Strategia zrównoważonego rozwoju 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia zrównoważonego rozwoju 2013"

Transkrypt

1 Strategia zrównoważonego rozwoju

2 Spis treści Słowo wstępne 3 Efektywność wykorzystania zasobów jako model działalności 4 Nasze obszary działalności 6 ReUse kreowanie wartości dodanej 7 ReDuce wydajny obieg zasobów 8 ReCycle zamykanie obiegu surowców 9 ReThink myślenie ukierunkowane na potrzeby Klienta 10 Strategia zrównoważonego rozwoju Interseroh 11 Nasza zrównoważona strategia rozwoju 12 Zrównoważone usługi dla naszych Klientów 12 Wykorzystanie nowych surowców wtórnych 13 Ślad ekologiczny 13 Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw 14 Przejrzyste standardy 15 Pracownicy 16 Budowanie świadomości 17 Kluczowe dane 18 Program działań w zakresie zrównoważonego rozwoju 20

3 3 Słowo wstępne Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy, efektywność wykorzystania zasobów jest jednym z najważniejszych tematów naszych czasów. Wzrastające na całym świecie zapotrzebowanie na surowce naturalne wymaga tworzenia koncepcji harmonizujących ze sobą kwestie ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Z tego względu gospodarka odpadami uwzględniająca i wykorzystująca potencjał materiałów wzdłuż całego łańcucha wartości, od produkcji do recyklingu, to coś więcej niż wizja. Intereseroh wciela tę wizję w życie już dziś: zamykamy obiegi produktów, materiałów oraz cykle logistyczne. Wspieramy naszych Klientów świadcząc na ich rzecz usługi związane z zamkniętym obiegiem, zarządzaniem obiektami, recyklingiem i doradztwem, dzięki którym mogą podnosić swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz skuteczniej zarządzać. Oferujemy surowce wtórne, które w dłuższej perspektywie mogą zastapić niedo stateczną ilość surowców pierwotnych. W tym celu prowadzimy badania nad nowymi obiegami surowców wtórnych i innowacyjnymi procedurami recyklingowymi. Stworzyliśmy recythen i procyclen innowacyjne technologicznie granulaty o jakości wyjściowych surowców naturalnych, składające się prawie w całości z materiałów przetworzonych lub odpadów produkcyjnych. Poprzez świadczone usługi, posiadane know- -how i pomysły stale wskazujemy naszym Klientom wartość ekonomiczną i ekologiczną. Dzięki przetworzeniu surowców wtórnych tylko w 2012 r. w całej ALBA Group, do której należy Interseroh, ograniczono emisję około 7,1 miliona ton gazów cieplarnianych. Doprowadziło to jednocześnie do wydobycia z ziemi, przetworzenia i pozostawienia nienaruszonych prawie o 41,1 miliona ton mniej zasobów pierwotnych jesteśmy z tego dumni. Kształtowanie gospodarki i życia codziennego w sposób zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju jest możliwe my przyczyniamy się do tego nie tylko poprzez tworzenie zamkniętych obiegów. Nasz model działalności opiera się na dążeniu do ideału zrównoważonego rozwoju. Postrzegamy to jako zobowiązanie we wszystkich obszarach działalności w odpowiedzialnym zarządzaniu, dla dobra naszych pracowników i zaangażowania społecznego. Powyższa zasada została zawarta w naszej strategii zrównoważonego rozwoju Prawdziwie zrównoważony rozwój!. Łączy ona innowacyjny model naszej działalności z odpowiedzialnym kształtowaniem procesów zmniejszając skutki naszego działania pod względem ekologicznym i społecznym. Na kolejnych stronach przedstawiamy postępy we wdrażaniu naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Życzymy Państwu ciekawej lektury i mamy nadzieję na nieustający dialog z naszymi klientami, pracownikami, a także publiczną debatę dotyczącą zróżnicowanych wyzwań, jakie stawia przed nami idea zrównoważonego rozwoju. Zarząd Interseroh w Polsce Anna Grom Martin Ulke

4 4 Efektywność wykorzystania zasobów jako model działalności Intereseroh jest jednym z wiodących przedsiębiorstw świadczących usługi systemowe w ramach obiegów produktów, materiałów i cykli logistycznych. Doradzamy Klientom w całej Europie w zakresie odpowiedzialnego korzystania z surowców wtórnych i oferujemy usługi obejmujące cały proces tworzenia wartości. Ogromne zapotrzebowanie na surowce naturalne krajów uprzemysłowionych stwarza konieczność wypracowania koncepcji, mających za cel harmonizowanie ekologii i ekonomii oraz uwzględniających zmiany wartości społecznych. Podejście zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju oferuje idea kompleksowej gospodarki odpadami. Nasz model działalności odpowiada na naglące wyzwania społeczne i ekologiczne i bierze pod uwagę wzrost gospodarczy, który można osiągnąć dzięki gospodarce odpadami bazującej na zamkniętych obiegach produkcji, materiałów i cykli logistycznych. Opieramy się na modelu zamkniętej pętli (closed-loop economy) z systemem, w którym nie powstają praktycznie żadne odpady i który nie potrzebuje nowych zasobów Inteligentny system transportu pozwala uniknąć wykorzystania jednorazowych palet. W wyniku przetworzenia zużytych tworzyw sztucznych powstają nasze granulaty: recythen i procyclen. 2

5 5 Wyzwania w skali globalnej Opracowujemy systemy recyklingowe i dora- Do 2030 r. globalna klasa średnia powiększy dzamy przedsiębiorstwom w kwestiach efektyw- się o ok. 3 miliardy konsumentów, a popyt na nego przeprowadzania procesów tworzenia produkty i usługi będzie coraz większy. W wyniku wartości. Produkujemy innowacyjne surowce tego zasoby surowców naturalnych skurczą się, wtórne, dzięki którym produkcja nowych tworzyw a ich ceny wzrosną. Zasoby złota, srebra lub sztucznych jest zbędna. wolframu przy zachowaniu obecnego sposobu gospodarowania mogą zostać zużyte w ciągu Tym samym w dużym zakresie współtworzymy 5 do 50 lat. Globalne ceny surowców naturalnych gospodarkę jutra, gdyż w obliczu postępującego tylko pomiędzy 2002 a 2012 rokiem wzrosły niedoboru zasobów konsekwentny recykling staje o 150 procent. się elementem gwarantującym sukces przedsiębiorcom i gospodarkom narodowym. Według Na podstawie badania przeprowadzonego szacunków europejski potencjał wartości dodanej w ramach Programu Środowiskowego Organizacji wynikającej z gospodarki odpadami w kolejnych Narodów Zjednoczonych, każdego roku do mórz 20, 30 latach wyniesie 500 miliardów euro. trafia ponadto 6,4 miliona ton odpadów dużą część z tego stanowi plastik. Szacuje się, że Model działalności Interseroh stawia na konse- w oceanach pływa już 100 milionów ton plastiku kwentne zamykanie obiegów. Chcemy skorzystać w postaci małych części. Najtrwalsze z nich roz- z szansy, jaką niosą za sobą cztery strategiczne łożą się dopiero po 450 latach. programy: ReUse, ReDuce, ReCycle, ReThink. Kształtowanie gospodarki jutra Usługi świadczone przez Interseroh przyczyniają się do podjęcia tych wyzwań i zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego. Pracujemy w oparciu o doświadczenie i pasję. 3 3 Nowoczesne zarządzanie obiektami: biuro obsługi ds. środowiska naturalnego, zarządzanie energią i koncepcje zrównoważonego wykorzystania surowców wtórnych w jednym miejscu.

6 ReDuce 6 Nasze obszary działalności ReThink ReUse W ramach tego obszaru działalności, wspólnie z partnerami, tworzymy dla naszych Klientów koncepcje dotyczące sortowania, ponownego przetwarzania i wykorzystania produktów, jak również organizujemy i zajmujemy się systemami przyjmowania zwrotów. Szczególne znaczenie mają tutaj rozwiązania związane z przyjmowaniem zużytego sprzętu elektronicznego. ReThink Ten obszar działalności obejmuje usługi zarządzania obiektami we wszystkich siedzibach, filiach i oddziałach naszych Klientów. Oferujemy kompleksową obsługę poczynając od usuwania odpadów po konserwację zawsze stawiając sobie za cel zwiększenie Państwa wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. ReUse Zamykanie obiegów produktów ReUse ReThink Zarządzanie obiektami ReCycle ReCycle Zamykanie obiegów materiałów ReDuce Zamykanie cykli logistycznych ReDuce ReCycle Na tym polu skupiamy się na zamykaniu obiegu materiałów w oparciu o rozwiązania utylizacyjne i recykling. Zaopatrujemy naszych Klientów w surowce wtórne, dzięki którym możliwa jest produkcja nowych produktów plastikowych z recyklatów. ReDuce Ten obszar działalności łączy klasyczne procesy logistyczne z naszą kompetencją w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, utylizacji i przyjmowania zwrotów. Nasi klienci uzyskują korzyści wdrażając na przykład zaawansowane systemy ponownego użycia. ReThink

7 7 ReUse kreowanie wartości dodanej Ponowne przetworzenie dających się wykorzystać produktów lub części oraz odzyskiwanie cennych składników to czynniki sukcesu w gospodarce odpadami. Wyzwaniem jest stworzenie systemów zwrotów produktów dostosowanych do potrzeb Klientów. Tak właśnie działa Interseroh, generując tym samym wartość dodaną dla środowiska naturalnego, dystrybutorów i producentów. Wykreowaną wartością dzielimy się z każdym, kto wspiera proces. ReUse oznacza tworzenie koncepcji dotyczących sortowania, ponownego przetwarzania lub wykorzystania produktów, jak również organizowanie i prowadzenie systemów zwrotów. Uwrażliwianie i dzielenie zysków Przykładem na to jest współpraca ze szkołami w ramach inicjatywy Smok zbieracz. Od 14 lat Interseroh wspiera w ten sposób ponad przedszkoli i szkół w Niemczech. Celem akcji jest wspieranie placówek edukacyjnych poprzez upominki rzeczowe, uwrażliwianie dzieci na tematy ochrony środowiska, a jednocześnie ponowne wprowadzanie cennych zasobów do obiegu gospodarczego. Do przedszkoli i szkół wstawiamy Zielony pojemnik dla środowiska na puste tonery i nieużywane telefony komórkowe. Część uzyskanych w ten sposób zysków przekazujemy wspieranej jednostce w formie punktów premiowych, które można wymienić w naszym sklepie online na artykuły szkolne i zabawki. Przedsiębiorstwa wspierają szkoły i przedszkola wrzucając do pojemników zużyte artykuły do ponownego przetworzenia. Motywowanie do zwrotów Największy i niestety w znacznym stopniu niewykorzystany potencjał leży w zamykaniu obiegu produktów sklasyfikowanych jako złom elektroniczny. W dalszym ciągu trudno jest zmotywować Klientów do zwrotu zużytego sprzętu sprzedawcom lub producentom. Dlatego, w samych tylko Niemczech, w szufladach zalega ok. 120 milionów telefonów komórkowych, które już nigdy nie zostaną użyte. Aby wykorzystać ten potencjał tworzymy nowe rozwiązania i procedury mające na celu ułatwienie konsumentom zwracanie produktów tam, gdzie są kupowane nowe produkty, można efektywnie i wygodnie prowadzić zbiórki starych modeli.

8 8 ReDuce ReCycle wydajny obieg zasobów Zamykanie obiegów materiałów i produktów wymaga inteligentnych koncepcji logistycznych: Intereseroh chce w odpowiednim czasie i miejscu prowadzić zbiórki zużytych surowców i przy zachowaniu ich jakości wprowadzać je w innym miejscu do procesu tworzenia wartości dodanej. Tylko wtedy można zrealizować ideę recyklingu materiałów bez ponoszenia strat. ReDuce Oszczędność dzięki ponownemu użyciu Interseroh łączy w tym celu swój pomysł logistyczny z indywidualnym doradztwem. Chcemy zminimalizować nakłady materiałowe naszych klientów i zarządzać strumieniami surowców w sposób oszczędny i przyjazny dla środowiska. Przykładem może być zastąpienie systemów jednorazowego użytku systemami wielorazowego użytku, stanowiące ideał gospodarki odpadami. Systemy wielorazowego użytku chronią zasoby, oszczędzają energię i zapobiegają powstawaniu odpadów szkodli wych dla środowiska. Nasi klienci zyskują na tym dzięki lepszemu bilansowi ekologicznemu, zoptymalizowanym procesom i jednoczesnej redukcji kosztów. ReDuce oznacza dla nas zapobieganie. Dla naszych klientów łączymy klasyczne procesy logistyczne z ideą zmniejszania ilości powstających odpadów, utylizacji i zwrotów. Inteligentna logistyka jako punkt wyjścia ReThink Dzięki zamkniętym obiegom w transporcie, oferujemy rozwiązania zoptymalizowane i dostosowane do potrzeb Klientów. W ramach handlu artykułami spożywczymi, dla transportu owoców i warzyw, organizujemy system łączący gospodarstwa rolne z dystrybutorem. Wykorzystywane do tego celu składane skrzynki z tworzywa sztucznego zastępują kartony z papieru lub tektury i zawsze mogą być użyte ponownie. Pozwala to zrezygnować z używania drogich kartonów jednorazowego użytku i sprzyja ochronie zasobów: W ten sposób każdego roku oszczędzamy ok ton papieru tyle, ile potrzeba na wydrukowanie ponad 28 milionów książek o Harrym Potterze. Po długotrwałym używaniu wprowadzamy znów do obiegu zamkniętego także pojemniki wielorazowego użytku: ze zużytych skrzynek powstaje recyklingowe tworzywo procyclen, z którego produkowane są nowe skrzynki.

9 9 ReCycle zamykanie obiegu surowców Przetwarzanie termiczne nie stanowi dla Intereseroh ostatniego kroku. Wręcz przeciwnie: uważamy, że materiały nadające się do ponownego użytku powinny być konsekwentnie poddawane recyklingowi. Sortujemy cenne surowce naturalne i jako pierwsi w branży dążymy do tego, aby pozyskany materiał wtórny posiadał taką samą jakość jak materiał wyjściowy. Use Cycle Rewolucja w recyklingu W oparciu o metodę recycled-resource zrewolucjonizowaliśmy w ostatnich latach recykling tworzyw sztucznych. Koncepcja zakłada całkowite zamknięcie obiegu surowców wtórnych inaczej niż dotychczasowe, powszechne podejścia, które z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pozwalały uzyskać jedynie produkty o niskiej jakości. Granulat procyclen wyprodukowany dzięki innowacyjnej metodzie powstał ze zużytego two rzywa sztucznego zgromadzonego w gospodarstwach domowych i służy do produkcji nowych opakowań oraz przedmiotów, które ponownie trafią do domów konsumentów. Takiego upcyklingu, czyli ponownego przetworzenia na takim samym poziomie jak surowiec pierwotny, Intereseroh dokonał jako pierwsza organizacji w branży. Sprzyjające warunki Prowadzenie inteligentnego recy klingu wymaga innowacyjności i przedsiębiorczej odwagi, ale przede wszystkim skutecznie funkcjo nującego zaplecza. Nasze usługi w zakresie opa kowań transportowych i stosowanych w handlu, to usługi niezwykle skuteczne. W bezpośredniej konkurencji z termicznym przetwarzaniem w dal szym ciągu najważniejsza jest jednakże opła calność zbierania, sortowania i przetwarzania. Tym bardziej, że cały proces musi być konkurencyjny i zgodny z restrykcyjnymi zasadami. Według nas jednym z głównych warunków wzrostu wskaźnika recyklingu jest uczciwa konkurencja polegająca na oferowaniu najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań w zakresie utylizacji. Nasze zaangażowanie w tym obszarze doprowadziło do otwarcia rynku austriackiego w przyszłości na większą liczbę nowych usługodawców w zakresie utylizacji w gospodarstwach domowych. Zyskują na tym klienci, ale przede wszystkim środowisko naturalne. Eksperci o recyklingu opakowań Polityka, przemysł, handel, konsumenci i organizacje utylizacji odpadów powinni wspólnie pracować nad dalszymi sukcesami na tym polu. Z badania przeprowadzonego na zlecenie ALBA Group wynika, że jedynie poprzez zgodne działanie gospodarki i polityki można zagwarantować dostęp do surowców wtórnych o odpowiedniej jakości, w odpowiedniej ilości i nakładzie przynoszącym korzyści ekonomiczne. ReCycle obejmuje zamykanie obiegów materiałów z rozwiązaniami w zakresie utylizacji i recyklingu. Do tego obszaru należy również produkcja surowców wtórnych

10 10 ReDuce ReThink myślenie ukierunkowane na potrzeby Klienta Myślenie ukierunkowane na potrzeby klienta to dla Interseroh codzienność. Razem z klientami analizujemy ilości wytwarzanych w ich oddziałach odpadów, strumienie materiałów i obowiązujące procedury. Na tej podstawie weryfikujemy potencjał optymalizacji. Ponadto łączymy strumienie materiałów na miejscu, w fabrykach, magazynach lub w filiach i dbamy o efektywną utylizację. Łatwiej się nie da ReThink W celu stworzenia jak najprostszego i najbardziej wydajnego systemu utylizacji w siedzibie przedsiębiorstwa, stawiamy na innowacyjne rozwiązania IT. Za pośrednictwem mobilnej aplikacji APP&WEG: Aplikacja odbioru Interseroh od r. nasi klienci w wybranych krajach mogą szybko i bez dużych kosztów powierzać wykonanie zadań związanych z utylizacją w swoich oddziałach, jak również nimi zarządzać. Naszym celem jest tworzenie rozwiązań obejmujących wszystkie problemy powstające w przedsiębiorstwach Klientów tak, aby mogli całkowicie skupić się na swoich działaniach biznesowych. ReThink obejmuje wszystkie usługi związane z utylizacją i zarządzaniem w zakładach, filiach i oddziałach naszych Klientów. Kompleksowe działania Przejmujemy od naszych klientów zadanie kompleksowej opieki nad poszczególnymi lokalizacjami: od obsługi gospodarczej, ochrony środowiska naturalnego, czyszczenia budynków lub zarządzania odpadami poprzez obsługę techniczną, jak renowacja, konserwacja i zarządzanie energią, aż do zadań biznesowych, takich jak prowadzenie księgowości i dokonywanie rozliczeń kosztów dodatkowych. Wzorujemy się przy tym na nowoczesnym modelu zarządzania obiektami, w którym obsługa spraw związanych z ochroną środowiska naturalnego, zarządzaniem energią i zrównoważone koncepcje wykorzystania surowców stanowią całość. W oparciu o taką koncepcję zarządzania obiektami stworzyliśmy ofertę dla rynku nieruchomości, który w znacznym stopniu jest konfrontowany z kwestiami ekologicznymi.

11 11 Strategia zrównoważonego rozwoju Interseroh Naprawdę zrównoważony! Motto naszej strategii zrównoważonego rozwoju Naprawdę zrównoważony! stanowi dla nas wyzwanie i drogę, którą podążamy wspólnie z naszymi pracownikami oraz partnerami handlo wymi. Jako przedsiębiorstwo zajmujące się organizacją odzysku, posiadamy kompetencje w zakresie gospodarki odpadami ta gałąź w przyszłości stanie się dźwignią zrównoważonego rozwoju. Tworząc tę strategię, dużą wagę przykładaliśmy do otoczenia naszej działalności i możliwości, które przyniesie przyszłość. Na bazie analizy oraz pracy w wewnętrznych grupach roboczych i dyskusji z naszymi udziałowcami zdefiniowaliśmy cele strategiczne i ujęliśmy je w siedem obszarów działania. W ramach tych obszarów dążymy do tworzenia i zabezpieczenia wartości, dla każdego określając cele szczegółowe. Zwiększanie osiągnięć klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju Tworzenie nowych strumieni materiałów i dążenie do bycia kluczowym dostawcą surowców wtórnych Tworzenie wartości ALBA Group wspiera tworzenie wartości poprzez zamykanie obiegów materiałów i cykli w działaniach swoich klientów. Zrównoważone zarządzanie Ślad ekologiczny Budowanie świadomości Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw Pracownicy Przejrzyste standardy Zabezpieczanie wartości Zapobieganie obciążeniom społecznym i ekologicznym oraz rozwijanie innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań.

12 12 Nasza zrównoważona strategia rozwoju Celem naszej strategii Naprawdę zrównoważona! jest konsekwentne wdrażanie i dalszy rozwój wybranego modelu działalności. Oznacza to przejmowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne, pracowników i społeczeństwo w przypadku każdego z procesów przedsiębiorstwa, jak też równoczesne wspieranie naszych Klientów i Dostawców w drodze do coraz większej równowagi. Wszyscy Klienci Interseroh, których zadania związane z utylizacją i recyklingiem zostały przez nas przejęte, przyczynili się ponownie w roku do ograniczenia negatywnych skutków działalności na środowisko. W sumie w ramach całej ALBA Group w 2012 roku zdołaliśmy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o około 7,1 miliona ton, przetwarzając w samych Niemczech ponad 7 milionów ton surowców wtórnych. Doprowadziło to jednocześnie do wydobycia z ziemi, przetworzenia i pozostawienia nienaruszonych prawie o 41,1 miliona ton mniej zasobów pierwotnych. Od momentu zdefiniowana strategii w 2012 roku, wdrażamy ją skupiając nasze działania na siedmiu kluczowych obszarach działalności. Poczyniliśmy duże postępy, ale natrafiliśmy też na pewne wyzwania. Zrównoważone usługi dla naszych Klientów Jednym z głównych punktów strategii zrównoważonego rozwoju jest poprawa efektywności naszych Klientów w odniesieniu do ich własnego zrównoważonego rozwoju. Dla różnych segmentów Klientów może mieć to jednakże inne znaczenie, gdyż wymogi w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju zależą po części od branży i kraju. W Polsce tworzymy serwis internetowy pod marką Green Business (www.greenbusiness.com.pl). Umożliwia on małym i śred nim przedsiębiorcom sporządzanie sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska, gospodarki opakowaniami i odpadami, co pozwala spełnić nie tylko zapisy aktów prawnych, lecz również optymalizować własne usługi na rzecz środowiska natural nego. A tylko tam, gdzie oddziaływanie na środowisko jest transparentne, można nim również kierować.

13 13 Wykorzystanie nowych surowców wtórnych W celu dalszego rozwoju naszej działalności oraz globalnej gospodarki odpadami ciągle pracujemy nad przetwarzaniem nowych surowców wtórnych i ich ponownym wykorzystywaniem. Dążymy do tego, by stać się dla przemysłu i handlu głównym dostawcą surowców wtórnych nowej generacji lub nowo stworzonych surowców. W roku w naszym zakładzie w Eisenhüttenstadt stworzyliśmy techniczne możliwości, by małe folie, które służą na przykład do pakowania artykułów spożywczych, można było wysortować z odpadów komunalnych i dalej przetworzyć. Dzięki inwestycji opiewającej na około 4 miliony euro Interseroh wkroczyła na nieznany teren. Prawie ton małych kawałków folii, które dotychczas mogły być poddane wyłącznie przetworzeniu energetycznemu, można teraz co roku przetworzyć na granulat i dalej wykorzystywać. Ślad ekologiczny Nasze działania poddane są najwyższym wymogom nie tylko w odniesieniu do korzyści dla środowiska naturalnego, lecz także w odniesieniu do efektywności energetycznej i swoich emisji CO 2. Chcemy uniknąć jakiegokolwiek ryzyka w związku z substancjami szkodliwymi dla środowiska naturalnego. Naszym atutem są sortownie i myjnie w poszczególnych oddziałach. W sortowniach w Eisenhüttenstadt i Berlinie dzięki usunięciu wycieków sprężonego powietrza mogliśmy zaoszczędzić w latach 2012 i w sumie megawatogodzin energii. A dzięki inwestycjom na poziomie około euro na urządzenie filtrujące w oddziale w Lipsku znacznie zmniejszyliśmy emisje odorów w tamtejszej sortowni. W naszym magazynie myjącym pojemniki wielokrotnego użytku do transportu owoców i warzyw w Sankt Leon-Rot w r. lampy rtęciowe i świetlówki zastąpiliśmy nowoczesnymi lampami LED. Tym samym nie tylko zredukowaliśmy ilość oświetlenia z 796 do zaledwie 180, lecz także obniżyliśmy moc oświetlenia o prawie 80 procent (24 kw zamiast 116 kw).

14 Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw Czujemy się odpowiedzialni za pobudzanie zrównoważonego rozwoju nie tylko w przypadku naszych usług, lecz także w ramach własnych procesów i całościowego łańcucha dostaw. Skutkiem tego, część wymagań względem naszych ok zewnętrznych usługodawców stanowią kryteria zrównoważonego rozwoju. Jako usługodawcy systemowi na rzecz przemysłu i handlu koordynujemy w samych tylko Niemczech pracę około usługodawców zewnętrznych. W celu zastosowania zrównoważonego rozwoju na każdym etapie procesu tworzenia wartości, zwracamy uwagę również naszym dostawcom na odpowiedzialne działanie społeczne i ekologiczne. ALBA Group stworzyła w tym celu kodeks dla dostawców do dokumentu dostępnego w internecie odsyłani są dostawcy w toku negocjacji i audytów. Dodatkowo, na początku 2014 r. sporządziliśmy z myślą o dostawcach formularz zrównoważonego rozwoju, który w przyszłości będzie uwzględniany w ocenie przy udzielaniu zleceń. Aby dać dobry przykład oraz zwiększyć transparentność łańcuchów dostaw zarówno naszych, jak i naszych klientów, przystąpiliśmy w r. do Inicjatywy SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange). SEDEX to organizacja dla przedsiębiorstw jej członkowie, zobowiązują się do stałego dążenia do poprawy w obszarze zachowań etycznych w swoich łańcuchach dostaw.

15 15 Przejrzyste standardy Poprzez stworzenie, standardu zgodności dla całej ALBA Group, jak również kodeksu dla dostawców, zobowiązaliśmy nie tylko samych siebie i naszych pracowników do zachowania wysokich standardów etycznych, ale także sformułowaliśmy w sposób klarowny nasze oczekiwania względem dostawców usług i podwykonawców. Program zgodności ALBA Group opisany w dokumencie Compliance-Standard został wprowadzony w 2009 r. i od tego czasu jest regularnie rozszerzany. W r. zidentyfikowaliśmy sześć zagadnień, na które ukierunkowany będzie jeszcze silniej niż dotychczas nasz przyszły program zgodności: Przejrzyste standardy oznaczają dla nas zgodność ustaw i wewnętrznych dyrektyw przedsiębiorstwa. W zarządzaniu tym obszarem zidentyfikowaliśmy sześć kluczowych zagadnień a jednocześnie obszarów ryzyka. Korupcja Konflikty interesów Prawo konkurencji i antymonopolowe Przejrzyste standardy zagadnienia BHP Prawo pracy Regulacje dotyczące ochrony środowiska W ostatnim roku w ramach naszego programu zgodności oferowaliśmy wszystkim pracownikom przede wszystkich treningi online na płaszczyznach prawa antymonopolowego i antykorupcyjnego. Standardy zostały na nowo opracowane i opublikowane w specjalnej sekcji Intranetu, oferując pracownikom jeszcze większe wsparcie w podejmowaniu decyzji w delikatnych sprawach.

16 16 Pracownicy Główny nacisk w działaniach na rzecz rozwoju naszego personelu skoncentrowany był w r. na kształceniu, dostarczaniu pracownikom informacji zwrotnej oraz zarządzaniu talentami. Obierając za cel strategiczny motywowanie pracowników, inwestowanie w ich rozwój i wprowadzenie ich w zarządzanie zrównoważonym rozwojem Interseroh poddaliśmy aktualizacji i rozszerzeniu między innymi ofertę szkoleń. W przyszłym roku planujemy zmodyfikować ofertę dalszego kształcenia w celu jeszcze lepszego wypełnienia potrzeb pracowniczych. Dla nowych pracowników wprowadzono program wdrażania strukturalnego i ukierunkowanego na cel. Dla wszystkich pracowników w ramach programu zrównoważonego rozwoju stworzyliśmy plan systematycznych wywiadów. Wdrożenie ma nastąpić w 2014 r. Dla wybranych talentów prowadzono oddzielne rozmowy dotyczące rozwoju osobistego i stworzono program dalszego kształcenia Service Excellence dostosowany do segmentu Intensywna praca badawcza i przygotowanie projektów w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych. 2 Inżynierowie i specjaliści koordynują techniczne aspekty usługi zarządzania obiektami.

17 17 Budowanie świadomości Tworzenie szeroko pojętej świadomości społecznej dla znaczenia i wyzwań funkcjonującej gospodarki odpadami traktujemy jako jedno z naszych priorytetowych zadań. ALBA Group w r. otworzyła w Berlinie showroom dla klientów, pracowników i odwiedzających, mający za zadanie pokazanie w jasny i obrazowy sposób technik recyklingowych. Przy pomocy animacji, monitorów i aplikacji można w sposób wizualny i namacalny poznać całościowe Co dzieje się z odpadami w nowoczesnym kraju wysoko uprzemysłowionym? W jaki sposób pozyskiwane są nowe surowce i produkty? By każdy mógł to sprawdzić, dotknąć i poczuć powstał showroomu ALBA Group. spektrum nowoczesnej gospodarki odpadami, która przyczynia się do rozwoju naszych miast, przemysłu i społeczeństwa. Do podobnych rezultatów dążymy w innych krajach. W r. zorganizowaliśmy w Polsce pierwszą konferencję o ochronie środowiska i ściśle współpracujemy z naszymi klientami przede wszystkim w ramach seminariów, by uczulić ich pracowników na sprawy ochrony środowiska. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy szkolenia dla licznych koncernów międzynarodowych posiadających swoje lokalizacje w Polsce. 3 Berlin, rok otwarcie showroomu ALBA Group. 3

18 18 Kluczowe dane W ubiegłym roku rozszerzyliśmy w znacznym stopniu naszą listę wskaźników zrównoważonego rozwoju, uwzględniając również dane sortowni z lat poprzednich. Poniżej wybrane wskaźniki, które dają obraz rozwoju naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w ostatnim roku. 13,959 m : 75,541 m 3 : 61,582 m 3 Redukcja zużycia wody o 18% Do redukcji zużycia wody o 18 % tylko w jednym roku przyczyniło się przede wszystkich sortowanie. Wraz z nową linią produkcyjną oddział Eisenhüttenstadt otworzył także nową oczyszczalnię ścieków umożliwiającą lepsze przygotowanie wody. 7.1 mn. t 2011: 7.7 mn. t 2012: 7.1 mn. t Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez recykling 7,1 milionów ton gazów cieplarnianych i 41,1 milionów ton surowców pierwotnych pomogła zaoszczędzić ALBA Group dzięki recyklingowi w roku GJ 2012: 220,465 GJ : 219,693 GJ Marginalny spadek zużycia energii Nasze całkowite zużycia energii udało się zredukować marginalnie. Jednak w odniesieniu do zużycia gazu osiągnęliśmy oszczędność na poziomie ponad 12%. Osiągnęliśmy to dzięki ulepszonym technikom w naszych oddziałach poollingowych. 25 % CO : 510 t : 382 t Oszczędność 128 t CO 2 dzięki ograniczeniu lotów Pomimo stale powiększającej się międzynarodowej sieci Interseroh w roku znacznie zredukowała podróże służbowe odbywane drogą lotniczą, a tym samym oszczędziła około 128 ton CO 2 w porównaniu do roku poprzedniego.

19 19 9 % 2012: 1,443 t : 1,307 t Praca dla stażystów W r. 92 % wszystkich stażystów przyjęto do pracy. 92 % 2012: 81 % : 92 % Redukcja ilości odpadów Wiemy, jak to robić. Nasze własne odpady w ilości ton w roku posortowaliśmy i przetworzyliśmy zgodnie z wszystkim zasadami sztuki. Dzięki temu, 95 % odpadów powstałych w Interseroh mogło być poddane recyklingowi. Ponadto, udało się obniżyć całą produkcję odpadów o 9 % % 2012: 25.4 % : 26.4 % Kobiety na stanowiskach kierowniczych Liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych w Interseroh ponownie wzrosła. 26,4 % pracowników na pierwszych czterech poziomach menedżerskich stanowią kobiety. Pracujemy nad tym, by udział ten nadal wzrastał. Pracownicy rozrastamy się W w Interseroh pracowało o 58 mężczyzn i kobiet więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Coraz więcej z nich korzysta z alternatywnych modeli czasu pracy. 9,2% naszych pracowników pracowało w na etatach w niepełnym wymiarze godzin : 15.1* : 16.2* Zwolnienia lekarskie liczba dni W roku odnotowaliśmy wzrost o jeden w liczbie dni, w których nastąpiła przerwa w pracy spowodowana chorobą na jednego pracownika w porównaniu do roku Nie jesteśmy z tego zadowoleni, dlatego też pracujemy nadal nad ofertą w zakresie zarządzania zdrowiem. 1, : 1,566 : 1,624 * Liczba dni, w których nastąpiła przerwa w pracy, skorygowana względem raportu o zrównoważonym rozwoju.

20 20 Program zrównoważonego rozwoju Poniższa tabela we fragmentaryczny sposób przedstawia postępy naszego programu zrównoważonego rozwoju w roku. Plany i cele Obszar działania Cele Termin Status Polepszenie zrównoważonego rozwoju u naszych klientów. Stworzenie nowych strumieni materiałów i rozwój roli kluczowego dostawcy surowców wtórnych. Redukcja własnego śladu ekologicznego. Dokonanie analizy portfolio pod względem zrównoważonego rozwoju i rozszerzenie naszego portfolio o społeczne i ekologiczne korzyści dla klienta. Stworzenie Sustainable Value Proposition dla klienta i test na podstawie projektów pilotażowych. Przeprowadzenie szkoleń na temat zrównoważonego rozwoju dla wszystkich pracowników działu sprzedaży. Znaczący wzrost tonaży strumieni materiałów w technice obiegów zamkniętych i zwiększenie dostępu do nowych strumieni materiałów. Przeprowadzanie modyfikacji granulatu z tworzyw sztucznych w zależności od potrzeb klienta do produkcji surowców wtórnych. Inwestycja i stworzenie nowych procesów przetwarzania do przekształcenia strumieni materiałów z wykorzystywania energetycznego na materiałowy. Powołanie koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju dla wszystkich oddziałów. Wprowadzenie systemu rejestracji danych dla wszystkich segmentów. Kontrola wszystkich oddziałów zgodnie z ISO Motywowanie pracowników do aktywnego udziału w ochronie środowiska w ramach przedsiębiorstwa. Analiza znaczących ryzyk dla środowiska i podejmowanie niezbędnych działań. Uzyskanie transparentności nad własnym śladem węglowym. Rozszerzenie raportowania odnośnie ochrony środowiska na wszystkie oddziały segmentu obsługi. Lipiec Październik Lipiec 2014 Czerwiec Wrzesień Wrzesień Wrzesień Wrzesień Styczeń 2014 Przeprowadzono i zakończono analizę portfolio. Sporządzono ofertę Transparentność i Efektywność i przedłożono pierwszemu klientowi. Dalsze modyfikacje zaplanowano na 2014 rok. Cel osiągnięto, tonaże lekko spadły; pozytywne perspektywy na rok Cel osiągnięto; stworzono nowe granulaty, np. do produkcji wałków malarskich i puszek na lakiery i zainwestowano 4 miliony euro w nowe instalacje do sortowania i dalszej obróbki małych folii. Powołano koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju. Wprowadzono ewidencję danych dla wszystkich segmentów; dążenie do optymalizacji oprogramowania w Kontrola zakończona; nie zaplanowano na razie żadnych dalszych certyfikacji. Zebrano propozycje dotyczące ochrony środowiska naturalnego, kontrola realizacji trwa. Trwa inwentaryzacja w oddziałach. Sukcesywnie do końca 2014 na podstawie podwyższonych wskaźników ochrony środowiska Sporządzono pierwsze raporty we wszystkich oddziałach, ujednolicenie zakresu sukcesywnie do końca 2014.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.7.2014 r. COM(2014) 398 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Ku gospodarce o

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w

Bardziej szczegółowo

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2010 RWE Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa T +48 22 821 41 31 F +48 22 821 33 29 RAPORT 2010 01 SPIS TREŚCI Prezes Zarządu RWE Polska o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Spis treści Czym są zrównoważone zamówienia publiczne i jakie korzyści wynikają z ich stosowania?...5 Zrównoważone zamówienia

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku canon-europe.com Spis treści 3 List od Prezydenta i Dyrektora Generalnego firmy Canon w regionie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012 LOTOS Zintegrowany Raport Roczny 2012 / Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój Naszym celem jest budowa wartości firmy poprzez wykorzystanie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 CSR Code 2012/2013 CSR Code Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 Spis treści Grupa Nowy Styl w liczbach 4 1 Kim jesteśmy? 9 1.1 Nasza strategia 14 1.2 Władze spółki 16 1.3 Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Fakty o tworzywach sztucznych 2007. Analiza produkcji, zapotrzebowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w roku 2007 w Europie

Fakty o tworzywach sztucznych 2007. Analiza produkcji, zapotrzebowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w roku 2007 w Europie Fakty o tworzywach sztucznych 2007 Analiza produkcji, zapotrzebowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w roku 2007 w Europie Październik 2008 1 2 Spis treści Metodologia i zmiany str. 4 Rok 2007 w skrócie

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014 Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013 Lipiec 2014 w raporcie 1. WPROWADZENIE 1 1.1. List Prezesa 1 1.2. O raporcie 2 2. O FIRMIE 3 2.1. Charakterystyka działalności 3 2.2. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE Ficomirrors Polska w latach 2009 2013 Wstęp Dla Ficomirrors Polska społeczna odpowiedzialność w biznesie oznacza odpowiedzialne i przede wszystkim zrównoważone

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy List od Dyrektora generalnego...3 O firmie...4 Nasze produkty Coca-Cola w Polsce to Łańcuch wartości dodanej Historia obecności Coca-Coli w Polsce Ład korporacyjny i zarządzanie firmą...10 Nasze wartości

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 POLECA Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 2 Zarządzanie jest obecne w życiu każdego z nas. Zarządzamy, organizując życie rodzinne oraz zawodowe, często w bardzo różnym wymiarze i zakresie. Celem oraz wyróżnikiem

Bardziej szczegółowo