z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych"

Transkrypt

1 2010, tom XI, nr 2-3 (39-40) PIOTR ŁOPUCH 1, MAŁGORZATA PIHUT 1, OLGA BACZYK-ŁOPUCH 2 Zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych w stomatologii przegląd piśmiennictwa The use of extremely low frequency magnetic fields and in dentistry a review of literature STRESZCZENIE Celem artykułu jest charakterystyka zabiegów fizykoterapeutycznych z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych o niskich wartościach indukcji, stosowanych w stomatologii. Wskazano różnice między magnetoterapią a magnetostymulacją oraz scharakteryzowano zabiegi magnetoledoterapii. Opisane zostały efekty biologiczne zachodzące w tkankach po zastosowaniu pola elektromagnetycznego, jak również wskazania i przeciwwskazania do zastosowania wymienionych form fizykoterapii. Przedstawione zostały ponadto efekty lecznicze: u pacjentów z chorobami tkanek okołowierzchołkowych, powikłań po zabiegach stomatologicznych oraz po obwodowym porażeniu lub neuralgii nerwów czaszkowych. Scharakteryzowano działanie przeciwbólowe pól magnetycznych u pacjentów po leczeniu endodontycznym oraz chirurgicznym. Przedstawiono wyniki badań różnych autorów nad skutecznością stosowania wolnozmiennych pól magnetycznych. ABSTRACT The aim of the article was to characterize the physical therapy treatments with the use extremely low frequency magnetic fields in dentistry. Variable magnetic fields with low values of induction was described. Difference between magnetotherapy and magnetostimulation has been indicated and magnetoledotherapy treatments was characterized. The biological effects arising in the tissues after the application of electromagnetic fields was described. Indications and contraindications to the use of these forms of physiotherapy were specified. Obtained therapeutic effects in patients with periapical tissue disease, people with complications after dental surgeries, and peripheral nerve palsy and neuralgia was presented. Analgesic effect of magnetic fields in patients after endodontic treatment, surgery and during orthodontic treatment was well characterized. The results of investigations by various authors on the effectiveness of extremely low frequency magnetic fields was presented. SŁOWA KLUCZOWE wolnozmienne pola magnetyczne, stomatologia KEY WORDS extremely low frequency magnetic fields (ELF-MF), dentistry 1 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJ CM Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. med. Stanisław Majewski 2 Studia Doktoranckie Wydział Lekarski UJ CM Fizykoterapia, jako dział lecznictwa wykorzystujący czynniki fizyczne, jest nieinwazyjną metodą leczenia wspomagającą procesy odnowy biologicznej. Stosowana jest w celu: uzupełnienia leczenia podstawowego, podtrzymania uzyskanego efektu leczniczego oraz zapobiegania postępowi choroby lub jej nawrotom. Czynnikami fizycznymi mającymi zastosowanie w stomatologii są: energia termiczna, świetlna, elektryczna oraz pole magnetyczne. Cechą charakterystyczną pola magnetycznego jest przenikanie przez wszystkie struktury żywego organizmu oraz głęboka i równomierna penetracja. To odróżnia je od innych czynników fizycznych, które zostają pochłonięte na określoną głębokość tkanki, na którą działają. Nazewnictwo zmiennych pól magnetycznych stosowanych w terapii zależy od parametrów fizycznych tych pól, a w szczególności od częstotliwości promieniowania i indukcji magnetycznej. W zależności od wielkości tych parametrów rozróżnia się magnetoterapię i magnetostymulację [1,3]. Ponadto zastosowanie znajduje zmienne pole magnetyczne w połączeniu ze światłem laserowym (magnetolaseroterapia) lub diodowym (magnetoledoterapia). Magnetoterapia to lecznicze stosowanie zmiennych pól magnetycznych, o wartościach indukcji powyżej 100 µt (mikrotesli) oraz częstotliwości pola magnetycznego mniejszej niż 100 Hz. W przypadku magnetostymulacji mamy do czynienia z indukcją magnetyczną o wielkości do 100 µt, a wartość częstotliwości pola magnetycznego mieści się w przedziale od kilku do 3000 Hz. Magnetoledoterapia jest metodą leczenia wspomagającego, w której wykorzystywana jest energia światła wyemitowana z wysokoenergetycznych diod LED (Light Emmiting Diode) w połączeniu z magnetostymulacją o wartościach częstotliwości w przedziale Hz i indukcjach magnetycznych do 100 µt [1, 2, 3, 4, 5]. Diody LED emitują promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie światła czerwonego R, podczerwonego IR i mieszanego RIR. Do zabiegów magnetostymulacji oraz magnetoledoterapii można zastosować aparat Viofor JPS (Med&Life, Polska). Generuje on pole elektromagnetyczne o maksymalnej indukcji 45µT i częstotliwości impulsów podstawowych w zakresie 180 do 195 Hz. Składa się z mikroprocesorowego sterownika oraz zestawu aplikatorów (Ryc.1). W praktyce stomatologicznej znajdują zastosowanie aplikator punktowy Z stosowany miejscowo, wytwarzający pulsujące, niejednorodne pole magnetyczne o dużej indukcji oraz aplikator eliptyczny - magnetyczno-świetlny (z promieniowaniem podczerwonym IR, czerwonym R, mieszanym czerwonym/podczerwonym RIR), który wytwarza pulsujące niejednorodne pole magnetyczne i impulsy światła zsynchronizowane z impulsami pola magnetycznego. 46

2 2010, tom XI, nr 2-3 (39-40) W medycynie znajduje zastosowanie terapia zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości (o charakterze magnetostymulacji), która powoduje wzrost procesów metabolicznych, nasilenie regeneracji uszkodzonych tkanek miękkich i twardych, działanie wazodylatacyjne (rozszerzające naczynia) i angiogenetyczne (naczyniotwórcze) oraz działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Wśród zalet magnetostymulacji należy wymienić pozytywne oddziaływanie na układ odpornościowy i korzystny wpływ na obwodowy i ośrodkowy system nerwowy (poprzez poprawę metabolizmu, pobudzenie procesów regeneracyjnych tkanki nerwowej i poprawę czynności elektrycznej mózgu np. wywołanie efektu uspokajającego). Duże znaczenie przypisywane jest działaniu przeciwbólowemu, co następuje poprzez zwiększone wydzielanie endogennych opiatów z grupy β-endorfin [1, 4]. WSKAZANIA DO MAGNETOSTYMULACJI Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego zostało opisane w terapii stanów zapalnych miazgi i przyzębia okołowierzchołkowego oraz stanów pourazowych tkanek miękkich i twardych jamy ustnej. Korzystny efekt uzyskano również po zabiegach chirurgicznych, w przypadkach utrudnionego wyrzynania zębów ósmych i powikłań po usunięciu zębów (np. suchy zębodół), jak również w terapii elektrometalozy jamy ustnej. Ponadto metoda ta została wykorzystana w leczeniu neuralgii, nerwobólu oraz porażeń nerwów (językowego, zębodołowego dolnego oraz twarzowego) [1, 4, 8, 10]. PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE I WZGLĘDNE DO MAGNETOSTYMULACJI W przypadku planowanych zabiegów fizykoterapeutycznych należy wykluczyć przeciwwskazania bezwzględne i względne. Do pierwszej grupy należą: ciąża, czynne choroby nowotworowe, gruźlica oraz zaawansowany zespół chorobowy AIDS. Zabiegów nie należy planować również u osób ze wszczepionym rozrusznikiem serca, po przeszczepach narządów, u pacjentów, u których występują masywne krwawienia po zabiegach chirurgicznych oraz u osób chorych psychicznie [1, 4]. Przeciwwskazania względne dotyczą pacjentów w pierwszej dobie po zabiegu chirurgicznym, osób z temperaturą ciała powyżej 38 C lub stwierdzonym zagęszczeniem struktury kostnej. Zabiegi nie powinny być wykonywane również u pacjentów z ostrymi chorobami wirusowymi, a także w przypadku znacznego obrzęku tkanek, zaburzeń krzepnięcia oraz krwawień z przewodu pokarmowego. Innym względnym przeciwwskazaniem jest padaczka [1, 2]. WSKAZANIA DO MAGNETOLEDOTERAPII Jednoczesne zastosowanie zmiennego pola magnetycznego oraz światła z zakresu widzialnego i podczerwieni emitowanego przez wysokoenergetyczne diody LED o parametrach leczniczych wywołuje efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy. Szczególne wskazania do magnetoledoterapii to: ostry i przewlekły ból, okołowierzchołkowe zmiany zapalne oraz urazy tkanek z przerwaniem ich ciągłości. Ryc. 1. Sterownik Viofor JPS Delux Dent wraz z aplikatorem eliptycznym. PRZECIWWSKAZANIA DO MAGNETOLEDOTERAPII W związku z zastosowaniem światła należy zwrócić uwagę na wystąpienie dodatkowych przeciwwskazań, takich jak uczulenie na światło lub przyjmowanie leków fotouczulających. Przeciwwskazane jest również stosowanie tej metody leczniczej w przypadku stwierdzenia trudnych do zdiagnozowania zmian skórnych. W okresie stosowania magnetoledoterapii nie należy stosować kosmetyków o właściwościach uczulających na światło [5, 6, 7]. ZASTOSOWANIE ZMIENNYCH PÓL MAGNETYCZNYCH W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH Wspomaganie leczenia przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych Możliwości zastosowania terapii polem magnetycznym w stomatologii jako pierwsi zbadali autorzy z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, pod kierownictwem prof. Opalko. Celem pracy była ocena skuteczności zmiennych pól magnetycznych we wspomagającym leczeniu zmian okołowierzchołkowych. Do badań zastosowano aparat Viofor JPS. W trakcie terapii zastosowano program M1P3 o stałej intensywności (4-6). Zabiegi wykonywane były raz dziennie przy zastosowaniu aplikatora magnetyczno-świetlnego IR. Czas zabiegu wynosił 10 min. Kontrolne badania radiologiczne przeprowadzono po 15, 30 i 45 zabiegach magnetoledoterapii. Oznaki regeneracji kości, w postaci zagęszczenia struktury kości, obserwowano po 30 zabiegach. Likwidacja ogniska osteolitycznego kości występowała niezależnie od wieku oraz płci chorych. U pacjentów wymagających powtórnego leczenia endodontycznego regenerację uzyskiwano po większej liczbie zabiegów [8, 9, 10]. Z kolei z badań Lietz-Kijak wynika, iż zastosowanie magnetostymulacji wspomaganej światłem wysokoenergetycznych diod LED (magnetoledoterapii) wpływa korzystniej na odbudowę struktury kostnej w porównaniu do samej magnetostymulacji [1]. Występuje wówczas zjawisko synergizmu, w wyniku zastosowania obu rodzajów promieniowania elektromagnetycznego, polegające na wzmocnieniu efektu terapeutycznego [1, 6]. Leczenie powikłań poekstrakcyjnych Jednym z powikłań po usunięciu zęba jest ból związany z wystąpieniem tzw. suchego zębodołu. Powikłanie to występuje 47

3 2010, tom XI, nr 2-3 (39-40) u 2-4% pacjentów, powstaje średnio po 3 do 4 dniach po ekstrakcji. Preiskorn zastosowała metodę magnetostymulacji jako leczenie wspomagające terapię standardową u 26 chorych leczonych z powodu suchego zębodołu. Zabiegi magnetostymulacji zostały przeprowadzone z użyciem aparatu Viofor JPS. Czas zabiegu wynosił 10 minut. Aplikator punktowy był skierowany prostopadle do skóry twarzy, na wysokości zębodołu objętego stanem zapalnym. Zastosowano program o nastawieniu M1, P2 oraz poziomie natężenia 4. Zabiegi były kontynuowane do ustąpienia dolegliwości bólowych. Na podstawie analizy uzyskanych wyników autorka stwierdziła, że u większości pacjentów, w wyniku skojarzenia metody konwencjonalnej i magnetostymulacji, ból ulegał złagodzeniu już w pierwszej dobie leczenia. Natomiast całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych miało miejsce po 3-4 zabiegach. Powyższe dane dają podstawy, aby sądzić, że terapia zmiennym polem magnetycznym wpływa korzystnie na leczenie powikłań poekstrakcyjnych [11]. Z piśmiennictwa wynika również, iż zmienne pole magnetyczne przyśpiesza gojenie ran poprzez zwiększoną syntezę kolagenu przez fibroblasty, przyśpieszenie powstawania krążenia obocznego, wzrost stężenia IGF II oraz liczbę receptorów komórkowych dla IGF II [12]. Regeneracja uszkodzonych nerwów Innym powikłaniem z zakresu chirurgii stomatologicznej jest uszkodzenie nerwów obwodowych, w wyniku zastosowania znieczulenia przewodowego lub wykonanych zabiegów chirurgicznych (np. resekcja wierzchołków korzeni zębów trzonowych lub operacyjne usunięcie zębów zatrzymanych). W piśmiennictwie opisane zostały przypadki regeneracji nerwu językowego z zastosowaniem magnetostymulacji. Objawem uszkodzenia tego nerwu jest brak czucia obszaru zaopatrywanego przez nerw, a także zaburzenia percepcji wrażeń smakowych. Standardowe postępowanie polega na leczeniu objawowym, z zastosowaniem farmakoterapii (witamin z grupy B oraz leków przeciwobrzękowych w przypadku wystąpienia krwiaka). Regeneracja nerwu trwa około sześciu miesięcy. Lesiakowski stwierdził, że w wyniku zastosowania magnetostymulacji jako leczenia wspomagającego, po 20 do 48 aplikacjach magnetostymulacji uzyskał ustąpienie obrzęku tkanek, przywrócenie czucia, dotyku i temperatury oraz odbioru wrażeń smakowych [13]. Obwodowe porażenie nerwu twarzowego Obwodowe porażenie nerwu twarzowego jest zespołem bezwładu twarzy. Porażenie może być jednostronne lub obustronne. U pacjentów w badaniu fizykalnym stwierdza się niedowład mięśni twarzy strony porażonej oraz opadnięcie kącika ust i wygładzenie zarysu nosowo-wargowego po stronie chorej. Obserwuje się zmniejszone wydzielanie śliny. W leczeniu stosowana jest farmakoterapia oraz zabiegi fizjoterapeutyczne (np. masaż i ćwiczenia kinezyterapeutyczne). Sieroń i wsp. jako leczenie wspomagające terapię podstawową zastosowali zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości w postaci zabiegów magnetostymulacji. Przeprowadzali 1-2 zabiegów dziennie o długości 10-15min. każdy. Korzystny efekt terapeutyczny uzyskano po zabiegach [14]. Neuralgia nerwu trójdzielnego Neuralgia objawia się napadowym bólem jednej strony twarzy, przy czym promieniowanie bólu obejmuje obszar unerwienia nerwu trójdzielnego. Często pacjenci określając nasilenie dolegliwości bólowych z zastosowaniem skali VAS (Visual Analoge Scale skali subiektywnej oceny odczuwania bólu) wybierają 10, czyli zaznaczają odczucie najsilniejszego bólu. U tych pacjentów najczęściej stosowane jest leczeniem zachowawczofarmakologiczne. W pracy Jędrzejewskiego [15] grupę badaną stanowili pacjenci z rozpoznaną neuralgią nerwu trójdzielnego oraz artropatią stawów skroniowo-żuchwowych. Przeprowadzono 10 zabiegów magnetostymulacji, w okresie 10 dni. Czas trwania jednego zabiegu wynosił 10 minut. Uzyskano znaczne zmniejszenie natężenia bólu lub jego stopniowy zanik po siódmej dobie od rozpoczęcia zabiegów. Z kolei Bryl [16] podaje opis przypadku pacjentki z neuralgią nerwu trójdzielnego, która podawała występowanie napadów bólu od roku. Pacjentka była leczona farmakologicznie z zastosowaniem preparatów karbamazepiny. Wyniki leczenia nie były satysfakcjonujące dla chorej, gdyż uzyskano niewielkie zmniejszenie dolegliwości bólowych, a częstość ataków bólowych nie uległa zmianie. Natomiast po terapii z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych przez okres 3 tygodni uzyskano znaczące zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz wydłużenie okresów bez bólu. PODSUMOWANIE Dostępne piśmiennictwo dotyczące wykorzystania magnetostymulacji i magnetoledoterapii, jako nowej metody wspomagającej podstawowe leczenie stomatologiczne, pozwala sądzić, że skuteczność terapii z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych przyczyni się do rozwoju i rozpowszechnienia tej dziedziny lecznictwa w różnych specjalnościach stomatologii. Zabiegi stosowane w terapii są nieinwazyjne, dobrze tolerowane przez pacjentów oraz stosunkowo proste w zastosowaniu. Fakt znacznej i szybkiej redukcji dolegliwości bólowych w wyniku stosowania tej metody pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na stosowanie przeciwbólowych środków farmakologicznych. Leczenie z wykorzystaniem zmiennych pól magnetycznych należy do szybko rozwijających się działów medycyny fizykalnej, jednak jako nowa metoda leczenia wspomagającego wymaga prowadzenia dalszych badań i obserwacji klinicznych [1, 6, 15, 16, 17]. PIŚMIENNICTWO 1. Opalko K., Sieroń A.: Zmienne pola magnetyczne w stomatologii i okulistyce. Wydanie I, Alfa Medica Press., Bielsko-Biała Sieroń A.: Pole magnetyczne w medycynie stan aktualny. OPM 2005, 5, Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Magnetoterapia. Rehabilitacja w Praktyce. 2006, 3, Pasek J., Pasek T., Sieroń A.: Niektóre praktyczne zalecenia w stosowaniu pól magnetycznych i światła w medycynie fizykalnej. Acta Bio-Opt. Informatica Medica. 2007, 4, Pasek J., Misiak A., Mucha R., Pasek T., Sieroń A.: Nowe możliwości w fizykoterapii magnetolaseroterapia. Fizjoterapia Polska. 2008, 1(4), 8, Sieroń A., Pasek J., Mucha R. : Pole magnetyczne i energia światła w medycynie i rehabilitacji magnetoledoterapia. Balneologia Polska 2007, 69(1), Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Światło niskoenergetyczne w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce. 2007, 1,

4 2010, tom XI, nr 2-3 (39-40) 8. Opalko K., Dojs A., Deka W.: Zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych w praktyce stomatologicznej. Twój Magazyn Medyczny. Stomatologia i Protetyka. 2003, 1, Opalko K., Dojs A., Piechowicz-Lesiakowska A., Lesiakowski M.: Magnetostymulacja w leczeniu powikłań stomatologicznych. Przegląd Elektrotechniczny 2005, 12, Opalko K., Dojs A.: Zastosowanie magnetostymulacji - system JPS, jako leczenie wspomagające przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych zęba. Forum Stomat. 2005, 1 Wyd. Spec. 11. Preiskorn M., Trykowski J., Żmuda S., Pogorzelski C.: Leczenie suchego zębodołu z zastosowaniem pola elektromagnetycznego. Stomat. Współczesna. 2001, Supl. 2, Fitzsimmons R. J., Baylink D. J.: Growth factors and electromagnetic fields in bone. Clin. Plast. Surg. 1994, 21, Lesiakowski M., Opalko K., Sroczyk M., Piechowicz-Lesiakowska A.: Rehabilitacja nerwu językowego z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych z jonowym rezonansem cyklotronowym - doniesienie wstępne. Nowa Stomat. 2004, 1, Pasek J., Pasek T., Kniażewska M., Obuchowicz A., Sieroń A.: Magnetostymulacja w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowego. Neural. Dziec. 2008, 34(17) Jędrzejewski P., Cieślik T., Sieroń A.: Zastosowanie kliniczne wolnozmiennych pól magnetycznych doświadczenia własne. Dental Medical Problem 2002, 39, 2, Bryl A., Paluszak J.: Neuralgia nerwu trójdzielnego: leczenie za pomocą pola magnetycznego o niskiej indukcji. Opis przypadku. Acta Bio-Opt. Informatica Medica. 2001, 7, Staś-Rzendkowska K., Halejak R., Pyszkowska J.: Magnetostymulacja w medycynie bólu. Twój Magazyn Medyczny. 2004, ADRES DO KORESPONDENCJI Piotr Łopuch Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJCM ul. Montelupich 4, Kraków

5 ISSN Czasopismo indeksowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (KBN - 6.0) i Index Copernicus (ICV ) 2010, tom XI, nr 2-3 (39-40) STOMATOLOGIA KLINICZNA Pismo pod patronatem: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Instytutu Stomatologii UJ IMPLANTOLOGIA W NAUCE I PRAKTYCE STOMATOLOGIA OGÓLNA I SPECJALISTYCZNA Nr

MagnetON MAX MMEM-01

MagnetON MAX MMEM-01 MagnetON MAX MMEM-01 www.instytutvolla.pl, tel. 12-3070360, 3070502, 531408 833 Instytut Badawczo-Rozwojowy im. dr. R. Volla & Noma Medica Volla Warszawa, Kraków, Katowice, Kalisz, Rzeszów, Szczecin, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instytut Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 5

Instytut Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 5 PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE Aluna Fizykoterapia skojarzona w wybranych schorzeniach narządu ruchu przykładowe zastosowania kliniczne oraz rezultaty badań naukowych Combined physical therapy in chosen

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności i skuteczności stosowania

Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności i skuteczności stosowania Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 7, 2013 Borgis *Paweł Stanirowski, Włodzimierz Sawicki Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy

Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy : 39 43 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE POGLĄDOWE REVIEWS Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy PL ISSN 1734-3402 Vestibular rehabilitation

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera diodowego

Zastosowanie lasera diodowego TEMAT NA CZASIE Zastosowanie lasera diodowego w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej Zastosowanie lasera diodowego w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej Słowa kluczowe: laser diodowy, laser półprzewodnikowy,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Wydział Wojskowo Lekarski Oddział Fizjoterapii Tomasz Szkudlarek Nr albumu 092023 Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Elektroterapia w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów

Elektroterapia w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów Elektroterapia w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów Choroba zwyrodnieniowa stawów Choroba zwyrodnieniowa jest przewlekłym zasadniczo niezapalnym schorzeniem, zajmującym zwykle jeden lub kilka stawów,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera diodowego

Zastosowanie lasera diodowego Słowa kluczowe: laser diodowy, laser półprzewodnikowy, laser Picasso Key words: diode laser, semiconductor laser, Picasso laser lek. dent. Małgorzata Janowska-Bugaj, dr n. med. Anna Dudko, prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I mgr Danuta Garczyk Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):59-94 artykuł oryginaly oryginal article Standardy leczenia otępień Standards in dementia care Andrzej Kiejna 1, Przemysław Pacan 1, Elżbieta Trypka 1, Tomasz Sobów 2,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Nr 41

Zeszyty Naukowe Nr 41 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 41 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU ZAKŁAD MIKOLOGII LEKARSKIEJ I DERMATOLOGII Agata Mańkowska LASEROTERAPIA WYSOKOENERGETYCZNA W WYBRANYCH PROBLEMACH DERMATOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych

Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych ISSN 1734 5251 Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych Ireneusz W. Kojder, Dariusz Jeżewski, Marek Lickendorf Klinika Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Autorzy_ Claudia Caprioglio, Giovanni Olivi, Maria Daniela Genovese Ryc. 1_Pacjentka w wieku 6,2 lat. Wyrzynający się ząb 3.6 doprowadził do powstania

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka przeciwodleżynowa. Forum Opieki Długoterminowej. Zakażenia skóry. Rozwiązywanie konfliktów. Kwartalnik nr 1(63) marzec 2015

Profilaktyka przeciwodleżynowa. Forum Opieki Długoterminowej. Zakażenia skóry. Rozwiązywanie konfliktów. Kwartalnik nr 1(63) marzec 2015 Forum Opieki Długoterminowej ISSN 1643-1308 nakład 4000 egz. Kwartalnik nr 1(63) marzec 2015 Zakażenia skóry Rozwiązywanie konfliktów Profilaktyka przeciwodleżynowa Forum Opieki Długoterminowej Szanowni

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

Niezbędne wymogi diagnostyczne i zalecenia terapeutyczne w szpiczaku plazmocytowym

Niezbędne wymogi diagnostyczne i zalecenia terapeutyczne w szpiczaku plazmocytowym PRACE POGLĄDOWE Artur Jurczyszyn 1 Jan Maciej Zaucha 2 Maciej Machaczka 3 Sebastian Grosicki 4 Jarosław Dybko 5 Jacek Czepiel 6 Grzegorz Charliński 7 Katarzyna Janda 8 Wanda Knopińska-Posłuszny 9 Aleksander

Bardziej szczegółowo

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Adres redakcji: Wydział Śląskiej Akademii Medycznej ul. Jedności 2, 41-200 Sosnowiec Konsultacyjna

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. Balneofizjoterapia a gospodarka lipidowa ustroju. Balneotherapy in Regard to Organism s Lipid Parameters

PRACE ORYGINALNE. Balneofizjoterapia a gospodarka lipidowa ustroju. Balneotherapy in Regard to Organism s Lipid Parameters PRACE ORYGINALNE Piel. Zdr. Publ. 2015, 5, 2, 151 158 ISSN 2082-9876 Copyright by Wroclaw Medical University Jadwiga Kuciel-Lewandowska A D, Małgorzata Paprocka-Borowicz E, F Balneofizjoterapia a gospodarka

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 93 98 MARIA WIERNICKA-MENKISZAK, MARLENA TRĄBSKA-ŚWISTELNICKA, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK 1, MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu

Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu PRACA POGLĄDOWA Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu Hospital rehabilitation in patients after brain tumor operation Jarosław Pasek 1, Tomasz Pasek 2, Piotr Ładziński 3, Aleksander

Bardziej szczegółowo

Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Janusz Rybakowski Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009 L-DEP - 1 - WERSJA I Nr 1. W klinicznej diagnostyce różnicowej mięsaka Kaposiego należy uwzględnić następujące jednostki chorobowe: 1) naczyniaki krwionośne; 4) rumień wysiękowy wielopostaciowy; 2) pemfigoid;

Bardziej szczegółowo

Laser miękki B-Cure Sport Pro

Laser miękki B-Cure Sport Pro 1 Laser miękki B-Cure Sport Pro INSTRUKCJA OBSŁUGI oraz zalecane dawki lecznicze Profesjonalne rozwiązanie do leczenia stanów urazowych, bólu oraz kontuzji sportowych. Przenośny miękki laser (soft-laser),

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

Zespół Downa. Dorosłość i medycyna

Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Publikacja dla rodziców i opiekunów Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Publikacja dla rodziców i opiekunów Publikacja dofinansowana przez Ministra Zdrowia. W ramach programu:

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo