ISSN EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. I"

Transkrypt

1 ISSN EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 22/2014, t. I

2 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji) Piotr Walecki Grzegorz Chajko Krzysztof Duda Roman Turowski (red. techniczny) Rada Naukowa: Prof. dr hab. Dariusz Rott Prof. dr hab. Włodzimierz Sady Prof. dr hab. Michał Śliwa Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz Prof. dr hab. Bogdan Zemanek Ks. Prof. dr hab. Władysław Zuziak Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak Prof. Ignatianum i UJ, dr hab. Józef Bremer SJ Prof. dr przew. kwal. II Paweł Taranczewski Prof. UP dr hab. Andrzej Kornaś Prof. dr Olga E. Kosheleva Prof. dr Marko Jacov Prof. dr Aleksandr Lokshin Prof. dr Hans Jørgen Jensen Prof. dr Oleksandr Chyrkov Prof. dr Iryna Diachuk Prof. dr Luiza Arutinov Prof. dr hab. Michaił Pawłowicz Odesskij Prof. dr hab., dr. phil. Andrzej Wiercinski Prof. dr eng. Elena Horska Wydawca: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury Episteme ul. Okólna 28/ Kraków Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury Episteme i Autorzy Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa

3 SPIS TREŚCI Agroekonomia, agroturystyka i zarządzanie Karol Król, Dawid Bedla, Krzysztof Gawroński ANALIZA WYBRANYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOWANIEM, SPRZEDAŻĄ I REZERWACJĄ USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH W INTERNECIE STUDIUM PRZYPADKU Barbara Biniaś COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SURFACE CHANGES OF LONG-TERM GLACIER FORM IN POLAND, THE EXAMPLE LODOWCZYK MIĘGUSZOWIECKI IN THE HIGH TATRA MOUNTAINS Marta Gas, Izabela Gołąb, Łukasz Kuta SZANSE ROZWOJU GMINY MIĘDZYLESIE W OCENIE JEJ MIESZKAŃCÓW.. 23 Izabela Gołąb, Marta Gas, Łukasz Kuta PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI NA OBSZARZE GMINY MIĘDZYLESIE Łukasz Kuta, Marta Gas, Izabela Gołąb, Karolina Kolasińska DETERMINANTY STABILNEGO ROZWOJU INFRASTRUKTURY AGROTURYSTYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GOSPODARSTW W GMINIE MIĘDZYLESIE Barbara Szczepańska Wdrażanie postępu technicznego w opiniach osób oferujących maszyny rolnicze na Dolnym Śląsku Maciej Sporysz, Maria Szczuka, Sylwester Tabor, Karolina Trzyniec, Anna Karbowniczak, Andrzej Ochrem, Anna Klamerus Iwan PROGNOZOWANIE CEN WYBRANYCH TOWARÓW POCHODZENIA ROLNICZEGO Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH. 59

4 Spis treści Leśnictwo i Łowictwo Bartłomiej Rębkowski, Ewa Archanowicz, Emil Archanowicz, Dominika Szadkowska Ocena skuteczności działania wybranych kompozycji preparatów ochronnych i dekoracyjno ochronnych zastosowanych na elewacji OSW Marymont w Kirach Paulina Anna Rutkowska, Michał Jamkowski ROZWÓJ ROŚLINNOŚCI RUNA I POZIOMÓW ORGANICZNYCH GLEB W 150-LETNIM CYKLU UPRAWY SOSNY NA WYDMACH KOTLINY TORUŃSKIEJ Nauki o zwierzętach Edyta Bańcyr, Paulina Jawor, Dawid Król, Joanna Bajzert, Tadeusz Stefaniak, Anna Chełmońska- Soyta PORÓWNANIE KOMERCYJNIE DOSTĘPNYCH ZESTAWÓW DO IZOLACJI RNA Z TKANKI MÓZGU CIELĘCIA MARTWO URODZONEGO Edyta Bauer, Justyna Żychlińska Buczek, Michał Rozmus CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRZEBIEG PORODU U KRÓW RAS MLECZNYCH.. 91 Karolina Bierowiec, Krzysztof Rypuła, Katarzyna Płoneczka-Janeczko EPIDEMIOLOGIA STAPHYLOCOCCUS AUREUS U KOTÓW WE WROCŁAWIU Michał Błasiaki, Agnieszka Banyśii ROLA GRELINY W REGULACJI SEKRECJI PROLAKTYNY U OWIEC BADANIA IN VITRO Angelika Borowska, Jacek Maślanka, Anna Adamik OCENA WYSTĘPOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PUSZCZYKA ZWYCZAJNEGO STRIX ALUCO I PUSZCZYKA URALSKIEGO STRIX URALENSIS W PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ Blanka Ćwieluch, Dorota Merta, Dobromiła Karpińska DIETA KUNY LEŚNEJ (MARTES MARTES) W PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ W OKRESIE WIOSENNYM

5 Spis treści Agata Fabiszewska, Krystyna Zielińska WPŁYW OBECNOŚCI OCHRATOKSYNY A NA WZROST SZCZEPÓW Z RODZAJU LACTOBACILLUS Zita Gergely USES OF LINEAR CONFORMATION EVALUATION SYSTEM FOR TRADITIONAL HUNGARIAN HORSE BREED, FURIOSO-NORTH STAR Marta Głogowska STĘŻENIE RTĘCI W PRZEŁYKU I JELICIE CIENKIM U LUDZI W RÓŻNYM WIEKU Marta Głogowska STĘŻENIE RTĘCI W TKANKACH NOWOTWOROWYCH I NIEZMIENIONYCH PATOLOGICZNIE LUDZKIEGO ŻOŁĄDKA Grygier Joanna, Schwarz Tomasz, Murawski Maciej, Zięcik Adam, Dorota Zięba-Przybylska WPŁYW KONTAKTU Z KNUREM NA WYDZIELANIE KORTYZOLU I LH U DOJRZAŁYCH PŁCIOWO LOSZEK W OKRESIE OKOŁORUJOWYM Karolina Konieczna, Zbigniew W. Czerniakowski, Tomasz Olbrycht MATERIAŁY DO POZNANIA ZGRUPOWAŃ CHRZĄSZCZY OMARLICOWATYCH (COL., SILPHIDAE) W UPRAWACH ZIEMNIAKA I BIOCENOZACH LEŚNYCH WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ Iwona Kozikowska, Katarzyna Suprewicz, Helena Sławska KUMULACJA WYBRANYCH PIERWIASTKÓW BIOGENNYCH W PĘPOWINIE I KRWI PĘPOWINOWEJ NOWORODKÓW Z RÓŻNĄ MASĄ URODZENIOWĄ Kinga Kraska, Grzegorz Formicki, Edyta Kapusta, Magdalena Semla, Marta Batoryna, Martyna Błaszczyk WPŁYW ALKOHOLU ETYLOWEGO NA POZIOM GLUTATIONU ZREDUKOWANEGO W WĄTROBIE I NERKACH U MYSZY Dawid Król, Edyta Bańcyr, Paulina Jawor, Tadeusz Stefaniak ROZPOZNANIE CIĘŻKIEGO PORODU NA PODSTAWIE ZMIAN SEKCYJNYCH U MARTWO URODZONYCH CIELĄT

6 Spis treści Katarzyna Kruczek, Barbara Danielak-Czech FIZYCZNA LOKALIZACJA GENÓW MKBP I CRYAB W GENOMIE BYDŁA Martyna Małopolska, Ryszard Tuz THE INFLUENCE OF PIGLET BIRTH WEIGHT ON THE AMOUNT OF LOSSES IN CROSS-FOSTERED LITTERS Koczanowski Józef, Monika Petrynka, Katarzyna Olczak, Czesław Klocek, Mariusz Głownia WPŁYW SPOSOBU ŻYWIENIA TUCZNIKÓW O ZRÓŻNICOWANYM GENOTYPIE NA ICH WARTOŚĆ TUCZNĄ I RZEŹNĄ Katarzyna Olczak, Monika Petrynka, Martyna Małopolska, Czesław Klocek REAKCJE STRESOWE U PSÓW I ICH BIOLOGICZNE UWARUNKOWANIA Mateusz Malinowski, Bartłomiej Rospond, Jakub Sikorai TERMOGRAFICZNA ANALIZA POWIERZCHNI CIAŁA SZCZURA LABORATORYJNEGO Katarzyna Słota, Piotr Micek Wpływ temperatury i lignosulfonianów na skład chemiczny, rozpuszczalność azotu i strawność in vitro makuchu rzepakowego M. Stefaniuk, Z. Podstawski, W. Młodawska Chemotaksja plemników ogiera Katarzyna Suprewicz, Iwona Kozikowska STĘŻENIE RTĘCI W ŁOŻYSKU I BŁONIE PŁODOWEJ KOBIET ORAZ WE KRWI PĘPOWINOWEJ A MASA URODZENIOWA NOWORODKÓW Hanna Szczukowska, Radomir Graczyk, Anna Seniczak WPŁYW NAWOŻENIA OBORNIKIEM ŚWIŃSKIM I KOZIM NA MECHOWCE (ACARI: ORIBATIDA) ŁĄKOWE Agnieszka Szumiec, Anna Radko, Anna Koseniuk, Tadeusz Rychlik KONSERWATYZM GENETYCZNY WYBRANYCH SEKWENCJI MIKROSATELITARNYCH U BOVIDAE

7 Technologia żywności Spis treści Magda Filipczak-Fiutak, Monika Wszołek WPŁYW DODATKU β-glukanu NA MIKROFLORĘ KEFIRÓW OTRZYMANYCH Z RÓŻNYCH KULTUR STATRTOWYCH Grzegorz Fiutak, Macura Ryszard, Magda Filipczak-Fiutak, Joanna Brożyna PORÓWNANIE WARTOŚCI ODŻYWCZEJ DZIKO ROSNĄCYCH ROŚLIN JADALNYCH W ZALEŻNOŚCI OD OKRESU WEGETACJI Ewelina Gwóźdź, Piotr Gębczyński, Aleksandra Skrzypczak KSZTAŁTOWANIE SIĘ CECH SENSORYCZNYCH PRZECIERÓW POMIDOROWYCH W TRAKCIE PRZECHOWYWANIA Monika Kosowska, Joanna Rychlicka-Rybska, Teresa Fortuna Zastosowanie skrobi jako zamiennika fosforanów w produkcji polędwicy wędzonej, parzonej Kinga Kraskai, Grzegorz Formickii, Edyta Kapustai, Magdalena Semlai, Marta Batorynai, Martyna Błaszczyk WPŁYW ALKOHOLU ETYLOWEGO NA POZIOM GLUTATIONU ZREDUKOWANEGO W WĄTROBIE I NERKACH U MYSZY Katarzyna Liszka, Tadeusz Grega, Dorota Najgebauer-Lejko CHARAKTERYSTYKA JOGURTÓW Z DODATKIEM OWOCÓW ROKITNIKA I CZARNEGO BZU Anna Ogrodowczyk, Joanna Fotschki, Barbara Wróblewska The effect of L. delbruecki ssp. bulgaricus fermented buttermilk beverage on the course of allergic reaction Inne Paulina Anna Rutkowska, Michał Jankowski Rozwój roślinności runa i poziomów organicznych gleb w 150-letnim cyklu uprawy sosny na wydmach Kotliny Toruńskiej

8 Spis treści Elżbieta Kornalska, Izabella Majewska, Witold Trela Strukturalna deversyfikacja gospodarki rolnej w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej Izabella Majewska, Witold Trela, Elżbieta Kornalska Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku uczelni na przykładzie Uniwersytetu Rolniczegow Krakowie Witold Trela, Izabella Majewska, Elżbieta Kornalska Działania innowacyjne w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych Witold Trela, Elżbieta Kornalska, Izabella Majewska Rozwój gospodarstw ekologicznych w Polsce Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski Rola i znaczenie infrastruktury wodnomelioracyjnej w kształtowaniu walorów krajobrazowych parku dworskiego w Brniu

9 Agroekonomia, agroturystyka i zarządzanie

10

11 Karol Król Dawid Bedla EPISTEME 22/2014, t. I s ISSN ANALIZA WYBRANYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOWANIEM, SPRZEDAŻĄ I REZERWACJĄ USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH W INTERNECIE STUDIUM PRZYPADKU RISKS ANALYSIS OF THE PROMOTION, SALE AND RESERVATION OF THE AGROTOURISM SERVICES IN THE INTERNET A CASE STUDY Abstrakt: Internet stanowi dynamicznie rozwijający się kanał dystrybucji różnego rodzaju towarów i usług. Oprócz ich bezpośredniej sprzedaży służy informowaniu i promocji. Zalety te zostały docenione przez gospodarstwa agroturystyczne, których właściciele co raz częściej wymieniają Internet jako najważniejsze źródło pozyskiwania klientów. Korzystanie z sieci Internet wiąże się jednak z coraz poważniejszymi zagrożeniami, na które są narażeni nie tylko właściciele stron internetowych ale również ich użytkownicy, w tym klienci poszukujący wczasów pod gruszą. Celem artykułu jest ocena zagrożeń na które narażeni są właściciele gospodarstw agroturystycznych wykorzystujący Internet do promocji, sprzedaży i rezerwacji swoich usług. Przykładem takich zagrożeń są: próby wyłudzenia informacji, ataki szkodliwego oprogramowania czy oszustwa o charakterze przestępstw gospodarczych, które w realny sposób mogą przyczynić się do powstania strat finansowych. Słowa kluczowe: zagrożenia w Internecie, szkodliwe oprogramowanie, wyłudzanie informacji Abstract: The Internet is now a rapidly growing sales channel for different types of goods and services. In addition to direct sales or reservations, Internet is common used to inform and promotion. These advantages are also recognized by the farmhouses, whose owners more often used the Internet as a major source of customer acquisition. Using the Internet is associated with increasing dangers on which exposed are not only the owners of websi- 5

12 Karol Król, Dawid Bedla, Krzysztof Gawroński tes but all users. The purpose of this article is to evaluate the risks, which in real way they can contribute to financial losses, attempts extorting, malware attacks and fraudulent nature of direct economic crimes, on which are exposed website owners tourist farms. Key words: threats on the Internet, malware, phishing Wstęp Szacuje się, że statystycznie więcej niż co trzeci mieszkaniec globu korzysta z Internetu. W przeliczeniu na populację to niemal 2,4 mld osób. Systematycznie rośnie liczba użytkowników Internetu w Unii Europejskiej. W 2012 r. dostęp do sieci zadeklarowało 75% jej mieszkańców [Report 2013]. W Polsce dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania deklaruje 70,5% gospodarstw domowych [IAB 2012]. Internet stosunkowo szybko stał się czwartym, masowym źródłem społecznego przekazu. Coraz tańszy i ogólnodostępny, stanowi wyposażenie większości gospodarstw domowych zarówno w mieście, jak i na wsi. Barrow [2006, s. 11] nie pozostawia złudzeń, cyt. Internet stał się faktem. Zastosowanie Internetu jako narzędzia promocji i sprzedaży usług nie ominęło sektora turystyki wiejskiej. Własną stronę internetową posiada już większość gospodarstw agroturystycznych. Liczne wykorzystują portale społecznościowe, blogi, katalogi i komunikatory oraz honorują płatności i rezerwacje internetowe. Wszystkie te operacje usprawniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz wyszukanie i zakup usługi przez klientów, jednocześnie wystawiając użytkowników na zagrożenia. Największe firmy zajmujące się bezpieczeństwem w Internecie prognozują wzrost liczby niebezpieczeństw w sieci. Dwornik [2013] przekonuje, że wraz z upowszechnianiem dostępu do Internetu coraz częstsze będą próby kradzieży i wyłudzeń poufnych informacji, a metody stosowane przez oszustów będą co raz bardziej wyszukane. Materiał i metody Celem pracy jest analiza opisowa oraz subiektywna ocena punktowa wybranych zagrożeń występujących w Internecie, na które narażeni są właściciele gospodarstw agroturystycznych wykorzystujący Sieć do promocji, rezerwacji oraz sprzedaży swoich usług. Szczególną 6

13 Analiza wybranych zagrożeń związanych... uwagę poświęcono zagrożeniom mogącym przyczynić się do powstania strat finansowych. W pracy przedstawiono mechanizm działania oszustów. Ponadto wykonano studia przypadków (ang. case study) tj. konkretnych zagrożeń występujących w Internecie oraz opisano sposoby ich uniknięcia. Studium przypadku to metoda rozpowszechniona w latach 90. XX wieku [Longley 1999] a jej głównym celem jest przedstawienie i analiza konkretnego zjawiska [Piekkari i Welch 2011]. Zagrożenia występujące w Internecie można podzielić na mniej lub bardziej poważne w skutkach. Niektóre mogą doprowadzić do utraty środków finansowych. Inne bywają jedynie uciążliwe, np. spam. Z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego zagrożenia dzielimy na te, za które odpowiadają aplikacje (roboty sieciowe, programy komputerowe) i te, za którymi stoi bezpośrednio człowiek. W przypadku tych ostatnich są to: próby wyłudzania poufnych informacji osobistych w tym kradzież tożsamości (ang. phishing, pharming, spearphishing), ataki złośliwego oprogramowania (ang. malware, spyware), ataki na strony internetowe typu wstrzyknięcie złośliwego kodu (ang. HTML injection), próby oszustw internetowych bazujące na ukrywaniu istotnych klauzur w obszernych regulaminach usług lub oparte o informacje pozyskane w Internecie, wreszcie przemoc bezpośrednia (ang. cyberbullying) i pornografia (tab. 1). Tab. 1. Charakterystyka wybranych zagrożeń występujących w Internecie Phishing Pharming W wolnym tłumaczeniu oznacza łowienie w sieci lub łowienie siecią. Wyłudzanie poufnych informacji osobistych poprzez podszywanie się pod zaufaną osobę lub instytucję np. bank, portal aukcyjny lub społecznościowy. Próby oszustwa opierają się na wiadomości e- mail, w której zawarta jest prośba o bezpośrednie udostępnienie haseł dostępu lub podanie ich na spreparowanej stronie internetowej, do której zwykle prowadzi odsyłacz zawarty w treści wiadomości. Próba oszustwa ma charakter zautomatyzowany, masowy i globalny. Forma phishingu. Próba oszustwa polegająca na wyłudzenia danych autoryzacji dostępu poprzez fałszywą stronę internetową. Wymaga, aby komputer użytkownika był zainfekowany programem typu koń trojański lub zatrucia systemu nazw domenowych. Gdy komputer użytkownika jest zainfekowany, pomimo wpisana prawidłowego adresu strony internetowej zostaje on przeniesiony na fałszywą. Atak ma na celu przejęcie wpisywanych przez użytkownika haseł, numerów kart kredytowych i innych poufnych informacji. 7

14 Karol Król, Dawid Bedla, Krzysztof Gawroński Spear phishing Malware Spyware Inne W wolnym tłumaczeniu oznacza łowienie harpunem. Forma phishingu. Próba wyłudzenia poufnych informacji za pomocą ukierunkowanej wiadomości . Oszust wykorzystuje informacje związane z potencjalną ofiarą pozyskane np. z portali społecznościowych. Wiadomość jest przygotowana tak, aby sprawiała wrażenie wysłanej przez osobę, firmę lub instytucję znaną odbiorcy. Zwykle nadawca wiadomości podszywa się pod wybranego użytkownika Internetu posługując się personaliami oraz fotografią pozyskanymi w sieci. Złośliwe oprogramowanie o szkodliwym działaniu. Wirusy, robaki, programy szpiegujące, konie trojańskie i inne. Często infekuje strony internetowe, które wykorzystuje do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania wśród odwiedzających ją użytkowników. Złośliwe oprogramowanie może być instalowane przez zainfekowane strony internetowe, programy pobierane z sieci albo instalowane z dysku CD, DVD lub innych nośników danych. Programy, których celem jest zbieranie informacji o działaniach podejmowanych przez użytkowników komputera lub urządzeń mobilnych podejmowanych w sieci Internet. Często zbierane są również dane personalne lub inne informacje poufne. Gromadzą informacje o użytkowniku, często bez jego zgody, wiedzy i kontroli przekazują je twórcy programu. HTML injection, przemoc w Internecie ang. cyberbullying (ataki słowne, szykany, pomówienia, złośliwe komentarze i inne umieszczane na portalach społecznościowych), utrata danych z komputera, złośliwe aplikacje w serwisach społecznościowych, cyber-terroryzm (ataki botnet). Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Bezpieczeństwow Internecie [Dwornik 2013] Wyniki i wnioski Studium przypadku phishing, pharming, spear phishing Władysław i Janina Nowak prowadzą gospodarstwo agroturystyczne w okolicach Olsztynka (woj. warmińsko-mazurskie). Działalności turystycznej sprzyja lokalizacja gospodarstwa w okolicy jezior Mielno i Omen. Wypoczynek polecają pasjonatom wędkarstwa, sportów wodnych, rowerzystów i miłośników jazdy konnej. Nastoletni syn państwa Nowak prowadzi stronę internetową oraz profil gospodarstwa na portalu społecznościowym. Przed sezonem letnim, 8

15 Analiza wybranych zagrożeń związanych... państwo Nowak podjęli decyzję o zakupie aparatu fotograficznego. Syn namówił ich do zakupu i płatności przez Internet, po czym informację zamieścił na portalu społecznościowym. Następnego dnia otrzymał wiadomość o treści: Szanowni Państwo Władysław i Janina Nowak! Gratulujemy zakupu aparatu fotograficznego. Z przykrością informujemy, że nie odnotowaliśmy wpłaty. Aby otrzymać zakupiony towar prosimy o zalogowanie się do konta i potwierdzenie wykonania przelewu (ryc. 1). Odnośnik zamieszczamy poniżej. Zakupiony towar zostanie wysłany natychmiast po zweryfikowaniu płatności. Dziękujemy za zakup aparatu w naszym sklepie. Syn państwa Nowak w przysłanym formularzu wpisał numer klienta oraz wprowadził hasło. Tego samego dnia z konta bankowego rodziców wypłacono wszystkie pieniądze. Ryc. 1. Przykład spreparowanego formularza logowania się do bankowości internetowej (wszystkie pola hasła są wymagane) Źródło: opracowanie własne na podstawie formularza Banku Pekao SA W opisywanym przypadku mamy do czynienia z próbą oszustwa typu ang. spear phishing, z wykorzystaniem spreparowanej strony internetowej ang. pharming. Oszuści dysponowali wiedzą o personaliach ofiary oraz czynnościach związanych z zakupem aparatu fotograficznego i podszyli się pod pracownika sklepu internetowego. Informacje czerpali z obserwacji konta na portalu społecznościowym ofiary, do którego dostęp uzyskali dzięki utworzeniu fikcyjnego profilu, podszywając się po jednego z przyjaciół rodziny. Użytkownik w formularzu logowania został poproszony o podanie numeru klienta oraz hasła w całości (ryc. 1). Próba wyłudzenia może być również 9

16 Karol Król, Dawid Bedla, Krzysztof Gawroński ukryta pod pretekstem prośby o zresetowanie hasła lub ponowną weryfikację numerów karty kredytowej. Studium przypadku malware, spyware Wiesław i Dorota Kowalczyk prowadzą gospodarstwo agroturystyczne w okolicy Radziszowa (woj. małopolskie). Gospodarstwo wyróżnia się ofertą skierowaną do osób starszych gwarantując indywidualną dietę, okresowe wizyty lekarskie oraz sprzęt do rehabilitacji ruchowej i hydromasażu. Gospodarze udostępniają swój adres na stronie internetowej gospodarstwa. Spośród licznych wiadomości Wiesław Kowalczyk dostrzegł zapytanie ofertowe od klienta. Klient przekonywał, że jest zainteresowany dłuższym pobytem w gospodarstwie, a swoje zapytanie zawarł w pliku PDF dołączonym do wiadomości. Pomimo licznych prób otwarcia załącznika operacja się nie powiodła a system operacyjny zaczął pracować niestabilnie. Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie monitora pojawił się komunikat, że pliki umieszczone na dysku zostały zaszyfrowane i zablokowane. W komunikacie zawarto informację o możliwości ich odzyskania po uiszczeniu opłaty w wysokości 300. Komputer państwa Kowalczyk został zainfekowany koniem trojańskim z rodzaju Filecoder (ang.). Atak nastąpił poprzez spreparowaną wiadomość . Złośliwa aplikacja została uruchomiona przy próbie otwarcia zainfekowanego dokumentu PDF. Filecoder szyfruje pliki znajdujące się na dysku komputera. Ich odblokowanie wiąże się z opłaceniem okupu w wyznaczonym czasie. Nie wniesienie opłaty skutkuje usunięciem plików. W opisywanym przypadku mamy do czynienia z atakiem typu ang. malware, z wykorzystaniem ukierunkowanej wiadomości . W przypadku nowych odmian koni trojańskich posiadanie antywirusa może być niewystarczające. Atak może nastąpić m.in. poprzez: zainfekowaną stronę internetową, instalację oprogramowania użytkowego niepewnego pochodzenia lub przy pobieraniu nielegalnych plików z niesprawdzonych źródeł. 10

17 Analiza wybranych zagrożeń związanych... Tab. 2. Ocena wybranych zagrożeń w Internecie. Skala punktowa Skala niebezpieczeństwa Phishing Spear phishing Malware Spywre Trudność prze-prowadzenia ataku Prawdopodobieństwo zaistnienia ataku powodzenia ataku Ogólna ocena Komentarz: niebezpieczeństwo strat finansowych spowodowane atakiem jest relatywnie nieduże z uwagi na ogólny i zwykle niedopracowany charakter wiadomości kierowanych do użytkowników Internetu. Atak jest relatywnie łatwy do przygotowania gdyż większość wiadomości jest tworzona i rozsyłana przez roboty sieciowe i nie ma charakteru ukierunkowanego na konkretną osobę lub grupę osób Komentarz: niebezpieczeństwo strat finansowych spowodowane atakiem jest relatywnie duże z uwagi na próby wyłudzeń loginów i haseł do prywatnych kont lub numerów kart kredytowych. Atak jest ukierunkowany i relatywnie trudny do przeprowadzenia gdyż wymaga bezpośredniego zaangażowania oszustów. Z uwagi na trudność przygotowania ataku prawdopodobieństwo jego zaistnienia jest nieduże, aczkolwiek rośnie proporcjonalnie do majątku potencjalnej ofiary Komentarz: niebezpieczeństwo strat finansowych spowodowane atakiem jest relatywnie duże z uwagi na próby wyłudzeń loginów i haseł do prywatnych kont lub numerów kart kredytowych. Prawdopodobieństwo ataku i jego powodzenia jest duże ponieważ złośliwe oprogramowanie występuje powszechnie, może być przenoszone na dowolnym nośniku danych cyfrowych oraz rozpowszechniane w Internecie Komentarz: niebezpieczeństwo strat finansowych spowodowane atakiem jest relatywnie duże z uwagi na próby wyłudzeń loginów i haseł do prywatnych kont lub numerów kart kredytowych. Prawdopodobieństwo ataku i jego powodzenia jest duże. Większość komputerów jest zainfekowana mniej lub bardziej poważnymi aplikacjami typu spyware. Źródło: ocena własna 11

18 Podsumowanie Karol Król, Dawid Bedla, Krzysztof Gawroński W artykule przedstawiono wybrane zagrożenia występujące w Internecie na przykładzie gospodarstw agroturystycznych. Ataki przeprowadzane za pośrednictwem Sieci często okazują się być przemyślane i kompleksowe, a oszuści wykorzystują wiedzę o zachowaniach społecznych człowieka, czerpiąc z dokonań psychologów i socjologów. Złośliwe oprogramowanie stanowi zagrożenie dla wszystkich użytkowników komputerów i urządzeń mobilnych. Bywa jednak, że jest tworzone z myślą o infekowaniu konkretnego systemu operacyjnego lub jego komponentów. Próby wyłudzeń poufnych informacji generowane przez aplikacje sieciowe mają często charakter globalny i masowy. Ataki bezpośrednie są zwykle bardziej wyszukane i wymierzone w konkretnych odbiorców. W praktyce instytucje, które wymagają uwierzytelniania w procesie logowania (potwierdzenie tożsamości) nigdy nie proszą o podanie pełnego hasła do serwisu internetowego. Przestrzegają przed używaniem do logowania odnośników przesyłanych w wiadomościach lub SMS. Zalecają ostrożność w stosunku do wiadomości pochodzących od nieznanych nadawców, które zawierają załączniki. Większości zagrożeń występujących w Internecie można uniknąć kierując się zasadą ograniczonego zaufania oraz zdrowego rozsądku. Podstawową metodą obrony przed atakami jest profilaktyka oraz świadome użytkowanie narzędzi i technik komputerowych. Zagrożeń występujących w Internecie można uniknąć również poprzez ograniczone udostępnianie informacji osobistych. Liczne portale społecznościowe zachęcają do rejestracji, przy której wymagają od użytkownika podania danych osobowych, zainteresowań, preferencji konsumenckich, powiązań rodzinnych oraz zawodowych i wiele innych. Użytkownicy często bez rozwagi udostępniają nieznajomym prywatne dane a zjawisko to staje się coraz bardziej powszechne. W obronie przed zagrożeniami występującymi w Internecie pomocne są programy antywirusowe oraz zapory sieciowe tj. programy typu ang. firewall, jednak żadne oprogramowanie komputerowe nie zastąpi zasady ograniczonego zaufania. 12

19 LITERATURA Analiza wybranych zagrożeń związanych... Barrow C Biznes w sieci. Wydawnictwo Felberg SJA. Warszawa, s. 11. Dwornik B Hakerzy zmienili front. Bezpieczniej nie będzie [w] Raport Bezpieczeństwo w Internecie. Wydawca: Interaktywnie.com Sp. z o.o. Wrocław, s IAB Raport Strategiczny IAB Polska. Internet 2012 Polska, Europa, świat. Media & Marketing Polska. Dodatek specjalny. 10. Wydanie Jubileuszowe. Wydawca VFP Communications Sp. z o.o. Warszawa. s. 18. Langley A Strategies for theorizing from process data. Academy of Management Review. t. 24, nr 4: Piekkari R. Welch C Rethinking the Case Study in International Business and Management Research, Edward Elgar, Cheltenham, s. 5. Report Cyber security. Special Eurobarometer 404. Conducted by TNS Opinion & Social at the request of the European Commission, Directorate-General Home Affairs, s. 4. Adres do korespondencji: dr inż. Karol Król Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Al. Mickiewicza 24/28, p. 208, Kraków dr inż. Dawid Bedla Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 13

20

21 Barbara Biniaś EPISTEME 22/2014, t. I s ISSN COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SURFACE CHANGES OF LONG-TERM GLACIER FORM IN POLAND, THE EXAMPLE LODOWCZYK MIĘGUSZOWIECKI IN THE HIGH TATRA MOUNTAINS ANALIZA PORÓWNANWCZA ZMIAN POWIERZCHNI WIELOLETNICH FORM LODOWCOWYCH W POLSCE, NA PRZYKŁADZIE LODOWCZYKA MIĘGUSZOWIECKIEGO W TATRACH WYSOKICH Abstact. Lodowczyk Mięguszowiecki (multi-piece snow-ice), located in the High Tatras, is according to some researchers, multi-piece Snow, appearing in the Kocioł Mięguszowiecki only temporary and not imposing any significant impact on the surrounding area. Other research argues that this is the evidence of existence of glacier forms in areas where their formation is impossible [Dobiński 2011]. Lodowczyk Mięguszowiecki is object of stagnation of masses of snow and ice for many years. Despite unfavorable conditions (climatic, thermal and altitude) lodowczyk can be defined as a form of perennial ice, and to be more exact: glacieret (the only one in Poland). Performed comparative analysis of information on the surface patches of snow-ice in the High Tatras from the late nineteenth century (surface measurements glaciations in the Polish Tatra Mountains, based on a physiogeographical map from 1865, in the program Quantum GIS 2.0) and a reference to the contemporary glacial surface (data from last 30 years). Keywords: Lodowczyk Mięguszowiecki, glacieret, multi-piece snow-ice Streszczenie. Lodowczyk Mięguszowiecki (wieloletni płat śnieżno-lodowy), znajdujący się w Tatrach Wysokich, to według niektórych badaczy wieloletni płat śnieżny, pojawiający się w Kotle Mięguszowieckim jedynie okresowo i nie wywierający znacznego wpływu na otaczający go obszar. Inni badawcze twierdzą, że jest on dowodem na istnienie form lodowcowych na obszarach, gdzie ich powstawanie jest niemożliwe [Dobiński 2011]. Lodowczyk Mięguszowiecki jest obiektem wieloletniego zastoju mas śnieżnych i lodowych. Mimo niesprzyjających warunków (klimatycznych, termicznych 15

22 16 Barbara Biniaś i wysokościowych) może być określany jako forma lodowa wieloletnia, a dokładniej lodowczyk firnowy (jedyny w Polsce). Analizie porównawczej poddano informacje dotyczące powierzchni płatów śnieżno-lodowych w Tatrach Wysokich z końca XIX w. (pomiary powierzchni zlodowaceń w polskich Tatrach, w oparciu o mapę fizycznogeograficzną z 1865 roku, w programie Quantum GIS 2.0) oraz odniesieniu do współczesnej powierzchni zlodowaceń (dane z ostatniego 30-lecia). Słowa kluczowe: Lodowczyk Mięguszowiecki, lodowczyk, wieloletni płat śnieżno-lodowy WSTĘP Lodowczyk Mięguszowiecki to śnieżno-lodowy płat firnowy w Tatrach Wysokich. W przeważającej części roku znajduje się pod pokrywą śnieżną, wykazując cechy przyrostu warstw rocznych oraz spełzywania. Posiada typowe cechy lodowczyka (glacieret). Według Międzynarodowej Komisji Śniegu i Lodu UNESCO, lodowczykiem jest forma śnieżna, istniejąca nieprzerwanie przez co najmniej dwa sezony ablacyjne oraz wykonująca mało widoczne cechy ruchu. Lodowczyk Mięguszowiecki to przykład współczesnej formy najsilniej zlodowaconej w Polsce. Odznacza go najwięcej cech typowych dla w pełni wykształconych lodowców Są nimi m.in.: zróżnicowana gęstość (biały lód lodowcowy, firn oraz śnieg), budowa warstwowa (wyraźne warstwy roczne), morena usypiskowa, szczeliny, wiek (minimum kilkaset lat, tu: więcej niż 150 lat). Ponadto sieć cieków supraglacjalnych, inglacjalnych, subglacjalnych oraz groty i tunele (tunel pod Lodowczykiem Mięguszowieckim jest zbliżony do długości całej formy), wykazywanie ruchu prostego i złożonego oraz własna cyrkulacja powietrza, będąca odpowiednikiem wiatrów katabatycznych [Kędzia 1994; Kędzia i in. 2004]. Obszar Kotła Mięguszowieckiego (inaczej Bańdziocha) znajduje się na granicy piętra leśnego. Siła, z jaką następują tam procesy stokowe, uniemożliwia rozwój formacji drzewiastej. Kosodrzewina występuje w szczątkowej formie w dolnych, nieaktywnych lub okresowo aktywnych częściach stoku. Skaliste i odsłonięte stoki górskie są powierzchniami, które szybko się ochładzają jak i nagrzewają. Ponadto w warunkach stałego zacienienia istnieją warunki dogodne do tworzenia wieloletniej zmarzliny w podłożu oraz depozycji nietopniejącego przez wiele lat śniegu.

CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE

CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW NR 8/2009, TOM I EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE

CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 16/2012, Tom II EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. II

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. II ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 22/2014, t. II EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich

Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander Panasiuk Grzegorz Wejman, Dariusz Wysocki,

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ I USŁUGI W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

KONKURENCYJNOŚĆ I USŁUGI W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 705 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 89 KONKURENCYJNOŚĆ I USŁUGI W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych. Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki

III Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych. Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki Uniwersytet Jagielloński Instytut Geogra i i Gospodarki Przestrzennej Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej III Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 18, t. I/2013 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego Biuro Ekspertyz Finasowych, Marketungu i Consultingu UNICONSULT S. C. Grzegorz Rutkowski Maciej Gajewski ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa tel./fax: (0-22) 6226713, e-mail: uniconsult@uniconsult.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE 3/2014(14) http://www.wses-zeszyty.pl/ http://www.sj-ostroleka.com/ OSTROŁĘKA 2014 RADA PROGRAMOWA Prof. zw. dr hab. dr H.C. Antoni Mickiewicz

Bardziej szczegółowo

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe założone w 200l roku przez polskie uczelnie rolnicze Oeconomia Ekonomia 8 (4) 2009 Bydgoszcz Kraków Lublin Olsztyn Poznań Siedlce Szczecin Warszawa Wrocław

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Żywienie Ruch - Zdrowie VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33 SPIS TREŚCI 1. Joanna ADAMSKA-MIERUSZEWSKA, Magdalena MOSIONEK-SCHWEDA Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania...3 2. Marta BORDA Sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego Redakcja Jerzy Olszewski Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ URZĄD GMINY W PLEŚNEJ Raport z działania w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Książka abstraktów. Konferencja Młodych Naukowców Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce. Jelenia Góra, 10 stycznia 2015 r.

Książka abstraktów. Konferencja Młodych Naukowców Nurty badawcze w ekonomii, zarządzaniu i turystyce. Jelenia Góra, 10 stycznia 2015 r. Jelenia Góra, 10 stycznia 2015 r. Redakcja techniczna: Agnieszka Wasiuk Emil Mariusz Szymański Spis treści Ekonomia... 5 Zalety i wady samodzielnego opracowania biznesplanu... 6 Koncepcja rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Redakcja naukowa Aleksander Noworól TOM

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Modelowanie i symulacja ryzyka projektu 10 Project risk modelling and simulation. Edukacja ekonomiczna

Spis treści. Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Modelowanie i symulacja ryzyka projektu 10 Project risk modelling and simulation. Edukacja ekonomiczna Spis treści ROK LXVII Nr 6 (1246) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 3 (52) 2010 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Management New Challenges

Management New Challenges Management New Challenges Konferencje Politechnika Lubelska Partnerzy: Management New Challenges Politechnika Lubelska Lublin 2012 XX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE LUBLIN 15-16 MAJA 2012 KOMITET ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo