DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA W FARMACJI 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA W FARMACJI 2008"

Transkrypt

1 DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA W FARMACJI 2008 Warszawa, 2-3 października 2008 r. Organizatr zastrzega sbie wszelkie prawa autrskie c d zawartści merytrycznej seminariów i knferencji. Kluczwe tematy sptkania: - nwy ład prawny w dystrybucji prduktów leczniczych i suplementów diet - dalsze lsy prduktów niezharmnizwanych i sytuacja rynku leków p zmianach z teg tytułu - nwe Rzprządzenie w sprawie szczegółwych zasad i trybu wstrzymywania i wycfywania z brtu prduktów leczniczych i wyrbów medycznych - dystrybucja prduktów leczniczych przez pdmit zagraniczny za pśrednictwem niezależneg peratra lgistyczneg - direct distributin praw eurpejskie i plskie versus praktyka plska - nwści w prawie reklamy i zasadach etyki marketingwej przemysłu farmaceutyczneg - ptymalizacja pdatkwa działalnści dystrybucyjnej - ptymalizacja prcesów dystrybucyjnych - EPC Glbal mżliwści zastswania systemu w dystrybucji farmaceutycznej - metdy pdniesienia efektywnści działalnści dystrybucyjnej przy stwrzeniu systemu lgistyczneg case study Patrnat MOVIDA Cnferences s.k.

2 Warszawa, lipiec 2008 r. Szanwni Państw, Mim, iż w statnim czasie nie był spektakularnych zmian w regulacjach prawnych dtyczących działalnści dystrybucyjnej zmienił się jednak w pewnych zakresach ład prawny bwiązujący w tym zakresie. D najważniejszych bszarów zmian należy rzprządzenie z kwietniabr. w sprawie zasad wstrzymania i wycfania z brtu prduktów leczniczych raz unrmwania w zakresie ich reklamy. Pnadt, czym mówi się wiele, lecz mał knkretnie, niebawem czeka nas klejna nwelizacja prawa farmaceutyczneg. Pdczas knferencji Dystrybucja i lgistyka prduktów leczniczych 2008, która dbędzie się w Warszawie w dniach 2-3 października 2008 r. przedstawimy Państwu w szczegółach ale w spójny spsób nie tylk nwe uregulwania, ale i perspektywy dalszych zmian prawa. Ale t tylk część bgateg prgramu merytryczneg sptkania. Pdczas nieg przedstawimy Państwu najefektywniejsze rzwiązania dystrybucyjne i lgistyczne branży farmaceutycznej, nwści w tym zakresie raz metdy ptymalizacji prceswej i pdatkwej działalnści. Grn prelegentów, którzy pdzielą się z Państwem swją wiedzą gwarantuje, że trzymają Państw wiedzę najwyższej jakści, prst ze źródła. Sptkanie t stwrzy także kazję d dyskusjii wymiany dświadczeń, a także trzymania dpwiedzi na indywidualne pytania, z którymi brykają się Państw w swjej cdziennej pracy. W przypadku jakichklwiek pytań dnśnie prgramu knferencji jestem d Państwa dyspzycji pd numerem telefnu (022) lub adresem pczty: Serdecznie zapraszam Izabella Kiriczk Prezes Pwdy, dla których nie mże zabraknąć Państwa na knferencji 1. knferencja ta da Państwu aktualny braz nwych i przewidywanych regulacji prawnych dtyczących różnych bszarów zwianych z dystrybucją prduktów leczniczych i suplementów diet 2. udział w knferencji umżliwi Państwu pznanie nie tylk zapisów prawnych, lecz ich knsekwencji dla Państwa działania 3. knferencja ma wymiar praktyczny, w trakcie jej trwania na przykładach będą Państw mieli szansę wyjaśnienia swich wątpliwści związanych z praktyką interpretacyjną częst niejasnych i sprzecznych przepisów 4. pznają Państw metdy ptymalizacji prcesów dystrybucyjnych i lgistycznych, zwiększających efektywnść Państwa działalnści 5. zapznają się Państw z eurpejskimi i plskimi uwarunkwaniami dystrybucji bezpśredniej

3 Na knferencji sptkają Państw: człnków zarządu dyrektrów handlwych dyrektrów ds. dystrybucji dyrektrów ds. sprzedaży dyrektrów ds. współpracy z zagranicą dyrektrów ds. lgistyki dyrektrów ds. prawnych dyrektrów ds. finanswych radców prawnych w firmach i hurtwniach farmaceutycznych knsultantów firm dradztwa rganizacyjneg branży farmaceutycznej przedstawicieli agencji reklamwych, mediwych, prmcyjnych, raz firm badania rynku i pinii z branży farmaceutycznej w firmach i hurtwniach farmaceutycznych 2 października 2008 pierwszy dzień knferencji 9.00 twarcie knferencji 9.15 Nwy ład prawny w dystrybucji prduktów leczniczych i suplementów diet Przewidywane zmiany w zakresie dystrybucji - statnie zmiany prawne na tle najlepszych praktyk regulacyjnych - cel statnich zmian regulacyjnych - planwane przez regulatra krzyści prelegent: mec. Natalia Łjk, Prawnik, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k., Warszawa Kluczwe zagadnienia merytryczne i prawne dtyczące dstswania dkumentacji prduktów leczniczych d wymgów Prawa farmaceutyczneg - wytwarzanie i zwalnianie d brtu prduktów leczniczych, które nie złżyły wnisku przedłużenie kresu ważnści pzwlenia bejmująceg dstswanie dkumentacji d wymgów Prawa farmaceutyczneg - wytwarzanie i zwalnianie d brtu prduktów leczniczych, które trzymały decyzje dmwie przedłużenia kresu ważnści pzwlenia lub umrzenia pstępwania - pzstawanie w brcie prduktów leczniczych niezharmnizwanych - prdukty lecznicze zharmnizwane i c dalej? przedłużenie pzwlenia na czas niekreślny przejście d prcedury wzajemneg uznawania prelegent: Grzegrz Cessak, URPL, Warszawa przerwa na kawę Nwe Rzprządzenie w sprawie szczegółwych zasad i trybu wstrzymywania i wycfywania z brtu prduktów leczniczych i wyrbów medycznych 1. Prcedura wstrzymywania i wycfywania z brtu prduktu leczniczeg - tryb zgłaszania pdejrzenia, że prdukt leczniczy nie dpwiada ustalnym wymaganim jakściwym - tryb zabezpieczenia prduktu leczniczeg - pstępwanie wyjaśniające - wstrzymanie prduktu leczniczeg w brcie - wycfanie prduktu leczniczeg z brtu 2. Pstępwanie w przypadku pdejrzenia, że wyrób medyczny nie dpwiada ustalnym wymaganim 3. Wątpliwści dtyczące nweg Rzprządzenia - uwagi zgłszne w tku prac legislacyjnych - ptencjalne prblemy / niebezpieczeństwa związane z nwymi uregulwaniami w zakresie wstrzymywania i wycfywania z brtu prduktów leczniczych i wyrbów medycznych prelegent: mec. Katarzyna Czyżewska, Prawnik, Kancelaria Prawna Leśndrski, Ślusarek i Wspólnicy Adwkaci i Radcwie Prawni, Warszawa przerwa na biad Dystrybucja prduktów leczniczych przez pdmit zagraniczny za pśrednictwem niezależneg peratra lgistyczneg - prblem permanent establishment - rzliczenie VAT transakcji przeprwadzanych za pśrednictwem peratra lgistyczneg - prpnwane rzwiązania legislacyjne dtyczące tzw. call-ff stck - regulacje prawne dtyczące brtu prduktami leczniczymi przez pdmit zagraniczny raz peratra lgistyczneg prelegenci: Jerzy Martini, Przemysław Skrupa, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy, Warszawa przerwa na kawę Direct Distributin - cel wprwadzenia mdelu dystrybucji bezpśredniej - załżenia mdelu - hurtwnicy w nwej rli - dystrybucja bezpśrednia w świetle prawa knkurencji i prawa farmaceutyczneg - Case study - wpływ mdelu dystrybucji bezpśredniej na imprt równległy prelegent: Bżena Cisek, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Wierzbwski Eversheds, Warszawa zakńczenie pierwszeg dnia knferencji Dystrybucja w farmacji, wrzesień 2007 prgram knferencji

4 3 października 2008 drugi dzień knferencji 9.00 Optymalizacja pdatkwa działalnści dystrybucyjnej - miejsca pwstawania zbwiązań pdatkwych w prcesie dystrybucji - mżliwść minimalizacji ksztów pdatkwych - miejsca krytyczne prelegent: Elżbieta Serwińska, Dradca Pdatkwy, MDDP, Warszawa przerwa na kawę Kszty i wydajnść prcesów w lgistyce i dystrybucji filzfia i praktyka ptymalizacji prcesów, efektywne wsparcie technlgii IT, aut-id i radiwych w prcesie lgistycznym - ryzyka bizneswe wdrżeń rla kncepcji, analizy i kalkulacji płacalnści inwestycji w autmatyzację prcesów lgistycznych - ile mżna szczędzić pieniędzy dzięki skróceniu peracji 1 sekundę? - większa kntrla nad pszczególnymi peracjami kntra spwalnianie pracy - prces i jeg rganizacja są najważniejsze, technlgie (radi, aut-id, systemy IT, terminale) pełnią rlę służebną - system IT nie pwinien wymuszać działania lgistyczneg pwinn być dwrtnie; jak rzmawiać z piekunami systemów ERP, WMS i innych - ergnmia pracy i reżim prceswy na terminalach t szczędnści etatów i dprnść systemu na rtację kadr - inwestycja w urządzenia autmatyzujące pracę jak nie wyrzucać pieniędzy - kd kreskwy kntra RFID różnice, cechy wspólne, płacalnść raz mity, które wart balić - studia przypadków dtyczących ptymalizacji i autmatyzacji prcesów lgistycznych inspiracje z innych branż: M&M/Żabka, Gruninger GmbH + METRO AG (RFID), inne prelegent: Łukasz Musialski, Knsultant Lgisys Sp. z.., Kraków przerwa na biad Nwści w prawie reklamy i zasadach etyki marketingwej przemysłu farmaceutyczneg ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji 1. Prjekt nweg rzprządzenia w sprawie reklamy prduktów leczniczych 2. Nwa kdyfikacja zasad etyki przez Związek Pracdawców Innwacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA a) najważniejsze zmiany dtyczące reklamy i prmcji b) kntakty z przedstawicielami zawdów medycznych c) współpraca z rganizacjami pacjentów prelegent: adwkat Ewa Rutkwska-Augustyn, szef Praktyki Farmaceutycznej i Odpwiedzialnści za Prdukt kancelarii prawnej Lvells, Warszawa Technlgia EPC/RFID mżliwści zastswania w dystrybucji farmaceutycznej - GS1 i EPCglbal wprwadzenie d standardów - symbliki kdów kreskwych GS1 i tagi EPC rzwiązania dla farmacji - case studies branży farmaceutycznej - rynek międzynardwy - inicjatywy plskie w zakresie wdrażania technlgii EPC/RFID w farmacji prelegent: Grzegrz Skłwski, Instytut Lgistyki i Magazynwania, Pznań przerwa na kawę prgram knferencji Opinie Dystrybucja w Farmacji, wrzesień 2007: Knferencja bardz dbra dbór tematyki przydatny, ciekawy spsób prezentacji zagadnień przez prelegentów. Olgierd Wernik, Szef Eksprtu, Z.F. Unia Dbrze dbrane długści wystąpień i ich merytryczna zawartść. Pruszała wszystkie aspekty związane z tematem. Duża kmpetencja prelegentów. Krzysztf Rechwicz, Asystent ds. Marketingu, WÖRWAG PHARMA Tematy prezentacji bardz dbrze dbrane d becnej sytuacji na rynku farmaceutycznym. Tmasz Stachurski, Astellas Pharma Aktualne prblemy w świetle zmiany ustawy świadczeniach, spójna tematyka. Tmasz Duchnwski, Distributin Manager, Abbtt Labratries Pland Interesujący, szerki zakres tematyczny. Andrzej Kalisz, Dyrektr Handlwy, NEPENTES S.A. Wszystkie firmy zaintereswane prmcją w trakcie knferencji raz seminariów zapraszamy d aktywnej współpracy. Nasze sptkania stwarzają szerkie mżliwści zaprezentwania Państwa ferty sbm pełniącym funkcje zarządcze raz dradcze w firmach. Dajemy Państwu mżliwść zaprezentwania działalnści pprzez różnrdne działania prmcyjne, m.in.: wystąpienie merytryczne; becnść Państwa marki w materiałach prmujących knferencję; zrganizwanie punktu infrmacyjneg pdczas knferencji lub lunchu. Z przyjemnścią przygtujemy fertę współpracy uwzględniającą ptrzeby prmcyjne Państwa firmy. kntakt: Anna Jóźwiak tel. (22) fax (22) Dystrybucja w farmacji, wrzesień Metdy pdniesienia efektywnści działalnści dystrybucyjnej przy stwrzeniu systemu lgistyczneg case study zakńczenie drugieg dnia knferencji Warszawa, 2-3 października 2008 r. DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA W FARMACJI 2008

5 PRELEGENCI Grzegrz Cessak Urząd Rejestracji Prduktów Leczniczych, Wyrbów Medycznych i Prduktów Bibójczych. Abslwent Wydziału Farmaceutyczneg Akademii Medycznej w Warszawie (magister farmacji, 2000). D 2002 r. pracwnik Instytutu Leków w Warszawie. Od 2004 r. jest kierwnikiem Wydziału Zmian Prejestracyjnych i Rerejestracji, który dpwiada za prces zmian danych bjętych pzwleniem raz zmian dkumentacji będącej pdstawą wydania pzwlenia na dpuszczenie d brtu prduktów leczniczych przeznacznych d stswania u ludzi, a także zmiany pdmitu dpwiedzialneg w prcedurze nardwej i prcedurach eurpejskich raz prces przedłużenia raz skrócenia kresu ważnści pzwlenia na dpuszczenie d brtu prduktów leczniczych przeznacznych d stswania u ludzi rejestrwanych w prcedurze nardwej. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, a w szczególnści w tematyce związanej ze zmianami prejestracyjnymi w prcedurze nardwej i prcedurze wzajemneg uznania. Prwadził szereg szkleń w tej tematyce w kraju i zagranicą. Uczestniczył w pracach nad nwelizacją ustawy Praw farmaceutyczne w Sejmwej Kmisji d.s. Zdrwia. Bżena Cisek jest radcą prawnym, kieruje zespłem farmaceutycznym w Kancelarii Wierzbwski Eversheds. Specjalizuje się w prawie knkurencji i prawie farmaceutycznym. Zajmuje się przumieniami graniczającymi knkurencję i kwestiami dtyczącymi nadużywania pzycji dminującej, szczególnie w sektrze farmaceutycznym. Dradza firmm farmaceutycznym w zakresie kształtwania umów dystrybucyjnych, w kwestiach regulacyjnych, w zakresie prawa reklamy i badań klinicznych (R&D). Prwadziła liczne szklenia, występwała jak prelegent na szeregu knferencji, jest autrką publikacji w Gazecie Prawnej, Pulsie Biznesu i Służbie Zdrwia. Jest abslwentką pdyplmwych studiów z zakresu prawa knkurencji w Instytucie Własnści Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellńskieg w Krakwie, pdyplmwych studiów King s Cllege w Lndynie z zakresu eurpejskieg prawa knkurencji raz pdyplmwych studiw z zakresu farmakeknmiki, marketingu i prawa farmaceutyczneg w Szkle Biznesu Plitechniki Warszawskiej. Katarzyna Czyżewska szef zespłu prawa farmaceutyczneg w Kancelarii Prawnej Leśndrski Ślusarek i Wspólnicy Adwkaci i Radcwie Prawni w Warszawie. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i medycznym raz w prawie nieuczciwej knkurencji i reklamy. Pnadt w zakresie jej zaintereswań leżą spry sądwe raz zagadnienia z zakresu prawa eurpejskieg i prasweg. Abslwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikłaja Kpernika w Truniu, a także abslwentka prgramu The 2001 Internatinal Business and Trade Summer Law Prgram, rganizwaneg przez Uniwersytet Jagiellński raz Clumbus Schl f Law raz 2-letnieg prgramu studiów w Centrum Prawa Brytyjskieg i Eurpejskieg (British Centre fr English and Eurpean Legal Studies) rganizwaneg przez University f Cambridge we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskieg. Jak stypendystka prgramu Erasmus-Skrates studiwała na Universiteit Utrecht w Hlandii. Uczestniczyła również w zajęciach Eurpejskich Studiów Specjalnych, prwadznych w Centrum Studiów Eurpejskich im. J. Mnneta przy UMK. W 2003 rku uczestniczyła w międzynardwym knkursie The Central and East Eurpean (Eurpean Law) Mt Cmpetitin, w którym zstała wyróżnina Speaker Award. Natalia Łjk prawnik, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie wspólntwym, głównie w prawie knkurencji, prawie farmaceutycznym i własnści intelektualnej. Aplikant w Okręgwej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukńczyła kursy prawa eurpejskieg m.in. na Uniwersytecie w Utrechcie (Hlandia) raz w Eurpean University Institute we Flrencji. W Baker & McKenzie pracuje d sierpnia 2004 rku. Dradza w różnych sprawach z zakresu prawa farmaceutyczneg, w tym dtyczących zagadnień regulacyjnych, badań klinicznych, refundacji i ustalania cen urzędwych. Jerzy Martini - Dradca Pdatkwy - Baker & McKenzie Dradztw Pdatkwe Sp. z.. Specjalizuje się w zagadnieniach pdatku d twarów u usług VAT. Dradza wielu człwym firmm z branży telekmunikacyjnej, zaawanswanych technlgii, ubezpieczeniwej, medialnej działającym w Plsce. Zarządza prjektami dstswującymi przedsiębirstwa w zakresie VAT d przepisów bwiązujących p 1 maja Uczestniczy w przeglądach mających na celu identyfikacje ryzyk raz mżliwści szczędnści w zakresie pdatku VAT. Pmaga klientm w sprach rganami skarbwymi. Jest człnkiem Krajwej