Uniwersalny Regulator Cyfrowy TC-9100

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersalny Regulator Cyfrowy TC-9100"

Transkrypt

1 Europejski Podre cznik Handlowy - Metasys Sekcja Sterownikow Specjalizowanych Biuletyn Produktu Wydano 0497 Uniwersalny Regulator Cyfrowy TC-9100 Uniwersalny mikroprocesorowy regulator cyfrowy TC-9100, jest w peąni kompatybilny z systemem zarza dzania budynkami - Metasysę, poprzez magistralekomunikacyjna N2. TC-9100 jest idealnym regulatorem do niewielkich instalacji, HVAC i chąodniczych. Podstawowymi jego aplikacjami sa: regulacja temperatury pomieszczenia klimatyzowanego, sterowanie praca VAV-boxóo w, klimakonwektoro w oraz nadzorowanie prostych konfiguracji central klimatyzacyjnych. Seria TC-9100 to samodzielne regulatory obiektowe, swobodnie programowalne oferuja ce zestaw analogowych (0...10Vdc) i cyfrowych wejsc / wyjsc. Komputerowy konfiguracyjny program narzedziowy umoz liwia szybkie i proste zaprogramowanie regulatora. Regulatory serii TC-9100 wspo ą- pracuja z rodzinami czujniko w / nastawniko w pomieszczeniowych RS-9100 i TM-9180 oraz inna aparatura pomiarowa i wykonawcza akceptuja ca standard sygnaąo w Vdc. Rysunek 1: Regulator TC-9100 Cechy i Korzys ci q Praca w trybach: Komfort, Gotowos c i Noc Elastycznos c regulatora i energooszczednosc systemu q Programowalny EEPROM Niezawodnosc, niewraz liwosc na brak zasilania q q q q Wspoępraca ze specjalizowanymi nastawnikami pomieszczeniowymi. Komputerowe narze dzia konfiguracyjne Wspoępraca z systemem zarzadzania METASYS ż Specjalizowana struktura wewne trzna sterownika Przeniesienie podstawowych funkcji nastawczych i serwisowych do pomieszczenia. TM-9180 oferuje programy czasowe. Proste i szybkie programowanie z komputera PC lub lap-top. Moz liwosc rekonfiguracji na obiekcie Szeroka dostepnosc do aktualnych parametrow, konieczna dla systemow nadrzednych Np.: Moz liwosc letniej / zimowej korekcji wartos ci zadanej, Ochrona przeciwzamroz eniowa, itp Johnson Controls, Inc. 1 Order No. TC-SRM-PL-1

2 Rysunek 2: Czujnik / nastawnik RS-9160 Rysunek 3: Czujnik / nastawnik TM-9180 I nstalacja Regulator TC-9100 moz e byc zamocowany na szynie (szynach) DIN lub przy uzyciu otworow wykonanych fabrycznie. TC-9100 moz e byc montowany w rozdzielnicach steruja cozasilaja cych lub bezpos rednio na obiekcie. Dla uąatwienia instalacji sa oferowane wersje TC-9100, wyposaz one w oddzielane listwy zaciskowe, umoz liwiajace najpierw zamontowanie okablowania do listew zaciskowych a dopiero po sprawdzeniu poąaczen wstawienie regulatora. Poniz ej, w tabeli 1 podano kody zamowien z uwzgle dnieniem opcji oddzielanych zaciskow. Uwaga: Instalacje elektryczne powinny byc wykonywane przez uprawniony personel, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Tabela 1: Kody zamowien uniwersalnych regulatorow TC-9100 Opis Kod Modelu Uniwersalny regulator TC-9100 z wyjsciami analogowymi i cyfrowymi TC-9100-x000* Uniwersalny regulator TC-9100 z siedmioma wyjsciami cyfrowymi TC-9100-x001* * dla regulatorow ze standardowymi zaciskami: x = 0, z oddzielanymi zaciskami: x = 1. Tabela 2: Kody zamowien akcesoriow do regulatorow TC-9100 Opis Moduą Serwisowy Kod Modelu SM Sterowniki Specjalizowaneł TC-9100 Uniwersalny Regulator Cyfrowy

3 K onfiguracja regulatora Regulator TC-9100 nie wymaga programowania w tradycyjnym sensie. Algorytm pracy, konfiguracje wejsc i wyjsc, itd., sa tworzone poprzez wpisywanie w asciwych danych w kolejne komorki listy parametrow okres laja cych konfiguracje poszczegolnych modu ow funkcyjnych. Kolejno przypisuje sie modu om obs uge odpowiednich wejsc i wyjsc, po a czenia z innymi modu ami, parametry statyczne i dynamiczne oraz wraz liwoscń na poszczegolne alarmy. Oprogramowanie narzedziowe uruchamiane jest na komputerze PC, pod a czonym do magistrali N2 regulatora poprzez interfejs IU Program i dane sa przechowywane w pamieci EEPROM regulatora, tak wiec nie ma potrzeby prze adowywania regulatora po utracie zasilania. E lastycznos c konfiguracji Regulator TC-9100 moz e byc skonfigurowany i zaprogramowany optymalnie dla szerokiego zakresu wymagan stawianych prostym instalacjom grzewczym, ch odniczym, klimatyzacyjnym i innym. Regulator moz e pracowac w jednym z niz ej wymienionych trybow: Praca niezalez na (bez pod a czenia do systemu nadrzednego lub nastawnika TM- 9180) Praca prze a czana (wymuszana przez przycisk trybu pracy na nastawniku pomieszczeniowym RS-91x0 lub TM-9180 Praca z systemem regulacji nadrzednej (po pod a czeniu magistrala N2 do systemu regulacji nadrzednej lub nastawnika TM-9180) Praca w trycie przeciwzamroz eniowym (jest to tryb awaryjny zabezpieczenie uk adu) Praca z korekcja letnia / zimowa (tryb ekonomicznyń optymalizuje nastawy w oparciu o temperaturezewnetrzna ) Praca automatyczna z modemem (inicjuje po a czenie modemowe poprzez NDM101 w przypadku zaistnienia stanu alarmowego). Wszystkie parametry i dane umieszczone w regulatorze moga byc wykorzystywane przez komputerowy system regulacji nadrzednej. Podsumowanie Jako czesc ca kowicie zintegrowanego systemu zarza dzania budynkiem (BMS) lub jako samodzielny regulator, TC-9100 jest idealny do ca - kowitej optymalizacji dzia ania niewielkiej, prostej instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej, ch odniczej i innych. Regulator TC-9100 a czy w sobie prostotekonfiguracji, atwosc programowania, szybkosc montaz u, wyja tkowo ma e wymiary oraz duza elastycznosc funkcjonalna dla osia gniecia pewnos ci dzia ania, komfortu i oszczednos ci energii. Sterowniki Specjalizowaneł TC-9100 Uniwersalny Regulator Cyfrowy 3

4 U kęad zaciskow elektrycznych regulatora TC-9100 Analog Outputs 0-10 VDC, or PWM Control Signal for Solenoid Valve Driver AO2 AO1b AO1a Isolated Switched Outputs (rated at max. 24 VAC, 0.5 amp) 24 VAC Common Ground 24 VAC Live ~ DO7 DO6 DO5 DO4 DO Power Common Analog Outputs Digital (Triac) Outputs Power Common Power Supply Digital Inputs Analog Inputs System 91 N2 Power Common Analog Common Communications Bus RT+ RT COM SH. DI1 DI2 Voltage-Free Contacts Mode LED 15V AI1 AI2 15V AI3 ACOM 15V AI4 ACOM Analog Inputs, 0-10 VDC (See also "Wiring to TM-9180 Room Command Module" diagram.) RS-485 Cable DI2 HX Condensation Sensor Digital Common (blue) Signal (white) Supply (red) utc0wr2 Rysunek 4: Ukęad wejs c i wyjs c regulatora serii TC-9100-x000 (z wyjs ciami analogowymi i cyfrowymi) 4 Sterowniki Specjalizowaneł TC-9100 Uniwersalny Regulator Cyfrowy

5 Isolated Switched Outputs (rated at maximum 24 VAC, 0.5 amp) 24 VAC Common Ground 24 VAC Live ~ DO7 DO6 DO5 DO4 DO3 DO2 DO Digital (Triac) Outputs Power Common Power Supply Digital Inputs Analog Inputs System 91 N2 Power Common Analog Common Communications Bus RT+ RT COM SH. DI1 DI2 Voltage-Free Contacts Mode LED 15V AI1 AI2 15V AI3 ACOM 15V AI4 ACOM Analog Inputs, 0-10 VDC (See also "Wiring to TM-9180 Room Command Module" diagram.) RS-485 Cable DI2 HX Condensation Sensor Digital Common (blue) Signal (white) Supply (red) utc0wr3 Rysunek 5: Ukęad wejs c i wyjs c regulatora serii TC-9100-x001 (bez wyjs c analogowych) Sterowniki Specjalizowaneł TC-9100 Uniwersalny Regulator Cyfrowy 5

6 W ymiary UWAGA: Nalez y pozostawic co najmniej 25mm wolnej przestrzeni nad i pod regulatorem. 6 mm/ 0.24" 4.6 mm/ 0.18" 120 mm/4.72" 11 mm/ 0.43" (Separable Terminals Only) mm/ 3.99" 118 mm/ 4.64" 108 mm/4.25" 11 mm/ 0.43" 313mm/ 1.22" iutc0dim Rysunek 6: Wymiary regulatora TC Sterowniki Specjalizowaneł TC-9100 Uniwersalny Regulator Cyfrowy

7 Notatki Sterowniki Specjalizowaneł TC-9100 Uniwersalny Regulator Cyfrowy 7

8 D ane techniczne Produkt Zasilanie Pobor mocy Podęaczenia Interfejsy komunikacyjne Adresowanie sterownika Wejs cia Wyjs cia Uniwersalny Regulator Cyfrowy TC VAC +/- 10%, Hz 5VA (pobor mocy nie uwzglednia poboru mocy do a czonych si ownikow) Zaciski s rubowe do kabli 1 1,5mm 2 (maksimum). Oddzielane zaciski dostepne opcjonalnie Izolowany optycznie port RS485 do magistrali N2, 9600 bps Port modu u serwisowego SM-9100 (600bps, magistrala synchroniczna) Port nastawnika pomieszczeniowego TM-9180 (600bps, magistrala synchroniczna) Adres w zakresie wybierany na mikrowy a cznikach Cztery wejs cia analogowe Zasilanie do czujnikow Dwa wejs cia cyfrowe alternatywnie tylko jedno wejs cie z Monostabilny przycisk trybu pracy Model TC-9100-x000 Dwa wyjs cia analogowe Piec wyjsc cyfrowych Model TC-9100-x001 Siedem wyjsc cyfrowych Warunki otoczenia (pracy) Temperatura 0 to 50 C Vdc, impedancja wejs cia >100kΩ 15Vdc, 20mA Styki bezpotencja owe czujnika kondensacji, typu HX Kontakt impulsowy z RS-9100 lub TM Vdc, maksimum 10mA 24Vac, maksimum 0,5A (przeciek <1mA) (DAT,PAT, On/Off, Hi/Lo/Off, predkos ci: 1/2/3) 24Vac, maksimum 0,5A (przeciek <1mA) (DAT,PAT, On/Off, Hi/Lo/Off, predkos ci: 1/2/3) Obydwa modele: Sygna do diody LED nastawnika pomieszczeniowego (tryb pracy) Wilgotnosc Warunki skęadowania Temperatura -20 to 70 C Wilgotnosc 10 to 90% RH (bez kondensacji) 5 to 95% RH Wymiary (Wys / Szer / Gęe b) 118* / 108 / 31 [mm] * 140mm dla wersji z oddzielanymi zaciskami Masa (z opakowaniem) Montaz 0.3 kg Szyna DIN lub dowolna powierzchnia (dwa uchwyty sa dostarczane z regulatorem) Obudowa Materia : ABS + poliweglan (tworzywa samogasna ce VO UL94) Klasa ochrony: IP30 (IEC529) Zgodnosc PN-EN , PN-EN Dyrektywa: 89/336/EEC Powyz sze dane techniczne sa nominalne i zgodne ze standardami przemysąowymi. Dla zastosowan i warunko w wykraczaja cych poza okreslone powyz ej, konieczna jest zgoda lokalnego biura Johnson Controls. Johnson Controls, Inc. nie odpowiada za szkody wynikąe na skutek stosowania urza dzenia niezgodnie z przeznaczeniem. Johnson Controls International Poland Ul.Annopol 4A Warszawa Polska. Tel: (+22) Fax: (+22) Sterowniki Specjalizowaneł TC-9100 Uniwersalny Regulator Cyfrowy

9 Karta informacyjna wyrobu FX05 Data wydania Regulator FX05 FX05 jest wydajnym regulatorem przeznaczonym góo wnie do sterowania wytwornicami wody lodowej (chillerami) i pompami ciepóa z jedna spre zarka (typu scroll lub po óhermetyczna). Jest wyposaz ony we wszystkie funkcje, kto re zazwyczaj wymagaja zastosowania urzadzen dodatkowych, takich jak wyóaczniki czasowe, termostaty kon ca odszraniania, itp. Regulator FX05 óaczy w sobie wszystkie te funkcje, co znacznie uóatwia podóaczanie urzadzen, jak ro wniez zmniejsza koszty instalacji. Co wie cej, regulator jest w peóni programowalny. Dzie ki oprogramowaniu konfiguracyjnemu moz na dostosowac go praktycznie do kaz dego zastosowania, pod warunkiem, z e be dzie doste pna odpowiednia liczba wejsc i wyjsc. Regulator FX05 moz na opcjonalnie wyposaz yc w karte szeregowego interfejsu komunikacyjnego w celu zapewnienia zgodnosci ze standardami LON oraz N2Open. Oferowana jest ro wniez karta zegara czasu rzeczywistego, kto ra umoz liwia oszcze dzanie energii, jak ro wniez poprawe zarzadzania systemem. Regulator FX05 q Karty LON oraz N2Open (opcja) Cechy i korzys ci Zgodny ze standardowymi protokoóami systemo w automatyki budynko w (BAS) q Zegar czasu rzeczywistego (opcja) q W peąni programowalny q Analogowe wejs cie czujnika A99 q Opcjonalne moduąy konwertujace q Ro zne konfiguracje wyjs c cyfrowych q Wbudowany interfejs uz ytkownika z diodami LED Mozliwos c programowania sterowania z wykorzystaniem czasu rzeczywistego Mozliwos c dostosowania do kazdego zastosowania Niezawodny czujnik temperatury zgodny ze standardami Johnson Controls. Umozliwia dodanie czujniko w aktywnych Elastycznos c stosowania Wygodna obsóuga

10 2 FX05 Cechy ogo lne Wejs cia/wyjs cia 4 wejs cia analogowe (AI) 5 wejs cia cyfrowe (DI) 6 przeka niko w (DO) 1 wyjs cie analogowe 0ą 10V DC (AO) Wejs cie czujnika Regulatory FX wspo ópracuja z czujnikami temperatury serii A99. Bóa d pomiarowy w zakresie -15 do 75ŁC wynosi 0,5ŁC. Bóa d dla temperatur spoza tego zakresu przedstawiono na ponizszym wykresie. Gazoszczelna obudowa (IP68) idealna do zastosowania w aplikacjach chóodniczych. Wie cej informacji w karcie katalogowej A99. Offset mierzonej temperatury moze byc konfigurowany w celu kompensacji zmian temperatury lub dóugos ci kabla. Wbudowany interfejs uz ytkownika ęatwy w uzyciu wys wietlacz: 3 segmenty czerwonych diod LED (po 7) 3 diody LED sygnalizuja ce status, 4 przyciski, óatwe w obsóudze menu, W zaleznos ci od zaóadowanej aplikacji: Wys wietlanie informacji o statusie, Wys wietlanie i modyfikowanie nastaw, Wys wietlanie parametro w konfiguracji, Wys wietlanie aktywnych alarmo w, Interfejs komunikacyjny (opcja) Dzieki kartom interfejsu komunikacyjnego, regulator FX05 mozna zintegrowac z systemem nadrzednym. Oferowane sa karty wspo ópracuja ce z protokoóami: LON oraz N2Open. Zegar czasu rzeczywistego (opcja) Karta zegara czasu rzeczywistego umozliwia korzystanie z funkcji opartych na tygodniowym programie czasowym. Oprogramowanie oraz konfiguracja Regulator FX05 jest w peóni konfigurowalny przy uzyciu oprogramowania FX-Tools firmy JC. Konfigurowanie urza dzenia odbywa sie w sposo b obiektowy i nie wymaga stosowania jezyka programowania. Oferowana jest biblioteka obiekto w umozliwiaja ca szybkie dostosowanie regulatora do danego zastosowania. Oprogramowanie dostepne jest po uiszczeniu opóaty licencyjnej i umozliwia peóna konfiguracje sterownika oraz wys wietlacza. Wersja demonstracyjna oprogramowania jest ro wniez w peóni funkcyjna np. umozliwia peóne uzycie i testowanie oprogramowania, ale zgranie stworzonego programu mozliwe jest tylko do walizki demonstracyjnej lub wersji demonstracyjnej sterownika. UWAGA Niebezpieczen stwo poraz enia pradem elektrycznym Przed przystapieniem do prac serwisowych: W celu unikniecia uszkodzenia urzadzen lub poraz enia pradem odąa czyc zasilanie elektryczne regulatora Przy wąa czonym napieciu zasilania nie wolno dotykac, podąa czac lub odąa czac przewodo w

11 FX05 3 Wejs cia / Wyjs cia Model regulatora Typ Uwagi/zastosowanie Wejs cia analogowe (AI) FX05P00 AI1 ± AI4 PT1000 FX05P01 FX05P02 / P03 AI1, AI2, AI3, AI4 AI1, AI2, AI3 AI4 Zakres: -40 do 100ŁC Dokóadnos c: ń0.3łc przy 20ŁC temp. otoczenia (bez czujnika) A99 Zakres: -40 do 100ŁC Dokóadnos c: ń0.3łc przy 20ŁC temp. otoczenia (bez czujnika) A99 Zakres: -40 do 100ŁC Dokóadnos c: ń0.3łc przy 20ŁC temp. otoczenia (bez czujnika) NTC K10 Zakres: 0 do 100ŁC Dokóadnos c: ń0.5łc przy 20ŁC temp. otoczenia (bez czujnika) Zastosowanie: temperatura Zastosowanie: temperatura Wilgotnos c, cis nienie (przy zastosowaniu konwertera sygnaóu) Zastosowanie: temperatura Wilgotnos c, cis nienie (przy zastosowaniu konwertera sygnaóu) Dla sygnaóu steruja cego predkos cia wentylatora z pokojowego nastawnika. Wejs cia cyfrowe (DI) FX05P01 / P02 / P03 DI1, DI2, DI3, DI4, DI5 Styki bezpotencjaóowe Wyjs cia cyfrowe (DO) FX05P00 / 01 FX05P02 / P03 Wyjs cia Analogowe (AO) FX05P00 / P01 / P02 / P03 DO1 Przeka niki SPST 5A, 250 VAC Grupa podwo jnie izolowana od pozostaóych przeka niko w. Zastosowanie: wyjs cie alarmu, itp. DO2 ± DO6 Przeka niki SPST 5A, 250 VAC Maks. 5A na C2/3 Maks.5A na C4/5 Maks. 5A na C6 W kazdym przypadku óa czne obciazenie na wyjs ciach przeka nika nie moze przekroczyc 12A. (zwory "commons" sa poóa czone wewnetrznie). DO1, DO2, Triaki 0,5A / 24 VAC Zawory sterowane 3-punktowo, sióowniki termiczne, itp. DO3 ± DO6 Przeka niki SPST 5A, 250 VAC W modelu P02 przeka niki wyjs c cyfrowych DO3 ± DO5 sa fizycznie zblokowane np. jeden nie moze byc wyzwolony, jezeli pozostaóe 2 sa dostepne. Zastosowanie: 3-stopniowe sterowanie wentylatorem. Przeka nik DO6 jest dostepny. W modelu P03 moga byc uzywane wszystkie przeka niki. Maks. 5A na C3, C4, C5 i C6 AO1 0ą 10 VDC Zastosowanie: wysterowanie sióowniko w, regulatoro w mocy oraz falowniko w

12 4 FX05 Charakterystyka wyjs cia przeka nikowego Model: SCHRACK V23092-A1012-A302 DO2 ± DO6 w FX05P00 / P01 DO3 ± DO6 w FX05P02 / P03 Charakterystyka styku Konfiguracja Pra d nominalny Napiecie znamionowe / napiecie uszkodzenia przeka nika Pojemnos c powoduja ca uszkodzenie Parametry styku przeka nika Styk 1 N/O 6A 250 VAC / 440 VAC 1500 VA Typ Obciaz enie Norma A302 5 A, 250 VAC opornos ciowy 1x10 5 A302 2 A, 250 VAC, cosϕ0.4 2x10 5 A302 1 A, 24 VDC, L / R=48 ms 2x10 5 Ilos c zaąaczen Charakterystyka elektryczna AgSnO VAC resistive load Prad zaąa czajacy [A] Model: SCHRACK RE DO1 w FX05P00 / 01 Charakterystyka styku Konfiguracja Pra d nominalny Napiecie znamionowe / napiecie uszkodzenia przeka nika Pojemnos c powoduja ca uszkodzenie Materiaó styku Styk 1 N/O 6A 250 VAC / 440 VAC 1500 VA AgCdO Ilos c zaąaczen Charakterystyka elektryczna AgNi 0,15 AgCdO 250 VAC resistive load Parametry styku przeka nika Typ Obciaz enie Norma RE A, 400 VAC, AC 11 2x10 5 VDE 0660 RE A, 250 VAC, AC 11 4x10 5 VDE 0660 RE A, 250 VAC, AC 11 5x10 6 VDE 0660 RE 030 1/8hp, 120 VAC 3x10 4 UL 508 RE 030 1/4hp, 240 VAC 3x10 4 UL 508 RE 030 B 300 UL 508 RE A, 30 VDC, opornos ciowy 5x10 5 RE A, 50 VDC, L/R=40 ms 3x10 6 RE (3) A, 250 VAC 1x10 5 VDE Prad zaąa czajacy [A]

13 FX05 5 Akcesoria Do regulatora FX05 sa oferowane nastepuja ce akcesoria. Kod zamo w. LP-RTC05-000C LP-NET C LP-NET C LP-NET C LP-NET C LP-KIT C LP-KIT C LP-KIT C LP-KIT C LP-KIT C LP-KIT C LP-KIT C DEMO-FX DEMO-FX DEMO-FX LP-FX05DEM-000C LP-FX05DEM-001C U215LR-9110 Opis Karta zegara czasu rzeczywistego Karta komunikacyjna N2Open Karta komunikacyjna LON Karta komunikacyjna LON dla aplikacji 850/851 Karta komunikacyjna LON dla aplikacji 852/853 Moduó konwersji: wejs cie aktywne (4-20 ma) na A99 Moduó konwersji: wejs cie aktywne (radiometryczne) na A99 Moduó konwersji: wejs cie aktywne (0-10V) na A99 Zestaw przewodo w oraz konektoro w (zenskie zóa cza) do 5 regulatoro w FX05 Pokojowy nastawnik temperatury (wersja przeka nik + triak) do FX05, pokretóo nastawy wartos ci zadanej +/- 3K, przeóa cznik predkos ci wentylatora, przycisk obecnos ci, czujnik pomieszczeniowy A99 Pokojowy nastawnik temperatury do FX05, pokretóo nastawy wartos ci zadanej 12-28ŁC, czujnik pomieszczeniowy A99 Pokojowy nastawnik temperatury do FX05, pokretóo nastawy wartos ci zadanej 12-28ŁC, przycisk obecnos ci Walizka demonstracyjna FX05 z karta komunikacyjna LON, 230V Walizka demonstracyjna FX05 z karta komunikacyjna N2Open,120V Walizka demonstracyjna FX05 z karta komunikacyjna LON, 120V FX05, wszystkie wersje przeka nikowe, DEMO ID FX05, wersja przeka nik + triak, DEMO ID Regulator predkos ci obrotowej wentylatora skraplacza, jednofazowy, 3 A Czujniki Kod zamo w. Seria A99 UWAGA Opis Rekalibrowany czujnik temperatury PTC, -40ą +100ŁC Niebezpieczen stwo poraz enia pradem elektrycznym Przed przystapieniem do prac serwisowych: W celu unikniecia uszkodzenia urzadzen lub poraz enia pradem odąa czyc zasilanie elektryczne regulatora Przy wąa czonym napieciu zasilania nie wolno dotykac, podąa czac lub odąa czac przewodo w Dane zamo wieniowe LP-FX05P - C Oprogramowanie 000 Aplikacja bez modelu (lista obiekto w 000) 001 Aplikacja bez modelu (lista obiekto w 001) 850 Chóodnica powietrze/woda 851 Chóodnica powietrze/woda /pompa ciepóa 852 Chóodnica woda/woda 853 Chóodnica woda/woda /pompa ciepóa Wejs cia 00 Model standardowy, 6 wyjs c przeka nikowych, wyjs cia PT Model standardowy, 6 wyjs c przeka nikowych, wyjs cia A triaki, 3 fizycznie zblokowane przeka niki + 1 przeka nik dostepny, 3 wejs cia A wejs cie NTC 03 2 triaki, 4 dostepne przeka niki, 3 wejs cia A wejs cie NTC

14 6 FX05 Ogo lny schemat poąa czen Zgodnie z norma EN regulator FX05 jest regulatorem elektronicznym o dziaóaniu typu 1B. Modele LP-FX05P00-xxx i LP-FX05P01-xxx DO2 C2, 3, 4, 5, 6 C1 DO1 DO3 DO4 DO5 DO6 Poąa czone wewnetrznie option N2Open LON Com NET A RT- NET B RT+ AI4 AI3 AI2 AI1 AI Com Wszystkie PT1000 dla modeli P00 Wszystkie A99 dla modeli P01 24 VAC Com (-) 24 VAC (+) DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI Com AO AO Com FX05-001_ LP-FX05P02-xxx DO2 DO1 C1, 2 C3, 4, 5 C6 DO3 DO4 DO5 DO6 Poąa czone wewnetrznie option N2Open Com RT- RT+ LON NET A NET B AI4 (NTC) AI3 (A99) AI2 (A99) AI1 (A99) AI Com 24 VAC Com (-) 24 VAC (+) DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI Com AO AO Com AI: Wejs cie Analogowe; AO: Wyjs cie Analogowe; DI: Wejs cie Cyfrowe; DO: Wyjs cie Cyfrowe FX05-002_ LP-FX05P03-xxx DO2 DO1 C1, 2 C3, 4, 5 C6 DO3 DO4 DO5 DO6 Poąa czone wewnetrznie option N2Open Com RT- RT+ LON NET A NET B AI4 (N AI3 (A AI2 (A AI1 (A AI C 24 VAC Com 24 VAC DI C AO C FX05-003_

15 FX05 7 Schemat rozdzielenia ro deązasilania Rozdzielenie poszczego lnych wejs c/wyjs c pokazane jest na ponizszym schemacie. Wyjs cia Cyfrowe Wyjs cia Analogowe Wyjs cia Cyfrowe Wyjs cia Analogowe DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 AO DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 AO CPU Podąaczenie do systemu nadrzednego CPU Podąaczenie do systemu nadrzednego AI1 AI2 AI3 AI4 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 AI1 AI2 AI3 AI4 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 Wejs cia Analogowe Wejs cia Cyfrowe Wejs cia Analogowe Wejs cia Cyfrowe Modele P00 / P01 Modele P02 / P03

16 8 FX05 Karta seryjna N2Open Karta interfejsu komunikacyjnego N2Open, umozliwia podóa czenie regulatora FX05 do sieci N2Open poprzez standardowy port szeregowy RS485. Indentation to lock the card Instalacja karty Zdejmij plastikowa osóone znajduja ca sie w tylnej czes ci urza dzenia a nastepnie wsun caókowicie karte do momentu zablokowania przez zapadke znajduja ca sie w obudowie regulatora (Rysunek 1). Podąa czenie Podóa czenie do sieci dostepne jest poprzez 3-stykowa zóa czke (Rysunek 2). Oznaczenie poszczego lnych styko w przedstawiono ponizej. Rysunek 1: Instalacja karty Styk RS485 1 COM 2 RT- 3 RT+ Konwerter RS232/RS485 IU Rysunek 2: Podąaczenie RS232 RS485 (maks m) 220 Ω Przewo d sieciowy musi byc poprowadzony wzdóuz tras okablowania niskonapieciowego. Musi byc ponadto umieszczony w odlegóos ci nie mniejszej niz 30 cm od okablowania wysokonapieciowego (>230V lub >30A). W przypadku, gdy istnieje mozliwos c wysta pienia silnego pola elektromagnetycznego, przewo d nalezy umies cic w mozliwie najwiekszej odlegóos ci od ro dóa zakóo cen. Magistrala komunikacyjna musi byc uóozona wedóug zasady Daisy-chainedŚ tzn. od jednego sterownika do nastepnego, az do momentu podóa czenia ostatniego urza dzenia. Linia musi byc zaterminowana z obu konco w opornikami 220 Ohm pomiedzy zaciskami RT+ i RT- (Rysunek 3). M O C R - T + R T Regulator 1 M O C R - T + R T Regulator 2 M O C R - T + R T Regulator 32 Linia RS485: maksymalna dóugos c bez wzmacniacza: 1200 m., AWG26 ekranowana skretka dwuzyóowa. Rysunek3: Schemat sieci Linia RS232C: maksymalna dóugos c 10 m. Urzadzenia: maksymalnie 32 na 1200 m. magistrali

17 FX05 9 Karta seryjna LON Karta interfejsu komunikacyjnego LON, umozliwia podóa czenie regulatora FX05/ MR40 do sieci LON. Indentation to lock the card Rysunek 1: Instalacja karty Instalacja karty (Rysunek 1) Zdejmij plastikowa osóone znajduja ca sie w tylnej czes ci urza dzenia a nastepnie wsun caókowicie karte do momentu zablokowania przez zapadke znajduja ca sie w obudowie regulatora. Podąa czenie (Rysunek 2) Podóa czenie sieci dostepne jest poprzez 3-stykowa zóa czke. Oznaczenie poszczego lnych styko w przedstawiono ponizej. Styk Opis 1 NET A 2 NET B 3 COM Bus-type EOL terminator FX05 NET A NET B Rysunek 2: Podąaczenie LONWORKS compatible device FX05 Schemat topologii typu Daisy-chained Przewo d sieciowy musi byc poprowadzony wzdóuz tras okablowania niskonapieciowego. Musi byc ponadto umieszczony w odlegóos ci nie mniejszej niz 30 cm od okablowania wysokonapieciowego (>230V lub >30A). W przypadku, gdy istnieje mozliwos c wysta pienia silnego pola elektromagnetycznego, przewo d nalezy umies cic w mozliwie najwiekszej odlegóos ci od ro dóa zakóo cen. Ponadto zaleca sie uzycie wzmacniaczy sygnaóu. TP/FT-10 zaprojektowany jest do pracy w magistrali o topologii bus, gwiazda, petla lub dowolnej kombinacji tych topologii. Odbiorniki FTT-10A moga byc umieszczone w dowolnym punkcie na sieci. Siec LON: Podwo jnie-zaterminowana topologia typu Bus Topologia typu Free (wymagany wzmacniacz). Weząy: 64 (bez wzmacniacza), Tylko wezóy FTT-10. FX05 NE NE LONWORKS compatible device FX05 Maksymalna dąugos c segmentu z urzadzeniami FTT10 Typ przewodu Topologia BUS Topologia Free FX05 NET A NET B Schemat topologii sieci typu Free Belden m 500 m Belden m 500 m Level IV 22 AWG 1400 m 400 m Obsąugiwana topologia typu Power Link.

18 10 FX05 Konwerter sygnaąu wejs ciowego 4-20 ma na A99 Konwerter sygnaóu wejs ciowego pozwala na podóa czenie aktywnego sygnaóu 4-20 ma do jednego z wejs c A99 regulatora FX05. Podąa czenie (Rysunek 2) Sposo b podóa czenia regulatora FX05 i konwertera pokazano na rysunku 2. Upewnij sie, aby zachowac odpowiednia polaryzacje przy podóa czeniu zasilania 24 VAC. Konwerter sygnaóu wejs ciowego moze byc podóa czony dowolnie do jednego z wejs c analogowych regulatora FX, konfiguracja oprogramowania musi byc wykonana odpowiednio. W celu prawidóowego podóa czenia nalezy uwzglednic informacje podane w ponizszej tabeli: 86 Input Converter PIN Znaczenie 1 Nie podóa czone 2 Napiecie zasilania czujnika +15 VDC (ń0.75v) 3 Wejs cie sygnaóu (maks. pra d 30 ma) 4 Common 5 Common 6 24 VAC Common 7 Napiecie zasilania 24 VAC 9 Do wejs cia A99 Common w FX05 (maks. 2 m) 10 Do wejs cia A99 w FX05 (maks. 2 m) Rysunek 1: Wymiary Podóa czenie FX05 Konwerter i regulator musza byc zasilane z tego samego transformatora. Upewnij sie czy zachowano polaryzacje przy podóa czeniu napiecia zasilania. Power transformer 4-20 ma transducer 220Vac 24Vac 2 mt max = 6.5 VA min Rysunek 2: Okablowanie

19 FX05 11 Konwerter sygnaąu radiometrycznego na sygnaąa99 Konwerter sygnaóu wejs ciowego pozwala na podóa czenie sygnaóu radiometrycznego do jednego z wejs c A99 regulatora FX05. Podąa czenie (Rysunek 2) Sposo b podóa czenia regulatora FX05 i konwertera pokazano na rysunku 2. Upewnij sie, aby zachowac odpowiednia polaryzacje przy podóa czeniu zasilania 24 VAC. Konwerter sygnaóu wejs ciowego moze byc podóa czony dowolnie do jednego z wejs c analogowych regulatora FX, konfiguracja oprogramowania musi byc wykonana odpowiednio. W celu prawidóowego podóa czenia nalezy uwzglednic informacje podane w ponizszej tabeli: 86 Input Converter PIN Znaczenie 1 Napiecie zasilania czujnika +5 VDC (ń 0.5 V; maks. 25 ma) 2 Nie podóa czone 3 Wejs cie sygnaóu 4 Common 5 Common 6 24 VAC Common 7 Napiecie zasilania 24 VAC 9 Do wejs cia A99 Common w FX05 (maks. 2 m) 10 Do wejs cia A99 w FX05 (maks. 2 m) Rysunek 1: Wymiary Podóa czenie FX05 Konwerter i regulator musza byc zasilane z tego samego transformatora. Upewnij sie czy zachowano polaryzacje przy podóa czeniu napiecia zasilania. Power transformer Ratiometric transducer 220Vac 24Vac 2 mt max = 6.5 VA min Rysunek 2: Podąaczenie

20 12 FX05 Konwerter sygnaąu wejs ciowego 0-10 V na sygnaąa99 Konwerter sygnaóu wejs ciowego pozwala na podóa czenie aktywnego sygnaóu 0-10 V do jednego z wejs c A99 regulatora FX05. Podąa czenie (Rysunek 2) Sposo b podóa czenia regulatora FX05 i konwertera pokazano na rysunku 2. Upewnij sie, aby zachowac odpowiednia polaryzacje przy podóa czeniu zasilania 24 VAC. Konwerter sygnaóu wejs ciowego moze byc podóa czony dowolnie do jednego z wejs c analogowych regulatora FX, konfiguracja oprogramowania musi byc wykonana odpowiednio. 86 Input Converter Rysunek 1: Wymiary W celu prawidóowego podóa czenia nalezy uwzglednic informacje podane w ponizszej tabeli: PIN Znaczenie 1 Napiecie zasilania czujnika +5 VDC (ń 0.5 V; maks. 25 ma) 2 Nie podóa czone 3 Wejs cie sygnaóu 4 Common 5 Common 6 24 VAC Common 7 Napiecie zasilania 24 VAC 9 Do wejs cia A99 Common w FX05 (maks. 2 m) 10 Do wejs cia A99 w FX05 (maks. 2 m) FX05 Connection Konwerter i regulator musza byc zasilane z tego samego transformatora. Upewnij sie czy zachowano polaryzacje przy podóa czeniu napiecia zasilania. Power transformer 0-10V transducer 2 mt max 220Vac 24Vac = 6.5 VA min Rysunek 3: Podąaczenie

21 FX05 13 Podąa czenie pokojowego przetwornika temperatury - LP-KIT006-xxx Rysunek 1: Wymiary (mm) Pokojowe czujniki temperatury LP-KIT006-xxx przystosowane sa do wspo ópracy z regulatorami serii FX05. Pokretóo nastawcze pozwala uzytkownikowi na ustawienie poza danej wartos ci w przedziale 12 do 28ŁC, lub +/-3ŁC, w zaleznos ci od modelu. Przycisk obecnos ci umozliwia uzytkownikowi reczna zmiane trybu pracy sterownika z trybu KOMFORTŚ na tryb ŚGOTOWOS CŚ. Stan sterownika jest wskazywany przez diode LED. Dla sterowniko w klimakonwektoro w wentylatorowych dostepne sa urza dzenia wyposazone w 3 pozycyjny przeóa cznik trybu pracy wentylatora. Przycisk obecnos ci z sygnalizacja diody LED LED wóa czona Tryb Komfort (Obecnos ci) LED miga Tryb Gotowos c (Ekonomiczny) LED wyóa czona Wyóa czony Rysunek 2: Montaz Przeąa c z nik trybu pracy wentylatora AUTO Tryb automatyczny OFF Wyóa czony Niska predkos c wentylatora S rednia predkos c wentylatora Wysoka predkos c wentylatora Wartosc zadana AUTO + OFF OFF Gniado moduąu serwisowego Rysunek 3: Podąaczenie magistrali seryjnej Montaz (Rysunek 2) Pomieszczeniowy czujnik temperatury z nastawnikiem LP-KIT006-xxx przystosowany jest do bezpos redniego montazu na s cianie. Urza dzenie powinno byc umieszczone w takim miejscu, aby uzytkownik miaó do niego óatwy dostep w celu dokonania zmiany nastawy wartos ci zadanej lub trybu pracy wentylatora. Jezeli moduó wyposazony jest w czujnik temperatury A99, powinien byc zamontowany w miejscu gdzie temperatura otoczenia jest typowa dla caóego pomieszczenia. Nalezy unikac miejsc wystepowania przecia go w, miejsc w poblizu ro deó ciepóa np. grzejniko w, lamp lub miejsc bezpos rednio nasóonecznionych. Instalacja urza dzenia oraz podóa czenia elektryczne musza byc zgodne z lokalnymi wymogami oraz wykonywane wyóa cznie przez uprawniony do tego personel. Oddziel podstawe moduóu od obudowy przy uzyciu narzedzia do zdejmowania obudowy (specjalne narzedzie dostepne w ofercie Johnson Controls, kod zamo wieniowy TM ) umieszczaja c je w maóym otworze znajduja cym sie pos rodku go rnej s ciany obudowy. Lekko przyciskaja c narzedzie, odcia gnij podstawe od obudowy. Wyjmij klucz i oddziel dwie czes ci urza dzenia. Zamontuj podstawe urza dzenia na s cianie przy pomocy, co najmniej 2 s rub.

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla sterowania oświetleniem i żaluzjami. Open to Wireless TM rozwiązania i urządzenia bezprzewodowe

Rozwiązania dla sterowania oświetleniem i żaluzjami. Open to Wireless TM rozwiązania i urządzenia bezprzewodowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA EKOLOGICZNYCH BUDYNKÓW Przegląd produktów EC Net AX Integracja i zarządzanie instalacjami oparty o technologię Web i HVAC: BACnet i LONWORKS Jakość powietrza i komfort Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

pco 5 sterownik elektroniczny Broszura techniczna

pco 5 sterownik elektroniczny Broszura techniczna pco 5 sterownik elektroniczny Broszura techniczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA pco 5 jest mikroprocesorowym elektronicznym sterownikiem kompatybilnym zarówno pod względem oprogramowania jak również struktury

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog Produktów

TAC Vista Katalog Produktów TAC Vista Katalog Produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Informacje ogólne...1 Opis systemów...5 Oprogramowanie... 9 Vista 5.1...10 Wprowadzenie / wstęp...10 TAC Vista 5.1 Serwer...11 TAC Vista

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania Simatic S7-200 www.siemens.pl/simatic Modułowy, kompaktowy, o dużych możliwościach komunikacyjnych. Mały, a wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Spójny certyfikat kalibracji od producenta zgodny z normą EN ISO/IEC 17025 Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Monitoring

Bardziej szczegółowo

Andover Continuum Katalog produktów

Andover Continuum Katalog produktów Katalog produktów Wydanie: Sierpień 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne...informacje ogólne 3 Charakterystyka systemu...charakterystyka systemu 7 Oprogramowanie...Oprogramowanie 11 Wprowadzenie...Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Program aplikacyjny dla pco 1 i pco 2 Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Wersja instrukcji: 1.2 11 Kwiecień 2003 Kod programu: FLSTDMCZ0E Chcemy zaoszczędzić twój czas i pieniądze! Przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii

Rejestrator cyfrowy serii BCS Rejestrator cyfrowy serii 3104/3108/3116 Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa MARZEC 2012 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU: 1. ZAŁO ENIA DO PROJEKTOWANIA.... 7 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 8 1.2. PODSTAWA TECHNICZNA PROJEKTU... 8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev. F Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR102DR, PR402DR, PR402DR-BRD, PR402-BRD,

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo