III Ogólnopolska konferencja naukowa Edukacja przygodą Experiental Adventure Outdoor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III Ogólnopolska konferencja naukowa Edukacja przygodą Experiental Adventure Outdoor"

Transkrypt

1 III Ogólnopolska konferencja naukowa Edukacja przygodą Experiental Adventure Outdoor

2 Cele Edukacja przygodą #3 Analiza metod pedagogiki przygody i możliwości wykorzystania jej w edukacji formalnej, nieformalnej oraz pozaformalnej. Konteksty: experiental education, outdoor education, adventure education, edukacji przyrodniczej. Spotkanie praktyków i teoretyków pedagogiki przygody, wymiana doświadczeń, promowanie najlepszych praktyk stosowanych w Polsce. Dostarczenie inspiracji. Dyskusja nad metodologią badań pedagogiki przygody. Wnioski z pierwszej i drugiej edycji konferencji "Edukacja przygodą" 2011 Pierwsza edycja konferencji zakończyła się sukcesem, mimo że dziedzina była dla nas nowa, a konferencja organizowana po raz pierwszy. Dzięki szerokiemu partnerstwu (Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Fundacja Nasza Ziemia, Wydział Pedagogiczny UW, Żywiec Zdrój S.A.), w październiku, w pałacu w Teresinie około 100 osób wzięło udział w sesjach naukowych, licznych warsztatach, drugiego dnia zaś - w spotkaniu z Gościem: dr Beth Christie z Uniwersytetu w Edynburgu. Uczestnicy w ewaluacji konferencji jednoznacznie wskazali chęć udziału w kolejnym spotkaniu i pozytywnie ocenili koncepcję, organizację oraz styl jaki przyjęliśmy. Przekonało nas to, że kolejna edycja powinna nawiązywać do pierwszej konferencji z uwzględnieniem wniosków i uwag uczestników oraz organizatorów. W ewaluacji bardzo pozytywnie oceniono mieszaną grupę docelową uczestników konferencji, co pozwoliło na spotkanie teoretyków z praktykami. 2 S t r o n a

3 Podsumowaniem pierwszej edycji była książka Edukacja Przygodą. Outdoor i adventure education w Polsce. Teorie, przykłady, konteksty Druga konferencja została zorganizowana w Warszawie na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, w odmiennej formie niż pierwsza, wyjazdowa edycja. Dziedzina wciąż była nowa, dlatego po raz drugi, ważnym celem konferencji było rozpoznanie jak temat outdoor&adventure jest rozumiany i realizowany w Polsce z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego. Zmienił się nieznaczenie charakter uczestników; zaobserwowaliśmy wzrost grupy młodych doktorów i doktorantów przy jednoczesnym udziale praktyków (edukatorzy, nauczyciele, pedagodzy). Podsumowaniem drugiej edycji konferencji jest książka Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce. Zawarto w niej nie tylko artykuły naukowe, ale również propozycje rozwiązań praktycznych. Uwagi pochodzące z ewaluacji motywują nas do poszukiwania nowych rozwiązań w samej strukturze konferencji m.in. poprzez organizację połączonych sesji teoretycznych z dedykowanym im blokiem warsztatowym, sesję Ideatorium inspirowaną metodą wypracowaną w Uniwersytecie Stanford - co proponujemy w programie tegorocznej konferencji. Chcielibyśmy również wrócić do formy wyjazdowej tak aby konferencja, odbywająca się w odstępach dwuletnich, odbywała się raz jesienią w formie wyjazdowej kolejny raz wiosną w formie stacjonarnej. 3 S t r o n a

4 Informacje organizacyjne Data: 2 dni (piątek-sobota) Zasięg konferencji: Polska Język konferencji: polski Miejsce: ośrodek konferencyjny na Mazowszu (z dobrym dojazdem z Warszawy) Adresaci przedstawiciele środowisk akademickich (badacze, teoretycy) i środowisk oświatowych (kadra kształcąca nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży) praktycy pedagogiki przygody (nauczyciele, edukatorzy, twórcy programów i projektów, działacze stowarzyszeń) leśnicy, edukatorzy edukacji przyrodniczej doktoranci studenci Prognozowana liczba uczestników: osób + organizatorzy (ok. 20 osób) Tematyka Edukacja Przygodą 2015 Podczas konferencji uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w: sesjach naukowych (referaty, prelekcje) bloku wymiany doświadczeń warsztatach (zapewnionych przez organizatorów) warsztatach unconference ideatorium. W razie zgłoszonych potrzeb, utworzymy również przestrzeń na sesję posterową. 4 S t r o n a

5 Szczegóły dotyczące poszczególnych bloków konferencyjnych: I) Referaty: 1. Dyskusja wokół pojęcia pedagogiki przygody, edukacji przez przygodę, wychowania plenerowego, pedagogiki przeżyć. 2. Odpowiedź na pytanie: jak w Polsce jest rozumiane i realizowane pojęcie outdoor education, adventure education? 3. Perspektywy badawcze dla pedagogiki przygody ; teorie i metody prowadzenia badań w tym zakresie. 4. Edukacja przyrodnicza a outdoor education. Edukacja przyrodnicza w mieście. Las jako środowisko do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem edukacji przygodą. Aktywizacja dzieci miejskich do kontaktu z przyrodą. 5. Edukacja i wychowanie wspierane turystyką kwalifikowaną; sail training/wychowanie morskie; ekspedycje i trekkingi. 6. Wyniki badań programów przygodowych wspierających wychowanie (w tym organizacji z Ruchu Harcerskiego, YMCA, Outward Bound) Chcemy zaprosić gościa zagranicznego uznany autorytet outdoor education, profesora Jana Naumana z Uniwersytetu Karola w Pradze. Czesi, jako kraj zbliżony kulturowo są ciekawym przykładem rozwinięcia dziedziny turistika o outdoor education. Jednym z prekursorów zarówno aplikacji teoretycznych i praktycznych w Czechach, jest właśnie profesor Neuman. Alternatywą jest zaproszenie dr Pete Alisona z Uniwersytetu w Edynburgu, który specjalizuje się w badaniach experiental education, sail training i experience expedition. II) Blok wymiany doświadczeń. Prezentacja dobrych praktyk, dyskusja: 1. Wymiana doświadczeń praktyków i teoretyków, którzy dostrzegają znaczenie przygody w kształceniu. Przegląd istniejących i minionych projektów w tym zakresie. 2. Pedagogika przygody w edukacji formalnej i nieformalnej. 3. Wykorzystanie pedagogiki przygody w pracy z osobami o specjalnych potrzebach. Wsparcie socjoterapii, pracy z niepełnosprawnymi. 5 S t r o n a

6 III) Warsztaty: warsztat metodologiczny dla badaczy dziedziny, warsztat dla przedstawicieli szkół i przedszkoli realizujących w praktyce programy pedagogiki przygody lub pokrewne, ukazanie nowatorskich metod pracy tzw. pedagogiką przygody, nauczaniem przez doświadczenie np. poprzez gry symulacyjne, przygotowanie praktyczne nauczycieli, edukatorów, animatorów, trenerów do prowadzenia konkretnych działań w oparciu o teorię tzw. pedagogiki przygody. Spotkanie teoretyków z praktykami, prezentacja szczegółowych propozycji działań edukacyjnych na świeżym powietrzu z wykorzystaniem aktywności fizycznej, możliwych do wykorzystania m.in. w edukacji przyrodniczej, wychowaniu plenerowym. IV) Warsztaty w formie unconference: Stworzenie przestrzeni na warsztaty zgłaszane przez uczestników oraz spotkania grup roboczych. Jest to odpowiedź na zgłaszaną potrzebę wydzielenia czasu na spotkania osób zainteresowanych konkretną tematyką np. nauczycieli wychowania przedszkolnego, leśników, naukowców. Ostateczny plan unconference ustala się pierwszego dnia konferencji. V) Ideatorium: Krótkie (3-minutowe) prezentacje metod, inspiracji, konkretnych rozwiązań związanych z tematyką konferencji. Wystąpienia typu elevator pitch. Ideatorium umożliwia czerpanie inspiracji i motywacji do działania w obszarze edukacji przygodą oraz nawiązanie kontaktów między uczestnikami konferencji. 6 S t r o n a

7 Program Projekt programu uwzględnia bardzo wiele uwag uczestników m. in. prośby o zwiększenie liczby warsztatów, nie łączenie sesji teoretycznych z warsztatowymi, przedłużenie sesji kawowych. Pre-konferencja czwartek Spotkanie o charakterze warsztatowym, głównie z myślą o stałych uczestnikach konferencji. I dzień piątek godzina 7:30 8:45 9:00 9:30 9:30 11:30 (2h) 11:30 11:45 (15 min) 11:45 13:15 (1h) 13:15 13:30 (15 min) 13:30 14:10 (40 min) 14:10 14:30 14:30 15:30 15:30 17:30 (2h) 17:30 17:50 (20 min) Przyjazd, rejestracja uczestników Otwarcie konferencji. Przywitanie uczestników Sesja A: Plenarna Podsumowanie wystąpień, pytania do prelegentów Przerwa kawowa Dyskusje kuluarowe Sesja B.1 (20 min referatu + 10 min na pytania) Przerwa kawowa Dyskusje kuluarowe Sesja C: IDEATORIUM Ustalenie propozycji unconference Przerwa obiadowa Warsztat D.1 (max. 25 osób) Propozycja: Taniec w Pedagogice Przygody (dr Ewa Palamer Kabacińska WP UW) Przerwa kawowa Warsztat D.2 (max. 25 osób) Propozycja: IBSE - Centrum Nauki Kopernik Sesja B.2, (20 min referatu + 10 min na pytania) Warsztat D.3 (max. 25 osób) Propozycja: Wykorzystywanie niskich parków linowych w działaniach edukacyjnych (Pracownia Nauki i Przygody) Warsztat D.4 (max.25 osób) Propozycja: Aktywne metody edukacji przyrodniczej w edukacji wczesnoszkolnej (Fundacja Nasza Ziemia) 7 S t r o n a

8 17:50 18:20 (30 min) 18:20-19:20 Sesja E: Sesja posterowa Kolacja integracyjna II dzień sobota 9:00 10:30 (1,5 h) 10:30 10:50 (20 min) 10:50 12:20 (1,5h) 12:20 12:40 12:40 14:20 (1,5h) 14:20 14:50 (30 min) 15:00 16:00 Sesja F.1 Sesja metodologiczna prezentacja konkretnych projektów i metod badawczych. przerwa kawowa Warsztat G.1 do sesji metodologicznej Przerwa kawowa Sesja F.2 Pedagogika przygody w edukacji formalnej. Przykłady szkół i przedszkoli pracujących wybranymi lub całościowymi metodami Warsztat G.2 do sesji edukacji formalnej Sesja H: warsztaty unconference Sesja F.3 Experiental Education w edukacji nieformalnej. Organizacje pozarządowe, organizacje szkoleniowe Warsztat G.3 do sesji edukacji nieformalnej Sesja I: Podsumowanie konferencji, zakończenie Obiad dla chętnych Sesja F.4 Edukacja przyrodnicza, leśna, outdoor education Warsztat G.4 do sesji edukacja przyrodnicza, leśna Wstępne propozycje wystąpień panelowych: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Ryszewo outdoor education jako skuteczne narzędzie wsparcia socjoterapii Agnieszka Leśny potencjał edukacyjny żaglowców szkoleniowych na podstawie analizy dorobku polskiego wychowania morskiego i rejsu Szkoły pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego. 8 S t r o n a

9 Przewidywana forma upowszechniania wyników konferencji: Specjalne wydanie Kwartalnika Pedagogicznego (10 pkt) dla zrecenzowanych, oryginalnych prac badawczych. Publikacja zdjęć posterów i materiałów udostępnionych przez uczestników na stronie konferencji. Przewodnik po edukacji przygodą w Polsce publikacja elektroniczna zawierające krótkie opisy projektów, organizacji i miejsc zajmujących się programami typu outdoor/adventure/experiental education (wersja elektroniczna planowana jest na styczeń 2016 r.). Organizatorzy Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Nasza Ziemia, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Komitet naukowy Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska (UW) Dr Ewa Palamer-Kabacińska (UW) - Sekretarz Dr Wojciech Swędzioł (AWF Kraków) Dr inż. Julia Dobrzańska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) Patronaty (w trakcie uzyskiwania): Portal Zielona Lekcja Ośrodek Rozwoju Edukacji Minister Edukacji Narodowej Centrum Nauki Kopernik Zapraszamy do kontaktu: Fundacja Pracownia Nauki i Przygody Agnieszka Leśny Fundacja Nasza Ziemia Katarzyna Dytrych tel tel S t r o n a

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 17 (394) 6 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1 Podstawowe Informacje o Fundacji... 6 2 Struktura dokumentu... 8 3 Działania merytoryczne zrealizowane w 2013 r....

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

50 + INNOWACJE 1/2014 + WIEDZA DOŚWIADCZENIE INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL

50 + INNOWACJE 1/2014 + WIEDZA DOŚWIADCZENIE INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL 1/2014 INNOWACJE BIULETYN KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI TESTOWANIE POMYSŁÓW BIZNESOWYCH MOS-t DO SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT W interesie przyszłych pokoleń ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa www.ine-isd.org.pl Tel./Phone: (48-22) 851-04-02 Fax.: (48-22)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Warszawa 2010 REDAKCJA I OPRACOWANIE TEKSTU: Ewa Kolasińska, Agnieszka Pietrzak,

Bardziej szczegółowo

III edycja projektu. Siła telemarketingu. oferta współpracy. 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska

III edycja projektu. Siła telemarketingu. oferta współpracy. 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska III edycja projektu Siła telemarketingu oferta współpracy 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska Oferta Siła Telemarketingu 2007 - strona 2 Fundacja Obserwatorium Zarządzania we współpracy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014 Warszawa, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1 Podstawowe Informacje o Fundacji... 6 2 Struktura dokumentu... 8 3 Działania merytoryczne zrealizowane w 2014 r....

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie NAUKA SZTUKA EDUKACJA opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie Międzynarodowy projekt NAUKA SZTUKA EDUKACJA opracowanie i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach 1 Strona Rozdział 1 Informacje ogólne 1.1 Dane teleadresowe: Adres: Ul. Mała Kilińskiego 4/3 25-302 Kielce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT

Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT Projekty dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zrealizowane do grudnia 2013 r. w ramach zadania Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych Oferent i tytuł zadania Polski

Bardziej szczegółowo

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Komitet Psychologii PAN

Komitet Psychologii PAN Informacja o działalności komitetu naukowego/problemowego PAN w 2014r. Komitet Psychologii PAN I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu: Prezydium, skład osobowy Komitetu Prezydium Komitetu

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo