A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ. Zestawienie tematyczne: UKRAINA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ. Zestawienie tematyczne: UKRAINA"

Transkrypt

1 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: UKRAINA Źródło: Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: Zasięg językowy: język polski, język angielski, język ukraiński, język niemiecki Rodzaj wykorzystanych źródeł: wydawnictwa zwarte, publikacje w wydawnictwach ciągłych Ilość pozycji: 110 Ilość stron: 22 Opracowujący: Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan Zestawienie sporządzone w oparciu o wybrane zbiory Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej WARSZAWA 2014

2 1. The conference of the Ukraine - NATO Joint Working Group, November / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wojsk Lądowych.- Warszawa : AON, Hasła przedmiotowe: NATO a Ukraina - współpraca wojskowa - materiały konferencyjne, Ukraina a NATO - współpraca wojskowa - materiały konferencyjne Sygnatura: S/ Democratic changes and authoritarian reactions in Russia, Ukraine, Belarus, and Moldova / ed. by Karen Davisha, Bruce Parrott.- Cambridge : Cambridge University Press, (Authoritarianism and Democratization in Postcommunist Societies ; 3) Hasła przedmiotowe: Demokracja - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r., Europa Wschodnia - od 1989 r., Polityka międzynarodowa - od 1989 r. Sygnatura: 8006/III 3. Dopóki milczy Ukraina / Anna Strońska.- Warszawa : "Trio", Hasła przedmiotowe: Publicystyka polska - od 1989 r., Ukraina - od 1991 r. - publicystyka Sygnatura: 4568/II 4. Ekonomiczne i wojskowe uwarunkowania suwerenności Ukrainy / Stanisław Helnarski ; Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej.- Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, (Analizy - Syntezy - Fakty - Opinie) Hasła przedmiotowe: Ukraina - polityka - od 1991 r., Ukraina - gospodarka - od 1991 r., Doktryna wojenna - Ukraina, Siły zbrojne - Ukraina - od 1991 r. Sygnatura: 2543/III 5. Europa - bezpieczny kontynent? : potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego : praca naukowo-badawcza / pod kierownictwem nauk. Anny Antczak. ; [Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania]. - Warszawa : Vizja Press & IT, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - od 1989 r. Sygnatura: 18239/III, 18437/III 2

3 6. Europa nieprowincjonalna : przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach = Non-provincial Europe : changes on the Eastern Territories of the former Polish Republic (Belarus, Latvia, Lithuania, Ukraine, eastern borderland of the III Republic) in : praca zbiorowa / red. Krzysztof Jasiewicz.- Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN [ Polskiej Akademii Nauk] : "Rytm"; Londyn: Polonia Aid Foundation Trust, Hasła przedmiotowe: Europa Wschodnia - historia w, Kresy wschodnie Rzeczypospolitej w, Polska w Sygnatura: 7781/P 7. Europa pokomunistyczna : przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku / Jerzy J. Wiatr.- Warszawa : "Scholar", Hasła przedmiotowe: Europa Wschodnia - od 1989 r. - podręcznik akademicki, Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Europa - po 1989 r. - podręcznik akademicki, Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r. - podręcznik akademicki Sygnatura: 13926/III 8. Europa. Stop. Wschodnia. Stop / [red. Małgorzata Nocuń, Andrzej Brzeziecki].- Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego, cop (Biblioteka Nowej Europy Wschodniej.) Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - 21 w, Reportaż polski - 21 w Sygnatura: 9646/II 9. Geneza i rozpad ustroju federalnego byłych socjalistycznych państw europejskich / Edmund Mizerski.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Hasła przedmiotowe: Kraje socjalistyczne - historia - Europa Środkowo- Wschodnia, Socjalizm (ustrój) - krytyka, Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - od 1989 r., Federalizm - kraje socjalistyczne Sygnatura: 2818/II, 2819/II, 2820/II 10. Gospodarka Rosji, Ukrainy i Białorusi : spojrzenie w połowie 2004 r. : raport Ośrodka Studiów Wschodnich i CASE - Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych / Iwona Wiśniewska, Roman Ilto, Aleksander Czubrik ; tł. Iwona Wiśniewska ; Ośrodek Studiów Wschodnich.- Warszawa : OSW, Hasła przedmiotowe: Białoruś - gospodarka - od 1991 r., Rosja - gospodarka - od 1991 r., Ukraina - gospodarka - od 1991 r. Sygnatura: 2261/IV 3

4 11. Historia Ukrainy / Władysław A. Serczyk.- Wyd. 4 popr. i uzup.- Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw., cop Hasła przedmiotowe: Ukraina - historia Sygnatura: 16671/III 12. Historia Ukrainy : narodziny nowoczesnego narodu / Jarosław Hrycak ; przeł. [z ukr.] Katarzyna Kotyńska.- Lublin : Instytut Europy Środkowo- Wschodniej, (Dzieje Europy Środkowo-Wschodniej) Hasła przedmiotowe: Ukraina w Sygnatura: 6067/II 13. Historia Ukrainy XX w[ieku] / Tadeusz Andrzej Olszański.- Warszawa : "Volumen", [1994?]. Hasła przedmiotowe: Ukraina - 20 w Sygnatura: 1573/II, 1633/II 14. Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju : Polska i Ukraina / red. Grzegorz Gorzelak, Anna Tucholska ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW [Uniwersytetu Warszawskiego].- Warszawa : "Scholar", cop Hasła przedmiotowe: Polska - gospodarka - od 1989 r., Ukraina - gospodarka - od 1991 r. Sygnatura: 15871/III 15. Imperialna rozgrywka : Ukraina w geopolitycznej strategii Stanów Zjednoczonych / Maciej Olchawa ; przeł. Jakub Piasecki.- Kraków : Wydawnictwo Arcana, (Arkana Historii.) Hasła przedmiotowe: Stany Zjednoczone - polityka - Ukraina - od 1989 r., Ukraina - polityka - Stany Zjednoczone - od 1991 r. Sygnatura: 19046/III 16. Imperium, komunizm i narody : wybór esejów / Roman Szporluk ; wstęp i red. Andrzej Nowak ; tł. [z ang.] Szymon Czarnik, Andrzej Nowak.- Kraków : "Arcana", (Arkana Historii) Hasła przedmiotowe: Nacjonalizm - Rosja - 20 w. - szkice, Polska - polityka - Ukraina - 20 w. - szkice, Ukraina - polityka - Rosja - 20 w. - szkice, ZSRR - stosunki etniczne - szkice Sygnatura: 10811/III 4

5 17. Istorija ukrains'kogo vijs'ka. Cz. 1 / Ivan Kripjakevic, Bogdan Gnatevic ; spivpraca Zenon Stefanov, Osip Dumin ; ta Svjatosłava Sramcenka.- Kiiv : MP "Pam'jatki Ukraini", (Pam'jatki Ukraini; kn. 17) Hasła przedmiotowe: Wojsko - historia - Ukraina, Ukraina - historia Sygnatura: 976/III cz Istorija ukrains'kogo vijs'ka. Cz. 2 / Ivan Kripjakevic, Bogdan Gnatevic ; spivpraca Zenon Stefanov, Osip Dumin ; ta Svjatosłava Sramcenka.- Kiiv : MP "Pam'jatki Ukraini", (Pam'jatki Ukraini; kn. 17) Hasła przedmiotowe: Wojsko - historia - Ukraina, Ukraina - historia Sygnatura: 977/III cz Istorija ukrains'koi derźavnosti / Jaroslav Malik, Boris Vol, Vasil' Ćuprina.- L'viv : "Svit", Hasła przedmiotowe: Ukraina - historia Sygnatura: 3672/II 20. Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? : interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie / Tomasz Stryjek.- Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN [Polskiej Akademii Nauk] : "Rytm", cop (Seria Wschodnia) Hasła przedmiotowe: Świadomość narodowa - Ukraina w, Ukraina - historiografia w, Ukraina - ludność w Sygnatura: 15121/III 21. Kalendarium stosunków NATO-Ukraina / Zofia Szmyd.- Warszawa : MSZ, (Ekspertyzy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki ; nr 99) Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - od 1989 r., NATO a Ukraina - polityka, Partnerstwo dla Pokoju, Ukraina a NATO - od 1991 r. Sygnatura: 8271/P 5

6 22. Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej ( ) / Walenty Baluk ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Studiów Międzynarodowych.- Wrocław : "Arboretum", Hasła przedmiotowe: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Ukraina, Ukraina - polityka - od 1991 r., Partie polityczne - Ukraina - od 1991 r. Sygnatura: 13593/III 23. Między historią a polityką / Iwan Łysiak-Rudnycki ; [przekł. z jęz. ukr. Małgorzata Buchalik et al.].- Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, (Biblioteka Myśli Ukraińskiej XX Wieku ; 1.) Hasła przedmiotowe: Ukraina - historia Sygnatura: 9459/II 24. Między Rosją a Niemcami : przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w. / Piotr Eberhardt.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - ludność - historia w, Polityka narodowościowa - historia - Europa Środkowo-Wschodnia w Sygnatura: 2795/II, 3917/II 25. NATO looks east / ed. by Piotr Dutkiewicz, Robert J. Jackson.- Westport, Connecticut ; London : Praeger, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - Europa, Europa Wschodnia - polityka wojskowa - od 1989 r., NATO - polityka - od 1989 r. Sygnatura: 6776/III 26. Nie jesteśmy ukrainofilami : polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy : antologia tekstów / red. Paweł Kowal, Jan Ołdakowski, Monika Zuchniak.- Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej, (Historia / Kolegium Europy Wschodniej. Fundacja) Hasła przedmiotowe: Polska - polityka - Ukraina w. - publicystyka, Ukraina - polityka - Polska w. - publicystyka, Publicystyka polska w. - antologia Sygnatura: 6733/II, 6771/II, 6772/II 27. Niepodległa Ukraina : wybór szkiców, artykułów i rozmów ( ) / Bohdan Osadczuk ; wybór i oprac. Basil Kerski.- Sejny : "Pogranicze", (Meridian ISSN ) Hasła przedmiotowe: Ukraina - polityka - od 1991 r. - publicystyka Sygnatura: 8265/II 6

7 28. Niestabilność Europy Wschodniej a bezpieczeństwo międzynarodowe / Bogumił Rychłowski.- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 1989 r., Europa Wschodnia - polityka - od 1989 r. Sygnatura: 130/II, 154/II 29. Od imperium do imperium : spojrzenia na historię Europy Wschodniej / Andrzej Nowak.- Kraków : "Arcana"; Warszawa: Instytut Historii PAN [Polskiej Akademii Nauk], (Arkana Historii) Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - polityka w., Rosja - historiografia, Rosja - polityka, Polska - polityka, Imperializm - historiografia Sygnatura: 12228/III 30. Państwa ościenne i ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe Ukrainy / Ołeksandr Jakowlewicz Manaczinskyj ; tł. z ukr. Kazimierz Malak ; Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej.- Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, (Analizy - Syntezy - Fakty - Opinie ; 12) Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - od 1989 r., Ukraina - polityka - od 1991 r., Europa Środkowo-Wschodnia a Ukraina - od 1989 r. Sygnatura: 2732/III 31. Polacy i Ukraińcy : rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu / Dariusz Wojakowski.- Kraków : "Nomos", Hasła przedmiotowe: Pluralizm społeczny - Polska - od 1989 r., Pluralizm społeczny - Ukraina - od 1991 r., Regiony przygraniczne - stosunki etniczne - Polska - od 1989 r., Regiony przygraniczne - stosunki etniczne - Ukraina - od 1991 r., Polska a Ukraina - od 1989 r., Ukraina a Polska - od 1991 r. Sygnatura: 6735/II 32. Polacy o i dla niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej / Mirosław Boruta.- Kraków : Towarzystwo "Pomost", Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - 20 w, Polska a Ukraina, Polska a Białoruś, Polska a Litwa, Polska - polityka międzynarodowa Sygnatura: 2310/III, 2370/III 7

8 33. Polityka bezpieczeństwa i doktryny obronne wschodnich sąsiadów Polski. Cz. 1 / oprac. red. Jerzy Stańczyk ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Redakcja "Wojsko i Wychowanie".- Warszawa : ISP PAN, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 1989 r., Bezpieczeństwo narodowe - Europa Wschodnia - od 1991 r., Europa Wschodnia - polityka - od 1989 r., System obronny państwa - Europa Wschodnia - od 1991 r. Sygnatura: 5857/II cz.1, 5856/II cz Polityka bezpieczeństwa i doktryny obronne wschodnich sąsiadów Polski. Cz. 2 / oprac. red. Jerzy Stańczyk ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Redakcja "Wojsko i Wychowanie".- Warszawa : ISP PAN, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 1989 r., Bezpieczeństwo narodowe - Europa Wschodnia - od 1991 r, Europa Wschodnia - polityka - od 1989 r., System obronny państwa - Europa Wschodnia - od 1991 r. Sygnatura: 5858/II cz Polityka bezpieczeństwa narodowego Ukrainy / Kazimierz Malak ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Prawa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego.- Warszawa : AON, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Ukraina, Ukraina - polityka międzynarodowa - od 1991 r., Gospodarka obronna - Ukraina, Siły zbrojne - Ukraina Sygnatura: S/ Polityka bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy / Łukasz Donaj ; Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi.- Łódź : WSSM, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 13785/III 37. Polityka bezpieczeństwa Ukrainy / Monika Podsiadłowicz ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Polityki Obronnej.- Warszawa : DPO MON, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 7745/II, 7746/II 8

9 38. Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach / Krzysztof Fedorowicz.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, (Nauki Polityczne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN X ; nr 23.) Hasła przedmiotowe: Białoruś - polityka - Polska - od 1991 r., Polska - polityka - Białoruś - od 1989 r., Polska - polityka - Rosja - od 1989 r., Polska - polityka - Ukraina - od 1989 r., Rosja - polityka - Polska - od 1991 r., Ukraina - polityka - Polska - od 1991 r. Sygnatura: 19361/III, 19362/III 39. Polska - Niemcy - Ukraina w Europie : uwarunkowania, założenia i przesłanki wzajemnej współpracy : materiały z konferencji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie w dniach 8-10.V.1995 roku / red. Włodzimierz Bonosiuk.- Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - polityka, Niemcy a Polska - historia, Polska a Niemcy - historia, Niemcy a Ukraina - historia, Ukraina a Niemcy - historia, Polska a Ukraina - historia, Ukraina a Polska - historia Sygnatura: 3271/III, 3272/III, 3273/III 40. Polska - Ukraina : wzajemny wizerunek / Joanna Konieczna.- Warszawa : ISP, (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych) Hasła przedmiotowe: Polska a Ukraina - socjologia - od 1989 r., Ukraina a Polska - socjologia - od 1991 r., Opinia publiczna - Polska - od 1989 r., Opinia publiczna - Ukraina - od 1991 r., Polska - stereotyp, Ukraina - stereotyp Sygnatura: 1760/IV 41. Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego : (aspekty militarne i pozamilitarne) : konferencja naukowa, Przemyśl, 8 marca 2007 r. / red. nauk. Józef Buczyński, Henryk Binkowski.- Przemśl : [b.w.], Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - od 1989 r. - materiały konferencyjne, Polska a Ukraina - od 1991 r. - materiały konferencyjne, Ukraina a Polska - od 1991 r. - materiały konferencyjne Sygnatura: 9316/P 9

10 42. Polska i Ukraina w nowej Europie : materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej, Warszawa, listopada 1992 r. / organizator Komitet Badań Naukowych, Fundacja Stefana Batorego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.- Warszawa : PISM, Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - od 1989 r. - materiały konferencyjne, Polska - polityka - od 1989 r. - materiały konferencyjne, Ukraina - polityka - od 1991 r. - materiały konferencyjne Sygnatura: 6656/P, 1230/III 43. Polska-Ukraina-Europa : Polska i Ukraina w wielowymiarowym procesie integracji / red. nauk. Henryk Binkowski [i in.].- Warszawa : Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Hasła przedmiotowe: Integracja europejska, Polska - a Unia Europejska, Ukraina - a Unia Europejska, Materiały konferencyjne Sygnatura: 2881/IV, 2882/IV 44. "Pomarańczowa rewolucja" - szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej : tom studiów / red. Andrzej Furier ; Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.- Szczecin : "Pedagogium" Wydaw. OR TWP : "In Plus", Hasła przedmiotowe: Wybory prezydenckie - Ukraina r., Ukraina - polityka wewnętrzna - od 1991 r. Sygnatura: 8217/II 45. Pomarańczowy majdan / Marcin Wojciechowski.- Warszawa : "W.A.B.", (Terra Incognita) Hasła przedmiotowe: Ukraina - polityka wewnętrzna - od 2001 r. - publicystyka, Ukraina - polityka międzynarodowa - od 2001 r. - publicystyka, Wybory prezydenckie - Ukraina r. - publicystyka, Reportaż polski - od 2001 r. Sygnatura: 8233/II 46. Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku = Problemy civilizacionnogo razvitija Belarusi, Pol'ši, Rossii i Ukrainy v konce XVII - XXI veka / red. Piotr Franaszek, Aleksander N. Nieczuchrin.- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop Hasła przedmiotowe: Białoruś - kultura w, Polska - kultura w, Rosja - kultura w, Ukraina - kultura w Sygnatura: 14205/III 10

11 47. Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku / Piotr Eberhardt.- Warszawa : Biblioteka "Obozu", (Biblioteka "Obozu" ; nr 19) Hasła przedmiotowe: Ukraina - ludność - 20 w, Naród - socjologia - Ukraina - 20 w, Polityka narodowościowa - historia - Ukraina - 20 w Sygnatura: 3503/II 48. Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej / Wojciech Kosiedowski.- Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia a Unia Europejska, Integracja europejska, Polityka regionalna - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r., Unia Europejska a Europa Środkowo-Wschodnia Sygnatura: 17258/III 49. Rekonstrukcja narodów : Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś / Timothy Snyder ; przeł. [z ang.] Magda Pietrzak-Merta.- Sejny : "Pogranicze", (Ornamenty Historii) Hasła przedmiotowe: Naród - Europa Środkowo-Wschodnia w, Europa Środkowo-Wschodnia w, Świadomość społeczna - Europa Środkowo- Wschodnia w Sygnatura: 14171/III 50. Rewolucja, której nie było : bilans pięciolecia "pomarańczowej" Ukrainy = The revolution that never was : five years of "orange" Ukraine / Adam Eberhardt ; Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.- Warszawa : OSW, (Punkt Widzenia = Policy Briefs / Ośrodek Studiów Wschodnich) Hasła przedmiotowe: Ukraina - polityka - od 2001 r. Sygnatura: 9237/II 51. Rosja i Europa Wschodnia : "imperiologia" stosowana = Russia and Eastern Europe : applied "imperiology" / red. Andrzej Nowak.- Kraków : "Arcana" : Instytut Historii PAN [Polskiej Akademii Nauk], (Arkana Historii) Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - Rosja w. - materiały konferencyjne, Rosja - polityka - Europa Środkowo-Wschodnia w. - materiały konferencyjne Sygnatura: 8166/II 11

12 52. Rosja i Ukraina a bezpieczeństwo europejskie / Stephen J. Blank ; tłum. Jerzy Limanowski ; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa : AON, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa Środkowo- Wschodnia - prognozy, Bezpieczeństwo narodowe - Ukraina, Bezpieczeństwo narodowe - Rosja Sygnatura: S/ Rosja, Ukraina, Białoruś : wybrane dylematy rozwoju / red. nauk. Sylwester Gardocki.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop Hasła przedmiotowe: Partnerstwo Wschodnie, Białoruś - polityka - od 1991 r., Rosja - polityka - od 1991 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 19986/III 54. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 2, Wspólnota Niepodległych Państw / pod red. Mieczysława Smolenia, Michała Lubiny.- Kraków : Księgarnia Akademicka, cop (Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro : polityka, kultura, religia ; t. 3.) Hasła przedmiotowe: Wspólnota Niepodległych Państw - polityka, Kraje byłego ZSRR - polityka, Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 18651/III 55. Russia, Ukraine and European security / Stephen J. Blank ; Strategic Studies Institute United States Army War College.- Carlisle Barracks : SSI U.S. Army War College, Hasła przedmiotowe: Rosja a Ukraina - od 1991 r., Ukraina a Rosja - od 1991 r., Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa Wschodnia - od 1989 r. Sygnatura: 1610/III 56. Spotkania polsko-ukraińskie / red. nauk. Zygmunt Mańkowski ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.- Lublin : Wydaw. UMCS, Hasła przedmiotowe: Polska a Ukraina - historia - materiały konferencyjne, Ukraina a Polska - historia - materiały konferencyjne Sygnatura: 793/III 57. Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej po upadku ZSRR / pod red. Wojciecha Śleszyńskiego, Anny Jodzio ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Historii i Nauk Politycznych. Zakład Stosunków Politycznych.- Białystok : Uniwersytet w Białymstoku ; Kraków : Wydawnictwo AVALON, (Wschodnie Studia Polityczne ; t. 3) Hasła przedmiotowe: Kraje byłego ZSRR, Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - od 1989 r. Sygnatura: 19482/III, 19483/III, 19484/III 12

13 58. Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku / pod red. Mieczysława Stolarczyka.- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN ; nr 2848.) Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - Polska - od 1989 r., Polska - polityka - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r. Sygnatura: 18219/III, 18427/III 59. Stosunki Polski z Ukrainą w latach / Władysław Gill, Norbert Gill ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek; Poznań: UAM, Hasła przedmiotowe: Polska a Ukraina - od 1989 r., Ukraina a Polska - od 1991 r. Sygnatura: 3081/II 60. Stosunki polsko-ukraińskie : spojrzenie z Ukrainy = Pol's'ko-ukrains'ki vidnosini : pogljad z Ukraini / Oleksandr Serhijović Kramarevs'kij, Serhij Ivanović Piroźkov ; Narodowy Instytut Studiów Strategicznych (Ukraina).- Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Hasła przedmiotowe: Polska a Ukraina, Ukraina a Polska, Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa Środkowo-Wschodnia Sygnatura: 2544/III 61. Stosunki polsko-ukraińskie : wojna i współczesność / red. Joanna Marszałek-Kawa, Zbigniew Karpus.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Hasła przedmiotowe: Polska a Ukraina w, Ukraina a Polska w Sygnatura: 16374/III 62. Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie : Polska w polityce niepodległej Ukrainy / Katarzyna Jędraszczyk.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, Hasła przedmiotowe: Polska - polityka - Ukraina - 21 w, Ukraina - polityka - Polska - 21 w Sygnatura: 9612/II, 9613/II, 9614/II 63. System konstytucyjny Ukrainy / Eugeniusz Zieliński.- Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, (Systemy Konstytucyjne Państw Świata) Hasła przedmiotowe: Ukraina - ustrój - od 1991 r. Sygnatura: 14638/III 13

14 64. Systemy polityczne Ukrainy / Emilian Wiszka.- Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Hasła przedmiotowe: Ukraina - ustrój - podręcznik akademicki Sygnatura: 15533/III + mapa 65. Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej : praca zbiorowa / red. Eugeniusz Zieliński ; aut. Konstanty A. Wojtaszczyk [i in.] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych.- Warszawa : "Elipsa", Hasła przedmiotowe: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - od 1989 r. Sygnatura: 2698/II 66. Trudne sąsiedztwo : studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskoukraińskich w XVI-XX wieku / red. Andrzej Szczepaniak.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Hasła przedmiotowe: Polska a Rosja, Polska a Ukraina, Ukraina a Polska Sygnatura: 14493/III 67. Ukraina / Tadeusz Krząstek ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności.- Warszawa, Pruszków : "Vipart", Hasła przedmiotowe: Ukraina - historia, Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 16267/III 68. Ukraina : polityka i mistyka / Włodzimierz Pawluczuk.- Kraków : "Nomos", Hasła przedmiotowe: Prawosławie - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka - socjologia - od 1991 r. Sygnatura: 4427/II, 4787/II 69. Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie / Tomasz Kapuśniak.- Warszawa, Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Hasła przedmiotowe: Ukraina - polityka międzynarodowa - od 1991 r. Sygnatura: 17343/III, 17344/III, 17345/III 14

15 70. Ukraina między Rosją a Zachodem : praca zbiorowa / red. Monika Zamarlik ; Instytut Studiów Strategicznych Fundacji MCRD.- Kraków : Fundacja MCRD, (Zeszyty / Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 45) Hasła przedmiotowe: Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - od 1989 r. - materiały konferencyjne, Polityka międzynarodowa - od 1989 r. - materiały konferencyjne, Rosja - polityka - od 1991 r. - materiały konferencyjne, Ukraina - polityka - od 1991 r. - materiały konferencyjne Sygnatura: 5881/II 71. Ukraina na zakręcie : drogi i bezdroża pomarańczowej rewolucji / Jerzy Marek Nowakowski [i in.].- Warszawa : "Trio", Hasła przedmiotowe: Ukraina - polityka wewnętrzna - od 2001 r. - publicystyka, Wybory prezydenckie - Ukraina r. - publicystyka Sygnatura: 8141/II 72. Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach / Krzysztof Fedorowicz.- Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004 (Nauki Polityczne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISSN X ; nr 17) Hasła przedmiotowe: Polska - polityka - Ukraina - od 1989 r., Ukraina r., Ukraina - od 1991 r. Sygnatura: 12393/III, 19545/III 73. Ukraina w stosunkach międzynarodowych / red. Marek Pietraś, Tomasz Kapuśniak.- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Hasła przedmiotowe: Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 14506/III 74. Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego / Yaropolk Tymkiv.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - od 1989 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 17953/III 75. Ukraina wobec Rosji : studium zależności / Andrzej Szeptycki.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop Hasła przedmiotowe: Rosja - polityka - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka - Rosja - od 1991 r. Sygnatura: 19546/III 15

16 76. Ukraine and regional co-operation in security : looking ahead : 11th Partnership for Peace International Research Seminar, Kyiv, June 2002 / ed. by Dieter Ose, Cees M. Coops ; NATO Defense College [i in.].- Rome : NATO Defense College, (NATO Defense College Seminar Report Series ; No. 16) Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - Ukraina - od 1991 r. - materiały konferencyjne, Partnerstwo dla Pokoju - materiały konferencyjne, Ukraina - polityka - od 1991 r. - materiały konferencyjne Sygnatura: 7421/II 77. Ukraine in the world : studies in the international relations and security structure of a newly intependent state / ed. by Lubomyr A. Hajda.- Cambridge, Massachusetts : Harvard Ukrainian Research Institute, cop (Harvard Papers in Ukrainian Studies / Ukrainian Research Institute, Harvard University) Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa Środkowo- Wschodnia - od 1989 r., Bezpieczeństwo narodowe - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 6619/III 78. Ukraine, the EU and Russia : history, culture and international relations / ed. by Stephen Velychenko.- Basingstoke, New York : Palgrave Macmillan, (Studies in Central and Eastern Europe) Hasła przedmiotowe: Rosja a Ukraina - od 1991 r., Ukraina a Rosja - od 1991 r., Unia Europejska a Rosja - od 1991 r. Sygnatura: 16026/III 79. The Ukrainian challenge : reforming labour market and social policy / International Labour Office Centarl and Eastern European Team.- Budapest : Central European University Press : in assoc. with ILO-CEET, Hasła przedmiotowe: Prawo - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka społeczna - od 1991 r. Sygnatura: 3585/III 80. Ukraińska droga do gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / red. nauk. Marek Dąbrowski, Rafał Antczak.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Fundacja Naukowa, (W Stronę Rynku) Hasła przedmiotowe: Ukraina - gospodarka - od 1991 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 2982/II, 3420/II 16

17 81. Ukraińskie wybory : elekcja parlamentarna 98' a partie polityczne / Radzisława Gortat.- Warszawa : Fundacja Polska Praca, Hasła przedmiotowe: Partie polityczne - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka wewnętrzna - od 1991 r., Wybory parlamentarne - Ukraina r. Sygnatura: 4050/II 82. Unia Europejska a państwa Europy Wschodniej / Alicja Stępień-Kuczyńska, Michał Słowikowski.- Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, (Unia Europejska) Hasła przedmiotowe: Unia Europejska a Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Środkowo-Wschodnia a Unia Europejska Sygnatura: 8836/II 83. W cieniu przeszłości : stosunki polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie - stan obecny i perspektywy / Andrzej Gil.- Lublin : Instytut Europy Środkowo- Wschodniej, (Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 12) Hasła przedmiotowe: Białoruś - a Polska, Polska - a Białoruś, Polska - a Ukraina, Ukraina - a Polska Sygnatura: 9330/II 84. Wojskowo-geograficzna charakterystyka Ukrainy / Julian Skrzyp, Zbigniew Lach ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny.- Warszawa : AON, Hasła przedmiotowe: Geografia wojenna - Ukraina, Ukraina - geografia Sygnatura: S/3039, S/ Wspólne zadanie : Polska, Niemcy i Ukraina w przeobrażającej się Europie = Gemeinsame Aufgabe : Deutschland, Polen und die Ukraine im sich wandelnden Europa / Mateusz Fałkowski, Kai-Olaf Lang.- Warszawa : ISP, (Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych) Hasła przedmiotowe: Polska - polityka - Ukraina - od 1989 r., Niemcy - polityka - Ukraina - od 1989 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. Sygnatura: 12289/III 86. Współczesne polskie nurty polityczne wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy w latach / Marcin Sienkiewicz.- Wrocław : "Arboretum", Hasła przedmiotowe: Europa Wschodnia - polityka - Polska - od 1989 r., Polska - polityka - Europa Wschodnia - od 1989 r., Polska - polityka - od 1989 r. Sygnatura: 13715/III 17

18 87. Wybrane problemy stosunków polsko-ukraińskich / Marian Malikowski.- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Hasła przedmiotowe: Polska - polityka - Ukraina - od 1989 r., Ukraina - polityka - Polska - od 1991 r. Sygnatura: 19363/III, 19364/III ARTYKUŁY Z CZASOPISM (Wykaz sporządzony na podstawie bazy Ośrodka Informacji Naukowej i Bibliograficznej) 1. Akademia Obrony Narodowej w systemie edukacji wojskowej Ukrainy : (wykład wygłoszony w Akademii Obrony Narodowej 13 grudnia 2006 roku). - (Wykłady) / Witalij Grigorowicz Radecki // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s : rys. Hasła przedmiotowe: Szkolnictwo wojskowe wyższe - Ukraina, Narodowa Akademia Obrony (Kijów, Ukraina), 2. Autonomia Krymska - rosyjska czy ukraińska? / Kamila Węderska // Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s (Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego / Akademia Obrony Narodowej ; nr 1(6)) Hasła przedmiotowe: Krym (Ukraina) - polityka międzynarodowa - od 1991 r., Rosja - polityka - od 1991 r., Ukraina - polityka - od 1991 r. 3. Dokąd zmierza Ukraina? - sprawozdanie z konferencji [Centrum Prasowe Polskiej Agencji Informacyjnej, r.] / Agnieszka Legucka // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - Ukraina, Polityka międzynarodowa - Ukraina, Sprawozdania z konferencji (2003) 4. Droga Ukrainy do rezygnacji z broni jądrowej w świetle prasy polskiej / Agnieszka Sawicz // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 4, s Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Ukraina - od 1991 r., Broń jądrowa - Ukraina - od 1991 r., Proliferacja broni masowego rażenia 18

19 5. Instytucjonalizacja współpracy polsko-ukraińskiej w sferze bezpieczeństwa. - (Bezpieczeństwo) / Agnieszka Legucka // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 1, s Hasła przedmiotowe: Polska a Ukraina - od 1991 r., Ukraina a Polska - od 1991 r., Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - od 1991 r. 6. Krym wiedzie prym. - (Inne Armie) / Arkadiusz Kalinowski // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 4, s : tab., fot. Hasła przedmiotowe: Siły zbrojne - Ukraina, Marynarka wojenna - Ukraina, 7. Lwów ( r.) - w 85 rocznicę polsko-ukraińskich walk o Lwów / Jeremiasz Ślipiec // Biuletyn Akademii Obrony Narodowej , nr 5, s : fot. Hasła przedmiotowe: Lwów (Ukraina) r., Bitwa 1918 r. Lwów 8. Mozaika narodowościowa Wołynia w latach II Rzeczypospolitej. - (Wojsko i Wychowanie) / Ewa Baranowska // Myśl Wojskowa , nr 2, s : tab. Hasła przedmiotowe: Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - ludność - 20 w., Wołyń (Ukraina) - stosunki etniczne r., Mniejszości narodowe - Polska - 20 w 9. Nie zostawiajmy Ukrainy samej / Stanisław Koziej // Rzeczpospolita , nr 7, s. A15 Hasła przedmiotowe: Gaz ziemny - handel - Rosja - od 2009 r., Polska - polityka - Ukraina - od 2001 r., Rosja - polityka - Ukraina - od 2001 r., Ukraina - polityka - od 2001 r. 10. Parasol nad Euro 2012 / Andrzej Glen // Polska Zbrojna , nr 25, s : fot. Hasła przedmiotowe: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej (14 ; 2012 ; Polska/Ukraina) - bezpieczeństwo, Obrona powietrzna - prognozy - Polska, Terroryzm powietrzny - zagrożenie - Polska 11. Polityka wschodnia wystawiona na próbę : wybory na Białorusi i Ukrainie : sprawozdanie z konferencji CSM, [Warszawa r.] / Andrzej Ciupiński, Agnieszka Legucka // Myśl Wojskowa , nr 3, s Hasła przedmiotowe: Unia Europejska - polityka - Europa Środkowo- Wschodnia, Stany Zjednoczone - polityka - Europa Środkowo-Wschodnia, Ukraina - polityka - od 2001 r., Białoruś - polityka - od 2001 r., Sprawozdania z konferencji 19

20 12. "Pomarańczowa Rewolucja" - wybór strategiczny w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Ukrainy. - (Bezpieczeństwo) / Agnieszka Legucka // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 2, s Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Ukraina, Ukraina - polityka międzynarodowa - od 2004 r., Wybory prezydenckie - Ukraina r. 13. Problematyczna obecność rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w ukraińskim Sewastopolu / Kamila Węderska // Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego / Akademia Obrony Narodowej , nr 2, s : fot. (Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego / Akademia Obrony Narodowej ; nr 2(3)) Hasła przedmiotowe: Marynarka wojenna - Rosja - od 1991 r., Krym (Ukraina) - polityka - od 1991 r., Rosja - polityka - Ukraina - od 1991 r., Ukraina - polityka - Rosja - od 1991 r., 14. Reforma sił zbrojnych na Ukrainie. - (Doświadczenia) / Agnieszka Legucka // Myśl Wojskowa , nr 4, s Hasła przedmiotowe: Siły zbrojne - reforma - Ukraina, 15. Reforma sił zbrojnych Ukrainy. - (U naszych sąsiadów) / Piotr Kaliszewicz // Przegląd Sił Zbrojnych , nr 1, s ": rys., tab. Hasła przedmiotowe: Siły zbrojne - reforma - Ukraina, 16. Rosja - Białoruś - Ukraina w polskiej polityce bezpieczeństwa / Józef Tymanowski // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej , nr 2, s Hasła przedmiotowe: Polska - polityka międzynarodowa - od 1989 r., Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Polska - od 1989 r., Polska a Rosja - polityka r., Polska a Ukraina - polityka r., Polska a Białoruś - polityka r., Białoruś a Polska - polityka r., Ukraina a Polska - polityka r., Rosja a Polska - polityka r. 17. Rozdarte miasto : [bitwa o Lwów w 1918 r.] / Michał Klimecki // Polska Zbrojna , nr 45, s : fot. Hasła przedmiotowe: Lwów (Ukraina) r., Bitwa 1918 r. o Lwów 20

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI październik 2014 r.

NOWOŚCI październik 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI październik 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2011 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW listopad 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI czerwiec 2014 r.

NOWOŚCI czerwiec 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI czerwiec 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące Nowości

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r.

WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012 Wybrane nabytki $2000100176726 Biblioteki Naukowej WSCiL KWIECIEŃ 2013 r. 1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. wrzesieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. wrzesieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW wrzesieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI Źródło: Zdjęcie pochodzi ze strony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. marzec 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. marzec 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW marzec 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a Poz. 9251-9734 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a Poz. 27117-27565 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Zbigniew Rykiel SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Opracowania zwarte (1) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Wrocław Warszawa 1978: Polska Akademia

Bardziej szczegółowo