Świętokrzyska Kuźnia Smaków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świętokrzyska Kuźnia Smaków"

Transkrypt

1

2 Świętokrzyska Kuźnia Smaków 9 kwietnia 2015 r. Centrum Kongresowe Targów Kielce, Sala Konferencyjna OMEGA 9:00-9:45 Rejestracja uczestników konferencji 9:45-10:00 Otwarcie konferencji Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Moderowanie: Jarosław Mostowski - dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 10:00-10:20 Jak Szwajcarsko-Polski Program Współpracy zmienia województwo świętokrzyskie Roland Python - dyrektor Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarskiej w Warszawie 10:20-10:35 Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością program wykorzystania potencjału regionu na rzecz jego aktywizacji i rozwoju Anna Frańczak - kierownik programu, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu 10:35-10:50 Świętokrzyska Kuźnia Smaków jako oferta turystyczna regionu projekt w zakresie turystyki kulinarnej Teresa Wąsik - koordynator projektu, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 10:50-11:25 Rola kuchni regionalnej i produktów lokalnych w rozwoju turystycznym regionu - dobre praktyki dr Piotr Geise - SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce 11:25-11:55 Dobre praktyki w funkcjonowaniu szlaków kulinarnych w Szwajcarii Anna Perret - ekspert ze Szwajcarii, REDD Réseau Echanges Développement Durable 11:55-12:00 Reportaż nt. Świętokrzyskiej Kuźni Smaków 12:00-13:00 Degustacja produktów lokalnych i tradycyjnych ze szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków 2

3 Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 9-10 kwietnia 2015 r. Centrum Kongresowe Targów Kielce, Sala Konferencyjna OMEGA 12:00-13:00 Rejestracja uczestników. Degustacja produktów lokalnych i tradycyjnych ze szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków 9 kwietnia 2015 r. Moderowanie: dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 13:00-13:05 Otwarcie Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 13:05-14:45 I Sesja plenarna Zmiany w agroturystyce i turystyce na obszarach wiejskich na przełomie XX i XXI wieku 13:05-13:20 Polityka rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej a rozwój turystyki wiejskiej dr inż. Lucyna Przezbórska-Skobiej - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 13:20-13:35 Agroturystyka jako forma aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych (na przykładzie PROW ) dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 13:35-13:50 Analiza i ocena wykorzystania środków pieniężnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozwój turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, w latach dr Bożena Grad - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 13:50-14:05 Opinie, preferencje, zachowania i oczekiwania turystyczne mieszkańców miast względem agroturystyki dr Jan Zawadka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 14:05-14:20 Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej Artur Kowalczyk - dyrektor Zarządzający Bluehill Sp. z o.o. 14:20-14:35 Analiza wykorzystania mediów społecznościowych jako innowacyjnego sposobu interakcji w gospodarstwach agroturystycznych 14:35-14:45 Dyskusja dr Henryk Marjak - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 14:45 15:15 Przerwa kawowa 3

4 Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki cd. 9 kwietnia 2015 r. 15:15-18:00 II Sesja plenarna Innowacyjność w działalności agroturystycznej 15:15-15:30 Innowacyjność w turystyce wiejskiej na przykładzie gospodarstw agroturystycznych dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 15:30-15:45 Innowacyjne usługi rekreacyjne jako element produktu agroturystycznego na przykładzie województwa podlaskiego dr Michał Roman - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 15:45-16:00 Innowacyjność gospodarstw agroturystycznych w regionie świętokrzyskim w latach dr Ewa Baran- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 16:00-16:15 Platforma promocji i wymiany informacji Via-gustica ("Droga smaku")" - promocja turystyczna terenów wiejskich wzdłuż polsko niemieckiej granicy dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSB - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Gospodarcza 16:15-16:30 Turystyka winiarska - koncepcja rozwoju produktu turystycznego w regionie dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pizło - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 16:30-16:45 Gospodarstwa opiekuńcze jako alternatywna ścieżka rozwoju gospodarstw agroturystycznych dr Ryszard Kamiński - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk 16:45 17:00 Turystyka wiejska we Francji a agroturystyka i turystyka wiejska w regionie świętokrzyskim - garść porównań prof. dr hab. Florian Plit - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 17:00-17:15 Turystyka kulinarna na terenach wiejskich sposobem na promocję regionu czy kultywowanie stereotypu? (studium przypadków z rynku niemieckiego) 17:15-18:00 Dyskusja dr Piotr Geise - SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce 4

5 Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki cd. 10 kwietnia 2015 r. 09:30 11:00 III Sesja plenarna Turystyka wiejska w Polsce - nowe wyzwania 09:30-09:45 Ewolucja turystyki na obszarach wiejskich prof. dr hab. Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki 09:45-10:00 Ocena możliwości finansowania rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata dr Ewa Ferensztajn-Galardos - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 10:00-10:15 Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach PROW :15-11:00 Dyskusja Katarzyna Laskowska - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5

6 Międzynarodowa Konferencja Turystyka wiejska i agroturystyka - nowe paradygmaty dla XXI wieku 10 kwietnia 2015 r. Centrum Kongresowe Targów Kielce, Sala Konferencyjna OMEGA 11:00 13:00 Rejestracja uczestników konferencji. Serwis kawowy. 13:00-13:05 Otwarcie konferencji Moderowanie: dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 13:05-13:20 Rola gospodarki turystycznej w Polsce na tle trendów światowych Tomasz Jędrzejczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki 13:20-14:30 Panel ekspertów część I - Potrzeba i problemy perspektywicznego planowania turystyki wiejskiej Prowadzący: dr Janusz Majewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uczestnicy panelu: 14:30-15:00 Przerwa kawowa Czesław Siekierski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Kamieniecki członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Hans Embacher dyrektor Wykonawczy Farm Holidays, Austria Bernard Lane profesor, Sheffield Halam University, Journal of Sustainable Tourism, Wielka Brytania Valeria Klitsounova prezes Belarusian Association of Agro- and Ecotourism Country Escape, Białoruś 15:00-15:45 Dyskusja uczestników Konferencji 15:45-16:25 Panel ekspertów część II - Rekomendacje ekspertów dla rozwoju turystyki wiejskiej XXI wieku Prowadzący: dr Janusz Majewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 16:25-16:30 Zakończenie konferencji 16:30-17:00 Obiad 6

7 Blok Warsztatowo-Dyskusyjny 11 kwietnia 2015 r. Centrum Kongresowe Targów Kielce, Sale TETA, BETA, DELTA Godzina 10:00-11:30 Tytuł warsztatu Prosument producent i konsument energii elektrycznej w agroturystyce Celem warsztatu jest promowanie idei niezależności energetycznej na obszarach wiejskich oraz rozproszonych źródeł energii. Warsztat skierowany jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz innych obiektów turystycznych, zainteresowanych wytwarzaniem energii na własny użytek, a tym samym uniezależnieniem się od dostaw energii z sieci. Uczestnikom zostanie przedstawiona analiza korzyści, z uwzględnieniem dostępnych źródeł finansowania inwestycji i najnowszych regulacji prawnych. Eksperci opowiedzą również o idei spółdzielni energetycznych i samowystarczalnych energetycznie wioskach, funkcjonujących u naszych zachodnich sąsiadów. Monika Szymańska - prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) Jarosław Wiśniewski - naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dariusz Lach - ekspert ds. energii Sala TETA Tworzenie i rozwój sieci współpracy dla produktów turystycznych na przykładzie Green Velo Przedmiotem warsztatów jest zapoznanie uczestników z ideą tworzenia i planowanym modelem funkcjonowania klastra turystycznego w oparciu o przykład Wschodniego szlaku rowerowego - Green Velo. Zostaną zaprezentowane różne formy współpracy, ich źródła finansowania oraz wypracowane przez uczestników warsztatów rekomendacje dotyczące stworzenia najlepszej formy prawnej z punktu widzenia rozwoju atrakcyjnego produktu liniowego. Ponadto podczas warsztatów uczestnicy, pod okiem prowadzących, rozważą potencjalne obszary działań klastra, wypracują najlepszy model zarządzania produktem i jego komercjalizacją. Warsztat adresowany jest do obecnych i potencjalnych uczestników klastrów turystycznych: decydentów w samorządach lokalnych, menadżerów w przedsiębiorstwach turystycznych, kadry kierowniczej w lokalnych i regionalnych organizacjach turystycznych oraz w lokalnych grupach działania a także do pracowników naukowych wyższych uczelni (pracownicy wydziałów o profilu turystycznym lub około turystycznym). W szczególności warsztat powinien zainteresować interesariuszy inicjatyw klastrowych dla produktów sieciowych i liniowych typu szlak turystyczny. Małgorzata Wilk - Grzywna - dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Jacek Zdrojewski - właściciel firmy szkoleniowo- doradczej TREK Sala BETA Od nici do chleba - tradycje tkackie w Chorwacji Partnerzy z Chorwacji zaprezentują sposób tkania pasów, stanowiących ozdobę regionalnych strojów, na specjalnych krosnach inkle loom - tradycyjnych urządzeniach, z jakich korzystano ponad 100 lat temu. Uczestnicy warsztatu zapoznają się teoretycznie i praktycznie z technikami produkcji strojów i ozdób regionalnych. Tkactwo jest jednym z najstarszych rzemiosł o długiej historii rozwoju. Przypuszcza się, iż technika wytwarzania tkanin ma ponad 5000 lat. W Chorwacji tkano już w czasach prehistorycznych. Mówiło się wówczas od nici do chleba, co podkreślało fakt, iż ludzie utrzymywali się z tkactwa. Warsztat dedykowany dla twórców ludowych, członkiń KGW, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i właścicieli zagród edukacyjnych. Etno Čehulić - chorwacki producent strojów i ozdób wykonywanych tradycyjnymi metodami Sala DELTA 7

8 Blok Warsztatowo-Dyskusyjny cd. 11 kwietnia 2015 r. Centrum Kongresowe Targów Kielce, Sale TETA, BETA, GAMMA SIGMA Godzina Tytuł warsztatu Współpraca partnerska na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej Celem warsztatów jest określenie czynników skutecznej, partnerskiej współpracy podmiotów reprezentujących różne sektory w turystyce wiejskiej, które pozwalają osiągać wspólne cele przy jednoczesnym zachowaniu indywidualności, wartości i tożsamości każdej ze stron. Na przykładzie partnerstwa W krainie dzikiej róży przedstawimy uczestnikom warsztatu jak przebiegał proces tworzenia partnerstwa i relacji opartych na wspólnych oczekiwaniach i obopólnych korzyściach. Jak połączyć cechy i możliwości poszczególnych podmiotów, aby współpraca partnerska w turystyce wiejskiej dała nowe i lepsze możliwości rozwoju? Podczas spotkania dowiemy się również jak wygląda partnerska współpraca w Szwajcarii. Warsztat skierowany jest do wszystkich podmiotów działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej, w tym LGD. Katarzyna Batko - prezes LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej Anna Frańczak - kierownik Programu Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością Anna Perret - ekspert ze Szwajcarii, REDD Réseau Echanges Développement Durable 12:00-13:30 Sala TETA Tworzenie niskonakładowych produktów turystycznych Celem warsztatu jest zaznajomienie z ciekawymi, nowymi i tanimi sposobami tworzenia atrakcji w agroturystyce i turystyce wiejskiej przy wykorzystaniu zabudowań gospodarczych, podwórek, ogrodów, sadów, pól, łąk i lasów. Pokazane zostaną przykłady produktów turystyki wiejskiej realizowane w wioskach i gospodarstwach tematycznych oraz w zagrodach edukacyjnych. Warsztat jest kierowany do właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz zagród edukacyjnych a także do osób, które chcą rozpocząć działalność turystyczną na wsi i do osób wspierających takie inicjatywy, czyli do przedstawicieli gmin, rad sołeckich oraz organizacji działających na wsi i dla wsi. W czasie warsztatu przewidziany jest krótki trening umiejętności animacyjnych przydatnych w tworzeniu produktów turystycznych i w ich obsługiwaniu. Na zakończenie warsztatu proponujemy dyskusję oraz konsultacje dotyczące tworzenia produktów turystycznych. Maria Idziak - ekspert ds. rozwoju obszarów wiejskich Wacław Idziak - ekspert ds. rozwoju obszarów wiejskich Sala BETA 10:00-13:30 Jak pozyskać Klienta w sektorze turystyki wiejskiej? - Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna organizuje dzień ekspercki w celu promocji i upowszechnienia swoich działań na rzecz turystyki wiejskiej. Warsztat dedykowany jest szerokiemu gronu odbiorców. W ramach przedsięwzięcia odbędą się następujące bloki tematyczne: dobre praktyki na rynku francuskim, metody promocji w turystyce wiejskiej, jakość świadczonych usług i ich skuteczna sprzedaż. Sala GAMMA. Szczegóły str.9. 10:00-14:00 Certyfikacja agroturystyki przyjaznej Naturze 2000 Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju organizuje warsztat dedykowany szerokiemu gronu odbiorców. W ramach przedsięwzięcia odbędą się m.in. następujące bloki tematyczne: idea powstania ekocertyfikatu, obszary Natura 2000 w Polsce, turystyka przyrodnicza jako sposób na specjalizację i marketing w agroturystyce. Sala SIGMA (wieża). Szczegóły str.10. 8

9 Blok Warsztatowo-Dyskusyjny cd. 11 kwietnia 2015 r. Centrum Kongresowe Targów Kielce, Sala GAMMA Jak pozyskać Klienta w sektorze turystyki wiejskiej? Dzień ekspercki Polskiej Organizacji Turystycznej Godzina 10:00-10:10 10:10-10:55 10:55-11:30 Wprowadzenie Bloki tematyczne Jacek Janowski - wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej Polska Organizacja Turystyczna Dobre praktyki na rynku francuskim Tomasz Rudomino - dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Paryżu Skuteczne metody promocji w turystyce wiejskiej Krystian Krawczyk - wiceprezes Zarządu Quality Watch sp.z o.o. 11:30-12:00 Przerwa 12:00-12:30 12:30-12:45 12:45-13:05 13:05-14:00 Wysoka jakość świadczonych usług magnesem dla turysty Piotr Szawiec - prezes Zarządu Quality Watch sp. z o.o. Rozwój i promocja systemu kategoryzacji obiektów turystyki wiejskiej Wiesław Czerniec prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" Wsparcie klastrów w krajowych i regionalnych programach operacyjnych w latach dr Aleksandra Chlebicka - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Skuteczna sprzedaż usług turystycznych na obszarach wiejskich Czy istnieją prawno-finansowe bariery rozwoju turystyki wiejskiej? Komu potrzebna jest kategoryzacja i rekomendacje? Co to jest produkt turystyki wiejskiej? Razem czy osobno? cele i korzyści Panel dyskusyjny z udziałem: Bożena Srebro - dyrektor Biura Sądeckiej LOT, wiceprezes Małopolskiej ROT, wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej dr Jerzy Raciborski - prodziekan wydziału Turystyka i Rekreacja oraz kierownik Prawa i Organizacji Turystyki w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Wiesław Czerniec - prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne Artur Kowalczyk - prezes Zarządu Bluehill sp. z o.o 9

10 Blok Warsztatowo-Dyskusyjny cd. 11 kwietnia 2015 r. Centrum Kongresowe Targów Kielce, Sala SIGMA (wieża) Certyfikacja agroturystyki przyjaznej Naturze 2000 Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju Godzina 10:00-10:30 10:30-11:15 Program warsztatu Przedstawienie projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 Gość honorowy: Markus Torbnerg - Prezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju Prowadzący: Piotr Jaśniewicz koordynator projektu Obszary Natura 2000 w Polsce - przedstawienie walorów obszarów Natury 2000 i innych form ochrony przyrody w Polsce, regulacje prawne w zakresie ochrony przyrody w Polsce Andrzej Ruszlewicz - ekspert w zakresie ochrony środowiska i obszarów Natura 2000, Członek Zarządu LGD Kraina Łęgów Odrzańskich 11:15-11:30 Przerwa 11:30-12:30 Turystyka przyrodnicza jako sposób na specjalizację i marketing w agroturystyce - sposoby wykorzystania walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000 w tworzeniu produktu i oferty turystycznej dobre praktyki, korzyści z tworzenia oferty w zakresie turystyki przyrodniczej oraz ekoturystyki Cezary Molski - ekspert w zakresie rozwoju i marketingu turystyki Ekocertyfikaty - rola i korzyści w turystyce i biznesie 12:30-13:00 Agnieszka Pabis - koordynator programu: Szkoły dla Ekorozwoju, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Założenia programu nadawania certyfikatu Blisko natury 13:00-14:00 Marcel Kwaśniak - specjalista ds. certyfikacji Warsztaty realizowane są w ramach projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu i Gospodarki Wodnej 10

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich

Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Leader Newsletter nr 3/2011

Leader Newsletter nr 3/2011 Leader Newsletter nr 3/2011 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 2 Spis treści: Strona 1. Zapraszamy na szkolenia. 3 2. Pamiętniki agroturystyki. 4 3. Wizyta studyjna we Francji.

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej

Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej wydawnictwo pokonferencyjne XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Podsumowanie roku 2012 BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁĄCZNA, MASŁÓW, SUCHEDNIÓW, WĄCHOCK, SPIS TREŚCI LEADER: 1. Funkcjonowanie LGD 2. Badania nad obszarem objętym LGD 3. Informowanie

Bardziej szczegółowo

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Projekt z dnia 2.07.2012 r. DZIEŃ INAUGURACJI II Europejskiego Kongresu MŚP 24 września 2012 rok Miejsce - Akademia Muzyczna w Katowicach Godz. 10.00 - wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 Wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Turystyka bilans sektora

Turystyka bilans sektora www.mistia.pl 3(40)2013 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Doskonalimy jakość usług w samorządach 8 Małopolski Festiwal Innowacji 9 Raport o ochronie powietrza 12 Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 31 (373) 26 listopada 2012 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Bezpieczny Hotel 2012 konferencja branżowa, Warszawa, 12-13

Bardziej szczegółowo

Newsletter inicjatywy export.invest.lubelskie numer 3/2015

Newsletter inicjatywy export.invest.lubelskie numer 3/2015 Newsletter inicjatywy export.invest.lubelskie numer 3/2015 1 2 Aktualności informacje o przebiegu inicjatywy export.invest.lubelskie Akademia Biznesu Setki przedsiębiorców na warsztatach s. 3 Zapowiedzi

Bardziej szczegółowo

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT W interesie przyszłych pokoleń / In the interest of the future generations ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa/Warsaw POLAND www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 5 (346) 30 kwietnia 2012 roku Miejsce na logo sponsora AKTUALNOŚCI Prywatności już nie będzie W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

22 września 10.00-11.30 Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Sala kameralna

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress SZCZECIN, 10-12.06.2015 PROGRAM I STRESZCZENIA REFERATÓW PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS Wstęp Mijają trzy lata od kiedy narodziła się idea

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo