Podstawy Konstrukcji Maszyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy Konstrukcji Maszyn"

Transkrypt

1 Podsawy Konsrukcji Maszyn Wykład 13 Dr inŝ. Jacek Czarnigowski Połączenia w konsrukcji maszyn Połączenia Pośrednie Rozłączne Kszałowe: - wpusowe, - klinowe, - kołkowe Nierozłączne Niowe Bezpośrednie Kszałowe: - wielokąne, - wielowypusowe, - śrubowe. Spawane Zgrzewane Klejone 1

2 Złącze spawane jes połączeniem maeriałów powsałym przez ich miejscowe sopienie. Wysępuje w procesie łączenia meali (głównie sali) oraz worzyw szucznych. Spoina Obszary spoiny Srefa częściowego przeopu Srefa przegrzania o srukurze gruboziarnisej Srefa przegrzania o srukurze drobnoziarnisej Srefa rekrysalizacji Maeriał rodzimy 2

3 Elemeny spoiny 1 - spoina 2 sopiony maeriał rodzimy 3 głębokość wopienia 4 srefa wpływu ciepła 5 maeriał rodzimy 6 lico spoiny 7 grań spoiny 8 brzeg spoiny Wady i zaley Zaley: - Ławość i szybkość wykonania - Prosa konsrukcja: brak elemenów dodakowych, mała masa - MoŜliwość pełnej auomayzacji Wady: - Problemy ze spawaniem niekórych maeriałów - Dodakowe napręŝenia i odkszałcenia - Konieczna wykwalifikowana kadra - Konieczne specjalisyczne urządzenia 3

4 Spawalność Spawalność o, podaność maeriału do worzenia się złącz spawalniczych spełniających wymogi konsrukcyjne i echnologiczne bez wykonywania dodakowych zabiegów. W przypadku meali Ŝelaznych (sale, saliwa, Ŝeliwa) spawalność zaleŝy od zawarości węgla. Maeriał jes dobrze spawalny gdy C<0.25%. W przypadku meali kolorowych oraz worzyw szucznych głównym czynnikiem jes podaność na ulenianie w wysokich emperaurach. Sąd większość ych maeriałów jes rudno spawalna i wymaga osłony gazowej. Rodzaje spoin Ze względu na przeznaczenie: Nośne przenoszą obciąŝenia Pomocnicze nie przenoszą obciąŝenia Szczepne Napawane Uszczelniające 4

5 Rodzaje spoin Ze względu na sposób wykonania: Ciągłe Przerywane Rodzaje spoin Ze względu na konsrukcję: Czołowe Pachwinowa Brzegowa Oworowa 5

6 Rodzaje spoin czołowych Ze względu na kszał przygoowanych elemenów do spawania: Jednosronne (sosowane do spawania elemenów cienkich < 10mm): Typ I Typ V Typ ½ V Typ U Typ Y Typ ½ Y Typ ½ U Rodzaje spoin czołowych Ze względu na kszał przygoowanych elemenów do spawania: Dwusronne (sosowane do spawania elemenów grubych > 10mm): Typ X Typ 2 U Typ K 6

7 Rodzaje spoin pachwinowych Płaskie Wypukłe Wklęsłe Rodzaje spoin brzegowych Grzbieowe Krawędziowa 7

8 Rodzaje spoin oworowych Oworowa Punkowa Liniowa Meody spawania: Spawanie gazowe Źródłem ciepła do przeopienia elemenów jes płomień spalania aceylenu (emperaura do 3200 C). Konieczne jes dosarczanie dodakowego spoiwa. 8

9 Meody spawania: Spawanie elekryczne Źródłem ciepła jes łuk elekryczny (emperaura do 3500 C). Spoiwo moŝe sanowić elemen elekrody lub być dosarczane dodakowo. Spawanie łukiem swobodnym Spawanie łukiem kryym Spawanie w osłonie gazowej Meody spawania: Spawanie łukiem swobodnym łuk jarzy się miedzy elemenem a elekrodą. Częso sosuje się elekrody oulone. 9

10 Meody spawania: Spawanie łukiem kryym łuk jarzy się między elemenem a elekrodą ale jes schowany pod warswą opnika. Meody spawania: Spawanie w osłonie gazowej łuk jarzy się między elemenem a elekrodą w osłonie gazów wypływających z dyszy. Elekroda nie zawsze jes spoiwem. TIG elekroda wolframowa gaz obojęny (Argon) MAG elekroda ze spoiny gaz akywny (CO 2 ) MIG elekroda ze spoiny gaz obojęny (Argon) 10

11 Meody spawania: Spawanie plazmowe łuk jarzy się między dwoma elekrodami w celu uworzenia plazmy kóra w osłonie gazów wypływających z dyszy rozgrzewa elemeny łączone. Spoiwo jes dosarczane oddzielnie. Meody spawania: Spawanie elekroŝuŝlowe łuk jarzy się między elekrodą a elemenem łączonym ylko na począku spawania. Poem elekroda zanurzana jes w jeziorku sopionego mealu a przepływ prądu grzeje en obszar rezysancyjnie. Przeznaczone dla łączenia pionowych grubych elemenów. 11

12 Meody spawania: Spawanie laserowe podobne do spawania plazmowego. Źródłem ciepła jes promień lasera. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojęnego (Argon). Meody spawania: Spawanie elekronowe energię dosarcza skoncenrowana wiązka elekronów. MoŜna wykonać głębokie i wąskie spoiny (20:1) z szybkością 20m/min. Spawanie odbywa się w próŝni co eliminuje zanieczyszczenie jeziorka spawalniczego. 12

13 Wady spoin 1 brak przeopu grani 2 brak wopienia spoiwa w meal rodzimy 3 nawis wynikający z nieprzeopienia krawędzi mealu 4 wyciek sopiwa po sronie grani 5 podopienie w formie karbu 6 kraery na powierzchni spoiny 7,8 pęcherze gazowe 9 wrącenia ŜuŜlowe 10,11 pęknięcia NapręŜenia w spoinach W spoinach wysępuje spięrzenie napręŝeń wynikające z: Karbu mechanicznego (lokalna zmiana kszału przedmiou) Karbu srukuralnego (lokalna zmiana srukury maeriału) Wad spawalniczych Dodakowe napręŝenia spawalnicze 13

14 NapręŜenia w spoinach NapręŜenia w spoinach czołowych Spoina czołowa pracuje ak jak maeriał rodzimy Rozciąganie, ściskanie σ ' = r Q F k r ' σ ' = c Q F k c ' Pole spoiny = polu przekroju elemenów łączonych 14

15 NapręŜenia w spoinach czołowych Zginanie σ ' = g M W g x k g ' Wskaźnik przekroju = wskaźnikowi przekroju elemenów łączonych NapręŜenia w spoinach czołowych Ścinanie τ ' = T F k ' Pole przekroju = pole przekroju elemenów łączonych 15

16 NapręŜenia w spoinach czołowych Skręcanie τ ' = s M W s o k s ' Wskaźnik przekroju = wskaźnik przekroju elemenów łączonych NapręŜenia w spoinach czołowych NapręŜenia zasępcze Obliczane są z hipoezy Hubera σ ' = τ ' = z z 2 σ ' + 3 τ ' w 2 w 1 σ w' + τ w' 3 k k x x ' ' Wypadkowe napręŝenia normalne Wypadkowe napręŝenia syczne NapręŜenia dopuszczalne na przewaŝające obciąŝenie 16

17 NapręŜenia w spoinach pachwinowych Spoina czołowa pracuje ylko na ścinanie NapręŜenia syczne!!!! Q NapręŜenia w spoinach pachwinowych Rozciąganie, ściskanie τ ' = r Q F k ' τ ' = c Q F k ' Pole spoiny = pole obrysu przedmiou grubość ramki = a 17

18 NapręŜenia w spoinach pachwinowych Zginanie τ ' = g M W g x k ' Wskaźnik spoiny = wskaźnik obrysu przedmiou grubość ramki = a NapręŜenia w spoinach pachwinowych Ścinanie τ ' = Q F k ' Pole spoiny = pole obrysu przedmiou grubość ramki = a 18

19 NapręŜenia w spoinach pachwinowych Skręcanie τ ' = s M W s o k ' Wskaźnik spoiny = wskaźnik obrysu przedmiou grubość ramki = a NapręŜenia w spoinach pachwinowych NapręŜenia wypadkowe = wypadkowa geomeryczna napręŝeń τ ' = τ ' + τ ' + τ ' z x y 2 z k ' Zawsze napręŝenia na ścianie 19

20 NapręŜenia w spoinach pachwinowych Wymiary spoin pachwinowych: Spoina dookolna: Spoina częściowa: Wymiary zewnęrzne przedmiou a Pasek o długości l i szerokości a Kraery (niedokładnie wykonana spoina) h = (0,5 0,75) a NapręŜenia dopuszczalne Spoina powinna być wykonana ym samym maeriałem co łączone elemeny. NapręŜenia dopuszczalne obliczane są na podsawie wyrzymałości maeriału rodzimego. ObciąŜenia sałe: k ' = s x k r Rozciąganie s = 0, 8 Ściskanie, zginanie s =1, 0 Ścinanie, skręcanie s = 0, 6 20

21 NapręŜenia dopuszczalne ObciąŜenia zmienne: k ' = m s x k r m współczynnik wpływu zmienności m = Re β 2 Z rc β współczynnik działania karbu R współczynnik ampliudy cyklu 1 Re + 0,5 R β 2 Z rc 0,5 Przykład 14.1 Obliczyć napręŝenia maksymalne w spoinach konsrukcji przedsawionej na rysunku: D = 30 mm d = 22 mm a = 4 mm b = 75 mm l = 150 mm P N = 12 kn P T = 2 kn k r = 200 MPa 21

22 Przykład 14.1 Spoina czołowa Siła P N Siła P T D = 30 d = 22 Rozciąganie Zginanie Ścinanie PN σ r ' = A = π P 4 P N N ( D d ) π ( D d ) 4 = = π σ r ' = ( ) 36,72 MPa Przykład 14.1 Spoina czołowa Siła P N Siła P T D = 30 d = 22 Rozciąganie Zginanie Ścinanie M σ g ' = W g x P b = π 32 D 32 D P b = T T ( D d ) π ( D d ) = π σ g ' = 4 4 ( ) 79,61 MPa 22

23 Przykład 14.1 Spoina czołowa Siła P N Siła P T D = 30 d = 22 Rozciąganie Zginanie Ścinanie PT τ ' = = A π P 4 P T T ( D d ) π ( D d ) = π τ ' = ( ) = 6,12 MPa Przykład 14.1 Spoina czołowa Siła P N Siła P T NapręŜenie maksymalne D = 30 d = 22 '= 36,72 σ r Rozciąganie Zginanie Ścinanie MPa '= 79,61 σ g MPa '= 6,12 τ NapręŜenie przewaŝające MPa σ ' = z ( σ ' + σ ') + 3 τ ' = ( 36, ,61) r = 116,81 MPa < k ' = k g g r = 200 MPa ,

24 Przykład 14.1 Spoina pachwinowa Siła P N Siła P T D +2a = 38 D = 30 Rozciąganie Zginanie Ścinanie PN τ r ' = = A π P 4 P N N = [( D + 2 a) D ] π ( D + 2 a) = π τ r ' = ( ) 28,09 MPa [ D ] Przykład 14.1 Spoina pachwinowa Siła P N Siła P T D +2a = 38 D = 30 Rozciąganie Zginanie Ścinanie M τ g ' = W g x = π P l T 4 4 [( D + 2 a) D ] 32 ( D + 2 a) = π τ g ' = 4 4 ( ) 32 = π 91,06 ( D + 2 a) 4 ( D + 2 a) P l T 4 [ D ] MPa 24

25 Przykład 14.1 Spoina pachwinowa Siła P N Siła P T D +2a = 38 D = 30 Rozciąganie Zginanie Ścinanie PT τ ' = = A π P 4 P T T = [( D + 2 a) D ] π ( D + 2 a) = π τ ' = ( ) 4,68 MPa [ D ] Przykład 14.1 Spoina czołowa Siła P N Siła P T NapręŜenie maksymalne D +2a = 38 D = 30 '= 28,09 τ r Rozciąganie Zginanie Ścinanie MPa '= 91,06 τ g MPa '= 4,68 τ MPa τ ' = z ( τ ' + τ ') + τ ' = ( 28, ,06 ) r g = 119,24 MPa < k ' = 0,6 k r = 120 MPa 2 + 4,

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej POLITECHNIKA OPOLSKA Sysem esperowy do diagnosyi wycieów w sieci wodociągowej AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Marcin Zmarzły Opole, 2014 r. Promoor: dr hab. inż. Włodzimierz Sanisławsi Prof. PO SPIS

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Zespół podający ZP-30w, ZP-30

Zespół podający ZP-30w, ZP-30 Zespół podający ZP-30w, ZP-30 Instrukcja obsługi 363-0-0-00-00-00-0-P 0349301069 OZAS - ESAB Sp. z o.o. ul. A. Struga 10 45-073 Opole tel. (0-77) 4547240 49, fax 4537859 e-mail: ozas@ozas.com.pl htpp://www.ozas.com.pl

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 023 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Normalizacja histogramu: Normalizacja histogramu jest prostą operacją punktową stosowaną w celu poprawy obrazów o złym kontraście.

Normalizacja histogramu: Normalizacja histogramu jest prostą operacją punktową stosowaną w celu poprawy obrazów o złym kontraście. Barłomiej Mróz: Hisogram - czyli wykres częsości wysępowania kolejnych warości pikseli obrazu. Hisogram pokazuje, jak liczne są w obrazie punky o różnych warościach jasności. Przyjmuje się, że pierwszy

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3)

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3) Sysemy operacyjne Algorymy wymiany sron Algorymy wymiany sron Podsawowe pojęcia () N = {,,, n} zbiór numerów sron wirualnych danego procesu M = {,,, m} zbiór numerów ramek danego procesu w pamięci fizycznej

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel Karta Informacyjna Wydanie 20/12/2012 Numer identyfikacyjny 01 01 01 15 001 9 System System mocowania paneli dla fasad wentylowanych Construction pis systemu Zastosowanie Właściwości Badania Zestaw materiałów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo