PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012"

Transkrypt

1 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 (wybrane dane)

2 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora: Jolanta Pietrzak - Wolny Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej: Mariola Rejdak Tablice i wykresy przygotowali pracownicy Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej Jadwiga Bretner Waldemar Sobczyk Przy publikowaniu danych Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej prosimy o podanie źródła.

3 Uwagi wstępne SPIS TREŚCI Personel medyczny w Polsce i w województwie śląskim... 1 Personel medyczny w Polsce i w województwie śląskim Osoby zatrudnione... 2 Zatrudniony personel medyczny w województwie śląskim Wskaźniki dynamiki... 5 Rozmieszczenie fachowych pracowników medycznych w województwie śląskim Zatrudnienie wybranych pracowników medycznych w województwie śląskim Zatrudniony personel medyczny według niektórych zawodów w województwie śląskim... 9 Zatrudniony personel medyczny według niektórych zawodów województwie śląskim Wskaźnik na ludności Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony ogółem w województwie śląskim /2012/. 11 Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony ogółem w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2012/ Personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony w województwie śląskim /2012/. 16 Personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2012/ Lekarze niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim Liczby bezwzględne.. 22 Lekarze niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim Wskaźnik na ludności Lekarze niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim Wskaźnik struktury Zatrudnienie specjalistów lekarzy, dentystów, farmaceutów i innych w województwie śląskim Liczby bezwzględne /2012/.. 27 Zatrudnienie specjalistów lekarzy, dentystów, farmaceutów i innych w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2012/ Lekarze specjaliści według powiatów w województwie śląskim Liczby bezwzględne /2012/.. 41 Lekarze specjaliści według powiatów w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2012/ Pracownicy medyczni cywilnej służby zdrowia /2011/ Pracownicy medyczni cywilnej służby zdrowia /2012/ Personel medyczny w Polsce i województwie śląskim uprawniony do wykonywania zawodu Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu w roku Pielęgniarki i położne zarejestrowane w Polsce,stan na dzień 31 grudnia 2012 r Pracownicy medyczni. 52

4 Wykresy Personel medyczny na ludności. Lekarze i pielęgniarki. 4 Personel medyczny na ludności. Dentyści i farmaceuci... 7 Personel medyczny zatrudniony w województwie śląskim w 2012 roku Lekarze na ludności. 13 Personel medyczny zatrudniony w województwie śląskim w 2012 roku Lekarze dentyści na ludności. 20 Personel medyczny zatrudniony w woj. śląskim. Pielęgniarki 21 Lekarze według niektórych specjalności a niektórych w Polsce i województwie śląskim w 2012 roku. Wskaźnik na ludności... Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim w 2012 roku Wskaźniki struktury Lekarze specjaliści wg stopnia specjalizacji w Polsce i woj. śląskim Lekarze wg niektórych specjalności w woj. śląskim w latach Lekarze zatrudnieni według województw w 2012r. 47 Pielęgniarki zatrudnione według województw w 2012r

5 UWAGI WSTĘPNE Opracowanie niniejsze jest jedyną z analiz przygotowywanych w Oddziale Analiz i Statystyki Medycznej Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Publikacja zawiera dane dotyczące personelu medycznego zatrudnionego na terenie województwa śląskiego oraz wybrane dane dla Polski i województw. Tablice i wykresy zamieszczone w publikacji prezentują dane dla województwa śląskiego i Polski, za lata 2000, 2005, Podstawą do opracowania tablic i wykresów były roczne sprawozdania na formularzach: >MZ 88 o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą >MZ 89 o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych (podstawa prawna gromadzonych danych; ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej / Dz.U.z 2012r poz.591/ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej za rok 2013 (załącznik do rozporządzenia Dz. U. z roku 2012 poz.1391 z późn. zm.-w części zdrowie i ochrona zdrowia ). Dane o zatrudnieniu personelu medycznego w roku 2000 w woj. śląskim dotyczą zatrudnienia według podstawowego miejsca w zakładach opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, prywatnych praktykach lekarskich i pielęgniarskich działających w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a także w stacjach sanitarno epidemiologicznych oraz szkołach medycznych. Dane za lata nie obejmują zatrudnienia personelu medycznego w szkołach medycznych i jednostkach administracji publicznej. Dane o zatrudnieniu personelu medycznego w Polsce oraz według województw za lata 2000, dotyczą zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i podmiotach leczniczych (źródło: Główny Urząd Statystyczny), natomiast dane za rok dotyczą zatrudnienia personelu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej i podmiotach leczniczych w tym praktykach lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych. Dane za rok 2012 dot. zatrudnienia we wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

6 W prezentowanych materiałach, dotyczących zatrudnienia personelu służby zdrowia w województwie śląskim za rok 2000 przedstawiono dane bez personelu zatrudnionego w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (od 2008 r. Śląski Uniwersytet Medyczny). W niniejszej publikacji zamieszczono również dane o uprawnionych do wykonywania zawodów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek i położnych w latach 2000, dane opracowane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie informacji samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia. W związku ze zmianą formularza sprawozdawczego MZ-88 w publikacji zawarto również dane o pracujących w osobach ogółem, o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy razem oraz o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Zakres prezentowanych danych uwarunkowany jest ich dostępnością w okresie przygotowania publikacji do druku.

7 PERSONEL MEDYCZNY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wyszczególnienie Polska Liczby bezwzględne Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki a c Położne b c na ludności Lekarze 22,0 19,9 20,8 21,4 21,5 Lekarze dentyści 3,0 3,1 3,2 3,4 3,2 Farmaceuci 5,7 5,8 6,6 6,8. Pielęgniarki 49,1 46,9 48,4 50,4 c 51,9 Położne 5,7 5,5 5,8 5,9 6,2 Śląskie Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki a Położne b na ludności Lekarze 24,4 20,8 22,3 23,2 23,2 Lekarze dentyści 3,2 3,3 3,2 3,1 3,0 Farmaceuci 5,2 5,4 6,4 6,8 7,0 Pielęgniarki 52,5 53,7 55,6 56,4 54,1 Położne 5,3 5,3 5,9 6,3 5,7 a łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem b łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem c dane skorygowane Uwaga: Dane dla Polski /bez zatrudnienia w praktykach prywatnych - lekarskich i pielęgniarskich/ Źródło: opracowano na podstawie sprawozdań Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych oraz Rocznika Statystycznego GUS. 1

8 PERSONEL MEDYCZNY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OSOBY ZATRUDNIONE Stan w dniu 31 XII Lata Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki b Położne w liczbach bezwzględnych Polska c c d cd Śląskie a a c a c a c na ludności Polska ,0 3,0 5,7 49,1 5, ,9 3,1 5,8 46,9 5, ,8 3,2 6,6 48,4 5, ,4 3,4 6,8 50,4 d 5, ,5 3,2. 51,9 6,2 Śląskie ,4 3,2 5,2 52,5 5, ,8 3,3 5,4 53,7 5, ,3 3,2 6,4 55,6 5, ,2 3,1 6,8 56,4 6, ,2 3,0 7,0 54,1 5,7 2

9 PERSONEL MEDYCZNY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OSOBY ZATRUDNIONE Stan w dniu 31 XII (dok.) Lata Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki b Położne liczba ludności na 1 osobę personelu Polska d 1695 d Śląskie a dane obejmują: zatrudnienie w aptekach prywatnych,aptekach PKP, aptekach Cefarm b łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem c łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem d dane skorygowane Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych oraz roczników statystycznych GUS. 3

10 PERSONEL MEDYCZNY NA LUDNOŚCI LEKARZE ,2 21, ,1 14, Polska Śląskie Województwo katowickie PIELĘGNIARKI , , , , Polska Śląskie Województwo katowickie

11 ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wskaźniki dynamiki Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych Lekarze Lekarze dentyści Pielęgniarki Farmaceuci Felczerzy Położne Wskaźniki dynamiki 2000 = 100 Lekarze 100,0 82,4 87,4 90,7 90,3 Lekarze dentyści 100,0 100,2 96,3 90,8 88,0 Pielęgniarki 100,0 98,8 101,2 102,6 98,1 Farmaceuci 100,0 101,4 117,8 124,8 128,8 Felczerzy 100,0 44,7 23,7 18,4 23,7 Położne 100,0 96,5 105,3 112,0 100,8 Źródło: opracowano na podstawie sprawozdania na form. Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 5

12 ROZMIESZCZENIE FACHOWYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Ogółem Liczba zatrudnionych podstawowo Zakłady publiczne w tym Zakłady niepubliczne Rok 2000 Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Felczerzy Położne Pielęgniarki a Lekarze 9760 Rok Lekarze dentyści Farmaceuci Felczerzy Położne b Pielęgniarki a Rok 2010 Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Felczerzy Położne b Pielęgniarki a Rok 2011 Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Felczerzy Położne b Pielęgniarki a Rok 2012 Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Felczerzy 9.. Położne b Pielęgniarki a a łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem b łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na form. Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 6

13 PERSONEL MEDYCZNY NA LUDNOŚCI DENTYŚCI ,2 3,9 3,2 3,0 2 1 Polska Śląskie Województwo katowickie FARMACEUCI 8 7 6,8 7, ,8 3,0 2 1 Polska Śląskie Województwo katowickie

14 ZATRUDNIENIE WYBRANYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Stan w dniu 31 XII Zawód /specjalność/ Ogółem Personel medyczny z wyższym wykształceniem: Pracujący w osobach w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy Pracujący dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci a Diagności laboratoryjni Pielęgniarki z wyższym wykształceniem w tym: mgr pielęgniarstwa Położne z wyższym wykształceniem w tym: mgr położnictwa Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem w tym: mgr ratownictwa medycznego Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem wykształceniem w tym: mgr fizjioterapii lub kierunku równoważnego Dietetycy z wyższym wykształceniem w tym: mgr na kierunku/w specjalności dietetyka lub równoważnym Psycholodzy Logopedzi Personel ze średnim wykształceniem: Pielęgniarki Położne Dietetycy Higienistki szkolne Ratownicy medyczni a dane nie obejmują farmaceutów zatrudnionych w aptekach prywatnych Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na form. Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 8

15 ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY WEDŁUG NIEKTÓRYCH ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31XII Wyszczególnienie liczby bezwzględne Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci Felczerzy Położne ogółem w tym: mgr położnictwa Pielęgniarki ogółem w tym : mgr pielęgniarstwa Technicy dentystyczni Technicy farmaceutyczni Technicy elektroniki med Technicy analityki med Technicy elektroradiologii Technicy fizjoterapii Instruktorzy higieny Dietetycy 358 a 271 a 220 a 271 b 269 b Masażyści Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki stomatologiczne Higienistki szkolne Opiekunki dziecięce Technicy ortopedzi Ratownicy medyczni b 1453 b 1290 b a ze średnim wykształceniem b łącznie ze średnim i z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 9

16 ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY WEDŁUG NIEKTÓRYCH ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31XII Wyszczególnienie Wskaźnik na ludności Lekarze 24,4 20,8 22,3 23,2 23,2 Lekarze stomatolodzy 3,2 3,3 3,2 3,1 3,0 Farmaceuci 5,1 5,4 6,4 6,8 7,0 Felczerzy 0,1 0,0 0,02 0,02 0,02 Położne 5,4 5,3 5,9 6,3 5,7 w tym : mgr położnictwa. 0,0 0,2 0,3 0,5 Pielęgniarki ogółem 52,5 53,7 55,6 56,4 54,1 w tym : mgr pielęgniarstwa 0,7 0,8 1,6 2,0 2,3 Technicy dentystyczni 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 Technicy farmaceutyczni 6,0 0,4 0,5 0,5 0,5 Technicy elektroniki med. 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Technicy analityki med. 4,5 3,4 3,2 3,1 2,8 Technicy elektroradiologii 2,7 2,7 2,9 2,9 2,8 Technicy fizjoterapii 2,8 2,9 2,4 2,4 2,1 Instruktorzy higieny 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 Dietetycy 0,7 a 0,6 a 0,5 a 0,6 b 0,6 b Masażyści 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 Instruktorzy terapii zajęciowej 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 Higienistki stomatologiczne 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 Higienistki szkolne 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 Opiekunki dziecięce 0,1 0,2 0,5 0,2 0,1 Technicy ortopedzi 0,0 0,0 0,01 0,0 0,004 Ratownicy medyczni 0,1 0,7 2,9 b 3,1 b 2,8 b a ze średnim wykształceniem b łącznie ze średnim i z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 10

17 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatolodzy Farma -ceuci a Diagności laboratoryj ni Pielęgniar -ki z wyższym wykształc -eniem Psycholodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Śląskie Powiaty będziński bielski bieruńsko -lędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki

18 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Stan w dniu 31 XII (dok.) Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci a Diagności laborator yjni Położne z wyższym wykształc eniem Psycholodzy Pielęgniar -ki z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory a dane obejmują : zatrudnienie w zakładach publicznych, zakładach niepublicznych, aptekach prywatnych, aptekach PKP,aptekach Cefarm, Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych oraz sprawozdania ZD-5-sprawozdanie apteki i punkty apteczne. 12

19 PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Lekarze na ludności Śląskie m. Katowice m. Bielsko-Biała m. Zabrze m. Częstochowa m. Gliwice m. Sosnowiec m. Rybnik m. Piekary Śląskie m. Bytom m. Chorzów m. Jastrzębie Zdrój m. Ruda Śląska m. Jaworzno m. Dąbrowa Górnicza m. Tychy Powiat tarnogórski m. Siemianowice Śląskie Powiat cieszyoski Powiat lubliniecki Powiat gliwicki Powiat raciborski m. Żory Powiat zawierciaoski m. Świętochłowice Powiat myszkowski m. Mysłowice Powiat będzioski Powiat mikołowski Powiat pszczyoski Powiat żywiecki Powiat wodzisławski Powiat bielski Powiat kłobucki Powiat bieruosko-lędzioski Powiat częstochowski Powiat rybnicki 2,3 23,2 35,4 31,8 31,1 29,3 28,3 28,0 27,3 27,2 24,9 23,2 22,5 22,5 20,1 19,1 17,8 16,3 15,9 15,6 15,3 15,1 14,9 14,5 14,3 14,2 13,5 13,1 12,5 12,2 12,2 11,9 9,3 7,6 5,5 39,6 58,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 13

20 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Stan w dniu 31XII Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomato -lodzy Farmaceuci a Diagności laboratory jni Pielęgnia -rki z wyższym wykształceniem Psycho lodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Śląskie 23,2 3,0 7,0 1,9 12,4 2,0 1,1 0,2 0,8 Powiaty będziński 13,5 3,9 7,3 1,0 5,7 1,6 0,7 0,1 0,1 bielski 11,9 1,9 6,4 0,8 7,4 0,1 0,5 - - Bieruńsko -lędziński 7,6 2,7 6,2 0,5 1,5 0,2 0,2-0,0 cieszyński 16,3 2,8 7,1 1,4 11,0 1,0 0,9 0,2 0,7 częstochowski 5,5 2,6 4,3 0,1 1,5 0,5 0,1 0,1 - gliwicki 15,6 1,7 5,6 1,0 10,1 2,4 2,3 - - kłobucki 9,3 1,0 3,8 0,1 9,4 0,5 0,5-0,5 lubliniecki 15,9 3,9 5,8 0,8 18,5 1,0 3,0 0,6 1,0 mikołowski 13,1 2,9 6,1 0,9 6,6 1,6 0,9 0,7 - myszkowski 14,3 2,9 4,3 1,3 9,3 2,5 0,4 - - pszczyński 12,5 1,7 5,2 0,6 4,9 0,6 0,7 0,5 0,6 raciborski 15,3 2,0 4,8 3,9 10,6 3,6 0,3 0,2 1,5 rybnicki 2,3 2,2 3,4 0,4 0,7 0,4 0,0 - - tarnogórski 19,1 2,2 6,3 1,0 10,4 0,8 1,7 0,8 0,2 wodzisławski 12,2 2,4 4,4 0,4 8,7 2,8 0,7 0,1 1,4 zawierciański 14,9 2,0 5,8 1,1 7,9 1,8 0,5 0,1 - żywiecki 12,2 1,8 5,9 0,9 11,8 2,0 0,8 0,4 0,3 14

21 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012ROKU Stan w dniu 31 XII (dok.) Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci a Diagności laborator yjni Pielęgniar -ki z wyższym wykształceniem Psycho lodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 39,6 4,2 10,4 3,9 24,8 3,0 1,8 0,2 1,9 Bytom 27,3 4,9 7,9 1,0 8,2 1,4 0,6 0,2 0,1 Chorzów 27,2 2,3 9,2 3,7 11,8 0,4 1,3 0,3 0,1 Częstochowa 31,8 4,4 9,0 3,1 18,4 3,8 1,2 0,3 1,3 Dąbrowa Górnicza 22,5 4,2 7,8 0,6 8,5 1,5 0,8 0,1 0,3 Gliwice 31,1 4,8 7,9 3,0 12,7 1,9 1,6 0,3 0,2 Jastrzębie Zdrój 24,9 1,6 6,0 0,1 10,5 1,3 0,9 0,2 0,1 Jaworzno 22,5 3,1 7,2 1,6 11,5 1,6 0,7 0,2 0,1 Katowice 58,8 4,1 10,4 5,0 35,3 6,2 2,6 0,5 4,0 Mysłowice 14,2 1,3 6,8 0,0 2,1 1,2 1,5 - - Piekary Śląskie 28,0 1,4 7,8 1,9 21,2 0,9 0,2-0,3 Ruda Śląska 23,2 2,7 6,0 1,1 5,5 3,0 0,5 0,3 0,0 Rybnik 28,3 2,6 4,6 0,9 17,1 1,3 2,0 0,2 1,6 Siemianowice Śląskie 17,8 1,4 7,9 1,6 9,2 2,6 0,7-0,1 Sosnowiec 29,3 3,2 9,2 5,4 15,7 1,7 1,3 0,1 3,3 Świętochłowice 14,5 2,7 5,3 0,0 5,3 1,7 0,8 - - Tychy 20,1 2,3 8,4 1,2 7,5 3,2 0,8 0,1 0,1 Zabrze 35,4 3,1 7,0 2,5 17,6 1,5 1,6 0,1 0,6 Żory 15,1 3,9 8,1 0,8 7,4 1,6 1,0 0,5 - a dane obejmują : zatrudnienie w zakładach publicznych, zakładach niepublicznych, aptekach prywatnych, aptekach PKP, aptekach Cefarm. Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych oraz sprawozdania ZD-5-sprawozdanie apteki i punkty apteczne. 15

22 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Śląskie Powiaty będziński bielski bieruńskolędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki

23 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU /dok./ Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 17

24 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Stan w dniu 31 XII wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Śląskie 41,7 3,6 0,02 0,2 0,5 0,1 2,8 2,8 2,1 0,5 0,2 0,4 0,2 1,4 2,0 Powiaty będziński bielski bieruńskolędziński 27,6 2,8-0,2 0,5 0,1 2,2 1,5 1,1 0,4-0,3 0,6 2,8 0,4 16,8 0,9-0,1 0,3-1,1 0,2 0,9 0,4-0,3 0,1 1,0 0,1 12,2 1, ,0-1,4 0,5 1, ,2 1,5 - cieszyński 31,7 2,6-0,1 0,2 0,1 1,9 1,7 3,4 0,4-0,1 0,2 1,4 3,2 częstochowski 10,4 1, ,0 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0, ,3 - gliwicki 34,0 2, ,4-3,7 2,3 1,0 0,1-1,1 0,3 0,7 - kłobucki 15,0 1,0 0,2 0,3 0,2 0, ,8-0,2 0,1 0,0 0,1 1,0 lubliniecki 46,3 3,6-0,1 0,5-2,8 1,0 3,0 0,6-2,8 0,5 1,9 1,6 mikołowski 31,2 2, ,2-1,8 1,2 2,1 0,6-1,2 0,2 1,6 - myszkowski 22,5 2,2 0,4 0,1 0,3-2,2 0,7 1,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 2,4 pszczyński 17,1 1, ,2-1,7 0,2 2,2 1,4-0,3 0,4 0,4 0,2 raciborski 35,8 3, ,5-3,3 1,2 1, ,5 0,2 0,3 0,9 rybnicki 10,4 1, ,1-0,5 0,4 0, ,2 - tarnogórski 31,5 3, ,6 0,3 3,5 2,9 5,0 1,1-0,2 0,4 1,2 0,2 wodzisławski 38,3 5,2-0,2 0,5-0,4 1,8 2, ,8 0,1 0,8 1,4 zawierciański 31,0 3, ,3-3,4 1,7 1,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,9 0,2 żywiecki 23,8 1,4-0,1 0,1 0,1 1,9 1,2 1,6 0,1 0,4 0,1 0,2 0,3 0,8 18

25 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU /dok./ Stan w dniu 31 XII wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 50,6 7,4-0,1 0,7 0,2 3,6 3,3 1,3 0,4 0,2 0,1-1,9 5,0 Bytom 52,8 7,6-0,9 0,7 0,2 4,4 4,3 1,1 0,6 0,5 0,4 0,6 1,7 0,3 Chorzów 49,7 1,3-0,4 0,7-2,3 2,7 1,4 0,8 0,8 0,5-1,7 0,4 Częstochowa 55,7 5,9 0,04 0,2 0,4-4,3 2,8 2,4 0,6 0,2 0,3 0,1 2,2 6,2 Dąbrowa Górnicza 35,8 1,8-0,8 0,5 0,2 0,9 2,3 2,3 0,3 0,9 0,2 0,6 3,9 1,0 Gliwice 40,9 2,4-0,8 0,8 0,1 5,2 9,9 2,6 0,3 0,3 0,4 0,3 2,0 0,2 Jastrzębie-Zdrój 56,1 5, ,2 0,4 0,7 3,2 4,4 1,2-0,2 0,4 0,3 - Jaworzno 35,7 4, ,5-2,3 2,4 1,5 0,2 0,4-0,4 1,0 0,4 Katowice 93,5 5,7 0,07 0,7 1,5 0,3 5,7 6,1 2,6 0,6 0,7 0,4 0,3 2,1 10,8 Mysłowice 24,8 3, ,3 0,1 0,0 1,2 1,3 0,5-0,3 0,4 0,9 - Piekary Śląskie 52,2 5, ,0 0,3 1,7 6,1 4,9 0, ,2 0,9 0,7 Ruda Śląska 45,3 3,2-0,1 0,4-2,1 4,7 4,6 1,2 0,3 0,3 0,2 1,4 - Rybnik 61,0 3, ,6-2,3 2,2 2,5 0,1 0,4 1,3 0,0 1,3 1,9 Siemianowice Śląskie 40,7 4, ,3-2,6 1,4 1,2 0,1-0,1 0,3 0,7 0,1 Sosnowiec 57,4 4,4-0,19 0,6 0,1 5,4 3,7 1,7 0,4 0,4 0,4 0,5 2,2 5,4 Świętochłowice 34,4 3, ,2-0,4 2,7 1,9 1,1 0,0 0,2-1,1 - Tychy 37,6 3,0 0,1-0,2 0,1 2,0 2,3 1,2 0,9 0,8 0,1 0,1 1,2 0,2 Zabrze 58,6 4,7-0,4 0,7 0,7 4,6 6,2 3,1 1,1-0,3 0,0 0,9 0,4 Żory 27,1 3, ,5-2,1 1,6 2,4 0, ,6 3,1 0,2 Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 19

26 PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Lekarze dentyści na ludności Śląskie m. Bytom m. Gliwice m. Częstochowa m. Dąbrowa Górnicza m. Bielsko-Biała m. Katowice m. Żory Powiat lubliniecki Powiat będzioski m. Sosnowiec m. Zabrze m. Jaworzno Powiat myszkowski Powiat mikołowski Powiat cieszyoski m. Świętochłowice m. Ruda Śląska Powiat bieruosko-lędzioski m. Rybnik Powiat częstochowski Powiat wodzisławski m. Tychy m. Chorzów Powiat tarnogórski Powiat rybnicki Powiat zawierciaoski Powiat raciborski Powiat bielski Powiat żywiecki Powiat pszczyoski Powiat gliwicki m. Jastrzębie Zdrój m. Siemianowice Śląskie m. Piekary Śląskie m. Mysłowice Powiat kłobucki 1,0 3,0 3,2 3,1 3,1 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,4 1,4 1,3 4,4 4,2 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 4,9 4,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 20

27 PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Pielęgniarki na ludności ŚLĄSKIE m. Katowice m. Rybnik m. Zabrze m. Bielsko-Biała m. Częstochowa m. Piekary Śląskie m. Sosnowiec m. Jastrzębie-Zdrój Powiat lubliniecki m. Chorzów m. Bytom m. Gliwice m. Ruda Śląska m. Siemianowice Śląskie m. Jaworzno Powiat wodzisławski Powiat raciborski m. Tychy m. Dąbrowa Górnicza Powiat gliwicki Powiat cieszyoski Powiat tarnogórski m. Świętochłowice Powiat zawierciaoski Powiat mikołowski Powiat żywiecki m. Żory Powiat będzioski Powiat myszkowski m. Mysłowice Powiat kłobucki Powiat bielski Powiat pszczyoski Powiat bieruosko-lędzioski Powiat częstochowski Powiat rybnicki 54,1 78,1 76,1 75,4 74,1 73,4 73,1 66,6 64,8 61,5 61,0 53,6 50,9 49,9 47,2 47,0 46,4 45,1 44,3 44,1 42,7 41,9 39,7 38,9 37,8 35,6 34,5 33,2 31,8 27,0 24,5 24,2 22,0 13,7 11,9 11,1 128,

28 LEKARZE NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Liczby bezwzględne Wyszczególnienie Polska Śląskie Ogółem specjaliści a w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii i intensywnej terapii Radiologii b Chorób wewnętrznych Pediatrii Chorób płuc Chorób zakaźnych Psychiatrii c Dermatologii i wenerologii c Neurologii ce h Chirurgii d f 7565 f 7509 f 7905 f f f 1083 f 1109 f 1102 f 1123 f 1143 f Kardiologii c Położnictwa i ginekologii Otolaryngologii c g 1929 g 1786 g 1751 g 1797 g g g 276 g 273 g 282 g 284 g 273 g Okulistyki Urologii Medycyny rodzinnej a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). h bez specjalistów neuropatologii i bez specjalistów dziecięcych. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 oraz Rocznika Statystycznego RP z lat GUS i Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia 2010, 2011,

29 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI a W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Wskaźnik na ludności Chorób wewnętrznych 2,6 3,4 Chirurgii d 2,1 2,5 Medycyny rodzinnej 1,2 1,7 Pediatrii Położnictwa i ginekologii Anestezjologii i intensywnej terapii 1,4 1,6 1,2 1,3 1,0 1,1 Polska 2012 Śląskie 2012 Neurologii ce Psychiatrii c Radiologii b Okulistyki Otolaryngologii c Kardiologii c Dermatologii i wenerologii c Chorób płuc Urologii Chorób zakaźnych 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,5 0,6 0,5 0,7 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,9 0,0 1,0 2,0 3,0 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). 23

30 LEKARZE NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Polska Śląskie Ogółem specjaliści a 18,4 17,1 17,2 16,9 16,8 17,3 17,6 20,6 18,5 18,5 19,0 19,1 19,6 19,3 w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii i intensywnej terapii 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 Radiologii b 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Chorób wewnętrznych 3,3 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6 4,2 3,5 3,5 3,6 3,6 3,5 3,4 Pediatrii 2,1 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 2,2 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 Chorób płuc 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Chorób zakaźnych 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Psychiatrii c 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Dermatologii i wenerologii c 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Neurologii ce 0,7 0,6 h 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Chirurgii d 2,4 2,0 2,0 f 2,0 f 2,0 f 2,1 f 2,1 f 2,9 2,3 f 2,3 f 2,4 f 2,4 f 2,4 f 2,5 f Kardiologii c. 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5. 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 Położnictwa i ginekologii 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,8 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 Otolaryngologii c 0,6 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,8 0,7 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g Okulistyki 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Urologii 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Medycyny rodzinnej 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 0,4 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). h bez specjalistów neuropatologii i bez specjalistów dziecięcych. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 oraz Rocznika Statystycznego RP z lat GUS i Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia 2010, 2011,

31 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Wskaźniki struktury Wyszczególnienie Polska Śląskie Ogółem specjaliści a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii i intensywnej terapii 5,5 5,3 5,1 5,3 5,4 5,4 5,6 5,6 5,6 5,2 5,3 5,3 5,6 5,7 Radiologii b 3,8 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,2 3,7 3,7 3,6 3,8 3,6 3,8 Chorób wewnętrznych 18,0 15,8 15,8 15,6 15,5 15,3 15,0 20,2 19,2 19,1 18,8 18,9 17,9 17,5 Pediatrii 11,6 9,4 9,2 9,0 8,8 8,5 8,2 10,5 9,6 9,3 9,0 8,8 8,5 8,2 Chorób płuc 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 Chorób zakaźnych. 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 Psychiatrii c 3,6 3,5 3,6 3,8 3,6 3,9 3,8 2,8 2,6 2,7 3,0 3,0 3,2 3,3 Dermatologii i wenerologii c 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 2,4 2,4 2,2 2,0 1,9 2,0 1,9 1,8 Neurologii ce 3,8 3,8 h 3,9 3,9 3,9 4,1 4,0 4,7 4,5 4,8 4,8 4,6 4,8 4,6 Chirurgii d 13,2 11,9 11,7 f 11,7 f 11,7 f 11,8 f 12,0 f 14,1 12,7 f 12,6 f 12,6 f 12,5 f 12,4 f 12,8 f Kardiologii c. 2,3 2,4 2,6 2,8 2,9 2,9. 2,2 2,4 2,9 2,9 3,2 3,4 Położnictwa i ginekologii 8,3 7,8 7,6 7,3 7,3 7,0 6,8 8,6 7,6 7,6 7,3 6,9 6,8 6,7 Otolaryngologii c 3,3 3,0 2,9 g 2,8 g 2,7 g 2,7 g 2,6 g 4,1 3,5 g 3,2 g 3,1 g 3,2 g 3,1 g 3,1 g Okulistyki 3,8 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 4,5 4,4 4,2 4,1 4,3 4,2 4,0 Urologii. 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 Medycyny rodzinnej 4,1 9,2 9,1 9,2 9,3 9,3 9,5 1,8 5,0 5,2 5,5 5,5 5,5 6,1 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). h bez specjalistów neuropatologii i bez specjalistów dziecięcych. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 oraz Rocznika Statystycznego RP z lat GUS i Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia 2010, 2011,

32 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Wskaźniki struktury Polska 2012 Śląskie 2012 Medycyny rodzinnej; 9,5 Inne; 15,6 Anestezjologii i intensywnej terapii; 5,6 Radiologii b ; 3,7 Chorób wewnętrznych; 15,0 Medycyny rodzinnej; 6,1 Inne; 15,4 Urologii; 1,1 Okulistyki; 4,0 Anestezjologii i intensywnej terapii; 5,7 Radiologii b ; 3,8 Chorób wewnętrznych; 17,5 Urologii; 1,3 Okulistyki; 3,6 Otolaryngologii c ; 3,1 Pediatrii; 8,2 Pediatrii; 8,2 Otolaryngologii c ; 2,6 Położnictwa i ginekologii; 6,8 Kardiologii c ; 2,9 Chirurgii df ; 12,0 Neurologii ce ; 4,0 Chorób płuc; 2,1 Chorób zakaźnych; 0,9 Psychiatrii c ; 3,8 Dermatologii i wenerologii c ; 2,4 Położnictwa i ginekologii; 6,7 Kardiologii c ; 3,4 Chirurgii df ; 12,8 Neurologii ce ; 4,6 Chorób płuc; 1,9 Chorób zakaźnych; 0,6 Psychiatrii c ; 3,3 Dermatologii i wenerologii c ; 1,8 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2007r.). 26

33 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Lekarze specjaliści razem Z tego w zakresie: Alergologii 48 8 Anestezjologii i intensywnej terapii Angiologii 4 Audiologii 15 Audiologii i foniatrii 1 Balneoklimatologii i medycyny fizykalnej 10 1 Chemioterapii i nowotworów 4 Chirurgii ogólnej Chirurgii dziecięcej Chirurgii kl. piersiowej 10 1 Chirurgii naczyniowej 24 Chirurgii onkologicznej Chirurgii plastycznej 7 2 Chirurgii szczękowej 0 6 Chirurgii szczękowo-twarzowej 5 Chorób płuc Chorób wewnętrznych Chorób zakaźnych Dermatologii i wenerologii Dermatologii dziecięcej 0 1 Diabetologii Diagnostyki laboratoryjnej Epidemiologii 1 0 Endokrynologii Farmakologii klinicznej Foniatrii 4 Ginekologii onkologicznej 3 Gastroenterologii Geriatrii 21 8 Genetyki klinicznej 2 Hematologii Higieny i epidemiologii

34 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Higieny pracy 1 1 Hipertensjologii 6 Immunologii klinicznej 0 Kardiologii Kardiologii dziecięcej 14 Kardiochirurgii 29 7 Medycyny kolejowej 1 5 Medycyny morskiej i tropikalnej 0 Medycyny nuklearnej Medycyny ogólnej Medycyny rodzinnej Medycyny paliatywnej 14 Medycyny pracy Medycyny przemysłowej 2 20 Medycyny ratunkowej 17 Medycyny sądowej Medycyny społecznej 3 1 Medycyny sportowej 4 0 Medycyny szkolnej 1 Medycyny transportu 0 Mikrobiologii Nefrologii Neonatologii Neurochirurgii i neurotraumatologii Neurologii Neurologii dziecięcej 26 1 Neuropatologii Okulistyki Onkologii Onkologii i hematologii dziecięcej 8 Organizacji ochrony zdrowia 6 Ortopedii i traumatologii Otolaryngologii Otolaryngologii dziecięcej 18 28

35 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Otorynolaryngologii 15 Otorynolaryngologii dziecięcej 5 Patologii onkologicznej 0 0 Patomorfologii Pediatrii Położnictwa i ginekologii Psychiatrii Psychiatrii dzieci i młodzieży Radiodiagnostyki Radioterapii onkologicznej Radiologii dziecięcej 0 0 Rehabilitacji medycznej Reumatologii Seksuologii 2 1 Toksykologii Transfuzjologii Transplantologii klinicznej 7 Urologii Urologii dziecięcej 4 Zdrowia publicznego 2 Innych specjalności nie wymienionych Specjaliści lekarze dentyści razem w tym w zakresie : Chirurgii stomatologicznej Chirurgii szczękowej Medycyny społecznej 4 0 Ortodoncji 46 4 Periodontologii 14 0 Protetyki stomatologicznej 38 2 Stomatologii ogólnej 374 Stomatologii dziecięcej Stomatologii zachowawczej Lekarze stomatolodzy o innych specjalnościach

36 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Specjaliści mgr pielęgniarstwa razem w tym w zakresie : Medycyny społecznej Organizacji ochrony zdrowia 5 1 Pielęgniarstwa rodzinnego Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarstwa zachowawczego Pielęgniarstwa geriatrycznego Pielęgniarstwa kardiologicznego Pielęgniarstwa nefrologicznego Pielęgniarstwa diabetologicznego Pielęgniarstwa pediatrycznego Pielęgniarstwa chirurgicznego Pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki Pielęgniarstwa onkologicznego Pielęgniarstwa psychiatrycznego Pielęgniarstwa opieki długoterminowej Pielęgniarstwa neurologicznego Pielęgniarstwa opieki paliatywnej Pielęgniarstwa ratunkowego Pielęgniarstwa w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pielęgniarstwa epidemiologicznego Mgr pielęgniarstwa o innej specjalności Specjaliści położne z wyższym wykształceniem razem w tym w zakresie : Medycyny Społecznej 0 0 Organizacji Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwa rodzinnego Pielęgniarstwa promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pielęgniarstwa neonatologicznego

37 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (dok.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarstwa epidemiologicznego Pielęgniarstwa organizacji i zarządzania Pielęgniarstwa położniczego Pielęgniarstwa ginekologicznego Mgr położnictwa o innej specjalności Specjaliści farmaceuci razem w tym w zakresie : Analizy bromatologicznej Analityki farmaceutycznej Analityki klinicznej Analizy leków 0 Farmacji aptecznej Farmacji klinicznej 1 Farmacji przemysłowej 0 Farmacji szpitalnej 1 Farmacji społecznej 0 0 Farmakologii 0 Farmakodynamiki 0 0 Higieny i epidemiologii Medycyny społecznej 1 Mikrobiologii 0 3 Mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej 0 Leku roślinnego 0 Organizacji ochrony zdrowia 0 0 Technologii farmaceutycznej 0 0 Technologii postaci leków 0 0 Technologii środków leczniczych 0 0 Toksykologii Zdrowia publicznego 0 Zdrowia środowiskowego 0 Zielarstwa 0 0 Inni specjaliści farmaceuci Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej razem w tym w zakresie : Analityki klinicznej

38 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (dok.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Diagnostyki medycznej Higieny i epidemiologii 6 1 Medycyny społecznej 0 0 Mikrobiologii medycznej 17 Toksykologii medycznej 1 Zdrowia publicznego 5 Zdrowia środowiskowego Genetyki medycznej 2 Immunologii medycznej 1 Transfuzjologii medycznej 44 Inni specjaliści analityki medycznej Inni specjaliści razem w tym w zakresie : Diagnostyki laboratoryjnej 7 3 Epidemiologii Mikrobiologii Toksykologii 1 1 Rehabilitacji ruchowej Psychologii klinicznej Psychologii ogólnej 39 3 Inni psycholodzy 5 0 Analityki sanitarnej 4 0 Fizjoterapii 29 Fizyki medycznej 18 Inżynierii medycznej 0 Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 1 Neurologopedii 8 Zdrowia publicznego 17 Zdrowia środowiskowego 11 Inni 11 2 Uwaga: Dane o zatrudnieniu kadr medycznych - specjaliści wykazani są w osobach bez względu na formę zatrudnienia i według podstawowego miejsca zatrudnienia. W tabeli nie wykazano kadr medycznych zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i szkołach medycznych (zgodnie z metodologią opracowywania sprawozdania na formularzu MZ-89). Źródło: Sporządzono na podstawie sprawozdania MZ-89 - Roczne sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 32

39 LEKARZE SPECJALIŚCI WEDŁUG STOPNIA SPECJALIZACJI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 I 2012 ROKU Wskaźniki na ludności Lekarze specjaliści - ogółem Specjaliści lekarze dentyści - ogółem 14,00 12,84 12,00 10,90 12,01 10,00 8,00 6,00 4,00 2,90 3,80 3,77 3,03 3,55 3,75 2,00 0,00 1,10 0,50 0,10 I II specjalnośd jednostopniowa 1,06 0,37 0,06 I II specjalnośd jednostopniowa 0,94 0,35 0,06 I II specjalnośd jednostopniowa Polska 2012 Śląskie 2011 Śląskie

40 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Lekarze specjaliści razem 3,55 12,01 3,75 Z tego w zakresie: Alergologii 0,10 0,02 Anestezjologii i intensywnej terapii 0,11 0,75 0,24 Angiologii 0,01 Audiologii 0,03 Audiologii i foniatrii 0,002 Balneoklimatologii i medycyny fizykalnej 0,02 0,002 Chemioterapii i nowotworów 0,01 Chirurgii ogólnej 0,16 0,82 0,19 Chirurgii dziecięcej 0,02 0,11 0,02 Chirurgii kl. piersiowej 0,02 0,00 Chirurgii naczyniowej 0,05 Chirurgii onkologicznej 0,04 0,03 Chirurgii plastycznej 0,02 0,004 Chirurgii szczękowej 0 0,01 Chirurgii szczękowo-twarzowej 0,01 Chorób płuc 0,03 0,29 0,04 Chorób wewnętrznych 1,01 1,66 0,70 Chorób zakaźnych 0,02 0,10 0,004 Dermatologii i wenerologii 0,11 0,21 0,02 Dermatologii dziecięcej 0 0,002 Diabetologii 0,11 0,04 Diagnostyki laboratoryjnej 0,002 0,01 0 Epidemiologii 0,002 0 Endokrynologii 0,08 0,02 Farmakologii klinicznej 0 0,02 0,004 Foniatrii 0,01 Ginekologii onkologicznej 0,01 Gastroenterologii 0,06 0,05 Geriatrii 0,05 0,02 Genetyki klinicznej 0,004 Hematologii 0,04 0,02 Higieny i epidemiologii 0,

41 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Higieny pracy 0,002 0,002 Hipertensjologii 0,01 Immunologii klinicznej 0 Kardiologii 0,45 0,17 Kardiologii dziecięcej 0,03 Kardiochirurgii 0,06 0,02 Medycyny kolejowej 0,002 0,01 Medycyny morskiej i tropikalnej 0 Medycyny nuklearnej 0 0,01 0,02 Medycyny ogólnej 0,06 0,10 Medycyny rodzinnej 0,86 0,31 Medycyny paliatywnej 0,03 Medycyny pracy 0,18 0,22 0,02 Medycyny przemysłowej 0,004 0,04 Medycyny ratunkowej 0,04 Medycyny sądowej Medycyny społecznej 0,01 0,002 Medycyny sportowej 0,01 0 Medycyny szkolnej 0,002 Medycyny transportu 0 Mikrobiologii 0 0,002 0 Nefrologii 0,11 0,07 Neonatologii 0,28 0,02 Neurochirurgii i neurotraumatologii 0 0,09 0,03 Neurologii 0,15 0,56 0,12 Neurologii dziecięcej 0,06 0,002 Neuropatologii Okulistyki 0,19 0,47 0,11 Onkologii 0,04 0,06 Onkologii i hematologii dziecięcej 0,02 Organizacji ochrony zdrowia 0,01 Ortopedii i traumatologii 0,13 0,49 0,16 Otolaryngologii 0,19 0,32 Otolaryngologii dziecięcej 0,04 35

42 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Otorynolaryngologii 0,03 Otorynolaryngologii dziecięcej 0,01 Patologii onkologicznej 0 0 Patomorfologii 0,03 0,05 0,02 Pediatrii 0,78 0,73 0,07 Położnictwa i ginekologii 0,17 1,03 0,10 Psychiatrii 0,06 0,30 0,26 Psychiatrii dzieci i młodzieży 0 0,01 0,02 Radiodiagnostyki 0,10 0,30 0,19 Radioterapii onkologicznej 0,01 0,08 0,06 Radiologii dziecięcej 0 0 Rehabilitacji medycznej 0,03 0,25 0,10 Reumatologii 0,19 0,03 Seksuologii 0,004 0,002 Toksykologii 0 0,004 0,004 Transfuzjologii 0 0,004 0,01 Transplantologii klinicznej 0,02 Urologii 0,16 0,04 Urologii dziecięcej 0,01 Zdrowia publicznego 0,004 Innych specjalności nie wymienionych 0,004 0,05 0,01 Specjaliści lekarze dentyści razem 0,94 0,35 0,06 w tym w zakresie : Chirurgii stomatologicznej 0,10 0,05 0,01 Chirurgii szczękowej 0,004 0,02 0,004 Medycyny społecznej 0,01 0 Ortodoncji 0,10 0,01 Periodontologii 0,03 0 Protetyki stomatologicznej 0,08 0,004 Stomatologii ogólnej 0,81 Stomatologii dziecięcej 0,02 0,02 0,004 Stomatologii zachowawczej 0,04 0,02 Lekarze stomatolodzy o innych specjalnościach 0,002 0,

43 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Specjaliści mgr pielęgniarstwa razem 0,21 0,03 0,22 w tym w zakresie : Medycyny społecznej 0, Organizacji ochrony zdrowia 0,01 0,002 Pielęgniarstwa rodzinnego 0, Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących 0, Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarstwa zachowawczego 0,01 0 0,01 Pielęgniarstwa geriatrycznego 0,01 0 0,02 Pielęgniarstwa kardiologicznego 0,02 0,002 0,02 Pielęgniarstwa nefrologicznego 0, Pielęgniarstwa diabetologicznego Pielęgniarstwa pediatrycznego 0,01 0 0,004 Pielęgniarstwa chirurgicznego 0, Pielęgniarstwa operacyjnego 0, Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 0,03 0,004 0,01 Pielęgniarstwa onkologicznego 0 0 0,01 Pielęgniarstwa psychiatrycznego 0 0 0,03 Pielęgniarstwa opieki długoterminowej 0, ,002 Pielęgniarstwa neurologicznego 0, ,01 Pielęgniarstwa opieki paliatywnej 0 0 0,004 Pielęgniarstwa ratunkowego 0,01 0,002 0,01 Pielęgniarstwa w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 0,004 0,002 0,004 Pielęgniarstwa epidemiologicznego 0,02 0,002 0,08 Mgr pielęgniarstwa o innej specjalności 0,04 0,01 0,01 Specjaliści położne z wyższym wykształceniem razem w tym w zakresie : Medycyny Społecznej 0 0 Organizacji Ochrony Zdrowia 0 0,002 0,03 0,004 0,03 Pielęgniarstwa rodzinnego 0, ,01 Pielęgniarstwa promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 0, Pielęgniarstwa neonatologicznego

44 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (dok.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność Jednostopniowa Pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarstwa epidemiologicznego 0 0 0,002 Pielęgniarstwa organizacji i zarządzania 0, ,004 Pielęgniarstwa położniczego 0,01 0 0,01 Pielęgniarstwa ginekologicznego 0 0 0,004 Mgr położnictwa o innej specjalności 0,01 0,002 0,002 Specjaliści farmaceuci razem 0,15 0,02 0,01 w tym w zakresie : Analizy bromatologicznej Analityki farmaceutycznej 0, Analityki klinicznej 0, Analizy leków 0 Farmacji aptecznej 0,11 0,01 0,01 Farmacji klinicznej 0,002 Farmacji przemysłowej 0 Farmacji szpitalnej 0,002 Farmacji społecznej 0 0 Farmakologii 0 Farmakodynamiki 0 0 Higieny i epidemiologii 0, Medycyny społecznej 0,002 Mikrobiologii 0 0,01 Mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej 0 Leku roślinnego 0 Organizacji ochrony zdrowia 0 0 Technologii farmaceutycznej 0 0 Technologii postaci leków 0 0 Technologii środków leczniczych 0 0 Toksykologii Zdrowia publicznego 0 Zdrowia środowiskowego 0 Zielarstwa 0 0 Inni specjaliści farmaceuci 0, Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej razem 0,35 0,12 0,25 w tym w zakresie : Analityki klinicznej 0,27 0,05 0,01 38

45 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (dok.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Diagnostyki medycznej 0,03 0,05 0,01 Higieny i epidemiologii 0,01 0,002 Medycyny społecznej 0 0 Mikrobiologii medycznej 0,04 Toksykologii medycznej 0,002 Zdrowia publicznego 0,01 Zdrowia środowiskowego Genetyki medycznej 0,004 Immunologii medycznej 0,002 Transfuzjologii medycznej 0,10 Inni specjaliści analityki medycznej 0,03 0,02 0,01 Inni specjaliści razem 0,59 0,13 0,21 w tym w zakresie : Diagnostyki laboratoryjnej 0,02 0,01 Epidemiologii 0,13 0,004 0,01 Mikrobiologii 0,03 0,03 Toksykologii 0,002 0,002 Rehabilitacji ruchowej 0,11 0,03 Psychologii klinicznej 0,17 0,04 0,02 Psychologii ogólnej 0,08 0,01 Inni psycholodzy 0,01 0 Analityki sanitarnej 0,01 0 Fizjoterapii 0,06 Fizyki medycznej 0,04 Inżynierii medycznej 0 Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 0,002 Neurologopedii 0,02 Zdrowia publicznego 0,04 Zdrowia środowiskowego 0,02 Inni 0,02 0,004 Uwaga: Dane o zatrudnieniu kadr medycznych - specjaliści wykazani są w osobach bez względu na formę zatrudnienia i według podstawowego miejsca zatrudnienia. W tabeli nie wykazano kadr medycznych zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i szkołach medycznych (zgodnie z metodologią opracowywania sprawozdania na formularzu MZ-89). Źródło: Sporządzono na podstawie sprawozdania MZ-89 - Roczne sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 39

46 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Wskaźniki na ludności Chorób wewnętrznych Chirurgii df Pediatrii Położnictwa i ginekologii Medycyny rodzinnej Anestezjologii i intensywnej terapii Neurologii ce Okulistyki Radiologii b Kardiologii c Psychiatrii c Otolaryngologii cg Chorób płuc Dermatologii i wenerologii c Urologii Chorób zakaźnych 1,58 1,66 1,67 1,30 1,33 1,32 1,18 1,07 1,05 1,10 1,10 1,02 0,89 0,94 0,88 0,77 0,83 0,82 0,74 0,72 0,73 0,65 0,63 0,56 0,64 0,63 0,57 0,59 0,60 0,60 0,37 0,39 0,37 0,35 0,38 0,38 0,21 0,19 0,20 0,12 0,12 0,12 2,48 2,40 2,40 3,37 3,52 3,61 Śląskie 2012 Śląskie 2011 Śląskie ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). 40

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA Śląski Urząd Wojewódzk i w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 (wybrane dane) KATOWICE 2014 Śląski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2010-2014 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2009-203 stan w dniu 3.2 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2008-202 stan w dniu 3.2 liczby bezwzględne wskaźnik na 0 tys. ludności z

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki https://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjal izacji-wymaganych-do-ich.html 2019-08-29, 00:01 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem:

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających GRUŹLICA UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Dane o zgonach z powodu

Bardziej szczegółowo

Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 2014

Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 2014 16. Cykliczna Konferencja Naukowa Wyzwania XXI wieku: Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne Warszawa 24 kwietnia 218r. Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 214 Joanna Jędrzejczak Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) (wyłączony)

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADRY MEDYCZNEJW SESJI WIOSENNEJORAZ JESIENNEJ 2013ROKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Sprawozdanie z kształcenia

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Katowicach WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ 2012 (wybrane dane) Katowice, 2013 ŚLĄSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-29 Sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2015 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH. Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH. Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem Średnia liczba członków Wynik 1. SKN przy Katedrze Histologii i Embriologii 107 5 21,40 2. SKN przy Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku

Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku Wojciech ŁĄCKI Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku Poniżej zamieszczono zestawienia liczbowe ukazujące pracę Naczelnego Sądu

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 997 lub 22 333 77 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 17:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl A Nazwa Pośrednika ID Pieczęć działu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018 Lp. NAZWA JEDNOSTKI Punkty ogółem Średnia liczba członków Wynik 1 SKN PRZY KATEDRZE I ZAKŁADZIE BIOCHEMII 230 6 38,30 2 SKN PRZY KLINICE DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU Lp. NAZWA JEDNOSTKI Punkty Ogółem Średnia liczba Członków Wynik 1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej I Topograficznej 255 5 51,00 2 Katedra

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów LEKARSKI Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2017, Działalność naukowa R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2017, Działalność naukowa R A N K I N G WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2017, Działalność naukowa R A N K I N G Jednostki o zatrudnieniu 3 i więcej etatów Suma Liczba Efektywność 1. 1WL 1MR Zakład Medycyny Ratunkowej 941,00 4

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2015/2016) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych do dofinansowania z budżetu państwa w latach 2007-2008, z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych w poszczególnych województwach Lp

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2016/2017) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji w Oddziale

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w woj. łódzkim w latach 2011-2014 1 ZASADY ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora.

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora. OKRĘGI WYBORCZE Załącznik nr 1 1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2016, Działalność naukowa Jednostki o zatrudnieniu równym 3 lub powyżej 3 etatów R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2016, Działalność naukowa Jednostki o zatrudnieniu równym 3 lub powyżej 3 etatów R A N K I N G WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ANKIETA ZA ROK 2016, Działalność naukowa Jednostki o zatrudnieniu równym 3 lub powyżej 3 etatów R A N K I N G 1. 1WL 1MR Zakład Medycyny Ratunkowej 1 395,00 3,33 418,92

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety.

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. L.p. Nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 671 2 Klinika Onkologii Ginekologicznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału WNIOSKOPOLISA Seria LEK nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 080 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 :00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r. Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie

Bardziej szczegółowo