Instrukcja obsługi modułu Ubojnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi modułu Ubojnie"

Transkrypt

1 vetlink Instrukcja obsługi modułu Ubojnie Marcel Sp. z o.o. Spis treści Wstęp Tworzenie ubojni Utworzenie nowego zakładu Dodawanie pracowników do zakładu Dodawanie kojców Dodawanie gatunków Dziennik przedubojowy Zwierzęta identyfikowalne Filtruj Dodaj zwierzęta Drukuj Drukuj raport Edycja danych zwierząt Zwierzęta nieidentyfikowalne Dziennik poubojowy Tusze identyfikowalne Filtruj Dodaj tusze Drukuj Edycja danych tusz Tusze nieidentyfikowalne (świnie) Zwierzęta nie ubite...28 Wrzesień

2 Wstęp Firma Marcel Sp. z o. o. przedstawia Państwu nowy moduł Ubojnie, będący częścią systemu informatycznego vetlink. Powstał on w celu usprawnienia, jak również zautomatyzowania tworzenia dokumentacji prowadzonej w ubojniach. Dokumenty tworzone w module Ubojnie całkowicie odpowiadają wymogom prawnym, zarówno krajowym jak i europejskim oraz są zgodne ze wzorami dokumentów zalecanymi przez poszczególne rozporządzenia i instrukcje. Moduł Ubojnie na etapie tworzenia konsultowany był z przedstawicielami środowiska weterynaryjnego, między innymi Powiatowymi Lekarzami Weterynarii oraz Urzędowymi Lekarzami Weterynarii pracującymi bezpośrednio w ubojniach. Moduł Ubojnie pozwala na: automatyzację procesu wprowadzania poszczególnych zwierząt i stad do dziennika przedubojowego, ułatwienie wprowadzania tusz oraz innych informacji do dziennika poubojowego, Wyżej wymienione cechy modułu Ubojnie sprawiają, iż w praktyce moduł ten stanowi narzędzie poprawiające efektywność prowadzenia dokumentacji w rzeźniach. 2

3 1. Tworzenie ubojni 1.1. Utworzenie nowego zakładu Ażeby Użytkownik mógł utworzyć otworzyć nowy zakład musi mieć odpowiednie uprawnienia. Gdy je posiada, w celu utworzenia nowego zakładu należy rozwinąć menu Ustawienia i kliknąć na Zakłady. Następnie trzeba przycisk Dodaj zakład i wypełnić pola: Pełna nazwa zakładu, Typ zakładu, Podmiot wpisujemy numer podmiotu, Stado numer stada składający się z dużych liter PL i 12 cyfr, np. PL , Telefon numer telefonu do ubojni, Fax nr faxu ubojni, Uwagi dowolny tekst odnoszący się do ubojni UWAGA: Wszystkie pola oprócz Uwagi muszą być wypełnione. Po wypełnieniu wszystkich pól i wciśnięciu przycisku OK zakład zostanie dodany. Gdy już został stworzony zakład, należy wykonać kilka operacji konfigurujących zakład. 3

4 1.2. Dodawanie pracowników do zakładu Jeżeli chcemy nadać uprawnienia jakiemuś użytkownikowi aby mógł korzystać z ksiąg przed i poubojowych, musimy najpierw wejść w ustawienia zakładu. Dodawanie pracowników jest możliwe zarówno poprzez menu Ustawienia jak i menu Ubojnie. W przypadku menu Ustawienia wybieramy kolejno Zakłady, wybieramy interesujący nas zakład. Pojawi się strona zawierająca informacje o zakładzie i możliwościach ich modyfikacji, a po lewej stronie widoczne będzie menu, w którym wybieramy pozycję Pracownicy Zakładu, a następnie Dodaj pracownika i wypełniamy pola, na końcu wciskając OK. Możemy również dodać pracownika poprzez menu Ubojnie. W tym celu wchodzimy w menu Ubojnie, następnie w Ustawienia Zakładu, wybieramy zakład, i z bocznego menu wybieramy opcję Pracownicy, a następnie Dodaj pracownika. Ten sposób dodawania pracownika do ubojni jest lepszy, jeżeli dany lekarz jest już zarejestrowany w systemie vetlink, a jedynie chcemy go przypisać do danej ubojni Pojawi się wtedy następujące okno: Pole Lekarz posiada funkcję auto-uzupełniania po nazwiskach pracowników, a więc wystarczy wpisać kilka pierwszych liter nazwiska pracownika, którego chcemy dodać i wybrać go z listy. Następnie ustalić okres zatrudnienia (w aktualnej wersji owe daty nie są weryfikowane). Po zakończeniu wypełniania należy kliknąć OK i pracownik zostanie dodany. Przy każdym pracowniku na liście jest przycisk Usuń, który pozwala na usunięcie pracownika z zakładu. UWAGI Jeżeli pracownik ma być zatrudniony bezterminowo należy pole Zatrudniony do zostawić puste. 4

5 1.3. Dodawanie kojców Ażeby dodać kojec do zakładu należy wejść w menu Ubojnie, następnie Ustawienia zakładu i wybrać interesujący nas zakład. Należy kliknąć w lewym bocznym menu na pozycje Kojce, a następnie na Dodaj kojec. Po wypełnieniu i kliknięciu OK kojec zostanie dodany do zakładu. UWAGI Pole komentarz może być puste. Tryb zmian w kojcach dostępny jest przycisk Tryb zmian, który pozwala na edycję wszystkich wyświetlanych w tabelce danych. Po zmianie wartości któregokolwiek pola i wciśnięciu przycisku Enter pojawią się przyciski Zapisz i Porzuć zmiany. Po zapisaniu zmian, dane w tabelce automatycznie się odświeżą Dodawanie gatunków Ażeby dodać gatunek do zakładu należy kliknąć w lewym bocznym menu na pozycję Gatunki, a następnie na Dodaj gatunek. Po wypełnieniu i kliknięciu OK gatunek zostanie dodany do zakładu. Po dodaniu gatunku, automatycznie do wszystkich kojców zostanie dodany nowy gatunek. Pojemność kojca z nowym gatunkiem będzie wynosiła 0. Przy każdym gatunku jest przycisk Usuń, który usuwa gatunek z zakładu. Po usunięciu gatunku automatycznie usuwana jest również pojemność wszystkich kojców dla danego gatunku. W aktualnej wersji wartości pojemności kojca nie powodują żadnych skutków, jednakże funkcjonalność ta zostanie w przyszłości wykorzystana. 2. Dziennik przedubojowy Dział Ubojnie z górnego menu jest poświęcony funkcjom związanym z działaniem ubojni. Za każdym razem jeśli system nie będzie w stanie zidentyfikować ubojni, w której aktualnie pracuje użytkownik, pojawi się komunikat z prośbą wybrania zakładu. 5

6 Dziennik przedubojowy dostępny jest w menu poprzez dział Ubojnie i odpowiednio zwierzęta identyfikowalne oraz zwierzęta nieidentyfikowalne. Zwierzęta identyfikowalne to zwierzęta, które są identyfikowalne jednoznacznie na podstawie numeru (numeru kolczyka), natomiast zwierzęta nieidentyfikowalne są identyfikowalne grupowo, poprzez numer stada. Również numeracja w księdze przedubojowej jest inna aniżeli w poubojowej, natomiast nie ma oddzielnej numeracji w ramach poszczególnych gatunków. W lewym menu możemy wybrać gatunek, który ma być prezentowany, bądź nie wybierać żadnego, co reprezentuje wszystkie gatunki. Obok każdego pola w okienku wpisany jest też znak # i numer oznaczający kolumnę w dzienniku przed i poubojowym Zwierzęta identyfikowalne Ażeby zarejestrować nowy transport zwierząt w dzienniku przedubojowym dla zwierząt identyfikowalnych, z menu Ubojnie wybieramy Dziennik przedubojowy, a następnie Zwierzęta identyfikowalne. 6

7 W górnej oraz w dolnej części Dziennika przedubojowego widać następujące opcje: Filtruj okno pozwalające ustawić wyświetlany przedział danych, Dodaj zwierzęta okno pozwalające dodać zwierzęta do uboju, Drukuj wydruk księgi przedubojowej, Drukuj raport drukuje Raport z badania poubojowego z kodami kreskowymi zwierząt, który można wypełnić ręcznie w trakcie badania poubojowego, a dane na temat mięsa niezdatnego do spożycia przez ludzi wpisać do dziennika poubojowego. Eksport do Excela pozwala wyeksportować dane do Excela Usuń ostatni wpis usuwa ostatni wpis z księgi przedubojowej Filtruj Wyświetlane pozycje można ograniczać poprzez wpisanie następujących filtrów: 7

8 Data badania prezentowany przedział wpisów w książce przedubojowej z danego okresu. Domyślnie jest to aktualny dzień, Miejsce pochodzenia prezentowane są tylko wpisy z danej miejscowości, Identyfikator prezentowany jest tylko wpis ze zwierzęciem o podanym identyfikatorze Dodaj zwierzęta Aby zarejestrować nowy transport zwierząt w dzienniku przedubojowym w przypadku zwierząt identyfikowalnych wchodzimy w menu Ubojnie, a następnie wybieramy pozycję Zwierzęta identyfikowalne, po czym wciskamy przycisk Dodaj zwierzęta. Pojawi się następujące okno: Opis pól: Gatunek # 3 tu wybieramy jakiego gatunku są zwierzęta, jeśli chcemy zarejestrować zwierzęta różnych gatunków, musimy to wykonać w kilku turach, Data i godz. dostarczenia # 3 automatycznie wpisywana jest aktualna data i zaokrąglona godzina, Rodzaj środka transportu # 7 jeden ze środków transportu, Ubój usługowy zaznaczenie tego pola skutkuje między innymi tym, że zamiast 8

9 formularza BSE-R zostanie wystawiony formularz BSE, a ponadto właściciel zwierzęcia się nie zmieni, Dodaj przewoźnika zaznaczenie tej opcji skutkuje dodaniem do bazy autouzupełniania aktualnie wypełnionych pól dotyczących transportu, Nr rejestracyjny # 7 Numer rejestracyjny środka transportu. W tym polu istnieje autouzupełnienie, więc jeśli system wykryje fragment znanego numeru rejestracyjnego pokaże możliwe numery do wyboru w liście pod tym polem. Wybranie jednego z numerów i naciśnięcie Enter na tym polu sprawi, że system automatycznie wypełni wszystkie pola dotyczące przewoźnika, Nr rejestracyjny naczepy # 7 w przypadku gdy auto ciągnie ze sobą naczepę wpisujemy jej numer rejestracyjny, Numer przewoźnika # 6 numer nadany przewoźnikowi, Dostarczający # 6 Imię i nazwisko osoby, która dostarczyła dany transport, Nazwa przewoźnika # 6 pełna nazwa przewoźnika, Adres przewoźnika # 6 adres siedziby przewoźnika, Data i godzina badania # 2 automatycznie wpisywana jest aktualna data i zaokrąglona godzina, Liczba zwierząt # 8-12 wpisujemy tu łączną liczbę zwierząt, która zostanie zarejestrowana w następnym oknie, Uwagi dotyczące naruszenia dobrostanu # 14 w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z dobrostanem zwierząt wpisujemy uwagi w to pole, Data i godzina dopuszczenia # 15 data oraz godzina dopuszczenia zwierząt do uboju, Status dopuszczenia # 15 określamy czy dana partia jest Dopuszczona do uboju, czy też Niedopuszczona lub informacja ta zostanie uzupełniona w późniejszym czasie, Uwagi dopuszczenia # 15 w przypadku jakichś uwag odnośnie dopuszczenia zamieszczamy je tutaj, Przestrzegano informacje dotyczące przestrzegania wytycznych zapisanych w ustawie. Dla przykładu P1 oznacza, że przestrzegano punkt 1, N1 że nie przestrzegano go, a Nie kontrolowano że punkt nie został poddany kontroli. Kiedy wypełnimy wszystkie pola i klikniemy na przycisk OK lub wciśniemy Enter, na polu Liczba zwierząt # 8-12, pojawi się następujące okno: 9

10 Opis pól w sekcji Bieżący numer kolczyka: Numer kolczyka # 4 w pole to wpisujemy numer kolczyka zwierzęcia, a następnie wciskamy klawisz Enter lub wczytujemy kod kolczyka poprzez poprzez czytnik kodów kreskowych. Jeśli dodane zwierzę jest w bazie, pozostałe pola zostaną automatycznie uzupełnione. System sprawdza istnienie zwierzęcia w lokalnej bazie województwa, a także w bazach województw, które podpisały zgodę na wymianę informacji. Jeśli dane zostaną znalezione w bazie danych, należy uzupełnić tylko dane dotyczące stanu zdrowia, numeru kojca i uzupełnić uwagi, Stado # 5 analogicznie jak w przypadku kolczyka system sprawdza, czy dane stado znajduje się w bazie i w takim wypadku uzupełnia pola, Kod terytorialny kod terytorialny, na który zarejestrowane jest stado, Miejscowość miejscowość, gdzie zarejestrowane jest stado, Ulica # 5 ulica, na której zarejestrowane jest stado, Numer domu # 5 numer domu, na który zarejestrowane jest stado, Numer lokalu # 5 numer lokalu, na który zarejestrowane jest stado, Numer podmiotu # 6 numer podmiotu podmiotu posiadającego dane stado, Nazwa podmiotu # 6 - pełna nazwa podmiotu, który jest właścicielem stada, Miejscowość podmiotu # 6, 10

11 Numer domu podmiotu # 6, Numer lokalu podmiotu # 6, Płeć płeć rejestrowanego zwierzęcia, Data urodzenia / wiek data urodzenia podana w formacie rok-miesiąc-dzień (np ), bądź wiek podany w dniach, miesiącach, tygodniach lub latach, dopisując odpowiednio d, m, t lub l (np. 10 miesięcy to 10 m, natomiast 2 lata oznaczamy jako 2 l, 3 tygodnie przez 3 t, a 9 dni przez 9 d, Świadectwo zdrowia numer świadectwa zdrowia, Stan stan zwierzęcia, można wybrać jedną z opcji Zdrowe, Chore, Padłe w transporcie, Padłe w rzeźni, Numer kojca # 13 numer kojca, w którym będzie znajdować się zwierzę, Uwagi tu wpisujemy uwagi odnośnie uboju, Waga zwierzęcia podana w kg waga danego zwierzęcia. Po wypełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu klawisza Enter na polu Uwagi, bądź też kliknięciu na przycisk Dodaj pozycję, system automatycznie zmniejszy o 1 pole Pozostało kolczyków i doda kolczyk do sekcji Poprzednie kolczyki. Jeśli wszystkie kolczyki zostaną wpisane i w polu Pozostało kolczyków pojawia się 0, można wcisnąć przycisk Zakończ, a wtedy wpisy zostaną zapisane w dzienniku przedubojowym i pojawią się na liście Drukuj Opcja ta generuje plik PDF zawierający dane z okresu ustawionego w filtrze. Nie są uwzględniane pozostałe opcje, ponieważ wydruk księgi przedubojowej jest dokumentem, na którym zbierany jest podpis lekarza i trafia on do archiwum. Numeracja jest ciągła od początku roku, każdy dzień zapisywany jest na całkowitej liczbie stron. Jeżeli wybierzemy większy zakres, każdy dzień zostanie wydrukowany na pewnej całkowitej liczbie stron. Ponadto każda strona z księgi przedubojowej zapisana jest na 2 stronach, lewej i prawej, aby pomieścić wszystkie informacje. 11

12 Drukuj raport Po wpisaniu zwierząt do dziennika przedubojowego możemy wygenerować automatycznie Raport z badania poubojowego, który dotyczy zwierząt wpisanych do książki poubojowej. Raport ten jest autorskim rozwiązaniem i służy ułatwieniu pracy Urzędowego Lekarza Weterynarii. Raport ten jest przeznaczony do ręcznego wypełnienia w trakcie badania poubojowego. Numery kolczyków odpowiadają numerom wpisanym do książki przedubojowej, jednak pogrupowane są rosnąco. Ręcznie wypełniony raport ułatwia w późniejszym czasie wypełnianie dziennika poubojowego oraz może być załącznikiem do decyzji zbiorczych w sprawie uznania mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi. 12

13 Edycja danych zwierząt W celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych lub poprawienia danych dotyczących zwierząt możemy dokonać edycji danych. W tym celu najeżdżamy kursorem na nr kolejny zwierzęcia w dzienniku poubojowym. 13

14 Po wybraniu numeru interesującego nas zwierzęcia wyświetla się okno, gdzie sprawdzić możemy poprawność wprowadzonych informacji. Jeżeli chcemy zmienić dane klikamy przycisk Zmień dane. 14

15 Po wciśnięciu przycisku Zmień dane wyświetla nam się okno, w którym możemy wprowadzać zmiany dotyczące konkretnego zwierzęcia. Po dokonaniu zmian wciskamy OK. Do księgi przedubojowej możemy powrócić poprzez strzałkę Cofnij w lewym górnym rogu ekranu. 15

16 2.2. Zwierzęta nieidentyfikowalne Moduł zwierzęta nieidentyfikowalne jest niemalże identyczny jak identyfikowalne, z tą różnicą że zamiast pojedynczego zwierzęcia identyfikowalnego przez kolczyk rejestrujemy stado i pewien przedział oznakowania sztuk. Pierwsze okno dodawania zwierząt jest identyczne, jak w przypadku zwierząt indentyfikowalnych i wygląda następująco: 16

17 Kolejne okno wygląda jak poniżej: Pola, które się różnią, to: Identyfikator # 4 w pole to wpisujemy listę identyfikatorów zwierząt (kolejne numery). Ważne: Dane muszą być oddzielone przecinkami lub musi być podany najniższy i najwyższy identyfikator, oddzielone myślnikiem. Na przykład 1,2,3,4 lub 1-4. Ważne!!!: po wpisaniu identyfikatorów należy wcisnąć Enter. Dodatkowo, należy pamiętać, ażeby w późniejszym czasie, przy wprowadzaniu tusz do dziennika poubojowego, zachować taką samą numerację identyfikatorów. liczba sztuk # 8 12 pole to jest automatycznie obliczane na podstawie wpisanych danych do identyfikatora, Zdrowych zwierząt # 12 wpisujemy liczbę zdrowych zwierząt, Chorych zwierząt # 11 wpisujemy liczbę chorych zwierząt, Padłych w transporcie # 9 wpisujemy liczbę padłych w transporcie zwierząt, Padłych w rzeźni # 10 wpisujemy liczbę padłych w rzeźni zwierząt. Liczba zdrowych, chorych i padłych zwierząt musi sumować się do obliczonej liczby sztuk. 17

18 3. Dziennik poubojowy Dziennik poubojowy reprezentowany jest w menu poprzez dział Ubojnie i odpowiednio Tusze identyfikowalne oraz Tusze nieidentyfikowalne. 18

19 3.1. Tusze identyfikowalne Po wybraniu w menu Ubojnie Dziennika poubojowego dla zwierząt identyfikowalnych pojawi się następujące okno: W górnej części strony widać następujące opcje: Filtruj okno pozwalające ustawić wyświetlany przedział danych, Dodaj tusze okno pozwalające dodać tusze powstałe w wyniku uboju zwierząt, Drukuj wydruk księgi poubojowej, Eksportuj do Excela zapis prezentowanych danych do arkusza Excelowego, Usuń ostatni wpis usuwa ostatni wpis z księgi poubojowej Filtruj Wyświetlane pozycje ograniczyć można poprzez wpisanie następujących filtrów: 19

20 Data badania prezentowany przedział wpisów w książce poubojowej z danego okresu. Domyślnie jest to aktualny dzień, Identyfikator prezentowany jest tylko wpis ze zwierzęciem o podanym identyfikatorze Dodaj tusze Aby zarejestrować nową partię tusz w dzienniku poubojowym w przypadku zwierząt identyfikowalnych wchodzimy w menu Ubojnie, a następnie wybieramy pozycję Tusze identyfikowalne, po czym wciskamy przycisk Dodaj tusze. Pojawi się następujące okienko: Opis pól: Data i godzina badania poubojowego # 2 automatycznie wypełniana jest aktualna godzina bez minut, Liczba tusz w tym polu wypełniamy liczbę tusz dla danego transportu, Przestrzegano # 4 informacje dotyczące przestrzegania wytycznych zapisanych w ustawie. Dla przykładu P7 oznacza, że przestrzegano punkt 7, N7 że nie przestrzegano go, a Nie kontrolowano, że punkt nie został poddany kontroli. Po wciśnięciu OK pojawia się okno: 20

21 W sekcji Bieżąca tusza mamy pola: Numer kolczyka # 3 wpisujemy numer kolczyka i naciskamy klawisz Enter lub wczytujemy dane poprzez czytnik kodów kreskowych. Automatycznie powinna się uzupełnić data urodzenia. UWAGA: System przyjmuje tylko te kolczyki, które zostały zarejestrowane w dzienniku przedubojowym, jeśli zostanie podany kolczyk inny niż jeden z zarejestrowanych w bazie, ukaże się stosowny komunikat, Data urodzenia / wiek jeśli wiek nie będzie zgodny z podanym w paszporcie, lekarz w tym miejscu może go poprawić, Numer próbki # 28 wpisujemy kod kreskowy próbki, która zostanie wysłana do labolatorium i pojawi się jej numer na formularzu BSE lub BSE-R, 21

22 Jakość próbki # 29 jakość dostarczonej próbki (od 1 do 5), Data uboju, Data rozbioru, Numer tuszy wewnętrzny numer tuszy, Specjalne oznakowanie # 26 informacje o specjalnym oznakowaniu tuszy, Uwagi, Waga mięsa, Data i czas wystawienia decyzji, Uwagi do decyzji, Nr decyzji UWAGA: wszystkie informacje dotyczące wystawionej decyzji można wprowadzić przy wprowadzaniu danej tuszy do dziennika poubojowego, jak również podczas edycji danych. W sekcji Elementy niezdatne : Cała tusza Choroba jaka choroba objęła całą tuszę (cała tusza niezdatna do spożycia), Płuca (kg) # 20 waga płuc jeśli są objęte chorobą, Pole Choroba pozwala wybrać rodzaj choroby jaka objęła płuca, Jelita (kg) # 21 jw., Wątroba (kg) # 22 jw., Inne narządy lub części (kg) # 23 j.w., Krew (kg) # 24 jw., Powód w to pole wpisujemy powód uznania mięsa za niezdatne. Pola z tytułem Choroba działają na zasadzie autouzupełniania. Po wpisaniu frazy z nazwą choroby, system podpowie możliwości. Należy zaznaczyć, że lista chorób jest wybierana na podstawie zarażonego elementu i gatunku zwierzęcia. A zatem dopóki nie zostanie wprowadzony kolczyk nie jest możliwe wpisanie choroby. W przypadku bydła, owiec i kóz istnieje pojęcie materiału szczególnego ryzyka. W sekcji SRM automatycznie wpisze się waga SRM dla danego zwierzęcia zgodnie z jego wiekiem (średnie wagi są zgodne z Instrukcją GLW z ). W razie konieczności można wpisać inną wagę ręcznie. 22

23 Po wypełnieniu odpowiednich pól naciskamy Dodaj pozycję i numer kolczyka pojawia się w sekcji Poprzednie kolczyki. Gdy zarejestrujemy wszystkie sztuki i liczba widoczna w polu Poprzednie kolczyki będzie równa 0, możemy nacisnąć przycisk Zakończ i zapisać wprowadzone informacje. W tym wypadku automatycznie zostanie zarejestrowany formularz BSE lub BSE-R w zależności od wybranego typu uboju w księdze przedubojowej. Aby wysłać ów formularz należy kliknąć w odpowiedniej kolumnie Wynik badania na przycisk Wyślij i zamknij Drukuj Opcja ta generuje plik PDF zawierający księgę poubojową z okresu ustawionego w filtrze. Analogicznie jak w przypadku księgi przedubojowej nie są uwzględniane pozostałe opcje filtra. Również w tym wypadku numeracja jest ciągła od początku roku, każdy dzień zapisywany jest na całkowitej liczbie stron. Każda strona z księgi poubojowej zapisana jest na 2 stronach, lewej i prawej, aby pomieścić wszystkie informacje Edycja danych tusz W celu sprawdzenia poprawności danych bądź w celu poprawienia informacji dotyczących tusz, czy konieczności wpisania szczegółów odnośnie decyzji, możemy dokonać edycji danych. W tym celu najeżdżamy kursorem na nr kolejny tuszy w dzienniku poubojowym 23

24 Po wybraniu numeru interesującej nas tuszy wyświetla się okno, gdzie sprawdzić możemy poprawność wprowadzonych informacji. Jeżeli chcemy zmienić dane klikamy przycisk Zmień dane. 24

25 Po wciśnięciu przycisku Zmień dane wyświetla nam się okno, w którym możemy wprowadzać zmiany dotyczące konkretnego zwierzęcia. Po dokonaniu zmian wciskamy OK. Do księgi przedubojowej możemy powrócić poprzez strzałkę Cofnij w lewym górnym rogu ekranu Tusze nieidentyfikowalne (świnie) Ażeby wprowadzić tusze zwierząt nieidentyfikowalnych do dziennika poubojowego wybieramy menu Ubojnie, następnie Dziennik poubojowy i kolejno Tusze nieidentyfikowalne : 25

26 Dziennik poubojowy dla zwierząt nieidentyfikowalnych jest analogiczny do dziennika poubojowego zwierząt identyfikowalnych i wygląda następująco: Sekcja Dodaj tuszę funkcjonuje analogicznie jak w przypadku tusz identyfikowalnych z tą różnicą, że sztuki są reprezentowane za pomocą listy identyfikatorów i numeru stada. Ważne: każda pozycja z księgi musi mieć odpowiednik w księdze poubojowej, a zatem nie ma możliwości rozdzielania grup, które zostały wprowadzone w dzienniku przedubojowym. Pierwsze okno dodawania tuszy wygląda analogicznie jak w przypadku zwierząt identyfikowalnych: 26

27 Następne okno różni się tym od analogicznego okna w przypadku zwierząt identyfikowalnych, że zamiast pola Kolczyk znajduje się pole Identyfikator, a obok niego liczba sztuk obliczana automatycznie. W pole to wpisujemy listę identyfikatorów zwierząt (kolejne numery). Dane muszą być oddzielone przecinkami lub musi być podany najniższy i najwyższy identyfikator, oddzielone myślnikiem. Na przykład 1,2,3,4 lub 1-4. Ważne: po wpisaniu identyfikatorów należy wcisnąć Enter. W przypadku świń nie ma również sekcji SRM, a pozostałe pola są takie same jak w przypadku tusz identyfikowalnych. Okno wygląda następująco: W przypadku świń mamy możliwość wpisania ręcznego wyników badań odnośnie włośni. 27

28 W tym celu posługujemy się przyciskiem Tryb zmian, co powoduje wyświetlenie się okienek do wpisania informacji za pomocą klawiatury. 4. Zwierzęta nie ubite W tym dziale znajdują się zwierzęta, które zostały zarejestrowane w księdze przedubojowej, a nie zostały w poubojowej. Dzięki tej sekcji można w łatwy sposób kontrolować poprawność wprowadzonych dokumentów. Okno to wygląda następująco: 28

choroba AUJESZKYEGO, BR+EBB+TBC, BSE, BT

choroba AUJESZKYEGO, BR+EBB+TBC, BSE, BT choroba AUJESZKYEGO, BR+EBB+TBC, BSE, BT Spis treści WSTĘP...4 Rozpoczęcie pracy... 4 Nawigacja w VetLinku...6 Zakończenie pracy... 6 VETLINK...7 Drukowanie formularzy z rejestru stad...7 Rejestracja formularzy...10

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.0

System Comarch OPT!MA v.17.0 System Comarch OPT!MA v.17.0 Moduł Księga Podatkowa 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.1

System Comarch OPT!MA v.17.1 System Comarch OPT!MA v.17.1 Moduł Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika 1 WPROWADZENIE DO MODUŁU CRM... 6 2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar Zaawansowane techniki księgowe w programie Madar www.madar.com.pl Zabrze 2012 2 Spis treści 1 Informacja zarządcza 6 1.1 Raportowanie.................................... 7 1.2 Tablica danych - dashboard............................

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo