Patronat konferencji: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Patronat konferencji: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego"

Transkrypt

1 I Konferencja Gerontologiczna z cyklu: Refleksje nad starością Obiektywny i subiektywny wymiar starości września Łódź Organizator: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Łódź, ul. Pomorska 46/48, Komunikat nr 2 Szanowni Państwo Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do udziału w naszej konferencji poświęconej Obiektywnemu i subiektywnemu wymiarowi starości. Zgłoszenia nadesłane zostały z ponad trzydziestu ośrodków naukowych z całej Polski. Mamy nadzieję, że w tak licznym gronie uda nam się ukazać obiektywne i subiektywne wymiary starości w różnych kontekstach, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia biernego udziału. W tym celu prosimy kontaktować się pod wyżej podanym adresem . Ponadto zaznaczamy, że dla studentów wstęp na obrady jest bezpłatny. Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa. Czas jednego wystąpienia podczas sesji plenarnej to 20 min. Czas wystąpienia w sekcjach tematycznych ograniczamy do 10 min. Wystąpienia powinny jedynie akcentować główne tezy, problemy badawcze i wyniki badań oraz zachęcać do dyskusji. Przesyłamy też wstępny program konferencji. Ostateczną jego wersję udostępnimy Państwu tuż przed konferencją. Pozostajemy z wyrazami szacunku: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Dubas, dr Małgorzata Dzięgielewska, dr Marcin Muszyński 1

2 Miejsce konferencji Obiad Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego Łódź, ul. Rogowska 26 Uroczysta kolacja Obiad, na koszt własny, w restauracji Dworek Uroczysta kolacja w restauracji Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego na koszt organizatora Patronat konferencji: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Komitet Naukowy: prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski OFM Conv prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Dubas prof. nadzw. dr hab. Zofia Szarota prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Halicka prof. nadzw. dr hab. Jerzy Halicki prof. nadzw. dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec prof. nadzw. dr hab. Maria Marta Urlińska prof. nadzw. dr hab. Stanisław Lipiński prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Kiedrowicz dr hab. Mirosław Górecki Sekretariat: dr Małgorzata Dzięgielewska dr Marcin Muszyński Ewentualne zmiany w programie można będzie znaleźć na stronie 2

3 9:30-10:00 Rejestracja uczestników 10:00-12:00 Uroczyste rozpoczęcie konferencji I Konferencja Gerontologiczna z cyklu: Refleksje nad starością Obiektywny i subiektywny wymiar starości Dzień pierwszy piątek, 26 września 2014 Powitanie uczestników konferencji w imieniu Organizatorów prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Dubas, Powitanie uczestników konferencji w imieniu ZG Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Halicka Otwarcie konferencji przez Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, Sesja plenarna przewodniczy prof. nadzw. dr hab. Zofia Szarota Wiedza i doświadczenie w międzypokoleniowej wymianie prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski OFM Conv, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Zdrowie a jakość życia w starości. Konteksty socjopedagogiczne prof. nadzw. dr hab. Maria Marta Urlińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika dr Anna Gaweł, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego Relacje dziadków z wnukami na przykładzie badań białostockich rodzin prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Halicka, Uniwersytet w Białymstoku Czas wolny ludzi starszych obiektywne i subiektywne podejście prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Kiedrowicz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Refleksje nad starością - starość jako dar, zadanie i wyzwanie prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Dubas, 12:00-12:30 Przerwa kawowa 3

4 I Konferencja Gerontologiczna z cyklu: Refleksje nad starością Obiektywny i subiektywny wymiar starości Dzień pierwszy piątek, 26 września :30-14:15 Sesja plenarna przewodniczy prof. nadzw. dr hab. Jerzy Semków Przemoc wobec ludzi starszych jako czynnik obniżający jakość ich życia prof. nadzw. dr hab. Jerzy Halicki, Uniwersytet w Białymstoku Starość, zniedołężnienie i śmierć w kontekście aktywności telomerów prof. nadzw. dr hab. Stanisław Lipiński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Asysta dla seniora. Przygotowanie do pracy na rzecz osób starszych prof. nadzw. dr hab. Zofia Szarota, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Etos życiowy osób starszych a etos kobiecy w założeniach etyki rozwoju prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek, Uniwersytet Rzeszowski mgr Agnieszka Bielak, Uniwersytet Rzeszowski Wolontariat seniorów i dla seniorów dr hab. Mirosław Górecki, Uniwersytet Warszawski 14:15-16:00 Przerwa obiadowa Obiad Obiad, na koszt własny, w restauracji Dworek

5 16:00-17:15 Obrady w sekcjach Sekcja A1 Zdrowie, aktywność fizyczna osób starszych przewodniczy dr n. med. Joanna Kunert, dr Anna Maszorek-Szymala Wykorzystanie skali Tinetti do programowania rehabilitacji u osób starszych dr n. med. Adrianna Maria Borowicz, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Starość i komfort w jamie ustnej dr n. med. Marta Kusa-Podkańska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Próchnica cementu korzeniowego problem seniorów dr n. med. Joanna Kunert, dr n. med. Stefania Brauman-Furmanek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Aktywność ruchowa osób starszych moda czy konieczność dr Anna Maszorek-Szymala, Sekcja B1 Opieka i pomoc w starości przewodniczy dr Anna Gutowska Instytucjonalne i pozainstucjonalne formy wsparcia seniorów dr Anna Gutowska, Potrzeba samorealizacji a potrzeba opieki jako zadanie dla seniora oraz jego opiekuna mgr Katarzyna Jarosz, Uniwersytet Jagielloński Obciążenie opiekunów osób chorych przewlekle mgr Marlena Szewczyczak, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Społeczne wykluczenie osób starych na przykładzie życia w instytucjach opiekuńczych mgr Agnieszka Salon, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pasternik Modlniczka Sekcja C1 Biograficzność przewodniczy dr Monika Sulik Miejsce osób starszych w doświadczeniach biograficznych studentów - refleksje z badań dr Monika Sulik, Uniwersytet Śląski Subiektywny wymiar starości w świetle Roczników Jana Długosza dr Anna Szafranek, Uniwersytet w Białymstoku Twórcza starość Hugona Kołłątaj dr Katarzyna Buczek, Uniwersytet Warszawski Doświadczenie starości w dziennikach na przykładzie twórczości Witolda Gombrowicza, Sándora Máraiego dr Dorota Sieroń-Galusek, Uniwersytet Śląski 5

6 Aktywność fizyczna człowieka w okresie starości dr Zbigniew Chodkowski, Uniwersytet Rzeszowski 17:15-17:30 Przerwa kawowa Aktywność ruchowa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UŁ dr Jolanta E. Kowalska, dr Anna Makarczyk, Specjalna Strefa Demograficzna jako narzędzie polityki prosenioralnej w województwie opolskim dr Joanna K. Wawrzyniak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Głos Starych Poetów - późna twórczość liryczna w świetle wybranych teorii starzenia się mgr Monika Kalinowska, Uniwersytet Szczeciński 17:30-18:30 Obrady w sekcjach Sekcja A2 Starość trudna przewodniczy dr Elżbieta Woźnicka Osoby starsze jako pacjenci oddziału odwykowego dr Radosław Breska, Uniwersytet Gdański Rozwój geragogiki specjalnej odpowiedzią na potrzeby starzejących się społeczeństw dr Marlena Kilian, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Sekcja B2 Rodzina i praca przewodniczy dr Joanna Stelmaszczyk Aktywność rodzinna starszych mężczyzn dr Elżbieta Kościńska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Kariera zawodowa z perspektywy wieku senioralnego mgr Adam Gawroński, Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku Sekcja C2 Uczenie się w starości przewodniczy dr Renata Konieczna-Woźniak Uniwersytety Trzeciego Wieku miejscem samorealizacji osób starszych na przykładzie UTW przy Akademii im Jana Długosza w Częstochowie dr Joanna Górna, Akademia Jana Długosza Częstochowa Specyfika prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku mgr Mateusz Gaze, 6

7 Starość i starzenie się w zakładach karnych dr Sławomir Grzesiak, Uniwersytet Wrocławski Subiektywny wymiar problemu przemocy w rodzinie doświadczanej przez ludzi starych mgr Emilia Kramkowska, Uniwersytet w Białymstoku Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia osób w wieku 80+ dr Elżbieta Woźnicka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zapotrzebowanie na doradztwo zawodowe wśród osób 50+ świetle badań dr Joanna Górna, Akademia Jana Długosza Częstochowa 18:30-19:30 Zebranie Zarządu i członków Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych Uczenie się w przestrzeni życiowej seniorów dr Tomasz Borowiak, Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku Pasja dla życia" - innowacyjny program aktywizacji osób starszych na przykładzie doświadczeń szwedzkich dr Kaja Zapędowska-Kling, Uniwersytet Trzeciego Wieku jako jedna z form aktywności osób starszych Kamila Pazgan, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Zarząd - dr Artur Fabiś Prezes, prof. Elżbieta Dubas Wiceprezes, prof. Jerzy Semków Wiceprezes, dr Agnieszka Majewska- Kafarowska Skarbnik, dr Marcin Muszyński Sekretarz 19:45 Uroczysta kolacja 7

8 9:30-11:10 Obrady w sekcjach Sekcja A3 Człowiek starszy w środowisku społecznym przewodniczy dr Małgorzata Dzięgielewska Wybrane konteksty sytuacji życiowej osób starszych dr Krzysztof Czykier, Uniwersytet w Białymstoku Tożsamość osób starszych w oczach młodzieży dr Małgorzata Dzięgielewska, Starość oczami trzydziestolatków mgr Bartosz Mitkiewicz, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Płeć starości konteksty demograficzne dr Agnieszka Majewska-Kafarowska, Uniwersytet Śląski Wieloznaczność nowoczesna a tradycyjna jednoznaczność wobec sędziwego wieku dr Kazimierz Gryżenia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Dzień drugi sobota, 27 września 2014 Sekcja B3 Rozwój w późnej dorosłości przewodniczy dr Marcin Muszyński Kryzysy starości do uniknięcia czy do zaakceptowania? Rozważania o subiektywności przemijania dr Maria Łuszczyńska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Formy wspomagania rozwoju osobistego seniorów analiza i krytyka mgr Joanna Grochala, Uniwersytet Jagielloński Duchowość ludzi starszych a obiektywny i subiektywny wymiar starości dr Mariusz Sztaba, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Senior w teatrze teatralna aktywność osób starszych dr Edyta Nieduziak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu Zachowania prospołeczne seniorów w środowisku Web 2.0 dr Krzysztof Stanikowski, Uniwersytet Zielonogórski Sekcja C3 Jakość życia w starości przewodniczy dr Artur Fabiś Poczucie jakości życia pensjonariuszy domów pomocy społecznej i słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. dr Anna Marzec Tarasińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Osobowościowe korelaty stylów humoru w okresie późnej dorosłości mgr Paweł Brudek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła Rekreacja ruchowa w kształtowaniu jakości życia osób w wieku senioralnym mgr Katarzyna Król, Sytuacja materialna i warunki mieszkaniowe jako determinanty zadowolenia z życia osób starszych dr Joanna Borowik, Uniwersytet w Białymstoku Aktywność jako wartość w życiu seniorów a poczucie jakości ich życia mgr Katarzyna Sosnowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 8

9 Dzieci i młodzież wobec ludzi starych i starości perspektywa pedagogiczna dr Anna Rudnik, Uniwersytet w Białymstoku To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia - o trudzie komunikacji u osób starszych mgr Michalina Kłeczek-Marek, Uniwersytet Śląski 11:10-11:30 Przerwa kawowa Postawy studentów wobec osób w podeszłym wieku dr Magdalena Strugała, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Religia i wspólnoty religijne w życiu osób starych mgr Anna Sanecka, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Mądrość życiowa a satysfakcja z małżeństwa osób starszych mgr Paweł Brudek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Współczesna kultura młodości jako zagrożenie dla rozwoju w okresie późnej dorosłości lic. Aleksandra Sobczyk - Kubiak Kinezoterapia jako środek podniesienia jakości życia osób starszych dr Sergiusz Nikitin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Stan opieki nad osobami starszymi w Domach Pomocy Społecznej w Polsce doniesienia z badań dr Danuta Grzesiak-Witek, dr Paweł Witek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II WZNoS w Stalowej Woli Zaangażowanie osób starszych w mediach i polityce mgr Diana Marta Mościcka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 11:30-13:30 Sesja plenarna przewodniczy prof. nadzw. dr hab. Jerzy Halicki Subiektywny wymiar starości w świetle dzienników Haliny Semenowicz prof. nadzw. dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika mgr Agata Szwech, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Starość czasem samorealizacji dr Renata Konieczna-Woźniak, Uniwersytet Adama Mickiewicza Rozwój duchowy w późnej dorosłości. Wybór vs. Konieczność dr Artur Fabiś, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Krytyczne odczytanie teorii gerotranscedencji dr Marcin Muszyński, Sprawozdania z obrad w sekcjach Podsumowanie,zamknięcie konferencji prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Dubas, 9

10 10

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze RAMOWY PLAN XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku 21 października 2014 (wtorek) Od 15.00 Przyjazd,

Bardziej szczegółowo

11-12 czerwca 2015 r.

11-12 czerwca 2015 r. Ogólnopolska konferencja naukowa Coaching i mentoring nowa jakość w edukacji 11-12 czerwca 2015 r. organizowana przez Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Opieka, edukacja i resocjalizacja wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej Pod Honorowym Patronatem: Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r.

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. RAMOWY PROGRAM, 29 marca 2014 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

Iwona Escher, Joanna Petrykowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Iwona Escher, Joanna Petrykowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Iwona Escher, Joanna Petrykowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing Handel Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania

Bardziej szczegółowo

XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Supraśl 17 22 września 2012 r.

XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Supraśl 17 22 września 2012 r. XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Supraśl 17 22 września 2012 r. Anna Jakubowska, Izabela Serafin, Monika Taras This item was submitted to the opub Repository of the University of Lower Silesia. Citation:

Bardziej szczegółowo

rain man jest wśród nas

rain man jest wśród nas Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział Kraków niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej ośrodek dla osób z Autyzmem Katedra Psychologii Uniwersytet Pedagogiczny im.

Bardziej szczegółowo

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku

IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 2730 maja 2015 roku Organizatorzy: Współorganizatorzy: Patronat Honorowy: Partnerzy: Patronat medialny: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010 2010 rok Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej 1 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2010 2 Józef Półturzycki 2010 rok Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej 3 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM Żyć wspólnie odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22 25 września 2005 roku, Kraków program.indd 1 Copyright

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (NIE)CZEKAJĄC NA STAROŚĆ. wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (NIE)CZEKAJĄC NA STAROŚĆ. wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (NIE)CZEKAJĄC NA STAROŚĆ wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian Małopolski Kongres Polityki Społecznej 15 i 16 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Jelenia Góra-Szklarska Poręba, 15-16 maja 2014 r. Zakład Historii

Bardziej szczegółowo

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń.

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Komitet Organizacyjny I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca Program Biuro Organizacyjne III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Sopot, 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Sopot, 2015 roku. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Sopot, 2015 roku. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ ZA 2014 ROK 2 SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH. PÓŁROCZNIK Nr 2 (71) 2014

AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH. PÓŁROCZNIK Nr 2 (71) 2014 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH PÓŁROCZNIK Nr 2 (71) 2014 Warszawa 2014 2 Elżbieta Dubas Akademickie Towarzystwo Andragogiczne RADA NAUKOWA Nancy Arthur (Universytet Calgary, Kanada)

Bardziej szczegółowo

Edukacja alternatywna w XXI wieku

Edukacja alternatywna w XXI wieku Edukacja alternatywna w XXI wieku redakcja naukowa Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski Poznań Kraków 2010 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010 Recenzent: dr hab. Wiktor Żłobicki Redakcja

Bardziej szczegółowo

Program II Konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów" 16-18 stycznia 2006 r. Piechowice

Program II Konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów 16-18 stycznia 2006 r. Piechowice Program II Konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów" 16-18 stycznia 2006 r. Piechowice Pierwszy dzień 16 styczeń 2006 r. Godz. 8.00 śniadanie Godz. 9.00-9.30 Powitanie uczestników i otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PACJENT PODMIOTEM OPIEKI W SYSTEMIE NAUK O ZDROWIU Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie PROGRAM SZCZECIN 25

Bardziej szczegółowo