Projekt instalacji elektrycznej aranżacji i iluminacji wyrobisk w podziemnej części Trasy Górniczej w Kopalni Soli Wieliczka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt instalacji elektrycznej aranżacji i iluminacji wyrobisk w podziemnej części Trasy Górniczej w Kopalni Soli Wieliczka"

Transkrypt

1 WAT Projekt ul. Lipowa 9, Trzebinia tel FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NUMER: WP/15/12/2014 TEMAT: TOM II - Projekt instalacji elektrycznej aranżacji i iluminacji wyrobisk w podziemnej części Trasy Górniczej w Kopalni Soli Wieliczka Aktualizacja. ADRES INWESTYCJI: Kopalnia Soli Wieliczka Park Kingi Wieliczka, woj. małopolskie INWESTOR: Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A Wieliczka Park Kingi 1 BRANŻA: ELEKTRYCZNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: WAT Projekt ul. Lipowa Trzebinia PROJEKTOWAŁ: Mariusz Lewinowski MAP/0061/PWOE/10 S t r o n a 1

2 Spis treści: 1. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania i sterowania oświetlenia i nagłośnienia wyrobisk trasy górniczej Podstawa opracowania Opis techniczny Zasilanie projektowanych instalacji Rozdzielnice zasilające projektowane instalacje ogólne zasady ich budowy, rozbudowy lub modernizacji Instalacje zasilające oświetlenia, iluminacji i nagłośnienia ogólne zasady ich budowy STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES PODSTAWOWY Komora Boczaniec Chodnik boczny północny z podłużni Srotyk Komora Fortymbark Komora Janik Górny Szybik Dolny Janik Komora Gospoda Komora Lipowiec (kaplica św. Jana) Szybik Klemens Podłużnia Klemens Chodnik boczny wschodni z poprzeczni Karolina w stronę komory Maksymilian Komora IIn/106 (przy komorze Maria Teresa II Górna) Pochylnia Modena STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES DODATKOWY Komora Boczaniec Komora Fortymbark Chodnik pomiędzy komorą Gospoda i poprzecznią Powroźnik Szybik Klemens Podłużnia Klemens Komora IIn/106 (przy komorze Maria Teresa II Górna) Ochrona przeciwporażeniowa Ochrona przepięciowa Dobór przekrojów kabli i przewodów NN oraz zabezpieczeń w roz-dzielnicach zasady ogólne przeprowadzania obliczeń technicznych Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TNS zasady ogólne przeprowadzania obliczeń technicznych Obliczenia techniczne Bilans mocy zapotrzebowanej Dobór przekroju kabli i przewodów NN oraz zabezpieczeń w rozdzielnicy Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TNS22 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru projektowanych instalacji elektrycznych Zestawienie materiałów STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES PODSTAWOWY STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES DODATKOWY Oświadczenie projektanta Uprawnienia budowlane projektanta Przynależność do izby zawodowej projektanta S t r o n a 2

3 1. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania i sterowania oświetlenia i nagłośnienia wyrobisk trasy górniczej. Projekt przedstawia szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne w branży elektrycznej dobór urządzeń elektrycznych i kabli oraz ich zabezpieczeń wraz z niezbędnymi obliczeniami sprawdzającymi, schematami łączeniowymi i rysunkami złożeniowymi oraz sytuacyjnymi. Opracowane tutaj zostały wszystkie zagadnienia natury elektrycznej, teletechnicznej i akustycznej wskazane w tomie I opracowania, punkt 5 Zakres opracowania Podstawa opracowania. Projekt niniejszy wykonano na podstawie następujących przepisów, norm, dokumentów i opracowań: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), Projekt techniczny. Sieci i instalacje elektryczne 3kV oraz 400/230V w wyrobiskach objętych projektem Szlaki Nowej Przygody w Zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka dokument nr ELS-490.2/12 opracowany w styczniu 2012r. przez Z.U.E ELSTA Sp. z o.o. z Wieliczki, Projekt techniczny. Aranżacja i iluminacja wyrobisk w ramach projektu Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka dokument opracowany w styczniu 2012r. przez Control Process S.A. z Krakowa, Projekt koncepcyjny. Koncepcja w zakresie sieci technicznych i instalacji w wyrobiskach objętych projektem Szlaki nowej przygody w Zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka. Aktualizacja instalacji elektrycznych w zakresie sieci SN i NN dla zasilania obiektów dokument nr 7/11 z lipca 2011r. Projekt. Etap I. Opracowanie koncepcji produktu turystycznego Szlaki Nowej Przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka wraz z koncepcją aranżacji i iluminacji wyrobisk

4 w ramach projektu Szlaki Nowej Przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka dokument opracowany w maju 2011r. przez Grupa Eskadra Sp. z o. o. z Krakowa, Projekt techniczny. Aneks nr 2 do projektu technicznego System bezpieczeństwa zespołu komór Warszawa-Wisła wraz z chodnikiem dojściowym od komory Skarbnika. Kopalnia Soli Wieliczka poziom III. Tom 1. Sieć rozdzielcza SN i NN dla wybranych części podziemnej kopalni wraz z instalacją oświetlenia wyrobisk korytarzowych dokument nr ELS /04 opracowany w maju 2004r. przez Z.U.E. ELSTA Sp. z o.o. Wieliczki, Projekt techniczny. Aneks nr 2 do projektu technicznego System bezpieczeństwa zespołu komór Warszawa-Wisła wraz z chodnikiem dojściowym od komory Skarbnika. Kopalnia Soli Wieliczka poziom III dokument nr ELS-163.2/04 opracowany w kwietniu 2004r. przez Z.U.E. ELSTA Sp. z o.o. z Wieliczki, Projekt techniczny. Aneks nr 1 do projektu technicznego System bezpieczeństwa zespołu komór Warszawa-Wisła wraz z chodnikiem dojściowym od komory Skarbnika. Kopalnia Soli Wieliczka poziom III dokument nr ELS-103/02 opracowany we wrześniu 2002r. w Z.U.E. ELSTA z Wieliczki, Projekt techniczny. System bezpieczeństwa zespołu komór Warszawa-Wisła wraz z chodnikiem dojściowym od komory Skarbnika. Kopalnia Soli Wieliczka poziom III. dokument opracowany w czerwcu 1999r. w Z.U.E. ELSTA z Wieliczki, Decyzja Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 października 1999 roku L.dz. GEM/4814/0011/99/09894/AR/ZB dopuszczająca system bezpieczeństwa zespołu komór Warszawa-Wisła do stosowania w Kopalni Soli Wieliczka, Decyzja Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 grudnia 2002 roku L. dz. GEM/482/0020/02/12520/AR/ZB zmieniająca decyzję z dnia 27 października 1999 roku o L.dz. GEM/4814/0011/99/09894/AR/ZB, Opinia atestacyjna nr 4108/99 System bezpieczeństwa zespołu komór Warszawa-Wisła w K.S. Wieliczka dokument wydany przez Zakład Atestacji CEiAG EMAG w Katowicach w czerwcu 1999r. Załącznik nr 1 do Opinii atestacyjnej nr 4108/99 System bezpieczeństwa zespołu komór Warszawa-Wisła w K.S. Wieliczka uzupełnienie dokument wydany przez Zakład Atestacji CEiAG EMAG w Katowicach w listopadzie 2002r. Istniejące normy i przepisy, ze szczególnym uwzględnieniem normy: PN-IEC 60364, S t r o n a 4

5 Dane katalogowe producentów aparatury elektrycznej, Uzgodnienia i materiały dostarczone przez Inwestora, Inwentaryzacje obiektowe Opis techniczny Zasilanie projektowanych instalacji. Zasilanie wszystkich obwodów instalacyjnych i urządzeń elektrycznych w wyrobiskach Trasy Górniczej odbywa się z rozdzielnicy wyprowadzenia mocy SR II 0,4/0,23kV znajdującej się w rejonie szybu Regis na poziomie IIn kopalni. Z rozdzielnicy wyprowadzono kable w konfiguracji TN-S zasilające rozdzielnice oddziałowe zlokalizowane w poszczególnych wyrobiskach komorowych bądź w wyznaczonych miejscach wyrobisk chodnikowych. Obliczenia sprawdzające prawidłowość doboru kabli i urządzeń zabezpieczających w sieci zasilającej NN przedstawiono w punkcie 2 niniejszej dokumentacji Rozdzielnice zasilające projektowane instalacje ogólne zasady ich budowy, rozbudowy lub modernizacji. Rozdzielnice oddziałowe, zlokalizowane w wyznaczonych miejscach poszczególnych wyrobisk, wykonane są jako skrzynkowe, w oparciu o skrzynki produkcji FIBOX, o stopniu ochrony przed wnikaniem pyłu i wody IP65. Ich lokalizacja została pokazana na planach wyrobisk poziomów I i IIn. W kopalni przyjęte są następujące, generalne zasady projektowania i wykonania rozdzielnic: Rozdzielnice są wyposażane w aparaturę budowy modułowej lub przystosowanej do montażu na standardowej szynie typu TH35, W obwodach odpływowych muszą być przerywane tory prądowe zarówno fazowe jaki przewodu neutralnego, Wszystkie obwody odpływowe (za wyjątkiem sieci rozdzielczej) są zabezpieczone poprzez zabezpieczenia przeciążeniowe i różnicowoprądowe o czasie zadziałania poniżej 0,2 sekundy, Montaż aparatury w rozdzielnicach jest dokonywany w sposób maksymalnie czytelny. S t r o n a 5

6 Szczegółowy dobór aparatury stanowiącej wyposażenie poszczególnych rozdzielnic przedstawiono na schematach ideowych i montażowych. Dodatkowe ich wyposażenie przewidziane niniejszym projektem przedstawiono w zestawieniach materiałowych Instalacje zasilające oświetlenia, iluminacji i nagłośnienia ogólne zasady ich budowy. Instalacje oświetleniowe wyrobisk i zasilania urządzeń zaprojektowano na podstawie wytycznych opracowanych przez firmę Mediam Sp. z o.o. z Krakowa. Schematy instalacji, drogi prowadzenia przewodów instalacji oraz miejsca montażu poszczególnych urządzeń przedstawiono na rysunkach stanowiących część graficzną projektu. Oprawy montowane będą poprzez strzemiona do ociosów, filarów i belek oraz w wykonaniu doziemnym, wpuszczane bezpośrednio w drewniane podłogi lub spąg wyrobisk. W zależności od pełnionych funkcji oświetleniowych będą posiadały różne kąty rozsyłu światła i filtry barwowe. Wszystkie nowo montowane oprawy będą posiadały regulację natężenia oświetlenia układami systemowymi sterowanymi w protokole DMX zabudowanymi w poszczególnych rozdzielnicach mocy, umożliwiającymi dokonanie kompozycji oświetlenia do tzw. scen świetlnych. Instalacje oświetleniowe będą prowadzone kablami N2XH-J 3 1,5 mm2, chyba, że w dokumentacji wskazano inaczej. Do opraw będzie przyłączany przewód PE. Z uwagi na zabytkowy charakter wyrobisk przewody instalacji oświetleniowych i zasilania urządzeń będą starannie maskowane. Najczęściej będą prowadzone w rurach ochronnych o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej umieszczonych w bruzdach wykonanych w górotworze starannie zamaskowanych zaprawą solopodobną w przypadku ich prowadzenia po solnych ociosach wyrobisk lub, w przypadku ich prowadzenia w spągu, zasypanych urobkiem lub zamaskowanych materiałem, z którego wykonany jest spąg. Instalacje prowadzone po podestach, filarach i belkach drewnianych lub po drewnianej obudowie wyrobisk w miarę możliwości będą układane w korytkach siatkowych typu Cablofil lub w rurach ochronnych o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej typu ICTA S t r o n a 6

7 1.3. STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES PODSTAWOWY Komora Boczaniec. W celu oddzielenia dźwięku ogniska pożaru oraz dźwięku alarmu pożarowego projektuje się wymianę układu sterującego iluminacji i nagłośnienia komory na nowy, działający w oparciu o sterownik DMX oraz zabudowę dodatkowego przycisku sterowniczego (PS2 na rysunkach i schematach) umożliwiającego niezależne załączenie przez przewodnika sygnału alarmu pożarowego. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRB I zabudowanej nieopodal komory w chodniku Boczaniec. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-01.3, E-01.4 i E-01.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Chodnik boczny północny z podłużni Srotyk. W chodniku bocznym z podłużni Srotyk projektuje się montaż szczelnych opraw oświetlenia iluminacyjnego typu LED zasilanych niskim, bezpiecznym napięciem (PX284 firmy PXM). W samej podłużni projektuje się montaż układu załączania oświetlenia czujnikiem ruchu (CR1 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w rozbudowanej i zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRF I zabudowanej nieopodal przy komorze Fortymbark. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-02.3, E-02.4 i E-02.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Komora Fortymbark. W chodniku pomiędzy komorą Fortymbark i Janik Górny projektuje się zabudowę gniazda do zasilania pompy, której instalację projektuje się w instalacji solankowej podającej solankę w obiegu zamkniętym do znajdujących się tam rynien drewnianych starego systemu odwadniania. Projektuje się także oświetlenie punktowe strumienia wody w rynnie S t r o n a 7

8 oprawami wodoszczelnymi typu LED zasilanych niskim, bezpiecznym napięciem (PX284 firmy PXM). Pompka i oświetlenie rynien załączane będą istniejącym przyciskiem sterowania mechanicznym włączającym nagłośnienie efektowe stajni w komorze Fortymbark. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w rozbudowanej i zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRF I zabudowanej w komorze. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-02.3, E-02.4 i E-02.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Komora Janik Górny. W komorze zainstalowane są elementy aranżacji i iluminacji tzw. efekt Białej Damy. Projektuje się całkowitą wymianę istniejącej w komorze instalacji iluminacji na nową instalację multimedialną z efektem prezentowanym przez dwa zespoły projektorów multimedialnych wraz z nagłośnieniem efektowym. Instalacja załączana będzie istniejącym przyciskiem sterowania mechanicznym zabudowanym w chodniku przed komorą. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w rozbudowanej i zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRJG I zabudowanej nieopodal przy szybiku Dolny Janik. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-03.3, E-03.4 i E-03.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Szybik Dolny Janik. W celu wyeksponowania obudowy szybika Dolny Janik projektuje się zabudowę w nim szczelnych opraw oświetlenia iluminacyjnego typu LED zasilanych niskim, bezpiecznym napięciem (PX284 firmy PXM). Oświetlenie załączane będzie istniejącym przyciskiem sterowania mechanicznym zabudowanym w chodniku przed komorą Janik Górny, służącym do załączania instalacji multimedialnej w komorze. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w rozbudowanej i zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRJG I zabudowanej nieopodal szybika. S t r o n a 8

9 Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-03.3, E-03.4 i E-03.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Komora Gospoda. W komorze, bezpośrednio nad beczkami solnymi adaptowanymi na podręczne stoły do spożycia górniczego posiłku, projektuje się zabudowę szczelnych opraw oświetleniowych typu LED stylizowanych na lampki górnicze, tzw. kaganki, zasilanych niskim, bezpiecznym napięciem (PX284 firmy PXM). Oświetlenie załączane będzie projektowanym przyciskiem sterowania mechanicznym zabudowanym w chodniku dojściowym do komory. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w rozbudowanej i zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRG I zabudowanej nieopodal w komorze. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-04.2, E-04.3 i E-04.4 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Komora Lipowiec (kaplica św. Jana). We wnęce po ołtarzu zostanie zabudowany obraz z namalowanym ołtarzem, w związku z czym projektuje się zabudowę szczelnych opraw jego podświetlenia typu LED zasilanych niskim, bezpiecznym napięciem (PX284 firmy PXM). Oświetlenie załączane będzie projektowanym przyciskiem sterowania mechanicznym umieszczonym w komorze w miejscu niewidocznym dla zwiedzających (PS2 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRK I zabudowanej przy chodniku dojściowym do komory Korytno. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-05.3, E-05.4 i E-05.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY. S t r o n a 9

10 Szybik Klemens. W dolnej części szybika projektuje się zabudowę dodatkowych opraw LED RGB oświetlenia iluminacyjnego szaty naciekowej i odsłonięć geologicznych, zabezpieczonych przed dotykaniem i dewastacją. Oświetlenie załączane będzie istniejącym przyciskiem sterowania mechanicznym zabudowanym w górnej części szybika. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze jest zamontowane w rozdzielnicy mocy SRSK II zabudowanej w podłużni Klemens na poziomie IIn, nieopodal podszybia szybika. Zmodernizowana zostanie dodatkowa skrzynka łączeniowa zabudowana w szybiku. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-07.4, E-07.5 i E-07.6 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Podłużnia Klemens. W celu podniesienia realizmu efektu wybuchu w przodku strzałowym i poprawienia dynamizmu aranżacji (efekt realizowany wraz z systemem nagłośnienia oraz zakamuflowaną platformą wibracyjną do pozorowania wstrząsów górotworu po robotach strzałowych) projektuje się zabudowę stroboskopu w rejonie przodka strzałowego. Układ sterowania będzie zapewniał synchronizację pracy stroboskopu, platformy wibracyjnej oraz systemu audio nagłośnienia chodnika. Efekty załączane będą istniejącym przyciskiem sterowania mechanicznym zabudowanym na stanowisku strzałowym. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRK II zabudowanej w podłużni Klemens, przy stanowisku strzałowym. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-08.3, E-08.4 i E-08.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Chodnik boczny wschodni z poprzeczni Karolina w stronę komory Maksymilian. W celu wyeksponowania elementów chodnika bocznego projektuje się w nim montaż szczelnych opraw oświetlenia iluminacyjnego typu LED zasilanych niskim, bezpiecznym S t r o n a 10

11 napięciem (PX284 firmy PXM). W samej poprzeczni projektuje montaż układu załączania oświetlenia czujnikiem ruchu (CR1 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w rozbudowanej i zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRMT II zabudowanej nieopodal w poprzeczni Karolina, przy komorze IIn/106. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-9.3, E-9.4 i E-9.6 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Komora IIn/106 (przy komorze Maria Teresa II Górna). Docelowo w komorze planuje się zabudowę elementów aranżacji w postaci współczesnych urządzeń wiertniczych oraz urządzeń stosowanych do zabezpieczenia stropu wyrobisk kotwami górniczymi. W związku powyższym projektuje się montaż opraw górniczych oświetlenia komory. Oświetlenie załączane będzie projektowanym czujnikiem ruchu, o którym mowa w poprzednim punkcie, zainstalowanym w poprzeczni Karolina, na dojściu do chodnika bocznego w stronę komory Maksymilian (CR1 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w rozbudowanej i zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRMT II zabudowanej nieopodal przy komorze, w poprzeczni Karolina. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-9.3, E-9.4 i E-9.5 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY Pochylnia Modena. W celu wyeksponowania zejścia schodowego w pochylni Modena projektuje się jej podświetlenie światłem poślizgowym i zabudowę w niej szczelnych opraw oświetlenia iluminacyjnego typu LED zasilanych niskim, bezpiecznym napięciem (PX284 firmy PXM). W samej poprzeczni Karolina projektuje się montaż układu załączania oświetlenia czujnikiem ruchu (CR1 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRM II zabudowanej w poprzeczni Karolina, nieopodal pochylni. S t r o n a 11

12 Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-10.2, E-10.3 i E-10.4 zawartych w pierwszej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PODSTAWOWY STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES DODATKOWY Komora Boczaniec. W celu wyeksponowania efektu ogniska pożaru projektuje się wymianę istniejących opraw w ognisku na szczelne lampy typu LED RGB zasilane niskim, bezpiecznym napięciem. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze jest zamontowane w rozdzielnicy mocy SRB I zabudowanej nieopodal komory w chodniku Boczaniec. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-01.6, E-01.7 i E-01.8 zawartych w drugiej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES DODATKOWY Komora Fortymbark. Projektuje się dyskretne oświetlenie stajni końskiej lampkami typu kaganek przez zabudowę szczelnych opraw typu LED zasilanych niskim, bezpiecznym napięciem (PX284 firmy PXM) oraz wymianę instalacji nagłaśniającej z zainstalowaniem dodatkowych głośników efektowych i zmianą miejsca już istniejących w celu stworzenia efektu realistycznego dźwięku przestrzennego. Efekty załączane będą istniejącym przyciskiem sterowania mechanicznym zabudowanym w chodniku dojściowym przed komorą. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRF I zabudowanej nieopodal przy komorze. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-02.6, E-02.7 i E-02.8 zawartych w drugiej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES DODATKOWY. S t r o n a 12

13 Chodnik pomiędzy komorą Gospoda i poprzecznią Powroźnik. W celu odzwierciedlenia nacisku górotworu na obudowę chodnika projektuje się zabudowę systemu audio nagłośnienia efektowego, z którego emitowane będą dźwięki łamiącej się obudowy. Przy wejściu do komory Gospoda projektuje się montaż układu załączania nagłośnienia przyciskiem sterowania mechanicznym (PS1 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRG I zabudowanej nieopodal przy komorze Gospoda. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-04.5, E-04.6 i E-04.7 zawartych w drugiej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES DODATKOWY Szybik Klemens. Projektuje się montaż systemu audio nagłośnienia efektowego z głośnikami kierunkowymi umieszczonymi w szybiku. W podłużni Klemens na poziomie I, w rejonie nadszybia szybika, projektuje się montaż układu załączania nagłośnienia przyciskiem sterowania mechanicznym (PS1 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej i rozbudowanej rozdzielnicy mocy SRSK I zabudowanej w podłużni Klemens na poziomie I, przy nadszybiu szybika. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-06.1, E-06.2 i E-06.3 zawartych w drugiej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES DODATKOWY Podłużnia Klemens. W celu wzmocnienia efektu opisowego przodka strzałowego projektuje się wymianę istniejących diod w otworach strzałowych koloru czerwonego na diody w kolorze białym oraz wprowadzenie zmian w oprogramowaniu w celu uzyskania większego dynamizmu aranżacji. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze jest zamontowane S t r o n a 13

14 w rozdzielnicy mocy SRSK II zabudowanej w podłużni Klemens na poziomie IIn, nieopodal podszybia szybika Klemens. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-07.7, E-07.8 i E-07.9 zawartych w drugiej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES DODATKOWY Komora IIn/106 (przy komorze Maria Teresa II Górna). Docelowo w komorze projektuje się zabudowę aranżacji z elementami przedstawiającymi współczesne urządzenia wiertnicze. W celu odzwierciedlenia pracy urządzeń projektuje się zabudowę nagłośnienia efektowego. W poprzeczni Karolina, przy wejściu do komory, projektuje się montaż układu załączania oświetlenia przyciskiem sterowania mechanicznym (PS1 na rysunkach i schematach). Niezbędne wyposażenie w urządzenia sterownicze i wykonawcze zostanie zamontowane w zmodernizowanej rozdzielnicy mocy SRMT II zabudowanej nieopodal w komorze, przy poprzeczni Karolina. Projektowane zmiany w instalacji, trasy prowadzenia przewodów, zasilanie i sterowanie urządzeń i odbiorników, usytuowanie urządzeń i odbiorników a także zasilającej je rozdzielnicy przedstawiono na schematach i rysunkach E-9.7, E-9.8 i E-9.9 zawartych w drugiej grupie załączników graficznych zatytułowanej STAN PROJEKTOWANY ZAKRES DODATKOWY Ochrona przeciwporażeniowa. Elektryczna sieć rozdzielcza i odbiorcza w wyrobiskach Trasy Górniczej jest wykonana w konfiguracji TN-S. Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi właściwie dobrana izolacja podstawowa kabli i części wiodących prąd oraz odpowiednio starannie wykonana instalacja. W instalacji gniazd wtyczkowych i oświetlenia ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne wyłączenie zasilania zrealizowane równocześnie przez wyłączniki nadmiarowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe. Przewody ochronne w odcinkach sieci, w których zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe nie powinny być połączone z przewodem neutralnym sieci zasilającej. Przewodów neutralnych nie należy uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem neutralnym za lub przed wyłącznikiem. Dla uzyskania wybiórczości zabezpieczeń w sieci rozdzielczej dobrano bezpieczniki. W obwodach odpływowych zastosowano generalną zasadę przerywania torów prądowych żył fazowych S t r o n a 14

15 i przewodu neutralnego. Zastosowane wyłączniki różnicowoprądowe charakteryzują się następującymi parametrami elektrycznymi: prąd wyzwalający wszystkich wyłączników różnicowoprądowych 30mA, maksymalny czas odłączenia w warunkach zakłóceniowych < 0,2s, działanie bezpośrednie, czułość na prądy odkształcone, zdolność wyłączania prądów zwarciowych - min. 6kA, odporność na udary 250A w charakterystyce 8/20. Dostępne rozdzielnice, aparatura łączeniowa, skrzynki rozdzielcze i urządzenia odbiorcze są realizowane w obudowach z poliwęglanu o stopniu ochrony IP65. W części obliczeniowej niniejszego opracowania wykazano, że warunek samoczynnego wyłączenia został spełniony bez zastrzeżeń. Po wykonaniu całości instalacji ww. warunki ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić pomiarami kontrolnymi Ochrona przepięciowa. W celu ochrony urządzeń od przepięć łączeniowych, projektuje się II stopień ochrony. Ograniczniki przepięć kategorii C, zabudowane będą w rozdzielnicy wyprowadzenia mocy i w rozdzielnicach oddziałowych. Zapewnią one poziom ochrony < 1,4kV Dobór przekrojów kabli i przewodów NN oraz zabezpieczeń w rozdzielnicach zasady ogólne przeprowadzania obliczeń technicznych. 1) Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą dokonano w oparciu o warunek (1). IB IZ (1) gdzie: IB prąd roboczy (obliczeniowy); IZ obciążalność prądowa długotrwała przewodu; 2) Dla kilku najbardziej niekorzystnych przypadków, odczytanych z planu zaprojektowanej instalacji obliczono spadek napięcia, w obwodach jednofazowych, wg wzoru (2). Dla sieci zasilającej w układzie magistralnym obliczono spadek napięcia wg wzoru (3). U% = (200۰P۰Rż0۰l)/Unf 2 (2) gdzie: P moc czynna przesyłana analizowanym odcinkiem toru prądowego [W]; Unf napięcie znamionowe fazowe [V]; l długość rozpatrywanego odcinka [m]; Rż0 rezystancja jednostkowa kabla [ /m]; S t r o n a 15

16 3 100 U % I B Rcos X sin (3) U N gdzie: cos współczynnik mocy; R, X m - rezystancja i reaktancja przewodów [ }; Przyjęto, że dopuszczalny procentowy spadek napięcia na obwodzie oświetleniowym nie powinien przekroczyć 5%, a na obwodzie siłowym 9%. 3) Dobór zabezpieczeń przewodów przed skutkami przeciążeń dokonano w oparciu o warunek (4) i (5). I B I I (4) Nzab Z I 2 k I Nzab 1, 45 I Z (5) gdzie: IB prąd roboczy (obliczeniowy) zabezpieczanego obwodu; INzab prąd znamionowy zabezpieczenia; IZ obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczanych kabli; I2 prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego dla wyłączników instalacyjnych k = 1,45 dla bezpieczników INzab > 16A, k = 1,6 4) W celu sprawdzenia właściwego doboru aparatów na warunki zwarciowe należy obliczyć maksymalny prąd zwarciowy przy zwarciu trójfazowym na szynach rozdzielnic. Początkowy prąd przy zwarciu trójfazowym obliczono wg zależności (6). I" c U max N K 3 (6) 3 ZK 3 gdzie: cmax współczynnik uwzględniający poziom napięcia w sieci cmax = 1; ZK3 impedancja pętli zwarcia trójfazowego; UN napięcia przewodowe sieci Z R X 2 2 K 3 k max k max Należy sprawdzić czy prąd zwarcia trójfazowego (IK3 ) nie przekracza dopuszczalnej wartości wyłączanej przez aparaty IWN (warunek 7). IK3 IWN Przyjęto, że prąd IWN zastosowanych aparatów będzie nie mniejszy niż 6kA. (7) S t r o n a 16

17 1.8. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TNS zasady ogólne przeprowadzania obliczeń technicznych. Wymagany czas zadziałania zabezpieczenia w instalacji rozdzielczej (w liniach zasilających) 5s, w pozostałych przypadkach 0,2s. Należy wykazać, że prąd zwarcia jednofazowego z ziemią IK1 w najbardziej niekorzystnych warunkach sieciowych (z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej) jest większy od najmniejszego prądu wywołującego zadziałanie zabezpieczeń przetężeniowych Ia w wymaganym czasie. I 1 (11) K I a Prąd zwarcia jednofazowego obliczono ze wzoru (12). I c U c U min nf min nf K1 (12) Z 2 2 K1 RS 1,24 R L RPE X S gdzie: cmin współczynnik uwzględniający najbardziej niekorzystny poziom napięcia w sieci; Unf na-pięcie fazowe sieci; ZK1 impedancja pętli zwarcia. Przyjęto: cmin = 0,95 Unf = 230V W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji między przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną w jakimkolwiek miejscu instalacji, charakterystyki urządzeń wyłączających i impedancje obwodów powinny zapewniać samoczynne wyłączenie zasilania w określonym czasie. Powyższe jest zapewnione przy spełnieniu warunku (13). Z I (13) K1 a U 0 gdzie: U0 napięcie fazowe sieci. W wyniku przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że ochrona przeciwporażeniowa (przed dotykiem pośrednim), realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania, jest spełniona. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim na obwodach odbiorczych zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe IΔN=30mA. Największa dopuszczalna wartość rezystancji uziemień ochronnych RAmax w obwodach z wyłącznikami różnicowo prądowymi wynosi 1666Ω (przy IΔN=30mA i Udopmax=50V). S t r o n a 17

18 2. Obliczenia techniczne Bilans mocy zapotrzebowanej. Bilans mocy dla wybranych komór zgodnie z przedmiotem opracowania lp. nazwa odbiornika Pinst kz Pzap W W SRB I - kom. Boczaniec poz. I 1 gniazda w komorze , sterowanie i oświetlenie LED wzmacniacz Moc własna rozdz. SRB I SUMA 2110 IB 8,72 SRF I - kom. Fortymbark poz. I 1 gniazda w komorze , sterowanie i oświetlenie wzmacniacz pompka 30 0,5 15 Moc własna rozdz. SRF I SUMA 2125 IB 8,78 SRJG I - kom. Janik Górny poz. I 1 gniazda w komorze , sterowanie i oświetlenie projektory I i II 600 0, wzmacniacz Moc własna rozdz. SRJG I IB 9,95 SRG I - kom. Gospoda poz. I 1 gniazda w komorze , sterowanie + oświetlenie LED wzmacniacz Moc własna rozdz. SRG I SUMA 1810 IB 7,48 SRK I - kom. Korytno poz. I 1 gniazda w komorze , oprawa efektowa "Zjawa" 150 0, sterowanie i oświetlenie LED Moc własna rozdz. SRK I SUMA 1885 IB 7,79 SRSK I - ##Klemens poz. I 1 gniazda w komorze , sterowanie i oświetlenie LED 60 0, wzmacniacz Moc własna rozdz. SRSK I SUMA 1804 IB 7,45 SRSK II - ##Klemens poz. IIn 1 gniazda w komorze , oświetlenie WC i wentylator 300 0, stacja VAL bojler WC , pompa WC 500 0, oświetlenie Uran , oświetlenie LED 120 0, oświetlenie przodka strzał. i sterow Moc własna rozdz. SRSK II SUMA 3844 IB 15,88 SRK II - podł. Klemens poz. IIn 1 gniazda w komorze , wzmacniacz 240 0, zasilanie płyty wibracyjne , stroboskop 100 0,9 90 Moc własna rozdz. SRK II SUMA 5593 IB 23,10 S t r o n a 18

19 SRF II - kom. Franciszek Karol poz. IIn SRMT II - kom. MT II (IIn/106) poz. IIn 1 gniazda w komorze , oświetlenie żyrandol (obwód I) oświetlenie żyrandol (obwód II) oświetlenie żyrandol (obwód III) oświetlenie Uran (pomnik - 2szt.) oświetlenie Uran (strop - 2szt.) sterowanie i oświetlenie LED Moc własna rozdz. SRF II 5200 IB 21,48 1 gniazda w komorze , oświetlenie kom. Maria Teresa II 300 0, sterowanie i oświetlenie LED Moc własna rozdz. SRMT II SUMA 2020 IB 8,34 SRM II poch. Modena poz. IIn 1 gniazda w komorze , sterowanie i oświetlenie LED Moc własna rozdz. SRM II SUMA 1810 IB 7,48 S t r o n a 19

20 2.2. Dobór przekroju kabli i przewodów NN oraz zabezpieczeń w rozdzielnicy. Dobór przewodów w instalacjach i zabezpieczeń w rozdzielnicach nr obwodu nazwa obwodu Un Pzap cos fi Irob przewód zasilający Iz Rż0 dł. kabla RL du Inzab chaka k*inzab <1,45*Iz V kw A liczba żył s [mm2] A om/km m om % A A A SRB I - kom. Boczaniec poz. I 4 gniazda w komorze 230 1,75 0,90 4,4 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 2,4 16 B 23,2 40,6 5 sterowanie i oświetlenie LED 230 0,06 0,90 0,2 3 1, ,10 5,0 0,0605 2,2 10 C 14,5 30,5 6 wzmacniacz 230 0,30 0,90 0,8 3 1, ,10 5,0 0,0605 2,2 6 B 8,7 30,5 SRF I - kom. Fortymbark poz. I 4 gniazda w komorze 230 1,75 0,90 4,4 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 3,7 16 B 23,2 40,6 5 sterowanie i oświetlenie 230 0,02 0,90 0,0 3 1, ,10 5,0 0,0605 3,4 10 C 14,5 30,5 6 wzmacniacz 230 2,13 0,90 5,3 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 3,7 16 B 23,2 40,6 7 gniazdo pompki 230 0,00 0,90 0,0 3 2,5 28 7,41 25,0 0,1853 3,4 16 B 23,2 40,6 SRJG I - kom. Janik Górny poz. I 3 gniazda w komorze 230 1,75 0,90 4,4 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 4,3 16 B 23,2 40,6 4 sterowanie i oświetlenie 230 0,06 0,90 0,2 3 1, ,10 5,0 0,0605 4,1 10 C 14,5 30,5 5 projektor I i II 230 0,30 1,90 0,8 3 2,5 28 7,41 40,0 0,2964 4,4 16 B 23,2 40,6 6 wzmacniacz 230 0,30 2,90 0,8 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 4,1 16 B 23,2 40,6 SRG I - kom. Gospoda poz. I 3 gniazda w komorze 230 1,75 0,90 4,4 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 5,1 16 B 23,2 40,6 4 sterowanie i oświetlenie LED 230 0,06 0,90 0,2 3 1, ,10 5,0 0,0605 4,9 10 C 14,5 30,5 5 wzmacniacz 230 0,30 0,90 0,8 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 4,9 16 B 23,2 40,6 SRK I - kom. Korytno poz. I 2 gniazda w komorze 230 1,75 0,90 4,4 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 5,5 16 B 23,2 40,6 3 oprawa efektowa "Zjawa" 230 0,14 0,90 0,3 3 1, ,10 30,0 0,3630 5,5 10 C 14,5 30,5 4 sterowanie i oświetlenie LED 230 0,06 0,90 0,2 3 1, ,10 5,0 0,0605 5,3 6 B 8,7 30,5 SRSK I - ##Klemens poz. I 2 gniazda w komorze 230 1,75 0,90 4,4 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 3,9 16 B 23,2 40,6 3 sterowanie i oświetlenie LED 230 0,05 0,90 0,1 3 1, ,10 30,0 0,3630 3,7 10 C 14,5 30,5 4 wzmacniacz 230 0,30 1,90 0,8 3 1, ,10 30,0 0,3630 4,1 11 B 16,0 30,5 SRSK II - ##Klemens poz. IIn 2 gniazda w komorze 230 1,75 0,90 4,4 3 2,5 28 7,41 5,0 0,0371 4,8 16 B 23,2 40,6 3 oświetlenie i wentylator 230 0,09 0,90 0,2 3 1, ,10 15,0 0,1815 4,6 10 B 14,5 30,5 S t r o n a 20

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1.0 Oświadczenia i uprawnienia projektanta 2.0 Opis techniczny 3.0 Rysunki Rys 1 Instalacja gniazd elektrycznych rzut przyziemia Rys 2 Schemat ideowy rozdzielni RK 1.0 Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BIBLIOTEKI FILIA 7. Ul. LELEWELA 21/22

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BIBLIOTEKI FILIA 7. Ul. LELEWELA 21/22 TEMAT OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BIBLIOTEKI FILIA 7 BRANŻA: ELEKTRYCZNA LOKALIZACJA: GDAŃSK Ul. LELEWELA 21/22 AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Grzegorz Gromko NR UPR POM/0124/PWOE/04 SPRAWDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny...3 1. Temat Opracowania...3 2. Podstawa Opracowania...3 3. Stan istniejący...3 4. Roboty projektowane...3 4.1. Zakres opracowania...3 4.2. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Podstawa opracowania. Przedmiot opracowania. Stan istniejący.

Opis techniczny. Podstawa opracowania. Przedmiot opracowania. Stan istniejący. Opis techniczny. Podstawa opracowania. zlecenia inwestora projekt architektoniczny obowiązujące normy ze szczególnym uwzględnieniem normy PN-IEC 60364 uzgodnienia międzybranżowe Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE INNY WYMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Jarosław Stelmaszyk ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Projekt koncepcyjny zmian aranżacji, iluminacji i oświetlenia Trasy Górniczej.

Projekt koncepcyjny zmian aranżacji, iluminacji i oświetlenia Trasy Górniczej. INTEGRATOR SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH Trasa Górnicza Kopalnia Soli Wieliczka S.A. Projekt koncepcyjny zmian aranżacji, iluminacji i oświetlenia Trasy Górniczej. TOM I: Projekt koncepcyjny aranżacji i iluminacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna Obiekt: Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płocicz Adres: Płocicz, Gm. Kamień Krajeński dz. nr 182, 183 Temat: Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

EL projekt DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY DOM UPHAGENA IZBA KUCHARKI GDAŃSK UL.DŁUGA 12. Grudzień 2012 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

EL projekt DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY DOM UPHAGENA IZBA KUCHARKI GDAŃSK UL.DŁUGA 12. Grudzień 2012 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE EL projekt PROJ.NR : 255 W / GZ INWESTOR : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Gdańsk ul. Długa 46/47 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY DOM UPHAGENA IZBA KUCHARKI GDAŃSK UL.DŁUGA 12 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJA POMIESZCZNIA LABORATORYJNEGO ORAZ BUDOWA W TYM POMIESZCZENIU KOMÓR CHŁODNICZYCH ZE STEROWANYM KLIMATEM FITOTRONOWYM INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PIB

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

Kraków, czerwiec 2015

Kraków, czerwiec 2015 Projektant Inwestor Temat Obiekt Branża Nr opracowania Tytuł Stadium WZU s.c. J.T. Zielińscy, os. Na Wzgórzach 42/51, 31-727 Kraków Kopalnia Soli Wieliczka Spółka Akcyjna 32-020 Wieliczka, ul. Park Kingi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej Arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska 45-052 Opole ul. Oleska 10/7 te. 0/774546321, 0/601476576 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Projekt przebudowy pomieszczeń piwnicznych istniejącego budynku zlokalizowanego w

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany Elektryczna

Projekt budowlany Elektryczna Nazwa zadania: Dobudowa platformy przyściennej do budynku przedszkola Nazwa obiektu: Budynek przedszkola Adres obiektu: 64-100 Leszno, Armii Krajowej 11 (nr ewid. dz. 25/2) Inwestor: Urząd Miasta Leszno

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA) INWESTYCJA

TYTUŁ: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA) INWESTYCJA TYTUŁ: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA) INWESTYCJA BUDOWA 4 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, ŚMIETNIKA, PARKINGU NA 64 MP, PLACU ZABAW, SIECI KANALIZACYJNEJI DESZCZOWEJ, PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów Część rysunkowa E-01 Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych E-02 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB - 2 - I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST 04-01 KOD GŁÓWNY CPV 45214220-8 2 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawa opracowania

Spis treści. 1. Podstawa opracowania Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Opis techniczny: 2.1. Zakres rzeczowy opracowania. 2.2. Zasilanie agregatu wody lodowej i klimatyzatorów wewnętrznych. 2.3. Rozdzielnica zasilania klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA.

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. PROJEKT BDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: rząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BODOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA BOISKO SPORTOWE ORLIK 2012 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Temat: Budowa boisk ORLIK2012 przy Szkole Podstawowej nr13 w Tarnowskich Górach

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

B - Instalacje elektryczne

B - Instalacje elektryczne B - Instalacje elektryczne I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego.

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów Nazwa i adres obiektu: Budynek trybuny przy ul. Cicha 6 41-500 Chorzów PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki

PROJEKT BUDOWLANY. Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Projekt: Inwestor: Branża: Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy 72-600 Świnoujście, Żeromskiego 21 Obręb 1, Działka 79 Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PARTERZE BUDYNKU - GARAŻ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWIE, UL. KLIKOWSKA 39 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Opracował : Lipiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. STRONA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Przedmiar i zakres rzeczowy projektu 2.3 Stan Istniejący 2.4 Opis rozwiązań projektowych 2.4.1 Zasilanie opraw oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne. Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 2. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne. Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 2. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 2 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Nie uczęszcza

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. OPIS TECHNICZNY... 1 1.1. Dane ogólne... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2.1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 1 2.2. Założenia wstępne... 2 2.2.1. Charakterystyka układu...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA RYSUNKI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA RYSUNKI ZWRTOŚĆ OPRCOWNI - Uprawnienia str. 2-3 - Opis techniczny str. 4-9 - Obliczenia techniczne str. 10-20 RYSUNKI Rozdzielnica R2 E1 str. 10 Rozdzielnica RS2 E2 str. 11 Instalacja oświetlenia Pom. -2 E3 str.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : BUDYNEK GŁÓWNY ODDZIAŁU LECZNICZO- REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAWORZE, UL. WAPIENICKA 142 TEMAT : MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ELEKTRYCZNY. mgr int Michał Kozłowski INSTALACJEA ELEKTRYCZNA KLIMATYZACJI. Teatr Narodowy 00-077 Warszawa ul.

PROJEKT ELEKTRYCZNY. mgr int Michał Kozłowski INSTALACJEA ELEKTRYCZNA KLIMATYZACJI. Teatr Narodowy 00-077 Warszawa ul. PROJEKT ELEKTRYCZNY Obiekt: Pomieszczenia obsługi technicznej, obsługi biurowej i kasy głównej w budynku głównym Teatru Narodowego. Pomieszczenia obsługi technicznej i obsługi biurowej w budynku technicznym

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

AUTOMATICA Karol Cienciała. PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Nadleśnictwa w Daleszycach

AUTOMATICA Karol Cienciała. PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Nadleśnictwa w Daleszycach Budynek biurowy Nadleśnictwa w Daleszycach AUTOMATICA Karol Cienciała 2 5-4 5 3 K I E L C E U L. W. S T W O S Z A 7 3 t e l. ( 0 4 1 ) 2 4 1 2 4 0 1 e-mail: biuro@automatica.com.pl PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Miejscowość:... Data:...

Miejscowość:... Data:... PROTOKÓŁ BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres)...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię, nazwisko, stanowisko) 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO

Bardziej szczegółowo