OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 9.20.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 200 ponumerowanych stron Warszawa, dnia r. Strona 1 z 200

2 Spis treści Spis treści... 1 Rozdział I. Założenia początkowe oraz wymagania ogólne I.1 Wymogi dotyczące interoperacyjności lub migracji dla oferowanego SSI I.1.2 Wymagany stan docelowy:... 8 I.2 ZAKRES: WYMAGANIA OGÓLNE... 9 Rozdział II. Wymagana, dodatkowa funkcjonalnośd w przypadku rozbudowy istniejącego SSI o dodatkowe moduły II.1 ZAKRES: RUCH CHORYCH II.1.1 Moduł/grupa funkcjonalności: SOR Szpitalny Oddział Ratunkowy II.1.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Blok operacyjny II.2 ZAKRES: PRZYCHODNIA II.2.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Gabinet Medycyny Pracy II.3 ZAKRES: DOKUMENTACJA MEDYCZNA II.3.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Archiwum papierowej dokumentacji medycznej II.4 ZAKRES: WSPÓLNE II.4.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Pulpit użytkownika II.4.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Wymiana danych z systemami zewnętrznymi II.4.3 Moduł/grupa funkcjonalności: Obsługa urządzeo mobilnych II.5 ZAKRES: SYSTEM INFORMACJI ZARZĄDCZEJ II.5.1 Moduł/grupa funkcjonalności: System informacji zarządczej II.6 ZAKRES: KLINICZNY SYSTEM INFORMATYCZNY II.6.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Kliniczny System Informatyczny II.7 ZAKRES: MODUŁY DODATKOWE II.7.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Wsparcie zarządzania systemem jakości II.7.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Bank Krwi II.7.3 Moduł/grupa funkcjonalności: BHP ochrona radiologiczna II.7.4 Moduł/grupa funkcjonalności: BHP II.8 Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą Strona 2 z 200

3 II.8.1 Wymagania ogólne: II.8.2 Wymagana funkcjonalnośd systemu inwentaryzacji II.8.3 Z modułem inwentaryzacji sprzętu program musi umożliwiad prowadzenie bazy ewidencji majątku IT w zakresie: II.8.4 Inwentaryzacja oprogramowania musi zapewnid funkcjonalnośd w zakresie pozyskiwania informacji o oprogramowaniu i audycie licencji poprzez: II.8.5 W zakresie obsługi użytkowników system musi umożliwiad monitorowanie aktywności użytkowników pracujących na komputerach z systemem Windows poprzez analizę: II.8.6 W zakresie zarządzania prawami dostępu do urządzeo system musi umożliwiad: II.8.7 Audyt operacji na urządzeniach przenośnych wymagania: II.9 Oprogramowanie do zarządzania dokumentami (EOD) Rozdział III. Wymagana funkcjonalnośd SSI konieczna do zachowania w przypadku wymiany istniejącego oprogramowania na oprogramowanie równoważne o podanych kryteriach równoważności III.1 ZAKRES: RUCH CHORYCH III.1.1 Moduł/grupa funkcjonalności: SOR Szpitalny Oddział Ratunkowy III.1.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Blok operacyjny III.1.3 Moduł/grupa funkcjonalności: Izba Przyjęd III.1.4 Moduł/grupa funkcjonalności: JGP III.1.5 Moduł/grupa funkcjonalności: Rozliczenia z NFZ III.1.6 Moduł/grupa funkcjonalności: Sprzedaż usług medycznych III.1.7 Moduł/grupa funkcjonalności: symulator JGP III.1.8 Moduł/grupa funkcjonalności: Oddział III.1.9 Moduł/grupa funkcjonalności: Rehabilitacja III.1.10 Moduł/grupa funkcjonalności: Statystyka medyczna III.2 ZAKRES: PRZYCHODNIA III.2.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Gabinet Medycyny Pracy III.2.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Deklaracje POZ III.2.3 Moduł/grupa funkcjonalności: Poradnia specjalistyczna III.2.4 Moduł/grupa funkcjonalności: Rehabilitacja Dzienna III.3 ZAKRES: LABORATORIUM III.3.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Obsługa pobierania materiałów do badao III.4 ZAKRES: APTEKA III.4.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Apteczka oddziałowa Strona 3 z 200

4 III.4.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Apteka III.5 ZAKRES: PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA III.5.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Pracownia diagnostyczna III.6 ZAKRES: DOKUMENTACJA MEDYCZNA III.6.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Archiwum papierowej dokumentacji medycznej III.6.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Dokumentacja medyczna III.7 ZAKRES: WSPÓLNE III.7.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Pulpit użytkownika III.7.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Wymiana danych z systemami zewnętrznymi III.7.3 Moduł/grupa funkcjonalności: Obsługa urządzeo mobilnych III.7.4 Moduł/grupa funkcjonalności: Wykazy, zestawiania III.7.5 Moduł/grupa funkcjonalności: Zakażenia szpitalne III.7.6 Moduł/grupa funkcjonalności: Zlecenia III.7.7 Moduł/grupa funkcjonalności: Kolejki oczekujących III.7.8 Moduł/grupa funkcjonalności: Szpitalny portal e-usług III.7.9 Moduł/grupa funkcjonalności: Administrator III.8 ZAKRES: KLINICZNY SYSTEM INFORMATYCZNY III.8.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Kliniczny System Informatyczny III.9 ZAKRES: SYSTEM INFORMACJI ZARZĄDCZEJ III.9.1 Moduł/grupa funkcjonalności: System informacji zarządczej III.10 ZAKRES: MODUŁY DODATKOWE III.10.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Wsparcie zarządzania systemem jakości III.10.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Bank Krwi III.10.3 Moduł/grupa funkcjonalności: BHP ochrona radiologiczna III.10.4 Moduł/grupa funkcjonalności: BHP III.10.5 Moduł/grupa funkcjonalności: Transport Medyczny III.11 Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą III.11.1 Wymagania ogólne: III.11.2 Wymagana funkcjonalnośd systemu inwentaryzacji III.11.3 Z modułem inwentaryzacji sprzętu program musi umożliwiad prowadzenie bazy ewidencji majątku IT w zakresie: III.11.4 Inwentaryzacja oprogramowania musi zapewnid funkcjonalnośd w zakresie pozyskiwania informacji o oprogramowaniu i audycie licencji poprzez: Strona 4 z 200

5 III.11.5 W zakresie obsługi użytkowników system musi umożliwiad monitorowanie aktywności użytkowników pracujących na komputerach z systemem Windows poprzez analizę: 181 III.11.6 W zakresie zarządzania prawami dostępu do urządzeo system musi umożliwiad: III.11.7 Audyt operacji na urządzeniach przenośnych wymagania: III.12 Oprogramowanie do zarządzania dokumentami (EOD) Strona 5 z 200

6 Rozdział I. Założenia początkowe oraz wymagania ogólne. I.1 Wymogi dotyczące interoperacyjności lub migracji dla oferowanego SSI. I.1.1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyd Partnerowi Projektu wymagane funkcjonalności SSI, poprzez dostawę nowego rozwiązania lub zmodernizowanie i rozbudowanie istniejącego w taki sposób, aby w jak najszerszym zakresie zostały zaspokojone obecne i przyszłe potrzeby PP. Koniecznym jest zachowanie pełnej wzajemnej interoperacyjności nowo wdrażanych modułów/grup funkcjonalności, a także w przypadku rozbudowy, pełnej interoperacyjności z modułami/grupami /systemami funkcjonalności już funkcjonującymi u PP I.1.2 W przypadku dostarczenia nowego lub rozbudowy i zmodernizowania istniejącego systemu, Wykonawca zobowiązuje się zachowad (utrzymad status quo, odtworzyd) funkcjonalnie pełną, istniejącą obecnie integrację z systemami zewnętrznymi wskazanymi przez Partnera Projektu na etapie Analizy przedwdrożeniowej, które nie są przedmiotem wymiany lub rozbudowy w ramach Projektu. I.1.3 W przypadku, gdy wykonawca dokonuje rozbudowy systemu posiadanego przez Partnera przy użyciu produktu z innej linii produktowej (rozumianej jako produkt o innej nazwie handlowej lub innym zarejestrowanym znaku towarowym) wykonawca zobowiązany jest zaktualizowad wszystkie posiadane przez Partnera moduły systemu do ich najnowszej wersji z linii produktowej wdrażanej jako rozbudowa. I.1.4 Szpitalny System Informatyczny, stanowiący źródło Elektronicznej Dokumentacji Medycznej musi mied zaimplementowane i uruchomione mechanizmy integracji oraz zapewnid prawidłową integrację z lokalnym systemem EDM (REDM) będącym integralną częścią zamówienia, co najmniej poprzez zastosowanie interfejsu zgodnego ze standardem HL7 CDA Clinical Document Architecture, w wersji v.1 oraz v.2 I.1.5 Partner Projektu posiada zakupione licencje na moduły BHP, Blok Operacyjny, oraz Pulpit użytkownika, które nie są w chwili obecnej wdrożone. Wykonawca w przypadku wyboru opcji, rozbudowy SSI o dodatkowe moduły, zobowiązany jest wdrożyd wskazane wyżej oprogramowanie w ramach zadao wynikających z realizacji niniejszego Projektu. Strona 6 z 200

7 Stan bieżący posiadanych systemów. Partner Projektu posiada Zintegrowany Szpitalny System Informatyczny w części medycznej i administracyjnej Infomedica/AMMS firmy Asseco Poland S.A. System działa obecnie w oparciu o motor bazy danych Oracle. System szpitalny jest zintegrowany z Radiologicznym Systemem Informatycznym firmy Alteris, Laboratoryjnym Systemem Informatycznym firmy Marcel, Laboratoryjnym Systemem Informacyjnym e-lab firmy Diagnostyka oraz 2 analizatorami firmy Radiometer: ABL800 FLEX i AQT90 FLEX. Wykaz posiadanego oprogramowania: Lp. 1.1 Moduł 1.2 Typ licencji / ilośd 1. Finansowo-Księgowy Nieograniczona / 1 2. Rachunek Kosztów Nieograniczona / 1 3. Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeo Nazwany Użytkownik / 4 4. Rejestr Sprzedaży Nieograniczona / 1 5. Kadry Nieograniczona / 1 6. Płace Nieograniczona / 1 7. Grafiki (Rejestracja Czasu Pracy) Nieograniczona / 1 8. Gospodarka Magazynowo-Materiałowa Nieograniczona / 1 9. Środki Trwałe z Elektroniczna Inwentaryzacją Nieograniczona / Wyposażenie z Elektroniczna Inwentaryzacją Nieograniczona / Zamówienia Publiczne Nazwany Użytkownik / Kasa Nazwany Użytkownik / Sprzedaż Usług Medycznych Nieograniczona / Apteka Szpitalna Nieograniczona / ADT Ruch Chorych (Izba Przyjęd, Oddział, Statystyka, Kontraktowanie) Lecznictwo Otwarte (Rejestracja, Gabinet Lekarski, Gabinet Zabiegowy, Pracownia Diagnostyczna, Rehabilitacja, Statystyka, Medycyna Pracy) Nieograniczona / 1 Nieograniczona / 1 Strona 7 z 200

8 17. Zlecenia Nieograniczona / Statystyka Zakażeo Szpitalnych Nazwany Użytkownik / Transport Sanitarny Nazwany Użytkownik / BHP Nazwany Użytkownik / Blok Operacyjny Nieograniczona / Pulpit użytkownika Nieograniczona / Punkt pobrao Nieograniczona / Apteczka Oddziałowa Nieograniczona / Dokumentacja Medyczna Nieograniczona / Gruper JGP Nieograniczona / Medyczny Portal Informacyjny (e-pacjent, e-kontrahent) Nieograniczona / 1 Szpitalny System Informatyczny komunikuje się również z Radiologicznym Systemem Informatycznym firmy Alteris, oraz Laboratoryjnym Systemem Informatycznym firmy e-lab firmy (Diagnostyka) oraz Bankiem Krwi wraz z Serologią firmy Marcel. I.1.6 Wymagany stan docelowy: Partner Projektu oczekuje rozbudowy obecnie użytkowanego Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego szpitala poprzez dostarczenie dodatkowych elementów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia. Posiadane przez Partnera Projektu moduły systemu SSI należy dostosowad do możliwości prowadzenia EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli dostosowanie będzie polegało na wymianie systemu HIS SSI to zakres funkcjonalny nowych modułów nie może byd mniejszy niż zakres funkcjonalny obecnie posiadanych modułów. Dostarczone oprogramowanie musi działad w oparciu o motor bazy danych Oracle i zapewnid pełną zgodnośd z eksploatowanym obecnie modelem bazy danych posiadanego oprogramowania SSI (HIS). Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialnośd za uwzględnienie obowiązujących przepisów prawnych i rozporządzeo na dzieo składania ofert, dotyczących wdrożenia w placówkach ochrony zdrowia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Oferowany SSI musi posiadad realizowad wszystkie funkcjonalności przedstawione poniżej. Strona 8 z 200

9 I.2 ZAKRES: WYMAGANIA OGÓLNE I System jest zintegrowany, przez co rozumie się zintegrowaną pracę wszystkich jego podsystemów/modułów w oparciu o swobodną, automatyczną wymienialnośd danych pomiędzy nimi. I System ma interfejs graficzny dla wszystkich swoich podsystemów/modułów. I System, co najmniej w zakresie swoich podsystemów/modułów obejmujących: ruch chorych, aptekę centralną, apteczki oddziałowe, lecznictwo otwarte i rozliczenia NFZ powinien pracowad w oparciu o tę samą bazę danych, przez co należy rozumied tę samą instancję bazy danych i te same tabele bazy danych. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w podsystemów/modułów. I W systemie musi zostad zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana danych pomiędzy modułami musi odbywad się na poziomie bazy danych I Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej (co najmniej MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera) i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich. Dostęp do aplikacji przez WWW dotyczy co najmniej następujących podsystemów/modułów/grup funkcjonalności: izba przyjęd, oddział szpitalny, zlecenia, poradnia specjalistyczna I Aplikacja WWW musi posiadad zaufany certyfikat SSL wystawiony przez zaufany urząd certyfikacji. Dopuszcza się zastosowanie lokalnego urzędu certyfikacji. I Dane systemu przechowywane są w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. I W podsystemach/modułach części medycznej systemu musi byd zapewniona praca w pełnej funkcjonalności na tabletach lub komputerach wyposażonych w monitory dotykowe. I System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych dopuszcza się komunikację w języku angielskim. I W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól (np. automatyczne wprowadzenie kodu TERYT na podstawie nazwy miejscowości i/lub kodu pocztowego), szablony, słowniki grup danych (np. katalogi leków, procedur medycznych, jednostek chorobowych, danych osobowych czy danych terytorialnych). Strona 9 z 200

10 I W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych w polach opisowych system SSI musi zapewniad funkcję sprawdzania pisowni. I System zapewnia odpornośd struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również łatwośd wykonania ich kopii bieżących. I Musi istnied możliwośd obsługi aplikacji wyłącznie przy użyciu klawiatury, bez konieczności używania myszki I W każdym oknie, gdzie możliwa jest edycja powinien znajdowad się klawisz <cofnij> lub <anuluj> powodujący powrót do poprzedniego okna bez zapisu danych I W każdym polu edycyjnym(opisowym) tj. np. treśd wywiadu powinna istnied możliwośd wybrania i skorzystania z dowolnego zdefiniowanego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna również w tych miejscach istnied możliwośd zapisu wprowadzonego tekstu do zewnętrznego pliku oraz powinny byd udostępnione podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej. I Wszystkie błędy niewypełnienia pól obligatoryjnych oraz niewłaściwego wypełnienia pól powinny byd prezentowane w jednym komunikacie z możliwością szybkiego przejścia do miejsc na formularzach w aplikacji, gdzie błędy te wystąpiły. I System umożliwia wykonanie nowej operacji wprowadzenia/edycji danych bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp. I System posiada mechanizm wyróżnienia wyświetlanych pól formularzy danych: I I I których wypełnienie jest obligatoryjne, przeznaczonych do edycji, wypełnionych niepoprawnie. I System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). I Dane powinny byd chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu uprawnieo użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mied odrębny login i hasło. Jakakolwiek funkcjonalnośd systemu (niezależnie od ilości funkcjonujących podsystemów/modułów) musi byd dostępna dla użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. System uprawnieo powinien byd tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadad uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych Strona 10 z 200

11 i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych. System uprawnieo powinien umożliwiad definiowanie grup uprawnieo, które mogłyby byd przydzielane poszczególnym użytkownikom. I W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą byd zapamiętane w postaci niejawnej (zaszyfrowanej). I Musi istnied możliwośd nadawania użytkownikowi pojedynczych uprawnieo z listy dostępnych. System musi umożliwiad definiowanie grup użytkowników i przydzielanie użytkowników do tych grup. I Musi istnied możliwośd nadania użytkownikowi uprawnieo do pracy wyłącznie w kontekście wybranej/wybranych jednostek organizacyjnych. Np. tylko oddział wewnętrzny lub gabinet POZ i izba przyjęd. I System musi umożliwid zmianę jednostki organizacyjnej, w kontekście której pracuje użytkownik bez konieczności wylogowywania się z systemu. I System powinien umożliwiad nadawanie uprawnieo użytkownikom do jednostek organizacyjnych w których pracują, np. lekarz pracujący na izbie przyjęd i oddziale wewnętrznym powinien w swoich aplikacjach widzied tylko pacjentów izby przyjęd i tego jednego oddziału. I System musi tworzyd i utrzymywad log systemowy, w którym rejestrowane są wykonane przez wszystkich użytkowników systemu najważniejsze czynności (zalogowanie do systemu, wylogowanie z systemu, modyfikacja zawartości pól rekordów z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych). I System powinien automatycznie wylogowywad lub blokowad sesję użytkownika po zadanym czasie braku aktywności, który definiowany jest w konfiguracji systemu. I Co najmniej w części medycznej systemu użytkownik po zalogowaniu powinien widzied pulpit zawierający tylko te funkcje i moduły, które są dostępne dla tego użytkownika. I System powinien umożliwiad obsługę procesów biznesowych realizowanych w szpitalu tzn. powinien: I pokazywad tylko to, co w danym momencie jest najważniejsze, I udostępniad tylko te zadania, które na danym etapie powinny zostad wykonane, I niezbędne, I umożliwid wprowadzenie tylko tych danych, które są podpowiadad kolejne kroki procesu. Strona 11 z 200

12 I System musi posiadad mechanizmy przesyłania i odbierania komunikatów tekstowych do poszczególnych użytkowników i ich grup. I System musi posiadad mechanizm powiadomieo generowanych automatycznie w związku ze śledzeniem stanów określonych obiektów (np. zlecenie, pacjent), zmianą lub brakiem zmiany stanu w czasie. I System musi umożliwiad automatyczne wprowadzenie danych pacjenta co najmniej z dowodu osobistego przy wykorzystaniu czytnika (skanera) dokumentów (funkcjonalnośd wykorzystywana podczas obsługi przyjęcia pacjenta w izbie przyjęd, rejestracji poradni, rejestracji pracowni, itp.) I System musi umożliwiad przekazywanie wyników sprawozdao i analiz w postaci elektronicznej. System przygotowuje wyniki sprawozdao i analiz w postaci plików co najmniej w formatach CSV lub HTML lub XML. I System musi korzystad z zewnętrznych słowników, które są zaimplementowane w wersji instalacyjnej systemu i aktualizowane (w przypadku zmiany ich zawartości) w ramach dostarczania nowych wersji systemu (m.in. Słownik Kodów Resortowych, Klasyfikacja Zawodów, Słownik Kodów Tytułów Ubezpieczenia ZUS, Klasyfikacja Środków Trwałych) oraz daje możliwośd korzystania ze słowników wewnętrznych (np. słownik ośrodków powstawania kosztów) porządkujących powtarzalne dane w ramach systemu. I Musi istnied możliwośd zarządzania słownikami (wprowadzanie/modyfikacja/usuwanie) z poziomu administratora SSI. I System posiada możliwośd dynamicznego definiowania widoków słowników z użyciem mechanizmów filtrowania i sortowania danych. I System posiada możliwośd definiowania szablonów dokumentów wykorzystywanych w jednostce Rozdział II. Wymagana, dodatkowa funkcjonalnośd w przypadku rozbudowy istniejącego SSI o dodatkowe moduły. SSI Wymagania funkcjonalne w podziale moduły/grupy funkcjonalności związane z gromadzeniem danych Medycznych Strona 12 z 200

13 II.1 ZAKRES: RUCH CHORYCH II.1.1 Moduł/grupa funkcjonalności: SOR Szpitalny Oddział Ratunkowy II Współpraca z modułem/grupą funkcjonalności: Izba Przyjęd w zakresie możliwości rejestracji pacjentów. II Obsługa skorowidza pacjentów, wspólnego dla pozostałych modułów/grup funkcjonalności medycznej części systemu. II Podział SOR na obszary jest opcjonalny. II Dla jednostek organizacyjnych typu SOR włączenie obsługi i prezentacji statusu pilności pacjentów wg obowiązujących przepisów. II Przypisanie lub zmianę statusu pilności pacjenta w dowolnym momencie pobytu na SOR. II Oznaczanie statusu pilności (jeśli jest włączone) pacjenta powinno byd wymagane i status ten powinien byd wyraźnie prezentowany na liście pacjentów oraz danych pobytu pacjenta na SOR. Wystarczającym sposobem prezentacji statusu pilności pacjenta jest użycie odpowiadającemu danemu statusowi koloru. II Przypisanie i zmiana statusu pilności pacjenta musi byd zapisane w dzienniku systemu, przy czym nie jest wymagane zapisanie powodu zamiany, ani autoryzacja zmiany. II Na panelu głównym pulpitu SOR oraz na liście pacjentów system powinien prezentowad liczbę pacjentów SOR w podziale na statusy pilności. Przypisanie i zmiana statusu pilności powinna wymusid aktualizację statystyk liczb pacjentów w podziale na statusy. II Przypisanie i zmiana statusu pilności powinna wymusid aktualizację statystyk liczb pacjentów w podziale na statusy. II Zdefiniowanie standardów czasowych obsługi pacjenta "czerwonego", "żółtego", pomaraoczowego, niebieskiego i zielonego. II Prezentowanie na panelu głównym pulpitu SOR oraz na liście pacjentów SOR czas oczekiwania liczony wg wzoru: czas_oczekiwania = liczba_czerwonych * czas_czerwonych + liczba_żółtych * czas_żółtych. II Przeniesienie awaryjne na oddział: system musi udostępnid funkcjonalnośd szybkiego skierowania pacjenta na oddział nawet w sytuacji, gdy nie wypełniono w systemie wszystkich danych (w tym wymaganych do zakooczenia pobytu na SOR), danych i dokumentów dokumentacji medycznej, wymaganej autoryzacji danych, pacjenci przeniesieni na oddział w trybie awaryjnym powinni byd oznaczeni na liście pacjentów SOR, dane pacjentów przeniesionych awaryjnie do innej jednostki organizacyjnej mogą byd uzupełnione w dowolnym momencie, ale nie uzupełnienie przez SOR wymaganych danych powinno blokowad Strona 13 z 200

14 wypis lub przeniesienie pacjenta z jednostki do której został w trybie awaryjnym skierowany. System musi wspierad tworzenie wymaganej dla SOR dokumentacji medycznej. II Wyświetlanie listy pacjentów przebywających na SOR w zadanym przedziale czasu, których status potwierdzenia płatnika jest ustawiony na "Oświadczenie". II System powinien umożliwiad rozliczenie komercyjne pacjentów nieuprawnionych do świadczeo. Wymaganie będzie realizowane w ramach rozliczeo komercyjnych lecznictwa zamkniętego. II Zaawansowane wyszukiwanie pacjenta: system powinien udostępniad zaawansowane metody wyszukiwania pacjentów z uwzględnieniem przeszukiwania pól opisujących pacjentów NN oraz możliwości wpisania części i/lub wariantów ciągów znaków opisujących nazwisko, imię, nazwisko rodowe, miejscowośd zamieszkania, opis pacjenta NN, system powinien umożliwiad przeszukiwanie również poprzednich wersji danych osobowych oraz danych pacjentów scalonych z innymi pacjentami, wyszukiwanie zaawansowane musi się dad przerwad, złożone kryteria wyszukiwania - wypełnione więcej niż jedno pole ze złożonymi kryteriami, powinno wyświetlad ostrzeżenie, że operacja może byd długotrwała, wyszukiwanie zaawansowane powinno byd opcją (odrębny przycisk) wyszukiwania pacjentów w rejestrze pacjentów. II.1.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Blok operacyjny II Dostęp do listy pacjentów skierowanych do Bloku operacyjnego przez oddział lub izbę przyjęd: II II II wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, II II modyfikacja danych pacjentów, Przegląd danych archiwalnych pacjenta: w zakresie danych osobowych, II w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych, a systemie zintegrowanym także w zakresie wizyt w Zakładzie diagnostycznym i wyników badao i wizyt w przychodni. II Planowanie zabiegów operacyjnych: rezerwacja sali operacyjnej, II określenie personelu uczestniczącego w zabiegu (chirurgicznego i anestezjologicznego) z wykorzystaniem słownika personelu, Strona 14 z 200

15 II II planowanie wykonania procedur, wykorzystania materiałów i leków w czasie zabiegu, II planowanie zabiegów wielonarządowych (wielourazowych) II dniu, przegląd listy zabiegów zaplanowanych w danym II podpowiadanie przez system, po wybraniu zabiegu do wykonania, niezbędnych: materiałów, procedur uzupełniających, zestawów narzędzi, II zabiegów, możliwośd wykorzystania terminarza do ustalania dat Kwalifikowanie pacjenta do wykonania zabiegu, II Planowanie zabiegów w oparciu o terminarze sal operacyjnych, II II II II II II II II Ewidencja elementów zabiegu operacyjnego: wykonane procedury, podane leki, zużyte materiały, personel wykonujący II możliwośd kopiowania danych z planu zabiegu do wykonania z możliwością wprowadzenia modyfikacji II automatyczne tworzenie opisów zabiegu na podstawie zarejestrowanych danych temat: wykonanych procedur, wykorzystanych materiałów, składu zespołu operacyjnego, incydentów itp. II II II II II II II II II Prowadzenie Księgi Bloku Operacyjnego, Opis wykonanych czynności anestezjologicznych: zastosowane znieczulenie, w tym sedacja, czas anestezjologiczny, czas znieczulenia, stan pooperacyjny, podane leki, wykonane procedury Prowadzenie dokumentacji zabiegu operacyjnego, w tym: karty zabiegowej pacjenta, protokołów pielęgniarskich, protokołów anestezjologicznych, karty bilansu płynów, Strona 15 z 200

16 II II II II możliwośd uzupełniania dokumentacji o materiały elektroniczne. Zapisywanie w systemie plików zawierających zapisy z urządzeo, skanów dokumentów, zdjęd cyfrowych itp. Integracja z innymi modułami systemu medycznego: II współpraca z modułem/grupą funkcjonalności apteczka oddziałowa w zakresie ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów magazynowych, II współpraca z pozostałymi podsystemami medycznymi w zakresie wzajemnego udostępniania danych o zlecenia i jego wykonaniu, II współpraca z modułem/grupą funkcjonalności Dokumentacji medycznej w zakresie wykorzystania formularzy zaprojektowanych przez użytkownika, II współpraca z modułem/grupą funkcjonalności Zleceo, Zakażeo Szpitalnych, II eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do pliku tekstowego II Możliwośd definiowania własnych szablonów wydruków, Możliwośd wykorzystania standardowych raportów, np.: rozchody materiałowe wg rodzaju kosztów, II czas personelu uczestniczącego w operacji z podziałem na operacje, II czas operacji wg jednostek zlecających. II Możliwośd definiowania własnych wykazów. II Definiowanie listy zdarzeo medycznych / elementów leczenia dla miejsca wykonania, II.2 ZAKRES: PRZYCHODNIA II.2.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Gabinet Medycyny Pracy II definiowanie dostępności usług placówki medycznej Partnera Projektu: II wprowadzanie cenników: II określanie dat obowiązywania cennika, II określanie zakresu usług dla cennika, II określanie cen usług, II możliwośd określenia cen widełkowych dla usługi, Strona 16 z 200

17 II II II możliwośd powiązania cennika z kategorią osobową wykonującego, II z dołu ), określenie sposobu płatności (zezwolenie na płatnośd II możliwośd określenia zaliczki wymaganej przed wykonaniem usługi. określanie dostępności zasobów w placówce (grafiki): II definiowanie szablonu pracy zasobu typu gabinet : II II II określenie dni tygodnia, określenie czasu pracy gabinetu, określenie zakresu usług realizowanych w gabinecie II określanie ograniczeo grafika dla instytucji kierującej (płatnika), jednostki zlecającej Partnera Projektu (Oddziału/Izby Przyjęd), ilości wykonywanych usług II II II definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz: określenie dni tygodnia, określenie czasu pracy, II określenie zakresu usług realizowanych przez lekarza w ramach umów, II określenie gabinetu, w którym wykonywane są usługi (miejsce wykonania). II generacja grafików dla lekarzy w powiązaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu, II blokada grafików (urlopy, remonty). obsługa skorowidza pacjentów II możliwośd zastosowania kart identyfikacyjnych do wyszukania pacjenta II generowanie zleceo wymaganych badao i konsultacji na podstawie karty narażeo stanowiska pracy dla umów Medycyny Pracy II planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta: II wyszukiwanie wolnych terminów jednoczesnej dostępności wymaganych zasobów: II rezerwacja wybranego terminu lub pierwszy wolny. II prezentowanie preferowanych terminów wykonania usługi dla zgłoszeo internetowych np. pacjenci rejestrowani przez Internet od II automatyczna rezerwacja terminów dla zgłoszeo internetowych wg preferencji pacjenta Strona 17 z 200

18 II II II w przypadku braku wolnych terminów w preferowanych godzinach możliwośd rezerwacji pierwszy wolny lub ręczny wybór terminu II wstawianie terminu pomiędzy już istniejące wpisy w grafiku w przypadkach nagłych przegląd rezerwacji rejestracja pacjenta do wykonania usługi: II weryfikacja uprawnieo z tytułu umów zarejestrowanych w module Sprzedaż usług medycznych: II przegląd udostępnionych danych umowy, II informacje o powodzie niedostępności usługi i ograniczeniach dostępności, II informacje o dostępności usług poza strukturami jednostki (podwykonawcy). II określenie miejsca wykonania usługi (wybór gabinetu) dla usług nie podlegających planowaniu i rezerwacji. II zlecenie wykonania usługi pacjentowi we wskazanym (lub wynikającym z rezerwacji) miejscu wykonania, II II II II II możliwośd wykorzystania szablonów zleceo złożonych, obsługa wyników: odnotowanie wydania wyniku, wpisywanie wyników zewnętrznych. obsługa Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP): II prowadzenie kont rozrachunkowych pacjentów z tytułu usług medycznych, II wystawienie faktur i faktur korygujących, II możliwośd skojarzenia faktury ze schematem księgowania w module Finanse Księgowośd, II II na IKP), II II II eksport faktury do modułu Rejestr Sprzedaży, przyjęcie płatności (gotówka, karta płatnicza, środki pacjenta wypłata gotówki z tytułu nadpłat i korekt. obsługa stanowiska kasowego: obsługa operacji kasowych dla pacjentów (IKP), II obsługa operacji kasowych dla kontrahentów (dostęp do kartoteki kontrahentów modułu Finanse - księgowośd), II obsługa operacji kasowych dla pracowników (dostęp do kartoteki pracowników modułu Finanse Księgowośd), Strona 18 z 200

19 II prowadzenie raportu kasowego, II możliwośd skojarzenia z każdym typem operacji kasowej schematu księgowania w module Finanse-Księgowośd, II wprowadzanie umowy indywidualnej (polisy) na świadczenie usług medycznych wg szablonu. II II raporty i wykazy Rejestracji. dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do gabinetu II rejestracja rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjęcie) II Pracy II II II II dokumentacja badao profilaktycznych z zakresu Medycyny orzecznictwo Medycyny Pracy wspomaganie obsługi pacjenta w gabinecie: przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach: dane osobowe, II podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby, karta szczepieo), II uprawnienia z tytułu umów, II Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta), II II II z umowy), wyniki badao, przegląd rezerwacji. wykluczenia (rozpoznania ograniczające uprawnienia II możliwośd użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanej do wizyty (w zależności od kategorii medycznej wizyty), II przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach: II II wizyty), II II II wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty), opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla informacje ze skierowania, skierowania, zlecenia, planowanie i rezerwacja zleceo z wizyty, II możliwośd wykorzystania szablonów zleceo złożonych, II II usługi, świadczenia w ramach wizyty, zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie), Strona 19 z 200

20 II II wystawione skierowania, zlecenia szczepieo, II inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty). II możliwośd stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt II możliwośd stosowania pozycji preferowanych dla użytkowników, jednostek organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników). II II II II II II II II II II recepcji, możliwośd wykonywania usług dodatkowych podczas wizyty: weryfikacja uprawnieo pacjenta, obsługa Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP) jak w II obsługa stanowiska kasowego (jak w Rejestracji/Recepcji). definiowanie własnych formularzy dokumentacji medycznej obsługa zakooczenia wizyty: autoryzacja medyczna wizyty, automatyczne tworzenie karty wizyty. kwalifikacja rozliczeniowa usług i świadczeo. automatyczna generacja i przegląd Księgi Gabinetu raporty i wykazy Gabinetu II.3 ZAKRES: DOKUMENTACJA MEDYCZNA II.3.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Archiwum papierowej dokumentacji medycznej II Moduł przygotowany z wykorzystaniem technologii trójwarstwowej. II Podstawowe funkcje dostępne w ramach modułu/grupy funkcjonalności to: II rejestrowanie kartotek pacjentów lub kartotek zbiorczej dokumentacji medycznej. II wydruk nalepek na woluminy i dokumenty źródłowe zawierających kod paskowy pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu. II rejestracja informacji o zagubieniu, zniszczeniu i odzyskaniu zagubionej dokumentacji Strona 20 z 200

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Licencja Microsoft Windows SQL Server Standard 2012 (nie OEM) lub w pełni równoważny oraz licencja umożliwiająca dostęp do Microsoft Windows SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE Opis przedmiotu zamówienia Licencja na Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition Gov. MOLP 1 CPU (2 szt.) lub Licencja na Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Załącznik nr 5 do SIWZ A.I.271-24/11 Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Rejestracja/Recepcja Nazwa wymagania definiowanie dostępności usług placówki medycznej Zamawiającego: wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.12.SSI DO SIWZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDITRANS OSTROŁĘKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W OSTROŁĘCE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015

Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015 Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015 Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa systemu HIS wraz z integracją z PACS/RIS/IRIS/LIS wraz z wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221351-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Zał. nr 1 do siwz Nr sprawy: PCZ-NZP-382/10/14 ZADANIE NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Oprogramowanie Aplikacja mobilna Dostarczenie, instalacja aplikacji mobilnej oraz jej integracja

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 9 do SIWZ znak EZP/5511/2013 ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY L.P. WYMAGANIE 1) 2) Ogólne System we wszystkich modułach

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701

PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177701-2013:text:pl:html PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/271/5/D/2/2015 Wilkowice, 9 lipiec 2015r. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Poprawa jakości usług medycznych i

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia:

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym Oznaczenia: 1 System w tym strona www 2 Dyrekcja OKMP 3 Badany 4 Pracodawca/Klient 5 ośrodek KOMP/pielęgniarki rejestratorki: Kolejowy Ośrodek Medycyny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.1.SSI DO SIWZ SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 62

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.2.SSI DO SIWZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A.

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. Plan prezentacji Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu Strona 1 Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności 1 2 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal S z p i t a l C h o r ó b P ł u c w O r z e s z u Strona 1 Plik pomocy Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich.

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. REJESTR SYSTEM OBSŁUGI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. Program został stworzony w

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji posiadanego systemu KS-Somed modułu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji posiadanego systemu KS-Somed modułu Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna (dot. Zapytania Ofertowego z dnia 09.11.2016 r.) 1. System HIS - Rejestracja - aktualizacja SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta Internetowe Konto Pacjenta Bezpieczne rozwiązanie dla Pacjentów i Lekarzy Tomasz Orlewicz Dyrektor Obszaru Biznesowego tomasz.orlewicz@unizeto.pl Warszawa, 28 listopada 2011 Internetowe Konto Pacjenta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

str. 1 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca SPEŁNIA

str. 1 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca SPEŁNIA SPEŁNIA Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - funkcjonalność PIK Wykonawca Lp. Funkcjonalność Zamawiający OGL 1 System powinien byd oparty na technologii java System umożliwia tworzenie i dowolnej ilości

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI Załącznik nr 1 do SIWZ ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU Architektura systemu System musi działać w oparciu o motor baz danych SQL i system operacyjny serwera MS

Bardziej szczegółowo

L.p. Treść wymagania

L.p. Treść wymagania Załącznik nr 5 Wymagania ogólne co do wdrażanego systemu dotyczące wszystkich modułów 1. System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów 2. System działa w architekturze trójwarstwowej 3. System pracuje

Bardziej szczegółowo

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną.

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy dokumentacja medyczna od 1 sierpnia 2014 musi być prowadzona przez placówki służby zdrowia w formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE Zał. nr 4 do siwz ELEKRONICZNE KONO PACJENA (EKP) EKP-REJESRACJA ON-LINE Dostęp z poziomu EKP - Pacjent powinien mieć dostęp do rejestracji on-line jak również historii wcześniejszych rejestracji z poziomu

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego

Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego Czy gdyby nie wymogi administracyjne, medycyna obyłaby się bez informatyki? Michał Zorzycki Co wydaje się być oczywiste. Finanse

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE dla Kadr Plac i ZUS PRO I. Instalacja Programu Program Kadry Płace i ZUS PRO może to być dowolny folder jednak preferowaną lokalizacja jest : BiznesmenPro\eDeklaracje.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2008.00.2.4

Aktualizacja 2008.00.2.4 Aktualizacja 2008.00.2.4 środa, 14 kwietnia 2010 Uwagi Dodano nową opcję: KOSZT_NDC_ZEW Jeżeli Klient używa w umowach zewnętrznych rozbicia cen na N, D, C (Normalne, Dyżurowe, CITO), tj. ma ustawioną wartość

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Andrzej Sarnowski Warszawa, 2017-03-16 Fazowanie Projektu P1 * Faza 1 Obejmowała zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo