ISSN EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. I"

Transkrypt

1 ISSN EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 22/2014, t. I

2 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji) Piotr Walecki Grzegorz Chajko Krzysztof Duda Roman Turowski (red. techniczny) Rada Naukowa: Prof. dr hab. Dariusz Rott Prof. dr hab. Włodzimierz Sady Prof. dr hab. Michał Śliwa Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz Prof. dr hab. Bogdan Zemanek Ks. Prof. dr hab. Władysław Zuziak Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak Prof. Ignatianum i UJ, dr hab. Józef Bremer SJ Prof. dr przew. kwal. II Paweł Taranczewski Prof. UP dr hab. Andrzej Kornaś Prof. dr Olga E. Kosheleva Prof. dr Marko Jacov Prof. dr Aleksandr Lokshin Prof. dr Hans Jørgen Jensen Prof. dr Oleksandr Chyrkov Prof. dr Iryna Diachuk Prof. dr Luiza Arutinov Prof. dr hab. Michaił Pawłowicz Odesskij Prof. dr hab., dr. phil. Andrzej Wiercinski Prof. dr eng. Elena Horska Wydawca: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury Episteme ul. Okólna 28/ Kraków Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury Episteme i Autorzy Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa

3 SPIS TREŚCI Agroekonomia, agroturystyka i zarządzanie Karol Król, Dawid Bedla, Krzysztof Gawroński ANALIZA WYBRANYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOWANIEM, SPRZEDAŻĄ I REZERWACJĄ USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH W INTERNECIE STUDIUM PRZYPADKU Barbara Biniaś COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SURFACE CHANGES OF LONG-TERM GLACIER FORM IN POLAND, THE EXAMPLE LODOWCZYK MIĘGUSZOWIECKI IN THE HIGH TATRA MOUNTAINS Marta Gas, Izabela Gołąb, Łukasz Kuta SZANSE ROZWOJU GMINY MIĘDZYLESIE W OCENIE JEJ MIESZKAŃCÓW.. 23 Izabela Gołąb, Marta Gas, Łukasz Kuta PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI NA OBSZARZE GMINY MIĘDZYLESIE Łukasz Kuta, Marta Gas, Izabela Gołąb, Karolina Kolasińska DETERMINANTY STABILNEGO ROZWOJU INFRASTRUKTURY AGROTURYSTYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GOSPODARSTW W GMINIE MIĘDZYLESIE Barbara Szczepańska Wdrażanie postępu technicznego w opiniach osób oferujących maszyny rolnicze na Dolnym Śląsku Maciej Sporysz, Maria Szczuka, Sylwester Tabor, Karolina Trzyniec, Anna Karbowniczak, Andrzej Ochrem, Anna Klamerus Iwan PROGNOZOWANIE CEN WYBRANYCH TOWARÓW POCHODZENIA ROLNICZEGO Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH. 59

4 Spis treści Leśnictwo i Łowictwo Bartłomiej Rębkowski, Ewa Archanowicz, Emil Archanowicz, Dominika Szadkowska Ocena skuteczności działania wybranych kompozycji preparatów ochronnych i dekoracyjno ochronnych zastosowanych na elewacji OSW Marymont w Kirach Paulina Anna Rutkowska, Michał Jamkowski ROZWÓJ ROŚLINNOŚCI RUNA I POZIOMÓW ORGANICZNYCH GLEB W 150-LETNIM CYKLU UPRAWY SOSNY NA WYDMACH KOTLINY TORUŃSKIEJ Nauki o zwierzętach Edyta Bańcyr, Paulina Jawor, Dawid Król, Joanna Bajzert, Tadeusz Stefaniak, Anna Chełmońska- Soyta PORÓWNANIE KOMERCYJNIE DOSTĘPNYCH ZESTAWÓW DO IZOLACJI RNA Z TKANKI MÓZGU CIELĘCIA MARTWO URODZONEGO Edyta Bauer, Justyna Żychlińska Buczek, Michał Rozmus CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRZEBIEG PORODU U KRÓW RAS MLECZNYCH.. 91 Karolina Bierowiec, Krzysztof Rypuła, Katarzyna Płoneczka-Janeczko EPIDEMIOLOGIA STAPHYLOCOCCUS AUREUS U KOTÓW WE WROCŁAWIU Michał Błasiaki, Agnieszka Banyśii ROLA GRELINY W REGULACJI SEKRECJI PROLAKTYNY U OWIEC BADANIA IN VITRO Angelika Borowska, Jacek Maślanka, Anna Adamik OCENA WYSTĘPOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PUSZCZYKA ZWYCZAJNEGO STRIX ALUCO I PUSZCZYKA URALSKIEGO STRIX URALENSIS W PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ Blanka Ćwieluch, Dorota Merta, Dobromiła Karpińska DIETA KUNY LEŚNEJ (MARTES MARTES) W PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ W OKRESIE WIOSENNYM

5 Spis treści Agata Fabiszewska, Krystyna Zielińska WPŁYW OBECNOŚCI OCHRATOKSYNY A NA WZROST SZCZEPÓW Z RODZAJU LACTOBACILLUS Zita Gergely USES OF LINEAR CONFORMATION EVALUATION SYSTEM FOR TRADITIONAL HUNGARIAN HORSE BREED, FURIOSO-NORTH STAR Marta Głogowska STĘŻENIE RTĘCI W PRZEŁYKU I JELICIE CIENKIM U LUDZI W RÓŻNYM WIEKU Marta Głogowska STĘŻENIE RTĘCI W TKANKACH NOWOTWOROWYCH I NIEZMIENIONYCH PATOLOGICZNIE LUDZKIEGO ŻOŁĄDKA Grygier Joanna, Schwarz Tomasz, Murawski Maciej, Zięcik Adam, Dorota Zięba-Przybylska WPŁYW KONTAKTU Z KNUREM NA WYDZIELANIE KORTYZOLU I LH U DOJRZAŁYCH PŁCIOWO LOSZEK W OKRESIE OKOŁORUJOWYM Karolina Konieczna, Zbigniew W. Czerniakowski, Tomasz Olbrycht MATERIAŁY DO POZNANIA ZGRUPOWAŃ CHRZĄSZCZY OMARLICOWATYCH (COL., SILPHIDAE) W UPRAWACH ZIEMNIAKA I BIOCENOZACH LEŚNYCH WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ Iwona Kozikowska, Katarzyna Suprewicz, Helena Sławska KUMULACJA WYBRANYCH PIERWIASTKÓW BIOGENNYCH W PĘPOWINIE I KRWI PĘPOWINOWEJ NOWORODKÓW Z RÓŻNĄ MASĄ URODZENIOWĄ Kinga Kraska, Grzegorz Formicki, Edyta Kapusta, Magdalena Semla, Marta Batoryna, Martyna Błaszczyk WPŁYW ALKOHOLU ETYLOWEGO NA POZIOM GLUTATIONU ZREDUKOWANEGO W WĄTROBIE I NERKACH U MYSZY Dawid Król, Edyta Bańcyr, Paulina Jawor, Tadeusz Stefaniak ROZPOZNANIE CIĘŻKIEGO PORODU NA PODSTAWIE ZMIAN SEKCYJNYCH U MARTWO URODZONYCH CIELĄT

6 Spis treści Katarzyna Kruczek, Barbara Danielak-Czech FIZYCZNA LOKALIZACJA GENÓW MKBP I CRYAB W GENOMIE BYDŁA Martyna Małopolska, Ryszard Tuz THE INFLUENCE OF PIGLET BIRTH WEIGHT ON THE AMOUNT OF LOSSES IN CROSS-FOSTERED LITTERS Koczanowski Józef, Monika Petrynka, Katarzyna Olczak, Czesław Klocek, Mariusz Głownia WPŁYW SPOSOBU ŻYWIENIA TUCZNIKÓW O ZRÓŻNICOWANYM GENOTYPIE NA ICH WARTOŚĆ TUCZNĄ I RZEŹNĄ Katarzyna Olczak, Monika Petrynka, Martyna Małopolska, Czesław Klocek REAKCJE STRESOWE U PSÓW I ICH BIOLOGICZNE UWARUNKOWANIA Mateusz Malinowski, Bartłomiej Rospond, Jakub Sikorai TERMOGRAFICZNA ANALIZA POWIERZCHNI CIAŁA SZCZURA LABORATORYJNEGO Katarzyna Słota, Piotr Micek Wpływ temperatury i lignosulfonianów na skład chemiczny, rozpuszczalność azotu i strawność in vitro makuchu rzepakowego M. Stefaniuk, Z. Podstawski, W. Młodawska Chemotaksja plemników ogiera Katarzyna Suprewicz, Iwona Kozikowska STĘŻENIE RTĘCI W ŁOŻYSKU I BŁONIE PŁODOWEJ KOBIET ORAZ WE KRWI PĘPOWINOWEJ A MASA URODZENIOWA NOWORODKÓW Hanna Szczukowska, Radomir Graczyk, Anna Seniczak WPŁYW NAWOŻENIA OBORNIKIEM ŚWIŃSKIM I KOZIM NA MECHOWCE (ACARI: ORIBATIDA) ŁĄKOWE Agnieszka Szumiec, Anna Radko, Anna Koseniuk, Tadeusz Rychlik KONSERWATYZM GENETYCZNY WYBRANYCH SEKWENCJI MIKROSATELITARNYCH U BOVIDAE

7 Technologia żywności Spis treści Magda Filipczak-Fiutak, Monika Wszołek WPŁYW DODATKU β-glukanu NA MIKROFLORĘ KEFIRÓW OTRZYMANYCH Z RÓŻNYCH KULTUR STATRTOWYCH Grzegorz Fiutak, Macura Ryszard, Magda Filipczak-Fiutak, Joanna Brożyna PORÓWNANIE WARTOŚCI ODŻYWCZEJ DZIKO ROSNĄCYCH ROŚLIN JADALNYCH W ZALEŻNOŚCI OD OKRESU WEGETACJI Ewelina Gwóźdź, Piotr Gębczyński, Aleksandra Skrzypczak KSZTAŁTOWANIE SIĘ CECH SENSORYCZNYCH PRZECIERÓW POMIDOROWYCH W TRAKCIE PRZECHOWYWANIA Monika Kosowska, Joanna Rychlicka-Rybska, Teresa Fortuna Zastosowanie skrobi jako zamiennika fosforanów w produkcji polędwicy wędzonej, parzonej Kinga Kraskai, Grzegorz Formickii, Edyta Kapustai, Magdalena Semlai, Marta Batorynai, Martyna Błaszczyk WPŁYW ALKOHOLU ETYLOWEGO NA POZIOM GLUTATIONU ZREDUKOWANEGO W WĄTROBIE I NERKACH U MYSZY Katarzyna Liszka, Tadeusz Grega, Dorota Najgebauer-Lejko CHARAKTERYSTYKA JOGURTÓW Z DODATKIEM OWOCÓW ROKITNIKA I CZARNEGO BZU Anna Ogrodowczyk, Joanna Fotschki, Barbara Wróblewska The effect of L. delbruecki ssp. bulgaricus fermented buttermilk beverage on the course of allergic reaction Inne Paulina Anna Rutkowska, Michał Jankowski Rozwój roślinności runa i poziomów organicznych gleb w 150-letnim cyklu uprawy sosny na wydmach Kotliny Toruńskiej

8 Spis treści Elżbieta Kornalska, Izabella Majewska, Witold Trela Strukturalna deversyfikacja gospodarki rolnej w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej Izabella Majewska, Witold Trela, Elżbieta Kornalska Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku uczelni na przykładzie Uniwersytetu Rolniczegow Krakowie Witold Trela, Izabella Majewska, Elżbieta Kornalska Działania innowacyjne w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych Witold Trela, Elżbieta Kornalska, Izabella Majewska Rozwój gospodarstw ekologicznych w Polsce Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski Rola i znaczenie infrastruktury wodnomelioracyjnej w kształtowaniu walorów krajobrazowych parku dworskiego w Brniu

9 Agroekonomia, agroturystyka i zarządzanie

10

11 Karol Król Dawid Bedla EPISTEME 22/2014, t. I s ISSN ANALIZA WYBRANYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOWANIEM, SPRZEDAŻĄ I REZERWACJĄ USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH W INTERNECIE STUDIUM PRZYPADKU RISKS ANALYSIS OF THE PROMOTION, SALE AND RESERVATION OF THE AGROTOURISM SERVICES IN THE INTERNET A CASE STUDY Abstrakt: Internet stanowi dynamicznie rozwijający się kanał dystrybucji różnego rodzaju towarów i usług. Oprócz ich bezpośredniej sprzedaży służy informowaniu i promocji. Zalety te zostały docenione przez gospodarstwa agroturystyczne, których właściciele co raz częściej wymieniają Internet jako najważniejsze źródło pozyskiwania klientów. Korzystanie z sieci Internet wiąże się jednak z coraz poważniejszymi zagrożeniami, na które są narażeni nie tylko właściciele stron internetowych ale również ich użytkownicy, w tym klienci poszukujący wczasów pod gruszą. Celem artykułu jest ocena zagrożeń na które narażeni są właściciele gospodarstw agroturystycznych wykorzystujący Internet do promocji, sprzedaży i rezerwacji swoich usług. Przykładem takich zagrożeń są: próby wyłudzenia informacji, ataki szkodliwego oprogramowania czy oszustwa o charakterze przestępstw gospodarczych, które w realny sposób mogą przyczynić się do powstania strat finansowych. Słowa kluczowe: zagrożenia w Internecie, szkodliwe oprogramowanie, wyłudzanie informacji Abstract: The Internet is now a rapidly growing sales channel for different types of goods and services. In addition to direct sales or reservations, Internet is common used to inform and promotion. These advantages are also recognized by the farmhouses, whose owners more often used the Internet as a major source of customer acquisition. Using the Internet is associated with increasing dangers on which exposed are not only the owners of websi- 5

12 Karol Król, Dawid Bedla, Krzysztof Gawroński tes but all users. The purpose of this article is to evaluate the risks, which in real way they can contribute to financial losses, attempts extorting, malware attacks and fraudulent nature of direct economic crimes, on which are exposed website owners tourist farms. Key words: threats on the Internet, malware, phishing Wstęp Szacuje się, że statystycznie więcej niż co trzeci mieszkaniec globu korzysta z Internetu. W przeliczeniu na populację to niemal 2,4 mld osób. Systematycznie rośnie liczba użytkowników Internetu w Unii Europejskiej. W 2012 r. dostęp do sieci zadeklarowało 75% jej mieszkańców [Report 2013]. W Polsce dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania deklaruje 70,5% gospodarstw domowych [IAB 2012]. Internet stosunkowo szybko stał się czwartym, masowym źródłem społecznego przekazu. Coraz tańszy i ogólnodostępny, stanowi wyposażenie większości gospodarstw domowych zarówno w mieście, jak i na wsi. Barrow [2006, s. 11] nie pozostawia złudzeń, cyt. Internet stał się faktem. Zastosowanie Internetu jako narzędzia promocji i sprzedaży usług nie ominęło sektora turystyki wiejskiej. Własną stronę internetową posiada już większość gospodarstw agroturystycznych. Liczne wykorzystują portale społecznościowe, blogi, katalogi i komunikatory oraz honorują płatności i rezerwacje internetowe. Wszystkie te operacje usprawniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz wyszukanie i zakup usługi przez klientów, jednocześnie wystawiając użytkowników na zagrożenia. Największe firmy zajmujące się bezpieczeństwem w Internecie prognozują wzrost liczby niebezpieczeństw w sieci. Dwornik [2013] przekonuje, że wraz z upowszechnianiem dostępu do Internetu coraz częstsze będą próby kradzieży i wyłudzeń poufnych informacji, a metody stosowane przez oszustów będą co raz bardziej wyszukane. Materiał i metody Celem pracy jest analiza opisowa oraz subiektywna ocena punktowa wybranych zagrożeń występujących w Internecie, na które narażeni są właściciele gospodarstw agroturystycznych wykorzystujący Sieć do promocji, rezerwacji oraz sprzedaży swoich usług. Szczególną 6

13 Analiza wybranych zagrożeń związanych... uwagę poświęcono zagrożeniom mogącym przyczynić się do powstania strat finansowych. W pracy przedstawiono mechanizm działania oszustów. Ponadto wykonano studia przypadków (ang. case study) tj. konkretnych zagrożeń występujących w Internecie oraz opisano sposoby ich uniknięcia. Studium przypadku to metoda rozpowszechniona w latach 90. XX wieku [Longley 1999] a jej głównym celem jest przedstawienie i analiza konkretnego zjawiska [Piekkari i Welch 2011]. Zagrożenia występujące w Internecie można podzielić na mniej lub bardziej poważne w skutkach. Niektóre mogą doprowadzić do utraty środków finansowych. Inne bywają jedynie uciążliwe, np. spam. Z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego zagrożenia dzielimy na te, za które odpowiadają aplikacje (roboty sieciowe, programy komputerowe) i te, za którymi stoi bezpośrednio człowiek. W przypadku tych ostatnich są to: próby wyłudzania poufnych informacji osobistych w tym kradzież tożsamości (ang. phishing, pharming, spearphishing), ataki złośliwego oprogramowania (ang. malware, spyware), ataki na strony internetowe typu wstrzyknięcie złośliwego kodu (ang. HTML injection), próby oszustw internetowych bazujące na ukrywaniu istotnych klauzur w obszernych regulaminach usług lub oparte o informacje pozyskane w Internecie, wreszcie przemoc bezpośrednia (ang. cyberbullying) i pornografia (tab. 1). Tab. 1. Charakterystyka wybranych zagrożeń występujących w Internecie Phishing Pharming W wolnym tłumaczeniu oznacza łowienie w sieci lub łowienie siecią. Wyłudzanie poufnych informacji osobistych poprzez podszywanie się pod zaufaną osobę lub instytucję np. bank, portal aukcyjny lub społecznościowy. Próby oszustwa opierają się na wiadomości e- mail, w której zawarta jest prośba o bezpośrednie udostępnienie haseł dostępu lub podanie ich na spreparowanej stronie internetowej, do której zwykle prowadzi odsyłacz zawarty w treści wiadomości. Próba oszustwa ma charakter zautomatyzowany, masowy i globalny. Forma phishingu. Próba oszustwa polegająca na wyłudzenia danych autoryzacji dostępu poprzez fałszywą stronę internetową. Wymaga, aby komputer użytkownika był zainfekowany programem typu koń trojański lub zatrucia systemu nazw domenowych. Gdy komputer użytkownika jest zainfekowany, pomimo wpisana prawidłowego adresu strony internetowej zostaje on przeniesiony na fałszywą. Atak ma na celu przejęcie wpisywanych przez użytkownika haseł, numerów kart kredytowych i innych poufnych informacji. 7

14 Karol Król, Dawid Bedla, Krzysztof Gawroński Spear phishing Malware Spyware Inne W wolnym tłumaczeniu oznacza łowienie harpunem. Forma phishingu. Próba wyłudzenia poufnych informacji za pomocą ukierunkowanej wiadomości . Oszust wykorzystuje informacje związane z potencjalną ofiarą pozyskane np. z portali społecznościowych. Wiadomość jest przygotowana tak, aby sprawiała wrażenie wysłanej przez osobę, firmę lub instytucję znaną odbiorcy. Zwykle nadawca wiadomości podszywa się pod wybranego użytkownika Internetu posługując się personaliami oraz fotografią pozyskanymi w sieci. Złośliwe oprogramowanie o szkodliwym działaniu. Wirusy, robaki, programy szpiegujące, konie trojańskie i inne. Często infekuje strony internetowe, które wykorzystuje do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania wśród odwiedzających ją użytkowników. Złośliwe oprogramowanie może być instalowane przez zainfekowane strony internetowe, programy pobierane z sieci albo instalowane z dysku CD, DVD lub innych nośników danych. Programy, których celem jest zbieranie informacji o działaniach podejmowanych przez użytkowników komputera lub urządzeń mobilnych podejmowanych w sieci Internet. Często zbierane są również dane personalne lub inne informacje poufne. Gromadzą informacje o użytkowniku, często bez jego zgody, wiedzy i kontroli przekazują je twórcy programu. HTML injection, przemoc w Internecie ang. cyberbullying (ataki słowne, szykany, pomówienia, złośliwe komentarze i inne umieszczane na portalach społecznościowych), utrata danych z komputera, złośliwe aplikacje w serwisach społecznościowych, cyber-terroryzm (ataki botnet). Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Bezpieczeństwow Internecie [Dwornik 2013] Wyniki i wnioski Studium przypadku phishing, pharming, spear phishing Władysław i Janina Nowak prowadzą gospodarstwo agroturystyczne w okolicach Olsztynka (woj. warmińsko-mazurskie). Działalności turystycznej sprzyja lokalizacja gospodarstwa w okolicy jezior Mielno i Omen. Wypoczynek polecają pasjonatom wędkarstwa, sportów wodnych, rowerzystów i miłośników jazdy konnej. Nastoletni syn państwa Nowak prowadzi stronę internetową oraz profil gospodarstwa na portalu społecznościowym. Przed sezonem letnim, 8

15 Analiza wybranych zagrożeń związanych... państwo Nowak podjęli decyzję o zakupie aparatu fotograficznego. Syn namówił ich do zakupu i płatności przez Internet, po czym informację zamieścił na portalu społecznościowym. Następnego dnia otrzymał wiadomość o treści: Szanowni Państwo Władysław i Janina Nowak! Gratulujemy zakupu aparatu fotograficznego. Z przykrością informujemy, że nie odnotowaliśmy wpłaty. Aby otrzymać zakupiony towar prosimy o zalogowanie się do konta i potwierdzenie wykonania przelewu (ryc. 1). Odnośnik zamieszczamy poniżej. Zakupiony towar zostanie wysłany natychmiast po zweryfikowaniu płatności. Dziękujemy za zakup aparatu w naszym sklepie. Syn państwa Nowak w przysłanym formularzu wpisał numer klienta oraz wprowadził hasło. Tego samego dnia z konta bankowego rodziców wypłacono wszystkie pieniądze. Ryc. 1. Przykład spreparowanego formularza logowania się do bankowości internetowej (wszystkie pola hasła są wymagane) Źródło: opracowanie własne na podstawie formularza Banku Pekao SA W opisywanym przypadku mamy do czynienia z próbą oszustwa typu ang. spear phishing, z wykorzystaniem spreparowanej strony internetowej ang. pharming. Oszuści dysponowali wiedzą o personaliach ofiary oraz czynnościach związanych z zakupem aparatu fotograficznego i podszyli się pod pracownika sklepu internetowego. Informacje czerpali z obserwacji konta na portalu społecznościowym ofiary, do którego dostęp uzyskali dzięki utworzeniu fikcyjnego profilu, podszywając się po jednego z przyjaciół rodziny. Użytkownik w formularzu logowania został poproszony o podanie numeru klienta oraz hasła w całości (ryc. 1). Próba wyłudzenia może być również 9

16 Karol Król, Dawid Bedla, Krzysztof Gawroński ukryta pod pretekstem prośby o zresetowanie hasła lub ponowną weryfikację numerów karty kredytowej. Studium przypadku malware, spyware Wiesław i Dorota Kowalczyk prowadzą gospodarstwo agroturystyczne w okolicy Radziszowa (woj. małopolskie). Gospodarstwo wyróżnia się ofertą skierowaną do osób starszych gwarantując indywidualną dietę, okresowe wizyty lekarskie oraz sprzęt do rehabilitacji ruchowej i hydromasażu. Gospodarze udostępniają swój adres na stronie internetowej gospodarstwa. Spośród licznych wiadomości Wiesław Kowalczyk dostrzegł zapytanie ofertowe od klienta. Klient przekonywał, że jest zainteresowany dłuższym pobytem w gospodarstwie, a swoje zapytanie zawarł w pliku PDF dołączonym do wiadomości. Pomimo licznych prób otwarcia załącznika operacja się nie powiodła a system operacyjny zaczął pracować niestabilnie. Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie monitora pojawił się komunikat, że pliki umieszczone na dysku zostały zaszyfrowane i zablokowane. W komunikacie zawarto informację o możliwości ich odzyskania po uiszczeniu opłaty w wysokości 300. Komputer państwa Kowalczyk został zainfekowany koniem trojańskim z rodzaju Filecoder (ang.). Atak nastąpił poprzez spreparowaną wiadomość . Złośliwa aplikacja została uruchomiona przy próbie otwarcia zainfekowanego dokumentu PDF. Filecoder szyfruje pliki znajdujące się na dysku komputera. Ich odblokowanie wiąże się z opłaceniem okupu w wyznaczonym czasie. Nie wniesienie opłaty skutkuje usunięciem plików. W opisywanym przypadku mamy do czynienia z atakiem typu ang. malware, z wykorzystaniem ukierunkowanej wiadomości . W przypadku nowych odmian koni trojańskich posiadanie antywirusa może być niewystarczające. Atak może nastąpić m.in. poprzez: zainfekowaną stronę internetową, instalację oprogramowania użytkowego niepewnego pochodzenia lub przy pobieraniu nielegalnych plików z niesprawdzonych źródeł. 10

17 Analiza wybranych zagrożeń związanych... Tab. 2. Ocena wybranych zagrożeń w Internecie. Skala punktowa Skala niebezpieczeństwa Phishing Spear phishing Malware Spywre Trudność prze-prowadzenia ataku Prawdopodobieństwo zaistnienia ataku powodzenia ataku Ogólna ocena Komentarz: niebezpieczeństwo strat finansowych spowodowane atakiem jest relatywnie nieduże z uwagi na ogólny i zwykle niedopracowany charakter wiadomości kierowanych do użytkowników Internetu. Atak jest relatywnie łatwy do przygotowania gdyż większość wiadomości jest tworzona i rozsyłana przez roboty sieciowe i nie ma charakteru ukierunkowanego na konkretną osobę lub grupę osób Komentarz: niebezpieczeństwo strat finansowych spowodowane atakiem jest relatywnie duże z uwagi na próby wyłudzeń loginów i haseł do prywatnych kont lub numerów kart kredytowych. Atak jest ukierunkowany i relatywnie trudny do przeprowadzenia gdyż wymaga bezpośredniego zaangażowania oszustów. Z uwagi na trudność przygotowania ataku prawdopodobieństwo jego zaistnienia jest nieduże, aczkolwiek rośnie proporcjonalnie do majątku potencjalnej ofiary Komentarz: niebezpieczeństwo strat finansowych spowodowane atakiem jest relatywnie duże z uwagi na próby wyłudzeń loginów i haseł do prywatnych kont lub numerów kart kredytowych. Prawdopodobieństwo ataku i jego powodzenia jest duże ponieważ złośliwe oprogramowanie występuje powszechnie, może być przenoszone na dowolnym nośniku danych cyfrowych oraz rozpowszechniane w Internecie Komentarz: niebezpieczeństwo strat finansowych spowodowane atakiem jest relatywnie duże z uwagi na próby wyłudzeń loginów i haseł do prywatnych kont lub numerów kart kredytowych. Prawdopodobieństwo ataku i jego powodzenia jest duże. Większość komputerów jest zainfekowana mniej lub bardziej poważnymi aplikacjami typu spyware. Źródło: ocena własna 11

18 Podsumowanie Karol Król, Dawid Bedla, Krzysztof Gawroński W artykule przedstawiono wybrane zagrożenia występujące w Internecie na przykładzie gospodarstw agroturystycznych. Ataki przeprowadzane za pośrednictwem Sieci często okazują się być przemyślane i kompleksowe, a oszuści wykorzystują wiedzę o zachowaniach społecznych człowieka, czerpiąc z dokonań psychologów i socjologów. Złośliwe oprogramowanie stanowi zagrożenie dla wszystkich użytkowników komputerów i urządzeń mobilnych. Bywa jednak, że jest tworzone z myślą o infekowaniu konkretnego systemu operacyjnego lub jego komponentów. Próby wyłudzeń poufnych informacji generowane przez aplikacje sieciowe mają często charakter globalny i masowy. Ataki bezpośrednie są zwykle bardziej wyszukane i wymierzone w konkretnych odbiorców. W praktyce instytucje, które wymagają uwierzytelniania w procesie logowania (potwierdzenie tożsamości) nigdy nie proszą o podanie pełnego hasła do serwisu internetowego. Przestrzegają przed używaniem do logowania odnośników przesyłanych w wiadomościach lub SMS. Zalecają ostrożność w stosunku do wiadomości pochodzących od nieznanych nadawców, które zawierają załączniki. Większości zagrożeń występujących w Internecie można uniknąć kierując się zasadą ograniczonego zaufania oraz zdrowego rozsądku. Podstawową metodą obrony przed atakami jest profilaktyka oraz świadome użytkowanie narzędzi i technik komputerowych. Zagrożeń występujących w Internecie można uniknąć również poprzez ograniczone udostępnianie informacji osobistych. Liczne portale społecznościowe zachęcają do rejestracji, przy której wymagają od użytkownika podania danych osobowych, zainteresowań, preferencji konsumenckich, powiązań rodzinnych oraz zawodowych i wiele innych. Użytkownicy często bez rozwagi udostępniają nieznajomym prywatne dane a zjawisko to staje się coraz bardziej powszechne. W obronie przed zagrożeniami występującymi w Internecie pomocne są programy antywirusowe oraz zapory sieciowe tj. programy typu ang. firewall, jednak żadne oprogramowanie komputerowe nie zastąpi zasady ograniczonego zaufania. 12

19 LITERATURA Analiza wybranych zagrożeń związanych... Barrow C Biznes w sieci. Wydawnictwo Felberg SJA. Warszawa, s. 11. Dwornik B Hakerzy zmienili front. Bezpieczniej nie będzie [w] Raport Bezpieczeństwo w Internecie. Wydawca: Interaktywnie.com Sp. z o.o. Wrocław, s IAB Raport Strategiczny IAB Polska. Internet 2012 Polska, Europa, świat. Media & Marketing Polska. Dodatek specjalny. 10. Wydanie Jubileuszowe. Wydawca VFP Communications Sp. z o.o. Warszawa. s. 18. Langley A Strategies for theorizing from process data. Academy of Management Review. t. 24, nr 4: Piekkari R. Welch C Rethinking the Case Study in International Business and Management Research, Edward Elgar, Cheltenham, s. 5. Report Cyber security. Special Eurobarometer 404. Conducted by TNS Opinion & Social at the request of the European Commission, Directorate-General Home Affairs, s. 4. Adres do korespondencji: dr inż. Karol Król Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Al. Mickiewicza 24/28, p. 208, Kraków dr inż. Dawid Bedla Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 13

20

21 Barbara Biniaś EPISTEME 22/2014, t. I s ISSN COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SURFACE CHANGES OF LONG-TERM GLACIER FORM IN POLAND, THE EXAMPLE LODOWCZYK MIĘGUSZOWIECKI IN THE HIGH TATRA MOUNTAINS ANALIZA PORÓWNANWCZA ZMIAN POWIERZCHNI WIELOLETNICH FORM LODOWCOWYCH W POLSCE, NA PRZYKŁADZIE LODOWCZYKA MIĘGUSZOWIECKIEGO W TATRACH WYSOKICH Abstact. Lodowczyk Mięguszowiecki (multi-piece snow-ice), located in the High Tatras, is according to some researchers, multi-piece Snow, appearing in the Kocioł Mięguszowiecki only temporary and not imposing any significant impact on the surrounding area. Other research argues that this is the evidence of existence of glacier forms in areas where their formation is impossible [Dobiński 2011]. Lodowczyk Mięguszowiecki is object of stagnation of masses of snow and ice for many years. Despite unfavorable conditions (climatic, thermal and altitude) lodowczyk can be defined as a form of perennial ice, and to be more exact: glacieret (the only one in Poland). Performed comparative analysis of information on the surface patches of snow-ice in the High Tatras from the late nineteenth century (surface measurements glaciations in the Polish Tatra Mountains, based on a physiogeographical map from 1865, in the program Quantum GIS 2.0) and a reference to the contemporary glacial surface (data from last 30 years). Keywords: Lodowczyk Mięguszowiecki, glacieret, multi-piece snow-ice Streszczenie. Lodowczyk Mięguszowiecki (wieloletni płat śnieżno-lodowy), znajdujący się w Tatrach Wysokich, to według niektórych badaczy wieloletni płat śnieżny, pojawiający się w Kotle Mięguszowieckim jedynie okresowo i nie wywierający znacznego wpływu na otaczający go obszar. Inni badawcze twierdzą, że jest on dowodem na istnienie form lodowcowych na obszarach, gdzie ich powstawanie jest niemożliwe [Dobiński 2011]. Lodowczyk Mięguszowiecki jest obiektem wieloletniego zastoju mas śnieżnych i lodowych. Mimo niesprzyjających warunków (klimatycznych, termicznych 15

22 16 Barbara Biniaś i wysokościowych) może być określany jako forma lodowa wieloletnia, a dokładniej lodowczyk firnowy (jedyny w Polsce). Analizie porównawczej poddano informacje dotyczące powierzchni płatów śnieżno-lodowych w Tatrach Wysokich z końca XIX w. (pomiary powierzchni zlodowaceń w polskich Tatrach, w oparciu o mapę fizycznogeograficzną z 1865 roku, w programie Quantum GIS 2.0) oraz odniesieniu do współczesnej powierzchni zlodowaceń (dane z ostatniego 30-lecia). Słowa kluczowe: Lodowczyk Mięguszowiecki, lodowczyk, wieloletni płat śnieżno-lodowy WSTĘP Lodowczyk Mięguszowiecki to śnieżno-lodowy płat firnowy w Tatrach Wysokich. W przeważającej części roku znajduje się pod pokrywą śnieżną, wykazując cechy przyrostu warstw rocznych oraz spełzywania. Posiada typowe cechy lodowczyka (glacieret). Według Międzynarodowej Komisji Śniegu i Lodu UNESCO, lodowczykiem jest forma śnieżna, istniejąca nieprzerwanie przez co najmniej dwa sezony ablacyjne oraz wykonująca mało widoczne cechy ruchu. Lodowczyk Mięguszowiecki to przykład współczesnej formy najsilniej zlodowaconej w Polsce. Odznacza go najwięcej cech typowych dla w pełni wykształconych lodowców Są nimi m.in.: zróżnicowana gęstość (biały lód lodowcowy, firn oraz śnieg), budowa warstwowa (wyraźne warstwy roczne), morena usypiskowa, szczeliny, wiek (minimum kilkaset lat, tu: więcej niż 150 lat). Ponadto sieć cieków supraglacjalnych, inglacjalnych, subglacjalnych oraz groty i tunele (tunel pod Lodowczykiem Mięguszowieckim jest zbliżony do długości całej formy), wykazywanie ruchu prostego i złożonego oraz własna cyrkulacja powietrza, będąca odpowiednikiem wiatrów katabatycznych [Kędzia 1994; Kędzia i in. 2004]. Obszar Kotła Mięguszowieckiego (inaczej Bańdziocha) znajduje się na granicy piętra leśnego. Siła, z jaką następują tam procesy stokowe, uniemożliwia rozwój formacji drzewiastej. Kosodrzewina występuje w szczątkowej formie w dolnych, nieaktywnych lub okresowo aktywnych częściach stoku. Skaliste i odsłonięte stoki górskie są powierzchniami, które szybko się ochładzają jak i nagrzewają. Ponadto w warunkach stałego zacienienia istnieją warunki dogodne do tworzenia wieloletniej zmarzliny w podłożu oraz depozycji nietopniejącego przez wiele lat śniegu.

Karol Król i, Dawid Bedla ii RISKS ANALYSIS OF THE PROMOTION, SALE AND RESERVATION OF THE AGROTOURISM SERVICES IN THE INTERNET A CASE STUDY

Karol Król i, Dawid Bedla ii RISKS ANALYSIS OF THE PROMOTION, SALE AND RESERVATION OF THE AGROTOURISM SERVICES IN THE INTERNET A CASE STUDY Król, K., Bedla, D. 2014. Analiza wybranych zagrożeń związanych z promowaniem, sprzedażą i rezerwacją usług agroturystycznych w Internecie studium przypadku. EPISTEME Nr 22/2014, Tom 1, 5-13. Karol Król

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zita Gergely USES OF LINEAR CONFORMATION EVALUATION SYSTEM FOR TRADITIONAL HUNGARIAN HORSE BREED, FURIOSO-NORTH STAR...

Spis treści. Zita Gergely USES OF LINEAR CONFORMATION EVALUATION SYSTEM FOR TRADITIONAL HUNGARIAN HORSE BREED, FURIOSO-NORTH STAR... Spis treści Agata Fabiszewska, Krystyna Zielińska WPŁYW OBECNOŚCI OCHRATOKSYNY A NA WZROST SZCZEPÓW Z RODZAJU LACTOBACILLUS.................. 131 Zita Gergely USES OF LINEAR CONFORMATION EVALUATION SYSTEM

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. I

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. I ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 22/2014, t. I EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

ATAKI NA SYSTEMY KOMPUTEROWE POZNAJ SWOJEGO WROGA. opracował: Krzysztof Dzierbicki

ATAKI NA SYSTEMY KOMPUTEROWE POZNAJ SWOJEGO WROGA. opracował: Krzysztof Dzierbicki ATAKI NA SYSTEMY KOMPUTEROWE POZNAJ SWOJEGO WROGA. opracował: Krzysztof Dzierbicki I. Wstęp Przez Internet przepływa coraz więcej pieniędzy. A, tam gdzie są miliardy, nie brakuje też przestępców. Drogą

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 1 Rozwój agroturystyki wymaga zgodności z: warunkami przyrodniczymi: ochrona krajobrazu, uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Przegląd tematów seminariów licencjackich w roku akademickim 2009/2010

Przegląd tematów seminariów licencjackich w roku akademickim 2009/2010 Przegląd tematów seminariów licencjackich w roku akademickim 2009/2010 Katedra Geografii Ekonomicznej Problemy społeczno-polityczne: Główne problemy społeczne świata Procesy integracji i dezintegracji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Usługa skanowania podatności infrastruktury IT Banków oraz aplikacji internetowych

Usługa skanowania podatności infrastruktury IT Banków oraz aplikacji internetowych Usługa skanowania podatności infrastruktury IT Banków oraz aplikacji internetowych Prezentacja na Forum Liderów Banków Spółdzielczych Dariusz Kozłowski Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp.

Bardziej szczegółowo

KEVIN SAM W BANKU SGB ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ

KEVIN SAM W BANKU SGB ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ KEVIN SAM W BANKU SGB ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ PROJEKT DOTYCZĄCY PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z NOWOCZESNYCH USŁUG BANKOWYCH INFORMACJE O SAMYM PROJEKCIE KEVIN

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 4/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 29 38 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Anna Krakowiak-Bal DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Geografia turyzmu.

Geografia turyzmu. Geografia turyzmu www.wgsr.uw.edu.pl/turyzm Zespół prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk Zagospodarowanie i planowanie turystyczne Turystyka kulturowa Geografia polityczna Azji dr Katarzyna Duda- Gromada Turystyka

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Program Wieś Aktywna. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego - e-vita 2004-2011 r. Pilotażowe wdrożenia w 13 gminach Planowanie,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza pod redakcją naukową Adama R. Szromka PROKSENIA Kraków 2012 13 Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ WYSZUKIWANIA W INTERNECIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z INŻYNIERIĄ ROLNICZĄ

SKUTECZNOŚĆ WYSZUKIWANIA W INTERNECIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z INŻYNIERIĄ ROLNICZĄ Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 SKUTECZNOŚĆ WYSZUKIWANIA W INTERNECIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z INŻYNIERIĄ ROLNICZĄ Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione. Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści - 200 - Rozdział 6 - Z kim się kontaktować Spis treści Rozdział 1: Podstawy bezpiecznego użytkowania komputera... - 3 - Dlaczego należy aktualizować

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania zagród edukacyjnych jako innowacyjnej działalności na obszarach wiejskich

Ocena funkcjonowania zagród edukacyjnych jako innowacyjnej działalności na obszarach wiejskich fig{'html_ III OGÓLNOPOLSKI ZLOT ZAGRÓD EDUKACYJNYCH Ocena funkcjonowania zagród edukacyjnych jako innowacyjnej działalności na obszarach wiejskich Małgorzata Bogusz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Elżbieta

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Krzysztof Młynarski (krzysztof.mlynarski@teleinformatica.com.pl) Teleinformatica Pomimo występowania bardzo wielu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu Otwarte seminaria 2015 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu dr inż. arch. Justyna Gorgoń Zespół GIS Katowice, 26 lutego 2015 www.ietu.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2014 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Sala Caritas,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu @ charakterystyka ekonomiczna gospodarstw rolnych Mazowsza

Wykorzystanie Internetu @ charakterystyka ekonomiczna gospodarstw rolnych Mazowsza POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława awa Leszczyckiego Konrad Ł.. CZAPIEWSKI Wykorzystanie Internetu @ charakterystyka ekonomiczna gospodarstw rolnych

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o dotację etap pierwszy (diagnoza)

Formularz wniosku o dotację etap pierwszy (diagnoza) Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2010 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Formularz wniosku o dotację etap pierwszy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo usług oraz informacje o certyfikatach

Bezpieczeństwo usług oraz informacje o certyfikatach Bezpieczeństwo usług oraz informacje o certyfikatach Klienci banku powinni stosować się do poniższych zaleceń: nie przechowywać danych dotyczących swojego konta w jawnej postaci w miejscu, z którego mogą

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w.

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. VI PROF. DR HAB. INŻ. WALDEMAR MICHNA MGRINŻ. DANUTA LIDKĘ DR INŻ. DOMINIK ZALEWSKI ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. Redakcja

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 64 5546 Poz. 401 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Barbara Prus. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

Dr inż. Barbara Prus. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Analiza polityki przestrzennej gminy Tomice z uwzględnieniem kierunków rozwoju obszarów inwestycyjnych w aspekcie parametrów nasycenia terenów armaturą techniczną Dr inż. Barbara Prus Katedra Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NAZWA: SIEDZIBA: 77-400 Złotów, KRS: 0000555674 REGON: 36138501000000 NIP: 7671700685 ZARZĄD: PREZES: Przemysław

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Realizacja art. 13a ustawy o lasach Andrzej Talarczyk Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Jacek Przypaśniak Dyrekcja Generalna Lasów

Bardziej szczegółowo

E safety bezpieczny Internet. Mariusz Bodeńko Białystok, 04.12.2013

E safety bezpieczny Internet. Mariusz Bodeńko Białystok, 04.12.2013 E safety bezpieczny Internet Mariusz Bodeńko Białystok, 04.12.2013 O mnie Obecnie od kilku lat administrator sieci i systemów wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym, odpowiedzialny za ich działanie

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI

POTRZEBY INFORMACYJNE GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI InŜynieria Rolnicza 2/2006 Michał Cupiał Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie POTRZEBY INFORMACYJNE GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI Streszczenie Przedstawiono wyniki badań

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 ANKIETA Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NAZWA ORGANIZACJI: Siedziba organizacji: Adres do korespondencji: Biuro: TAK Dni i godziny pracy biura: Telefon: Strona internetowa: E-mail: GG: Skype: Osoba do kontaktu: Data powstania (rok rejestracji):

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej Opolskie w Internecie Podstawa prawna Realizacja projektu Opolskie w Internecie- system informacji przestrzennej i portal informacyjnopromocyjny

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider Pojezierza

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider Pojezierza Pełna nazwa: (imię i nazwisko) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider Pojezierza KARTA OPISU OPERACJI Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (Załącznik dodatkowy do wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora Instytut Inżynierii Rolniczej i

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA A ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYNOWYM W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

INFORMACJA A ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYNOWYM W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 INFORMACJA A ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYNOWYM W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ROLA AGROTURYSTYKI W ROZWOJU WIELOFUNKCJYJNYM WSI I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ DOCHODU GOSPODARSTW ROLNYCH

ROLA AGROTURYSTYKI W ROZWOJU WIELOFUNKCJYJNYM WSI I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ DOCHODU GOSPODARSTW ROLNYCH ROLA AGROTURYSTYKI W ROZWOJU WIELOFUNKCJYJNYM WSI I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ DOCHODU GOSPODARSTW ROLNYCH Prof. dr hab. Bogusław Sawicki Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ISTOTA

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 4 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym pod redakcją naukową Adama R. Szromka PROKSENIA Kraków 2014 20 Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej

Bardziej szczegółowo

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ II Festiwal Promocji Warmii i Mazur 29-30 marca 2012 Elbląg, Ratusz Staromiejski Magdalena Roehrig, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Południowe MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Witamy uczestników szkolenia: Zrównoważony rozwój turystyki a oferta turystyczna regionu BROK 17.11.2009 roku Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań i diagnoza potrzeb - model działania PAFW - Radosław Jasiński

Planowanie działań i diagnoza potrzeb - model działania PAFW - Radosław Jasiński Planowanie działań i diagnoza potrzeb - model działania PAFW - Radosław Jasiński Dyrektor Programowy PAFW Warszawa - 7 marca 2013 O Fundacji Utworzona w 1999 w USA na mocy porozumienia z Rządem RP przez

Bardziej szczegółowo