Strategia zrównoważonego rozwoju 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia zrównoważonego rozwoju 2013"

Transkrypt

1 Strategia zrównoważonego rozwoju

2 Spis treści Słowo wstępne 3 Efektywność wykorzystania zasobów jako model działalności 4 Nasze obszary działalności 6 ReUse kreowanie wartości dodanej 7 ReDuce wydajny obieg zasobów 8 ReCycle zamykanie obiegu surowców 9 ReThink myślenie ukierunkowane na potrzeby Klienta 10 Strategia zrównoważonego rozwoju Interseroh 11 Nasza zrównoważona strategia rozwoju 12 Zrównoważone usługi dla naszych Klientów 12 Wykorzystanie nowych surowców wtórnych 13 Ślad ekologiczny 13 Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw 14 Przejrzyste standardy 15 Pracownicy 16 Budowanie świadomości 17 Kluczowe dane 18 Program działań w zakresie zrównoważonego rozwoju 20

3 3 Słowo wstępne Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy, efektywność wykorzystania zasobów jest jednym z najważniejszych tematów naszych czasów. Wzrastające na całym świecie zapotrzebowanie na surowce naturalne wymaga tworzenia koncepcji harmonizujących ze sobą kwestie ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Z tego względu gospodarka odpadami uwzględniająca i wykorzystująca potencjał materiałów wzdłuż całego łańcucha wartości, od produkcji do recyklingu, to coś więcej niż wizja. Intereseroh wciela tę wizję w życie już dziś: zamykamy obiegi produktów, materiałów oraz cykle logistyczne. Wspieramy naszych Klientów świadcząc na ich rzecz usługi związane z zamkniętym obiegiem, zarządzaniem obiektami, recyklingiem i doradztwem, dzięki którym mogą podnosić swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz skuteczniej zarządzać. Oferujemy surowce wtórne, które w dłuższej perspektywie mogą zastapić niedo stateczną ilość surowców pierwotnych. W tym celu prowadzimy badania nad nowymi obiegami surowców wtórnych i innowacyjnymi procedurami recyklingowymi. Stworzyliśmy recythen i procyclen innowacyjne technologicznie granulaty o jakości wyjściowych surowców naturalnych, składające się prawie w całości z materiałów przetworzonych lub odpadów produkcyjnych. Poprzez świadczone usługi, posiadane know- -how i pomysły stale wskazujemy naszym Klientom wartość ekonomiczną i ekologiczną. Dzięki przetworzeniu surowców wtórnych tylko w 2012 r. w całej ALBA Group, do której należy Interseroh, ograniczono emisję około 7,1 miliona ton gazów cieplarnianych. Doprowadziło to jednocześnie do wydobycia z ziemi, przetworzenia i pozostawienia nienaruszonych prawie o 41,1 miliona ton mniej zasobów pierwotnych jesteśmy z tego dumni. Kształtowanie gospodarki i życia codziennego w sposób zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju jest możliwe my przyczyniamy się do tego nie tylko poprzez tworzenie zamkniętych obiegów. Nasz model działalności opiera się na dążeniu do ideału zrównoważonego rozwoju. Postrzegamy to jako zobowiązanie we wszystkich obszarach działalności w odpowiedzialnym zarządzaniu, dla dobra naszych pracowników i zaangażowania społecznego. Powyższa zasada została zawarta w naszej strategii zrównoważonego rozwoju Prawdziwie zrównoważony rozwój!. Łączy ona innowacyjny model naszej działalności z odpowiedzialnym kształtowaniem procesów zmniejszając skutki naszego działania pod względem ekologicznym i społecznym. Na kolejnych stronach przedstawiamy postępy we wdrażaniu naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Życzymy Państwu ciekawej lektury i mamy nadzieję na nieustający dialog z naszymi klientami, pracownikami, a także publiczną debatę dotyczącą zróżnicowanych wyzwań, jakie stawia przed nami idea zrównoważonego rozwoju. Zarząd Interseroh w Polsce Anna Grom Martin Ulke

4 4 Efektywność wykorzystania zasobów jako model działalności Intereseroh jest jednym z wiodących przedsiębiorstw świadczących usługi systemowe w ramach obiegów produktów, materiałów i cykli logistycznych. Doradzamy Klientom w całej Europie w zakresie odpowiedzialnego korzystania z surowców wtórnych i oferujemy usługi obejmujące cały proces tworzenia wartości. Ogromne zapotrzebowanie na surowce naturalne krajów uprzemysłowionych stwarza konieczność wypracowania koncepcji, mających za cel harmonizowanie ekologii i ekonomii oraz uwzględniających zmiany wartości społecznych. Podejście zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju oferuje idea kompleksowej gospodarki odpadami. Nasz model działalności odpowiada na naglące wyzwania społeczne i ekologiczne i bierze pod uwagę wzrost gospodarczy, który można osiągnąć dzięki gospodarce odpadami bazującej na zamkniętych obiegach produkcji, materiałów i cykli logistycznych. Opieramy się na modelu zamkniętej pętli (closed-loop economy) z systemem, w którym nie powstają praktycznie żadne odpady i który nie potrzebuje nowych zasobów Inteligentny system transportu pozwala uniknąć wykorzystania jednorazowych palet. W wyniku przetworzenia zużytych tworzyw sztucznych powstają nasze granulaty: recythen i procyclen. 2

5 5 Wyzwania w skali globalnej Opracowujemy systemy recyklingowe i dora- Do 2030 r. globalna klasa średnia powiększy dzamy przedsiębiorstwom w kwestiach efektyw- się o ok. 3 miliardy konsumentów, a popyt na nego przeprowadzania procesów tworzenia produkty i usługi będzie coraz większy. W wyniku wartości. Produkujemy innowacyjne surowce tego zasoby surowców naturalnych skurczą się, wtórne, dzięki którym produkcja nowych tworzyw a ich ceny wzrosną. Zasoby złota, srebra lub sztucznych jest zbędna. wolframu przy zachowaniu obecnego sposobu gospodarowania mogą zostać zużyte w ciągu Tym samym w dużym zakresie współtworzymy 5 do 50 lat. Globalne ceny surowców naturalnych gospodarkę jutra, gdyż w obliczu postępującego tylko pomiędzy 2002 a 2012 rokiem wzrosły niedoboru zasobów konsekwentny recykling staje o 150 procent. się elementem gwarantującym sukces przedsiębiorcom i gospodarkom narodowym. Według Na podstawie badania przeprowadzonego szacunków europejski potencjał wartości dodanej w ramach Programu Środowiskowego Organizacji wynikającej z gospodarki odpadami w kolejnych Narodów Zjednoczonych, każdego roku do mórz 20, 30 latach wyniesie 500 miliardów euro. trafia ponadto 6,4 miliona ton odpadów dużą część z tego stanowi plastik. Szacuje się, że Model działalności Interseroh stawia na konse- w oceanach pływa już 100 milionów ton plastiku kwentne zamykanie obiegów. Chcemy skorzystać w postaci małych części. Najtrwalsze z nich roz- z szansy, jaką niosą za sobą cztery strategiczne łożą się dopiero po 450 latach. programy: ReUse, ReDuce, ReCycle, ReThink. Kształtowanie gospodarki jutra Usługi świadczone przez Interseroh przyczyniają się do podjęcia tych wyzwań i zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego. Pracujemy w oparciu o doświadczenie i pasję. 3 3 Nowoczesne zarządzanie obiektami: biuro obsługi ds. środowiska naturalnego, zarządzanie energią i koncepcje zrównoważonego wykorzystania surowców wtórnych w jednym miejscu.

6 ReDuce 6 Nasze obszary działalności ReThink ReUse W ramach tego obszaru działalności, wspólnie z partnerami, tworzymy dla naszych Klientów koncepcje dotyczące sortowania, ponownego przetwarzania i wykorzystania produktów, jak również organizujemy i zajmujemy się systemami przyjmowania zwrotów. Szczególne znaczenie mają tutaj rozwiązania związane z przyjmowaniem zużytego sprzętu elektronicznego. ReThink Ten obszar działalności obejmuje usługi zarządzania obiektami we wszystkich siedzibach, filiach i oddziałach naszych Klientów. Oferujemy kompleksową obsługę poczynając od usuwania odpadów po konserwację zawsze stawiając sobie za cel zwiększenie Państwa wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. ReUse Zamykanie obiegów produktów ReUse ReThink Zarządzanie obiektami ReCycle ReCycle Zamykanie obiegów materiałów ReDuce Zamykanie cykli logistycznych ReDuce ReCycle Na tym polu skupiamy się na zamykaniu obiegu materiałów w oparciu o rozwiązania utylizacyjne i recykling. Zaopatrujemy naszych Klientów w surowce wtórne, dzięki którym możliwa jest produkcja nowych produktów plastikowych z recyklatów. ReDuce Ten obszar działalności łączy klasyczne procesy logistyczne z naszą kompetencją w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, utylizacji i przyjmowania zwrotów. Nasi klienci uzyskują korzyści wdrażając na przykład zaawansowane systemy ponownego użycia. ReThink

7 7 ReUse kreowanie wartości dodanej Ponowne przetworzenie dających się wykorzystać produktów lub części oraz odzyskiwanie cennych składników to czynniki sukcesu w gospodarce odpadami. Wyzwaniem jest stworzenie systemów zwrotów produktów dostosowanych do potrzeb Klientów. Tak właśnie działa Interseroh, generując tym samym wartość dodaną dla środowiska naturalnego, dystrybutorów i producentów. Wykreowaną wartością dzielimy się z każdym, kto wspiera proces. ReUse oznacza tworzenie koncepcji dotyczących sortowania, ponownego przetwarzania lub wykorzystania produktów, jak również organizowanie i prowadzenie systemów zwrotów. Uwrażliwianie i dzielenie zysków Przykładem na to jest współpraca ze szkołami w ramach inicjatywy Smok zbieracz. Od 14 lat Interseroh wspiera w ten sposób ponad przedszkoli i szkół w Niemczech. Celem akcji jest wspieranie placówek edukacyjnych poprzez upominki rzeczowe, uwrażliwianie dzieci na tematy ochrony środowiska, a jednocześnie ponowne wprowadzanie cennych zasobów do obiegu gospodarczego. Do przedszkoli i szkół wstawiamy Zielony pojemnik dla środowiska na puste tonery i nieużywane telefony komórkowe. Część uzyskanych w ten sposób zysków przekazujemy wspieranej jednostce w formie punktów premiowych, które można wymienić w naszym sklepie online na artykuły szkolne i zabawki. Przedsiębiorstwa wspierają szkoły i przedszkola wrzucając do pojemników zużyte artykuły do ponownego przetworzenia. Motywowanie do zwrotów Największy i niestety w znacznym stopniu niewykorzystany potencjał leży w zamykaniu obiegu produktów sklasyfikowanych jako złom elektroniczny. W dalszym ciągu trudno jest zmotywować Klientów do zwrotu zużytego sprzętu sprzedawcom lub producentom. Dlatego, w samych tylko Niemczech, w szufladach zalega ok. 120 milionów telefonów komórkowych, które już nigdy nie zostaną użyte. Aby wykorzystać ten potencjał tworzymy nowe rozwiązania i procedury mające na celu ułatwienie konsumentom zwracanie produktów tam, gdzie są kupowane nowe produkty, można efektywnie i wygodnie prowadzić zbiórki starych modeli.

8 8 ReDuce ReCycle wydajny obieg zasobów Zamykanie obiegów materiałów i produktów wymaga inteligentnych koncepcji logistycznych: Intereseroh chce w odpowiednim czasie i miejscu prowadzić zbiórki zużytych surowców i przy zachowaniu ich jakości wprowadzać je w innym miejscu do procesu tworzenia wartości dodanej. Tylko wtedy można zrealizować ideę recyklingu materiałów bez ponoszenia strat. ReDuce Oszczędność dzięki ponownemu użyciu Interseroh łączy w tym celu swój pomysł logistyczny z indywidualnym doradztwem. Chcemy zminimalizować nakłady materiałowe naszych klientów i zarządzać strumieniami surowców w sposób oszczędny i przyjazny dla środowiska. Przykładem może być zastąpienie systemów jednorazowego użytku systemami wielorazowego użytku, stanowiące ideał gospodarki odpadami. Systemy wielorazowego użytku chronią zasoby, oszczędzają energię i zapobiegają powstawaniu odpadów szkodli wych dla środowiska. Nasi klienci zyskują na tym dzięki lepszemu bilansowi ekologicznemu, zoptymalizowanym procesom i jednoczesnej redukcji kosztów. ReDuce oznacza dla nas zapobieganie. Dla naszych klientów łączymy klasyczne procesy logistyczne z ideą zmniejszania ilości powstających odpadów, utylizacji i zwrotów. Inteligentna logistyka jako punkt wyjścia ReThink Dzięki zamkniętym obiegom w transporcie, oferujemy rozwiązania zoptymalizowane i dostosowane do potrzeb Klientów. W ramach handlu artykułami spożywczymi, dla transportu owoców i warzyw, organizujemy system łączący gospodarstwa rolne z dystrybutorem. Wykorzystywane do tego celu składane skrzynki z tworzywa sztucznego zastępują kartony z papieru lub tektury i zawsze mogą być użyte ponownie. Pozwala to zrezygnować z używania drogich kartonów jednorazowego użytku i sprzyja ochronie zasobów: W ten sposób każdego roku oszczędzamy ok ton papieru tyle, ile potrzeba na wydrukowanie ponad 28 milionów książek o Harrym Potterze. Po długotrwałym używaniu wprowadzamy znów do obiegu zamkniętego także pojemniki wielorazowego użytku: ze zużytych skrzynek powstaje recyklingowe tworzywo procyclen, z którego produkowane są nowe skrzynki.

9 9 ReCycle zamykanie obiegu surowców Przetwarzanie termiczne nie stanowi dla Intereseroh ostatniego kroku. Wręcz przeciwnie: uważamy, że materiały nadające się do ponownego użytku powinny być konsekwentnie poddawane recyklingowi. Sortujemy cenne surowce naturalne i jako pierwsi w branży dążymy do tego, aby pozyskany materiał wtórny posiadał taką samą jakość jak materiał wyjściowy. Use Cycle Rewolucja w recyklingu W oparciu o metodę recycled-resource zrewolucjonizowaliśmy w ostatnich latach recykling tworzyw sztucznych. Koncepcja zakłada całkowite zamknięcie obiegu surowców wtórnych inaczej niż dotychczasowe, powszechne podejścia, które z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pozwalały uzyskać jedynie produkty o niskiej jakości. Granulat procyclen wyprodukowany dzięki innowacyjnej metodzie powstał ze zużytego two rzywa sztucznego zgromadzonego w gospodarstwach domowych i służy do produkcji nowych opakowań oraz przedmiotów, które ponownie trafią do domów konsumentów. Takiego upcyklingu, czyli ponownego przetworzenia na takim samym poziomie jak surowiec pierwotny, Intereseroh dokonał jako pierwsza organizacji w branży. Sprzyjające warunki Prowadzenie inteligentnego recy klingu wymaga innowacyjności i przedsiębiorczej odwagi, ale przede wszystkim skutecznie funkcjo nującego zaplecza. Nasze usługi w zakresie opa kowań transportowych i stosowanych w handlu, to usługi niezwykle skuteczne. W bezpośredniej konkurencji z termicznym przetwarzaniem w dal szym ciągu najważniejsza jest jednakże opła calność zbierania, sortowania i przetwarzania. Tym bardziej, że cały proces musi być konkurencyjny i zgodny z restrykcyjnymi zasadami. Według nas jednym z głównych warunków wzrostu wskaźnika recyklingu jest uczciwa konkurencja polegająca na oferowaniu najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań w zakresie utylizacji. Nasze zaangażowanie w tym obszarze doprowadziło do otwarcia rynku austriackiego w przyszłości na większą liczbę nowych usługodawców w zakresie utylizacji w gospodarstwach domowych. Zyskują na tym klienci, ale przede wszystkim środowisko naturalne. Eksperci o recyklingu opakowań Polityka, przemysł, handel, konsumenci i organizacje utylizacji odpadów powinni wspólnie pracować nad dalszymi sukcesami na tym polu. Z badania przeprowadzonego na zlecenie ALBA Group wynika, że jedynie poprzez zgodne działanie gospodarki i polityki można zagwarantować dostęp do surowców wtórnych o odpowiedniej jakości, w odpowiedniej ilości i nakładzie przynoszącym korzyści ekonomiczne. ReCycle obejmuje zamykanie obiegów materiałów z rozwiązaniami w zakresie utylizacji i recyklingu. Do tego obszaru należy również produkcja surowców wtórnych

10 10 ReDuce ReThink myślenie ukierunkowane na potrzeby Klienta Myślenie ukierunkowane na potrzeby klienta to dla Interseroh codzienność. Razem z klientami analizujemy ilości wytwarzanych w ich oddziałach odpadów, strumienie materiałów i obowiązujące procedury. Na tej podstawie weryfikujemy potencjał optymalizacji. Ponadto łączymy strumienie materiałów na miejscu, w fabrykach, magazynach lub w filiach i dbamy o efektywną utylizację. Łatwiej się nie da ReThink W celu stworzenia jak najprostszego i najbardziej wydajnego systemu utylizacji w siedzibie przedsiębiorstwa, stawiamy na innowacyjne rozwiązania IT. Za pośrednictwem mobilnej aplikacji APP&WEG: Aplikacja odbioru Interseroh od r. nasi klienci w wybranych krajach mogą szybko i bez dużych kosztów powierzać wykonanie zadań związanych z utylizacją w swoich oddziałach, jak również nimi zarządzać. Naszym celem jest tworzenie rozwiązań obejmujących wszystkie problemy powstające w przedsiębiorstwach Klientów tak, aby mogli całkowicie skupić się na swoich działaniach biznesowych. ReThink obejmuje wszystkie usługi związane z utylizacją i zarządzaniem w zakładach, filiach i oddziałach naszych Klientów. Kompleksowe działania Przejmujemy od naszych klientów zadanie kompleksowej opieki nad poszczególnymi lokalizacjami: od obsługi gospodarczej, ochrony środowiska naturalnego, czyszczenia budynków lub zarządzania odpadami poprzez obsługę techniczną, jak renowacja, konserwacja i zarządzanie energią, aż do zadań biznesowych, takich jak prowadzenie księgowości i dokonywanie rozliczeń kosztów dodatkowych. Wzorujemy się przy tym na nowoczesnym modelu zarządzania obiektami, w którym obsługa spraw związanych z ochroną środowiska naturalnego, zarządzaniem energią i zrównoważone koncepcje wykorzystania surowców stanowią całość. W oparciu o taką koncepcję zarządzania obiektami stworzyliśmy ofertę dla rynku nieruchomości, który w znacznym stopniu jest konfrontowany z kwestiami ekologicznymi.

11 11 Strategia zrównoważonego rozwoju Interseroh Naprawdę zrównoważony! Motto naszej strategii zrównoważonego rozwoju Naprawdę zrównoważony! stanowi dla nas wyzwanie i drogę, którą podążamy wspólnie z naszymi pracownikami oraz partnerami handlo wymi. Jako przedsiębiorstwo zajmujące się organizacją odzysku, posiadamy kompetencje w zakresie gospodarki odpadami ta gałąź w przyszłości stanie się dźwignią zrównoważonego rozwoju. Tworząc tę strategię, dużą wagę przykładaliśmy do otoczenia naszej działalności i możliwości, które przyniesie przyszłość. Na bazie analizy oraz pracy w wewnętrznych grupach roboczych i dyskusji z naszymi udziałowcami zdefiniowaliśmy cele strategiczne i ujęliśmy je w siedem obszarów działania. W ramach tych obszarów dążymy do tworzenia i zabezpieczenia wartości, dla każdego określając cele szczegółowe. Zwiększanie osiągnięć klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju Tworzenie nowych strumieni materiałów i dążenie do bycia kluczowym dostawcą surowców wtórnych Tworzenie wartości ALBA Group wspiera tworzenie wartości poprzez zamykanie obiegów materiałów i cykli w działaniach swoich klientów. Zrównoważone zarządzanie Ślad ekologiczny Budowanie świadomości Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw Pracownicy Przejrzyste standardy Zabezpieczanie wartości Zapobieganie obciążeniom społecznym i ekologicznym oraz rozwijanie innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań.

12 12 Nasza zrównoważona strategia rozwoju Celem naszej strategii Naprawdę zrównoważona! jest konsekwentne wdrażanie i dalszy rozwój wybranego modelu działalności. Oznacza to przejmowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne, pracowników i społeczeństwo w przypadku każdego z procesów przedsiębiorstwa, jak też równoczesne wspieranie naszych Klientów i Dostawców w drodze do coraz większej równowagi. Wszyscy Klienci Interseroh, których zadania związane z utylizacją i recyklingiem zostały przez nas przejęte, przyczynili się ponownie w roku do ograniczenia negatywnych skutków działalności na środowisko. W sumie w ramach całej ALBA Group w 2012 roku zdołaliśmy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o około 7,1 miliona ton, przetwarzając w samych Niemczech ponad 7 milionów ton surowców wtórnych. Doprowadziło to jednocześnie do wydobycia z ziemi, przetworzenia i pozostawienia nienaruszonych prawie o 41,1 miliona ton mniej zasobów pierwotnych. Od momentu zdefiniowana strategii w 2012 roku, wdrażamy ją skupiając nasze działania na siedmiu kluczowych obszarach działalności. Poczyniliśmy duże postępy, ale natrafiliśmy też na pewne wyzwania. Zrównoważone usługi dla naszych Klientów Jednym z głównych punktów strategii zrównoważonego rozwoju jest poprawa efektywności naszych Klientów w odniesieniu do ich własnego zrównoważonego rozwoju. Dla różnych segmentów Klientów może mieć to jednakże inne znaczenie, gdyż wymogi w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju zależą po części od branży i kraju. W Polsce tworzymy serwis internetowy pod marką Green Business (www.greenbusiness.com.pl). Umożliwia on małym i śred nim przedsiębiorcom sporządzanie sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska, gospodarki opakowaniami i odpadami, co pozwala spełnić nie tylko zapisy aktów prawnych, lecz również optymalizować własne usługi na rzecz środowiska natural nego. A tylko tam, gdzie oddziaływanie na środowisko jest transparentne, można nim również kierować.

13 13 Wykorzystanie nowych surowców wtórnych W celu dalszego rozwoju naszej działalności oraz globalnej gospodarki odpadami ciągle pracujemy nad przetwarzaniem nowych surowców wtórnych i ich ponownym wykorzystywaniem. Dążymy do tego, by stać się dla przemysłu i handlu głównym dostawcą surowców wtórnych nowej generacji lub nowo stworzonych surowców. W roku w naszym zakładzie w Eisenhüttenstadt stworzyliśmy techniczne możliwości, by małe folie, które służą na przykład do pakowania artykułów spożywczych, można było wysortować z odpadów komunalnych i dalej przetworzyć. Dzięki inwestycji opiewającej na około 4 miliony euro Interseroh wkroczyła na nieznany teren. Prawie ton małych kawałków folii, które dotychczas mogły być poddane wyłącznie przetworzeniu energetycznemu, można teraz co roku przetworzyć na granulat i dalej wykorzystywać. Ślad ekologiczny Nasze działania poddane są najwyższym wymogom nie tylko w odniesieniu do korzyści dla środowiska naturalnego, lecz także w odniesieniu do efektywności energetycznej i swoich emisji CO 2. Chcemy uniknąć jakiegokolwiek ryzyka w związku z substancjami szkodliwymi dla środowiska naturalnego. Naszym atutem są sortownie i myjnie w poszczególnych oddziałach. W sortowniach w Eisenhüttenstadt i Berlinie dzięki usunięciu wycieków sprężonego powietrza mogliśmy zaoszczędzić w latach 2012 i w sumie megawatogodzin energii. A dzięki inwestycjom na poziomie około euro na urządzenie filtrujące w oddziale w Lipsku znacznie zmniejszyliśmy emisje odorów w tamtejszej sortowni. W naszym magazynie myjącym pojemniki wielokrotnego użytku do transportu owoców i warzyw w Sankt Leon-Rot w r. lampy rtęciowe i świetlówki zastąpiliśmy nowoczesnymi lampami LED. Tym samym nie tylko zredukowaliśmy ilość oświetlenia z 796 do zaledwie 180, lecz także obniżyliśmy moc oświetlenia o prawie 80 procent (24 kw zamiast 116 kw).

14 Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw Czujemy się odpowiedzialni za pobudzanie zrównoważonego rozwoju nie tylko w przypadku naszych usług, lecz także w ramach własnych procesów i całościowego łańcucha dostaw. Skutkiem tego, część wymagań względem naszych ok zewnętrznych usługodawców stanowią kryteria zrównoważonego rozwoju. Jako usługodawcy systemowi na rzecz przemysłu i handlu koordynujemy w samych tylko Niemczech pracę około usługodawców zewnętrznych. W celu zastosowania zrównoważonego rozwoju na każdym etapie procesu tworzenia wartości, zwracamy uwagę również naszym dostawcom na odpowiedzialne działanie społeczne i ekologiczne. ALBA Group stworzyła w tym celu kodeks dla dostawców do dokumentu dostępnego w internecie odsyłani są dostawcy w toku negocjacji i audytów. Dodatkowo, na początku 2014 r. sporządziliśmy z myślą o dostawcach formularz zrównoważonego rozwoju, który w przyszłości będzie uwzględniany w ocenie przy udzielaniu zleceń. Aby dać dobry przykład oraz zwiększyć transparentność łańcuchów dostaw zarówno naszych, jak i naszych klientów, przystąpiliśmy w r. do Inicjatywy SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange). SEDEX to organizacja dla przedsiębiorstw jej członkowie, zobowiązują się do stałego dążenia do poprawy w obszarze zachowań etycznych w swoich łańcuchach dostaw.

15 15 Przejrzyste standardy Poprzez stworzenie, standardu zgodności dla całej ALBA Group, jak również kodeksu dla dostawców, zobowiązaliśmy nie tylko samych siebie i naszych pracowników do zachowania wysokich standardów etycznych, ale także sformułowaliśmy w sposób klarowny nasze oczekiwania względem dostawców usług i podwykonawców. Program zgodności ALBA Group opisany w dokumencie Compliance-Standard został wprowadzony w 2009 r. i od tego czasu jest regularnie rozszerzany. W r. zidentyfikowaliśmy sześć zagadnień, na które ukierunkowany będzie jeszcze silniej niż dotychczas nasz przyszły program zgodności: Przejrzyste standardy oznaczają dla nas zgodność ustaw i wewnętrznych dyrektyw przedsiębiorstwa. W zarządzaniu tym obszarem zidentyfikowaliśmy sześć kluczowych zagadnień a jednocześnie obszarów ryzyka. Korupcja Konflikty interesów Prawo konkurencji i antymonopolowe Przejrzyste standardy zagadnienia BHP Prawo pracy Regulacje dotyczące ochrony środowiska W ostatnim roku w ramach naszego programu zgodności oferowaliśmy wszystkim pracownikom przede wszystkich treningi online na płaszczyznach prawa antymonopolowego i antykorupcyjnego. Standardy zostały na nowo opracowane i opublikowane w specjalnej sekcji Intranetu, oferując pracownikom jeszcze większe wsparcie w podejmowaniu decyzji w delikatnych sprawach.

16 16 Pracownicy Główny nacisk w działaniach na rzecz rozwoju naszego personelu skoncentrowany był w r. na kształceniu, dostarczaniu pracownikom informacji zwrotnej oraz zarządzaniu talentami. Obierając za cel strategiczny motywowanie pracowników, inwestowanie w ich rozwój i wprowadzenie ich w zarządzanie zrównoważonym rozwojem Interseroh poddaliśmy aktualizacji i rozszerzeniu między innymi ofertę szkoleń. W przyszłym roku planujemy zmodyfikować ofertę dalszego kształcenia w celu jeszcze lepszego wypełnienia potrzeb pracowniczych. Dla nowych pracowników wprowadzono program wdrażania strukturalnego i ukierunkowanego na cel. Dla wszystkich pracowników w ramach programu zrównoważonego rozwoju stworzyliśmy plan systematycznych wywiadów. Wdrożenie ma nastąpić w 2014 r. Dla wybranych talentów prowadzono oddzielne rozmowy dotyczące rozwoju osobistego i stworzono program dalszego kształcenia Service Excellence dostosowany do segmentu Intensywna praca badawcza i przygotowanie projektów w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych. 2 Inżynierowie i specjaliści koordynują techniczne aspekty usługi zarządzania obiektami.

17 17 Budowanie świadomości Tworzenie szeroko pojętej świadomości społecznej dla znaczenia i wyzwań funkcjonującej gospodarki odpadami traktujemy jako jedno z naszych priorytetowych zadań. ALBA Group w r. otworzyła w Berlinie showroom dla klientów, pracowników i odwiedzających, mający za zadanie pokazanie w jasny i obrazowy sposób technik recyklingowych. Przy pomocy animacji, monitorów i aplikacji można w sposób wizualny i namacalny poznać całościowe Co dzieje się z odpadami w nowoczesnym kraju wysoko uprzemysłowionym? W jaki sposób pozyskiwane są nowe surowce i produkty? By każdy mógł to sprawdzić, dotknąć i poczuć powstał showroomu ALBA Group. spektrum nowoczesnej gospodarki odpadami, która przyczynia się do rozwoju naszych miast, przemysłu i społeczeństwa. Do podobnych rezultatów dążymy w innych krajach. W r. zorganizowaliśmy w Polsce pierwszą konferencję o ochronie środowiska i ściśle współpracujemy z naszymi klientami przede wszystkim w ramach seminariów, by uczulić ich pracowników na sprawy ochrony środowiska. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy szkolenia dla licznych koncernów międzynarodowych posiadających swoje lokalizacje w Polsce. 3 Berlin, rok otwarcie showroomu ALBA Group. 3

18 18 Kluczowe dane W ubiegłym roku rozszerzyliśmy w znacznym stopniu naszą listę wskaźników zrównoważonego rozwoju, uwzględniając również dane sortowni z lat poprzednich. Poniżej wybrane wskaźniki, które dają obraz rozwoju naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w ostatnim roku. 13,959 m : 75,541 m 3 : 61,582 m 3 Redukcja zużycia wody o 18% Do redukcji zużycia wody o 18 % tylko w jednym roku przyczyniło się przede wszystkich sortowanie. Wraz z nową linią produkcyjną oddział Eisenhüttenstadt otworzył także nową oczyszczalnię ścieków umożliwiającą lepsze przygotowanie wody. 7.1 mn. t 2011: 7.7 mn. t 2012: 7.1 mn. t Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez recykling 7,1 milionów ton gazów cieplarnianych i 41,1 milionów ton surowców pierwotnych pomogła zaoszczędzić ALBA Group dzięki recyklingowi w roku GJ 2012: 220,465 GJ : 219,693 GJ Marginalny spadek zużycia energii Nasze całkowite zużycia energii udało się zredukować marginalnie. Jednak w odniesieniu do zużycia gazu osiągnęliśmy oszczędność na poziomie ponad 12%. Osiągnęliśmy to dzięki ulepszonym technikom w naszych oddziałach poollingowych. 25 % CO : 510 t : 382 t Oszczędność 128 t CO 2 dzięki ograniczeniu lotów Pomimo stale powiększającej się międzynarodowej sieci Interseroh w roku znacznie zredukowała podróże służbowe odbywane drogą lotniczą, a tym samym oszczędziła około 128 ton CO 2 w porównaniu do roku poprzedniego.

19 19 9 % 2012: 1,443 t : 1,307 t Praca dla stażystów W r. 92 % wszystkich stażystów przyjęto do pracy. 92 % 2012: 81 % : 92 % Redukcja ilości odpadów Wiemy, jak to robić. Nasze własne odpady w ilości ton w roku posortowaliśmy i przetworzyliśmy zgodnie z wszystkim zasadami sztuki. Dzięki temu, 95 % odpadów powstałych w Interseroh mogło być poddane recyklingowi. Ponadto, udało się obniżyć całą produkcję odpadów o 9 % % 2012: 25.4 % : 26.4 % Kobiety na stanowiskach kierowniczych Liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych w Interseroh ponownie wzrosła. 26,4 % pracowników na pierwszych czterech poziomach menedżerskich stanowią kobiety. Pracujemy nad tym, by udział ten nadal wzrastał. Pracownicy rozrastamy się W w Interseroh pracowało o 58 mężczyzn i kobiet więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Coraz więcej z nich korzysta z alternatywnych modeli czasu pracy. 9,2% naszych pracowników pracowało w na etatach w niepełnym wymiarze godzin : 15.1* : 16.2* Zwolnienia lekarskie liczba dni W roku odnotowaliśmy wzrost o jeden w liczbie dni, w których nastąpiła przerwa w pracy spowodowana chorobą na jednego pracownika w porównaniu do roku Nie jesteśmy z tego zadowoleni, dlatego też pracujemy nadal nad ofertą w zakresie zarządzania zdrowiem. 1, : 1,566 : 1,624 * Liczba dni, w których nastąpiła przerwa w pracy, skorygowana względem raportu o zrównoważonym rozwoju.

20 20 Program zrównoważonego rozwoju Poniższa tabela we fragmentaryczny sposób przedstawia postępy naszego programu zrównoważonego rozwoju w roku. Plany i cele Obszar działania Cele Termin Status Polepszenie zrównoważonego rozwoju u naszych klientów. Stworzenie nowych strumieni materiałów i rozwój roli kluczowego dostawcy surowców wtórnych. Redukcja własnego śladu ekologicznego. Dokonanie analizy portfolio pod względem zrównoważonego rozwoju i rozszerzenie naszego portfolio o społeczne i ekologiczne korzyści dla klienta. Stworzenie Sustainable Value Proposition dla klienta i test na podstawie projektów pilotażowych. Przeprowadzenie szkoleń na temat zrównoważonego rozwoju dla wszystkich pracowników działu sprzedaży. Znaczący wzrost tonaży strumieni materiałów w technice obiegów zamkniętych i zwiększenie dostępu do nowych strumieni materiałów. Przeprowadzanie modyfikacji granulatu z tworzyw sztucznych w zależności od potrzeb klienta do produkcji surowców wtórnych. Inwestycja i stworzenie nowych procesów przetwarzania do przekształcenia strumieni materiałów z wykorzystywania energetycznego na materiałowy. Powołanie koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju dla wszystkich oddziałów. Wprowadzenie systemu rejestracji danych dla wszystkich segmentów. Kontrola wszystkich oddziałów zgodnie z ISO Motywowanie pracowników do aktywnego udziału w ochronie środowiska w ramach przedsiębiorstwa. Analiza znaczących ryzyk dla środowiska i podejmowanie niezbędnych działań. Uzyskanie transparentności nad własnym śladem węglowym. Rozszerzenie raportowania odnośnie ochrony środowiska na wszystkie oddziały segmentu obsługi. Lipiec Październik Lipiec 2014 Czerwiec Wrzesień Wrzesień Wrzesień Wrzesień Styczeń 2014 Przeprowadzono i zakończono analizę portfolio. Sporządzono ofertę Transparentność i Efektywność i przedłożono pierwszemu klientowi. Dalsze modyfikacje zaplanowano na 2014 rok. Cel osiągnięto, tonaże lekko spadły; pozytywne perspektywy na rok Cel osiągnięto; stworzono nowe granulaty, np. do produkcji wałków malarskich i puszek na lakiery i zainwestowano 4 miliony euro w nowe instalacje do sortowania i dalszej obróbki małych folii. Powołano koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju. Wprowadzono ewidencję danych dla wszystkich segmentów; dążenie do optymalizacji oprogramowania w Kontrola zakończona; nie zaplanowano na razie żadnych dalszych certyfikacji. Zebrano propozycje dotyczące ochrony środowiska naturalnego, kontrola realizacji trwa. Trwa inwentaryzacja w oddziałach. Sukcesywnie do końca 2014 na podstawie podwyższonych wskaźników ochrony środowiska Sporządzono pierwsze raporty we wszystkich oddziałach, ujednolicenie zakresu sukcesywnie do końca 2014.

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT ZAANGAŻOWANIE DLA ŚRODOWISKA Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi i jednocześnie naszym głównym produktem. Dlatego jesteśmy wysoce świadomi tego, jak ważna jest

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER

TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER TECHNOLOGIA RECYKLINGU TECNOFER ZAPRASZAMY DO ŚWIATA TECNOFER Polityka naszej firmy odzwierciedla pewne wartości takie jak odwaga i intelektualna dociekliwość, które są inspiracją dla egzystencji oraz

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Austria Obecnie w Austrii działają systemy zbierania odpadów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 3 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 3 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA 1 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 3 EKOLOGISTYKA W PRODUKCJI: Bilans ekologiczny Koncepcja czystej produkcji BILANS EKOLOGICZNY 3 Bilans ekologiczny systematyczna analiza, identyfikująca

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 6. BIZNES A ŚRODOWISKO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

Różnorodność opakowań

Różnorodność opakowań Różnorodność opakowań Spis treści Nasze początki... 3 Polityka cenowa... 4 Nasz park maszynowy... 6 Recycling i własny warsztat... 7 Jakości według ISO... 8 Patenty i certyfikaty... 9 Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Nieznane życie. tworzyw sztucznych

Nieznane życie. tworzyw sztucznych Nieznane życie tworzyw sztucznych Dlaczego dzisiaj wiele produktów jest pakowanych w opakowania z tworzyw sztucznych? Co powinniśmy zrobić ze zużytymi opakowaniami? Tworzywa sztuczne mają wartość W fazie

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

TWK-ZAG Sp z o.o. waste management

TWK-ZAG Sp z o.o. waste management TWK-ZAG Sp z o.o. waste management targets REALIZUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI ROZWJĄZUJEMY PROBLEMY ODPADOWE FIRM PRODUKCYJNYCH, LOGISTYCZNYCH, HANDLOWYCH

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

SILVER.

SILVER. SILVER www.armstrongsufity.pl Cradle to Cradle (C2C) - Od kołyski z powrotem do kołyski - przyszłością zrównoważony rozwój Cradle to Cradle czyli Od kołyski z powrotem do kołyski, to innowacyjna koncepcja

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów Opis Obecnie projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zmiany ustawy o obowiązkach

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Gospodarka o obiegu zamkniętym. wad ale trudne do pełnego wdrożenia. Konferencja POWER RING. rozwiązanie co do zasady pozbawione

Gospodarka o obiegu zamkniętym. wad ale trudne do pełnego wdrożenia. Konferencja POWER RING. rozwiązanie co do zasady pozbawione Konferencja POWER RING Gospodarka o obiegu zamkniętym rozwiązanie co do zasady pozbawione wad ale trudne do pełnego wdrożenia Warszawa, 15 grudnia 2016 r. Komisja Europejska przyjęła 2 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH XVIII Konferencja INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Warsztat: Zyskamy na selektywnej zbiórce odpadów

Warsztat: Zyskamy na selektywnej zbiórce odpadów Warsztat: Zyskamy na selektywnej zbiórce odpadów 16-17.06.2016 Warszawa Twitter: #circulareconomy; EEB Europejskie Biuro Ochrony Środowiska EEB: głos obywateli Europy w sprawach im najbliższych, w sprawach

Bardziej szczegółowo

STENA SOLUTIONS Optymalizacja Kompleksowej Gospodarki Odpadami (Total Waste Management)

STENA SOLUTIONS Optymalizacja Kompleksowej Gospodarki Odpadami (Total Waste Management) 1 STENA SOLUTIONS Optymalizacja Kompleksowej Gospodarki Odpadami (Total Waste Management) Stena Solutions nasze podejście do Total Waste Management Gospodarka odpadami profilowana według specyfiki branż

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Rozwój rynku odpadów w Polsce Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Paliwa alternatywne odpady o kodzie 19 12 10 posiadające zdolność opałową, stanowiące alternatywne

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce X Spotkanie Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce Warszawa 26 maj 2012 Wspieranie odzysku i recyklingu w PRL Gospodarka odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Informacja o realizacji projektu Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Dywity, wrzesień 2016 rok. Strona1 Wprowadzenie - opis zrealizowanego projektu Projekt pn.:

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe Nr 1/ 2014 (styczeń) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 1/ 2014 Spis treści: 2 1 Nr 1/ 2014 (styczeń) Postępowanie z odpadami opakowaniowymi reguluje aktualnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 4 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 4

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 4 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 4 1 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA EKOLOGISTYKA W PRODUKCJI: Bilans ekologiczny Koncepcja czystej produkcji BILANS EKOLOGICZNY 3 Bilans ekologiczny systematyczna analiza, identyfikująca oddziaływania

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Lidia SIEJA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 4-843 Katowice AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 1. Wprowadzenie Trwa aktualnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT ENERGY BUSINESS CONSULT Profil firmy Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT Profil firmy EBCsoft Sp. z o.o. jest dostawcą kompleksowych usług oraz systemów dla Facility Management

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR I REGENERACJA POJEMNIKÓW IBC NA CAŁYM ŚWIECIE

ODBIÓR I REGENERACJA POJEMNIKÓW IBC NA CAŁYM ŚWIECIE ODBIÓR I REGENERACJA POJEMNIKÓW IBC NA CAŁYM ŚWIECIE SCHÜTZ TICKET SERVICE Ekologiczne rozwiązanie odbioru pustych pojemników IBC. Zapewnienie nieskazitelnego środowiska i oszczędna eksploatacja surowców

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej w oparciu o źródła

Bardziej szczegółowo

Green Cleaning. Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków

Green Cleaning. Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków Green Cleaning Ekologiczne i ekonomiczne sprzątanie budynków Dlaczego green? Green znaczy więcej niż ekologiczny green to zrównoważony rozwój. HECTAS jest jedną z wiodących firm - ruchomości w całej Europie.

Bardziej szczegółowo

Dbamy o to, co jest ważne.

Dbamy o to, co jest ważne. Pełny Raport Odpowiedzialności DB Schenker w Polsce za lata 2015 16 dostępny jest na: www.dbschenker-csr.pl Bezpieczeństwo Rozwój Dialog 1 pobierz aplikację DB Schenker Raport Odpowiedzialności na swój

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Ekologia i Oszczędności

Ekologia i Oszczędności Ekologia i Oszczędności B E L O W N I C E Dlaczego warto w pełni angażować się w recykling odpadów? Chronimy nasze otoczenie i własne zdrowie. Utrzymujemy naturalny stan przyrody. Obniżamy zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Nowe ustawy o odpadach oraz odpadach opakowaniowych

Nowe ustawy o odpadach oraz odpadach opakowaniowych Nowe ustawy o odpadach oraz odpadach opakowaniowych Opis Na nową ustawę o odpadach czekaliśmy od ponad 2 lat. Nowa ustawa o odpadach, która weszła w życie 23 stycznia 2013 r., reguluje obowiązki wytwórców

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice20.04.2016 Fundusze do pozyskania w 2016 r. na gospodarkę odpadami

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kogenerację może być korzystna

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ Z MNIEJ EFEKTYWNOŚĆ MATERIAŁOWA ZASOBÓW EUROPEJSKICH

WIĘCEJ Z MNIEJ EFEKTYWNOŚĆ MATERIAŁOWA ZASOBÓW EUROPEJSKICH WIĘCEJ Z MNIEJ EFEKTYWNOŚĆ MATERIAŁOWA ZASOBÓW EUROPEJSKICH Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Dagmara Szczygielska dagmara.szczygielska@ibs.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Ślad węglowy a zarządzanie opakowaniami drewnianymi

Ślad węglowy a zarządzanie opakowaniami drewnianymi Ślad węglowy a zarządzanie opakowaniami drewnianymi Jak ograniczyć oddziaływanie firmy na środowisko naturalne? Poznań, 14.09.2010 r. 1 CHEP posiada ponad 50 lat doświadczenia w usługach wynajmu palet

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Agnieszka Wilk Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Marzec 2015.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Agnieszka Wilk Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Marzec 2015. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI W ZIELONEJ GOSPODARCE ZA POMOCĄ ZAAWANSOWANEGO PROGRAMU SZKOLENIOWEGO CRADLE TO CRADLE - OD KOŁYSKI DO KOŁYSKI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw na przykładzie zakładu produkcji detergentów Henkel Polska w Raciborzu Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października

Bardziej szczegółowo

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. 1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. Recykling 10. Zgnieć butelkę 11. Czy wiesz że 12. Używamy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych

Gospodarka odpadami dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych Gospodarka odpadami dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych Fundacja Euro Most ul. Wiertnicza 138, 02-952 Warszawa tel./fax: (22) 827 27 30, (22) 828 06 20 tel. kom. : 501 712 020 e-mail: biuro@euro-most.eu,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania i nowe funkcjonalności w CSB-System

Innowacyjne rozwiązania i nowe funkcjonalności w CSB-System 28 marca 2014 r. we Wrocławiu Workshop dla klientów CSB-System Innowacyjne rozwiązania i nowe funkcjonalności w CSB-System 19-20 marca 2015 r. we Wrocławiu Programmiert für Ihren Erfolg Zaprogramowany

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

dustrial Packaging Materiały opakowaniowe Systemy pakujące Rozwiązania opakowaniowe Usługi doradcze

dustrial Packaging Materiały opakowaniowe Systemy pakujące Rozwiązania opakowaniowe Usługi doradcze In dustrial Packaging Materiały opakowaniowe Systemy pakujące Rozwiązania opakowaniowe Usługi doradcze In ternational Europa u Twoich stóp Jesteśmy tam, gdzie Ty. Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY Konferencja Końcowa REKOMENDACJE

ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO FORESIGHT TECHNOLOGICZNY Konferencja Końcowa REKOMENDACJE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt WND-POIG 01.01.01-00-009/09 ODPADY NIEORGANICZNE PRZEMYSŁU

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów. Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów. Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Gdynia w Porozumieniu Burmistrzów Łukasz Dąbrowski Asystent ds. energii Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Porozumienie między Burmistrzami Porozumienie między burmistrzami to ruch europejski

Bardziej szczegółowo

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy Szanse i drogi dobrej współpracy Stwarzanie nowych perspektyw Witamy w M.A.D. agencji nowych szans. Szanse przez partnerstwo M.A.D. jest niezależną i samodzielną agencją marketingu i reklamy, która od

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith

Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Polityka zrównoważonego rozwoju Grupy DS Smith Wprowadzenie W DS Smith zobowiązani jesteśmy do prowadzenia naszej działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Całość naszych działań

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo