Zaburzenia funkcjonalne stawów skroniowo-żuchwowych; konieczność współpracy specjalistów fizjoterapii i stomatologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaburzenia funkcjonalne stawów skroniowo-żuchwowych; konieczność współpracy specjalistów fizjoterapii i stomatologii"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ IV ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 ZDROWIE I DOBROSTAN 1 Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie The Institute of Rehabilitation and Physical Therapy at the Department of Rehabilitation, Physical Therapy and Balneotherapy, the Medical University of Lublin ²Centrum Medyczne Orto-Optymist w Lublinie Orto-Optymist Medical Centre in Lublin PIOTR GAWDA 1, MARTA SUWAŁA 1, JOANNA GAWDA², ROBERT ROJEWSKI 1 Zaburzenia funkcjonalne stawów skroniowo-żuchwowych; konieczność współpracy specjalistów fizjoterapii i stomatologii Functional temporomandibular joint disorders, and the need for co-operation between physiotherapy and dentistry professionals Zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych, towarzyszące im uporczywe objawy i związane z nimi niedogodności to problem większości współczesnej populacji. Problem znany z literatury nie od dziś, ale od niedawna postrzegany jako wielopłaszczyznowy i trudny do leczenia, a często niemożliwy bez współpracy lekarza specjalisty i fizjoterapeuty. Zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych dotyka około 50% - 70% populacji. Zazwyczaj pozostaje utajony, pacjent nie zdaje sobie sprawy z problemu, dopóty nie pojawią się specyficzne dolegliwości bólowe, których nasilenie bywa bardzo uporczywe i trudne do zniesienia. A przede wszystkim objawy te w przypadku bardzo zaawansowanych i daleko posuniętych zmian bywają wręcz niemożliwe do usunięcia. Bezskuteczne wydają się leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Pacjent coraz bardziej czuje się sfrustrowany bezskutecznym leczeniem, które polega głównie na leczeniu objawowym. Przekłada się to negatywnie na codzienne funkcjonowanie pacjenta zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Długotrwale utrzymujące się objawy prowadzą do codziennego pogarszania się stanu fizycznego i psychicznego pacjenta i w konsekwencji mogą prowadzić do depresji. Stan ten w dalszej kolejności może zaburzać pracę kolejnych narządów i wtórnie wpływać na ich nieprawidłową pracę. W celu skutecznego leczenia zaburzeń stawów skroniowożuchwowych powinniśmy postrzegać człowieka jako jedność wielu elementów. Połączenie poszczególnych elementów między sobą stanowi swoistą sieć w obrębie której przenoszone są różnego rodzaju informacje. Ułatwia to postawienie prawi-

2 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan dłowej diagnozy i szerokie spojrzenie na problem z jakim zgłasza się do nas pacjent. Leczenie okazuje się być często bardzo skuteczne i długofalowe dzięki zrozumieniu związków przyczynowo-skutkowych z których wynika dysfunkcja. Należy pamiętać, że zaburzenie stawów skroniowo-żuchwowych to nie tylko dysfunkcyjny staw i struktury okołostawowe, ale również struktury objęte procesem chorobowym, które często są odległe od miejsca występowania objawów bólowych. Do głównych przyczyn dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych zalicza się: - warunki zwarciowe - urazy żuchwy - wzmożone napięcie mięśniowe bardzo często związane z negatywnymi emocjami - aktywność parofunkcyjna - zaburzenia postawy ciała - impulsacja dośrodkowa związana z odczuwaniem bólu głębokiego Do najczęściej występujących objawów zaliczamy: - trzaski i trzeszczenie w trakcie otwierania lub zamykania ust - nieprawidłowy tor ruchu żuchwy podczas ruchu - bóle mięśni głowy i karku - szumy i bóle ucha - uczucie ucisku odczuwane za oczami - trudności przy otwieraniu ust - bóle odczuwane podczas żucia, mielenia, rozgryzania twardych pokarmów Zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych można podzielić na dwie grupy: - makrourazy zewnętrzne i wewnętrzne - mikrourazy zewnętrzne i wewnętrzne Do grupy makrourazów zewnętrznych zaliczyć możemy urazy zewnątrzustne, które przekraczają wytrzymałość struktur w stawie a narząd żucia pozostaje bierny. Zaliczamy do nich najczęściej urazy losowe takie jak: upadki i pobicia, wypadki komunikacyjne, sportowe i wiele innych. Do grupy makrourazów wewnętrznych możemy zaliczyć urazy zewnątrzustne, które przekraczają wytrzymałość tkanek w stawie. Podczas urazu narząd żucia może wykonywać ruchy bierne lub czynne. Za przyczynę urazów w stawie skroniowo-żuchwowym podczas ruchów biernych można uznać niektóre zabiegi stomatologiczne, laryngologiczne i anestezjologiczne. Za przyczynę urazów w stawie podczas ruchów czynnych będziemy uznawać niektóre zabiegi stomatologiczne, internistyczne jak również ruchy żuchwy podczas ziewania, szerokiego uśmiechu, wymiotów, wysiłków fizycznych, bardzo silnych emocji i towarzyszącemu napięciu jak i nagryzania dużych i twardych kęsów podczas spożywania posiłków. 96

3 Piotr Gawda, Marta Suwała, Joanna Gawda, Robert Rojewski Zaburzenia funkcjonalne stawów skroniowo-żuchwowych; konieczność współpracy specjalistów fizjoterapii i stomatologii Do mikrourazów zewnętrznych zaliczać będziemy urazy wewnątrzustne które działają przez dłuższy czas na staw będący w spoczynku. Do grupy tej zaliczyć możemy pewne nawyki ruchowe pacjenta, których nie zawsze jest świadomy, zabiegi ortodontyczne i ortopedyczne. Do mikrourazów wewnętrznych zaliczyć możemy urazy zewnątrzustne, których działanie jest długotrwałe podczas ruchów czynnych narządu żucia. Do najczęstszych przyczyn zaliczyć możemy wady zgryzu wrodzone lub nabyte, parafunkcje (bruksizm, nagryzanie przedmiotów, ciągłe żucie gumy jednostronne). Jak widać nie istnieje jedna przyczyna, która byłaby odpowiedzialna za wszystkie występujące objawy w układzie ruchowym narządu żucia. Nie ma też gotowego planu leczenia w przypadku danego rodzaju zaburzeń. Dzieje się tak, ponieważ zaburzenia maja tło wielopłaszczyznowe i żadne postępowanie zorientowane selektywnie dla jednej przyczyny nie będzie skuteczne. Dodatkowo zaburzenie to nie jest jedynym problemem, a pod jego pojęciem mogą się kryć różne dysfunkcje. Podobnie wygląda proces leczenia fizjoterapeutycznego, który zakłada wielopłaszczyznowe oddziaływanie nie tylko na struktury bezpośrednio związane z narządem żucia, ale i mające z nim połączenie pośrednie poprzez układ mięśniowopowięziowy. MATERIAŁ I METODY Praca została przygotowana w oparciu o przegląd piśmiennictwa oraz analizę studium przypadku pacjenta z zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych leczonego interdyscyplinarnie. Badanie fizjoterapeutyczne, jakie wykonuje terapeuta manualny jest jego podstawowym źródłem wiedzy, dzięki której będzie mógł przeprowadzić skuteczne leczenie. W skład badania wchodzą: wywiad, interpretacja badań diagnostycznych, badanie czynne zakresu ruchu żuchwy, badanie bierne zakresu ruchu, badanie palpacyjne stawu i struktur okołostawowych stawu skroniowo-żuchwowego, badanie gry stawowej i badanie funkcjonalne stawu. Dobrze zebrany wywiad dotyczy nie tylko informacji na temat aktualnych dolegliwości bólowych i okoliczności ich powstawania. Również istotna jest informacja o dolegliwościach występujących w dzieciństwie i tych, które były przypisywane innym jednostkom chorobowym a mogły dotyczyć stawów skroniowo-żuchwowych. Wady zgryzu i sposoby ich leczenia, wszelkiego rodzaju wady narządu ruchu a zwłaszcza skrócenie kończyn dolnych. Sam okres niemowlęcy dostarcza informacji na temat asymetrycznego ułożenia dziecka, brak raczkowania, sposób w jaki dziecko było karmione (piersią czy butelką), czy ssało smoczek lub palec przez dłuższy czas. Objawy te mogę przekazywać bardzo istotne informacje dla procesu leczenia. Zawsze warto jest tez zapytać pacjenta o rodzaj więzi, jakie łączą go z najbliższymi? Czy ma jakieś traumatyczne przeżycia, bądź też inne istotne przeżycia emocjonalne, które wywołują reakcje stresowe? Interpretacja zdjęć diagnostycznych nie tylko pozwala zobaczyć samą strukturę stawu, ale i wykluczyć ewentualne choroby organiczne lub też ogólne przeciwwska- 97

4 98 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan zania do wykonywania zabiegów manualnych. Badanie czynne zakresu ruchu daje nam informacje, jakie możliwości ruchowe żuchwy występują podczas czynnych ruchów otwierania, wysuwania do przodu, cofania i wysunięcia bocznego w obie strony. W trakcie powyższych ruchów ocenia się zakres ruchu, czyli jego ilość i jakość czyli jaki ten ruch jest? Czy ruch jest płynny, czy w takcie ruchu żuchwa zbacza na boki czy występują podczas ruchu trzaski i przeskakiwania. A także czy ruchom tym towarzyszy ból? Prawidłowy zakres ruchu otwierania u kobiet wynosi powyżej 35mm, u mężczyzn od 40mm. Przyjmuje się ogólnie, że ruch powinien być możliwy do wykonania na szerokość trzech palców. Ruch powinien być niebolesny i łatwy do wykonania. Bierny zakres ruchu wykonywany jest przez terapeutę i zazwyczaj jest nieznacznie większy od ruchu czynnego a dotyczy tych samych kierunków ruchów wykonywanych czynnie. Jeśli ruch bierny jest bolesny to wskazuje na problem w samym stawie. Badanie palpacyjne stawu i struktur okołostawowych pozwala ocenić wrażliwość tych struktur i odnaleźć punkty spustowe maksymalnie bolesne. Palpacja przeprowadzana jest możliwie jednocześnie po prawej i lewej stronie. W przypadku palpacji stawu różnicujemy badanie przy zamkniętej jamie ustnej, bolesność wskazuje na wrażliwość torebki stawowej i oznacza zaburzenie funkcji mięśni lub zaburzenie stawowe. Diagnoza przy szeroko otwartej jamie ustnej wskazuje na toczący się proces zapalny w okolicy zastawowej. Badając grę stawową w stawie skroniowo-żuchwowym ocenia się wielkość ślizgu, jakość tego ślizgu czy jest łatwy do wykonania i jaki jest opór końcowy w trakcie wykonywania ślizgu. Nie wykonuje się ruchów ślizgowych u pacjentów po świeżym urazie lub gdy pacjent sygnalizuje przebyte zwichnięcie stawu skroniowo-żuchwowego. Dodatkowa ocena globalna pacjenta, ocena jego sylwetki, sposobu poruszania się daje nam szerokie spojrzenie na powiązania, zależności pomiędzy zaburzeniami w stawie skroniowo-żuchwowym a innymi strukturami ciała, które mogą działać w nieprawidłowy sposób zaburzając również pracę innych narządów wewnętrznych. Podążając ta drogą możemy przedstawić podstawowy wzorzec dysfunkcji mięśniowej występujący u pacjenta z zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego. Dysfunkcja może dotyczyć: mięśnia skroniowego, żwacza, skrzydłowych bocznych i przyśrodkowych, nadgnykowych, mostkowo-obojczykowo-sutkowych, pochyłych, dźwigacza łopatki i górnej części mięśnia czworobocznego. Z kolei wzorzec postawy pacjenta, u którego występuje zaburzenie stawu skroniowo-żuchwowego przedstawia pacjenta: z wysunięta głową do przodu, nadaktywnością górnej części mięśnia czworobocznego i dźwigacza łopatki, powiększoną lordozą szyjną, zaokrąglonymi barkami i odstającymi łopatkami, kompensacyjnym zgięciem stawów biodrowych, pogłębioną lordozą lędźwiową, przodopochyleniem miednicy i nadmiernym wyprostem stawów kolanowych. W powyższych przykładach widać zdecydowane zależności pomiędzy problemem w stawach skroniowo-żuchwowych a postawą ciała pacjenta i jego funkcjonowaniem. Możliwości leczenia pacjenta z zaburzeniami stawu skroniowożuchwowego są różne zależnie od specyfiki problemu i potrzeb danego pacjenta. Jak również jego stanu emocjonalnego, który ma bardzo duży wpływ na przebieg postępów rehabilitacji. Najskuteczniejsze metody leczenia stosowane powszechnie to:

5 Piotr Gawda, Marta Suwała, Joanna Gawda, Robert Rojewski Zaburzenia funkcjonalne stawów skroniowo-żuchwowych; konieczność współpracy specjalistów fizjoterapii i stomatologii zabiegi fizykalne w tym, światłolecznictwo, laseroterapia i elektroterapia, masaż, mobilizacja tkanek miękkich i mobilizacja stawów. Zastosowanie powyższych metoda ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawę jakości pracy i siły mięśni objętych dysfunkcją, przywrócenie prawidłowego zakresu ruchu w stawie i ostatecznie przywrócenie właściwego napięcia mięśniowo-powięziowego. A w konsekwencji przywrócenie prawidłowych warunków biomechanicznych funkcjonowania organizmu. Pacjentka 45 lat, pracownik biurowy, pierwszy raz do lekarza od zaburzeń czynnościowych trafiła w maju 2009 roku z ciężką postacią bólowego zespołu dysfunkcji narządu żucia. Związanego z objawami złożonego przemieszczenia krążków stawowych stawów skroniowo-żuchwowych oraz ich zablokowaniem w ruchu opuszczania i wysuwania żuchwy. Objawy towarzyszące to ciągły obustronny ból twarzy i głowy o bardzo dużym nasileniu, niekiedy dochodzącym do 10 w skali VAS, bóle kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych. Zaburzenia snu i duża potliwość nocna i dzienna. Uczucie duszności, bóle brzucha i skurcze jelit. Podjęto miejscowe leczenie przyczynowe, którego celem była repozycja krążków stawowych za pomocą tymczasowej a w późniejszym okresie całodobowej szyny repozycyjnej. Chora na kompleksową rehabilitację zgłosiła się we wrześniu 2012 roku z powodu znacznie ograniczonego otwierania ust, co utrudniało jej przyjmowanie pokarmów do tego stopnia, ze zaczęła jeść małą łyżeczką. Ograniczeniu ruchomości towarzyszyły bardzo duże dolegliwości bólowe obu stawów skroniowo-żuchwowych i bóle twarzy zwłaszcza po lewej stronie. W trakcie otwierania ust słyszalne były wyraźne trzaski i przeskakiwania w lewym stawie skroniowo-żuchwowym. Dodatkowo pacjentka odczuwała silne bóle głowy, lewego barku i kręgosłupa piersiowego po lewej stronie. Czasami bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Ponadto występujące często bóle brzucha i bardzo duże problemy z wypróżnianiem się. W badaniu fizjoterapeutycznym uzyskaliśmy potwierdzenie znacznego ograniczenia ruchomości otwierania ust, na dwa palce czyli poniżej normy. Towarzyszący ból w obu stawach skroniowo-żuchwowych. Trzaski i przeskakiwania w lewym stawie. Bardzo dużą aktywność bolesnych punktów spustowych po lewej stronie twarzy, szyi i w lewym stawie barkowym. Oceniając sylwetkę badanej bokiem mogliśmy zauważyć: protrakcyjne ustawienie głowy, zwiększoną lordozę szyjną i wysokie ustawienie obręczy barkowej. Terapię rozpoczęliśmy od rozluźniania powięziowego czepca ścięgnistego, mięśni skroniowych i żwaczy po obu stronach. Następnie leczyliśmy aktywne punkty spustowe na mięśniach skrzydłowych bocznych, przyśrodkowych i żwaczach wewnątrzustnie. Zastosowaliśmy masaż głęboki mięśni twarzy. Już po pierwszej terapii udało się nam uzyskać prawidłowy zakres ruchu otwarcia ust na trzy palce. Na drugą terapię pacjentka zjawiła się ze znacznie mniejszymi bólami głowy i bólami w stawach skroniowo-żuchwowych, a także z prawidłowym zakresem otwierania ust. Kontynuowaliśmy techniki rozluźniające na mięśniach skroniowych, skrzydłowych i żwaczach. Wprowadziliśmy masaż funkcyjny mięśni podpotylicznych. Na trzeciej terapii dalej zajmowaliśmy się mięśniami skrzydłowymi i żwaczem stosując techniki energizacji mięśni i pozycyjnego rozluźniania. Rozluźnialiśmy i rozciągaliśmy 99

6 100 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan mięśnie podpotyliczne i pochyłe. Pacjent jako pracę domową miał wykonywać ćwiczenia zwiększające ruchomość żuchwy i naprzemiennie aktywujące mięśnie skrzydłowe. Pacjentka jednocześnie raz w tygodniu uczęszczała do stomatologa w celu dostosowania szyny do aktualnie zmieniających się kontaktów zwarciowych zębów. Stopniowo wraz ze zmieniającymi i ustającymi dolegliwościami bólowymi zmieniała się kondycja psychofizyczna pacjentki na lepsze. Kolejna terapia skupiona była na rozluźnianiu powięziowym i aktywnych punktach spustowych mięśni: pochyłych, mostkowo-obojczykowo-sutkowym, górnej części czworobocznego i dźwigacza łopatki. Rozciągaliśmy mięsień piersiowy większy i mniejszy. Pracowaliśmy nad stabilizacją barku i utrzymaniem prawidłowej postawy. Przez cały czas pacjentka wykonywała w domu ćwiczenia aktywujące mięśnie traktu ustno-twarzowego i dostosowywała ukształtowanie szyny do kontaktów zwarciowych, stopniowo przywracając prawidłowe warunki biomechaniczne w stawach skroniowo-żuchwowych. Najlepszym tego dowodem poza brakiem dolegliwości bólowych i prawidłowym zakresem ruchu jest fakt braku przeskakiwania w stawie podczas ruchu żuchwy. Na kolejnych terapiach utrwalaliśmy uzyskane efekty terapeutyczne a dodatkowo zajęliśmy się rozluźnianiem przepony, co wpłynęło pozytywnie na perystaltykę jelit i możliwość codziennego wypróżniania się. W końcowym efekcie udało się nam również uzyskać prawidłowe kontakty zwarciowe, co dobrze prognozowało w przypadku dalszego leczenia szyną. WNIOSKI 1. Skuteczność rehabilitacji pokazuje konieczność współpracy stomatologa i fizjoterapeuty, podejście do planu leczenia w ujęciu interdyscyplinarnym. 2. Pacjenci z zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych zorientowani na zdrowie coraz częściej szukają pomocy u specjalistów fizjoterapii. 3. Nie istnieje jedna przyczyna, która byłaby odpowiedzialna za wszystkie objawy i nieprawidłowości w stawach skroniowo - żuchwowych. Jedynie indywidualne podejście do problemu pacjenta i dobranie odpowiednich metod terapeutycznych gwarantuje skuteczność leczenia. PIŚMIENNICTWO 1. Chaitow L.: Techniki energii mięśniowej. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław Chaitow L.: Techniki rozluźniania pozycyjnego. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław Chaitow L.: Manipulacje czaszkowe na Tkankach Kostnych i Tkankach Miękkich Teoria i Praktyka. Wyd. DB Publishing, Warszawa Debar L. L., Vuckovic N., Schneider, J. Ritenbaugh: Use of complementary and alternative medicine for temporomandibular disorders. J Orofac Pain 2003, 17, 3:

7 Piotr Gawda, Marta Suwała, Joanna Gawda, Robert Rojewski Zaburzenia funkcjonalne stawów skroniowo-żuchwowych; konieczność współpracy specjalistów fizjoterapii i stomatologii 5. Dupas P.-H.: Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa. Wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Kase K., Tatsuyuki H., Tomoko O.: Development of Kinesio tape. Kinesio Taping Perfect Manual. Kinesio Taping Association, 1996; 6-10: Kleinrok M.: Bólowe i bezbólowe objawy związane z zaburzeniami czynności narządu układu ruchowego narządu żucia oraz zasady rozpoznawania i leczenia tych zaburzeń. Terapia, 2004; 10: Kleinrok M.: Rola mięśni układu żucia w powstawaniu zaburzeń czynności stawów skroniowo-żuchwowych. Prot. Stom. 1970; 20, 4, Lewit K.: Terapia manualna w rehabilitacji chorób narządu ruchu. Pod red. Stodolny J. Kielce. Wyd. ZL Natura Moen K., Bertelsen L.T., Hellem S., Jonsson R., Brun J.G., Salivary gland and temporomandibular join involvement in rheumatoid arthritis: relation to disease activity. Oral Diseases, 2005, 11, Myers T.W.: Taśmy Anatomiczne. Wyd. DP Publishing, Warszawa Nobili A., Adwersi R: Relationship between posture and occlusion: A clinical experimental inwestigation. J Craniomandibular Practice 1996, 14: Okeson J. P.: Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia. Wyd. Czelej, Lublin Raphael K.G., Klausner J.J., and S. Noyak S, Marbach J.J: Complementary and alternative therapy use by patients myorascial temporomandibular disorders. J Orofac Pain 2003, 17, 1: Rakowski A.: Terapia manualna holistyczna. Wyd. Centrum Terapii Manualnej, Poznań Sipila K. Et al.: Temporomandibular disorders, occlusion and neck pain in subjetcts with facial pain: a case control study. J. Craniomandibular Practise, 2002; 20, 3, Wałach A., Pihut M., Loster J.: Charakterystyka zabiegów fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia. Prot. Stom., 2006, 56, 4, Włoch S, Łakomski J, Mech K: Kompendium leczenia przyczynowego zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Protetyki Stomatologicznej. Kraków 2006, str ABSTRACT Temporomandibular joint disorders are very common and complex pathologies, which cause difficulties in the daily functioning of the patient, in both his and her professional and private life. If not treated properly, they lead to deteriorating physical and mental well-being. Continuing for longer periods, they can lead to disorders 101

8 ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 Zdrowie i dobrostan in the functioning of numerous organs and eventually to depression. The understanding of the phenomena causing dysfunctions and proper diagnosis is not an easy task, but it guarantees an effective therapeutic procedure. Constant cooperation between specialists in functional disorders and physical therapists is also necessary. The holistic approach to the problem of the patient and multidisciplinary treatment facilitates the achievement of long-term and satisfactory outcomes. In practice, increasing awareness is observed among patients in terms of starting interdisciplinary treatment. STRESZCZENIE Zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych to bardzo częste i złożone patologie, które wywołują utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu pacjenta, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Nie leczone w odpowiedni sposób, doprowadzają do coraz gorszego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Utrzymujące się przez długi czas mogą doprowadzić do zaburzeń pracy wielu narządów i w konsekwencji do depresji. Zrozumienie zjawisk wywołujących dysfunkcje i postawienie prawidłowej diagnozy nie jest łatwe, ale jednocześnie gwarantuje skuteczny proces leczenia. Niezbędna jest również stała współpraca specjalisty od zaburzeń czynnościowych i fizjoterapeuty. Całościowe postrzeganie problemu chorego i wielopłaszczyznowe leczenie pozwoli osiągnąć długofalowe i zadowalające efekty leczenia. W praktyce obserwuje się coraz większą świadomość pacjentów do podejmowania leczenia interdyscyplinarnego. Artykuł zawiera znaków ze spacjami 102

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU Dla stomatologów, foniatrów, laryngologów, okulistów i fizjoterapeutów WERSJA 2014.2 20 godzin akademickich zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Terapia manualna tkanek miękkich w zespołach posturalnych odcinka szyjnego i obręczy barkowej

Terapia manualna tkanek miękkich w zespołach posturalnych odcinka szyjnego i obręczy barkowej Terapia manualna tkanek miękkich w zespołach posturalnych odcinka szyjnego i obręczy barkowej Manual therapy in postural syndromes within the neck and shoulder girdle Radosław Szwarocki Wyższa Szkoła Edukacji

Bardziej szczegółowo

Miejsce metod neurofizjologicznych w terapii manualnej i chiropraktyce

Miejsce metod neurofizjologicznych w terapii manualnej i chiropraktyce Miejsce metod neurofizjologicznych w terapii manualnej i chiropraktyce Metody neurofizjologiczne Mają na celu badanie i leczenie ludzi z zaburzeniami napięcia, ruchu i aktywności w oparciu o wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

TURNUS SZKOLENIOWO-LECZNICZY DLA STOMATOLOGÓW, ORTODONTÓW, PROTETYKÓW

TURNUS SZKOLENIOWO-LECZNICZY DLA STOMATOLOGÓW, ORTODONTÓW, PROTETYKÓW TURNUS SZKOLENIOWO-LECZNICZY DLA STOMATOLOGÓW, ORTODONTÓW, PROTETYKÓW Program części szkoleniowej Terapia zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego System żuchwowo-gnykowo-czaszkowy (sżgc)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU. Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich

PROGRAM KURSU. Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich PROGRAM KURSU Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich MODUŁ I Koncepcja Terapii Manualnej Holistycznej. Miednica, stawy biodrowe, segmenty ruchowe kręgosłupa lędźwiowego i przejścia piersiowo-lędźwiowego.

Bardziej szczegółowo

5dni / 35godzin (7h zajęć / 1h na lunch w sumie 8h dziennie) pon-pt; godz. 09:00-17:00

5dni / 35godzin (7h zajęć / 1h na lunch w sumie 8h dziennie) pon-pt; godz. 09:00-17:00 William Huhn Method - Advanced Clinical Trigger Point From Understanding to Implementing [ Od zrozumienia do realizacji ] TRIGGER POINT COURSE - www.rehabilitacja-warszawa.pl Punkty spustowe - kurs w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE SZKOLENIA PODYPLOMOWE PAKT ul. Kopernika 8/ Katowice tel

MEDYCZNE SZKOLENIA PODYPLOMOWE PAKT ul. Kopernika 8/ Katowice tel WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ - Zintegrowane metody terapii manualnej w tym osteopatyczne i chiropraktyczne, techniki części miękkich (mięśniowo-powięziowe, terapia punktów spustowych),

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu TERAPIA MANUALNA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Osteopatia w rehabilitacji i praktyce lekarza specjalisty

Osteopatia w rehabilitacji i praktyce lekarza specjalisty PREZENTUJE OSTEOPATIA www.przychodniamorska.pl SKRÓT MERYTORYCZNY WYKŁADU SPOTKANIA EDUKACYJNEGO PT. Osteopatia w rehabilitacji i praktyce lekarza specjalisty Prowadzący wykład: mgr Tomasz Lewandowski

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Błecha Specjalistyczny gabinet lekarski rehabilitacji i chorób wewnętrznych w Żywcu.

Krzysztof Błecha Specjalistyczny gabinet lekarski rehabilitacji i chorób wewnętrznych w Żywcu. Krzysztof Błecha Specjalistyczny gabinet lekarski rehabilitacji i chorób wewnętrznych w Żywcu. Dyslordoza szyjna a zaburzenia neurowegetatywne Dyslordoza of neck and neurovegetative disorders Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Bruksizm. & inne parafunkcje stawu skroniowo-żuchwowego

Bruksizm. & inne parafunkcje stawu skroniowo-żuchwowego Bruksizm (zgrzytanie zębami) & inne parafunkcje stawu skroniowo-żuchwowego Henryk Dyczek 2008 Bruksizm - Definicja Bruksizm (ang. bruxism, z gr. βρυγμός = zgrzytać zębami) - termin medyczny określający

Bardziej szczegółowo

Plan Szkolenia Medical Personal Trainer

Plan Szkolenia Medical Personal Trainer Plan Szkolenia Medical Personal Trainer Zjazd I Dzień 1. (10-18) Pierwszy zjazd poświęcony jest wadom postawy oraz dolegliwościom kręgosłupa. Uczestnicy szkolenia uczą się jak zapobiegać powstawaniu dolegliwości

Bardziej szczegółowo

ARCUS. OFERTA DLA FIRM by. Ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków Telefon 012 654 89 87 Kom 601 95 65 25 www.arcus.strefa.pl

ARCUS. OFERTA DLA FIRM by. Ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków Telefon 012 654 89 87 Kom 601 95 65 25 www.arcus.strefa.pl OFERTA DLA FIRM by ARCUS 2011r Szanowni Państwo Cieszę się, że mogę zapoznać Państwa z działalnością usługową Firmy ARCUS. Jestem przekonany, że firma posiadając szerokie spektrum usług będzie odpowiednim

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy Współczesny człowiek jest szczególnie narażony na wady postawy ciała. Siedzący tryb życia coraz mniejsza aktywność ruchowa, złe nawyki żywieniowe a w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kotyla. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice

Przemysław Kotyla. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice Przemysław Kotyla Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice Opis problemu 32-letni pacjent z rozpoznanym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów i rozpoznanym

Bardziej szczegółowo

8. Badanie obręczy kończyny górnej

8. Badanie obręczy kończyny górnej 8. Badanie obręczy kończyny górnej Program badania 1. Oglądanie barku 2. Czynne i bierne ruchy obręczy kończyny górnej unoszenie i opuszczanie obręczy kończyny górnej przednie i tylne ruchy obręczy kończyny

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA MANUALNA CO LECZY TERAPIA MANUALNA? ŚWIADOMOŚĆ KOMPETENCJI

MEDYCYNA MANUALNA CO LECZY TERAPIA MANUALNA? ŚWIADOMOŚĆ KOMPETENCJI MEDYCYNA MANUALNA Medycyna manualna to ukierunkowane działanie diagnostyczne i terapeutyczne, za pomocą manualnych rękoczynów, którego celem jest zniesienie odwracalnych dysfunkcji w obrębie narządów ruchu.

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA WAD NARZĄDU ŻUCIA. Zakład Ortodoncji IS Warszawski Uniwersytet Medyczny

PROFILAKTYKA WAD NARZĄDU ŻUCIA. Zakład Ortodoncji IS Warszawski Uniwersytet Medyczny PROFILAKTYKA WAD NARZĄDU ŻUCIA Zakład Ortodoncji IS Warszawski Uniwersytet Medyczny PROFILAKTYKA WAD NARZĄDU ŻUCIA kierowanie wzrostem i rozwojem narządu żucia w każdym okresie rozwojowym dziecka poprzez:

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE METODY W TERAPII MANUALEJ

NAJWAŻNIEJSZE METODY W TERAPII MANUALEJ Metoda Hartmana Badanie Ocena stanu klinicznego tej metodzie bazuje na trzech podstawowych elementach: - wywiad podczas wywiadu poszukujemy odpowiedzi na pytania: jaki rodzaj dysfunkcji jest obecny jakie

Bardziej szczegółowo

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa 2 Typ Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach wieloukładowych w obrębie narządu ruchu obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F-P_20 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

B IB LIO TEKA SPECJALISTY

B IB LIO TEKA SPECJALISTY B IB LIO TEKA SPECJALISTY o Zbigniew Arkuszewski Mrozili, Medycyny manualnej ATLAS ZABIEGÓW - KRĘGOSŁUP SZYJNY Kraków 200 9 SPSS TREŚCI Skróty stosowane w tekście... 9 Oznaczenia rycin... 9 1. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia w stomatologii Fizjoterapia stanowi

Fizjoterapia w stomatologii Fizjoterapia stanowi 11/2012 STOMATOLOGIA W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH dr Magdalena Piecha Fizjoterapia w stomatologii Fizjoterapia stanowi cenne uzupełnienie leczenia w przypadku dysfunkcji układu stomatognatycznego,

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia Stomatologiczna -Stawy Żuchwowo-Skroniowe. Krótkodzwigniowe Techniki Manipulacyjne wg osteopatycznej koncepcji

Fizjoterapia Stomatologiczna -Stawy Żuchwowo-Skroniowe. Krótkodzwigniowe Techniki Manipulacyjne wg osteopatycznej koncepcji Spis treści: Fizjoterapia ortopedyczna Metoda wg. koncepcji Kaltenborn-Evjenth Techniki Energizacji Mieśni (MET) Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie (MFR) Techniki Aktywnego Rozluźniania (ATR) Taping Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Wady postawy. Podział i przyczyna powstawania wad postawy u dziecka. Najczęściej spotykamy podział wad postawy i budowy ciała na dwie grupy:

Wady postawy. Podział i przyczyna powstawania wad postawy u dziecka. Najczęściej spotykamy podział wad postawy i budowy ciała na dwie grupy: Wady postawy Wada postawy jest pojęciem zbiorczym i niedostatecznie sprecyzowanym. Obejmuje szereg osobniczych odchyleń postawy ciała od wzorców uznawanych za normę stosowną do wieku, płci, typów budowy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: SPECJALNOŚĆ DO WYBORU - FIZJOTERAPIA I METODY TERAPII MANUALNEJ W MEDYCYNIE SPORTOWEJ

Przedmiot: SPECJALNOŚĆ DO WYBORU - FIZJOTERAPIA I METODY TERAPII MANUALNEJ W MEDYCYNIE SPORTOWEJ Przedmiot: SPECJALNOŚĆ DO WYBORU - FIZJOTERAPIA I METODY TERAPII MANUALNEJ W MEDYCYNIE SPORTOWEJ I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia w dysfunkcjach czynnościowych narządu ruchu głowa, klatka piersiowa i kręgosłup. Dr n. med. Małgorzata Chochowska

Fizjoterapia w dysfunkcjach czynnościowych narządu ruchu głowa, klatka piersiowa i kręgosłup. Dr n. med. Małgorzata Chochowska Fizjoterapia w dysfunkcjach czynnościowych narządu ruchu głowa, klatka piersiowa i kręgosłup Dr n. med. Małgorzata Chochowska GRUPA MIĘŚNI PODPOTYLICZNYCH Mięśnie podpotyliczne -anatomia i funkcja Mięśnie

Bardziej szczegółowo

WADY POSTAWY CIAŁA U DZIECI DETERMINANTY ROZWOJU I PROFILAKTYKA. opracowała: Izabela Gelleta

WADY POSTAWY CIAŁA U DZIECI DETERMINANTY ROZWOJU I PROFILAKTYKA. opracowała: Izabela Gelleta WADY POSTAWY CIAŁA U DZIECI DETERMINANTY ROZWOJU I PROFILAKTYKA opracowała: Izabela Gelleta Z roku na rok zwiększa się liczba osób ze schorzeniami narządu ruchu, zgłaszających się do poradni rehabilitacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technik fizjoterapeutycznych w terapii neurologopedycznej dorosłych.

Zastosowanie technik fizjoterapeutycznych w terapii neurologopedycznej dorosłych. Tytuł szkolenia: Podstawy fizjoterapii w neurologopedii - Moduł II Zastosowanie technik fizjoterapeutycznych w terapii neurologopedycznej dorosłych. Prowadzący: dr Roman Olejniczak fizjoterapeuta specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem Terapia manualna jako nowoczesna terapia bólów stawów i kręgosłupa

Przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem Terapia manualna jako nowoczesna terapia bólów stawów i kręgosłupa Przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem Terapia manualna jako nowoczesna terapia bólów stawów i kręgosłupa Historia i początki terapii manualnej Hipokrates z Kos (4 w.p.n.e.)- pierwszy zapis na

Bardziej szczegółowo

Zależność pomiędzy występowaniem schorzeń w obrębie układu ruchowego narządu żucia a zaburzeniami w części szyjnej kręgosłupa

Zależność pomiędzy występowaniem schorzeń w obrębie układu ruchowego narządu żucia a zaburzeniami w części szyjnej kręgosłupa PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 6, 466-475 Zależność pomiędzy występowaniem schorzeń w obrębie układu ruchowego narządu żucia a zaburzeniami w części szyjnej kręgosłupa Relationship between temporomandibular

Bardziej szczegółowo

wykłady 15, ćwiczenia - 30 wykłady 10, ćwiczenia - 30 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 15, ćwiczenia - 30 wykłady 10, ćwiczenia - 30 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Terapia manualna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F-P_18 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność, specjalność: poziom i profil poziom : studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcji

Bardziej szczegółowo

Po co rehabilitacja w chorobie Alzheimera?

Po co rehabilitacja w chorobie Alzheimera? Po co rehabilitacja w chorobie Alzheimera? Dr n. med. Marek Walusiak specjalista fizjoterapii Ruch jest bardzo ważnym elementem leczenia. Niewielki, systematyczny wysiłek może dać bardzo dużo. 30-45 minut

Bardziej szczegółowo

Podręcznik * Medycyny manualnej

Podręcznik * Medycyny manualnej LJ < Z li i n i e w A r k u s z e w s k i Podręcznik * Medycyny manualnej ATLAS ZABIEGÓW M IED N ICA KRĘG O SŁU P LĘDŹW IOW Y KRĘGOSŁU P PIER SIO W Y ŻEB R A K r a k ó w 20 07 ELIPSA-JAIM s.c. ( J v n

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ Patronat naukowy : Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Oddział Śląski Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Oddział Śląski Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spis Tabel i rycin. Spis tabel

Spis Tabel i rycin. Spis tabel Spis Tabel i rycin Spis tabel 1. Podział stawów ze względu na ilość osi ruchów i ukształtowanie powierzchni stawowych. 20 2. Nazwy ruchów w stawach człowieka w pozycji anatomicznej..... 21 3. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

JAK CHRONIĆ SWÓJ KRĘGOSŁUP

JAK CHRONIĆ SWÓJ KRĘGOSŁUP JERZY STODOLNY JOANNA STODOLNA-TUKENDORF JAK CHRONIĆ SWÓJ KRĘGOSŁUP ------------------------ PORADNIK DLA K A Ż D E G O --------- sk NATURA WYDAWNICTWO NATURA POPULARNEGO PORADNIKA dr n. med. Jerzy Stodolny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny,

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Oddział Śląski Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

Neurodynamika kliniczna

Neurodynamika kliniczna Neurodynamika kliniczna Koncepcja Neurodynamiki Klinicznej (NDS) została stworzona i opisana przez Michaela Shacklocka. Dzięki latom badań naukowych i zdobywanego doświadczenia opisał on koncpecję pracy

Bardziej szczegółowo

Wyłączny przedstawiciel na Polskę:

Wyłączny przedstawiciel na Polskę: Wyłączny przedstawiciel na Polskę: IFDMO jako jedyna organizacja na świecie posiada pełne prawa do wykorzystywania i przetwarzania materiałów wideo, publikacji oraz dokumentacji twórcy metody FDM - Dr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TERAPII MANUALNEJ WG PLAATSMANA II ETAP

KONCEPCJA TERAPII MANUALNEJ WG PLAATSMANA II ETAP Kurs: KONCEPCJA TERAPII MANUALNEJ WG PLAATSMANA II ETAP www.plaatsman-concept.com Prowadzący: Ger Plaatsman MMT, MASc, PT, BSc. Termin kursu: 17-22 Lipiec 2015 Opole Ilość osób: max. 30 Cena II etapu:

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów

Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów Materiały edukacyjne z Czerwcowej sesji stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, 07 czerwca 2014 Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów Michał Prawda

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FIRMA BEZ BÓLU

PROGRAM FIRMA BEZ BÓLU PROGRAM FIRMA BEZ BÓLU Szanowni Państwo. Troska, o jakość życia każdego człowieka, która umożliwia funkcjonowanie na najwyższym poziomie funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym doprowadziła do powstania

Bardziej szczegółowo

KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU

KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU WERSJA 2014 Moduł I TMH w ortopedii Dysfunkcje i deformacje stóp dzieci i dorośli pierwotne wtórne zasady korekcji czynnej korekcja

Bardziej szczegółowo

ZWYRODNIENIE STAWU RAMIENNEGO (RAMIENNO - ŁOPATKOWEGO)

ZWYRODNIENIE STAWU RAMIENNEGO (RAMIENNO - ŁOPATKOWEGO) ZWYRODNIENIE STAWU RAMIENNEGO (RAMIENNO - ŁOPATKOWEGO) Luty 06, 2016 Staw ramienny (ramienno łopatkowy) utworzony jest przez wydrążenie stawowe łopatki i głowę kości ramiennej. Jako staw kulisty posiada

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA CHIROPRAKTYKI Opis modułów kursu chiropraktyczego

AKADEMIA CHIROPRAKTYKI Opis modułów kursu chiropraktyczego KURS AKADEMIA CHIROPRAKTYKI Opis modułów kursu chiropraktyczego i zadania Moduł 1 historii chiropraktyki i jej filozofii ze szczególnym uwzględnieniem chiropraktyki McTimoney- Corley a(mctc); zasadności

Bardziej szczegółowo

SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne

SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2017 Nazwa przedmiotu Praktyka z Kinezyterapii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: TERAPIA MANUALNA

Przedmiot: TERAPIA MANUALNA Przedmiot: TERAPIA MANUALNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO .. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Zgodnie art. 15f ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) wyniki

Bardziej szczegółowo

Recommendations for rehabilitation of patients with osteoporosis

Recommendations for rehabilitation of patients with osteoporosis Recommendations for rehabilitation of patients with osteoporosis Zalecenia rehabilitacyjne dla pacjentów z osteoporozą Wojciech Roczniak, Magdalena Babuśka-Roczniak, Anna Roczniak, Łukasz Rodak, Piotr

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1)

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1) ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania rok miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Płeć 1)

Bardziej szczegółowo

Wykłady i ćwiczenia w dużych grupach

Wykłady i ćwiczenia w dużych grupach Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu plan przedmiotu Dr n. med. Małgorzata Chochowska UWAGA OGÓLNA: Studenci na zajęciach muszą posiadać wygodny zmienny strój, zmienne obuwie oraz ręcznik. Jest to

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MD-SHOULDER W LECZENIU ZESPOŁU CIEŚNI PODBARKOWEJ

ZASTOSOWANIE MD-SHOULDER W LECZENIU ZESPOŁU CIEŚNI PODBARKOWEJ Dolegliwości bólowe w obrębie obręczy barkowej to problem, który dotyczy coraz większej liczby osób, niestety coraz młodszych. Dawniej typowym pacjentem zgłaszającym się z bólem barku była osoba starsza,

Bardziej szczegółowo

wykłady - 5; ćwiczenia kliniczne - 20 wykłady - 5; ćwiczenia kliniczne - 20 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady - 5; ćwiczenia kliniczne - 20 wykłady - 5; ćwiczenia kliniczne - 20 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu 2 Typ modułu Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w chorobach obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu Kod 4 PPWSZ-F-2-338-s modułu PPWSZ-F-2-338-n Kierunek,

Bardziej szczegółowo

Choroba Parkinsona perspektywa pacjentów. Wojciech Machajek

Choroba Parkinsona perspektywa pacjentów. Wojciech Machajek Choroba Parkinsona perspektywa pacjentów Wojciech Machajek Choroba Parkinsona Ważne INFORMACJE przed rozpoczęciem terapii ocena densytometrii - czy jest osteoporoza (dwa parametry - kręgosłup i kość

Bardziej szczegółowo

Osteopata dyplom OSD po 5,5 roku szkolenia podyplomowego mgr Fizjoterapii (Rehabilitacja AWF Warszawa), certyfikowany terapeuta manualny

Osteopata dyplom OSD po 5,5 roku szkolenia podyplomowego mgr Fizjoterapii (Rehabilitacja AWF Warszawa), certyfikowany terapeuta manualny Paweł Wąż Osteopata dyplom OSD po 5,5 roku szkolenia podyplomowego mgr Fizjoterapii (Rehabilitacja AWF Warszawa), certyfikowany terapeuta manualny kom: 511711500 pawelwaz@gmail.com O mnie: Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

Zespół ciasnoty podbarkowej i uszkodzenie pierścienia rotatorów. Małgorzata Chochowska

Zespół ciasnoty podbarkowej i uszkodzenie pierścienia rotatorów. Małgorzata Chochowska Zespół ciasnoty podbarkowej i uszkodzenie pierścienia rotatorów Małgorzata Chochowska Zespół ciasnoty podbarkowej i uszkodzenie pierścienia rotatorów. Pierścień rotatorów stanowią ścięgna 4 mieśni: Podłopatkowego

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia (URNŻ) przed leczeniem ortodontycznym/rehabilitacją protetyczną.

Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia (URNŻ) przed leczeniem ortodontycznym/rehabilitacją protetyczną. Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia (URNŻ) przed leczeniem ortodontycznym/rehabilitacją protetyczną. Rozpoznawanie czynników ryzyka, wnikliwa analiza czynnościowa stawów skroniowo-żuchwowych, diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Centrum Terapii Manualnej

Centrum Terapii Manualnej AUTOTERAPIA DYSFUNKCJI NARZĄDU RUCHU Z ELEMENTAMI TERAPII MANUALNEJ Moduł 1. PROGRAM KURSU Wprowadzenie Znaczenie i cele autoterapii w terapii dolegliwości narządu ruchu: - program minimum, indywidualny

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy.

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy. (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania Dzień Miesiąc Rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Korekcja wad postawy ciała 2 Typ Do wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F- P_51 5 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia specjalność, poziom : studia drugiego stopnia poziom

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Masaż punktowy głębokotkankowy pobudzenie wrażeń proprioceptywnych

Rozdział 7. Masaż punktowy głębokotkankowy pobudzenie wrażeń proprioceptywnych Masaż punktowy głębokotkankowy pobudzenie wrażeń proprioceptywnych Masaż punktowy głębokotkankowy pobudzenie wrażeń proprioceptywnych Czucie proprioceptywne (głębokie) to drugi, poza czuciem powierzchownym,

Bardziej szczegółowo

Schemat stosowania poszczególnych CMD

Schemat stosowania poszczególnych CMD Schemat stosowania poszczególnych CMD 13 produktów do stosowania osobno lub w połączeniu w zależności od przypadku klinicznego ZABIEGI w przypadku bólu kręgosłupa: MD-Neck, MD-Thoracic, MD-Lumbar: do stosowania

Bardziej szczegółowo

Punkty Spustow e / Terapia M ięśniowo-

Punkty Spustow e / Terapia M ięśniowo- Punkty Spustow e / Terapia M ięśniowo- DIMITRIOS KOSTOPOULOS I KONSTANTINE RIZOPOULOS c ^ b publisfcng www.dbpublishing.pl \ Punkty Spustowe ; Terapia Mięśmowo- Powięziowa D im itrios Kostopoulos, PT,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i terapia funkcjonalna w wybranych problemach bólowych

Diagnostyka i terapia funkcjonalna w wybranych problemach bólowych Diagnostyka i terapia funkcjonalna w wybranych problemach bólowych Motoryczność człowieka Motoryczność podstawowa obejmuje takie przejawy wzorca ruchowego jak: mobilność, stabilność, koordynacja ruchowa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRASKIEJ SZKOŁY MEDYCYNY MANUALNEJ: TERAPIA MANUALNA PROGRAM SZKOLENIA:

SZKOLENIE PRASKIEJ SZKOŁY MEDYCYNY MANUALNEJ: TERAPIA MANUALNA PROGRAM SZKOLENIA: SZKOLENIE PRASKIEJ SZKOŁY MEDYCYNY MANUALNEJ: TERAPIA MANUALNA PROGRAM SZKOLENIA: Moduł I A : techniki tkanek miękkich, techniki relaksacji mięśni. Cel modułu: uczestnicy szkolenia poznają techniki diagnostyczno

Bardziej szczegółowo

Kręgozmyk, choroba Bechterowa, reumatyzm stawów, osteoporoza

Kręgozmyk, choroba Bechterowa, reumatyzm stawów, osteoporoza Kręgozmyk, choroba Bechterowa, reumatyzm stawów, osteoporoza Kręgozmyk (spondylolisteza) - jest to zsunięcie się kręgu do przodu (w kierunku brzucha) w stosunku do kręgu położonego poniżej. Dotyczy to

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Pochewka ścięgnista pierwszego przedziału prostowników

Rysunek 1: Pochewka ścięgnista pierwszego przedziału prostowników ZESPÓŁ DE QUERVAINA Zespół do Quervaina jest jednostką chorobową z grupy entezopatii, opisaną po raz pierwszy w 1895 roku. Obejmuje zapalenie pochewki ścięgnistej pierwszego przedziału prostowników ścięgna

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM Zdrowy pracownik, to wydajny pracownik. VERIDIS PREZENTUJE - OFERTA DLA FIRM Ci, którzy myślą, że nie mają czasu na ćwiczenia fizyczne, będą musieli wcześniej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy terapii manualnej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania...V

Spis treści. Podziękowania...V Spis treści Podziękowania...V O autorze... VI Dorobek naukowy Robina McKenziego... VIII Wstęp: Przypadkowe odkrycie... XIII Wstęp do wydania polskiego... XVII Rozdział 1: Kark, czyli szyjny odcinek kręgosłupa...

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO WZÓR... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Data badania dzień miesiąc rok Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Definicja - 1 Dyskopatia szerokie pojęcie obejmujące schorzenia krążka międzykręgowego. W większości przypadków jest to pierwszy z etapów choroby zwyrodnieniowej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta..... Nr albumu 1 CELE Student

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy ergonomii Przedmiot

Bardziej szczegółowo

terapia manualna Andrzej Rakowski

terapia manualna Andrzej Rakowski Andrzej Rakowski terapia manualna Każdy pacjent nosi własnego lekarza w sobie. Ludzie przychodzą do nas i nie znaja tej prawdy. Uczynimy najlepiej, jeżeli lekarzowi, który mieszka w p acjen cie, damy sposobność

Bardziej szczegółowo

obowiązkowy X wybieralny Moduł / przedmiot: JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA obowiązkowy wybieralny Liczba godzin w semestrze I II III IV V VI

obowiązkowy X wybieralny Moduł / przedmiot: JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA obowiązkowy wybieralny Liczba godzin w semestrze I II III IV V VI AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA poziom pierwszy tytuł zawodowy absolwenta: licencjat Profil kształcenia: ogólnoakademicki Moduł / przedmiot:

Bardziej szczegółowo

OBJAWY USZNE U OSÓB NURKUJĄCYCH SPOWODOWANE PRZEZ CHOROBY I DYSFUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA

OBJAWY USZNE U OSÓB NURKUJĄCYCH SPOWODOWANE PRZEZ CHOROBY I DYSFUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA J. Walczyńska OBJAWY USZNE U OSÓB NURKUJĄCYCH SPOWODOWANE PRZEZ CHOROBY I DYSFUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA W artykule przedstawiono choroby i dysfunkcje narządu żucia mające wpływ na działalność nurkową. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rozluźnianie. mięśniowo-powięziowe. Carol J. Manheim. Wydanie pierwsze polskie. Wydawnictwo WSEiT

Rozluźnianie. mięśniowo-powięziowe. Carol J. Manheim. Wydanie pierwsze polskie. Wydawnictwo WSEiT Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe Wydanie pierwsze polskie Carol J. Manheim Wydawnictwo WSEiT Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe Wydanie pierwsze polskie Carol J. Manheim, MS, MEd, PT, LPC Plantation Plaża

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Anna Czyżewska, Wojciech Glinkowski REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Doskonałości

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania dzień Miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiona i nazwisko Data urodzenia Płeć 1) dzień miesiąc

Bardziej szczegółowo

Działanie mięśni w warunkach funkcjonalnych

Działanie mięśni w warunkach funkcjonalnych Działanie mięśni w warunkach funkcjonalnych Ryc. Pozycja neutralna szyi w płaszczyźnie strzałkowej Głowa jest praktycznie w osi barków, lekko wysunięta do przodu. Tę pozycję można przyjąć pod dwoma warunkami:

Bardziej szczegółowo

Metody oceny dynamiki struktur nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Metody oceny dynamiki struktur nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Metody oceny dynamiki struktur nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Wobec wysokiego poziomu badao technicznych wykonywanych za pomocą różnego rodzaju aparatów stosowanych w diagnostyce

Bardziej szczegółowo

Zespoły bólowe kręgosłupa

Zespoły bólowe kręgosłupa Zespoły bólowe kręgosłupa W około 70-80% przypadków pierwszego spotkania pacjenta i lekarza nie daje ustalić się dokładnie przyczyny bólów kręgosłupa. Świadczy to o złożoności tego problemu. Mimo tego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w ortopedii

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U - MAS A Ż LECZNICZY. Masaż Leczniczy 2015/2016

S YL AB US MODUŁ U - MAS A Ż LECZNICZY. Masaż Leczniczy 2015/2016 S YL AB US MODUŁ U - MAS A Ż LECZNICZY I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Masaż Leczniczy Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik masażysta 322[12]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik masażysta 322[12] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik masażysta 322[12] Zadanie egzaminacyjne Do gabinetu masażu w zakładzie opieki zdrowotnej zgłosiła się pacjentka ze skierowaniem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie motoryczne do jazdy na nartach. mgr Jakub Saniewski

Przygotowanie motoryczne do jazdy na nartach. mgr Jakub Saniewski Przygotowanie motoryczne do jazdy na nartach. mgr Jakub Saniewski Cechy motoryczne człowieka Szybkość: polega na przemieszczaniu fragmentów ciała, lub też całego ciała w jak najkrótszym czasie, a zatem

Bardziej szczegółowo

Andrzeja Zembatego tom I

Andrzeja Zembatego tom I pod redakcją Andrzeja Zembatego tom I pod redakcją Andrzeja Zembatego Zespół Autorów dr n. kult. fiz. dr n. kult. fiz. dr n. kult. fiz. prof. dr hab. n. kult. fiz. Mirosław Kokosz Tadeusz Łoza Edward Saulicz

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" ul. Waszyngtona

Bardziej szczegółowo

MODUŁ II Kolano, stopa. Neurologia kliniczna cz. 1.

MODUŁ II Kolano, stopa. Neurologia kliniczna cz. 1. MODUŁ II Kolano, stopa. Neurologia kliniczna cz. 1. 1. Anatomia palpacyjna 1.1 Anatomia palpacyjna kolana, podudzia, stopy Elementy kostne: Rzepka Kość piszczelowa Guzowatość przednia piszczeli Śródlinia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo żuchwowego

Zastosowanie terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo żuchwowego Czas. Stomatol., 2008, 61, 11, 807-814 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Zastosowanie terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo żuchwowego The use of manual therapy in

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA Data wypełnienia: FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA NAZWISKO i IMIĘ PESEL ADRES TELEFON Nazwisko i imię opiekuna/osoby upoważnionej do kontaktu: Telefon osoby upoważnionej do kontaktu: ROZPOZNANIE LEKARSKIE

Bardziej szczegółowo

TERAPIA MANUALNA wybranych dysfunkcji kończyny górnej

TERAPIA MANUALNA wybranych dysfunkcji kończyny górnej PRZEWODNIK DLA TERAPEUTÓW Marcin Rosiński TERAPIA MANUALNA wybranych dysfunkcji kończyny górnej w praktyce Marcin Rosiński Przewodnik dla terapeutów Terapia manualna wybranych dysfunkcji kończyny górnej

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anatomia palpacyjna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anatomia palpacyjna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Anatomia palpacyjna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo