ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM. DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH 2 LUTEGO 2013 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM. DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH 2 LUTEGO 2013 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH"

Transkrypt

1 ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH 2 LUTEGO 2013 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH Lp Ośrdek sba kntaktwa Prgram Białystk 1. Białstckie Centrum Onklgii im. Gdz Marii Skłdwskiej-Curie Białystk prmcja Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem,/materiały infrmacyjne - ultki, brszury/ ul. Ogrdwa 12 pgadanki na temat prfilaktyki i wczesneg wykrywania raz leczenia nwtwrów, Henryka Gąsiewska tel prady prfilaktyczne specjalistów nklgów, infrmacje nt. Ogólnplskiej Kampanii Spłecznej Mam haka na raka raz prezentacja Prfilaktyka czerniaka złśliweg infrmacje nt. Ppulacyjneg Prgramu Wczesneg Wykrywania Raka Piersi z mżliwścią rejestracji kbiet w wieku lat na badania mammgraficzne, badania mammgraficzne w ramach Ppulacyjneg Prgramu Wczesneg Wykrywania Raka Piersi (dtyczy kbiet w wieku lat) 2. Wjewódzki Ośrdek Krdynujący Ppulacyjny Prgram Prfilaktyki Wczesneg Wykrywania Raka Szyjki Macicy Uniwersytecki Szpital Kliniczny Ul. M. Skłdwskiej 24A Białystk Prf. dr hab. n. med. Pitr Knapp Tel Brzzów 3. Pdkarpackie Ośrdek Onklgiczny, Szpital Specjalistyczny w Brzzwie ul. Ks. Bielawskieg 18, Brzzów lek. Dariusz Sawka Z-ca dyrektra ds. Lecznictwa Onklgiczneg tel Bydgszcz 4. Centrum Onklgii, Szpital im. prf. Franciszka Łukaszczyka, ul. Dr. I. Rmanwskiej 2, Bydgszcz Sylwia Ciemna Klinika Gineklgii i Gineklgii Onklgicznej Przez całą dbę będzie mżna wyknać badanie cytlgiczne i uzyskać pradę lekarską. Gdz Bezpłatne prady, knsultacje i badania w pradniach nklgicznych z udziałem specjalistów z zakresu chirurgii nklgicznej, chemiterapii, raditerapii, urazw-rtpedcznej pd kątem nklgicznym hematlgii nklgicznej Czynne będzie labratrium centralne z mżliwścią wyknania badań Mżliwść wyknania lub zapisu na mammgrafie, klnskpie. W trakcie działań rzpwszechniane będą materiały światwzdrwtne tematyce prfilaktyki nwtwrwej Gdz d Pacjentki będą mgły skrzystać z badań mammgraficznych (w ramach prgramu prfilaktyczneg: lat, raz na 24 miesiące) cytlgicznych ( w ramach prgramu prfilaktyczneg: lat raz na 36 miesięcy), które będą dbywać się w Studiu Zdrwia Kbiety w Bydgszczy, ul. Plac Wlnści 1; tel. 052/ ;

2 tel , km , rganizatr raz sba d kntaktu z mediami: dr n. med. Tmasz Mierzwa tel Gdańsk 5. Wjewódzkie Centrum Onklgii Ul. Marii Skłdwskiej-Curie 2; Gdańsk tel./fax: lek. med. Katarzyna Ssińska- Mielcarek tel./ fax : , Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Klinika Onklgii i Raditerapii ul. Dębinki Gdańsk Budynek 4, parter Dr hab. Krystyna Serkies Tel Gdynia 7. Szpital Mrski im. PCK w Gdyni, ul. Pwstania Styczniweg 1 Tel Lek. med. Luiza Daniel tel Gliwice 8. Centrum Onklgii- Instytut im. Marii Skłdwskiej Curie Oddział w Gliwicach Ul. Wybrzeże Armii Krajwej Gliwice Mgr Alicja Dyla Mgr Anna Uryga Tel Edukacja przeciwnwtwrwa prwadzna przez Zespół Edukacyjny Zakładu Prfilaktyki i Prmcji Zdrwia Centrum Onklgii w Bydgszczy, której celem będzie pdniesienie stanu świadmści zdrwtnej, a w szczególnści wiedzy nwtwrach złśliwych pprzez rzpwszechnienie Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem. Ddatkw sptkać się będzie mżna ze Specjalistą Wjewódzkim w dziedzinie nklgii klinicznej Panem dr n. med. Jerzym Tujakwskim, który dpwiadać będzie na pytania związane z leczeniem nklgicznym. Gdz.9:00-13:00 Mżliwść skrzystania z bezpłatnej prady nklgicznej Wyknywane będą badania mammgraficzne dla pacjentek w wieku lat raz cytlgiczne dla pacjentek w wieku lat, p wcześniejszej rejestracji telefnicznej. Tel lub Sptkania z psychnklgiem Ddatkw prmwana będzie działająca na terenie Wjewódzkieg Centrum Onklgii w Gdańsku Inflinia Onklgiczna. Gdz Prezentacja aparatury d leczenia nwtwór ( zwłaszcza raditerapii) z gólną infrmacją dtycząca naprmieniania. Prezentacja i udstępnienie materiałów infrmacyjnedukacyjnych dnśnie prfilaktyki nklgicznej, żywienia w nklgii raz rganizacji pieki nklgicznej w wjewództwie pmrskim. Wykład pt. Czy wygramy walkę z rakiem gdz Sala im. Prf. Zielińskieg w Klinice Onklgii i Raditerapii Telefn nklgiczny w gdz ; lekarz specjalista udzielać będzie infrmacji i prad nklgicznych. Gdz Prady nklgiczne w budynku nr 8 (Pradnia Onklgiczna) udzielane przez lek. med. Annę Daniszewską- Wjciechwską i lek. med. Michała Dec; Gdz Wykład na temat Prfilaktyki Chrób Nwtwrwych w Biblitece budynku nr 26 (Oddział Onklgii i Raditerapii) prwadzny przez Panią Magdalenę Stefańczyk. Centrum Rehabilitacji zwiedzanie centrum Rehabilitacji wykład Psychlgiczne aspekty chrby nwtwrwej zajęcia relaksacyjne wykład Prfilaktyka raka piersi, nauka sambadania piersi na fantmie wykład Rehabilitacja p mastektmii Zakład Raditerapii zwiedzanie Zakładu Raditerapii/mdelarnia, planwanie leczenia, aparaty terapeutyczne indywidualne knsultacje z psychlgiem knsultacje z pracwnikiem Pwiatweg Zespłu ds.

3 Orzekania Niepełnsprawnści wykład Planwanie Raditerapii wykłady Przygtwanie pacjentów d zabiegów nklgicznych, Pielęgnacja ran pperacyjnych p zabiegach nklgicznych wykład Spsby radzenia sbie z niepżądanymi skutkami chemiterapii, zwiedzanie Oddziału Dzienneg Chemiterapii. W trakcie działań rzpwszechniany będzie Eurpejski Kdeks Walki z Rakiem. Grzów Wielkplski 9. Samdzielny Publiczny Szpital Wjewódzki w Grzwie Wlkp. Wjewódzki Ośrdek Krdynujący Ppulacyjny Prgram Prfilaktyki Wczesneg Wykrywania Raka Szyjki Macicy ul. Dekerta Grzów Wlkp., tel./fax: (95) WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNUJĄCY POPULACYJNY PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY W GORZOWIE WLKP. knsultacje, prady i klprtaż materiałów edukacyjninfrmacyjnych dtyczących prfilaktyki raka szyjki macicy prezentacja filmu Rak szyjki macicy prfilaktyka, diagnstyka, zagrżenia wspólnie z SPSzW rganizacja punktu pbrań badań cytlgicznych w Izbie Przyjęć przez lek. med. Witlda Tymszana - świadczenidawcę etapu pdstawweg w Prgramie Prfilaktyki Raka Szyjki Macicy) PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO PRACOWNIA ENDOSKOPOWA SPSZW W GORZOWIE WLKP. knsultacje, prady i klprtaż materiałów infrmacyjnych PROGRAM PREWENCJI PIERWOTNEJ NOWOTWORÓW - punkt prmcji zdrwia w zakresie: antyniktynwy Prady dtyczące rzucenia palenia. Prmcja knkursu Rzuć palenie razem z nami. zasad racjnalneg dżywiania Prmcja akcji 5 x dziennie wce i warzywa Udzielanie prad dtyczących żywienia w prfilaktyce nwtwrów. prfilaktyki raka skóry. Prwadzenie instruktażu sambadania skóry. badań minimalnej interwencji medycznej. Wyknywanie pmiarów: pzimu tkanki tłuszczwej, pzimu cukru we krwi ciśnienia tętniczeg krwi. prmcji Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem: przeprwadzenie knkursu wiedzy na temat zaleceń Kdeksu Walki z Rakiem materiały edukacyjne: pradniki, kmiksy, książki WOJEWÓDZKA I POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. punkt infrmacyjn knsultacyjny STREFA ZDROWIA : knsultacje, prady i klprtaż materiałów edukacyjnych w zakresie: - zasad racjnalneg dżywiania i aktywnści fizycznej; zdrwtnych skutków wynikających z nadmierneg prmieniwania uv; prfilaktyki chrób zakaźnych ( brelizy, kleszczweg zapalenia mózgu, inwazyjnej chrby meningkkwej, hiv/aids, grypy, hcv); zapbiegania zatrucim pkarmwym ( pałeczką escherichia cli, jadem kiełbasianym, bąblwicą)

4 Katwice 10. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckieg Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Katwice, Katedra i Klinika Hematlgii i Transplantacji Szpiku ul. Francuka tel fax dr hab. n. med. Beata Stella-Hłwiecka tel Szpital im. Stanisława Leszczyńskieg ul. Racibrska Katwice tel fax lek. med. Mirsław Urbański- Pełnmcnik Dyrektra ds. Zarządzania Kntraktem Medycznym Tel Kielce 12. Świętkrzyskie Centrum Onklgii, ul. Artwińskieg 3, Kielce, Tel. (041) prfilaktyki nwtwrów ( ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi, raka szyjki macicy); prfilaktyki uzależnień (tytń, dpalacze - nwe narktyki); bezpieczneg i zdrweg spędzania wakacji; materiały edukacyjne: ultki, brszury, kmiksy, prezerwatywy demnstrację lalki palącej papiersy smke sue w celu zbrazwania szkdliwści palenia tytniu, niedpłatne pmiary : pmiar tkanki tłuszczwej pmiar ciśnienia tętniczeg raz pkaz i nauka sambadania piersi na fantmie Gdz. 9:00-12:00 Prady nklgiczne z zakresu (Izba Przyjęć Oddziału Hematlgii i Transplantacji Szpiku wejście d ul. Reymnta 8) hematlgii, nklgii, Rejestracja d gdziny 8.15 d Gdz Świadczenia zdrwtne w zakresie: Knsultacji lekarskich udzielanych przez specjalistów w : Pradni nklgicznej Pradni gineklgiczn-płżniczej- prady, knsultacje, badanie fizykalne w tym badania cytlgiczne Pradni chrób płuc- prady knsultacje, badania fizykalne w tym badania RTG Pradni chrób piersi- badania mammgraficzne na sprzęcie cyfrwym wyskim standardzie jakści raz badania USG piersi, a także prady knsultacje lekarskie Pradni dermatlgicznej- prady, knsultacje, badania fizykalne, badania dermatskpem Pradni antyniktynwej- prady, knsultacje i pgadanki Pracwni Endskpii- badania, prady i knsultacje specjalistyczne Zwiedzanie Zakładu Raditerapii Szpitala- drgą jaką przebywa chry- symulatr, mdelarnia, aparat terapeutyczny Kampania infrmacyjna na terenie Szpitala raz w mediach. Gdz. 10:00-13:00 kbiety w wieku lat, które w przeciągu statnich trzech lat nie miały wyknanej cytlgii będą mgły bezpłatnie mieć wyknane pwyższe badanie, gab. 6 w Pradni Gineklgicznej (parter)

5 natmiast z grupy wiekwej lat- bezpłatną mammgrafię, jeśli nie miały wyknaneg teg badania w ciągu statnich dwóch lat, Punkt Rejestracji Mammgrafii (parter) Knsultacje lekarskie: nklgia: gabinet nr 57 ( Hl Główny, parter) gineklgia: gabinet nr 8 (Pradnia Gineklgiczna, parter) Kszalin 13. Szpital Wjewódzki w Kszalinie im. Mikłaja Kpernika ul. T. Chałubińskieg Kszalin Osba krdynująca: Lek. med. Hanna Symnwicz- Kierwnik Przychdni Tel , Osba dpwiedzialna: Mnika Zaremba- Kierwnik Działu Jakści i Marketingu Tel , , Kraków 14. Szpital Uniwersytecki w Krakwie Ul. Mikłaja Kpernika 17, Kraków Prf. dr hab. n. med. Aleksander Sktnicki Tel Olsztyn 15. Warmińsk-Mazurskie Centrum Onklgii, Zakład Opieki Zdrwtnej MSWiA, Aleja Wjska Plskieg 37; Olsztyn Dr Jacek Owczarczyk tel.: (89) fax.: (89) Gdz Przychdnia Onklgiczna ul. Orla 2 Knsultacje lekarskie nklgia raditerapia prady psychlga W ramach prgramu badań prfilaktycznych finanswanych przez NFZ wyknywane będą badania mammgraficzne Gdz Pradnia Hematlgiczna Oddziału Kliniczneg Hematlgii Knsultacje dświadcznych lekarzy Zespłu Kliniki ( prśba zabranie na knsultacje statnich wyników badań krwi) Gdz. 10:00 10:15 Urczyste twarcie Dnia Drzwi Otwartych w Szpitalu MSWiA w Olsztynie Sala Knferencyjna :30 Działania Szpitala MSWiA w Olsztynie jak Centrum Onklgii w zakresie prewencji i prfilaktyki nwtwrwej w wjewództwie warmińsk- mazurskim Sala knferencyjna 10:30-11:00 Zwiedzanie Zakładu Raditerapii raz Zakładu Diagnstyki Obrazwej Gdz Bezpłatna mammgrafia dla kbiet między 50 a 69 rkiem życia Pacjentki mgą rejestrwać się sbiście w Zakładzie Diagnstyki Obrazwej, bądź telefnicznie pd nr tel Bezpłatna cytlgia dla kbiet między 25 a 59 rkiem życia Gineklgiczna pradnia knsultacyjna ( blk C I piętr), Rejestracja tel Bezpłatne badania klnskpii dla sób w wieku lat Pracwnia endskpwa Przychdni Onklgicznej ( blk C I piętr), Rejestracja Knsultacje nklgiczne- Wjewódzka Przychdnia Onklgiczna ( blk C I piętr) Rejestracja

6 W trakcie działań rzpwszechniany będzie Eurpejski Kdeks Walki z Rakiem. Ople 16. Oplskie Centrum Onklgii im. Tadeusza Kszarwskieg, Samdzielny Zakład Opieki Zdrwtnej, ul. Katwicka 66A, Ople mgr Wiesława Kaczmarek, tel fax ; e Wjewódzki Ośrdek Krdynujący Ppulacyjny Prgram Prfilaktyki i Wczesneg Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Samdzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrwtnej nad Matką i Dzieckiem w Oplu ul. Reymnta 8, Ople Halina Guzikwska tel.fax 77/ tel. centr. 77/ d 08 w Pznań 18. Wielkplskie Centrum Onklgii, ul. Garbary 15; Pznań dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Srka tel , , fax sba d kntaktu z mediami: prf. dr hab. n. med. Wjciech Glusiński tel Szczecin 19. Zachdnipmrskie Centrum Onklgii Gdz d Mżliwść wyknania mammgrafii w Pracwni Mammgraficznej w Oplskim Centrum Onklgii ( nwy pawiln-różwy budynek). Badanie mammgrafii skryningwej zlecane będzie i mże być realizwane w Dniu Otwartym bezpśredni p rejestracji. Od gdz d Będzie bwiązywała pełna rejestracja d czynnych w tym dniu pradni. Osby rejestrujące się bwiązane będą przedstawić dkument tżsamści z numerem pesel. Planwane jest prwadzenie kampanii infrmacyjnej i medialnej w prasie, radiu i telewizji pd kątem prfilaktyki raz działań na rzecz przygtwania ustawy Nardwym Prgramie Zwalczania Chrób Nwtwrwych przewidzianym d realizacji na lata W dniach i gdz Centrum Handlwe SOLARIS w Oplu Pl. Kpernika Będzie zrganizwane stisk infrmacyjn-edukacyjne, przy którym pracwnicy WOK będą zapraszali Kbiety d krzystania z prgramu bezpłatnych badań cytlgicznych raz wręczali materiały infrmacyjne i gadżety Prgramie r. gdz Oplskie Centrum Onklgii w Oplu, ul. Katwicka przy stisku edukacyjn-infrmacyjnym zrganizwanym przy Pradni Mammgraficznej,będzie mżna uzyskać infrmację placówkach wyknujących badania cytlgiczne w ramach Prgramu i trzymać ultki i drbne gadżety zachęcające d krzystania z badań cytlgicznych. Rzpwszechnianie Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem i innych materiałów edukacyjnych prpagujących pstawy przdrwtne i czujnść nklgiczną Wyknywanie badań przesiewwych i innych służących wczesnemu wykrywaniu nwtwrów udzielanie prstych prad nklgicznych Prwadzenie pgadanek na tematy prfilaktyki, wczesneg rzpznawania i mżliwści skuteczneg leczenia nwtwrów we wczesnych stpniach zaawanswania. Akcja Dnia Drzwi Otwartych dedykwana jest I Ogólnplskiemu Prgramwi Prfilaktyki Nwtwrów Głwy i Szyi, któreg autrem i krdynatrem jest prf. dr hab. n. med. Wjciech Glusiński. Rejestracja czynna będzie w gdz Pradnia Onklgii Larynglgicznej przeprwadzać będzie badania przesiewwe w gdz Nauka sambadania piersi na fantmie Pmiar tkanki tłuszczwej raz tlenku węgla w wydychanym pwietrzu. Gdz Przyszpitalna Przychdnia Onklgiczna

7 Centrum Diagnstyki i Terapii Nwtwrów Piersi Szczecin ul Strzałwska 22 Tel/fax.(91) dr Mariusz Hlicki,; Tel. (91) Knsultacje dermatlga- cena zmian barwnikwych na skórze Zakład Diagnstyki Obrazwej Badania mammgraficzne w ramach prgramu prfilaktyczneg dla kbiet w wieku lat Ddatkw, przy stiskach infrmacyjn-edukacyjnych Prewencji Pierwtnej Nwtwrów i Wjewódzkieg Ośrdka Krdynująceg Ppulacyjny Prgram Wczesneg Wykrywania Raka Piersi (hl przy wejściu B) mżna będzie: zasięgnąć infrmacji bezpłatnych badaniach prfilaktycznych i placówkach, w których mżna je wyknać; nauczyć się sambadania piersi; trzymać materiały infrmacyjn-edukacyjne z zakresu prfilaktyki raka piersi i prfilaktyki raka szyjki macicy; zapznać się z zasadami zdrweg stylu życia zgdnymi z zapisami Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem; trzymać egzemplarze dla drsłych raz wydania kmikswe dla dzieci i młdzieży zmierzyć ciśnienie krwi bliczyć BMI dwiedzieć się kiedy nadwag zagraża naszemu życiu Gdz Zwiedzanie Zakładu Diagnstyki Obrazwej w Centrum Diagnstyki i Terapii Nwtwrów Piersi. Gdz Wykład z zakresu prfilaktyki chrób nwtwrwych, zalecenia Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem Na terenie ZCO rzwieszne zstaną banery i flagi infrmacyjne z zasadami Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem m.in.: jedz 5 x dziennie warzywa i wce, Żyj zgdnie z zaleceniami kdeksu. W Zakładzie Diagnstyki Obrazwej wyświetlane będą spty prmujące Prgramy prfilaktyki i wczesneg wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, prfilaktykę czerniaka, zalecenia Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem m.in. ideę walki z biernym i czynnym paleniem tytniu, aktywnść fizyczną, zdrwą dietę, bezpieczne palanie. W ramach współpracy z Zespłem Szkół im. Ignaceg Łukasiewicza w Plicach w akcji uczestniczyć będą uczniwie szkły jak realizatrzy Ogólnplskieg Prgramu dla Młdzieży Mam Haka na Raka. Młdzież prmwać będzie zalecenia Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem m.in. jedną z zasad kdeksu Unikaj nadmiernej ekspzycji na prmienie słneczne. Uczniwie rzdawać będą przygtwane przez siebie ultki prmujące prfilaktykę czerniaka. Dla młdzieży przeprwadzny zstanie wykład z zakresu prfilaktyki chrób nwtwrwych, uczniwie zwiedzą również Zakład Diagnstyki Obrazwej w Centrum Diagnstyki i Terapii Nwtwrów Piersi. Akcja będzie nagłśnina medialnie w prasie, TVP Szczecin, Plskim Radiu Szczecin. 24 stycznia 2013 rku gdz na Skwerze Jana Pawła II przy ul. Piłsudskieg w Plicach uczniwie klasy 2 LEM

8 Zespłu Szkół im. Ignaceg Łukasiewicza w Plicach w związku z realizacją 6 edycji prgramu Mam Haka na Raka zrganizują happening. Uczniwie prmwać będą prfilaktykę chrób nwtwrwych, głównie prfilaktykę czerniaka, gdyż rk 2013 pświęcny jest nwtwrwi złśliwemu skóry czerniakwi. Młdzież pdczas happeningu infrmwać będzie rganizwanym Dniu Drzwi Otwartych w Zachdnipmrskim Centrum Onklgii, głównie mżliwści skrzystania w tym dniu z knsultacji dermatlga, pnadt rzdawane będą ultki z przewidzianym prgramem na ten dzień. Na zaprszenie rganizatrów w happeningu uczestniczyć będą przedstawiciele ZCO. Tarnów 20. Tarnwski Ośrdek Onklgiczny Szpital Wjewódzki im. Św. Łukasza w Tarnwie ul. Lwwska 178a Tarnów Prf. dr hab. n. med. Leszek Kłdziejski Warszawa 21. CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT im. Marii Skłdwskiej-Curie ul. W.K. Rentgena 5, Warszawa Dr Marta Mańczuk Instytut Hematlgii i Transfuzjlgii ul. Indiry Gandhi Warszawa Tel Mirsław Bianketti- kierwnik Sekcji Prmcji IHiT, tel , Krajwa Fundacja Medyczna Mazwiecki Szpital Onklgiczny w Wieliszewie Ul. Kściuszki Warszawa r Knferencja praswa dtycząca realizwanych prgramów prfilaktycznych i wczesnych bjawów nwtwrów złśliwych r. Gdz Wykład Prf. dr hab. n. med. Leszek Kłdziejski : Prfilaktyka nwtwrów złśliwych. Zalecenia Eurpejskieg Kdeksu Walki z Rakiem - dyskusja Wykład lek. med. Maria Srebr: Wczesne bjawy nwtwrów złśliwych - dyskusja Indywidualne sptkania z lekarzami nklgami - lek. med. Renata Banaś - lek. med. Maria Srebr Zwiedzanie Tarnwskieg Ośrdka Onklgiczneg Uczestnikm sptkania zstaną przekazane materiały edukacyjne. Gdz Budynek Centrum Prfilaktyki Nwtwrów Prady w zakresie prfilaktyki szyjki macicy, jelita grubeg, raka skóry, prady genetyczne. Nauka sambadania piersi, prady dtyczące rzucania palenia. Badania: cytlgia (kbiety 25-59, raz na trzy lata) i mammgrafia w ramach prgramu (kbiety 50-69, raz na dwa lata), pmiar ciśnienia Gdz Prezentacja Instytutu Hematlgii i Transfuzjlgii Stisk Kliniki Chirurgii Naczyniwej: prezentacja Kliniki Prezentacja Pracwni Hematlgii Dświadczalnej grupm zwiedzających Stisk Ośrdka Dawców Szpiku: rejestracja ptencjalnych dawców szpiku Kwalifikacja lekarska i badania dawców d rejestru Ośrdka Dawców Szpiku Bezpłatne badania mrflgiczne krwi Specjalistyczne (bezpłatne) prady lekarskie p weryfikacji mrflgii. Gdz Bezpłatne prady lekarskie. Czynne będą pradnie: Urlgiczna Chirurgii nklgicznej Gineklgiczna Onklgiczna

9 Magdalena Kwalkwska Tel lgiczny.pl 24. Szpital Onklgiczn- Kardilgiczny NZOZ MAGODENT ul. Fieldrfa 40,Warszawie Leczenia bólu Pacjenci wg wskazań lekarzy zstaną pddani badanim radilgicznym ( USG, mammgrafia), badanim analitycznym krwi raz cytlgicznym. Akcja przeprwadzna zstanie pd patrnatem Urzędu Miasta Leginw raz Starstwa Pwiatweg w Leginwie. Mżliwść uzyskania knsultacji nklgicznej w pradni raz wyknania pdstawwych badań (RTG, mammgrafia, badania labratryjne) dr n. med. Tmasz Sarsiek Tel Fundacji Psychnklgii i Prmcji Zdrwia Ogród Nadziei Jga Studi Grzegrza Nieściera, ul. Grzybwska 37a Wstęp wlny. Uwaga! Zgłszenia udziału w warsztatach przyjmujemy mailw: i telefnicznie Wrcław 26. Dlnśląskie Centrum Onklgii, Pl. Hirszfelda 12; Wrcław tel.:(71) , , fax: (71) mgr Jlanta Ktwska, tel , Zamść 27. Samdzielny Publiczny Szpital Wjewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamściu Ul. Al. Jana Pawła II Zamść Lek. med. Teresa Ssnwska Ordynatr Oddziału Onklgii Tel Gdz wykłady i miniwarsztaty dla sób chrych na raka i ich bliskich 15:00 15:30 Wykład Jga jak frma świadmeg ruchu w prcesie zdrwienia sób chrych na raka - Grzegrz Nieścier 15:30 16:00 Wykład Zdrwienie t więcej niż leczenie. Hlistyczna kncepcja pwrtu d zdrwia mgr Mnika An. Ppwicz 16:00 16:30 Wykład Rla wsparcia w zdrwieniu mgr. Beata Kalinwska 16:30 17:30 Warsztat Pradzić sbie z emcjami w raku. Wprwadzenie d Racjnalnej Terapii Zachwania mgr. Beata Kalinwska 17:30 18:30 Warsztat Zdrwieć znaczy wzrastać. C daje caching w prcesie zdrwienia? mgr Mnika An. Ppwicz 18:30 19:30 Warsztat "Świadme dżywianie wg TCM jak czynnik wspmagający prces leczenia w chrbie nwtwrwej" mgr Marta Błażejewska Gdz Czynna będzie Specjalistyczna Przychdnia Onklgiczna dla wszystkich mieszkańców Wrcławia i Dlneg Śląska. W przychdni będą udzielane knsultacje nklgiczne przez lekarzy chirurgów nklgów i gineklgów nklgów. Pnadt będzie mżna skrzystać z badań mammgraficznych i cytlgicznych. Uruchminy zstanie także punkt infrmacji prtezwaniu stmijnym, ddatkw będzie mżna bezpłatnie zbadać ciśnienie tętnicze krwi, wzrst, wagę raz pmiar BMI. Pacjenci zgłaszający się d przychdni trzymają materiały edukacyjne prfilaktyce chrób nwtwrwych. Na temat prwadznej akcji będzie zrganizwana kampania medialna. Gdz Bezpłatne prady nklgów klinicznych Bezpłatne prady chirurgów nklgicznych USG piersi Prfilaktyczna mammgrafia piersi w przedziale wiekwym d 59 d 69 rku życia. D akcji przyłącza się również Stwarzyszenie Kbiet p leczeniu raka piersi Zamjskie Amaznki. Osby chętne będą mgły przmawiać z pacjentkami, które przeszły leczenie

10 Zielna Góra 28. Szpital Wjewódzki SP ZOZ w Zielnej Górze Zyty 26; Zielna Góra Dr Marcin Napierała Tel nklgiczne. Gdz Pradnia Ogólna-Onklgiczna Prady nklgiczne Skierwania d badań specjalistycznych Badania gineklgiczne z wyknaniem cytlgii szyjki macicy Osby d kntaktu z mediami: dr Marcin Napierała dr Łukasz Dębicki tel

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH 2 LUTY 2013. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH 2 LUTY 2013. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH 2 LUTY 2013 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH Lp Ośrdek sba kntaktwa. Białystk 1. Białstckie Centrum Onklgii im. Marii Skłdwskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH 4 LUTY 2012. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH 4 LUTY 2012. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH 4 LUTY 2012 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH Lp Ośrdek sba kntaktwa Prgram Białystk 1. Białstckie Centrum Onklgii im. Marii

Bardziej szczegółowo

MBP Młodzieżowe Biura Pracy

MBP Młodzieżowe Biura Pracy MBP Młdzieżwe Biura Pracy Lista MBP według wjewództw dlnśląskie MBP w Wałbrzychu al. Wyzwlenia 38 58-300 Wałbrzych Email: mbp.walbrzych@hp.pl Telefn: (74) 665 39 50 Fax: (74) 665 39 51 MBP w Legnicy ul.

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

CEiPM Centra Edukacji i Pracy Młodzieży

CEiPM Centra Edukacji i Pracy Młodzieży CEiPM Centra Edukacji i Pracy Młdzieży Lista CEiPM według wjewództw dlnśląskie CEiPM w Wałbrzychu al. Wyzwlenia 38 58-300 Wałbrzych Email: ceipm_walbrzych@hp.pl Telefn: (74) 665 39 50 Telefn: (74) 666

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM. KATARZYNA KOWALIK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach

TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM. KATARZYNA KOWALIK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM KATARZYNA KOWALIK Pwiatwa Stacja Sanitarn-Epidemilgiczna w Bartszycach TRZYMAJ FORMĘ Działania ania pdjęte w ramach realizacji prgramu: Wysłanie d dyrektrów

Bardziej szczegółowo

POLSKO- AMERYKAŃSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI

POLSKO- AMERYKAŃSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI POLSKO- AMERYKAŃSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI Tel (773)-834-8482 Służymy Plsk-Amerykańskiej spłecznści w USA Plsk-Amerykańskie Centrum Transplantacji zstał załżne z myślą plsk-języcznych pacjentach z Chicag

Bardziej szczegółowo

Samopomoc Dlaczego warto się angażować?

Samopomoc Dlaczego warto się angażować? Sampmc Dlaczeg wart się angażwać? Jacek Bednarzak Grupa Wsparcia TROP Sampmc - wart się angażwać! Osby, które przeżyły kryzys najlepiej wiedzą, że: Dla każdeg chreg niezbędne jest prfesjnalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Sopot, 8 stycznia 2015r.

Sopot, 8 stycznia 2015r. Spt, 8 stycznia 2015r. Organizatr eliminacji rejnwych Wjewódzkieg Knkursu Recytatrskieg Pezji Plskiej Kartuskie Centrum Kultury w Kartzuach ul. Klasztrna 1 Z nadzieją na kntynuację współpracy przy rganizacji

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Diagnstyka kliniczna w fizjterapii Charakterystyka studiów : Studia kierwane są d abslwentów fizjterapii, którzy chcą dsknalić swją wiedzę medyczną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Dzień Profilaktyki Chorób Nowotworowych

Dzień Profilaktyki Chorób Nowotworowych Dzień Profilaktyki Chorób Nowotworowych Serdecznie zapraszamy mieszkańców Szczecina i okolic na organizowany pod patronatem Ministerstwa Zdrowia Dzień Profilaktyki Chorób Nowotworowych, który odbędzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Organizowane konferencje IX FESTYN Integracyjny Jesteśmy razem

Organizowane konferencje IX FESTYN Integracyjny Jesteśmy razem Organizowane konferencje» 20 maja 2007r.» 2 26 luty 2007r. IX FESTYN Integracyjny Jesteśmy razem pt. Majówka ze zdrowiem dla lekarzy POZ - Rola lekarza POZ w diagnostyce i leczeniu» 27 28 maja 2007r. dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ Filia w Żorach rok 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ Filia w Żorach rok 2007 Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Żrach ul. Męczenników Oświęcimskich 40/10 44-240 Żry SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ Filia w Żrach rk 2007 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherw: Świadczenie usług schrnienia dla sób bezdmnych z miasta Wejherwa Numer głszenia: 306586-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Oddziału Onkologii czynny poniedziałek-piątek tel

Sekretariat Oddziału Onkologii czynny poniedziałek-piątek tel BIAŁYSTOK Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Dziecięcego Szpitala Klinicznego ul. Waszyngtona 17 15-274 Białystok Sekretariat czynny poniedziałek-piątek tel. 85 745 08 46 Telefon do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Poradnia Onkologiczna Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 ( wejście od ul. Warszawskiej)

Specjalistyczna Poradnia Onkologiczna Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 ( wejście od ul. Warszawskiej) 1.)Białystok Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Maksimowicz tel. 856646840, 668417711 Godz. 10.00-12.00 Specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU (SYLABUS) NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ KIERUNEK: Zakład Stmatlgii Ogólnej NAZWA KIERUNKU: Lekarsk-Dentystyczny PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny SPECJALNOŚĆ: Kierunek lekarsk-dentystyczny-

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA KURACJUSZY/PACJENTÓW I GOŚCI NZOZ CU ENERGETYK SP.Z O.O.

REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA KURACJUSZY/PACJENTÓW I GOŚCI NZOZ CU ENERGETYK SP.Z O.O. REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA KURACJUSZY/PACJENTÓW I GOŚCI NZOZ CU ENERGETYK SP.Z O.O. W INOWROCŁAWIU 1. Osba przybywająca w celu pdjęcia leczenia d NZOZ CU 'ENERGETYK' pwinna: legitymwać się ważnym dkumentem

Bardziej szczegółowo

Prowadzisz aktywny tryb życia? Często trenujesz i bierzesz udział w zawodach? Jesteś wyczynowym sportowcem?

Prowadzisz aktywny tryb życia? Często trenujesz i bierzesz udział w zawodach? Jesteś wyczynowym sportowcem? Prwadzisz aktywny tryb życia? Częst trenujesz i bierzesz udział w zawdach? Jesteś wyczynwym sprtwcem? Twje dzieck kcha aktywnść fizyczną? Jest człnkiem drużyny sprtwej lub klubu? Marzy wielkiej sprtwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY ODDZIAŁU ORTOPEDII I PODODDZIAŁU REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU

REGULAMIN PORZĄDKOWY ODDZIAŁU ORTOPEDII I PODODDZIAŁU REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z graniczną dpwiedzialnścią 09-402 Płck ul. Kściuszki 28 tel. (24) 364-1-00 fax. (24) 364-1-02 www.szpitalplck.pl e-mail: sekretariat@plckizz.pl Misja Szpitala Świętej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 Nazwa i adres jednostki Rodzaj badania/konsultacji Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK Informacje w zakresie realizowanych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu

Studia podyplomowe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu Wyższa Szkła Rehabilitacji: studia pdyplmwe Studia pdyplmwe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu Charakterystyka studiów : Celem studiów jest wykształcenie specjalisty z zakresu terapii manualnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja / Fizjoterapia wad postawy ciała

Studia Podyplomowe: Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja / Fizjoterapia wad postawy ciała Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Gimnastyka krekcyjna i rehabilitacja / Fizjterapia wad pstawy ciała Charakterystyka studiów : Celem studiów jest umżliwienie nauczycielm, fizjterapeutm

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH - 6 LUTEGO 2009. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH - 6 LUTEGO 2009. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH - 6 LUTEGO 2009 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH Lp Ośrodek osoba kontaktowa Program Białystok 1. Białostockie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl/bip/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Kampania prmcyjn-infrmacyjna prjektu Równść kbiet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. DWÓJKA NA SZÓSTKĘ realizwaneg w Zesple Szkół Nr 2 w Oplu Lubelskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do III edycji konkursu Zwyczajnie Aktywni

Formularz zgłoszeniowy do III edycji konkursu Zwyczajnie Aktywni Frmularz zgłszeniwy d III edycji knkursu Zwyczajnie Aktywni Knkurs Zwyczajnie Aktywni skierwany jest d rganizacji zrzeszających pacjentów cierpiących na autimmunlgiczne chrby zapalne z bszaru reumatlgii,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu II Gorzowska Nadwarciańska Dycha 14.06.2014 START 10:00

REGULAMIN Biegu II Gorzowska Nadwarciańska Dycha 14.06.2014 START 10:00 REGULAMIN Biegu II Grzwska Nadwarciańska Dycha 14.06.2014 START 10:00 1. Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Dstawę usług cachingu dla pracwników departamentów ministerstw bjętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

nt. NAUKI O ZDROWIU KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

nt. NAUKI O ZDROWIU KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Płcku Instytut Nauk Zdrwiu II KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu Pielęgniarstw a rynek pracy nt. NAUKI O ZDROWIU KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU Płck, dn. 18 listpada 2015r.

Bardziej szczegółowo

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych Bytów: Dwóz sób niepełnsprawnych na terapię zajęciwą d Warsztatu Terapii Zajęciwej w Bytwie. Numer głszenia: 484924-2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Usługi w zakresie wyknywania badań genetycznych w diagnstyce spndylartrpatii

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie turnusu rehabilitacyjneg wraz z indywidualnymi i grupwymi zajęciami z dradcą zawdwą raz wsparciem psychlgicznym dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w

Bardziej szczegółowo

Informator o zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie ROK SZKOLNY 2011/2012

Informator o zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie ROK SZKOLNY 2011/2012 Infrmatr zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawdwych w Mrągwie ROK SZKOLNY 2011/2012 Planwane kierunki nabru Warunki przyjęć Harmngram rekrutacji Praktyczna nauka zawdu 1. P l a n w a n e k i e r u n k i

Bardziej szczegółowo

Regulamin X Biegu Niepodległości w Serocku I SEROCKA DYCHA o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Regulamin X Biegu Niepodległości w Serocku I SEROCKA DYCHA o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock Regulamin X Biegu Niepdległści w Sercku I SEROCKA DYCHA Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serck I. CELE: 1. Upamiętnienie 94 rcznicy Odzyskania Niepdległści. 2. Prmcja aktywnści fizycznej i zdrweg stylu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POMORZE DZIECIOM DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI

FUNDACJA POMORZE DZIECIOM DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI FUNDACJA POMORZE DZIECIOM DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI Skr nie mżemy dłżyć dni d życia naszych Dzieci, dkładamy życia d Ich dni DEBIUT ROKU 2015- WYRÓŻNIENIE WŁADZ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Pznajmy się Hspicjum

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 08 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r.

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkłę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach ferii zimwych dla dzieci 1. Regulamin ferii zimwych w IQ-Pint bwiązuje:

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY

FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE ORGANIZATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNERZY WSPIERAJĄCY Biur Praswe tel. + 48 502 772 363; e-mail: artmedis@artmedis.pl RAMOWY PROGRAM FORUM - 04.02.2015r. FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE gólnplska knferencja naukwa pt. Budwnictw infrastrukturalne miejskie w prgramach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kścierzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer głszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.piekary.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.piekary.pl Piekary Śląskie: Przewóz dzieci niepełnsprawnych z terenu Piekar Śląskich d szkół

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze: Świadczenie usług dstępu d biektów i zajęć sprtwrekreacyjnych dla pracwników Śląskieg Centrum Chrób Serca w Zabrzu ich dzieci raz sób twarzyszących Numer głszenia: 144366-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.teatrplski.waw.pl Warszawa: Obsługę widwni teatralnej raz szatni Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Warszawa: Całdbwa chrna sób, mienia i mnitring biektów Centrum Prmcji Kultury w Dzielnicy Praga-Płudnie w Warszawie raz chrna imprez maswych Numer głszenia: 33496-2012; data zamieszczenia: 03.02.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie

Regulamin konkurs Festiwal Baterii dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie Regulamin knkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem 1. Infrmacje gólne knkursie Organizatrzy 1. Organizatrem knkursu jest: Bisystem Elektrrecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektryczneg i Elektrniczneg

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Rehabilitacji studia podyplomowe. Studia Podyplomowe: Odnowa Biologiczna. Charakterystyka studiów :

Wyższa Szkoła Rehabilitacji studia podyplomowe. Studia Podyplomowe: Odnowa Biologiczna. Charakterystyka studiów : Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Odnwa Bilgiczna Charakterystyka studiów : Studia pdyplmwe z Odnwy bilgicznej przygtwują abslwentów d pracy w gabinetach dnwy bilgicznej i SPA,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Informowanie o wyborach w Polsce. mgr Anna Frydrych mgr Paweł Raźny

Informowanie o wyborach w Polsce. mgr Anna Frydrych mgr Paweł Raźny Infrmwanie wybrach w Plsce mgr Anna Frydrych mgr Paweł Raźny Agenda I. Frekwencja wybrcza w Plsce II. Aktywizwanie wybrców III. Kampanie spłeczne Kampanie PKW Kampanie rganizacji pzarządwych I. Frekwencja

Bardziej szczegółowo