DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA W FARMACJI 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA W FARMACJI 2008"

Transkrypt

1 DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA W FARMACJI 2008 Warszawa, 2-3 października 2008 r. Organizatr zastrzega sbie wszelkie prawa autrskie c d zawartści merytrycznej seminariów i knferencji. Kluczwe tematy sptkania: - nwy ład prawny w dystrybucji prduktów leczniczych i suplementów diet - dalsze lsy prduktów niezharmnizwanych i sytuacja rynku leków p zmianach z teg tytułu - nwe Rzprządzenie w sprawie szczegółwych zasad i trybu wstrzymywania i wycfywania z brtu prduktów leczniczych i wyrbów medycznych - dystrybucja prduktów leczniczych przez pdmit zagraniczny za pśrednictwem niezależneg peratra lgistyczneg - direct distributin praw eurpejskie i plskie versus praktyka plska - nwści w prawie reklamy i zasadach etyki marketingwej przemysłu farmaceutyczneg - ptymalizacja pdatkwa działalnści dystrybucyjnej - ptymalizacja prcesów dystrybucyjnych - EPC Glbal mżliwści zastswania systemu w dystrybucji farmaceutycznej - metdy pdniesienia efektywnści działalnści dystrybucyjnej przy stwrzeniu systemu lgistyczneg case study Patrnat MOVIDA Cnferences s.k.

2 Warszawa, lipiec 2008 r. Szanwni Państw, Mim, iż w statnim czasie nie był spektakularnych zmian w regulacjach prawnych dtyczących działalnści dystrybucyjnej zmienił się jednak w pewnych zakresach ład prawny bwiązujący w tym zakresie. D najważniejszych bszarów zmian należy rzprządzenie z kwietniabr. w sprawie zasad wstrzymania i wycfania z brtu prduktów leczniczych raz unrmwania w zakresie ich reklamy. Pnadt, czym mówi się wiele, lecz mał knkretnie, niebawem czeka nas klejna nwelizacja prawa farmaceutyczneg. Pdczas knferencji Dystrybucja i lgistyka prduktów leczniczych 2008, która dbędzie się w Warszawie w dniach 2-3 października 2008 r. przedstawimy Państwu w szczegółach ale w spójny spsób nie tylk nwe uregulwania, ale i perspektywy dalszych zmian prawa. Ale t tylk część bgateg prgramu merytryczneg sptkania. Pdczas nieg przedstawimy Państwu najefektywniejsze rzwiązania dystrybucyjne i lgistyczne branży farmaceutycznej, nwści w tym zakresie raz metdy ptymalizacji prceswej i pdatkwej działalnści. Grn prelegentów, którzy pdzielą się z Państwem swją wiedzą gwarantuje, że trzymają Państw wiedzę najwyższej jakści, prst ze źródła. Sptkanie t stwrzy także kazję d dyskusjii wymiany dświadczeń, a także trzymania dpwiedzi na indywidualne pytania, z którymi brykają się Państw w swjej cdziennej pracy. W przypadku jakichklwiek pytań dnśnie prgramu knferencji jestem d Państwa dyspzycji pd numerem telefnu (022) lub adresem pczty: Serdecznie zapraszam Izabella Kiriczk Prezes Pwdy, dla których nie mże zabraknąć Państwa na knferencji 1. knferencja ta da Państwu aktualny braz nwych i przewidywanych regulacji prawnych dtyczących różnych bszarów zwianych z dystrybucją prduktów leczniczych i suplementów diet 2. udział w knferencji umżliwi Państwu pznanie nie tylk zapisów prawnych, lecz ich knsekwencji dla Państwa działania 3. knferencja ma wymiar praktyczny, w trakcie jej trwania na przykładach będą Państw mieli szansę wyjaśnienia swich wątpliwści związanych z praktyką interpretacyjną częst niejasnych i sprzecznych przepisów 4. pznają Państw metdy ptymalizacji prcesów dystrybucyjnych i lgistycznych, zwiększających efektywnść Państwa działalnści 5. zapznają się Państw z eurpejskimi i plskimi uwarunkwaniami dystrybucji bezpśredniej

3 Na knferencji sptkają Państw: człnków zarządu dyrektrów handlwych dyrektrów ds. dystrybucji dyrektrów ds. sprzedaży dyrektrów ds. współpracy z zagranicą dyrektrów ds. lgistyki dyrektrów ds. prawnych dyrektrów ds. finanswych radców prawnych w firmach i hurtwniach farmaceutycznych knsultantów firm dradztwa rganizacyjneg branży farmaceutycznej przedstawicieli agencji reklamwych, mediwych, prmcyjnych, raz firm badania rynku i pinii z branży farmaceutycznej w firmach i hurtwniach farmaceutycznych 2 października 2008 pierwszy dzień knferencji 9.00 twarcie knferencji 9.15 Nwy ład prawny w dystrybucji prduktów leczniczych i suplementów diet Przewidywane zmiany w zakresie dystrybucji - statnie zmiany prawne na tle najlepszych praktyk regulacyjnych - cel statnich zmian regulacyjnych - planwane przez regulatra krzyści prelegent: mec. Natalia Łjk, Prawnik, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k., Warszawa Kluczwe zagadnienia merytryczne i prawne dtyczące dstswania dkumentacji prduktów leczniczych d wymgów Prawa farmaceutyczneg - wytwarzanie i zwalnianie d brtu prduktów leczniczych, które nie złżyły wnisku przedłużenie kresu ważnści pzwlenia bejmująceg dstswanie dkumentacji d wymgów Prawa farmaceutyczneg - wytwarzanie i zwalnianie d brtu prduktów leczniczych, które trzymały decyzje dmwie przedłużenia kresu ważnści pzwlenia lub umrzenia pstępwania - pzstawanie w brcie prduktów leczniczych niezharmnizwanych - prdukty lecznicze zharmnizwane i c dalej? przedłużenie pzwlenia na czas niekreślny przejście d prcedury wzajemneg uznawania prelegent: Grzegrz Cessak, URPL, Warszawa przerwa na kawę Nwe Rzprządzenie w sprawie szczegółwych zasad i trybu wstrzymywania i wycfywania z brtu prduktów leczniczych i wyrbów medycznych 1. Prcedura wstrzymywania i wycfywania z brtu prduktu leczniczeg - tryb zgłaszania pdejrzenia, że prdukt leczniczy nie dpwiada ustalnym wymaganim jakściwym - tryb zabezpieczenia prduktu leczniczeg - pstępwanie wyjaśniające - wstrzymanie prduktu leczniczeg w brcie - wycfanie prduktu leczniczeg z brtu 2. Pstępwanie w przypadku pdejrzenia, że wyrób medyczny nie dpwiada ustalnym wymaganim 3. Wątpliwści dtyczące nweg Rzprządzenia - uwagi zgłszne w tku prac legislacyjnych - ptencjalne prblemy / niebezpieczeństwa związane z nwymi uregulwaniami w zakresie wstrzymywania i wycfywania z brtu prduktów leczniczych i wyrbów medycznych prelegent: mec. Katarzyna Czyżewska, Prawnik, Kancelaria Prawna Leśndrski, Ślusarek i Wspólnicy Adwkaci i Radcwie Prawni, Warszawa przerwa na biad Dystrybucja prduktów leczniczych przez pdmit zagraniczny za pśrednictwem niezależneg peratra lgistyczneg - prblem permanent establishment - rzliczenie VAT transakcji przeprwadzanych za pśrednictwem peratra lgistyczneg - prpnwane rzwiązania legislacyjne dtyczące tzw. call-ff stck - regulacje prawne dtyczące brtu prduktami leczniczymi przez pdmit zagraniczny raz peratra lgistyczneg prelegenci: Jerzy Martini, Przemysław Skrupa, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy, Warszawa przerwa na kawę Direct Distributin - cel wprwadzenia mdelu dystrybucji bezpśredniej - załżenia mdelu - hurtwnicy w nwej rli - dystrybucja bezpśrednia w świetle prawa knkurencji i prawa farmaceutyczneg - Case study - wpływ mdelu dystrybucji bezpśredniej na imprt równległy prelegent: Bżena Cisek, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Wierzbwski Eversheds, Warszawa zakńczenie pierwszeg dnia knferencji Dystrybucja w farmacji, wrzesień 2007 prgram knferencji

4 3 października 2008 drugi dzień knferencji 9.00 Optymalizacja pdatkwa działalnści dystrybucyjnej - miejsca pwstawania zbwiązań pdatkwych w prcesie dystrybucji - mżliwść minimalizacji ksztów pdatkwych - miejsca krytyczne prelegent: Elżbieta Serwińska, Dradca Pdatkwy, MDDP, Warszawa przerwa na kawę Kszty i wydajnść prcesów w lgistyce i dystrybucji filzfia i praktyka ptymalizacji prcesów, efektywne wsparcie technlgii IT, aut-id i radiwych w prcesie lgistycznym - ryzyka bizneswe wdrżeń rla kncepcji, analizy i kalkulacji płacalnści inwestycji w autmatyzację prcesów lgistycznych - ile mżna szczędzić pieniędzy dzięki skróceniu peracji 1 sekundę? - większa kntrla nad pszczególnymi peracjami kntra spwalnianie pracy - prces i jeg rganizacja są najważniejsze, technlgie (radi, aut-id, systemy IT, terminale) pełnią rlę służebną - system IT nie pwinien wymuszać działania lgistyczneg pwinn być dwrtnie; jak rzmawiać z piekunami systemów ERP, WMS i innych - ergnmia pracy i reżim prceswy na terminalach t szczędnści etatów i dprnść systemu na rtację kadr - inwestycja w urządzenia autmatyzujące pracę jak nie wyrzucać pieniędzy - kd kreskwy kntra RFID różnice, cechy wspólne, płacalnść raz mity, które wart balić - studia przypadków dtyczących ptymalizacji i autmatyzacji prcesów lgistycznych inspiracje z innych branż: M&M/Żabka, Gruninger GmbH + METRO AG (RFID), inne prelegent: Łukasz Musialski, Knsultant Lgisys Sp. z.., Kraków przerwa na biad Nwści w prawie reklamy i zasadach etyki marketingwej przemysłu farmaceutyczneg ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji 1. Prjekt nweg rzprządzenia w sprawie reklamy prduktów leczniczych 2. Nwa kdyfikacja zasad etyki przez Związek Pracdawców Innwacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA a) najważniejsze zmiany dtyczące reklamy i prmcji b) kntakty z przedstawicielami zawdów medycznych c) współpraca z rganizacjami pacjentów prelegent: adwkat Ewa Rutkwska-Augustyn, szef Praktyki Farmaceutycznej i Odpwiedzialnści za Prdukt kancelarii prawnej Lvells, Warszawa Technlgia EPC/RFID mżliwści zastswania w dystrybucji farmaceutycznej - GS1 i EPCglbal wprwadzenie d standardów - symbliki kdów kreskwych GS1 i tagi EPC rzwiązania dla farmacji - case studies branży farmaceutycznej - rynek międzynardwy - inicjatywy plskie w zakresie wdrażania technlgii EPC/RFID w farmacji prelegent: Grzegrz Skłwski, Instytut Lgistyki i Magazynwania, Pznań przerwa na kawę prgram knferencji Opinie Dystrybucja w Farmacji, wrzesień 2007: Knferencja bardz dbra dbór tematyki przydatny, ciekawy spsób prezentacji zagadnień przez prelegentów. Olgierd Wernik, Szef Eksprtu, Z.F. Unia Dbrze dbrane długści wystąpień i ich merytryczna zawartść. Pruszała wszystkie aspekty związane z tematem. Duża kmpetencja prelegentów. Krzysztf Rechwicz, Asystent ds. Marketingu, WÖRWAG PHARMA Tematy prezentacji bardz dbrze dbrane d becnej sytuacji na rynku farmaceutycznym. Tmasz Stachurski, Astellas Pharma Aktualne prblemy w świetle zmiany ustawy świadczeniach, spójna tematyka. Tmasz Duchnwski, Distributin Manager, Abbtt Labratries Pland Interesujący, szerki zakres tematyczny. Andrzej Kalisz, Dyrektr Handlwy, NEPENTES S.A. Wszystkie firmy zaintereswane prmcją w trakcie knferencji raz seminariów zapraszamy d aktywnej współpracy. Nasze sptkania stwarzają szerkie mżliwści zaprezentwania Państwa ferty sbm pełniącym funkcje zarządcze raz dradcze w firmach. Dajemy Państwu mżliwść zaprezentwania działalnści pprzez różnrdne działania prmcyjne, m.in.: wystąpienie merytryczne; becnść Państwa marki w materiałach prmujących knferencję; zrganizwanie punktu infrmacyjneg pdczas knferencji lub lunchu. Z przyjemnścią przygtujemy fertę współpracy uwzględniającą ptrzeby prmcyjne Państwa firmy. kntakt: Anna Jóźwiak tel. (22) fax (22) Dystrybucja w farmacji, wrzesień Metdy pdniesienia efektywnści działalnści dystrybucyjnej przy stwrzeniu systemu lgistyczneg case study zakńczenie drugieg dnia knferencji Warszawa, 2-3 października 2008 r. DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA W FARMACJI 2008

5 PRELEGENCI Grzegrz Cessak Urząd Rejestracji Prduktów Leczniczych, Wyrbów Medycznych i Prduktów Bibójczych. Abslwent Wydziału Farmaceutyczneg Akademii Medycznej w Warszawie (magister farmacji, 2000). D 2002 r. pracwnik Instytutu Leków w Warszawie. Od 2004 r. jest kierwnikiem Wydziału Zmian Prejestracyjnych i Rerejestracji, który dpwiada za prces zmian danych bjętych pzwleniem raz zmian dkumentacji będącej pdstawą wydania pzwlenia na dpuszczenie d brtu prduktów leczniczych przeznacznych d stswania u ludzi, a także zmiany pdmitu dpwiedzialneg w prcedurze nardwej i prcedurach eurpejskich raz prces przedłużenia raz skrócenia kresu ważnści pzwlenia na dpuszczenie d brtu prduktów leczniczych przeznacznych d stswania u ludzi rejestrwanych w prcedurze nardwej. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, a w szczególnści w tematyce związanej ze zmianami prejestracyjnymi w prcedurze nardwej i prcedurze wzajemneg uznania. Prwadził szereg szkleń w tej tematyce w kraju i zagranicą. Uczestniczył w pracach nad nwelizacją ustawy Praw farmaceutyczne w Sejmwej Kmisji d.s. Zdrwia. Bżena Cisek jest radcą prawnym, kieruje zespłem farmaceutycznym w Kancelarii Wierzbwski Eversheds. Specjalizuje się w prawie knkurencji i prawie farmaceutycznym. Zajmuje się przumieniami graniczającymi knkurencję i kwestiami dtyczącymi nadużywania pzycji dminującej, szczególnie w sektrze farmaceutycznym. Dradza firmm farmaceutycznym w zakresie kształtwania umów dystrybucyjnych, w kwestiach regulacyjnych, w zakresie prawa reklamy i badań klinicznych (R&D). Prwadziła liczne szklenia, występwała jak prelegent na szeregu knferencji, jest autrką publikacji w Gazecie Prawnej, Pulsie Biznesu i Służbie Zdrwia. Jest abslwentką pdyplmwych studiów z zakresu prawa knkurencji w Instytucie Własnści Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellńskieg w Krakwie, pdyplmwych studiów King s Cllege w Lndynie z zakresu eurpejskieg prawa knkurencji raz pdyplmwych studiw z zakresu farmakeknmiki, marketingu i prawa farmaceutyczneg w Szkle Biznesu Plitechniki Warszawskiej. Katarzyna Czyżewska szef zespłu prawa farmaceutyczneg w Kancelarii Prawnej Leśndrski Ślusarek i Wspólnicy Adwkaci i Radcwie Prawni w Warszawie. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i medycznym raz w prawie nieuczciwej knkurencji i reklamy. Pnadt w zakresie jej zaintereswań leżą spry sądwe raz zagadnienia z zakresu prawa eurpejskieg i prasweg. Abslwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikłaja Kpernika w Truniu, a także abslwentka prgramu The 2001 Internatinal Business and Trade Summer Law Prgram, rganizwaneg przez Uniwersytet Jagiellński raz Clumbus Schl f Law raz 2-letnieg prgramu studiów w Centrum Prawa Brytyjskieg i Eurpejskieg (British Centre fr English and Eurpean Legal Studies) rganizwaneg przez University f Cambridge we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskieg. Jak stypendystka prgramu Erasmus-Skrates studiwała na Universiteit Utrecht w Hlandii. Uczestniczyła również w zajęciach Eurpejskich Studiów Specjalnych, prwadznych w Centrum Studiów Eurpejskich im. J. Mnneta przy UMK. W 2003 rku uczestniczyła w międzynardwym knkursie The Central and East Eurpean (Eurpean Law) Mt Cmpetitin, w którym zstała wyróżnina Speaker Award. Natalia Łjk prawnik, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie wspólntwym, głównie w prawie knkurencji, prawie farmaceutycznym i własnści intelektualnej. Aplikant w Okręgwej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukńczyła kursy prawa eurpejskieg m.in. na Uniwersytecie w Utrechcie (Hlandia) raz w Eurpean University Institute we Flrencji. W Baker & McKenzie pracuje d sierpnia 2004 rku. Dradza w różnych sprawach z zakresu prawa farmaceutyczneg, w tym dtyczących zagadnień regulacyjnych, badań klinicznych, refundacji i ustalania cen urzędwych. Jerzy Martini - Dradca Pdatkwy - Baker & McKenzie Dradztw Pdatkwe Sp. z.. Specjalizuje się w zagadnieniach pdatku d twarów u usług VAT. Dradza wielu człwym firmm z branży telekmunikacyjnej, zaawanswanych technlgii, ubezpieczeniwej, medialnej działającym w Plsce. Zarządza prjektami dstswującymi przedsiębirstwa w zakresie VAT d przepisów bwiązujących p 1 maja Uczestniczy w przeglądach mających na celu identyfikacje ryzyk raz mżliwści szczędnści w zakresie pdatku VAT. Pmaga klientm w sprach rganami skarbwymi. Jest człnkiem Krajwej Izby Dradców Pdatkwych. Redaktr i współautr Kmentarza d ustawy VAT wydanej przez Difin raz VAT w rzecznictwie Eurpejskieg Trybunału Sprawiedliwści wydanej przez wydawnictw C.H.Beck, współautr Tlley s VAT In Central and Estern Eurpe wydaneg przez LexisNexis raz autr kilkudziesięciu artykułów pświęcnych pdatkwi VAT publikwanych m.in. w Rzeczpsplitej, Gazecie Prawnej, Pulsie Biznesu i w specjalistycznej prasie pdatkwej. Łukasz Musialski knsultant Lgisys. Abslwent Wydziału Fizyki i Techniki Jądrwej AGH. Zajmuje się analizą, kncepcją rzwiązań i realizacją wdrżeń dtyczących wydajnści prcesów (intra)lgistycznych. Łączy kmpetencje na na trzech bszarach: prces lgistyczny, wymiana i peracje na danych raz zastswanie autmatycznej identyfikacji i autmatyczneg zbierania danych. Łukasz Musialski ma praktyczne dświadczenie z technlgiami RFID firma Lgisys uczestniczy w niemieckim RFID-Knsrtium jak również współtwrzy we współpracy z Instytutem Lgistyki i Magazynwania knsrcyjny prjekt RFID / EPC Glbal w łańcuchu dstaw farmaceutyków, gdzie uczestnikami są takie firmy jak: Plpharma, Medana, Trfarm, Farmakl. Ewa Rutkwska-Augustyn, LL.M. - adwkat, w międzynardwej kancelarii prawnej Lvells w Warszawie pełni funkcję szefa Praktyki Farmaceutycznej i Odpwiedzialnści za Prdukt. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, dpwiedzialnści za prdukt, zwalczaniu nieuczciwej knkurencji, prawie własnści przemysłwej i prawie handlwym. Psiada wielletnie dświadczenie w bsłudze prawnej firm farmaceutycznych w zakresie ich bieżącej działalnści (m.in. w bszarze strategii i sprów reklamwych), jak również w transakcjach M&A, raz reprezentuje je w sprach sądwych i arbitrażwych. Jest autrem publikacji i prelegentem knferencji na temat prawa farmaceutyczneg i dpwiedzialnści za prdukt w Plsce i za granicą, a także wykładwcą Studium Farmakeknmiki, Marketingu i Prawa Farmaceutyczneg w Szkle Biznesu Plitechniki Warszawskiej raz na Pdyplmwych Studiach Menedżerskich Zarządzanie Technlgiami Medycznymi w Wyższej Szkle Przedsiębirczści i Zarządzania im. Lena Kźmińskieg w Warszawie. Elżbieta Serwińska, prawnik, dradca pdatkwy w MDDP. Dradztwem pdatkwym zajmuje się d pnad 12 lat. Pracwała w zesple VAT w KPMG, statni na stanwisku starszeg menadżera, a pprzedni w latach w Delitte, PricewaterhuseCpers a także w Ernst&Yung. W międzynardwych firmach dradczych zdbyła szerką wiedzę i dświadczenie w zakresie prblemów pdatkwych typwych dla branży prdukcyjnej przemysłu medyczneg, spżywczej, chemicznej, dystrybucyjnej raz infrmatycznej. Specjalizuje się w dradztwie pdatkwym w zakresie pdatku VAT raz prawa farmaceutyczneg. Jest także autrką publikacji praswych tematyce pdatkwej raz wykładwcą Studium Farmakeknmiki, Marketingu i Prawa Farmaceutyczneg w Szkle Biznesu Plitechniki Warszawskiej. Abslwentka Studium Farmakeknmiki, Marketingu i Prawa Farmaceutyczneg raz prgramu Eurpejski Manager Executive MBA w Szkle Biznesu Plitechniki Warszawskiej. Przemysław Skrupa Dradca Pdatkwy, Baker & McKenzie Dradztw Pdatkwe Sp. z.. specjalizuje się w rzwiązywaniu prblemów z zakresu prawa pdatkweg. Uczestniczył w szeregu prjektów mających na celu dstswanie plskich firm d wymgów Unii Eurpejskiej w zakresie VAT raz w prjektach, których celem była identyfikacja ryzyk pdatkwych pdatników raz eliminacja tych ryzyk. Dradzał przedsiębirstwm z branży farmaceutycznej, finanswej, lgistycznej i nieruchmściwej. Jest człnkiem Krajwej Izby Dradców. Współautr Nwej ustawy VAT. Kmentarz wydanej przez Difin w 2004 rku. Autr licznych artykułów pświęcnych pdatkwi VAT publikwanych m.in. w Rzeczpsplitej, Mnitrze Pdatkwym, Pulsie Biznesu i Businessmanie. Grzegrz Skłwski - starszy specjalista w zakresie systemu GS1 (zwaneg dawniej EAN.UCC) w Instytucie Lgistyki i Magazynwania. Obecnie krdynatr EPC Frum Plska (grupy firm zaintereswanych wdrażaniem technlgii EPC/RFID w Plsce), a także uczestnik kilku grup rbczych EPCglbal zajmujących się rzwjem technlgii. Jest zaangażwany w działania związane z implementacją rzwiązań glbalnych GS1 i EPC na rynku plskim. Uczestnik kilku prjektów unijnych z zakresu technlgii EPC/RFID i traceability (śledzenie ruchu i pchdzenia żywnści). Prwadził liczne szklenia i uczestniczył w knferencjach z zakresu autmatycznej identyfikacji, wykrzystania nwych technlgii. Autr licznych publikacji w czaspismach: Lgistyka, Handlwiec, Detal dzisiaj, Przemysł Spżywczy.

6 Warszawa, 2-3 października 2008 r. DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA W FARMACJI 2008 imię i nazwisk... stanwisk tel.... imię i nazwisk... stanwisk tel.... firma... adres tel.... Osba kntaktwa imię i nazwisk... tel. / ... Osba akceptująca imie i nazwisk... stanwisk... Kszt uczestnictwa: knferencja Miejsce knferencji: Centrum Knferencyjne WPSBiA ul. Bbrwiecka 9, Warszawa 2950 zł + 22%VAT Warunkiem uczestnictwa w knferencji jest dknanie wpłaty przed rzpczęciem knferencji na knt MOVIDA Cnferences s.k. PKO BP, nr Prsimy wypełnić frmularz i przesłać d : P trzymaniu frmularza prześlemy ptwierdzenie przyjęcia zgłszenia raz fakturę pr-frma. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i jesteśmy uprawnieni d trzymywania faktur. Upważniamy MOVIDA Cnferences s.k. d wystawiania faktury bez pdpisu dbircy. NIP... Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikiem VAT Pdając w frmularzu adres wyrażamy zgdę na trzymywanie infrmacji d MOVIDA Cnferences s.k. Warunki uczestnictwa Jlanta Kłdzińska Dyrektr ds. Handlu i Prmcji tel. (+48 22) fax:(+48 22) Opłata za knferencję bejmuje dkumentację, psiłki i napje. Cena nie zawiera ksztów nclegu raz parkingu. W przypadku dwłania zgłszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rzpczęciem knferencji wpłata na pczet uczestnictwa nie pdlega zwrtwi. Niedwłanie uczestnictwa i niewzięcie udziału w knferencji spwduje bciążenie pełnymi ksztami uczestnictwa. Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rzpczęciem knferencji pwduje pwstanie zbwiązania pkrycia pełnych ksztów udziału na pdstawie faktury Organizatra. Odwłanie zgłszenia wymaga frmy pisemnej i zstanie ptwierdzne przez rganizatra. W każdym mmencie mżna wyznaczyć zastępstw. Prsimy wówczas niezwłczne pwiadmienie rganizatra. Organizatr zastrzega sbie praw d dwłania knferencji i zmian w prgramie z przyczyn niezależnych d rganizatra. W przypadku dwłania knferencji zwracamy kszty uczestnictwa lub prpnujemy udział w innej knferencji lub seminarium.... pdpis i pieczątka MOVIDA Cnferences Izabella Kiriczk i Wspólnicy sp.k. Al. Ujazdwskie 16 lk. 60, Warszawa KRS , REGON , NIP: ,

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

2013 w nieruchomościach

2013 w nieruchomościach Warszawskie Stwarzyszenie Pśredników w Obrcie Nieruchmściami 2013 w nieruchmściach 5 7 grudnia 2012 r. XI ARSZAWSKA KONFERENCJA UCZESTNIKÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI Centrum Knferencyjne Fcus, ul. Armii Ludwej

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) pniedziałek, 19 lipca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Witamy bardzo serdecznie.

Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardz serdecznie. Marketing Cmmunicatin Academy t miejsce sptkań marketerów, którzy wciąż pszukują, którzy chcą się wciąż rzwijać. Marketing Cmmunicatin Academy pwstała p dświadczeniach, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Lean Sigma Academy 2015/2016

Lean Sigma Academy 2015/2016 Studia pdyplmwe LUQAM Lean Sigma Academy 2015/2016 www.luqam.cm/lsa Lean Sigma Academy www.luqam.cm LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia pdyplmwe Lean Sigma

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo