INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO. przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO. przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M"

Transkrypt

1 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M XL OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ Kraków, dnia 3 i 4 grudnia 2007 Seminarium sponsorują: AMX-ARMAR AG BRUKER-POLSKA SP. Z O.O VARIAN INTERNATIONAL AG PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 1

2 Adresy sponsorów: AMX-ARMAR AG mgr Anna Potrzebowska ul. Bułgarska 12a Łódź tel. (042) BRUKER POLSKA SP. Z O.O mgr inż. W. Leszczyński ul. Budziszyńska Poznań tel. (061) fax. (061) VARIAN INTERNATIONAL AG. mgr inż. W. Kośmider ul. Skarbka Poznań tel. (061) tel. kom KOMITET FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Instytut Fizyki PAN Al. Lotników 32/ Warszawa PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI ul. Krucza Warszawa 2

3 Poniedziałek, 3 grudnia Otwarcie J. Stankowski Od elektroniki kwantowej atomów do nanoelektroniki małych obiektów Jerzy S. Blicharski Rotacyjny rezonans magnetyczny i możliwości jego detekcji H. Figiel Magnetyczny rezonans jądrowy w wodorkach związków międzymetalicznych Przerwa na kawę i herbatę D. Kruk Mechanizmy dynamicznego transferu polaryzacji N. Piślewski, J. Kaszyńska Dynamika grup molekularnych siarczanu amfetaminy J. Krzaczkowska, Z. Fojud, S. Jurga Badanie warstw tetraedrycznych oraz oktaedrycznych montmorylonitu sodowego w nanokompozytach polimer/glinokrzemian za pomocą różnych technik spektroskopowych M. Jancelewicz, Z. Fojud, G. Nowaczyk, H. Maciejewski, S. Jurga Dynamika molekularna w modyfikowanych polidwumetylosiloksanach badana metodami reologicznymi oraz MRJ A. Sroka, S. Olejniczak, M. Sochacki, J. Libiszowski, M. Potrzebowski Wykorzystanie spektroskopii NMR w ciele stałym w badaniach polilaktydu oraz matryc używanych w analizie MALDI-TOF J. Gajda, S. Olejniczak, I. Bryndal, M. Potrzebowski Homo- i heterojądrowa spektroskopia NMR w ciele stałym jako narzędzie w badaniu stopnia jonizacji i uprotonowania O-fosforylowanych aminokwasów Przerwa na obiad Jadwiga Tritt-Goc, Adam Rachocki Magnetyczna relaksacja jądrowa w celulozie i jej pochodnych W.P. Węglarz Obrazowanie MR anizotropowej dyfuzji wody w tkance nerwowej od fizyki do medycyny B. Tomanek, G. Sutherland, G. Fallone Monitorowanie terapii nowotworów przy pomocy MR w czasie operacji mózgu i naświetlania M. Woźniak, Ł. Drelicharz, S. Chłopicki, S. Heinze-Paluchowska, U. Tyrankiewicz, T. Skórka Niewydolność serca poszukiwanie nowych sposobów farmakoterapii: badania z wykorzystaniem unikatowego mysiego modelu niewydolności serca i pomiarów MRI G. Nowaczyk, M. Kempka, S. Jurga Efekt dyfrakcyjny w badaniach dyfuzji i jego wykorzystanie do obrazowania struktury wybranych hydrokoloidów 3

4 B. Orozbaev, Z. Fojud, M. Markocka-Rydzyk, G. Nowaczyk, S. Jurga Dynamika molekularna w układach typu Podand badana metodami MRJ i SD T. Zalewski, M. Garncarska, M. Kempka, S. Jurga Zastosowanie spektroskopii NMR i obrazowania magnetyczno-rezonansowego w badaniach procesu pobierania wody przez kiełkujące nasiona SESJA PLAKATOWA Kolacja Odjazd autobusu do Hotelu Granica Wtorek, 4 grudnia T. Ratajczyk, S. Szymański Teoria tłumionej rotacji kwantowej w widmach NMR. Stochastyczna dynamika pierścieni C 5 H 5 i C 6 H 6 jako proces kwantowy A. Gryff-Keller 13C NMR i DFT- dobrze dobrana para M. Bugaj, K. Kamieńska-Trela, J. Sitkowski Wpływ struktury przestrzennej na stałe sprzężenia n J(CC) (n=1-3)w enaminonach Przerwa na kawę i herbatę M. Witanowski, Z. Biedrzycka, K. Kamieńska-Trela Stałe sprzężenia J(CC) w układach aromatycznych. Eksperyment i teoria T. Ratajczyk, S. Szymański Pierwsze obserwacje zahamowanej rotacji grupy silylowej w widmach NMR K. Kazimierczuk, A. Zawadzka, W. Koźmiński, I. Zhukov Zastosowanie wielowymiarowych widm NMR o ultra wysokiej rozdzielczości do wyznaczania kątów torsyjnych w białkach L. Pazderski, J. Toušek, J. Sitkowski, L. Kozerski, E. Szłyk Eksperymentalne i kwantowochemiczne badania przesunięć koordynacyjnych 1 H, 13 C, 15 N NMR w chlorkowych kompleksach Au(III), Pd(II) i Pt(II) z pikolinami J. Poznański, A. Najda, M. Bretner, R. Podwińska, M. Makowska, D. Shugar Równowaga protomeryczna w pochodnych benzotriazolu J. Jaźwiński, A. Sadlej Addukty soli rodu(ii) z chiralnymi aminami i azyrydynami Obiad J. Kolmas, W. Kołodziejski Ocena zawartości strukturalnych grup hydroksylowych w apatytach syntetycznych i biologicznych eksperymenty 1 H BD MAS NMR oraz 31 P 1 H CP MAS NMR 4

5 A. Nikiel, T. Palasz, M. Abboud, M. Suchanek, A.Sinatra, Z. Olejniczak, G. Tastevin, T. Dohnalik, P.J. Nacher Optyczna polaryzacja helu -3 w warunkach niestandardowych A. Gozdek, I. Zhukov, A. Polkowska, J. Poznański, A. Stankiewicz-Drogon, J. Pawłowicz, W. Zagórski-Ostoja, P. Borowski, A. Boguszewska-Chachulska Peptyd NS3, nowy potencjalny inhibitor helikazy NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV)-poszukiwanie mechanizmu inhibicji P. Hrynczyszyn, A. Jastrzębska, A. A. Kartal, E. Szłyk Zastosowanie 31 P NMR do oznaczania procesów hydrolizy polifosforanów w mięsie P. Kulinowski, J. Zapart-Bukowska, A Jasiński, J. Żołądź Rozszczepienie linii fosforu nieorganicznego w mięśniach szkieletowych człowieka w trakcie wysiłku co ono oznacza? U. Tyrankiewicz, S.Heinze-Paluchowska, T.Banasik, T. Skórka, A. Jasiński, W.P. Węglarz Zastosowanie ekstraktu z Paeonin Lactiflora w neuroprotekcji rdzenia kręgowego - badania na modelu zwierzęcym B. Błasiak, B. Tomanek, A. Jasiński Obrazowanie molekularne rezonansem magnetycznym G. Woźniak, T.Skórka, T. Banasik, W.P. Węglarz, A. Jasiński Projektowanie płaskich jednostronnych cewek gradientowych z użyciem stream function 5

6 Program Sesji Plakatowej 1. M. Baranowski, A. Woźniak-Braszak, K. Jurga, J. Jurga Zastosowanie technik poza rezonansem do badania dynamiki molekularnej poli(tereftalanu etylenu) poddanego degradacji mechanicznej 2. D. Bartusik, B. Tomanek, G. Fallone Obrazowanie komórkowei spektroskopia MR w kulturze komórek raka piersi 3. Birczyński, Z.T. Lalowicz, M. Punkkinen, A.M. Szymocha Translacja i reorientacja cząsteczek CD 4 w komorach zeolitów badane metodą relaksacji deuteronów 4. A. Birczyński, Z.T.Lalowicz, M. Prager. M. Punnkkinen, A.M. Szymocha Widma i relaksacja spinowo-sieciowa w (ND 4 ) 2 PdCl 6 i (ND 4 ) 2 PtCl 6 w obecności przejść fazowych porządek-nieporządek 5. B. Blicharska, L. Skórski, A. Świętek, D. Wierzuchowska Badania relaksacyjne roztworów nadtlenku wodoru 6. K. Bronisz, M. Ostafin, O. KH. Poleshchuk, J. Mielcarek, B. Nogaj Fotostabilność diazepamu badana metodami spektroskopii 35 Cl-NQR, 14 N-NQR, HPLC-MS oraz obliczeniowymi metodami chemii kwantowej 7. I. Dobak, M. Ostafin, D. Nowak, A. Woźniak-Braszak, J. Milecki, K. Hołderna-Natkaniec, B. Nogaj Spektroskopia 35 Cl-NQR oraz 1 H NMR 6-chloro-guanozyny 8. K. Dybiec, A. Gryff-Keller Badanie struktury adeniny i jej metylopochodnych w roztworze DMSO za pomocą spektroskopii 13 C i 15 N NMR oraz obliczeń metoda DFT 9. U. Filek, B. Sulikowski Spektroskopia 31 P MAS-NMR soli glinu, galu, i indu szeregu heteropolikwasów 10. J. M. Haduch, H. Figiel, R.P. Banyś, M. Pasowicz Porównanie systemów MRI nisko- i wysokopolowych 11. H. Harańczyk, J. Jamróz, K. Strzałka, M. Bacior Rehydratacja liofilizatów DGDG badana magnetycznym rezonansem protonowym oraz izotermą sorpcyjną 12. H. Harańczyk, P. Jastrzębska, M. A. Olech, M. Bacior Hydratacja plechy leptogium puberulum badana magnetyczną relaksacją protonów oraz izotermą sorpcyjną 13. H. Harańczyk, M. Bacior, M. A. Olech Odporność na dehydratację antarktycznego porostu Umbilicaria decussata badana magnetyczną relaksacją protonów oraz izotermą sorpcyjną 14. S. Heinze-Paluchowska, T. Skórka, U. Tyrankiewicz, S. Chłopicki, L. Drelicharz, M. Woźniak, L. Wojnar, A. Jasiński Obrazowanie MR w badaniach progresji niewydolności serca na modelu myszy Tg*44 in vivo 6

7 15. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, K. Hołderna-Natkaniec, I. Natkaniec Badanie przejść fazowych i ruchów molekularnych w [Ca(H 2 O) 4 ](ClO 4 ) 2 metodami kwazielastycznego rozpraszania neutronów i magnetycznego rezonansu jądrowego 16. K. Hyz, L. Kozerski, R. Kawecki, E. Bednarek, W. Bocian, J. Sitkowski Struktura topotekanu w różnych rozpuszczalnikach 17. M. Jadżyn, A. Walczak, M. Ostafin, S. Mielcarek, B. Brycki, B. Nogaj Badanie przejść fazowych w pochodnych tetrachloroftalamidów za pomocą spektroskopii 35 Cl-NQR 18. M. Jamróz, M. Wolniak, M. Pisklak, I.Wawer 13 C CPMAS NMR w badaniach tabletek-charakterystyka substancji wypełniających tabletki 19. M. Jancelewicz, Z. Fojud, G. Nowaczyk, H. Maciejewski, S. Jurga Dynamika molekularna w modyfikowanych polidwumetylosiloksanach badana metodami reologicznymi oraz MRJ 20. A. Jastrzębska, E. Szłyk Oznaczanie polifosforanów dodanych do próbek mięsa za pomocą citp- 31 P NMR 21. J. Jenczyk, S. Głowinkowski, M. Markocka-Rydzyk, S. Jurga Dynamika molekularna kopolimerów dwublokowych poli(styrene-b-izopren) 22. B Orozbaev, Z. Fojud, M. Makrocka-Rydzyk, G. Nowaczyk, S. Jurga Dynamika molekularna w układach typu Podand badana metodami MRJ i SD 23. J. Kowalczuk, J. Tritt-Goc Wpływ promieniowania mikrofalowego na własności hydrożelu 24. H. Krawczyk, J. Włostowski Badanie markerów niedoboru fosforylazy nukleozydów purynowych metodą MR 25. M. Kubiszewski, K. Krajewski, A. Dąbkowska Badanie produktów fotoizomeryzacji cis-trans w układzie trienowym za pomocą metod HPLC i NMR w C9 pochodnej witaminy D M. Kwasiborska, M. Misiak, W. Koźmiński, J. Wójcik, E. Ciepichał, E. Świeżewska Widma 3D NMR prenolu-10 z wykorzystaniem próbkowania losowego 27. M. Kwasiborska, A. Zieleniak, M. Nowakowski, J. Wójcik, Nga N. Chung, P. W. Schiller, J. Izdebski Badania NMR cyklicznych analogów dynorfiny 28. M. Makrocka-Rydzyk, G. Nowaczyk, A. Woźniak-Braszak, S. Głowinkowski, K. Jurga, S. Jurga Lokalna i globalna dynamika w kopolimerach etylenowo-norbornenowych 29. W. Makulski, M. Wilczek, K. Jackowski Parametry spektralne 17 O i 1 H NMR wody w matrycach gazowych, 30. A. Malicka, J. Krzaczkowska, L. Domka, S. Jurga Struktura i dynamika molekularna modyfikowanego montmorylonitu sodowego oraz nanokompozytów polimer/montmorylonit sodowy 7

8 31. J. Malicka, M. Wilczek, K. Jackowski Przesunięcia chemiczne NMR dla N,N-dimetyloformamidu w fazie gazowej 32. Ł. Mokrzycki, Z. Olejniczak, B. Sulikowski Izomeryzacja alfa-pinenu na zeolitach ZSM-12, ZSM-5 i MCM D. Nowak, K. Hołderna-Natkaniec, K. Jurga Badanie wewnętrznej dynamiki w etysteronie metodą protonowego MR 34. M. Nowakowski, K. Ruszczyńska-Bartnik, A. Ejchart Kompleksowanie w układzie borneol-α-cyklodekstryna 35. T. Ratajczyk, S. Szymański Zróżnicowanie stałych sprzężenia 1J (Si,H) w grupie silylowej 1,4-dichloro-9-silylotryptycenu jako przesłanka występowania wiązania wodorowego -Si-H Cl z przesunięciem niebieskim 36. M. Suchanek, Z. Olejniczak Zastosowanie niskopolowej tomografii magnetyczno-rezonansowej do badania jakości jabłek 37. K. Szpotkowski, M. Kempka, S. Jurga Dyfuzja w wodnych roztworach fosfolipidów 38. A.M. Szymocha, A. Birczyński, G. Stoch, Z.T. Lalowicz K. Góra-Marek, J. Datka Zróżnicowana ruchliwość cząsteczek D 2 O w zeolitach badania metodami MRJ i IR 39. M. Tanasiewicz, W. P. Węglarz, A. Jasiński, U. Tyrankiewicz Obrazowanie MR zębów świnki morskiej in vivo przy użyciu techniki echa spinowego 40. M. Tkaczyk, K. Paradowska, M. Łaźniewski, I. Wawer Identyfikacja i charakterystyka chlorku suksametonium metodą 13 C CPMAS NMR 41. A. Woźniak-Braszak,W. Czerwiński, M. Baranowski, K. Jurga, J. Jurga Dynamika molekularna poli(selenku bifenylenu) PPBSe w badaniach magnetycznego rezonansu jądrowego 42. E. Michalik, A. Maślankiewicz, M.J. Maślankiewicz Struktura amidowych pochodnych bis sulfidów 3,4 - i 3,3 - dichinolinylowych w świetle danych 1 H i 13 C NMR 8

"MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO INSTYTUT FIZYKI JĄDRC Im. H. Niewodnlczańskieyo Kraków. PL9801019 RAPORT NR 1695/PL MATTER I Ał -Y XXV I I OGOLNOPOLSK I EGO SEMINARI IMA TEMAT "MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ ia t

Bardziej szczegółowo

Zakład Tomografii Magnetyczno Rezonansowej NZ56. dr hab. Władysław Węglarz - Prezentacja zakładu

Zakład Tomografii Magnetyczno Rezonansowej NZ56. dr hab. Władysław Węglarz - Prezentacja zakładu Zakład Tomografii Magnetyczno Rezonansowej NZ56 dr hab. Władysław Węglarz - Prezentacja zakładu NZ56 dr Tomasz Skórka - Obrazowanie MR zwierzęcych modeli chorób cywilizacyjnych projekt JCET dr Piotr Kulinowski

Bardziej szczegółowo

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 7-11 września 2008 OPOLE PROGRAM ZJAZDU ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Chemiczne Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Główne prace teoretyczne prowadzone były w Zakładzie NZ44 a prace eksperymentalne i teoretyczne prowadzone były w Zakładach: NZ52, NZ53, NZ54, NZ55, NZ56,

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Listopad 2013 styczeń 2014 Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego Rozprawa doktorska Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego w widmach wiązania wodorowego w zakresie podczerwieni, kryształów kwasów karboksylowych z cyklicznymi dimerami w sieci Promotor pracy:

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA Charakterystyka mikrostrukturalna wybranych kopolimerów akrylowych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Jan Najbar, Andrzej Turek (red.) - Fotochemia i spektroskopia optyczna. Spis treści. Wstęp... 13

Księgarnia PWN: Jan Najbar, Andrzej Turek (red.) - Fotochemia i spektroskopia optyczna. Spis treści. Wstęp... 13 Księgarnia PWN: Jan Najbar, Andrzej Turek (red.) - Fotochemia i spektroskopia optyczna Wstęp................................................ 13 CZĘŚĆ I. MOLEKULARNA SPEKTROSKOPIA OSCYLACYJNA 1. Badanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Barbara HACHUŁA

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Barbara HACHUŁA UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Barbara HACHUŁA Efekty spektralne dynamicznych oddziaływań kooperatywnych w układach wiązań wodorowych w oparciu o spolaryzowane widma w podczerwieni

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR W trakcie egzaminu licencjackiego student udziela ustnych odpowiedzi na pytania zadane przez komisję egzaminacyjną: jedno pytanie dotyczące

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013

Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Zakład Biofizyki Molekularnej Promotor: prof. Andrzej Dobek 1. Badanie dwójłomności optycznej wywołanej polem magnetycznym (efekt CM) w cienkich warstwach

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury biomakromolekuł

Ćwiczenie 5. Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury biomakromolekuł Ćwiczenie 5. Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury biomakromolekuł Metody spektroskopowe polegają na obserwacji oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią. Można je podzielić

Bardziej szczegółowo

Chemia. Studia. II stopnia

Chemia. Studia. II stopnia Chemia Studia II stopnia Spis treści: 1. Sylabusy z załącznikami 2 1.1. Moduły kierunkowe 2 1.2. Moduły specjalnościowe: chemia organiczna i stosowana 30 1.3. Moduły specjalnościowe: Podstawy fizykochemicznych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1)

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) Warszawa, 2009-12-21 INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2010 ROKU NA INWESTYCJE APARATUROWE SŁUśĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA IR W BADANIACH ADSORBENTÓW I KATALIZATORÓW

SPEKTROSKOPIA IR W BADANIACH ADSORBENTÓW I KATALIZATORÓW AGNIESZKADĘBCZAK 1,JANUSZRYCZKOWSKI Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin janusz.ryczkowski@umcs.eu Rozdział 10 SPEKTROSKOPIA

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia ramanowska w badaniach białek porównanie technik

Spektroskopia ramanowska w badaniach białek porównanie technik 10 Spektroskopia ramanowska w badaniach białek porównanie technik 10.1. Wprowadzenie Spektroskopia ramanowska (RS) jest metodą badania przejść pomiędzy poziomami energetycznymi cząsteczek, zachodzącymi

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Sylwester

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z organizacją, zasadami i sposobem bezpiecznego korzystania z systemu operacyjnego Linux.

Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z organizacją, zasadami i sposobem bezpiecznego korzystania z systemu operacyjnego Linux. Semestr zimowy Blok specjalnościowy I Wprowadzenie do systemu Linux Wykładowca: dr Piotr Durlak Wykład: 15 h Laboratorium: 30 h Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z organizacją, zasadami i sposobem bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy. Temat: Spektroskopia w podczerwieni jako narzędzie badań produktów biologicznych i żywnościowych

Projekt badawczy. Temat: Spektroskopia w podczerwieni jako narzędzie badań produktów biologicznych i żywnościowych Nauka i technologia dla żywności Projekt badawczy Temat: Spektroskopia w podczerwieni jako narzędzie badań produktów biologicznych i żywnościowych Wprowadzenie: W badaniach struktury i właściwości materii

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo