Uniwersalny Regulator Cyfrowy TC-9100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersalny Regulator Cyfrowy TC-9100"

Transkrypt

1 Europejski Podre cznik Handlowy - Metasys Sekcja Sterownikow Specjalizowanych Biuletyn Produktu Wydano 0497 Uniwersalny Regulator Cyfrowy TC-9100 Uniwersalny mikroprocesorowy regulator cyfrowy TC-9100, jest w peąni kompatybilny z systemem zarza dzania budynkami - Metasysę, poprzez magistralekomunikacyjna N2. TC-9100 jest idealnym regulatorem do niewielkich instalacji, HVAC i chąodniczych. Podstawowymi jego aplikacjami sa: regulacja temperatury pomieszczenia klimatyzowanego, sterowanie praca VAV-boxóo w, klimakonwektoro w oraz nadzorowanie prostych konfiguracji central klimatyzacyjnych. Seria TC-9100 to samodzielne regulatory obiektowe, swobodnie programowalne oferuja ce zestaw analogowych (0...10Vdc) i cyfrowych wejsc / wyjsc. Komputerowy konfiguracyjny program narzedziowy umoz liwia szybkie i proste zaprogramowanie regulatora. Regulatory serii TC-9100 wspo ą- pracuja z rodzinami czujniko w / nastawniko w pomieszczeniowych RS-9100 i TM-9180 oraz inna aparatura pomiarowa i wykonawcza akceptuja ca standard sygnaąo w Vdc. Rysunek 1: Regulator TC-9100 Cechy i Korzys ci q Praca w trybach: Komfort, Gotowos c i Noc Elastycznos c regulatora i energooszczednosc systemu q Programowalny EEPROM Niezawodnosc, niewraz liwosc na brak zasilania q q q q Wspoępraca ze specjalizowanymi nastawnikami pomieszczeniowymi. Komputerowe narze dzia konfiguracyjne Wspoępraca z systemem zarzadzania METASYS ż Specjalizowana struktura wewne trzna sterownika Przeniesienie podstawowych funkcji nastawczych i serwisowych do pomieszczenia. TM-9180 oferuje programy czasowe. Proste i szybkie programowanie z komputera PC lub lap-top. Moz liwosc rekonfiguracji na obiekcie Szeroka dostepnosc do aktualnych parametrow, konieczna dla systemow nadrzednych Np.: Moz liwosc letniej / zimowej korekcji wartos ci zadanej, Ochrona przeciwzamroz eniowa, itp Johnson Controls, Inc. 1 Order No. TC-SRM-PL-1

2 Rysunek 2: Czujnik / nastawnik RS-9160 Rysunek 3: Czujnik / nastawnik TM-9180 I nstalacja Regulator TC-9100 moz e byc zamocowany na szynie (szynach) DIN lub przy uzyciu otworow wykonanych fabrycznie. TC-9100 moz e byc montowany w rozdzielnicach steruja cozasilaja cych lub bezpos rednio na obiekcie. Dla uąatwienia instalacji sa oferowane wersje TC-9100, wyposaz one w oddzielane listwy zaciskowe, umoz liwiajace najpierw zamontowanie okablowania do listew zaciskowych a dopiero po sprawdzeniu poąaczen wstawienie regulatora. Poniz ej, w tabeli 1 podano kody zamowien z uwzgle dnieniem opcji oddzielanych zaciskow. Uwaga: Instalacje elektryczne powinny byc wykonywane przez uprawniony personel, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Tabela 1: Kody zamowien uniwersalnych regulatorow TC-9100 Opis Kod Modelu Uniwersalny regulator TC-9100 z wyjsciami analogowymi i cyfrowymi TC-9100-x000* Uniwersalny regulator TC-9100 z siedmioma wyjsciami cyfrowymi TC-9100-x001* * dla regulatorow ze standardowymi zaciskami: x = 0, z oddzielanymi zaciskami: x = 1. Tabela 2: Kody zamowien akcesoriow do regulatorow TC-9100 Opis Moduą Serwisowy Kod Modelu SM Sterowniki Specjalizowaneł TC-9100 Uniwersalny Regulator Cyfrowy

3 K onfiguracja regulatora Regulator TC-9100 nie wymaga programowania w tradycyjnym sensie. Algorytm pracy, konfiguracje wejsc i wyjsc, itd., sa tworzone poprzez wpisywanie w asciwych danych w kolejne komorki listy parametrow okres laja cych konfiguracje poszczegolnych modu ow funkcyjnych. Kolejno przypisuje sie modu om obs uge odpowiednich wejsc i wyjsc, po a czenia z innymi modu ami, parametry statyczne i dynamiczne oraz wraz liwoscń na poszczegolne alarmy. Oprogramowanie narzedziowe uruchamiane jest na komputerze PC, pod a czonym do magistrali N2 regulatora poprzez interfejs IU Program i dane sa przechowywane w pamieci EEPROM regulatora, tak wiec nie ma potrzeby prze adowywania regulatora po utracie zasilania. E lastycznos c konfiguracji Regulator TC-9100 moz e byc skonfigurowany i zaprogramowany optymalnie dla szerokiego zakresu wymagan stawianych prostym instalacjom grzewczym, ch odniczym, klimatyzacyjnym i innym. Regulator moz e pracowac w jednym z niz ej wymienionych trybow: Praca niezalez na (bez pod a czenia do systemu nadrzednego lub nastawnika TM- 9180) Praca prze a czana (wymuszana przez przycisk trybu pracy na nastawniku pomieszczeniowym RS-91x0 lub TM-9180 Praca z systemem regulacji nadrzednej (po pod a czeniu magistrala N2 do systemu regulacji nadrzednej lub nastawnika TM-9180) Praca w trycie przeciwzamroz eniowym (jest to tryb awaryjny zabezpieczenie uk adu) Praca z korekcja letnia / zimowa (tryb ekonomicznyń optymalizuje nastawy w oparciu o temperaturezewnetrzna ) Praca automatyczna z modemem (inicjuje po a czenie modemowe poprzez NDM101 w przypadku zaistnienia stanu alarmowego). Wszystkie parametry i dane umieszczone w regulatorze moga byc wykorzystywane przez komputerowy system regulacji nadrzednej. Podsumowanie Jako czesc ca kowicie zintegrowanego systemu zarza dzania budynkiem (BMS) lub jako samodzielny regulator, TC-9100 jest idealny do ca - kowitej optymalizacji dzia ania niewielkiej, prostej instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej, ch odniczej i innych. Regulator TC-9100 a czy w sobie prostotekonfiguracji, atwosc programowania, szybkosc montaz u, wyja tkowo ma e wymiary oraz duza elastycznosc funkcjonalna dla osia gniecia pewnos ci dzia ania, komfortu i oszczednos ci energii. Sterowniki Specjalizowaneł TC-9100 Uniwersalny Regulator Cyfrowy 3

4 U kęad zaciskow elektrycznych regulatora TC-9100 Analog Outputs 0-10 VDC, or PWM Control Signal for Solenoid Valve Driver AO2 AO1b AO1a Isolated Switched Outputs (rated at max. 24 VAC, 0.5 amp) 24 VAC Common Ground 24 VAC Live ~ DO7 DO6 DO5 DO4 DO Power Common Analog Outputs Digital (Triac) Outputs Power Common Power Supply Digital Inputs Analog Inputs System 91 N2 Power Common Analog Common Communications Bus RT+ RT COM SH. DI1 DI2 Voltage-Free Contacts Mode LED 15V AI1 AI2 15V AI3 ACOM 15V AI4 ACOM Analog Inputs, 0-10 VDC (See also "Wiring to TM-9180 Room Command Module" diagram.) RS-485 Cable DI2 HX Condensation Sensor Digital Common (blue) Signal (white) Supply (red) utc0wr2 Rysunek 4: Ukęad wejs c i wyjs c regulatora serii TC-9100-x000 (z wyjs ciami analogowymi i cyfrowymi) 4 Sterowniki Specjalizowaneł TC-9100 Uniwersalny Regulator Cyfrowy

5 Isolated Switched Outputs (rated at maximum 24 VAC, 0.5 amp) 24 VAC Common Ground 24 VAC Live ~ DO7 DO6 DO5 DO4 DO3 DO2 DO Digital (Triac) Outputs Power Common Power Supply Digital Inputs Analog Inputs System 91 N2 Power Common Analog Common Communications Bus RT+ RT COM SH. DI1 DI2 Voltage-Free Contacts Mode LED 15V AI1 AI2 15V AI3 ACOM 15V AI4 ACOM Analog Inputs, 0-10 VDC (See also "Wiring to TM-9180 Room Command Module" diagram.) RS-485 Cable DI2 HX Condensation Sensor Digital Common (blue) Signal (white) Supply (red) utc0wr3 Rysunek 5: Ukęad wejs c i wyjs c regulatora serii TC-9100-x001 (bez wyjs c analogowych) Sterowniki Specjalizowaneł TC-9100 Uniwersalny Regulator Cyfrowy 5

6 W ymiary UWAGA: Nalez y pozostawic co najmniej 25mm wolnej przestrzeni nad i pod regulatorem. 6 mm/ 0.24" 4.6 mm/ 0.18" 120 mm/4.72" 11 mm/ 0.43" (Separable Terminals Only) mm/ 3.99" 118 mm/ 4.64" 108 mm/4.25" 11 mm/ 0.43" 313mm/ 1.22" iutc0dim Rysunek 6: Wymiary regulatora TC Sterowniki Specjalizowaneł TC-9100 Uniwersalny Regulator Cyfrowy

7 Notatki Sterowniki Specjalizowaneł TC-9100 Uniwersalny Regulator Cyfrowy 7

8 D ane techniczne Produkt Zasilanie Pobor mocy Podęaczenia Interfejsy komunikacyjne Adresowanie sterownika Wejs cia Wyjs cia Uniwersalny Regulator Cyfrowy TC VAC +/- 10%, Hz 5VA (pobor mocy nie uwzglednia poboru mocy do a czonych si ownikow) Zaciski s rubowe do kabli 1 1,5mm 2 (maksimum). Oddzielane zaciski dostepne opcjonalnie Izolowany optycznie port RS485 do magistrali N2, 9600 bps Port modu u serwisowego SM-9100 (600bps, magistrala synchroniczna) Port nastawnika pomieszczeniowego TM-9180 (600bps, magistrala synchroniczna) Adres w zakresie wybierany na mikrowy a cznikach Cztery wejs cia analogowe Zasilanie do czujnikow Dwa wejs cia cyfrowe alternatywnie tylko jedno wejs cie z Monostabilny przycisk trybu pracy Model TC-9100-x000 Dwa wyjs cia analogowe Piec wyjsc cyfrowych Model TC-9100-x001 Siedem wyjsc cyfrowych Warunki otoczenia (pracy) Temperatura 0 to 50 C Vdc, impedancja wejs cia >100kΩ 15Vdc, 20mA Styki bezpotencja owe czujnika kondensacji, typu HX Kontakt impulsowy z RS-9100 lub TM Vdc, maksimum 10mA 24Vac, maksimum 0,5A (przeciek <1mA) (DAT,PAT, On/Off, Hi/Lo/Off, predkos ci: 1/2/3) 24Vac, maksimum 0,5A (przeciek <1mA) (DAT,PAT, On/Off, Hi/Lo/Off, predkos ci: 1/2/3) Obydwa modele: Sygna do diody LED nastawnika pomieszczeniowego (tryb pracy) Wilgotnosc Warunki skęadowania Temperatura -20 to 70 C Wilgotnosc 10 to 90% RH (bez kondensacji) 5 to 95% RH Wymiary (Wys / Szer / Gęe b) 118* / 108 / 31 [mm] * 140mm dla wersji z oddzielanymi zaciskami Masa (z opakowaniem) Montaz 0.3 kg Szyna DIN lub dowolna powierzchnia (dwa uchwyty sa dostarczane z regulatorem) Obudowa Materia : ABS + poliweglan (tworzywa samogasna ce VO UL94) Klasa ochrony: IP30 (IEC529) Zgodnosc PN-EN , PN-EN Dyrektywa: 89/336/EEC Powyz sze dane techniczne sa nominalne i zgodne ze standardami przemysąowymi. Dla zastosowan i warunko w wykraczaja cych poza okreslone powyz ej, konieczna jest zgoda lokalnego biura Johnson Controls. Johnson Controls, Inc. nie odpowiada za szkody wynikąe na skutek stosowania urza dzenia niezgodnie z przeznaczeniem. Johnson Controls International Poland Ul.Annopol 4A Warszawa Polska. Tel: (+22) Fax: (+22) Sterowniki Specjalizowaneł TC-9100 Uniwersalny Regulator Cyfrowy

9 Karta informacyjna wyrobu FX05 Data wydania Regulator FX05 FX05 jest wydajnym regulatorem przeznaczonym góo wnie do sterowania wytwornicami wody lodowej (chillerami) i pompami ciepóa z jedna spre zarka (typu scroll lub po óhermetyczna). Jest wyposaz ony we wszystkie funkcje, kto re zazwyczaj wymagaja zastosowania urzadzen dodatkowych, takich jak wyóaczniki czasowe, termostaty kon ca odszraniania, itp. Regulator FX05 óaczy w sobie wszystkie te funkcje, co znacznie uóatwia podóaczanie urzadzen, jak ro wniez zmniejsza koszty instalacji. Co wie cej, regulator jest w peóni programowalny. Dzie ki oprogramowaniu konfiguracyjnemu moz na dostosowac go praktycznie do kaz dego zastosowania, pod warunkiem, z e be dzie doste pna odpowiednia liczba wejsc i wyjsc. Regulator FX05 moz na opcjonalnie wyposaz yc w karte szeregowego interfejsu komunikacyjnego w celu zapewnienia zgodnosci ze standardami LON oraz N2Open. Oferowana jest ro wniez karta zegara czasu rzeczywistego, kto ra umoz liwia oszcze dzanie energii, jak ro wniez poprawe zarzadzania systemem. Regulator FX05 q Karty LON oraz N2Open (opcja) Cechy i korzys ci Zgodny ze standardowymi protokoóami systemo w automatyki budynko w (BAS) q Zegar czasu rzeczywistego (opcja) q W peąni programowalny q Analogowe wejs cie czujnika A99 q Opcjonalne moduąy konwertujace q Ro zne konfiguracje wyjs c cyfrowych q Wbudowany interfejs uz ytkownika z diodami LED Mozliwos c programowania sterowania z wykorzystaniem czasu rzeczywistego Mozliwos c dostosowania do kazdego zastosowania Niezawodny czujnik temperatury zgodny ze standardami Johnson Controls. Umozliwia dodanie czujniko w aktywnych Elastycznos c stosowania Wygodna obsóuga

10 2 FX05 Cechy ogo lne Wejs cia/wyjs cia 4 wejs cia analogowe (AI) 5 wejs cia cyfrowe (DI) 6 przeka niko w (DO) 1 wyjs cie analogowe 0ą 10V DC (AO) Wejs cie czujnika Regulatory FX wspo ópracuja z czujnikami temperatury serii A99. Bóa d pomiarowy w zakresie -15 do 75ŁC wynosi 0,5ŁC. Bóa d dla temperatur spoza tego zakresu przedstawiono na ponizszym wykresie. Gazoszczelna obudowa (IP68) idealna do zastosowania w aplikacjach chóodniczych. Wie cej informacji w karcie katalogowej A99. Offset mierzonej temperatury moze byc konfigurowany w celu kompensacji zmian temperatury lub dóugos ci kabla. Wbudowany interfejs uz ytkownika ęatwy w uzyciu wys wietlacz: 3 segmenty czerwonych diod LED (po 7) 3 diody LED sygnalizuja ce status, 4 przyciski, óatwe w obsóudze menu, W zaleznos ci od zaóadowanej aplikacji: Wys wietlanie informacji o statusie, Wys wietlanie i modyfikowanie nastaw, Wys wietlanie parametro w konfiguracji, Wys wietlanie aktywnych alarmo w, Interfejs komunikacyjny (opcja) Dzieki kartom interfejsu komunikacyjnego, regulator FX05 mozna zintegrowac z systemem nadrzednym. Oferowane sa karty wspo ópracuja ce z protokoóami: LON oraz N2Open. Zegar czasu rzeczywistego (opcja) Karta zegara czasu rzeczywistego umozliwia korzystanie z funkcji opartych na tygodniowym programie czasowym. Oprogramowanie oraz konfiguracja Regulator FX05 jest w peóni konfigurowalny przy uzyciu oprogramowania FX-Tools firmy JC. Konfigurowanie urza dzenia odbywa sie w sposo b obiektowy i nie wymaga stosowania jezyka programowania. Oferowana jest biblioteka obiekto w umozliwiaja ca szybkie dostosowanie regulatora do danego zastosowania. Oprogramowanie dostepne jest po uiszczeniu opóaty licencyjnej i umozliwia peóna konfiguracje sterownika oraz wys wietlacza. Wersja demonstracyjna oprogramowania jest ro wniez w peóni funkcyjna np. umozliwia peóne uzycie i testowanie oprogramowania, ale zgranie stworzonego programu mozliwe jest tylko do walizki demonstracyjnej lub wersji demonstracyjnej sterownika. UWAGA Niebezpieczen stwo poraz enia pradem elektrycznym Przed przystapieniem do prac serwisowych: W celu unikniecia uszkodzenia urzadzen lub poraz enia pradem odąa czyc zasilanie elektryczne regulatora Przy wąa czonym napieciu zasilania nie wolno dotykac, podąa czac lub odąa czac przewodo w

11 FX05 3 Wejs cia / Wyjs cia Model regulatora Typ Uwagi/zastosowanie Wejs cia analogowe (AI) FX05P00 AI1 ± AI4 PT1000 FX05P01 FX05P02 / P03 AI1, AI2, AI3, AI4 AI1, AI2, AI3 AI4 Zakres: -40 do 100ŁC Dokóadnos c: ń0.3łc przy 20ŁC temp. otoczenia (bez czujnika) A99 Zakres: -40 do 100ŁC Dokóadnos c: ń0.3łc przy 20ŁC temp. otoczenia (bez czujnika) A99 Zakres: -40 do 100ŁC Dokóadnos c: ń0.3łc przy 20ŁC temp. otoczenia (bez czujnika) NTC K10 Zakres: 0 do 100ŁC Dokóadnos c: ń0.5łc przy 20ŁC temp. otoczenia (bez czujnika) Zastosowanie: temperatura Zastosowanie: temperatura Wilgotnos c, cis nienie (przy zastosowaniu konwertera sygnaóu) Zastosowanie: temperatura Wilgotnos c, cis nienie (przy zastosowaniu konwertera sygnaóu) Dla sygnaóu steruja cego predkos cia wentylatora z pokojowego nastawnika. Wejs cia cyfrowe (DI) FX05P01 / P02 / P03 DI1, DI2, DI3, DI4, DI5 Styki bezpotencjaóowe Wyjs cia cyfrowe (DO) FX05P00 / 01 FX05P02 / P03 Wyjs cia Analogowe (AO) FX05P00 / P01 / P02 / P03 DO1 Przeka niki SPST 5A, 250 VAC Grupa podwo jnie izolowana od pozostaóych przeka niko w. Zastosowanie: wyjs cie alarmu, itp. DO2 ± DO6 Przeka niki SPST 5A, 250 VAC Maks. 5A na C2/3 Maks.5A na C4/5 Maks. 5A na C6 W kazdym przypadku óa czne obciazenie na wyjs ciach przeka nika nie moze przekroczyc 12A. (zwory "commons" sa poóa czone wewnetrznie). DO1, DO2, Triaki 0,5A / 24 VAC Zawory sterowane 3-punktowo, sióowniki termiczne, itp. DO3 ± DO6 Przeka niki SPST 5A, 250 VAC W modelu P02 przeka niki wyjs c cyfrowych DO3 ± DO5 sa fizycznie zblokowane np. jeden nie moze byc wyzwolony, jezeli pozostaóe 2 sa dostepne. Zastosowanie: 3-stopniowe sterowanie wentylatorem. Przeka nik DO6 jest dostepny. W modelu P03 moga byc uzywane wszystkie przeka niki. Maks. 5A na C3, C4, C5 i C6 AO1 0ą 10 VDC Zastosowanie: wysterowanie sióowniko w, regulatoro w mocy oraz falowniko w

12 4 FX05 Charakterystyka wyjs cia przeka nikowego Model: SCHRACK V23092-A1012-A302 DO2 ± DO6 w FX05P00 / P01 DO3 ± DO6 w FX05P02 / P03 Charakterystyka styku Konfiguracja Pra d nominalny Napiecie znamionowe / napiecie uszkodzenia przeka nika Pojemnos c powoduja ca uszkodzenie Parametry styku przeka nika Styk 1 N/O 6A 250 VAC / 440 VAC 1500 VA Typ Obciaz enie Norma A302 5 A, 250 VAC opornos ciowy 1x10 5 A302 2 A, 250 VAC, cosϕ0.4 2x10 5 A302 1 A, 24 VDC, L / R=48 ms 2x10 5 Ilos c zaąaczen Charakterystyka elektryczna AgSnO VAC resistive load Prad zaąa czajacy [A] Model: SCHRACK RE DO1 w FX05P00 / 01 Charakterystyka styku Konfiguracja Pra d nominalny Napiecie znamionowe / napiecie uszkodzenia przeka nika Pojemnos c powoduja ca uszkodzenie Materiaó styku Styk 1 N/O 6A 250 VAC / 440 VAC 1500 VA AgCdO Ilos c zaąaczen Charakterystyka elektryczna AgNi 0,15 AgCdO 250 VAC resistive load Parametry styku przeka nika Typ Obciaz enie Norma RE A, 400 VAC, AC 11 2x10 5 VDE 0660 RE A, 250 VAC, AC 11 4x10 5 VDE 0660 RE A, 250 VAC, AC 11 5x10 6 VDE 0660 RE 030 1/8hp, 120 VAC 3x10 4 UL 508 RE 030 1/4hp, 240 VAC 3x10 4 UL 508 RE 030 B 300 UL 508 RE A, 30 VDC, opornos ciowy 5x10 5 RE A, 50 VDC, L/R=40 ms 3x10 6 RE (3) A, 250 VAC 1x10 5 VDE Prad zaąa czajacy [A]

13 FX05 5 Akcesoria Do regulatora FX05 sa oferowane nastepuja ce akcesoria. Kod zamo w. LP-RTC05-000C LP-NET C LP-NET C LP-NET C LP-NET C LP-KIT C LP-KIT C LP-KIT C LP-KIT C LP-KIT C LP-KIT C LP-KIT C DEMO-FX DEMO-FX DEMO-FX LP-FX05DEM-000C LP-FX05DEM-001C U215LR-9110 Opis Karta zegara czasu rzeczywistego Karta komunikacyjna N2Open Karta komunikacyjna LON Karta komunikacyjna LON dla aplikacji 850/851 Karta komunikacyjna LON dla aplikacji 852/853 Moduó konwersji: wejs cie aktywne (4-20 ma) na A99 Moduó konwersji: wejs cie aktywne (radiometryczne) na A99 Moduó konwersji: wejs cie aktywne (0-10V) na A99 Zestaw przewodo w oraz konektoro w (zenskie zóa cza) do 5 regulatoro w FX05 Pokojowy nastawnik temperatury (wersja przeka nik + triak) do FX05, pokretóo nastawy wartos ci zadanej +/- 3K, przeóa cznik predkos ci wentylatora, przycisk obecnos ci, czujnik pomieszczeniowy A99 Pokojowy nastawnik temperatury do FX05, pokretóo nastawy wartos ci zadanej 12-28ŁC, czujnik pomieszczeniowy A99 Pokojowy nastawnik temperatury do FX05, pokretóo nastawy wartos ci zadanej 12-28ŁC, przycisk obecnos ci Walizka demonstracyjna FX05 z karta komunikacyjna LON, 230V Walizka demonstracyjna FX05 z karta komunikacyjna N2Open,120V Walizka demonstracyjna FX05 z karta komunikacyjna LON, 120V FX05, wszystkie wersje przeka nikowe, DEMO ID FX05, wersja przeka nik + triak, DEMO ID Regulator predkos ci obrotowej wentylatora skraplacza, jednofazowy, 3 A Czujniki Kod zamo w. Seria A99 UWAGA Opis Rekalibrowany czujnik temperatury PTC, -40ą +100ŁC Niebezpieczen stwo poraz enia pradem elektrycznym Przed przystapieniem do prac serwisowych: W celu unikniecia uszkodzenia urzadzen lub poraz enia pradem odąa czyc zasilanie elektryczne regulatora Przy wąa czonym napieciu zasilania nie wolno dotykac, podąa czac lub odąa czac przewodo w Dane zamo wieniowe LP-FX05P - C Oprogramowanie 000 Aplikacja bez modelu (lista obiekto w 000) 001 Aplikacja bez modelu (lista obiekto w 001) 850 Chóodnica powietrze/woda 851 Chóodnica powietrze/woda /pompa ciepóa 852 Chóodnica woda/woda 853 Chóodnica woda/woda /pompa ciepóa Wejs cia 00 Model standardowy, 6 wyjs c przeka nikowych, wyjs cia PT Model standardowy, 6 wyjs c przeka nikowych, wyjs cia A triaki, 3 fizycznie zblokowane przeka niki + 1 przeka nik dostepny, 3 wejs cia A wejs cie NTC 03 2 triaki, 4 dostepne przeka niki, 3 wejs cia A wejs cie NTC

14 6 FX05 Ogo lny schemat poąa czen Zgodnie z norma EN regulator FX05 jest regulatorem elektronicznym o dziaóaniu typu 1B. Modele LP-FX05P00-xxx i LP-FX05P01-xxx DO2 C2, 3, 4, 5, 6 C1 DO1 DO3 DO4 DO5 DO6 Poąa czone wewnetrznie option N2Open LON Com NET A RT- NET B RT+ AI4 AI3 AI2 AI1 AI Com Wszystkie PT1000 dla modeli P00 Wszystkie A99 dla modeli P01 24 VAC Com (-) 24 VAC (+) DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI Com AO AO Com FX05-001_ LP-FX05P02-xxx DO2 DO1 C1, 2 C3, 4, 5 C6 DO3 DO4 DO5 DO6 Poąa czone wewnetrznie option N2Open Com RT- RT+ LON NET A NET B AI4 (NTC) AI3 (A99) AI2 (A99) AI1 (A99) AI Com 24 VAC Com (-) 24 VAC (+) DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI Com AO AO Com AI: Wejs cie Analogowe; AO: Wyjs cie Analogowe; DI: Wejs cie Cyfrowe; DO: Wyjs cie Cyfrowe FX05-002_ LP-FX05P03-xxx DO2 DO1 C1, 2 C3, 4, 5 C6 DO3 DO4 DO5 DO6 Poąa czone wewnetrznie option N2Open Com RT- RT+ LON NET A NET B AI4 (N AI3 (A AI2 (A AI1 (A AI C 24 VAC Com 24 VAC DI C AO C FX05-003_

15 FX05 7 Schemat rozdzielenia ro deązasilania Rozdzielenie poszczego lnych wejs c/wyjs c pokazane jest na ponizszym schemacie. Wyjs cia Cyfrowe Wyjs cia Analogowe Wyjs cia Cyfrowe Wyjs cia Analogowe DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 AO DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 AO CPU Podąaczenie do systemu nadrzednego CPU Podąaczenie do systemu nadrzednego AI1 AI2 AI3 AI4 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 AI1 AI2 AI3 AI4 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 Wejs cia Analogowe Wejs cia Cyfrowe Wejs cia Analogowe Wejs cia Cyfrowe Modele P00 / P01 Modele P02 / P03

16 8 FX05 Karta seryjna N2Open Karta interfejsu komunikacyjnego N2Open, umozliwia podóa czenie regulatora FX05 do sieci N2Open poprzez standardowy port szeregowy RS485. Indentation to lock the card Instalacja karty Zdejmij plastikowa osóone znajduja ca sie w tylnej czes ci urza dzenia a nastepnie wsun caókowicie karte do momentu zablokowania przez zapadke znajduja ca sie w obudowie regulatora (Rysunek 1). Podąa czenie Podóa czenie do sieci dostepne jest poprzez 3-stykowa zóa czke (Rysunek 2). Oznaczenie poszczego lnych styko w przedstawiono ponizej. Rysunek 1: Instalacja karty Styk RS485 1 COM 2 RT- 3 RT+ Konwerter RS232/RS485 IU Rysunek 2: Podąaczenie RS232 RS485 (maks m) 220 Ω Przewo d sieciowy musi byc poprowadzony wzdóuz tras okablowania niskonapieciowego. Musi byc ponadto umieszczony w odlegóos ci nie mniejszej niz 30 cm od okablowania wysokonapieciowego (>230V lub >30A). W przypadku, gdy istnieje mozliwos c wysta pienia silnego pola elektromagnetycznego, przewo d nalezy umies cic w mozliwie najwiekszej odlegóos ci od ro dóa zakóo cen. Magistrala komunikacyjna musi byc uóozona wedóug zasady Daisy-chainedŚ tzn. od jednego sterownika do nastepnego, az do momentu podóa czenia ostatniego urza dzenia. Linia musi byc zaterminowana z obu konco w opornikami 220 Ohm pomiedzy zaciskami RT+ i RT- (Rysunek 3). M O C R - T + R T Regulator 1 M O C R - T + R T Regulator 2 M O C R - T + R T Regulator 32 Linia RS485: maksymalna dóugos c bez wzmacniacza: 1200 m., AWG26 ekranowana skretka dwuzyóowa. Rysunek3: Schemat sieci Linia RS232C: maksymalna dóugos c 10 m. Urzadzenia: maksymalnie 32 na 1200 m. magistrali

17 FX05 9 Karta seryjna LON Karta interfejsu komunikacyjnego LON, umozliwia podóa czenie regulatora FX05/ MR40 do sieci LON. Indentation to lock the card Rysunek 1: Instalacja karty Instalacja karty (Rysunek 1) Zdejmij plastikowa osóone znajduja ca sie w tylnej czes ci urza dzenia a nastepnie wsun caókowicie karte do momentu zablokowania przez zapadke znajduja ca sie w obudowie regulatora. Podąa czenie (Rysunek 2) Podóa czenie sieci dostepne jest poprzez 3-stykowa zóa czke. Oznaczenie poszczego lnych styko w przedstawiono ponizej. Styk Opis 1 NET A 2 NET B 3 COM Bus-type EOL terminator FX05 NET A NET B Rysunek 2: Podąaczenie LONWORKS compatible device FX05 Schemat topologii typu Daisy-chained Przewo d sieciowy musi byc poprowadzony wzdóuz tras okablowania niskonapieciowego. Musi byc ponadto umieszczony w odlegóos ci nie mniejszej niz 30 cm od okablowania wysokonapieciowego (>230V lub >30A). W przypadku, gdy istnieje mozliwos c wysta pienia silnego pola elektromagnetycznego, przewo d nalezy umies cic w mozliwie najwiekszej odlegóos ci od ro dóa zakóo cen. Ponadto zaleca sie uzycie wzmacniaczy sygnaóu. TP/FT-10 zaprojektowany jest do pracy w magistrali o topologii bus, gwiazda, petla lub dowolnej kombinacji tych topologii. Odbiorniki FTT-10A moga byc umieszczone w dowolnym punkcie na sieci. Siec LON: Podwo jnie-zaterminowana topologia typu Bus Topologia typu Free (wymagany wzmacniacz). Weząy: 64 (bez wzmacniacza), Tylko wezóy FTT-10. FX05 NE NE LONWORKS compatible device FX05 Maksymalna dąugos c segmentu z urzadzeniami FTT10 Typ przewodu Topologia BUS Topologia Free FX05 NET A NET B Schemat topologii sieci typu Free Belden m 500 m Belden m 500 m Level IV 22 AWG 1400 m 400 m Obsąugiwana topologia typu Power Link.

18 10 FX05 Konwerter sygnaąu wejs ciowego 4-20 ma na A99 Konwerter sygnaóu wejs ciowego pozwala na podóa czenie aktywnego sygnaóu 4-20 ma do jednego z wejs c A99 regulatora FX05. Podąa czenie (Rysunek 2) Sposo b podóa czenia regulatora FX05 i konwertera pokazano na rysunku 2. Upewnij sie, aby zachowac odpowiednia polaryzacje przy podóa czeniu zasilania 24 VAC. Konwerter sygnaóu wejs ciowego moze byc podóa czony dowolnie do jednego z wejs c analogowych regulatora FX, konfiguracja oprogramowania musi byc wykonana odpowiednio. W celu prawidóowego podóa czenia nalezy uwzglednic informacje podane w ponizszej tabeli: 86 Input Converter PIN Znaczenie 1 Nie podóa czone 2 Napiecie zasilania czujnika +15 VDC (ń0.75v) 3 Wejs cie sygnaóu (maks. pra d 30 ma) 4 Common 5 Common 6 24 VAC Common 7 Napiecie zasilania 24 VAC 9 Do wejs cia A99 Common w FX05 (maks. 2 m) 10 Do wejs cia A99 w FX05 (maks. 2 m) Rysunek 1: Wymiary Podóa czenie FX05 Konwerter i regulator musza byc zasilane z tego samego transformatora. Upewnij sie czy zachowano polaryzacje przy podóa czeniu napiecia zasilania. Power transformer 4-20 ma transducer 220Vac 24Vac 2 mt max = 6.5 VA min Rysunek 2: Okablowanie

19 FX05 11 Konwerter sygnaąu radiometrycznego na sygnaąa99 Konwerter sygnaóu wejs ciowego pozwala na podóa czenie sygnaóu radiometrycznego do jednego z wejs c A99 regulatora FX05. Podąa czenie (Rysunek 2) Sposo b podóa czenia regulatora FX05 i konwertera pokazano na rysunku 2. Upewnij sie, aby zachowac odpowiednia polaryzacje przy podóa czeniu zasilania 24 VAC. Konwerter sygnaóu wejs ciowego moze byc podóa czony dowolnie do jednego z wejs c analogowych regulatora FX, konfiguracja oprogramowania musi byc wykonana odpowiednio. W celu prawidóowego podóa czenia nalezy uwzglednic informacje podane w ponizszej tabeli: 86 Input Converter PIN Znaczenie 1 Napiecie zasilania czujnika +5 VDC (ń 0.5 V; maks. 25 ma) 2 Nie podóa czone 3 Wejs cie sygnaóu 4 Common 5 Common 6 24 VAC Common 7 Napiecie zasilania 24 VAC 9 Do wejs cia A99 Common w FX05 (maks. 2 m) 10 Do wejs cia A99 w FX05 (maks. 2 m) Rysunek 1: Wymiary Podóa czenie FX05 Konwerter i regulator musza byc zasilane z tego samego transformatora. Upewnij sie czy zachowano polaryzacje przy podóa czeniu napiecia zasilania. Power transformer Ratiometric transducer 220Vac 24Vac 2 mt max = 6.5 VA min Rysunek 2: Podąaczenie

20 12 FX05 Konwerter sygnaąu wejs ciowego 0-10 V na sygnaąa99 Konwerter sygnaóu wejs ciowego pozwala na podóa czenie aktywnego sygnaóu 0-10 V do jednego z wejs c A99 regulatora FX05. Podąa czenie (Rysunek 2) Sposo b podóa czenia regulatora FX05 i konwertera pokazano na rysunku 2. Upewnij sie, aby zachowac odpowiednia polaryzacje przy podóa czeniu zasilania 24 VAC. Konwerter sygnaóu wejs ciowego moze byc podóa czony dowolnie do jednego z wejs c analogowych regulatora FX, konfiguracja oprogramowania musi byc wykonana odpowiednio. 86 Input Converter Rysunek 1: Wymiary W celu prawidóowego podóa czenia nalezy uwzglednic informacje podane w ponizszej tabeli: PIN Znaczenie 1 Napiecie zasilania czujnika +5 VDC (ń 0.5 V; maks. 25 ma) 2 Nie podóa czone 3 Wejs cie sygnaóu 4 Common 5 Common 6 24 VAC Common 7 Napiecie zasilania 24 VAC 9 Do wejs cia A99 Common w FX05 (maks. 2 m) 10 Do wejs cia A99 w FX05 (maks. 2 m) FX05 Connection Konwerter i regulator musza byc zasilane z tego samego transformatora. Upewnij sie czy zachowano polaryzacje przy podóa czeniu napiecia zasilania. Power transformer 0-10V transducer 2 mt max 220Vac 24Vac = 6.5 VA min Rysunek 3: Podąaczenie

21 FX05 13 Podąa czenie pokojowego przetwornika temperatury - LP-KIT006-xxx Rysunek 1: Wymiary (mm) Pokojowe czujniki temperatury LP-KIT006-xxx przystosowane sa do wspo ópracy z regulatorami serii FX05. Pokretóo nastawcze pozwala uzytkownikowi na ustawienie poza danej wartos ci w przedziale 12 do 28ŁC, lub +/-3ŁC, w zaleznos ci od modelu. Przycisk obecnos ci umozliwia uzytkownikowi reczna zmiane trybu pracy sterownika z trybu KOMFORTŚ na tryb ŚGOTOWOS CŚ. Stan sterownika jest wskazywany przez diode LED. Dla sterowniko w klimakonwektoro w wentylatorowych dostepne sa urza dzenia wyposazone w 3 pozycyjny przeóa cznik trybu pracy wentylatora. Przycisk obecnos ci z sygnalizacja diody LED LED wóa czona Tryb Komfort (Obecnos ci) LED miga Tryb Gotowos c (Ekonomiczny) LED wyóa czona Wyóa czony Rysunek 2: Montaz Przeąa c z nik trybu pracy wentylatora AUTO Tryb automatyczny OFF Wyóa czony Niska predkos c wentylatora S rednia predkos c wentylatora Wysoka predkos c wentylatora Wartosc zadana AUTO + OFF OFF Gniado moduąu serwisowego Rysunek 3: Podąaczenie magistrali seryjnej Montaz (Rysunek 2) Pomieszczeniowy czujnik temperatury z nastawnikiem LP-KIT006-xxx przystosowany jest do bezpos redniego montazu na s cianie. Urza dzenie powinno byc umieszczone w takim miejscu, aby uzytkownik miaó do niego óatwy dostep w celu dokonania zmiany nastawy wartos ci zadanej lub trybu pracy wentylatora. Jezeli moduó wyposazony jest w czujnik temperatury A99, powinien byc zamontowany w miejscu gdzie temperatura otoczenia jest typowa dla caóego pomieszczenia. Nalezy unikac miejsc wystepowania przecia go w, miejsc w poblizu ro deó ciepóa np. grzejniko w, lamp lub miejsc bezpos rednio nasóonecznionych. Instalacja urza dzenia oraz podóa czenia elektryczne musza byc zgodne z lokalnymi wymogami oraz wykonywane wyóa cznie przez uprawniony do tego personel. Oddziel podstawe moduóu od obudowy przy uzyciu narzedzia do zdejmowania obudowy (specjalne narzedzie dostepne w ofercie Johnson Controls, kod zamo wieniowy TM ) umieszczaja c je w maóym otworze znajduja cym sie pos rodku go rnej s ciany obudowy. Lekko przyciskaja c narzedzie, odcia gnij podstawe od obudowy. Wyjmij klucz i oddziel dwie czes ci urza dzenia. Zamontuj podstawe urza dzenia na s cianie przy pomocy, co najmniej 2 s rub.

Regulator FX05. q Karty LON oraz N2Open (opcja) q Zegar czasu rzeczywistego (opcja) q W peąni programowalny. q Analogowe wejs cie czujnika A99

Regulator FX05. q Karty LON oraz N2Open (opcja) q Zegar czasu rzeczywistego (opcja) q W peąni programowalny. q Analogowe wejs cie czujnika A99 Karta informacyjna wyrobu FX05 Data wydania 08 2002 Regulator FX05 FX05 jest wydajnym regulatorem przeznaczonym góo wnie do sterowania wytwornicami wody lodowej (chillerami) i pompami ciepóa z jedna spre

Bardziej szczegółowo

Sterownik FX07. Cechy i korzyści. MoŜliwość dostosowania urządzenia do szerokiego typu rozwiązań technologicznych

Sterownik FX07. Cechy i korzyści. MoŜliwość dostosowania urządzenia do szerokiego typu rozwiązań technologicznych Karta informacyjna wyrobu FX07 Data wydania 03 2008 Sterownik FX07 FX07 jest cyfrowym sterownikiem wchodzącym w skład rodziny sterowników Facility Explorer, przeznaczonym do sterowania układami HVAC/R,

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Prosty sterownik cyfrowy Serii SC-9100

Prosty sterownik cyfrowy Serii SC-9100 Europejski Katalog Regulatorów Elektronicznych Sekcja Katalogu B Karta informacyjna wyrobu SC-9100 Data wydania 0999 Prosty sterownik cyfrowy Serii SC-9100 Wprowadzenie SC-9100 jest łatwym w obsłudze,

Bardziej szczegółowo

W stęp. Pokojowe czujniki i przetworniki elektroniczne RS Cechy i korzyści

W stęp. Pokojowe czujniki i przetworniki elektroniczne RS Cechy i korzyści Aparatura Automatyki Do Central Klimatyzacyjnych Karta informacyjna wyrobu RS-9100 Data wydania 12 1995 Pokojowe czujniki i przetworniki elektroniczne RS-9100 W stęp Elektroniczne czujniki i przetworniki

Bardziej szczegółowo

OP10. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator

OP10. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator revision 10 2013 OP10 Zaprogramowany, konfigurowalny regulator Regulatory Optigo OP10 umożliwiają regulację temperatury. Zostały zaprojektowane do montażu na szynie DIN, ale mogą również zostać zamontowane

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Węzeł LON

Uniwersalny Węzeł LON Uniwersalny Węzeł LON GPN3120 GPN3150 Charakterystyka Moduł ibase-gpn jest uniwersalnym sterownikiem, przeznaczonym do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania zrealizowanych w oparciu o sieć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 300 / V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 300 / V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 300 / 301 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 300 / 301 jest elektronicznym regulatorem pogodowym, który może zostać zaprogramowany do wybranych aplikacji za

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu energii elektrycznej

Moduł monitoringu energii elektrycznej Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoring czterech liczników energii elektrycznej Wbudowane funkcje liczników impulsów z nieulotną pamięcią

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung

produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung Interfejsy do urządzeń klimatyzacyjnych produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung ZN1CL-IRSC Interfejs: KNX

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN.

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN. Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015 Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMAIX DHN Strona 1 Andrzej Romanowski, Siemens Sp. z o.o. Urządzenia regulacyjne węzłów cieplnych

Bardziej szczegółowo

VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania

VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania 03 2008 Siłownik serii VA-704x i VA-706x umożliwią sterowanie dwupołożeniowe (otwórz/zamknij)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Elektronika SA: Nowy sterownik EKC 202C MS

Elektronika SA: Nowy sterownik EKC 202C MS Elektronika SA: Nowy sterownik EKC 202C MS Nowy sterownik EKC 202C MS jest zgodny z większością dostępnych na rynku czujników NTC, umożliwia szybką i prostą wymianę bez przeróbek! Nowy uniwersalny sterownik

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

Regulatory pomieszczeniowe

Regulatory pomieszczeniowe Kompatybilność z Rozwiązanie SmartStruxure Rozwiązanie SmartStruxure Lite Regulatory pomieszczeniowe Regulator SE7300 Inteligentny regulator pomieszczeniowy pozwoli Ci na zmniejszenie zużycia energii przy

Bardziej szczegółowo

Sterownik programowalny MS 120 Certyfikat

Sterownik programowalny MS 120 Certyfikat Krótki opis Sterownik MS120 przeznaczony jest do komór parzelniczych, wędzarniczych, dojrzewalniczych oraz komór schładzania szokowego. Można go również wykorzystać w urządzeniach rozmrażających lub mrożących.

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez użytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C.

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. ³agodny rozruch i zatrzymanie dla 3-fazowych silników klatkowych napiêcie znamionowe: do 600 VACrms, 50/60 Hz pr¹d

Bardziej szczegółowo

OP5U. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator

OP5U. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator revision 02 2012 OP5U Zaprogramowany, konfigurowalny regulator Regulatory Optigo umożliwiają regulację od temperatury lub wilgotności do jakości powietrza( CO2) lub ciśnienia. Zostały zaprojektowane do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez uŝytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 300 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 300 jest elektronicznym regulatorem pogodowym, który może zostać zaprogramowany do wybranych aplikacji za pomocą karty

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

Termostat P. Termostaty Elektroniczny termostat pokojowy z zegarem sterującym do siłowników elektrotermicznych

Termostat P. Termostaty Elektroniczny termostat pokojowy z zegarem sterującym do siłowników elektrotermicznych Termostat P Termostaty Elektroniczny termostat pokojowy z zegarem sterującym do siłowników elektrotermicznych IMI HEIMEIER / Termostaty i siłowniki / Termostat P Termostat P Elektroniczny termostat pokojowy

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Gdańsk 2010 AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat 12: Systemy sterowania stosowane w układach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła: budowa +

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAOSKA

POLITECHNIKA GDAOSKA POLITECHNIKA GDAOSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Sterowniki do urządzeń chłodniczych: budowa + cechy techniczne + funkcje użytkowe. Gdańsk 2008 Wykonał Korpalski Radosław

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

100% electricity. Automatyczne prze³¹czniki SZR serii ATL

100% electricity. Automatyczne prze³¹czniki SZR serii ATL 100% electricity Automatyczne prze³¹czniki SZR serii ATL Oprogramowanie do ustawiania i zdalnej kontroli ATL SW Wyœwietlanie pomiarów dwóch Ÿróde³ Wyœwietlanie i wydruk danych i zdarzeñ Programowanie danych

Bardziej szczegółowo

TS-9100 Czujniki i przetworniki temperatury

TS-9100 Czujniki i przetworniki temperatury TS-91 Czujniki i przetworniki temperatury Biuletyn produktu Data wydania 7 28 Elektroniczne czujniki i przetworniki temperatury serii TS-91 wytwarzają sygnał aktywny lub pasywny, który jest proporcjonalny

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu mediów MMC

Moduł monitoringu mediów MMC MMC Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoruje: Licznik energii elektrycznej Licznik wody zimnej Licznik ciepłej wody użytkowej Licznik gazu

Bardziej szczegółowo

produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung

produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung Interfejsy do urządzeń klimatyzacyjnych produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung ZN1CL-IRSC Interfejs: KNX

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

JUMO etron M100 Elektroniczny regulator mrożenia

JUMO etron M100 Elektroniczny regulator mrożenia JUMO etron M100 Elektroniczny regulator mrożenia Format 76 mm x 36 mm Krótki opis Karta katalogowa 70.1061 Str. 1/7 Typ 701061/... JUMO etron M100 jest elektronicznym regulatorem procesu mrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo

Seria 12 - Zegary sterujàce 16 A. Funkcje

Seria 12 - Zegary sterujàce 16 A. Funkcje Funkcje Mechaniczny zegar sterujàcy - Dobowy * - Tygodniowy ** Typ 12.01-1 zestyk przełàczny 16 A, Typ 12.11-1 zestyk zwierny 16 A, szer. 17.6 mm Typ 12.31-0000 dobowy - 1 zestyk przełàczny 16 A Typ 12.31-0007

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Andover ContinuumTM Infinet II

Andover ContinuumTM Infinet II Andover ContinuumTM Infinet II Sterownik lokalny i2867 został zaprojektowany do bezpośredniego sterowania niewielkimi urządzeniami wentylacyjnymi i grzewczowentylacyjnymi takimi jak, fan coil, wentylatory,

Bardziej szczegółowo

MSEA - Metasys System Extended Architecture

MSEA - Metasys System Extended Architecture systemy automatyki budynku 136 MSEA - Metasys System Extended Architecture LN Series Rodzina sterowników serii LN systemu Metasys obejmuje sterowniki klimakonwektora (FCUL), centrali wentylacyjnej typu

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Pokojowy przetwornik temperatury z nastawnikiem TE Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Pokojowy przetwornik temperatury z nastawnikiem TE-7000

Pokojowy przetwornik temperatury z nastawnikiem TE Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Pokojowy przetwornik temperatury z nastawnikiem TE-7000 Karta informacyjna wyrobu TE-7000 Data wydania 06 1998 Pokojowy przetwornik temperatury z nastawnikiem TE-7000 W prowadzenie Pokojowe przetworniki temperatury TE-7000 przeznaczone są do stosowania ze Zintegrowanymi

Bardziej szczegółowo

TAC Xenta 421A/422A Moduły z wejściami uniwersalnymi i wyjściami cyfrowymi

TAC Xenta 421A/422A Moduły z wejściami uniwersalnymi i wyjściami cyfrowymi TAC Vista TAC Xenta 421A/422A Moduły z wejściami uniwersalnymi i wyjściami cyfrowymi Moduły TAC Xenta 421A i 422A z wejściami uniwersalnymi i wyjściami cyfrowymi są częścią rodziny TAC Xenta. Mogą służyć

Bardziej szczegółowo

metasys - system zarządzania budynkami Metasys dostarcza więcej

metasys - system zarządzania budynkami Metasys dostarcza więcej metasys - system zarządzania budynkami Metasys dostarcza więcej Większa elastyczność. More flexibility. Większa troska o środowisko. More sustainability. Większa produktywność. More productivity. TECHNOLOGIA,

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

Do ECL Comfort Va.c. i 24 Va.c.

Do ECL Comfort Va.c. i 24 Va.c. Arkusz informacyjny 230 Va.c. i 24 Va.c. Opis i aplikacje ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel, jedna wtyczka. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz

Bardziej szczegółowo