PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012"

Transkrypt

1 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 (wybrane dane)

2 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora: Jolanta Pietrzak - Wolny Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej: Mariola Rejdak Tablice i wykresy przygotowali pracownicy Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej Jadwiga Bretner Waldemar Sobczyk Przy publikowaniu danych Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej prosimy o podanie źródła.

3 Uwagi wstępne SPIS TREŚCI Personel medyczny w Polsce i w województwie śląskim... 1 Personel medyczny w Polsce i w województwie śląskim Osoby zatrudnione... 2 Zatrudniony personel medyczny w województwie śląskim Wskaźniki dynamiki... 5 Rozmieszczenie fachowych pracowników medycznych w województwie śląskim Zatrudnienie wybranych pracowników medycznych w województwie śląskim Zatrudniony personel medyczny według niektórych zawodów w województwie śląskim... 9 Zatrudniony personel medyczny według niektórych zawodów województwie śląskim Wskaźnik na ludności Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony ogółem w województwie śląskim /2012/. 11 Personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony ogółem w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2012/ Personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony w województwie śląskim /2012/. 16 Personel medyczny ze średnim wykształceniem zatrudniony w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2012/ Lekarze niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim Liczby bezwzględne.. 22 Lekarze niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim Wskaźnik na ludności Lekarze niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim Wskaźnik struktury Zatrudnienie specjalistów lekarzy, dentystów, farmaceutów i innych w województwie śląskim Liczby bezwzględne /2012/.. 27 Zatrudnienie specjalistów lekarzy, dentystów, farmaceutów i innych w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2012/ Lekarze specjaliści według powiatów w województwie śląskim Liczby bezwzględne /2012/.. 41 Lekarze specjaliści według powiatów w województwie śląskim Wskaźnik na ludności /2012/ Pracownicy medyczni cywilnej służby zdrowia /2011/ Pracownicy medyczni cywilnej służby zdrowia /2012/ Personel medyczny w Polsce i województwie śląskim uprawniony do wykonywania zawodu Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu w roku Pielęgniarki i położne zarejestrowane w Polsce,stan na dzień 31 grudnia 2012 r Pracownicy medyczni. 52

4 Wykresy Personel medyczny na ludności. Lekarze i pielęgniarki. 4 Personel medyczny na ludności. Dentyści i farmaceuci... 7 Personel medyczny zatrudniony w województwie śląskim w 2012 roku Lekarze na ludności. 13 Personel medyczny zatrudniony w województwie śląskim w 2012 roku Lekarze dentyści na ludności. 20 Personel medyczny zatrudniony w woj. śląskim. Pielęgniarki 21 Lekarze według niektórych specjalności a niektórych w Polsce i województwie śląskim w 2012 roku. Wskaźnik na ludności... Lekarze według niektórych specjalności w Polsce i województwie śląskim w 2012 roku Wskaźniki struktury Lekarze specjaliści wg stopnia specjalizacji w Polsce i woj. śląskim Lekarze wg niektórych specjalności w woj. śląskim w latach Lekarze zatrudnieni według województw w 2012r. 47 Pielęgniarki zatrudnione według województw w 2012r

5 UWAGI WSTĘPNE Opracowanie niniejsze jest jedyną z analiz przygotowywanych w Oddziale Analiz i Statystyki Medycznej Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Publikacja zawiera dane dotyczące personelu medycznego zatrudnionego na terenie województwa śląskiego oraz wybrane dane dla Polski i województw. Tablice i wykresy zamieszczone w publikacji prezentują dane dla województwa śląskiego i Polski, za lata 2000, 2005, Podstawą do opracowania tablic i wykresów były roczne sprawozdania na formularzach: >MZ 88 o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą >MZ 89 o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych (podstawa prawna gromadzonych danych; ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej / Dz.U.z 2012r poz.591/ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej za rok 2013 (załącznik do rozporządzenia Dz. U. z roku 2012 poz.1391 z późn. zm.-w części zdrowie i ochrona zdrowia ). Dane o zatrudnieniu personelu medycznego w roku 2000 w woj. śląskim dotyczą zatrudnienia według podstawowego miejsca w zakładach opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, prywatnych praktykach lekarskich i pielęgniarskich działających w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a także w stacjach sanitarno epidemiologicznych oraz szkołach medycznych. Dane za lata nie obejmują zatrudnienia personelu medycznego w szkołach medycznych i jednostkach administracji publicznej. Dane o zatrudnieniu personelu medycznego w Polsce oraz według województw za lata 2000, dotyczą zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i podmiotach leczniczych (źródło: Główny Urząd Statystyczny), natomiast dane za rok dotyczą zatrudnienia personelu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej i podmiotach leczniczych w tym praktykach lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych. Dane za rok 2012 dot. zatrudnienia we wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

6 W prezentowanych materiałach, dotyczących zatrudnienia personelu służby zdrowia w województwie śląskim za rok 2000 przedstawiono dane bez personelu zatrudnionego w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (od 2008 r. Śląski Uniwersytet Medyczny). W niniejszej publikacji zamieszczono również dane o uprawnionych do wykonywania zawodów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek i położnych w latach 2000, dane opracowane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie informacji samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia. W związku ze zmianą formularza sprawozdawczego MZ-88 w publikacji zawarto również dane o pracujących w osobach ogółem, o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy razem oraz o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Zakres prezentowanych danych uwarunkowany jest ich dostępnością w okresie przygotowania publikacji do druku.

7 PERSONEL MEDYCZNY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wyszczególnienie Polska Liczby bezwzględne Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki a c Położne b c na ludności Lekarze 22,0 19,9 20,8 21,4 21,5 Lekarze dentyści 3,0 3,1 3,2 3,4 3,2 Farmaceuci 5,7 5,8 6,6 6,8. Pielęgniarki 49,1 46,9 48,4 50,4 c 51,9 Położne 5,7 5,5 5,8 5,9 6,2 Śląskie Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki a Położne b na ludności Lekarze 24,4 20,8 22,3 23,2 23,2 Lekarze dentyści 3,2 3,3 3,2 3,1 3,0 Farmaceuci 5,2 5,4 6,4 6,8 7,0 Pielęgniarki 52,5 53,7 55,6 56,4 54,1 Położne 5,3 5,3 5,9 6,3 5,7 a łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem b łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem c dane skorygowane Uwaga: Dane dla Polski /bez zatrudnienia w praktykach prywatnych - lekarskich i pielęgniarskich/ Źródło: opracowano na podstawie sprawozdań Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych oraz Rocznika Statystycznego GUS. 1

8 PERSONEL MEDYCZNY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OSOBY ZATRUDNIONE Stan w dniu 31 XII Lata Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki b Położne w liczbach bezwzględnych Polska c c d cd Śląskie a a c a c a c na ludności Polska ,0 3,0 5,7 49,1 5, ,9 3,1 5,8 46,9 5, ,8 3,2 6,6 48,4 5, ,4 3,4 6,8 50,4 d 5, ,5 3,2. 51,9 6,2 Śląskie ,4 3,2 5,2 52,5 5, ,8 3,3 5,4 53,7 5, ,3 3,2 6,4 55,6 5, ,2 3,1 6,8 56,4 6, ,2 3,0 7,0 54,1 5,7 2

9 PERSONEL MEDYCZNY W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OSOBY ZATRUDNIONE Stan w dniu 31 XII (dok.) Lata Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Pielęgniarki b Położne liczba ludności na 1 osobę personelu Polska d 1695 d Śląskie a dane obejmują: zatrudnienie w aptekach prywatnych,aptekach PKP, aptekach Cefarm b łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem c łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem d dane skorygowane Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych oraz roczników statystycznych GUS. 3

10 PERSONEL MEDYCZNY NA LUDNOŚCI LEKARZE ,2 21, ,1 14, Polska Śląskie Województwo katowickie PIELĘGNIARKI , , , , Polska Śląskie Województwo katowickie

11 ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wskaźniki dynamiki Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych Lekarze Lekarze dentyści Pielęgniarki Farmaceuci Felczerzy Położne Wskaźniki dynamiki 2000 = 100 Lekarze 100,0 82,4 87,4 90,7 90,3 Lekarze dentyści 100,0 100,2 96,3 90,8 88,0 Pielęgniarki 100,0 98,8 101,2 102,6 98,1 Farmaceuci 100,0 101,4 117,8 124,8 128,8 Felczerzy 100,0 44,7 23,7 18,4 23,7 Położne 100,0 96,5 105,3 112,0 100,8 Źródło: opracowano na podstawie sprawozdania na form. Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 5

12 ROZMIESZCZENIE FACHOWYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Ogółem Liczba zatrudnionych podstawowo Zakłady publiczne w tym Zakłady niepubliczne Rok 2000 Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Felczerzy Położne Pielęgniarki a Lekarze 9760 Rok Lekarze dentyści Farmaceuci Felczerzy Położne b Pielęgniarki a Rok 2010 Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Felczerzy Położne b Pielęgniarki a Rok 2011 Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Felczerzy Położne b Pielęgniarki a Rok 2012 Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Felczerzy 9.. Położne b Pielęgniarki a a łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem b łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na form. Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 6

13 PERSONEL MEDYCZNY NA LUDNOŚCI DENTYŚCI ,2 3,9 3,2 3,0 2 1 Polska Śląskie Województwo katowickie FARMACEUCI 8 7 6,8 7, ,8 3,0 2 1 Polska Śląskie Województwo katowickie

14 ZATRUDNIENIE WYBRANYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Stan w dniu 31 XII Zawód /specjalność/ Ogółem Personel medyczny z wyższym wykształceniem: Pracujący w osobach w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy razem zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy Pracujący dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci a Diagności laboratoryjni Pielęgniarki z wyższym wykształceniem w tym: mgr pielęgniarstwa Położne z wyższym wykształceniem w tym: mgr położnictwa Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem w tym: mgr ratownictwa medycznego Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem wykształceniem w tym: mgr fizjioterapii lub kierunku równoważnego Dietetycy z wyższym wykształceniem w tym: mgr na kierunku/w specjalności dietetyka lub równoważnym Psycholodzy Logopedzi Personel ze średnim wykształceniem: Pielęgniarki Położne Dietetycy Higienistki szkolne Ratownicy medyczni a dane nie obejmują farmaceutów zatrudnionych w aptekach prywatnych Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na form. Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 8

15 ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY WEDŁUG NIEKTÓRYCH ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31XII Wyszczególnienie liczby bezwzględne Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci Felczerzy Położne ogółem w tym: mgr położnictwa Pielęgniarki ogółem w tym : mgr pielęgniarstwa Technicy dentystyczni Technicy farmaceutyczni Technicy elektroniki med Technicy analityki med Technicy elektroradiologii Technicy fizjoterapii Instruktorzy higieny Dietetycy 358 a 271 a 220 a 271 b 269 b Masażyści Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki stomatologiczne Higienistki szkolne Opiekunki dziecięce Technicy ortopedzi Ratownicy medyczni b 1453 b 1290 b a ze średnim wykształceniem b łącznie ze średnim i z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 9

16 ZATRUDNIONY PERSONEL MEDYCZNY WEDŁUG NIEKTÓRYCH ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31XII Wyszczególnienie Wskaźnik na ludności Lekarze 24,4 20,8 22,3 23,2 23,2 Lekarze stomatolodzy 3,2 3,3 3,2 3,1 3,0 Farmaceuci 5,1 5,4 6,4 6,8 7,0 Felczerzy 0,1 0,0 0,02 0,02 0,02 Położne 5,4 5,3 5,9 6,3 5,7 w tym : mgr położnictwa. 0,0 0,2 0,3 0,5 Pielęgniarki ogółem 52,5 53,7 55,6 56,4 54,1 w tym : mgr pielęgniarstwa 0,7 0,8 1,6 2,0 2,3 Technicy dentystyczni 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 Technicy farmaceutyczni 6,0 0,4 0,5 0,5 0,5 Technicy elektroniki med. 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Technicy analityki med. 4,5 3,4 3,2 3,1 2,8 Technicy elektroradiologii 2,7 2,7 2,9 2,9 2,8 Technicy fizjoterapii 2,8 2,9 2,4 2,4 2,1 Instruktorzy higieny 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 Dietetycy 0,7 a 0,6 a 0,5 a 0,6 b 0,6 b Masażyści 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 Instruktorzy terapii zajęciowej 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 Higienistki stomatologiczne 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 Higienistki szkolne 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 Opiekunki dziecięce 0,1 0,2 0,5 0,2 0,1 Technicy ortopedzi 0,0 0,0 0,01 0,0 0,004 Ratownicy medyczni 0,1 0,7 2,9 b 3,1 b 2,8 b a ze średnim wykształceniem b łącznie ze średnim i z wyższym wykształceniem Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 10

17 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatolodzy Farma -ceuci a Diagności laboratoryj ni Pielęgniar -ki z wyższym wykształc -eniem Psycholodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Śląskie Powiaty będziński bielski bieruńsko -lędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki

18 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Stan w dniu 31 XII (dok.) Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci a Diagności laborator yjni Położne z wyższym wykształc eniem Psycholodzy Pielęgniar -ki z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory a dane obejmują : zatrudnienie w zakładach publicznych, zakładach niepublicznych, aptekach prywatnych, aptekach PKP,aptekach Cefarm, Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych oraz sprawozdania ZD-5-sprawozdanie apteki i punkty apteczne. 12

19 PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Lekarze na ludności Śląskie m. Katowice m. Bielsko-Biała m. Zabrze m. Częstochowa m. Gliwice m. Sosnowiec m. Rybnik m. Piekary Śląskie m. Bytom m. Chorzów m. Jastrzębie Zdrój m. Ruda Śląska m. Jaworzno m. Dąbrowa Górnicza m. Tychy Powiat tarnogórski m. Siemianowice Śląskie Powiat cieszyoski Powiat lubliniecki Powiat gliwicki Powiat raciborski m. Żory Powiat zawierciaoski m. Świętochłowice Powiat myszkowski m. Mysłowice Powiat będzioski Powiat mikołowski Powiat pszczyoski Powiat żywiecki Powiat wodzisławski Powiat bielski Powiat kłobucki Powiat bieruosko-lędzioski Powiat częstochowski Powiat rybnicki 2,3 23,2 35,4 31,8 31,1 29,3 28,3 28,0 27,3 27,2 24,9 23,2 22,5 22,5 20,1 19,1 17,8 16,3 15,9 15,6 15,3 15,1 14,9 14,5 14,3 14,2 13,5 13,1 12,5 12,2 12,2 11,9 9,3 7,6 5,5 39,6 58,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 13

20 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Stan w dniu 31XII Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomato -lodzy Farmaceuci a Diagności laboratory jni Pielęgnia -rki z wyższym wykształceniem Psycho lodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Śląskie 23,2 3,0 7,0 1,9 12,4 2,0 1,1 0,2 0,8 Powiaty będziński 13,5 3,9 7,3 1,0 5,7 1,6 0,7 0,1 0,1 bielski 11,9 1,9 6,4 0,8 7,4 0,1 0,5 - - Bieruńsko -lędziński 7,6 2,7 6,2 0,5 1,5 0,2 0,2-0,0 cieszyński 16,3 2,8 7,1 1,4 11,0 1,0 0,9 0,2 0,7 częstochowski 5,5 2,6 4,3 0,1 1,5 0,5 0,1 0,1 - gliwicki 15,6 1,7 5,6 1,0 10,1 2,4 2,3 - - kłobucki 9,3 1,0 3,8 0,1 9,4 0,5 0,5-0,5 lubliniecki 15,9 3,9 5,8 0,8 18,5 1,0 3,0 0,6 1,0 mikołowski 13,1 2,9 6,1 0,9 6,6 1,6 0,9 0,7 - myszkowski 14,3 2,9 4,3 1,3 9,3 2,5 0,4 - - pszczyński 12,5 1,7 5,2 0,6 4,9 0,6 0,7 0,5 0,6 raciborski 15,3 2,0 4,8 3,9 10,6 3,6 0,3 0,2 1,5 rybnicki 2,3 2,2 3,4 0,4 0,7 0,4 0,0 - - tarnogórski 19,1 2,2 6,3 1,0 10,4 0,8 1,7 0,8 0,2 wodzisławski 12,2 2,4 4,4 0,4 8,7 2,8 0,7 0,1 1,4 zawierciański 14,9 2,0 5,8 1,1 7,9 1,8 0,5 0,1 - żywiecki 12,2 1,8 5,9 0,9 11,8 2,0 0,8 0,4 0,3 14

21 PERSONEL MEDYCZNY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY - OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012ROKU Stan w dniu 31 XII (dok.) Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci a Diagności laborator yjni Pielęgniar -ki z wyższym wykształceniem Psycho lodzy Położne z wyższym wykształceniem Logopedzi Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 39,6 4,2 10,4 3,9 24,8 3,0 1,8 0,2 1,9 Bytom 27,3 4,9 7,9 1,0 8,2 1,4 0,6 0,2 0,1 Chorzów 27,2 2,3 9,2 3,7 11,8 0,4 1,3 0,3 0,1 Częstochowa 31,8 4,4 9,0 3,1 18,4 3,8 1,2 0,3 1,3 Dąbrowa Górnicza 22,5 4,2 7,8 0,6 8,5 1,5 0,8 0,1 0,3 Gliwice 31,1 4,8 7,9 3,0 12,7 1,9 1,6 0,3 0,2 Jastrzębie Zdrój 24,9 1,6 6,0 0,1 10,5 1,3 0,9 0,2 0,1 Jaworzno 22,5 3,1 7,2 1,6 11,5 1,6 0,7 0,2 0,1 Katowice 58,8 4,1 10,4 5,0 35,3 6,2 2,6 0,5 4,0 Mysłowice 14,2 1,3 6,8 0,0 2,1 1,2 1,5 - - Piekary Śląskie 28,0 1,4 7,8 1,9 21,2 0,9 0,2-0,3 Ruda Śląska 23,2 2,7 6,0 1,1 5,5 3,0 0,5 0,3 0,0 Rybnik 28,3 2,6 4,6 0,9 17,1 1,3 2,0 0,2 1,6 Siemianowice Śląskie 17,8 1,4 7,9 1,6 9,2 2,6 0,7-0,1 Sosnowiec 29,3 3,2 9,2 5,4 15,7 1,7 1,3 0,1 3,3 Świętochłowice 14,5 2,7 5,3 0,0 5,3 1,7 0,8 - - Tychy 20,1 2,3 8,4 1,2 7,5 3,2 0,8 0,1 0,1 Zabrze 35,4 3,1 7,0 2,5 17,6 1,5 1,6 0,1 0,6 Żory 15,1 3,9 8,1 0,8 7,4 1,6 1,0 0,5 - a dane obejmują : zatrudnienie w zakładach publicznych, zakładach niepublicznych, aptekach prywatnych, aptekach PKP, aptekach Cefarm. Źródło :Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych oraz sprawozdania ZD-5-sprawozdanie apteki i punkty apteczne. 15

22 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Śląskie Powiaty będziński bielski bieruńskolędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki

23 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU /dok./ Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 17

24 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Stan w dniu 31 XII wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Śląskie 41,7 3,6 0,02 0,2 0,5 0,1 2,8 2,8 2,1 0,5 0,2 0,4 0,2 1,4 2,0 Powiaty będziński bielski bieruńskolędziński 27,6 2,8-0,2 0,5 0,1 2,2 1,5 1,1 0,4-0,3 0,6 2,8 0,4 16,8 0,9-0,1 0,3-1,1 0,2 0,9 0,4-0,3 0,1 1,0 0,1 12,2 1, ,0-1,4 0,5 1, ,2 1,5 - cieszyński 31,7 2,6-0,1 0,2 0,1 1,9 1,7 3,4 0,4-0,1 0,2 1,4 3,2 częstochowski 10,4 1, ,0 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0, ,3 - gliwicki 34,0 2, ,4-3,7 2,3 1,0 0,1-1,1 0,3 0,7 - kłobucki 15,0 1,0 0,2 0,3 0,2 0, ,8-0,2 0,1 0,0 0,1 1,0 lubliniecki 46,3 3,6-0,1 0,5-2,8 1,0 3,0 0,6-2,8 0,5 1,9 1,6 mikołowski 31,2 2, ,2-1,8 1,2 2,1 0,6-1,2 0,2 1,6 - myszkowski 22,5 2,2 0,4 0,1 0,3-2,2 0,7 1,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 2,4 pszczyński 17,1 1, ,2-1,7 0,2 2,2 1,4-0,3 0,4 0,4 0,2 raciborski 35,8 3, ,5-3,3 1,2 1, ,5 0,2 0,3 0,9 rybnicki 10,4 1, ,1-0,5 0,4 0, ,2 - tarnogórski 31,5 3, ,6 0,3 3,5 2,9 5,0 1,1-0,2 0,4 1,2 0,2 wodzisławski 38,3 5,2-0,2 0,5-0,4 1,8 2, ,8 0,1 0,8 1,4 zawierciański 31,0 3, ,3-3,4 1,7 1,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,9 0,2 żywiecki 23,8 1,4-0,1 0,1 0,1 1,9 1,2 1,6 0,1 0,4 0,1 0,2 0,3 0,8 18

25 PERSONEL MEDYCZNY ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM ZATRUDNIONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU /dok./ Stan w dniu 31 XII wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Pielęgniarki Położne Felczerzy Technicy dentystycz ni Technicy farmaceuty czni Technicy elektroniki medycznej Tech analityki medycznej Technicy elektroradio logii Technicy fizjoterapii Technicy masażyści Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Asystentki stomatologi czne Ratownicy medyczni Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 50,6 7,4-0,1 0,7 0,2 3,6 3,3 1,3 0,4 0,2 0,1-1,9 5,0 Bytom 52,8 7,6-0,9 0,7 0,2 4,4 4,3 1,1 0,6 0,5 0,4 0,6 1,7 0,3 Chorzów 49,7 1,3-0,4 0,7-2,3 2,7 1,4 0,8 0,8 0,5-1,7 0,4 Częstochowa 55,7 5,9 0,04 0,2 0,4-4,3 2,8 2,4 0,6 0,2 0,3 0,1 2,2 6,2 Dąbrowa Górnicza 35,8 1,8-0,8 0,5 0,2 0,9 2,3 2,3 0,3 0,9 0,2 0,6 3,9 1,0 Gliwice 40,9 2,4-0,8 0,8 0,1 5,2 9,9 2,6 0,3 0,3 0,4 0,3 2,0 0,2 Jastrzębie-Zdrój 56,1 5, ,2 0,4 0,7 3,2 4,4 1,2-0,2 0,4 0,3 - Jaworzno 35,7 4, ,5-2,3 2,4 1,5 0,2 0,4-0,4 1,0 0,4 Katowice 93,5 5,7 0,07 0,7 1,5 0,3 5,7 6,1 2,6 0,6 0,7 0,4 0,3 2,1 10,8 Mysłowice 24,8 3, ,3 0,1 0,0 1,2 1,3 0,5-0,3 0,4 0,9 - Piekary Śląskie 52,2 5, ,0 0,3 1,7 6,1 4,9 0, ,2 0,9 0,7 Ruda Śląska 45,3 3,2-0,1 0,4-2,1 4,7 4,6 1,2 0,3 0,3 0,2 1,4 - Rybnik 61,0 3, ,6-2,3 2,2 2,5 0,1 0,4 1,3 0,0 1,3 1,9 Siemianowice Śląskie 40,7 4, ,3-2,6 1,4 1,2 0,1-0,1 0,3 0,7 0,1 Sosnowiec 57,4 4,4-0,19 0,6 0,1 5,4 3,7 1,7 0,4 0,4 0,4 0,5 2,2 5,4 Świętochłowice 34,4 3, ,2-0,4 2,7 1,9 1,1 0,0 0,2-1,1 - Tychy 37,6 3,0 0,1-0,2 0,1 2,0 2,3 1,2 0,9 0,8 0,1 0,1 1,2 0,2 Zabrze 58,6 4,7-0,4 0,7 0,7 4,6 6,2 3,1 1,1-0,3 0,0 0,9 0,4 Żory 27,1 3, ,5-2,1 1,6 2,4 0, ,6 3,1 0,2 Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 19

26 PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Lekarze dentyści na ludności Śląskie m. Bytom m. Gliwice m. Częstochowa m. Dąbrowa Górnicza m. Bielsko-Biała m. Katowice m. Żory Powiat lubliniecki Powiat będzioski m. Sosnowiec m. Zabrze m. Jaworzno Powiat myszkowski Powiat mikołowski Powiat cieszyoski m. Świętochłowice m. Ruda Śląska Powiat bieruosko-lędzioski m. Rybnik Powiat częstochowski Powiat wodzisławski m. Tychy m. Chorzów Powiat tarnogórski Powiat rybnicki Powiat zawierciaoski Powiat raciborski Powiat bielski Powiat żywiecki Powiat pszczyoski Powiat gliwicki m. Jastrzębie Zdrój m. Siemianowice Śląskie m. Piekary Śląskie m. Mysłowice Powiat kłobucki 1,0 3,0 3,2 3,1 3,1 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,4 1,4 1,3 4,4 4,2 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 4,9 4,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 20

27 PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Pielęgniarki na ludności ŚLĄSKIE m. Katowice m. Rybnik m. Zabrze m. Bielsko-Biała m. Częstochowa m. Piekary Śląskie m. Sosnowiec m. Jastrzębie-Zdrój Powiat lubliniecki m. Chorzów m. Bytom m. Gliwice m. Ruda Śląska m. Siemianowice Śląskie m. Jaworzno Powiat wodzisławski Powiat raciborski m. Tychy m. Dąbrowa Górnicza Powiat gliwicki Powiat cieszyoski Powiat tarnogórski m. Świętochłowice Powiat zawierciaoski Powiat mikołowski Powiat żywiecki m. Żory Powiat będzioski Powiat myszkowski m. Mysłowice Powiat kłobucki Powiat bielski Powiat pszczyoski Powiat bieruosko-lędzioski Powiat częstochowski Powiat rybnicki 54,1 78,1 76,1 75,4 74,1 73,4 73,1 66,6 64,8 61,5 61,0 53,6 50,9 49,9 47,2 47,0 46,4 45,1 44,3 44,1 42,7 41,9 39,7 38,9 37,8 35,6 34,5 33,2 31,8 27,0 24,5 24,2 22,0 13,7 11,9 11,1 128,

28 LEKARZE NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Liczby bezwzględne Wyszczególnienie Polska Śląskie Ogółem specjaliści a w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii i intensywnej terapii Radiologii b Chorób wewnętrznych Pediatrii Chorób płuc Chorób zakaźnych Psychiatrii c Dermatologii i wenerologii c Neurologii ce h Chirurgii d f 7565 f 7509 f 7905 f f f 1083 f 1109 f 1102 f 1123 f 1143 f Kardiologii c Położnictwa i ginekologii Otolaryngologii c g 1929 g 1786 g 1751 g 1797 g g g 276 g 273 g 282 g 284 g 273 g Okulistyki Urologii Medycyny rodzinnej a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). h bez specjalistów neuropatologii i bez specjalistów dziecięcych. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 oraz Rocznika Statystycznego RP z lat GUS i Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia 2010, 2011,

29 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI a W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Wskaźnik na ludności Chorób wewnętrznych 2,6 3,4 Chirurgii d 2,1 2,5 Medycyny rodzinnej 1,2 1,7 Pediatrii Położnictwa i ginekologii Anestezjologii i intensywnej terapii 1,4 1,6 1,2 1,3 1,0 1,1 Polska 2012 Śląskie 2012 Neurologii ce Psychiatrii c Radiologii b Okulistyki Otolaryngologii c Kardiologii c Dermatologii i wenerologii c Chorób płuc Urologii Chorób zakaźnych 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,5 0,6 0,5 0,7 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,9 0,0 1,0 2,0 3,0 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). 23

30 LEKARZE NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Wskaźnik na ludności Wyszczególnienie Polska Śląskie Ogółem specjaliści a 18,4 17,1 17,2 16,9 16,8 17,3 17,6 20,6 18,5 18,5 19,0 19,1 19,6 19,3 w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii i intensywnej terapii 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 Radiologii b 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Chorób wewnętrznych 3,3 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6 4,2 3,5 3,5 3,6 3,6 3,5 3,4 Pediatrii 2,1 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 2,2 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 Chorób płuc 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Chorób zakaźnych 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Psychiatrii c 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Dermatologii i wenerologii c 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Neurologii ce 0,7 0,6 h 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Chirurgii d 2,4 2,0 2,0 f 2,0 f 2,0 f 2,1 f 2,1 f 2,9 2,3 f 2,3 f 2,4 f 2,4 f 2,4 f 2,5 f Kardiologii c. 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5. 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 Położnictwa i ginekologii 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,8 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 Otolaryngologii c 0,6 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,8 0,7 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g 0,6 g Okulistyki 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Urologii 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Medycyny rodzinnej 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 0,4 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). h bez specjalistów neuropatologii i bez specjalistów dziecięcych. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 oraz Rocznika Statystycznego RP z lat GUS i Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia 2010, 2011,

31 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Wskaźniki struktury Wyszczególnienie Polska Śląskie Ogółem specjaliści a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii i intensywnej terapii 5,5 5,3 5,1 5,3 5,4 5,4 5,6 5,6 5,6 5,2 5,3 5,3 5,6 5,7 Radiologii b 3,8 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,2 3,7 3,7 3,6 3,8 3,6 3,8 Chorób wewnętrznych 18,0 15,8 15,8 15,6 15,5 15,3 15,0 20,2 19,2 19,1 18,8 18,9 17,9 17,5 Pediatrii 11,6 9,4 9,2 9,0 8,8 8,5 8,2 10,5 9,6 9,3 9,0 8,8 8,5 8,2 Chorób płuc 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 Chorób zakaźnych. 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 Psychiatrii c 3,6 3,5 3,6 3,8 3,6 3,9 3,8 2,8 2,6 2,7 3,0 3,0 3,2 3,3 Dermatologii i wenerologii c 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 2,4 2,4 2,2 2,0 1,9 2,0 1,9 1,8 Neurologii ce 3,8 3,8 h 3,9 3,9 3,9 4,1 4,0 4,7 4,5 4,8 4,8 4,6 4,8 4,6 Chirurgii d 13,2 11,9 11,7 f 11,7 f 11,7 f 11,8 f 12,0 f 14,1 12,7 f 12,6 f 12,6 f 12,5 f 12,4 f 12,8 f Kardiologii c. 2,3 2,4 2,6 2,8 2,9 2,9. 2,2 2,4 2,9 2,9 3,2 3,4 Położnictwa i ginekologii 8,3 7,8 7,6 7,3 7,3 7,0 6,8 8,6 7,6 7,6 7,3 6,9 6,8 6,7 Otolaryngologii c 3,3 3,0 2,9 g 2,8 g 2,7 g 2,7 g 2,6 g 4,1 3,5 g 3,2 g 3,1 g 3,2 g 3,1 g 3,1 g Okulistyki 3,8 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 4,5 4,4 4,2 4,1 4,3 4,2 4,0 Urologii. 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 Medycyny rodzinnej 4,1 9,2 9,1 9,2 9,3 9,3 9,5 1,8 5,0 5,2 5,5 5,5 5,5 6,1 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). h bez specjalistów neuropatologii i bez specjalistów dziecięcych. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania rocznego MZ-89 oraz Rocznika Statystycznego RP z lat GUS i Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia 2010, 2011,

32 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Wskaźniki struktury Polska 2012 Śląskie 2012 Medycyny rodzinnej; 9,5 Inne; 15,6 Anestezjologii i intensywnej terapii; 5,6 Radiologii b ; 3,7 Chorób wewnętrznych; 15,0 Medycyny rodzinnej; 6,1 Inne; 15,4 Urologii; 1,1 Okulistyki; 4,0 Anestezjologii i intensywnej terapii; 5,7 Radiologii b ; 3,8 Chorób wewnętrznych; 17,5 Urologii; 1,3 Okulistyki; 3,6 Otolaryngologii c ; 3,1 Pediatrii; 8,2 Pediatrii; 8,2 Otolaryngologii c ; 2,6 Położnictwa i ginekologii; 6,8 Kardiologii c ; 2,9 Chirurgii df ; 12,0 Neurologii ce ; 4,0 Chorób płuc; 2,1 Chorób zakaźnych; 0,9 Psychiatrii c ; 3,8 Dermatologii i wenerologii c ; 2,4 Położnictwa i ginekologii; 6,7 Kardiologii c ; 3,4 Chirurgii df ; 12,8 Neurologii ce ; 4,6 Chorób płuc; 1,9 Chorób zakaźnych; 0,6 Psychiatrii c ; 3,3 Dermatologii i wenerologii c ; 1,8 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2007r.). 26

33 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Lekarze specjaliści razem Z tego w zakresie: Alergologii 48 8 Anestezjologii i intensywnej terapii Angiologii 4 Audiologii 15 Audiologii i foniatrii 1 Balneoklimatologii i medycyny fizykalnej 10 1 Chemioterapii i nowotworów 4 Chirurgii ogólnej Chirurgii dziecięcej Chirurgii kl. piersiowej 10 1 Chirurgii naczyniowej 24 Chirurgii onkologicznej Chirurgii plastycznej 7 2 Chirurgii szczękowej 0 6 Chirurgii szczękowo-twarzowej 5 Chorób płuc Chorób wewnętrznych Chorób zakaźnych Dermatologii i wenerologii Dermatologii dziecięcej 0 1 Diabetologii Diagnostyki laboratoryjnej Epidemiologii 1 0 Endokrynologii Farmakologii klinicznej Foniatrii 4 Ginekologii onkologicznej 3 Gastroenterologii Geriatrii 21 8 Genetyki klinicznej 2 Hematologii Higieny i epidemiologii

34 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Higieny pracy 1 1 Hipertensjologii 6 Immunologii klinicznej 0 Kardiologii Kardiologii dziecięcej 14 Kardiochirurgii 29 7 Medycyny kolejowej 1 5 Medycyny morskiej i tropikalnej 0 Medycyny nuklearnej Medycyny ogólnej Medycyny rodzinnej Medycyny paliatywnej 14 Medycyny pracy Medycyny przemysłowej 2 20 Medycyny ratunkowej 17 Medycyny sądowej Medycyny społecznej 3 1 Medycyny sportowej 4 0 Medycyny szkolnej 1 Medycyny transportu 0 Mikrobiologii Nefrologii Neonatologii Neurochirurgii i neurotraumatologii Neurologii Neurologii dziecięcej 26 1 Neuropatologii Okulistyki Onkologii Onkologii i hematologii dziecięcej 8 Organizacji ochrony zdrowia 6 Ortopedii i traumatologii Otolaryngologii Otolaryngologii dziecięcej 18 28

35 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Otorynolaryngologii 15 Otorynolaryngologii dziecięcej 5 Patologii onkologicznej 0 0 Patomorfologii Pediatrii Położnictwa i ginekologii Psychiatrii Psychiatrii dzieci i młodzieży Radiodiagnostyki Radioterapii onkologicznej Radiologii dziecięcej 0 0 Rehabilitacji medycznej Reumatologii Seksuologii 2 1 Toksykologii Transfuzjologii Transplantologii klinicznej 7 Urologii Urologii dziecięcej 4 Zdrowia publicznego 2 Innych specjalności nie wymienionych Specjaliści lekarze dentyści razem w tym w zakresie : Chirurgii stomatologicznej Chirurgii szczękowej Medycyny społecznej 4 0 Ortodoncji 46 4 Periodontologii 14 0 Protetyki stomatologicznej 38 2 Stomatologii ogólnej 374 Stomatologii dziecięcej Stomatologii zachowawczej Lekarze stomatolodzy o innych specjalnościach

36 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (c.d.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Specjaliści mgr pielęgniarstwa razem w tym w zakresie : Medycyny społecznej Organizacji ochrony zdrowia 5 1 Pielęgniarstwa rodzinnego Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarstwa zachowawczego Pielęgniarstwa geriatrycznego Pielęgniarstwa kardiologicznego Pielęgniarstwa nefrologicznego Pielęgniarstwa diabetologicznego Pielęgniarstwa pediatrycznego Pielęgniarstwa chirurgicznego Pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki Pielęgniarstwa onkologicznego Pielęgniarstwa psychiatrycznego Pielęgniarstwa opieki długoterminowej Pielęgniarstwa neurologicznego Pielęgniarstwa opieki paliatywnej Pielęgniarstwa ratunkowego Pielęgniarstwa w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pielęgniarstwa epidemiologicznego Mgr pielęgniarstwa o innej specjalności Specjaliści położne z wyższym wykształceniem razem w tym w zakresie : Medycyny Społecznej 0 0 Organizacji Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwa rodzinnego Pielęgniarstwa promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Pielęgniarstwa neonatologicznego

37 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (dok.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarstwa epidemiologicznego Pielęgniarstwa organizacji i zarządzania Pielęgniarstwa położniczego Pielęgniarstwa ginekologicznego Mgr położnictwa o innej specjalności Specjaliści farmaceuci razem w tym w zakresie : Analizy bromatologicznej Analityki farmaceutycznej Analityki klinicznej Analizy leków 0 Farmacji aptecznej Farmacji klinicznej 1 Farmacji przemysłowej 0 Farmacji szpitalnej 1 Farmacji społecznej 0 0 Farmakologii 0 Farmakodynamiki 0 0 Higieny i epidemiologii Medycyny społecznej 1 Mikrobiologii 0 3 Mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej 0 Leku roślinnego 0 Organizacji ochrony zdrowia 0 0 Technologii farmaceutycznej 0 0 Technologii postaci leków 0 0 Technologii środków leczniczych 0 0 Toksykologii Zdrowia publicznego 0 Zdrowia środowiskowego 0 Zielarstwa 0 0 Inni specjaliści farmaceuci Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej razem w tym w zakresie : Analityki klinicznej

38 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (dok.) Liczby bezwzględne Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Diagnostyki medycznej Higieny i epidemiologii 6 1 Medycyny społecznej 0 0 Mikrobiologii medycznej 17 Toksykologii medycznej 1 Zdrowia publicznego 5 Zdrowia środowiskowego Genetyki medycznej 2 Immunologii medycznej 1 Transfuzjologii medycznej 44 Inni specjaliści analityki medycznej Inni specjaliści razem w tym w zakresie : Diagnostyki laboratoryjnej 7 3 Epidemiologii Mikrobiologii Toksykologii 1 1 Rehabilitacji ruchowej Psychologii klinicznej Psychologii ogólnej 39 3 Inni psycholodzy 5 0 Analityki sanitarnej 4 0 Fizjoterapii 29 Fizyki medycznej 18 Inżynierii medycznej 0 Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 1 Neurologopedii 8 Zdrowia publicznego 17 Zdrowia środowiskowego 11 Inni 11 2 Uwaga: Dane o zatrudnieniu kadr medycznych - specjaliści wykazani są w osobach bez względu na formę zatrudnienia i według podstawowego miejsca zatrudnienia. W tabeli nie wykazano kadr medycznych zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i szkołach medycznych (zgodnie z metodologią opracowywania sprawozdania na formularzu MZ-89). Źródło: Sporządzono na podstawie sprawozdania MZ-89 - Roczne sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 32

39 LEKARZE SPECJALIŚCI WEDŁUG STOPNIA SPECJALIZACJI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 I 2012 ROKU Wskaźniki na ludności Lekarze specjaliści - ogółem Specjaliści lekarze dentyści - ogółem 14,00 12,84 12,00 10,90 12,01 10,00 8,00 6,00 4,00 2,90 3,80 3,77 3,03 3,55 3,75 2,00 0,00 1,10 0,50 0,10 I II specjalnośd jednostopniowa 1,06 0,37 0,06 I II specjalnośd jednostopniowa 0,94 0,35 0,06 I II specjalnośd jednostopniowa Polska 2012 Śląskie 2011 Śląskie

40 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Lekarze specjaliści razem 3,55 12,01 3,75 Z tego w zakresie: Alergologii 0,10 0,02 Anestezjologii i intensywnej terapii 0,11 0,75 0,24 Angiologii 0,01 Audiologii 0,03 Audiologii i foniatrii 0,002 Balneoklimatologii i medycyny fizykalnej 0,02 0,002 Chemioterapii i nowotworów 0,01 Chirurgii ogólnej 0,16 0,82 0,19 Chirurgii dziecięcej 0,02 0,11 0,02 Chirurgii kl. piersiowej 0,02 0,00 Chirurgii naczyniowej 0,05 Chirurgii onkologicznej 0,04 0,03 Chirurgii plastycznej 0,02 0,004 Chirurgii szczękowej 0 0,01 Chirurgii szczękowo-twarzowej 0,01 Chorób płuc 0,03 0,29 0,04 Chorób wewnętrznych 1,01 1,66 0,70 Chorób zakaźnych 0,02 0,10 0,004 Dermatologii i wenerologii 0,11 0,21 0,02 Dermatologii dziecięcej 0 0,002 Diabetologii 0,11 0,04 Diagnostyki laboratoryjnej 0,002 0,01 0 Epidemiologii 0,002 0 Endokrynologii 0,08 0,02 Farmakologii klinicznej 0 0,02 0,004 Foniatrii 0,01 Ginekologii onkologicznej 0,01 Gastroenterologii 0,06 0,05 Geriatrii 0,05 0,02 Genetyki klinicznej 0,004 Hematologii 0,04 0,02 Higieny i epidemiologii 0,

41 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Higieny pracy 0,002 0,002 Hipertensjologii 0,01 Immunologii klinicznej 0 Kardiologii 0,45 0,17 Kardiologii dziecięcej 0,03 Kardiochirurgii 0,06 0,02 Medycyny kolejowej 0,002 0,01 Medycyny morskiej i tropikalnej 0 Medycyny nuklearnej 0 0,01 0,02 Medycyny ogólnej 0,06 0,10 Medycyny rodzinnej 0,86 0,31 Medycyny paliatywnej 0,03 Medycyny pracy 0,18 0,22 0,02 Medycyny przemysłowej 0,004 0,04 Medycyny ratunkowej 0,04 Medycyny sądowej Medycyny społecznej 0,01 0,002 Medycyny sportowej 0,01 0 Medycyny szkolnej 0,002 Medycyny transportu 0 Mikrobiologii 0 0,002 0 Nefrologii 0,11 0,07 Neonatologii 0,28 0,02 Neurochirurgii i neurotraumatologii 0 0,09 0,03 Neurologii 0,15 0,56 0,12 Neurologii dziecięcej 0,06 0,002 Neuropatologii Okulistyki 0,19 0,47 0,11 Onkologii 0,04 0,06 Onkologii i hematologii dziecięcej 0,02 Organizacji ochrony zdrowia 0,01 Ortopedii i traumatologii 0,13 0,49 0,16 Otolaryngologii 0,19 0,32 Otolaryngologii dziecięcej 0,04 35

42 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Otorynolaryngologii 0,03 Otorynolaryngologii dziecięcej 0,01 Patologii onkologicznej 0 0 Patomorfologii 0,03 0,05 0,02 Pediatrii 0,78 0,73 0,07 Położnictwa i ginekologii 0,17 1,03 0,10 Psychiatrii 0,06 0,30 0,26 Psychiatrii dzieci i młodzieży 0 0,01 0,02 Radiodiagnostyki 0,10 0,30 0,19 Radioterapii onkologicznej 0,01 0,08 0,06 Radiologii dziecięcej 0 0 Rehabilitacji medycznej 0,03 0,25 0,10 Reumatologii 0,19 0,03 Seksuologii 0,004 0,002 Toksykologii 0 0,004 0,004 Transfuzjologii 0 0,004 0,01 Transplantologii klinicznej 0,02 Urologii 0,16 0,04 Urologii dziecięcej 0,01 Zdrowia publicznego 0,004 Innych specjalności nie wymienionych 0,004 0,05 0,01 Specjaliści lekarze dentyści razem 0,94 0,35 0,06 w tym w zakresie : Chirurgii stomatologicznej 0,10 0,05 0,01 Chirurgii szczękowej 0,004 0,02 0,004 Medycyny społecznej 0,01 0 Ortodoncji 0,10 0,01 Periodontologii 0,03 0 Protetyki stomatologicznej 0,08 0,004 Stomatologii ogólnej 0,81 Stomatologii dziecięcej 0,02 0,02 0,004 Stomatologii zachowawczej 0,04 0,02 Lekarze stomatolodzy o innych specjalnościach 0,002 0,

43 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (c.d.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Specjaliści mgr pielęgniarstwa razem 0,21 0,03 0,22 w tym w zakresie : Medycyny społecznej 0, Organizacji ochrony zdrowia 0,01 0,002 Pielęgniarstwa rodzinnego 0, Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących 0, Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarstwa zachowawczego 0,01 0 0,01 Pielęgniarstwa geriatrycznego 0,01 0 0,02 Pielęgniarstwa kardiologicznego 0,02 0,002 0,02 Pielęgniarstwa nefrologicznego 0, Pielęgniarstwa diabetologicznego Pielęgniarstwa pediatrycznego 0,01 0 0,004 Pielęgniarstwa chirurgicznego 0, Pielęgniarstwa operacyjnego 0, Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 0,03 0,004 0,01 Pielęgniarstwa onkologicznego 0 0 0,01 Pielęgniarstwa psychiatrycznego 0 0 0,03 Pielęgniarstwa opieki długoterminowej 0, ,002 Pielęgniarstwa neurologicznego 0, ,01 Pielęgniarstwa opieki paliatywnej 0 0 0,004 Pielęgniarstwa ratunkowego 0,01 0,002 0,01 Pielęgniarstwa w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 0,004 0,002 0,004 Pielęgniarstwa epidemiologicznego 0,02 0,002 0,08 Mgr pielęgniarstwa o innej specjalności 0,04 0,01 0,01 Specjaliści położne z wyższym wykształceniem razem w tym w zakresie : Medycyny Społecznej 0 0 Organizacji Ochrony Zdrowia 0 0,002 0,03 0,004 0,03 Pielęgniarstwa rodzinnego 0, ,01 Pielęgniarstwa promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 0, Pielęgniarstwa neonatologicznego

44 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (dok.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność Jednostopniowa Pielęgniarstwa operacyjnego Pielęgniarstwa epidemiologicznego 0 0 0,002 Pielęgniarstwa organizacji i zarządzania 0, ,004 Pielęgniarstwa położniczego 0,01 0 0,01 Pielęgniarstwa ginekologicznego 0 0 0,004 Mgr położnictwa o innej specjalności 0,01 0,002 0,002 Specjaliści farmaceuci razem 0,15 0,02 0,01 w tym w zakresie : Analizy bromatologicznej Analityki farmaceutycznej 0, Analityki klinicznej 0, Analizy leków 0 Farmacji aptecznej 0,11 0,01 0,01 Farmacji klinicznej 0,002 Farmacji przemysłowej 0 Farmacji szpitalnej 0,002 Farmacji społecznej 0 0 Farmakologii 0 Farmakodynamiki 0 0 Higieny i epidemiologii 0, Medycyny społecznej 0,002 Mikrobiologii 0 0,01 Mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej 0 Leku roślinnego 0 Organizacji ochrony zdrowia 0 0 Technologii farmaceutycznej 0 0 Technologii postaci leków 0 0 Technologii środków leczniczych 0 0 Toksykologii Zdrowia publicznego 0 Zdrowia środowiskowego 0 Zielarstwa 0 0 Inni specjaliści farmaceuci 0, Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej razem 0,35 0,12 0,25 w tym w zakresie : Analityki klinicznej 0,27 0,05 0,01 38

45 ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW: LEKARZY, DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW I INNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (dok.) Wskaźnik na ludności Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Śląskie I o II o Specjalność jednostopniowa Diagnostyki medycznej 0,03 0,05 0,01 Higieny i epidemiologii 0,01 0,002 Medycyny społecznej 0 0 Mikrobiologii medycznej 0,04 Toksykologii medycznej 0,002 Zdrowia publicznego 0,01 Zdrowia środowiskowego Genetyki medycznej 0,004 Immunologii medycznej 0,002 Transfuzjologii medycznej 0,10 Inni specjaliści analityki medycznej 0,03 0,02 0,01 Inni specjaliści razem 0,59 0,13 0,21 w tym w zakresie : Diagnostyki laboratoryjnej 0,02 0,01 Epidemiologii 0,13 0,004 0,01 Mikrobiologii 0,03 0,03 Toksykologii 0,002 0,002 Rehabilitacji ruchowej 0,11 0,03 Psychologii klinicznej 0,17 0,04 0,02 Psychologii ogólnej 0,08 0,01 Inni psycholodzy 0,01 0 Analityki sanitarnej 0,01 0 Fizjoterapii 0,06 Fizyki medycznej 0,04 Inżynierii medycznej 0 Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 0,002 Neurologopedii 0,02 Zdrowia publicznego 0,04 Zdrowia środowiskowego 0,02 Inni 0,02 0,004 Uwaga: Dane o zatrudnieniu kadr medycznych - specjaliści wykazani są w osobach bez względu na formę zatrudnienia i według podstawowego miejsca zatrudnienia. W tabeli nie wykazano kadr medycznych zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i szkołach medycznych (zgodnie z metodologią opracowywania sprawozdania na formularzu MZ-89). Źródło: Sporządzono na podstawie sprawozdania MZ-89 - Roczne sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 39

46 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Wskaźniki na ludności Chorób wewnętrznych Chirurgii df Pediatrii Położnictwa i ginekologii Medycyny rodzinnej Anestezjologii i intensywnej terapii Neurologii ce Okulistyki Radiologii b Kardiologii c Psychiatrii c Otolaryngologii cg Chorób płuc Dermatologii i wenerologii c Urologii Chorób zakaźnych 1,58 1,66 1,67 1,30 1,33 1,32 1,18 1,07 1,05 1,10 1,10 1,02 0,89 0,94 0,88 0,77 0,83 0,82 0,74 0,72 0,73 0,65 0,63 0,56 0,64 0,63 0,57 0,59 0,60 0,60 0,37 0,39 0,37 0,35 0,38 0,38 0,21 0,19 0,20 0,12 0,12 0,12 2,48 2,40 2,40 3,37 3,52 3,61 Śląskie 2012 Śląskie 2011 Śląskie ,00 1,00 2,00 3,00 4,00 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy w osobach. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). 40

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A.

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A. WNIOSKOPOLISA Seria LM nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 1:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Warszawa, 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r.

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni Warszawa, 29.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw Klucz powiązań między

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. Uchwała Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r., poz.1268) - ISCO 08 - z wyróżnionymi zmianami

Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r., poz.1268) - ISCO 08 - z wyróżnionymi zmianami Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (poz. ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI

Bardziej szczegółowo

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu https://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu https://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

PS.2.9612.1.14.2011.PW

PS.2.9612.1.14.2011.PW PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie w dniu 13 czerwca 2011 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Łysoń Lidia Motrenko-Makuch ISSN 2084-0470

dr Piotr Łysoń Lidia Motrenko-Makuch ISSN 2084-0470 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia CSO, Social Surveys and Living Conditions Department kierujący supervisor dr Piotr Łysoń zespół

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.204 r PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie Nr /204/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/00 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe Tabela Nr 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne lp kryterium cecha parametru parametr

Bardziej szczegółowo