Izby Dradców Pdatkwych. Redaktr i współautr Kmentarza d ustawy VAT wydanej przez Difin raz VAT w rzecznictwie Eurpejskieg Trybunału Sprawiedliwści wydanej przez wydawnictw C.H.Beck, współautr Tlley s VAT In Central and Estern Eurpe wydaneg przez LexisNexis raz autr kilkudziesięciu artykułów pświęcnych pdatkwi VAT publikwanych m.in. w Rzeczpsplitej, Gazecie Prawnej, Pulsie Biznesu i w specjalistycznej prasie pdatkwej. Łukasz Musialski knsultant Lgisys. Abslwent Wydziału Fizyki i Techniki Jądrwej AGH. Zajmuje się analizą, kncepcją rzwiązań i realizacją wdrżeń dtyczących wydajnści prcesów (intra)lgistycznych. Łączy kmpetencje na na trzech bszarach: prces lgistyczny, wymiana i peracje na danych raz zastswanie autmatycznej identyfikacji i autmatyczneg zbierania danych. Łukasz Musialski ma praktyczne dświadczenie z technlgiami RFID firma Lgisys uczestniczy w niemieckim RFID-Knsrtium jak również współtwrzy we współpracy z Instytutem Lgistyki i Magazynwania knsrcyjny prjekt RFID / EPC Glbal w łańcuchu dstaw farmaceutyków, gdzie uczestnikami są takie firmy jak: Plpharma, Medana, Trfarm, Farmakl. Ewa Rutkwska-Augustyn, LL.M. - adwkat, w międzynardwej kancelarii prawnej Lvells w Warszawie pełni funkcję szefa Praktyki Farmaceutycznej i Odpwiedzialnści za Prdukt. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, dpwiedzialnści za prdukt, zwalczaniu nieuczciwej knkurencji, prawie własnści przemysłwej i prawie handlwym. Psiada wielletnie dświadczenie w bsłudze prawnej firm farmaceutycznych w zakresie ich bieżącej działalnści (m.in. w bszarze strategii i sprów reklamwych), jak również w transakcjach M&A, raz reprezentuje je w sprach sądwych i arbitrażwych. Jest autrem publikacji i prelegentem knferencji na temat prawa farmaceutyczneg i dpwiedzialnści za prdukt w Plsce i za granicą, a także wykładwcą Studium Farmakeknmiki, Marketingu i Prawa Farmaceutyczneg w Szkle Biznesu Plitechniki Warszawskiej raz na Pdyplmwych Studiach Menedżerskich Zarządzanie Technlgiami Medycznymi w Wyższej Szkle Przedsiębirczści i Zarządzania im. Lena Kźmińskieg w Warszawie. Elżbieta Serwińska, prawnik, dradca pdatkwy w MDDP. Dradztwem pdatkwym zajmuje się d pnad 12 lat. Pracwała w zesple VAT w KPMG, statni na stanwisku starszeg menadżera, a pprzedni w latach w Delitte, PricewaterhuseCpers a także w Ernst&Yung. W międzynardwych firmach dradczych zdbyła szerką wiedzę i dświadczenie w zakresie prblemów pdatkwych typwych dla branży prdukcyjnej przemysłu medyczneg, spżywczej, chemicznej, dystrybucyjnej raz infrmatycznej. Specjalizuje się w dradztwie pdatkwym w zakresie pdatku VAT raz prawa farmaceutyczneg. Jest także autrką publikacji praswych tematyce pdatkwej raz wykładwcą Studium Farmakeknmiki, Marketingu i Prawa Farmaceutyczneg w Szkle Biznesu Plitechniki Warszawskiej. Abslwentka Studium Farmakeknmiki, Marketingu i Prawa Farmaceutyczneg raz prgramu Eurpejski Manager Executive MBA w Szkle Biznesu Plitechniki Warszawskiej. Przemysław Skrupa Dradca Pdatkwy, Baker & McKenzie Dradztw Pdatkwe Sp. z.. specjalizuje się w rzwiązywaniu prblemów z zakresu prawa pdatkweg. Uczestniczył w szeregu prjektów mających na celu dstswanie plskich firm d wymgów Unii Eurpejskiej w zakresie VAT raz w prjektach, których celem była identyfikacja ryzyk pdatkwych pdatników raz eliminacja tych ryzyk. Dradzał przedsiębirstwm z branży farmaceutycznej, finanswej, lgistycznej i nieruchmściwej. Jest człnkiem Krajwej Izby Dradców. Współautr Nwej ustawy VAT. Kmentarz wydanej przez Difin w 2004 rku. Autr licznych artykułów pświęcnych pdatkwi VAT publikwanych m.in. w Rzeczpsplitej, Mnitrze Pdatkwym, Pulsie Biznesu i Businessmanie. Grzegrz Skłwski - starszy specjalista w zakresie systemu GS1 (zwaneg dawniej EAN.UCC) w Instytucie Lgistyki i Magazynwania. Obecnie krdynatr EPC Frum Plska (grupy firm zaintereswanych wdrażaniem technlgii EPC/RFID w Plsce), a także uczestnik kilku grup rbczych EPCglbal zajmujących się rzwjem technlgii. Jest zaangażwany w działania związane z implementacją rzwiązań glbalnych GS1 i EPC na rynku plskim. Uczestnik kilku prjektów unijnych z zakresu technlgii EPC/RFID i traceability (śledzenie ruchu i pchdzenia żywnści). Prwadził liczne szklenia i uczestniczył w knferencjach z zakresu autmatycznej identyfikacji, wykrzystania nwych technlgii. Autr licznych publikacji w czaspismach: Lgistyka, Handlwiec, Detal dzisiaj, Przemysł Spżywczy.

6 Warszawa, 2-3 października 2008 r. DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA W FARMACJI 2008 imię i nazwisk... stanwisk tel.... imię i nazwisk... stanwisk tel.... firma... adres tel.... Osba kntaktwa imię i nazwisk... tel. / ... Osba akceptująca imie i nazwisk... stanwisk... Kszt uczestnictwa: knferencja Miejsce knferencji: Centrum Knferencyjne WPSBiA ul. Bbrwiecka 9, Warszawa 2950 zł + 22%VAT Warunkiem uczestnictwa w knferencji jest dknanie wpłaty przed rzpczęciem knferencji na knt MOVIDA Cnferences s.k. PKO BP, nr Prsimy wypełnić frmularz i przesłać d : P trzymaniu frmularza prześlemy ptwierdzenie przyjęcia zgłszenia raz fakturę pr-frma. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i jesteśmy uprawnieni d trzymywania faktur. Upważniamy MOVIDA Cnferences s.k. d wystawiania faktury bez pdpisu dbircy. NIP... Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikiem VAT Pdając w frmularzu adres wyrażamy zgdę na trzymywanie infrmacji d MOVIDA Cnferences s.k. Warunki uczestnictwa Jlanta Kłdzińska Dyrektr ds. Handlu i Prmcji tel. (+48 22) fax:(+48 22) Opłata za knferencję bejmuje dkumentację, psiłki i napje. Cena nie zawiera ksztów nclegu raz parkingu. W przypadku dwłania zgłszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rzpczęciem knferencji wpłata na pczet uczestnictwa nie pdlega zwrtwi. Niedwłanie uczestnictwa i niewzięcie udziału w knferencji spwduje bciążenie pełnymi ksztami uczestnictwa. Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rzpczęciem knferencji pwduje pwstanie zbwiązania pkrycia pełnych ksztów udziału na pdstawie faktury Organizatra. Odwłanie zgłszenia wymaga frmy pisemnej i zstanie ptwierdzne przez rganizatra. W każdym mmencie mżna wyznaczyć zastępstw. Prsimy wówczas niezwłczne pwiadmienie rganizatra. Organizatr zastrzega sbie praw d dwłania knferencji i zmian w prgramie z przyczyn niezależnych d rganizatra. W przypadku dwłania knferencji zwracamy kszty uczestnictwa lub prpnujemy udział w innej knferencji lub seminarium.... pdpis i pieczątka MOVIDA Cnferences Izabella Kiriczk i Wspólnicy sp.k. Al. Ujazdwskie 16 lk. 60, Warszawa KRS , REGON , NIP: ,

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: MENADŻER TO ZAWÓD. Rzwijanie przywództwa w parciu Mdel DNA Menadżera Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania outsourcingowe w Utilities 26-27, 28 września 2005, Warszawa, hotel Kyriad Prestige

Rozwiązania outsourcingowe w Utilities 26-27, 28 września 2005, Warszawa, hotel Kyriad Prestige Dzień pierwszy 9.00 Otwarcie knferencji Knferencja Rzwiązania Outsurcingwe w Utilities 26-27, 28 września 2005 r. w Warszawie, w htelu Kyriad Prestige. rganizatr: Rzwiązania utsurcingwe w Utilities 26-27,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem :

Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem : Prgram szklenia Menedżer mentrem I. Załżenia prgramwe 2 dniweg prgramu Menedżer Mentrem : Wiedza Umiejętnści / Narzędzia Pstawa MENTORING i MENTOR - Zasady mentringu - Rla mentra - Cel i struktura rzmwy

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r.

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r. Centrum Studiów Pdyplmwych Krakwskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mdrzewskieg zaprasza na szklenia we wrześniu 2011 r. 21 września 2011 Zasady prwadzenia pdatkwej księgi przychdów i 1. Zasady prwadzenia

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENTY DIETY I FSMP NOWOŚCI 2016 oraz PERSPEKTYWY ZMIAN

SUPLEMENTY DIETY I FSMP NOWOŚCI 2016 oraz PERSPEKTYWY ZMIAN ul. Karczewska 53/lk. 11, 05-400 Otwck tel.: 22 710 12 12 biur@media-biznes.pl SUPLEMENTY DIETY I FSMP NOWOŚCI 2016 raz PERSPEKTYWY ZMIAN 25 luty 2016r. Htel Marritt, Al. Jerzlimskie 65/79, Warszawa Oferta

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji Zapytanie fertwe w sprawie realizacji usług szkleniwych i dradztwa w ramach knkursu Hersi Organizacji I - dt. rganizacji i przeprwadzenia szkleń II - dt. usług dradczych pwiązanych ze szkleniami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

XVII Konferencja IPMA Polska

XVII Konferencja IPMA Polska XVII Knferencja IPMA Plska SKUTECZNE SPOSOBY NA TRUDNE PROJEKTY Oferta współpracy knferencja.ipma.pl Zarządzanie prjektami w Plsce Szanwni Państw! Ostatnia dekada t w Plsce czas niezwykle dynamiczneg rzwju

Bardziej szczegółowo

MrGarden - nowy zakład produkujący elementy architektury ogrodowej w Grudziądzu

MrGarden - nowy zakład produkujący elementy architektury ogrodowej w Grudziądzu MrGarden - nwy zakład prdukujący elementy architektury grdwej w Grudziądzu Gwarantujemy pracę i wyskie wynagrdzenie. MrGarden już teraz pszukuje pracwników. Aktualnie prwadzny jest nabór i szklenia kadry

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

Legal Alert. Streszczenie głównych propozycji legislacyjnych zawartych w Projekcie, ważnych dla przedsiębiorców RZĄDOWY PROJEKT USTAWY

Legal Alert. Streszczenie głównych propozycji legislacyjnych zawartych w Projekcie, ważnych dla przedsiębiorców RZĄDOWY PROJEKT USTAWY Legal Alert Praw Gelgiczne i Górnicze Warszawa 10 czerwca 2014 RZĄDOWY PROJEKT USTAWY Streszczenie głównych prpzycji legislacyjnych zawartych w Prjekcie, ważnych dla przedsiębirców Autrzy: Magdalena Mitas,

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

AGENDA XIX KONGRESU ABI

AGENDA XIX KONGRESU ABI AGENDA XIX KONGRESU ABI ABI: NOWA ROLA, NOWE OBLICZE Pałac Żelechów, 14 16 kwietnia 2015 r. (Opracwał Kmitet prgramwy XIX Kngresu ABI w składzie: Maciej Byczkwski raz adw. dr Grzegrz Sibiga) Nwe rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 61 Forum Energia - Efekt - Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 61 Forum Energia - Efekt - Środowisko Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej 61 Frum Energia - Efekt - Śrdwisk POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Opinia PTPiREE w ramach knsultacji spłecznych kncepcji prgramu

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu: Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu

Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu: Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu Izba Przemysłw Handlwa Ziemi Radmskiej ul. Rwańska 7, 26 600 Radm mail: izba@radmskibiznes.pl ; www.radmskibiznes.pl Szklenie " Zarządzanie prjektem" 4 dni data 25-26.08.2016 r. i 1-2.09.2016r. raz " Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012

CO 2. emisje - fundusze KE - projekty. Newsletter Faber Consulting styczeń 2012 CO 2 OL emisje - fundusze KE - prjekty Newsletter Faber Cnsulting styczeń 2012 Udaneg i radsneg 2012 rku - samych sukcesów, pgdnych dni i zadwlenia w życiu prywatnym raz zawdwym życzy zespół Faber Cnsulting

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 14 stycznia 2013 rku Dtyczy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych aspekty praktyczne

Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych aspekty praktyczne Ochrna danych sbwych w działaniach marketingwych aspekty praktyczne Termin i miejsce szklenia: 08.12.2015 r., Warszawa, Millennium Plaza Naruszenie zasad chrny danych sbwych grzi pstępwaniem administracyjnym

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 08 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIA

PRZEWODNIK DLA UCZNIA Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Rszczynialskieg w Wejherwie ul.budwlanych 2 PRZEWODNIK DLA UCZNIA 1. Czym jest prgram Erasmus +? Prgram Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ RJnO w

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ RJnO w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ RJnO w rku 2015 BnO w latach 2016-2017 OP w latach 2016-2017

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU na pracwanie prjektu kubka z biplimerów ( Regulamin ) 1. Infrmacje gólne 1. Organizatrem knkursu na pracwanie prjektu kubka z biplimerów (dalej zwaneg Knkursem) jest GLOKOR Sp. z.. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do III edycji konkursu Zwyczajnie Aktywni

Formularz zgłoszeniowy do III edycji konkursu Zwyczajnie Aktywni Frmularz zgłszeniwy d III edycji knkursu Zwyczajnie Aktywni Knkurs Zwyczajnie Aktywni skierwany jest d rganizacji zrzeszających pacjentów cierpiących na autimmunlgiczne chrby zapalne z bszaru reumatlgii,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań.

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań. 1. Cel Knkursu Prmwanie i nagradzanie pmysłów w zakresie prjektwania pakwań raz materiałów POSM. Nagradzane będą innwacyjne i twórcze rzwiązania z zakresu prjektwania knstrukcji raz grafiki w kategriach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szanwna Pani, Szanwny Panie W związku z zadeklarwaniem chęci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.05.2015 Obowiązuje od 1.10.2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.05.2015 Obowiązuje od 1.10.2015 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA I ETYKI REGULAMIN POSTĘPOWANIA ANTYMONOPOLOWEGO I OCHRONA KONKURENCJI

KODEKS POSTĘPOWANIA I ETYKI REGULAMIN POSTĘPOWANIA ANTYMONOPOLOWEGO I OCHRONA KONKURENCJI KODEKS POSTĘPOWANIA I ETYKI REGULAMIN POSTĘPOWANIA ANTYMONOPOLOWEGO I OCHRONA KONKURENCJI REGULAMIN POSTĘPOWANIA ANTYMONOPOLOWEGO I OCHRONA KONKURENCJI Kncern Magna knkuruje energicznie, ale sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014 Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus Ul. Kielecka 7 81-303 Gdynia Biur Prjektu w Warszawie Al. Slidarnści 155, lk. 4, 00-877 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Newsletter Prawa Spółek

Newsletter Prawa Spółek Newsletter Prawa Spółek Departamentu Fuzji i Przejęć raz Prawa Spółek warszawskieg biura Kancelarii Prawnej Gide Lyrette Nuel Listpad 2010 Abu-Dhabi Algier Belgrad Bruksela Bukareszt Budapeszt Casablanca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) ETS (Educatinal Testing Service) t becnie największa na świecie niezależna rganizacja badająca umiejętnści edukacyjne. Uznawana za lidera badań w zakresie edukacji raz twrzenia systemów ceny wiedzy, ETS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

SKARGA W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ ZOBOWIĄZAŃ CIĄŻĄCYCH NA NIEJ Z MOCY TRAKTATÓW I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

SKARGA W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ ZOBOWIĄZAŃ CIĄŻĄCYCH NA NIEJ Z MOCY TRAKTATÓW I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ul. Siedmigrdzka 5 lk. 51 02/09/ACh/2014 Warszawa, 30 września 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Dyrekcja Generalna Sprawy Wewnętrzne Eurpean Cmmissin DG Hme Affairs B-1049 Brussels SKARGA W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie

Regulamin konkurs Festiwal Baterii dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie Regulamin knkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem 1. Infrmacje gólne knkursie Organizatrzy 1. Organizatrem knkursu jest: Bisystem Elektrrecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektryczneg i Elektrniczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Kmplekswa bsługa BHP dla Wydziału Fizyki - WF- 37-66/14 Numer głszenia: 332472-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: DOSTAWA MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH (KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR, STYMULATOR,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo