KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007"

Transkrypt

1 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 I. Uwagi wstępne Z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego, Dyrektora Instytutu Stomatologii UJ, począwszy od tego roku tekst Kroniki będzie obejmował materiały dotyczące szerszego niż dotychczas spektrum działalności stomatologii na naszym terenie pod wspólnym tytułem jak wyżej. W przyjętej formule Stomatologia Uniwersytecka mieści się Instytut Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJ wraz z Katedrami i Zakładami specjalistycznymi oraz Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna przy ulicy Montelupich 4 w Krakowie. Członkowie Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, którzy od lat prowadzą Kronikę zwracają się z apelem do wszystkich agend PTS, Zarządów Kół Sekcji i Kół Terenowych PTS o nadsyłanie materiałów, które mogłyby być uwzględnione w przyszłej Kronice. W tym roku, prócz informacji dotyczących działalności PTS i jednostek krakowskiej stomatologii uniwersyteckiej, zamieściliśmy materiały nadesłane z Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr n. med. Zbigniewa Żaka oraz Krakowskiej Poradni Stomatologicznej. Zachęcamy zatem do współpracy, a także do korzystania ze stron internetowych Krakowskiej Stomatologii Uniwersyteckiej (www.stomat.cm-uj.krakow.pl), Krakowskiego Oddziału PTS (www.pts.krakow.pl), oraz Portalu PTS (www.portalpts.pl), gdzie w szczególności zamieszczane są informacje o bieżącej działalności towarzystw naukowych oraz terminach kongresów, sympozjów i kursów szkoleniowych. W poniższym tekście, w porównaniu z poprzednimi latami pominęliśmy spis osób, które brały tylko bierny udział w różnych wydarzeniach. W to miejsce wprowadziliśmy nową i naszym zdaniem bardziej pożyteczną pozycję : publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych. Nadmienić wypada, że na terenie naszego Instytutu oprócz Zarządu Krakowskiego Oddziału PTS, znajduje się Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, Redakcja dwóch ogólnopolskich czasopism naukowych: Poradnik 1

2 Stomatologiczny oraz Implantoprotetyka, działa Centrum European Implant Academy, Ośrodek Szkolenia Podyplomowego Fundacja Rozwoju Protetyki oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe. Corocznie organizowany jest Międzynarodowy Kongres Implantologiczny (CEIA). Zespół pracowników Instytutu jest organizatorem corocznych Sympozjów Naukowo-Szkoleniowych w Zakopanem (w roku sprawozdawczym było to 16. sympozjum) oraz Sesji Młodych Pracowników Nauki, a także licznych kursów w ramach szkolenia podyplomowego. Opracowywane są i wydawane podręczniki akademickie, a o poziomie kształcenia w Instytucie świadczy m.in. uzyskanie przez naszych absolwentów pierwszej lokaty podczas LDEP. W roku sprawozdawczym Instytut uzyskał nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie Lider Medycyny za opracowanie i realizację innowacyjnego projektu informatyzacji w stomatologii. II. Ważniejsze funkcje, stopnie naukowe i specjalizacje Prof. dr hab. Stanisław Majewski z dniem 1 października 2007 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej, dr hab. Bartłomiej W. Loster został Zastępcą Dyrektora UKS ds. Lecznictwa, a dr n. med. Grażyna Wiśniewska Zastępcą Ordynatora Oddziału Protetyki Stomatologicznej UKS. Prof. dr hab. Stanisław Majewski został Członkiem Sekcji Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk w kadencji , Członkiem Zespołu Redakcyjnego portalu Wydawnictwa Lekarskiego PZWL forumzdrowia.pl, Członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma ukraińskiego Implantologia, Periodontologia, Osteologia oraz czasopism Dental and Medical Problems, Dental Forum, Medicina Internacia Revuo (Tokio), Inżynieria Stomatologiczna. Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymali: 1. Lek. dent. Krzysztof Kuchta: Chirurgiczno-protetyczne rekonstrukcje pooperacyjnych ubytków twarzy i jamy ustnej. (28/09/2007) Promotor: prof. dr hab. Jan Zapała; Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Majewski i prof. dr hab. Janusz Piekarczyk. 2. Lek. dent. Paweł Witek: Analiza biomechaniki systemów kotwiczenia protez szkieletowych stosowanych w przypadkach skrzydłowych braków uzębienia w żuchwie. (5/12/2007) Promotor: prof. dr hab. Stanisław Majewski; Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Rokita i prof. dr hab. Wiesław Hędzelek. 3. Lek. dent. Iwona Olszowska-Czyż: Wpływ czynników sytuacyjnych determinujących poziom lęku stomatologicznego na stan zdrowia jamy ustnej pacjentów dorosłych. (14/12/2007) 2

3 Promotor: prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska; Recenzenci: prof. dr hab. Józef Gierowski i prof. dr hab. Urszula Kaczmarek. W 2007 roku tytuł specjalisty uzyskali: Protetyka stomatologiczna: dr n. med. Grzegorz Chołociński, lek. dent. Aneta Śmierciak. Chirurgia stomatologiczna: dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk, lek. dent. Zdzisław Haberka, lek. dent. Marian Inglot, lek. dent. Jarosław Wichliński, lek. dent. Marcin Dyląg. Ortodoncja: lek. dent. Dariusz Kościelniak, lek. dent. Bogusława Piórecka, lek. dent. Katarzyna Dziuba-Osikowicz, lek. dent. Piotr Moszyński, lek. dent. Monika Sumera, lek. dent. Joanna Ziemiańska-Maczek, lek. dent. Urszula Zdeb-Stec. Periodontologia: lek. dent. Weronika Lipska. Stomatologia zachowawcza z endodoncją: dr n. med. Krzysztof Gończowski, lek. dent. Ewa Cybulska-Pieczyńska, lek. dent. Marta Gandurska-Dyga, lek. dent. Małgorzata Książek-Cieślik, lek. dent. Sylwia Minorowska, lek. dent. Elżbieta Wieczorek-Mikrut, lek. dent. Magdalena Stawarz-Janeczek, lek. dent. Ewa Rawska, lek. dent. Joanna Stainder, lek. dent. Katarzyna Madejska. III. Podręczniki akademickie i czasopisma naukowe 1. Majewski S.: Gnatofizjologia stomatologiczna- normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Knychalska-Karwan Z.: Profilaktyka najczęstszych schorzeń stomatologów związanych z pracą zawodową. Czelej, Lublin Knychalska-Karwan Z.: Patologia języka. Bestom, Łódź Knychalska-Karwan Z., Panaś M., Kaczmarzyk T.: Kronika Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków W Instytucie redagowane są dwa ogólnopolskie czasopisma naukowe: Poradnik Stomatologiczny (Redaktor Naczelny: dr n. med. Grzegorz Chołociński, Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego: prof. dr hab. Stanisław Majewski) oraz Implantoprotetyka (Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Stanisław Majewski). Począwszy od 2007 roku Implantoprotetyka połączona została z dawną Stomatologią Kliniczną i jest obecnie pismem o szerokiej formule tematycznej. Jako Implantoprotetyka z podtytułem Stomatologia Kliniczna drukuje nie tylko prace implantologiczne, lecz również z innych dziedzin stomatologicznych. Wart 3

4 podkreślenia jest fakt, że Implantoprotetyka uzyskała czołowe miejsce, na równi z Czasopismem Stomatologicznym i Protetyką Stomatologiczną w rankingowej punktacji KBN oraz IC i zajmuje pierwszą pozycję wśród ponad 20 innych pism stomatologicznych wydawanych w Polsce. IV. Nagrody i wyróżnienia W rankingu szpitali tygodnika Newsweek Ośrodek Implantologiczny po kierownictwem Piotra i Stanisława Majewskich uzyskał tytuł Najlepszy Oddział Implantologii Stomatologicznej w Polsce. Państwową nagrodę zespołową Ministra Zdrowia otrzymał zespół: dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk, dr n. med. Aleksandra Goszcz, prof. dr hab. Lilia Grodzińska, prof. dr hab. Jadwiga Stypułkowska, dr n. farm. Jarosław Woroń i dr n. med. Małgorzata Zaleska, za podręcznik Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgicznych jamy ustnej i tkanek okolicznych. Nagrodę laureatom wręczył JM Rektor UJ prof. dr hab. Karol Musioł. Dr n. med. Grażyna Wiśniewska otrzymała nagrodę Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z okazji jubileuszu 30-lecia pracy zawodowej, a dr hab. Bartłomiej W. Loster z okazji 20-lecia pracy zawodowej. Prof. dr hab. Stanisław Majewski otrzymał nagrodę w konkursie na najlepszy artykuł opublikowany na łamach Implantoprotetyki w okresie za cykl artykułów z zakresu badań modelowych w implantoprotetyce, a dr n. med. Piotr Majewski za cykl artykułów zawierających wyniki badań wieloośrodkowych dotyczących przed- i śródimplantacyjnej regeneracji kości. Nagrody Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za najlepiej zdane Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne w 2007 roku otrzymali: dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk, lek. dent. Jarosław Wichliński, lek. dent. Ewa Rawska i lek. dent. Magdalena Stawarz-Janeczek. Lek. dent. M. Mazurkiewicz-Janik otrzymała Główną Nagrodę podczas Sesji Naukowej Młodych Pracowników Nauki podczas XVI Naukowo-Szkoleniowego Sympozjum Lekarzy Stomatologów w Krakowie (19-21/09/2007) za pracę Doświadczalny model zapalenia przełyku dla oceny skuteczności leków antysekrecyjnych i inhibitorów prozapalnych cytokin (współautor M.W. Pawlik). Lek. dent. M. Mazurkiewicz-Janik była również współautorką pracy Beneficial effect of esophagoprotection by proton pump inhibitor (PPI) and tumor necrosis factor alfa inhibition in rat model of acute reflux esophagitis, która otrzymała II. Nagrodę Posterową podczas Falk Symposium 161. Future Perspectives in Gastroenterology (Niemcy, 11-12/10/2007) 4

5 V. Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych W 2007 roku pracownicy jednostek Instytutu Stomatologii UJ opublikowali łącznie 48 prac naukowych (w tym: 12- anglojęzycznych i 36- polskich), a także wygłosili łącznie 100 referatów na kongresach naukowych (w tym: 40- zagranicznych i 60- polskich). Publikacje anglojęzyczne 1. Bryll A., Urbanik A., Chrzan R., Jurczak A., Kwapińska H., Sobiecka B. MRI disturbances caused by dental materials. Neuroradiology J 2007; 20: Brzozowski T., Żwirska-Korczala K., Konturek P.C., Konturek S.J., Śliwowski Z., Pawlik M., Kwiecień S., Drozdowicz D., Mazurkiewicz-Janik M., Bielański W., Pawlik W.W. Role of carcadian rhythm and endogenous melatonin in pathogenesis of acute gastric bleeding erosions induced by stress. J Physiol Pharmacol 2007; 58 Suppl.6: Chomyszyn-Gajewska M., Pasternak M., Lenartowicz K. Treatment of patients with periodontal disease. Zdrowie Publiczne 2007; 2: Cześnikiewicz-Guzik M., Konturek S.J., Loster B.W., Wiśniewska G., Majewski S. Melatonin and its role in oxidative stress related diseases of oral cavity. J Physiol Pharmacol 2007; 58 Suppl.3: Cześnikiewicz-Guzik M., Loster B., Bielański W., Guzik T.J., Konturek P.C., Zapała J., Konturek S.J. Implications of oral Helicobacter pylori for the outcome of its gastric eradication therapy. J Clin Gastroenterol 2007; 41: Kaczmarzyk T., Wichliński J., Stypułkowska J., Zaleska M., Panaś M., Woroń J. Single-dose and multi-dose clindamycin therapy fails to demonstrate efficacy in preventing infectious and inflammatory complications in third molar surgery. Int J Oral Maxillofac Surg 2007; 5: Kolarzyk E., Stępniewski M., Łyszczarz J., Szot W., Reroń A. Measurment of the antioxidative ability in relation to the respiratory system efficiency as an important factor of complex care of pregnant women. Acta Biologica Cracoviensia, Series Zoologia 2007; 49: Lipski M., Górski M., Kwapińska H. American endodontology at Ukr J Dent 2007; 1: Lis G.J., Litwin A., Furgał-Borzych A., Zarzecka J., Cichocki T. Macrophage-specific RAM11 monoclonal antibody cross-reacts with basal cells of stratified squamous epithelia. Fol Histochem Cytobiol 2007; 45:

6 10. Loster B.W., Majewski S., Macura A.B., Ziemniak W. Infection of the oral cavity by fungi of the genus Candida in complete denture users vs. oesophageal candidiasis. Mikologia Lekarska 2007; 14: Sztuk S., Urbanik A., Kwapińska H., Dubis A., Paciorek A., Szafirska M., Siegel R. MR imaging in evaluation of the temporomandibular lateral disc displacement in patients with posterior occlusion. Pol J Radiol 2007; 72: Zarzecka J., Krywult M., Zapała J., Cichocki T. The influence of caries and cigarette smoking on the accumulation of cadmium, lead, copper and zinc in human teeth. Pol J Environ Stud 2007; 16: Publikacje w czasopismach polskojęzycznych 1. Bujok D., Pihut M. Wykorzystanie metody diagnostycznego nawoskowania w terapii pacjentów z uogólnionym, patologicznym starciem zębów. Nowoczesny Technik Dentystyczny 2007, wydanie specjalne, Chołociński G. Badanie mikrotwardości i tribologicznych właściwości koron protetycznych. Implantoprotetyka Stomatologia Kliniczna 2007; 4: Chomyszyn-Gajewska M. Współczesne poglądy na powstawanie erozji zmineralizowanych tkanek zębów - na podstawie piśmiennictwa. Czasopismo Stomatologiczne 2007; 8: Chomyszyn-Gajewska M. Zasady planowania leczenia stomatologicznego u pacjenta w ostrym stanie choroby. e-dentico 2007; 3: Chomyszyn-Gajewska M., Pasternak M., Kwapińska H., Gołda T. Występowanie abrazji zębów u osób w starszym wieku z Krakowa i okolic. Magazyn Stomatologiczny 2007; 5: Czajka M., Zapała A., Szczeklik K., Stachura J., Zapała J. Trudności diagnostyczne zmian chorobowych w jamie ustnej w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna. Opis przypadku. Implantoprotetyka-Stomatologia Kliniczna 2007; 3: Gałecka-Wanatowicz D., Ciepły J., Kosowska W. Zastosowanie MTA w leczeniu perforacji kanału korzeniowego. Magazyn Stomatologiczny 2007; 10: Gałecka-Wanatowicz D., Darczuk D., Kęsek B., Chomyszyn-Gajewska M. Ocena badania ankietowego dotyczącego najczęściej używanych źródeł wiedzy w kształceniu studentów i lekarzy stomatologii. Poradnik Stomatologiczny 2007; 1:

7 9. Gębczyńska A., Zarzecka J., Grodecki J. Związek zapaleń przyzębia z patomechanizmem choroby miażdżycowej- przegląd piśmiennictwa. Poradnik Stomatologiczny 2007; 11: Inglot M., Zaleska M., Pawłowska K., Uryga D. Zastosowanie przeszczepu łącznotkankowego z podniebienia w celu dwuwarstwowego pokrycia ubytku dziąsła po wycięciu włókniaka reaktywnego (opis przypadku). Chirurgia Czaszkowo-Szczękowo- Twarzowa i Ortopedia Szczękowa 2007; 1-2: Jarosz B., Loster J., Sztuk S. Nierozpoznana dysfunkcja układu ruchu narządu żucia opis przypadku. Poradnik Stomatologiczny 2007; 9: Kościelniak D., Chomyszyn-Gajewska M., Pamuła E. Ocena bezpośredniego efektu wybielania zębów 10% i 20% żelem z nadtlenkiem mocznika badania in vitro. Czasopismo Stomatologiczne 2007; 4: Kościelniak D., Pamuła E. Wpływ żelu wybielającego z nadtlenkiem mocznika na powierzchnię szkliwa badania za pomocą mikroskopu sił atomowych. Inżynieria Biomateriałów 2007; 63-64: Latała B., Mosurska D., Otfinowski J., Pihut M. Fizykoterapia w leczeniu dysfunkcji narządu żucia przegląd stosowanych zabiegów fizykalnych i ich skuteczności. Poradnik Stomatologiczny 2007; 3: Loster B.W., Majewski S., Macura A.B., Ziemniak W. Infekcja jamy ustnej grzybami rodzaju Candida u użytkowników protez całkowitych, a kandydoza przełyku. Mikologia Lekarska 2007; 14: Loster J., Pihut M., Loster B.W. Problem depresji u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia. Poradnik Stomatologiczny 2007;5: Majewski P. Natychmiastowe obciążenie wszczepów u pacjentów z resztkowym uzębieniem. Poradnik Stomatologiczny 2007; Majewski S. Nowe technologie wytwarzania stałych uzupełnień zębowych : galwanoforming,technologia CAD/CAM, obróbka tytanu i współczesne systemy ceramiczne. Protetyka Stomatologiczna 2007; 2: Majewski S. Programy i metody długoterminowych badań kontrolnych pacjentów po zabiegowych etapach leczenia imlantoprotetycznego. Implantoprotetyka-Stomatologia Kliniczna 2007; 1-2: Majewski S., Gronkiewicz K. Zastosowanie nowych technologii wytwarzania stałych protez zębowych w odniesieniu do konstrukcji wkładów, licówek, koron i mostów na 7

8 zębach własnych i filarach implantowanych. Kliniczna 2007; 8: Implantoprotertyka-Stomatologia 21. Majewski S., Uhryn M. Propozycja kwalifikacji podziału zabiegów implantacji w zakresie jamy ustnej i twarzoczaszki wg. poziomu ingerencji z określeniem warunków ich wykonania. Implantoprotetyka-Stomatologia Kliniczna 2007; 3: Matraszek H., Stodolak E., Błażewicz S. Protezy twarzy aspekty medyczne i technologiczne. Inżynieria Biomateriałów 2007; 10: Miszalska-Jamka A., Jamróz-Wilkońska L., Lenartowicz K., Chomyszyn-Gajewska M. Zmiany flory bakteryjnej w kieszonkach przyzębnych pacjentów z zapaleniem przyzębia po zabiegu skalingu nad- i poddziąsłowego z zastosowaniem systemu Vector. Magazyn Stomatologiczny 2007; 3: Mosurska D., Latała B., Otfinowski J., Pihut M. Rehabilitacja ruchowa u chorych z dysfunkcją narządu żucia p przegląd stosowanych metod kinezyterapeutycznych i ich skuteczności. Poradnik Stomatologiczny 2007; 3: Nowak B., Obuchowicz R., Szczepański W., Zarzecka J. Znaczenie unerwienia czuciowego w ochronie błony śluzowej jamy ustnej indukowanej przez lektynę w modelu doświadczalnym Dent Med Prob 2007; 44: Pihut M., Wiśniewska G., Loster J., Wieczorek A. Wpływ stosowania czasowych szyn okluzyjnych na biomechaniczne warunki żucia w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. Nowoczesny Technik Dentystyczny 2007, wydanie specjalne, Pihut M., Wiśniewska G., Majewski S. Ocena skuteczności relaksacji wybranych mięśni żucia pod wpływem stosowania szyn okluzyjnych za pomocą badań elektromiograficznych. Czasopismo Stomatologiczne 2007; 7: Rumińska M., Loster J. Analiza porównawcza podłoża protetycznego pacjentów bezzębnych na podstawie badania klinicznego i zdjęć pantomograficznych Implantoprotetyka - Stomatologia Kliniczna 2007; 3: Rumińska M., Zarzecka J. Współczesne metody odbudowy protetycznej zębów leczonych kanałowo przegląd piśmiennictwa. Implantoprotetyka Stomatologia Kliniczna 2007; 3: Ryniewicz A., Ryniewicz A., Lekka M. Analiza warstwy wierzchniej chrząstki stawowej z zastosowaniem nowoczesnych technik mikroskopowych. Przegląd Lekarski 2007 ( praca w druku ) 8

9 31. Ryniewicz W., Majewski S., Ryniewicz A. Modelowanie mostów protetycznych w bocznym odcinku żuchwy. Przegląd Lekarski 2007 ( praca w druku ) 32. Stanuszek M., Matraszek P., Lipczyński K., Grzegorczyk-Maga I., Myciński P., Zarzecka J. Lokalizacji ujść kanałów korzeniowych. Poradnik Stomatologiczny 2007; 11: Szczeklik K., Zarzecka J., Zaleska M., Sendur A., Czajka M. Owrzodzenie na błonie śluzowej jamy ustnej powstałe w przebiegu zaostrzenia choroby Leśnioweskiego- Crohna- opis przypadku. Implantoprotetyka-Stomatologia Kliniczna 2007; 4: Szyper-Szczurowska J. Ocena skuteczności współcześnie stosowanego skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego dorosłych z wadami gnatycznymi twarzoczaszki o charakterze III klasy szkieletowej. Galicyjska Gazeta Lekarza Dentysty 2007; 3a/98: Zaleska M. Wpływ leczenia stanów zapalnych zębów i przyzębia na poziom markerów zapalenia. Magazyn Stomatologiczny 2007; 5: Zaleska M. Wyniki oceny stanu jamy ustnej u chorych leczonych z powodu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Magazyn Stomatologiczny 2007; 3: VI. Goście zagraniczno w Instytucie Stomatologii UJ i Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej W dniach 23-25/09/2007 w Instytucie odbyło się III Międzynarodowe Sympozjum Central European Implant Academy (CEIA). Sympozjum odbyło się pod patronatem prof. dr hab. Stanisława Majewskiego Dyrektora Instytutu Stomatologii UJCM, Dyrektora UKS i Prezesa Krakowskiego Oddziału OSIS-EDI. Organizatorem był Instytut Stomatologii UJCM, Fundacja Rozwoju Protetyki oraz Central European Implant Academy (kierownik dr n. med. Piotr Majewski). W trakcie sympozjum zaproszeni wykładowcy z Niemiec, Izraela i Włoch zaprezentowali następujące wykłady: Priest G.: Estetyczne wyzwania sąsiadujących implantów Hurzeler M.: Optymalne rezultaty estetyczne w przypadkach natychmiastowej implantacji Hurzeler M., Majewski P.: Prezentacja zabiegów natychmiastowej implantacji połączona z interaktywną dyskusją 9

10 Chweidan H.: Roważania biomechaniczne dotyczące odbudowy na implantach w odcinku przednim Rasperini G.: Periodontologiczna terapia defektów kostnych, odbudowa oraz zabezpieczenie wyrostka z wykorzystaniem Bio-Oss oraz Bio-Gide, dowody, rozwiązania i techniki W dniach 7-8 grudnia 2007r. w Katedrze Protetyki Stomatologicznej IS UJCM gościł dr Robert Karstein z Uniwersytetu w Bostonie (USA), który w trakcie V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia wygłosił referat Dynamiczna analiza okluzji w pojęciu klinicznym. Profesor Peter Leikman z Londynu gość Instytutu Stomatologii IS UJCM przeprowadził cykl wykładów dla studentów zagranicznych. W dniu 27/03/2007 gość Katedry Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej IS UJCM dr Adam Moneim (USA) wygłosił wykład New innovative techniques. Flapless implant and wireless orthodontics. W dniu 17/04/2007 gość Katedry Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej IS UJCM dr Jurate Zakoniene (Litwa) wygłosił wykład Acute periodontal conditions. Risk factors of periodontal diseases and treatment prognosis. Prof. Moisa Desvarieux i Dr Paula Silva ze Stanów Zjednoczonych i Dr Tomasa Kohera z Niemiec przeprowadzili szkolenie pracowników Pracowni Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją IS UJCM do programu badawczego Innovate. Odbyła się też wizyta w tej Jednostce Prof. Moisa Desvarieux ze Stanów Zjednoczonych i Prof. Jeana Pierr z Francji w trakcie której omówiono szczegóły programu badawczego Innovate VII. Kronika jednostek Instytutu Stomatologii UJ i oddziałów klinicznych Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej Katedra Protetyki Stomatologicznej Kierownik: prof. zw. dr hab. med. Stanisław Majewski W 2007 roku pracownicy Katedry byli autorami lub współautorami 22 publikacji (Implantoprotetyka, Czasopismo Stomatologiczne, Inżynieria Biomateriałów, Journal of Physiology and Pharmacology, Mikologia Lekarska, Nowoczesny Technik Dentystyczny, Poradnik Stomatologiczny, Protetyka Stomatologiczna, Journal of Clinical Gastroenterology). Dr hab. Bartłomiej W. Loster, v-ce Prezydent PTS, został Przewodniczącym Portalu PTS. 10

11 W 2007 roku studia w Wyższej Szkole Inżynierii ukończyli technicy dentystyczni Marek Wrześniewski i Adam Majewski, uzyskując jako pierwsi w zespole Katedry tytuł zawodowy inżyniera techniki dentystycznej. Ponadto, w 2007 roku w Katedrze odbyły się Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne z protetyki stomatologicznej w dwóch sesjach, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Majewskiego, Krajowego Konsultanta w tej dziedzinie. Interesujący jest fakt, iż po raz pierwszy wprowadzono nową, zobiektywizowaną formę egzaminów praktycznych w tzw. systemie OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Organizacja i aktywny udział w zjazdach międzynarodowych 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nauka i praktyka wspólne działania, wspólny cel, Warszawa 26-27/01/2007 (Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Dentystów). Prof. dr hab. Stanisław Majewski był Członkiem Komitetu Naukowego i Przewodniczącym sesji naukowej. Loster B.W.: Wpływ infekcji dalszych odcinków przewodu pokarmowego na diagnostykę i leczenie rozrostowych stomatopatii protetycznych 2. III Wschodnioeuropejski Kongres Implantologiczny Nowości w implantologii, Lwów 29-31/03/2007 Współorganizatorem tej konferencji był Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI, prof. dr hab. Stanisław Majewski, który występował na uroczystym otwarciu w imieniu polskiej delegacji oraz prowadził sesję naukową poświęconą aspektom techniki obowiązującej w implantologii. Majewski P.: Aesthetic and biomechanical aspects of implant surrounding tissue structures 3. IX Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu, Nałęczów 24-27/04/2007 Loster B.W.: Dydaktyka przeddyplomowa- cel i działania Majewski S.: Jakość nauczania i normy zabiegów a względy estetyczne 4. VII Międzynarodow Kongres Implantologii Stomatologicznej EDI-OSIS, Mikołajki 17-19/05/2007 Prof. dr hab. Stanisław Majewski, jako Prezes OSIS, był Przewodniczącym Komitetu Naukowego oraz prowadził sesję naukową. Kongres został zorganizowany w Mikołajkach, a pracownicy Katedry Protetyki Stomatologicznej IS, gdzie od wielu lat mieści się Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej brali czynny udział 11

12 w organizacji tego kongresu. Profesorowi Stanisławowi Majewskiemu, jako pionierowi współczesnej implantologii w Polsce i założycielowi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Twórcy i Redaktorowi naukowego czasopisma Implantoprotetyka - uchwałą specjalną Walnego Zebrania OSIS-EDI - przyznano tytuł Honorowego Prezydenta tego towarzystwa naukowego Majewski S.: Rozwój implantologii stomatologicznej w Polsce z perspektywy 15 lat działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS- EDI Majewski P.: Od nauki do praktyki powierzchnie bioaktywne Majewski S., Loster B.W.: Leczenie implantoprotetyczne w profilaktyce grzybicy przewodu pokarmowego pacjentów bezzębnych 5. FDI Annual World Dental Congress, Dubaj, Emiraty Arabskie, 24-27/10/2007 Loster B.W., Majewski S., Konturek S.J., Macura A.B., Bielański W., Pierzchalski, Śliwowski Z., Loster J.: The infection pathogenes of the oral cavity, oesophagus and stomach in denture users the clinical and laboratory study (był to jedyny referat zakwalifikowany do wygłoszenia z Polski) 6. Konferencja Implantologiczna, Tel Aviv, Izrael, 18/10/2007 Majewski P.: Patient selection and treatment planning the single anterior maxillary extraction and immediate versus delayed implant placement Organizacja i aktywny udział w zjazdach krajowych 1. Konserwatorium Diagnostyka i leczenie zaburzeń czynnościowych, Kraków 19/01/2007 Konserwatorium zostało zorganizowane przez Katedrę Protetyki Stomatologicznej IS UJCM pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Majewskiego. Wykłady i zajęcia pokazowe prowadzone były przez prof. dr. hab. Stefana Włocha i dr. med. Jerzego Łakomskiego z Poznania 2. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej, Krynica Górska 2-4/03/ IV Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków 17-18/05/2008 Ryniewicz W., Majewski S., Ryniewicz A.: Modelowanie mostów protetycznych w bocznym odcinku żuchwy (Modelling of prosthetic Bridges in lateral jaw section) Ryniewicz A., Ryniewicz A., Lekka M.: Analiza warstwy wierzchniej chrząstki stawowej z zastosowaniem nowoczesnych technik mikroskopowych 12

13 4. XXXII Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Stomatologów Interdyscyplinarne spojrzenie na współczesną stomatologię, Rytro k/nowego Sącza 31/05 3/06/2008 Konferencja została zorganizowana przez Koło Terenowe PTS w Nowym Sączu i Komisję Stomatologiczną OIL w Krakowie pod patronatem honorowym i kierownictwem naukowym: prof. dr. hab. Stanisława Majewskiego Dyrektora Instytutu Stomatologii UJCM, prof. dr. hab. Marka Ziętka Prezydenta PTS oraz ś.p. dr. med. Andrzeja Fortuny v-ce Prezesa NRL. Wiśniewska G.: Alternatywne metody leczenia bezzębia w przypadkach trudnych Majewski S.: Nowe technologie w technice dentystycznej Gronkiewicz K.: Współczesne możliwości eliminacji metalu w stałych konstrukcjach protetycznych 5. VI Gdańskie Forum Stomatologiczne, Gdańsk 14-16/06/2007 Wiśniewska G.: Wybrane zagadnienia z nowoczesnej diagnostyki bezzębia i współczesne metody wykonawstwa protez całkowitych 6. XVI Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Lekarzy Stomatologów, Kraków 19-21/09/2007 To doroczne ogólnopolskie sympozjum, które tradycyjnie odbywa się w Zakopanem, tym razem wyjątkowo miało miejsce w Krakowie w związku z jubileuszem lokacji miasta Krakowa. Pihut M., Wieczorek A., Loster J.: Leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia wg doświadczeń ośrodka krakowskiego Majewski P.: Metody i techniki chirurgiczne możliwych zastosowań wszczepów filarowych w przypadkach wcześniej zdyskwalifikowanych do leczenia implantoprotetycznego ze względu na trudne warunki anatomiczne Ponadto odbyły się wykłady gości zaproszonych: prof. dr hab. Jerzy Sadowski: Kardiochirurgia XXI wieku nauka, technika czy sztuka? prof. dr hab. Marek Ziętek: Znaczenie leczenia ortodontycznego i protetycznego w leczeniu chorób przyzębia dr med. Roland Streckbein, dr med. Rainer Hassenpflug: Ocena ryzyka w implantologii stomatologicznej prof. dr hab. Stefan Włoch, dr n. med. Jerzy Łakomski, dr n. med. Katarzyna Mehr: Leczenie przyczynowe zaburzeń czynnościowych narządu żucia wg własnych doświadczeń ośrodka poznańskiego 13

14 dr hab. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska: Skuteczność terapii endodontycznej w aspekcie możliwości leczenia powtórnego dr hab. Zdzisław Berezowski: Zasady planowania konstrukcji protetycznych na filarowych wszczepach śródkostnych dr Edward A. McLaren: Problemy z jednoznacznym doborem koloru w praktyce stomatologicznej 7. Sympozjum Koła Sekcji Protetyki PTS O/Kraków i Katedry Protetyki IS UJCM, Rabe 23-26/08/2007 Było to wyjazdowe zebranie Koła Sekcji Protetyki PTS O/Kraków połączone z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Koła. Chołociński G.: Badania wytrzymałościowe koron całoceramicznych 8. III Sympozjum Eksperyment i metody poznawcze w stomatologii, Ustroń 5-7/10/2007 Pihut M., Wiśniewska G., Loster J., Wieczorek A.: Wpływ stosowania czasowych szyn okluzyjnych na biomechaniczne warunki żucia w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego Bujok D., Pihut M.: Wykorzystanie metod diagnostycznego nawoskowania w terapii pacjentów z uogólnionym, patologicznym starciem zębów 9. XVII Konferencja Biomateriały w medycynie i weterynarii, Rytro 11-14/10/2007 Matraszek H., Stodolak E., Błażewicz S.: Protezy twarzy aspekty medyczne i technologiczne 10. XIII Ogólnopolska Konferencja Stomatologiczna, Toruń 19-20/10/2007 Kubicki Ł.: Technika szlifowania zębów pod korony protetyczne 11. XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS, Pogorzelica 8-10/11/2007 Loster J., Wieczorek A., Kubicka-Dyląg J., Pihut M.: Nawyk jednostronnego żucia i współistniejące trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych (SSŻ) u pacjentów posiadających pełne łuki zębowe Wieczorek A., Loster J., Kubicka-Dyląg J., Pihut M.: Problem depresji wśród pacjentów w Pracowni Zaburzeń Czynnościowych IS UJ 14

15 Loster B.W., Majewski S., Kubicki Ł.: Zasadność rutynowego badania mikologicznego u użytkowników ruchomych protez płytowych przed planowanym leczeniem protetycznym Ryniewicz A.M.: Badania wytrzymałościowe i tribologiczne tytanu Everst T-Blank przeznaczonego do wykonawstwa stałych uzupełnień protetycznych Loster J., Gronkiewicz K., Witek P., Panna-Babicz B.: Specjalistyczne leczenie protetyczne w wieku poniżej 25 lat zakwalifikowane jako przypadki powikłane Matraszek H.: Protezy twarzy odtwarzające utracone tkanki po egzenteracji oczodołu sposoby mocowania Rumińka M., Jurczyński W., Loster J.: Szerokość biologiczna znaczenie w protetyce przegląd piśmiennictwa Jarosz B., Loster J., Sztuk S.: Nierozpoznana dysfunkcja układu ruchu narządu żucia opis przypadku 12. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, Kraków 7-8/12/2007 Zjazd został zorganizowany przez Katedrę Protetyki Stomatologicznej IS UJCM oraz Fundację Rozwoju Protetyki. Prowadzenie sesji: prof. dr hab. Stanisław Majewski, dr hab. B. W. Loster, dr n. med. Aneta Wieczorek, dr n. med. Grażyna Wiśniewska, lek. dent. Jolanta Loster Loster J., Wieczorek A., Pihut M., Kubicka-Dyląg J.: Stan psychoemocjonalny pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego Bujok D., Pihut M.: Wykorzystanie metody diagnostycznego nawoskowania w terapii pacjentów z uogólnionym patologicznym starciem zębów Szkolenie podyplomowe W Katedrze Protetyki zorganizowano następujące kursy specjalizacyjne: 1. Rejestracja warunków okluzyjnych z zastosowaniem łuku twarzowego i artykulatora 2. Zastosowanie radiologii cyfrowej w codziennej praktyce stomatologicznej 3. Zastosowanie protez szkieletowych kotwiczonych na zatrzaskach i zasuwach koronowych 4. Chirurgia periodontologiczna 5. Leczenie protetyczne bezzębia cz.i 6. Leczenie protetyczne bezzębia cz.ii 15

16 7. Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych wkłady koronowe 8. Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe US stany artykulacyjne żuchwy oraz analiza zwarcia 9. Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe rejestracja zwarcia metodami zewnątrzustnymi zastosowanie sztyftu zewnątrzustnego 10. Rehabilitacja protetyczna pacjentów po zabiegach chirurgicznych w zakresie twarzoczaszki 11. Specjalistyczne leczenie protetyczne pacjentów z rozpoznanym starciem patologicznym 12. Zastosowanie protez overdenture zatrzaski korzeniowe 13. Zaopatrzenie natychmiastowe w leczeniu protetycznym 14. Protetyka wieku rozwojowego 15. Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe leczenie protetycznych zaburzeń okluzyjnych i czynnościowych układu stomatognatycznego (pokaz stosowania szyn) 16. Profilaktyka onkologiczna w protetyce stomatologicznej 17. Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych leczenie destrukcji tkanek twardych zębów z zastosowaniem standardowych, aktywnych wkładów koronowokorzeniowych 18. Implantoprotetyka stomatologiczna- podstawy teoretyczne i pokaz procedury zabiegowej 19. Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych zastosowanie indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych 20. Zastosowanie laseroterapii w periodontologii 21. Leczenie zespołowe periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia 22. Metody przedprotetycznej korekty podłoża protetycznego z zastosowaniem lasera CO2 przed planowanym leczeniem protetycznym 23. Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych zastosowanie koron i mostów protetycznych preparacja pod korony schodkowe Kierownikiem naukowym kursów był prof. dr hab. Stanisław Majewski, a prowadzącymi zajęcia byli: prof. dr hab. Stanisław Majewski, prof. UJ dr hab. Jadwiga Stypułkowska, prof. dr hab. Jan Zapała, dr hab. Bartłomiej W. Loster, dr n. med. Aneta Wieczorek, dr n. med. 16

17 Grażyna Wiśniewska, dr n. med. Małgorzata Pihut, dr n. med. Halina Matraszek, dr n. med. Grzegorz Chołociński, dr n. med. Wojciech Stós, dr n. med. Paweł Witek, dr n. med. Witold Jurczyński, lek. dent. Jolanta Loster, lek. dent. Marcin Łącki, lek. dent. Teresa Nielubowicz, lek. dent. Krzysztof Gronkiewicz, lek. dent. Monika Minor, lek. dent. Wojciech Ryniewicz, lek. dent. Wacław Steczko, inż. Piotr Malisz, tech. dent. Dariusz Stefaniak Ponadto w dniach listopada 2007r. odbyły się kursy implantologii zaawansowanej prowadzone przez dr n. med. Piotra Majewskiego, dr. Pawła Cichosza, dr. Nicolaas J. Hahna, dr. Tomasza Falkowskiego, dr. Jiri Krug, dr. Harry Chweidan i dr. Mosce Goldstein. Katedra Ortodoncji p.o. Kierownik: dr hab. med. Bartłomiej W. Loster W roku 2007 pracownicy naukowi Katedry byli autorami lub współautorami 9 publikacji (Mikologia Lekarska, Poradnik Stomatologiczny, Bio-Algorithms and Med.-Systems, Journal of Clinical Gastroenterology, Journal of Physiology and Pharmacology, Acta Biologica Cracoviensia, Galicyjska Gazeta Lekarza Dentysty, Implantoprotetyka). Aktywny udział w zjazdach międzynarodowych 1. II Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód, Warszawa 10-12/05/2007 Szyper-Szczurowska J., Zapała J., Dyras M., Szczurowski P.: Wskaźnik PAR w ocenie skuteczności skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego 2. XVI Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków 4-6/06/2007 Pawlik M.W., Śliwowski Z., Mazurkiewicz-Janik M., Drozdowicz D., Kwiecień S. Pajdo R., Szlachcic A., Brzozowski T., Pawlik W.W., Konturek S.J.: Pentoksyfilina, inhibitor czynnika martwicy wzrostu guza TNF-alfa redukuje uszkodzenia błony śluzowej przełyku w doświadczalnym modelu refluksu żołądkowo-przełykowego u szczurów Śliwowski Z., Pawlik M.W., Drozdowicz D., Kwiecień S., Targosz A., Szczyrk U., Mazurkiewicz-Janik M., Konturek S.J., Pawlik W.W.: Impairment of ulcer healing under diabetic conditions. Role of apetit hormones, ghrelin and lepton rd Congress of the European Orthodontic Society, Berlin, Niemcy 20-24/06/

18 Stós W., Motyl S., Sztefko K., Bugajska J., Loster B.W.: IL-1, IL-1R, IL-6 concentration in gingival cervicular fluid after mechanical stress 4. 1 st International Conference Medical Biology and Human Life, Kraków 19-20/07/2007 Kwiecień S., Śliwowski Z., Konturek P.C., Pajdo R., Ptak-Belowska A., Drozdowicz D., Brzozowska I., Szlachcic A., Majka J., Mazurkiewicz-Janik M., Konturek S.J., Brzozowski T., Pawlik W.W.: Melatonin and its prekursor L-tryptofan attenuate acute gastrin lesions and counteract prolongation of ulcer healing in rats with experimental diabetes 5. 1 st International Conference European Interprofessional Education Network, Kraków 12-14/09/2007 Łyszczarz J., Jankowska K.: Interdisciplinary efforts in orthodontics 6. FDI Annual World Dental Congress, Dubai, Emiraty Arabskie 24-27/10/2007 Loster B.W., Majewski S., Konturek S.J., Macura A.B., Bielański W., Pierzchalski P., Śliwowski Z., Loster J.: The infection pathogens of the oral cavity, oesophagus and stomach in denture users- the clinical and laboratory study 7. UEGW Congress, Paryż, Francja 27-31/10/2007 Konturek S., Zayachkivska R.O., Brzozowski T., Konturek P.C., Śliwowski Z., Żwirska-Korczala K., Mazurkiewicz-Janik M., Pawlik W.W., Gzhegotsky M.: Role of melatonin, a major hormone of pineal glands, in the experimental model of reflux esophagitis Pawlik M.W., Brzozowski T., Konturek P.C., Pajdo R., Konturek S.J., Pawlik W.W.: Beneficial effect of esophagoprotection by proton pump inhibitor (PPI) and tumor necrosis factor alfa inhibition in rat model of acute reflux esophagitis Aktywny udział w zjazdach krajowych 1. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Kazimierz Dolny 26-28/04/2007 Łyszczarz J., Pietrzycka A.: Nieenzymatyczne i enzymatyczne antyoksydanty w ślinie i parametry stanu jamy ustnej w przebiegu prawidłowej ciąży 2. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Lublin 27-30/09/2007 Stós W., Motyl S., Sztefko K., Bugajska J.: Poziom interleukin w szczelinie dziąsłowej po przyłożeniu do zęba siły ortodontycznej 18

19 Panuszka J., Stós W.: Ocena stopnia dystalizacji zębów trzonowych górnych wyciągiem wysokim Szyper-Szczurowska J., Zapała J., Dyras M., Szczurowski P.: Ocena estetyki rysów twarzy pacjentów z wadami o charakterze III klasy szkieletowej Sigiel R., Stós W., Dyras M., Urbanik A., Wojciechowski W., Sztuk S.: Ocena korzeni siekaczy górnych sąsiadujących z zatrzymanymi kłami w świetle wyników spiralnej tomografii komputerowej 3. VIII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Wrocław 19-21/10/2007 Kolarzyk E., Łączkowska T., Łyszczarz J.: Wydolność wentylacyjna układu oddechowego nauczycieli ze stwierdzoną oraz niezdiagnozowaną chorobą zawodową narządu głosu 4. XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS, Pogorzelica 8-10/11/2007 Loster B.W., Majewski S., Kubicki Ł.: Zasadność rutynowego badania mikologicznego u użytkownika ruchomych protez płytowych przed planowanym leczeniem protetycznym Katedry Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Kierownik: prof. dr hab. med. Maria Chomyszyn-Gajewska W 2007 roku pracownicy Katedry byli autorami lub współautorami 9 publikacji (Czasopismo Stomatologiczne, e-dentico, Implantoprotetyka, Magazyn Stomatologiczny, Poradnik Stomatologiczny, Zdrowie Publiczne). Aktywny udział w zjazdach międzynarodowych 1. Kongres IADR, Saloniki, Grecja 26-29/09/2007 Chomyszyn-Gajewska M., Gałecka-Wanatowicz D.: Clinical evaluation of Dentovit influence on accumulation of dental plaque 2. Kongres Naukowy, Zurich, Szwajcaria 4-5/12/2007 Chomyszyn-Gajewska M.: Choroby przyzębia a cukrzyca Aktywny udział w zjazdach krajowych 19

20 1. Warsztaty naukowe Triklosan- właściwości i zastosowanie w stomatologii, Warszawa 22-24/10/2007 Chomyszyn-Gajewska M.: Triklosan a zdrowie jamy ustnej Szkolenie podyplomowe W Katedrze zorganizowano kurs Choroby błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna. Kierownikiem naukowym kursu była prof. dr hab. Maria Chomyszyn- Gajewska, a zajęcia prowadziły: prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska, dr n. med. Anna Sendur, dr n. med. Barbara Kęsek, dr n. med. Marta Ciesielska i dr n. med. Dagmara Darczuk. Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Zapała W 2007 roku pracownicy Katedry byli autorami lub współautorami 4 prac oryginalnych (Implantoprotetyka). Aktywny udział w zjazdach międzynarodowych 1. II Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód, Warszawa 10-12/05/2007 Szczurowski P.: Dostęp zewnątrzustny w leczeniu wybranych przypadków chorych ze złamaniem wyrostka kłykciowego w latach Zapała J.: Udział Prof. Stanisława B. Bartkowskiego w rozwoju chirurgii szczękowotwarzowej Wyszyńska-Pawelec G.: Tereźniejszość i przyszłość chirurgii rekonstrukcyjnej ubytków pooperacyjnych żuchwy Szuta M., Czajka M., Dzierwa A., Zwoliński J.: Rekonstrukcja ubytków pooperacyjnych wargi dolnej w materiale krakowskiej Kliniki Chirurgii Szczękowo- Twarzowej ( ) Aktywny udział w zjazdach krajowych 1. VI Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo- Twarzowej, Zamek Książ k/wałbrzycha, 27-29/09/

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Poradnie Dentystyczne Telefon do rejestracji: 22 42-91-241 Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Kierownik Poradni Dentystycznych lek. dent. Włodzimierz Rudnicki specjalista protetyki Stomatologia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I - V ROK 2015/2016 V ROK 2016/2017 Uchwalony przez Radę

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania Załącznik nr 2 Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego 1. Cel praktycznego nauczania Celem praktycznego nauczania jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 04-05 () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Ortodoncja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I - V ROK 2014/15 II, IV - V 2015/16/17 Uchwalony przez Radę

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym Nazwa SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK letnim 1. Biologia molekularna, Prof. dr hab. Andrzej Hendrich 10 25 5 6 Egzamin 6/40 genetyka 2. Biofizyka Prof. Krystyna Michalak

Bardziej szczegółowo

Choroby przyzębia. Rok IV

Choroby przyzębia. Rok IV Choroby przyzębia Rok IV Seminaria interaktywne 1. Budowa tkanek przyzębia brzeżnego. Rola i funkcja przyzębia w układzie stomatognatycznym. Kontrola odnowy tkanek w przyzębiu (powtórka z roku II i III).

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 lutego 2017 r.

z dnia 10 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr 35/17/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 6

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Warszawa 15.12.2010r. prof.. dr hab.. Barbara Adamowicz-Klepalska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Propedeutyka Stomatologii 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Kraków Patronat Naukowy: Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I - V ROK 013/14 III V LATA 014/17 Uchwalony przez Radę Wydziału

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ 19.05.2017-20.05.2017 Ossa Program konferencji 19.05.2017 Rejestracja 10:00-10:50 Rejestracja Rozpoczęcie konferencji 10:50-11:05

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ

Program specjalizacji w PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ Dla lekarzy stomatologów posiadających tytuł specjalisty w stomatologii ogólnej Warszawa 2001 (c) Copyright

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T.

VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T. Sprawozdanie VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T. Choroby zatok szczękowych - ich rozpoznawanie, różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2008

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2008 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2008 I. Informacje o pełnionych funkcjach Prof. zw. dr hab. med. Stanisław Majewski

Bardziej szczegółowo

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112 Spis treści Wstęp Leszek Kryst.................. 15 1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych Ewa Mayzner-Zawadzka, Marcin Kołacz.......... 17 Postępowanie przedoperacyjne.................

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Strona 1 z 10 CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji Komisję Kształcenia i Nauki powołano decyzją Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII SPRAWOZDANIE z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII W dniach od 19 do 20 maja 2016 roku odbył się w Józefowie III Kongres

Bardziej szczegółowo

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski W tym roku organizujemy spotkanie, które ma być inspiracją dla wszystkich lekarzy, na każdym stopniu zaawansowania zajmujących się leczeniem implantoprotetycznym. Różnorodność doniesień naukowych oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych

Harmonogram szkoleń branżowych Harmonogram szkoleń branżowych LIPIEC PAŹDZIERNIK 2013 Lipiec 6 lipca tel. 663 204 522 6-7 lipca 13 lipca 14 lipca 20 lipca 21 lipca 27 lipca Odbudowy kompozytowe technika warstwowa. Korona, inlay/onlay.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2015/2016. Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski

Rok akademicki 2015/2016. Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski Rok akademicki 05/06 () Nazwa Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 10-11 marca:

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 NAZWA MODUŁU (PRZEDMIOTU) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 ZALICZENIA 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2017r. REGIONALNE CENTRUM STOMATOLOGII ul. Konstytucji 3 Maja

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2017r. REGIONALNE CENTRUM STOMATOLOGII ul. Konstytucji 3 Maja PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2017r. REGIONALNE CENTRUM STOMATOLOGII ul. Konstytucji 3 Maja Lp. Nazwa Oddziału Nazwa szkolenia Imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie Uczestnicy szkolenia 1. Oddział Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna Jednostka prowadząca zajęcia Katedra i Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY (realizowany, nowy) Liczba godzin w semestrze zimowym

PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY (realizowany, nowy) Liczba godzin w semestrze zimowym I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY (realizowany, nowy) Lp. Nazwa zimowym letnim / godz. 1. Biologia molekularna, genetyka Dr hab. Andrzej Hendrich prof. nadzw. 10 25 5 6 Egzamin 6/40 2. Biofizyka Prof.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Radiologia ogólna i stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. prof. (NYU) dr Ady Palti (Niemcy) prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy) prof. dr Joachim Zöller (Niemcy) prof. dr Marcel Wainwright (Niemcy) prof. dr Gilberto

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo ROK XII 2012 nr 2 POD REDAKCJĄ FILIPA GOŁKOWSKIEGO I STANISŁAWA KWIATKOWSKIEGO Kraków 2012 Państwo i Społeczeństwo czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej Załącznik nr 7 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne Tabela nr 1 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

3) imię (imiona) i nazwisko studenta umieszczone na każdej stronie dziennika;

3) imię (imiona) i nazwisko studenta umieszczone na każdej stronie dziennika; Treść projektu rozporządzenia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Jest nowy wykaz rodzajów umiejętności. (Uwaga tylko część dotycząca kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie serdecznie zaprasza Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 W programie: Czwartek 20.09 10:30 11:00 Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych.pokaz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej...

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej... SPIS TREŚCI Notka biograficzna.............................. xi Wykaz podręczników akademickich i monografii książkowych autorstwa lub współautorstwa prof. Stanisława Majewskiego..........................

Bardziej szczegółowo

ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia techniki dentystyczne

ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia techniki dentystyczne studia medyczno-farmaceutyczne, kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Anatomia

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2009 REZOLUCJA RADY EUROPEJSKICH LEKARZY DENTYSTÓW (CED) KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ WPROWADZENIE Lekarz dentysta jest podstawowym świadczeniodawcą

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło Prof. zw. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Katedry i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A- Opis przedmiotu kształcenia Nazwa. Propedeutyka ortodoncji Kod modułu O modułu/przedmiotu: Wydział:

SYLABUS Część A- Opis przedmiotu kształcenia Nazwa. Propedeutyka ortodoncji Kod modułu O modułu/przedmiotu: Wydział: SYLABUS Część A- Opis przedmiotu Nazwa Propedeutyka ortodoncji Kod modułu O modułu/przedmiotu: Wydział: Lekarsko-Stomatologiczny Kierunek studiów: Lekarsko-Stomatologiczny Specjalności: Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM IMPLANTOPROTETYCZNE THOMMEN MEDICAL pod patronatem PSI 18.07 25.07 2009 St. Lambrecht Austria CONNECTING SCIENCE TM Pogłębianie swojej wiedzy jest bardzo istotnym wymogiem sukcesu

Bardziej szczegółowo

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia Międzynarodowa Konferencja VetCo Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia 16-17 maja 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

II Konferencję Postępy w kardiologii

II Konferencję Postępy w kardiologii II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacja Dar Serca i Fundacja dla Kardiologii zaprasza na II Konferencję Postępy w kardiologii Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny)

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) PLAN STUDIÓW 2012-2017 KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) I ROK / I SEMESTR 1. Anatomia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 68 7 ZO 8 60 0 2. Biochemia z elementamii

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE KALENDARIUM 2017 LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Program specjalizacji w CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej Warszawa 2001 (c) Copyright

Bardziej szczegółowo