Organizator - Redakcja Rynku Energii. XV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Nałęczów, czerwca 2015 RYNEK GAZU 2015 PROGRAM KONFERENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizator - Redakcja Rynku Energii. XV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 RYNEK GAZU 2015 PROGRAM KONFERENCJI"

Transkrypt

1 Organizator - Redakcja Rynku Energii XV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA Nałęczów, czerwca 2015 RYNEK GAZU 2015 PROGRAM KONFERENCJI Patronat medialny CIRE

2 czerwca, Nałęczów XV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA RYNEK GAZU czerwca 2015 r., Nałęczów RADA PROGRAMOWA Andrzej Adamkiewicz - Akademia Morska w Szczecinie Krzysztof Badyda - Politechnika Warszawska Paweł Frączek - Uniwersytet Rzeszowski Marek Garbicz - Szkoła Główna Handlowa Waldemar Kamrat - Politechnika Gdańska Henryk Kaproń - Politechnika Warszawska,Redakcja Rynku Energii Maciej Kaliski - Akademia Góniczo-Hutnicza Przemysław Kołodziejak Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Janusz Kotowicz - Politechnika Śląska Bożena Mikołajczyk - OGP GAZ-SYSTEM S.A. Adam Szurlej - Akademia Góniczo-Hutnicza Konrad Świrski - Politechnika Warszawska, Transition Technlogies S.A. Edward Totoń - PGNiG S.A. Karpacki Oddział Handlowy w Tarnowie Krzysztof Zamasz - ENEA S.A.

3 Konferencja Rynek Gazu PROGRAM KONFERENCJI PONIEDZIAŁEK ( ) 13:30 początek rejestracji uczestników w CSW Energetyk 13:30 16:00 obiad 17:00 19:00 obrady grupy tematycznej 1 (grupa dyskusyjna) 19:00 22:00 kolacja koleżeńska WTOREK ( ) 08:00 09:00 śniadanie 09:00 10:30 otwarcie konferencji i referaty grupy tematycznej 2 10:30 11:00 przerwa na kawę 11:00 13:30 obrady grupy tematycznej 3 13:30 14:30 obiad 14:30 wycieczka 18:30 19:30 kolacja 20:00 22:30 wieczorek w Atrium (kręgle, bilard, basen, bufet) ŚRODA ( ) 08:00 09:00 śniadanie 09:00 11:00 obrady grupy tematycznej 4 11:00 12:00 dyskusja plenarna i podsumowanie obrad 12:00 13:00 obiad Informujemy, iż mogą Państwo w dowolnym terminie skorzystać (bezpłatnie, z wyłączeniem białej glinki) z term nałęczowskich (Atrium w centrum parku). Potrzebny ręcznik, klapki i oczywiście strój kąpielowy.

4 czerwca, Nałęczów Grupa tematyczna 1 obradom przewodniczą: prof. dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz Akademia Morska w Szczecinie dr hab. inż. Adam Szurlej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 1.1. Analiza możliwości wykorzystania Internetu Rzeczy w prosumenckich gospodarstwach domowych Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Kamil Lubikowski, Jędrzej Mączak Politechnika Warszawska 1.2. Analiza możliwości podwodnego magazynowania energii za pośrednictwem sprężonego powietrza Łukasz Szabłowski Politechnika Warszawska 1.3. Biogazownie rolnicze w Polsce stan aktualny, potencjał, analiza SWOT Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski, Marcin Cichosz Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1.4. Analiza układów napędowych zbiornikowców LNG w aspekcie spełnienia wymagań strefy kontroli emisji spalin Andrzej Adamkieiwcz, Jakub Cydejko Akademia Morska w Szczecinie 1.5. Analiza termo - ekonomiczna nadkrytycznego bloku węglowego typu oxy z modułami ORC Janusz Kotowicz, Mateusz Brzęczek, Marcin Job Politechnika Śląska 1.6. Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka Politechnika Śląska 1.7. Możliwości magazynowania nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej w siłowniach wiatrowych w postaci wodoru wtłaczanego do systemu gazowego Ewa Kowalik, Jarosław Milewski Politechnika Warszawska 1.8. Wyznaczenie sprawności diabatycznych instalacji CAES Janusz Kotowicz, Michał Jurczyk Politechnika Śląska

5 Konferencja Rynek Gazu Grupa tematyczna 2 obradom przewodniczą: prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda Politechnika Warszawska prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz Politechnika Śląska 2.1. Polski rynek gazu ziemnego po fiasku z łupkami Marek Garbicz, Hanna Sokół Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2.2. Sieć dystrybucyjna ogniwem strategicznej rozbudowy systemu gazowego zwiększającego bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego oraz stopień dostępu społeczeństwa do sieci Wojciech Grządzielski, Grzegorz Wielgus, Adam Jaśkowski Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o Analiza ryzyka w prognozowaniu zapotrzebowania na gaz ziemny Jolanta Szoplik, Michał Oszczyk Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 2.4. Ceny gazu ziemnego dla odbiorców komercyjnych i gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku Henryk Kaproń, Iwona Kowal Politechnika Warszawska, Agencja Rynku Energii

6 czerwca, Nałęczów Grupa tematyczna 3 obradom przewodniczą: dr inż. Wojciech Grządzielski Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dr inż. Paweł Frączek Uniwersytet Rzeszowski 3.1. Rola IT w nowej rzeczywistości rynkowej rozwój rynku gazu w Polsce Robert Magier Transition Technologies SA 3.2. Technologie kriogeniczne w systemach uzdatniania gazów Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o Bezpieczeństwo energetyczne Danii Maciej Kaliski, Paweł Frączek Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski 3.4. Rynek gazu w Hiszpanii i perspektywy jego rozwoju Tadeusz Olkuski Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 3.5. Analiza location spread w kontekście wyrażanych w mediach oczekiwań stabilności różnicy cen pomiędzy polskim a niemieckim rynkiem gazu Tomasz Soroko

7 Konferencja Rynek Gazu Grupa tematyczna 4 obradom przewodniczy: mgr inż. Przemysław Kołodziejak Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach dr inż. Hanna Sokół Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie 4.1. Układy do magazynowania energii z wykorzystaniem turbin gazowych Krzysztof Badyda Politechnika Warszawska 4.2. Sytuacja w elektrociepłowniach gazowych po przywróceniu systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji Przemysław Kołodziejak Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach 4.3. Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce Paweł Bućko Politechnika Gdańska 4.4. Badanie wpływu zmian geometrii komory spalania na efektywność procesów spalania w miniaturowej turbinie gazowej Maciej Chmielewski, Marian Gieras Politechnika Warszawska 4.5. Uproszczony model w celu określenia parametrów termodynamicznych i osiągów jednowatowej turbiny w zmienionych warunkach pracy Rafał Laskowski, Adam Smyk Politechnika Warszawska 4.6. Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Jędrzej Mączak, Przymysław Szulim Politechnika Warszawska 4.7. Aktywność polskich firm energetycznych na rynku gazu Henryk Kaproń Politechnika Warszawska

8 czerwca, Nałęczów INFORMACJE ORGANIZACYJNE BIURO KONFERENCJI będzie czynne w holu wejściowym CSW Energetyk od godz dnia 22 czerwca do obiadu 24 czerwca 2015 r. Każdy przybywający uczestnik proszony jest o zgłoszenie się w biurze celem załatwienia formalności i odebrania materiałów konferencyjnych. Lista uczestników będzie dostępna w biurze konferencji. ADRES MIEJSCA KONFERENCJI BIURO KONFERENCJI Centrum Szkoleniowo -Wypoczynkowe Energetyk ul. Paderewskiego 10, Nałęczów tel , fax ZAKWATEROWANIE. Uczestnicy Konferencji będą zakwaterowani w pokojach jedno i dwuosobowych w Centrum Szkoleniowo -Wypoczynkowym Energetyk ul. Paderewskiego 10, Nałęczów tel , fax WYŻYWIENIE Wszyscy uczestnicy konferencji mają zapewnione pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w CSW Energetyk. W przerwach obrad podawana będzie kawa i herbata. TRANSPORT Organizatorzy zapewniają transport (od czasu otwarcia biura konferencji) między miejscem konferencji a dworcem PKP w Nałęczowie. Prosimy o poinformowanie organizatorów o godzinie przyjazdu na dworzec PKP w Nałęczowie. Osoby chcące skorzystać z transportu na dworzec PKP po konferencji proszone są o podanie tej informacji w biurze konferencji (lista).

9 Konferencja Rynek Gazu MIEJSCE I PROCEDURA OBRAD Obrady będą się odbywać w salach konferencyjnych na I piętrze CSW Energetyk. Referentom i dyskutantom zostanie udostępniony rzutnik video wraz z komputerem. Autorzy referatów proszeni są o przekazanie swojej prezentacji do organizatorów przed rozpoczęciem konferencji, najlepiej podczas rejestracji swojego uczestnictwa w biurze konferencji. Czas przeznaczony na prezentację poszczególnych referatów wynosi maksymalnie 15 minut. Po każdej sekcji obrad zaplanowano dyskusję. W trzecim dniu obrad przewidziano dyskusję plenarną. Referenci prezentujący swoje wystąpienia w dyskusyjnej grupie tematycznej proszeni są o przygotowanie wystąpienia w postaci dziesięciominutowej prezentacji multimedialnej lub plakatu (70x100cm w układzie pionowym) albo w formie tradycyjnego referatu (będzie dostępny flipchart). Uczestnicy Konferencji proszeni są o pisemne formułowanie pytań i zgłoszeń do dyskusji oraz przekazanie ich prowadzącym obrady lub w Biurze Konferencji. TEKSTY REFERATÓW przesłanych do organizatorów w wyznaczonym terminie, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostały opublikowane w monografii konferencyjnej, zaś niektóre w Rynku Energii nr 3/2015. Na konferencji natomiast mogą być wygłoszone zarówno referaty opublikowane i nieopublikowane. Wypowiedzi w dyskusji (jeśli zostaną nadesłane pocztą elektroniczną w ciągu 15 dni od zakończenia konferencji) i wnioski z konferencji będą zamieszczone w Rynku Energii nr 4/2015. Przewidujemy również zamieszczenie prezentacji referatów na naszej stronie, po uprzednim uzyskaniu zgody Autorów. INFORMACJE DODATKOWE Informujemy, iż mogą Państwo w dowolnym terminie skorzystać bezpłatnie (z wyłączeniem basenu białej glinki) z term nałęczowskich (Atrium w centrum parku). Potrzebny ręcznik, klapki i oczywiście strój kąpielowy. ORGANIZATOR Redakcja Rynku Energii ul. Bieszczadzka 6, LUBLIN tel./fax:

10 czerwca, Nałęczów NOTATKI

11 Konferencja Rynek Gazu

12 czerwca, Nałęczów

Organizatorzy bezpośredni

Organizatorzy bezpośredni Komitet Techniki Rolniczej PAN Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) Z Bełchatowa do Opola SPIS TREŚCI Energia z odpadów komunalnych 10 Nowe inwestycje Zmiany

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI Organizator: Współorganizatorzy: XIX KONFERENCJA KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI Plany inwestycyjne potrzeba czy konieczność? 2 4 września 2015 r., Bydgoszcz CYKL KONFERENCJI ZWIAZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. XX Konferencja POLAND SECTION

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. XX Konferencja POLAND SECTION INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ XX Konferencja pod patronatem KOMITETU ELEKTROTECHNIKI ORAZ POLAND SECTION P R O G R A M P o z n a ń, 2 0-2 1 k w i e t n i

Bardziej szczegółowo

57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Innowacje w inżynierii spajania Jachranka, 19-21 października 2015 KOMUNIKAT NR 1 ZAPROSZENIE

57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Innowacje w inżynierii spajania Jachranka, 19-21 października 2015 KOMUNIKAT NR 1 ZAPROSZENIE 57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Innowacje w inżynierii spajania Jachranka, 19-21 października 2015 KOMUNIKAT NR 1 ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszamy do udziału w 57 Naukowo-Technicznej Konferencji

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Nr 11 (37) Listopad 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 wywiad Gaz zmieni polską elektroenergetykę strategia Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Test wiedzy inwestorskiej

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24 czerwca 2014 (wtorek) Warszawa, Pl. Politechniki 1 Mała Aula w

Bardziej szczegółowo

POPIOŁY Z ENERGETYKI. XXII Międzynarodowa Konferencja I KOMUNIKAT INFORMACYJNY. Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r.

POPIOŁY Z ENERGETYKI. XXII Międzynarodowa Konferencja I KOMUNIKAT INFORMACYJNY. Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r. I KOMUNIKAT INFORMACYJNY XXII Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r. Organizator: POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA Partnerzy Patron Honorowy Patronat

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in.

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in. RYNEK GAZU W POLSCE W gronie prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele: PGNiG S.A. Urzędu Regulacji Energetyki Instytutu Studiów Energetycznych Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008 Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii za 2007 rok Katowice, listopad 2008 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3 / 4, 40-048 Katowice;

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE, FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY.

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE, FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY. Szkolenie zawodowe dla: osób podejmujących pracę w sektorze energii, osób desygnowanych do awansu pionowego oraz kadry zarządzającej średniego szczebla. POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA,

Bardziej szczegółowo

polska w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami NR 1 (15) styczeń 2010

polska w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami NR 1 (15) styczeń 2010 polska EnerGIA magazyn NR 1 (15) styczeń 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Graliśmy w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami wywiad wydarzenia spis treści PRAWDY

Bardziej szczegółowo

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Nr 3 (21)/2009 październik 2009 Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Rada ŚlOIIB Konkurs Budowa Roku 2008 nagroda I stopnia i tytuł

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego ISSN 1897-3868 Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 (Nr 22) Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego XI Zjazd Sprawozdawczy LOIIB Młodzi inżynierowie w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. XVII Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa BUDOWA I EKSPLOATACJA BEZPIECZNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAPROSZENIE. XVII Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa BUDOWA I EKSPLOATACJA BEZPIECZNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW ZAPROSZENIE XVII Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa BUDOWA I EKSPLOATACJA BEZPIECZNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW Składowiska odpadów element technologiczny zintegrowanych systemów gospodarki odpadami Rada

Bardziej szczegółowo

Iwona Escher, Joanna Petrykowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Iwona Escher, Joanna Petrykowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Iwona Escher, Joanna Petrykowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing Handel Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. Spis treści: 1.1 PODSTAWY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM... 4 1.2 WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 1 Spis treści raportu Kalendarium 2013 O raporcie Indeks treści GRI Oświadczenie Global Compact Interesariusze Mapa interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki Taurona dla dzieci. Jesienna oferta. Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2. Tauron w kamerach National Geographic.

Bezpieczniki Taurona dla dzieci. Jesienna oferta. Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2. Tauron w kamerach National Geographic. Nr 10 (60) październik 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Jesienna oferta Taurona wywiad Dr Friedbert Pflüger o emisji CO 2 wydarzenia Tauron w kamerach National Geographic wydarzenia Bezpieczniki

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa STRESZCZENIE Zakres prac normalizacyjnych KT 277 Gazownictwo obejmuje systemy przesyłania i rozprowadzania gazu ziemnego, armaturę gazową, obiekty technologiczne

Bardziej szczegółowo