Instrukcja obsługi modułu Ubojnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi modułu Ubojnie"

Transkrypt

1 vetlink Instrukcja obsługi modułu Ubojnie Marcel Sp. z o.o. Spis treści Wstęp Tworzenie ubojni Utworzenie nowego zakładu Dodawanie pracowników do zakładu Dodawanie kojców Dodawanie gatunków Dziennik przedubojowy Zwierzęta identyfikowalne Filtruj Dodaj zwierzęta Drukuj Drukuj raport Edycja danych zwierząt Zwierzęta nieidentyfikowalne Dziennik poubojowy Tusze identyfikowalne Filtruj Dodaj tusze Drukuj Edycja danych tusz Tusze nieidentyfikowalne (świnie) Zwierzęta nie ubite...28 Wrzesień

2 Wstęp Firma Marcel Sp. z o. o. przedstawia Państwu nowy moduł Ubojnie, będący częścią systemu informatycznego vetlink. Powstał on w celu usprawnienia, jak również zautomatyzowania tworzenia dokumentacji prowadzonej w ubojniach. Dokumenty tworzone w module Ubojnie całkowicie odpowiadają wymogom prawnym, zarówno krajowym jak i europejskim oraz są zgodne ze wzorami dokumentów zalecanymi przez poszczególne rozporządzenia i instrukcje. Moduł Ubojnie na etapie tworzenia konsultowany był z przedstawicielami środowiska weterynaryjnego, między innymi Powiatowymi Lekarzami Weterynarii oraz Urzędowymi Lekarzami Weterynarii pracującymi bezpośrednio w ubojniach. Moduł Ubojnie pozwala na: automatyzację procesu wprowadzania poszczególnych zwierząt i stad do dziennika przedubojowego, ułatwienie wprowadzania tusz oraz innych informacji do dziennika poubojowego, Wyżej wymienione cechy modułu Ubojnie sprawiają, iż w praktyce moduł ten stanowi narzędzie poprawiające efektywność prowadzenia dokumentacji w rzeźniach. 2

3 1. Tworzenie ubojni 1.1. Utworzenie nowego zakładu Ażeby Użytkownik mógł utworzyć otworzyć nowy zakład musi mieć odpowiednie uprawnienia. Gdy je posiada, w celu utworzenia nowego zakładu należy rozwinąć menu Ustawienia i kliknąć na Zakłady. Następnie trzeba przycisk Dodaj zakład i wypełnić pola: Pełna nazwa zakładu, Typ zakładu, Podmiot wpisujemy numer podmiotu, Stado numer stada składający się z dużych liter PL i 12 cyfr, np. PL , Telefon numer telefonu do ubojni, Fax nr faxu ubojni, Uwagi dowolny tekst odnoszący się do ubojni UWAGA: Wszystkie pola oprócz Uwagi muszą być wypełnione. Po wypełnieniu wszystkich pól i wciśnięciu przycisku OK zakład zostanie dodany. Gdy już został stworzony zakład, należy wykonać kilka operacji konfigurujących zakład. 3

4 1.2. Dodawanie pracowników do zakładu Jeżeli chcemy nadać uprawnienia jakiemuś użytkownikowi aby mógł korzystać z ksiąg przed i poubojowych, musimy najpierw wejść w ustawienia zakładu. Dodawanie pracowników jest możliwe zarówno poprzez menu Ustawienia jak i menu Ubojnie. W przypadku menu Ustawienia wybieramy kolejno Zakłady, wybieramy interesujący nas zakład. Pojawi się strona zawierająca informacje o zakładzie i możliwościach ich modyfikacji, a po lewej stronie widoczne będzie menu, w którym wybieramy pozycję Pracownicy Zakładu, a następnie Dodaj pracownika i wypełniamy pola, na końcu wciskając OK. Możemy również dodać pracownika poprzez menu Ubojnie. W tym celu wchodzimy w menu Ubojnie, następnie w Ustawienia Zakładu, wybieramy zakład, i z bocznego menu wybieramy opcję Pracownicy, a następnie Dodaj pracownika. Ten sposób dodawania pracownika do ubojni jest lepszy, jeżeli dany lekarz jest już zarejestrowany w systemie vetlink, a jedynie chcemy go przypisać do danej ubojni Pojawi się wtedy następujące okno: Pole Lekarz posiada funkcję auto-uzupełniania po nazwiskach pracowników, a więc wystarczy wpisać kilka pierwszych liter nazwiska pracownika, którego chcemy dodać i wybrać go z listy. Następnie ustalić okres zatrudnienia (w aktualnej wersji owe daty nie są weryfikowane). Po zakończeniu wypełniania należy kliknąć OK i pracownik zostanie dodany. Przy każdym pracowniku na liście jest przycisk Usuń, który pozwala na usunięcie pracownika z zakładu. UWAGI Jeżeli pracownik ma być zatrudniony bezterminowo należy pole Zatrudniony do zostawić puste. 4

5 1.3. Dodawanie kojców Ażeby dodać kojec do zakładu należy wejść w menu Ubojnie, następnie Ustawienia zakładu i wybrać interesujący nas zakład. Należy kliknąć w lewym bocznym menu na pozycje Kojce, a następnie na Dodaj kojec. Po wypełnieniu i kliknięciu OK kojec zostanie dodany do zakładu. UWAGI Pole komentarz może być puste. Tryb zmian w kojcach dostępny jest przycisk Tryb zmian, który pozwala na edycję wszystkich wyświetlanych w tabelce danych. Po zmianie wartości któregokolwiek pola i wciśnięciu przycisku Enter pojawią się przyciski Zapisz i Porzuć zmiany. Po zapisaniu zmian, dane w tabelce automatycznie się odświeżą Dodawanie gatunków Ażeby dodać gatunek do zakładu należy kliknąć w lewym bocznym menu na pozycję Gatunki, a następnie na Dodaj gatunek. Po wypełnieniu i kliknięciu OK gatunek zostanie dodany do zakładu. Po dodaniu gatunku, automatycznie do wszystkich kojców zostanie dodany nowy gatunek. Pojemność kojca z nowym gatunkiem będzie wynosiła 0. Przy każdym gatunku jest przycisk Usuń, który usuwa gatunek z zakładu. Po usunięciu gatunku automatycznie usuwana jest również pojemność wszystkich kojców dla danego gatunku. W aktualnej wersji wartości pojemności kojca nie powodują żadnych skutków, jednakże funkcjonalność ta zostanie w przyszłości wykorzystana. 2. Dziennik przedubojowy Dział Ubojnie z górnego menu jest poświęcony funkcjom związanym z działaniem ubojni. Za każdym razem jeśli system nie będzie w stanie zidentyfikować ubojni, w której aktualnie pracuje użytkownik, pojawi się komunikat z prośbą wybrania zakładu. 5

6 Dziennik przedubojowy dostępny jest w menu poprzez dział Ubojnie i odpowiednio zwierzęta identyfikowalne oraz zwierzęta nieidentyfikowalne. Zwierzęta identyfikowalne to zwierzęta, które są identyfikowalne jednoznacznie na podstawie numeru (numeru kolczyka), natomiast zwierzęta nieidentyfikowalne są identyfikowalne grupowo, poprzez numer stada. Również numeracja w księdze przedubojowej jest inna aniżeli w poubojowej, natomiast nie ma oddzielnej numeracji w ramach poszczególnych gatunków. W lewym menu możemy wybrać gatunek, który ma być prezentowany, bądź nie wybierać żadnego, co reprezentuje wszystkie gatunki. Obok każdego pola w okienku wpisany jest też znak # i numer oznaczający kolumnę w dzienniku przed i poubojowym Zwierzęta identyfikowalne Ażeby zarejestrować nowy transport zwierząt w dzienniku przedubojowym dla zwierząt identyfikowalnych, z menu Ubojnie wybieramy Dziennik przedubojowy, a następnie Zwierzęta identyfikowalne. 6

7 W górnej oraz w dolnej części Dziennika przedubojowego widać następujące opcje: Filtruj okno pozwalające ustawić wyświetlany przedział danych, Dodaj zwierzęta okno pozwalające dodać zwierzęta do uboju, Drukuj wydruk księgi przedubojowej, Drukuj raport drukuje Raport z badania poubojowego z kodami kreskowymi zwierząt, który można wypełnić ręcznie w trakcie badania poubojowego, a dane na temat mięsa niezdatnego do spożycia przez ludzi wpisać do dziennika poubojowego. Eksport do Excela pozwala wyeksportować dane do Excela Usuń ostatni wpis usuwa ostatni wpis z księgi przedubojowej Filtruj Wyświetlane pozycje można ograniczać poprzez wpisanie następujących filtrów: 7

8 Data badania prezentowany przedział wpisów w książce przedubojowej z danego okresu. Domyślnie jest to aktualny dzień, Miejsce pochodzenia prezentowane są tylko wpisy z danej miejscowości, Identyfikator prezentowany jest tylko wpis ze zwierzęciem o podanym identyfikatorze Dodaj zwierzęta Aby zarejestrować nowy transport zwierząt w dzienniku przedubojowym w przypadku zwierząt identyfikowalnych wchodzimy w menu Ubojnie, a następnie wybieramy pozycję Zwierzęta identyfikowalne, po czym wciskamy przycisk Dodaj zwierzęta. Pojawi się następujące okno: Opis pól: Gatunek # 3 tu wybieramy jakiego gatunku są zwierzęta, jeśli chcemy zarejestrować zwierzęta różnych gatunków, musimy to wykonać w kilku turach, Data i godz. dostarczenia # 3 automatycznie wpisywana jest aktualna data i zaokrąglona godzina, Rodzaj środka transportu # 7 jeden ze środków transportu, Ubój usługowy zaznaczenie tego pola skutkuje między innymi tym, że zamiast 8

9 formularza BSE-R zostanie wystawiony formularz BSE, a ponadto właściciel zwierzęcia się nie zmieni, Dodaj przewoźnika zaznaczenie tej opcji skutkuje dodaniem do bazy autouzupełniania aktualnie wypełnionych pól dotyczących transportu, Nr rejestracyjny # 7 Numer rejestracyjny środka transportu. W tym polu istnieje autouzupełnienie, więc jeśli system wykryje fragment znanego numeru rejestracyjnego pokaże możliwe numery do wyboru w liście pod tym polem. Wybranie jednego z numerów i naciśnięcie Enter na tym polu sprawi, że system automatycznie wypełni wszystkie pola dotyczące przewoźnika, Nr rejestracyjny naczepy # 7 w przypadku gdy auto ciągnie ze sobą naczepę wpisujemy jej numer rejestracyjny, Numer przewoźnika # 6 numer nadany przewoźnikowi, Dostarczający # 6 Imię i nazwisko osoby, która dostarczyła dany transport, Nazwa przewoźnika # 6 pełna nazwa przewoźnika, Adres przewoźnika # 6 adres siedziby przewoźnika, Data i godzina badania # 2 automatycznie wpisywana jest aktualna data i zaokrąglona godzina, Liczba zwierząt # 8-12 wpisujemy tu łączną liczbę zwierząt, która zostanie zarejestrowana w następnym oknie, Uwagi dotyczące naruszenia dobrostanu # 14 w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z dobrostanem zwierząt wpisujemy uwagi w to pole, Data i godzina dopuszczenia # 15 data oraz godzina dopuszczenia zwierząt do uboju, Status dopuszczenia # 15 określamy czy dana partia jest Dopuszczona do uboju, czy też Niedopuszczona lub informacja ta zostanie uzupełniona w późniejszym czasie, Uwagi dopuszczenia # 15 w przypadku jakichś uwag odnośnie dopuszczenia zamieszczamy je tutaj, Przestrzegano informacje dotyczące przestrzegania wytycznych zapisanych w ustawie. Dla przykładu P1 oznacza, że przestrzegano punkt 1, N1 że nie przestrzegano go, a Nie kontrolowano że punkt nie został poddany kontroli. Kiedy wypełnimy wszystkie pola i klikniemy na przycisk OK lub wciśniemy Enter, na polu Liczba zwierząt # 8-12, pojawi się następujące okno: 9

10 Opis pól w sekcji Bieżący numer kolczyka: Numer kolczyka # 4 w pole to wpisujemy numer kolczyka zwierzęcia, a następnie wciskamy klawisz Enter lub wczytujemy kod kolczyka poprzez poprzez czytnik kodów kreskowych. Jeśli dodane zwierzę jest w bazie, pozostałe pola zostaną automatycznie uzupełnione. System sprawdza istnienie zwierzęcia w lokalnej bazie województwa, a także w bazach województw, które podpisały zgodę na wymianę informacji. Jeśli dane zostaną znalezione w bazie danych, należy uzupełnić tylko dane dotyczące stanu zdrowia, numeru kojca i uzupełnić uwagi, Stado # 5 analogicznie jak w przypadku kolczyka system sprawdza, czy dane stado znajduje się w bazie i w takim wypadku uzupełnia pola, Kod terytorialny kod terytorialny, na który zarejestrowane jest stado, Miejscowość miejscowość, gdzie zarejestrowane jest stado, Ulica # 5 ulica, na której zarejestrowane jest stado, Numer domu # 5 numer domu, na który zarejestrowane jest stado, Numer lokalu # 5 numer lokalu, na który zarejestrowane jest stado, Numer podmiotu # 6 numer podmiotu podmiotu posiadającego dane stado, Nazwa podmiotu # 6 - pełna nazwa podmiotu, który jest właścicielem stada, Miejscowość podmiotu # 6, 10

11 Numer domu podmiotu # 6, Numer lokalu podmiotu # 6, Płeć płeć rejestrowanego zwierzęcia, Data urodzenia / wiek data urodzenia podana w formacie rok-miesiąc-dzień (np ), bądź wiek podany w dniach, miesiącach, tygodniach lub latach, dopisując odpowiednio d, m, t lub l (np. 10 miesięcy to 10 m, natomiast 2 lata oznaczamy jako 2 l, 3 tygodnie przez 3 t, a 9 dni przez 9 d, Świadectwo zdrowia numer świadectwa zdrowia, Stan stan zwierzęcia, można wybrać jedną z opcji Zdrowe, Chore, Padłe w transporcie, Padłe w rzeźni, Numer kojca # 13 numer kojca, w którym będzie znajdować się zwierzę, Uwagi tu wpisujemy uwagi odnośnie uboju, Waga zwierzęcia podana w kg waga danego zwierzęcia. Po wypełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu klawisza Enter na polu Uwagi, bądź też kliknięciu na przycisk Dodaj pozycję, system automatycznie zmniejszy o 1 pole Pozostało kolczyków i doda kolczyk do sekcji Poprzednie kolczyki. Jeśli wszystkie kolczyki zostaną wpisane i w polu Pozostało kolczyków pojawia się 0, można wcisnąć przycisk Zakończ, a wtedy wpisy zostaną zapisane w dzienniku przedubojowym i pojawią się na liście Drukuj Opcja ta generuje plik PDF zawierający dane z okresu ustawionego w filtrze. Nie są uwzględniane pozostałe opcje, ponieważ wydruk księgi przedubojowej jest dokumentem, na którym zbierany jest podpis lekarza i trafia on do archiwum. Numeracja jest ciągła od początku roku, każdy dzień zapisywany jest na całkowitej liczbie stron. Jeżeli wybierzemy większy zakres, każdy dzień zostanie wydrukowany na pewnej całkowitej liczbie stron. Ponadto każda strona z księgi przedubojowej zapisana jest na 2 stronach, lewej i prawej, aby pomieścić wszystkie informacje. 11

12 Drukuj raport Po wpisaniu zwierząt do dziennika przedubojowego możemy wygenerować automatycznie Raport z badania poubojowego, który dotyczy zwierząt wpisanych do książki poubojowej. Raport ten jest autorskim rozwiązaniem i służy ułatwieniu pracy Urzędowego Lekarza Weterynarii. Raport ten jest przeznaczony do ręcznego wypełnienia w trakcie badania poubojowego. Numery kolczyków odpowiadają numerom wpisanym do książki przedubojowej, jednak pogrupowane są rosnąco. Ręcznie wypełniony raport ułatwia w późniejszym czasie wypełnianie dziennika poubojowego oraz może być załącznikiem do decyzji zbiorczych w sprawie uznania mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi. 12

13 Edycja danych zwierząt W celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych lub poprawienia danych dotyczących zwierząt możemy dokonać edycji danych. W tym celu najeżdżamy kursorem na nr kolejny zwierzęcia w dzienniku poubojowym. 13

14 Po wybraniu numeru interesującego nas zwierzęcia wyświetla się okno, gdzie sprawdzić możemy poprawność wprowadzonych informacji. Jeżeli chcemy zmienić dane klikamy przycisk Zmień dane. 14

15 Po wciśnięciu przycisku Zmień dane wyświetla nam się okno, w którym możemy wprowadzać zmiany dotyczące konkretnego zwierzęcia. Po dokonaniu zmian wciskamy OK. Do księgi przedubojowej możemy powrócić poprzez strzałkę Cofnij w lewym górnym rogu ekranu. 15

16 2.2. Zwierzęta nieidentyfikowalne Moduł zwierzęta nieidentyfikowalne jest niemalże identyczny jak identyfikowalne, z tą różnicą że zamiast pojedynczego zwierzęcia identyfikowalnego przez kolczyk rejestrujemy stado i pewien przedział oznakowania sztuk. Pierwsze okno dodawania zwierząt jest identyczne, jak w przypadku zwierząt indentyfikowalnych i wygląda następująco: 16

17 Kolejne okno wygląda jak poniżej: Pola, które się różnią, to: Identyfikator # 4 w pole to wpisujemy listę identyfikatorów zwierząt (kolejne numery). Ważne: Dane muszą być oddzielone przecinkami lub musi być podany najniższy i najwyższy identyfikator, oddzielone myślnikiem. Na przykład 1,2,3,4 lub 1-4. Ważne!!!: po wpisaniu identyfikatorów należy wcisnąć Enter. Dodatkowo, należy pamiętać, ażeby w późniejszym czasie, przy wprowadzaniu tusz do dziennika poubojowego, zachować taką samą numerację identyfikatorów. liczba sztuk # 8 12 pole to jest automatycznie obliczane na podstawie wpisanych danych do identyfikatora, Zdrowych zwierząt # 12 wpisujemy liczbę zdrowych zwierząt, Chorych zwierząt # 11 wpisujemy liczbę chorych zwierząt, Padłych w transporcie # 9 wpisujemy liczbę padłych w transporcie zwierząt, Padłych w rzeźni # 10 wpisujemy liczbę padłych w rzeźni zwierząt. Liczba zdrowych, chorych i padłych zwierząt musi sumować się do obliczonej liczby sztuk. 17

18 3. Dziennik poubojowy Dziennik poubojowy reprezentowany jest w menu poprzez dział Ubojnie i odpowiednio Tusze identyfikowalne oraz Tusze nieidentyfikowalne. 18

19 3.1. Tusze identyfikowalne Po wybraniu w menu Ubojnie Dziennika poubojowego dla zwierząt identyfikowalnych pojawi się następujące okno: W górnej części strony widać następujące opcje: Filtruj okno pozwalające ustawić wyświetlany przedział danych, Dodaj tusze okno pozwalające dodać tusze powstałe w wyniku uboju zwierząt, Drukuj wydruk księgi poubojowej, Eksportuj do Excela zapis prezentowanych danych do arkusza Excelowego, Usuń ostatni wpis usuwa ostatni wpis z księgi poubojowej Filtruj Wyświetlane pozycje ograniczyć można poprzez wpisanie następujących filtrów: 19

20 Data badania prezentowany przedział wpisów w książce poubojowej z danego okresu. Domyślnie jest to aktualny dzień, Identyfikator prezentowany jest tylko wpis ze zwierzęciem o podanym identyfikatorze Dodaj tusze Aby zarejestrować nową partię tusz w dzienniku poubojowym w przypadku zwierząt identyfikowalnych wchodzimy w menu Ubojnie, a następnie wybieramy pozycję Tusze identyfikowalne, po czym wciskamy przycisk Dodaj tusze. Pojawi się następujące okienko: Opis pól: Data i godzina badania poubojowego # 2 automatycznie wypełniana jest aktualna godzina bez minut, Liczba tusz w tym polu wypełniamy liczbę tusz dla danego transportu, Przestrzegano # 4 informacje dotyczące przestrzegania wytycznych zapisanych w ustawie. Dla przykładu P7 oznacza, że przestrzegano punkt 7, N7 że nie przestrzegano go, a Nie kontrolowano, że punkt nie został poddany kontroli. Po wciśnięciu OK pojawia się okno: 20

21 W sekcji Bieżąca tusza mamy pola: Numer kolczyka # 3 wpisujemy numer kolczyka i naciskamy klawisz Enter lub wczytujemy dane poprzez czytnik kodów kreskowych. Automatycznie powinna się uzupełnić data urodzenia. UWAGA: System przyjmuje tylko te kolczyki, które zostały zarejestrowane w dzienniku przedubojowym, jeśli zostanie podany kolczyk inny niż jeden z zarejestrowanych w bazie, ukaże się stosowny komunikat, Data urodzenia / wiek jeśli wiek nie będzie zgodny z podanym w paszporcie, lekarz w tym miejscu może go poprawić, Numer próbki # 28 wpisujemy kod kreskowy próbki, która zostanie wysłana do labolatorium i pojawi się jej numer na formularzu BSE lub BSE-R, 21

22 Jakość próbki # 29 jakość dostarczonej próbki (od 1 do 5), Data uboju, Data rozbioru, Numer tuszy wewnętrzny numer tuszy, Specjalne oznakowanie # 26 informacje o specjalnym oznakowaniu tuszy, Uwagi, Waga mięsa, Data i czas wystawienia decyzji, Uwagi do decyzji, Nr decyzji UWAGA: wszystkie informacje dotyczące wystawionej decyzji można wprowadzić przy wprowadzaniu danej tuszy do dziennika poubojowego, jak również podczas edycji danych. W sekcji Elementy niezdatne : Cała tusza Choroba jaka choroba objęła całą tuszę (cała tusza niezdatna do spożycia), Płuca (kg) # 20 waga płuc jeśli są objęte chorobą, Pole Choroba pozwala wybrać rodzaj choroby jaka objęła płuca, Jelita (kg) # 21 jw., Wątroba (kg) # 22 jw., Inne narządy lub części (kg) # 23 j.w., Krew (kg) # 24 jw., Powód w to pole wpisujemy powód uznania mięsa za niezdatne. Pola z tytułem Choroba działają na zasadzie autouzupełniania. Po wpisaniu frazy z nazwą choroby, system podpowie możliwości. Należy zaznaczyć, że lista chorób jest wybierana na podstawie zarażonego elementu i gatunku zwierzęcia. A zatem dopóki nie zostanie wprowadzony kolczyk nie jest możliwe wpisanie choroby. W przypadku bydła, owiec i kóz istnieje pojęcie materiału szczególnego ryzyka. W sekcji SRM automatycznie wpisze się waga SRM dla danego zwierzęcia zgodnie z jego wiekiem (średnie wagi są zgodne z Instrukcją GLW z ). W razie konieczności można wpisać inną wagę ręcznie. 22

23 Po wypełnieniu odpowiednich pól naciskamy Dodaj pozycję i numer kolczyka pojawia się w sekcji Poprzednie kolczyki. Gdy zarejestrujemy wszystkie sztuki i liczba widoczna w polu Poprzednie kolczyki będzie równa 0, możemy nacisnąć przycisk Zakończ i zapisać wprowadzone informacje. W tym wypadku automatycznie zostanie zarejestrowany formularz BSE lub BSE-R w zależności od wybranego typu uboju w księdze przedubojowej. Aby wysłać ów formularz należy kliknąć w odpowiedniej kolumnie Wynik badania na przycisk Wyślij i zamknij Drukuj Opcja ta generuje plik PDF zawierający księgę poubojową z okresu ustawionego w filtrze. Analogicznie jak w przypadku księgi przedubojowej nie są uwzględniane pozostałe opcje filtra. Również w tym wypadku numeracja jest ciągła od początku roku, każdy dzień zapisywany jest na całkowitej liczbie stron. Każda strona z księgi poubojowej zapisana jest na 2 stronach, lewej i prawej, aby pomieścić wszystkie informacje Edycja danych tusz W celu sprawdzenia poprawności danych bądź w celu poprawienia informacji dotyczących tusz, czy konieczności wpisania szczegółów odnośnie decyzji, możemy dokonać edycji danych. W tym celu najeżdżamy kursorem na nr kolejny tuszy w dzienniku poubojowym 23

24 Po wybraniu numeru interesującej nas tuszy wyświetla się okno, gdzie sprawdzić możemy poprawność wprowadzonych informacji. Jeżeli chcemy zmienić dane klikamy przycisk Zmień dane. 24

25 Po wciśnięciu przycisku Zmień dane wyświetla nam się okno, w którym możemy wprowadzać zmiany dotyczące konkretnego zwierzęcia. Po dokonaniu zmian wciskamy OK. Do księgi przedubojowej możemy powrócić poprzez strzałkę Cofnij w lewym górnym rogu ekranu Tusze nieidentyfikowalne (świnie) Ażeby wprowadzić tusze zwierząt nieidentyfikowalnych do dziennika poubojowego wybieramy menu Ubojnie, następnie Dziennik poubojowy i kolejno Tusze nieidentyfikowalne : 25

26 Dziennik poubojowy dla zwierząt nieidentyfikowalnych jest analogiczny do dziennika poubojowego zwierząt identyfikowalnych i wygląda następująco: Sekcja Dodaj tuszę funkcjonuje analogicznie jak w przypadku tusz identyfikowalnych z tą różnicą, że sztuki są reprezentowane za pomocą listy identyfikatorów i numeru stada. Ważne: każda pozycja z księgi musi mieć odpowiednik w księdze poubojowej, a zatem nie ma możliwości rozdzielania grup, które zostały wprowadzone w dzienniku przedubojowym. Pierwsze okno dodawania tuszy wygląda analogicznie jak w przypadku zwierząt identyfikowalnych: 26

27 Następne okno różni się tym od analogicznego okna w przypadku zwierząt identyfikowalnych, że zamiast pola Kolczyk znajduje się pole Identyfikator, a obok niego liczba sztuk obliczana automatycznie. W pole to wpisujemy listę identyfikatorów zwierząt (kolejne numery). Dane muszą być oddzielone przecinkami lub musi być podany najniższy i najwyższy identyfikator, oddzielone myślnikiem. Na przykład 1,2,3,4 lub 1-4. Ważne: po wpisaniu identyfikatorów należy wcisnąć Enter. W przypadku świń nie ma również sekcji SRM, a pozostałe pola są takie same jak w przypadku tusz identyfikowalnych. Okno wygląda następująco: W przypadku świń mamy możliwość wpisania ręcznego wyników badań odnośnie włośni. 27

28 W tym celu posługujemy się przyciskiem Tryb zmian, co powoduje wyświetlenie się okienek do wpisania informacji za pomocą klawiatury. 4. Zwierzęta nie ubite W tym dziale znajdują się zwierzęta, które zostały zarejestrowane w księdze przedubojowej, a nie zostały w poubojowej. Dzięki tej sekcji można w łatwy sposób kontrolować poprawność wprowadzonych dokumentów. Okno to wygląda następująco: 28

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika

Dokumentacja Użytkownika Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Koszalin Dokumentacja Użytkownika EWIDENCJA PASZPORTÓW Spis treści 1. Nowy paszport... 5 a. Dane paszportu... 6 b. I Właściciel... 6 c. II Opis zwierzęcia...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat System Muflon Moduł: Sekretariat Wersja 1.0 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat 2009-02-09 1. Korespondencja wychodząca - rejestracja. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika przygotował: Adam Mazur, maj 2014 Currenda sp. z o.o.; 30-34 8 Kraków, ul. Bobr zy ńs k iego 39b/17 tel. (12 ) 358-01-3 1, (12)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w Makra 2 Makra 2... 1 Własne menu z makrami.... 1 Zadanie 1... 1 Zadanie 2... 4 Wskazówki:... 4 Zadanie 3... 4 Scenariusz sytuacji:... 4 Cel:... 4 Umiejętności zdobyte po wykonaniu ćwiczenia:... 4 Proponowane

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Spis treści I. Zapytania pl.id... 3 I.I. Konfiguracja aplikacji... 3 I.2. Generowanie wniosków pl.id... 4 I.3. Eksport zapytań pl.id... 9 I.4. Import

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Centralna Baza Danych. Spis treści LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Centralna Baza Danych. Spis treści LTC 1 Aktualizowano w dniu: 2009-10-06 System Informatyczny CELAB Centralna Baza Danych Spis treści 1. Uruchomienie programu...2 2. Wygląd okna programu...3 2.1. Drzewo poleceń - uruchamianie poleceń programu...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Poszczególne statusy wprowadzone są na stałe, możliwy jest jedynie ich podgląd.

Poszczególne statusy wprowadzone są na stałe, możliwy jest jedynie ich podgląd. Kadry: Moduł ma służyć do tworzenia i zarządzania listą obecności pracowników. Pomaga w prowadzeniu ewidencji czasu pracy, wyliczania dni wolnych i nadgodzin oraz wstępnego tworzenia grafiku godzin pracy.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści Zapytania pl.id...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PRODUKCJI

ROZLICZENIE PRODUKCJI ROZLICZENIE PRODUKCJI Instrukcja Użytkownika do systemu mrp711 Wrocław 2012 rok Produkcja - kooperacja Spis treści Produkcja - kooperacja... 2 Zlecenie produkcyjne zlecenie kooperacji... 3 1. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły?

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin zawodowy)

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin zawodowy) INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin zawodowy) OKE Poznań Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy Hermes 2007, działający w środowisku Windows. Aplikacja umożliwia wprowadzanie:

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika formularza wniosku aplikacyjnego

Podręcznik użytkownika formularza wniosku aplikacyjnego Podręcznik użytkownika formularza wniosku aplikacyjnego Spis treści I. Informacje podstawowe o formularzu II. Arkusze formularza 2.1 Informacje ogólne o projekcie 2.2 Informacje o Beneficjencie 2.3 Opis

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie do systemu USOS planowanego pensum dydaktycznego

Wprowadzanie do systemu USOS planowanego pensum dydaktycznego Wprowadzanie do systemu USOS planowanego pensum dydaktycznego 1 Cel: Wprowadzenie planowanego pensum dydaktycznego do systemu USOS, wydruk z systemu USOS kart indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń Poruszanie się w ialadin Partner Podczas poruszania się w systemie ialadin Partner należy wykorzystywać jedynie przeznaczone do tego przyciski

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Koszalin. Wydawanie paszportów

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Koszalin. Wydawanie paszportów Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Koszalin Wydawanie paszportów W celu zarejestrowania nowego paszportu należy wejść w funkcję Ewidencja paszportów. Następnie należy wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przenieść ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Arkusz ZSZ

Instrukcja Arkusz ZSZ Krok 1 logujemy się na konto i wybieramy opcję Moduły Arkusze Krok 2 klikamy Dodaj oddział Krok 3 wybieramy Odpowiednio rozporządzenie MEN klasy: 1,2(tegoroczna) z 2013roku - klasa 3(tegoroczna) z 2010roku

Bardziej szczegółowo

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi)

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi) Program Generator Cabrillo umożliwia przepisanie logu po zawodach i zapisanie go w formacie Cabrillo lub ADIF. Program nie wymaga instalacji. 1. Uruchamianie programu Przejść do foldera, w którym umieszczono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Okno umożliwiające tworzenie oraz obsługę już utworzonych reklamacji znajduje się w module Zakupy programu Aptecznego KS-AOW.

Szanowni Państwo. Okno umożliwiające tworzenie oraz obsługę już utworzonych reklamacji znajduje się w module Zakupy programu Aptecznego KS-AOW. Szanowni Państwo W ramach trwających prac nad ciągłym ulepszaniem komunikacji pomiędzy naszą hurtownią a aptekami, chcielibyśmy zaprosić państwa do czynnego korzystania z modułu reklamacji aptecznych i

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM użyj transakcji ZMM_WNMAG System domyślnie podpowiada przedział

Bardziej szczegółowo

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych.

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. Wstęp Program emagazyn jest dodatkiem do systemu enova365 i współpracuje z modułem enova365 Handel w wersji złotej. emagazyn służy do

Bardziej szczegółowo