Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości sprawozdanie z realizacji wydarzeń w ramach projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości sprawozdanie z realizacji wydarzeń w ramach projektu"

Transkrypt

1 KRS NIP REGON Opole, ul. Grunwaldzka 31 Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości sprawozdanie z realizacji wydarzeń w ramach projektu Organizatorami projektu były Fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet i Fundacja Alpha Institute, w partnerstwie z Dzielnicą Wilanów m. st. Warszawy, Dyrekcją Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz organizatorami Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu w imieniu organizatorów: - Urszula Ciołeszyńska Fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet - Anna Somorowska i Edi Pyrek Fundacja Alpha Institute - Artur Buczyński Wiceburmistrz Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy - Paweł Jaskanis Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Inauguracja projektu odbyła się 19 września 2014 r. w Warszawie, rozpoczynając Narodowy Projekt Zmiany Świadomości i Kultury Przedsiębiorczości w naszym kraju. W ramach projektu Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości zorganizowaliśmy następujące wydarzenia: 1. Konferencja w Pałacu w Wilanowie (19 września 2014 r.) obejmująca trzy panele dyskusyjne: Świat Przyszłości co nas czeka?, Przedsiębiorczość a Odpowiedzialność i Innowacje jako konieczność? 2. Gala Przedsiębiorczości i Innowacji w Sheraton Warsaw Hotel (19 września 2014 r.), w czasie której zaprezentowano inspirujące wzorce, poznaliśmy Twórców Innowacji 2014 oraz 100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Wilanowskie Ogrody Innowacji wystawa i warsztaty odbywające się na Plaży Miejskiej w Wilanowie (20-26 września 2014 r.) 1. Konferencja Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości w Pałacu w Wilanowie - 19 września 2014 r. Konferencja składała się z trzech części, każda w formie panelu dyskusyjnego. Panelistów wybraliśmy spośród osób opiniotwórczych, wysoko cenionych za kreatywną działalność. Zaproszenie do udziału w dyskusji jest także skierowaną do nich propozycją dalszego aktywnego działania w elitarnym, 111-osobowym gronie Liderów Zmian. Zmian tak pożądanych w kulturze polskiej przedsiębiorczości. Konferencja odbyła się w godz , zgodnie z następującym programem: Uroczyste powitanie i wprowadzenie przez organizatorów - Paweł Jaskanis - Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - Ludwik Rakowski - Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - Anna Somorowska i Edi Pyrek - Fundacja Alpha Institute oraz Urszula Ciołeszyńska - fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet, 1

2 Wystąpienia gości honorowych - Prof. Włodzisław Duch - Podsekretarz stanu - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Tadeusz Sławecki - Sekretarz stanu - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Stephen Mull - Ambasador USA w Polsce I panel dyskusyjny: Świat Przyszłości co nas czeka? - Wprowadzenie: Anna Somorowska - Izabela Disterheft - Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego - Paweł Rabiej - Redaktor Naczelny Magazynu "ThinkTank" - Ralph Talmont - Kurator i lider zespołu TEDx Warsaw - Ismena Zimny - Studentka, inicjatorka projektu "Education For The Future" Dyskutowaliśmy o globalizacji, systemach wartości, zagrożeniach i nowych paradygmatach bez których Polska nie przetrwa. Przedstawiono trendy rozwoju świata i Polski, najnowsze systemy edukacyjne z Krzemowej Doliny (w tym Singularity University), dowiedzieliśmy się o tym jak ważne są systemy wartości w gospodarce oraz o polskim projekcie miasta przyszłości. II panel dyskusyjny: Przedsiębiorczość a Odpowiedzialność - Wprowadzenie: Urszula Ciołeszyńska - Prezes Ambasady Przedsiębiorczości Kobiet - Paweł Jaskanis - Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - Mirosława Nykiel - Poseł, Przew. Podkomisji ds. Innowacyjnej Gospodarki i Rozwoju MŚP - Włodzimierz Bogucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy MEMES - Tomasz Sielicki - Założyciel ComputerLand, Przewodniczący Rady Nadzorczej Sygnity S.A. - Prof. Andrzej Blikle - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych - Natalia Ćwik-Obrębowska - Założyciel i właściciel Go Responsible Consulting - Michał Stępniewski - Członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytania czym jest i czym powinna być przedsiębiorczość, aby odpowiadała wyzwaniom świata jutra, zwracając uwagę na odpowiedzialność osobistą i społeczną. Pokazano, że polskie folwarczne myślenie kształtuje paradygmat w którym żyjemy. Dyskutowano o koncepcji Europy Przedsiębiorców, o przyszłości w edukacji oraz o transformacji w myśleniu globalnym, o tym jak to wszystko wpływa na gospodarkę i biznes, dzisiaj i jutro. Rozmawiano o konieczności zmiany kultury przedsiębiorczości w Polsce i przedstawiono dobre praktyki. III panel dyskusyjny: Innowacje jako konieczność? - Wprowadzenie: Edi Pyrek - Mentor Biznesowy, Ekspert ThinkTank - Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Dariusz Żuk - Prezes Fundacji Polska Przedsiębiorcza - Dr Daria Gołębiowska-Tataj - Założycielka i Prezes Tataj Innovation Partners - Dariusz Paweł Modzelewski - Współzałożyciel Fundacji Human Trace 2

3 - Patrycja Zielińska Wiceprezes - Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Prof. Bolesław Rok - Centrum Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego - Andrzej Godlewski - Zastępca Dyrektora Programu 1 Telewizji Polskiej S.A. Rozmawialiśmy o tym czy w tak szybko zmieniającym się świecie jedyną drogą rozwoju biznesu jest permanentna innowacja, czym ona naprawdę jest i jakie niesie zagrożenia. Przedstawiono najnowsze polskie start-upy, które mają szanse dokonać globalnych zmian na świecie. Pokazano najbardziej skuteczne techniki myślenia innowacyjnego i polskie rozwiązania edukacyjne pozwalające kształcić liderów przyszłości. Dyskutowano o tym, w jaki sposób jako państwo i społeczeństwo musimy zmienić sposób myślenia i jak możemy tego dokonać. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Sali Białej oraz w Apartamentach Lubomirskiej w Pałacu w Wilanowie, gdzie odbywała się Konferencja, osobisty udział w niej wzięło wąskie grono 111 Liderów Zmian zaproszonych na to wydarzenie. Dla wszystkich pozostałych osób odbywająca się konferencja była transmitowana na żywo online, a po jej zakończeniu na stronie internetowej projektu udostępniono jej zarejestrowany przebieg w całości. 2. Gala Przedsiębiorczości i Innowacji w Sheraton Warsaw Hotel - 19 września 2014 r. Udział w Gali wzięło 300 zaproszonych gości specjalnych. Zostały wręczone statuetki i dyplomy laureatom konkursu Twórcy Innowacji 2014 a 100 działających innowacyjnie i z sukcesem pań, otrzymało tegoroczne certyfikaty Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet. Gala była nie tylko uroczystą oprawą dla wręczenia prestiżowych statuetek i dyplomów Twórcom Innowacji 2014, czy certyfikatów tegorocznym Ambasadorom Przedsiębiorczości Kobiet. Gala jest gwarancją, że osiągnięcia wyróżnionych osób nie zostaną szybko zapomniane, a zaproszeni goście rozpowszechnią szeroko idee i cele przyświecające całemu projektowi Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości. W czasie Gali Przedsiębiorczości i Innowacji zostali zaprezentowani i uhonorowani statuetkami Laureaci konkursu Twórcy Innowacji W dorocznych rankingach innowacyjności Komisji Europejskiej, Polska zajmuje wciąż jedną z ostatnich pozycji. A przecież pomysłów, odkryć i kreatywnych rozwiązań współczesnych problemów nam nie brakuje. Wydaje się więc, że zawodzi promocja naszych osiągnięć. Konkurs Twórcy Innowacji 2014 jest zdecydowanym krokiem w kierunku radykalnej poprawy wizerunku i głębokich zmian w kulturze polskiej przedsiębiorczości. Konkurs jest sam w sobie przedsięwzięciem innowacyjnym, ponieważ nagrody przyznano w trzech obszarach. Oprócz docenianych zazwyczaj jako jedyne nowych technologii, także w sferach innowacji społecznych i innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podkreślić wypada, że werdykt Kapituły był jednogłośny i zapadł w trakcie krótkich, rzeczowych obrad. Konkurs jest przedsięwzięciem bezprecedensowym. Po raz pierwszy bowiem przedstawiciele najważniejszych organizacji promujących w kraju innowacyjność i przedsiębiorczość, zebrali się przy jednym stole. Tworząc Kapitułę Konkursu pod przewodnictwem pani poseł Mirosławy Nykiel, 9-osobowe gremium wyłoniło 6 laureatów spośród 23 nominowanych kobiet i mężczyzn. Nominacje przedstawiły macierzyste organizacje członków Kapituły: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, TEDx Warsaw, Funacja Alpha Institute oraz Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet. 3

4 Skład Kapituły Konkursu przedstawia się następująco: Przewodnicząca Kapituły Mirosława Nykiel - Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Podkomisji ds. Innowacyjnej Gospodarki i Rozwoju MŚP Członkowie Kapituły: - Leszek Cieśla - Kierownik Działu Komunikacji i Promocji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - Urszula Ciołeszyńska - Sekretarz Kapituły, Prezes fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet - Michał Lipiński - Dyrektor Konkursu Teraz Polska Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego - Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Edi Pyrek - Wiceprezes Fundacji Alpha Institute - Anna Somorowska - Wiceprezes Fundacji Alpha Institute - Michał Szota - Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów - Ralph Talmont - Kurator i lider zespołu TEDx Warsaw - Patrycja Zielińska - Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. Kapituła jednogłośnie dokonała wyboru laureatów konkursu, w tym 3 panie i 3 panów: w kategorii Nowe technologie : prof. dr hab. Grażyna Ginalska i prof. Janusz Bujnicki w kategorii Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju : Małgorzata Chechlińska i Paweł Sroczyński w kategorii Innowacja społeczna : dr Daria Gołębiowska-Tataj i Andrzej Sobolewski Pragniemy zwrócić uwagę, że zamysł by w każdej kategorii nagradzać kobietę i mężczyznę, nie był podyktowany formalną chęcią zachowania parytetów. Organizatorom Konkursu przyświeca intencja zwracania uwagi na istotny wkład przedstawicieli obu płci w rozwój przedsiębiorczości w Polsce i znaczenie ich osiągnięć w wymiarze międzynarodowym.. Wszyscy laureaci Konkursu Twórcy Innowacji 2014 otrzymali prestiżowe statuetki i dyplomy oraz upominki ufundowane przez Iwonę KOSSMANN - Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet. Serdecznie gratulujemy najlepszym z najlepszych. Konkurs Twórcy Innowacji będzie powtarzany każdego roku, gdyż jego celem jest ciągła i możliwie jak najszersza promocja nieprzeciętnych osób, które tworzą innowacyjne produkty lub usługi znacząco wpływając na poprawę jakości i standardów życia. Zapraszamy na stronę 4

5 Kategoria Nowe technologie Sylwetki Twórców Innowacji 2014 prof. dr hab. Grażyna Ginalska Biochemik. Prezes Medical Inventi Sp. z o.o. oraz kierownik Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kieruje zespołem inżynierów i biologów, którzy stworzyli biomateriał nazywany już potocznie sztuczną kością z Lublina. Zbliżony do naturalnych kości człowieka, służy do uzupełniania ubytków kostnych, znajdując zastosowanie w stomatologii implantacyjnej oraz ortopedii. Jako kompozyt złożony z części organicznej i nieorganicznej, biomateriał nie tylko zostaje przez organizm w pełni zaakceptowany, ale również stwarza nadzwyczaj przyjazne środowisko dla komórek kostnych. W listopadzie 2013 r. sztuczna kość udowodniła swoją wielką wartość na 62 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Innova 2013 w Brukseli. Zaprezentowano tam 230 wynalazków z 14 krajów. Biomateriał i autorski zespół wielokrotnie już nagradzano. W dniach lutego 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie głównej autorce wynalazku wręczono statuetką za wybitne osiągnięcie wynalazcze w roku 2013 na arenie międzynarodowej oraz dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. prof. Janusz Bujnicki Jeden z najmłodszych i najzdolniejszych polskich naukowców z profesorskim tytułem. Wysoko ceniony w świecie specjalista w nowatorskiej dziedzinie bioinformatyki. Kierownik laboratorium w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk, aktywista ruchu Obywateli Nauki, zdobywca grantu European Research Council, zwycięzca plebiscytu Polacy z Werwą w kategorii nauka, laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, laureat tytułu Lider Przyszłości wyłoniony w ramach programu 25/25. W poszukiwaniu 25 liderów zmian na przyszłe 25 lat Polski. Pomimo licznych propozycji kariery zagranicznej wybrał jako główne miejsce pracy i osobistego rozwoju, ośrodek naukowy w kraju. Kategoria Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju Małgorzata Chechlińska Bizneswoman z Krupówek, współwłaścicielka i prezes Grupy TRIP, w skład której wchodzą: Biuro Podróży TRIP, Hotel "Belvedere Resort & Spa", Hotel "Litwor", Hotel "Czarny Potok", Karczma Regionalna "Czarci Jar" w Zakopanem, Hotel Kongresowy OSSA Wellness & Spa pod Warszawą oraz firma Fast Forward Congresses, Events & Beyond. Kompleks Ossa to centrum kongresowe oddalone od Warszawy jedynie 40 minut jazdy samochodem. Czterogwiazdkowy hotel OSSA oferuje 29 sal konferencyjnych o wysokim standardzie. Są to przestronne pomieszczenia idealne nawet dla dużej liczby osób (do 2 tysięcy uczestników). Wszystkie wyposażone w najlepszej jakości sprzęt multimedialny (komputery, laptopy, rzutniki) oraz nagłaśniający (głośniki, mikrofony). Hotel konferencyjny Ossa to idealne rozwiązanie w przypadku konferencji, szkoleń, sympozjów, spotkań firmowych i innych ważnych wydarzeń. Hotel z 522 pokojami, centrum rekreacyjnym i zespołem 29 sal konferencyjnych jest jednym z największych tego typu w Polsce. Paweł Sroczyński Architekt, założyciel Fundacji Cohabitat, inicjator ruchu budownictwa naturalnego w Polsce. Twórca innowacji społecznej w zakresie świadomego rozwoju cywilizacji. Ruch promuje wykorzystanie materiałów naturalnych, samowystarczalność, otwarte technologie, mając na celu pomoc ludziom w tworzeniu naturalnych siedlisk (habitatów), budowanych w oparciu o zasady funkcjonowania ekosystemów. Cele te realizuje poprzez festiwale, warsztaty oraz 5

6 webinaria. Grupa organizacji związanych z Cohabitatem skupia architektów, specjalistów od permakultury i odnawialnych źródeł energii, tworząc swoisty ekosystem. Jednym z projektów Cohabitatu jest zaangażowanie w naturalne budownictwo osób, które są w społeczeństwie defaworyzowane i ignorowane. Kategoria Innowacja społeczna dr Daria Gołębiowska-Tataj Uznany ekspert międzynarodowy w zakresie innowacji i przedsiębiorczości. Jest członkiem Global Agenda Counsil przy Światowym Forum Ekonomicznym, Center for Entrepreneurship na University of Michigan i Keller Center w Princeton. W latach pełniła funkcję członka wykonawczego rady zarządzającej Europejskiego Instytutu Innowacji Technologii (EIT) z siedzibą w Budapeszcie, która w przeciągu 5 lat z eksperymentalnego programu stała się jednym z filarów unijnej polityki innowacji. Na bazie doświadczeń w tworzeniu EIT opublikowała książkę Entrepreneurial Business Models, w której analizuje modele współpracy między nauką, edukacją a biznesem. Od 2004 r. wykłada w Szkole Biznesu PW, w 2006 roku Departament Stanu USA i magazyn Fortune wyróżniły ją jako przyszłą liderkę biznesu globalnego i wraz z wiceprezesem Time Warner Inc. została zaproszona do programu mentoringu. Jest jedną z założycielek i prezesem Vital Voices Poland, organizacji pozarządowej działającej na rzecz przedsiębiorczości kobiet w Polsce i krajach Europy Wschodniej. Andrzej Sobolewski Inżynier mechanik, konstruktor maszyn i urządzeń. Posiada 30-letnie doświadczenie jako Główny Konstruktor w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych SA. Jest twórcą kilkuset maszyn i urządzeń, właścicielem kilku patentów. Stworzył TORQWAY - nowy pojazd przyjazny środowisku i dla zdrowia (napędzany mięśniami rąk). TORQWAY jest nowym pojazdem skonstruowanym przez rodzinną firmę z Torunia. Składa się z dwóch niezależnie napędzanych kół przednich, dwóch dźwigni, dwóch kół tylnych oraz nisko zawieszonej platformy podzielonej na dwie części. Zasada działania mechanizmu, powoduje zamianę wahadłowego ruchu dźwigni na jednokierunkowy ruch obrotowy osi koła. Urządzenie ma zarówno charakter sportowy - poprawia kondycję użytkownika, wzmacnia wszystkie partie mięśni, jak i rekreacyjne - zapewnia relaks i dobre samopoczucie. Ma także szerokie zastosowanie rehabilitacyjne gdyż poprawia koordynację u dzieci i dorosłych oraz wydolność krążeniową np. w czasie rekonwalescencji po urazach czy zabiegach. W czasie Gali Przedsiębiorczości i Innowacji odbyła się również prezentacja i wręczenie certyfikatów dla działających innowacyjnie i z sukcesem pań, na Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Wręczono certyfikaty dla 100 nowych Ambasadorów Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. 6

7 Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest wzorowana na Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet stworzonej przez Komisję Europejską w 2009 r. Skupia ona Panie, które odnoszą sukcesy prowadząc swoje firmy oraz angażują się w pozabiznesową działalność społeczną. Misją Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce jest służyć własnym przykładem i promować przedsiębiorczość, innowacyjność i nową świadomość niezbędną dla rozwoju nowoczesnej gospodarki. Ambasadorzy promują dobre wzorce zgodnie z hasłem Odniosłaś sukces bądź wzorem dla innych. Inicjatorem i organizatorem projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet. We współpracy z Klubem Przedsiębiorców i Ekspertów działającym przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, co roku nominowanych jest kolejnych 100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, wybieranych spośród grona najbardziej przedsiębiorczych Pań, które podejmą wyzwanie wspierania i inspirowania innych kobiet do zakładania i rozwijania swoich własnych firm. Ważnym elementem wyboru Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest różnorodność. Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet skupia aktualnie 300 Pań, które pochodzą z różnych miejscowości na terenie całej Polski, prowadzą działalność w różnorodnych branżach, ich firmy są różnej wielkości, posiadają różne doświadczenia zawodowe i są w różnym wieku. Planujemy, że nominacje Ambasadorów odbywać się będą co roku, kolejne we wrześniu Kryteria wyboru Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet: Prowadzi własną firmę (ma doświadczenie w zarządzaniu) i przestrzega standardy etyczne w biznesie. Posiada cechy lidera, jest aktywna społecznie i chce dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Potwierdzi zamiar zaangażowania się w popularyzację idei przedsiębiorczości wśród kobiet i pomoże co najmniej jednej osobie rozwijać własną firmę. Różnorodność - Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet skupia Panie, które pochodzą z różnych miejscowości na terenie całej Polski, prowadzą działalność w różnorodnych branżach, ich firmy są różnej wielkości, posiadają różne doświadczenia zawodowe i są w różnym wieku. Certyfikaty dla pierwszych 100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce wręczono dokładnie w rocznicę uchwalenia przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie przedsiębiorczości kobiet w MŚP. 13 wrzesień 2012 r. Warszawa 100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 16 wrzesień 2013 r. Katowice 100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 19 wrzesień 2014 r. Warszawa 100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Z uwagi na ogólnopolski zasięg i ważne dla gospodarki cele projekt uzyskał Patronat Ministra Gospodarki. Do współpracy zapraszane są również osoby z poza Polski. Fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet we współpracy z Organizatorami Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, we wrześniu każdego roku zaprasza do współpracy wyjątkowe Panie, które prowadzą z sukcesem działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet w różnych krajach przyznając im tytuł Honorowego Ambasadora Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Misją Honorowego Ambasadora jest służyć własnym przykładem, promować dobre praktyki ze swojego kraju i wspierać kobiety, które prowadzą działalność na rynkach międzynarodowych. 7

8 Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet rozwija się na arenie międzynarodowej. Dotychczas zaproszono do współpracy 20 Honorowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet w różnych krajach. Zapraszamy na stronę Gala Przedsiębiorczości i Innowacji była transmitowana na żywo on-line, a po jej zakończeniu na stronie internetowej projektu udostępniono jej zarejestrowany przebieg w wersji filmowej, dodatkowo wzbogacony o wywiady z uczestnikami. 3. Wilanowskie Ogrody Innowacji na Plaży w Wilanowie września 2014 r. Intencją organizatorów było, żeby w wilanowskiej scenerii rozkwitły i stały się powszechnie dostępne dobre praktyki, osiągnięcia naukowe, niebanalne inicjatywy społeczne i biznesowe różnych środowisk. Żeby inspirujące wzorce przysłużyły się zmianom w świadomości i działaniu, wszystkich z nas, którzy pragniemy chronić jutro, przed chaosem dnia dzisiejszego. Duże zainteresowanie odwiedzających wzbudziła ekspozycja wystawy fotograficznej National Geographic Świat w 3D, którą można było zobaczyć w specjalnych okularach. Ekspozycje zaprezentowano na 32 planszach o wymiarach b0, eksponowanych na aluminiowym systemie wystawienniczym. Wystawcy prezentowali nowe osiągnięcia w obszarze technologii, innowacji społecznych i zrównoważonego rozwoju. Ideą organizatorów było przedstawienie osiągnięć spójnych z ideą EXPO 2015 w Mediolanie Feeding the Planet. Energy for Life. Tematyka warsztatów dotyczyła głównie innowacyjności i życiowej przedsiębiorczości, a prowadzili je Liderzy Zmian. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Wilanowskich Ogrodów Innowacji był nieodpłatny. Wpisując się w idee Europejskiego Kongresu MŚP (Katowice, 22 września 2014), projekt Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości zyskał wymiar międzynarodowy. W poniedziałek 22 września 2014 r. w ramach IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach odbyła się sesja panelowa Przedsiębiorczość Kobiet a Edukacja dla Przyszłości - dobre praktyki w UE z udziałem Honorowych Ambasadorów Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, które zaprezentowały sprawdzone, systemowe rozwiązania w zakresie edukacji przedsiębiorczości, networkingu i nowych form finansowania. Sesja panelowa Przedsiębiorczość Kobiet a Edukacja dla Przyszłości - dobre praktyki w UE Część 1 Uroczyste wręczenie certyfikatów dla 8 Honorowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Część 2 Dyskusja panelowa z udziałem Honorowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Prezentacja dobrych praktyk edukacja przedsiębiorczości, finansowanie i networking Panelistki Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet: Madi Sharma Członek Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, przedsiębiorczyni Wielka Brytania Paula Fitzsimons Założycielka i Dyrektor Zarządzający Going for Growth Irlandia Grażyna Sikorska Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Czarnogórze Mariarosy Calleri Założycielka i Prezes Marden Entertainment Włochy Babou Olengha-Aaby Założycielka i Prezes Mums Mean Business Norwegia Ewa Jakubczyk-Cały Prezes Zarządu PKF Consult Ludmiła Jama-Voigt Założycielka i właścicielka firmy VOIGT Urszula Ciołeszyńska Inicjatorka i koordynatorka Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 8

9 Rozmowy o współpracy były następnie kontynuowane na uroczystym obiedzie, na który zaproszono 50 osób, w tym Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet i partnerów fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet. Wszystkim powyższym wydarzeniom towarzyszyły kamery i fotoreporterzy, dzięki czemu nawet te wydarzenia, które odbywały się w ścisłym gronie zaproszonych osób, są przedstawione społeczeństwu. Mając na uwadze pionierski charakter projektu, który inauguruje zmianę Świadomości i Kultury Przedsiębiorczości oraz promowanie innowacji i kształtowanie postaw przedsiębiorczości w Polsce organizacja wszystkich wydarzeń była możliwa dzięki pracy wykonanej osobiście przez organizatorów oraz pozyskanych do współpracy Partnerów projektu i sponsorów w zamian za świadczenia promocyjno- reklamowe żeby sfinansować wydatki organizacji poszczególnych wydarzeń, Należy podkreślić, że nieodpłatne było uczestnictwo we wszystkich opisanych wyżej wydarzeniach w ramach projektu "Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości". Projekt "Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości" uzyskał Patronat Ministra Gospodarki. Patronatu merytorycznego udzielili Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Organizacja Turystyczna. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych udzielili wsparcia finansowego. Warto podkreślić, że projekt otrzymał patronat medialny Programu 1 Telewizji Polskiej, Telewizji TVS, Rzeczpospolitej, Forbes, Magazynu "ThinkTank", Magazynu Świat, Voyage.pl., BusinessWomen&Life. Wszystkie wydarzenia projektu były transmitowane w Internecie dzięki współpracy z firmą StreamOnline, która po ich zakończeniu opracowała 13 minutowy film prezentujący skrót wydarzeń, które odbyły się 19 września oraz udostępniła nagranie zawierające pełny materiał filmowy z wydarzeń. Dodatkowo fotografowie: Tadeusz Bielski, Wiesław Urbańczyk oraz Michał Mańka udostępnili nam fotografie, które wykonali w czasie wszystkich w/w wydarzeń. Informacje oraz materiały filmowe i fotografie z wydarzeń zamieściliśmy na stronach internetowych projektu Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości oraz fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet 9

10 W ramach realizacji projektu "Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości" w wyniku dyskusji w gronie zaproszonych do współpracy Liderów Zmian powstała inicjatywa społeczna utworzenia w naszym kraju narodowego klastra POLSKIE TECHNOPOLIS jako obszaru łączącego innowacje technologiczne, społeczne oraz zrównoważonego rozwoju. Promujemy nowe podejście i budowanie nowej Kultury Przedsiębiorczości w Polsce, bardziej efektywne zaangażowanie potencjału wybitnych Polaków pracujących w różnych krajach na całym świecie; bardziej efektywnie wykorzystanie istniejącej bazy jednostek naukowo-badawczych i zaangażowanie w ramach wspólnego projektu potencjału wybitnych polskich studentów, absolwentów uczelni i naukowców pracujących w obszarach wysokich technologii, w szczególności IT, biotechnologii oraz neurotechnologii. Nasza wizja Chcemy aby świat był światem ludzi odpowiedzialnych za swoją przyszłość, odważnie dokonujących zmian społecznych i gospodarczych kierujących się społecznym systemem wartości wspólnego dobra. Nasza misja Rozwijamy i zmieniamy świadomość w obszarze społecznym i gospodarczym, która dotyczy najnowszych osiągnięć nauki i technologii oraz konsekwencji tych przemian poprzez zbudowanie społecznych więzi opartych na tolerancji, uczciwości i życiowej odpowiedzialności. Nasze cele Zbudować międzynarodową sieć współpracy Liderów Zmian. Rozwijać świadomość społeczną dotyczącą najnowszych osiągnięć nauki i technologii oraz konsekwencji tych przemian. Tworzyć systemy edukacyjne rozwijające przedsiębiorczość, innowacyjność i współodpowiedzialność za świat. Kreować przestrzeń dla inicjatyw mogących dokonać zmian globalnych zarówno technologicznych jak i społecznych. Promować osoby i działania zmieniające dotychczasowe paradygmaty. 21 października 2014 r. Urszula Ciołeszyńska Prezes Zarządu Fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet 10

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

OKNA&DRZWI. Członkowie Honorowi POiD. Razem otwieramy świat. Walne Zgromadzenie. Związkowy biuletyn informacyjny Numer 8 Wiosna 2014. www.poid.

OKNA&DRZWI. Członkowie Honorowi POiD. Razem otwieramy świat. Walne Zgromadzenie. Związkowy biuletyn informacyjny Numer 8 Wiosna 2014. www.poid. N a s z e OKNA&DRZWI Związkowy biuletyn informacyjny Numer 8 Wiosna 2014 Członkowie Honorowi POiD CZŁONKOSTWO HONOROWE W ZWIĄZKU POLSKIE OKNA I DRZWI TO DOWÓD UZNANIA ZA WIELOLET- NIE ZAANGAŻOWANIE I SZCZEGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Droga do Polski Przedsiębiorczej

Droga do Polski Przedsiębiorczej Droga do Polski Przedsiębiorczej Droga do Polski Przedsiębiorczej List od Rzecznika Droga do Polski Przedsiębiorczej Wierzymy, że narodową cecha Polaków jest przedsiębiorczość. Polska to kraj wielkich

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. www.ambas.pl

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. www.ambas.pl www.ambas.pl Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej Szanowni Państwo, Z ogromną satysfakcją przekazuję Państwu publikację prezentującą sylwetki pierwszych stu Ambasadorek w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Warszawa 2010 REDAKCJA I OPRACOWANIE TEKSTU: Ewa Kolasińska, Agnieszka Pietrzak,

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Dziękujemy sponsorom projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Projekt dofinansowany ze rodków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu publikację prezentującą sylwetki Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (72) Listopad/Grudzień 2014 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE str. 42 ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 RYZYKIEM DA SIĘ ZARZĄDZAĆ

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

TheOriginal. Limitowanymodelzokazjijubileuszu125latmarkiAtlan c. ReplikamodeluWorldmasterzpoczątkulat50,w ilości1888sztuk.

TheOriginal. Limitowanymodelzokazjijubileuszu125latmarkiAtlan c. ReplikamodeluWorldmasterzpoczątkulat50,w ilości1888sztuk. TheOriginal Atlan cworldmasterlimited Limitowanymodelzokazjijubileuszu125latmarkiAtlan c. ReplikamodeluWorldmasterzpoczątkulat50,w ilości1888sztuk. SPIS TREŚCI PRZEDSIĘBIORCZA.COM Wrzesień 2013 5 AmbasadA

Bardziej szczegółowo

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 Szanowni Państwo, W ciągu trzech lat

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Bilans 2012 Najważniejsze wydarzenia roku Otwarci na komunikację? Relacje z interesariuszami Współpraca rządu i biznesu Rozwój polskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim 1 Nauka, Kariera, Biznes ISBN 978-83-932640-1-8 2 Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Kapitał to nie wszystko rozmowa z Peterem Jungenem, guru przedsiębiorczości. nr1/011. MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię

Kapitał to nie wszystko rozmowa z Peterem Jungenem, guru przedsiębiorczości. nr1/011. MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr1/011 MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię Jak fundusze venture capital budują wartość spółek? Integer.pl: Receptą na sukces jest wiarygodność ISSN187-1

Bardziej szczegółowo

LEADING TO impact 2010-2013

LEADING TO impact 2010-2013 LEADING TO impact 2010-2013 Spis treści 5 Leading to Impact 8 Jak działamy 10 Vital Voices Global Partnership 12 Fundacja Głosy Kobiet/ Vital Voices Poland 14 Program Mentoringowy Polska 2010 i 2012 15

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51 D O B R O C Z Y Ń C A R O K U 2 0 1 4 1 SPIS TREŚCI 4 DRODZY PRZYJACIELE 6 25 LAT WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ POLAKÓW 8 OD DARCZYŃCY 9 OD AUDYTORA 10 OD PARTNERA MERYTORYCZNEGO 12 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo