IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW"

Transkrypt

1 dental bone & tissue regeneration botiss biomaterials REKONSTRUKCJA FUNKCJI I ESTETYKI Od Komórek Macierzystych do Przeszczepu Twarzy PROGRAM RAMOWY Piątek 23 Maja SESJA I: CHIRURGICZNA REKONSTRUKCJI GŁOWY I SZYI Przewodniczący: Maciej Jagielak, Adam Maciejewski, Stanisław Starościak SESJA II: STOMATOLOGIA ESTETYCZNA Małgorzata Pihut - Medycyna estetyczna dla Stomatologów - Wprowadzenie Edward Mc Laren (USA) - Stomatologia Estetyczna STATE OF THE ART Sobota 24 Maja SESJA III: NAUKOWE I KLINICZNE UWARUNKOWANIA DLA NATYCHMIASTOWEGO OBCIĄŻENIA IMPLANTÓW Georgios E. Romanos (USA) Sesja IV: MEDYCYNA ESTETYCZNA DLA STOMATOLOGÓW Małgorzata Pihut - WARSZTATY I DEMONSTRACJE WARSZTAT PRAKTYCZNY DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH Edward Mc Laren (USA) Szanowni Koleżanki i Koledzy, Chirurdzy i Protetycy, Stomatolodzy Estetyczni i Technicy Dentystyczni, Zapraszamy Was wszystkich na IX Kongres PTCHJU Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej przygotowany we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI do Hotelu WINDSOR w Jachrance na Maja 2014 roku. IX Kongres PTCHJU zaprezentuje najnowszą wiedzę dla Wszystkich wymienionych Specjalności. Otoczenie i Hotel WINDSOR w Jachrance to sprawdzone wielokrotnie już doskonałe miejsce dla wymiany wiedzy, doświadczeń oraz integracji profesjonalnych środowisk medycznych zajmujących się rekonstrukcją funkcji i estetyki twarzy. Gorąco Zapraszamy! Dr Maciej Jagielak PREZES PTCHJU PLATYNOWY SPONSOR dental bone & tissue regeneration botiss biomaterials Prof. Andrzej Wojtowicz PREZES OSIS-EDI V-ce PREZES PTCHJU PARTNER MEDIALNY ZŁOTY SPONSOR IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW Naukowy Partner Kongresu Jachranka Hotel WINDSOR Maja 2014

2 23 MAJA 2014 SESJA I: CHIRURGICZNA REKONSTRUKCJI GŁOWY I SZYI Historia Rekonstrukcyjnej Chirurgii Szczekowo-Twarzowej. Carlos Navarro Vila ( Madrid ) Rehabilitacja pacjentów onkologicznych za pomocą implantów. Carlos Navarro Vila ( Madrid ) Rekonstrukcje struktur kostnych dolnego piętra twarzy po rozległych nowotworach regionu głowy i szyi. Cezary Szymczyk (Gliwice) Rekonstrukcje górnego i środkowego piętra twarzy. Maciej Grajek (Gliwice) Zastosowanie płatów lokalnych w rekonstrukcjach ubytków poresekcyjnych regionu głowy i szyi. Łukasz Krakowczyk (Gliwice) Zastosowanie modelu 3D w planowaniu rekonstrukcji środkowego piętra twarzy. Rafał Ulczok (Gliwice) Implantacji zębowa w rekonstruowanej mikronaczyniowymi płatami żuchwie. Cezary Szymczyk (Gliwice) Rekonstrukcja krtani, tchawicy oraz gardła. Adam Maciejewski (Gliwice) Rekonstrukcja po rozległych zabiegach w obrębie górnego piętra twarzy i okolicy podstawy czaszki. Janusz Wierzgoń (Gliwice) Rekonstrukcja nosa przy zastosowaniu technik mikrochirurgicznych. Łukasz Krakowczyk (Gliwice) Rekonstrukcje miękkotkankowe jamy ustnej przy rozległych resekcjach nowotworów. Ryszard Szumniak (Gliwice) Allotransplantacja twarzy. Adam Maciejewski (Gliwice) Rekonstrukcja rozległych ubytków kości szczęk nieunaczynionymi przeszczepami autogennymi z natychmiastową implantacją - doświadczenia własne. M. Jagielak, M. Rahnama, M. Socha, M.Szałwiński, W. Lambrecht (Warszawa) Wykorzystanie nawigacji i modeli stereolitograficznych do planowania resekcji i rekonstrukcji w zaawansowanych nowotworach regionu głowy i szyi. Daniel Szram, Maciej Rysz, Romuald Krajewski, Stanisław Starościak, Marek Pietras, Bogusław Brożyna (Warszawa) System wirtualnego planowania i nawigacji śródoperacyjnej jako narzędzie do projektowania implantacji u pacjentów po resekcjach z powodu nowotworów i rekonstrukcjach kości szczęk. Daniel Szram, Romuald Krajewski, Maciej Rysz, Stanisław Starościak, Paweł Roguś (Warszawa) Techniki rekonstrukcyjne po resekcjach czerniaków głowy i szyi. Propozycja algorytmu postępowania. Maciej Rysz, Dariusz Grzelecki, Stanisław Starościak, Marek Pietras, Romuald Krajewski, Jacek Lenartowicz, Janusz Jaworowski (Warszawa) Mięsaki regionu głowy i szyi w materiale Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie. Jacek Lenartowicz, Marek Pietras, Stanisław Starościak, Bogusław Brożyna, Maciej Rysz, Romuald Krajewski (Warszawa) Porównanie rozkładu dawki promieniowania jonizującego wokół implantów tytanowych i resorbowalnych używanych do zespoleń kości. Fizyczny eksperyment na fantomie. Bogusław Brożyna, Krzysztof Chełmiński, Romuald Krajewski (Warszawa) Porównanie efektów działania promieniowania jonizującego na tkanki sąsiadujące z implantami tytanowymi i resorbowalnymi używanymi do zespoleń kości. Bogusław Brożyna, Hanna Szamańska, Konrad Ptaszyński, Romuald Krajewski (Warszawa) Equilibrium komórek kostnych i biomimetyka w regeneracji tkanki kostnej. Andrzej Wojtowicz (Warszawa) Postępowanie okołooperacyjne i techniki anestezjologiczne u chorych poddawanych rozległym resekcjom nowotworów głowy i szyi z jednoczasową reskonstrukcją mikrochirurgiczną. Małgorzata Symonides, Stanisław Starościak Implantoprotetyczne leczenie pacjentki po ablacyjnym zabiegu reakcji szczęki. Prezentacja przypadku. Wacław Steczko; Przemysław Dubis MIMI-Minimalnie Inwazyjna Metoda Implantacji - Flapless. Norbert Bomba System implantów czaszkowo-twarzowych. Opis przypadku protezowania małżowiny usznej. Karol Borkowski Zewnątrzzatokowe Implanty Zygomatyczne: Nowa Podejście Chirurgiczne do Rehabilitacji Pacjentów z Atroficznymi Tylnymi Odcinkami Szczęki - obserwacje 10 letnie. Paweł Aleksandrowic;, Joanna Wysokińska-Miszczuk (Lublin) Dr Stanisław Starościak Centrum Onkologii w Warszawie Prof. Adam Maciejewski Centrum Onkologii w Gliwicach

3 23 MAJA 2014 SESJA II: STOMATOLOGIA ESTETYCZNA EDWARD A. MCLAREN, D.D.S., M.D.C. Protetyk, Profesor i dyrektor Podyplomowego Programu ze Stomatologii Estetycznej dla dentystów w UCLA Center for Esthetic Dentistry na Uniwersytecie UCLA w Los Angeles a także założyciel i dyrektor Studiów dla Techników Dentystycznych - UCLA Master Dental Ceramist Program. Dr. McLaren prowdzi także prywatną praktykę z protetyki i stomatologii estetycznej, w której sam wykonuje wszystkie prace ceramiczne. Dr. McLaren czynnie prowadzi badania z protetyki i materiałów i jest autorem ponad 80 publikacji naukowych. Bada różne systemy do odbudów protetycznych, prowadzi wykłady, praktyczne kursy kliniczne i podyplomowe z estetyki i ceramiki w Ameryce i wielu krajach innych kontynentów. Wydał ostatnio książkę o swoich technikach ceramicznych i sztuce fotografii dentystycznej zatytułowaną The Art of Passion: Ceramics, Teeth, Faces and Places. ESTETYKA, CERAMIKA DENTYSTYCZNA, CEMENTY I STOMATOLOGIA CYFROWA Całodniowy Program omawia wiele, ostatnio modnych i często poruszanych, zagadnień Estetyki, Ceramiki i Stomatologii Cyfrowej: 1. Dobór koloru przez zintegrowanie kolornika wizualnego i cyfrowego 2. Najlepsze aparaty cyfrowe, proste rady i triki w fotografii dentystycznej i portretowej. 3. Materiały i wskazania kliniczne dla zachowawczych technik minimalnej lub zerowej preparacji dla adhezyjnych uzupełnień ceramicznych na zęby przednie. 4. Bardziej agresywne sytuacje: wskazania kliniczne dla licówek porcelanowych w przypadkach odsłoniętej zębiny. 5. Wskazania kliniczne, materiały i techniki Inlay i Onlay. 6. Nowa ceramika szklana i materiały hybrydowe. 7. Sytuacje kliniczne i materiały gdy wskazane są korony. 8. Rozwiązanie problemu odpryskiwania porcelany cyrkoniowej. 9. Wyciski cyfrowe, gabinetowy Cad-Cam i koncepcja CZS Cyfrowego Zespołu Stomatologicznego ( DDT Digital Dental Team ) 10. Łączniki Ceramiczne 11. Wiedza State of the art na temat Adhezji, Cementów i cementowania Przedstawione zostanie najbardziej efektywne wykorzystanie komputerowych systemów doboru koloru oraz wyniki badań porównujących skuteczność systemów komputerowych z wizualnym doborem koloru. Omówione zostaną liczne systemy ceramiczne i ich zastosowanie do licówek, uzupełnień inlay i onlay, koron i implantów. Szczegółowo omówiona zostanie wysoko wytrzymała ceramika szklana i systemy ceramicznych uzupełnień z synteryzowanych bloczków cyrkonowych: od preparacji po cementowanie ze wskazówkami laboratoryjnymi jak zmniejszyć lub wyeliminować często poruszany problem odpryskiwania porcelany. Przedstawione zostaną najnowsze koncepcje i wyniki badań naukowych nad cementami i cementowaniem zarówno adhezyjnym jak i nie adhezyjnym. Koszt Uczestnictwa w Sesji do po Zwykłe Ze zniżką* Studenci Uczestnictwo we wszystkich sesjach IX Kongresu PTCHJU do po Zwykłe Ze zniżką* Studenci konto do wpłat: PRO-FIT ul. Głebocka 54 G/45; Warszawa Bank Handlowy w Warszawie SA ul. Senatorska 16, Warszawa, Przelew z tytułem "Ed McLAREN" oraz imię i nazwisko uczestnika *dotyczy Techników Dentystycznych, Członków PTS, OSIS, PTCHJU

4 24 MAJA 2014 SESJA III: CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA Georgios E. Romanos, DDS, PhD, Prof. Dr. med. dent. Professor I Prodziekan d/s klinicznych w Stony Brook University, School of Dental Medicine; Professor Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii z Frankfurtu, specjalista z Periodontologii, Protetyki i Chirurgii Jamy Ustnej w Niemczech i USA. Były Profesor Implantologii w NYU i Dyrektor Laser Sciences w NYUCD; Były Profesor Stomatologii Klinicznej Uniwersytetu w Rochester, NY. Członek International College of Dentists, ICOI, ITI i American Society for Laser Medicine and Surgery. Członek Rady Naukowej: IJOMI, Clinical Implant Dentistry and Related Research, J Prosthodontics, Odontology, J Periodontology etc.; Autor ponad 250 publikacji i 3 podręczników o Natychmiastowym Obciążeniu i Laserach; Wygłosił ponad 500 wykładów w wielu krajach. NATYCHMIASTOWE OBCIĄŻENIE IMPLANTÓW ZĘBOWYCH I ICH WIELOLETNIE POWODZENIE. Czyżby odkrycie nowej koncepcji? Najnowsze publikacje potwierdzają, że natychmiastowe obciążenie implantów zębowych jest bezpiecznym protokołem klinicznym dającym wieloletni sukces kliniczny. Jednakże protokół ten nie jest rutynowo stosowany. Kurs ten przedstawi podstawy naukowe i kliniczne pozwalające na natychmiastowe obciążenie implantów zwracając uwagę na cechy implantów zwiększające pierwotną stabilizację i chroniące kość grzbietu wyrostka. Zaawansowane protokoły kliniczne jak przeszczepy kostne w połaczeniu z natychmiastowym obciążeniem a także natychmiastowe implantacje z natychmiastową funkcją pokażą role platform switching i stanu przyzębia przy użyciu różnych połączeń implant-łącznik udowadniając, że kształt makro implantu i unieruchomienie łącznika są kluczowe dla wieloletniego sukcesu klinicznego implantów obciążanych natychmiastowo. Zaprezentowane zostaną biologiczne podstawy tej koncepcji w oparciu o badania na zwierzętach i obserwacje na pacjentach. Koszt Uczestnictwa w Sesji do po Zwykłe Ze zniżką* Studenci Uczestnictwo we wszystkich sesjach IX Kongresu PTCHJU do po Zwykłe Ze zniżką* Studenci konto do wpłat: PRO-FIT ul. Głebocka 54 G/45; Warszawa Bank Handlowy w Warszawie SA ul. Senatorska 16, Warszawa, Przelew z tytułem "ROMANOS" oraz imię i nazwisko uczestnika *dotyczy Techników Dentystycznych, Członków PTS, OSIS, PTCHJU

5 24 MAJA 2014 SESJA IV: MEDYCYNA ESTETYCZNA DLA STOMATOLOGÓW Dr hab. n. med. Małgorzata Pihut Kierownik Ośrodka Szkolenia Medycyny estetycznej i kosmetyki profesjonalnej EURO BEAUTY w Krakowie. Akredytacja Ministerstwa Edukacji Narodowej Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Katedry Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Specjalista z dziedziny protetyki stomatologicznej, autor licznych publikacji i doniesień naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych dotyczących specjalistycznego leczenia zaburzeń czynnościowych występujących w układzie stomatognatycznym. Członek dziewięciu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych. MEDYCYNA ESTETYCZNA DLA STOMATOLOGÓW - warsztaty i demonstracje Wpływ zabiegów medycyny estetycznej na poprawę wyglądu twarzy i ciała Medycyna estetyczna jest najmłodsza dziedziną nauk i obejmuje profilaktykę i walkę z oznakami starzenia się organizmu oraz korektę drobnych defektów skóry. Wykorzystuje ona najnowsze osiągnięcia nauk chemicznych, fizycznych i nowoczesną technologię urządzeń, dając możliwość znacznej poprawy wyglądu twarzy i ciała. W prezentacji zostaną przedstawione najczęściej stosowane zabiegi, do których zaliczamy: użycie toksyny botulinowej typu A do czasowej likwidacji zmarszczek, leczenia nadpotliwości i korekty gojących się blizn. Kolejnym zabiegiem będzie wypełnianie zmarszczek wykonywane z zastosowaniem autogennej tkanki tłuszczowej, kwasu hialuronowego, kwasu polimlekowego oraz hydroksyapatytu wapnia. W zabiegach mezoterapii igłowej wykorzystywany jest potencjał gojenia tkanek, będący skutkiem mnogich iniekcji z zastosowaniem koktajli bogatych w substancje odżywcze. Z kolei aplikacja kwasów owocowych, jako eksfoliacja chemiczna skóry przyspiesza złuszczanie warstwy rogowej naskórka, powodując rewitalizację, usunięcie przebarwień i wyrównanie kolorytu skóry. W medycynie estetycznej wykorzystywane jest również autogenne osocze bogatopłytkowe, uzyskiwane w procesie wirowania krwi obwodowej do zabiegów mezoterapii igłowej skóry twarzy, szyi, dekoltu, jak również skóry owłosionej. Podczas kwalifikacji pacjentów, do każdej z tych metod należy uwzględnić ocenę stanu zdrowia ogólnego oraz przeciwwskazania do zabiegu. Koszt Uczestnictwa w Sesji do po Zwykłe Ze zniżką* Studenci Uczestnictwo we wszystkich sesjach IX Kongresu PTCHJU do po Zwykłe Ze zniżką* Studenci konto do wpłat: PRO-FIT ul. Głebocka 54 G/45; Warszawa Bank Handlowy w Warszawie SA ul. Senatorska 16, Warszawa, Przelew z tytułem "PIHUT" oraz imię i nazwisko uczestnika *dotyczy Techników Dentystycznych, Członków PTS, OSIS, PTCHJU

6 Jachranka Hotel WINDSOR 24 Maja 2014 REKONSTRUKCJA FUNKCJI I ESTETYKI Od Komórek Macierzystych do Przeszczepu Twarzy PRAKTYCZNY KURS DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH Ed Mc Laren DDS MDC Clinical Professor Director Post Graduate Esthetics Director UCLA Center for Esthetic Dentistry Director UCLA/LACC Master Ceramist Program UCLA School of Dentistry IX Kongres PTCHJUiCHSZ-TW

7 24 MAJA 2014 PRAKTYCZNY KURS DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH EDWARD A. MCLAREN, D.D.S., M.D.C. Protetyk, Profesor i dyrektor Podyplomowego Programu ze Stomatologii Estetycznej dla dentystów w UCLA Center for Esthetic Dentistry na Uniwersytecie UCLA w Los Angeles a także założyciel i dyrektor Studiów dla Techników Dentystycznych - UCLA Master Dental Ceramist Program. Dr. McLaren prowdzi także prywatną praktykę z protetyki i stomatologii estetycznej, w której sam wykonuje wszystkie prace ceramiczne. Dr. McLaren czynnie prowadzi badania z protetyki i materiałów i jest autorem ponad 80 publikacji naukowych. Bada różne systemy do odbudów protetycznych, prowadzi wykłady, praktyczne kursy kliniczne i podyplomowe z estetyki i ceramiki w Ameryce i wielu krajach innych kontynentów. Wydał ostatnio książkę o swoich technikach ceramicznych i sztuce fotografii dentystycznej zatytułowaną The Art of Passion: Ceramics, Teeth, Faces and Places. KURS PRAKTYCZNY DOSKONALENIE TECHNIKI NAKŁADANIA PORCELANY NA KORONY PEŁNOCERAMICZNE, LICÓWKI KONWENCJONALNE i MINI To unikalny 1-dniowy kurs. Każdy uczestnik będzie miał możliwość nauczyć się jak zastosować technikę nakładania porcelany stworzoną przez Dr McLaren a zwaną Technika Podbudowy Szkieletowej - (Skeleton Build up Technique). Uczestnicy nauczą się technik pod pełno-konturowe nadbudowy na czapeczkach cyrkonowych a także nakładania porcelany na licówki porcelanowe i jak robić licówki cienkie i mini licówki. Także szczegółowo omówiony zostanie koncept wydobywania koloru nakładanej porcelany w oparciu o System Strefy Kontrastu (The Contrast Zone System) by ceramika wyglądała naturalnie żywo. Program zajęć praktycznych: Wykonywanie przez uczestników MINI licówki Wykonywanie przez uczestników licówki konwencjonalnej Nakładanie porcelany na górny siekacz centralny Wykonywanie naturalnie wyglądających odbudów estetycznych w oparciu o indywidualne kryteria pacjenta Techniki nakładania porcelany maksymalizujące estetykę w sytuacjach gdzie dostępna przestrzeń jest minimalna Indywidualizowanie, charakteryzacja odbudów Jak nakładać porcelanę i uzyskać prawidłowy kolor i przezierność Indywidualny kształt zęba Techniki wykończeniowe, końcowe kształtowanie, barwienie, glazurowanie i polerowanie końcowe Każdy uczestnik powinien przynieść własne narzędzia ceramiczne, pędzle I końcówki laboratoryjne. Koszt Uczestnictwa 1750 zł konto do wpłat: PRO-FIT ul. Głebocka 54 G/45; Warszawa Bank Handlowy w Warszawie SA ul. Senatorska 16, Warszawa Przelew z tytułem "Ed McLAREN24maj" oraz imię i nazwisko uczestnika

Wszystkie programy są zaliczane do umiejętności implantooga OSIS EDI. Pomocne adresy: www.dental-depot.com www.biomet3i.com www.ceia.

Wszystkie programy są zaliczane do umiejętności implantooga OSIS EDI. Pomocne adresy: www.dental-depot.com www.biomet3i.com www.ceia. Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią i przygodami z nią związanymi. INSPIRATION to idealne rozwiązanie dla początkujących

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 5 6 grudnia 2014 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012 For better dentistry DENTSPLY International Założona w 1899 roku w York (USA, Pensylwania) Ponad 12.000 pracowników na całym świecie Sprzedaż na poziomie 2 mld USD Dywizje:

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

MASTER PROGRAM UCLA. EUROPEAN MASTER PROGRAM In Implant Dentistry. witold@ Sesja IV, 5 dni. info: Los Angeles, California

MASTER PROGRAM UCLA. EUROPEAN MASTER PROGRAM In Implant Dentistry. witold@ Sesja IV, 5 dni. info: Los Angeles, California MASTER Kursy 2009-2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Was na Kursy MASTER do wiodących w świecie implantologów w Europie i USA. Są to Dr Sascha A. Jovanovic i jego koledzy Dr Henry Takei, Dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM wstępny. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy:

PROGRAM wstępny. Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: PROGRAM wstępny Platynowy sponsor: Złoci sponsorzy: Srebrni sponsorzy: Sponsorzy: Koleżanki i Koledzy; Współpraca towarzystw naukowych jest tak samo potrzebna jak interdyscyplinarna współpraca lekarzy

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL pod patronatem PSI 18.07 25.07 2009 St. Lambrecht Austria CONNECTING SCIENCE TM Pogłębianie swojej wiedzy jest bardzo istotnym wymogiem sukcesu

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion www.dental-tribune.com cena: 15 PLN ISSN 1730-315X VOL. 12, NR 2 2 Praktyka Dental Tribune Polish Edition Haczyk kotwiczki (element błystki

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ! 'b^uo Autorzy Stanisław B. BARTKOWSKI, Prof. dr hab. med., łek. med., lek. dent. Specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii szczękowej. Kierownik Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Autorzy _ Joseph Carpentieri i Carl Drago _Bezzębna szczęka różni się od bezzębnej żuchwy pod względem przebiegu resorpcji

Bardziej szczegółowo

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki ISSN 2353-9313 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 1 2014 international magazine of digital dentistry 32014 wydanie polskie Skanowanie. Projektowanie. Wytwarzanie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM 6. MIĘDZYNARODOWY KONGRES 6 th INTERNATIONAL CONGRESS PSI / ICOI / DGOI COOPERATION MEETING 14-17.05.2009, Hotel Gołębiewski, Wisła Kongresowi towarzyszą Targi Stomatologiczne Congress with accompanying

Bardziej szczegółowo

tkanka miękka mucoderm botiss naturalny stabilny trójwymiarowy 3D-Regenerative Tissue Graft Sposób użycia, wskazania i przypadki kliniczne

tkanka miękka mucoderm botiss naturalny stabilny trójwymiarowy 3D-Regenerative Tissue Graft Sposób użycia, wskazania i przypadki kliniczne Regeneracja tkanek twardych i miękkich w stomatologii botiss biomaterials mucoderm 3D-Regenerative Tissue Graft Sposób użycia, wskazania i przypadki kliniczne tkanka miękka Dr Adrian Kasaj i Dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. The World s Orthodontic New spa per Po lish Edi tion

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. The World s Orthodontic New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRI BUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion ISSN 1730-315 X WRZESIEŃ 2010 www.dental-tribune.com CENA: 9,50 zł VOL. 8, NR 9 DEN TAL TRI BUNE The World s Den tal New spa per Po lish

Bardziej szczegółowo

I M P L A N T S F O R L I F E

I M P L A N T S F O R L I F E 2 0 0 9 IMPLANTS FOR LIFE s t a b i l n a e s t e t y k a i d e nt i t y 08 12 17 24 Spis treści 04 Wrażenia z sympozjum w Berlinie. 08 Uzupełnienie tymczasowe na implantach z użyciem własnego zęba lub

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy Honorary Editor) Prof. dr. hab. Piotr Fiedor (Redaktor Naczelny Editor-in-Chief) Mgr Mirosława Müldner-Kurpeta (Z-ca Red.

Bardziej szczegółowo

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Przypadki rekonstrukcji implantoprotetycznej systemem BEGO Semados obserwacje kilkuletnie Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Autor _ Paweł Frączak

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

www.stomatologia-polska.pl S OMA I NAJLEPSI W POLSCE NR 1/I/2007 ISSN 1895-2186 cena 24,50 zł (w tym 7% VAT) DENTISTRY THE BEST OF POLAND

www.stomatologia-polska.pl S OMA I NAJLEPSI W POLSCE NR 1/I/2007 ISSN 1895-2186 cena 24,50 zł (w tym 7% VAT) DENTISTRY THE BEST OF POLAND www.stomatologia-polska.pl S OMA I 2007/2008 O OG A NAJLEPSI W POLSCE NR 1/I/2007 ISSN 1895-2186 cena 24,50 zł (w tym 7% VAT) DENTISTRY THE BEST OF POLAND www.oralb.com.pl www.3mespe.pl Stomatologia polska

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

JAKA JEST CENA URODY? Czy warto poprawiać urodę? partnerzy: Strategia metryki. PTMEiAA

JAKA JEST CENA URODY? Czy warto poprawiać urodę? partnerzy: Strategia metryki. PTMEiAA JAKA JEST CENA URODY? Czy warto poprawiać urodę? Strategia metryki partnerzy: PTMEiAA Uroda kobiety jest formą władzy mawiała Susan Sontag i jest w tym wiele prawdy. Bynajmniej nie chodzi tu o władzę nad

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów

Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów PROT. STOM., 2006, LVI, 2 Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów Immediate post-extractive implant placement and loading Marcin Tutak 1, Katarzyna

Bardziej szczegółowo