PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013"

Transkrypt

1 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 (wybrane dane) KATOWICE 2014

2 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora: Jolanta Pietrzak - Wolny Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej: Mariola Rejdak Tablice i wykresy przygotowali pracownicy Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej Jadwiga Bretner Waldemar Sobczyk Przy publikowaniu danych Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej prosimy o podanie źródła.

3 Uwagi wstępne SPIS TREŚCI Personel medyczny w Polsce i w województwie śląskim... 1 Personel medyczny w Polsce i w województwie śląskim Osoby zatrudnione... 2 Zatrudniony personel medyczny w województwie śląskim Wskaźniki dynamiki... 5 Zatrudnienie wybranych pracowników medycznych w województwie śląskim Zatrudniony personel medyczny według niektórych zawodów w województwie śląskim... 8 Zatrudniony personel medyczny według niektórych zawodów województwie śląskim Wskaźnik na ludności Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony w województwie śląskim /2013/. 10 Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2013/... Personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony w województwie śląskim /2013/. 15 Personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2013/ Lekarze niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim Liczby bezwzględne.. Lekarze niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim Wskaźnik na ludności Lekarze niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim Wskaźnik struktury Zatrudnienie specjalistów lekarzy, dentystów, farmaceutów i innych w województwie śląskim Liczby bezwzględne /2013/.. 26 Zatrudnienie specjalistów lekarzy, dentystów, farmaceutów i innych w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2013/ Lekarze specjaliści według powiatów w województwie śląskim Liczby bezwzględne /2013/.. 40 Lekarze specjaliści według powiatów w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2013/ Personel medyczny zatrudniony w placówkach ochrony zdrowia według województw w 2012r Personel medyczny zatrudniony w placówkach ochrony zdrowia według województw w 2013r 45 Personel medyczny w Polsce i województwie śląskim uprawniony do wykonywania zawodu Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu według województw w roku Pielęgniarki i położne zarejestrowane w Polsce,stan na dzień 31 grudnia 2013 r Pracownicy medyczni. 51

4 Wykresy Personel medyczny na ludności. Lekarze i pielęgniarki. 4 Personel medyczny na ludności. Dentyści i farmaceuci... 6 Personel medyczny zatrudniony w województwie śląskim w 2013 roku Lekarze na ludności. 12 Personel medyczny zatrudniony w województwie śląskim w 2013 roku Lekarze dentyści na ludności. 19 Personel medyczny zatrudniony w woj. śląskim. Pielęgniarki 20 Lekarze według niektórych specjalności a niektórych w Polsce i województwie śląskim w 2012 roku. Wskaźnik na ludności... Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim w 2013 roku Wskaźniki struktury... Lekarze specjaliści wg stopnia specjalizacji w Polsce i woj. śląskim Lekarze wg niektórych specjalności w woj. śląskim w latach Lekarze zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia według województw w 2013r.. 46 Pielęgniarki zatrudnione w placówkach ochrony zdrowia według województw w 2013r

5 UWAGI WSTĘPNE Opracowanie niniejsze jest jedyną z analiz przygotowywanych w Oddziale Analiz i Statystyki Medycznej Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Publikacja zawiera dane dotyczące personelu medycznego zatrudnionego na terenie województwa śląskiego oraz wybrane dane dla Polski i województw. Tablice i wykresy zamieszczone w publikacji prezentują dane dla województwa śląskiego i Polski, za lata 2000, Podstawą do opracowania tablic i wykresów były roczne sprawozdania na formularzach: >MZ 88 o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, >MZ 89 o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (podstawa prawna gromadzonych danych; ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej / Dz.U.nr 88 poz.439 z poz. zm; tekst jednolity z dnia Dz.U.z 2012r poz.591/ oraz coroczne opracowania przeprowadzonych badań statystycznych statystyki publicznej, ogłoszone w formie załączników do rozporządzeń Rady Ministrów oraz dane Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie i Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Dane o zatrudnieniu personelu medycznego w roku 2000 w woj. śląskim dotyczą zatrudnienia według podstawowego miejsca w zakładach opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, prywatnych praktykach lekarskich i pielęgniarskich działających w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a także w stacjach sanitarno epidemiologicznych oraz szkołach medycznych. Dane za lata nie obejmują zatrudnienia personelu medycznego w szkołach medycznych i jednostkach administracji publicznej. Dane o zatrudnieniu personelu medycznego w Polsce oraz według województw za lata 2000, dotyczą zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i podmiotach leczniczych (źródło: Główny Urząd Statystyczny), natomiast dane za rok dotyczą zatrudnienia personelu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej i podmiotach leczniczych w tym praktykach lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych.

6 W prezentowanych materiałach, dotyczących zatrudnienia personelu służby zdrowia w województwie śląskim za rok 2000 przedstawiono dane bez personelu zatrudnionego w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (od 2008 r. Śląski Uniwersytet Medyczny). W niniejszej publikacji zamieszczono również dane o uprawnionych do wykonywania zawodów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek i położnych w latach 2000, dane opracowane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie informacji samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia. W związku ze zmianą formularza sprawozdawczego MZ-88 w publikacji zawarto również dane o pracujących w osobach ogółem, o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy razem oraz o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Zakres prezentowanych danych uwarunkowany jest ich dostępnością w okresie przygotowania publikacji do druku.

7 PERSONEL MEDYCZNY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Polska Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki a c Położne b c na ludności Lekarze 22,0 20,8 21,4 21,5 21,7 Lekarze dentyści 3,0 3,2 3,4 3,2 3,2 Farmaceuci 5,7 6,6 6,8 7,0. Pielęgniarki 49,1 48,4 50,4 c 51,9 49,1 Położne 5,7 5,8 5,9 6,2 5,8 Śląskie Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki a Położne b na ludności Lekarze 24,4 22,3 23,2 23,2 23,2 Lekarze dentyści 3,2 3,2 3,1 3,0 2,8 Farmaceuci 5,2 6,4 6,8 7,0 7,0 Pielęgniarki 52,5 55,6 56,4 54,1 53,2 Położne 5,3 5,9 6,3 5,7 5,5 a łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem b łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem c dane skorygowane Uwaga: Dane dla Polski /bez zatrudnienia w praktykach prywatnych - lekarskich i pielęgniarskich/ Źródło: opracowano na podstawie sprawozdań MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz Rocznika Statystycznego GUS. 1

8 PERSONEL MEDYCZNY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OSOBY ZATRUDNIONE Stan w dniu 31 XII Lata Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki b Położne w liczbach bezwzględnych Polska c d cd Śląskie a c a c a c b d na ludności Polska ,0 3,0 5,7 49,1 5, ,8 3,2 6,6 48,4 5, ,4 3,4 6,8 50,4 d 5, ,5 3,2 7,0 51,9 6, ,7 3,2 7,1 49,1 5,8 Śląskie ,4 3,2 5,2 52,5 5, ,3 3,2 6,4 55,6 5, ,2 3,1 6,8 56,4 6, ,2 3,0 7,0 54,1 5, ,2 2,8 7,0 53,2 5,5 2

9 PERSONEL MEDYCZNY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OSOBY ZATRUDNIONE Stan w dniu 31 XII (dok.) Lata Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki b Położne liczba ludności na 1 osobę personelu Polska d 1695 d Śląskie a dane obejmują: zatrudnienie w aptekach prywatnych,aptekach PKP, aptekach Cefarm b łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem c łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem d dane skorygowane Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia. 3

10 PERSONEL MEDYCZNY NA LUDNOŚCI LEKARZE , , ,1 14, Polska Śląskie Województwo katowickie PIELĘGNIARKI ,4 53,2 49, , Polska Śląskie Województwo katowickie

11 ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wskaźniki dynamiki Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych Lekarze Lekarze dentyści Pielęgniarki Farmaceuci Felczerzy Położne Wskaźniki dynamiki 2000 = 100 Lekarze 100,0 87,4 90,7 90,3 89,9 Lekarze dentyści 100,0 96,3 90,8 88,0 83,5 Pielęgniarki 100,0 101,2 102,6 98,1 96,1 Farmaceuci 100,0 117,8 124,8 128,8 127,2 Felczerzy 100,0 23,7 18,4 23,7 21,1 Położne 100,0 105,3 112,0 100,8 98,3 Źródło: opracowano na podstawie sprawozdania na form. MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 5

12 ROZMIESZCZENIE FACHOWYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII PERSONEL MEDYCZNY NA LUDNOŚCI DENTYŚCI 6 5 4, ,9 3,2 2,8 1 Polska Śląskie Województwo katowickie FARMACEUCI 8 7 7,0 7, ,8 3,0 2 1 Polska Śląskie Województwo katowickie 0 6

13 ZATRUDNIENIE WYBRANYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Stan w dniu 31 XII Zawód /specjalność/ Ogółem Personel medyczny z wyższym wykształceniem: Pracujący w osobach w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy Pracujący dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci a Diagności laboratoryjni Pielęgniarki z wyższym wykształceniem w tym: mgr pielęgniarstwa Położne z wyższym wykształceniem w tym: mgr położnictwa Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem w tym: mgr ratownictwa medycznego Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem wykształceniem w tym: mgr fizjioterapii lub kierunku równoważnego Dietetycy z wyższym wykształceniem w tym: mgr na kierunku/w specjalności dietetyka lub równoważnym Psycholodzy Logopedzi Personel ze średnim wykształceniem: Pielęgniarki Położne Dietetycy Higienistki szkolne Ratownicy medyczni a dane nie obejmują farmaceutów zatrudnionych w aptekach prywatnych Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na form. MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 7

14 ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY WEDŁUG NIEKTÓRYCH ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31XII Wyszczególnienie liczby bezwzględne Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci Felczerzy Położne ogółem w tym: mgr położnictwa Pielęgniarki ogółem w tym : mgr pielęgniarstwa Technicy dentystyczni Technicy farmaceutyczni Technicy elektroniki med Technicy analityki med Technicy elektroradiologii Technicy fizjoterapii Instruktorzy higieny Dietetycy 358 a 220 a 271 b 269 b 245 b Masażyści Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki stomatologiczne Higienistki szkolne Opiekunki dziecięce Technicy ortopedzi Ratownicy medyczni b 1453 b 1290 b 1062 b a ze średnim wykształceniem b łącznie ze średnim i z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 8

15 ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY WEDŁUG NIEKTÓRYCH ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31XII Wyszczególnienie Wskaźnik na ludności Lekarze 24,4 22,3 23,2 23,2 23,2 Lekarze stomatolodzy 3,2 3,2 3,1 3,0 2,8 Farmaceuci 5,1 6,4 6,8 7,0 7,0 Felczerzy 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 Położne 5,4 5,9 6,3 5,7 5,5 w tym : mgr położnictwa. 0,2 0,3 0,5 0,6 Pielęgniarki ogółem 52,5 55,6 56,4 54,1 53,2 w tym : mgr pielęgniarstwa 0,7 1,6 2,0 2,3 3,1 Technicy dentystyczni 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 Technicy farmaceutyczni 6,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Technicy elektroniki med. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Technicy analityki med. 4,5 3,2 3,1 2,8 2,5 Technicy elektroradiologii 2,7 2,9 2,9 2,8 2,7 Technicy fizjoterapii 2,8 2,4 2,4 2,1 2,0 Instruktorzy higieny 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Dietetycy 0,7 a 0,5 a 0,6 b 0,6 b 0,5 b Masażyści 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Instruktorzy terapii zajęciowej 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 Higienistki stomatologiczne 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 Higienistki szkolne 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 Opiekunki dziecięce 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 Technicy ortopedzi 0,0 0,01 0,0 0,004 0,002 Ratownicy medyczni 0,1 2,9 b 3,1 b 2,8 b 2,3 b a ze średnim wykształceniem b łącznie ze średnim i z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 9

16 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatolodzy Farma -ceuci a Diagności laboratoryj ni Pielęgniar -ki z wyższym wykształc -eniem Psycholodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Śląskie Powiaty będziński bielski bieruńsko -lędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki

17 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Stan w dniu 31 XII (dok.) Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci a Diagności laborator yjni Położne z wyższym wykształc eniem Psycholodzy Pielęgniar -ki z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory a dane obejmują :, aptekach prywatnych, aptekach PKP,aptekach Cefarm, Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, ZD-5-sprawozdanie apteki i punkty apteczne. 11

18 PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Lekarze na ludności ŚLĄSKIE m. Katowice m. Bielsko-Biała m. Zabrze m. Częstochowa m. Sosnowiec m. Gliwice m. Chorzów m. Rybnik m. Piekary Śląskie m. Bytom m. Jastrzębie-Zdrój m. Ruda Śląska m. Jaworzno m. Tychy m. Dąbrowa Górnicza Powiat cieszyoski m. Siemianowice Śląskie Powiat tarnogórski m. Żory Powiat lubliniecki m. Świętochłowice Powiat gliwicki Powiat zawierciaoski Powiat raciborski Powiat będzioski Powiat myszkowski m. Mysłowice Powiat mikołowski Powiat bielski Powiat żywiecki Powiat pszczyoski Powiat kłobucki Powiat bieruosko- Powiat wodzisławski Powiat częstochowski Powiat rybnicki 23,2 37,7 35,9 33,0 32,1 30,8 30,1 27,9 27,3 25,5 25,4 22,6 21,6 21,0 20,6 19,5 18,7 18,5 17,6 15,9 15,1 15,0 14,9 14,4 14,1 13,9 13,3 12,7 12,2 11,8 9,8 9,2 7,7 6,0 5,1 3,3 61,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 12

19 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Stan w dniu 31XII Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomato -lodzy Farmaceuci a Diagności laboratory jni Pielęgnia -rki z wyższym wykształceniem Psycho lodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Śląskie 23,2 2,8 7,0 1,9 14,7 2,2 1,1 0,2 0,9 Powiaty będziński 14,1 4,0 7,1 0,9 6,2 1,9 0,6 0,1 0,1 bielski 12,2 1,8 6,0 0,7 8,0 0,1 0,3-0,1 Bieruńsko -lędziński 7,7 3,1 6,8 0,5 2,6 0, cieszyński 19,5 2,1 7,3 1,4 14,3 1,4 0,9 0,2 3,4 częstochowski 5,1 1,8 4,0 0,1 2,1 0,4 0,1 - - gliwicki 15,0 1,9 4,9 1,0 12,8 2,7 2,4 - - kłobucki 9,2 0,9 4,0 0,1 11,9 0,5 0,6-0,6 lubliniecki 15,9 3,9 6,6 0,8 20,5 1,3 2,3 0,1 1,4 mikołowski 12,7 2,1 5,4 0,8 7,6 1,3 1,0 0,3 0,1 myszkowski 13,9 2,5 5,8 1,5 10,1 2,9 0,4 - - pszczyński 9,8 1,0 5,3 0,7 4,3 0,9 0,6 0,3 0,2 raciborski 14,4 2,0 5,5 4,0 13,3 1,7 0,3 0,1 1,8 rybnicki 3,3 0,1 3,1-0,8 0, tarnogórski 18,5 2,1 6,5 7,3 13,2 1,9 2,1 1,4 0,2 wodzisławski 6,0 2,9 5,1 0,2 2,1 0,5 0,8 0,1 0,1 zawierciański 14,9 2,0 6,2 1,2 8,3 1,7 0,5 0,1 - żywiecki 11,8 1,8 5,9 0,9 12,7 2,0 0,8 0,3 0,3 13

20 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Stan w dniu 31 XII (dok.) Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci a Diagności laborator yjni Pielęgniar -ki z wyższym wykształceniem Psycho lodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 37,7 4,5 10,1 4,2 26,4 3,0 1,8 0,2 2,1 Bytom 25,5 4,0 7,7 0,7 11,5 2,2 0,9 0,2 0,1 Chorzów 30,1 2,3 8,7 3,9 16,3 2,1 1,3 0,3 0,3 Częstochowa 33,0 4,5 8,8 3,1 30,4 3,7 1,3 0,2 0,3 Dąbrowa Górnicza 20,6 3,5 8,1 0,4 9,0 1,5 0,9 0,2 0,3 Gliwice 30,8 3,8 7,6 3,3 14,6 2,4 1,8 0,3 0,2 Jastrzębie Zdrój 25,4 1,8 5,8 0,1 11,6 1,3 0,4 0,2 0,1 Jaworzno 21,6 3,5 7,9 1,5 12,4 2,5 0,9 0,3 0,1 Katowice 61,0 4,1 10,1 5,0 38,7 6,4 2,8 0,5 4,4 Mysłowice 13,3 2,0 6,4 0,3 2,3 0,9 0,5-0,1 Piekary Śląskie 27,3 0,9 7,3 1,9 23,8 0,9 0,2-0,3 Ruda Śląska 22,6 1,9 6,2 1,1 5,9 4,0 0,5 0,1 - Rybnik 27,9 3,1 4,4 1,1 18,1 1,9 2,1 0,3 0,1 Siemianowice Śląskie 18,7 1,3 6,8 1,9 13,8 2,6 1,3 0,1 0,1 Sosnowiec 32,1 3,5 9,4 1,5 22,6 1,7 1,4 0,2 3,8 Świętochłowice 15,1 1,4 4,8-9,1 2,3 0,6-0,4 Tychy 21,0 3,3 8,1 1,3 8,8 3,7 0,9 0,2 0,1 Zabrze 35,9 3,8 6,4 2,1 20,1 1,6 1,1 0,0 0,7 Żory 17,6 3,5 7,7 0,8 8,4 1,8 1,0 0,5 - a dane obejmują : aptekach prywatnych, aptekach PKP, aptekach Cefarm. Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, ZD-5-sprawozdanie apteki i punkty apteczne. 14

21 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Śląskie Powiaty będziński bielski bieruńskolędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki

22 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU /dok./ Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 16

23 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Stan w dniu 31 XII wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Śląskie 38,5 3,4 0,02 0,2 0,5 0,1 2,5 2,7 2,0 0,5 0,2 0,4 0,2 1,4 1,4 Powiaty będziński 27,6 2,6-0,1 0,5 0,1 1,9 1,6 1,0 0,5-0,4 0,2 3,0 0,3 bielski 15,7 1,1-0,1 0,2-0,8 0,4 0,6 0,3-0,2 0,1 0,5 0,2 bieruńskolędziński 11,3 1, ,2 0,7 1, ,2 1,5 - cieszyński 37,4 1,9-0,3 0,3-1,8 1,6 5,1 0,8-0,2 0,4 1,0 0,7 częstochowski 10,5 0, ,6 0,1 0, ,1-0,5 - gliwicki 32,7 2, ,4-3,2 2,3 0,7 0,3-0,9 0,2 0,8 - kłobucki 13,7 0,8 0,2 0,4 0,2 0,1-0,0 0,8 0,0 0, ,2 1,3 lubliniecki 40,7 2,7-0,1 0,5-2,6 1,0 2,1 0,3-2,3 0,4 1,7 0,1 mikołowski 30,0 2, ,2-1,6 0,9 1,8 0,6-0,8 0,1 0,2 0,1 myszkowski 30,4 6,2 0,3-0,6-2,1 1,0 1,5 0,3 0,1 0,3 0,1 0,4 3,1 pszczyński 14,1 1,4-0,1-0,1 0,6 0,3 1,3 0,9-0,1 0,4 0,4 - raciborski 32,9 2,7 0,2-0,5-3,2 1,2 1, ,5-0,4 1,1 rybnicki 10,8 0, ,4 0, ,0-0,1 - tarnogórski 28,6 3, ,5 0,1 7,5 2,5 4,7 1,0-0,6 0,4 2,0 0,3 wodzisławski 15,4 1,5-0,3 0,1-0,3 0,1 1,1 0,1-1,8-1,5 0,1 zawierciański 35,3 4,6-0, ,5 1,7 1,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,7 0,1 żywiecki 18,9 1, ,1 0,1 1,7 1,0 1,5 0,2 0,4 0,5 0,1 0,7 0,8 17

24 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU /dok./ Stan w dniu 31 XII wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 46,6 6,4-0,1 0,8 0,2 3,2 3,5 1,2 0,3 0,2 0,1-1,9 4,9 Bytom 49,6 7,7-0,9 0,7 0,2 3,2 3,7 2,0 0,6 0,5 0,5 0,6 1,4 0,3 Chorzów 51,0 3,4-0,0 0,8-2,0 3,3 1,4 0,7 0,7 0,4-1,4 0,5 Częstochowa 43,5 5,4-0,2 0,5-4,0 3,1 2,4 0,7 0,2 0,3 0,2 2,1 0,6 Dąbrowa Górnicza 39,8 2,6-0,9 0,6 0,1 0,7 2,7 1,6 0,3 0,9 0,3 0,6 3,2 0,7 Gliwice 40,1 2,2-0,6 0,8 0,2 5,6 9,5 2,6 0,4 0,2 0,4 0,2 1,9 0,1 Jastrzębie-Zdrój 52,5 5, ,2 0,4 1,0 3,1 4,3 1,0-0,2-0,4 - Jaworzno 33,5 3, ,5-2,6 2,2 1,5 0,5 0,4-0,4 0,9 0,4 Katowice 91,6 4,8 0,07 0,8 1,7 0,2 5,0 6,3 2,1 0,6 0,7 0,2 0,4 2,0 10,1 Mysłowice 27,4 3, ,3-0,1 1,1 1,6 0,7 0,1 0,3 0,4 0,9 0,5 Piekary Śląskie 49,9 4, ,0-2,1 5,8 4,5 0,3-0,3 0,3 0,9 0,7 Ruda Śląska 29,5 4,1-0,1 0,4-2,5 4,6 4,2 1,1 0,3 0,3 0,1 1,5 0,1 Rybnik 57,3 3,4-0,1 0,6-2,5 2,3 2,9 0,4 0,4 2,2-2,3 0,5 Siemianowice Śląskie 48,7 2, ,3-2,5 1,3 1,2 0,3-0,0 0,3 1,3 0,1 Sosnowiec 52,8 4,1-0,09 0,7 0,1 2,1 3,0 1,8 0,4-0,4 0,4 2,4 5,0 Świętochłowice 34,0 4, ,2-0,4 2,5 1,7 1,0-0,4 0,0 0,2 0,4 Tychy 34,9 2, ,2 0,2 2,1 2,3 0,9 0,9 0,7 0,1 0,2 1,3 0,1 Zabrze 50,1 4,4-0,6 0,7 0,6 3,1 5,9 2,1 0, ,2 0,8 Żory 26,0 3, ,3-2,1 1,9 2,3 0,3-0,5-2,4 0,2 Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 18

25 PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Lekarze dentyści na ludności Śląskie m. Bielsko-Biała m. Częstochowa m. Katowice Powiat będzioski m. Bytom Powiat lubliniecki m. Gliwice m. Zabrze m. Dąbrowa Górnicza m. Żory m. Jaworzno m. Sosnowiec m. Tychy Powiat bieruosko-lędzioski m. Rybnik Powiat wodzisławski Powiat myszkowski m. Chorzów Powiat tarnogórski Powiat mikołowski Powiat cieszyoski Powiat raciborski m. Mysłowice Powiat zawierciaoski Powiat gliwicki m. Ruda Śląska Powiat bielski Powiat częstochowski Powiat żywiecki m. Jastrzębie-Zdrój m. Świętochłowice m. Siemianowice Śląskie Powiat pszczyoski Powiat kłobucki m. Piekary Śląskie Powiat rybnicki 0,1 0,9 0,9 1,0 1,4 1,3 2,5 2,3 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 3,1 3,1 2,9 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 4,5 4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 19

26 PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Pielęgniarki na ludności ŚLĄSKIE m. Katowice m. Rybnik m. Sosnowiec m. Częstochowa m. Piekary Śląskie m. Bielsko-Biała m. Zabrze m. Chorzów m. Jastrzębie-Zdrój m. Siemianowice Śląskie Powiat lubliniecki m. Bytom m. Gliwice Powiat cieszyoski m. Dąbrowa Górnicza Powiat raciborski m. Jaworzno Powiat gliwicki m. Tychy Powiat zawierciaoski m. Świętochłowice Powiat tarnogórski Powiat myszkowski Powiat mikołowski m. Ruda Śląska m. Żory Powiat będzioski Powiat żywiecki m. Mysłowice Powiat kłobucki Powiat bielski Powiat pszczyoski Powiat wodzisławski Powiat bieruosko-lędzioski Powiat częstochowski Powiat rybnicki 53,2 75,4 75,4 73,9 73,7 73,0 70,2 67,3 64,1 62,5 61,1 61,1 54,7 51,7 48,8 46,3 45,9 45,6 43,7 43,6 43,0 41,8 40,5 37,6 35,5 34,3 33,8 31,5 29,7 25,6 23,8 18,5 17,5 13,8 12,7 11,6 130,

27 LEKARZE NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Liczby bezwzględne Wyszczególnienie Polska 21 Śląskie Ogółem specjaliści a w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii i intensywnej terapii Radiologii b Chorób wewnętrznych Pediatrii Chorób płuc Chorób zakaźnych Psychiatrii c Dermatologii i wenerologii c Neurologii ce Chirurgii d f 7565 f 7509 f 7905 f f f 1109 f 1102 f 1123 f 1143 f 1093 f Kardiologii c Położnictwa i ginekologii Otolaryngologii c g 1786 g 1751 g 1797 g g g 273 g 282 g 284 g 273 g 276 g Okulistyki Urologii Medycyny rodzinnej a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). h bez specjalistów neuropatologii i bez specjalistów dziecięcych. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz Rocznika Statystycznego RP z lat GUS i Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia 2010, 2011, 2012, 2013.

28 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI a W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2013 ROKU Wskaźnik na ludności Chorób wewnętrznych 2,6 3,3 Chirurgii df 2,1 2,4 Pediatrii 1,4 1,6 Położnictwa i ginekologii Medycyny rodzinnej 1,2 1,3 1,2 1,7 Polska 2013 Śląskie 2013 Anestezjologii i intensywnej terapii 1,0 1,1 Neurologii ce 0,7 0,8 Okulistyki 0,6 0,8 Radiologii b 0,7 0,7 Kardiologii c 0,5 0,7 Psychiatrii c 0,7 0,7 Otolaryngologii cg 0,5 0,6 Chorób płuc 0,4 0,4 Dermatologii i wenerologii c 0,3 0,3 Urologii 0,2 0,2 Chorób zakaźnych 0,2 0,1 0,0 1,0 2,0 3,0 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). 22

29 LEKARZE NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Polska Śląskie Ogółem specjaliści a 18,4 17,2 16,9 16,8 17,3 17,6 17,5 20,6 18,5 19,0 19,1 19,6 19,3 19,4 w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii i intensywnej terapii 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 Radiologii b 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Chorób wewnętrznych 3,3 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 4,2 3,5 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 Pediatrii 2,1 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 Chorób płuc 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Chorób zakaźnych 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Psychiatrii c 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 Dermatologii i wenerologii c 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 Neurologii ce 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 Chirurgii d 2,4 2,0 f 2,0 f 2,0 f 2,1 f 2,1 f 2,1 f 2,9 2,3 f 2,4 f 2,4 f 2,4 f 2,5 f 2,4 f Kardiologii c. 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5. 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 Położnictwa i ginekologii 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,8 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 Otolaryngologii c 0,6 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,8 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g Okulistyki 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Urologii 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Medycyny rodzinnej 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 0,4 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). h bez specjalistów neuropatologii i bez specjalistów dziecięcych. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz Rocznika Statystycznego RP z lat GUS i Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia 2010, 2011, 2012,

30 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Wskaźniki struktury Wyszczególnienie Polska Śląskie Ogółem specjaliści a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii i intensywnej terapii 5,5 5,1 5,3 5,4 5,4 5,6 5,8 5,6 5,2 5,3 5,3 5,6 5,7 5,8 Radiologii b 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,2 3,7 3,6 3,8 3,6 3,8 3,8 Chorób wewnętrznych 18,0 15,8 15,6 15,5 15,3 15,0 14,6 20,2 19,1 18,8 18,9 17,9 17,5 17,1 Pediatrii 11,6 9,2 9,0 8,8 8,5 8,2 8,2 10,5 9,3 9,0 8,8 8,5 8,2 8,0 Chorób płuc 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 Chorób zakaźnych. 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Psychiatrii c 3,6 3,6 3,8 3,6 3,9 3,8 4,0 2,8 2,7 3,0 3,0 3,2 3,3 3,3 Dermatologii i wenerologii c 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 2,4 1,8 2,4 2,0 1,9 2,0 1,9 1,8 1,8 Neurologii ce 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 4,0 3,9 4,7 4,8 4,8 4,6 4,8 4,6 4,4 Chirurgii d 13,2 11,7 f 11,7 f 11,7 f 11,8 f 12,0 f 11,8 f 14,1 12,6 f 12,6 f 12,5 f 12,4 f 12,8 f 12,2 f Kardiologii c. 2,4 2,6 2,8 2,9 2,9 3,1. 2,4 2,9 2,9 3,2 3,4 3,5 Położnictwa i ginekologii 8,3 7,6 7,3 7,3 7,0 6,8 6,6 8,6 7,6 7,3 6,9 6,8 6,7 6,5 Otolaryngologii c 3,3 2,9 g 2,8 g 2,7 g 2,7 g 2,6 g 2,6 g 4,1 3,2 g 3,1 g 3,2 g 3,1 g 3,1 g 3,1 g Okulistyki 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 4,5 4,2 4,1 4,3 4,2 4,0 4,0 Urologii. 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 Medycyny rodzinnej 4,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,5 9,5 1,8 5,2 5,5 5,5 5,5 6,1 6,1 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). h bez specjalistów neuropatologii i bez specjalistów dziecięcych. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz Rocznika Statystycznego RP z lat GUS i Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia 2010, 2011, 2012,

31 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Wskaźniki struktury Polska 2013 Śląskie 2013 Anestezjologii i intensywnej terapii; 5,8 Radiologii b ; 3,8 Anestezjologii i intensywnej terapii; 5,8 Radiologii b ; 3,8 Medycyny rodzinnej; 9,5 Inne; 16,4 Chorób wewnętrznych; 14,6 Medycyny rodzinnej; 6,1 Inne; 16,6 Chorób wewnętrznych; 17,1 Urologii; 1,1 Urologii; 1,3 Pediatrii; 8,2 Okulistyki; 4,0 Okulistyki; 3,5 Otolaryngologii cg ; 2,6 Położnictwa i ginekologii; 6,6 Kardiologii c ; 3,1 Chirurgii df ; 11,8 Neurologii ce ; 3,9 Chorób płuc; 2,1 Chorób zakaźnych; 0,9 Psychiatrii c ; 4,0 Dermatologii i wenerologii c ; 1,8 Otolaryngologii cg ; 3,1 Położnictwa i ginekologii; 6,5 Kardiologii c ; 3,5 Chirurgii df ; 12,2 Neurologii ce ; 4,4 Pediatrii; 8,0 Chorób płuc; 2,0 Chorób zakaźnych; 0,6 Psychiatrii c ; 3,3 Dermatologii i wenerologii c ; 1,8 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2007r.). 25

32 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Lekarze specjaliści razem Z tego w zakresie: Alergologii Anestezjologii i intensywnej terapii Angiologii 3 Audiologii 18 Audiologii i foniatrii 3 Balneoklimatologii i medycyny fizykalnej 16 0 Chemioterapii i nowotworów 6 Chirurgii ogólnej Chirurgii dziecięcej Chirurgii kl. piersiowej 9 1 Chirurgii naczyniowej 24 Chirurgii onkologicznej Chirurgii plastycznej 8 2 Chirurgii szczękowej 0 1 Chirurgii szczękowo-twarzowej 7 Chorób płuc Chorób wewnętrznych Chorób zakaźnych Dermatologii i wenerologii Dermatologii dziecięcej 0 0 Diabetologii Diagnostyki laboratoryjnej Epidemiologii 2 0 Endokrynologii Farmakologii klinicznej Foniatrii 6 Ginekologii onkologicznej 10 Gastroenterologii Geriatrii 20 6 Genetyki klinicznej 3 Hematologii Higieny i epidemiologii

33 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Higieny pracy 1 0 Hipertensjologii 8 Immunologii klinicznej 0 Kardiologii Kardiologii dziecięcej 14 Kardiochirurgii Medycyny kolejowej 1 4 Medycyny morskiej i tropikalnej 0 Medycyny nuklearnej Medycyny ogólnej Medycyny rodzinnej Medycyny paliatywnej 12 Medycyny pracy Medycyny przemysłowej 2 20 Medycyny ratunkowej 17 Medycyny sądowej Medycyny społecznej 3 1 Medycyny sportowej 4 0 Medycyny szkolnej 1 Medycyny transportu 0 Mikrobiologii Nefrologii Neonatologii Neurochirurgii i neurotraumatologii Neurologii Neurologii dziecięcej 27 3 Neuropatologii Okulistyki Onkologii Onkologii i hematologii dziecięcej 9 Organizacji ochrony zdrowia 6 Ortopedii i traumatologii Otolaryngologii Otolaryngologii dziecięcej 24 27

34 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Otorynolaryngologii 25 Otorynolaryngologii dziecięcej 6 Patologii onkologicznej 0 0 Patomorfologii Pediatrii Położnictwa i ginekologii Psychiatrii Psychiatrii dzieci i młodzieży Radiodiagnostyki Radioterapii onkologicznej Radiologii dziecięcej 0 0 Rehabilitacji medycznej Reumatologii Seksuologii 2 1 Toksykologii Transfuzjologii Transplantologii klinicznej 10 Urologii Urologii dziecięcej 4 Zdrowia publicznego 1 Innych specjalności nie wymienionych Specjaliści lekarze dentyści razem w tym w zakresie : Chirurgii stomatologicznej Chirurgii szczękowej Medycyny społecznej 6 0 Ortodoncji 41 6 Periodontologii 13 0 Protetyki stomatologicznej 38 5 Stomatologii ogólnej 357 Stomatologii dziecięcej Stomatologii zachowawczej 19 9 Lekarze stomatolodzy o innych specjalnościach

35 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Specjaliści mgr pielęgniarstwa razem w tym w zakresie : Medycyny społecznej Organizacji ochrony zdrowia 5 2 Pielęgniarstwa rodzinnego Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarstwa zachowawczego Pielęgniarstwa geriatrycznego Pielęgniarstwa kardiologicznego Pielęgniarstwa nefrologicznego Pielęgniarstwa diabetologicznego Pielęgniarstwa pediatrycznego Pielęgniarstwa chirurgicznego Pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki Pielęgniarstwa onkologicznego Pielęgniarstwa psychiatrycznego Pielęgniarstwa opieki długoterminowej Pielęgniarstwa neurologicznego Pielęgniarstwa opieki paliatywnej Pielęgniarstwa ratunkowego Pielęgniarstwa w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pielęgniarstwa epidemiologicznego Mgr pielęgniarstwa o innej specjalności Specjaliści położne z wyższym wykształceniem razem w tym w zakresie : Medycyny Społecznej 0 0 Organizacji Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwa rodzinnego Pielęgniarstwa promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pielęgniarstwa neonatologicznego

36 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (dok.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarstwa epidemiologicznego Pielęgniarstwa organizacji i zarządzania Pielęgniarstwa położniczego Pielęgniarstwa ginekologicznego Mgr położnictwa o innej specjalności Specjaliści farmaceuci razem w tym w zakresie : Analizy bromatologicznej Analityki farmaceutycznej Analityki klinicznej Analizy leków 0 Farmacji aptecznej Farmacji klinicznej 1 Farmacji przemysłowej 0 Farmacji szpitalnej 1 Farmacji społecznej 0 0 Farmakologii 0 Farmakodynamiki 0 0 Higieny i epidemiologii Medycyny społecznej 0 Mikrobiologii 0 1 Mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej 0 Leku roślinnego 0 Organizacji ochrony zdrowia 0 0 Technologii farmaceutycznej 0 0 Technologii postaci leków 0 0 Technologii środków leczniczych 0 0 Toksykologii Zdrowia publicznego 0 Zdrowia środowiskowego 0 Zielarstwa 0 0 Inni specjaliści farmaceuci Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej razem w tym w zakresie : Analityki klinicznej

37 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (dok.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Diagnostyki medycznej Higieny i epidemiologii 5 1 Medycyny społecznej Mikrobiologii medycznej 15 Toksykologii medycznej 1 Zdrowia publicznego 5 Zdrowia środowiskowego Genetyki medycznej 3 Immunologii medycznej 1 Transfuzjologii medycznej 44 Inni specjaliści analityki medycznej Inni specjaliści razem w tym w zakresie : Diagnostyki laboratoryjnej 4 1 Epidemiologii Mikrobiologii Toksykologii 0 1 Rehabilitacji ruchowej Psychologii klinicznej Psychologii ogólnej 36 5 Inni psycholodzy 3 0 Analityki sanitarnej 4 0 Fizjoterapii 32 Fizyki medycznej 23 Inżynierii medycznej 1 Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 1 Neurologopedii 10 Zdrowia publicznego 21 Zdrowia środowiskowego 10 Inni 14 4 Uwaga: Dane o zatrudnieniu kadr medycznych - specjaliści wykazani są w osobach bez względu na formę zatrudnienia i według podstawowego miejsca zatrudnienia. W tabeli nie wykazano kadr medycznych zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i szkołach medycznych (zgodnie z metodologią opracowywania sprawozdania na formularzu MZ-89). Źródło: Sporządzono na podstawie sprawozdania MZ-89 - Roczne sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 31

38 LEKARZE SPECJALIŚCI WEDŁUG STOPNIA SPECJALIZACJI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 I 2013 ROKU Wskaźniki na ludności Lekarze specjaliści - ogółem Specjaliści lekarze dentyści - ogółem 14,00 12,00 12,01 11,73 10,50 10,00 8,00 6,00 4,00 2,77 4,20 3,55 3,75 3,50 4,20 2,00 1,08 0,52 0,16 0,94 0,35 0,06 0,89 0,34 0,09 0,00 I II specjalnośd jednostopniowa I II specjalnośd jednostopniowa I II specjalnośd jednostopniowa Polska 2013 Śląskie 2012 Śląskie

39 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Lekarze specjaliści razem 3,498 11,734 4,203 Z tego w zakresie: Alergologii 0,102 0,024 Anestezjologii i intensywnej terapii 0,100 0,702 0,324 Angiologii 0,007 Audiologii 0,039 Audiologii i foniatrii 0,007 Balneoklimatologii i medycyny fizykalnej 0,035 0 Chemioterapii i nowotworów 0,013 Chirurgii ogólnej 0,148 0,767 0,194 Chirurgii dziecięcej 0,013 0,109 0,015 Chirurgii kl. piersiowej 0,020 0,002 Chirurgii naczyniowej 0,052 Chirurgii onkologicznej 0,041 0,033 Chirurgii plastycznej 0,017 0,004 Chirurgii szczękowej 0 0,002 Chirurgii szczękowo-twarzowej 0,015 Chorób płuc 0,039 0,298 0,048 Chorób wewnętrznych 1,004 1,624 0,700 Chorób zakaźnych 0,020 0,091 0,004 Dermatologii i wenerologii 0,102 0,215 0,030 Dermatologii dziecięcej 0 0 Diabetologii 0,126 0,039 Diagnostyki laboratoryjnej 0,004 0,004 0 Epidemiologii 0,004 0 Endokrynologii 0,076 0,037 Farmakologii klinicznej 0 0,015 0,004 Foniatrii 0,013 Ginekologii onkologicznej 0,022 Gastroenterologii 0,072 0,072 Geriatrii 0,043 0,013 Genetyki klinicznej 0,007 Hematologii 0,041 0,024 Higieny i epidemiologii 0,

40 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Higieny pracy 0,002 0 Hipertensjologii 0,017 Immunologii klinicznej 0 Kardiologii 0,444 0,211 Kardiologii dziecięcej 0,030 Kardiochirurgii 0,072 0,022 Medycyny kolejowej 0,002 0,009 Medycyny morskiej i tropikalnej 0 Medycyny nuklearnej 0,002 0,009 0,035 Medycyny ogólnej 0,085 0,111 Medycyny rodzinnej 0,833 0,359 Medycyny paliatywnej 0,026 Medycyny pracy 0,180 0,228 0,024 Medycyny przemysłowej 0,004 0,043 Medycyny ratunkowej 0,037 Medycyny sądowej 0, Medycyny społecznej 0,007 0,002 Medycyny sportowej 0,009 0 Medycyny szkolnej 0,002 Medycyny transportu 0 Mikrobiologii Nefrologii 0,200 0,067 Neonatologii 0,270 0,043 Neurochirurgii i neurotraumatologii 0 0,104 0,015 Neurologii 0,146 0,528 0,109 Neurologii dziecięcej 0,059 0,007 Neuropatologii 0, Okulistyki 0,170 0,465 0,137 Onkologii 0,046 0,087 Onkologii i hematologii dziecięcej 0,020 Organizacji ochrony zdrowia 0,013 Ortopedii i traumatologii 0,111 0,437 0,183 Otolaryngologii 0,187 0,294 Otolaryngologii dziecięcej 0,052 34

41 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Otorynolaryngologii 0,054 Otorynolaryngologii dziecięcej 0,013 Patologii onkologicznej 0 0 Patomorfologii 0,022 0,059 0,026 Pediatrii 0,750 0,704 0,104 Położnictwa i ginekologii 0,183 0,939 0,126 Psychiatrii 0,061 0,291 0,263 Psychiatrii dzieci i młodzieży 0 0,011 0,024 Radiodiagnostyki 0,085 0,291 0,196 Radioterapii onkologicznej 0,011 0,091 0,074 Radiologii dziecięcej 0 0 Rehabilitacji medycznej 0,035 0,207 0,111 Reumatologii 0,215 0,033 Seksuologii 0,004 0,002 Toksykologii 0 0,007 0,002 Transfuzjologii 0,002 0,004 0,009 Transplantologii klinicznej 0,022 Urologii 0,178 0,028 Urologii dziecięcej 0,009 Zdrowia publicznego 0,002 Innych specjalności nie wymienionych 0,015 0,030 0 Specjaliści lekarze dentyści razem 0,894 0,339 0,093 w tym w zakresie : Chirurgii stomatologicznej 0,093 0,054 0,022 Chirurgii szczękowej 0,002 0,017 0,020 Medycyny społecznej 0,013 0 Ortodoncji 0,089 0,013 Periodontologii 0,028 0 Protetyki stomatologicznej 0,083 0,011 Stomatologii ogólnej 0,776 Stomatologii dziecięcej 0,007 0,022 0,009 Stomatologii zachowawczej 0,041 0,020 Lekarze stomatolodzy o innych specjalnościach 0,002 0,

42 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Specjaliści mgr pielęgniarstwa razem 0,287 0,048 0,565 w tym w zakresie : Medycyny społecznej 0, Organizacji ochrony zdrowia 0,011 0,004 Pielęgniarstwa rodzinnego 0, ,004 Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących 0, Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarstwa zachowawczego 0, ,037 Pielęgniarstwa geriatrycznego 0, ,024 Pielęgniarstwa kardiologicznego 0, ,059 Pielęgniarstwa nefrologicznego 0,048 0,022 0,002 Pielęgniarstwa diabetologicznego Pielęgniarstwa pediatrycznego 0 0 0,065 Pielęgniarstwa chirurgicznego 0, ,030 Pielęgniarstwa operacyjnego 0,007 0,002 0,026 Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 0, ,078 Pielęgniarstwa onkologicznego 0 0 0,026 Pielęgniarstwa psychiatrycznego 0 0 0,015 Pielęgniarstwa opieki długoterminowej 0, ,004 Pielęgniarstwa neurologicznego 0, ,013 Pielęgniarstwa opieki paliatywnej 0, ,009 Pielęgniarstwa ratunkowego 0, ,022 Pielęgniarstwa w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 0, ,002 Pielęgniarstwa epidemiologicznego 0,028 0,002 0,128 Mgr pielęgniarstwa o innej specjalności 0,041 0,017 0,020 Specjaliści położne z wyższym wykształceniem razem w tym w zakresie : Medycyny Społecznej 0 0 Organizacji Ochrony Zdrowia 0 0 0,017 0,007 0,030 Pielęgniarstwa rodzinnego 0, ,020 Pielęgniarstwa promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pielęgniarstwa neonatologicznego 0 0,

43 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (dok.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność Jednostopniowa Pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarstwa epidemiologicznego 0 0,002 0 Pielęgniarstwa organizacji i zarządzania 0, ,004 Pielęgniarstwa położniczego 0, ,004 Pielęgniarstwa ginekologicznego 0 0 0,002 Mgr położnictwa o innej specjalności 0,004 0,002 0 Specjaliści farmaceuci razem 0,139 0,017 0,013 w tym w zakresie : Analizy bromatologicznej Analityki farmaceutycznej 0, Analityki klinicznej 0, Analizy leków 0 Farmacji aptecznej 0,120 0,015 0,009 Farmacji klinicznej 0,002 Farmacji przemysłowej 0 Farmacji szpitalnej 0,002 Farmacji społecznej 0 0 Farmakologii 0 Farmakodynamiki 0 0 Higieny i epidemiologii Medycyny społecznej 0 Mikrobiologii 0 0,002 Mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej 0 Leku roślinnego 0 Organizacji ochrony zdrowia 0 0 Technologii farmaceutycznej 0 0 Technologii postaci leków 0 0 Technologii środków leczniczych 0 0 Toksykologii Zdrowia publicznego 0 Zdrowia środowiskowego 0 Zielarstwa 0 0 Inni specjaliści farmaceuci Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej razem 0,307 0,124 0,257 w tym w zakresie : Analityki klinicznej 0,250 0,046 0,004 37

44 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (dok.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Diagnostyki medycznej 0,013 0,054 0,087 Higieny i epidemiologii 0,011 0,002 Medycyny społecznej 0,007 0,009 0,004 Mikrobiologii medycznej 0,033 Toksykologii medycznej 0,002 Zdrowia publicznego 0,011 Zdrowia środowiskowego Genetyki medycznej 0,007 Immunologii medycznej 0,002 Transfuzjologii medycznej 0,096 Inni specjaliści analityki medycznej 0,026 0,013 0,011 Inni specjaliści razem 0,524 0,124 0,250 w tym w zakresie : Diagnostyki laboratoryjnej 0,009 0,002 Epidemiologii 0,135 0,007 0,007 Mikrobiologii 0,024 0,028 Toksykologii 0 0,002 Rehabilitacji ruchowej 0,085 0,030 Psychologii klinicznej 0,148 0,035 0,030 Psychologii ogólnej 0,078 0,011 Inni psycholodzy 0,007 0 Analityki sanitarnej 0,009 0 Fizjoterapii 0,070 Fizyki medycznej 0,050 Inżynierii medycznej 0,002 Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 0,002 Neurologopedii 0,022 Zdrowia publicznego 0,046 Zdrowia środowiskowego 0,022 Inni 0,030 0,009 Uwaga: Dane o zatrudnieniu kadr medycznych - specjaliści wykazani są w osobach bez względu na formę zatrudnienia i według podstawowego miejsca zatrudnienia. W tabeli nie wykazano kadr medycznych zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i szkołach medycznych (zgodnie z metodologią opracowywania sprawozdania na formularzu MZ-89). Źródło: Sporządzono na podstawie sprawozdania MZ-89 - Roczne sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 38

45 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Wskaźniki na ludności Chorób wewnętrznych Chirurgii df Pediatrii Położnictwa i ginekologii Medycyny rodzinnej Anestezjologii i intensywnej terapii Neurologii ce Okulistyki Radiologii b Kardiologii c Psychiatrii c Otolaryngologii cg Chorób płuc Dermatologii i wenerologii c Urologii Chorób zakaźnych 1,56 1,58 1,66 1,27 1,30 1,33 1,19 1,18 1,07 1,13 1,10 1,10 0,85 0,89 0,94 0,77 0,77 0,83 0,75 0,74 0,72 0,68 0,65 0,63 0,65 0,64 0,63 0,60 0,59 0,60 0,38 0,37 0,39 0,35 0,35 0,38 0,22 0,21 0,19 0,12 0,12 0,12 2,38 2,48 2,40 3,33 3,37 3,52 Śląskie 2013 Śląskie 2012 Śląskie ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). 39

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A.

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A. WNIOSKOPOLISA Seria LM nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 1:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Warszawa, 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r.

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni Warszawa, 29.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw Klucz powiązań między

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu https://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu https://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r., poz.1268) - ISCO 08 - z wyróżnionymi zmianami

Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r., poz.1268) - ISCO 08 - z wyróżnionymi zmianami Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (poz. ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.204 r PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie Nr /204/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

PS.2.9612.1.14.2011.PW

PS.2.9612.1.14.2011.PW PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie w dniu 13 czerwca 2011 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Łysoń Lidia Motrenko-Makuch ISSN 2084-0470

dr Piotr Łysoń Lidia Motrenko-Makuch ISSN 2084-0470 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia CSO, Social Surveys and Living Conditions Department kierujący supervisor dr Piotr Łysoń zespół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zamawiającego

Charakterystyka Zamawiającego Lokalizacja: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, znak sprawy: PN-02/USOR_ZAKOP/2014 Charakterystyka Zamawiającego Załącznik nr 1 do SIWZ Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo