OBWIESZCZENIE Okrgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 6 wrzenia 2001r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE Okrgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 6 wrzenia 2001r."

Transkrypt

1 OBWIESZCZENIE Okrgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 6 wrzenia 2001r. na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz.786/ i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997r. o ujawnieniupracy lub słuby w organach bezpieczestwa pastwa lub współpracy z nimi w latach osób pełnicych funkcje publiczne (tekst jednolity z 1999r. Dz. U. Nr 42, poz. 428 z pón. zm.), zwanej dalej "powołan ustaw" Okrgowa Komisja Wyborcza w Krakowie podaje do wiadomoci informacj o zarejestrowanych okrgowych listach kandydatów na posłów w okrgu wyborczym Nr 13. Lista Nr 1 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy Lista Nr 2 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarno Prawicy Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy Unii Wolnoci Lista Nr 4 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej Lista Nr 5 - Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwo" Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronictwa Ludowego Lista Nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin Lista Nr 1 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1. Chrzanowski Kazimierz, politolog, Kraków, SLD 2. Hausner Jerzy Krzysztof, nauczyciel akademicki, Krakow, SLD 3. Filek Anna Maria, inyniermechanik, Kraków, SLD 4. Adamik Jerzy Aleksander, historyk, Kraków, SLD 5. Barcz Stanisława, ekonomista, Kraków, SLD 6. Orkisz Jan, inynier mechanik, Olkusz, UP 7. Dbek Marek Antoni, politolog, Olkusz, SLD 8. Białczyk Jan, nauczyciel akademicki, Kraków, SLD 9. Brodzka Helena Halina, nauczyciel, Miechów, SLD 10. Cielak Bronisław, dziennikarz, Kraków, SLD 11. Fołtyn Krystyna, rzemielnik, Kraków, SD 12. yelewicz Jerzy Andrzej, prawnik, Wołomin, KPEiR * 13. Łojek Zbigniew Edward, technik mechanik, Baranówka, PLD 14. Czekaj Jan, nauczyciel akademicki, Kraków, SLD 15. Rokita Robert, technik mechanik, Kraków, UP 16. Grzyb Józef, technik mechanik, Jerzmanowice, SLD 17. Gawin Ewa Katarzyna, studentka, Czerna, SLD 18. Krywak Halina, nauczyciel, Kraków, SLD 19. Malanka Ryszard Damian, przetwórca misa, Wola Radziszowska, SLD 20. Dugan-Bart Jolanta Maria, historyk, Kraków, SLD 21. Niepsuj Jakub Robert, politolog, Ptaszkowa, SLD 22. Kosowski Janisław Swetosław, prawnik, Kraków, SLD 23. Kordas Elbieta Maria, nauczyciel, Kraków, SLD 24. Szot Renata, ekonomista, Pozna, UP 25. Brodziski Piotr Bartosz, renowator zabytków architektury, Kraków, SLD 26. Wgrzyn Małgorzata Antonina, prawnik, Klucze, SLD 27. Bohosiewicz Andrzej, inynier lenik, Kraków, SLD Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-11 oraz złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Kandydat oznaczony na licie nr 12 złoył owiadczenie nastpujcej treci: "Owiadczam, e pełniłem słub w organach Lista Nr 2 - Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarno Prawicy 1. Barczyk Kazimierz, prawnik, Kraków, RS AWS 2. Hausner Wojciech, nauczyciel, Kraków, ZChN

2 3. Gil Mieczysław, technik hutnik, Kraków, PPChD 4. Kapera Kazimierz, lekarz stomatolog, Kraków, RS AWS 5. Masłowski Ryszard, nauczyciel akademicki, Kraków, RS AWS 6. Apostoł Marian, nauczyciel akademicki, Kraków, RS AWS 7. Zieleniak Marian, technik elektronik, Kraków, PPChD 8. Cebula Ryszard, prawnik, Olkusz, RS AWS 9. Rumian Stanisław, lekarz, Bolechowice, RS AWS 10. Pluciski Leon, przedsibiorca, Słomniki, ZChN 11. Zygmuntowicz Jacek, inynier ochrony rodowiska, PPChD 12. Gamrat Czesław, nauczyciel, Miechów, RS AWS 13. Ciesielski Józef, technik elektryk, Kraków, RS AWS 14. Krupa Leszek, inynier metalurg, Kraków, RS AWS 15. Boro Piotr, student, Wolbrom, PPChD 16. Karczewski Krzysztof, nauczyciel akademicki, Skawina, RS AWS 17. Jakubowski Wojciech, dziennikarz, Kraków, RS AWS 18. Warchałowski Andrzej, dziennikarz, Kraków, RS AWS 19. Mierzwa Janusz, historyk, Kraków, RS AWS 20. Rymsza-Mazur Magdalena, lekarz, Kraków, nie naley do partii politycznej 21. lusarczyk Adam, przedsibiorca, Krzeszowice, RS AWS 22. Majda Jolanta, pielgniarka, Niepołomice, nie naley do partii politycznej 23. Szajewski Grzegorz, technik mechanik, Kraków, ZChN 24. Gliski Łukasz, student, Nowy Scz, RS AWS 25. Daszczyszak Michał, nauczyciel akademicki, Kraków, RS AWS 26. Borowiec Władysław, technik mechanik, Kraków, KPN 27. Saniocki Krzysztof, inynier mechanik, Kraków, nie naley do partii politycznej 28. Przewłocki Krystian, przedsibiorca, Kraków, RS AWS Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-28 złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy Unii Wolnoci 1. Tadeusz Mazowiecki, polityk, Warszawa, Unia Wolnoci 2. Lassota Józef, poseł, Kraków, Unia Wolnoci 3. Kuniak Brygida Justyna, prawnik, Kraków, Unia Wolnoci 4. Wojtowicz Wojciech, przedsibiorca, Kraków, Unia Wolnoci 5. Trela Zdzisław, rzemielnik, Kraków, Unia Wolnoci 6. Hełbicki Henryk Tadeusz, inynier automatyk, Kraków, nie naley do partii politycznej 7. Krzysztofek Mariusz Krzysztof, prawnik, Kraków, Unia Wolnoci 8. Pach Andrzej Ryszard, pracownik naukowy, Kraków, Unia Wolnoci 9. Palczewski Andrzej Wincenty, technik budowlany, Kraków, Unia Wolnoci 10. Fijałkowska Grayna Anna, nauczyciel, Kraków, Unia Wolnoci 11. Ostrowski Jan Juliusz, historyk sztuki, Kraków, Unia Wolnoci 12. Romanowski Rafał, student Kraków, Unia Wolnoci 13. Sierotwiska-Rewicka Maria Krystyna, nauczyciel, Kraków, Unia Wolnoci 14. Stato Wieslaw Józef, rzemielnik, Kraków, Unia Wolnoci 15. Chomiak Bartłomiej Krzysztof, technik prac biurowych, Kraków, Unia Wolnoci 16. Hareczyk Marek Andrzej, ekonomista, Kraków, Unia Wolnoci 17. Weyssenhoff Antoni, nauczyciel, Kraków, Unia Wolnoci 18. Turska Anna Maria, inynier budowlany, Kraków, Unia Wolnoci 19. Filipek Grzegorz Paweł, student, Kraków, Unia Wolnoci 20. Gablankowska-Kukucz Jolanta, fizyk, Kraków, Unia Wolnoci 21. Kacprzak Katarzyna, studentka, Kraków, Unia Wolnoci 22. Winiewska Monika Maria, nauczyciel, Kraków, Unia Wolnoci 23. Róg Katarzyna Krystyna, studentka, Kraków, Unia Wolnoci 24. Palaszewski Adam Marian, przedsibiorca, Kraków, Unia Wolnoci 25. Kapuciski Stanisław, Kraków, Unia Wolnoci 26. Kurek Jan Kazimierz, pracownik naukowy, Kraków, Unia Wolnoci 27. Gruszka Jacek Piotr, przedsibiorca, Kraków, Unia Wolnoci 28. Okoski Jan Adam, przedsibiostwa, Kraków, Unia Wolnoci Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-11, 13-14, 16-18, 20, 22 oraz złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Kandydaci oznaczeni na licie nr 12, 15, 19, 21, 23 s zwolnieni z obowizku złoenia owiadczenia o pracy lub słubie w organach

3 bezpieczestwa pastwa lub współpracy z nimi z mocy art.7 ust.2 powołanej ustawy." Lista Nr 4 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wójcik Kazimierz Marian, technik rolnik, Poradów, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 2. Wróblewski Tadeusz, handlowiec, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 3. Kieca Henryk, technik budowlany, Olkusz, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 4. Bednarczyk Jerzy, rolnik, Michałowice, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 5. Madej Krzysztof Stanisław, handlowiec, Skała, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 6. Boczkowski Zbigniew, in. lenik, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 7. Adamczyk Józef Mieczysław, in. elektryk, Jerzmanowice, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 8. Kdzierski Lech Andrzej, nauczyciel, Kropidło, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 9. Mazur Adam, handlowiec, Pieczonogi, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 10. Szmigielski Julian, automatyk, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 11. Policht Renata Ewa, in. technolog materiałow budowlanych, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 12. Rembecki Edward, kierowca, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 13. Kaciska Boena Maria, handlowiec, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 14. Dudek Stefan Władysław, rolnik, Maków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 15. Bystro Michał Jerzy, lekarz weterynarii, Wielka Wie, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 16. Szpunar Aleksander, energetyk, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 17. Chrzciewski Lucjan Tadeusz, lekarz, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 18. Ogonowski Jacek Zbigniew, przedsibiorca, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 19. Wilczyski Józef przedsibiorca, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-19 złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Lista Nr 5 - Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwo" 1. Ziobro Zbigniew, prawnik, Kraków, "Prawo i Sprawiedliwo" 2. Wassermann Zbigniew, prawnik, Kraków, nie naley do partii politycznej 3. Ratajczak Józef, wydawca, Kraków, Przymierze Prawicy 4. Bubula Barbara, nauczycielka, Kraków, "Prawo i Sprawiedliwo" 5. Szuro Stanisław, nauczyciel, Kraków, nie naley do partii politycznej 6. Boro Piotr, historyk, Kraków, nie naley do partii politycznej, 7. Morawiec-Wgrzyn Elbieta, filolog, Kraków, nie naley do partii politycznej, popierana przez "Prawo i Sprawiedliwo" 8. Wicher Ewa, logistyk, Kraków, nie naley do partii politycznej 9. Petryla Przemysław, porednik w obrocie nieruchomoci, Nowy Scz, nie naley do partii politycznej, 10. Kozdronkiewicz Wojciech, przedsibiorca, Kraków, nie naley do partii politycznej, 11. Pianik Adam, elektronik, Jerzmanowice, nie naley do partii politycznej, 12. Ruszczak Cezary, hutnik, Kraków, nie naley do partii politycznej, 13. Malinowska Maria, polonista, Kraków, nie naley do partii politycznej, popierana przez "Prawo i Sprawiedliwo" 14. Dylewski Andrzej, bankowiec, Klucze, Przymierze Prawicy 15. Garapich Andrzej, biolog, Kraków, nie naley do partii politycznej 16. Siwek Andrzej, nauczyciel akademicki, Kraków, nie naley do partii politycznej, 17. Czech Bartłomiej, prawnik, Kraków, nie naley do partii politycznej, 18. Kuniar Antoni, inynier melioracji wodnej, Kraków, nie naley do partii politycznej 19. Dawidowicz Antoni Lech, matematyk, Kraków, nie naley do partii politycznej, 20. Bukowski Waldemar, historyk, Kraków, nie naley do partii politycznej Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-20 złoyli owiadczenia nastpujcej treci:

4 Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1. Pk Bogdan Marek, inynier zootechnik, Kraków, Polskie Stronnictwo Ludowe 2. Kosiniak-Kamysz Kazimierz, nauczyciel akademicki, Kraków, nie naley do partii politycznej, 3. Nowak Stefan Antoni, rolnik, Przybysławice, Polskie Stronnictwo Ludowe 4. Gajda Lucyna Paulina, nauczyciel, Imbramowice, Polskie Stronnictwo Ludowe 5. Kurecki Józef, prawnik, Kraków, Stronnictwo Polska Racja Stanu 6. Musialska-Surma Anna, Kraków, Polskie Stronnictwo Ludowe 7. Bacik Kazimierz, nauczyciel akademicki, Kraków, Polskie Stronnictwo Ludowe 8. Pasich Ewa Monika, biolog, Gołaczewy-Kolonia Nadmłynie, Polskie Stronnictwo Ludowe 9. Batko Jerzy Leszek, rolnik, Ochojno, nie naley do partii politycznej, 10. Pgiel Alicja Maria, mistrz piekarski, Kraków, nie naley do partii politycznej, popierana przez PSL 11. Leja Grayna, ekonomista, Kraków, Polskie Stronnictwo Ludowe 12. Pilch Maria Ewa, połona, Olkusz, Polskie Stronnictwo Ludowe 13. Rysz Katarzyna Janina, nauczyciel, Czernichów, Polskie Stronnictwo Ludowe 14. Zgrzywa Krzysztof, nauczyciel, Skawina, Stronnictwo Polska Racja Stanu 15. Mikuła Janusz, nauczyciel akademicki, Wieliczka, Stronnictwo Demokratyczne 16. Chwastek Michał Stanisław, inynier techniki rolniczej, Miłocice, Polskie Stronnictwo Ludowe 17. Ostrowski Jan Stanisław, inynier rolnik, Miechów, Polskie Stronnictwo Ludowe 18. Mitoska Hanna, rolnik, Kraków, nie naley do partii politycznej, 19. Tomaszek Zbigniew Antoni, inynier rolnik, Iwanowice Dworskie, Polskie Stronnictwo Ludowe 20. Winiewski Henryk Stanisław, prawnik, Kraków, nie naley do partii politycznej, 21. Cerek Janusz, przedsibiorca, Skawina, nie naley do partii politycznej, 22. Michałek Kazimierz Władysław, lekarz, Kraków, Polskie Stronnictwo Ludowe 23. Czeluniak Małgorzata, pielgniarka, Kraków, nie naley do partii politycznej, popierana przez PSL 24. bik Roman Andrzej, inynier mechanik, Wola Filipowska, nie naley do partii politycznej, 25. Szul Tomasz Antoni, inynier techniki rolniczej, Kraków, Polskie Stronnictwo Ludowe 26. Zwole Izabela Ewa, studentka, Kraków, Polskie Stronnictwo Ludowe Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-7, 9-15, złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Kandydaci oznaczeni na licie nr 8, 16, 26 s zwolnieni z obowizku złoenia owiadczenia o pracy lub słubie w organach bezpieczestwa pastwa lub współpracy z nimi z mocy art.7 ust.2 powołanej ustawy." Lista Nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 1. Klich Bogdan, lekarz, Kraków, nie naley do partii politycznej 2. Krzyworzeka Józef, in. rolnik, Zabierzów, SKL 3. Szczypiski Tomasz, matematyk, Kraków, nie naley do partii politycznej 4. Pawelec Andrzej, ekonomista, Kraków, nie naley do partii politycznej 5. Rokita Jan, polityk, Kraków, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe 6. Kope Sławomir, fizyk, Skawina, nie naley do partii politycznej 7. Dsal Bogdan, ekonomista, Libertów, nie naley do partii politycznej 8. Patena Marta, nauczycielka, Kraków, nie naley do partii politycznej 9. Bielecka Ewa, przedsibiorca, Kraków, nie naley do partii politycznej 10. Jantos-Birczyska Małgorzata, filozof, Kraków, nie naley do partii politycznej 11. Mielus Włodzimierz, nauczyciel, Miechów, Unia Wolnoci 12. Komorowski Andrzej, lekarz weterynarii, Kraków, SKL 13. Ryszka Andrzej, in. mechanik, Olkusz, PPChD 14. Ry Andrzej, lekarz medycyny, Kraków, nie naley do partii politycznej 15. d'obyrn Kajetan, nauczyciel akademicki, Kraków, nie naley do partii politycznej

5 16. Smok Bogdan, nauczyciel, Kraków, nie naley do partii politycznej 17. Grzybek Leon, technik budowlany, Kraków, UW 18. Ziobrowski Paweł, ekonomista, Szczyglice, nie naley do partii politycznej 19. Słabek Piotr, redaktor, Kraków, nie naley do partii politycznej 20. Grodecki Andrzej, chemik, Kraków, ChD III RP 21. Haller de Hallenburg Małgorzata, geofizyk, Kraków, nie naley do partii politycznej 22. Strzała Marek, politolog, Kraków, nie naley do partii politycznej 23. Wyroba Henryk, technik-mechanik, Kraków, nie naley do partii politycznej 24. ółtek Stanisław, matematyk, Kraków, UPR Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-24 złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny 1. Wilk Kazimierz Czesław, technik ochrony rodowiska, Kraków, Alternatywa Ruch Społeczny 2. Czajkowski Zygmunt, przedsibiorca, Stanitki, nie naley do partii politycznej 3. Bartnik Stefan, antykwariusz, Solec-Zdrój, nie naley do partii politycznej 4. Zawalski Marek Stanisław, pracownik biurowy, Kraków, KPN-Ojczyzna 5. Pitka Stefan, nauczyciel, Bukowno, KPN-Ojczyzna 6. miga Jacek Andrzej, student, Kraków, Sojusz Nowych Sił 7. Korczak Niwicki Piotr Aleksander, ekonomista, Kraków, nie naley do partii politycznej 8. Łojek Jarosław, historyk, Kraków, Sojusz Nowych Sił 9. Fróg Jan Władysław, pedagog, Kraków, nie naley do partii politycznej 10. Kulerz Anna Stanisława, handlowiec, Kraków, KPN-Ojczyzna 11. Btorek Tomasz Piotr, in. transportu, Kraków, KPN-Ojczyzna 12. Stanek Józef, technik mechanik, Olkusz, KPN-Ojczyzna 13. Wróblewski Piotr Franciszek, dziennikarz, Sosnowiec, KPN-Ojczyzna 14. Czechmanowska Dominika Izabela, pracownik biurowy, Kraków, KPN-Ojczyzna 15. Dzigiel Krzysztof, mechanik, Radwanowice, KPN-Ojczyzna 16. Stich Jerzy Tomasz, in. mechanik, Kraków, KPN-Ojczyzna 17. Tarnówka Jan, górnik, Bukowno, Polska Partia Ekologiczna Zielonych 18. Miksztal Michał, nauczyciel, Przybysławice, nie naley do partii politycznej 19. Lipiski Grzegorz, mechanik, Olkusz, KPN-Ojczyzna 20. Stycze Zbigniew, mechanik samochodowy, Konary, KPN-Ojczyzna 21. Jednorałek Maria Elbieta, handlowiec, Kraków, KPN-Ojczyzna 22. Dbrowski Robert, menader, Kraków, KPN-Ojczyzna Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-5, 7-22 złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Kandydat oznaczony na licie nr 6 jest zwolniony z obowizku złoenia owiadczenia o pracy lub słubie w organach bezpieczestwa pastwa lub współpracy z nimi z mocy art.7 ust.2 powołanej ustawy." Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1. Kotlinowski Marek Bolesław, prawnik, Kraków, Liga Polskich Rodzin 2. Połcik Henryk, pracownik naukowy - informatyk, Kraków, nie naley do partii politycznej 3. Marasik Leszek, inynier rolnik, Przeginia Duchowna, Przymierze Ludowo-Narodowe 4. Łukaszewska Wiesława, lekarz, Kraków, nie naley do partii politycznej 5. Piechowicz Daniel, przedsibiorca, Kraków, Ruch odbudowy Polski 6. Wróbel Aleksander, emeryt, Kraków, Przymierze Ludowo-Narodowe 7. Papie Stanisław, dziennikarz, Kraków, Porozumienie Polskie 8. Doboszewska Józefa, pedagog, Kraków, Ruch Katolicko-Narodowy 9. Wróblewska Halina, ekonomista, Bukowno, Ruch Odbudowy Polski 10. Bra Aleksander, technik mechanik, Kraków, Stronnictwo Narodowe 11. Chorobik Andrzej, bibliotekarz, Kraków, Ruch Katolicko-Narodowy 12. Mandecki Marek, ksigarz, Krzeszowice, Stronnictwo Narodowe 13. Zaremba Maria Teresa nauczyciel, Kraków, Ojcowizna 14. Kozioł Włodzimierz, inynier rolnik, Kraków, nie naley do partii politycznej 15. Wilk Jan, pracownik naukowy - informatyk, Kraków, nie naley do partii politycznej

6 16. Sobczyk Jadwiga, lekarz, Kraków, nie naley do partii politycznej 17. Bielawski Mariusz, przedsibiorca, Kraków, Ruch Odbudowy Polski 18. Skałbania Robert, technik meliorant, Kraków, Ruch Odbudowy Polski 19. Parol Ewa Jolanta, geolog, Kraków, Ojcowizna 20. Piłat Jerzy, przedsibiorca, Kraków, Ruch Katolicko-Narodowy 21. Winiewski Stefan, technik energetyk, Kraków, Ruch Katolicko-Narodowy 22. Gurgul Maria, nauczyciel, Kraków, nie naley do partii politycznej 23. Bro Stanisław, inynier mechanik, Kraków, nie naley do partii politycznej 24. Basiaga Małgorzata, pedagog, Kraków, nie naley do partii politycznej 25. Stryszowska Krystyna, rzemielnik, Kraków, Ruch Katolicko-Narodowy 26. Dymacz Aleksander, przedsibiorca, Zabierzów, Ruch Odbudowy Polski 27. Twaróg Maciej, student, Kraków, Stronnictwo Narodowe Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-27 złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Przewodniczcy Okrgowej Komisji Wyborczej w Krakowie (-) Piotr Lechowski

Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681. L. uprawnionych 39917. L. uprawnionych - A 39889

Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681. L. uprawnionych 39917. L. uprawnionych - A 39889 WSTĘPNE WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681 L. uprawnionych 39917 L. uprawnionych - A 39889 L. uprawnionych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KANDYDATÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z OKRĘGU NR 13

WYKAZ KANDYDATÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z OKRĘGU NR 13 WYKAZ KANDYDATÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z OKRĘGU NR Solidarna Polska 1 Stankiewicz Robert M Szczecin Solidarna Polska 2 Klkowski Wacław M Letnin Solidarna Polska 3 Kawka Jacek M Gryfino Solidarna

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 24 sierpnia 2005 r.

Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 24 sierpnia 2005 r. Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 708 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 24 sierpnia 2005 r. o mo liwoêci uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Bardziej szczegółowo

OKW NR 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lubiechów-Palmiarnia Spółka z o.o. w Wałbrzychu ul. Wrocławska 158

OKW NR 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lubiechów-Palmiarnia Spółka z o.o. w Wałbrzychu ul. Wrocławska 158 Załącznik do uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2006 r. OKW NR 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lubiechów-Palmiarnia Spółka z o.o. w Wałbrzychu ul. Wrocławska 158 1. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 48/139/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich ul.

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy

Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy Tytuł Imiona Nazwisko Miejsce pracy Dziedzina > Dyscyplina > Specjalność dr hab. Anita Sylwia Adamczyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 228

Warszawa, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 228 Warszawa, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 228 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy Na podstawie art. 161 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

V BIEG KU ROGATEMU RANCZU WYNIKI ZAWODÓW OPEN

V BIEG KU ROGATEMU RANCZU WYNIKI ZAWODÓW OPEN V BIEG KU ROGATEMU RANCZU WYNIKI ZAWODÓW OPEN Organizator: KKS Jura Moto Sport, Jurajska Izba Gospodarcza Termin: 24.02.2013 Miejsce: Skała Kmity k. Krakowa Dystans: 8,15 Km Miejsce Nr Nazwisko i imię

Bardziej szczegółowo

Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary. Aktualizowana

Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary. Aktualizowana Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary Aktualizowana Uwaga: nazwiska i specjalizacje mogą być zbieżne z innymi danymi presonalnymi. Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie możemy publikować

Bardziej szczegółowo

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas 70 Rocznica Powstania Warszawskiego

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas 70 Rocznica Powstania Warszawskiego Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas 70 Rocznica Powstania Warszawskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu z dnia 22 październik 2014

Uchwała nr 6/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu z dnia 22 październik 2014 Uchwała nr 6/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu z dnia 22 październik 2014 W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO NIEODPŁATNEGO UDOSTĘPNIENIA AKCJI FŁT-Kraśnik S.A.

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO NIEODPŁATNEGO UDOSTĘPNIENIA AKCJI FŁT-Kraśnik S.A. 1. ABRAM JAN 25 4 30 KONSTANTY JADWIGA 2. ABRAM KONSTANTY 23 4 8 JAN ROZALIA 3. ABRAMEK ANNA 36 3 15 JAN KRYSTYNA 4. ABRAMEK MARIA 26 5 4 JÓZEF JADWIGA 5. ADACH ALINA 35 11 14 STANISŁAW BRONISŁAWA 6. ADACH

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU MIASTA WROCŁAWIA W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDśETU MIASTA WROCŁAWIA W 2008 ROKU WYKONA BUDśETU MIASTA WROCŁAWIA W 2008 ROKU 1. Wykonanie budŝetu Miasta Wrocławia w 2008 roku Uchwałą Nr XVI/459/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła budŝet Miasta na 2008 rok.

Bardziej szczegółowo

Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary. Aktualizowana

Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary. Aktualizowana Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary Aktualizowana 1. prof.zw.dr hab. Danuta Gościcka anatom 2. prof.zw.dr hab. Wojciech Sobaniec neurolog 3. prof.ndzw.dr hab.med. Antoni Rogóyski lekarz 4. prof.n.med.

Bardziej szczegółowo

I BIEG WADOWICKI WYNIKI ZAWODÓW. Open 193 LITEWKA ARKADIUSZ POL CZARNOCHOWICE 86 M20/5 00:36:38 00:36:38

I BIEG WADOWICKI WYNIKI ZAWODÓW. Open 193 LITEWKA ARKADIUSZ POL CZARNOCHOWICE 86 M20/5 00:36:38 00:36:38 I BIEG WADOWICKI WYNIKI ZAWODÓW Open Organizator: Fundacja Święty Uśmiechnięty, Urząd Miejski w Wadowicach, KB Endorfiny Wadowice Termin: 16.05.2015 Miejsce: Wadowice Dystans: 10 km Miejsce Nr Nazwisko

Bardziej szczegółowo

SKRÓT pismo dla internowanych (III - XII 1982, 17 numerów)

SKRÓT pismo dla internowanych (III - XII 1982, 17 numerów) SKRÓT pismo dla internowanych (III - XII 1982, 17 numerów) Spośród internowanych znam nazwiska zaledwie z kilku obozów: Iława: Aleksander Rusiecki (matematyk, Olsztyn), śp. Michał ks. Lubomirski (bankowiec,

Bardziej szczegółowo

I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska

I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska I D I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska 2 2Metody organizacji i zarządzania. Redakcja: Wanda Błaszczyk 2008 7 Kształtowanie relacji

Bardziej szczegółowo

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w Katowicach

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w Katowicach Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w Katowicach OKW: 1. Przedszkole Nr 57, ul. Piastów 13 GĄSKA ANNA, KATOWICE, CZŁONEK JADWISZCZOK MIROSŁAWA, KATOWICE, CZŁONEK KURPANIK SZYMON, KATOWICE, PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

L.p. Specjalność Specjalizacja Nazwisko Imię

L.p. Specjalność Specjalizacja Nazwisko Imię 1 ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO architektura i budownictwo BASISTA Tomasz 2 ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO budownictwo ogólne BEDNARZ Józef 3 ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO budownictwo lądowe: podział budynków, wyodrębnianie

Bardziej szczegółowo

Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary Aktualizowana

Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary Aktualizowana Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary Aktualizowana Uwaga: nazwiska i specjalizacje mogą być zbieżne z innymi danymi presonalnymi. Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie możemy publikować

Bardziej szczegółowo

WYKAZ obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sulechów do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

WYKAZ obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sulechów do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej WYKAZ obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sulechów do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Piaskowa 53,

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu Imię i nazwisko Specjalność Dane kontaktowe Jarosław Chmielewski BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY bezpieczeństwo i higiena pracy tel.

Bardziej szczegółowo

Składy Obwodowych Komisji do Spraw Referendum.

Składy Obwodowych Komisji do Spraw Referendum. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 388/2015 Prezydenta Miasta Leszna Składy Obwodowych Komisji do Spraw Referendum. Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 1 Leszno Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Przeciw demontażowi reformy emerytalnej - oświadczenie ekonomistów

Przeciw demontażowi reformy emerytalnej - oświadczenie ekonomistów Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Przeciw demontażowi reformy emerytalnej - oświadczenie ekonomistów W obliczu starzenia się społeczeństwa, migracji oraz przemian na rynku pracy już w końcu lat 80. było wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

NAJPOPULARNIEJSZY STRAŻAK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2013

NAJPOPULARNIEJSZY STRAŻAK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2013 NAJPOPULARNIEJSZY STRAŻAK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2013 Adamski Marcin OSP Rudnik - wyślij sms o treści STRAZAK.1 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z Adamus Mateusz OSP Bulowice - wyślij sms o treści STRAZAK.2

Bardziej szczegółowo

Poz. 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 marca 2014 r.

Poz. 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 marca 2014 r. Poz. 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych Na podstawie 2 ust. 1, 3 i 4 oraz 3 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń.

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Komitet Organizacyjny I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12

Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12 Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LIST OBYWATELI KULTURY W SPRAWIE MEDIÓW PUBLICZNYCH

LIST OBYWATELI KULTURY W SPRAWIE MEDIÓW PUBLICZNYCH LIST OBYWATELI KULTURY W SPRAWIE MEDIÓW PUBLICZNYCH Wczoraj Rada Nadzorcza TVP nie dopuściła do publicznego etapu konkursu na prezesa i członków zarządu Agnieszki Odorowicz, dyrektor PISF, b. wiceminister

Bardziej szczegółowo