OBWIESZCZENIE Okrgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 6 wrzenia 2001r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE Okrgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 6 wrzenia 2001r."

Transkrypt

1 OBWIESZCZENIE Okrgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 6 wrzenia 2001r. na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz.786/ i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997r. o ujawnieniupracy lub słuby w organach bezpieczestwa pastwa lub współpracy z nimi w latach osób pełnicych funkcje publiczne (tekst jednolity z 1999r. Dz. U. Nr 42, poz. 428 z pón. zm.), zwanej dalej "powołan ustaw" Okrgowa Komisja Wyborcza w Krakowie podaje do wiadomoci informacj o zarejestrowanych okrgowych listach kandydatów na posłów w okrgu wyborczym Nr 13. Lista Nr 1 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy Lista Nr 2 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarno Prawicy Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy Unii Wolnoci Lista Nr 4 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej Lista Nr 5 - Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwo" Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronictwa Ludowego Lista Nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin Lista Nr 1 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1. Chrzanowski Kazimierz, politolog, Kraków, SLD 2. Hausner Jerzy Krzysztof, nauczyciel akademicki, Krakow, SLD 3. Filek Anna Maria, inyniermechanik, Kraków, SLD 4. Adamik Jerzy Aleksander, historyk, Kraków, SLD 5. Barcz Stanisława, ekonomista, Kraków, SLD 6. Orkisz Jan, inynier mechanik, Olkusz, UP 7. Dbek Marek Antoni, politolog, Olkusz, SLD 8. Białczyk Jan, nauczyciel akademicki, Kraków, SLD 9. Brodzka Helena Halina, nauczyciel, Miechów, SLD 10. Cielak Bronisław, dziennikarz, Kraków, SLD 11. Fołtyn Krystyna, rzemielnik, Kraków, SD 12. yelewicz Jerzy Andrzej, prawnik, Wołomin, KPEiR * 13. Łojek Zbigniew Edward, technik mechanik, Baranówka, PLD 14. Czekaj Jan, nauczyciel akademicki, Kraków, SLD 15. Rokita Robert, technik mechanik, Kraków, UP 16. Grzyb Józef, technik mechanik, Jerzmanowice, SLD 17. Gawin Ewa Katarzyna, studentka, Czerna, SLD 18. Krywak Halina, nauczyciel, Kraków, SLD 19. Malanka Ryszard Damian, przetwórca misa, Wola Radziszowska, SLD 20. Dugan-Bart Jolanta Maria, historyk, Kraków, SLD 21. Niepsuj Jakub Robert, politolog, Ptaszkowa, SLD 22. Kosowski Janisław Swetosław, prawnik, Kraków, SLD 23. Kordas Elbieta Maria, nauczyciel, Kraków, SLD 24. Szot Renata, ekonomista, Pozna, UP 25. Brodziski Piotr Bartosz, renowator zabytków architektury, Kraków, SLD 26. Wgrzyn Małgorzata Antonina, prawnik, Klucze, SLD 27. Bohosiewicz Andrzej, inynier lenik, Kraków, SLD Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-11 oraz złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Kandydat oznaczony na licie nr 12 złoył owiadczenie nastpujcej treci: "Owiadczam, e pełniłem słub w organach Lista Nr 2 - Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarno Prawicy 1. Barczyk Kazimierz, prawnik, Kraków, RS AWS 2. Hausner Wojciech, nauczyciel, Kraków, ZChN

2 3. Gil Mieczysław, technik hutnik, Kraków, PPChD 4. Kapera Kazimierz, lekarz stomatolog, Kraków, RS AWS 5. Masłowski Ryszard, nauczyciel akademicki, Kraków, RS AWS 6. Apostoł Marian, nauczyciel akademicki, Kraków, RS AWS 7. Zieleniak Marian, technik elektronik, Kraków, PPChD 8. Cebula Ryszard, prawnik, Olkusz, RS AWS 9. Rumian Stanisław, lekarz, Bolechowice, RS AWS 10. Pluciski Leon, przedsibiorca, Słomniki, ZChN 11. Zygmuntowicz Jacek, inynier ochrony rodowiska, PPChD 12. Gamrat Czesław, nauczyciel, Miechów, RS AWS 13. Ciesielski Józef, technik elektryk, Kraków, RS AWS 14. Krupa Leszek, inynier metalurg, Kraków, RS AWS 15. Boro Piotr, student, Wolbrom, PPChD 16. Karczewski Krzysztof, nauczyciel akademicki, Skawina, RS AWS 17. Jakubowski Wojciech, dziennikarz, Kraków, RS AWS 18. Warchałowski Andrzej, dziennikarz, Kraków, RS AWS 19. Mierzwa Janusz, historyk, Kraków, RS AWS 20. Rymsza-Mazur Magdalena, lekarz, Kraków, nie naley do partii politycznej 21. lusarczyk Adam, przedsibiorca, Krzeszowice, RS AWS 22. Majda Jolanta, pielgniarka, Niepołomice, nie naley do partii politycznej 23. Szajewski Grzegorz, technik mechanik, Kraków, ZChN 24. Gliski Łukasz, student, Nowy Scz, RS AWS 25. Daszczyszak Michał, nauczyciel akademicki, Kraków, RS AWS 26. Borowiec Władysław, technik mechanik, Kraków, KPN 27. Saniocki Krzysztof, inynier mechanik, Kraków, nie naley do partii politycznej 28. Przewłocki Krystian, przedsibiorca, Kraków, RS AWS Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-28 złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy Unii Wolnoci 1. Tadeusz Mazowiecki, polityk, Warszawa, Unia Wolnoci 2. Lassota Józef, poseł, Kraków, Unia Wolnoci 3. Kuniak Brygida Justyna, prawnik, Kraków, Unia Wolnoci 4. Wojtowicz Wojciech, przedsibiorca, Kraków, Unia Wolnoci 5. Trela Zdzisław, rzemielnik, Kraków, Unia Wolnoci 6. Hełbicki Henryk Tadeusz, inynier automatyk, Kraków, nie naley do partii politycznej 7. Krzysztofek Mariusz Krzysztof, prawnik, Kraków, Unia Wolnoci 8. Pach Andrzej Ryszard, pracownik naukowy, Kraków, Unia Wolnoci 9. Palczewski Andrzej Wincenty, technik budowlany, Kraków, Unia Wolnoci 10. Fijałkowska Grayna Anna, nauczyciel, Kraków, Unia Wolnoci 11. Ostrowski Jan Juliusz, historyk sztuki, Kraków, Unia Wolnoci 12. Romanowski Rafał, student Kraków, Unia Wolnoci 13. Sierotwiska-Rewicka Maria Krystyna, nauczyciel, Kraków, Unia Wolnoci 14. Stato Wieslaw Józef, rzemielnik, Kraków, Unia Wolnoci 15. Chomiak Bartłomiej Krzysztof, technik prac biurowych, Kraków, Unia Wolnoci 16. Hareczyk Marek Andrzej, ekonomista, Kraków, Unia Wolnoci 17. Weyssenhoff Antoni, nauczyciel, Kraków, Unia Wolnoci 18. Turska Anna Maria, inynier budowlany, Kraków, Unia Wolnoci 19. Filipek Grzegorz Paweł, student, Kraków, Unia Wolnoci 20. Gablankowska-Kukucz Jolanta, fizyk, Kraków, Unia Wolnoci 21. Kacprzak Katarzyna, studentka, Kraków, Unia Wolnoci 22. Winiewska Monika Maria, nauczyciel, Kraków, Unia Wolnoci 23. Róg Katarzyna Krystyna, studentka, Kraków, Unia Wolnoci 24. Palaszewski Adam Marian, przedsibiorca, Kraków, Unia Wolnoci 25. Kapuciski Stanisław, Kraków, Unia Wolnoci 26. Kurek Jan Kazimierz, pracownik naukowy, Kraków, Unia Wolnoci 27. Gruszka Jacek Piotr, przedsibiorca, Kraków, Unia Wolnoci 28. Okoski Jan Adam, przedsibiostwa, Kraków, Unia Wolnoci Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-11, 13-14, 16-18, 20, 22 oraz złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Kandydaci oznaczeni na licie nr 12, 15, 19, 21, 23 s zwolnieni z obowizku złoenia owiadczenia o pracy lub słubie w organach

3 bezpieczestwa pastwa lub współpracy z nimi z mocy art.7 ust.2 powołanej ustawy." Lista Nr 4 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wójcik Kazimierz Marian, technik rolnik, Poradów, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 2. Wróblewski Tadeusz, handlowiec, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 3. Kieca Henryk, technik budowlany, Olkusz, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 4. Bednarczyk Jerzy, rolnik, Michałowice, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 5. Madej Krzysztof Stanisław, handlowiec, Skała, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 6. Boczkowski Zbigniew, in. lenik, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 7. Adamczyk Józef Mieczysław, in. elektryk, Jerzmanowice, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 8. Kdzierski Lech Andrzej, nauczyciel, Kropidło, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 9. Mazur Adam, handlowiec, Pieczonogi, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 10. Szmigielski Julian, automatyk, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 11. Policht Renata Ewa, in. technolog materiałow budowlanych, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 12. Rembecki Edward, kierowca, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 13. Kaciska Boena Maria, handlowiec, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 14. Dudek Stefan Władysław, rolnik, Maków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 15. Bystro Michał Jerzy, lekarz weterynarii, Wielka Wie, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 16. Szpunar Aleksander, energetyk, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 17. Chrzciewski Lucjan Tadeusz, lekarz, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 18. Ogonowski Jacek Zbigniew, przedsibiorca, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 19. Wilczyski Józef przedsibiorca, Kraków, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-19 złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Lista Nr 5 - Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwo" 1. Ziobro Zbigniew, prawnik, Kraków, "Prawo i Sprawiedliwo" 2. Wassermann Zbigniew, prawnik, Kraków, nie naley do partii politycznej 3. Ratajczak Józef, wydawca, Kraków, Przymierze Prawicy 4. Bubula Barbara, nauczycielka, Kraków, "Prawo i Sprawiedliwo" 5. Szuro Stanisław, nauczyciel, Kraków, nie naley do partii politycznej 6. Boro Piotr, historyk, Kraków, nie naley do partii politycznej, 7. Morawiec-Wgrzyn Elbieta, filolog, Kraków, nie naley do partii politycznej, popierana przez "Prawo i Sprawiedliwo" 8. Wicher Ewa, logistyk, Kraków, nie naley do partii politycznej 9. Petryla Przemysław, porednik w obrocie nieruchomoci, Nowy Scz, nie naley do partii politycznej, 10. Kozdronkiewicz Wojciech, przedsibiorca, Kraków, nie naley do partii politycznej, 11. Pianik Adam, elektronik, Jerzmanowice, nie naley do partii politycznej, 12. Ruszczak Cezary, hutnik, Kraków, nie naley do partii politycznej, 13. Malinowska Maria, polonista, Kraków, nie naley do partii politycznej, popierana przez "Prawo i Sprawiedliwo" 14. Dylewski Andrzej, bankowiec, Klucze, Przymierze Prawicy 15. Garapich Andrzej, biolog, Kraków, nie naley do partii politycznej 16. Siwek Andrzej, nauczyciel akademicki, Kraków, nie naley do partii politycznej, 17. Czech Bartłomiej, prawnik, Kraków, nie naley do partii politycznej, 18. Kuniar Antoni, inynier melioracji wodnej, Kraków, nie naley do partii politycznej 19. Dawidowicz Antoni Lech, matematyk, Kraków, nie naley do partii politycznej, 20. Bukowski Waldemar, historyk, Kraków, nie naley do partii politycznej Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-20 złoyli owiadczenia nastpujcej treci:

4 Lista Nr 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1. Pk Bogdan Marek, inynier zootechnik, Kraków, Polskie Stronnictwo Ludowe 2. Kosiniak-Kamysz Kazimierz, nauczyciel akademicki, Kraków, nie naley do partii politycznej, 3. Nowak Stefan Antoni, rolnik, Przybysławice, Polskie Stronnictwo Ludowe 4. Gajda Lucyna Paulina, nauczyciel, Imbramowice, Polskie Stronnictwo Ludowe 5. Kurecki Józef, prawnik, Kraków, Stronnictwo Polska Racja Stanu 6. Musialska-Surma Anna, Kraków, Polskie Stronnictwo Ludowe 7. Bacik Kazimierz, nauczyciel akademicki, Kraków, Polskie Stronnictwo Ludowe 8. Pasich Ewa Monika, biolog, Gołaczewy-Kolonia Nadmłynie, Polskie Stronnictwo Ludowe 9. Batko Jerzy Leszek, rolnik, Ochojno, nie naley do partii politycznej, 10. Pgiel Alicja Maria, mistrz piekarski, Kraków, nie naley do partii politycznej, popierana przez PSL 11. Leja Grayna, ekonomista, Kraków, Polskie Stronnictwo Ludowe 12. Pilch Maria Ewa, połona, Olkusz, Polskie Stronnictwo Ludowe 13. Rysz Katarzyna Janina, nauczyciel, Czernichów, Polskie Stronnictwo Ludowe 14. Zgrzywa Krzysztof, nauczyciel, Skawina, Stronnictwo Polska Racja Stanu 15. Mikuła Janusz, nauczyciel akademicki, Wieliczka, Stronnictwo Demokratyczne 16. Chwastek Michał Stanisław, inynier techniki rolniczej, Miłocice, Polskie Stronnictwo Ludowe 17. Ostrowski Jan Stanisław, inynier rolnik, Miechów, Polskie Stronnictwo Ludowe 18. Mitoska Hanna, rolnik, Kraków, nie naley do partii politycznej, 19. Tomaszek Zbigniew Antoni, inynier rolnik, Iwanowice Dworskie, Polskie Stronnictwo Ludowe 20. Winiewski Henryk Stanisław, prawnik, Kraków, nie naley do partii politycznej, 21. Cerek Janusz, przedsibiorca, Skawina, nie naley do partii politycznej, 22. Michałek Kazimierz Władysław, lekarz, Kraków, Polskie Stronnictwo Ludowe 23. Czeluniak Małgorzata, pielgniarka, Kraków, nie naley do partii politycznej, popierana przez PSL 24. bik Roman Andrzej, inynier mechanik, Wola Filipowska, nie naley do partii politycznej, 25. Szul Tomasz Antoni, inynier techniki rolniczej, Kraków, Polskie Stronnictwo Ludowe 26. Zwole Izabela Ewa, studentka, Kraków, Polskie Stronnictwo Ludowe Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-7, 9-15, złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Kandydaci oznaczeni na licie nr 8, 16, 26 s zwolnieni z obowizku złoenia owiadczenia o pracy lub słubie w organach bezpieczestwa pastwa lub współpracy z nimi z mocy art.7 ust.2 powołanej ustawy." Lista Nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 1. Klich Bogdan, lekarz, Kraków, nie naley do partii politycznej 2. Krzyworzeka Józef, in. rolnik, Zabierzów, SKL 3. Szczypiski Tomasz, matematyk, Kraków, nie naley do partii politycznej 4. Pawelec Andrzej, ekonomista, Kraków, nie naley do partii politycznej 5. Rokita Jan, polityk, Kraków, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe 6. Kope Sławomir, fizyk, Skawina, nie naley do partii politycznej 7. Dsal Bogdan, ekonomista, Libertów, nie naley do partii politycznej 8. Patena Marta, nauczycielka, Kraków, nie naley do partii politycznej 9. Bielecka Ewa, przedsibiorca, Kraków, nie naley do partii politycznej 10. Jantos-Birczyska Małgorzata, filozof, Kraków, nie naley do partii politycznej 11. Mielus Włodzimierz, nauczyciel, Miechów, Unia Wolnoci 12. Komorowski Andrzej, lekarz weterynarii, Kraków, SKL 13. Ryszka Andrzej, in. mechanik, Olkusz, PPChD 14. Ry Andrzej, lekarz medycyny, Kraków, nie naley do partii politycznej 15. d'obyrn Kajetan, nauczyciel akademicki, Kraków, nie naley do partii politycznej

5 16. Smok Bogdan, nauczyciel, Kraków, nie naley do partii politycznej 17. Grzybek Leon, technik budowlany, Kraków, UW 18. Ziobrowski Paweł, ekonomista, Szczyglice, nie naley do partii politycznej 19. Słabek Piotr, redaktor, Kraków, nie naley do partii politycznej 20. Grodecki Andrzej, chemik, Kraków, ChD III RP 21. Haller de Hallenburg Małgorzata, geofizyk, Kraków, nie naley do partii politycznej 22. Strzała Marek, politolog, Kraków, nie naley do partii politycznej 23. Wyroba Henryk, technik-mechanik, Kraków, nie naley do partii politycznej 24. ółtek Stanisław, matematyk, Kraków, UPR Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-24 złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny 1. Wilk Kazimierz Czesław, technik ochrony rodowiska, Kraków, Alternatywa Ruch Społeczny 2. Czajkowski Zygmunt, przedsibiorca, Stanitki, nie naley do partii politycznej 3. Bartnik Stefan, antykwariusz, Solec-Zdrój, nie naley do partii politycznej 4. Zawalski Marek Stanisław, pracownik biurowy, Kraków, KPN-Ojczyzna 5. Pitka Stefan, nauczyciel, Bukowno, KPN-Ojczyzna 6. miga Jacek Andrzej, student, Kraków, Sojusz Nowych Sił 7. Korczak Niwicki Piotr Aleksander, ekonomista, Kraków, nie naley do partii politycznej 8. Łojek Jarosław, historyk, Kraków, Sojusz Nowych Sił 9. Fróg Jan Władysław, pedagog, Kraków, nie naley do partii politycznej 10. Kulerz Anna Stanisława, handlowiec, Kraków, KPN-Ojczyzna 11. Btorek Tomasz Piotr, in. transportu, Kraków, KPN-Ojczyzna 12. Stanek Józef, technik mechanik, Olkusz, KPN-Ojczyzna 13. Wróblewski Piotr Franciszek, dziennikarz, Sosnowiec, KPN-Ojczyzna 14. Czechmanowska Dominika Izabela, pracownik biurowy, Kraków, KPN-Ojczyzna 15. Dzigiel Krzysztof, mechanik, Radwanowice, KPN-Ojczyzna 16. Stich Jerzy Tomasz, in. mechanik, Kraków, KPN-Ojczyzna 17. Tarnówka Jan, górnik, Bukowno, Polska Partia Ekologiczna Zielonych 18. Miksztal Michał, nauczyciel, Przybysławice, nie naley do partii politycznej 19. Lipiski Grzegorz, mechanik, Olkusz, KPN-Ojczyzna 20. Stycze Zbigniew, mechanik samochodowy, Konary, KPN-Ojczyzna 21. Jednorałek Maria Elbieta, handlowiec, Kraków, KPN-Ojczyzna 22. Dbrowski Robert, menader, Kraków, KPN-Ojczyzna Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-5, 7-22 złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Kandydat oznaczony na licie nr 6 jest zwolniony z obowizku złoenia owiadczenia o pracy lub słubie w organach bezpieczestwa pastwa lub współpracy z nimi z mocy art.7 ust.2 powołanej ustawy." Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1. Kotlinowski Marek Bolesław, prawnik, Kraków, Liga Polskich Rodzin 2. Połcik Henryk, pracownik naukowy - informatyk, Kraków, nie naley do partii politycznej 3. Marasik Leszek, inynier rolnik, Przeginia Duchowna, Przymierze Ludowo-Narodowe 4. Łukaszewska Wiesława, lekarz, Kraków, nie naley do partii politycznej 5. Piechowicz Daniel, przedsibiorca, Kraków, Ruch odbudowy Polski 6. Wróbel Aleksander, emeryt, Kraków, Przymierze Ludowo-Narodowe 7. Papie Stanisław, dziennikarz, Kraków, Porozumienie Polskie 8. Doboszewska Józefa, pedagog, Kraków, Ruch Katolicko-Narodowy 9. Wróblewska Halina, ekonomista, Bukowno, Ruch Odbudowy Polski 10. Bra Aleksander, technik mechanik, Kraków, Stronnictwo Narodowe 11. Chorobik Andrzej, bibliotekarz, Kraków, Ruch Katolicko-Narodowy 12. Mandecki Marek, ksigarz, Krzeszowice, Stronnictwo Narodowe 13. Zaremba Maria Teresa nauczyciel, Kraków, Ojcowizna 14. Kozioł Włodzimierz, inynier rolnik, Kraków, nie naley do partii politycznej 15. Wilk Jan, pracownik naukowy - informatyk, Kraków, nie naley do partii politycznej

6 16. Sobczyk Jadwiga, lekarz, Kraków, nie naley do partii politycznej 17. Bielawski Mariusz, przedsibiorca, Kraków, Ruch Odbudowy Polski 18. Skałbania Robert, technik meliorant, Kraków, Ruch Odbudowy Polski 19. Parol Ewa Jolanta, geolog, Kraków, Ojcowizna 20. Piłat Jerzy, przedsibiorca, Kraków, Ruch Katolicko-Narodowy 21. Winiewski Stefan, technik energetyk, Kraków, Ruch Katolicko-Narodowy 22. Gurgul Maria, nauczyciel, Kraków, nie naley do partii politycznej 23. Bro Stanisław, inynier mechanik, Kraków, nie naley do partii politycznej 24. Basiaga Małgorzata, pedagog, Kraków, nie naley do partii politycznej 25. Stryszowska Krystyna, rzemielnik, Kraków, Ruch Katolicko-Narodowy 26. Dymacz Aleksander, przedsibiorca, Zabierzów, Ruch Odbudowy Polski 27. Twaróg Maciej, student, Kraków, Stronnictwo Narodowe Kandydaci oznaczeni na licie nr 1-27 złoyli owiadczenia nastpujcej treci: Przewodniczcy Okrgowej Komisji Wyborczej w Krakowie (-) Piotr Lechowski

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. (Monitor Polski

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: - - Okręg wyborczy nr obejmujący mandat. JASIŃSKI Sławomir Jacek zgłoszony przez KWW Sławomira Jasińskiego, Lista nr 7 PLADWIG Eugeniusz zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr ROGACZEWSKI

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBOMIERZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBOMIERZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBOMIERZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

1 Bożena Topór Maniów

1 Bożena Topór Maniów ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZUCIN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Na podstawie art. 13 ust. 1, ust.

Bardziej szczegółowo

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. ZPOW-7500-24/14 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wersja archiwalna Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681. L. uprawnionych 39917. L. uprawnionych - A 39889

Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681. L. uprawnionych 39917. L. uprawnionych - A 39889 WSTĘPNE WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681 L. uprawnionych 39917 L. uprawnionych - A 39889 L. uprawnionych

Bardziej szczegółowo

4. CYMANN Helena, lat 62, zam. Tczew zgłoszona przez KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - lista nr 15

4. CYMANN Helena, lat 62, zam. Tczew zgłoszona przez KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - lista nr 15 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tczewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku Na podstawie art. 108, ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Polska Biega 2015 w Niepołomicach Kobiety i Mężczyźni

Polska Biega 2015 w Niepołomicach Kobiety i Mężczyźni Polska Biega 2015 w Niepołomicach Kobiety i Mężczyźni Miejsce Numer Startowy Imię i Nazwisko Miejscowość Czas 1 143 Dariusz Kułynycz Niepołomice 0:18:25 2 156 Piotr Kuryło Augustów 0:18:30 3 25 Jacek Dudek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Informacja o zarejestrowanych kandydatach do Rady Gminy w Bochni w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o zarejestrowanych kandydatach do Rady Gminy w Bochni w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Okręg nr 1 Informacja o zarejestrowanych kandydatach do Rady Gminy w Bochni w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Komitet Wyborczy PSL Franciszek Józef PAJOR Proszówki KW

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy sporządzony dnia 19 listopada 2014r. przez Dzielnicową Komisję Wyborczą w Dzielnicy Śródmieście.

Bardziej szczegółowo

Dane o głosach oddanych na listę i na kandydatów Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego Gmina Andrychów

Dane o głosach oddanych na listę i na kandydatów Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego Gmina Andrychów Lista nr - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro ZIOBRO Zbigniew WŁOSOWICZ Jacek Władysław MULARCZYK Arkadiusz SIARKA Edward MALEC Lucyna KIJ Beata Elżbieta GILARSKI Mirosław Jan GŁOZAK- ZEMAN

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich Działając na podstawie 19 ust. 5 Statutu Sołectwa Gminna Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Brzeszcz z dnia 11 maja 2009 roku. Do składu obwodowych komisji wyborczych powołuję:

Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Brzeszcz z dnia 11 maja 2009 roku. Do składu obwodowych komisji wyborczych powołuję: Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Brzeszcz z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 90/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 17 sierpnia 2015 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 90/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 17 sierpnia 2015 roku Or. 0020.90.2015 Z a r z ą d z e n i e Nr 90/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZDZIESZOWICACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZDZIESZOWICACH 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 24 paź dziernika 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR LIV/2015 WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR LIV/2015 WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ZARZĄDZENIE NR LIV/2015 WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Dzielnica VI Bronowice

Dzielnica VI Bronowice Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa Załącznik Nr listopada 06 r. do Zarządzenia Nr 8/06 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 6 października 06 r. Dzielnica VI Bronowice OKRĘG KANDYDAT DĄBROWSKI MARCIN

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Krakowie z dnia 1 czerwca 2004 roku

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Krakowie z dnia 1 czerwca 2004 roku OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Krakowie z dnia 1 czerwca 2004 roku na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 1 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2015 WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 12 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 117/2015 WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 12 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 117/2015 WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 12 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 117/2015 WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania w Gminie Kozłów obwodowych komisji ds

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Przeworsk z dnia 12 sierpnia 2015 roku. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do przeprowadzenia referendum

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Przeworsk z dnia 12 sierpnia 2015 roku. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do przeprowadzenia referendum Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Przeworsk z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kramsku z dnia 22 października 2014 r.

Uchwała nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kramsku z dnia 22 października 2014 r. Uchwała nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kramsku z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów

Bardziej szczegółowo

Wystpy Arki Gdynia w I lidze.

Wystpy Arki Gdynia w I lidze. Wystpy Arki Gdynia w I lidze. I liga 1974/1975 1. Ruch Chorzów 30 44 20 4-6 61-27 2. Stal Mielec 30 38 15 8-7 40-24 3. lsk Wrocław 30 36 13 10-7 40-31 4. Wisła Kraków 30 34 12 10-8 40-31 5. Zagłbie Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ Załącznik do protokołu z wyborów Okręg wyborczy nr: 1 Liczba mandatów: 1 WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 Rej. 266/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r. o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Chrzanów z dnia 12 sierpnia 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum.

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Chrzanów z dnia 12 sierpnia 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum. Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Chrzanów z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Przewodniczący: Henryk Antoni Bogacz, zam. Korczyna Z-ca przewodniczącego: Zofia Pelczar, zam. Korczyna Członkowie: Gabriela Wiktoria

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r. Obwodowa komisja wyborcza Nr 1 Zespół Placówek Oświatowych w Chotyłowie, ul. Piszczacka 50, 21-530 Chotyłów 1. Anna Tarasiuk Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina 2. Bożena Wójcik Zastępca K W W SLD Lewica

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Świetlicy Osiedlowej, ul. Mazurska 13, Ruciane-Nida

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Świetlicy Osiedlowej, ul. Mazurska 13, Ruciane-Nida Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości informację o składach osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 11 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 11 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015r. Na podstawie art. 13 ustwawy z dnia 14 marca 2003

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Reszla z dnia 14 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Reszla z dnia 14 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Reszla z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Gminie Reszel w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW W dniu 22 listopada o godz. 5.15 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr * 5 Liczba mandatów * 3 ZESTAWIENIE Załącznik nr... do protokołu z wyborów do Rady Powiatu w Szczytnie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

IV Puchar Magurki w Biegach Narciarskich Otwrtych Śladami ArcyksięŜnej Marii Teresy

IV Puchar Magurki w Biegach Narciarskich Otwrtych Śladami ArcyksięŜnej Marii Teresy Wyniki Oficjalne Biegu M 1948 i starsi 11.500 m 1 113 Gorzołka Paweł 1942 Jaworzynka 34:59,0 2 117 Gorzołka Jan 1946 Jaworzynka 42:45,0 3 104 Mazur Waldemar 1947 Czeladź 45:16,0 4 119 Kobielusz Michał

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 59 /2015 Wójta Gminy PIERZCHNICA z dnia 12 sierpnia 2015 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 59 /2015 Wójta Gminy PIERZCHNICA z dnia 12 sierpnia 2015 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 59 /2015 Wójta Gminy PIERZCHNICA z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Gminie Pierzchnica do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Bardziej szczegółowo

w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. NIE

w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. NIE Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Łańcut sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Łańcucie

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Łańcut sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Łańcucie W Y B O R Y D O R A D Y G M I N Y ŁAŃCUT PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Łańcut sporządzony dnia 7 listopada 04r. Gminną Komisję Wyborczą w Łańcucie I. Dla wyboru Rady Gminy Łańcututworzono okręgów wyborczych,

Bardziej szczegółowo

1% podatku przekazany Fundacji "Dorotkowo" w 2014 r. za rok podatkowy 2013

1% podatku przekazany Fundacji Dorotkowo w 2014 r. za rok podatkowy 2013 1% podatku przekazany Fundacji "" w 2014 r. za rok podatkowy 2013 Imię podatnika Nazwisko podatnika Cel szczegółowy wskazany przez podatnika Kwota przekazana na rzecz organizacji Urząd Skarbowy Mariola

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015 WÓJTA GMINY z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano 33. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 47.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 5 października 2015 r.

Zarządzenie nr 47.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 5 października 2015 r. Zarządzenie nr 47.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r. Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ uchwala

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 889

Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 889 Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 889 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Wykaz zgłoszonych kandydatów do OKW nr 1 w Radlinie z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Józefa Rymera 170

Wykaz zgłoszonych kandydatów do OKW nr 1 w Radlinie z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Józefa Rymera 170 Wykaz zgłoszonych kandydatów do OKW nr 1 w Radlinie z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Józefa Rymera 170 1. Skowronek Alina 44-310 Radlin Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej 2. Jędrzejek

Bardziej szczegółowo

Dzielnica XVI Bieńczyce

Dzielnica XVI Bieńczyce Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa Załącznik Nr listopada 006 r. do Zarządzenia Nr 6/006 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia października 006 r. Dzielnica XVI Bieńczyce OKRĘG KANDYDAT BŁAUT ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia. Jacka Wilka. Kowalskiego. Dobczyce Prezydenta RP Andrzeja Dudy 6. Jadwiga Gorączko KW Kandydata na

Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia. Jacka Wilka. Kowalskiego. Dobczyce Prezydenta RP Andrzeja Dudy 6. Jadwiga Gorączko KW Kandydata na Gmina Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Dobczycach Adres Komisji: Szkoła Podstawowa w Dobczycach, ul Jagiellońska 4 Telefon do Komisji: 271-10-16 1. Sabina Irzyk KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Drzewicy, ul. St. Staszica 7 l.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Zgłoszony 1. Karkowski Michał Werówka KWW RAZEM DLA POWIATU 2. Swęd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Bodki z dnia 12 sierpnia 2015. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Bodki z dnia 12 sierpnia 2015. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do Spraw Referendum Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Bodki w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do Spraw Referendum Na podstawie art. 13 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym

Bardziej szczegółowo

III Porsche Centrum Sopot Auto Lellek Group Golf Open 2014

III Porsche Centrum Sopot Auto Lellek Group Golf Open 2014 Klasyfikacja: Strokeplay Brutto 1 Sokołowski Lech A 74 75 149 2 Bagiński Andrzej A 75 80 155 3 Wojtkiewicz Oksana A 76 79 155 4 Sęk Ireneusz A 80 78 158 5 Konopka Henryk A 82 84 166 6 Szpilman Bogdan A

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszewie-Borkach z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszewie-Borkach z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Uchwała nr 1/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2, 2 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski
2. premier Donald Tusk
3. Waldemar Pawlak
4. Elżbieta Bieokowska
5.

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski<br> 2. premier Donald Tusk<br> 3. Waldemar Pawlak<br> 4. Elżbieta Bieokowska<br> 5. Rząd Polski 1. prezydent Bronisław Komorowski 2. premier Donald Tusk 3. Waldemar Pawlak 4. Elżbieta Bieokowska 5. Michał Boni 6. Jolanta Fedak 7. Adam Giersz 8. Cezary Grabarczyk

Bardziej szczegółowo

Szkoła/Uczelnia/Zawód

Szkoła/Uczelnia/Zawód OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA WSPIERANIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH 2012 PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Miasto: Poznań Adres stadionu: AWF Poznań, ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania na terenie miasta Leżajska Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

III PERŁY MAŁOPOLSKI 2015 EDYCJA 1 SKAŁA. Wyniki Open Bieg Krótki

III PERŁY MAŁOPOLSKI 2015 EDYCJA 1 SKAŁA. Wyniki Open Bieg Krótki III PERŁY MAŁOPOLSKI 2015 EDYCJA 1 SKAŁA Wyniki Open L.p. 1 2018 VALLEJO EDUARDO KRAKÓW 2 2031 KELLER DARIUSZ KRAKÓW 3 2896 JARMUŁA MIREK RACIBÓRZ 4 2065 TWARÓG KAMIL TOPORZYSKO 00:25:08 14.3 1 00:00:00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 86/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 86/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 86/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum na terenie miasta Hajnówka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 WYKAZ przedsiębiorców mogących składać wnioski o licencje na wykonywanie

Bardziej szczegółowo