Cieszę się, że w tak ważnym dla nas dniu są wśród nas osoby, które na różne sposoby wspierają naszą Uczelnię.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cieszę się, że w tak ważnym dla nas dniu są wśród nas osoby, które na różne sposoby wspierają naszą Uczelnię."

Transkrypt

1 Ekscelencjo, Księże Biskupie, Przewielebny Ojcze Prowincjale, Szanowny Panie Prezydencie Magnificencje Rektorzy, Szanowni Profesorowie, Wysoki Senacie Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu, Szanowni Przedstawiciele Władz Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Torunia, Dostojni Goście, Drodzy studenci i droga młodzieży szkół średnich! Inauguracja roku akademickiego jest jedną z najważniejszych uroczystości uczelni. Gromadzi ona każdego roku najpierw na modlitwie do Boga, a później na uroczystej akademii całą społeczność Uczelni oraz jej przyjaciół. Inauguracja jest swoistym przystankiem na drodze pracy Uczelni, kiedy staramy się uzmysłowić sobie, jaką drogę wspólnie już przebyliśmy i na jakim etapie się znajdujemy. Inauguracja jest też momentem, w którym dzielimy się dalszymi planami i nadziejami. W tym dniu także do naszej społeczności przyjmujemy nowe osoby, studentów studiów dziennych, i dziękujemy sobie wzajemnie za wkład w życie Uczelni w minionym roku. Przed chwilą, na Mszy św., dziękowaliśmy przez Chrystusa Panu Bogu za miniony V rok pracy WSFH w Toruniu. Rozpoczynamy kolejny rok polecając Bogu z zaufaniem funkcjonowanie i rozwój naszej Uczelni. Cieszę się, że w tak ważnym dla nas dniu są wśród nas osoby, które na różne sposoby wspierają naszą Uczelnię. Mam zaszczyt powitać wśród nas JE ks. bpa Andrzeja Suskiego, Ojca diecezji toruńskiej. Przy tej okazji pragnę wyrazić wdzięczność za ogromne duchowe i moralne wsparcie, jakiego doświadczamy ze strony księdza Biskupa jako franciszkanie, jako społeczność akademicka, a od niedawna również jako społeczność szkół franciszkańskich, które goszczą w murach naszej Uczelni. Nie kryję radości i wyznaję, że jest to dla nas za każdym razem wielkim zaszczytem gościć u nas Księdza Biskupa. Bardzo serdecznie witam Prezydenta Miasta Torunia, pana Michała Zaleskiego. W osobie pana Prezydenta pozdrawiam cały Urząd Miasta, z którego życzliwości nasza Uczelnia częstokroć korzysta. Witam Radnych Miasta Torunia: p. Barbarę Królikowską-Ziemkiewicz oraz Pana Michała Jakubaszka. Witam również przedstawiciela Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, głównego specjalistę Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, pana Tadeusza Kierela. 1

2 Witam serdecznie bezpośredniego zwierzchnika kościelnego tej Uczelni, o. Filemona Janka, Prowincjała Prowincji Św. Franciszka z Asyżu. Witam Władze zaprzyjaźnionych z nami Uczelni Rektora Toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, JM p. dra inż. Jarosława Raczkiewicza. Rektora Seniora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy JM p. dra Kazimierza Marciniaka. Prorektora Wyższej Szkoy Kultury Społecznej i Medialnej JM p. dr Maria Laska. Wicerektora WSD franciszkanów we Wronkach, o. mgr Sylwestra Brzezińskiego. Prodziekana WT UMK, ks. prof. dra hab. Krzysztofa Krzemińskiego Cieszę się z obecności ks. dra Bogusława Dygdała Dyrektora Centrum Dialogu im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Witam serdecznie starszego wizytatora oświaty, p. Czesława Stawikowskiego. Witam serdecznie dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, p. dra Krzysztofa Nierzwickiego oraz wice-dyrektora tejże Biblioteki p. mgr. Dominikę Czyżak. Jest wśród nas Wiceprzewodnicząca Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce filii w Poznaniu, pani Alicja Kobus, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Witam serdecznie prezesa fundacji Hodos, o. dra Jozuego Misiaka, który jest również nauczycielem akademickim tej Uczelni i kierownikiem Centrum Konferencyjnego, o którym za chwilę jeszcze powiem. Witam wszystkich przybyłych gości. Pozdrawiam przy tej okazji wszystkich domowników, pracowników etatowych i nieetatowych naszej Uczelni, tych nieobecnych aktualnie i wszystkich zgromadzonych, szczególnie zaś: Wikariusza Prowincji, prorektora ds. administracji, o. dra hab. Borysa Soińskiego oraz ks. dra Tomasza Siudę, prorektora ds. dydaktyki i dialogu. Pozdrawiam profesorów i wykładowców: p. prof. Piotra Muchowskiego, p. prof. Macieja Tomala, panią prof. Wiarę Maldiewe, o. prof. Adama Sikorę, o. prof. Celestyna Paczkowskiego, o. mgr Jakuba Waszkowiaka. Szczególnie serdecznie witam p. dr Rivkę Halperin z Nowego Yorku, wykładowcę j. hebrajskiego, która współtworzyła wizję tej szkoły. Pracownikom naukowo-dydaktycznym za ich ofiarną pracę ze studentami, za ich nieustanne podnoszenie kompetencji i cierpliwość w ciągu całego roku wyrażam najserdeczniejsze podziękowanie. Administracji Szkoły, począwszy od kierowników poszczególnych agend, bardzo dziękuję za cichą pracę w ciągu całego minionego roku, a także nad przygotowaniem dzisiejszej uroczystości. 2

3 Inauguracja to oczywiście dzień studentów, szczególnie pierwszego roku. Witam was, drodzy studenci! Pozwólcie, Szanowni Państwo, że w kilku zdaniach nakreślę obecny kształt Szkoły, dynamikę jej rozwoju oraz stojące przed nią wyzwania i cele, jakie sobie stawiamy. Rozpoczynający się rok jest dopiero albo już szóstym rokiem funkcjonowania Uczelni, piątym w nowym budynku dydaktycznym. Obecny rok kalendarzowy jest również III rokiem realizacji przez profesorów naszej uczelni grantu naukowego dot. karaimów polskich, co jest z pewnością bardzo doniosłym przedsięwzięciem naukowym. W minionym roku pracownikom naszej biblioteki wraz z pracownikami biblioteki UMK udało się również zakończyć realizację grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego upowszechniania nauki, tj. katalogowania obszernej części zbioru literatury naukowej prof. Louisa Ginsberga. Możemy się pochwalić tym, że nasza młoda Uczelnia skatalogowała w komputerowym systemie Horizon ponad 12 tys. woluminów. W październiku tego roku Szkoła uruchomia kolejne dwa nowe moduły kształcenia podyplomowego, tj. Historia i ikonografia sztuki Żydów oraz moduł nazwany opisowo Filologia hebrajska. Grecka literatura żydowska. Prowadzimy już zatem zajęcia akademickie na jednym kierunku studiów stacjonarnych oraz pięciu kierunkach studiów podyplomowych. Spośród osiągnięć instytucjonalnych i personalnych naszej społeczności w minionym roku można i warto wymienić: Powołanie do istnienia we wrześniu 2013 roku i otwarcie we wrześniu 2014 roku Franciszkańskiego Technikum, które kształci w dwóch zawodach: technik organizacji reklamy oraz technik informatyk. Otwierając przy WSFH średnie szkoły: wcześniej liceum, a teraz technikum, wyrażamy nadzieję, że budowanie katolickich struktur edukacyjnych, poprzedzających poziom kształcenia akademickiego, z wykorzystaniem właśnie potencjału Szkoły Wyższej, pozwoli na optymalne kształcenie polskiej młodzieży i z drugiej strony zinspiruje także środowisko akademickie. Cieszymy się, że nasz współbrat w zakonie św. Franciszka, o. Adam Sikora, który dzisiaj też obchodzi swoje urodziny, były profesor tej uczelni, który zaszczyci nas niebawem wykładem inauguracyjnym na temat Biblia kaszubska. Przekłady i ich tłumacze, w dniu 13 listopada 2013 roku z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. W sierpniu natomiast, o. Borys Soiński, prorektor naszej uczelni, otrzymał nominację na profesora UAM w Poznaniu. Na początku tego roku kalendarzowego przy WSFH zostało powołane do istnienia Centrum Konferencyjne, mające na celu organizowanie oraz koordynowanie działalności szkoleniowej i gospodarczej prowadzonej przez Uczelnię. 3

4 W czerwcu bieżącego roku Prorektor ds. dydaktyki i dialogu, ks. dr Tomasz Siuda został mianowany przez ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, dyrektorem Wydawnictwa św. Wojciecha w Poznaniu, co jest z pewnością wielkim wyróżnieniem i nowym zobowiązaniem. Pełniący obowiązki dziekana WSFH,o mgr Mikołaj Rapała rozpoczął własnie w tej chwili w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim egzamin doktorski. W naszej Uczelni pracuje obecnie na stałe oraz na umowę zlecenie 5 profesorów zwyczajnych, 8 doktorów habilitowanych, 18 doktorów, 10 mgr oraz jedna lektorka j. hebrajskiego native speakerka, p. dr Rivka Halperin. Na wszystkich modułach kształcenia, tzn. wraz z podstawowymi studiami licencjackimi - I stopnia z filologii hebrajskiej, kształci się u nas 103 studentów, w tym 20 z Łotwy, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu - stypendystów Fundacji Hodos. W minionym roku prace licencjackie obroniło jedynie 4 studentów III roku. Wielu studentów z Ukrainy zaplanowało obronę na ten rok akademicki. W dużej mierze było to oczywiście uwarunkowane skomplikowaną sytuację na Ukrainie. Nasza Uczelnia we współpracy ze Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie prowadzi również kurs przewodnika po ziemi świętej, który w tym roku po raz kolejny został uwieńczony pielgrzymką/obozem w Ziemi świętej i Jordanii. Szkoła realizując swe zadania statutowe zorganizowała m.in. sympozjum korczakowskie, IX sympozjum Starożytny Izrael/Palestyna, dzień judaizmu, liczne wykłady otwarte, w tym ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, tydzień kultury żydowskiej oraz - po raz drugi - przy wydatnym wsparciu Urzędu Miasta oraz Urzędu Marszałkowskiego Toruńskie Dni Dialogu, dziesięciodniową imprezę kulturalną, która zgromadziła w licznych ośrodkach miasta i na naszej Uczelni: na koncertach, wykładach, warsztatach i wystawach, setki uczestników. Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, W obliczu kryzysu demograficznego i ekonomicznego, który na różne sposoby oddziałuje na wszystkie sfery życia społeczeństw, szczególnie w obliczu kryzysu humanistyki i ostatecznie koncepcji człowieka, nasza Uczelnia stawia sobie niezmiennie za cel promowanie tych prawd i wartości, które legły u podstaw cywilizacji europejskiej i kultury judeochrześcijańskiej. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej jest obecna twórczo w środowisku lokalnym; jako jednostka młoda krzepnie i rozwija się swoją działalnością obejmując coraz szersze kręgi. Wszystkim rozpoczynającym naukę, studentom pierwszego roku, pragnę powiedzieć, że nasza Uczelnia jest szkołą waszych wielkich możliwości: najlepszych kadr dydaktyczno-naukowych, wspaniałej, specjalistycznej infrastruktury oraz przyjaznej administracji. Czas, który rozpoczynacie w tym niewielkim i życzliwym wam środowisku, może być czasem niezapomnianej przygody poznawania nie tylko języka i kultury hebrajskiej, ale również fascynacji wspólnym, twórczym działaniem i przyjaźnią. Jesteśmy otwarci na waszą ciekawość i na wasze inspirujące pomysły. 4

5 Wypada życzyć całej społeczności akademickiej, aby szlachetne ideały Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej były dalej wiernie realizowane i służyły społeczeństwu, a profesorowie, studenci i wszyscy pracownicy Uczelni czerpali ze swej pracy jak najwięcej satysfakcji. Oby to, co dziś rozpoczynamy, było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne - Quod felix faustum fortunatumque sit. 5

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (101 102) ISSN 1427 7506 wrzesień październik 2009 Cena 3 z³ W tym roku naukę na Uniwersytecie Opolskim rozpoczęło 36 studentów z zagranicy (z Portugalii, Francji,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-9061 nr 28, październik 2009 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl INAUGURACJA. roku akademickiego 2009/2010

ISSN 1427-9061 nr 28, październik 2009 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl INAUGURACJA. roku akademickiego 2009/2010 ISSN 1427-9061 nr 28, październik 2009 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl INAUGURACJA roku akademickiego 2009/2010 JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR DR HAB. STANISŁAW KUNIKOWSKI, PROF. WSHE PROREKTOR DR

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Przemówienie Rektora UEP podczas Inauguracji roku akademickiego 2014/2015; 30 września 2014 roku

Przemówienie Rektora UEP podczas Inauguracji roku akademickiego 2014/2015; 30 września 2014 roku Przemówienie Rektora UEP podczas Inauguracji roku akademickiego 2014/2015; 30 września 2014 roku Szanowni Państwo, Inauguracja roku akademickiego to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie w życiu społeczności

Bardziej szczegółowo

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991 indeks 64 ROK 2010 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 GALERIA INDEKSU Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 10 październik issn 1899-5810 Inauguracja 2010/2011 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi mgr Anna Pielesiek Biuro Promocji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA 2007/2008

INAUGURACJA 2007/2008 INAUGURACJA 2007/2008 JM Rektor PB prof. Joanicjusz Nazarko dokonuje otwarcia Inauguracji Goście Inauguracji. U góry od lewej: Andrea Anastazja Sandhacker, Konsul Austrii w Polsce; prof. Adam Skorek z

Bardziej szczegółowo

Niezwykły produkt WSB-NLU. 20-lat WSB-NLU DOBRY

Niezwykły produkt WSB-NLU. 20-lat WSB-NLU DOBRY DOBRY A FOT. SŁAWOMIR SIKORA Niezwykły produkt WSB-NLU Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu stała się symbolem polskiego procesu transformacji. 20 lat temu postawiliśmy przed sobą

Bardziej szczegółowo

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Z życia Uczelni 8 stycznia 2004 roku słowami Ojcze Święty, Politechnika Opolska kłania się i prosi o błogosławieństwo rektor Piotr Wach zwracał się do Ciebie,

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze:

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze: numer 4(31) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 W numerze: * Drugie prawo doktoryzowania na Mechanicznym * Wydział Transportu i Elektrotechniki * Biblioteka Liderem Regionu * Postacie plagatiu * Będzie

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat Drodzy Czytelnicy! Czwarty numer Bialskiego Przeglądu Akademickiego towarzyszy rozpoczęciu semestru letniego. Studentom i wykładowcom życzymy z tej okazji, aby te kilka miesięcy dzielących nas od upragnionego

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki. 25 lat realizacji idei uniwersytetu przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Gospodarki. 25 lat realizacji idei uniwersytetu przedsiębiorczości Wyższa Szkoła Gospodarki 25 lat realizacji idei uniwersytetu przedsiębiorczości Bydgoszcz 2014 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Kazimierz Marciniak (przewodniczący), Marek Grabiszewski (sekretarz), Marek Chamot KOREKTA

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0866-9961. Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

PL ISSN 0866-9961. Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego PL ISSN 0866-9961 Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Święto Patronalne KUL 1 lipca 2011 r. W numerze: Święto Patronalne Żyć i działać dla

Bardziej szczegółowo

Posąg bogini Germanii jako kontrkolumna maryjna

Posąg bogini Germanii jako kontrkolumna maryjna Racibórz - symbolika przestrzeni miejskiej Pomnik bogini Germanii w Raciborzu. Tablica ku czci Tadeusza Kościuszki umieszczona w 1946 roku na cokole pomnika Germanii. http://pl.wikipedia.org/wiki/pomnik_germanii_w_raciborzu

Bardziej szczegółowo

Wybory rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2012-2016

Wybory rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2012-2016 Wybory rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2012-2016 Rektor prof. Janusz Żmija składa gratulacje Rektorowi -Elektowi prof. Włodzimierzowi Sady Głosowanie elektorów

Bardziej szczegółowo

Potrójna radość. na osiedlu Zasole. Pomagać innym. Co słychać w oświęcimskiej PWSZ. Przybędzie mieszkań. Festiwal donosów

Potrójna radość. na osiedlu Zasole. Pomagać innym. Co słychać w oświęcimskiej PWSZ. Przybędzie mieszkań. Festiwal donosów Nakład 20.000 egz. ANKIETA Zapraszamy do wypełnienia ankiety na ostatniej stronie MY Ty,, ja i wszyscy Mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej, którym nie są obce jej sprawy Potrójna radość na osiedlu Zasole Pomagać

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r.

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r. 1 (6) / 2010 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Inicjatywa uczelni WROCŁAWSKI INDEKS zakończona sukcesem Jubileusz 80 urodzin Profesora Jochena Schumanna O trafność

Bardziej szczegółowo