A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ. Zestawienie tematyczne: UKRAINA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ. Zestawienie tematyczne: UKRAINA"

Transkrypt

1 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: UKRAINA Źródło: Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: Zasięg językowy: język polski, język angielski, język ukraiński, język niemiecki Rodzaj wykorzystanych źródeł: wydawnictwa zwarte, publikacje w wydawnictwach ciągłych Ilość pozycji: 110 Ilość stron: 22 Opracowujący: Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan Zestawienie sporządzone w oparciu o wybrane zbiory Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej WARSZAWA 2014

2 1. The conference of the Ukraine - NATO Joint Working Group, November / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wojsk Lądowych.- Warszawa : AON, Hasła przedmiotowe: NATO a Ukraina - współpraca wojskowa - materiały konferencyjne, Ukraina a NATO - współpraca wojskowa - materiały konferencyjne Sygnatura: S/ Democratic changes and authoritarian reactions in Russia, Ukraine, Belarus, and Moldova / ed. by Karen Davisha, Bruce Parrott.- Cambridge : Cambridge University Press, (Authoritarianism and Democratization in Postcommunist Societies ; 3) Hasła przedmiotowe: Demokracja - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r., Europa Wschodnia - od 1989 r., Polityka międzynarodowa - od 1989 r. Sygnatura: 8006/III 3. Dopóki milczy Ukraina / Anna Strońska.- Warszawa : "Trio", Hasła przedmiotowe: Publicystyka polska - od 1989 r., Ukraina - od 1991 r. - publicystyka Sygnatura: 4568/II 4. Ekonomiczne i wojskowe uwarunkowania suwerenności Ukrainy / Stanisław Helnarski ; Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej.- Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, (Analizy - Syntezy - Fakty - Opinie) Hasła przedmiotowe: Ukraina - polityka - od 1991 r., Ukraina - gospodarka - od 1991 r., Doktryna wojenna - Ukraina, Siły zbrojne - Ukraina - od 1991 r. Sygnatura: 2543/III 5. Europa - bezpieczny kontynent? : potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego : praca naukowo-badawcza / pod kierownictwem nauk. Anny Antczak. ; [Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania]. - Warszawa : Vizja Press & IT, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - od 1989 r. Sygnatura: 18239/III, 18437/III 2

3 6. Europa nieprowincjonalna : przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach = Non-provincial Europe : changes on the Eastern Territories of the former Polish Republic (Belarus, Latvia, Lithuania, Ukraine, eastern borderland of the III Republic) in : praca zbiorowa / red. Krzysztof Jasiewicz.- Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN [ Polskiej Akademii Nauk] : "Rytm"; Londyn: Polonia Aid Foundation Trust, Hasła przedmiotowe: Europa Wschodnia - historia w, Kresy wschodnie Rzeczypospolitej w, Polska w Sygnatura: 7781/P 7. Europa pokomunistyczna : przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku / Jerzy J. Wiatr.- Warszawa : "Scholar", Hasła przedmiotowe: Europa Wschodnia - od 1989 r. - podręcznik akademicki, Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Europa - po 1989 r. - podręcznik akademicki, Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r. - podręcznik akademicki Sygnatura: 13926/III 8. Europa. Stop. Wschodnia. Stop / [red. Małgorzata Nocuń, Andrzej Brzeziecki].- Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego, cop (Biblioteka Nowej Europy Wschodniej.) Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - 21 w, Reportaż polski - 21 w Sygnatura: 9646/II 9. Geneza i rozpad ustroju federalnego byłych socjalistycznych państw europejskich / Edmund Mizerski.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Hasła przedmiotowe: Kraje socjalistyczne - historia - Europa Środkowo- Wschodnia, Socjalizm (ustrój) - krytyka, Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - od 1989 r., Federalizm - kraje socjalistyczne Sygnatura: 2818/II, 2819/II, 2820/II 10. Gospodarka Rosji, Ukrainy i Białorusi : spojrzenie w połowie 2004 r. : raport Ośrodka Studiów Wschodnich i CASE - Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych / Iwona Wiśniewska, Roman Ilto, Aleksander Czubrik ; tł. Iwona Wiśniewska ; Ośrodek Studiów Wschodnich.- Warszawa : OSW, Hasła przedmiotowe: Białoruś - gospodarka - od 1991 r., Rosja - gospodarka - od 1991 r., Ukraina - gospodarka - od 1991 r. Sygnatura: 2261/IV 3

4 11. Historia Ukrainy / Władysław A. Serczyk.- Wyd. 4 popr. i uzup.- Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw., cop Hasła przedmiotowe: Ukraina - historia Sygnatura: 16671/III 12. Historia Ukrainy : narodziny nowoczesnego narodu / Jarosław Hrycak ; przeł. [z ukr.] Katarzyna Kotyńska.- Lublin : Instytut Europy Środkowo- Wschodniej, (Dzieje Europy Środkowo-Wschodniej) Hasła przedmiotowe: Ukraina w Sygnatura: 6067/II 13. Historia Ukrainy XX w[ieku] / Tadeusz Andrzej Olszański.- Warszawa : "Volumen", [1994?]. Hasła przedmiotowe: Ukraina - 20 w Sygnatura: 1573/II, 1633/II 14. Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju : Polska i Ukraina / red. Grzegorz Gorzelak, Anna Tucholska ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW [Uniwersytetu Warszawskiego].- Warszawa : "Scholar", cop Hasła przedmiotowe: Polska - gospodarka - od 1989 r., Ukraina - gospodarka - od 1991 r. Sygnatura: 15871/III 15. Imperialna rozgrywka : Ukraina w geopolitycznej strategii Stanów Zjednoczonych / Maciej Olchawa ; przeł. Jakub Piasecki.- Kraków : Wydawnictwo Arcana, (Arkana Historii.) Hasła przedmiotowe: Stany Zjednoczone - polityka - Ukraina - od 1989 r., Ukraina - polityka - Stany Zjednoczone - od 1991 r. Sygnatura: 19046/III 16. Imperium, komunizm i narody : wybór esejów / Roman Szporluk ; wstęp i red. Andrzej Nowak ; tł. [z ang.] Szymon Czarnik, Andrzej Nowak.- Kraków : "Arcana", (Arkana Historii) Hasła przedmiotowe: Nacjonalizm - Rosja - 20 w. - szkice, Polska - polityka - Ukraina - 20 w. - szkice, Ukraina - polityka - Rosja - 20 w. - szkice, ZSRR - stosunki etniczne - szkice Sygnatura: 10811/III 4

5 17. Istorija ukrains'kogo vijs'ka. Cz. 1 / Ivan Kripjakevic, Bogdan Gnatevic ; spivpraca Zenon Stefanov, Osip Dumin ; ta Svjatosłava Sramcenka.- Kiiv : MP "Pam'jatki Ukraini", (Pam'jatki Ukraini; kn. 17) Hasła przedmiotowe: Wojsko - historia - Ukraina, Ukraina - historia Sygnatura: 976/III cz Istorija ukrains'kogo vijs'ka. Cz. 2 / Ivan Kripjakevic, Bogdan Gnatevic ; spivpraca Zenon Stefanov, Osip Dumin ; ta Svjatosłava Sramcenka.- Kiiv : MP "Pam'jatki Ukraini", (Pam'jatki Ukraini; kn. 17) Hasła przedmiotowe: Wojsko - historia - Ukraina, Ukraina - historia Sygnatura: 977/III cz Istorija ukrains'koi derźavnosti / Jaroslav Malik, Boris Vol, Vasil' Ćuprina.- L'viv : "Svit", Hasła przedmiotowe: Ukraina - historia Sygnatura: 3672/II 20. Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? : interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie / Tomasz Stryjek.- Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN [Polskiej Akademii Nauk] : "Rytm", cop (Seria Wschodnia) Hasła przedmiotowe: Świadomość narodowa - Ukraina w, Ukraina - historiografia w, Ukraina - ludność w Sygnatura: 15121/III 21. Kalendarium stosunków NATO-Ukraina / Zofia Szmyd.- Warszawa : MSZ, (Ekspertyzy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki ; nr 99) Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - od 1989 r., NATO a Ukraina - polityka, Partnerstwo dla Pokoju, Ukraina a NATO - od 1991 r. Sygnatura: 8271/P 5

6 22. Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej ( ) / Walenty Baluk ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Studiów Międzynarodowych.- Wrocław : "Arboretum", Hasła przedmiotowe: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Ukraina, Ukraina - polityka - od 1991 r., Partie polityczne - Ukraina - od 1991 r. Sygnatura: 13593/III 23. Między historią a polityką / Iwan Łysiak-Rudnycki ; [przekł. z jęz. ukr. Małgorzata Buchalik et al.].- Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, (Biblioteka Myśli Ukraińskiej XX Wieku ; 1.) Hasła przedmiotowe: Ukraina - historia Sygnatura: 9459/II 24. Między Rosją a Niemcami : przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w. / Piotr Eberhardt.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - ludność - historia w, Polityka narodowościowa - historia - Europa Środkowo-Wschodnia w Sygnatura: 2795/II, 3917/II 25. NATO looks east / ed. by Piotr Dutkiewicz, Robert J. Jackson.- Westport, Connecticut ; London : Praeger, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - Europa, Europa Wschodnia - polityka wojskowa - od 1989 r., NATO - polityka - od 1989 r. Sygnatura: 6776/III 26. Nie jesteśmy ukrainofilami : polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy : antologia tekstów / red. Paweł Kowal, Jan Ołdakowski, Monika Zuchniak.- Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej, (Historia / Kolegium Europy Wschodniej. Fundacja) Hasła przedmiotowe: Polska - polityka - Ukraina w. - publicystyka, Ukraina - polityka - Polska w. - publicystyka, Publicystyka polska w. - antologia Sygnatura: 6733/II, 6771/II, 6772/II 27. Niepodległa Ukraina : wybór szkiców, artykułów i rozmów ( ) / Bohdan Osadczuk ; wybór i oprac. Basil Kerski.- Sejny : "Pogranicze", (Meridian ISSN ) Hasła przedmiotowe: Ukraina - polityka - od 1991 r. - publicystyka Sygnatura: 8265/II 6

7 28. Niestabilność Europy Wschodniej a bezpieczeństwo międzynarodowe / Bogumił Rychłowski.- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 1989 r., Europa Wschodnia - polityka - od 1989 r. Sygnatura: 130/II, 154/II 29. Od imperium do imperium : spojrzenia na historię Europy Wschodniej / Andrzej Nowak.- Kraków : "Arcana"; Warszawa: Instytut Historii PAN [Polskiej Akademii Nauk], (Arkana Historii) Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - polityka w., Rosja - historiografia, Rosja - polityka, Polska - polityka, Imperializm - historiografia Sygnatura: 12228/III 30. Państwa ościenne i ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe Ukrainy / Ołeksandr Jakowlewicz Manaczinskyj ; tł. z ukr. Kazimierz Malak ; Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej.- Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, (Analizy - Syntezy - Fakty - Opinie ; 12) Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - od 1989 r., Ukraina - polityka - od 1991 r., Europa Środkowo-Wschodnia a Ukraina - od 1989 r. Sygnatura: 2732/III 31. Polacy i Ukraińcy : rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu / Dariusz Wojakowski.- Kraków : "Nomos", Hasła przedmiotowe: Pluralizm społeczny - Polska - od 1989 r., Pluralizm społeczny - Ukraina - od 1991 r., Regiony przygraniczne - stosunki etniczne - Polska - od 1989 r., Regiony przygraniczne - stosunki etniczne - Ukraina - od 1991 r., Polska a Ukraina - od 1989 r., Ukraina a Polska - od 1991 r. Sygnatura: 6735/II 32. Polacy o i dla niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej / Mirosław Boruta.- Kraków : Towarzystwo "Pomost", Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - 20 w, Polska a Ukraina, Polska a Białoruś, Polska a Litwa, Polska - polityka międzynarodowa Sygnatura: 2310/III, 2370/III 7

8 33. Polityka bezpieczeństwa i doktryny obronne wschodnich sąsiadów Polski. Cz. 1 / oprac. red. Jerzy Stańczyk ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Redakcja "Wojsko i Wychowanie".- Warszawa : ISP PAN, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 1989 r., Bezpieczeństwo narodowe - Europa Wschodnia - od 1991 r., Europa Wschodnia - polityka - od 1989 r., System obronny państwa - Europa Wschodnia - od 1991 r. Sygnatura: 5857/II cz.1, 5856/II cz Polityka bezpieczeństwa i doktryny obronne wschodnich sąsiadów Polski. Cz. 2 / oprac. red. Jerzy Stańczyk ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Redakcja "Wojsko i Wychowanie".- Warszawa : ISP PAN, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 1989 r., Bezpieczeństwo narodowe - Europa Wschodnia - od 1991 r, Europa Wschodnia - polityka - od 1989 r., System obronny państwa - Europa Wschodnia - od 1991 r. Sygnatura: 5858/II cz Polityka bezpieczeństwa narodowego Ukrainy / Kazimierz Malak ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego.- Warszawa : AON, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Ukraina, Ukraina - polityka międzynarodowa - od 1991 r., Gospodarka obronna - Ukraina, Siły zbrojne - Ukraina Sygnatura: S/ Polityka bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy / Łukasz Donaj ; Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi.- Łódź : WSSM, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 13785/III 37. Polityka bezpieczeństwa Ukrainy / Monika Podsiadłowicz ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Polityki Obronnej.- Warszawa : DPO MON, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 7745/II, 7746/II 8

9 38. Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach / Krzysztof Fedorowicz.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, (Nauki Polityczne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN X ; nr 23.) Hasła przedmiotowe: Białoruś - polityka - Polska - od 1991 r., Polska - polityka - Białoruś - od 1989 r., Polska - polityka - Rosja - od 1989 r., Polska - polityka - Ukraina - od 1989 r., Rosja - polityka - Polska - od 1991 r., Ukraina - polityka - Polska - od 1991 r. Sygnatura: 19361/III, 19362/III 39. Polska - Niemcy - Ukraina w Europie : uwarunkowania, założenia i przesłanki wzajemnej współpracy : materiały z konferencji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie w dniach 8-10.V.1995 roku / red. Włodzimierz Bonosiuk.- Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - polityka, Niemcy a Polska - historia, Polska a Niemcy - historia, Niemcy a Ukraina - historia, Ukraina a Niemcy - historia, Polska a Ukraina - historia, Ukraina a Polska - historia Sygnatura: 3271/III, 3272/III, 3273/III 40. Polska - Ukraina : wzajemny wizerunek / Joanna Konieczna.- Warszawa : ISP, (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych) Hasła przedmiotowe: Polska a Ukraina - socjologia - od 1989 r., Ukraina a Polska - socjologia - od 1991 r., Opinia publiczna - Polska - od 1989 r., Opinia publiczna - Ukraina - od 1991 r., Polska - stereotyp, Ukraina - stereotyp Sygnatura: 1760/IV 41. Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego : (aspekty militarne i pozamilitarne) : konferencja naukowa, Przemyśl, 8 marca 2007 r. / red. nauk. Józef Buczyński, Henryk Binkowski.- Przemśl : [b.w.], Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - od 1989 r. - materiały konferencyjne, Polska a Ukraina - od 1991 r. - materiały konferencyjne, Ukraina a Polska - od 1991 r. - materiały konferencyjne Sygnatura: 9316/P 9

10 42. Polska i Ukraina w nowej Europie : materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej, Warszawa, listopada 1992 r. / organizator Komitet Badań Naukowych, Fundacja Stefana Batorego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.- Warszawa : PISM, Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - od 1989 r. - materiały konferencyjne, Polska - polityka - od 1989 r. - materiały konferencyjne, Ukraina - polityka - od 1991 r. - materiały konferencyjne Sygnatura: 6656/P, 1230/III 43. Polska-Ukraina-Europa : Polska i Ukraina w wielowymiarowym procesie integracji / red. nauk. Henryk Binkowski [i in.].- Warszawa : Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Hasła przedmiotowe: Integracja europejska, Polska - a Unia Europejska, Ukraina - a Unia Europejska, Materiały konferencyjne Sygnatura: 2881/IV, 2882/IV 44. "Pomarańczowa rewolucja" - szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej : tom studiów / red. Andrzej Furier ; Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.- Szczecin : "Pedagogium" Wydaw. OR TWP : "In Plus", Hasła przedmiotowe: Wybory prezydenckie - Ukraina r., Ukraina - polityka wewnętrzna - od 1991 r. Sygnatura: 8217/II 45. Pomarańczowy majdan / Marcin Wojciechowski.- Warszawa : "W.A.B.", (Terra Incognita) Hasła przedmiotowe: Ukraina - polityka wewnętrzna - od 2001 r. - publicystyka, Ukraina - polityka międzynarodowa - od 2001 r. - publicystyka, Wybory prezydenckie - Ukraina r. - publicystyka, Reportaż polski - od 2001 r. Sygnatura: 8233/II 46. Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku = Problemy civilizacionnogo razvitija Belarusi, Pol'ši, Rossii i Ukrainy v konce XVII - XXI veka / red. Piotr Franaszek, Aleksander N. Nieczuchrin.- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop Hasła przedmiotowe: Białoruś - kultura w, Polska - kultura w, Rosja - kultura w, Ukraina - kultura w Sygnatura: 14205/III 10

11 47. Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku / Piotr Eberhardt.- Warszawa : Biblioteka "Obozu", (Biblioteka "Obozu" ; nr 19) Hasła przedmiotowe: Ukraina - ludność - 20 w, Naród - socjologia - Ukraina - 20 w, Polityka narodowościowa - historia - Ukraina - 20 w Sygnatura: 3503/II 48. Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej / Wojciech Kosiedowski.- Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia a Unia Europejska, Integracja europejska, Polityka regionalna - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r., Unia Europejska a Europa Środkowo-Wschodnia Sygnatura: 17258/III 49. Rekonstrukcja narodów : Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś / Timothy Snyder ; przeł. [z ang.] Magda Pietrzak-Merta.- Sejny : "Pogranicze", (Ornamenty Historii) Hasła przedmiotowe: Naród - Europa Środkowo-Wschodnia w, Europa Środkowo-Wschodnia w, Świadomość społeczna - Europa Środkowo- Wschodnia w Sygnatura: 14171/III 50. Rewolucja, której nie było : bilans pięciolecia "pomarańczowej" Ukrainy = The revolution that never was : five years of "orange" Ukraine / Adam Eberhardt ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.- Warszawa : OSW, (Punkt Widzenia = Policy Briefs / Ośrodek Studiów Wschodnich) Hasła przedmiotowe: Ukraina - polityka - od 2001 r. Sygnatura: 9237/II 51. Rosja i Europa Wschodnia : "imperiologia" stosowana = Russia and Eastern Europe : applied "imperiology" / red. Andrzej Nowak.- Kraków : "Arcana" : Instytut Historii PAN [Polskiej Akademii Nauk], (Arkana Historii) Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - Rosja w. - materiały konferencyjne, Rosja - polityka - Europa Środkowo-Wschodnia w. - materiały konferencyjne Sygnatura: 8166/II 11

12 52. Rosja i Ukraina a bezpieczeństwo europejskie / Stephen J. Blank ; tłum. Jerzy Limanowski ; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa : AON, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa Środkowo- Wschodnia - prognozy, Bezpieczeństwo narodowe - Ukraina, Bezpieczeństwo narodowe - Rosja Sygnatura: S/ Rosja, Ukraina, Białoruś : wybrane dylematy rozwoju / red. nauk. Sylwester Gardocki.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop Hasła przedmiotowe: Partnerstwo Wschodnie, Białoruś - polityka - od 1991 r., Rosja - polityka - od 1991 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 19986/III 54. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 2, Wspólnota Niepodległych Państw / pod red. Mieczysława Smolenia, Michała Lubiny.- Kraków : Księgarnia Akademicka, cop (Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro : polityka, kultura, religia ; t. 3.) Hasła przedmiotowe: Wspólnota Niepodległych Państw - polityka, Kraje byłego ZSRR - polityka, Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 18651/III 55. Russia, Ukraine and European security / Stephen J. Blank ; Strategic Studies Institute United States Army War College.- Carlisle Barracks : SSI U.S. Army War College, Hasła przedmiotowe: Rosja a Ukraina - od 1991 r., Ukraina a Rosja - od 1991 r., Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa Wschodnia - od 1989 r. Sygnatura: 1610/III 56. Spotkania polsko-ukraińskie / red. nauk. Zygmunt Mańkowski ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.- Lublin : Wydaw. UMCS, Hasła przedmiotowe: Polska a Ukraina - historia - materiały konferencyjne, Ukraina a Polska - historia - materiały konferencyjne Sygnatura: 793/III 57. Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej po upadku ZSRR / pod red. Wojciecha Śleszyńskiego, Anny Jodzio ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii i Nauk Politycznych. Zakład Stosunków Politycznych.- Białystok : Uniwersytet w Białymstoku ; Kraków : Wydawnictwo AVALON, (Wschodnie Studia Polityczne ; t. 3) Hasła przedmiotowe: Kraje byłego ZSRR, Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - od 1989 r. Sygnatura: 19482/III, 19483/III, 19484/III 12

13 58. Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku / pod red. Mieczysława Stolarczyka.- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN ; nr 2848.) Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - Polska - od 1989 r., Polska - polityka - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r. Sygnatura: 18219/III, 18427/III 59. Stosunki Polski z Ukrainą w latach / Władysław Gill, Norbert Gill ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek; Poznań: UAM, Hasła przedmiotowe: Polska a Ukraina - od 1989 r., Ukraina a Polska - od 1991 r. Sygnatura: 3081/II 60. Stosunki polsko-ukraińskie : spojrzenie z Ukrainy = Pol's'ko-ukrains'ki vidnosini : pogljad z Ukraini / Oleksandr Serhijović Kramarevs'kij, Serhij Ivanović Piroźkov ; Narodowy Instytut Studiów Strategicznych (Ukraina).- Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Hasła przedmiotowe: Polska a Ukraina, Ukraina a Polska, Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa Środkowo-Wschodnia Sygnatura: 2544/III 61. Stosunki polsko-ukraińskie : wojna i współczesność / red. Joanna Marszałek-Kawa, Zbigniew Karpus.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Hasła przedmiotowe: Polska a Ukraina w, Ukraina a Polska w Sygnatura: 16374/III 62. Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie : Polska w polityce niepodległej Ukrainy / Katarzyna Jędraszczyk.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, Hasła przedmiotowe: Polska - polityka - Ukraina - 21 w, Ukraina - polityka - Polska - 21 w Sygnatura: 9612/II, 9613/II, 9614/II 63. System konstytucyjny Ukrainy / Eugeniusz Zieliński.- Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, (Systemy Konstytucyjne Państw Świata) Hasła przedmiotowe: Ukraina - ustrój - od 1991 r. Sygnatura: 14638/III 13

14 64. Systemy polityczne Ukrainy / Emilian Wiszka.- Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Hasła przedmiotowe: Ukraina - ustrój - podręcznik akademicki Sygnatura: 15533/III + mapa 65. Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej : praca zbiorowa / red. Eugeniusz Zieliński ; aut. Konstanty A. Wojtaszczyk [i in.] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych.- Warszawa : "Elipsa", Hasła przedmiotowe: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - od 1989 r. Sygnatura: 2698/II 66. Trudne sąsiedztwo : studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskoukraińskich w XVI-XX wieku / red. Andrzej Szczepaniak.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Hasła przedmiotowe: Polska a Rosja, Polska a Ukraina, Ukraina a Polska Sygnatura: 14493/III 67. Ukraina / Tadeusz Krząstek ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności.- Warszawa, Pruszków : "Vipart", Hasła przedmiotowe: Ukraina - historia, Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 16267/III 68. Ukraina : polityka i mistyka / Włodzimierz Pawluczuk.- Kraków : "Nomos", Hasła przedmiotowe: Prawosławie - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka - socjologia - od 1991 r. Sygnatura: 4427/II, 4787/II 69. Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie / Tomasz Kapuśniak.- Warszawa, Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Hasła przedmiotowe: Ukraina - polityka międzynarodowa - od 1991 r. Sygnatura: 17343/III, 17344/III, 17345/III 14

15 70. Ukraina między Rosją a Zachodem : praca zbiorowa / red. Monika Zamarlik ; Instytut Studiów Strategicznych Fundacji MCRD.- Kraków : Fundacja MCRD, (Zeszyty / Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 45) Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - od 1989 r. - materiały konferencyjne, Polityka międzynarodowa - od 1989 r. - materiały konferencyjne, Rosja - polityka - od 1991 r. - materiały konferencyjne, Ukraina - polityka - od 1991 r. - materiały konferencyjne Sygnatura: 5881/II 71. Ukraina na zakręcie : drogi i bezdroża pomarańczowej rewolucji / Jerzy Marek Nowakowski [i in.].- Warszawa : "Trio", Hasła przedmiotowe: Ukraina - polityka wewnętrzna - od 2001 r. - publicystyka, Wybory prezydenckie - Ukraina r. - publicystyka Sygnatura: 8141/II 72. Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach / Krzysztof Fedorowicz.- Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004 (Nauki Polityczne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISSN X ; nr 17) Hasła przedmiotowe: Polska - polityka - Ukraina - od 1989 r., Ukraina r., Ukraina - od 1991 r. Sygnatura: 12393/III, 19545/III 73. Ukraina w stosunkach międzynarodowych / red. Marek Pietraś, Tomasz Kapuśniak.- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Hasła przedmiotowe: Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 14506/III 74. Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego / Yaropolk Tymkiv.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - od 1989 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 17953/III 75. Ukraina wobec Rosji : studium zależności / Andrzej Szeptycki.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop Hasła przedmiotowe: Rosja - polityka - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka - Rosja - od 1991 r. Sygnatura: 19546/III 15

16 76. Ukraine and regional co-operation in security : looking ahead : 11th Partnership for Peace International Research Seminar, Kyiv, June 2002 / ed. by Dieter Ose, Cees M. Coops ; NATO Defense College [i in.].- Rome : NATO Defense College, (NATO Defense College Seminar Report Series ; No. 16) Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - Ukraina - od 1991 r. - materiały konferencyjne, Partnerstwo dla Pokoju - materiały konferencyjne, Ukraina - polityka - od 1991 r. - materiały konferencyjne Sygnatura: 7421/II 77. Ukraine in the world : studies in the international relations and security structure of a newly intependent state / ed. by Lubomyr A. Hajda.- Cambridge, Massachusetts : Harvard Ukrainian Research Institute, cop (Harvard Papers in Ukrainian Studies / Ukrainian Research Institute, Harvard University) Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa Środkowo- Wschodnia - od 1989 r., Bezpieczeństwo narodowe - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 6619/III 78. Ukraine, the EU and Russia : history, culture and international relations / ed. by Stephen Velychenko.- Basingstoke, New York : Palgrave Macmillan, (Studies in Central and Eastern Europe) Hasła przedmiotowe: Rosja a Ukraina - od 1991 r., Ukraina a Rosja - od 1991 r., Unia Europejska a Rosja - od 1991 r. Sygnatura: 16026/III 79. The Ukrainian challenge : reforming labour market and social policy / International Labour Office Centarl and Eastern European Team.- Budapest : Central European University Press : in assoc. with ILO-CEET, Hasła przedmiotowe: Prawo - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka społeczna - od 1991 r. Sygnatura: 3585/III 80. Ukraińska droga do gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / red. nauk. Marek Dąbrowski, Rafał Antczak.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Fundacja Naukowa, (W Stronę Rynku) Hasła przedmiotowe: Ukraina - gospodarka - od 1991 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 2982/II, 3420/II 16

17 81. Ukraińskie wybory : elekcja parlamentarna 98' a partie polityczne / Radzisława Gortat.- Warszawa : Fundacja Polska Praca, Hasła przedmiotowe: Partie polityczne - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka wewnętrzna - od 1991 r., Wybory parlamentarne - Ukraina r. Sygnatura: 4050/II 82. Unia Europejska a państwa Europy Wschodniej / Alicja Stępień-Kuczyńska, Michał Słowikowski.- Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, (Unia Europejska) Hasła przedmiotowe: Unia Europejska a Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Środkowo-Wschodnia a Unia Europejska Sygnatura: 8836/II 83. W cieniu przeszłości : stosunki polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie - stan obecny i perspektywy / Andrzej Gil.- Lublin : Instytut Europy Środkowo- Wschodniej, (Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 12) Hasła przedmiotowe: Białoruś - a Polska, Polska - a Białoruś, Polska - a Ukraina, Ukraina - a Polska Sygnatura: 9330/II 84. Wojskowo-geograficzna charakterystyka Ukrainy / Julian Skrzyp, Zbigniew Lach ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny.- Warszawa : AON, Hasła przedmiotowe: Geografia wojenna - Ukraina, Ukraina - geografia Sygnatura: S/3039, S/ Wspólne zadanie : Polska, Niemcy i Ukraina w przeobrażającej się Europie = Gemeinsame Aufgabe : Deutschland, Polen und die Ukraine im sich wandelnden Europa / Mateusz Fałkowski, Kai-Olaf Lang.- Warszawa : ISP, (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych) Hasła przedmiotowe: Polska - polityka - Ukraina - od 1989 r., Niemcy - polityka - Ukraina - od 1989 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 12289/III 86. Współczesne polskie nurty polityczne wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy w latach / Marcin Sienkiewicz.- Wrocław : "Arboretum", Hasła przedmiotowe: Europa Wschodnia - polityka - Polska - od 1989 r., Polska - polityka - Europa Wschodnia - od 1989 r., Polska - polityka - od 1989 r. Sygnatura: 13715/III 17

18 87. Wybrane problemy stosunków polsko-ukraińskich / Marian Malikowski.- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Hasła przedmiotowe: Polska - polityka - Ukraina - od 1989 r., Ukraina - polityka - Polska - od 1991 r. Sygnatura: 19363/III, 19364/III ARTYKUŁY Z CZASOPISM (Wykaz sporządzony na podstawie bazy Ośrodka Informacji Naukowej i Bibliograficznej) 1. Akademia Obrony Narodowej w systemie edukacji wojskowej Ukrainy : (wykład wygłoszony w Akademii Obrony Narodowej 13 grudnia 2006 roku). - (Wykłady) / Witalij Grigorowicz Radecki // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s : rys. Hasła przedmiotowe: Szkolnictwo wojskowe wyższe - Ukraina, Narodowa Akademia Obrony (Kijów, Ukraina), 2. Autonomia Krymska - rosyjska czy ukraińska? / Kamila Węderska // Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s (Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego / Akademia Obrony Narodowej ; nr 1(6)) Hasła przedmiotowe: Krym (Ukraina) - polityka międzynarodowa - od 1991 r., Rosja - polityka - od 1991 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. 3. Dokąd zmierza Ukraina? - sprawozdanie z konferencji [Centrum Prasowe Polskiej Agencji Informacyjnej, r.] / Agnieszka Legucka // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - Ukraina, Polityka międzynarodowa - Ukraina, Sprawozdania z konferencji (2003) 4. Droga Ukrainy do rezygnacji z broni jądrowej w świetle prasy polskiej / Agnieszka Sawicz // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Ukraina - od 1991 r., Broń jądrowa - Ukraina - od 1991 r., Proliferacja broni masowego rażenia 18

19 5. Instytucjonalizacja współpracy polsko-ukraińskiej w sferze bezpieczeństwa. - (Bezpieczeństwo) / Agnieszka Legucka // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Hasła przedmiotowe: Polska a Ukraina - od 1991 r., Ukraina a Polska - od 1991 r., Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - od 1991 r. 6. Krym wiedzie prym. - (Inne Armie) / Arkadiusz Kalinowski // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 4, s : tab., fot. Hasła przedmiotowe: Siły zbrojne - Ukraina, Marynarka wojenna - Ukraina, 7. Lwów ( r.) - w 85 rocznicę polsko-ukraińskich walk o Lwów / Jeremiasz Ślipiec // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 5, s : fot. Hasła przedmiotowe: Lwów (Ukraina) r., Bitwa 1918 r. Lwów 8. Mozaika narodowościowa Wołynia w latach II Rzeczypospolitej. - (Wojsko i Wychowanie) / Ewa Baranowska // Myśl Wojskowa , nr 2, s : tab. Hasła przedmiotowe: Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - ludność - 20 w., Wołyń (Ukraina) - stosunki etniczne r., Mniejszości narodowe - Polska - 20 w 9. Nie zostawiajmy Ukrainy samej / Stanisław Koziej // Rzeczpospolita , nr 7, s. A15 Hasła przedmiotowe: Gaz ziemny - handel - Rosja - od 2009 r., Polska - polityka - Ukraina - od 2001 r., Rosja - polityka - Ukraina - od 2001 r., Ukraina - polityka - od 2001 r. 10. Parasol nad Euro 2012 / Andrzej Glen // Polska Zbrojna , nr 25, s : fot. Hasła przedmiotowe: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej (14 ; 2012 ; Polska/Ukraina) - bezpieczeństwo, Obrona powietrzna - prognozy - Polska, Terroryzm powietrzny - zagrożenie - Polska 11. Polityka wschodnia wystawiona na próbę : wybory na Białorusi i Ukrainie : sprawozdanie z konferencji CSM, [Warszawa r.] / Andrzej Ciupiński, Agnieszka Legucka // Myśl Wojskowa , nr 3, s Hasła przedmiotowe: Unia Europejska - polityka - Europa Środkowo- Wschodnia, Stany Zjednoczone - polityka - Europa Środkowo-Wschodnia, Ukraina - polityka - od 2001 r., Białoruś - polityka - od 2001 r., Sprawozdania z konferencji 19

20 12. "Pomarańczowa Rewolucja" - wybór strategiczny w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Ukrainy. - (Bezpieczeństwo) / Agnieszka Legucka // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 2, s Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Ukraina, Ukraina - polityka międzynarodowa - od 2004 r., Wybory prezydenckie - Ukraina r. 13. Problematyczna obecność rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w ukraińskim Sewastopolu / Kamila Węderska // Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego / Akademia Obrony Narodowej , nr 2, s : fot. (Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego / Akademia Obrony Narodowej ; nr 2(3)) Hasła przedmiotowe: Marynarka wojenna - Rosja - od 1991 r., Krym (Ukraina) - polityka - od 1991 r., Rosja - polityka - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka - Rosja - od 1991 r., 14. Reforma sił zbrojnych na Ukrainie. - (Doświadczenia) / Agnieszka Legucka // Myśl Wojskowa , nr 4, s Hasła przedmiotowe: Siły zbrojne - reforma - Ukraina, 15. Reforma sił zbrojnych Ukrainy. - (U naszych sąsiadów) / Piotr Kaliszewicz // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 1, s ": rys., tab. Hasła przedmiotowe: Siły zbrojne - reforma - Ukraina, 16. Rosja - Białoruś - Ukraina w polskiej polityce bezpieczeństwa / Józef Tymanowski // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 2, s Hasła przedmiotowe: Polska - polityka międzynarodowa - od 1989 r., Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Polska - od 1989 r., Polska a Rosja - polityka r., Polska a Ukraina - polityka r., Polska a Białoruś - polityka r., Białoruś a Polska - polityka r., Ukraina a Polska - polityka r., Rosja a Polska - polityka r. 17. Rozdarte miasto : [bitwa o Lwów w 1918 r.] / Michał Klimecki // Polska Zbrojna , nr 45, s : fot. Hasła przedmiotowe: Lwów (Ukraina) r., Bitwa 1918 r. o Lwów 20

Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja bezpieczeństwo konflikty etniczne

Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja bezpieczeństwo konflikty etniczne INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ oraz INSTYTUT POLITOLOGII Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zapraszają na międzynarodową konferencję

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998.

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Dr hab. BARBARA STOCZEWSKA Monografie: Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Kraków 2006. Kraków 2007. Kraków 2009. Litwa, Białoruś,

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I. RELACJA ZALEŻNOŚCI W NAUCE O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1.Pojęcie zależności 2. Historyczne i współczesne formy zależności 2.1. Okres przedwestfalski 2.2.

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VII Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Andrzej Szpociński Recenzent: prof. dr hab. Jan Jacek Bruski Redaktor

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Z 099687-CZO WM 007849-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku / oprac. Ryszard Jakubczak Warszawa: Wydaw. Bellona, 2011. - 663 s. : il. ; ISBN 83-11-12242-0

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium PONIEDZIAŁEK Nazwa przedmiotu wykładowca godzina rodzaj zajęć Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium Media w stosunkach międzynarodowych amb. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Andragogika. Edukacja dorosłych

Andragogika. Edukacja dorosłych Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Andragogika. Edukacja dorosłych - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 2015 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY MIĘDZYNARODOWY EKSPERCKI OKRĄGŁY STÓŁ PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY 23 listopada 2010 roku Miejsce:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ MODUŁ Interdyscyplinarna charakterystyka problemu pracy z osobami bezrobotnymi podstawowe wiadomości o aspektach socjologicznych, psychologicznych, medycznych i ekonomicznych. KOORDYNATOR MODUŁU Mgr ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Zagrożenia militarne i paramilitarne" z udziałem szefa BBN

Konferencja Zagrożenia militarne i paramilitarne z udziałem szefa BBN Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6663,konferencja-quotzagrozenia-militarne-i-paramilitarnequot-z-udzialem-szefa -BBN.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 15:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg:

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg: AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej Ul. Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole, tel. (0-77) 668 924 080, 4747466 fax www.azs.po.opole.pl azs@po.opole.pl Opole 22.05.2011r. Komunikat

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy)

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy) X Konferencja sieci Centrów w Polsce (plan ramowy) Czwartek 08.10.2009 12:30-14:00 Rejestracja uczestników, zakwaterowanie osób spoza Warszawy w pokojach i obiad (A2) 14:00-14:15 Otwarcie konferencji,

Bardziej szczegółowo

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY

_ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ. WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY _ A AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego AON wewn. 4969/97 QD KONFLIKTÓW DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY. Redakcja naukowa prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

доброе утро! Ukraina (ukr. Україна) STRATEGIA POLSKIEJ WSPÓŁPRACY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ NA LATA 2012-2016

доброе утро! Ukraina (ukr. Україна) STRATEGIA POLSKIEJ WSPÓŁPRACY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ NA LATA 2012-2016 доброе утро! Sierpniowe wydanie biuletynu elektronicznego, przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, przybliża relacje i współpracę polsko-ukraińską. Ukraina, która nie

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE I ICH ROLA W NAUCZANIU

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE I ICH ROLA W NAUCZANIU EGZAMINY ZEWNĘTRZNE I ICH ROLA W NAUCZANIU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Recenzenci: prof. dr hab. Marek Pietraś prof. dr hab. Michał Chorośnicki Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Anna Kaniewska Korekta: Joanna Barska, Anna Kaniewska Projekt okładki: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L SUB Hamburg II A/526037 OBLICZA POLITYKI pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego 13 WARSZAWA 2009 V0L INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO V0L13 Spis treści Wprowadzenie 9 STUDIA

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie . omasz Stępniewskr ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG ^, w pozimnowojennym świecie Wstęp 11 Geopolityka jako przedmiot badań - wprowadzenie 23 CZĘŚĆ 1 (Geo)polityka państw nadbrzeżnych regionu Morza

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ukraina-Polska-Europa: ku integracji systemów edukacyjnych

Ukraina-Polska-Europa: ku integracji systemów edukacyjnych FUNDACJA INSTYTUT ARTES LIBERALES INSTYTUT BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES UNIWERSYTET WARSZAWSKI przy współpracy Uniwersytetu Ekonomii i Prawa KROK w Kijowie Konferencja Ukraina-Polska-Europa:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Konflikt rosyjsko-ukraiński i jego Kod przedmiotu: konsekwencje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KULTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA KULTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ Adres: ul. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Barbara Krawczyk, Wydział

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 Religia Spotkam Twoje Słowo, ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium Lublin do podręcznika Spotkam Twoje Słowo podręczniki bezpłatne Język polski Świat

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 7-8 października 2015 r. Hotel JM Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Pprzewodnicząca mgr inż. Teresa Hernik, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie Instytut Studiów Politycznych PAN Komitet Nauk Politycznych PAN INPiSM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uczelnia Łazarskiego Fundacja

Bardziej szczegółowo

Między wschodem, a zachodem Kaukaz wczoraj i dziś

Między wschodem, a zachodem Kaukaz wczoraj i dziś Międzynarodowa konferencja naukowa Między wschodem, a zachodem Kaukaz wczoraj i dziś Rzeszów, 17-18 X 2013 r. I Dzień 17.10.2013 r. Sala Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Al. Rejtana 16 C 9:00 9:15 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa Bezpieczeństwo narodowe II stopnia Rok akademicki 2015/2016 Semestr I 1. Realizm w stosunkach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Program konferencji naukowej Myśl polityczna przedmiot badań w naukach humanistycznych i społecznych Lublin-Białka, 8-9 października 2014 roku

Program konferencji naukowej Myśl polityczna przedmiot badań w naukach humanistycznych i społecznych Lublin-Białka, 8-9 października 2014 roku Program konferencji naukowej Myśl polityczna przedmiot badań w naukach humanistycznych i społecznych Lublin-Białka, 8-9 października 2014 roku 8 października (środa) Powitanie gości, zakwaterowanie w pokojach

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Wydawnictwa ciągłe 1. Buglewicz, Ksenia : Kto czyta, nie błądzi / Ksenia Buglewicz // Język Polski w Szkole

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Lewandowska Konin

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy Lata z Helem

Wykładowcy Lata z Helem Bartłomiej Andrzejewski - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Józef Barnaś Instytut Fizyki Molekularnej PAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Janusz Baszyński - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach F i l i a w e W ł o s z c z o w i e Młodociane matki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Anna Klimczyk Włoszczowa, marzec 2016 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Układ Warszawski. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Układ Warszawski. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2006 2 Artykuły: 1. Heinrich Wincenty : Generał Jaruzelski znowu mija się z prawdą / Wincenty Heinrich // Tyg. Solid.

Bardziej szczegółowo

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON A YADEMECUM NATO Wydanie jubileuszowe Dom Wydawniczy Bellona przy współpracy Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON Warszawa 1999 SPIS TREŚCI Strona Słowo wstępne Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo - teoria

Czytelnictwo - teoria Czytelnictwo - teoria Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory zwarte za lata 1991-2015 Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały mgr Barbara Krawczyk mgr Anna

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

XXV WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2015

XXV WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2015 XXV WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2015 P R O G R A M DATA 10.00-12. 00 WYKŁADY 12.00 13.00 Przerwa obiadowa 13. 00-16. 00 SEMINARIA Wt 30/VI Sr. 1/VII 2/VII Przyjazdy uczestników (zakwaterowanie ESDM, ul. Długa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012 Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Karolina Dębska, Anna Kaniewska Korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Ilustracja na okładce James Steidl Fotolia.com

Bardziej szczegółowo

FLOTA A. wyścig nr. Miejsce nr jachtu uczelnia typ sternik

FLOTA A. wyścig nr. Miejsce nr jachtu uczelnia typ sternik FLOTA A Miejsce nr jachtu uczelnia typ sternik wyścig nr 1 69 POL-1364 UJ Kraków UNI Brzeziński Mateusz 1 1 2 33 POL-13 PP Poznań UTE Szyfter Ewa 2 2 3 13 SGH Warszawa USP Chamier Cieminski Wojciech 3

Bardziej szczegółowo