ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM. DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH 2 LUTEGO 2013 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM. DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH 2 LUTEGO 2013 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH"

Transkrypt

1 ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH 2 LUTEGO 2013 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH Lp Ośrdek sba kntaktwa Prgram Białystk 1. Białstckie Centrum Onklgii im. Gdz Marii Skłdwskiej-Curie Białystk prmcja Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem,/materiały infrmacyjne - ultki, brszury/ ul. Ogrdwa 12 pgadanki na temat prfilaktyki i wczesneg wykrywania raz leczenia nwtwrów, Henryka Gąsiewska tel prady prfilaktyczne specjalistów nklgów, infrmacje nt. Ogólnplskiej Kampanii Spłecznej Mam haka na raka raz prezentacja Prfilaktyka czerniaka złśliweg infrmacje nt. Ppulacyjneg Prgramu Wczesneg Wykrywania Raka Piersi z mżliwścią rejestracji kbiet w wieku lat na badania mammgraficzne, badania mammgraficzne w ramach Ppulacyjneg Prgramu Wczesneg Wykrywania Raka Piersi (dtyczy kbiet w wieku lat) 2. Wjewódzki Ośrdek Krdynujący Ppulacyjny Prgram Prfilaktyki Wczesneg Wykrywania Raka Szyjki Macicy Uniwersytecki Szpital Kliniczny Ul. M. Skłdwskiej 24A Białystk Prf. dr hab. n. med. Pitr Knapp Tel Brzzów 3. Pdkarpackie Ośrdek Onklgiczny, Szpital Specjalistyczny w Brzzwie ul. Ks. Bielawskieg 18, Brzzów lek. Dariusz Sawka Z-ca dyrektra ds. Lecznictwa Onklgiczneg tel Bydgszcz 4. Centrum Onklgii, Szpital im. prf. Franciszka Łukaszczyka, ul. Dr. I. Rmanwskiej 2, Bydgszcz Sylwia Ciemna Klinika Gineklgii i Gineklgii Onklgicznej Przez całą dbę będzie mżna wyknać badanie cytlgiczne i uzyskać pradę lekarską. Gdz Bezpłatne prady, knsultacje i badania w pradniach nklgicznych z udziałem specjalistów z zakresu chirurgii nklgicznej, chemiterapii, raditerapii, urazw-rtpedcznej pd kątem nklgicznym hematlgii nklgicznej Czynne będzie labratrium centralne z mżliwścią wyknania badań Mżliwść wyknania lub zapisu na mammgrafie, klnskpie. W trakcie działań rzpwszechniane będą materiały światwzdrwtne tematyce prfilaktyki nwtwrwej Gdz d Pacjentki będą mgły skrzystać z badań mammgraficznych (w ramach prgramu prfilaktyczneg: lat, raz na 24 miesiące) cytlgicznych ( w ramach prgramu prfilaktyczneg: lat raz na 36 miesięcy), które będą dbywać się w Studiu Zdrwia Kbiety w Bydgszczy, ul. Plac Wlnści 1; tel. 052/ ;

2 tel , km , rganizatr raz sba d kntaktu z mediami: dr n. med. Tmasz Mierzwa tel Gdańsk 5. Wjewódzkie Centrum Onklgii Ul. Marii Skłdwskiej-Curie 2; Gdańsk tel./fax: lek. med. Katarzyna Ssińska- Mielcarek tel./ fax : , Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Klinika Onklgii i Raditerapii ul. Dębinki Gdańsk Budynek 4, parter Dr hab. Krystyna Serkies Tel Gdynia 7. Szpital Mrski im. PCK w Gdyni, ul. Pwstania Styczniweg 1 Tel Lek. med. Luiza Daniel tel Gliwice 8. Centrum Onklgii- Instytut im. Marii Skłdwskiej Curie Oddział w Gliwicach Ul. Wybrzeże Armii Krajwej Gliwice Mgr Alicja Dyla Mgr Anna Uryga Tel Edukacja przeciwnwtwrwa prwadzna przez Zespół Edukacyjny Zakładu Prfilaktyki i Prmcji Zdrwia Centrum Onklgii w Bydgszczy, której celem będzie pdniesienie stanu świadmści zdrwtnej, a w szczególnści wiedzy nwtwrach złśliwych pprzez rzpwszechnienie Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem. Ddatkw sptkać się będzie mżna ze Specjalistą Wjewódzkim w dziedzinie nklgii klinicznej Panem dr n. med. Jerzym Tujakwskim, który dpwiadać będzie na pytania związane z leczeniem nklgicznym. Gdz.9:00-13:00 Mżliwść skrzystania z bezpłatnej prady nklgicznej Wyknywane będą badania mammgraficzne dla pacjentek w wieku lat raz cytlgiczne dla pacjentek w wieku lat, p wcześniejszej rejestracji telefnicznej. Tel lub Sptkania z psychnklgiem Ddatkw prmwana będzie działająca na terenie Wjewódzkieg Centrum Onklgii w Gdańsku Inflinia Onklgiczna. Gdz Prezentacja aparatury d leczenia nwtwór ( zwłaszcza raditerapii) z gólną infrmacją dtycząca naprmieniania. Prezentacja i udstępnienie materiałów infrmacyjnedukacyjnych dnśnie prfilaktyki nklgicznej, żywienia w nklgii raz rganizacji pieki nklgicznej w wjewództwie pmrskim. Wykład pt. Czy wygramy walkę z rakiem gdz Sala im. Prf. Zielińskieg w Klinice Onklgii i Raditerapii Telefn nklgiczny w gdz ; lekarz specjalista udzielać będzie infrmacji i prad nklgicznych. Gdz Prady nklgiczne w budynku nr 8 (Pradnia Onklgiczna) udzielane przez lek. med. Annę Daniszewską- Wjciechwską i lek. med. Michała Dec; Gdz Wykład na temat Prfilaktyki Chrób Nwtwrwych w Biblitece budynku nr 26 (Oddział Onklgii i Raditerapii) prwadzny przez Panią Magdalenę Stefańczyk. Centrum Rehabilitacji zwiedzanie centrum Rehabilitacji wykład Psychlgiczne aspekty chrby nwtwrwej zajęcia relaksacyjne wykład Prfilaktyka raka piersi, nauka sambadania piersi na fantmie wykład Rehabilitacja p mastektmii Zakład Raditerapii zwiedzanie Zakładu Raditerapii/mdelarnia, planwanie leczenia, aparaty terapeutyczne indywidualne knsultacje z psychlgiem knsultacje z pracwnikiem Pwiatweg Zespłu ds.

3 Orzekania Niepełnsprawnści wykład Planwanie Raditerapii wykłady Przygtwanie pacjentów d zabiegów nklgicznych, Pielęgnacja ran pperacyjnych p zabiegach nklgicznych wykład Spsby radzenia sbie z niepżądanymi skutkami chemiterapii, zwiedzanie Oddziału Dzienneg Chemiterapii. W trakcie działań rzpwszechniany będzie Eurpejski Kdeks Walki z Rakiem. Grzów Wielkplski 9. Samdzielny Publiczny Szpital Wjewódzki w Grzwie Wlkp. Wjewódzki Ośrdek Krdynujący Ppulacyjny Prgram Prfilaktyki Wczesneg Wykrywania Raka Szyjki Macicy ul. Dekerta Grzów Wlkp., tel./fax: (95) WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNUJĄCY POPULACYJNY PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY W GORZOWIE WLKP. knsultacje, prady i klprtaż materiałów edukacyjninfrmacyjnych dtyczących prfilaktyki raka szyjki macicy prezentacja filmu Rak szyjki macicy prfilaktyka, diagnstyka, zagrżenia wspólnie z SPSzW rganizacja punktu pbrań badań cytlgicznych w Izbie Przyjęć przez lek. med. Witlda Tymszana - świadczenidawcę etapu pdstawweg w Prgramie Prfilaktyki Raka Szyjki Macicy) PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO PRACOWNIA ENDOSKOPOWA SPSZW W GORZOWIE WLKP. knsultacje, prady i klprtaż materiałów infrmacyjnych PROGRAM PREWENCJI PIERWOTNEJ NOWOTWORÓW - punkt prmcji zdrwia w zakresie: antyniktynwy Prady dtyczące rzucenia palenia. Prmcja knkursu Rzuć palenie razem z nami. zasad racjnalneg dżywiania Prmcja akcji 5 x dziennie wce i warzywa Udzielanie prad dtyczących żywienia w prfilaktyce nwtwrów. prfilaktyki raka skóry. Prwadzenie instruktażu sambadania skóry. badań minimalnej interwencji medycznej. Wyknywanie pmiarów: pzimu tkanki tłuszczwej, pzimu cukru we krwi ciśnienia tętniczeg krwi. prmcji Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem: przeprwadzenie knkursu wiedzy na temat zaleceń Kdeksu Walki z Rakiem materiały edukacyjne: pradniki, kmiksy, książki WOJEWÓDZKA I POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. punkt infrmacyjn knsultacyjny STREFA ZDROWIA : knsultacje, prady i klprtaż materiałów edukacyjnych w zakresie: - zasad racjnalneg dżywiania i aktywnści fizycznej; zdrwtnych skutków wynikających z nadmierneg prmieniwania uv; prfilaktyki chrób zakaźnych ( brelizy, kleszczweg zapalenia mózgu, inwazyjnej chrby meningkkwej, hiv/aids, grypy, hcv); zapbiegania zatrucim pkarmwym ( pałeczką escherichia cli, jadem kiełbasianym, bąblwicą)

4 Katwice 10. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckieg Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Katwice, Katedra i Klinika Hematlgii i Transplantacji Szpiku ul. Francuka tel fax dr hab. n. med. Beata Stella-Hłwiecka tel Szpital im. Stanisława Leszczyńskieg ul. Racibrska Katwice tel fax lek. med. Mirsław Urbański- Pełnmcnik Dyrektra ds. Zarządzania Kntraktem Medycznym Tel Kielce 12. Świętkrzyskie Centrum Onklgii, ul. Artwińskieg 3, Kielce, Tel. (041) prfilaktyki nwtwrów ( ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi, raka szyjki macicy); prfilaktyki uzależnień (tytń, dpalacze - nwe narktyki); bezpieczneg i zdrweg spędzania wakacji; materiały edukacyjne: ultki, brszury, kmiksy, prezerwatywy demnstrację lalki palącej papiersy smke sue w celu zbrazwania szkdliwści palenia tytniu, niedpłatne pmiary : pmiar tkanki tłuszczwej pmiar ciśnienia tętniczeg raz pkaz i nauka sambadania piersi na fantmie Gdz. 9:00-12:00 Prady nklgiczne z zakresu (Izba Przyjęć Oddziału Hematlgii i Transplantacji Szpiku wejście d ul. Reymnta 8) hematlgii, nklgii, Rejestracja d gdziny 8.15 d Gdz Świadczenia zdrwtne w zakresie: Knsultacji lekarskich udzielanych przez specjalistów w : Pradni nklgicznej Pradni gineklgiczn-płżniczej- prady, knsultacje, badanie fizykalne w tym badania cytlgiczne Pradni chrób płuc- prady knsultacje, badania fizykalne w tym badania RTG Pradni chrób piersi- badania mammgraficzne na sprzęcie cyfrwym wyskim standardzie jakści raz badania USG piersi, a także prady knsultacje lekarskie Pradni dermatlgicznej- prady, knsultacje, badania fizykalne, badania dermatskpem Pradni antyniktynwej- prady, knsultacje i pgadanki Pracwni Endskpii- badania, prady i knsultacje specjalistyczne Zwiedzanie Zakładu Raditerapii Szpitala- drgą jaką przebywa chry- symulatr, mdelarnia, aparat terapeutyczny Kampania infrmacyjna na terenie Szpitala raz w mediach. Gdz. 10:00-13:00 kbiety w wieku lat, które w przeciągu statnich trzech lat nie miały wyknanej cytlgii będą mgły bezpłatnie mieć wyknane pwyższe badanie, gab. 6 w Pradni Gineklgicznej (parter)

5 natmiast z grupy wiekwej lat- bezpłatną mammgrafię, jeśli nie miały wyknaneg teg badania w ciągu statnich dwóch lat, Punkt Rejestracji Mammgrafii (parter) Knsultacje lekarskie: nklgia: gabinet nr 57 ( Hl Główny, parter) gineklgia: gabinet nr 8 (Pradnia Gineklgiczna, parter) Kszalin 13. Szpital Wjewódzki w Kszalinie im. Mikłaja Kpernika ul. T. Chałubińskieg Kszalin Osba krdynująca: Lek. med. Hanna Symnwicz- Kierwnik Przychdni Tel , Osba dpwiedzialna: Mnika Zaremba- Kierwnik Działu Jakści i Marketingu Tel , , Kraków 14. Szpital Uniwersytecki w Krakwie Ul. Mikłaja Kpernika 17, Kraków Prf. dr hab. n. med. Aleksander Sktnicki Tel Olsztyn 15. Warmińsk-Mazurskie Centrum Onklgii, Zakład Opieki Zdrwtnej MSWiA, Aleja Wjska Plskieg 37; Olsztyn Dr Jacek Owczarczyk tel.: (89) fax.: (89) Gdz Przychdnia Onklgiczna ul. Orla 2 Knsultacje lekarskie nklgia raditerapia prady psychlga W ramach prgramu badań prfilaktycznych finanswanych przez NFZ wyknywane będą badania mammgraficzne Gdz Pradnia Hematlgiczna Oddziału Kliniczneg Hematlgii Knsultacje dświadcznych lekarzy Zespłu Kliniki ( prśba zabranie na knsultacje statnich wyników badań krwi) Gdz. 10:00 10:15 Urczyste twarcie Dnia Drzwi Otwartych w Szpitalu MSWiA w Olsztynie Sala Knferencyjna :30 Działania Szpitala MSWiA w Olsztynie jak Centrum Onklgii w zakresie prewencji i prfilaktyki nwtwrwej w wjewództwie warmińsk- mazurskim Sala knferencyjna 10:30-11:00 Zwiedzanie Zakładu Raditerapii raz Zakładu Diagnstyki Obrazwej Gdz Bezpłatna mammgrafia dla kbiet między 50 a 69 rkiem życia Pacjentki mgą rejestrwać się sbiście w Zakładzie Diagnstyki Obrazwej, bądź telefnicznie pd nr tel Bezpłatna cytlgia dla kbiet między 25 a 59 rkiem życia Gineklgiczna pradnia knsultacyjna ( blk C I piętr), Rejestracja tel Bezpłatne badania klnskpii dla sób w wieku lat Pracwnia endskpwa Przychdni Onklgicznej ( blk C I piętr), Rejestracja Knsultacje nklgiczne- Wjewódzka Przychdnia Onklgiczna ( blk C I piętr) Rejestracja

6 W trakcie działań rzpwszechniany będzie Eurpejski Kdeks Walki z Rakiem. Ople 16. Oplskie Centrum Onklgii im. Tadeusza Kszarwskieg, Samdzielny Zakład Opieki Zdrwtnej, ul. Katwicka 66A, Ople mgr Wiesława Kaczmarek, tel fax ; e Wjewódzki Ośrdek Krdynujący Ppulacyjny Prgram Prfilaktyki i Wczesneg Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Samdzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrwtnej nad Matką i Dzieckiem w Oplu ul. Reymnta 8, Ople Halina Guzikwska tel.fax 77/ tel. centr. 77/ d 08 w Pznań 18. Wielkplskie Centrum Onklgii, ul. Garbary 15; Pznań dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Srka tel , , fax sba d kntaktu z mediami: prf. dr hab. n. med. Wjciech Glusiński tel Szczecin 19. Zachdnipmrskie Centrum Onklgii Gdz d Mżliwść wyknania mammgrafii w Pracwni Mammgraficznej w Oplskim Centrum Onklgii ( nwy pawiln-różwy budynek). Badanie mammgrafii skryningwej zlecane będzie i mże być realizwane w Dniu Otwartym bezpśredni p rejestracji. Od gdz d Będzie bwiązywała pełna rejestracja d czynnych w tym dniu pradni. Osby rejestrujące się bwiązane będą przedstawić dkument tżsamści z numerem pesel. Planwane jest prwadzenie kampanii infrmacyjnej i medialnej w prasie, radiu i telewizji pd kątem prfilaktyki raz działań na rzecz przygtwania ustawy Nardwym Prgramie Zwalczania Chrób Nwtwrwych przewidzianym d realizacji na lata W dniach i gdz Centrum Handlwe SOLARIS w Oplu Pl. Kpernika Będzie zrganizwane stisk infrmacyjn-edukacyjne, przy którym pracwnicy WOK będą zapraszali Kbiety d krzystania z prgramu bezpłatnych badań cytlgicznych raz wręczali materiały infrmacyjne i gadżety Prgramie r. gdz Oplskie Centrum Onklgii w Oplu, ul. Katwicka przy stisku edukacyjn-infrmacyjnym zrganizwanym przy Pradni Mammgraficznej,będzie mżna uzyskać infrmację placówkach wyknujących badania cytlgiczne w ramach Prgramu i trzymać ultki i drbne gadżety zachęcające d krzystania z badań cytlgicznych. Rzpwszechnianie Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem i innych materiałów edukacyjnych prpagujących pstawy przdrwtne i czujnść nklgiczną Wyknywanie badań przesiewwych i innych służących wczesnemu wykrywaniu nwtwrów udzielanie prstych prad nklgicznych Prwadzenie pgadanek na tematy prfilaktyki, wczesneg rzpznawania i mżliwści skuteczneg leczenia nwtwrów we wczesnych stpniach zaawanswania. Akcja Dnia Drzwi Otwartych dedykwana jest I Ogólnplskiemu Prgramwi Prfilaktyki Nwtwrów Głwy i Szyi, któreg autrem i krdynatrem jest prf. dr hab. n. med. Wjciech Glusiński. Rejestracja czynna będzie w gdz Pradnia Onklgii Larynglgicznej przeprwadzać będzie badania przesiewwe w gdz Nauka sambadania piersi na fantmie Pmiar tkanki tłuszczwej raz tlenku węgla w wydychanym pwietrzu. Gdz Przyszpitalna Przychdnia Onklgiczna

7 Centrum Diagnstyki i Terapii Nwtwrów Piersi Szczecin ul Strzałwska 22 Tel/fax.(91) dr Mariusz Hlicki,; Tel. (91) Knsultacje dermatlga- cena zmian barwnikwych na skórze Zakład Diagnstyki Obrazwej Badania mammgraficzne w ramach prgramu prfilaktyczneg dla kbiet w wieku lat Ddatkw, przy stiskach infrmacyjn-edukacyjnych Prewencji Pierwtnej Nwtwrów i Wjewódzkieg Ośrdka Krdynująceg Ppulacyjny Prgram Wczesneg Wykrywania Raka Piersi (hl przy wejściu B) mżna będzie: zasięgnąć infrmacji bezpłatnych badaniach prfilaktycznych i placówkach, w których mżna je wyknać; nauczyć się sambadania piersi; trzymać materiały infrmacyjn-edukacyjne z zakresu prfilaktyki raka piersi i prfilaktyki raka szyjki macicy; zapznać się z zasadami zdrweg stylu życia zgdnymi z zapisami Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem; trzymać egzemplarze dla drsłych raz wydania kmikswe dla dzieci i młdzieży zmierzyć ciśnienie krwi bliczyć BMI dwiedzieć się kiedy nadwag zagraża naszemu życiu Gdz Zwiedzanie Zakładu Diagnstyki Obrazwej w Centrum Diagnstyki i Terapii Nwtwrów Piersi. Gdz Wykład z zakresu prfilaktyki chrób nwtwrwych, zalecenia Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem Na terenie ZCO rzwieszne zstaną banery i flagi infrmacyjne z zasadami Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem m.in.: jedz 5 x dziennie warzywa i wce, Żyj zgdnie z zaleceniami kdeksu. W Zakładzie Diagnstyki Obrazwej wyświetlane będą spty prmujące Prgramy prfilaktyki i wczesneg wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, prfilaktykę czerniaka, zalecenia Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem m.in. ideę walki z biernym i czynnym paleniem tytniu, aktywnść fizyczną, zdrwą dietę, bezpieczne palanie. W ramach współpracy z Zespłem Szkół im. Ignaceg Łukasiewicza w Plicach w akcji uczestniczyć będą uczniwie szkły jak realizatrzy Ogólnplskieg Prgramu dla Młdzieży Mam Haka na Raka. Młdzież prmwać będzie zalecenia Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem m.in. jedną z zasad kdeksu Unikaj nadmiernej ekspzycji na prmienie słneczne. Uczniwie rzdawać będą przygtwane przez siebie ultki prmujące prfilaktykę czerniaka. Dla młdzieży przeprwadzny zstanie wykład z zakresu prfilaktyki chrób nwtwrwych, uczniwie zwiedzą również Zakład Diagnstyki Obrazwej w Centrum Diagnstyki i Terapii Nwtwrów Piersi. Akcja będzie nagłśnina medialnie w prasie, TVP Szczecin, Plskim Radiu Szczecin. 24 stycznia 2013 rku gdz na Skwerze Jana Pawła II przy ul. Piłsudskieg w Plicach uczniwie klasy 2 LEM

8 Zespłu Szkół im. Ignaceg Łukasiewicza w Plicach w związku z realizacją 6 edycji prgramu Mam Haka na Raka zrganizują happening. Uczniwie prmwać będą prfilaktykę chrób nwtwrwych, głównie prfilaktykę czerniaka, gdyż rk 2013 pświęcny jest nwtwrwi złśliwemu skóry czerniakwi. Młdzież pdczas happeningu infrmwać będzie rganizwanym Dniu Drzwi Otwartych w Zachdnipmrskim Centrum Onklgii, głównie mżliwści skrzystania w tym dniu z knsultacji dermatlga, pnadt rzdawane będą ultki z przewidzianym prgramem na ten dzień. Na zaprszenie rganizatrów w happeningu uczestniczyć będą przedstawiciele ZCO. Tarnów 20. Tarnwski Ośrdek Onklgiczny Szpital Wjewódzki im. Św. Łukasza w Tarnwie ul. Lwwska 178a Tarnów Prf. dr hab. n. med. Leszek Kłdziejski Warszawa 21. CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT im. Marii Skłdwskiej-Curie ul. W.K. Rentgena 5, Warszawa Dr Marta Mańczuk Instytut Hematlgii i Transfuzjlgii ul. Indiry Gandhi Warszawa Tel Mirsław Bianketti- kierwnik Sekcji Prmcji IHiT, tel , Krajwa Fundacja Medyczna Mazwiecki Szpital Onklgiczny w Wieliszewie Ul. Kściuszki Warszawa r Knferencja praswa dtycząca realizwanych prgramów prfilaktycznych i wczesnych bjawów nwtwrów złśliwych r. Gdz Wykład Prf. dr hab. n. med. Leszek Kłdziejski : Prfilaktyka nwtwrów złśliwych. Zalecenia Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem - dyskusja Wykład lek. med. Maria Srebr: Wczesne bjawy nwtwrów złśliwych - dyskusja Indywidualne sptkania z lekarzami nklgami - lek. med. Renata Banaś - lek. med. Maria Srebr Zwiedzanie Tarnwskieg Ośrdka Onklgiczneg Uczestnikm sptkania zstaną przekazane materiały edukacyjne. Gdz Budynek Centrum Prfilaktyki Nwtwrów Prady w zakresie prfilaktyki szyjki macicy, jelita grubeg, raka skóry, prady genetyczne. Nauka sambadania piersi, prady dtyczące rzucania palenia. Badania: cytlgia (kbiety 25-59, raz na trzy lata) i mammgrafia w ramach prgramu (kbiety 50-69, raz na dwa lata), pmiar ciśnienia Gdz Prezentacja Instytutu Hematlgii i Transfuzjlgii Stisk Kliniki Chirurgii Naczyniwej: prezentacja Kliniki Prezentacja Pracwni Hematlgii Dświadczalnej grupm zwiedzających Stisk Ośrdka Dawców Szpiku: rejestracja ptencjalnych dawców szpiku Kwalifikacja lekarska i badania dawców d rejestru Ośrdka Dawców Szpiku Bezpłatne badania mrflgiczne krwi Specjalistyczne (bezpłatne) prady lekarskie p weryfikacji mrflgii. Gdz Bezpłatne prady lekarskie. Czynne będą pradnie: Urlgiczna Chirurgii nklgicznej Gineklgiczna Onklgiczna

9 Magdalena Kwalkwska Tel lgiczny.pl 24. Szpital Onklgiczn- Kardilgiczny NZOZ MAGODENT ul. Fieldrfa 40,Warszawie Leczenia bólu Pacjenci wg wskazań lekarzy zstaną pddani badanim radilgicznym ( USG, mammgrafia), badanim analitycznym krwi raz cytlgicznym. Akcja przeprwadzna zstanie pd patrnatem Urzędu Miasta Leginw raz Starstwa Pwiatweg w Leginwie. Mżliwść uzyskania knsultacji nklgicznej w pradni raz wyknania pdstawwych badań (RTG, mammgrafia, badania labratryjne) dr n. med. Tmasz Sarsiek Tel Fundacji Psychnklgii i Prmcji Zdrwia Ogród Nadziei Jga Studi Grzegrza Nieściera, ul. Grzybwska 37a Wstęp wlny. Uwaga! Zgłszenia udziału w warsztatach przyjmujemy mailw: i telefnicznie Wrcław 26. Dlnśląskie Centrum Onklgii, Pl. Hirszfelda 12; Wrcław tel.:(71) , , fax: (71) mgr Jlanta Ktwska, tel , Zamść 27. Samdzielny Publiczny Szpital Wjewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamściu Ul. Al. Jana Pawła II Zamść Lek. med. Teresa Ssnwska Ordynatr Oddziału Onklgii Tel Gdz wykłady i miniwarsztaty dla sób chrych na raka i ich bliskich 15:00 15:30 Wykład Jga jak frma świadmeg ruchu w prcesie zdrwienia sób chrych na raka - Grzegrz Nieścier 15:30 16:00 Wykład Zdrwienie t więcej niż leczenie. Hlistyczna kncepcja pwrtu d zdrwia mgr Mnika An. Ppwicz 16:00 16:30 Wykład Rla wsparcia w zdrwieniu mgr. Beata Kalinwska 16:30 17:30 Warsztat Pradzić sbie z emcjami w raku. Wprwadzenie d Racjnalnej Terapii Zachwania mgr. Beata Kalinwska 17:30 18:30 Warsztat Zdrwieć znaczy wzrastać. C daje caching w prcesie zdrwienia? mgr Mnika An. Ppwicz 18:30 19:30 Warsztat "Świadme dżywianie wg TCM jak czynnik wspmagający prces leczenia w chrbie nwtwrwej" mgr Marta Błażejewska Gdz Czynna będzie Specjalistyczna Przychdnia Onklgiczna dla wszystkich mieszkańców Wrcławia i Dlneg Śląska. W przychdni będą udzielane knsultacje nklgiczne przez lekarzy chirurgów nklgów i gineklgów nklgów. Pnadt będzie mżna skrzystać z badań mammgraficznych i cytlgicznych. Uruchminy zstanie także punkt infrmacji prtezwaniu stmijnym, ddatkw będzie mżna bezpłatnie zbadać ciśnienie tętnicze krwi, wzrst, wagę raz pmiar BMI. Pacjenci zgłaszający się d przychdni trzymają materiały edukacyjne prfilaktyce chrób nwtwrwych. Na temat prwadznej akcji będzie zrganizwana kampania medialna. Gdz Bezpłatne prady nklgów klinicznych Bezpłatne prady chirurgów nklgicznych USG piersi Prfilaktyczna mammgrafia piersi w przedziale wiekwym d 59 d 69 rku życia. D akcji przyłącza się również Stwarzyszenie Kbiet p leczeniu raka piersi Zamjskie Amaznki. Osby chętne będą mgły przmawiać z pacjentkami, które przeszły leczenie

10 Zielna Góra 28. Szpital Wjewódzki SP ZOZ w Zielnej Górze Zyty 26; Zielna Góra Dr Marcin Napierała Tel nklgiczne. Gdz Pradnia Ogólna-Onklgiczna Prady nklgiczne Skierwania d badań specjalistycznych Badania gineklgiczne z wyknaniem cytlgii szyjki macicy Osby d kntaktu z mediami: dr Marcin Napierała dr Łukasz Dębicki tel

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków p zmianach za rk 2011 w kwcie 75.644.642,00 zł zstał wyknany w kwcie 72.915.535,77 zł, t jest w 96,4 % w stsunku rcznym. Na tę kwtę złżyły się wydatki majątkwe w wyskści 22.299.749,93 zł,

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) pniedziałek, 19 lipca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2010 1. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onklgii w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Idzie lat zajrzyj : http://kartki.wp.pl/kat,67,kid,2261,main,65,title,uwaga-naraka,nwakartka.html

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA

CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA Fundacja Innwacyjna Edukacja ma zaszczyt zaprsić Państwa d uczestnictwa w knsultacjach spłecznych CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA Knsultacje będą miały charakter dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ Danuta Sebastjan, Lucyna Kurwska-Trudzik, Dlnśląska Bibliteka Pedaggiczna

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE: Nazwisk: Bieniek-Białas Imina: Edyta, Anna Data urdzenia: 30.05.1973 Miejsce urdzenia: Kraków Obywatelstw: plskie Adres d krespndencji: ul. Gutenberga 1/54 Kraków Adres zameldwania:

Bardziej szczegółowo

XIX Targi Edukacyjne, Poznań 2015

XIX Targi Edukacyjne, Poznań 2015 XIX Targi Edukacyjne, Pznań 2015 Harmngram knferencji i sptkań rganizwanych przez Ośrdek Dsknalenia Nauczycieli w Pznaniu w ramach XIX Targów Edukacyjnych Edukacja t pdróż (stan na 3.03.2015) Piątek 20

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo