z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych"

Transkrypt

1 2010, tom XI, nr 2-3 (39-40) PIOTR ŁOPUCH 1, MAŁGORZATA PIHUT 1, OLGA BACZYK-ŁOPUCH 2 Zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych w stomatologii przegląd piśmiennictwa The use of extremely low frequency magnetic fields and in dentistry a review of literature STRESZCZENIE Celem artykułu jest charakterystyka zabiegów fizykoterapeutycznych z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych o niskich wartościach indukcji, stosowanych w stomatologii. Wskazano różnice między magnetoterapią a magnetostymulacją oraz scharakteryzowano zabiegi magnetoledoterapii. Opisane zostały efekty biologiczne zachodzące w tkankach po zastosowaniu pola elektromagnetycznego, jak również wskazania i przeciwwskazania do zastosowania wymienionych form fizykoterapii. Przedstawione zostały ponadto efekty lecznicze: u pacjentów z chorobami tkanek okołowierzchołkowych, powikłań po zabiegach stomatologicznych oraz po obwodowym porażeniu lub neuralgii nerwów czaszkowych. Scharakteryzowano działanie przeciwbólowe pól magnetycznych u pacjentów po leczeniu endodontycznym oraz chirurgicznym. Przedstawiono wyniki badań różnych autorów nad skutecznością stosowania wolnozmiennych pól magnetycznych. ABSTRACT The aim of the article was to characterize the physical therapy treatments with the use extremely low frequency magnetic fields in dentistry. Variable magnetic fields with low values of induction was described. Difference between magnetotherapy and magnetostimulation has been indicated and magnetoledotherapy treatments was characterized. The biological effects arising in the tissues after the application of electromagnetic fields was described. Indications and contraindications to the use of these forms of physiotherapy were specified. Obtained therapeutic effects in patients with periapical tissue disease, people with complications after dental surgeries, and peripheral nerve palsy and neuralgia was presented. Analgesic effect of magnetic fields in patients after endodontic treatment, surgery and during orthodontic treatment was well characterized. The results of investigations by various authors on the effectiveness of extremely low frequency magnetic fields was presented. SŁOWA KLUCZOWE wolnozmienne pola magnetyczne, stomatologia KEY WORDS extremely low frequency magnetic fields (ELF-MF), dentistry 1 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJ CM Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. med. Stanisław Majewski 2 Studia Doktoranckie Wydział Lekarski UJ CM Fizykoterapia, jako dział lecznictwa wykorzystujący czynniki fizyczne, jest nieinwazyjną metodą leczenia wspomagającą procesy odnowy biologicznej. Stosowana jest w celu: uzupełnienia leczenia podstawowego, podtrzymania uzyskanego efektu leczniczego oraz zapobiegania postępowi choroby lub jej nawrotom. Czynnikami fizycznymi mającymi zastosowanie w stomatologii są: energia termiczna, świetlna, elektryczna oraz pole magnetyczne. Cechą charakterystyczną pola magnetycznego jest przenikanie przez wszystkie struktury żywego organizmu oraz głęboka i równomierna penetracja. To odróżnia je od innych czynników fizycznych, które zostają pochłonięte na określoną głębokość tkanki, na którą działają. Nazewnictwo zmiennych pól magnetycznych stosowanych w terapii zależy od parametrów fizycznych tych pól, a w szczególności od częstotliwości promieniowania i indukcji magnetycznej. W zależności od wielkości tych parametrów rozróżnia się magnetoterapię i magnetostymulację [1,3]. Ponadto zastosowanie znajduje zmienne pole magnetyczne w połączeniu ze światłem laserowym (magnetolaseroterapia) lub diodowym (magnetoledoterapia). Magnetoterapia to lecznicze stosowanie zmiennych pól magnetycznych, o wartościach indukcji powyżej 100 µt (mikrotesli) oraz częstotliwości pola magnetycznego mniejszej niż 100 Hz. W przypadku magnetostymulacji mamy do czynienia z indukcją magnetyczną o wielkości do 100 µt, a wartość częstotliwości pola magnetycznego mieści się w przedziale od kilku do 3000 Hz. Magnetoledoterapia jest metodą leczenia wspomagającego, w której wykorzystywana jest energia światła wyemitowana z wysokoenergetycznych diod LED (Light Emmiting Diode) w połączeniu z magnetostymulacją o wartościach częstotliwości w przedziale Hz i indukcjach magnetycznych do 100 µt [1, 2, 3, 4, 5]. Diody LED emitują promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie światła czerwonego R, podczerwonego IR i mieszanego RIR. Do zabiegów magnetostymulacji oraz magnetoledoterapii można zastosować aparat Viofor JPS (Med&Life, Polska). Generuje on pole elektromagnetyczne o maksymalnej indukcji 45µT i częstotliwości impulsów podstawowych w zakresie 180 do 195 Hz. Składa się z mikroprocesorowego sterownika oraz zestawu aplikatorów (Ryc.1). W praktyce stomatologicznej znajdują zastosowanie aplikator punktowy Z stosowany miejscowo, wytwarzający pulsujące, niejednorodne pole magnetyczne o dużej indukcji oraz aplikator eliptyczny - magnetyczno-świetlny (z promieniowaniem podczerwonym IR, czerwonym R, mieszanym czerwonym/podczerwonym RIR), który wytwarza pulsujące niejednorodne pole magnetyczne i impulsy światła zsynchronizowane z impulsami pola magnetycznego. 46

2 2010, tom XI, nr 2-3 (39-40) W medycynie znajduje zastosowanie terapia zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości (o charakterze magnetostymulacji), która powoduje wzrost procesów metabolicznych, nasilenie regeneracji uszkodzonych tkanek miękkich i twardych, działanie wazodylatacyjne (rozszerzające naczynia) i angiogenetyczne (naczyniotwórcze) oraz działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Wśród zalet magnetostymulacji należy wymienić pozytywne oddziaływanie na układ odpornościowy i korzystny wpływ na obwodowy i ośrodkowy system nerwowy (poprzez poprawę metabolizmu, pobudzenie procesów regeneracyjnych tkanki nerwowej i poprawę czynności elektrycznej mózgu np. wywołanie efektu uspokajającego). Duże znaczenie przypisywane jest działaniu przeciwbólowemu, co następuje poprzez zwiększone wydzielanie endogennych opiatów z grupy β-endorfin [1, 4]. WSKAZANIA DO MAGNETOSTYMULACJI Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego zostało opisane w terapii stanów zapalnych miazgi i przyzębia okołowierzchołkowego oraz stanów pourazowych tkanek miękkich i twardych jamy ustnej. Korzystny efekt uzyskano również po zabiegach chirurgicznych, w przypadkach utrudnionego wyrzynania zębów ósmych i powikłań po usunięciu zębów (np. suchy zębodół), jak również w terapii elektrometalozy jamy ustnej. Ponadto metoda ta została wykorzystana w leczeniu neuralgii, nerwobólu oraz porażeń nerwów (językowego, zębodołowego dolnego oraz twarzowego) [1, 4, 8, 10]. PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE I WZGLĘDNE DO MAGNETOSTYMULACJI W przypadku planowanych zabiegów fizykoterapeutycznych należy wykluczyć przeciwwskazania bezwzględne i względne. Do pierwszej grupy należą: ciąża, czynne choroby nowotworowe, gruźlica oraz zaawansowany zespół chorobowy AIDS. Zabiegów nie należy planować również u osób ze wszczepionym rozrusznikiem serca, po przeszczepach narządów, u pacjentów, u których występują masywne krwawienia po zabiegach chirurgicznych oraz u osób chorych psychicznie [1, 4]. Przeciwwskazania względne dotyczą pacjentów w pierwszej dobie po zabiegu chirurgicznym, osób z temperaturą ciała powyżej 38 C lub stwierdzonym zagęszczeniem struktury kostnej. Zabiegi nie powinny być wykonywane również u pacjentów z ostrymi chorobami wirusowymi, a także w przypadku znacznego obrzęku tkanek, zaburzeń krzepnięcia oraz krwawień z przewodu pokarmowego. Innym względnym przeciwwskazaniem jest padaczka [1, 2]. WSKAZANIA DO MAGNETOLEDOTERAPII Jednoczesne zastosowanie zmiennego pola magnetycznego oraz światła z zakresu widzialnego i podczerwieni emitowanego przez wysokoenergetyczne diody LED o parametrach leczniczych wywołuje efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy. Szczególne wskazania do magnetoledoterapii to: ostry i przewlekły ból, okołowierzchołkowe zmiany zapalne oraz urazy tkanek z przerwaniem ich ciągłości. Ryc. 1. Sterownik Viofor JPS Delux Dent wraz z aplikatorem eliptycznym. PRZECIWWSKAZANIA DO MAGNETOLEDOTERAPII W związku z zastosowaniem światła należy zwrócić uwagę na wystąpienie dodatkowych przeciwwskazań, takich jak uczulenie na światło lub przyjmowanie leków fotouczulających. Przeciwwskazane jest również stosowanie tej metody leczniczej w przypadku stwierdzenia trudnych do zdiagnozowania zmian skórnych. W okresie stosowania magnetoledoterapii nie należy stosować kosmetyków o właściwościach uczulających na światło [5, 6, 7]. ZASTOSOWANIE ZMIENNYCH PÓL MAGNETYCZNYCH W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH Wspomaganie leczenia przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych Możliwości zastosowania terapii polem magnetycznym w stomatologii jako pierwsi zbadali autorzy z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, pod kierownictwem prof. Opalko. Celem pracy była ocena skuteczności zmiennych pól magnetycznych we wspomagającym leczeniu zmian okołowierzchołkowych. Do badań zastosowano aparat Viofor JPS. W trakcie terapii zastosowano program M1P3 o stałej intensywności (4-6). Zabiegi wykonywane były raz dziennie przy zastosowaniu aplikatora magnetyczno-świetlnego IR. Czas zabiegu wynosił 10 min. Kontrolne badania radiologiczne przeprowadzono po 15, 30 i 45 zabiegach magnetoledoterapii. Oznaki regeneracji kości, w postaci zagęszczenia struktury kości, obserwowano po 30 zabiegach. Likwidacja ogniska osteolitycznego kości występowała niezależnie od wieku oraz płci chorych. U pacjentów wymagających powtórnego leczenia endodontycznego regenerację uzyskiwano po większej liczbie zabiegów [8, 9, 10]. Z kolei z badań Lietz-Kijak wynika, iż zastosowanie magnetostymulacji wspomaganej światłem wysokoenergetycznych diod LED (magnetoledoterapii) wpływa korzystniej na odbudowę struktury kostnej w porównaniu do samej magnetostymulacji [1]. Występuje wówczas zjawisko synergizmu, w wyniku zastosowania obu rodzajów promieniowania elektromagnetycznego, polegające na wzmocnieniu efektu terapeutycznego [1, 6]. Leczenie powikłań poekstrakcyjnych Jednym z powikłań po usunięciu zęba jest ból związany z wystąpieniem tzw. suchego zębodołu. Powikłanie to występuje 47

3 2010, tom XI, nr 2-3 (39-40) u 2-4% pacjentów, powstaje średnio po 3 do 4 dniach po ekstrakcji. Preiskorn zastosowała metodę magnetostymulacji jako leczenie wspomagające terapię standardową u 26 chorych leczonych z powodu suchego zębodołu. Zabiegi magnetostymulacji zostały przeprowadzone z użyciem aparatu Viofor JPS. Czas zabiegu wynosił 10 minut. Aplikator punktowy był skierowany prostopadle do skóry twarzy, na wysokości zębodołu objętego stanem zapalnym. Zastosowano program o nastawieniu M1, P2 oraz poziomie natężenia 4. Zabiegi były kontynuowane do ustąpienia dolegliwości bólowych. Na podstawie analizy uzyskanych wyników autorka stwierdziła, że u większości pacjentów, w wyniku skojarzenia metody konwencjonalnej i magnetostymulacji, ból ulegał złagodzeniu już w pierwszej dobie leczenia. Natomiast całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych miało miejsce po 3-4 zabiegach. Powyższe dane dają podstawy, aby sądzić, że terapia zmiennym polem magnetycznym wpływa korzystnie na leczenie powikłań poekstrakcyjnych [11]. Z piśmiennictwa wynika również, iż zmienne pole magnetyczne przyśpiesza gojenie ran poprzez zwiększoną syntezę kolagenu przez fibroblasty, przyśpieszenie powstawania krążenia obocznego, wzrost stężenia IGF II oraz liczbę receptorów komórkowych dla IGF II [12]. Regeneracja uszkodzonych nerwów Innym powikłaniem z zakresu chirurgii stomatologicznej jest uszkodzenie nerwów obwodowych, w wyniku zastosowania znieczulenia przewodowego lub wykonanych zabiegów chirurgicznych (np. resekcja wierzchołków korzeni zębów trzonowych lub operacyjne usunięcie zębów zatrzymanych). W piśmiennictwie opisane zostały przypadki regeneracji nerwu językowego z zastosowaniem magnetostymulacji. Objawem uszkodzenia tego nerwu jest brak czucia obszaru zaopatrywanego przez nerw, a także zaburzenia percepcji wrażeń smakowych. Standardowe postępowanie polega na leczeniu objawowym, z zastosowaniem farmakoterapii (witamin z grupy B oraz leków przeciwobrzękowych w przypadku wystąpienia krwiaka). Regeneracja nerwu trwa około sześciu miesięcy. Lesiakowski stwierdził, że w wyniku zastosowania magnetostymulacji jako leczenia wspomagającego, po 20 do 48 aplikacjach magnetostymulacji uzyskał ustąpienie obrzęku tkanek, przywrócenie czucia, dotyku i temperatury oraz odbioru wrażeń smakowych [13]. Obwodowe porażenie nerwu twarzowego Obwodowe porażenie nerwu twarzowego jest zespołem bezwładu twarzy. Porażenie może być jednostronne lub obustronne. U pacjentów w badaniu fizykalnym stwierdza się niedowład mięśni twarzy strony porażonej oraz opadnięcie kącika ust i wygładzenie zarysu nosowo-wargowego po stronie chorej. Obserwuje się zmniejszone wydzielanie śliny. W leczeniu stosowana jest farmakoterapia oraz zabiegi fizjoterapeutyczne (np. masaż i ćwiczenia kinezyterapeutyczne). Sieroń i wsp. jako leczenie wspomagające terapię podstawową zastosowali zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości w postaci zabiegów magnetostymulacji. Przeprowadzali 1-2 zabiegów dziennie o długości 10-15min. każdy. Korzystny efekt terapeutyczny uzyskano po zabiegach [14]. Neuralgia nerwu trójdzielnego Neuralgia objawia się napadowym bólem jednej strony twarzy, przy czym promieniowanie bólu obejmuje obszar unerwienia nerwu trójdzielnego. Często pacjenci określając nasilenie dolegliwości bólowych z zastosowaniem skali VAS (Visual Analoge Scale skali subiektywnej oceny odczuwania bólu) wybierają 10, czyli zaznaczają odczucie najsilniejszego bólu. U tych pacjentów najczęściej stosowane jest leczeniem zachowawczofarmakologiczne. W pracy Jędrzejewskiego [15] grupę badaną stanowili pacjenci z rozpoznaną neuralgią nerwu trójdzielnego oraz artropatią stawów skroniowo-żuchwowych. Przeprowadzono 10 zabiegów magnetostymulacji, w okresie 10 dni. Czas trwania jednego zabiegu wynosił 10 minut. Uzyskano znaczne zmniejszenie natężenia bólu lub jego stopniowy zanik po siódmej dobie od rozpoczęcia zabiegów. Z kolei Bryl [16] podaje opis przypadku pacjentki z neuralgią nerwu trójdzielnego, która podawała występowanie napadów bólu od roku. Pacjentka była leczona farmakologicznie z zastosowaniem preparatów karbamazepiny. Wyniki leczenia nie były satysfakcjonujące dla chorej, gdyż uzyskano niewielkie zmniejszenie dolegliwości bólowych, a częstość ataków bólowych nie uległa zmianie. Natomiast po terapii z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych przez okres 3 tygodni uzyskano znaczące zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz wydłużenie okresów bez bólu. PODSUMOWANIE Dostępne piśmiennictwo dotyczące wykorzystania magnetostymulacji i magnetoledoterapii, jako nowej metody wspomagającej podstawowe leczenie stomatologiczne, pozwala sądzić, że skuteczność terapii z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych przyczyni się do rozwoju i rozpowszechnienia tej dziedziny lecznictwa w różnych specjalnościach stomatologii. Zabiegi stosowane w terapii są nieinwazyjne, dobrze tolerowane przez pacjentów oraz stosunkowo proste w zastosowaniu. Fakt znacznej i szybkiej redukcji dolegliwości bólowych w wyniku stosowania tej metody pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na stosowanie przeciwbólowych środków farmakologicznych. Leczenie z wykorzystaniem zmiennych pól magnetycznych należy do szybko rozwijających się działów medycyny fizykalnej, jednak jako nowa metoda leczenia wspomagającego wymaga prowadzenia dalszych badań i obserwacji klinicznych [1, 6, 15, 16, 17]. PIŚMIENNICTWO 1. Opalko K., Sieroń A.: Zmienne pola magnetyczne w stomatologii i okulistyce. Wydanie I, Alfa Medica Press., Bielsko-Biała Sieroń A.: Pole magnetyczne w medycynie stan aktualny. OPM 2005, 5, Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Magnetoterapia. Rehabilitacja w Praktyce. 2006, 3, Pasek J., Pasek T., Sieroń A.: Niektóre praktyczne zalecenia w stosowaniu pól magnetycznych i światła w medycynie fizykalnej. Acta Bio-Opt. Informatica Medica. 2007, 4, Pasek J., Misiak A., Mucha R., Pasek T., Sieroń A.: Nowe możliwości w fizykoterapii magnetolaseroterapia. Fizjoterapia Polska. 2008, 1(4), 8, Sieroń A., Pasek J., Mucha R. : Pole magnetyczne i energia światła w medycynie i rehabilitacji magnetoledoterapia. Balneologia Polska 2007, 69(1), Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Światło niskoenergetyczne w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce. 2007, 1,

4 2010, tom XI, nr 2-3 (39-40) 8. Opalko K., Dojs A., Deka W.: Zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych w praktyce stomatologicznej. Twój Magazyn Medyczny. Stomatologia i Protetyka. 2003, 1, Opalko K., Dojs A., Piechowicz-Lesiakowska A., Lesiakowski M.: Magnetostymulacja w leczeniu powikłań stomatologicznych. Przegląd Elektrotechniczny 2005, 12, Opalko K., Dojs A.: Zastosowanie magnetostymulacji - system JPS, jako leczenie wspomagające przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych zęba. Forum Stomat. 2005, 1 Wyd. Spec. 11. Preiskorn M., Trykowski J., Żmuda S., Pogorzelski C.: Leczenie suchego zębodołu z zastosowaniem pola elektromagnetycznego. Stomat. Współczesna. 2001, Supl. 2, Fitzsimmons R. J., Baylink D. J.: Growth factors and electromagnetic fields in bone. Clin. Plast. Surg. 1994, 21, Lesiakowski M., Opalko K., Sroczyk M., Piechowicz-Lesiakowska A.: Rehabilitacja nerwu językowego z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych z jonowym rezonansem cyklotronowym - doniesienie wstępne. Nowa Stomat. 2004, 1, Pasek J., Pasek T., Kniażewska M., Obuchowicz A., Sieroń A.: Magnetostymulacja w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowego. Neural. Dziec. 2008, 34(17) Jędrzejewski P., Cieślik T., Sieroń A.: Zastosowanie kliniczne wolnozmiennych pól magnetycznych doświadczenia własne. Dental Medical Problem 2002, 39, 2, Bryl A., Paluszak J.: Neuralgia nerwu trójdzielnego: leczenie za pomocą pola magnetycznego o niskiej indukcji. Opis przypadku. Acta Bio-Opt. Informatica Medica. 2001, 7, Staś-Rzendkowska K., Halejak R., Pyszkowska J.: Magnetostymulacja w medycynie bólu. Twój Magazyn Medyczny. 2004, ADRES DO KORESPONDENCJI Piotr Łopuch Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJCM ul. Montelupich 4, Kraków

5 ISSN Czasopismo indeksowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (KBN - 6.0) i Index Copernicus (ICV ) 2010, tom XI, nr 2-3 (39-40) STOMATOLOGIA KLINICZNA Pismo pod patronatem: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Instytutu Stomatologii UJ IMPLANTOLOGIA W NAUCE I PRAKTYCE STOMATOLOGIA OGÓLNA I SPECJALISTYCZNA Nr

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

// // Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydanie drugie. Autor: Aleksander Sieroń.

// // Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydanie drugie. Autor: Aleksander Sieroń. // // Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydanie drugie. Autor: Aleksander Sieroń. Prof. Aleksander Sieroń jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii i medycyny fizykalnej. Kieruje

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie pola elektromagnetycznego w leczeniu dużych zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych zębów opis czterech przypadków

Zastosowanie pola elektromagnetycznego w leczeniu dużych zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych zębów opis czterech przypadków Czas. Stomat., 2006, LIX, 1 Zastosowanie pola elektromagnetycznego w leczeniu dużych zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych zębów opis czterech przypadków Application of a magnetic field in the treatment

Bardziej szczegółowo

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej,

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej, Fizykoterapia jest działem lecznictwa, w którym stosuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne, jak czynniki termiczne, promieniowanie Słońca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez różnego

Bardziej szczegółowo

Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza. miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po. operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów

Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza. miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po. operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Wstęp: Urazy i zabiegi chirurgiczne powodują

Bardziej szczegółowo

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Redakcja naukowa prof. dr hab. n. k. f. Zdzisława Wrzosek dr n. med. Janusz Bolanowski Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spis treści Wstęp - Zdzisława

Bardziej szczegółowo

Medycyna Regeneracyjna. Leczenie schorzeń ortopedycznych osoczem bogatopłytkowym PRP

Medycyna Regeneracyjna. Leczenie schorzeń ortopedycznych osoczem bogatopłytkowym PRP Medycyna Regeneracyjna Leczenie schorzeń ortopedycznych osoczem bogatopłytkowym PRP Od niedługiego czasu w wielu placówkach leczniczo weteranaryjnych istnieje możliwość skorzystania z najnowocześniejszej

Bardziej szczegółowo

Pola magnetyczne w medycynie

Pola magnetyczne w medycynie Wolnozmienne pola magnetyczne coraz szerzej stosowane są w profilaktyce i terapii wielu schorzeń nękających człowieka. Viofor JPS System aparat do magnetostymulacji i magnetoterapii - to sukces polskiej

Bardziej szczegółowo

SALUS-TALENT. głęboka stymulacja SKUTECZNA WALKA Z BÓLEM NARZĄDU RUCHU BEZINWAZYJNA TERAPIA NIETRZYMANIA MOCZU

SALUS-TALENT. głęboka stymulacja SKUTECZNA WALKA Z BÓLEM NARZĄDU RUCHU BEZINWAZYJNA TERAPIA NIETRZYMANIA MOCZU SALUS-TALENT głęboka stymulacja ELEKTROMAGNETYCZNA SKUTECZNA WALKA Z BÓLEM NARZĄDU RUCHU BEZINWAZYJNA TERAPIA NIETRZYMANIA MOCZU BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76

Bardziej szczegółowo

5 ECTS F-2-K-MF-01 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: stacjonarne w/ćw

5 ECTS F-2-K-MF-01 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: stacjonarne w/ćw Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Q.Light - profesjonalna fototerapia

Q.Light - profesjonalna fototerapia Q.Light - profesjonalna fototerapia Urządzenie Q.Light 70 NT IR pozwala na prowadzenie skutecznej terapii w szerokim zakresie stosowania właściwemu dla światła spolaryzowanego. Q.Light 70 NT IR jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Fizykoterapia Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl)

Fizykoterapia Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl) Dział fizjoterapii, który wykorzystuje naturalne tworzywa występujące w przyrodzie (woda, borowina) oraz sztucznie wytworzoną energię fizyczną w celu: FIZYKOTERAPIA - dział fizjoterapii, który wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Rehabilitacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Rehabilitacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Rok studiów 4 I nforma cje ogólne Rehabilitacja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zespół S u d e cka /

Zespół S u d e cka / ANDRZEJ ZYLUK Zespół S u d e cka / algodystrofia / CRPS DIAGNOSTYKA I LECZENIE prof. dr hab. n. med. A N D R Z E J Z Y L U K Zespół Sudecka / a lg o d y s tro fia / CRPS DIAGNOSTYKA I LECZENIE & PZWL Spis

Bardziej szczegółowo

FIZYKOTERAPIA 1. Informacje o przedmiocie (zaj ciach), jednostce koordynuj cej przedmiot i osobie prowadz cej. 2. Cel zaj

FIZYKOTERAPIA 1. Informacje o przedmiocie (zaj ciach), jednostce koordynuj cej przedmiot i osobie prowadz cej. 2. Cel zaj FIZYKOTERAPIA 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot i osobie prowadzącej. 1.1. Nazwa przedmiotu : Fizykoterapia. 1.2. Forma przedmiotu: Wykłady, ćwiczenia 1.3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

BTL -4000 Smart & Premium Elektroterapia Nowe rodzaje prądów. BTL -4000 Smart & Premium. Nowe rodzaje prądów

BTL -4000 Smart & Premium Elektroterapia Nowe rodzaje prądów. BTL -4000 Smart & Premium. Nowe rodzaje prądów BTL -4000 Smart & Premium Elektroterapia 1. Prąd Kotz`a średniej częstotliwości, bipolarny. Prąd Kotz`a jest jednym z grupy prądów, z których pochodzi rosyjska stymulacja, stąd prąd Kotz`a może być również

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VII I. Istota fizjoterapii

SPIS TREŚCI VII I. Istota fizjoterapii SPIS TREŚCI 1. Podstawy fizjoterapii 1 Istota fizjoterapii 1 Problemy terminologiczne 2 Charakterystyka fizjoterapii 5 Cele fizjoterapii 6 Fizjoterapia jako metoda wywoływania reakcji na bodziec i usprawniania

Bardziej szczegółowo

*Letycja Krystyniacka

*Letycja Krystyniacka Borgis Wpływ leczenia polem magnetycznym o niskiej częstotliwości i laserem na wartości tętna w chorobach zwyrodnieniowych stawów *Letycja Krystyniacka Sanatorium Uzdrowiskowe Dzwonkówka, Sanatorium Uzdrowiskowe

Bardziej szczegółowo

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie W HILTERAPIA stosuje się pulsacyjną emisję promieniowania laserowego. Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie przerwy między impulsami sprawiają, że odpowiednio duża dawka energii

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE obowiązuje od dnia 13.06.2016 r. W PAKIETACH MEDYCZNYCH TANIEJ! Badanie fizjoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Katalog usług AZ MED Sp. z o.o.

Katalog usług AZ MED Sp. z o.o. Katalog usług AZ MED Sp. z o.o. Oferujemy leczenie bólu bez względu na jego pochodzenie i przyczyny AZ MED Informacje ogólne W zakresie działaności AZ MED Sp. z o.o. działają poradnie: leczenia bólu (neurologia,ortopedia

Bardziej szczegółowo

ZEPTER INTERNATIONAL POLAND R E G I O N A L M E E T I N G B R A N D M E D I C A L ZEPTER INTERNATIONAL POLAND REGIONAL MEETING WARSZAWA, 15-11-2013

ZEPTER INTERNATIONAL POLAND R E G I O N A L M E E T I N G B R A N D M E D I C A L ZEPTER INTERNATIONAL POLAND REGIONAL MEETING WARSZAWA, 15-11-2013 ZEPTER INTERNATIONAL POLAND R E G I O N A L M E E T I N G B R A N D M E D I C A L ZEPTER INTERNATIONAL POLAND REGIONAL MEETING WARSZAWA, 15-11-2013 Ewolucja BIOPTRON BIOPTRON MedAll Nr 1 wśród Terapii

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE obowiązuje od dnia 13.07.2015 r. W PAKIETACH MEDYCZNYCH TANIEJ! Badanie fizjoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomagające uzyskać gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu CELE Student

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjentów

Informacja dla pacjentów info Informacja dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim leczonych bortezomibem Polineuropatia indukowana bortezomibem Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz Katedra i Klinika Hematologii,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizykoterapia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja badań medycznych według EBM (medycyny opartej na dowodach naukowych) poziomy wiarygodności... 613 Wykaz skrótów... 613

Ewaluacja badań medycznych według EBM (medycyny opartej na dowodach naukowych) poziomy wiarygodności... 613 Wykaz skrótów... 613 IX 1. MECHANIZMY POWSTAWANIA BÓLU Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski... 1 Patomechanizm bólu ostrego... 3 Patomechanizm bólu przewlekłego... 9 Ból neuropatyczny... 10 Ośrodkowa sensytyzacja... 15 2. METODY

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA KLINICZNE PÓL MAGNETYCZNYCH W SYNERGII ZE ŚWIATŁEM NISKOENERGETYCZNYM

ZASTOSOWANIA KLINICZNE PÓL MAGNETYCZNYCH W SYNERGII ZE ŚWIATŁEM NISKOENERGETYCZNYM Nowiny Lekarskie 2010, 79, 3, 167 172 ROMUALDA MUCHA 1, 2, MONIKA MUCHA 1, JAN BUDZIOSZ 1, 2, ALEKSANDER SIEROŃ 1, 2 ZASTOSOWANIA KLINICZNE PÓL MAGNETYCZNYCH W SYNERGII ZE ŚWIATŁEM NISKOENERGETYCZNYM CLINICAL

Bardziej szczegółowo

TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ

TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ Jest nowoczesną, wysoce efektywną metodą leczenia. Fale uderzeniowe przyspieszają proces zdrowienia poprzez stymulację metabolizmu i pobudzenie cyrkulacji krwi, rozpuszczenie zwapniałych

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Student studiów pierwszego stopnia (licencjat)

Bardziej szczegółowo

Program przedmiotu Fizykoterapia w semestrze II (pierwszy semestr nauczania przedmiotu) Studia niestacjonarne

Program przedmiotu Fizykoterapia w semestrze II (pierwszy semestr nauczania przedmiotu) Studia niestacjonarne Program przedmiotu Fizykoterapia w semestrze II (pierwszy semestr nauczania przedmiotu) Studia niestacjonarne Program został opracowany w oparciu o Standardy Kształcenia na kierunku Fizjoterapia, studia

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart.Ortop. 2012, 4, str.600,issn 2083-8697 OCENA SKUTECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ GŁĘBOKIEJ STYMULACJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ U PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁYMI ZESPOŁAMI BÓLOWYMI KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO - KRZYŻOWEGO DONIESIENIE

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Jan Łazowski PODSTAW Y FIZYKO TERAPII

Jan Łazowski PODSTAW Y FIZYKO TERAPII Jan Łazowski PODSTAW Y FIZYKO TERAPII Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Jan Łazowski PODSTAWY FIZYKOTERAPII W rocław 2007 Spis treści Wstęp... 7 1. Zagadnienia ogólne... 9 1.1. Definicja i synonimy

Bardziej szczegółowo

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112 Spis treści Wstęp Leszek Kryst.................. 15 1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych Ewa Mayzner-Zawadzka, Marcin Kołacz.......... 17 Postępowanie przedoperacyjne.................

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia stomatologiczna Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Rok studiów 4 Semestr studiów 7/ 8 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY MECHANIZM GENEROWANIA FALI

ELEKTROMAGNETYCZNY MECHANIZM GENEROWANIA FALI TERAPIA FALAMI UDERZENIOWYMI To innowacyjna metoda o wysokiej skuteczności potwierdzonej klinicznie, szeroko stosowana w rehabilitacji, ortopedii i medycynie sportowej, przede wszystkim do zwalczania przewlekłego

Bardziej szczegółowo

Fale radiowe w kosmetyce

Fale radiowe w kosmetyce Fale radiowe w kosmetyce Działanie kosmetyczne fal radiowych polega na termolizie (diatermii) przy pomocy prądu szybkozmiennego o wysokim napięciu. Zmiana energii powoduje wytwarzanie ciepła, które rozgrzewa

Bardziej szczegółowo

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku.

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku. labrida bioclean CHIRURGIA I IMPLANTOLOGIA Antybakteryjna szczoteczka Labrida BioClean to nowatorskie narzędzie, które skraca czas leczenia i pomaga w delikatnym oraz skutecznym czyszczeniu mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Program przedmiotu Fizykoterapia w semestrze II (pierwszy semestr nauczania przedmiotu) Studia stacjonarne

Program przedmiotu Fizykoterapia w semestrze II (pierwszy semestr nauczania przedmiotu) Studia stacjonarne Program przedmiotu Fizykoterapia w semestrze II (pierwszy semestr nauczania przedmiotu) Studia stacjonarne Program został opracowany w oparciu o Standardy Kształcenia na kierunku Fizjoterapia, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności przeciwbólowej magnetoledoterapii u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

Ocena skuteczności przeciwbólowej magnetoledoterapii u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Wiadomości Lekarskie 2010, TOM LXIII, NR 4 Ocena skuteczności przeciwbólowej magnetoledoterapii u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego Analgesic

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 04-05 () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

* Ocena umiejętności: samodzielnego praktycznego wprowadzania w życie zdobytej wiedzy.

* Ocena umiejętności: samodzielnego praktycznego wprowadzania w życie zdobytej wiedzy. Opis przedmiotu (sylabus ) na rok akademicki 2011/2012 MEDYCYNA FIZYKALNA I BALNEOKLIMATOLOGIA Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL p.o. Kierownika Zakładu: dr n med. Dariusz Białoszewski Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Agnieszka Bednarek

Rejestracja Agnieszka Bednarek Rejestracja Agnieszka Bednarek 668706117 Fala uderzeniowa znajduje zastosowanie w rehabilitacji, medycynie sportowej i ortopedii. Jest to innowacyjna metoda, przynosząca szybkie i długotrwałe rezultaty

Bardziej szczegółowo

lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej

lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 22 882 42 51 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl, www.btlnet.pl Wszystkie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Lekarski I (licencjackie)

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Lekarski I (licencjackie) SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: Poziom studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Rehabilitacja Kod modułu LK.3.E.022 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Zakres działalności: projektowanie, rozwój, produkcja i dystrybucja urządzeń medycznych do terapii, diagnostyki i rehabilitacji

Zakres działalności: projektowanie, rozwój, produkcja i dystrybucja urządzeń medycznych do terapii, diagnostyki i rehabilitacji Med & Life Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rok założenia: 1995 Zakres działalności: projektowanie, rozwój, produkcja i dystrybucja urządzeń medycznych do terapii, diagnostyki i rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach. Fale Radiowe

RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach. Fale Radiowe RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach Fale Radiowe Najskuteczniejsza technologia potwierdzona badaniami naukowymi! Teraz ta technologia może być w Twoim gabinecie! RF emituje falę elektromagnetyczną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208199 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369112 (51) Int.Cl. A61C 5/02 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" ul. Waszyngtona

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Kinesio Tapingu w usprawnianiu pacjentki po rekonstrukcji nerwu twarzowego

Wykorzystanie Kinesio Tapingu w usprawnianiu pacjentki po rekonstrukcji nerwu twarzowego Wykorzystanie Kinesio Tapingu w usprawnianiu pacjentki po rekonstrukcji nerwu twarzowego 1) Ireneusz Hałas, 2) Tomasz Senderek, 3) Lucyna Krupa. STRESZCZENIE Wstęp. Celem pracy jest przedstawienie możliwości

Bardziej szczegółowo

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Nefrektomia Nefrektomia jest metodą umożliwiającą całkowite wyleczenie

Bardziej szczegółowo

Krioterapia. - leczenie zimnem. medica press

Krioterapia. - leczenie zimnem. medica press Krioterapia - leczenie zimnem medica press Aleksander Sieroń, Grzegorz Cieślar, Leszek Jagodziński, Zofia Drzazga, Ewa Birkner, Aleksandra Bilska-Urban, Aleksandra Mostowy, Magdalena Kubacka, Agata Stanek,

Bardziej szczegółowo

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej Załącznik nr 7 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne Tabela nr 1 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie }

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie } Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie } Czym jest w ogóle promieniowane? Jest to zjawisko polegające na wysyłaniu i przekazywaniu energii na odległość. Energia ta może być wysyłana w postaci cząstek,

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM.

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM. DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA Data urodzenia Wiek Waga kg Wzrost cm Leczony obszar.. Wymiary dotyczące obszaru- obwód.. Osoba kontaktowa Zawód ADRES

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia

Cykl kształcenia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizykoterapia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

ARCUS. OFERTA DLA FIRM by. Ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków Telefon 012 654 89 87 Kom 601 95 65 25 www.arcus.strefa.pl

ARCUS. OFERTA DLA FIRM by. Ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków Telefon 012 654 89 87 Kom 601 95 65 25 www.arcus.strefa.pl OFERTA DLA FIRM by ARCUS 2011r Szanowni Państwo Cieszę się, że mogę zapoznać Państwa z działalnością usługową Firmy ARCUS. Jestem przekonany, że firma posiadając szerokie spektrum usług będzie odpowiednim

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Pochewka ścięgnista pierwszego przedziału prostowników

Rysunek 1: Pochewka ścięgnista pierwszego przedziału prostowników ZESPÓŁ DE QUERVAINA Zespół do Quervaina jest jednostką chorobową z grupy entezopatii, opisaną po raz pierwszy w 1895 roku. Obejmuje zapalenie pochewki ścięgnistej pierwszego przedziału prostowników ścięgna

Bardziej szczegółowo

Opis usług komercyjnych Poradni Rehabilitacji

Opis usług komercyjnych Poradni Rehabilitacji Opis usług komercyjnych Poradni Rehabilitacji Promieniowanie podczerwone IR wykonywane przy pomocy lampy sollux. Jest to zabieg polegający na działaniu ciepła, które powoduje: Rozszerzenie naczyń włosowatych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych. Nowak Zuzanna grupa 34Z

Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych. Nowak Zuzanna grupa 34Z Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych Nowak Zuzanna grupa 34Z Zastosowanie światła IPL w usuwaniu defektów kosmetycznych IPL znajduje zastosowanie w takich zabiegach jak: - Fotodepilacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE obowiązuje od dnia 13.06.2016 r. W PAKIETACH MEDYCZNYCH TANIEJ! Badanie fizjoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA

PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA Drgania wysokiej częstotliwości Arsonwalizacja Arsonwalizacja HF08 aparat do arsonwalizacji Zastosowanie: Jest to urządzenie elektroniczne, działa

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona

Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona R E G U L A M I N Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Doktor Wrona Gabinet Stomatologiczny Doktor Wrona jest Prywatną Praktyką Stomatologiczną działającą na podstawie Zezwolenia wydanego

Bardziej szczegółowo

Fizjologia, biochemia

Fizjologia, biochemia 50 Fizjologia, biochemia sportu Krioterapia powoduje lepszą krążeniową i metaboliczną tolerancję oraz opóźnia narastanie zmęczenia w trakcie wykonywania pracy mięśniowej przez zawodników sportów wytrzymałościowych.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA DIKLONAT P, 10 mg/g, żel (Diclofenacum natricum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Leczenie bólu nowotworowego i opieka paliatywna nad dziećmi 2.

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia 1. Ćwiczenie wprowadzające: Wielkości fizyczne i błędy pomiarowe. Pomiar wielkości fizjologicznych 2. Prąd elektryczny: Pomiar oporu

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI DOSTĘPNE W STREFIE POPRAWY ZDROWIA

ZABIEGI DOSTĘPNE W STREFIE POPRAWY ZDROWIA ZABIEGI DOSTĘPNE W STREFIE POPRAWY ZDROWIA Zabiegi w tej strefie dobierane są na podstawie badania fizjoterapeutycznego. ELEKTROTERAPIA Metoda fizjoterapeutyczna, polegająca na oddziaływaniu prądem elektrycznym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt leczniczy zawiera sól jodowo-bromową, w tym jodki nie mniej

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej Przedwiośnie w Kowarach

Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej Przedwiośnie w Kowarach POMYŚL O SWOIM ZDROWIU! ZAPRASZAMY DO NOWOCZESNEGO CENTRUM REHABILITACJI PRZEDWIOŚNIA W KOWARACH Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej Przedwiośnie w Kowarach Nie zwlekaj pomyśl o swoim zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Fizykalne metody leczenia ran przewlekłych

Fizykalne metody leczenia ran przewlekłych Fizykalne metody leczenia ran przewlekłych Dr n. med. Wydział Fizjoterapii; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach a.polak@awf.katowice.pl Profilaktyka i leczenie odleżyn: Przewodnik do praktyki klinicznej

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks III Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Uwaga: Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka dla pacjenta są wynikiem zakończenia procedury

Bardziej szczegółowo

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Definicja - 1 Dyskopatia szerokie pojęcie obejmujące schorzenia krążka międzykręgowego. W większości przypadków jest to pierwszy z etapów choroby zwyrodnieniowej

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka próchnicy u kobiet ciężarnych zalecenia dla lekarzy stomatologów

Profilaktyka próchnicy u kobiet ciężarnych zalecenia dla lekarzy stomatologów Profilaktyka próchnicy u kobiet ciężarnych zalecenia dla lekarzy stomatologów W 2014 roku, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej i firmy Colgate powołany został Polski Oddział Sojuszu

Bardziej szczegółowo

Efekty leczenia lamiwudyną przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B na podstawie materiału własnego.

Efekty leczenia lamiwudyną przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B na podstawie materiału własnego. Efekty leczenia lamiwudyną przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B na podstawie materiału własnego. Hanna Berak Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Wskazania do leczenia lamiwudyną nieskuteczna

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając Etiologia wybranych grup rozszczepów szczęki, objawy i sposoby ich zespołowego leczenia. Natalia Zając Promotor: dr n. med., prof. Vaclav Bednar Wstęp Wśród wad rozwojowych występujących u noworodków w

Bardziej szczegółowo

ZWYRODNIENIE STAWU RAMIENNEGO (RAMIENNO - ŁOPATKOWEGO)

ZWYRODNIENIE STAWU RAMIENNEGO (RAMIENNO - ŁOPATKOWEGO) ZWYRODNIENIE STAWU RAMIENNEGO (RAMIENNO - ŁOPATKOWEGO) Luty 06, 2016 Staw ramienny (ramienno łopatkowy) utworzony jest przez wydrążenie stawowe łopatki i głowę kości ramiennej. Jako staw kulisty posiada

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia w praktyce. Jak pomóc koniowi w zaciszu własnej stajni, cz.3 TERAPIA POLEM MAGNETYCZNYM.

Fizjoterapia w praktyce. Jak pomóc koniowi w zaciszu własnej stajni, cz.3 TERAPIA POLEM MAGNETYCZNYM. Fizjoterapia w praktyce. Jak pomóc koniowi w zaciszu własnej stajni, cz.3 TERAPIA POLEM MAGNETYCZNYM. Trochę historii. Naturalne pola magnetyczne występują we wszechświecie od jego początków. Przenikały

Bardziej szczegółowo

Rys. 1: Kanał nadgarstka

Rys. 1: Kanał nadgarstka ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA Zespół cieśni nadgarstka (CTS ang. carpal tunel syndrome) to schorzenie powstałe w wyniku ucisku nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. Dotyczy 1-5% ogólnej populacji, ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E załącznik nr 19 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii Choroba Crohna Zapalenie przewodu pokarmowego w chorobie Crohna

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność peloidoterapii, kinezyterapii i pola magnetycznego niskiej częstotliwości w leczeniu objawów dyskopatii lędźwiowej

Skuteczność peloidoterapii, kinezyterapii i pola magnetycznego niskiej częstotliwości w leczeniu objawów dyskopatii lędźwiowej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" ul. Waszyngtona

Bardziej szczegółowo