Interfejsy dostępowe w ogólnym modelu węzła komutacyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interfejsy dostępowe w ogólnym modelu węzła komutacyjnego"

Transkrypt

1 Interfejsy dostępowe w ogólnym modelu węzła komutacyjnego Dr inż. Janusz Klink Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji i Akustyki Zakład Systemów Telekomutacyjnych pok. 808, C

2 Węzeł komutacyjny - wymagania Podstawowym dokumentem zawierającym wymagania dla węzłów komutacyjnych instalowanych w polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego jest Załącznik nr 5 Ministra Łączności z dnia r., pt. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla cyfrowych systemów komutacyjnych dla polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego 2

3 Wymagania dla węzłów komutacyjnych Realizacja usług telekomunikacyjnych, zgodnie z aktualnymi zaleceniami CCITT oraz standardami CEPT, ETSI i ISO Cyfrowe pole komutacyjne TDM, umożliwiające komutację synchronicznych kanałów 64 kbit/s Sterowanie programowe Architektura modularna Właściwa współpraca z istniejącymi centralami automatycznymi 3

4 Wymagania dla węzłów komutacyjnych c.d. Współpraca z centralami cyfrowymi za pomocą sygnalizacji SS7 Synchronizacja central z sieci zewnętrznej Realizacja usług ISDN Lokalne i scentralizowane zarządzanie i utrzymanie 4

5 Podstawowe elementy składowe Model węzła komutacyjnego Przełącznica Główna Abonencki Zespół Liniowy Pole Komutacyjne Zespół Obsługowy Zespół Połączeniowy Urządzenia rządzenia Sterujące 5

6 Funkcje podzespołów węzła komutacyjnego Abonencki Zespół Liniowy Realizacja funkcji BORSCHT: Battery Overvoltage Ringing Supervision Coding Hybriding Testing 6

7 Funkcje podzespołów węzła komutacyjnego Zespół Obsługowy Pole komutacyjne elektromechaniczne: zasilanie łączy abonenckich dołączanie prądu dzwonienia oraz sygnałów tonowych wykrywanie podniesienia mikrotelefonu przez abonenta wywoływanego wykrywanie rozłączenia Pole komutacyjne elektroniczne: część funkcji ZO zostaje przeniesiona do AZL (pole elektroniczne nie może przenosić dużych napięć i prądów) 7

8 Funkcje podzespołów węzła komutacyjnego Zespół Połączeniowy Spełnia taką samą funkcję w stosunku do łączy międzycentralowych jaką ZO dla łączy abonenckich 8

9 Funkcje podzespołów węzła komutacyjnego Urządzenia sterujące Przetwarzanie odbieranych przez węzeł komutacyjny informacji sygnalizacyjnych Zestawianie połączenia w polu komutacyjnym Sterowanie wysyłaniem sygnalizacji na zewnątrz węzła komutacyjnego 9

10 Interfejsy dostępowe węzła komutacyjnego charakterystyka ogólna Centrala telefoniczna w ogólnym przypadku (centrala miejscowa tranzytowa CMT) powinna umożliwiać dołączenie takich łączy jak: Analogowe łącza abonenckie Cyfrowe łącza abonenckie (2B+D) Analogowe łącza do central abonenckich Cyfrowe łącza do central abonenckich (30B+D) Analogowe łącza międzycentralowe Cyfrowe łącza międzycentralowe Łącza synchronizacyje Łącza sygnalizacyjne Łącza do systemu zarządzania i utrzymania Łącza do sieci dostępowych 10

11 Interfejsy dostępowe węzła komutacyjnego (charakterystyka ogólna) Zespoły przyłączeniowe ze stykiem Z Analogowe łącza abonenckie Zespoły przyłączeniowe ze stykiem U, S Cyfrowe łącza abonenckie Zespoły przyłączeniowe ze stykiem C Analogowe łącza międzycentralowe Do cyfrowego pola komutacyjnego Zespoły przyłączeniowe ze stykiem A lub B Zespoły przyłączeniowe ze stykiem A Zespoły przyłączeniowe ze stykiem Q3 Cyfrowe łącza międzycentralowe Łącza sygnalizacyjne SS7 Łącza systemu administracyjnoutrzymaniowego Zespoły przyłączeniowe ze stykiem A Łącza sygnchronizacyjne Zespoły przyłączeniowe ze stykiem V Łącza do sieci dostępu abonenckiego 11

12 Analogowe łącza abonenckie Analogowe łącza abonenckie dołączane są do zespołów przyłączeniowych węzła komutacyjnego poprzez interfejs Z (Q.512) łącze dwuprzewodowe Centrala powinna poprawnie współpracować z łączem abonenckim wyposażonym w odpow. urz. abonenckie, o następujących parametrach: Maks. rezystancja pętli dla prądu stałego: 1800 Ω (wraz z urz abon.) Min. rezystancja izolacji: 25 kω Maks. pojemność pętli: 4 µ F (w tym 3 µf w urz. abonenckim) Napięcie zasil. (mierzone na PG): V Prąd pętli ab. w stanie niskiej rezystancji: ma 12

13 Cyfrowe łącza abonenckie Cyfrowe łącza abonenckie dołączane są do zespołów przyłączeniowych (ET {część komutacyjna} + LT {część transmisyjna}) poprzez interfejs V (pomiędzy ET i LT), odpowiednio: V1 dla dostępu podstawowego (2B+D) V3 dla dostępu pierwotnego (30B+D) Zakończenie liniowe (LT) oferuje od strony sieci interfejs U (nie podlegający międzynarodowej standaryzacji) 13

14 Analogowe łącza międzycentralowe Analogowe łącza międzycentralowe dołączane są do zespołów przyłączeniowych węzła komutacyjnego poprzez interfejs C Zadania zakończenia centralowego ET w przypadku interfejsu C: Kodowanie i dekodowanie (konwersja A/C i C/A) Wydzielenie i wprowadzanie części sygnalizacji Konwersja układu jednotorowego na dwutorowy (i odwrotnie) Zwielokrotnianie 14

15 Analogowe łącza międzycentralowe c.d. Zadania zakończenia liniowego LT w przypadku interfejsu C: Zasilanie łącza Regeneracja Konwersja kodu (z binarnego na liniowy) Diagnostyka Parametry elektryczne analogowego łącza m/c Maks. rezystancja łącza: 2 x 750 Ω Min. rezystancja izolacji: 50kΩ Maks. pojemność między przewodami łącza: 1µF 15

16 Cyfrowe łącza międzycentralowe Cyfrowe łącza m/c dołączane są do zespołów przyłączeniowych z interfejsem A Styk A realizowany jest w oparciu o łącza PCM 2048 kbit/s z 32 kanałami w ramce Kanał 16 do przekazyw. inf. sygnalizacyjnych Kanał 0 do celów synchronizacji i przekazyw. snf. alarmowych ITU przewiduje również interfejs B dla systemów cyfrowych o większej krotności (nie przewidziany do zastosowań w RP) 16

17 Łącza sygnalizacyjne Centrala powinna umożliwiać dołączenie do 120 łączy sygnalizacyjnych SS7 Łącza sygnalizacyjne powinny być dołączane przez styk A (tzn. tak jak trakty PCM 2Mbit/s) 17

18 Łącza synchronizacyjne Centrala powinna być wyposażona w min. 2 zegary (aktywny + gorąca rezerwa) (Nie-)stabilność zegarów: 2x10-10 /dobę dla central m/n 5x10-9 /dobę dla central strefowych Powinna istnieć możliwość synchronizacji zegarów centralowych z krajowej sieci telekomunikacyjnej (3 lub 2 interfejsy do synchronizacji zewn.) Łącza synchronizacyjne powinny być dołączane poprzez styk A (tak jak trakty 2 Mbit/s) 18

19 Łącza administracyjno-utrzymaniowe Centrala powinna umożliwiać współpracę z lokalnymi terminalami eksploatacyjnymi, centrami eksploatacji i utrzymania, z centrum zarządzania ruchem oraz z systemami zarządzania siecią styk Q3 (Q.513). Do czasu ustalenia pełnych wymagań na interfejs Q.3, tymczasowo powinny być zastosowane protokoły V.24 i X.25 (dotyczy warstw OSI 1-3). 19

20 Interfejs V5 (V5.1, V5.2) Zgodnie z wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi dla interfejsów V5.1 i V5.2 dla polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego, interfejsy te są dedykowane dla dołączania sieci dostępowych (AN) do cyfrowych central końcowych (LE) Dokumenty źródłowe opisujące wymagania na interfejsy V5.1 i V5.2: ETS (dla V5.1) ETS (dla V5.2) 20

21 Interfejs V5.1 ogólna charakterystyka Interfejs V5.1 dedykowany jest dla dołączania sieci dostępowych (AN) do cyfrowych central końcowych (LE), którym te sieci są przyporządkowane, gdy nie jest wymagana koncentracja ruchu między AN i LE Przyjęto tu zasadę statycznego przydziału kanałów użytkowych w trakcie cyfrowym pomiędzy AN i LE co powoduje ograniczenie maks. liczby abonentów jednostkowej sieci AN, która może być równa maks. liczbie użytkowych kanałów cyfrowych traktu PCM30 (=30 kanałów) 21

22 Interfejs V5.1- wymagania Abonenci dołączeni do centrali poprzez AN powinni mieć możliwość korzystania z pełnego zakresu usług (podstawowych i dodatkowych), zarówno telefonicznych, jak i ISDN (za wyj. usług ISDN związanych z dostępem pierwotnym), tak jak abonenci dołączeni bezpośrednio do LE Powinien być zapewniony ten sam poziom jakości obsługi dla obu typów abonentów 22

23 Interfejs V5.1 - wymagania elektryczne i fizyczne Interfejs V5.1 powinien być zrealizowany przy zastosowaniu pojedynczego interfejsu 2048kbit/s (zdefiniowanego w standardach ETS i ETS ) Standard ETS definiuje dwa typy interfejsu: Symetryczny Koncentryczny Wybór zastosowania danego typu interfejsu pozostawia się do decyzji operatora 23

24 Możliwości zastosowania interfejsu V5.1 Zastosowanie interfejsu V5.1 bez i z wykorzystaniem przezroczystego systemu transmisyjnego Interfejs V5.1 AN LE Ia Ib AN Przezroczysty cyfrowy system transmisyjny LE Ia Ib Ia punkt interfejsu po stronie AN Ib punkt interfejsu po stronie LE 24

25 Wymagania dotyczące usług dla interfejsu V5.1 Usługi na żądanie Dla dostępu PSTN Dla dostępu podstawowego ISDN Łącze stałe Półstałe łącze dzierżawione 25

26 Wymagania dotyczące usług dla interfejsu V5.1 c.d. Usługi na żądanie Dla dostępu PSTN (dla pojedynczego użytkownika oraz użytkownika PBX) Z przekazywaniem informacji wybierczej za pomocą sygnalizacji DTMF lub sygnałów liniowych (zwarć i przerw pętli) Z usługami dodatkowymi lub bez Dla dostępu podstawowego ISDN Nie powinny istnieć ograniczenia dla realizacji usług bazowych, teleusług i usług dodatkowych Powinna być możliwa realizacja usług w trybie pakietowym w kanale D oraz transmisja pakietów danych w kanale B Usługi realizowane z przepływnością niższą niż 64 kbit/s nie będą dostępne bezpośrednio, mogą być widziane jako aplikacje użytkownika, realizowane wewnątrz kanałów B (64 kbit/s) 26

27 Wymagania dotyczące usług dla interfejsu V5.1 c.d. Łącze stałe Opcja ta wykorzystuje obydwa lub jeden z kanałów B dostępu podstawowego ISDN (kanał B łącza stałego omija centralę LE) Półstałe łącze dzierżawione Łącze wykorzystujące jeden lub dwa kanały B dostępu podstawowego ISDN Analogowe łącze dzierżawione bez sygnalizacji pozapasmowej Cyfrowe łącze dzierżawione bez sygnalizacji pozapasmowej 27

28 Kontrola natłoku w interfejsie V5.1 Nie ma potrzeby definiowania dodatkowej procedury kontroli przepływu informacji dla int. V5.1. Zabezpieczenie przed przeciążeniem powinno być zapewnione na etapie projektowania AN z uwzględnieniem wielkości spodziewanego ruchu 28

29 WTE dotyczące interfejsu V5.2 Interfejs V5.2 przeznaczony jest dla dołączania różnego typu sieci AN do cyfrowych central końcowych LE użytku publicznego, gdy celowe jest stosowanie koncentracji ruchu pomiędzy siecią dostępu a centralą Interfejs V5.2 umożliwia tworzenie sieci dostępu o większej (niż V5.1) pojemności ograniczonej stosowaniem do 16 traktów PCM 2048kbit/s między Ani LE Możliwość obsługi większej liczby abonentów wynika z większej liczby traktów PCM oraz z koncentracji ruchu 29

30 Podstawowe różnice pomiędzy interfejsami V5.1 i V5.2 Interfejs V5.1 pozwala na dołączenie jednego, a V traktów PCM 2048kbit/s Interfejs V5.1 nie pozwala, a interfejs V5.2 pozwala na koncentrację ruchu w sieci dostępowej AN Interfejs V5.1 nie zapewnia, a interfejs V5.2 zapewnia możliwość obsługi dostępu pierwotnego ISDN 30

31 Możliwości zastosowania interfejsu V5.2 Powiązanie traktów cyfrowych 2048 kbit/s z interfejsem V5.2 Grupa traktów interfejsu V5.2 AN 2048 kbit/s - trakt kbit/s - trakt kbit/s - trakt n LE Ia Ib n= Interfejs V5.2 Ia punkt interfejsu po stronie AN, Ib punkt interfejsu po stronie LE Istnieje możliwość zastosowania interfejsu V5.2 bez i z wykorzystaniem przezroczystego systemu transmisyjnego 31

32 Wymagania i procedury dotyczące sterowania traktami interfejsu V5.2 Dla interfejsu V5.2 powinna istnieć możliwość realizacji takich procedur jak: Weryfikacja identyfikatora ID traktu (procedura symetryczna dostępna z obu stron interfejsu) Blokowanie traktu (procedura niesymetryczna dostępna jedynie od strony LE) 32

33 Wymagania dotyczące usług dla interfejsu V5.2 Usługi zapewniane przez interfejs V5.2 powinny obejmować wszystkie usługi zapewniane przez interfejs V5.1 oraz funkcje dostępu pierwotnego ISDN Usługi na żądanie Dla dostępu PSTN Dla dostępu podstawowego ISDN (ISDN-BA) Dla dostępu pierwotnego ISDN (ISDN-PRA) Łącze stałe (AN AN bez pośrednictwa pola komut. w LE) Stałe i półstałe łącze dzierżawione (do sieci łączy dzierżawionych) 33

34 Wymagania dotyczące usług dla interfejsu V5.2 c.d. Usługi na żądanie Dla dostępu PSTN (dla pojedynczego użytkownika oraz użytkownika PBX) Z przekazywaniem informacji wybierczej za pomocą sygnalizacji DTMF lub sygnałów liniowych (zwarć i przerw pętli) Z usługami dodatkowymi lub bez Dla dostępu podstawowego ISDN Nie powinny istnieć ograniczenia dla realizacji usług bazowych, teleusług i usług dodatkowych Powinna być możliwa realizacja usług w trybie pakietowym w kanale D oraz transmisja pakietów danych w kanale B Usługi realizowane z przepływnością niższą niż 64 kbit/s nie będą dostępne bezpośrednio, mogą być widziane jako aplikacje użytkownika, realizowane wewnątrz kanałów B (64 kbit/s) Dodatkowo przewiduje się możliwość świadczenia na interfejsie V5.2 usługi bazowej 2x64 kbit/s 34

35 Wymagania dotyczące usług dla interfejsu V5.2 c.d. Usługi na żądanie c.d. Dla dostępu pierwotnego ISDN Dostęp ISDN-PRA powinien być zapewniony albo przez NT1, będące częścią AN, albo przez oddzielne urządzenia, pełniące rolę NT2 (np. ISDN PBX) Przepływności mniejsze niż 64 kbit/s nie powinny być bezpośrednio dostępne są one widziane jako aplikacja użytkownika wewnątrz kanału B dostępu PRA Kanały B dostępu PRA mogą być opcjonalnie wykorzystywane jako usługa łącza stałego lub dzierżawionego łącza półstałego W przyszłości interfejs V5.2 powinien umożliwiać świadczenie usług wykorzystujących kanały H0 i H12 lub inne o szerszym paśmie 35

36 Wymagania dotyczące usług dla interfejsu V5.2 c.d. Łącze stałe Opcja ta wykorzystuje kanały B dostępu ISDN-BRA i ISDN-PRA (kanał B łącza stałego omija centralę LE) Półstałe łącze dzierżawione Łącze wykorzystujące kanały B dostępu ISDN-BRA i ISDN-PRA Analogowe łącze dzierżawione bez sygnalizacji pozapasmowej Cyfrowe łącze dzierżawione bez sygnalizacji pozapasmowej 36

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH LABORATORIUM Sprawdzenie poprawności funkcjonowania łączy wewnętrznych w centrali

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Eksploatacji Systemów Telekomunikacyjnych INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Tomasz Ruść 1 1 Łączenie i Sygnalizacja 2 Numeracja Telefoniczna 3 Wznaczanie trasy 4 Lokalny dostęp do sieci 5 Ruch telekomunikacyjny 6 Modulacja PCM 7

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Badanie struktury modułów obsługi abonentów

Ćwiczenie 4. Badanie struktury modułów obsługi abonentów Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Ćwiczenie 4 Badanie struktury modułów obsługi abonentów Opracowali: dr inż. Krzysztof Konopko, mgr

Bardziej szczegółowo

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN)

Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) Sieci telekomunikacyjne sieci cyfrowe z integracją usług (ISDN) mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail:

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r. Instytut Łączności Ośrodek Informacji Naukowej ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel./faks: (0-prefiks-22) 512 84 00, tel. 512 84 02 e-mail: redakcja@itl.waw.pl WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks CHARAKTERYSTYKA SIECI ISDN Klasyczne publiczne sieci telekomunikacyjne świadczyły różne rodzaje usług (rys.1) Wady wielu

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Analiza funkcji elementów sterujących

Ćwiczenie 5. Analiza funkcji elementów sterujących Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Systemy Telekomutacji Ćwiczenie 5 Analiza funkcji elementów sterujących Opracowali: dr inż. Krzysztof Konopko, mgr inż. Grzegorz Kraszewski BIAŁYSTOK 2006 1

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TELETRANSMISYJNE

URZĄDZENIA TELETRANSMISYJNE URZĄDZENIA TELETRANSMISYJNE Transmisyjnych systemy abonenckie. a) Typ pomiaru: Pomiar tłumienności wynikowej kanału w funkcji częstotliwości. b) Wymaganie: Zgodnie z zaleceniem ITU-T G.712, pkt. 2.2. rys.

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy dla telekomunikacji

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy dla telekomunikacji PawełGajewskiiinni Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy dla telekomunikacji Paweł Gajewski, Piotr Duszyński, Marcin Cichowski, Stanisław Dziubak Zaprezentowano koncepcję wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego

Bardziej szczegółowo

Sieci transportowe SDH i SyncE

Sieci transportowe SDH i SyncE Sieci transportowe SDH i SyncE SŁAWOMIR KULA IZABELA MALEŃCZYK Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska Wszelkie prawa zastrzeżone Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 1

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 1 Politechnika Białostocka WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Badanie parametrów pętli abonenckiej. Numer ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Politechnika Białostocka WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Badanie sygnalizacji w abonenckiej linii analogowej.

Bardziej szczegółowo

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Z. Serweciński 22-10-2011 Struktura łącza abonenckiego okablowanie centrali kable magistralne kable rozdzielcze kable abonenckie centrala telefoniczna przełącznica

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Badanie sygnalizacji w pętli abonenckiej

Ćwiczenie 2. Badanie sygnalizacji w pętli abonenckiej Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Systemy Telekomutacji Ćwiczenie 2 Badanie sygnalizacji w pętli abonenckiej Opracowali: dr inż. Krzysztof Konopko, mgr inż. Grzegorz Kraszewski BIAŁYSTOK 2006

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak OSI (ang. Open System Interconnection) lub Model OSI to standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T, opisujący strukturę komunikacji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 6 Protokoły część 1 Program wykładu Model ISO - OSI ISDN V5 ATM 1 Model referencyjny OSI ISO OSI (Open Systems Interconnection) Zaakceptowany w roku 1984 jako standard dla

Bardziej szczegółowo

PL B1 H04L 17/00. Fig2. Instytut Łączności, Warszawa, PL. Józef Odrobiński, Warszawa, PL Zbigniew Główka, Warszawa, PL

PL B1 H04L 17/00. Fig2. Instytut Łączności, Warszawa, PL. Józef Odrobiński, Warszawa, PL Zbigniew Główka, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 1 2 ) OPIS PATENTOWY ( 1 9 ) PL (11) 187506 ( 1 3 ) B1 (21) Numer zgłoszenia 324539 ( 5 1 ) IntCl7 H04L 17/00 (22) Data zgłoszenia 28.01.1998

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Eksploatacji Systemów Telekomunikacyjnych INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Moduł 3. E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich Część pisemna Przykładowe zadanie 1. str. 1 Którą z wymienionych opcji

Bardziej szczegółowo

Migracja tradycyjnych systemów komutacyjnych w kierunku szerokopasmowej platformy dostępu abonenckiego

Migracja tradycyjnych systemów komutacyjnych w kierunku szerokopasmowej platformy dostępu abonenckiego Jerzy Zacharków Tomasz Tomala Obszar Telekomunikacji w Opolu Telekomunikacja Polska S.A. Migracja tradycyjnych systemów komutacyjnych w kierunku szerokopasmowej platformy dostępu abonenckiego STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

centrala DGT 3450/M Host z oprogramowaniem Millenium, Jasło, ul. Mickiewicza 154, NSPC=13-491(6,5,4).

centrala DGT 3450/M Host z oprogramowaniem Millenium, Jasło, ul. Mickiewicza 154, NSPC=13-491(6,5,4). Informacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych ubiegających się o dostęp do publicznej sieci telefonii stacjonarnej Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego w zakresie usług zakańczania w niej połączeń.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia z zakresu systemów i sieci telekomunikacyjnych

Podstawowe pojęcia z zakresu systemów i sieci telekomunikacyjnych Podstawowe pojęcia z zakresu systemów i sieci telekomunikacyjnych Dlaczego telekomunikacja tak szybko się rozwija? zaspokajanie potrzeb ludzi niewygórowany koszt niezawodność dostępność przestrzenna rozwój

Bardziej szczegółowo

Część I Ogolna A - Opłaty B - Objaśnienia i informacje do Rozdziału

Część I Ogolna A - Opłaty B - Objaśnienia i informacje do Rozdziału cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione tp Spis treści Część I Ogolna... 2 Część II Dzierżawa łączy analogowych dla pasma 300-400 Hz zwykłej jakości i radiofonicznych analogowych oraz kanałów cyfrowych...

Bardziej szczegółowo

ISDN Integrated Services Digital Network Cyfrowa Sieć z Integracją Usług

ISDN Integrated Services Digital Network Cyfrowa Sieć z Integracją Usług ISDN Integrated Services Digital Network Cyfrowa Sieć z Integracją Usług Dostęp podstawowy BRA (Basic Rate Access): 2B + D (144 kbit/s) Kanał informacyjny B - 64 kbit/s (izochroniczny, komutacja łączy)

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS

TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS 2 SPIS TREŚCI 1. Ogólne informacje o technologii HDSL....3 2. Idea stosowania technologii HDSL.....3 3. Zasada działania łącza HDSL....4 4. Kody liniowe.....5

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

H04M 11/06 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 H04Q 11/ BU P 26/90 Kapsch Aktiengesellschaft, Wiedeń, AT POLSKA

H04M 11/06 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 H04Q 11/ BU P 26/90 Kapsch Aktiengesellschaft, Wiedeń, AT POLSKA R ZE C ZP O SP O L IT A POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161962 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 279959 (22) Data zgłoszenia: 12.06.1989 (51) IntCl5: H04Q

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska. Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych SIECI ZINTEGROWANE.

Politechnika Poznańska. Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych SIECI ZINTEGROWANE. Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych SIECI ZINTEGROWANE Laboratorium TEMAT ĆWICZENIA Sygnalizacja DSS1 Poznań 2014 LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e

Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e Tester MT3000e należy do nowej generacji szerokopasmowych testerów telekomunikacyjnych. Jest on idealnie przystosowany do odbiorów i badań sygnałami analogowymi

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług PORADNIKI ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług Omówienie ISDN Zwykle użytkownik jest połączony z siecią przez linie analogowe.sygnały są potem digitalizowane a wewnątrz sieci cała komunikacja jest cyfrowa,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OGÓLNA...2. Rozdział A. Opłaty...2. B. Objaśnienia i informacje do Rozdziału Rozdział A. Opłaty...9

CZĘŚĆ I OGÓLNA...2. Rozdział A. Opłaty...2. B. Objaśnienia i informacje do Rozdziału Rozdział A. Opłaty...9 cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione tp SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I OGÓLNA...2 CZĘŚĆ II DZIERŻAWA ŁĄCZY ANALOGOWYCH DLA PASMA 300 3400 Hz ZWYKŁEJ JAKOŚCI I RADIOFONICZNYCH ANALOGOWYCH ORAZ KANAŁÓW CYFROWYCH...2

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa Telefonia Iskrobezpieczna PTI PETROCHEMIA

Przemysłowa Telefonia Iskrobezpieczna PTI PETROCHEMIA Przemysłowa Telefonia skrobezpieczna PT PETROHEMA ZS ZS ZS ZS PRZEZNAZENE RZĄDZEŃ rządzenia przemysłowej telefonii iskrobezpiecznej PT przeznaczone są do utworzenia łączności telefonicznej w zakładach

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

4. SYSTEMY TELEKOMUTACYJNE

4. SYSTEMY TELEKOMUTACYJNE 4. SYSTEMY TELEKOMUTACYJNE 4.1. Klasyfikacja systemów komutacji stosowanych w sieciach telekomunikacyjnych Sieci telekomunikacyjne posługują się różnymi technikami komutacji wiadomości. W starszych sieciach

Bardziej szczegółowo

Sieci zintegrowane. Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Podstawy telekomunikacji (cz. VI) 1

Sieci zintegrowane. Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Podstawy telekomunikacji (cz. VI) 1 Sieci zintegrowane Sieci z integracją technik IDN - Integrated Digital Network - cyfrowa sieć telefoniczna (systemy PCM + komutacja cyfrowa) Sieci z integracją usług ISDN - Integrated Services Digital

Bardziej szczegółowo

Telekomutacja. Podręcznik akademicki. Andrzej Jajszczyk: Wstęp do telekomutacji. WNT, Warszawa 2004 r

Telekomutacja. Podręcznik akademicki. Andrzej Jajszczyk: Wstęp do telekomutacji. WNT, Warszawa 2004 r Telekomutacja Podręcznik akademicki Andrzej Jajszczyk: Wstęp do telekomutacji WNT, Warszawa 2004 r Podstawy telekomunikacji (cz. V) Telekomutacja System telekomunikacyjny: stacje końcowe (aparaty przetwórcze)

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA I APARATOWNIE TELEFONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI PRZEWODOWEJ PO 1945 ROKU

URZĄDZENIA I APARATOWNIE TELEFONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI PRZEWODOWEJ PO 1945 ROKU Mieczysław Hucał URZĄDZENIA I APARATOWNIE TELEFONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI PRZEWODOWEJ PO 1945 ROKU Łączność radiowa została już scharakteryzowana na wiele sposobów, powstało wiele artykułów opisujących rozwój

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link

INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link Wersja 1.0 Wrzesień 2012 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych,

Bardziej szczegółowo

Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS

Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS Załącznik nr Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS Lp. Lokalizacja Numery. Grudziądz, 56463099 numer podkładowy numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Kody transmisyjne. Systemy PCM Sieci ISDN Sieci SDH Systemy dostępowe Transmisja w torach przewodowych i światłowodowych

Kody transmisyjne. Systemy PCM Sieci ISDN Sieci SDH Systemy dostępowe Transmisja w torach przewodowych i światłowodowych Kody transmisyjne Wobec powszechności stosowania technik cyfrowych transmisyjnej i komutacyjnej niezbędne jest odpowiednie przekształcanie sygnałów binarnych kodowanie transmisyjne Systemy PCM Sieci ISDN

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zamówienia. 2. Zakres i przedmiot zamówienia

1. Nazwa zamówienia. 2. Zakres i przedmiot zamówienia Załącznik do wniosku o udzielenie zamówienia z dnia 8.03.2016 r. 1. Nazwa zamówienia Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź

1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź 1. W protokole http w ogólnym przypadku elementy odpowiedzi mają: a) Postać tekstu b) Postać HTML c) Zarówno a i b 2. W usłudze DNS odpowiedź autorytatywna dotycząca hosta pochodzi od serwera: a) do którego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OPERATORÓW

INFORMACJA DLA OPERATORÓW INFORMACJA DLA OPERATORÓW dotycząca dostępu telekomunikacyjnego do ruchomej publicznej sieci telefonicznej P4 Sp. z o.o. Wersja z dnia 2 styczeń 2013 r. 1 WSTĘP Niniejszy dokument ( Informacja ) określa

Bardziej szczegółowo

Cennik dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Spółki Telefony Podlaskie S.A.

Cennik dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Spółki Telefony Podlaskie S.A. Załącznik do uchwały nr 78/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 25.11.2013 roku Cennik dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Spółki Telefony Podlaskie S.A. grudzień 2013 wprowadzony w życie w

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Systemy telekomunikacyjne Prezentacja specjalności Łódź, 27 maja 2009 Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu teorii telekomunikacji, a także poznają

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym. Urz dzenie telesterowania RL64D

Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym. Urz dzenie telesterowania RL64D Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym Urządzenie Urz dzenie telesterowania RL64D PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczone jest do realizacji cyfrowych kanałów transmisyjnych dla potrzeb zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Przenośność numerów Stanowisko Prezesa URTiP

Przenośność numerów Stanowisko Prezesa URTiP Przenośność numerów Stanowisko Prezesa URTiP Warszawa, maj 004 r. . Przenośność numeru w publicznych sieciach telefonicznych. Pojęcie przenośności numeru (number portability) oznacza uprawnienie abonenta

Bardziej szczegółowo

IV INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE

IV INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE IV INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE 1 z 7 Spis treści 1. Opis techniczny...3 1.1 Struktura instalacji teleinformatycznej... 3 1.2 Sekwencja połączeń w gniazdach RJ45.... 3 1.3 Oznaczenia gniazd... 4 1.4 Centrala

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl Rz.341-108/08 Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo, Zadanie I - świadczenie usług telekomunikacyjnych, Zadanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie praktyczne

Przykładowe zadanie praktyczne Przykładowe zadanie praktyczne Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i testowaniem kodera i dekodera PCM z układem scalonym MC 145502 zgodnie z zaleceniami CCITT G.721 (załączniki

Bardziej szczegółowo

Wielokanałowa bramka cyfrowa. Budowa modułowa. Konfiguracja ISDN. Podstawowe wersje bramki MultiCellink ISDN

Wielokanałowa bramka cyfrowa. Budowa modułowa. Konfiguracja ISDN. Podstawowe wersje bramki MultiCellink ISDN Wielokanałowa bramka cyfrowa MultiCellink to cyfrowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej realizując połączenia typu GSM-GSM. Technologia

Bardziej szczegółowo

KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna. Pojemności systemu. Linie wewnętrzne. Linie Miejskie

KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna. Pojemności systemu. Linie wewnętrzne. Linie Miejskie KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna KX-NCP500 jest zaawansowanym rozwiązaniem komunikacji zaprojektowanym w celu umożliwienia przedsiębiorstwom uzyskania zintegrowanej komunikacji dzięki usprawnieniu

Bardziej szczegółowo

Multiplekser Gigabit TDM MICROSENS Wprowadzenie Gigabit TDM firmy MICROSENS jest optycznym multiplekserem z podziałem czasowym umożliwiającym jednoczesną transmisję głosu i danych. Transmisja może odbywać

Bardziej szczegółowo

System telefonii przewodowej. PSTN Public Switched Telephone Network POTS Plain Old Telephone Service

System telefonii przewodowej. PSTN Public Switched Telephone Network POTS Plain Old Telephone Service System telefonii przewodowej PSTN Public Switched Telephone Network POTS Plain Old Telephone Service Twórca telefonu - Aleksander Graham Bell 10 marzec 1876 dzień narodzin przewodowej komunikacji telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl 1 O PCSS Jednostka afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Dział sieci Dział usług sieciowych Dział komputerów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci W miarę rozwoju sieci komputerowych pojawiały się różne rozwiązania organizujące elementy w sieć komputerową. W celu zapewnienia kompatybilności rozwiązań różnych producentów oraz opartych na różnych platformach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami WAN

Zarządzanie sieciami WAN Zarządzanie sieciami WAN Dariusz CHAŁADYNIAK 1 Plan prezentacji Technologie w sieciach rozległych Technologia PSTN Technologia ISDN Technologia xdsl Technologia ATM Technologia Frame Relay Wybrane usługi

Bardziej szczegółowo

Technika IP w sieciach dostępowych

Technika IP w sieciach dostępowych Krzysztof Łysek Instytut Systemów Łączności Wojskowa Akademia Techniczna Technika IP w sieciach dostępowych STRESZCZENIE Artykuł przedstawia ewolucję sieci dostępowej w kierunku sieci następnej generacji

Bardziej szczegółowo

Informacje dla operatorów o warunkach zakańczania połączeń w sieci Cyfrowego Polsatu na zasadach hurtowego świadczenia usług telekomunikacyjnych

Informacje dla operatorów o warunkach zakańczania połączeń w sieci Cyfrowego Polsatu na zasadach hurtowego świadczenia usług telekomunikacyjnych Informacje dla operatorów o warunkach zakańczania połączeń w sieci Cyfrowego Polsatu na zasadach hurtowego świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Cyfrowy Polsat SA 1. Termin realizacji połączenia

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH Instrukcja Obsługi Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28, Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10, Dz. Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowe załoŝenia przyjęte przy opracowywaniu

4. Podstawowe załoŝenia przyjęte przy opracowywaniu 1. Wiadomości wstępne... 11 2. Pierwsze systemy łączności o strukturze komórkowej analogowe... 18 2.1. Podstawowe cechy sieci komórkowych... 18 2.2. Systemy sieci komórkowych pierwszej generacji... 22

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna BusinessPhone 250 Charakterystyka ogólna System łączności BusinessPhone jest dostępny w trzech wersjach: BP50, mieszczący się w zwartej obudowie, dostosowany do systemów telefonicznych wykorzystują- cych

Bardziej szczegółowo

- czego oczekuje abonent?

- czego oczekuje abonent? Aleksander Graham Bell Watson proszę przyjść tutaj, pilnie Pana potrzebuję pierwsze słowa wypowiedziane do telefonu 10 marzec 1876 dzień narodzin przewodowej komunikacji telefonicznej Usługa telefonii

Bardziej szczegółowo

DSL (od ang. Digital Subscriber Line)

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) MODEMY xdsl DSL (od ang. Digital Subscriber Line) cyfrowa linia abonencka, popularna technologia szerokopasmowego dostępu do internetu. Często określa się ją jako xdsl. Wynalazcą modemów DSL był Joseph

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Opracowali: mgr inż. Tomasz Karla Data: Luty, 2017 r. Dodatkowe informacje Materiały dodatkowe mają charakter

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 5 Sieci szkieletowe Program wykładu Standardy TDM Zwielokrotnianie strumieni cyfrowych PDH a SDH Ochrona łączy Synchronizacja Sieci SDH na różnych poziomach WDM i DWDM 1

Bardziej szczegółowo

Zakład Dostępowych Sieci Przewodowych (Z-16) Załącznik 1. Praca nr

Zakład Dostępowych Sieci Przewodowych (Z-16) Załącznik 1. Praca nr Zakład Dostępowych Sieci Przewodowych (Z-16) Załącznik 1 Praca nr 16.30.001.5 Warszawa, grudzień 2005 Załącznik 1 Praca nr 16300015 Słowa kluczowe (maksimum 5 słów): procedury badawcze,, zestawy badaniowe

Bardziej szczegółowo

Tester emulator sieci ISDN cz.1. Budowa systemu

Tester emulator sieci ISDN cz.1. Budowa systemu Wydzzi iałł leekttrrotteecchni iki,, Auttomattyki i,, IInfforrmattyki i i leekttrroni ikii Katteedrra leekttrroni ikii Tester mulator ieci IDN INTRUKCJA DO ĆWICZNIA: Tester emulator sieci IDN cz.1. Budowa

Bardziej szczegółowo

Urządzenie teletransmisyjne, którego widok ścianki tylnej z gniazdami wejściowymi i wyjściowymi przedstawia zdjęcie to:

Urządzenie teletransmisyjne, którego widok ścianki tylnej z gniazdami wejściowymi i wyjściowymi przedstawia zdjęcie to: Zadanie 1 Wybrane parametry urządzania telekomunikacyjnego: - przepływność binarna 2,048 Mb/s - liczba kanałów 30/32 dotyczą: A. cyfrowego systemu teletransmisyjnego. B. anteny aktynej DECT. C. Karty bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy zawodu: 311[37] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[37]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych domnet rozwiązanie systemu Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu domnet. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach jednorodzinnych, małych hotelach,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Numer ćwiczenia: 3. Laboratorium z przedmiotu: PODSTAWY TELEKOMUTACJI KOD:

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Numer ćwiczenia: 3. Laboratorium z przedmiotu: PODSTAWY TELEKOMUTACJI KOD: Politechnika Białostocka WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Analiza charakterystyk statystycznych ruchu telekomunikacyjnego.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy zawodu: 311 [37] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[37]-02-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Dom NET Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu Dom NET. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach

Bardziej szczegółowo