PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO"

Transkrypt

1 ZATWIERDZA (Prezydent Miasta Olsztyn) (Starosta Olsztyński) PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO NA 2006 R O L S Z T Y N

2 CZĘŚĆ I OPISOWO - TABELARYCZNA 2

3 1. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU 1) Miasto Olsztyn a) Ukształtowanie terenu Miasto OLSZTYN położone jest w północno wschodniej Polsce. Jest jednym z najpiękniejszych miast Polski stolicą administracyjną województwa warmińsko mazurskiego. Olsztyn leży w dolinie rzeki Łyny i jest nietypowym miastem w skali kraju. W swych granicach administracyjnych ma 11 jezior, wiele mniejszych akwenów, śródpolnych i wiele innych oczek wodnych, a także duży zwarty kompleks lasu miejskiego. Miasto zajmuje obszar 87,9 km 2. Z ogólnej powierzchni miasta jeziora i rzeki zajmują 9,9%, a lasy i zadrzewienia 22,7%. Lasy, parki, jeziora i łąki mają bezpośredni wpływ na atrakcyjność zamieszkiwania w Olsztynie i niewątpliwie są jednym z czynników decydujących o jakości życia. Po ostatnim zlodowaceniu pozostało charakterystyczne, pagórkowate ukształtowanie powierzchni, z typową dla niego dużą liczbą jezior. Najwyżej położonymi terenami są: rejon osiedla Dajtki (ok.140 m.n.p.m) oraz osiedla Mazurskie, Jaroty i Pieczewo (ok. 150 m n.p.m.). Najniżej położonym obszarem jest dolina rzeki Łyny (ok.100 m n.p.m.), która w okolicy Redykajn osiąga poziom 88 m n.p.m. b) Warunki hydrologiczno meteorologiczne Bogata konfiguracja terenu i różnorodność warunków hydrologicznych powodują, że klimat charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem lokalnym średnia miesięczna temperatura średnia wilgotność względna wynosi: wynosi: I -1,5 o C I 91% II 1,7 o C II 86% III 2,3 o C III 84% IV 11,0 o C IV 71% V 13,4 o C V 64% VI 15,8 o C VI 70% VII 15,6 o C VII 82% VIII 16,7 o C VIII 79% IX 10,7 o C IX 81% X 11,0 o C X 77% XI 6,1 o C XI 91% XII 1,4 o C XII 93% 3

4 c) Struktura zatrudnienia i urbanistyka W 2003r. Olsztyn liczył mieszkańców: Pracujący w 2003r. ( w liczbach bezwzględnych) według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, z pracującymi w rolnictwie indywidualnym: Pracujący ogółem osób z tego: - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo przemysł sektor usługowy usługi rynkowe sektor usługowy usługi nierynkowe Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na dzień r. wyniosła osób ( w tym kobiety 4.816) Stopa bezrobocia na dzień r. wyniosła w mieście Olsztyn 11% i była znacząco niższa w analogicznym okresie od stopy bezrobocia w województwie Warmińsko Mazurskim ( 29,2%). Należy podkreślić, że niemal połowa bezrobotnych (4.174 osoby) pozostaje bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy. - urbanistyka Budynki zasoby gminy i budynki w administracji tymczasowej stan na 31 grudnia 2004r. W budynkach administrowanych przez: Wspólnoty Mieszkalne Użytkowe wolnostojące Nieużyt kowe garaże Skarbu państwa Administracja tymczasowa i zlecona RAZEM LiBK 100% wł. gminy ZBK I Sp. z o.o ZBK II Sp. z o.o ZBK IV Sp. z o.o OTBS Sp. z o.o Wspólnoty RAZEM:

5 Liczba lokali w budynkach będących w 100% własnością gminy i wspólnot mieszkaniowych: W budynkach administrowanych przez: ZliBK 100% własność gminy Wspólnoty mieszkaniowe Ogółem Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Garaże Nieużytkowe Razem gminne Administracja tymczasowa i zlecona Skarbu państwa wykupi one ogółem Struktura budynków będących w 100% własnością gminy Mieszkalne Użytkowe wolnostojące Garaże Nieużytkowe Administracja tymczasowa i zlecona Skarbu państwa Ogółem Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytku 56,4 m². d) Sieć komunikacyjna Olsztyn leży blisko drogi ekspresowej E-7 Warszawa Gdańsk. Dzięki niej łatwo można dojechać do Warszawy i Gdańska. Krzyżuje się tu kilka dróg o dużym znaczeniu regionalnym. Najważniejsza z nich to droga nr 51 z Olsztynka do Kaliningradu. Przez Olsztyn przebiega też droga krajowa nr 16 z Grudziądza do Ełku i dalej do Augustowa. Stanowi ona główne połączenie komunikacyjne zachodu kraju z Mazurami. Uzupełnia ją droga nr 52 z Torunia do Olsztyna. Ogólnie można powiedzieć, że stan dróg dojazdowych do Olsztyna nie jest najlepszy. Duże natężenie ruchu oraz zła nawierzchnia dróg przysparzają wiele problemów komunikacyjnych. W granicach administracyjnych miasta Olsztyn instytucją zarządzającą drogami jest Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni. Odpowiada za drogi i ulice pozostające z zarządzaniu gminy Olsztyn o łącznej długości 318 km, z czego: Kategoria drogi j.m. Ogółem O nawierzchni twardej Z kat.3 Drogi dwujezdniowe Krajowe km 25,92 25,92 10,87 Wojewódzkie km 12,649 12,649 3,885 Powiatowe km 12,783 12,783 - Gminne km 266, ,52 8,661 Na drogach w obrębie granic administracyjnych Olsztyna znajduje się 56 obiektów inżynieryjnych takich jak wiadukty, mosty, przejścia podziemne, kładki i przepusty drogowe. Obiekty mostowe liczą łącznie 638,16 km. 5

6 Olsztyn dysponuje 328 parkingami dla ok pojazdów, z czego 4 przeznaczone są wyłącznie dla samochodów ciężarowych i autobusów. Wśród parkingów 65 to parkingi osiedlowe, a parkingi zakładowe. Pozostałe są parkingami miejskimi, na których jest ok miejsc postojowych. W Olsztynie zarejestrowanych jest ponad 70 tyś pojazdów. Obecnie układ komunikacyjny Olsztyna powoduje, że ruch samochodowy w głównej mierze przebiega przez drogi krajowe biegnące śródmiejskimi ulicami, które przenoszą również większość ruchu lokalnego z powodu braku jakichkolwiek obwodnic o dużej przepustowości. Powoduje to zbyt duże obciążenia na jezdniach przyczyniając się do ich szybszej degradacji. - komunikacja kolejowa Podział linii kolejowych reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 roku W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Rozporządzenie to, oraz instrukcja służbowa PKP D 29 mówi o podziale linii kolejowych na cztery kategorie tj.: magistralne, pierwszorzędne, drugorzędne i miejscowego znaczenia. Najważniejszymi pod względem komunikacyjnym w województwie Warmińsko Mazurskim są linie kolejowe: Nr 9 Warszawa Iława Gdańsk Nr 353 Iława Ostróda Olsztyn Korsze Skandawa Nr 216 Olsztyn Działdowo Warszawa Nr 220 Olsztyn - Bogaczewo Na terenie miasta Olsztyn znajdują się trzy punkty obsługujące ruch pasażerski: Stacja Olsztyn Główny Przystanek osobowy Olsztyn Zachodni Stacja Gutkowo Ruch towarowy obsługiwany jest przez: Olsztyn Towarowa i stację Gutkowo. Na terenie miasta znajdują się bocznice towarowe: pięć stacyjnych i dwie szlakowe. Istniejąca sieć linii kolejowych tj. magistrala (Gdańsk Warszawa Katowice) oraz linie pierwszorzędne pozwalają na prawidłowe połączenie Olsztyna z krajem oraz przejściami granicznymi. Stacja Olsztyn ma bezpośrednie połączenie ze stolicami poszczególnych województw: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Białystok, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Łódź, Katowice. W samym mieście długość eksploatowanych linii kolejowych wynosi łącznie 28 km, z czego 25 km jest zelektryfikowanych, 24 linii kolejowych przebiegających przez miasto to linie o znaczeniu pierwszorzędnym. Pozostałe to linie drugorzędne. Na terenie miasta znajdują się dwa przejazdy kolejowe kat. A obsługiwane przez pracowników Zakładu Infrastruktury Kolejowej w Olsztynie. Przejazdy kolejowe są słabym punktem na styku dróg miejskich z kolejowymi, narażając na wypadkowość oraz przepustowość ruchu samochodowego z powodu dużej częstotliwości kursujących pociągów na odcinku Olsztyn Gutkowo. Dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego zlikwidowano przejazd w poziomie szyn na ul. Bałtyckiej, zastępując go wiaduktem, który do użytku został oddany w grudniu 1999 r. W sytuacji ustawowych zmian sposobów finansowania transportu kolejowego przedsiębiorstwo PKP proponuje wspólne podjęcie prac z samorządami lokalnymi nad rozwiązaniem problemu utrzymania linii nierentownych. Powinno to doprowadzić do 6

7 poprawy obsługi ruchu lokalnego oraz stworzenia nowej oferty przewozowej dla zwiększającego się ruchu turystycznego na terenach Warmii i Mazur. - komunikacja miejska Na terenie miasta usługi w zakresie komunikacji miejskiej świadczą: 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 2. Olsztyńska Korporacja 3. Biuro Podróży Star Tourist 4. PKM Bałecki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o dysponuje: Liczba posiadanych autobusów na koniec 2004 r , w tym przystosowanych do przewozów osób niepełnosprawnych: wielkopojemne (121 osób) - 4, średniopojemne (do 95 osób) - 27 małopojemne ( do 38os.) - 12 Liczba autobusów kierowanych do ruchu: dzień roboczy -131, dni wolne od pracy (sobota/niedziela) -65/46 Wskaźnik wykorzystania taboru - średnia za 2004 r.- 83,4% Zestawienie linii autobusowych: Wyszczególnienie Liczba linii komunikacyjnych, w tym minibusowe j.m 5/t. lata Długość linii ogółem w tym na obszarach podmiejskich km 373,2 87,1 395,7 87,1 382,2 47,9 Liczba autobusów szt Liczba przewożonych pasażerów, w tym na bilety miesięczne tys. osób 40,506, , , , , ,7 7

8 - komunikacja lotnicza Olsztyn nie posiada stałego połączenia lotniczego z żadnym z miast polskich i zagranicznych. Ma jednak lotnisko sportowe Aeroklub Warmińsko Mazurski, które przyjmować może małe samoloty pasażerskie i sportowe. Gmina Olsztyn jest również akcjonariuszem Portu Lotniczego Mazury w Szymanach. e) Dane demograficzne W 2003r. Olsztyn liczył mieszkańców a) Kobiety ogółem * - w wieku 0 19 lat w wieku lat w wieku 60 lat i więcej b) Mężczyźni ogółem w wieku 0 19 lat w wieku lata w wieku 65 i więcej lat * Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie, nie są tożsame z podziałem na grupy pod względem zdolności do podjęcia zatrudnienia ( ekonomiczne grupy wiekowe), mogą natomiast służyć ocenie zmian zachodzących w strukturze wiekowej mieszkańców miasta. Analizując strukturę ludności zauważa się, że wprawdzie niezbyt szybko ale systematycznie maleje liczba dzieci i młodzieży. Niewątpliwie wpływ na taki stan rzeczy ma malejący z roku na rok przyrost naturalny. Ten z kolei jest wynikiem szybciej malejącej liczby urodzeń od liczby zgonów. Lata Ludność Olsztyna w latach Liczba ludności: Stan w dniu Urodzenia żywe na 1000 mieszk. Zgony na 1000 mieszk. Przyrost naturalny Na 1000 mieszk ,1 7,8 4, ,6 8,1 3, ,9 7,9 3, ,7 7,5 2, ,2 7,5 2, ,4 7,6 1, ,2 7,1 2, ,8 7,0 1, ,4 7,4 1, ,5 7,3 1, ,4 7,0 1, ,3 6,7 1, ,9 7,0 0,9 8

9 Zgony w mieście Olsztyn w latach 2002 i Miasto Olsztyn Zgony ogółem w liczbach bezwzględnych Zgony na 10.tys. ludności ,43 69,97 Struktura wiekowa ludności Olsztyna na tle województwa i kraju (2002 r.) WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA LUDNOŚCI OGÓŁEM WIEK PRZEDPRODUKCYJNY WIEK PRODUKCYJNY WIEK POPRODUKCYJNY LICZBA % LICZBA % LICZBA % POLSKA , , ,1 WOJEWÓDZTWO , , ,1 OLSZTYN , , ,3 Według stanu w dniu 31.XII Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie Ludność według osiedli: Osiedle Liczba mieszkańców 1) Osiedle Brzeziny ) Osiedle Dajtki ) Osiedle Grunwaldzkie ) Osiedle Gutkowo ) Osiedle Jaroty ) Osiedle Kormoran ) Osiedle Kortowo ) Osiedle Kościuszki ) Osiedle Kętrzyńskiego ) Osiedle Likusy ) Osiedle Mazurskie ) Osiedle nad Jeziorem Długim ) Osiedle Nagórki ) Osiedle Pieczewo ) Osiedle Podgrodzie ) Osiedle Podleśna ) Osiedle Pojezierze ) Osiedle Wojska Polskiego ) Osiedle Zatorze ) Osiedle Zielona Górka ) Osiedle Śródmieście

10 Liczbę mieszkańców Olsztyna dodatkowo kształtuje poziom migracji, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Migracje w 2003r. miasto Olsztyn ( w liczbach bezwzględnych) 1. Zameldowania na pobyt stały w ruchu wewnętrznym Zameldowania na pobyt stały z zagranicy Wymeldowania z pobytu stałego w ruchu wewnętrznym Wymeldowania z pobytu stałego za granicę Saldo migracji stałej Saldo migracji zewnętrznej -64 Ludność Olsztyna w grupach wiekowych na koniec 2004 roku Wiek Pobyt Stały Pobyt czasowy ponad 2 m-ce 0-6lat K 4855 M K 128 M Łącznie stały lub czasowy ponad 2 m-ce. K 4954 M K M K 9548 M K M K M K M od 65 lat K M Ogółem K M Od 60 lat Od 65 lat K M K 473 M K 3706 M K 665 M K 212 M K 260 M K 163 M K 5607 M K 191 M K M K M K M K M K M K M K M K M

11 OCENA ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA OLSZTYN: 1. POŻAROWE. Obszary leśne Lasy położone na terenie miasta Olsztyna znajdują się pod zarządem Lasu Miejskiego mieszczącego się przy ul. Wojska Polskiego 30b, tel. (089) Lasy w całości zaliczone są do II kategorii zagrożenia pożarowego, umiejscowione w 16 strefie prognostycznej. Oznacza to występowanie zagrożenia pożarowego na poziomie średnim. W przeważającej części tj. 75 % las mieszany, resztę stanowi bór mieszany. Zalesienie na terenie miasta w 15 % tj ha. Ponadto około 300 ha lasu jest własnością prywatną (osoby fizyczne i prawne oraz Wojsko Polskie). Zagrożeniem pożarowym dla lasów jest bliskie sąsiedztwo z budynkami i obiektami miasta. Ponadto coroczne wypalanie w okresie wiosennym traw w pobliżu lasów oraz nieostrożność osób korzystających z lasu miejskiego, prowadzi do pożarów ściółek, jak również stwarza zagrożenie rozwinięcia pożaru całkowitego. Zwarta zabudowa Gęstość zaludnienia miasta wynosi 1920 osób/km2. W mieście Olsztynie występuje znaczne zróżnicowanie gęstości zaludnienia. Największe występuje na terenach osiedli Nagórki, Pieczewo i Jaroty, a także w centrum miasta. Pozostałe dzielnice, takie jak: Zatorze, Dajtki, Likusy jak również obszary przemysłowe przy ul. Towarowej i Lubelskiej charakteryzują się mniejszą gęstością zaludnienia. Miasto ze względu na swą zabudowę można podzielić na trzy części tzw. przemysłowo składową, mieszkalną i miejsko średniowieczną. W zabudowie miejsko średniowiecznej wyróżnia się śródmieście z centrum handlowo administracyjnym. Dzielnica Zatorze to głównie budynki mieszkalne, niemniej wśród tej części występują zakłady o zagrożeniu pożarowym i ekologicznym jak: Mazurskie Meble, Browar, Mleczarnia Olsztyn. Pozostała część miasta poza dzielnicą przemysłowo składową, to tereny mieszkalne z osiedlami domków jednorodzinnych Likusy i Dajtki oraz osiedla budownictwa wielorodzinnego Nagórki, Jaroty, Pieczewo i Pojezierze. Na terenie miasta Olsztyna znajduje się 137 budynków wysokich z czego 9 to obiekty administracyjno biurowe, lecznictwa oraz 1 handlowy. 46 obiektów, głównie użyteczności publicznej monitorowanych jest pod względem pożarowym. Zakłady pracy Do najważniejszych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Olsztyna należą: 1)MICHELIN Olsztyn S.A. 2)Zakład produkcji mebli MM INTERNATIONAL 3) INDYKPOL S.A. 4)Browary Warmińsko Mazurskie JURAND Sp. z o. o. 5)Mleczarnia Olsztyn 6) STYROPEX Sp. z o. o. 11

12 W mieście znajduje się szereg przedsiębiorstw prowadzących działalność hurtowo magazynową. Najważniejsze z nich to: 1. Chłodnia Olsztyn Sp. z o. o. 2. Baza paliw CPN w Gutkowie 3. Zakład Gazowniczy 4. Hurtownie: CHEMIA, ALFA i PIGO Większość z ww. zakładów zlokalizowana jest w dzielnicy przemysłowo składowej obejmującej teren ulic Towarowa, Leonharda, Lubelska, a także dzielnicy Zatorze. Działalność mniejszych hurtowni i zakładów związana jest głównie z dystrybucją produktów spożywczych i materiałów budowlanych, produkcją spożywczą oraz usługami dla ludności. Główne gałęzie przemysłu w mieście to chemiczny, spożywczy i przetwórstwo spożywcze. Przemysł chemiczny to głównie MICHELIN, gdzie do wyrobu opon używa się dużych ilości materiałów pochodzenia chemicznego. Na terenie MICHELIN składowane jest 100 ton benzyny ekstrakcyjnej, 300 ton oleju opałowego, 20 ton olejów i smarów, 100 ton kwasu solnego, 100 ton ługu sodowego oraz 12 zbiorników po 18 ton naftalenu. Przetwórstwo spożywcze to Mleczarnia Olsztyn przy ul. Poprzecznej, INDYKPOL przy ul. Jesiennej i Lubelskiej oraz Chłodnia Składowa i Browar Olsztyn. Główne zagrożenie z ich strony to niekontrolowany wyciek amoniaku. Do zakładów o dużym zagrożeniu należy zaliczyć również Zakład Gazowniczy z 75 tonami propanu butanu oraz Chłodnię Składową z dużą ilością amoniaku oraz Firma Handlowa CHEMIA materiałów łatwopalnych (benzyna, rozpuszczalniki, farby). Największe skupiska materiałów łatwopalnych to baza paliwowa CPN w Gutkowie oraz stacje paliw i stacje auto gaz zlokalizowane na terenie całego miasta z wyjątkiem części mieszkaniowej Nagórek i Pieczewa. Większość działających hurtowni w Olsztynie zajmuje się rozprowadzaniem środków spożywczych i budowlanych. Mieszczą się one na ul. Dąbrowskiego i Gietkowskiej na Zatorzu oraz w części przemysłowo składowej na ul. Towarowej i Lubelskiej oraz Leonharda i Wyszyńskiego. 2. AWARIE INSTALACJI KOMUNALNYCH. Gazowe Oddział Zakład Gazowniczy Olsztyn jest jednostką organizacyjną Polskiego Gazownictwa naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie. Zakład Gazowniczy Olsztyn eksploatuje gazociągi oraz prowadzi dystrybucję i sprzedaż gazu ziemnego na obszarze starego województwa w tym na trenie miasta Olsztyna. Miasto Olsztyn zasilane jest gazociągiem wysokiego ciśnienia z kierunku Warszawy poprzez stację redukcyjną I stopnia w Posortach, Grądku i Wadągu. Od stacji I stopnia rozprowadzona jest w mieście sieć gazowa średniego ciśnienia do stacji redukcyjnych II stopnia, gdzie ciśnienie gazu redukowane jest do niskiego tj. 2,2 Kpa, skąd gaz pod niskim ciśnieniem rozprowadzany jest do odbiorców. Zakład Gazowniczy Olsztyn zaopatruje w gaz na terenie miasta: a) odbiorców przemysłowych 113 b) gospodarstwa domowe c) odbiorców nieprzemysłowych

13 Ogólna długość sieci gazowej w mieście wynosi 399,8 km w tym: a) przesyłowa 55,5 km b) rozdzielcza i dopływowa 344,4 km Przebiegające gazociągi w mieście tj. na terenach zabudowanych są to gazociągi średniego i niskiego ciśnienia o przekroju Ø mm. Wg oceny Dyrekcji Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie istniejące gazociągi są w stanie technicznym dobrym. Nie mniej jednak istnieje możliwość rozszczelnienia sieci gazowej na terenie miasta, co może doprowadzić do sytuacji kryzysowej w rejonie miasta, gdzie wystąpiła awaria. Zagrożenia związane z sieciami gazowymi w mieście wynikają z możliwości: a)rozszczelnienia się sieci na połączeniach b)możliwością awarii na stacjach redukcyjnych c)nie dokonania przeniesienia zaworów gazowych z piwnic budynków do szafek na zewnątrz budynków, występuje to nielicznie ok. 10 budynków w mieście d)częste samowolne przeróbki instalacji gazowych. W warunkach zimowych przy bardzo niskiej temperaturze, przy wystąpieniu rozszczelnienia sieci pod ziemią może dojść do niekontrolowanej penetracji gazu, gromadzenia się w kanałach, studzienkach kanalizacyjnych, co może doprowadzić do wybuchów w miejscach gromadzenia się gazu. Inne zagrożenia to działalność sabotażowa lub uszkodzenia mechaniczne sieci podczas prowadzenia wykopów. W mieście sieć gazowa naziemna przebiega w 4 miejscach miasta oraz krótkie odcinki przy stacjach redukcyjnych. Sieć naziemna to: a)wiadukt kolejowy przy ul. Limanowskiego b)most przez rzekę Łyna na osiedlu Brzeziny c)na ul. Towarowej pod wiaduktem kolejowym d)most przez rzekę Łyna przy ul. Niepodległości e)3 stacje redukcyjne I stopnia f)16 stacji redukcyjnych II stopnia Celem sprawnego i bezpiecznego zapewnienia ciągłej dostawy gazu dla odbiorców w zakładzie powołane są służby zabezpieczające dostawy gazu, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, są to: 1) Pogotowie Gazowe przy ul. Knosały 1, gdzie dyżur pełniony jest przez całą dobę. 2) Rozdzielnia Gazu Olsztyn przy ul. Sikorskiego 23, gdzie dyżur pełniony jest w godz zatrudniająca personel techniczny do usuwania poważniejszych awarii, budowy i odbudowy sieci gazowych na terenie miasta. W mieście sieć gazowa podlega stałemu dozorowi i kontroli poprzez obchodowych gazociągów na podstawie sporządzonego harmonogramu przez kierownictwo rozdzielni. 13

14 Energetyczne Zasilanie w energię elektryczną miasta Olsztyna realizowane jest poprzez: a)stacje transformatorowe 110/12 kv 6 szt. b)stacje transformatorowe 15/15 kv 3 szt. c)stacje transformatorowe 15/0,4 kv 460 szt. d)linie napowietrzne 15 kv 87 km e)linie kablowe 15 kv 351 km f)linie napowietrzne 0,4 kv 173,6 km g)linie kablowe 0,4 kv 473,5 km Celem zwiększenia pewności zasilania linie 110 kv, 15 kv i 0,4 kv budowane są w układzie pierścieniowym, co umożliwia ograniczenie do minimum przerw w dostawie energii elektrycznej po zlokalizowaniu awarii i wyłączeniu odcinka linii uszkodzonej. Na naprawę stanu technicznego sieci energetycznej znaczący wpływ miało zastosowanie w latach nowoczesnych, dostępnych rozwiązań technicznych i duży zakres prac remontowych. Struktura przesyłu energii elektrycznej niskiego napięcia jest następująca: a)linie napowietrzne 28 % b)linie kablowe 72 % Liczba awarii sieci energetycznej w ciągu roku na 1 km sieci ma stałą tendencję spadkową i wynosiła w 1998 roku 0,2 awarii/ km linii (wskaźnik zawiera linie napowietrzne i kablowe). Awaryjność urządzeń energetycznych na terenie miasta Olsztyna jest o kilkanaście procent mniejsza w stosunku do regionu. Wpływ na to ma korzystniejsza struktura sieci i mniejsze oddziaływanie na urządzenia czynników zewnętrznych (zadrzewienie, ptaki burze). Zjawiskiem negatywnym jest nie zmniejszająca się od lat liczba awarii kablowych, powodowana przez osoby i firmy prowadzące prace ziemne na terenie miasta. W ciągu roku ma miejsce ok awarii, które przy uszkodzeniu linii 15 kv przez pewien okres czasu mogą pozbawić dostawy energii nawet do kilku tysięcy odbiorców. Ciepłownicze Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Olsztynie dostarcza ciepło do osiedli mieszkaniowych, budynków użytkowych i części zakładów pracy. Energia cieplna dostarczana jest głównie poprzez miejską sieć ciepłowniczą z następujących źródeł ciepła: a)elektrowni MICHELIN b)ciepłowni KORTOWO c)kotłowni przy ul. Zamenhoffa pracująca jako źródła szczytowe. Długość sieci cieplnej 134,2 km. Do obiektów znajdujących się poza zasięgiem sieci ciepłowniczej, energia cieplna dostarczana jest z 9 kotłowni lokalnych zasilających jeden lub kilka budynków. Ograniczenia w dostawie i poborze ciepła w przypadku awarii sieci ciepłowniczej lub źródeł ciepła, wprowadzane będą zgodnie z opracowanym planem awaryjnym. 14

15 Awaryjne zasilanie miast tylko z EC MICHELIN 1)Wyłączenie pomp w przepompowni Jaroty. 2)Podłączenie sieci cieplnej w głównych komorach rozcinających. 3)Zwiększenie przepływu w ciepłowni do ok t/h oraz w razie potrzeby przeznaczenie na potrzeby miasta części ciepłą dostarczanego do zakładu. 4)Uruchomienie przepompowni przy ul. Niepodległości na maksymalną wydajność z kierunkiem tłoczenia w stronę ul. Gotowca. 5)Wykonanie dalszych niezbędnych połączeń na pierścieniach sieci ciepłowniczej. Jeżeli sytuacja awaryjna trwać będzie dłużej niż jedną dobę należy wykonać dalsze czynności opisane poniżej, uzależniając celowość ich wykonania od temperatury zewnętrznej i postępu prac przy usuwaniu awarii. 1)Wyłączyć ciepłą wodę we wszystkich węzłach. 2)Wyłączyć ogrzewanie w obiektach mieszkalnych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie miasta np. obiekty produkcyjno przemysłowe. 3)Spuścić wodę z instalacji wewnętrznej obiektów wyłączonych oraz z budynków do których nie dopływa nośnik ciepła, przy temperaturach zewnętrznych niższych od zera. Awaryjne zasilanie miasta tylko z ciepłowni KORTOWO 1)Zmniejszenie zadanej dyspozycji na przepompowni Jaroty. 2)Połączenie sieci cieplnej w głównych komorach rozcinających. 3)Zwiększenie przepływu w ciepłowni do maksymalnej wartości (3200 t/h). 4)Zwiększenie temperatury wyjściowej do miasta o 50 % w stosunku do zewnętrznych warunków pogodowych. 5)Uruchomienie przepompowni: a)przy ul. Niepodległości na max. Różnicę ciśnień z kier. Tłoczenia do ul. Gotowca. b)przy ul. Partyzantów na różnicę ciśnień 0,15 MPa. 6)Wykonanie dalszych niezbędnych połączeń na pierścieniach sieci ciepłowniczej. Jeżeli sytuacja awaryjna trwać będzie dłużej niż jedną dobę, należy wykonać dalsze czynności opisane poniżej, uzależniając celowość ich wykonania od temperatury zewnętrznej i postępu prac przy usuwaniu awarii. 1)Wyłączyć ciepłą wodę we wszystkich węzłach. 2)Wyłączyć ogrzewanie w obiektach niemieszkalnych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie miasta np. obiekty produkcyjno przemysłowe. 3)Spuścić wodę z instalacji wewnętrznych obiektów wyłączonych oraz budynków do których nie dopływa nośnik ciepła, przy temperaturach niższych od zera. Awarie odcinków sieci ciepłowniczych. Ustawienia pracy w sieci w tym przypadku powinno uwzględniać poniższe zasady: 1)Ograniczenie do minimum wyłączonego obszaru poprzez maksymalne wykorzystanie istniejących połączeń sieci pierścieniowych. 2)Zapewnienie niezbędnych przepływów nośnika ciepła we wszystkich punktach sieci poprzez niezbędne4 korekty przepływu w ciepłowniach i przepompowniach a w koniecznych sytuacjach wykonanie czynności wg punktu 1, 2, 3 jak w sytuacji awaryjnej ciepłowni 15

16 trwającej dłużej niż jedną dobę (opisane powyżej). 3)Uszkodzony odcinek sieci powinien być jak najszybciej wyłączony z eksploatacji i poddany naprawie a obiekty budowlane zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz zalaniem gorącą wodą. Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0 o C należy opróżnić z wody instalacje wewnętrzne. Ograniczenia w dostawie energii cieplnej do odbiorców wprowadzane mogą być również na polecenie Prezesa MPEC Sp. z o. o. w przypadku zmniejszenia się zapasów opału z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa do 50 % wielkości określonej w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych (Dz. U. Nr 53/98), wg poniższego planu: 1)Wyłączenie dostaw ciepła na potrzeby ciepłej wody i technologii we wszystkich węzłach cieplnych. 2)Ograniczenie dostawy ciepła na potrzeby ogrzewania i wentylacji do wielkości 80 % wartości zamówionej mocy cieplnej. W przypadku dalszego spadku zapasów opału tj. do 30 % wielkości wg powyższego rozporządzenia: 1)Wyłączenie ogrzewania w obiektach niemieszkalnych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie miasta np. obiekty produkcyjno przemysłowe. 2)Spuszczenie wody z instalacji odbiorczych obiektów wyłączonych, przy temperaturach zewnętrznych niższych od zera. 3)Ograniczenie dostawy ciepła na potrzeby ogrzewania i wentylacji do wielkości 50 % wartości zamówionej mocy cieplnej. Awaria sieci elektroenergetycznej powodująca zanik napięcia zarówno na zasilaniu podstawowym jak i rezerwowym w ciepłowniach. W przypadku braku dostawy energii elektrycznej niemożliwe jest dostarczanie ciepła do odbiorców. Należy podjąć działania zabezpieczające urządzenia ciepłownicze przed zniszczeniem jeżeli sytuacja awaryjna przeciąga się powyżej 5 godzin: 1)Spuszczenie wody z instalacji odbiorczych budynków - przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0 o C. 2)Spuszczenie nośnika ciepła z sieci ciepłowniczej w przypadku wystąpienia temperatur zewnętrznych poniżej - 5 o C, lub czasu trwania awarii powyżej jednej doby przy ujemnej temperaturze zewnętrznej. 3. WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNE. Przewidywane zagrożenia (awarie) na ujęciach i stacjach uzdatniania wody: Skażenia promieniotwórcze, chemiczne i biologiczne: Skażenia promieniotwórcze wody, mogą wystąpić na skutek: a) awarii elektrowni jądrowej na terenie państw ościennych lub bezpośredniego skażenia środkami promieniotwórczymi (zamierzonego lub niezamierzonego), 16

17 b) skażenie chemiczne i biologiczne w czasie P, mogą wystąpić w wyniku bezpośredniego skażenia tymi środkami (zamierzone lub niezamierzone). Po wykryciu skażenia natychmiast wyłączane są z eksploatacji skażone studnie (ujęcia) lub elementy wodociągu. W zależności od miejsca skażenia wykonywane są następujące przedsięwzięcia: a)zamknięcie zasuw rejonowy odcinając dopływ wody do sieci miejskiej, b)zwiększenie zasilania sieci pozostałych ujęć, c)dokonania intensywnego płukania i odkażania sieci, d)przeprowadzenie intensywnego chlorowania skażonej wody przez okres jednej doby, e)w zależności od miejsca skażenia nastąpi przełączenie rurociągów na podawanie wody bezpośrednio ze studni do sieci miejskiej (z pominięciem SUW). Skutkiem takiego przeciwdziałania będzie zmniejszona produkcja wody i pogorszenie jej jakości. W tym celu do prowadzenia ciągłej kontroli jakości uruchamiamy własne służby laboratoryjne we współdziałaniu z Sanepidem. W przypadku wystąpienia jednoczesnego skażenia wody na kilku ujęciach (lub SUW), przerwa w dostawie wody może trwać nawet do kilku dni. Wykonanie powyższych przedsięwzięć nastąpi siłami Zakładu Produkcji Wody z udziałem drużyn ratownictwa wodociągowo - kanalizacyjnego. Awarie zasilania energetycznego: Usunięcie awarii zasilania urządzeń sterowniczych nastąpi przez specjalistów elektryków z udziałem pracowników Zakładu Energetycznego. W przypadku przerwania linii przesyłowej nastąpi włączenie zasilania awaryjnego z zespołów prądotwórczych (SUW Pieczewo, SUW Kortowo ) oraz zwiększenie zasilania przez pozostałe ujęcia. Czas przerwy w dostawie wody dla części mieszkańców Olsztyna może trwać do kilku godzin. Awarie głównych rurociągów wody surowej: W przypadku wystąpienia awarii rurociągów głównych, usunięcie uszkodzenia nastąpi siłami własnymi służb dyżurnych, a w wypadku dużych uszkodzeń z udziałem drużyn ratownictwa wodociągowo kanalizacyjnego. W celu utrzymania właściwego ciśnienia wody, zwiększamy zasilanie pozostałych. Awarie sieci wodociągowo kanalizacyjnych: Podstawowym zagrożeniem wynikającym z eksploatacji 300 km sieci wodociągowej na terenie miasta Olsztyna są uszkodzenia poszczególnych odcinków sieci, powstałe wskutek najróżniejszych przyczyn. Uszkodzenia sieci w zależności od rodzaju uszkodzonego odcinka, powodują wyłączenie z pracy określonego odcinka sieci, co skutkuje pozbawieniem wody określonej ilości odbiorców na okres od kilku godzin do kilku dni. Przyczyny powstawania awarii: a)ruchy gruntu spowodowane nierównym osiadaniem, b)warunki atmosferyczne (burze, opady), c)korozja materiału, 17

PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZATWIERDZA (Prezydent Miasta Olsztyn) (Starosta Olsztyński) PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO NA 2007 R O L S Z T Y N 2006 1 CZĘŚĆ I OPISOWO TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku

Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku w sprawie tworzenia nowych oraz reorganizacji dotychczasowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 755.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe Typologia zagrożeń Zagrożenia naturalne Zagrożenia cywilizacyjne 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe 2. katastrofy: budowlane (budynków, obiektów drogowych, budowli hydrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 854.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ - 153 - Rozdział 11 ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPIS TREŚCI: 1. Elektroenergetyka 1.1. Opis stanu istniejącego 1.2. Kierunki rozwoju 2. Gazownictwo 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia... (poz. ) RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 6. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 6 Uwarunkowania rozwoju miasta W-588.06

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO M.ST. WARSZAWY I. PLAN GŁÓWNY ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, OCENA RYZYKA, MAPY RYZYKA I ZAGROŻEŃ 2. Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń 4) Awarie b) Awaria ciepłownicza

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 835.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2013 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin Budownictwo mieszkaniowe w województwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002.

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002. Statystyczna analiza zagrożeń na obszarze powiatu - uwzględniając położenie geograficzne i potencjał gospodarczy należy się liczyć z zagrożeniami zwyczajnymi w następstwie codziennej działalności społeczno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT Budowa sieci wodno kanalizacyjnej Mielno - Tymawa INWESTOR Gmina Grunwald ZAKRES OPRACOWANIA Budowa sieci wodno kanalizacyjnejmielno - Tymawa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 05 Uwarunkowania rozwoju miasta

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze GDAŃSK 23-212 Trendy społeczno-gospodarcze (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 23-212 462 461, 46,5 46,4 1,5 459 459,1 458,1 456,7,8 1,2 456,6 1,1 457,

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 100/2012 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego o zdarzeniach kryzysowych

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Urząd Statystyczny w Katowicach Śląski Ośrodek Badań Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2013 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2013 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl/ Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Analiza zagrożeń na obszarze powiatu składa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo