PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013"

Transkrypt

1 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 (wybrane dane) KATOWICE 2014

2 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora: Jolanta Pietrzak - Wolny Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej: Mariola Rejdak Tablice i wykresy przygotowali pracownicy Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej Jadwiga Bretner Waldemar Sobczyk Przy publikowaniu danych Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej prosimy o podanie źródła.

3 Uwagi wstępne SPIS TREŚCI Personel medyczny w Polsce i w województwie śląskim... 1 Personel medyczny w Polsce i w województwie śląskim Osoby zatrudnione... 2 Zatrudniony personel medyczny w województwie śląskim Wskaźniki dynamiki... 5 Zatrudnienie wybranych pracowników medycznych w województwie śląskim Zatrudniony personel medyczny według niektórych zawodów w województwie śląskim... 8 Zatrudniony personel medyczny według niektórych zawodów województwie śląskim Wskaźnik na ludności Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony w województwie śląskim /2013/. 10 Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2013/... Personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony w województwie śląskim /2013/. 15 Personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2013/ Lekarze niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim Liczby bezwzględne.. Lekarze niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim Wskaźnik na ludności Lekarze niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim Wskaźnik struktury Zatrudnienie specjalistów lekarzy, dentystów, farmaceutów i innych w województwie śląskim Liczby bezwzględne /2013/.. 26 Zatrudnienie specjalistów lekarzy, dentystów, farmaceutów i innych w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2013/ Lekarze specjaliści według powiatów w województwie śląskim Liczby bezwzględne /2013/.. 40 Lekarze specjaliści według powiatów w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2013/ Personel medyczny zatrudniony w placówkach ochrony zdrowia według województw w 2012r Personel medyczny zatrudniony w placówkach ochrony zdrowia według województw w 2013r 45 Personel medyczny w Polsce i województwie śląskim uprawniony do wykonywania zawodu Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu według województw w roku Pielęgniarki i położne zarejestrowane w Polsce,stan na dzień 31 grudnia 2013 r Pracownicy medyczni. 51

4 Wykresy Personel medyczny na ludności. Lekarze i pielęgniarki. 4 Personel medyczny na ludności. Dentyści i farmaceuci... 6 Personel medyczny zatrudniony w województwie śląskim w 2013 roku Lekarze na ludności. 12 Personel medyczny zatrudniony w województwie śląskim w 2013 roku Lekarze dentyści na ludności. 19 Personel medyczny zatrudniony w woj. śląskim. Pielęgniarki 20 Lekarze według niektórych specjalności a niektórych w Polsce i województwie śląskim w 2012 roku. Wskaźnik na ludności... Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim w 2013 roku Wskaźniki struktury... Lekarze specjaliści wg stopnia specjalizacji w Polsce i woj. śląskim Lekarze wg niektórych specjalności w woj. śląskim w latach Lekarze zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia według województw w 2013r.. 46 Pielęgniarki zatrudnione w placówkach ochrony zdrowia według województw w 2013r

5 UWAGI WSTĘPNE Opracowanie niniejsze jest jedyną z analiz przygotowywanych w Oddziale Analiz i Statystyki Medycznej Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Publikacja zawiera dane dotyczące personelu medycznego zatrudnionego na terenie województwa śląskiego oraz wybrane dane dla Polski i województw. Tablice i wykresy zamieszczone w publikacji prezentują dane dla województwa śląskiego i Polski, za lata 2000, Podstawą do opracowania tablic i wykresów były roczne sprawozdania na formularzach: >MZ 88 o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, >MZ 89 o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (podstawa prawna gromadzonych danych; ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej / Dz.U.nr 88 poz.439 z poz. zm; tekst jednolity z dnia Dz.U.z 2012r poz.591/ oraz coroczne opracowania przeprowadzonych badań statystycznych statystyki publicznej, ogłoszone w formie załączników do rozporządzeń Rady Ministrów oraz dane Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie i Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Dane o zatrudnieniu personelu medycznego w roku 2000 w woj. śląskim dotyczą zatrudnienia według podstawowego miejsca w zakładach opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, prywatnych praktykach lekarskich i pielęgniarskich działających w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a także w stacjach sanitarno epidemiologicznych oraz szkołach medycznych. Dane za lata nie obejmują zatrudnienia personelu medycznego w szkołach medycznych i jednostkach administracji publicznej. Dane o zatrudnieniu personelu medycznego w Polsce oraz według województw za lata 2000, dotyczą zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i podmiotach leczniczych (źródło: Główny Urząd Statystyczny), natomiast dane za rok dotyczą zatrudnienia personelu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej i podmiotach leczniczych w tym praktykach lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych.

6 W prezentowanych materiałach, dotyczących zatrudnienia personelu służby zdrowia w województwie śląskim za rok 2000 przedstawiono dane bez personelu zatrudnionego w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (od 2008 r. Śląski Uniwersytet Medyczny). W niniejszej publikacji zamieszczono również dane o uprawnionych do wykonywania zawodów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek i położnych w latach 2000, dane opracowane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie informacji samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia. W związku ze zmianą formularza sprawozdawczego MZ-88 w publikacji zawarto również dane o pracujących w osobach ogółem, o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy razem oraz o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Zakres prezentowanych danych uwarunkowany jest ich dostępnością w okresie przygotowania publikacji do druku.

7 PERSONEL MEDYCZNY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Polska Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki a c Położne b c na ludności Lekarze 22,0 20,8 21,4 21,5 21,7 Lekarze dentyści 3,0 3,2 3,4 3,2 3,2 Farmaceuci 5,7 6,6 6,8 7,0. Pielęgniarki 49,1 48,4 50,4 c 51,9 49,1 Położne 5,7 5,8 5,9 6,2 5,8 Śląskie Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki a Położne b na ludności Lekarze 24,4 22,3 23,2 23,2 23,2 Lekarze dentyści 3,2 3,2 3,1 3,0 2,8 Farmaceuci 5,2 6,4 6,8 7,0 7,0 Pielęgniarki 52,5 55,6 56,4 54,1 53,2 Położne 5,3 5,9 6,3 5,7 5,5 a łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem b łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem c dane skorygowane Uwaga: Dane dla Polski /bez zatrudnienia w praktykach prywatnych - lekarskich i pielęgniarskich/ Źródło: opracowano na podstawie sprawozdań MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz Rocznika Statystycznego GUS. 1

8 PERSONEL MEDYCZNY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OSOBY ZATRUDNIONE Stan w dniu 31 XII Lata Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki b Położne w liczbach bezwzględnych Polska c d cd Śląskie a c a c a c b d na ludności Polska ,0 3,0 5,7 49,1 5, ,8 3,2 6,6 48,4 5, ,4 3,4 6,8 50,4 d 5, ,5 3,2 7,0 51,9 6, ,7 3,2 7,1 49,1 5,8 Śląskie ,4 3,2 5,2 52,5 5, ,3 3,2 6,4 55,6 5, ,2 3,1 6,8 56,4 6, ,2 3,0 7,0 54,1 5, ,2 2,8 7,0 53,2 5,5 2

9 PERSONEL MEDYCZNY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OSOBY ZATRUDNIONE Stan w dniu 31 XII (dok.) Lata Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki b Położne liczba ludności na 1 osobę personelu Polska d 1695 d Śląskie a dane obejmują: zatrudnienie w aptekach prywatnych,aptekach PKP, aptekach Cefarm b łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem c łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem d dane skorygowane Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia. 3

10 PERSONEL MEDYCZNY NA LUDNOŚCI LEKARZE , , ,1 14, Polska Śląskie Województwo katowickie PIELĘGNIARKI ,4 53,2 49, , Polska Śląskie Województwo katowickie

11 ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wskaźniki dynamiki Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych Lekarze Lekarze dentyści Pielęgniarki Farmaceuci Felczerzy Położne Wskaźniki dynamiki 2000 = 100 Lekarze 100,0 87,4 90,7 90,3 89,9 Lekarze dentyści 100,0 96,3 90,8 88,0 83,5 Pielęgniarki 100,0 101,2 102,6 98,1 96,1 Farmaceuci 100,0 117,8 124,8 128,8 127,2 Felczerzy 100,0 23,7 18,4 23,7 21,1 Położne 100,0 105,3 112,0 100,8 98,3 Źródło: opracowano na podstawie sprawozdania na form. MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 5

12 ROZMIESZCZENIE FACHOWYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII PERSONEL MEDYCZNY NA LUDNOŚCI DENTYŚCI 6 5 4, ,9 3,2 2,8 1 Polska Śląskie Województwo katowickie FARMACEUCI 8 7 7,0 7, ,8 3,0 2 1 Polska Śląskie Województwo katowickie 0 6

13 ZATRUDNIENIE WYBRANYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Stan w dniu 31 XII Zawód /specjalność/ Ogółem Personel medyczny z wyższym wykształceniem: Pracujący w osobach w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy Pracujący dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci a Diagności laboratoryjni Pielęgniarki z wyższym wykształceniem w tym: mgr pielęgniarstwa Położne z wyższym wykształceniem w tym: mgr położnictwa Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem w tym: mgr ratownictwa medycznego Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem wykształceniem w tym: mgr fizjioterapii lub kierunku równoważnego Dietetycy z wyższym wykształceniem w tym: mgr na kierunku/w specjalności dietetyka lub równoważnym Psycholodzy Logopedzi Personel ze średnim wykształceniem: Pielęgniarki Położne Dietetycy Higienistki szkolne Ratownicy medyczni a dane nie obejmują farmaceutów zatrudnionych w aptekach prywatnych Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na form. MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 7

14 ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY WEDŁUG NIEKTÓRYCH ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31XII Wyszczególnienie liczby bezwzględne Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci Felczerzy Położne ogółem w tym: mgr położnictwa Pielęgniarki ogółem w tym : mgr pielęgniarstwa Technicy dentystyczni Technicy farmaceutyczni Technicy elektroniki med Technicy analityki med Technicy elektroradiologii Technicy fizjoterapii Instruktorzy higieny Dietetycy 358 a 220 a 271 b 269 b 245 b Masażyści Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki stomatologiczne Higienistki szkolne Opiekunki dziecięce Technicy ortopedzi Ratownicy medyczni b 1453 b 1290 b 1062 b a ze średnim wykształceniem b łącznie ze średnim i z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 8

15 ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY WEDŁUG NIEKTÓRYCH ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31XII Wyszczególnienie Wskaźnik na ludności Lekarze 24,4 22,3 23,2 23,2 23,2 Lekarze stomatolodzy 3,2 3,2 3,1 3,0 2,8 Farmaceuci 5,1 6,4 6,8 7,0 7,0 Felczerzy 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 Położne 5,4 5,9 6,3 5,7 5,5 w tym : mgr położnictwa. 0,2 0,3 0,5 0,6 Pielęgniarki ogółem 52,5 55,6 56,4 54,1 53,2 w tym : mgr pielęgniarstwa 0,7 1,6 2,0 2,3 3,1 Technicy dentystyczni 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 Technicy farmaceutyczni 6,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Technicy elektroniki med. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Technicy analityki med. 4,5 3,2 3,1 2,8 2,5 Technicy elektroradiologii 2,7 2,9 2,9 2,8 2,7 Technicy fizjoterapii 2,8 2,4 2,4 2,1 2,0 Instruktorzy higieny 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Dietetycy 0,7 a 0,5 a 0,6 b 0,6 b 0,5 b Masażyści 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Instruktorzy terapii zajęciowej 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 Higienistki stomatologiczne 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 Higienistki szkolne 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 Opiekunki dziecięce 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 Technicy ortopedzi 0,0 0,01 0,0 0,004 0,002 Ratownicy medyczni 0,1 2,9 b 3,1 b 2,8 b 2,3 b a ze średnim wykształceniem b łącznie ze średnim i z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 9

16 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatolodzy Farma -ceuci a Diagności laboratoryj ni Pielęgniar -ki z wyższym wykształc -eniem Psycholodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Śląskie Powiaty będziński bielski bieruńsko -lędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki

17 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Stan w dniu 31 XII (dok.) Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci a Diagności laborator yjni Położne z wyższym wykształc eniem Psycholodzy Pielęgniar -ki z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory a dane obejmują :, aptekach prywatnych, aptekach PKP,aptekach Cefarm, Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, ZD-5-sprawozdanie apteki i punkty apteczne. 11

18 PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Lekarze na ludności ŚLĄSKIE m. Katowice m. Bielsko-Biała m. Zabrze m. Częstochowa m. Sosnowiec m. Gliwice m. Chorzów m. Rybnik m. Piekary Śląskie m. Bytom m. Jastrzębie-Zdrój m. Ruda Śląska m. Jaworzno m. Tychy m. Dąbrowa Górnicza Powiat cieszyoski m. Siemianowice Śląskie Powiat tarnogórski m. Żory Powiat lubliniecki m. Świętochłowice Powiat gliwicki Powiat zawierciaoski Powiat raciborski Powiat będzioski Powiat myszkowski m. Mysłowice Powiat mikołowski Powiat bielski Powiat żywiecki Powiat pszczyoski Powiat kłobucki Powiat bieruosko- Powiat wodzisławski Powiat częstochowski Powiat rybnicki 23,2 37,7 35,9 33,0 32,1 30,8 30,1 27,9 27,3 25,5 25,4 22,6 21,6 21,0 20,6 19,5 18,7 18,5 17,6 15,9 15,1 15,0 14,9 14,4 14,1 13,9 13,3 12,7 12,2 11,8 9,8 9,2 7,7 6,0 5,1 3,3 61,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 12

19 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Stan w dniu 31XII Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomato -lodzy Farmaceuci a Diagności laboratory jni Pielęgnia -rki z wyższym wykształceniem Psycho lodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Śląskie 23,2 2,8 7,0 1,9 14,7 2,2 1,1 0,2 0,9 Powiaty będziński 14,1 4,0 7,1 0,9 6,2 1,9 0,6 0,1 0,1 bielski 12,2 1,8 6,0 0,7 8,0 0,1 0,3-0,1 Bieruńsko -lędziński 7,7 3,1 6,8 0,5 2,6 0, cieszyński 19,5 2,1 7,3 1,4 14,3 1,4 0,9 0,2 3,4 częstochowski 5,1 1,8 4,0 0,1 2,1 0,4 0,1 - - gliwicki 15,0 1,9 4,9 1,0 12,8 2,7 2,4 - - kłobucki 9,2 0,9 4,0 0,1 11,9 0,5 0,6-0,6 lubliniecki 15,9 3,9 6,6 0,8 20,5 1,3 2,3 0,1 1,4 mikołowski 12,7 2,1 5,4 0,8 7,6 1,3 1,0 0,3 0,1 myszkowski 13,9 2,5 5,8 1,5 10,1 2,9 0,4 - - pszczyński 9,8 1,0 5,3 0,7 4,3 0,9 0,6 0,3 0,2 raciborski 14,4 2,0 5,5 4,0 13,3 1,7 0,3 0,1 1,8 rybnicki 3,3 0,1 3,1-0,8 0, tarnogórski 18,5 2,1 6,5 7,3 13,2 1,9 2,1 1,4 0,2 wodzisławski 6,0 2,9 5,1 0,2 2,1 0,5 0,8 0,1 0,1 zawierciański 14,9 2,0 6,2 1,2 8,3 1,7 0,5 0,1 - żywiecki 11,8 1,8 5,9 0,9 12,7 2,0 0,8 0,3 0,3 13

20 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Stan w dniu 31 XII (dok.) Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci a Diagności laborator yjni Pielęgniar -ki z wyższym wykształceniem Psycho lodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 37,7 4,5 10,1 4,2 26,4 3,0 1,8 0,2 2,1 Bytom 25,5 4,0 7,7 0,7 11,5 2,2 0,9 0,2 0,1 Chorzów 30,1 2,3 8,7 3,9 16,3 2,1 1,3 0,3 0,3 Częstochowa 33,0 4,5 8,8 3,1 30,4 3,7 1,3 0,2 0,3 Dąbrowa Górnicza 20,6 3,5 8,1 0,4 9,0 1,5 0,9 0,2 0,3 Gliwice 30,8 3,8 7,6 3,3 14,6 2,4 1,8 0,3 0,2 Jastrzębie Zdrój 25,4 1,8 5,8 0,1 11,6 1,3 0,4 0,2 0,1 Jaworzno 21,6 3,5 7,9 1,5 12,4 2,5 0,9 0,3 0,1 Katowice 61,0 4,1 10,1 5,0 38,7 6,4 2,8 0,5 4,4 Mysłowice 13,3 2,0 6,4 0,3 2,3 0,9 0,5-0,1 Piekary Śląskie 27,3 0,9 7,3 1,9 23,8 0,9 0,2-0,3 Ruda Śląska 22,6 1,9 6,2 1,1 5,9 4,0 0,5 0,1 - Rybnik 27,9 3,1 4,4 1,1 18,1 1,9 2,1 0,3 0,1 Siemianowice Śląskie 18,7 1,3 6,8 1,9 13,8 2,6 1,3 0,1 0,1 Sosnowiec 32,1 3,5 9,4 1,5 22,6 1,7 1,4 0,2 3,8 Świętochłowice 15,1 1,4 4,8-9,1 2,3 0,6-0,4 Tychy 21,0 3,3 8,1 1,3 8,8 3,7 0,9 0,2 0,1 Zabrze 35,9 3,8 6,4 2,1 20,1 1,6 1,1 0,0 0,7 Żory 17,6 3,5 7,7 0,8 8,4 1,8 1,0 0,5 - a dane obejmują : aptekach prywatnych, aptekach PKP, aptekach Cefarm. Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, ZD-5-sprawozdanie apteki i punkty apteczne. 14

21 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Śląskie Powiaty będziński bielski bieruńskolędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki

22 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU /dok./ Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 16

23 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Stan w dniu 31 XII wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Śląskie 38,5 3,4 0,02 0,2 0,5 0,1 2,5 2,7 2,0 0,5 0,2 0,4 0,2 1,4 1,4 Powiaty będziński 27,6 2,6-0,1 0,5 0,1 1,9 1,6 1,0 0,5-0,4 0,2 3,0 0,3 bielski 15,7 1,1-0,1 0,2-0,8 0,4 0,6 0,3-0,2 0,1 0,5 0,2 bieruńskolędziński 11,3 1, ,2 0,7 1, ,2 1,5 - cieszyński 37,4 1,9-0,3 0,3-1,8 1,6 5,1 0,8-0,2 0,4 1,0 0,7 częstochowski 10,5 0, ,6 0,1 0, ,1-0,5 - gliwicki 32,7 2, ,4-3,2 2,3 0,7 0,3-0,9 0,2 0,8 - kłobucki 13,7 0,8 0,2 0,4 0,2 0,1-0,0 0,8 0,0 0, ,2 1,3 lubliniecki 40,7 2,7-0,1 0,5-2,6 1,0 2,1 0,3-2,3 0,4 1,7 0,1 mikołowski 30,0 2, ,2-1,6 0,9 1,8 0,6-0,8 0,1 0,2 0,1 myszkowski 30,4 6,2 0,3-0,6-2,1 1,0 1,5 0,3 0,1 0,3 0,1 0,4 3,1 pszczyński 14,1 1,4-0,1-0,1 0,6 0,3 1,3 0,9-0,1 0,4 0,4 - raciborski 32,9 2,7 0,2-0,5-3,2 1,2 1, ,5-0,4 1,1 rybnicki 10,8 0, ,4 0, ,0-0,1 - tarnogórski 28,6 3, ,5 0,1 7,5 2,5 4,7 1,0-0,6 0,4 2,0 0,3 wodzisławski 15,4 1,5-0,3 0,1-0,3 0,1 1,1 0,1-1,8-1,5 0,1 zawierciański 35,3 4,6-0, ,5 1,7 1,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,7 0,1 żywiecki 18,9 1, ,1 0,1 1,7 1,0 1,5 0,2 0,4 0,5 0,1 0,7 0,8 17

24 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU /dok./ Stan w dniu 31 XII wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 46,6 6,4-0,1 0,8 0,2 3,2 3,5 1,2 0,3 0,2 0,1-1,9 4,9 Bytom 49,6 7,7-0,9 0,7 0,2 3,2 3,7 2,0 0,6 0,5 0,5 0,6 1,4 0,3 Chorzów 51,0 3,4-0,0 0,8-2,0 3,3 1,4 0,7 0,7 0,4-1,4 0,5 Częstochowa 43,5 5,4-0,2 0,5-4,0 3,1 2,4 0,7 0,2 0,3 0,2 2,1 0,6 Dąbrowa Górnicza 39,8 2,6-0,9 0,6 0,1 0,7 2,7 1,6 0,3 0,9 0,3 0,6 3,2 0,7 Gliwice 40,1 2,2-0,6 0,8 0,2 5,6 9,5 2,6 0,4 0,2 0,4 0,2 1,9 0,1 Jastrzębie-Zdrój 52,5 5, ,2 0,4 1,0 3,1 4,3 1,0-0,2-0,4 - Jaworzno 33,5 3, ,5-2,6 2,2 1,5 0,5 0,4-0,4 0,9 0,4 Katowice 91,6 4,8 0,07 0,8 1,7 0,2 5,0 6,3 2,1 0,6 0,7 0,2 0,4 2,0 10,1 Mysłowice 27,4 3, ,3-0,1 1,1 1,6 0,7 0,1 0,3 0,4 0,9 0,5 Piekary Śląskie 49,9 4, ,0-2,1 5,8 4,5 0,3-0,3 0,3 0,9 0,7 Ruda Śląska 29,5 4,1-0,1 0,4-2,5 4,6 4,2 1,1 0,3 0,3 0,1 1,5 0,1 Rybnik 57,3 3,4-0,1 0,6-2,5 2,3 2,9 0,4 0,4 2,2-2,3 0,5 Siemianowice Śląskie 48,7 2, ,3-2,5 1,3 1,2 0,3-0,0 0,3 1,3 0,1 Sosnowiec 52,8 4,1-0,09 0,7 0,1 2,1 3,0 1,8 0,4-0,4 0,4 2,4 5,0 Świętochłowice 34,0 4, ,2-0,4 2,5 1,7 1,0-0,4 0,0 0,2 0,4 Tychy 34,9 2, ,2 0,2 2,1 2,3 0,9 0,9 0,7 0,1 0,2 1,3 0,1 Zabrze 50,1 4,4-0,6 0,7 0,6 3,1 5,9 2,1 0, ,2 0,8 Żory 26,0 3, ,3-2,1 1,9 2,3 0,3-0,5-2,4 0,2 Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 18

25 PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Lekarze dentyści na ludności Śląskie m. Bielsko-Biała m. Częstochowa m. Katowice Powiat będzioski m. Bytom Powiat lubliniecki m. Gliwice m. Zabrze m. Dąbrowa Górnicza m. Żory m. Jaworzno m. Sosnowiec m. Tychy Powiat bieruosko-lędzioski m. Rybnik Powiat wodzisławski Powiat myszkowski m. Chorzów Powiat tarnogórski Powiat mikołowski Powiat cieszyoski Powiat raciborski m. Mysłowice Powiat zawierciaoski Powiat gliwicki m. Ruda Śląska Powiat bielski Powiat częstochowski Powiat żywiecki m. Jastrzębie-Zdrój m. Świętochłowice m. Siemianowice Śląskie Powiat pszczyoski Powiat kłobucki m. Piekary Śląskie Powiat rybnicki 0,1 0,9 0,9 1,0 1,4 1,3 2,5 2,3 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 3,1 3,1 2,9 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 4,5 4,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 19

26 PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Pielęgniarki na ludności ŚLĄSKIE m. Katowice m. Rybnik m. Sosnowiec m. Częstochowa m. Piekary Śląskie m. Bielsko-Biała m. Zabrze m. Chorzów m. Jastrzębie-Zdrój m. Siemianowice Śląskie Powiat lubliniecki m. Bytom m. Gliwice Powiat cieszyoski m. Dąbrowa Górnicza Powiat raciborski m. Jaworzno Powiat gliwicki m. Tychy Powiat zawierciaoski m. Świętochłowice Powiat tarnogórski Powiat myszkowski Powiat mikołowski m. Ruda Śląska m. Żory Powiat będzioski Powiat żywiecki m. Mysłowice Powiat kłobucki Powiat bielski Powiat pszczyoski Powiat wodzisławski Powiat bieruosko-lędzioski Powiat częstochowski Powiat rybnicki 53,2 75,4 75,4 73,9 73,7 73,0 70,2 67,3 64,1 62,5 61,1 61,1 54,7 51,7 48,8 46,3 45,9 45,6 43,7 43,6 43,0 41,8 40,5 37,6 35,5 34,3 33,8 31,5 29,7 25,6 23,8 18,5 17,5 13,8 12,7 11,6 130,

27 LEKARZE NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Liczby bezwzględne Wyszczególnienie Polska 21 Śląskie Ogółem specjaliści a w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii i intensywnej terapii Radiologii b Chorób wewnętrznych Pediatrii Chorób płuc Chorób zakaźnych Psychiatrii c Dermatologii i wenerologii c Neurologii ce Chirurgii d f 7565 f 7509 f 7905 f f f 1109 f 1102 f 1123 f 1143 f 1093 f Kardiologii c Położnictwa i ginekologii Otolaryngologii c g 1786 g 1751 g 1797 g g g 273 g 282 g 284 g 273 g 276 g Okulistyki Urologii Medycyny rodzinnej a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). h bez specjalistów neuropatologii i bez specjalistów dziecięcych. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz Rocznika Statystycznego RP z lat GUS i Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia 2010, 2011, 2012, 2013.

28 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI a W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2013 ROKU Wskaźnik na ludności Chorób wewnętrznych 2,6 3,3 Chirurgii df 2,1 2,4 Pediatrii 1,4 1,6 Położnictwa i ginekologii Medycyny rodzinnej 1,2 1,3 1,2 1,7 Polska 2013 Śląskie 2013 Anestezjologii i intensywnej terapii 1,0 1,1 Neurologii ce 0,7 0,8 Okulistyki 0,6 0,8 Radiologii b 0,7 0,7 Kardiologii c 0,5 0,7 Psychiatrii c 0,7 0,7 Otolaryngologii cg 0,5 0,6 Chorób płuc 0,4 0,4 Dermatologii i wenerologii c 0,3 0,3 Urologii 0,2 0,2 Chorób zakaźnych 0,2 0,1 0,0 1,0 2,0 3,0 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). 22

29 LEKARZE NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Polska Śląskie Ogółem specjaliści a 18,4 17,2 16,9 16,8 17,3 17,6 17,5 20,6 18,5 19,0 19,1 19,6 19,3 19,4 w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii i intensywnej terapii 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 Radiologii b 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Chorób wewnętrznych 3,3 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 4,2 3,5 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 Pediatrii 2,1 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 Chorób płuc 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Chorób zakaźnych 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Psychiatrii c 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 Dermatologii i wenerologii c 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 Neurologii ce 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 Chirurgii d 2,4 2,0 f 2,0 f 2,0 f 2,1 f 2,1 f 2,1 f 2,9 2,3 f 2,4 f 2,4 f 2,4 f 2,5 f 2,4 f Kardiologii c. 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5. 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 Położnictwa i ginekologii 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,8 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 Otolaryngologii c 0,6 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,8 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g Okulistyki 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Urologii 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Medycyny rodzinnej 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 0,4 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). h bez specjalistów neuropatologii i bez specjalistów dziecięcych. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz Rocznika Statystycznego RP z lat GUS i Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia 2010, 2011, 2012,

30 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Wskaźniki struktury Wyszczególnienie Polska Śląskie Ogółem specjaliści a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii i intensywnej terapii 5,5 5,1 5,3 5,4 5,4 5,6 5,8 5,6 5,2 5,3 5,3 5,6 5,7 5,8 Radiologii b 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,2 3,7 3,6 3,8 3,6 3,8 3,8 Chorób wewnętrznych 18,0 15,8 15,6 15,5 15,3 15,0 14,6 20,2 19,1 18,8 18,9 17,9 17,5 17,1 Pediatrii 11,6 9,2 9,0 8,8 8,5 8,2 8,2 10,5 9,3 9,0 8,8 8,5 8,2 8,0 Chorób płuc 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 Chorób zakaźnych. 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Psychiatrii c 3,6 3,6 3,8 3,6 3,9 3,8 4,0 2,8 2,7 3,0 3,0 3,2 3,3 3,3 Dermatologii i wenerologii c 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 2,4 1,8 2,4 2,0 1,9 2,0 1,9 1,8 1,8 Neurologii ce 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 4,0 3,9 4,7 4,8 4,8 4,6 4,8 4,6 4,4 Chirurgii d 13,2 11,7 f 11,7 f 11,7 f 11,8 f 12,0 f 11,8 f 14,1 12,6 f 12,6 f 12,5 f 12,4 f 12,8 f 12,2 f Kardiologii c. 2,4 2,6 2,8 2,9 2,9 3,1. 2,4 2,9 2,9 3,2 3,4 3,5 Położnictwa i ginekologii 8,3 7,6 7,3 7,3 7,0 6,8 6,6 8,6 7,6 7,3 6,9 6,8 6,7 6,5 Otolaryngologii c 3,3 2,9 g 2,8 g 2,7 g 2,7 g 2,6 g 2,6 g 4,1 3,2 g 3,1 g 3,2 g 3,1 g 3,1 g 3,1 g Okulistyki 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 4,5 4,2 4,1 4,3 4,2 4,0 4,0 Urologii. 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 Medycyny rodzinnej 4,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,5 9,5 1,8 5,2 5,5 5,5 5,5 6,1 6,1 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). h bez specjalistów neuropatologii i bez specjalistów dziecięcych. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz Rocznika Statystycznego RP z lat GUS i Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia 2010, 2011, 2012,

31 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Wskaźniki struktury Polska 2013 Śląskie 2013 Anestezjologii i intensywnej terapii; 5,8 Radiologii b ; 3,8 Anestezjologii i intensywnej terapii; 5,8 Radiologii b ; 3,8 Medycyny rodzinnej; 9,5 Inne; 16,4 Chorób wewnętrznych; 14,6 Medycyny rodzinnej; 6,1 Inne; 16,6 Chorób wewnętrznych; 17,1 Urologii; 1,1 Urologii; 1,3 Pediatrii; 8,2 Okulistyki; 4,0 Okulistyki; 3,5 Otolaryngologii cg ; 2,6 Położnictwa i ginekologii; 6,6 Kardiologii c ; 3,1 Chirurgii df ; 11,8 Neurologii ce ; 3,9 Chorób płuc; 2,1 Chorób zakaźnych; 0,9 Psychiatrii c ; 4,0 Dermatologii i wenerologii c ; 1,8 Otolaryngologii cg ; 3,1 Położnictwa i ginekologii; 6,5 Kardiologii c ; 3,5 Chirurgii df ; 12,2 Neurologii ce ; 4,4 Pediatrii; 8,0 Chorób płuc; 2,0 Chorób zakaźnych; 0,6 Psychiatrii c ; 3,3 Dermatologii i wenerologii c ; 1,8 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2007r.). 25

32 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Lekarze specjaliści razem Z tego w zakresie: Alergologii Anestezjologii i intensywnej terapii Angiologii 3 Audiologii 18 Audiologii i foniatrii 3 Balneoklimatologii i medycyny fizykalnej 16 0 Chemioterapii i nowotworów 6 Chirurgii ogólnej Chirurgii dziecięcej Chirurgii kl. piersiowej 9 1 Chirurgii naczyniowej 24 Chirurgii onkologicznej Chirurgii plastycznej 8 2 Chirurgii szczękowej 0 1 Chirurgii szczękowo-twarzowej 7 Chorób płuc Chorób wewnętrznych Chorób zakaźnych Dermatologii i wenerologii Dermatologii dziecięcej 0 0 Diabetologii Diagnostyki laboratoryjnej Epidemiologii 2 0 Endokrynologii Farmakologii klinicznej Foniatrii 6 Ginekologii onkologicznej 10 Gastroenterologii Geriatrii 20 6 Genetyki klinicznej 3 Hematologii Higieny i epidemiologii

33 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Higieny pracy 1 0 Hipertensjologii 8 Immunologii klinicznej 0 Kardiologii Kardiologii dziecięcej 14 Kardiochirurgii Medycyny kolejowej 1 4 Medycyny morskiej i tropikalnej 0 Medycyny nuklearnej Medycyny ogólnej Medycyny rodzinnej Medycyny paliatywnej 12 Medycyny pracy Medycyny przemysłowej 2 20 Medycyny ratunkowej 17 Medycyny sądowej Medycyny społecznej 3 1 Medycyny sportowej 4 0 Medycyny szkolnej 1 Medycyny transportu 0 Mikrobiologii Nefrologii Neonatologii Neurochirurgii i neurotraumatologii Neurologii Neurologii dziecięcej 27 3 Neuropatologii Okulistyki Onkologii Onkologii i hematologii dziecięcej 9 Organizacji ochrony zdrowia 6 Ortopedii i traumatologii Otolaryngologii Otolaryngologii dziecięcej 24 27

34 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Otorynolaryngologii 25 Otorynolaryngologii dziecięcej 6 Patologii onkologicznej 0 0 Patomorfologii Pediatrii Położnictwa i ginekologii Psychiatrii Psychiatrii dzieci i młodzieży Radiodiagnostyki Radioterapii onkologicznej Radiologii dziecięcej 0 0 Rehabilitacji medycznej Reumatologii Seksuologii 2 1 Toksykologii Transfuzjologii Transplantologii klinicznej 10 Urologii Urologii dziecięcej 4 Zdrowia publicznego 1 Innych specjalności nie wymienionych Specjaliści lekarze dentyści razem w tym w zakresie : Chirurgii stomatologicznej Chirurgii szczękowej Medycyny społecznej 6 0 Ortodoncji 41 6 Periodontologii 13 0 Protetyki stomatologicznej 38 5 Stomatologii ogólnej 357 Stomatologii dziecięcej Stomatologii zachowawczej 19 9 Lekarze stomatolodzy o innych specjalnościach

35 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Specjaliści mgr pielęgniarstwa razem w tym w zakresie : Medycyny społecznej Organizacji ochrony zdrowia 5 2 Pielęgniarstwa rodzinnego Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarstwa zachowawczego Pielęgniarstwa geriatrycznego Pielęgniarstwa kardiologicznego Pielęgniarstwa nefrologicznego Pielęgniarstwa diabetologicznego Pielęgniarstwa pediatrycznego Pielęgniarstwa chirurgicznego Pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki Pielęgniarstwa onkologicznego Pielęgniarstwa psychiatrycznego Pielęgniarstwa opieki długoterminowej Pielęgniarstwa neurologicznego Pielęgniarstwa opieki paliatywnej Pielęgniarstwa ratunkowego Pielęgniarstwa w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pielęgniarstwa epidemiologicznego Mgr pielęgniarstwa o innej specjalności Specjaliści położne z wyższym wykształceniem razem w tym w zakresie : Medycyny Społecznej 0 0 Organizacji Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwa rodzinnego Pielęgniarstwa promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pielęgniarstwa neonatologicznego

36 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (dok.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarstwa epidemiologicznego Pielęgniarstwa organizacji i zarządzania Pielęgniarstwa położniczego Pielęgniarstwa ginekologicznego Mgr położnictwa o innej specjalności Specjaliści farmaceuci razem w tym w zakresie : Analizy bromatologicznej Analityki farmaceutycznej Analityki klinicznej Analizy leków 0 Farmacji aptecznej Farmacji klinicznej 1 Farmacji przemysłowej 0 Farmacji szpitalnej 1 Farmacji społecznej 0 0 Farmakologii 0 Farmakodynamiki 0 0 Higieny i epidemiologii Medycyny społecznej 0 Mikrobiologii 0 1 Mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej 0 Leku roślinnego 0 Organizacji ochrony zdrowia 0 0 Technologii farmaceutycznej 0 0 Technologii postaci leków 0 0 Technologii środków leczniczych 0 0 Toksykologii Zdrowia publicznego 0 Zdrowia środowiskowego 0 Zielarstwa 0 0 Inni specjaliści farmaceuci Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej razem w tym w zakresie : Analityki klinicznej

37 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (dok.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Diagnostyki medycznej Higieny i epidemiologii 5 1 Medycyny społecznej Mikrobiologii medycznej 15 Toksykologii medycznej 1 Zdrowia publicznego 5 Zdrowia środowiskowego Genetyki medycznej 3 Immunologii medycznej 1 Transfuzjologii medycznej 44 Inni specjaliści analityki medycznej Inni specjaliści razem w tym w zakresie : Diagnostyki laboratoryjnej 4 1 Epidemiologii Mikrobiologii Toksykologii 0 1 Rehabilitacji ruchowej Psychologii klinicznej Psychologii ogólnej 36 5 Inni psycholodzy 3 0 Analityki sanitarnej 4 0 Fizjoterapii 32 Fizyki medycznej 23 Inżynierii medycznej 1 Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 1 Neurologopedii 10 Zdrowia publicznego 21 Zdrowia środowiskowego 10 Inni 14 4 Uwaga: Dane o zatrudnieniu kadr medycznych - specjaliści wykazani są w osobach bez względu na formę zatrudnienia i według podstawowego miejsca zatrudnienia. W tabeli nie wykazano kadr medycznych zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i szkołach medycznych (zgodnie z metodologią opracowywania sprawozdania na formularzu MZ-89). Źródło: Sporządzono na podstawie sprawozdania MZ-89 - Roczne sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 31

38 LEKARZE SPECJALIŚCI WEDŁUG STOPNIA SPECJALIZACJI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 I 2013 ROKU Wskaźniki na ludności Lekarze specjaliści - ogółem Specjaliści lekarze dentyści - ogółem 14,00 12,00 12,01 11,73 10,50 10,00 8,00 6,00 4,00 2,77 4,20 3,55 3,75 3,50 4,20 2,00 1,08 0,52 0,16 0,94 0,35 0,06 0,89 0,34 0,09 0,00 I II specjalnośd jednostopniowa I II specjalnośd jednostopniowa I II specjalnośd jednostopniowa Polska 2013 Śląskie 2012 Śląskie

39 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Lekarze specjaliści razem 3,498 11,734 4,203 Z tego w zakresie: Alergologii 0,102 0,024 Anestezjologii i intensywnej terapii 0,100 0,702 0,324 Angiologii 0,007 Audiologii 0,039 Audiologii i foniatrii 0,007 Balneoklimatologii i medycyny fizykalnej 0,035 0 Chemioterapii i nowotworów 0,013 Chirurgii ogólnej 0,148 0,767 0,194 Chirurgii dziecięcej 0,013 0,109 0,015 Chirurgii kl. piersiowej 0,020 0,002 Chirurgii naczyniowej 0,052 Chirurgii onkologicznej 0,041 0,033 Chirurgii plastycznej 0,017 0,004 Chirurgii szczękowej 0 0,002 Chirurgii szczękowo-twarzowej 0,015 Chorób płuc 0,039 0,298 0,048 Chorób wewnętrznych 1,004 1,624 0,700 Chorób zakaźnych 0,020 0,091 0,004 Dermatologii i wenerologii 0,102 0,215 0,030 Dermatologii dziecięcej 0 0 Diabetologii 0,126 0,039 Diagnostyki laboratoryjnej 0,004 0,004 0 Epidemiologii 0,004 0 Endokrynologii 0,076 0,037 Farmakologii klinicznej 0 0,015 0,004 Foniatrii 0,013 Ginekologii onkologicznej 0,022 Gastroenterologii 0,072 0,072 Geriatrii 0,043 0,013 Genetyki klinicznej 0,007 Hematologii 0,041 0,024 Higieny i epidemiologii 0,

40 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Higieny pracy 0,002 0 Hipertensjologii 0,017 Immunologii klinicznej 0 Kardiologii 0,444 0,211 Kardiologii dziecięcej 0,030 Kardiochirurgii 0,072 0,022 Medycyny kolejowej 0,002 0,009 Medycyny morskiej i tropikalnej 0 Medycyny nuklearnej 0,002 0,009 0,035 Medycyny ogólnej 0,085 0,111 Medycyny rodzinnej 0,833 0,359 Medycyny paliatywnej 0,026 Medycyny pracy 0,180 0,228 0,024 Medycyny przemysłowej 0,004 0,043 Medycyny ratunkowej 0,037 Medycyny sądowej 0, Medycyny społecznej 0,007 0,002 Medycyny sportowej 0,009 0 Medycyny szkolnej 0,002 Medycyny transportu 0 Mikrobiologii Nefrologii 0,200 0,067 Neonatologii 0,270 0,043 Neurochirurgii i neurotraumatologii 0 0,104 0,015 Neurologii 0,146 0,528 0,109 Neurologii dziecięcej 0,059 0,007 Neuropatologii 0, Okulistyki 0,170 0,465 0,137 Onkologii 0,046 0,087 Onkologii i hematologii dziecięcej 0,020 Organizacji ochrony zdrowia 0,013 Ortopedii i traumatologii 0,111 0,437 0,183 Otolaryngologii 0,187 0,294 Otolaryngologii dziecięcej 0,052 34

41 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Otorynolaryngologii 0,054 Otorynolaryngologii dziecięcej 0,013 Patologii onkologicznej 0 0 Patomorfologii 0,022 0,059 0,026 Pediatrii 0,750 0,704 0,104 Położnictwa i ginekologii 0,183 0,939 0,126 Psychiatrii 0,061 0,291 0,263 Psychiatrii dzieci i młodzieży 0 0,011 0,024 Radiodiagnostyki 0,085 0,291 0,196 Radioterapii onkologicznej 0,011 0,091 0,074 Radiologii dziecięcej 0 0 Rehabilitacji medycznej 0,035 0,207 0,111 Reumatologii 0,215 0,033 Seksuologii 0,004 0,002 Toksykologii 0 0,007 0,002 Transfuzjologii 0,002 0,004 0,009 Transplantologii klinicznej 0,022 Urologii 0,178 0,028 Urologii dziecięcej 0,009 Zdrowia publicznego 0,002 Innych specjalności nie wymienionych 0,015 0,030 0 Specjaliści lekarze dentyści razem 0,894 0,339 0,093 w tym w zakresie : Chirurgii stomatologicznej 0,093 0,054 0,022 Chirurgii szczękowej 0,002 0,017 0,020 Medycyny społecznej 0,013 0 Ortodoncji 0,089 0,013 Periodontologii 0,028 0 Protetyki stomatologicznej 0,083 0,011 Stomatologii ogólnej 0,776 Stomatologii dziecięcej 0,007 0,022 0,009 Stomatologii zachowawczej 0,041 0,020 Lekarze stomatolodzy o innych specjalnościach 0,002 0,

42 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Specjaliści mgr pielęgniarstwa razem 0,287 0,048 0,565 w tym w zakresie : Medycyny społecznej 0, Organizacji ochrony zdrowia 0,011 0,004 Pielęgniarstwa rodzinnego 0, ,004 Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących 0, Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarstwa zachowawczego 0, ,037 Pielęgniarstwa geriatrycznego 0, ,024 Pielęgniarstwa kardiologicznego 0, ,059 Pielęgniarstwa nefrologicznego 0,048 0,022 0,002 Pielęgniarstwa diabetologicznego Pielęgniarstwa pediatrycznego 0 0 0,065 Pielęgniarstwa chirurgicznego 0, ,030 Pielęgniarstwa operacyjnego 0,007 0,002 0,026 Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 0, ,078 Pielęgniarstwa onkologicznego 0 0 0,026 Pielęgniarstwa psychiatrycznego 0 0 0,015 Pielęgniarstwa opieki długoterminowej 0, ,004 Pielęgniarstwa neurologicznego 0, ,013 Pielęgniarstwa opieki paliatywnej 0, ,009 Pielęgniarstwa ratunkowego 0, ,022 Pielęgniarstwa w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 0, ,002 Pielęgniarstwa epidemiologicznego 0,028 0,002 0,128 Mgr pielęgniarstwa o innej specjalności 0,041 0,017 0,020 Specjaliści położne z wyższym wykształceniem razem w tym w zakresie : Medycyny Społecznej 0 0 Organizacji Ochrony Zdrowia 0 0 0,017 0,007 0,030 Pielęgniarstwa rodzinnego 0, ,020 Pielęgniarstwa promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pielęgniarstwa neonatologicznego 0 0,

43 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (dok.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność Jednostopniowa Pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarstwa epidemiologicznego 0 0,002 0 Pielęgniarstwa organizacji i zarządzania 0, ,004 Pielęgniarstwa położniczego 0, ,004 Pielęgniarstwa ginekologicznego 0 0 0,002 Mgr położnictwa o innej specjalności 0,004 0,002 0 Specjaliści farmaceuci razem 0,139 0,017 0,013 w tym w zakresie : Analizy bromatologicznej Analityki farmaceutycznej 0, Analityki klinicznej 0, Analizy leków 0 Farmacji aptecznej 0,120 0,015 0,009 Farmacji klinicznej 0,002 Farmacji przemysłowej 0 Farmacji szpitalnej 0,002 Farmacji społecznej 0 0 Farmakologii 0 Farmakodynamiki 0 0 Higieny i epidemiologii Medycyny społecznej 0 Mikrobiologii 0 0,002 Mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej 0 Leku roślinnego 0 Organizacji ochrony zdrowia 0 0 Technologii farmaceutycznej 0 0 Technologii postaci leków 0 0 Technologii środków leczniczych 0 0 Toksykologii Zdrowia publicznego 0 Zdrowia środowiskowego 0 Zielarstwa 0 0 Inni specjaliści farmaceuci Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej razem 0,307 0,124 0,257 w tym w zakresie : Analityki klinicznej 0,250 0,046 0,004 37

44 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 ROKU (dok.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Diagnostyki medycznej 0,013 0,054 0,087 Higieny i epidemiologii 0,011 0,002 Medycyny społecznej 0,007 0,009 0,004 Mikrobiologii medycznej 0,033 Toksykologii medycznej 0,002 Zdrowia publicznego 0,011 Zdrowia środowiskowego Genetyki medycznej 0,007 Immunologii medycznej 0,002 Transfuzjologii medycznej 0,096 Inni specjaliści analityki medycznej 0,026 0,013 0,011 Inni specjaliści razem 0,524 0,124 0,250 w tym w zakresie : Diagnostyki laboratoryjnej 0,009 0,002 Epidemiologii 0,135 0,007 0,007 Mikrobiologii 0,024 0,028 Toksykologii 0 0,002 Rehabilitacji ruchowej 0,085 0,030 Psychologii klinicznej 0,148 0,035 0,030 Psychologii ogólnej 0,078 0,011 Inni psycholodzy 0,007 0 Analityki sanitarnej 0,009 0 Fizjoterapii 0,070 Fizyki medycznej 0,050 Inżynierii medycznej 0,002 Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 0,002 Neurologopedii 0,022 Zdrowia publicznego 0,046 Zdrowia środowiskowego 0,022 Inni 0,030 0,009 Uwaga: Dane o zatrudnieniu kadr medycznych - specjaliści wykazani są w osobach bez względu na formę zatrudnienia i według podstawowego miejsca zatrudnienia. W tabeli nie wykazano kadr medycznych zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i szkołach medycznych (zgodnie z metodologią opracowywania sprawozdania na formularzu MZ-89). Źródło: Sporządzono na podstawie sprawozdania MZ-89 - Roczne sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 38

45 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Wskaźniki na ludności Chorób wewnętrznych Chirurgii df Pediatrii Położnictwa i ginekologii Medycyny rodzinnej Anestezjologii i intensywnej terapii Neurologii ce Okulistyki Radiologii b Kardiologii c Psychiatrii c Otolaryngologii cg Chorób płuc Dermatologii i wenerologii c Urologii Chorób zakaźnych 1,56 1,58 1,66 1,27 1,30 1,33 1,19 1,18 1,07 1,13 1,10 1,10 0,85 0,89 0,94 0,77 0,77 0,83 0,75 0,74 0,72 0,68 0,65 0,63 0,65 0,64 0,63 0,60 0,59 0,60 0,38 0,37 0,39 0,35 0,35 0,38 0,22 0,21 0,19 0,12 0,12 0,12 2,38 2,48 2,40 3,33 3,37 3,52 Śląskie 2013 Śląskie 2012 Śląskie ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). 39

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA Śląski Urząd Wojewódzk i w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 (wybrane dane) Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2010-2014 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2009-203 stan w dniu 3.2 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2008-202 stan w dniu 3.2 liczby bezwzględne wskaźnik na 0 tys. ludności z

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki https://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjal izacji-wymaganych-do-ich.html 2019-08-29, 00:01 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem:

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających GRUŹLICA UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Dane o zgonach z powodu

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 2014

Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 2014 16. Cykliczna Konferencja Naukowa Wyzwania XXI wieku: Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne Warszawa 24 kwietnia 218r. Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 214 Joanna Jędrzejczak Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) (wyłączony)

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-29 Sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2015 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADRY MEDYCZNEJW SESJI WIOSENNEJORAZ JESIENNEJ 2013ROKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Sprawozdanie z kształcenia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Katowicach WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ 2012 (wybrane dane) Katowice, 2013 ŚLĄSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH. Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH. Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem Średnia liczba członków Wynik 1. SKN przy Katedrze Histologii i Embriologii 107 5 21,40 2. SKN przy Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku

Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku Wojciech ŁĄCKI Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku Poniżej zamieszczono zestawienia liczbowe ukazujące pracę Naczelnego Sądu

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018 Lp. NAZWA JEDNOSTKI Punkty ogółem Średnia liczba członków Wynik 1 SKN PRZY KATEDRZE I ZAKŁADZIE BIOCHEMII 230 6 38,30 2 SKN PRZY KLINICE DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU Lp. NAZWA JEDNOSTKI Punkty Ogółem Średnia liczba Członków Wynik 1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej I Topograficznej 255 5 51,00 2 Katedra

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 997 lub 22 333 77 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 17:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl A Nazwa Pośrednika ID Pieczęć działu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji w Oddziale

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów LEKARSKI Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2017, Działalność naukowa R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2017, Działalność naukowa R A N K I N G WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2017, Działalność naukowa R A N K I N G Jednostki o zatrudnieniu 3 i więcej etatów Suma Liczba Efektywność 1. 1WL 1MR Zakład Medycyny Ratunkowej 941,00 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych do dofinansowania z budżetu państwa w latach 2007-2008, z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych w poszczególnych województwach Lp

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2015/2016) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2016, Działalność naukowa Jednostki o zatrudnieniu równym 3 lub powyżej 3 etatów R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2016, Działalność naukowa Jednostki o zatrudnieniu równym 3 lub powyżej 3 etatów R A N K I N G WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2016, Działalność naukowa Jednostki o zatrudnieniu równym 3 lub powyżej 3 etatów R A N K I N G 1. 1WL 1MR Zakład Medycyny Ratunkowej 1 395,00 3,33 418,92

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2016/2017) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w woj. łódzkim w latach 2011-2014 1 ZASADY ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety.

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. L.p. Nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 671 2 Klinika Onkologii Ginekologicznej

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora.

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora. OKRĘGI WYBORCZE Załącznik nr 1 1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK)

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) Katowice, grudzień 2012 Dyrektor: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r. Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta naukowo-dydaktyczna za rok 2012 RANKING* Lp Wydział / kod Nazwa jednostki SUMA PKT. liczba 1. 2WL 2M11 Klinika Dermatologii i Wenerologii 553 2 276,50 2. 1WL 1WY

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo