discipline, institution, pays, année d obtention, mention) PhD, Doctor of Management Sciences Degree, Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland, 2008 MSc, Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland, 2002 Certificats et autres formations professionnelles (type professionnel nom du certificat, année d obtention) 2006 certificate of one-year Assistant Pedagogical Workshops of University of Economics in Katowice International Certificate of Trainer in the scope of training, learning and development, issued by Edexcel and BTEC Professional Qualifications coach certificate issued by Coaching Center in Warsaw. Expérience pédagogique exercé au sein de l ISC Paris (titre du cours + programme* + année à cocher) - Titre du cours B* PGE MBA Ex. Ed *Programme ISC: B= Bachelor, PGE=Programme Grande Ecole, Ex. Ed = Executive education Expérience pédagogique en dehors de l ISC Paris (titre du cours + institution + niveau*) Titre du cours et Institution B M D Ex. Ed Marketing Communication, Warsaw School of X X X x X X X Economics Coaching, Warsaw School of Economics X x x X X x X Processes, Organisation, Communication in X x x Project Management, Warsaw School of Economics Competitive strategies, Warsaw School of Economics X X X X HRM, Warsaw School of Economics X X X *Niveau: B=Bachelor, M=Master, D=doctorat, Ex. Ed = Executive Education

2 Carrière professionnelle et académique (date de début et de fin, poste, entreprise, ville, pays) March, 2014 ISCTE Lisbon, Portugal - conducting Marketing communication Workshops as part of the Socrates Erasmus programs February, 2014 Nottingham Business School, United Kingdom research meeting as part of the Socrates Erasmus programs November, 2013 Turku School of Economics, Finland - conducting Marketing communication Workshops as part of the Socrates Erasmus programs April, Vilnius Business School at Vilnius University. Lithuania - conducting Coaching and HR Workshops as part of the Socrates Erasmus programs July, 2012 December, 2012 scholarship at the Fordham University New York, USA preparing subject Organization and Communication of the project (making classes and researches) UE Project Young Design Management August, 2011 March, 2012 scholarship at the University of Bologna, Italy preparing subject Marketing Communication (making classes and researches) UE Project Young Design Management March, 2010 present Chief of the post graduated Coaching Study at Warsaw School of Economics April, 2010 present coordinator of projects within Coaching Scientific Circle. December 2009 present Academic Director of Summer University Warsaw at Warsaw School of Economics October, 2009 present Summer University Warsaw SGH Academic Director October, 2009 present lecturer at the International Management and Marketing Institute at Warsaw School of Economics October, 2008 September, 2009 lecturer at Department of Business Management of University of Economics in Katowice May 2007 ISCAP Porto conducting Communication in Business Workshops as part of the Socrates Erasmus programs September, 2007 present HR consultant and partner of IMMOQEE 2006 Project Coordinator within Scientific Circle: international project - Euroweek Innovative forms of management the finals 2006 Brno - domestic project of activization of the unemployed through training courses Company of Initiatives the finals, May, 2006 Tychy September, 2005 present Cooperation with Training Centers Bourses et distinctions Best paper award of the International Conference Clute Institute in 2012, 2013 and 2014 in US Contributions intellectuelles du Septembre 2009 au Février 2015 (classer par type comme indiqué ci-dessous avec le nom de tous les auteurs, l année (ou forthcoming), titre, nom de la revue/éditeur/conférence etc, lieu ) Manuel scolaire Żukowska J., Marketing communication (will be published in 2015)

3 Żukowska J., Processes, Organisation, Communication in Project Management (will be published in 2015) Etude de cas 2014 Żukowska J., Employee competence improvement tools surveying businesses on the polish market in Journal of Academy for Advancement of Business Research Volume III Number 2 ISSN by T.F. Badgett, IAABR (ss.128) Żukowska J., Innowacyjne formy rekrutacji kapitału ludzkiego na stanowiska menedżerskie w firmach globalnych w: Marketing i Rynek 7/2014, Żukowska J., The Influence of Training and Various Forms on Increasing Employees Qualifications in European Enterprises, US-China Education Review B, Volume 4, Number 2, February 2014 (Serial Number 33), Żukowska J., Wykorzystanie mierników efektywności form podnoszących kompetencje pracowników przez średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na polskim rynku wyniki badań w oparciu o metodę case study w: Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych, red. Adamik A., Nowicki M., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s (186) Żukowska J., Transfer przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w kierunku downstream, Przegląd Organizacji 1/2014, s Żukowska J., Coachingowe podejście do informacji zwrotnej, Przegląd Organizacji 2/2014, s Żukowska J., Metody skutecznego wykorzystania ograniczonego zasobu w organizacji, jakim jest czas, Przegląd Organizacji 3/2014, s Żukowska J., Wpływ kultury organizacyjnej na fluktuację pracowników, Przegląd Organizacji 5/2014, s Żukowska J., Chińskie podejście do zarządzania, Przegląd Organizacji 6/2014, s Żukowska J., Zarządzanie emocjami w procesach negocjacji - Przegląd czasopism zagranicznych w: Przegląd organizacji 2/2013 str

4 Żukowska J., Zrównoważona strategia jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw - Przegląd czasopism zagranicznych w: Przegląd organizacji 4/2013 str Żukowska J., Teoria korporacyjna jako strategia na trudne czasy - Przegląd czasopism zagranicznych w: Przegląd organizacji 5/2013 str Żukowska J., Loyalty programs as market game element, Slovak Scientific Journal management: science and education, Volue 1(2012) No. 1, ISSN , ss Żukowska J., Proces adaptacyjny w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem aspektu komunikowania, Zeszyty Naukowe Nr 1154 Organizacja i Zarządzanie Nr 55, (red) J. Lewandowski, Politechnika Łódźka, Łódź 2013 ss (234) Żukowska J., Pindelski M., Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych, we: Współczesne Zarządzanie Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu 4/2012 ISSN (wydane czerwiec 2013), Wydawca Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (8pkt), s (ss. 267) Żukowska J., Pindelski M., Kreowanie w-wizerunku marki luksusowej ze szczególnym uwzględnieniem klasy wyższej, w: Badania polskiej klasy wyższej red. M.Bombol, SGH, Warszawa 2012 (druk w 2013) s (238) Żukowska J., Sroczyński Z., Social media jako źródło konkurowania przedsiębiorstw w Internet w społeczeństwie informacyjnym Zastosowania Internetu i systemów komputerowych, WSP, Dąbrowa Górnicza 2013, s (136) Żukowska J., Pindelski M., Competitive Advantage in the Retail Industry through an Innovative Approach to Core Competence: How Jeronimo Martins Won the Polish Retail Market, Proceedings Beckenridge sierpień 2013 Clute Institute Żukowska J., Selective effectiveness measures analysis of training and other forms of employee competence improvement in Central Europe, Proceedings Beckenridge sierpień 2013 Clute Institute 2012 Żukowska J.: Naukowe ujęcie coachingu w: Człowiek w organizacji. Teoria I praktyka, red. Wachowiak P., SGH, Warszawa 2012 s (488) Żukowska J.: Coaching as a tool of managerial support W: Management Sciences 5, Red. Skalik J., Bełz G., UE Wrocław 2010 (wydano w 2012) s (246) Bekas M., Grodzki P., Pindelski M., Żukowska J., Symptomy kryzysu w przedsiębiorstwa w Polsce i na świecie w: Ostatni światowy kryzys finansowy przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa tom. III. red. K. Piech, K. Wierus, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2012, str (993) Bekas M., Grodzki P., Pindelski M., Żukowska J., Działalność antykryzysowa przedsiębiorstwa na świecie i w Polsce w: Ostatni światowy kryzys finansowy przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa tom. III. red. K. Piech, K. Wierus, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2012, str (993)

5 Żukowska J., Polskie firmy rodzinne a kryzys w: Ostatni światowy kryzys finansowy przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa tom. III. red. K. Piech, K. Wierus, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2012, str (993) Żukowska J.: Coaching na co dzień szefie a jednak znalazłam sposób w : Linde Partner 3/2012, str Żukowska J., Pindelski M., Growth Strategies. Case Study, [w:] red. J.Czech-Rogosz, J.Pietrucha, R.Żelazny, Wybrane aspekty przemian strukturalnych, wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011 (wydano w 2012), str (320) Żukowska J.: Kształtowanie potencjału rozwojowego pracowników przedsiębiorstw w:współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa, red. J.Skalik, A.Barabasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011 (wydano w 2012), str (265) J. Żukowska, M.Pindelski, Innovation against cooperation: The Opportunitiies for and Constraints to Organizational Development in the Information Society edited by A. Srtabryła, Mfiles.pl, Kraków 2012 str (194) Żukowska J., THE ESSENCE OF SOCIAL MEDIA MARKETING PROJECT FOR MODERN ORGANIZATIONS w: Recenzovany sbornik prispevku interdisciplinarni mezinarodni vedecke konference doktorandu a odbornych asistentu Żukowska J., Wpływ szkoleń pracowników na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw W Polska Raport o konkurencyjności 2012 Edukacja jako czynnik konkurencyjności, pod red. M.Weresy Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 s (382) Żukowska J., The impact of employee training on the competitivness of polish enterprises in: Poland Competitivnes report 2012 Focus on education, pod red. M.Weresy Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 s (s. 376) L. Danik, J. Żukowska : Czynniki wpływające na sukces kooperacji w innowacjach w polskich przedsiębiorstwach (w przekroju branżowym) w: Problemy regionalizmu i globalizacji pod red. J.Rymarczyka, M.Dormiter, W.Michalczyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011 (wyszlo w 2012) s (761) M. Komańda, J. Żukowska - Przepływ wiedzy w sieciowych strukturach zarządzania projektami w Zarządzanie i Edukacja nr 73, Dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, Oficyna Wydawniczo- Poligraficzna Adam, Warszawa 2010 (wydano 2012)s (227) Danik L., Żukowska J.: Jakość współpracy w innowacjach w: Zarządzanie strategiczne w praktyce, Kaleta A., Moszkowicz K. (red.). UE Wrocław, Wrocław 2012, (s. 617) Żukowska J., The Clute Institute International Academic Conference October 15-17, 2012 Las Vegas) Paper: The influence of training and of verious forms increasing employees, qualifications on a european enterprises. Żukowska J., Transformacja strategii współczesnego przedsiębiorstwa Przegląd Organizacji 10/2012 str Żukowska J., Wpływ niedogodnośi wynikających z kooperacji podmiotów B2B na rozwój innowacji w: Trendy I koncepcje w marketingui sprzedaży Business to budiness, Wąskowski Zygmunt, ZIeliński Marek (red.), UE, Poznań 2012, s (294) 2011

6 Żukowska J., Odmiany ambient marketing jako współczesna forma marketingu, w: Zarządzanie Informatyka Dylematy i Kierunki rozwoju, pod red. Bajdak A., Nowak M., Samborski A., Zawadzki H.,Centrum Badań i Ekspertyz UE Katowice, Katowice 2010 s (731 stron) Żukowska J., Zarządzanie tworzeniem i użytkowaniem wiedzy, w: Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu pod red. Czakon W., Komanda M., UE Katowice, Katowice 2011, s (250 stron) Danik L., Żukowska J., Rola zaufania we współpracy w innowacjach w: Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci - Zeszyty Naukowe KGŚ nr 32, pod red. Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T., SGH, Warszawa 2011, s (556 stron) Żukowska J., Product category management issuses, w: Management consulting The Central and Eastern European Perspective, pos red. Ćwiklicki M., Jałoński M., UE Kraków, Kraków 2011, s (293 strona) Żukowska J., Coaching jako instrument wspierający pracę menedżera, Studia i prace KZIF Zeszyty Naukowe 108, Bartkowiak R., Ostaszewski J., SGH, Warszawa, 2011 s (183 strony) Żukowska J., Pindelski M., (2011), Luxury Brands and Related Strategies, [red.] Hittmar S., Theory of Management, The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, vol. 3, University of Zilina, 2011, pp Żukowska J., (2011), Classic Approach to Business Coaching, [red.] Hittmar S., Theory of Management, The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, vol. 3, University of Zilina, 2011, pp Żukowska J., Pindelski M.: Factors determining the competitiveness of entities on global market w: Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises, red. Lachiewicz S., Bielawska Zakrzewska A., Politechnika Łódzka, Łódź 2011 s (367stron) 2010 Żukowska J., Tworzenie środowisk innowacyjnych w działach marketingu w: "Marketing w realiach współczesnego rynku - Strategie i działania marketingowe" pod red. Szczepana Figiel, PWE, Warszawa 2010 ss (6 str) Żukowska J., Pindelski M. Coaching as a Tool Supporting Teamwork in Organizations, Including Virtual Ones, (ang) w Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, tom I, pod red. Zbigniew E. Zieliński, wyd. Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2010r., str (6 str) Żukowska J., Sroczyński Z. Narzędzia informatyczne czynnikiem rozwoju systemów lojalnościowych w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, tom II, pod red. Zbigniew E. Zieliński, wyd. Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2010r., ss (9str) Żukowska J., Pindelski M. Rola innowacji w zarządzaniu organizacjami - studium przypadku w: Nowoczesność przemysłu i usług - Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług pod red J. Pyki, TNOIK Katowice 2010 ss Żukowska J. - Odmiany ambient marketing jako współczesna forma marketingu w: Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju" red. A. Bajdak,M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki, UE Katowice, Katowice 2010 /9pkt/ str. str (ogółem 731)

7 Żukowska J. Coaching jako narzędzie wspierające rozwój organizacji w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, (red.) Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław str Żukowska J. Analiza strategii wzrostu w: Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami red. M. Matejun, M. Szczepańczyk Politechnika Łódzka, Łódź 2010, str (ogółem 472) Żukowska J. Pindelski M. Przegląd systemów ocen pracowniczych w: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw. Komunikacja z rynkiem. Zarządzanie produktami. Motywowanie pracowników red. M. Aluchna, SGH, Warszawa 2010 (rozdział w książce) (ogółem 202) Żukowska J. Coaching jako instrument rozwoju zawodowego w: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi red. S. Lachiewicz, A. Walecka, Politechnika Łódzka, Łódź 2010 str (ogółem 445)/9pkt/ Żukowska J. Trening czyni mistrza, czyli o coachingu w biznesie cz. I, Vidart Kwiecień 2010 nr 4 (228) Żukowska J. Trening czyni mistrza, czyli o coachingu w biznesie cz. II, Vidart Maj 2010 nr 5 (229) Żukowska J. - Akademia Zarządzania (Stres, czyli jak ujarzmić wroga), Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kardy Oświatowej, 2010/7, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010 Żukowska J., Pindelski M. Modern Marketing, in Marketing Development in Theory and Practice, red. Jozef Stris, Zilinska Universita, Zilina, 2010, pp (5 str) 2009 Żukowska J., Procesy społeczne w organizacji wirtualnej w oparciu o przypadek firmy Alfa w: Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach red. J. Skalik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009 Żukowska J., E-commerce w ujęciu rynku polskiego w: Wspołczesne i perspektywiczne kierunki badań zarządzaniu przedsiębiorstwami red. J.Rokita, A.Samborski, W.Czakon, AE Katowice 2009 współautor M.Komańda Żukowska J., Innowacyjność firm rodzinnych w: Nowoczesność Przemysłu i Usług, TNOIK, Katowice 2009 red. J. Pyka Wojciech Czakon, Wojciech Dyduch, Łukasz Błoński i Joanna Żukowska - Firmy-kotwice jako nośniki innowacyjności i rozwoju regionalnego TNOIK Katowice 2009 Autres matériels pédagogiques Autre Par exemple : article dans une revue professionnel, chapitre d ouvrage, responsable de programme à l ISC (MBA ou spécialisation 3A,) mention dans les medias en ce qui concerne votre domaine d enseignement, présentation d un papier à une conférence, symposium, animation d un atelier ou séminaire professionnel rémunéré en tant que consultant (90 heures ou plus par semestre/10 jour), publication professionnelle spécialisée dans votre domaine d enseignement, responsabilités/propriétaire

8 d une entreprise, contrat de recherche, études et rapports pour des entreprises, membre d un organisme professionnel (ex : l ordre des experts comptables, le barreau des avocats) Autres activités en interne à l ISC (pour année académique cochez ceux qui vous concernent) Faire du conseil académique ou professionnel auprès des étudiants Faire de la recherche au nom de l ISC Paris Participation à des réunions pédagogiques, de recherche, de pôle ou de rentrée Contribue à la révision du curriculum (comité de programmes, comités pédagogique, ) Participe au comité Assurance of Learning (AOL) Participe au recrutement des étudiants (oraux de concours, salons, Journée Porte Ouverte ) Participe aux jurys de projets professionnels Participe aux jurys de thèse Supervise et/ou évalue les rapports de stages et/ou mémoires Autre (spécifier) Autre (spécifier) Autre (spécifier) Langues dans lesquelles vous pouvez enseigner (cochez ceux qui vous correspondent) : Français Anglais Allemande Espagnol Autre (préciser) X Italian, Polish Date du CV :

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 List of published scientific publications or creative professional works and information about the teaching achievements, scientific cooperation and popularization of science.

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki Publikacje w roku 2008 1. Zarządzanie PWE Warszawa 2008 2. MIS Systemy informatyczne zarządzania Placet 2008 3. Virtual Technologies Concepts, Methods, Tools and Applications [ed] Information Science Reference,

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI 1. Druki zwarte (ksiąŝki, monografie naukowe) Monografie naukowe 2007 Zachowania człowieka w organizacji. Wyd. II poszerzone, zmienione. Wyd. Polskie

Bardziej szczegółowo

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných Publikacje 2013 1.Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski E-mail Zainteresowania badawcze The current

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. ewa.ziemba@ue.katowice.pl. https://www.researchgate.net/profile/ewa_ziemba

Dorobek naukowy. ewa.ziemba@ue.katowice.pl. https://www.researchgate.net/profile/ewa_ziemba Wydział Finansów i Ubezpieczeń Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej Dorobek naukowy Imię i Nazwisko: Ewa Ziemba Tytuł i stopień naukowy: prof. UE dr hab. E-mail: Website: ewa.ziemba@ue.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J., Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University Press, New York 2006. Chin K.S., Chan B.L.

Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J., Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University Press, New York 2006. Chin K.S., Chan B.L. Bibliografia Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013. Adizes I., Corporate life cycles. How and why corporations grow and what to do about

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010 Jerzy Kisielnicki Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej w latach 2008-2010 Członkostwo w komitetach naukowych konferencji i redakcjach czasopism: Członek komitetów redakcyjnych następujących

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by:

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by: Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Mój indeks H = 5 bez samocytowań. 5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

NEW MEMBERS OF EDITORIAL BOARD

NEW MEMBERS OF EDITORIAL BOARD www.sjm06.com Serbian Journal of Management 7 (2) (2012) Serbian Journal of Management NEW MEMBERS OF EDITORIAL BOARD Grazyna Rembielak-Vitchev University of Salford, Salford Business School Address:Maxwell

Bardziej szczegółowo

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction) / 1 CURRICULUM VITAE 1. Family name: KRZYSZKOWSKI 2. First names: JERZY FRANCISZEK 3. Date of birth: 29.10.1958 4. Nationality: POLISH 5. Civil Status: MARRIED WITH CHILDREN 6. Education: Institution from

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WSPÓŁCZESNE TEORIE, KONCEPCJE ORAZ PROBLEMY MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI Krzysztof Andruszkiewicz, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA EDUCATION Poznań University of Economics (2008) post-doctoral degree in Economics Columbia University, New York (2002/2003) post-doctoral visiting scholar on scholarship from

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Adam Szyszka. EDUCATION Poznań University of Economics (2008) - Ph.D. in Economics. Translation from Polish

Adam Szyszka. EDUCATION Poznań University of Economics (2008) - Ph.D. in Economics. Translation from Polish Translation from Polish Adam Szyszka EDUCATION Poznań University of Economics (2008) - Ph.D. in Economics Columbia University, New York - (2002/2003) post-doctoral visiting scholar, a Kościuszko Foundation

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 349 Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim podejścia, metody,

Bardziej szczegółowo