90 NR 2 (38)/2015 Wydawnictwo AS MEDIA. Lasery w stomatologii- perspektywa rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "90 NR 2 (38)/2015 www.aihs.asmedia.com.pl Wydawnictwo AS MEDIA. Lasery w stomatologii- perspektywa rozwoju"

Transkrypt

1 Praca poglądowa Asyst hig stomatol Tom/Volume 10; Numer/Number 2 (38), 2015: E-ISSN ISSN Lasery w stomatologii- perspektywa rozwoju Laser in Dentistry- prospects for development Kinga Grzech-Leśniak 1,E,F ¹ Prezydent Polskiego Towarzystwa Laserowego, PTSL Authors Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection Received: Accepted: Published: Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA Kontakt z autorem: PerioCare, ul. Poznańska 8/1u; , Kraków, tel: , Streszczenie W codziennej praktyce stomatologicznej zastosowanie technik laserowych zyskuje coraz większą popularność, gdyż często oferuje lepsze rezultaty leczenia w porównaniu z konwencjonalnymi metodami. Przed laty w literaturze poddawano w wątpliwość zastosowanie lasera jako niezbędnego narzędzia pracy. Dziś, w dobie dobrze udokumentowanej wiedzy wiemy, że laser ma niepodważalne zastosowanie w chirurgii (obejmując zarówno chirurgię stomatologiczną jak i szczękowo-twarzową), periodontologii, endodoncji, stomatologii zachowawczej czy dziecięcej 1,2. Słowa kluczowe: lasery, stomatologia, terapia laserem niskoenergetycznym LLLT, terapia laserem wysokoenergetycznym HLLT Summary The use of laser technology is becoming more and more popular in every day dental practice, since it provides better treatment outcomes compared to conventional methods. In the past the usefulness of laser in dentistry was doubted. Nowadays, with well-documented knowledge, laser has been proven affective in both dental and cranio-facial surgery, as well as periodontology, endodontic treatment, restorative and children dentistry 1,2. Key words: laser, dentystry, low-level laser therapy LLLT, high-level laser therapy HLLT 90

2 Grzech K. Lasery w stomatologii... Lasery poszerzają zakres oferowanych zabiegów w gabinecie, uwzględniając bezpieczeństwo pracy, precyzję, delikatność a tym samym małoinwazyjność i lepsze gojenie. Wprowadzenie metod laserowych do praktyki zmusza nas do nauki, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a nawet specjalizacji w danej dziedzinie. To z kolei poszerza nasze spojrzenie kliniczne. W Polsce początek zastosowania klinicznego laserów niskoenergetycznych na szeroką skalę przypada na lata 90., dzięki wskazówkom profesora Ludwika Pokory, przedstawionym w pierwszej polskiej książce o tej tematyce4. Ze względu na rodzaj materiału aktywnego, w stomatologii stosuje się 5 podstawowych typów laserów: diodowe, CO 2, Er:YAG, Er,- Cr:YSGG, Nd:YAG. Różnice między nimi dotyczą długości generowanych fal, mocy i energii, a także trybów pracy (ciągły lub impulsowy). W związku z tym różne jest też zastosowanie kliniczne tych laserów. Efekt przeciwzapalny powoduje zmniejszenie obrzęku pozabiegowego, zmniejszenie wysięków zapalnych, rozszerzenie naczyń krwionośnych i utworzenie krążenia obocznego. Efekt biostymulacyjny poprawia krążenie, odżywianie i regenerację komórek, naczyń krwionośnych oraz komórek nerwowych. Efekt przeciwbólowy powoduje regenerację uszkodzonych nerwów oraz pobudza produkcję endorfin. Głównymi wskazaniami do biostymulacji laserowej są: przyspieszenie gojenia ran poekstrakcyjnych, gojenie tkanek miękkich po zabiegach chirurgicznych i periodontologicznych, rehabilitacja stawu skroniowo-żuchwowego, leczenie opryszczki wargowej, zapalenia kącików ust (angular cheilitis), glossodynia (ból i pieczenie języka), regeneracja uszkodzonych nerwów [2,6,7]. Biostymulacja i gojenie stymulowane światłem lasera niskoenergetycznego Terapia niskoenergetyczna LLLT (low-level laser therapy) charakteryzuje się parametrami źródła światła laserowego w zakresie mocy W, a długość fali mieści się w przedziale, w którym promieniowanie nie jest pochłaniane przez wodę [2]. Biorąc pod uwagę efekt biostymulacyjny istotne jest, aby promieniowanie laserowe wnikało możliwie najgłębiej w tkanki. Laser niskoenergetyczny emituje wiązkę promieniowania (laserowego) w zakresie od 630nm do 1100nm, co odpowiada barwie światła czerwonego (od 633nm) do niewidzialnej podczerwieni (1100nm) [5]. Siła reakcji tkanki, a więc efekt biostymulacji zależy od ilości energii zaabsorbowanej przez tkankę. Należy pamiętać, że wg krzywej Arndta-Schultza słabe i średnie dawki energii pobudzają aktywność fizjologiczną (od 0,1 do 12J/cm 2 ), umiarkowane - sprzyjają tej aktywności (od 12 do 16 J/cm 2 ), a silne ją hamują (powyżej 16J/cm 2 ). W większości laserów biostymulacyjnych dostępnych na rynku, dawka energii jest już zaprogramowana w pamięci lasera i przyporządkowana poszczególnym procedurom terapeutycznym. Efekt bioenergetyczny stymuluje odżywianie i wzrost komórek oraz reguluje liczne procesy międzykomórkowe. Wyraża się poprzez efekt pierwotny (na poziomie komórkowym) i efekt wtórny (działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i biostymulacyjne). Ryc. 1: Biostymulacja po zabiegu chirurgicznym długości fali 635nm (gojenie pozabiegowe). Fig.1: Biostimulation after surgery treatment wavelength of 635nm (postsurgical healing). Wydawnictwo AS MEDIA NR 2 (38)/

3 Asyst hig stomatol 10; 2 (38)/2015: Laser w leczeniu choroby przyzębia W leczeniu zapalenia dziąseł i zapalenia przyzębia wykorzystywane są lasery LLLT i HLLT (high-level laser therapy). Zaletami zastosowania terapii laserowej w leczeniu periodontologicznym jest efekt detoksykacji i bakteriobójczego działania, jak również usunięcie nabłonka wyścielającego kieszeń i tkanki ziarninowej. Efek- tem laserowego leczenia kieszeni przyzębnych może być usunięcie płytki i kamienia nazębnego z powierzchni korzenia, bez uformowania warstwy mazistej [10]. Laser Er:YAG jest użyteczny do bezpiecznego oczyszczenia zarówno powierzchni korzenia jak i usunięcia zapalnych tkanek, laser Nd:YAG, diodowy i argowy są stosowane do zabiegów kiretażu tkanek miękkich i dezynfekcji kieszeni przyzębnej. Ryc. 2: Praca laserem Er:YAG podczas usuwania kamienia poddziąsłowego. Fig.2: Work with laser Er:YAG during removal calculus subgingivalis. Ryc. 3: Praca laserem Nd:YAG podczas dezynfekcji i sterylizacji kieszeni przyzębnej. Fig.3: Desinfection and sterilization of periodontal pocket with Nd:YAG laser. Ryc. 4: Praca laserem diodowym podczas procedury kiretażu laserowego kieszeni przyzębnej. Fig.4: Periodontal pocket debridement with diode laser. 92

4 Grzech K. Lasery w stomatologii... Laserowe leczenie nadwrażliwości zębiny Nadwrażliwość zębiny charakteryzuje się krótkim, ostrym bólem wynikającym z reakcji odsłoniętej zębiny, w odpowiedzi na bodźce termiczne, chemiczne, mechaniczne, osmotyczne, nie przypisane do innego rodzaju patologii [2,3,8]. Nadwrażliwość zębów leczymy laserami diodowymi (niskiej i średniej mocy LLLT) oraz laserami Nd:YAG, Er,Cr:YSGG, CO 2, (lasery wysokiej mocy HLLT) [2]. Mechanizm działania LLLT opiera się na zwiększeniu amplitudy potencjału błony komórek nerwowych, czyli zmniejszeniu ich pobudliwości, a w konsekwencji - zmniejszeniu bólu. HLLT stosuje się ustawiając niskie parametry mocy, a mechanizm działania opiera się głównie na obliteracji poprzez zeszkliwienie i stopienie kanalików zębinowych. Działanie lasera Er,Cr:YSGG polega na blokowaniu receptora TRPV1, odbierającego i przewodzącego bodźce termiczne, co zmniejsza bodźce bólowe [9]. Ryc. 5: Procedura leczenia nadwrażliwości pozabiegowej laserem o długości fali 635nm, końcówka aplikatora przyłożona w okolicę szyjki zęba. Fig.5: Hypersensitivity treatment with diode laser (635nm), the tip applied to the cervical area. Fotoaktywna dezynfekcja Laseroterapia wspomagana fotouczulaczami (błękit toluidyny, błękit metylenu), powoduje inaktywację komórek, mikroorganizmów lub cząsteczek pod wpływem światła, bez zniszczenia tkanek. Fotoaktywna dezynfekcja (PAD) to w skrócie wrażliwość na światło lasera. Mikroorganizmy zostają poddane działaniu fotoaktywnego barwnika. W efekcie, bakterie, które posiadają podatną na barwnik ścianę komórkową, ulegają zniszczeniu, podczas gdy ludzka komórka jest chroniona dzięki błonie komórkowej i przez to niedostępna dla barwnika. Ten i inne efekty powodują, że mikroorganizmy stają się wybiórczo wrażliwe [3,11]. Większość klinicznych zastosowań obejmuje procedurę dezynfekcji kanału korzeniowego, głębokich ubytków próchnicowego pochodzenia, leczenie zapalenia dziąseł, kieszeni przyzębnych, periimplant Ryc. 6: Fotoaktywna dezynfekcja z zastosowaniem fotouczulacza błękitu toluidyny. Fig.6: Photoactive disinfection with toluidyn blue photosensitiser. Wydawnictwo AS MEDIA NR 2 (38)/

5 Asyst hig stomatol 10; 2 (38)/2015: mucosa i periimplantitis 1,2,3. Zaletami tego postępowania jest bezbolesność, inaktywacja endotoksyn, niszczenie bakterii, przyspieszenie gojenia zapalenia, brak ryzyka rozwoju oporności bakterii, możliwość wielokrotnego powtarzania zabiegu. Laser w leczeniu tkanek miękkich i kości Wykorzystanie lasera zarówno nisko- jak i wysokoenergetycznego w chirurgii tkanek miękkich powoduje większy komfort zabiegu, z powodu zmniejszonego krwawienia, mniejszego obrzęku i bólu pozabiegowego odczuwanego przez pacjenta. Do najczęściej stosowanych procedur należą: korekta przyczepów wędzidełek, pogłębianie przedsionka, chirurgiczne wydłużenie korony zęba, plastyka dziąsła (gingivectomia, gingivoplastyka), korekta podłoża protetycznego [1,2]. Ryc. 7: Procedura zastosowania lasera diodowego (980nm) w korekcie przyczepu wędzidełka wargi. Fig.7: Frenulotomy with diode laser. Ryc. 8: Procedura zastosowania lasera Er:YAG w korekcie przyczepu wędzidełka wargi. Fig.8: Frenulotomy with Er:YAG laser. 94

6 Grzech K. Lasery w stomatologii... Laser w leczeniu endodontycznym Leczenie kanałowe jest sekwencją procedur prowadzących do wyeliminowania zapalnych tkanek z kanałów korzeniowych. Wykorzystywane są lasery Er:YAG, argonowe, KTP, Ho:YAG, Nd:YAG (diodowe :)?). Przepuszczalność zębiny można obniżyć laserem CO 22. Przede wszystkim wykorzystywane jest przeciwbakteryjne działanie laseroterapii oraz możliwość usunięcia warstwy mazistej z kanałów [16,17]. Wczesna diagnostyka próchnicy Źródłem promieniowania w urządzeniach stosowanych do wykrywania próchnicy jest najczęściej laser diodowy. Zasada pracy tego typu aparatów opiera się na wykorzystaniu zjawiska fluorescencji organicznych i nieorganicznych składników tkanki zęba oraz produktów przemiany bakterii, indukowanych światłem lasera diodowego. Zastosowanie urządzeń wykorzystujących światło lasera do wczesnego wykrywania zmiany próchnicowej jest proste, zupełnie bezbolesne, szybkie i nieinwazyjne [1,2,15]. Zastosowanie lasera w leczeniu próchnicy W stomatologii zachowawczej do opracowywania zmienionych próchnicowo twardych tkanek zęba i wymiany wypełnień dentystycznych wykorzystywany jest laser wysokoenergetyczny Er:YAG, Er:YSGG i Er:Cr:YSGG. Eliminuje on wiele niekorzystnych doznań pacjenta, wprowadzając go w nowy wymiar leczenia takich jak wibracje, przegrzewanie tkanek w czasie pracy czy nieprzyjemny dźwięk 12. Tu nie ma nacisku, więc całkowicie niwelujemy nieprzyjemne odczucia pacjenta, a co za tym idzie skutecznie motywujemy go do dalszej współpracy [13]. Ograniczone są też doznania bólowe. Impuls trwa bardzo krótko i często nie dochodzi do pobudzania zakończeń nerwowych. Światło lasera wykazuje właściwości bakteriobójcze, mechanizm działania polega na przegrzaniu i rozerwaniu komórki bakterii. Laser jest obiecującym narzędziem do opracowywania ubytków próchnicowych w zębach mlecznych ze względu na redukcję odczuwania bólu i działanie przeciwbakteryjne [14]. Przeciwwskazaniem do zastosowania lasera jest przecinanie koron, licówek oraz usuwanie wypełnień amalgamatowych. Nie ma natomiast ograniczeń dotyczących usuwania cementów i wypełnień z materiałów złożonych. Wybielanie technikami laserowymi Wybielanie to proces chemiczny, który wykorzystuje środki działające jako utleniacze. Reakcja utleniania to powolna transformacja substancji organicznych, których produkt ma jaśniejszy kolor od wyjściowego. Zabieg wybielania zębów można przyspieszyć przy pomocy dodatkowej aktywacji cieplnej i świetlnej. Jedną z tego typu metod jest wykorzystanie wysokointensywnego światła laserowego, które przyspiesza proces wybielania [8]. Jako pierwsze wykorzystywane były długości fali lasera argonowego (480nm) oraz lasery CO 2 (10600nm). Dzisiaj główne zastosowanie znajdują lasery Nd:Yag (1064nm), Er:YAG (2940nm), KTP potasowo-tytanowo-fosforanowe (535nm) i diodowe (810 i 980nm). Laser znalazł zastosowanie prawie we wszystkich dziedzinach stomatologii. Wysoce ceniony za wykorzystanie u pacjentów Ryc. 9: Procedura leczenia ubytku próchnicowego laserem Er:YAG. Fig.9: Cavity preparation with Er:YAG laser. Wydawnictwo AS MEDIA NR 2 (38)/

7 Asyst hig stomatol 10; 2 (38)/2015: Ryc. 10: Wybielanie techniką laserową (laser diodowy SmartM 980nm). Fig.10: Bleaching with diode laser (SmartM 980nm). z grupy ryzyka bakteriemii, kardiologicznych, onkologicznych czy jako alternatywa farmakologicznego leczenia przeciwbakteryjnego, przeciwwirusowego i przeciwgrzybiczego, szczególnie w stosunku do rosnącego problemu lekooporności. Większa dostępność urządzeń laserowych, wzrost poziomu wiedzy lekarza, znajomość procedur spowodowały, że szersze grono dentystów świadomie wybiera mniej inwazyjne metody leczenia, zwracając szczególną uwagę na szybsze gojenie, mniejszą liczbę powikłań i większy komfort zabiegu. W Polsce społeczna świadomość wykorzystania możliwości i technik laserowych jest jeszcze na niskim poziomie. AIH Piśmiennictwo/references 1. Pick RM, Miserendino LJ., Lasers in Dentistry: an overview. Laser Medicine and Surgery News and Advances. June 1989: Dostalova T, Jelinkova H., Lasers in Dentistry: overview and perspectives. Photomedicine and Laser Surgery, April 2013: Nammour S., Laser Dentistry, Current Advantages and Limits. Photomedicine and Laser Surgery, January 2012: Bladowski M, Kotowicz A, Choroszucha T., Aplikacje kliniczne promieniowania laserowego małej i dużej mocy w stomatologii ogólnej. E-Dentico 3(7) 2005: Czuryszkiewicz-Cyrana J. Ogólne wiadomości o laserach biostymulacyjnych. Lasery w Stomatologii. Wydawnictwo Czelej 2015: Pinheiro AL, Carneiro NS, Vieira AL, Brugnera AJr, Zanin FA, Barros RA, Silva PS. Effects of low-level laser therapy on malignant cells: in vitro study. J. Clin. Laser Med. Surg. 2002, 20, Fikackova H, Dostalova T, Navratil L, Klaschka J. Effectiveness of low-level laser therapy in temporo-mandibular joint disorders: a placebo-controlled study. Photomed. Laser Surg. 2007, 25, Grzech-Leśniak K, Sviatlana Kozachuk. Wybielanie zębów z nadwrażliwością zębiny laserem diodowym. Laser 2015, 1: Dembowska E, Kozak K. Możliwości zastosowania laserów wysokiej mocy w leczeniu protetycznym, implantologicznym i innych zabiegach stomatologicznych. Lasery w stomatologii. Wydawnictwo Czelej 2015,12: Romanos GE, Gutknecht N, Dieter S. Schwarz F, Crespi R, Sculean A. Laser wavelengths and oral implantology Lasers Med. Sci. 24: Grzech-Leśniak K. Jak stworzyć wyróżniający się gabinet higieny? Co może więcej higienistka? Laseroterapia w gabinecie higieny. Asyst Hig Stomatol.2014, 4(36): Takamori K, Furukawa H, Morikawa Y, Katayama T, Watanabe S. Basic study on vibrations during tooth preparations caused by high-speed drilling and Er:YAG laser irradiation. Lasers Surg Med Jan;32(1): Sarmadi R, Hedman E, Gabre P.: Laser in caries treatment--patients' experiences and opinions. Int J Dent Hyg Feb;12(1): Zhang S, Chen T, Ge LH. Evaluation of clinical outcomes for Er:YAG laser application in caries therapy of children. Beijing Da Xue Xue Bao Feb 18;45(1): Chałas R. Laser jako narzędzie diagnostyczne w wykrywaniu próchnicy. Lasery w stomatologii. Wydawnictwo Czelej 2015,12: Moritz A, Doertbudak O, Gutknecht N, Goharkhay K, Schoop U, Sperr W. Nd:YAG laser irradiation of infected root canals in combination with microbiological examinations. J. Am. Dent. Assoc. 1997, 128: Brugnera AJr, Zanin F, Barbin EL, Spano JC, Santana R, Pecora JD. Effects of Er:YAG and Nd:YAG laser irradiation on radicular dentin permeability using different irrigating solutions. Lasers Surg. Med. 2003, 33:

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Autorzy_ Claudia Caprioglio, Giovanni Olivi, Maria Daniela Genovese Ryc. 1_Pacjentka w wieku 6,2 lat. Wyrzynający się ząb 3.6 doprowadził do powstania

Bardziej szczegółowo

Laseroterapia w endodoncji

Laseroterapia w endodoncji Badacze i lekarze najwięcej uwagi poświęcają zagadnieniu eliminacji szczepu bakterii Enterococcus faecalis ze względu na jego zdolność do głębokiego wnikania w kanaliki zębinowe, adaptacji do zmieniających

Bardziej szczegółowo

System FotoSan w terapii fotodynamicznej chorób przyzębia

System FotoSan w terapii fotodynamicznej chorób przyzębia System FotoSan w terapii fotodynamicznej chorób przyzębia Renata Samulak Zielińska, Elżbieta Dembowska, Maria Wiernicka Menkiszak FotoSan system in photodynamic therapy of periodontal disease Praca recenzowana

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera diodowego

Zastosowanie lasera diodowego TEMAT NA CZASIE Zastosowanie lasera diodowego w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej Zastosowanie lasera diodowego w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej Słowa kluczowe: laser diodowy, laser półprzewodnikowy,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera diodowego

Zastosowanie lasera diodowego Słowa kluczowe: laser diodowy, laser półprzewodnikowy, laser Picasso Key words: diode laser, semiconductor laser, Picasso laser lek. dent. Małgorzata Janowska-Bugaj, dr n. med. Anna Dudko, prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU ZAKŁAD MIKOLOGII LEKARSKIEJ I DERMATOLOGII Agata Mańkowska LASEROTERAPIA WYSOKOENERGETYCZNA W WYBRANYCH PROBLEMACH DERMATOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rewolucja w higienie implantów!

Rewolucja w higienie implantów! NASZE PRODUKTY STOMATOLOGICZNE JESIEŃ - ZIMA 2013/2014 Rewolucja w higienie implantów! WYBIELANIE LASERY STOMATOLOGICZNE ENDODONCJA HIGIENA SZYNY TERAPEUTYCZNE CHRAPANIE BEZDECH SPRZĘT EDUKACJA .whitesmile.com.zoomwhitening.com.austdent.com.au

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 93 98 MARIA WIERNICKA-MENKISZAK, MARLENA TRĄBSKA-ŚWISTELNICKA, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK 1, MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Najskuteczniejszy na świecie system do wybielania!

Najskuteczniejszy na świecie system do wybielania! NASZE PRODUKTY STOMATOLOGICZNE JESIEŃ - ZIMA WYBIELANIE LASERY STOMATOLOGICZNE ENDODONCJA HIGIENA ODBUDOWA Najskuteczniejszy na świecie system do wybielania! EDUKACJA www.whitesmile.de www.discusdental.com

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności i skuteczności stosowania

Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności i skuteczności stosowania Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 7, 2013 Borgis *Paweł Stanirowski, Włodzimierz Sawicki Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 Prof. dr hab. Marek Ziętek o stanie stomatologii w Polsce Prosty sposób na białe zęby dowiedz się więcej o wybielaniu Inne

Bardziej szczegółowo

Amerykańska Akademia Periodontologii. New Guidelines of the American Academy of Periodontology

Amerykańska Akademia Periodontologii. New Guidelines of the American Academy of Periodontology Prace poglądowe Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 47 51 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Renata Górska Nowe wytyczne Amerykańskiej Akademii Periodontologii

Bardziej szczegółowo

Felieton Redakcji. W bieżącym numerze: POLSKIE APTEKI NIE CHCĄ I NIE POTRZEBUJĄ REKLAMY!

Felieton Redakcji. W bieżącym numerze: POLSKIE APTEKI NIE CHCĄ I NIE POTRZEBUJĄ REKLAMY! Felieton Redakcji POLSKIE APTEKI NIE CHCĄ I NIE POTRZEBUJĄ REKLAMY! W bieżącym numerze: Farmaceuci podpisują się pod LISTEM APTEKARZY DO MINISTRA ZDROWIA, który kończy się zdaniem esencjonalnie oddającym

Bardziej szczegółowo

Laser miękki B-Cure Sport Pro

Laser miękki B-Cure Sport Pro 1 Laser miękki B-Cure Sport Pro INSTRUKCJA OBSŁUGI oraz zalecane dawki lecznicze Profesjonalne rozwiązanie do leczenia stanów urazowych, bólu oraz kontuzji sportowych. Przenośny miękki laser (soft-laser),

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki Lek. stom. Marcin Peterseil Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej diagnostyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. med. Hanna Krauss prof. nadzw. UM Pracę

Bardziej szczegółowo

Irygacja aktywowana wiązką laserową

Irygacja aktywowana wiązką laserową Irygacja aktywowana wiązką ową Część II: Czy pozycja włókna a ma znaczenie? Autorzy_ Roeland Jozef Gentil De Moor i Maarten Meire _Procedury Procedury endodontycznego czyszczenia i opracowania kanałów

Bardziej szczegółowo

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Polish Edition ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 Opinie Specjalista Lorne Lavine o marketingu szeptanym Strona 6 Praktyka

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl

REALNA STOMATOLOGIA - KURSOKONFERENCJA 5 6 GRUDNIA 2014 r. - SZCZECIN www.realna.pl KIEROWNIK NAUKOWY: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski DATA I MIEJSCE OBRAD: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin 5 6 grudnia 2014 r. Organizatorzy: Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Historia i najnowsze informacje na temat środków do czyszczenia zębów. edycja tłumaczenia polskeigo: dr hab.n.med Ewa Iwanicka-Grzegorek

Historia i najnowsze informacje na temat środków do czyszczenia zębów. edycja tłumaczenia polskeigo: dr hab.n.med Ewa Iwanicka-Grzegorek Historia i najnowsze informacje na temat środków do czyszczenia zębów J. S. Wefel, PhD edycja tłumaczenia polskeigo: dr hab.n.med Ewa Iwanicka-Grzegorek Niniejszy kurs szkoleniowy jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Elektroterapia w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów

Elektroterapia w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów Elektroterapia w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów Choroba zwyrodnieniowa stawów Choroba zwyrodnieniowa jest przewlekłym zasadniczo niezapalnym schorzeniem, zajmującym zwykle jeden lub kilka stawów,

Bardziej szczegółowo

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. The World s Orthodontic New spa per Po lish Edi tion

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. The World s Orthodontic New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRI BUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion ISSN 1730-315 X WRZESIEŃ 2010 www.dental-tribune.com CENA: 9,50 zł VOL. 8, NR 9 DEN TAL TRI BUNE The World s Den tal New spa per Po lish

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Która z wymienionych reakcji charakteryzuje wiązanie cementów szkłojonomerowych modyfikowanych żywicą? A. polimeryzacja. B. reakcja kwas-zasada. C. polimeryzacja i klasyczna

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo