SPIS PRAC ROK 2010, TOM 61

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS PRAC ROK 2010, TOM 61"

Transkrypt

1 SPIS PRAC ROK 2010, TOM 61 Zastosowanie HPLC do oznaczania meropenemu w osoczu krwi pacjentów leczonych z powodu infekcji po przebytym zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego. J. Bafeltowska, A. Pokorska, K. Białek, M. Wilczyński Zwyczaje żywieniowe otyłych osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. M. Bronkowska, H. Martynowicz, K. Żmich, A. Szuba, J. Biernat, R. Andrzejak.75 Wiedza żywieniowa oraz wybrane elementy stylu życia otyłych osób z rozpoznanym obturacyjnym bezdechem w czasie snu. M. Bronkowska, M. Gołecki, J. Słomian, J. Mikołajczak, M. Kosacka, I. Porębska, R. Jankowska, J. Biernat, P. Piesiak Rola edukacji zdrowotnej w promowaniu koncepcji health-related fitness J. Brudecki Jakościowy sposób żywienia dzieci i młodzieży uprawiających szermierkę. Cz. II. Przerwy między posiłkami, charakterystyka dojadania. W. Chalcarz, M. Radzimirska-Graczyk...71 Wiedza żywieniowa rodziców dzieci przedszkolnych z Nowego Sącza i okolic. 5. Technologia przygotowania potraw. W. Chalcarz, S. Merkiel Porównanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w pieczywie. A. Ciemniak, A. Witczak.135 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w herbatach i ich naparach. A. Ciemniak, K. Mocek 243 Kompetencje nauczycieli wychowania fizycznego do realizacji edukacji zdrowotnej. M. Czechowski, Z. Żukowska Zagrożenia dla zdrowia związane z migracją substancji z opakowań do żywności. K. Ćwiek-Ludwicka. 341

2 Zawartość glutenu w bezglutenowych środkach spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia i innych produktach spożywczych. W. Daniewski, A. Wojtasik, H. Kunachowicz..51 Wpływ ftalanu di-n-butylu (DBP) na komórki somatyczne myszy laboratoryjnych. M. M. Dobrzyńska, E.J. Tyrkiel, A. Hernik, E. Derezińska, K. Góralczyk, J.K. Ludwicki Częstość występowania mikrojąder w retikulocytach samców myszy narażonych na bisfenol A oraz na skojarzone działanie promieniowania X i bisfenolu A. M.M. Dobrzyńska, J. Radzikowska 129 Badanie zawartości i struktury związków humusowych w wodzie mioceńskiej, torfach leczniczych i węglu brunatnym na podstawie różniczkowych widm absorpcyjnych. M. Drobnik, T. Latour Oszacowanie narażania zdrowotnego wynikającego z poboru związków baru, boru, i fluoru z wód leczniczych udostępnianych ludności miejscowej w punktach czerpalnych na terenie uzdrowiska. M. Drobnik, T. Latour, D. Sziwa Zachowania żywieniowe studentek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z kierunku wychowanie fizyczne zamieszkałych samodzielnie w wynajętych mieszkaniach. J. Eksterowicz Sfałszowane inhibitory fosfodiesterazy typu 5 narastające zagrożenie dla zdrowia publicznego. Z. Fijałek, K. Sarna, A. Błażewicz, J. Marin Wybrane wskaźniki stylu zycia i stanu zdrowia osób dorosłych o zróżnicowanym modelu żywienia. M. Gacek 65 Zawartość energii i składników odżywczych w planowanych do spożycia racjach pokarmowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie. M. Gacek Ocena poziomu spożycia wybranych składników odżywczych w grupie hokeistów w okresie przygotowawczym. M. Gacek Wpływ sieci wodociągowej na jakość sensoryczną wody do picia. A. Gątarska, S. Smoczyński, M. Wypyska

3 Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia osób przebywających na emeryturze do sześciu miesięcy. Z. Goluch-Koniuszy, E. Fabiańczyk..191 Ocena sposobu żywienia dzieci w okresie skoku pokwitaniowego z BMI 5 percentyla z terenu miasta Szczecin. Z. Goluch-Koniuszy Palmitynian retinylu a redukcja stresu oksydacyjnego u szczurów. A. Gronowska - Senger, K. Burzykowska, M. Przepiórka Próba oceny czystości mikrobiologicznej naczyń stołowych poddanych procesowi mycia mechanicznego. W. Grzesińska, M. Tomaszewska, M. Zalewska Związki halogenoorganiczne - stare i nowe zagrożenia dla ludzi. K. Góralczyk, A. Hernik, K. Czaja, P. Struciński, W. Korcz, T. Snopczyński, J.K.Ludwicki 109 Rola i zadania Krajowego Laboratorium Referencyjnego w zakresie pozostałości pestycydów w żywności. K. Góralczyk, P. Struciński, A. Hernik, K. Czaja, W. Korcz, T. Snopczyński, A. Kucharska, J.K. Ludwicki Uwarunkowania spożycia luteiny wśród wybranej grupy młodzieży szkolnej. J. Hamułka, A. Ślifierska..57 Ocena spożycia witamin i składników mineralnych z suplementami diety przez kobiety w ciąży. J. Hamułka, A. Wawrzyniak, R. Pawłowska Uwarunkowania spożycia żywności wzbogacanej w witaminy i składniki mineralne wybrane aspekty. M. Jeżewska-Zychowicz, E. Babicz-Zielińska, W. Laskowski Benzen w żywności i środowisku człowieka. M. Jędra, A. Starski... 7 Toksykogenomika w ocenie zagrożeń substancji chemicznych. G. Kostka, M. Liszewska, K. Urbanek-Olejnik...119

4 Zwyczaje żywieniowe studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. A. Kowalska Czystość mikrobiologiczna powietrza w gabinetach dentystycznych. A. Krogulski, M. Szczotko Czystość mikrobiologiczna powietrza w szpitalach. Sale operacyjne klimatyzowane. A. Krogulski, M. Szczotko Charakterystyka wód butelkowanych dostępnych w sprzedaży w województwie śląskim. Ł.J. Krzych, B. Błońska-Fajfrowska, A. Kula, D. Misik...37 Wpływ wykształcenia rodziców na częstotliwość spożywania warzyw i owoców przez ich dzieci. E. Kwiatkowska 179 Żywienie przejawem stylu życia studentów rozpoczynających studia. T. Lisicki Evaluation of selected food supplements containing antioxidants. K. Łastawska Aktywność fizyczna i zwyczaje żywieniowe a profil lipidowy osocza młodych mężczyzn i kobiet. M. Malara, G. Lutosławska Wiedza żywieniowa rodziców dzieci przedszkolnych z Nowego Sącza i okolic. 4. Rola składników pokarmowych i bilansowanie diety. S. Merkiel, W. Chalcarz Aktywność fizyczna jako dodatkowa forma rehabilitacji chorych na cukrzycę typu 2. E. Mędrela-Kuder.. 87 Wpływ temperatury na przeżywalność, właściwości fenotypowe i antygenowe szczepów E. coli O157 wyizolowanych z wody i materiału klinicznego. M. Michalska-Szymaszek..213

5 Oznaczanie zawartości akryloamidu w produktach ziemniaczanych metodą GC-MS/MS oraz LC-MS/MS. H. Mojska, I. Gielecińska, K. Małecka Ocena toksykologiczna środków ochrony roślin w procesie rejestracyjnym UE. J. Noworyta-Głowacka, R. Bańkowski, B. Wiadrowska, J.K. Ludwicki... 1 Analiza porównawcza stylu życia otyłych kobiet przed menopauzą i w okresie perimenopauzy. L. Pachocka 389 Zastosowanie polimerów z odwzorowaniem cząsteczkowym do oznaczania pozostałości chloramfenikolu w mleku w proszku metodą LC-MS/MS. L. Rodziewicz, I. Zawadzka Oznaczanie zawartości wskaźnikowych i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w ziarnie wybranych zbóż i produktach zbożowych. M. Roszko, K. Szymczyk Ocena mikrobiologiczna skuteczności dezynfekcji chemiczno-termicznej bielizny szpitalnej zanieczyszczonej krwią. E. Röhm-Rodowald, B. Jakimiak, M. Podgórska, A. Chojecka Ocena częstotliwości oraz wartości energetycznej śniadań spożywanych przez uczniów wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych w Pile. J. Sadowska, A. Zakrzewska Występowanie amin biogennych w serach dojrzewających pochodzących z rynku warszawskiego. D. Sawilska-Rautenstrauch, M. Fonberg-Broczek, H. Gawarska, A. Starski, M. Jędra, K.Karłowski Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat. T. Sławińska, K. Kochan, I. Krynicka, P. Blaha.165 Wartość odżywcza posiłków w dietach kobiet o prawidłowej i nadmiernej masie ciała. E. Stefańska, L. Ostrowska, D. Czapska, J. Karczewski Stres szkolny a zaburzenia zdrowia młodzieży gimnazjalnej. P. Supranowicz, M. J. Wysocki..171

6 Wybrane zachowania żywieniowe w zależności od aktywności fizycznej młodzieży w wielu lat w Północno-Wschodniej Polsce na przykładzie Powiatu Sokólskiego. R. Szczerbiński, J.K. Karczewski, J. Siemienkowicz 83 Sposób żywienia a stan odżywienia studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na tle młodzieży z innych ośrodków akademickich w Polsce. M. Szczuko, T. Seidler Ocena narażenia zdrowia ludzkiego związanego ze spożywaniem wody o podwyższonym poziomie stężenia srebra wymywanego z systemów filtrów dzbankowych. D. Święcicka, S. Garboś Zmiany mikrobiologiczne w serze edamskim solonym w mieszaninie chlorków sodu i potasu podczas dojrzewania. M. Wachowska Oszacowanie spożycia likopenu u kobiet z różnych grup wiekowych. A. Wawrzyniak, A. Sitek.159 Ocena sposobu żywienia dzieci i młodzieży z wybranego Domu Dziecka. A. Wawrzyniak, J. Hamułka, M. Brenk Ocena wpływu wybranych czynników stylu życia na spożycie likopenu u kobiet. A. Wawrzyniak, A. Sitek Ocena pobrania azotanów (III) i azotanów (V) w grupie studentów. A. Wawrzyniak, J. Hamułka, I. Pankowska Zawartość rtęci w owocnikach pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius) z czterech geograficznie odległych od siebie miejsc w Polsce. E. Widzicka, G. Jażyńska, L. Bielawski, J. Falandysz Monitoring zanieczyszczenia żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia. Cz. II. Wody mineralne, napoje bezalkoholowe, owoce, orzechy, ryż, soja, ryby i owoce morza. M. Wojciechowska-Mazurek, K. Starska, M. Mania, E. Brulińska-Ostrowska, U. Biernat, K. Karłowski Ocena mikrobiologicznej jakości mieszanek przyprawowych pochodzących z sieci handlowej. B. Wójcik-Stopczyńska, B. Jakubowska, K. Szot..45

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola 3 SPIS TREŚCI 1. Znaczenie nauki o żywieniu 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu................................................8 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka.............................................9

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zasady żywienia. Kwalifikacja T.15.1 REFORMA 2012 PLANOWANIE I OCENA. Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska, Halina Turlejska

Zasady żywienia. Kwalifikacja T.15.1 REFORMA 2012 PLANOWANIE I OCENA. Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska, Halina Turlejska REFORMA 2012 Zasady żywienia PLANOWANIE I OCENA Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska, Halina Turlejska Kwalifikacja T.15.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Zasadniczym celem projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie

Bardziej szczegółowo

OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA DZIECI W OKRESIE SKOKU POKWITANIOWEGO Z BMI 5 PERCENTYLA Z TERENU MIASTA SZCZECIN

OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA DZIECI W OKRESIE SKOKU POKWITANIOWEGO Z BMI 5 PERCENTYLA Z TERENU MIASTA SZCZECIN ROCZN. PZH 2010, 61, Nr 3, 307-315 OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA DZIECI W OKRESIE SKOKU POKWITANIOWEGO Z BMI 5 PERCENTYLA Z TERENU MIASTA SZCZECIN Evaluation of the nutrition mode in children during the pubertal

Bardziej szczegółowo

Żywienie niemowląt i małych dzieci

Żywienie niemowląt i małych dzieci Żywienie niemowląt i małych dzieci Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym WARSZAWA grudzień 2014 Pod redakcją Haliny Weker i Marty Barańskiej Publikacja Żywienie niemowląt i małych dzieci pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym

Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym Regina Wierzejska Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży jest czynnikiem warunkującym ich optymalny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny. Skutki

Bardziej szczegółowo

STAN ODŻYWIENIA MŁODZIEŻY W WIEKU 17 18 LAT W ASPEKCIE ZAGROŻENIA ZESPOŁEM METABOLICZNYM (ZM)

STAN ODŻYWIENIA MŁODZIEŻY W WIEKU 17 18 LAT W ASPEKCIE ZAGROŻENIA ZESPOŁEM METABOLICZNYM (ZM) BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVI, 2013, 3, str. 354 362 Joanna Wyka, Ewa Piotrowska, Anna Broniecka, Monika Bronkowska, Dominika Mazurek, Jadwiga Biernat STAN ODŻYWIENIA MŁODZIEŻY W WIEKU 17 18 LAT W ASPEKCIE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA MONIKA ŚWIERBUTOWICZ TYTUŁ PRACY WEGETARIANIZM ZA I PRZECIW Praca końcowa

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA

ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA PORADNIK DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN 7 BEZPŁATNY Patronat

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, Tom 20, Nr 2, 208 213 www.monz.pl PRACA ORYGINALNA Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 258/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 o projekcie programu Program Edukacyjno-Leczniczy na Rzecz Zmniejszania Częstości

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Dietetyk 322001 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) (zm. Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE I OPINIE. Szanowni Państwo!

REKOMENDACJE I OPINIE. Szanowni Państwo! REKOMENDACJE I OPINIE Szanowni Państwo! Zapraszam serdecznie do współpracy przy realizacji Projektu Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. Sposób odżywiania i preferencje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej. Secondary School Students Nutritions Methods and Preferences

PRACE ORYGINALNE. Sposób odżywiania i preferencje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej. Secondary School Students Nutritions Methods and Preferences PRACE ORYGINALNE Piel. Zdr. Publ. 2013, 3, 3, 273 280 ISSN 2082-9876 Copyright by Wroclaw Medical University Grażyna Szymańska-Pomorska 1, A, C, D, F, Anna Felińczak 2, C, E, F, Krystyna Misiak 3, C, E,

Bardziej szczegółowo

Borgis Ocena sposobu żywienia w wybranych domach dziecka w Warszawie

Borgis Ocena sposobu żywienia w wybranych domach dziecka w Warszawie PRACE ORYGINALNE Borgis Ocena sposobu żywienia w wybranych domach dziecka w Warszawie Joanna Sobczak, *Magdalena Zegan, Ewa Michota-Katulska Zakład Żywienia Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Żywienie na Wagę Zdrowia

Żywienie na Wagę Zdrowia Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Żywienie na Wagę Zdrowia Współpraca: Wojewoda Śląski Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach 1 Poradnik

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ KRAJOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE, ZDROWIE?

DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ KRAJOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE, ZDROWIE? DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ KRAJOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE, ZDROWIE? Zadanie realizowane w ramach wdrażania w Polsce Globalnej Strategii w sprawie Żywienia Aktywności Fizycznej i Zdrowia" Kierownik

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA Uczestnicy konferencji 1) Babicz-Zielińska Ewa,, Jeżewska-Zychowicz Marzena, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wpływ czynników środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok ZAWIERCIE, LUTY 2011 r. 2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia Ministerstwo Zdrowia Przedszkola_oklada_2.indd 1 Instytut Żywności i Żywienia Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec?

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Nadwaga i otyłość jest powszechnym zagrożeniem. W krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I)

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265, Nr 178, poz. 1480. nowe brzmienie odnośnika nr 1 wchodzi o

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo