90 NR 2 (38)/2015 Wydawnictwo AS MEDIA. Lasery w stomatologii- perspektywa rozwoju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "90 NR 2 (38)/2015 www.aihs.asmedia.com.pl Wydawnictwo AS MEDIA. Lasery w stomatologii- perspektywa rozwoju"

Transkrypt

1 Praca poglądowa Asyst hig stomatol Tom/Volume 10; Numer/Number 2 (38), 2015: E-ISSN ISSN Lasery w stomatologii- perspektywa rozwoju Laser in Dentistry- prospects for development Kinga Grzech-Leśniak 1,E,F ¹ Prezydent Polskiego Towarzystwa Laserowego, PTSL Authors Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection Received: Accepted: Published: Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA Kontakt z autorem: PerioCare, ul. Poznańska 8/1u; , Kraków, tel: , Streszczenie W codziennej praktyce stomatologicznej zastosowanie technik laserowych zyskuje coraz większą popularność, gdyż często oferuje lepsze rezultaty leczenia w porównaniu z konwencjonalnymi metodami. Przed laty w literaturze poddawano w wątpliwość zastosowanie lasera jako niezbędnego narzędzia pracy. Dziś, w dobie dobrze udokumentowanej wiedzy wiemy, że laser ma niepodważalne zastosowanie w chirurgii (obejmując zarówno chirurgię stomatologiczną jak i szczękowo-twarzową), periodontologii, endodoncji, stomatologii zachowawczej czy dziecięcej 1,2. Słowa kluczowe: lasery, stomatologia, terapia laserem niskoenergetycznym LLLT, terapia laserem wysokoenergetycznym HLLT Summary The use of laser technology is becoming more and more popular in every day dental practice, since it provides better treatment outcomes compared to conventional methods. In the past the usefulness of laser in dentistry was doubted. Nowadays, with well-documented knowledge, laser has been proven affective in both dental and cranio-facial surgery, as well as periodontology, endodontic treatment, restorative and children dentistry 1,2. Key words: laser, dentystry, low-level laser therapy LLLT, high-level laser therapy HLLT 90

2 Grzech K. Lasery w stomatologii... Lasery poszerzają zakres oferowanych zabiegów w gabinecie, uwzględniając bezpieczeństwo pracy, precyzję, delikatność a tym samym małoinwazyjność i lepsze gojenie. Wprowadzenie metod laserowych do praktyki zmusza nas do nauki, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a nawet specjalizacji w danej dziedzinie. To z kolei poszerza nasze spojrzenie kliniczne. W Polsce początek zastosowania klinicznego laserów niskoenergetycznych na szeroką skalę przypada na lata 90., dzięki wskazówkom profesora Ludwika Pokory, przedstawionym w pierwszej polskiej książce o tej tematyce4. Ze względu na rodzaj materiału aktywnego, w stomatologii stosuje się 5 podstawowych typów laserów: diodowe, CO 2, Er:YAG, Er,- Cr:YSGG, Nd:YAG. Różnice między nimi dotyczą długości generowanych fal, mocy i energii, a także trybów pracy (ciągły lub impulsowy). W związku z tym różne jest też zastosowanie kliniczne tych laserów. Efekt przeciwzapalny powoduje zmniejszenie obrzęku pozabiegowego, zmniejszenie wysięków zapalnych, rozszerzenie naczyń krwionośnych i utworzenie krążenia obocznego. Efekt biostymulacyjny poprawia krążenie, odżywianie i regenerację komórek, naczyń krwionośnych oraz komórek nerwowych. Efekt przeciwbólowy powoduje regenerację uszkodzonych nerwów oraz pobudza produkcję endorfin. Głównymi wskazaniami do biostymulacji laserowej są: przyspieszenie gojenia ran poekstrakcyjnych, gojenie tkanek miękkich po zabiegach chirurgicznych i periodontologicznych, rehabilitacja stawu skroniowo-żuchwowego, leczenie opryszczki wargowej, zapalenia kącików ust (angular cheilitis), glossodynia (ból i pieczenie języka), regeneracja uszkodzonych nerwów [2,6,7]. Biostymulacja i gojenie stymulowane światłem lasera niskoenergetycznego Terapia niskoenergetyczna LLLT (low-level laser therapy) charakteryzuje się parametrami źródła światła laserowego w zakresie mocy W, a długość fali mieści się w przedziale, w którym promieniowanie nie jest pochłaniane przez wodę [2]. Biorąc pod uwagę efekt biostymulacyjny istotne jest, aby promieniowanie laserowe wnikało możliwie najgłębiej w tkanki. Laser niskoenergetyczny emituje wiązkę promieniowania (laserowego) w zakresie od 630nm do 1100nm, co odpowiada barwie światła czerwonego (od 633nm) do niewidzialnej podczerwieni (1100nm) [5]. Siła reakcji tkanki, a więc efekt biostymulacji zależy od ilości energii zaabsorbowanej przez tkankę. Należy pamiętać, że wg krzywej Arndta-Schultza słabe i średnie dawki energii pobudzają aktywność fizjologiczną (od 0,1 do 12J/cm 2 ), umiarkowane - sprzyjają tej aktywności (od 12 do 16 J/cm 2 ), a silne ją hamują (powyżej 16J/cm 2 ). W większości laserów biostymulacyjnych dostępnych na rynku, dawka energii jest już zaprogramowana w pamięci lasera i przyporządkowana poszczególnym procedurom terapeutycznym. Efekt bioenergetyczny stymuluje odżywianie i wzrost komórek oraz reguluje liczne procesy międzykomórkowe. Wyraża się poprzez efekt pierwotny (na poziomie komórkowym) i efekt wtórny (działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i biostymulacyjne). Ryc. 1: Biostymulacja po zabiegu chirurgicznym długości fali 635nm (gojenie pozabiegowe). Fig.1: Biostimulation after surgery treatment wavelength of 635nm (postsurgical healing). Wydawnictwo AS MEDIA NR 2 (38)/

3 Asyst hig stomatol 10; 2 (38)/2015: Laser w leczeniu choroby przyzębia W leczeniu zapalenia dziąseł i zapalenia przyzębia wykorzystywane są lasery LLLT i HLLT (high-level laser therapy). Zaletami zastosowania terapii laserowej w leczeniu periodontologicznym jest efekt detoksykacji i bakteriobójczego działania, jak również usunięcie nabłonka wyścielającego kieszeń i tkanki ziarninowej. Efek- tem laserowego leczenia kieszeni przyzębnych może być usunięcie płytki i kamienia nazębnego z powierzchni korzenia, bez uformowania warstwy mazistej [10]. Laser Er:YAG jest użyteczny do bezpiecznego oczyszczenia zarówno powierzchni korzenia jak i usunięcia zapalnych tkanek, laser Nd:YAG, diodowy i argowy są stosowane do zabiegów kiretażu tkanek miękkich i dezynfekcji kieszeni przyzębnej. Ryc. 2: Praca laserem Er:YAG podczas usuwania kamienia poddziąsłowego. Fig.2: Work with laser Er:YAG during removal calculus subgingivalis. Ryc. 3: Praca laserem Nd:YAG podczas dezynfekcji i sterylizacji kieszeni przyzębnej. Fig.3: Desinfection and sterilization of periodontal pocket with Nd:YAG laser. Ryc. 4: Praca laserem diodowym podczas procedury kiretażu laserowego kieszeni przyzębnej. Fig.4: Periodontal pocket debridement with diode laser. 92

4 Grzech K. Lasery w stomatologii... Laserowe leczenie nadwrażliwości zębiny Nadwrażliwość zębiny charakteryzuje się krótkim, ostrym bólem wynikającym z reakcji odsłoniętej zębiny, w odpowiedzi na bodźce termiczne, chemiczne, mechaniczne, osmotyczne, nie przypisane do innego rodzaju patologii [2,3,8]. Nadwrażliwość zębów leczymy laserami diodowymi (niskiej i średniej mocy LLLT) oraz laserami Nd:YAG, Er,Cr:YSGG, CO 2, (lasery wysokiej mocy HLLT) [2]. Mechanizm działania LLLT opiera się na zwiększeniu amplitudy potencjału błony komórek nerwowych, czyli zmniejszeniu ich pobudliwości, a w konsekwencji - zmniejszeniu bólu. HLLT stosuje się ustawiając niskie parametry mocy, a mechanizm działania opiera się głównie na obliteracji poprzez zeszkliwienie i stopienie kanalików zębinowych. Działanie lasera Er,Cr:YSGG polega na blokowaniu receptora TRPV1, odbierającego i przewodzącego bodźce termiczne, co zmniejsza bodźce bólowe [9]. Ryc. 5: Procedura leczenia nadwrażliwości pozabiegowej laserem o długości fali 635nm, końcówka aplikatora przyłożona w okolicę szyjki zęba. Fig.5: Hypersensitivity treatment with diode laser (635nm), the tip applied to the cervical area. Fotoaktywna dezynfekcja Laseroterapia wspomagana fotouczulaczami (błękit toluidyny, błękit metylenu), powoduje inaktywację komórek, mikroorganizmów lub cząsteczek pod wpływem światła, bez zniszczenia tkanek. Fotoaktywna dezynfekcja (PAD) to w skrócie wrażliwość na światło lasera. Mikroorganizmy zostają poddane działaniu fotoaktywnego barwnika. W efekcie, bakterie, które posiadają podatną na barwnik ścianę komórkową, ulegają zniszczeniu, podczas gdy ludzka komórka jest chroniona dzięki błonie komórkowej i przez to niedostępna dla barwnika. Ten i inne efekty powodują, że mikroorganizmy stają się wybiórczo wrażliwe [3,11]. Większość klinicznych zastosowań obejmuje procedurę dezynfekcji kanału korzeniowego, głębokich ubytków próchnicowego pochodzenia, leczenie zapalenia dziąseł, kieszeni przyzębnych, periimplant Ryc. 6: Fotoaktywna dezynfekcja z zastosowaniem fotouczulacza błękitu toluidyny. Fig.6: Photoactive disinfection with toluidyn blue photosensitiser. Wydawnictwo AS MEDIA NR 2 (38)/

5 Asyst hig stomatol 10; 2 (38)/2015: mucosa i periimplantitis 1,2,3. Zaletami tego postępowania jest bezbolesność, inaktywacja endotoksyn, niszczenie bakterii, przyspieszenie gojenia zapalenia, brak ryzyka rozwoju oporności bakterii, możliwość wielokrotnego powtarzania zabiegu. Laser w leczeniu tkanek miękkich i kości Wykorzystanie lasera zarówno nisko- jak i wysokoenergetycznego w chirurgii tkanek miękkich powoduje większy komfort zabiegu, z powodu zmniejszonego krwawienia, mniejszego obrzęku i bólu pozabiegowego odczuwanego przez pacjenta. Do najczęściej stosowanych procedur należą: korekta przyczepów wędzidełek, pogłębianie przedsionka, chirurgiczne wydłużenie korony zęba, plastyka dziąsła (gingivectomia, gingivoplastyka), korekta podłoża protetycznego [1,2]. Ryc. 7: Procedura zastosowania lasera diodowego (980nm) w korekcie przyczepu wędzidełka wargi. Fig.7: Frenulotomy with diode laser. Ryc. 8: Procedura zastosowania lasera Er:YAG w korekcie przyczepu wędzidełka wargi. Fig.8: Frenulotomy with Er:YAG laser. 94

6 Grzech K. Lasery w stomatologii... Laser w leczeniu endodontycznym Leczenie kanałowe jest sekwencją procedur prowadzących do wyeliminowania zapalnych tkanek z kanałów korzeniowych. Wykorzystywane są lasery Er:YAG, argonowe, KTP, Ho:YAG, Nd:YAG (diodowe :)?). Przepuszczalność zębiny można obniżyć laserem CO 22. Przede wszystkim wykorzystywane jest przeciwbakteryjne działanie laseroterapii oraz możliwość usunięcia warstwy mazistej z kanałów [16,17]. Wczesna diagnostyka próchnicy Źródłem promieniowania w urządzeniach stosowanych do wykrywania próchnicy jest najczęściej laser diodowy. Zasada pracy tego typu aparatów opiera się na wykorzystaniu zjawiska fluorescencji organicznych i nieorganicznych składników tkanki zęba oraz produktów przemiany bakterii, indukowanych światłem lasera diodowego. Zastosowanie urządzeń wykorzystujących światło lasera do wczesnego wykrywania zmiany próchnicowej jest proste, zupełnie bezbolesne, szybkie i nieinwazyjne [1,2,15]. Zastosowanie lasera w leczeniu próchnicy W stomatologii zachowawczej do opracowywania zmienionych próchnicowo twardych tkanek zęba i wymiany wypełnień dentystycznych wykorzystywany jest laser wysokoenergetyczny Er:YAG, Er:YSGG i Er:Cr:YSGG. Eliminuje on wiele niekorzystnych doznań pacjenta, wprowadzając go w nowy wymiar leczenia takich jak wibracje, przegrzewanie tkanek w czasie pracy czy nieprzyjemny dźwięk 12. Tu nie ma nacisku, więc całkowicie niwelujemy nieprzyjemne odczucia pacjenta, a co za tym idzie skutecznie motywujemy go do dalszej współpracy [13]. Ograniczone są też doznania bólowe. Impuls trwa bardzo krótko i często nie dochodzi do pobudzania zakończeń nerwowych. Światło lasera wykazuje właściwości bakteriobójcze, mechanizm działania polega na przegrzaniu i rozerwaniu komórki bakterii. Laser jest obiecującym narzędziem do opracowywania ubytków próchnicowych w zębach mlecznych ze względu na redukcję odczuwania bólu i działanie przeciwbakteryjne [14]. Przeciwwskazaniem do zastosowania lasera jest przecinanie koron, licówek oraz usuwanie wypełnień amalgamatowych. Nie ma natomiast ograniczeń dotyczących usuwania cementów i wypełnień z materiałów złożonych. Wybielanie technikami laserowymi Wybielanie to proces chemiczny, który wykorzystuje środki działające jako utleniacze. Reakcja utleniania to powolna transformacja substancji organicznych, których produkt ma jaśniejszy kolor od wyjściowego. Zabieg wybielania zębów można przyspieszyć przy pomocy dodatkowej aktywacji cieplnej i świetlnej. Jedną z tego typu metod jest wykorzystanie wysokointensywnego światła laserowego, które przyspiesza proces wybielania [8]. Jako pierwsze wykorzystywane były długości fali lasera argonowego (480nm) oraz lasery CO 2 (10600nm). Dzisiaj główne zastosowanie znajdują lasery Nd:Yag (1064nm), Er:YAG (2940nm), KTP potasowo-tytanowo-fosforanowe (535nm) i diodowe (810 i 980nm). Laser znalazł zastosowanie prawie we wszystkich dziedzinach stomatologii. Wysoce ceniony za wykorzystanie u pacjentów Ryc. 9: Procedura leczenia ubytku próchnicowego laserem Er:YAG. Fig.9: Cavity preparation with Er:YAG laser. Wydawnictwo AS MEDIA NR 2 (38)/

7 Asyst hig stomatol 10; 2 (38)/2015: Ryc. 10: Wybielanie techniką laserową (laser diodowy SmartM 980nm). Fig.10: Bleaching with diode laser (SmartM 980nm). z grupy ryzyka bakteriemii, kardiologicznych, onkologicznych czy jako alternatywa farmakologicznego leczenia przeciwbakteryjnego, przeciwwirusowego i przeciwgrzybiczego, szczególnie w stosunku do rosnącego problemu lekooporności. Większa dostępność urządzeń laserowych, wzrost poziomu wiedzy lekarza, znajomość procedur spowodowały, że szersze grono dentystów świadomie wybiera mniej inwazyjne metody leczenia, zwracając szczególną uwagę na szybsze gojenie, mniejszą liczbę powikłań i większy komfort zabiegu. W Polsce społeczna świadomość wykorzystania możliwości i technik laserowych jest jeszcze na niskim poziomie. AIH Piśmiennictwo/references 1. Pick RM, Miserendino LJ., Lasers in Dentistry: an overview. Laser Medicine and Surgery News and Advances. June 1989: Dostalova T, Jelinkova H., Lasers in Dentistry: overview and perspectives. Photomedicine and Laser Surgery, April 2013: Nammour S., Laser Dentistry, Current Advantages and Limits. Photomedicine and Laser Surgery, January 2012: Bladowski M, Kotowicz A, Choroszucha T., Aplikacje kliniczne promieniowania laserowego małej i dużej mocy w stomatologii ogólnej. E-Dentico 3(7) 2005: Czuryszkiewicz-Cyrana J. Ogólne wiadomości o laserach biostymulacyjnych. Lasery w Stomatologii. Wydawnictwo Czelej 2015: Pinheiro AL, Carneiro NS, Vieira AL, Brugnera AJr, Zanin FA, Barros RA, Silva PS. Effects of low-level laser therapy on malignant cells: in vitro study. J. Clin. Laser Med. Surg. 2002, 20, Fikackova H, Dostalova T, Navratil L, Klaschka J. Effectiveness of low-level laser therapy in temporo-mandibular joint disorders: a placebo-controlled study. Photomed. Laser Surg. 2007, 25, Grzech-Leśniak K, Sviatlana Kozachuk. Wybielanie zębów z nadwrażliwością zębiny laserem diodowym. Laser 2015, 1: Dembowska E, Kozak K. Możliwości zastosowania laserów wysokiej mocy w leczeniu protetycznym, implantologicznym i innych zabiegach stomatologicznych. Lasery w stomatologii. Wydawnictwo Czelej 2015,12: Romanos GE, Gutknecht N, Dieter S. Schwarz F, Crespi R, Sculean A. Laser wavelengths and oral implantology Lasers Med. Sci. 24: Grzech-Leśniak K. Jak stworzyć wyróżniający się gabinet higieny? Co może więcej higienistka? Laseroterapia w gabinecie higieny. Asyst Hig Stomatol.2014, 4(36): Takamori K, Furukawa H, Morikawa Y, Katayama T, Watanabe S. Basic study on vibrations during tooth preparations caused by high-speed drilling and Er:YAG laser irradiation. Lasers Surg Med Jan;32(1): Sarmadi R, Hedman E, Gabre P.: Laser in caries treatment--patients' experiences and opinions. Int J Dent Hyg Feb;12(1): Zhang S, Chen T, Ge LH. Evaluation of clinical outcomes for Er:YAG laser application in caries therapy of children. Beijing Da Xue Xue Bao Feb 18;45(1): Chałas R. Laser jako narzędzie diagnostyczne w wykrywaniu próchnicy. Lasery w stomatologii. Wydawnictwo Czelej 2015,12: Moritz A, Doertbudak O, Gutknecht N, Goharkhay K, Schoop U, Sperr W. Nd:YAG laser irradiation of infected root canals in combination with microbiological examinations. J. Am. Dent. Assoc. 1997, 128: Brugnera AJr, Zanin F, Barbin EL, Spano JC, Santana R, Pecora JD. Effects of Er:YAG and Nd:YAG laser irradiation on radicular dentin permeability using different irrigating solutions. Lasers Surg. Med. 2003, 33:

210 NR 4 (36)/2014 www.aihs.asmedia.com.pl Wydawnictwo AS MEDIA

210 NR 4 (36)/2014 www.aihs.asmedia.com.pl Wydawnictwo AS MEDIA Praca oryginalna Asyst hig stomatol Tom/Volume 9; Numer/Number 4 (36), 2014: 210-217 ISSN 1895-6920 Kinga Grzech-Leśniak 1,E,F ¹ specjalista periodontolog, PerioCare, Kraków Authors Contribution: A - Study

Bardziej szczegółowo

SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE

SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE SMART M PRO LASER DIODOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE SZKOLENIE LASEROWE 23 LISTOPADA 2017, KRAKÓW Zapraszamy do udziału w szkoleniu ze światowej sławy ekspertem w dziedzinie Stomatologii Laserowej Prof. Giovanni

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków

Zastosowanie lasera erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków Zastosowanie a erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków The application of Erbium in dental surgery Autorka_Kinga Grzech-Leśniak Streszczenie: W chirurgii stomatologicznej szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie biostymulacji laserem diodowym 635 nm w leczeniu nadwrażliwości zębów

Zastosowanie biostymulacji laserem diodowym 635 nm w leczeniu nadwrażliwości zębów Zastosowanie biostymulacji em diodowym 635 nm w leczeniu nadwrażliwości zębów Biostimulation of 635 nm diode in the treatment of dental hypersensitivity Autorzy_ Martyna Lipkiewicz, Łukasz Wilczyński,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie lasera diodowego w procedurze wybielania zębów z nadwrażliwością zębiny

Wykorzystanie lasera diodowego w procedurze wybielania zębów z nadwrażliwością zębiny Wykorzystanie lasera diodowego w procedurze wybielania zębów z nadwrażliwością zębiny Artykuł z filmem Kinga Grzech Leśniak Use of diode laser in whitening teeth with dentine hypersensitivity Praca recenzowana

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Najnowocześniejsza technologia w laseroterapii stomatologicznej

Najnowocześniejsza technologia w laseroterapii stomatologicznej Najnowocześniejsza technologia w laseroterapii stomatologicznej 1 Najnowocześniejsza technologia w laseroterapii stomatologicznej Prof. dr n. med. Norbert Gutknecht Aachen Research Institute for Lasers

Bardziej szczegółowo

Choroby przyzębia. Rok IV

Choroby przyzębia. Rok IV Choroby przyzębia Rok IV Seminaria interaktywne 1. Budowa tkanek przyzębia brzeżnego. Rola i funkcja przyzębia w układzie stomatognatycznym. Kontrola odnowy tkanek w przyzębiu (powtórka z roku II i III).

Bardziej szczegółowo

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby?

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? 3M ESPE Skuteczna ochrona jamy ustnej Ryzyko próchnicy? Choroby dziąseł? Nadwrażliwość zębów? Profilaktyka u dzieci Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? Drogi Pacjencie, Czy odczuwasz ból podczas

Bardziej szczegółowo

Najszybsze wiertło laserowe na świecie

Najszybsze wiertło laserowe na świecie Najszybsze wiertło laserowe na świecie Najszybsze wiertło laserowe na świecie Dzięki najszybszemu z dostępnych na rynku wiertłu laserowemu lekarze dentyści nie muszą już stawać przed dylematem wyboru pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Anybeam K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

Anybeam K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Widmo absorbcji w tkankach K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Laser Stomatologiczny to najnowocześniejszy kombajn laserowy dla stomatologii, stanowiący połączenie aż trzech laserów. Dzięki takiemu połączeniu

Bardziej szczegółowo

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku.

labrida bioclean Szczoteczka została opracowana przez ekspertów klinicznych w norweskiej firmie Labrida AS, która powstała w 2012 roku. labrida bioclean CHIRURGIA I IMPLANTOLOGIA Antybakteryjna szczoteczka Labrida BioClean to nowatorskie narzędzie, które skraca czas leczenia i pomaga w delikatnym oraz skutecznym czyszczeniu mechanicznym

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Ryc. 1. Procedura założenia płynnego koferdamu(materiał własny), korony zębów mają kolor A3,5. Ryc. 2. Przygotowywanie środka wybielającego.

Ryc. 1. Procedura założenia płynnego koferdamu(materiał własny), korony zębów mają kolor A3,5. Ryc. 2. Przygotowywanie środka wybielającego. W ostatnich latach wśród lekarzy dentystów wzrosło zainteresowanie stomatologią estetyczną. Jak pokazują dane statystyczne, ankietowe i publikacje naukowe, 1/3 dorosłej populacji nie jest zadowolona z

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie W HILTERAPIA stosuje się pulsacyjną emisję promieniowania laserowego. Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie przerwy między impulsami sprawiają, że odpowiednio duża dawka energii

Bardziej szczegółowo

LASER KTP. CZAJOWSKA Justyna 32D

LASER KTP. CZAJOWSKA Justyna 32D LASER KTP CZAJOWSKA Justyna 32D WSTĘP Lasery coraz częściej są stosowne we współczesnej medycynie. Efekt oddziaływania światła laserowego na organizm jest wypadkową właściwości fizycznych światła lasera

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej

lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 22 882 42 51 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl, www.btlnet.pl Wszystkie

Bardziej szczegółowo

K-LASER CUBE. NAJMOCNIEJSZY LASER WYSOKOENERGETYCZNY NA RYNKU DO 15W W PRACY CIĄGŁEJ; DO 20W W UNIKATOWYM TRYBIE ISP

K-LASER CUBE.  NAJMOCNIEJSZY LASER WYSOKOENERGETYCZNY NA RYNKU DO 15W W PRACY CIĄGŁEJ; DO 20W W UNIKATOWYM TRYBIE ISP K-LASER CUBE NAJMOCNIEJSZY LASER WYSOKOENERGETYCZNY NA RYNKU DO 15W W PRACY CIĄGŁEJ; DO 20W W UNIKATOWYM TRYBIE ISP UNIKATOWA OPCJA dopasowania do cech indywidualnych pacjenta (grubość tkanki tłuszczowej,

Bardziej szczegółowo

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka. LINSCAN LINSCAN Najefektywniejszy laser diodowy do epilacji BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.pl Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

Laseroterapia w endodoncji

Laseroterapia w endodoncji Badacze i lekarze najwięcej uwagi poświęcają zagadnieniu eliminacji szczepu bakterii Enterococcus faecalis ze względu na jego zdolność do głębokiego wnikania w kanaliki zębinowe, adaptacji do zmieniających

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Leczenie próchnicy laserem Er:YAG zgodnie z koncepcją terapii minimalnie inwazyjnej

Leczenie próchnicy laserem Er:YAG zgodnie z koncepcją terapii minimalnie inwazyjnej _standardy postępowania Leczenie próchnicy em Er:YAG zgodnie z koncepcją terapii minimalnie inwazyjnej Caries treatment with use of Er:YAG according to the concept of minimally invasive therapy Autorki_Swietłana

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA TOMMY MEDICAL. FOTONA LightWalker AT

STOMATOLOGIA TOMMY MEDICAL. FOTONA LightWalker AT STOMATOLOGIA TOMMY MEDICAL FOTONA LightWalker AT LASERY STOMATOLOGICZNE biuro@tommymedical.pl LightWalker AT Możliwości laserów FOTONA LightWalker: opracowywanie ubytków usuwanie kamienia nazębnego chirurgia

Bardziej szczegółowo

ń ś ł Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir 1.3 mm do 0.6 mm na wyjściu Średnica: 8 mm Długość: 200 mj Maksymalna dopuszczalna energia :

ń ś ł Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir 1.3 mm do 0.6 mm na wyjściu Średnica: 8 mm Długość: 200 mj Maksymalna dopuszczalna energia : ń ś ł 1.3 mm do 0.6 mm na wyjściu * Kod produktu: 72937 dla wersji głowicy C, D (72938 dla wersji A, B) Wszystkie procedury w tkankach twardych i miękkich, w łatwo dostępnych, wąskich przestrzeniach Gęstość

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu Producent: 5 Pillars Research 17,00 zł Waga: 0.08kg. Kod QR: Opis płukanki BLUEM 50ml (MAŁY)

Zapraszamy do sklepu  Producent: 5 Pillars Research 17,00 zł Waga: 0.08kg. Kod QR: Opis płukanki BLUEM 50ml (MAŁY) HAPPYDENTAL Rafał Rogula ul. Bajana 39b/1a 54-129 Wrocław, PL NIP 949-189-63-28 info@happydental.pl Tel. 71-349-77-90/91 Zapraszamy do sklepu www.happydental.pl BLUEM 50ml - specjalistyczna PŁUKANKA do

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej,

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej, Fizykoterapia jest działem lecznictwa, w którym stosuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne, jak czynniki termiczne, promieniowanie Słońca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez różnego

Bardziej szczegółowo

Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain

Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain Informacja dla pacjenta na temat leczenia chorób przyzębia Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain Ponad 2 miliony leczonych pacjentów Co wiesz na temat choroby dziąseł i przyzębia? Choroby

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne i diagnostyczne zastosowanie lasera w schorzeniach jamy ustnej

Terapeutyczne i diagnostyczne zastosowanie lasera w schorzeniach jamy ustnej Borgis Terapeutyczne i diagnostyczne zastosowanie lasera w schorzeniach jamy ustnej *Ewa Iwanicka-Grzegorek, Marlena Puczyłowska-Rybaczyk Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

PRESSPACK. Dr B A R O N. Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron.

PRESSPACK. Dr B A R O N. Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron. Dr B A R O N CENTRUM ST OMA T O L OGII ESTET Y CZN E J PRESSPACK Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron.pl www.drbaron.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W TKANKACH JAMY USTNEJ OŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM LASEROWYM IR W ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH

BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W TKANKACH JAMY USTNEJ OŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM LASEROWYM IR W ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH Mirosław DĄBROWSKI Rafał DULSKI Paweł ZABOROWSKI Stanisław ŻMUDA BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W TKANKACH JAMY USTNEJ OŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM LASEROWYM IR W ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl WYBIELANIE ZĘBÓW

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl WYBIELANIE ZĘBÓW WYBIELANIE ZĘBÓW bezpieczna metoda pełna opieka PRZYCZYNY PRZEBARWIEŃ ZĘBÓW Stosowanie antybiotyków z grupy tetracyklin Przedawkowanie fluoru Niektóre choroby ogólnoustrojowe (choroby endokrynologiczne,

Bardziej szczegółowo

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Lampy: a) szerokopasmowe, rozkład Plancka 2hc I( λ) = 5 λ 2 e 1 hc λk T B

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach. Fale Radiowe

RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach. Fale Radiowe RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach Fale Radiowe Najskuteczniejsza technologia potwierdzona badaniami naukowymi! Teraz ta technologia może być w Twoim gabinecie! RF emituje falę elektromagnetyczną

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

Szybciej oczaruj swoich pacjentów.

Szybciej oczaruj swoich pacjentów. Ne w Szybciej oczaruj swoich pacjentów. Najlepszy wybór Wyłącznie od BIOLASE Rozpoczęcie leczenia, szybciej Zadowolenie pacjenta szybkość leczenia i powrót do zdrowia Wybierz standardowe diodowe końcówki

Bardziej szczegółowo

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL Modelowanie linii dziąsła przy pomocy lasera diodowego SOL Moc: 0,8 W 1. Wykonać znieczulenie miejscowe. Przy pomocy periodontometru

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania Załącznik nr 2 Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego 1. Cel praktycznego nauczania Celem praktycznego nauczania jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i

Bardziej szczegółowo

SERIA PRODUKTÓW TIENS DO HIGIENY JAMY USTNEJ. Zdrowe zęby, wspaniały uśmiech!

SERIA PRODUKTÓW TIENS DO HIGIENY JAMY USTNEJ. Zdrowe zęby, wspaniały uśmiech! SERIA PRODUKTÓW TIENS DO HIGIENY JAMY USTNEJ Zdrowe zęby, wspaniały uśmiech! Znaczenie opieki stomatologicznej Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 12 września Zęby mają wpływ na: Rozdrabnianie pokarmu Poprawność

Bardziej szczegółowo

Laseroterapia jako skuteczne uzupełnienie procedur terapeutycznych w leczeniu endodontycznym

Laseroterapia jako skuteczne uzupełnienie procedur terapeutycznych w leczeniu endodontycznym Nowoczesne leczenie metody, techniki, narzędzia Artykuł z filmem Laseroterapia jako skuteczne uzupełnienie procedur terapeutycznych w leczeniu endodontycznym Dariusz Paliga 1, Renata Paliga 1, Adam Malawski

Bardziej szczegółowo

LASER JAKO NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE W WYKRYWANIU PRÓCHNICY

LASER JAKO NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE W WYKRYWANIU PRÓCHNICY Renata Chałas 4. LASER JAKO NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE W WYKRYWANIU PRÓCHNICY Wykorzystanie laserów we współczesnej stomatologii staje się coraz częściej standardem zarówno w postępowaniu diagnostycznym,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Laserowe leczenie próchnicy zębów u dzieci

Laserowe leczenie próchnicy zębów u dzieci _stomatologia dziecięca Laserowe leczenie próchnicy zębów u dzieci Caries treatment using applications in pediatric dentistry Autorzy_Tomasz Piekarczyk i Kinga Grzech-Leśniak Streszczenie: Technologia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka próchnicy u kobiet ciężarnych zalecenia dla lekarzy stomatologów

Profilaktyka próchnicy u kobiet ciężarnych zalecenia dla lekarzy stomatologów Profilaktyka próchnicy u kobiet ciężarnych zalecenia dla lekarzy stomatologów W 2014 roku, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej i firmy Colgate powołany został Polski Oddział Sojuszu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462 nr Załącznik nr 3 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...35 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Praca w zespole stomatologicznym. Zespół stomatologiczny. ...aktywny udział asysty oszczędza do 40% czasu zabiegu... PRACA W ZESPOLE STOMATOLOGICZNYM

Praca w zespole stomatologicznym. Zespół stomatologiczny. ...aktywny udział asysty oszczędza do 40% czasu zabiegu... PRACA W ZESPOLE STOMATOLOGICZNYM ...aktywny udział asysty oszczędza do 40% czasu zabiegu... PRACA W ZESPOLE STOMATOLOGICZNYM Monika Łukomska Szymańska ( Dzieniakowski, Biskupski, Mazur ) Praca w zespole stomatologicznym Skład zespołu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem.

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. ZNIECZULENIE DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW... bezpłatne PRZEGLĄD (dla stałych pacjentów

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID www.4aid.eu CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID KONSULTACJE badanie stomatologiczne... 50; PERIODONTOLOGIA opatrunek p/zapalny do kieszeni dziąsłowej.. 50; usunięcie kamienia nazębnego

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

MEGASONEX Szczoteczka ultradźwiękowa

MEGASONEX Szczoteczka ultradźwiękowa MEGASONEX Szczoteczka ultradźwiękowa Nadszedł czas na nową generację szczoteczek do zębów! Przedstawiamy Paostwu MEGASONEX, ultradźwiękową szczoteczkę do zębów, która dzięki zastosowaniu technologii fal

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Autorzy_ Claudia Caprioglio, Giovanni Olivi, Maria Daniela Genovese Ryc. 1_Pacjentka w wieku 6,2 lat. Wyrzynający się ząb 3.6 doprowadził do powstania

Bardziej szczegółowo

Laser wysokoenergetyczny

Laser wysokoenergetyczny Laser wysokoenergetyczny UNIKATOWA OPCJA dopasowania do cech indywidualnych pacjenta (grubość tkanki tłuszczowej, kolor skóry, ilość pieprzyków w przestrzeni zabiegowej, przewlekłość bólu i jego natężenie)

Bardziej szczegółowo

MEGASONEX SZCZOTECZKA ULTRADŹWIĘKOWA

MEGASONEX SZCZOTECZKA ULTRADŹWIĘKOWA MEGASONEX SZCZOTECZKA ULTRADŹWIĘKOWA Listopad 2010 Polski 2010 ARS DENTAL sp. z o.o. Prezentacje jest własnością ARS DENTAL sp. z o.o. i nie może być kopiowana, przekazywana dalej lub wykorzystywana w

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Terapia vectorowa bezbolesny powrót przyzębia do zdrowia W terapii tej wykorzystujemy najlepszą dostępną technologię Vector Paro, która gwarantuje delikatne i bezbolesne leczenie przyczynowe oraz podtrzymujące,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie fizyki w medycynie

Zastosowanie fizyki w medycynie Zastosowanie fizyki w medycynie Zastosowanie lasera w medycynie 1. Światło laserowe 2. Korekcja wzroku 3. Zabiegi laserowe 4. Stomatologia, utwardzanie plomb Laser Urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Laser Er:YAG LiteTouch w nowoczesnej stomatologii

Laser Er:YAG LiteTouch w nowoczesnej stomatologii Laser Er:YAG LiteTouch w nowoczesnej stomatologii Optymalna długość fali Zdolność lasera do emisji wiązki światła o wysokich wartościach energii, w krótkich impulsach, czasu czyni go skutecznym w opracowaniu

Bardziej szczegółowo

lasera Er:YAG w stomatologii. przegląd piśmiennictwa

lasera Er:YAG w stomatologii. przegląd piśmiennictwa Czas. Stomatol., 2008, 61, 4, 275-282 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Laser Er:YAG w stomatologii przegląd piśmiennictwa Er:YAG laser in dentistry review of literature Stanisław Żmuda,

Bardziej szczegółowo

MEGASONEX M8 szczoteczka ultradźwiękowa (soniczna) kod produktu: kategoria: Kategorie > MARKI PRODUKTÓW > MEGASONEX > Szczoteczki soniczne

MEGASONEX M8 szczoteczka ultradźwiękowa (soniczna) kod produktu: kategoria: Kategorie > MARKI PRODUKTÓW > MEGASONEX > Szczoteczki soniczne HAPPYDENTAL Rafał Rogula ul. Bajana 39b/1a 54-129 Wrocław, PL NIP 949-189-63-28 info@happydental.pl Tel. 71-349-77-90/91 Zapraszamy do sklepu www.happydental.pl MEGASONEX M8 szczoteczka ultradźwiękowa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Agnieszka Bednarek

Rejestracja Agnieszka Bednarek Rejestracja Agnieszka Bednarek 668706117 Fala uderzeniowa znajduje zastosowanie w rehabilitacji, medycynie sportowej i ortopedii. Jest to innowacyjna metoda, przynosząca szybkie i długotrwałe rezultaty

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera Er:YAG w leczeniu kieszeni przyzębnych

Zastosowanie lasera Er:YAG w leczeniu kieszeni przyzębnych _periodontologia Zastosowanie a Er:YAG w leczeniu kieszeni przyzębnych Potential application of Er:YAG in periodontal pocket treatment Autorka_Kinga Grzech-Leśniak Streszczenie: Zapalenie przyzębia to

Bardziej szczegółowo

Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza. miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po. operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów

Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza. miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po. operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Wstęp: Urazy i zabiegi chirurgiczne powodują

Bardziej szczegółowo

Seria do pielęgnacji jamy ustnej TIENS

Seria do pielęgnacji jamy ustnej TIENS [bbbbbbbkkk [bbbbbbbkkk Zdrowe zęby, wspaniały uśmiech Seria do pielęgnacji jamy ustnej TIENS R&D Center Product Management Dept. Znaczenie opieki stomatologicznej Czy wiesz kiedy jest dzień zdrowych zębów?

Bardziej szczegółowo

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl HIGIENA JAMY USTNEJ

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl HIGIENA JAMY USTNEJ HIGIENA JAMY USTNEJ W etiopatogenezie chorób przyzębia najistotniejszą rolę odgrywają miejscowe czynniki zapaleniotwórcze: płytka bakteryjna i kamień nazębny Zapalenie dziąseł jest odwracalne, może trwać

Bardziej szczegółowo

Mechanizm działania terapii fotodynamicznej w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów. Anna Szczypka Aleksandra Tyrawska

Mechanizm działania terapii fotodynamicznej w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów. Anna Szczypka Aleksandra Tyrawska Mechanizm działania terapii fotodynamicznej w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów Anna Szczypka Aleksandra Tyrawska Metody fotodynamiczne PDT Technika diagnostyczna i terapeutyczna zaliczana do form fotochemioterapii

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Terapia MLS jest jak muzyka!

Terapia MLS jest jak muzyka! Terapia MLS jest jak muzyka! Terapia MLS jest innowacyjną i efektywną formą laseroterapii, która łączy ciągłą i impulsową pracę laserów o różnych długościach fal promieniowania podczerwonego. Promieniowanie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJA PROFILAKTYKA. WYPEŁNIANIE I LECZENIE PRÓCHNICY (ceny bez znieczuleń)

KONSULTACJA PROFILAKTYKA. WYPEŁNIANIE I LECZENIE PRÓCHNICY (ceny bez znieczuleń) KONSULTACJA Konsultacja/badanie jamy ustnej dziecka Konsultacja/badanie jamy ustnej osoby dorosłej Instruktaż higieny Konsultacja po godz. pracy oraz w niedziele i święta Wizyta kontrolna (co pół roku

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjenta. Piękny uśmiech przez całe życie.

Informacje dla pacjenta. Piękny uśmiech przez całe życie. Informacje dla pacjenta Piękny uśmiech przez całe życie. Nowoczesna profilaktyka. Piękny uśmiech przez całe życie. Profesjonalne czyszczenie zębów. Wystarczy wygodnie usiąść. Teraz możesz się szeroko uśmiechać.

Bardziej szczegółowo

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomagające uzyskać gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują

Bardziej szczegółowo

Lasery w stomatologii

Lasery w stomatologii 3 /2012 INNOWACYJNY GABINET W 1963 roku pojawiły się pierwsze doniesienia na temat prób zastosowania laserów w medycynie klinicznej (1). Dla rozwoju stomatologii ogromne znaczenie miał niewątpliwie rok

Bardziej szczegółowo

BTL -4000 Smart & Premium Elektroterapia Nowe rodzaje prądów. BTL -4000 Smart & Premium. Nowe rodzaje prądów

BTL -4000 Smart & Premium Elektroterapia Nowe rodzaje prądów. BTL -4000 Smart & Premium. Nowe rodzaje prądów BTL -4000 Smart & Premium Elektroterapia 1. Prąd Kotz`a średniej częstotliwości, bipolarny. Prąd Kotz`a jest jednym z grupy prądów, z których pochodzi rosyjska stymulacja, stąd prąd Kotz`a może być również

Bardziej szczegółowo

badanie stomatologiczne... 30;

badanie stomatologiczne... 30; www.4aid.eu CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID KONSULTACJE badanie stomatologiczne... 30; PERIODONTOLOGIA opatrunek p/zapalny do kieszeni dziąsłowej.. 30; usunięcie kamienia nazębnego

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...45 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności laseroterapii w leczeniu nadwrażliwości zębiny u pacjentów leczonych protetycznie

Ocena skuteczności laseroterapii w leczeniu nadwrażliwości zębiny u pacjentów leczonych protetycznie PROTET. STOMATOL., 0, LXIV, 3, 05 www.prot.stomat.net Ocena skuteczności w leczeniu nadwrażliwości zębiny u pacjentów leczonych protetycznie Evaluation of the laser therapy s efficiency in the hypersensitivity

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII 1. Poradnia stomatologiczna wyposażenie Teresa Chodacka......... 15 Wyposażenie podstawowe............................. 16 Wyposażenie pomocnicze.............................

Bardziej szczegółowo