Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL"

Transkrypt

1 Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa. Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Raport 7: Analiza systemu edukacji i kształcenia ustawicznego personelu medycznego w województwie łódzkim Projekt realizowany w ramach Priorytetu II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie PROJEKT REALIZUJĄ: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/ fax. 024/ Polskie Towarzystwo Standardów Medycznych POLSTMED Siedziba- Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej Szpital Dzieciątka Jezus Warszawa ul. Lindleya 4 tel. 022/ Kutno Łódź - Warszawa, Wrzesień 2006 Priorytet II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

2 Spis treści INFORMACJA O PROJEKCIE...11 ANALIZA OFERT EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH DLA KADRY MEDYCZNEJ Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WPROWADZENIE, METODOLOGIA...14 CZĘŚĆ I Źródła informacji o ofertach edukacyjnych i szkoleniowych Internetowa oferta edukacyjna i szkoleniowa Prasowa oferta edukacyjna i szkoleniowa Wstępna prezentacja danych dotyczących personelu medycznego w województwie łódzkim Prezentacja danych: personel medyczny 2003 r Prezentacja danych: personel medyczny 2004 r Raport z wykonania zadań statutowych przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w 2005 roku Podsumowanie części I...38 CZĘŚĆ II Prezentacja analizy oferty edukacyjnej dla personelu medycznego Prezentacja oferty edukacyjnej w systemie szkolnictwa wyższego Uniwersytet Medyczny w Łodzi Studia magisterskie Wydział wojskowo-lekarski Studia licencjackie Prezentacja szczegółowa oferty studiów licencjackich Prezentacja oferty zaocznych szkół policealnych System studiów doktoranckich Ramowy Program Studiów Doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego...53 Załącznik 1 Informacje dla kandydatów na doktorantów...55 Załącznik 2 Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Podsumowanie części II...64 CZĘŚĆ III Prezentacja wyników analizy treści ofert zamieszczonych w prasie branżowej Prezentacja oferty szkoleniowej zamieszczonej w Gazecie Lekarskiej Prezentacja oferty szkoleniowej zamieszczonej w Panaceum Podsumowanie analizy ofert szkoleniowych zamieszczonych w prasie branżowej Prezentacja wybranych instytucji związanych z procesem kształcenia pracowników ochrony zdrowia Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Wykaz placówek realizujących różne formy kształcenia podyplomowego dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych Wykaz placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy zamieszczony w rejestrze Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Wykaz placówek realizujących staże cząstkowe dla lekarzy Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów wpisanych do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi (stan na dzień ) Wykaz placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, cząstkowych w dziedzinie medycyny rodzinnej, zamieszczony w rejestrze Okręgowej Izby Lekarskiej Wykaz placówek realizujących staże lekarzy stomatologów, zamieszczony w rejestrze Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Wykaz placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy stomatologów, zamieszczony w rejestrze Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Wykaz placówek uprawnionych do realizacji staży cząstkowych dla lekarzy stomatologów, zamieszczony w rejestrze Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Spis placówek uprawnionych do prowadzenia staży, znajdujący się w wykazie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi Wykaz palcówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla położnych

3 6.10 Wykaz placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych dla pielęgniarek i położnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej...86 Załącznik 3 Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy System szkolenia specjalizacyjnego Prezentacja specjalizacji medycznych Wykaz specjalizacji z adresami stron internetowych, na których zamieszczone są adekwatne programy kształcenia...97 Załącznik 4 Program podstawowy z chirurgii ogólnej Wykaz kursów doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz podmiotów uprawnionych do ich prowadzenia wpisanych do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi (stan na dzień ) Prezentacja wyników analizy dotyczącej oferty kursów i szkoleń organizowanych dla pielęgniarek i położnych Rejestr kursów i szkoleń realizowanych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Wykaz kursów, szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w roku Kursy dokształcające w trybie dziennym, kształcenie podyplomowego dla pielęgniarek i położnych 2006 r Rejestr kursów specjalistycznych realizowanych w trybie dziennym, 2006 r Załącznik 5 Ramowy program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego - blok specjalistyczny Wykaz kursów i szkoleń dla pielęgniarek i położnych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi, w 2006 roku Wykaz szkoleń organizowanych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. WAM zamieszczony w ofercie OIPiP, na rok 2006, finansowanych przez OIPiP Inne oferty szkoleń, kursów oraz konferencji naukowo szkoleniowych dla pielęgniarek, realizowanych w 2006 roku Załącznik 6 Podstawa prawna kształcenia w zawodzie pielęgniarki i położnej Załącznik 7 Uchwała Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zasad finansowania udziału członków samorządu w różnych formach kształcenia podyplomowego Wykaz kursów obligatoryjnych, specjalizacyjnych Kurs specjalizacyjny obligatoryjny PROMOCJA ZDROWIA (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) Kurs specjalizacyjny, obligatoryjny ZDROWIE PUBLICZNE (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) Kurs specjalizacyjny, obligatoryjny PRAWO MEDYCZNE (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) Wykaz kursów podyplomowych, doskonalących, zamieszczony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Wykaz kursów doskonalących dla wybranych specjalizacji głównych Wykaz kursów doskonalących, podyplomowych dla wybranych, szczegółowych specjalizacji lekarskich Załącznik 8 Wykaz adresów internetowych kursów dla specjalizacji szczegółowych, nie uwzględnionych w analizie PODSUMOWANIE Załącznik 9 Ramowy program stażu podyplomowego lekarza stomatologa Załącznik 10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa BADANIE PLANÓW EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH ORAZ KWALIFIKACJI I MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM WPROWADZENIE Badanie lekarzy zatrudnionych w placówkach służby zdrowia na terenie województwa łódzkiego Informacje o respondentach Wykształcenie, staż pracy i umiejętności Znajomość języków obcych i obsługi komputera Zadowolenie z pracy Mobilność Plany Edukacyjno-Szkoleniowe

4 1.7.1 Kursy i szkolenia organizowane przez pracodawców Badanie personelu medycznego zatrudnionego w placówkach służby zdrowia na terenie województwa łódzkiego Charakterystyka badanej zbiorowości Wykształcenie, staż pracy i umiejętności Znajomość języków obcych i obsługi komputera Zadowolenie z pracy Mobilność Plany Edukacyjne PODSUMOWANIE ANALIZA DROGI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH I SZKÓŁ MEDYCZNYCH 1. WPROWADZENIE Średni personel medyczny Pielęgniarki Pozostały personel ze średnim wykształceniem Personel z wyższym wykształceniem medycznym Lekarze Pozostały personel z wyższym wykształceniem medycznym PODSUMOWANIE BADANIE UCZNIÓW SZKÓŁ MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1. WPROWADZENIE, NOTA METODOLOGICZNA Charakterystyka socjodemograficzna badanej populacji Plany edukacyjne i szkoleniowe uczniów kierunków medycznych z województwa lódzkiego Czynniki decydujące o wyborze szkoły Odbywanie praktyk zawodowych Udział w kursach i szkoleniach Samokształcenie Plany edukacyjne uczniów Plany zawodowe uczniów kierunków medycznych Plany i oczekiwania odnośnie przyszłej pracy Najpopularniejsze metody poszukiwania pracy Plany dotyczące wyjazdu za granicę w celach zarobkowych PODSUMOWANIE BADANIE STUDENTÓW SZKÓŁ MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1. WPROWADZENIE, NOTA METODOLOGICZNA Społeczno demograficzna charakterystyka badanej zbiorowości Typ uczelni: kierunek, tryb studiów, specjalizacja, determinanty wyboru kierunku i specjalizacji Ocena poziomu przygotowania teoretycznego i praktycznego do wykonywania pracy zawodowej Doświadczenie zawodowe Odbywanie praktyk zawodowych Pozytywne aspekty odbywania praktyk zawodowych Kursy/szkolenia Ocena wartości poznawczej poszczególnych kursów/szkoleń Plany zawodowe Formy poszukiwania pracy Oczekiwania odnośnie przyszłej pracy Rozważanie możliwości wyjazdu zagranicę PODSUMOWANIE Załącznik 1 Kwestionariusz wywiadu

5 Spis tabel ANALIZA OFERT EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH DLA KADRY MEDYCZNEJ Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Tabela Wykaz adresów stron internetowych, wykorzystanych do analizy...17 Tabela Prezentacja liczebności i struktury zatrudnienia personelu medycznego w 2003 i 2004 roku...26 Tabela Lekarze medycyny wg specjalności, zatrudnieni podstawowo w Województwie Łódzkim, stan w dniu 31 grudnia...28 Tabela Lekarze medycyny wg stopnia posiadanej specjalności zatrudnieni w Województwie Łódzkim w latach Stan w dniu 31 grudnia...29 Tabela Lekarze specjaliści stomatologii wg posiadanego stopnia specjalności, zatrudnieni podstawowo w powiatach województwa łódzkiego w latach Tabela Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych (stan w dniu 31 grudnia 2004 r.) bez szpitala MSW...31 c.d. Tabela Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych (stan w dniu r.)...32 c.d. Tabela Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych (stan w dniu r.)...34 c.d. Tabela Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych (stan w dniu r.)...35 c.d. Tabela Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych (stan w dniu r.)...36 Tabela Kierunki studiów magisterskich w uczelniach medycznych:...39 Tabela Prezentacja adekwatnego do kierunku studiów, tytułu zawodowego oraz zawodu...40 Tabela Prezentacja wykazu kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, z systemem kształcenia, w którym są realizowane...41 Tabela Wykaz kierunków o charakterze medycznym, realizowanych w policealnych szkołach zawodowych...50 Tabela Wykaz kursów praktyczno teoretycznych organizowanych przez Wszechnicę Medyczną Nad Łódką...67 Tabela Charakterystyka wyników analizy treści ofert szkoleniowych w Panaceum...68 Tabela 8.1. Prezentacja kursów oraz podmiotów uprawnionych do ich prowadzenia w roku Tabela Charakterystyka kursu specjalizacyjnego Promocja zdrowia w 2006 roku Tabela Charakterystyka kursu specjalizacyjnego Zdrowie Publiczne w 2006 roku Tabela Charakterystyka kursu specjalizacyjnego Prawo Medyczne w 2006 roku Tabela Charakterystyka kursów podyplomowych zamieszczonych w danych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Tabela Wykaz kursów doskonalących dla specjalizacji Protetyka stomatologiczna w roku Tabela Wykaz kursów doskonalących dla specjalizacji Zdrowie publiczne w roku Tabela Wykaz kursów doskonalących dla specjalizacji Epidemiologia w roku Tabela Wykaz kursów doskonalących dla szczegółowej specjalizacji Alergologia w roku Tabela Wykaz kursów doskonalących dla szczegółowej specjalizacji Angiologia w roku Tabela Wykaz kursów doskonalących dla szczegółowej specjalizacji Balneologia. Balneoklimatologia i medycyna fizykalna w roku Tabela Wykaz kursów doskonalących dla szczegółowej specjalizacji Chirurgia onkologiczna w roku BADANIE PLANÓW EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH ORAZ KWALIFIKACJI I MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Tabela Respondenci w podziale na powiaty Tabela Respondenci zawód Tabela Szczegółowe umiejętności lekarskie [N=801] Tabela Przyczyny niezadowolenia z pracy Tabela Przyczyny podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania lekarzy

6 Tabela Przyczyny niezadowolenia personelu medycznego Tabela Przyczyny podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania Tabela Powody podjęcia pracy poza miejsce zamieszkania Tabela Tematyka kursów oferowanych przez pracodawców Tabela Ocena efektywności kursów organizowanych przez pracodawcę z podziałem na publiczne i prywatne BADANIE UCZNIÓW SZKÓŁ MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Tabela Korzyści wynikające z odbywania praktyk zawodowych a profil klasy [wg liczby wskazań] Tabela Negatywne strony odbywania praktyk zawodowych a profil klasy [wg liczby wskazań] Tabela Kryteria oceny wartości szkoleń/kursów a rodzaj szkoły [wskazania w %] Tabela Stopień uczestnictwa w najpopularniejszych kursach/szkoleniach a rodzaj szkoły [N=186; wskazania w %] Tabela Najczęściej planowane kursy i szkolenia a rodzaj szkoły [wskazania w %] Tabela Rodzaje dodatkowych umiejętności rozwijanych w ramach samokształcenia a rodzaj szkoły [N=40, wskazania w %, w nawiasach liczba wskazań] Tabela Plany uczniów po zakończeniu a rodzaj szkoły Tabela Plany kontynuowania edukacji przez uczniów po ukończeniu nauki w aktualnej szkole a rodzaj szkoły [N=106, wskazania w %] Tabela Plany dotyczące miejsca podjęcia pracy przez uczniów a rodzaj szkoły [N=186, wskazania w %] Tabela Planowana forma podjęcia pracy przez uczniów a rodzaj szkoły [N=186, wskazania w %] Tabela Oczekiwania uczniów wobec przyszłej pracy a rodzaj szkoły [N=186, wskazania w %] Tabela Najczęstsze formy poszukiwania pracy przez uczniów a rodzaj szkoły [N=186; wskazania w %] BADANIE STUDENTÓW SZKÓŁ MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Tabela Korzyści wynikające z odbywania praktyk zawodowych w podziale na kierunki studiów [w %] Tabela Negatywne strony odbywania praktyk zawodowych Tabela Kryteria oceny kursów wg. kierunków studiów [w %] Tabela 6.1. Kierunek kształcenia a rynek pracy [średnia w %] Tabela 6.2. Planowana forma podjęcia zatrudnienia a kierunek studiów [w %]

7 Spis wykresów ANALIZA OFERT EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH DLA KADRY MEDYCZNEJ Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Wykres Najliczniejsze specjalizacje w 2003 r. w odniesieniu do wszystkich zatrudnionych lekarzy...23 Wykres Najliczniejsze specjalizacje w 2004 r. w odniesieniu do wszystkich zatrudnionych lekarzy...25 Wykres Struktura lekarzy specjalistów w 2004 roku...27 c.d. Tabela Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych (stan w dniu r.)...33 Wykres System nauczania studiów medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi...42 BADANIE PLANÓW EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH ORAZ KWALIFIKACJI I MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Wykres Respondenci z podziałem na płeć (N=469) Wykres Respondenci z podziałem na kategorie wiekowe (N=469) Wykres Respondenci według lokalizacji zakładu ochrony zdrowia (N=469; wskazania w %] Wykres Respondenci pod względem placówki zatrudnienia [N=469; wskazania w %] Wykres Praca w zakładach ochrony zdrowia [N=469] Wykres Średnia przepracowanych lat w zakładach ochrony zdrowia Wykres Respondenci według głównej formy prawnej współpracy z pracodawcą [N=469; wskazania w %] Wykres Główne formy współpracy z pracodawcą Wykres Formy współpracy z pracodawcą. Publiczne zakłady ochrony zdrowia [N= 308; wskazania w %] Wykres Forma współpracy z pracodawcą. Zakłady niepubliczne [N=161; wskazania w %] Wykres Respondenci według specjalizacji [N=469, wskazania w %] Wykres Doświadczenie menedżerskie w zakładach ochrony zdrowia [N=469] Wykres Doświadczenie menedżerskie [wskazania w latach] Wykres Posiadanie certyfikowanych umiejętności menedżerskich [N=469; wskazania w %] Wykres Umiejętności menedżerskie potwierdzone certyfikatem [N=469; wskazania w %]. 204 Wykres Stopień znajomości języka angielskiego [N=469; wskazania w %] Wykres Stopień znajomości języka rosyjskiego [N=469; wskazanie w %] Wykres Stopień znajomości języka niemieckiego [N=469; wskazania w %] Wykres Umiejętności związane z obsługą komputera [N=469; wskazania w %] Wykres Zadowolenie z pracy [N=469] Wykres Zadowolenie z pracy (N=469; wskazania w %) Wykres Zadowolenie z pracy. Podział na powiaty [N=469; wskazania w %] Wykres Zadowolenie z pracy lekarzy; opinie negatywne z podziałem na powiaty [N=469; wskazania w %] Wykres Dojazd do pracy poza miejscem zamieszkania [N=469; wskazania w %] Wykres Przyczyny pracy poza miejscem zamieszkania [N=69] Wykres Gotowość podjęcia pracy w sprzyjających okolicznościach [N=469; wskazania w %] Wykres Gotowość podjęcia pracy poza miejsce zamieszkania (N=469) Wykres Mobilność lekarzy w podziale na powiaty [N=469] Wykres Gotowość wyjazdu do innego powiatu w obrębie tego samego województwa [N=469; wskazania w %] Wykres Gotowość wyjazdu do innego województwa [N=469; wskazania w %] Wykres Gotowość wyjazdu za granicę [N=469; wskazania w %] Wykres Gotowość wyjazdu za granicę w celach zarobkowych [N=469; wskazania w %] Wykres Gotowość do wyjazdu za granicę na stałe w celach zarobkowych [N=469; wskazania w %]

8 Wykres Gotowość do wyjazdu czasowego za granicę w celach zarobkowych [N=469; wskazania w %] Wykres Gotowość do ewentualnego wyjazdu czasowego za granicę w celach zarobkowych [N=469; wskazania w %] Wykres Nie na pewno nie wyjadę za granicę w celach zarobkowych [N=469; wskazania w %] Wykres Plany edukacyjne i szkoleniowe lekarzy [N=469; wskazania w %] Wykres Plany edukacyjno-szkoleniowe lekarze. Podział na publiczne i prywatne zakłady ochrony zdrowia [N=469; wskazania w %] Wykres Planowane sposoby dalszego kształcenia (N=645) Wykres Tematyka szkoleń i kursów planowanych przez respondentów [N=107; wskazania w %] Wykres Kierunki edukacji lekarzy [N=37; wskazania w %] Wykres Organizacja kursów lub szkoleń przez placówki ochrony zdrowia [N=469; wskazania w %] Wykres Udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę z podziałem na publiczne i prywatne zakłady ochrony zdrowia [ N=469] Wykres Tematyka szkoleń i kursów organizowanych przez pracodawcę [N=107; wskazania w %] Wykres Ocena kursów finansowanych przez pracodawcę [Ocena w skali 1-5] Wykres Kursy i szkolenia podejmowane we własnym zakresie [N=469; wskazania w %] Wykres Kursy i szkolenia podejmowane "na własną ręką" przez lekarzy z podziałem na publiczne i niepubliczne zakłady ochrony zdrowia [N=469] Wykres Formy edukacji podejmowanej we własnym zakresie [ N=469; wskazania w %] Wykres Ocena efektywności kursów podejmowanych z własnej inicjatywy [Skala 1-5] Wykres Respondenci według płci [N=1331; wskazania w %] Wykres Respondenci wg zawodu [N=1331, wskazania w %] Wykres Respondenci według wieku [N=1331; wskazania w %] Wykres Respondenci według miejsca zatrudnienia [N=1331; wskazania w %] Wykres Respondenci według miejsca zamieszkania [N=1331; wskazania w %] Wykres Respondenci według lokalizacji zakładu ochrony zdrowia [N=1331; wskazania w %] Wykres Respondenci według głównej formy współpracy z pracodawcą [N=1331; wskazania w %] Wykres Forma współpracy według podziału na publiczne i prywatne Wykres Miejsce dotychczasowej pracy - publiczne zakłady ochrony zdrowia [N=1331; wskazania w %] Wykres Miejsce dotychczasowej pracy - niepubliczne zakładay ochrony zdrowia [N=1331; wskazania w %] Wykres Średnia liczba lat pracy w zakładach ochrony zdrowia Wykres Menedżerskie doświadczenie w publicznych zakładach ochrony zdrowia [N=1331; wskazania w %] Wykres Menedżerskie doświadczenie w niepublicznych zakładach ochrony zdrowia [N=1331; wskazania w %] Wykres Średnia długość doświadczenia menedżerskiego [mierzona w latach] Wykres Stopień znajomości języka rosyjskiego [N=1331; wskazania w %] Wykres Stopień znajomości języka angielskiego [N=1331; wskazania w %] Wykres Stopień znajomości języka niemieckiego [N= 1331; wskazania w %] Wykres Stopień znajomości języka francuskiego [N=1331; wskazania w %] Wykres Obsługa komputera (wskazania w %) Wykres Zadowolenie z pracy [N=1331; wskazania w %] Wykres Zadowolenie z pracy z podziałem na powiaty Wykres Mobilność [dojazd do pracy w jedną stronę, w kilometrach] Wykres Skłonność do podjęcia pracy wymagającej zmiany miejsca zamieszkania [N=1331; wskazania w %] Wykres Gotowość do podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania z podziałem na powiaty [N= 1331] Wykres Gotowość wyjazdu do innego powiatu w obrębie województwa [N=541; wskazania w %] Wykres Gotowość do wyjazdu na teren innego województwa [N=541; wskazania w %] Wykres Gotowość do wyjazdu za granicę w celach zarobkowych [N=1331; wskazania w %]

9 Wykres Gotowość do wyjazdu za granicę w celach zarobkowych [N=1331; wskazania w %] Wykres Wybór zawodu za granicą [N=515; wskazania w %] Wykres Plany edukacyjne i szkoleniowe [N=1331; wskazania w %] Wykres Planowane sposoby kształcenia [N= 1069; wskazania w %] Wykres Organizacja szkoleń dla pracowników przez zakłady ochrony zdrowia [N=1331; wskazania w %] Wykres Organizacja kursów i szkoleń dla pracowników [N=1331] Wykres Udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę [N=828; wskazania w %] Wykres Uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez pracodawców z podziałem na publiczne i niepubliczne zakłady ochrony zdrowia [N=828; wskazania w %] Wykres Inicjatywy szkoleniowe podejmowane na własną rękę [N=1331; wskazania w %]287 Wykres Kierunki inicjatyw szkoleniowych podejmowanych na własną rękę [N=638; wskazania w %] Wykres Ocena efektywności szkoleń podejmowanych we własnym zakresie [skala 1-5] ANALIZA DROGI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH I SZKÓŁ MEDYCZNYCH Wykres Udział procentowy pielęgniarek specjalistycznych w ogólnej grupie pielęgniarek i położnych Wykres Udział poszczególnych grup pielęgniarek w pielęgniarstwie ogólnym Wykres Pozostały średni personel medyczny Wykres Przekrój specjalności lekarskich Wykres Średni czas stażu specjalizacyjnego w poszczególnych specjalnościach BADANIE UCZNIÓW SZKÓŁ MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Wykres 2.1. Płeć respondentów [N=186; wskazania w %] Wykres 2.2. Wiek respondentów [N=186; wskazania w %] Wykres 2.3. Powiat zameldowania respondentów [N=186; wskazania w %] Wykres 2.4. Pochodzenie respondentów [N=186, wskazania w %] Wykres 2.5. Rodzaj szkoły, do jakiej uczęszczają respondenci [N=186; wskazania w %] Wykres 2.6. Powiat zameldowania respondentów [N=186; wskazania w %] Wykres Czynniki decydujące o wyborze danego kierunku nauczania [N=186; wskazania w %] Wykres Stopień odbywania praktyk zawodowych podczas nauki a rodzaj szkoły [N=186, wskazania w %] Wykres Stopień odbywania praktyk zawodowych podczas nauki a profil kształcenia [N=186, wskazania w %] Wykres Korzyści wynikające z odbywania praktyk zawodowych [N=131; wskazania w %]307 Wykres Negatywne strony odbywania praktyk zawodowych [N=131; wskazania w %] Wykres Ocena wartości poszczególnych rodzajów szkoleń/kursów [wartość średnia] Wykres Kryterium brane pod uwagę przy ocenie wartości kursów/szkoleń [N=186; wskazania w %] Wykres Stopień uczestnictwa w kursach/szkoleniach [N=186; wskazania w %] Wykres Planowane kursy/szkolenia [N=186; wskazania w %] Wykres Rozwijanie dodatkowych umiejętności w ramach samokształcenia [N=186, wskazania w %] Wykres Rodzaje dodatkowych umiejętności rozwijanych w ramach samokształcenia [N=40, wskazania w %] Wykres Plany uczniów po ukończeniu nauki [N=186, wskazania w %] Wykres Plany kontynuowania edukacji przez uczniów po ukończeniu nauki w aktualnej szkole [N=106, wskazania w %] Wykres Plany dotyczące miejsca kontynuacji edukacji przez uczniów po ukończeniu nauki w aktualnej szkole [N=106, wskazania w %] Wykres Zawód w jakim uczniowie zamierzają podjąć pracę [N=186; wskazania w %] Wykres Plany dotyczące miejsca podjęcia pracy przez uczniów [N=186, wskazania w %]321 Wykres Planowana forma podjęcia pracy przez uczniów [N=186, wskazania w %] Wykres Oczekiwania uczniów wobec przyszłej pracy [N=186, wskazania w %] Wykres Oczekiwania wobec pracy w jednostkach prywatnych [N=43, wskazania w %] Wykres Oczekiwania wobec pracy w jednostkach państwowych [N=29, wskazania w %]

10 Wykres Oczekiwania wobec pracy osób nie posiadających preferencji do miejsca zatrudnienia [N=23, wskazania w %] Wykres Oczekiwania wobec prowadzenia własnej działalności gospodarczej [N=35, wskazania w %] Wykres Najczęstsze formy poszukiwania pracy przez uczniów [N=186; wskazania w %] Wykres Powody wyboru formy poszukiwania pracy przez uczniów [N=186; wskazania w %] Wykres Możliwość wyjazdu za granicę w celach zarobkowych [N=186, wskazania w %] Wykres Plany podjęcia zatrudnienia za granicą [N=156; wskazania w %] BADANIE STUDENTÓW SZKÓŁ MEDYCZNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Wykres 2.1. Wiek respondentów [N=242; wskazania w %] Wykres 2.2. Pochodzenie respondentów [N=242; wskazania w %] Wykres 3.1. Rodzaj uczelni [N=242; wskazania w %] Wykres 3.2. Kierunek studiów [N=242; wskazania w %] Wykres 3.3. Rodzaj studiów [N=242; wskazania w %] Wykres 3.4. Czynniki decydujące o wyborze danego kierunku studiów [N=242; N nie równa się 100%] Wykres 3.5. Wybrana specjalizacja, [N-55, N nie równa się100%] Wykres 3.6. Czynniki decydujące o wyborze danej specjalizacji [N=55, wskazania w %] Wykres Ocena poziomu przygotowania przez uczelnię absolwenta do wykonywania pracy zawodowej pod względem teoretycznym [N=242; wskazania w %] Wykres Ocena poziomu przygotowania przez uczelnię absolwenta do wykonywania pracy zawodowej pod względem teoretycznym a kierunek studiów [N=242; wskazania w %] Wykres Ocena poziomu przygotowania przez uczelnię absolwenta do wykonywania pracy zawodowej pod względem praktycznym [N=242; wskazania w %] Wykres Ocena poziomu przygotowania przez uczelnię absolwenta do wykonywania pracy zawodowej pod względem praktycznym a kierunek studiów [wskazania w %] Wykres 4.1. Stopień odbywania praktyk zawodowych podczas studiów [wskazania w %] Wykres Korzyści wynikające z odbywania praktyk zawodowych [N=218; wskazania w %] Negatywne aspekty praktyk zawodowych Wykres Negatywne strony odbywania praktyk zawodowych [N=218; wskazania w %] Wykres 5.1. Stopień uczestnictwa w kursach/szkoleniach [N=242; wskazania w %] Wykres 5.2. Planowane kursy/szkolenia [N=242; wskazania w %] Wykres Ocena wartości poszczególnych rodzajów szkoleń/kursów [wartość średnia] Wykres Kryterium brane pod uwagę przy ocenie wartości kursów/szkoleń [N=242; wskazania w %] Formy samokształcenia Wykres Stopień rozwijania dodatkowych umiejętności w ramach samokształcenia [wskazania w %] Wykres 6.1. Plany zawodowe studentów na okres roku po ukończeniu studiów [N=242; wskazania w %] Wykres 6.2. Plany zawodowe studentów na okres roku po ukończeniu studiów a kierunek studiów [wskazania w %] Wykres 6.3. Zawód w jakim studenci zamierzają podjąć pracę[n=222; wskazania w %] Wykres 6.4. Zawód w jakim studenci zamierzają podjąć pracę a kierunek studiów [wskazania w %] Wykres 6.5. Ocena szans na znalezienie zatrudnienia w swoim zawodzie na regionalnym i ogólnopolskim rynku pracy [wartości średnie w %] Wykres.6.6. Planowane miejsce podjęcia pracy po ukończeniu nauki [N=222; wskazania w %].369 Wykres 6.6. Rodzaj jednostki, ze względu na typ własności, w której respondent zamierzają podjąć pracę po ukończeniu nauki [N=242; wskazania w %] Wykres 7.1. Najczęstsze formy poszukiwania pracy przez studentów [N=242; wskazania w %]. 372 Wykres 7.2. Ocena skuteczności danej formy poszukiwania pracy przez studentów [N=242; wskazania w %] Wykres 8.1. Oczekiwania studentów wobec przyszłej pracy [N=242; wskazania w %] Wykres 9.2. Możliwość wyjazdu za granicę w celach zarobkowych a kierunek studiów [wskazania w %] Wykres 9.3. Plany podjęcia zatrudnienia za granicą [N=242; wskazania w %]

11 INFORMACJA O PROJEKCIE Projekt badawczy Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL jest realizowany na terenie województwa łódzkiego w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia w regionie. Projekt współfinansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) będący podstawowym narzędziem Unii Europejskiej ukierunkowanym na przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój zasobów ludzkich powstał w 1957 r. Przewidziany dla Polski okres programowania działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przypada na lata Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego wraz z ich Uzupełnieniami stanowią podstawę dla realizacji polityk wspólnotowych związanych z rozwojem zasobów ludzkich. Zawarte w nich priorytety i działania wynikają z Narodowego Planu Rozwoju oraz odpowiadają głównym założeniom Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Głównym celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR)/Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) na lata Program rozwija cele NPR poprzez określenie priorytetów, kierunków rozwoju polityki regionalnej państwa oraz wysokości środków funduszy strukturalnych przeznaczonych na jej realizację. Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską (UE). Całkowity czas realizacji działań przewidzianych w projekcie: 1 grudnia września Realizacja projektu jest nadzorowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Projekt realizowany jest przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Polskie Towarzystwo Standardów Medycznych POLTSMED. Cele projektu Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL sprowadzają się do: -zdiagnozowania sytuacji rynku pracy w zakładach ochrony zdrowia; -dokonania analizy systemu edukacji i szkoleń dla kadry związanej z ochroną zdrowia; -dokonania analizy zbieżności i prognozowania potrzeb pracodawców, planów pracowników i istniejących ofert edukacyjnych i szkoleniowych. 11

12 Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego poprzez zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań różnych uczestników rynku pracy. Rezultaty projektu mogą posłużyć do rozwiązania problematyki aktywizacji zawodowej i edukacyjnej kadry ochrony zdrowia. Efekt realizacji projektu w postaci przygotowania i rozpowszechniania wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację regionalnego rynku pracy kadry medycznej w zakresie min. rozpoznawania przyszłych oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz działań edukacyjnych i szkoleniowych prowadzonych w regionie stanowi jeden z możliwych rodzajów wsparcia udzielanego w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Beneficjentami Ostatecznymi projektu, zgodnie z zapisami Uzupełnienia do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, są instytucje zajmujące się monitorowaniem rynku pracy, ofert edukacyjnych i szkoleniowych: - powiatowe urzędy pracy; - firmy zajmujące się pośrednictwem pracy; - szkoły i publiczne placówki kształcenia ustawicznego; - instytucje pomocy społecznej; - inne podmioty zainteresowane monitoringiem i rozwojem regionalnego rynku pracy. Projekt Biały Personel przewiduje dostarczenie Beneficjentom Ostatecznym następujących danych w postaci raportów: Raport z oceny bazy wykonawczej (świadczeniodawcy) w którym zawarte zostaną wyniki m.in. z takich analiz jak: o analiza stanu infrastruktury jednostek ochrony zdrowia w wybranych powiatach województwa; o analiza oceny efektywności ekonomicznej; Raport z analizy zatrudnienia w ochronie zdrowia, w tym wyniki m.in. z - oceny tendencji zmian w zasobach kadry medycznej, - analizy struktury zatrudnienia w poszczególnych placówkach ochrony zdrowia; Raport z badań potrzeb pracodawców publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia w zakresie kwalifikacji i umiejętności; Raport z badań ofert pracy dla pracowników ochrony zdrowia oraz ocena procesu współpracy instytucji rynku z pracodawcami; Raport z analizy świadczeń realizowanych przez NFZ oraz wyniki z badań pacjentów oceniających ich realizację; Raport zawierający prognozę demograficzną oraz przewidywania zachorowań mieszkańców województwa; Raport z analizy systemu edukacji i kształcenia ustawicznego w województwie, w tym wyniki analizy istniejących ofert edukacyjnych i szkoleniowych, oraz analiza wykorzystania wykształconej kadry pracowników; Raport z diagnozy zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania bądź przekształcania kwalifikacji zawodowych z potrzebami "medycznego" rynku pracy, w tym prognoza zasobów pracy. 12

13 Rezultaty projektu Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL zostaną rozpowszechnione wśród Beneficjentów Ostatecznych za pośrednictwem publikacji z wybranymi wynikami z przeprowadzonych badań w postaci papierowej o nakładzie 500 sztuk, oraz raportów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu: 13

14 ANALIZA OFERT ISTNIEJĄCYCH OFERT EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH DLA PERSONELU MEDYCZNEGO Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1. WPROWADZENIE, METODOLOGIA Celem raportu była: analiza istniejących ofert edukacyjnych dla personelu medycznego województwa łódzkiego, oraz analiza istniejących ofert szkoleniowych dla personelu medycznego Województwa Łódzkiego, Przedmiotem analizy były, zatem: oferty edukacyjne szkół umożliwiających uzyskanie wykształcenia o profilu medycznym; o Analizie poddane zostały oferty szkół policealnych (profil zawodowy), Publicznych, Niepublicznych, o oraz analizie poddane zostały oferty szkół wyższych, Publicznych, Niepublicznych, Interesowały nas: profil kształcenia, tryb, w jakim można uzyskać wykształcenie medyczne, status szkoły, uczelni oraz różnorodność ofert edukacyjnych. W nieco szerszym, opisowym zakresie zaprezentowane zostały wybrane jednostki edukacyjne. Przedmiotem analizy były także oferty szkoleniowe, dostosowane do realizowanego poziomu kształcenia; o mające charakter obligatoryjny (ich ukończenie jest jednym z etapów edukacyjnych - specjalizacyjnych), o mające charakter nieobowiązkowy, podnoszące kwalifikacje, doskonalące o mające charakter nieobowiązkowy, szkoleniowy. Interesował nas również zakres oferty szkoleniowej, rodzaj jednostek organizujących szkolenia oraz sposób informowania o ofercie szkoleń i kursów. Zaprezentowana została także charakterystyka wybranych instytucji odpowiedzialnych za organizację szkoleń, wpisanych w proces kształcenia podyplomowego personelu medycznego. Już na wstępie należy zaznaczyć, że prezentowana część projektu była dość trudna. Trudność spowodowana była specyfiką problematyki i brakiem możliwości zastosowania wykluczających się kryteriów. Wynika to przede wszystkim, z samego charakteru przebiegu procesu kształcenia. Kształcenie w zawodach medycznych, zwłaszcza kształcenie podyplomowe i uzupełniające, nie ma charakteru typowo lokalnego. Kursy, szkolenia, konferencje szkoleniowe i seminaria organizowane są w różnych terminach (dany kurs organizowany jest zwykle kilka lub kilkanaście razy w roku, w różnych okresach), w placówkach posiadających akredytację, na terenie całego kraju. Oczywiście akredytację posiadają także placówki znajdujące się na terenie województwa łódzkiego. Prezentacja tych 14

15 instytucji dokonana została szczegółowo, w formie tabelarycznej. Uczestnicy procesu kształcenia indywidualnie wybierają termin i miejsce odbycia kursu, kierując się możliwościami, preferencjami, lub podjęty wybór wynika z konieczności. Już wstępna analiza ukazała także, że system szkolenia podyplomowego, specjalizacyjnego ściśle związany jest z realizacją programu poszczególnych specjalności i specjalizacji. Kursy i szkolenia specjalizacyjne mogą być przeprowadzane tylko przez placówki, które uzyskały akredytację Okręgowych Izb Lekarskich, Pielęgniarskich. Analiza w przeważającej części, ma charakter jakościowy, sprawozdawczy: -ze względu na specyfikę procesu kształcenia, -dobór kursów specjalizacyjnych, jest ściśle dostosowany do programów specjalizacyjnych poszczególnych; ogólnych i szczegółowych specjalizacji, -ze względu na zmieniającą się (dostosowaną do potrzeb) ofertę szkoleniową kursów doskonalących, doradzanych przez konsultanta krajowego, -oraz ze względu na zróżnicowaną ofertę kursów i szkoleń prezentowaną przez Okręgową Izbę Lekarską oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. Najbardziej adekwatnym narzędziem badawczym, umożliwiającym realizację celu i przedmiotu badań, jest analiza treści. Zebrane dane stanowią podstawę empiryczną zaprezentowanych w raporcie, wyników analizy jakościowej i ilościowej. 15

16 CZĘŚĆ I 1. Źródła informacji o ofertach edukacyjnych i szkoleniowych 1.1. Internetowa oferta edukacyjna i szkoleniowa Najbogatszym źródłem oferty edukacyjnej i szkoleniowej był zdecydowanie internet. Wstępne poszukiwanie ofert rozpoczęte zostało od najogólniejszego poziomu, czyli ofert zamieszczonych w zbiorczych opracowaniach, np. Panoramie Firm (http://www. pf.pl/portal/yp1). Stwierdzić jednak należy, że w opracowaniach, zawierających bardzo zróżnicowane informacje, o ogólnym charakterze, skierowanych do powszechnego odbiorcy, nie zostały zamieszczone specjalistyczne oferty, dotyczące szkolenia bądź edukacji w zakresie medycznym. Analizie poddane zostały zatem informacje pochodzące ze specjalistycznych, kierunkowych stron internetowych. Były to najczęściej strony urzędów państwowych (Ministerstwo Zdrowia, Urząd Miasta Łodzi), instytucji medycznych (Naczelna Izba Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych), strony szkół medycznych oraz strony tzw. informatorów, czyli strony, które pojawiały się po wpisaniu hasła z zakresu kształcenia, edukacji, do wyszukiwarek internetowych. Bezzasadnym wydaje się oddzielna prezentacja źródeł ofert edukacyjnych i szkoleniowych, ponieważ w większości, zwłaszcza na internetowych stronach urzędów, Ministerstwa Zdrowia i uczelni (Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), w prezentowanych informacjach zawarte są oferty edukacyjne i szkoleniowe. Oczywistym jest także, że w danych bibliograficznych, znajdują się adresy stron tylko z ofertą szkoleniową i adresy zawierające tylko ofertę edukacyjną. Jednak ze względu na chęć uniknięcia błędu metodologicznego zastosowania nieostrego kryterium przyporządkowania do danej kategorii, dane źródłowe zostały zaprezentowane łącznie. Ważnym powodem owej zbiorczej prezentacji jest również fakt, iż analizowane informacje miały różny charakter poznawczy. Na wybranych do analizy stronach internetowych, znaleźć można dane z zakresu organizacji szkoleń i organizacji kursów edukacyjnych, dane dotyczące struktury jednostek lub zadań realizowanych przez poszczególne placówki. Informacje te zostały wykorzystane do jakościowej analizy ofert. Ważnym elementem analizy wydaje się również przywołanie podstaw legislacyjnych realizowanych procesów edukacyjnych, zwłaszcza szkoleniowych, ponieważ od ustawowych rozporządzeń zależy tok i przebieg kształcenia podyplomowego. Źródłem danych wykorzystanych do analizy ofert edukacyjnych i szkoleniowych były informacje znajdujące się na stronach zaprezentowanych w poniższej tabeli. 16

17 Tabela Wykaz adresów stron internetowych, wykorzystanych do analizy L.p. Adres strony jednostka_09_ogolne.html 10 pf.pl/portal/yp &my=0&ma= &my=0&ma=

18 stat_woj_lodzkiego_2004.pdf PL:HTML punkty.html &ma= Medycyny%20Klinicznej2006/prawo_med2006.htm htm 61 Medycyny%20Klinicznej2006/alergologia2006.htm 62 tera2006.htm

19 &my=458&ma= =&my=458&ma= =&my=459&ma= doskonalenie,zawodowe,punkty.html 72 Źródło: Opracowanie własne 19

20 1.2. Prasowa oferta edukacyjna i szkoleniowa Kolejnym źródłem danych, umożliwiającym dokonanie jakościowej i ilościowej analizy oferty edukacyjnej i szkoleniowej, była prasa branżowa. Analiza prasy medycznej początkowo objęła 5 czasopism: jedno o charakterze lokalnym i cztery ogólnopolskie. Jednak już wstępna analiza wykazała, że w prasie o zasięgu ogólnopolskim, oferta szkoleniowa także ma charakter ogólnopolski. Jako przykład, w raporcie zamieszczona została oferta czasopisma Medical Trybune. Głównym pismem branżowym - ogólnopolskim, w którym analizie poddane zostały oferty szkoleniowe, była Gazeta Lekarska pismo Izb Lekarskich, dystrybuowane do wszystkich zarejestrowanych lekarzy bezpłatnie. Do analizy nie zostały włączone dostępne na rynku pisma o zasięgu ogólnopolskim jeszcze z jednego, zasygnalizowanego już powodu, a mianowicie; dostęp do nich nie jest tak łatwy, Są to pisma płatne, dostępne w wybranych źródłach dystrybucji lub poprzez prenumeratę (cena także nie jest niska - waha się w przedziale od 6 do 25 zł). Prenumerata pism wiąże się z indywidualnym wydatkiem. Dostępność informacji w nich zawartych jest zatem ograniczona. Analizie tekstu poddane zostały informacje szkoleniowe pochodzące z następujących gazet: Gazeta Lekarska - Pismo Izb Lekarskich Miesięcznik ogólnopolski Gazeta Lekarska, jest pismem izb lekarskich i jest dystrybuowany bezpłatnie do wszystkich lekarzy będących członkami okręgowych izb lekarskich. Ze względu na fakt, że członkostwo jest obowiązkowe (wiąże się z nim miesięczna składka uiszczaną na konto określonej izby), można mieć pewność, że gazeta ta dociera do wszystkich zarejestrowanych lekarzy. Panaceum Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Miesięcznik Panaceum jest bezpłatnie dystrybuowany z Gazetą Lekarską do lekarzy województwa łódzkiego. Dystrybucją zajmuje się Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi. Pismo to zawiera informacje szczególnie istotne i przydatne dla podjętej analizy, ponieważ skierowane do personelu medycznego z terenu województwa łódzkiego. Medical Tribune - prenumerowana gazeta ogólnopolska dwutygodnik przeznaczony dla lekarzy. Na łamach gazety znajdują się informacje o zmianach w ochronie zdrowia, planach Narodowego Funduszu Zdrowia i ministerstwa zdrowia, specjalizacjach, porady prawne, doniesienia ze zjazdów, ogłoszenia drobne, reportaże, felietony, porady specjalistów. Analizą zostały objęte wydania tegoroczne ( ), zawierające aktualną ofertę szkoleniową. 20

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w woj. łódzkim w latach 2011-2014 1 ZASADY ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADRY MEDYCZNEJW SESJI WIOSENNEJORAZ JESIENNEJ 2013ROKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Sprawozdanie z kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim Dr n. med. Dorota Ćwiek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2016 r. - 31.03.2016 r. stan na dzień 31.03.2016r. TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r. Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie

Bardziej szczegółowo

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r.

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r. Sieć szpitali 31 marca 2017 r. Sieć szpitali Ustawa z dnia 23 marca 2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1 TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 szpitalny

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik %

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik % Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja wg danych z 2005 r.

Aktualizacja wg danych z 2005 r. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE PROGRAM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADR DLA POTRZEB OCHRONY ZDROWIA KIIELCE 2004 R.. Aktualizacja wg danych z 2005 r. Spis treści Wstęp...2 I. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Na wykresach 1-7 znajdują się udziały poszczególnych kategorii ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 r. Z wykresu 1 wynika,

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI. 31.03.2015 r.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI. 31.03.2015 r. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI 31.03.2015 r. Katowice Alergologia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych - 3 1 Alergologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU płk dr n. med. Stefan Antosiewicz Komendant CKP WIM TRADYCJE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR SŁUŻBY

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej Fundusze Unii Europejskiej dla sektora szpitali Perspektywa 2014-2020 infrastruktury ochrony zdrowia tabela finansowa Udział EFRR [euro] (80%/85%) PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu zakwalifikowanie lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. Wydawanie skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji w Oddziale

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki za rok 2016

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki za rok 2016 Melania Butrym Warszawa, 01.02.2017r. Centrum Onkologii - Instytut im. Mari Skłodowskiej - Curie ul. Wawelska 15B 608067910 melabutrym@op.pl Fax 225709109 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r. Projekt z dnia 27 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2009 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.11.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO W CZECHACH

PIELĘGNIARSTWO W CZECHACH PIELĘGNIARSTWO W CZECHACH 1999 Nowa koncepcja pielęgniarstwa Cel Opracowanie odpowiednich metod zapewniających kompleksowe zaspokajanie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia człowieka USTAWA NR 96/2006 -

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA, GASTROENTEROLOGICZNA, I ONKOLOGICZNA 1, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 2 I GASTROENTEROLOGICZNA 3 I TRANSPLANTACYJNA 4 I NACZYNIOWA 5 I ENDOKRYNOLOGICZNA 6 NEUROCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Program studiów obejmuje 3801godzin na ch stacjonarnych, dodatkowo 400 godzin praktyk zawodowych oraz 2719 godzin na studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r. Zmiany w systemie ochrony zdrowia stan na 10 luty 2017 r. Sieć szpitali Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najnowsza wersja projekt z

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 997 lub 22 333 77 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 17:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl A Nazwa Pośrednika ID Pieczęć działu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r.

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Wprowadzenie Prezentowany materiał ma na celu pokazanie wpływu

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Warszawa, 5 października

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2017/2018) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 20 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 KODY SPECJALIZACJI Nazwa dziedziny Kod specjalizacji Laboratoryjna diagnostyka medyczna 020 Laboratoryjna genetyka medyczna 021 Laboratoryjna hematologia medyczna 022 Laboratoryjna immunologia

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków,

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.)

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - KOD ZAWODU 325509 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zmarnowana szansa Ministra Radziwiłła kolejny etap walki ze szpitalami prywatnymi.

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo